Julia, Rakkas & Raggsocksgarn

Julia, Rakkas &
Raggsocksgarn
Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida www.garngrossisten.se
GARNET KOMMER FRÅN
GARNGROSSISTEN AB
668-72
T
VIKTI G
T • VI KTI
Garn & åtgång:
• Julia, röd: 2 nystan (S), 3 nystan (M & L)
• Julia, cerise: 3 härvor (S), 4 härvor (M & L)
• Raggsocksgarn, färg 539: 1 nystan (S), 2 nystan (M & L)
• Rakkas, röd: 1 nystan Rakkas (röd)
T IG
G
LÄS HELA
MÖNSTRET
INNAN DU
BÖRJAR
STICKA
IG T • VI K
T•
IKTI GT • V
IK T
Röd-cerise stickad klänning
•V
Storlek: S (M) L
Stickor: stickor nr 5 och rundstickor nr 5
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design
Lägg upp 296 (308) 320 m på rundsticka nr 5 och sticka åsar (Å) 4 varv avigt och dalar (D) 5
varv räta. Börja med cerise och 4 varv avigt.
Å (4 v)
Cerise Julia
4 varv
D (5 v)
Cerise Julia
5 varv
Å (4 v)
Raggsocksgarn
D (5 v)
Cerise Julia
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Cerise Julia, minska 20 m jämt fördelat över dalen.
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Röd Julia, minska 20 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Röd Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Röd Julia, minska 18 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Raggsocksgarn, minska 18 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Raggsocksgarn
D (5 v)
Raggsocksgarn, minska 16 m jämt fördelat över dalen,
= 204 (216) 228 m
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Cerise Julia, minska 14 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Röd Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Röd Julia + Rakkas (med glitter),
minska 12 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Cerise Julia, minska 12 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Cerise Julia, minska 10 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Cerise Julia, minska 10 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter), minska 10 m jämt fördelat över dalen,
= 136 (148) 160 m
lika hela tiden
Åsar (Å) – 4 varv avigt
Dalar (D) – 5 varv räta
Å (4 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Cerise Julia, minska 10 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Raggsocksgarn
D (5 v)
Röd Julia, minska 10 m jämt fördelat över dalen
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Röd Julia, minska 10 m jämt fördelat över dalen, = 106 (118) 130 m
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Cerise Julia
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
Å (4 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Cerise Julia
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Cerise Julia
Å (4 v)
Röd Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Röd Julia + Rakkas (med glitter)
Ärmhål:
Dela arbetet på två stickor (nr 5). Sticka bak först. Låt rundstickan sitta kvar i fram. 52 (56) 58 m för bak, 54 (62) 72 m för fram. Minska 2 (3) 4 m för ärmhålet på varje sida. Sticka framsidan lika till halsen.
Baksidan:
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Röd Julia
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Röd Julia
Å (4 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
Å (4 v)
Cerise Julia
D (5 v)
Cerise Julia
Å (4 v)
Cerise Julia. Nacken: maska av mittersta 18 (20) 22 m.
Sticka var sida axel för sig. Maska av 1 m i var sida 3 ggr. Sticka sedan 1 dal på de återstående maskorna för axeln, 15 (15) 16 m
Framsidan: Minska för ärmhålet, precis som på baksidan
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Röd Julia
Å (4 v)
Röd Julia
D (5 v)
Cerise Julia
Å (4 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter), maska av de mittersta m för halsring,
16 (18) 20 m
Å (4 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter), fortsätt minska tills det återstår
15 (15) 16 m
Å (4 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Cerise Julia + Rakkas (med glitter)
Maska av för axeln och sy ihop axlarna
Ärmarna:
Plocka upp runt ärmhålet med rundsticka nr 5, 82 (88) 96 m. På första varvet minskas
jämt över varvet tills 52 (60) 68 m återstår
D (5 v)
Röd Julia
Å (4 v)
Röd Julia + Rakkas (med glitter)
D (5 v)
Röd Julia + Rakkas (med glitter)
Å (4 v)
Cerise Julia
Maska av och fäst alla trådarna.