Fax & Navtexmottagare Modell FAX-30

Fax & Navtexmottagare
för NAVnet och PC
Modell FAX-30
HANDHAVANDE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD....................................................................................................................................... vi
SYSTEMKONFIGURERING ..................................................................................................viii
UTRUSTNINGSLISTOR............................................................................................................. x
1. ÖVERBLICK, INSTALLATION ............................................................................................ 1
1.1 Överblick, installation: NAVnet................................................................................................................1
1.1.1 Kontrollpanel......................................................................................................................................... 1
1.1.2 FAX-inställning..................................................................................................................................... 2
1.1.3 Val av mottagningsinställning............................................................................................................... 3
1.1.4 Meddelande mottaget ............................................................................................................................ 3
1.2 Överblick, installation: PC ........................................................................................................................4
1.2.1 Huvuddisplay FAX-30 .......................................................................................................................... 4
1.2.2 Val av mottagningsinställning............................................................................................................... 5
2. HANDHAVANDE FAX: NAVNET......................................................................................... 7
2.1 Automatisk mottagning .............................................................................................................................7
2.1.1 Val av kanal........................................................................................................................................... 7
2.1.2 Förhandsgranskning ............................................................................................................................ 10
2.1.3 Att stoppa den automatiska mottagningen........................................................................................... 10
2.2 Att starta och stoppa mottagningen manuellt ..........................................................................................11
2.2.1 Att starta mottagningen ....................................................................................................................... 11
2.2.2 Att stoppa mottagningen ..................................................................................................................... 12
2.3 Tidsinställd mottagning ...........................................................................................................................13
2.3.1 Tidsinställt mottagningsschema .......................................................................................................... 13
2.3.2 Att slå på och av tidsinställda mottagningar........................................................................................ 17
2.3.3 Start av tidsinställd mottagning ........................................................................................................... 17
2.3.4 Nollställning av mottagningsschemat.................................................................................................. 18
2.4 Att visa faxbilder .....................................................................................................................................19
2.5 Att bearbeta faxbilder ..............................................................................................................................20
2.5.1 Misslyckad fasning.............................................................................................................................. 20
2.5.2 Osynkroniserad fassignal .................................................................................................................... 21
2.5.3 Ljudreducering .................................................................................................................................... 21
2.5.4 Färgsättning......................................................................................................................................... 21
2.5.5 Format ................................................................................................................................................. 22
2.5.6 Zoomning ............................................................................................................................................ 23
2.5.7 Rotation ............................................................................................................................................... 23
2.6 Att radera faxbilder .................................................................................................................................23
2.7 Att förhindra radering av faxbilder..........................................................................................................24
2.8 Att lägga till faxkanaler ...........................................................................................................................24
3. HANDHAVANDE FAX: PC .................................................................................................. 28
3.1 Mottagning ..............................................................................................................................................28
3.1.1 Val av kanal......................................................................................................................................... 28
3.1.2 Att stoppa mottagningen ..................................................................................................................... 28
3.2 Tidsinställd mottagning ...........................................................................................................................29
3.2.1 Inställning och ändring av mottagningsschema................................................................................... 29
3.2.2 Att slå på och av alla tidsinställda mottagningar ................................................................................. 31
3.2.3 Att slå på och av enstaka tidsinställda mottagningar........................................................................... 31
3.2.4 Nollställning av mottagningsschemat.................................................................................................. 31
3.3 Att bearbeta faxbilder ..............................................................................................................................31
iii
3.3.1 Misslyckad fasning ..............................................................................................................................31
3.3.2 Osynkroniserad fassignal .....................................................................................................................32
3.3.3 Ljudreducering.....................................................................................................................................32
3.3.4 Färgsättning..........................................................................................................................................33
3.3.5 Format..................................................................................................................................................33
3.3.6 Rotation................................................................................................................................................34
3.3.7 Att kopiera och spara bilder .................................................................................................................34
3.4 Att radera faxbilder................................................................................................................................. 34
3.5 Att lägga till faxkanaler .......................................................................................................................... 35
4. HANDHAVANDE NAVTEX: NAVNET.............................................................................. 36
4.1 Allmänt om NAVTEX-meddelanden ..................................................................................................... 36
4.1.1 Meddelandekategorier..........................................................................................................................36
4.1.2 Att ta emot navtex-meddelanden .........................................................................................................36
