Förälder Jämt - en föreläsning om föräldraskap

Förälder jämt – en föreläsning om föräldraskap
för dig med barn 3-12 år
Kan vi främja barns självkänsla? Minska onödiga konflikter?
Få mer harmoni i de situationer som utmanar oss?
Den 26 januari kl 18.30-20.30
Lokal: Länsbiblioteket Östersund
Föreläsare: Annica Edström och Sigrid Landgren
Anmälan: www.foralderjamt.se eller 073-275 03 76 Senast 23 januari!
Begränsat antal platser!
Om föreläsarna:
Annica Edström och Sigrid Landgren arbetar som
skolkuratorer och med föräldrastöd i Östersunds
kommun. Annica är sedan flera år ledare för Komet 3-11
och även känd som Radio Jämtlands ”Föräldracoach”.
Sigrid möter föräldrar individuellt, genom
föräldragrupper och föreläsningar.
Om våra Föräldragrupper:
I Östersunds kommun finns flera olika grupper för föräldrar med barn 0-18 år. Gemensamt för
dem alla är att de ger möjlighet att ta del av såväl andra föräldrars erfarenhet som forskning och fakta.
ABC och Komet är två av våra vanligaste grupper.
Allt deltagande är kostnadsfritt för dig som bor i Östersunds kommun!
Mer info: www.ostersund.se/foraldrastod
www.foralderjamt.se, 073-275 03 76