4.2 Att lägga in Navtex-stationer, meddelanden, alarm................................................................................ 37
4.3 Förhandsgranskning................................................................................................................................ 40
4.4 Att ta fram Navtex-meddelanden............................................................................................................ 41
4.4.1 Att ta fram navtex-meddelanden..........................................................................................................41
4.4.2 Kommentarer till navtex-meddelanden................................................................................................42
4.5 Att lägga till Navtex-stationer................................................................................................................. 43
4.6 Lista Navtex-stationer............................................................................................................................. 45
5. HANDHAVANDE NAVTEX: PC ......................................................................................... 46
5.1 Allmänt om NAVTEX-meddelanden ..................................................................................................... 46
5.1.1 Meddelandekategorier..........................................................................................................................46
5.1.2 Att ta emot navtex-meddelanden .........................................................................................................46
5.2 Att lägga in Navtex-stationer, meddelanden........................................................................................... 47
5.3 Att ta fram Navtex-meddelanden............................................................................................................ 48
5.3.1 Kommentarer till navtex-meddelanden................................................................................................48
5.4 Att lägga till Navtex-stationer................................................................................................................. 49
5.5 Lista Navtex-stationer............................................................................................................................. 50
6. UNDERHÅLL, FELSÖKNING............................................................................................. 52
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Underhåll ................................................................................................................................................ 52
Att byta säkring....................................................................................................................................... 53
Felsökning............................................................................................................................................... 53
LED-lampa ............................................................................................................................................. 54
Diagnostisk felsökning: NAVnet............................................................................................................ 55
Diagnostisk felsökning: PC .................................................................................................................... 56
Rensning av data: NAVnet ..................................................................................................................... 57
Rensning av data: PC.............................................................................................................................. 58
Omstart (NAVnet) .................................................................................................................................. 58
7. INSTALLATION .................................................................................................................... 60
7.1 Väderfaxmottagare ................................................................................................................................. 60
7.2 Antenn .................................................................................................................................................... 61
7.2.1 Koppling antenn...................................................................................................................................61
7.2.2 Antennvajer eller antennpiska..............................................................................................................61
7.2.3 Installation av förförstärkare FAX-5 (tillägg) ......................................................................................62
7.3 Kopplingar .............................................................................................................................................. 63
7.4 Strömförsörjning förförstärkaren ............................................................................................................ 65
7.5 Inkoppling PC......................................................................................................................................... 66
iv
BILAGOR .................................................................................................................................. B-1
Faxstationer...................................................................................................................................................B-1
Navtexstationer .............................................................................................................................................B-4
Menyträd B-9
SPECIFIKATIONER ............................................................................................................. SP-1
PACKLISTA
ÖVERSIKTSSKISSER
KOPPLINGSDIAGRAM
SCHEMATISKT DIAGRAM
INDEX ...................................................................................................................................... IN-1
v
FÖRORD
Några ord till FAX-30-ägaren
Tack för ditt val av FURUNO FAX-30 Facsimile Receiver. Vi är övertygade om att du kommer
att upptäcka varför namnet FURUNO har blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet.
I över 50 år har FURUNO Electric Company varit känt för att utveckla pålitlig marinelektronisk
utrustning. Denna oöverträffliga kvalitet är uppbackad av vårt världsomspännande nätverk av
agenter och återförsäljare.
Din utrustning är konstruerad för att infria de hårdaste krav som ställs i en marin miljö, men det
är naturligtvis viktigt att handha och använda utrustningen på ett förnuftigt sätt. Läs därför denna
manual grundligt och följ de beskrivna procedurerna för handhavande.
Tack för ditt val av FURUNO FAX-30.
Egenskaper
FAX-30 tar emot väderfaxbilder och navtexmeddelanden när den är ihopkopplad med antingen
modell 1833C eller en PC.
• Förprogrammerad med alla tillgängliga faxstationer och frekvenser. Användaren kan programmera in 230 olika stationer
• Helautomatiskt handhavande med inbyggd tidsinställd mottagning. Lagring av 30 program.
• Automatiskt eller manuellt val av överföringshastighet, IOC, fasning och frekvens.
• Kan kopplas till printer för utskrift av faxbilder och navtexmeddelanden.
• Kan användas via PC.
• Faxbilder antingen i svart-vitt, 8-toners gråskala eller 3 färgkombinationer.
• Inbyggd navtexmottagare. (Mottagaren är inte godkänd enligt GMDSS regler.)
vi
Användning
• Krav browser (PC):
Internet Explorer: Ver.5.01/5.5/6.0
Netscape: Ver.4.78/6.2
• Krav PC:
Operativsystem: Windows 98, ME, XP, 2000, NT4.0
RAM: 64 MB
CPU: 200 MHz
• Kompatibel NAVnet-utrustning:
Navionics: Ver. 15
C-MAP: Ver. 11
• Utrustningen tar emot ett meddelande åt gången. Med andra ord kan inte ett navtexmeddelande tas emot samtidigt som en faxbild, eller tvärt om.
• Vid sammankoppling av en enhet i NAVnet-serien med en PC, så rekommenderar vi att FAX30 sköts via datorn, på grund av olika typer av kommunikationsprotokoll. (Använd NAVnetenheten för att föra över navigationsdata till datorn.)
• Navigationsdata, som fås via nätverket, är nödvändiga för att kunna välja navtexstation automatiskt. Därför finns inte möjligheten att välja navtexstation automatiskt om enbart en PC används.
• Tre olika mottagningsinställningar finns på FAX-30: WX fax, navtex, samt WX fax och navtex. Prioriteringen när du använder fax och navtexinställningen är följande:
Navtex (högsta prioritet) → Mottagning av fax via timer → Manuell mottagningen av fax
(lägsta prioritet)
• De flesta PC-kommandona utförs genom vänsterklick på musen, förutom att kopiera och att
spara ett fax, vilket görs genom högerklick på musen.
• FAX-30 har ingen intern inbyggd klocka, så tidsangivelser fås antingen via NAVnet nätverket
eller via PC. Om det inte finns någon tidsangivelse kan gamla fax eller navtexmeddelanden
raderas bort. Gör följande för att få med tidsangivelser:
NAVnet: För över s.k. ZDA data via NAVnet nätverket.
PC: Ställ datorns klocka.
• Då programvaran löpande uppdateras reserveras för ändringar av kommandon sedan detta
handhavandes tillkomst.
vii
SYSTEMKONFIGURERING
Standardinstallation
PREAMP
FAX-5
Wire
Antenna
FACSIMILE
RECEIVER
FAX-30
Radar,
Plotter
10.4" NavNet Series
Ship’s Mains
12-24 VDC
: Standard
: Option
: Local Supply
Standardinstallation
viii
Installation i nätverk
PREAMP
FAX-5
Wire
Antenna
FACSCIMILE RECEIVER
FAX-30
Radar,
Plotter
HUB
Radar,
Plotter
Radar,
Plotter
Ship’s Mains
12-24 VDC
Radar,
Plotter
: Standard
: Option
: Local Supply
NETWORK
SOUNDER
NETWORK
SOUNDER
10.4" NavNet Series
Installation i nätverk
Installation med PC
PREAMP
FAX-5
Wire
Antenna
FACSIMILE RECEIVER
FAX-30
HUB
PC
Printer
PC
: Standard
: Option
: Local Supply
Max. 2
Ship’s Mains
12-24 VDC
Installation med PC
ix
UTRUSTNINGSLISTOR
Standardutrustning
Namn
Faxmottagare
Reservdelar
Installationsmaterial
Typ
FAX-30
SP08-01901*
CP08-01700
Kod nr.
005-952-780
000-057-103
CP08-01710
000-057-104
CP08-01720
000-057-105
Antal
1
1 uppsättning
Tillägg
Kommentar
Proppar, 2 st.
• Strömkabel
MJ-A3SPF0024-035
• Nätkabel
MJ-A6SPF0014-050
• CP08-01701*
• Strömkabel
MJ-A3SPF0024-035
• PC-kabel
MJ-A6SPF/TM11AP8C050
• CP08-01701*
• Strömkabel
MJ-A3SPF0024-035
• CP08-01701*
* = Se packlista i slutet av manualen.
Tilläggsutrustning
Namn
Förförstärkare
Klämhylsa
Antennpiska (whip)
Förlängningskabel
Kabelsats.
Kabelsats
Koaxialkopplare
Adapter
Adapter
Kabelsats. MJ
x
Typ
FAX-5
OP08-11
Kod nr.
000-075-016
005-946-960
04S4176
OP-04-2 *10*
OP-04-2 *20*
OP-04-2 *30*
OP-04-2 *40*
OP-04-2 *50*
MJ-A6SPF/TM11AP8C050
MJ-A6SRMD/TM11AP8-005
FM-MP-7
MP-M3A
MP-M5A
MJ-A6SPF0014-010
MJ-A6SPF0014-050
MJ-A6SPF0014-100
MJ-A6SPF0014-200
MJ-A6SPF0014-300
000-112-845
000-041-174
000-041-175
000-041-176
000-041-177
000-041-178
000-146-289
000-144-463
000-108-859
000-108-860
000-108-861
000-144-421
000-144-422
000-144-423
000-144-424
000-144-425
Kommentar
Med 15 m kabel
För fastsättning av FAX-5 på en
mast
2,6 m för FAX-5
M-koppling i båda ändar
Nätomvandlingskabel till PC
Nätomvandlingskabel till HUB
Till kabel 7C2V, RG8/U, etc.
Till kabel 3C2V, 3D2V, etc.
Till kabel 5C2V, 5D2V, etc.
1m
Nätkabel
5m
10 m
20 m
30 m
1.
ÖVERBLICK, INSTALLATION
1.1
Överblick, installation: NAVnet
1.1.1
Kontrollpanel
Trackball
Chooses menu items and options.
Displays the mode
selection window.
Displays alarm message board.
Clears data.
Opens FAX-30 menu; returns to standby.
Soft keys
ABC
1
DEF
2
GHI
3
JKL
4
MNO
5
PQR
6
STU
7
VWX
8
YZ&
9
EBL
VRM
_'#
0
GAIN
ENTER knob
Push: Registers setting.
Rotate: Selects menu items and options.
May also be used to enter alphanumeric data.
Enter alphanumeric data.
Long press: Turns power off.
Momentary press: Turns the power on;
opens the display for adjustment of brilliance.
Kontrollpanel
Obs 1: För inläggning av bokstäver, siffror och dylikt i NAVnet-enheten, se användarmanualen för NAVnet displayen.
Obs 2: Exemplet i denna manual skiljer sig eventuellt från de skärmbilder du ser.
Vilka skärmbilder du ser beror på din utrustnings inställningar och systemkonfigurering.
1
1. OVERVIEW, SETUP
1.1.2
FAX-inställning
1. Sätt på NAVnet displayen.
2. Tryck på [DISP] för att få upp följande fönster.
Fax mode icon
RADAR
PLOTTER SOUNDER
HOTPAGE 1 HOTPAGE 2 HOTPAGE 3
NAV DATA OVERLAY
HOTPAGE 4
HOTPAGE 5
EXT VIDEO WXFAX
HOTPAGE 6
· TURN KNOB TO SELECT MODE
AND PUSH KNOB TO ENTER.
· PUSH ANY SOFTKEY TO
SELECT IMAGE SOURCE.
Fönster för val av display
3. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera WXFAX ikonen.
4. Tryck på vrid/tryck knappen för att få upp standby-displayen för faxen.
Standby-displayen är startpunkten för hantering av alla fax- och navtexmeddelanden. Om en
faxbild har tagits emot så visas här den senaste faxbilden.
Facsimile image area
FAX-30
WX FAX
NAVTEX
MODE
SETUP
Standby-display (fax)
2
Soft keys
1. OVERVIEW, SETUP
1.1.3
Val av mottagningsinställning
FAX-30 har tre olika mottagningsinställningar: enbart fax, fax + navtex samt enbart navtex. Välj
önskad inställning enligt följande:
1. När du står i faxens standby-display, tryck på MODE SETUP-tangenten på kontrollpanelen.
MODE
SETUP
RX
MODE
RX
NOTICE
RETURN
Setup meny mottagning
2. Välj RX MODE.
RX MODE
▲
WX FAX
NAVTEX
FAX (TIMER) & NAV
▼
Mottagningsalternativ (RX)
3. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera den mottagningsinställning du vill ha,
och tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
1.1.4
Meddelande mottaget
Om så önskas kan du få besked om när en faxbild eller att navtexmeddelande har tagits emot. På vänster sida av skärmen kommer då följande ikon upp ( ), om du inte
redan står i fax displayen vill säga.
A
U
X
1. När du står i faxens standby-display, tryck på MODE SETUP-tangenten på kontrollpanelen.
2. Välj RX NOTICE.
RX NOTICE
▲
ON
OFF
▼
Alternativ för besked om mottaget meddelande
3. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera ON eller OFF.
4. Tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
3
1. OVERVIEW, SETUP
1.2
Överblick, installation: PC
1.2.1
Inställning av FAX-30 huvuddisplay
1. Sätt på datorn och starta internetbrowsern.
2. Gå in på URL-adressen http://172.31.8.1 och tryck på ENTER för att få upp huvuddisplayen för FAX-30.
FACSIMILE RECEIVER
FAX-30
WX FAX
NAVTEX
Huvuddisplay FAX-30
2. Klicka antingen på WX FAX eller på NAVTEX för att få upp respektive standbydisplay.
Standby-displayen är startpunkten för all faxhantering.
Facsimile image data
(Changes with picture
received.)
Received facsimile image
thumbnails
100N
3625.kHz
IOCXX10 XXXrpm
SS=XXX SN=XX
RCV
MENU
ROTATE CW
SYNC
CHANNEL SETUP
Main menu
0
TIMER SETUP
ROTATE CCW
NOISE REJECT
10
ERASE
COLOR
20
PHASE
REVERSE IMAGE
30
40
Picture processing
functions
EDIT STATION LIST
SYSTEM SETUP
RECEIVE MODE
Click to return
to main
display
<< Top
Facsimile image area
Fax standby display
Navtex message data
(Changes with message
received.)
518kHz
AUTO LAT/LON OK
SS=XXX
RCV
MENU
RX SETUP
Main menu
EDIT STATION LIST
SYSTEM SETUP
RECEIVE MODE
Click to return
to main
display
<< Top
Navtex standby display
Standby-displayer
4
Navtex message data
appears here.
1. OVERVIEW, SETUP
1.2.2
Val av mottagningsinställning
FAX-30 har tre olika mottagningsinställningar: enbart fax, fax + navtex samt enbart navtex. Välj
önskad inställning enligt följande:
1. Klicka på RECEIVE MODE när du står i standby-displayen för fax eller navtex.
RECEIVE MODE
FAX
NAVTEX
FAX (TIMER) & NAVTEX
OK
< back
Mottagningsalternativ
2. Markera önskat alternativ och klicka på OK.
3. Klicka antingen på “back” eller använd din browsers ”bakåt”-kommando för att
komma tillbaka till huvudmenyn.
5
1. OVERVIEW, SETUP
(This page intentionally left blank.)
6
2.
HANDHAVANDE FAX: NAVNET
2.1
Automatisk mottagning
När du väl har valt den station som du vill få faxbilder ifrån, så går systemet in i vänteläge till
dess att en startsignal fås från faxstationen. För att kunna använda den automatiska mottagningen
måste mottagningen vara inställd på enbart fax. Dessutom måste navigationsdata finnas tillgängliga från NAVnet-nätverket.
2.1.1
Val av kanal
1. Tryck på WX FAX-tangenten i standby-displayen.
THUMBNAILS
THUMBNAILS OF RECEIVED IMAGES
JMH JUN/04 02:46
JMH JUN/05 01:29
JMH JUN/05 01:32
SELECT
IMAGE
RCV
WX FAX
JMH JUN/05 03:46 JMH JUN/05 04:29
JMH JUN/05 05:21
RETURN
Display WX FAX
2. Välj RCV WX FAX.
RECEIVE
WX FAX
CH
SETUP
TIMER
SETUP
START
RX
STOP
RX
RETURN
Display RECEIVE WX FAX
3. Välj CH SETUP.
7
2. FAX OPERATION: NAVNET
Picture data
Changes when facsimile
picture is received.
See paragraph 2.1.2.
100N 3622.5kHz IOCXXX XXrpm SS=00 SN-00 RCV
CHANNEL
SETUP
ZONE
STA
CH
FREQ
RETURN
Set-up fönster faxkanaler
4. Välj ZONE för att få upp de olika zonerna.
ZONE
▲
0 PRIVATE
1 NORTHWEST PACIFIC
2 NORTHEAST PACIFIC
3 SOUTH PACIFIC
4 SOUTH ATLANTIC
5 NORTHWEST ATLANTIC
6 NORTHEAST ATLANTIC
7 NORTH ATLANTIC
▼
Zoner
5. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera önskad zon och tryck på ENTERtangenten på kontrollpanelen. (Zon 0 och 9 är valfria för användaren.)
6. Tryck på STA(TION)-tangenten för att få upp de olika stationerna. Om du valt
zon 1 ”NORTHWEST PACIFIC” i föregående steg så kommer följande stationer
upp.
STA
▲
▼
0 JMH /TOKYO No. 1
1 JMJ /TOKYO No.2
2 JJC /KYODO(9MG)
3 JFA /CHUO-GYOGYOU
4 3SD /BEIJING
5 BAF /BEIJING
6 BDF /SHANGHAI
7 BMF /TAIPEI
Stationer (exempel: northwest pacific)
7. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera önskad station och tryck på ENTERtangenten på kontrollpanelen.
8. Välj sen CH(ANNEL) för att få upp kanalerna. Om du valt “0 JMH/TOKYO
No.1” i föregående steg så kommer följande kanaler upp.
8
2. FAX OPERATION: NAVNET
CH
▲
▼
0 03622.5 kHz
1 04902.0 kHz
2 07305.0 kHz
3 09970.0 kHz
4 13597.0 kHz
5 18220.0 kHz
6 23522.9 kHz
7 00079.9 kHz
Kanaler (exempel: JMH/Tokyo)
9. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera önskad kanal och tryck på ENTERtangenten på kontrollpanelen.
10. Det finns även möjlighet att finjustera frekvensen genom att trycka på FREQtangenten.
FREQ
03622.5 kHz
Fönster frekvensinställning
11. Använd siffertangenterna eller vrid/tryck knappen för att ställa in önskad frekvens och tryck på ENTER-tangenten. (Du kan byta läge genom att använda rullbollen (trackball).)
12. Tryck på RETURN-tangenten upprepade gånger tills du kommer tillbaka till
standby-displayen.
Nu kommer FAX-30 att få väderfaxbilder från vald station i enlighet med denna stations sändningsschema. När FAX-30 får startsignalen från faxstationen så ställer den in hastighet, IOC (Index of Cooperation) och fasning automatiskt. Bilden överförs rad för rad, och det tar cirka 30-40
minuter att föra över hela bilden beroende på bildens storlek samt överföringshastigheten.
9
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.1.2
Förhandsgranskning
Du kan förhandsgranska en bild som håller på att tas emot, enligt följande:
1. I faxens standby-display, tryck på WX FAX-tangenten på kontrollpanelen.
2. Tryck på RCV WX FAX-tangenten.
Zone/Station/Channel
Frequency
IOC (288 or 576)
Speed (60, 90, 120, 180, 240)
Signal Strength (Range: 0-99, Typical: 30-70)
Signal-to-Noise Ratio (Range: 0-99, Typical: 20-40)
100N JMH 3622.5kHz IOC288 180rpm SS=57 SN=31 RCV
Picture being
received
RECEIVE
WX FAX
TIMER
SETUP
RETURN
Mottagning av faxbild
2.1.3
Att stoppa den automatiska mottagningen
Du kan när som helst stoppa den automatiska mottagningen enligt följande:
1.
2.
3.
4.
10
Tryck på WX FAX-tangenten i standby-displayen.
Tryck på RCV WX FAX-tangenten.
Tryck på STOP RX-tangenten.
Tryck på RETURN-tangenten på kontrollpanelen.
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.2
Att starta och stoppa mottagningen manuellt
2.2.1
Att starta mottagningen
Du kan även hantera faxöverföringar manuellt. Detta kan vara till hjälp om du vill ta emot en
sändning som redan påbörjats eller ta emot bilder från en station som inte använder sig av startoch stoppsignaler.
För att kunna ta emot faxbilder manuellt behöver du först ställa in en kanal (se punkt 2.1). Gör
sen enligt följande:
1. Tryck på WX FAX-tangenten i standby-displayen.
2. Tryck på RCV WX FAX-tangenten.
3. Tryck
på
START
Följande alternativ är s.k. IOC (Index of Cooperation)/hastighet.
RX-tangenten.
START RX
▲
288/60
288/90
288/120
288/180
288/240
576/90
576/90
576/120
▼
RX-alternativ
4. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja rätt förhållande mellan IOC och faxstationens hastighet. IOC är den linjetäthetsstandard som fastställts av WMO: IOC
576, hög täthet, IOC 288, låg täthet. Hastighet är rotationshastigheten på den
trumma som originalbilden sitter på: 60, 90 ,120, 180 eller 240 varv per minut.
5. Tryck på ENTER-tangenten.
6. Tryck på RETURN-tangenten.
Nu kommer FAX-30 att ta emot väderbilder från den valda faxstationen. Bilden överförs rad för
rad, och det tar cirka 30-40 minuter att föra över hela bilden beroende på bildens storlek samt
överföringshastigheten. Du kan följa överföringen genom att trycka på WX FAX-tangenten i
standby-displayen och sen välja RCV WX FAX.
Var noga med att välja rätt hastighet och IOC. Om du valt fel kommer faxbilden att se ut enligt
följande. Du kan byta IOC och hastighet under överföringen.
11
2. FAX OPERATION: NAVNET
Wrong Speed or IOC and Image
Wrong speed: "60" chosen instead of "120"
Two images are displayed.
Wrong speed: "120" chosen instead of "60"
Overlapped image appears.
Wrong IOC
The image will be extended ( or foreshortened) when "288" (or 576)
is selected for transmission with the IOC of "576 (or 288)."
Fel hastighet eller IOC
2.2.2
Att stoppa mottagningen
1.
2.
3.
4.
12
Tryck på WX FAX-tangenten i standby-displayen.
Tryck på RCV WX FAX-tangenten.
Tryck på STOP RX.
Tryck på RETURN-tangenten.
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.3
Tidsinställd mottagning
De flesta faxstationer sänder väderbilder efter de meteorologiska myndigheternas väderobservationsschema. (Du kan hitta aktuellt väderobservationsschema i broschyren “Meteorological Facsimile Broadcasts”, som finns att tillgå hos SMHI). Om du vill få en viss sändning dagligen så
kan du använda dig av den tidsinställda mottagningen, den s.k. timern. 30 tidsinställda mottagningar kan läggas in.
2.3.1
Tidsinställt mottagningsschema
1. Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen.
2. Tryck på RCV WX FAX-tangenten.
3. Tryck på TIMER SETUP-tangenten.
▲
No. 05 10:30-14:05 100N JMH 3662.5 kHz
No. 06 14:30-16:40 100N JMH 3662.5 kHz
No. 07 16:40-19:00 100N JMH 3662.5 kHz
No. 01 19:05-19:15 100N JMH 3662.5 kHz
TIMER
SET UP
START
TIMER
PROG
LIST
RETURN
4. Tryck på PROG LIST-tangenten.
Zone/Station/Channel
Facsimile station
Start, end time
▲
No.01 12:30-14:00 100N JMH
No.02 NOT PROGRAMMED
No.03 NOT PROGRAMMED
No.04 NOT PROGRAMMED
No.05 NOT PROGRAMMED
No.06 NOT PROGRAMMED
No.07 NOT PROGRAMMED
No.08 NOT PROGRAMMED
No.09 NOT PROGRAMMED
No.10 NOT PROGRAMMED
NEXT PAGE
Timer ON
ON
PROGRAM
LIST
EDIT
ON/OFF
CLEAR
ALL
RETURN
Schema tidsinställda mottagningar
13
2. FAX OPERATION: NAVNET
5. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja programnummer och tryck på EDITtangenten på kontrollpanelen.
▲
ZONE
STATION
CHANNEL
IOC
SPEED
START TIME
END TIME
FREQUENCY
1 NORTHWEST PACIFIC
0 JMH/TOKYO No.1
03622.5 kHz
AUTO
AUTO
00:00
00:00
00000.0 kHz
EDIT
PROGRAM
EDIT
SAVE
CLEAR
CANCEL
Meny tidsinställning
6. ZONE markeras automatiskt; tryck på EDIT-tangenten.
ZONE
▲
0 PRIVATE
1 NORTHWEST PACIFIC
2 NORTHEAST PACIFIC
3 SOUTH PACIFIC
4 SOUTH ATLANTIC
5 NORTHWEST ATLANTIC
6 NORTHEAST ATLANTIC
7 NORTH ATLANTIC
▼
Zoner
7. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja zon och tryck på ENTER-tangenten på
kontrollpanelen.
8. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja STATION och tryck på EDIT-tangenten.
Om du valt “1 NORTHWEST PACIFIC” i föregående steg så kommer följande
stationer upp:
STATION
▲
0 JMH /TOKYO No. 1
1 JMJ /TOKYO No.2
2 JJC /KYODO(9MG)
3 JFA /CHUO-GYOGYOU
4 3SD /BEIJING
5 BAF /BEIJING
6 BDF /SHANGHAI
7 BMF /TAIPEI
▼
Stationer (exempel: N Pacific W Part)
9. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja station och tryck på ENTER-tangeneten.
10. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja kanal genom att markera CHANNEL och
tryck på EDIT-tangenten. Om du valt “0 JMH/TOKYO No.1” i föregående steg
så kommer följande kanaler upp:
14
2. FAX OPERATION: NAVNET
CHANNEL
▲
0 03622.5 kHz
1 04902.0 kHz
2 07305.0 kHz
3 09970.0 kHz
4 13597.0 kHz
5 18220.0 kHz
6 23522.9 kHz
7 00079.9 kHz
▼
Kanaler (exempel: station JMH)
11. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja kanal och tryck på ENTER-tangenten.
12. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja IOC och tryck på EDIT-tangenten.
IOC
▲
▼
288
576
AUTO
Alternativ IOC
13.Vrid på vrid/tryck knappen för att välja önskad faxstations IOC och tryck på ENTER-tangenten. Om du inte vet vilken IOC du ska ta, välj AUTO för automatiskt
val.
14. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja hastighet genom att markera SPEED och
tryck på EDIT.
SPEED
▲
60
90
120
180
240
AUTO
▼
Alternativ rotationshastighet
15. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja den rotationshastighet som faxstationens
trumma har, och tryck på ENTER-tangenten. Om du inte vet vilken hastighet du
ska ta, välj AUTO för automatiskt val.
16. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja vilken tid du vill att mottagningen ska
påbörjas genom att markera START TIME och tryck på EDIT.
START TIME
00:00
Inläggning av starttid
15
2. FAX OPERATION: NAVNET
17.Ange en starttid i 24-timmarsformat. Lägg in en tid som är cirka två minuter tidigare än sändningens starttid, så att startsignalen hinner upptäckas. Avsluta genom
att trycka på ENTER-tangenten.
18. Vrid på vrid/tryck knappen för att ange sluttid genom att välja END TIME och
tryck på EDIT.
END TIME
00:00
Inläggning av sluttid
19. Ange en tid i 24-timmarsformat, cirka 2 minuter före sändningens sluttid, så att
sändningens slutsignal hinner upptäckas. Avsluta genom att trycka på ENTERtangenten .
Obs: Om två sändningar överlappar varandra så kommer den senare sändningen
att ignoreras och inte tas emot.
20.Om det är nödvändigt kan du finjustera mottagningsfrekvensen genom att vrida
på vrid/tryck knappen så att FREQUENCY markeras och sen trycka på EDIT.
Den frekvens som valts under steg 10 kommer upp.
FREQUENCY
03522.5 kHz
Justering av frekvens
21. Använd siffertangenterna för att ange frekvens och tryck sen på ENTERtangenten.
22. Tryck på SAVE-tangenten
23. Tryck på ON/OFF-tangenten för att slå på eller av tidsinställningen.
24. Upprepa steg 5 till 23.
16
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.3.2
Att slå på och av tidsinställda mottagningar
Du kan välja att slå på och av vissa av de tidsinställda mottagningarna enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.3.3
Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen.
Tryck på RCV WX FAX-tangenten.
Välj TIMER SETUP.
Välj PROG LIST.
Vrid på vrid/tryck knappen för att välja tidsinställd mottagning.
Tryck på ON/OFF-tangenten för att slå av eller på inställningen.
Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
Start av tidsinställd mottagning
1. Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen.
2. Tryck på RCV WX FAX-tangenten.
3. Välj TIMER SETUP.
▲
No. 05 10:30-14:05 100N JMH 3662.5 kHz
No. 06 14:30-16:40 100N JMH 3662.5 kHz
No. 07 16:40-19:00 100N JMH 3662.5 kHz
No. 01 19:05-19:15 100N JMH 3662.5 kHz
TIMER
SET UP
START
TIMER
PROG
LIST
RETURN
4. Tryck på START TIMER.
START TIMER
START
STOP
5. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera START och tryck sen på ENTERtangenten på kontrollpanelen.
6. Tryck på RETURN-tangenten på kontrollpanelen. Tid samt “TIME” kommer upp
på RECEIVE WX FAX skärmen.
Nu kommer FAX-30 att ta emot alla de sändningar som lagts in i mottagningsschemat. Bilden överförs rad för rad, och det tar cirka 30-40 minuter att föra över hela
bilden beroende på bildens storlek samt överföringshastigheten. Du kan följa överföringen genom att använda [DISP]-knappen och vrid/tryck knappen för att välja faxmottagningen och sen trycka på WX FAX-tangenten följt av RCV WX FAX.
17
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.3.4
Nollställning av mottagningsschemat
Du kan nollställa alla tidsinställda mottagningar enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen.
Tryck på RCV WX FAX.
Tryck på TIMER SETUP-tangenten.
Tryck på PROG LIST.
Tryck på CLEAR ALL-tangenten för att nollställa allt.
CLEAR ALL
▲
YES
NO
▼
Fönster nollställning
6. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera YES och tryck på ENTER-kulan.
Alla tidsinställda mottagningar försvinner.
7. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
18
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.4
Att visa faxbilder
1. Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen. Upp till 12 väderkartor kan sparas beroende på storlek. Om mer än sex kartor sparats kommer
PREV PAGE och NEXT PAGE-tangenter upp så att du kan bläddra mellan
fönstren. När minnets kapacitet överskrids raderas den äldsta av kartorna automatiskt så att en ny kan tas emot. Om inga faxbilder har tagits emot kommer
meddelandet NO RECEIVED IMAGES AVAILABLE upp på displayen.
THUMBNAILS
THUMBNAILS OF RECEIVED IMAGES
Receive data
Station, date and
time image received
JMH JUN/04 02:46
JMH JUN/05 01:29
JMH JUN/05 01:32
SELECT
IMAGE
JMH JUN/05 03:46 JMH JUN/05 04:29
JMH JUN/05 05:21
RETURN
Mottagna väderfax
2. Använd vrid/tryck knappen för att välja den faxbild du vill arbeta med och tryck
på SELECT IMAGE eller tryck på vrid/tryck knappen. Du kan använda den s.k.
trackballen för att flytta runt på kartan.
Zone/Station/Channel
Station
Frequency
Index of Cooperation
Drum speed at fax station
Date received
Time received
Scale
Used for
phase tuning.
See para 2.5.1
102N JMH 7305.0kHz IOC576 120rpm JUN/05 01:26
30
10
40
0
20
WXFAX
IMAGE
EDIT
IMAGE
ZOOM
IN
ROTATE
LOCK/
ERASE
RETURN
Prov väderfaxbild
19
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.5
Att bearbeta faxbilder
2.5.1
Misslyckad fasning
När FAX-30 börjar ta emot en sändning som redan påbörjats eller när fassignalen störs av bakgrundsljud, så kan väderkartan delas in i två delar av en tjock svart (eller vit) linje. Denna linje
kallas för ”den döda sektorn” och beror på misslyckad fasning. Om detta skulle inträffa gör följande:
0
10
20
30
40
"15"
Dead sector (can be white)
Exempel på misslyckad fasning
1. Ta fram väderkartan ( se punkt 2.4) ock tryck på EDIT IMAGE-tangenten.
102N JMH 7305.0kHz JUN/05 01:26
30
10
0
20
40
EDIT
IMAGE
PHASE
SYNC
NOISE
REJECT
EDIT
COLOR
RETURN
Faxbild
2. Tryck på PHASE-tangenten.
PHASE
▲
00
▼
Inläggning fasning
3. Lägg in den döda sektorns mittpunkt från skalan i övre delen av faxkartan och
lägg in i ovanstående fönster. I exemplet ovan är den döda sektorns mittpunkt i
höjd med 15 på skalan. Skalan går från 00 till 40.
4. Tryck på ENTER-tangenten.
5. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
20
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.5.2
Osynkroniserad fassignal
SYNC-tangenten används för att finjustera fassignalen. Om den döda sektorn är vinklad även
efter att rätt fas är inställd, så behövs signalen synkroniseras för att den döda sektorn ska bli lodrät.
Exempel på osynkroniserad fassignal
1. Ta fram en väderkarta ( se punkt 2.4) ock tryck på EDIT IMAGE-tangenten.
2. Tryck på SYNC.
SYNC
▲
+00
▼
Inläggning synkronisering
3. Lägg in ett synkroniseringsvärde som vrider den döda sektorn till ett lodrätt läge.
Om den döda sektorn ser ut som på den vänstra bilden ovan, lägg in ett högre
värde. Ser den däremot ut som på den högra bilden, lägg in ett mindre värde.
Skalan går från –50 till +50.
4. Tryck på ENTER-tangenten.
5. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
2.5.3
Ljudreducering
Om ljudfläckar syns på väderfaxkartan behöver du slå på ljudreduceringen enligt följande för att
få en bra bild.
1. Ta fram väderkartan ( se punkt 2.4) ock tryck på EDIT IMAGE-tangenten.
2. Tryck på NOISE REJECT.
NOISE REJECT
▲
OFF
LOW
MEDIUM
HIGH
▼
Alternativ ljudreducering
3. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja nivå på ljudreduceringen. HIGH ger den
högsta nivån på ljudreduceringen.
4. Tryck på ENTER-tangenten.
5. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
2.5.4
Färgsättning
Faxbilderna översändes i svart-vitt eller i gråskala (8 toner). Efter att du har tagit emot en väderkarta kan du välja färgsättning i antingen svart-vitt, gråskala eller 3 olika färgkombinationer.
21
2. FAX OPERATION: NAVNET
1. Ta fram en väderkarta ( se punkt 2.4) ock tryck på EDIT IMAGE-tangenten.
2. Tryck på EDIT COLOR.
3. Tryck på COLOR-tangenten.
COLOR
▲
MONOCHROME
GRAY SCALE
BLUE-RED
WHITE-BLUE
RED-BLACK
▼
Alternativ färgsättning
4. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja MONOCHROME, GRAY SCALE,
BLUE-RED, WHITE-BLUE or RED-BLACK.
MONOCHROME: Svart-vitt
GRAY SCALE:
Gråskala i 8 toner
BLUE-RED:
Blå till röda färgtoner
WHITE-BLUE:
Vita till blå färgtoner
RED-BLACK:
Röda till svarta färgtoner
5. Tryck på ENTER-tangenten.
6. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
2.5.5
Format
Faxen översändes vanligtvis med svart text mot vit bakgrund. Vissa faxstationer gör dock tvärtom och sänder fax med vit text mot svart bakgrund. Om du av någon anledning inte kan ta emot
det format faxbilden sändes i så kan du kasta om den och ändra format enligt följande:
1. Ta fram en väderkarta ( se punkt 2.4) ock tryck på EDIT IMAGE-tangenten.
2. Tryck på EDIT COLOR.
3. Tryck på REV IMAGE-tangenten.
REV IMAGE
▲
▼
NORMAL
REVERSE
Alternativ omkastning av bild
4. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja NORMAL eller REVERSE.
5. Tryck på ENTER-tangenten.
6. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
22
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.5.6
Zoomning
Du kan fördubbla storleken på en väderkarta enligt följande:
1. Ta fram den väderkarta du vill bearbeta ( se punkt 2.4).
2. Tryck på ZOOM IN-tangenten.
För att återgå till den normala storleken, tryck på ZOOM OUT.
2.5.7
Rotation
Du kan vrida på och rotera väderkartorna enligt följande:
1. Ta fram den väderkarta du vill bearbeta ( se punkt 2.4).
2. Tryck på ROTATE-tangenten.
3. Tryck på CW (Clockwise) för att rotera kartan 90° medurs; CCW (Counterclockwise) för att vrida den 90° moturs.
2.6
Att radera faxbilder
Du kan radera väderkartor enligt följande:
1. Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen.
2. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja en karta.
3. Tryck på vrid/tryck knappen eller tryck på SELECT IMAGE-tangenten för att få
upp bilden.
102N JMH 7305.0kHz JUN/05 01:26
30
10
0
20
40
WXFAX
IMAGE
EDIT
IMAGE
ZOOM
IN
ROTATE
LOCK/
ERASE
RETURN
Exempel på karta
4. Tryck på LOCK/ERASE-tangenten följt av ERASE IMAGE.
ERASE IMAGE
▲
YES
NO
▼
Raderingsalternativ
5. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera YES och tryck på ENTER-tangenten.
6. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
23
2. FAX OPERATION: NAVNET
2.7
Att förhindra radering av faxbilder
När minnets kapacitet överskrids raderas den äldsta väderkartan för att skapa plats för en ny. Om
du har en karta som du vill spara kan du använda dig av “lock image” funktionen för att förhindra att den raderas. Du kan låsa alla faxbilder, men då kanske du inte kan ta emot en ny om det
inte finns tillräckligt mycket minne kvar för att spara den nya kartan.
1. Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen.
2. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja en karta och tryck sen på vrid/tryck knappen följa av SELECT IMAGE.
3. Tryck på LOCK/ERASE-tangenten följt av LOCK IMAGE.
4. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera ON och tryck på ENTER-tangenten.
5. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
Den låsta bilden syns i rött på skärmen när du har uppe bilden THUMBNAILS OF RECEIVED
IMAGES. För att låsa upp en bild, välj OFF istället för ON under steg 4 ovan.
2.8
Att lägga till faxkanaler
Du kan spara 230 egna kanaler i FAX-30.
1. Tryck på [MENU] för att få upp huvudmenyn.
FAX-30
EDIT WX FAX STATION
EDIT NAVTEX STATION
FAX-30 SYSTEM SETUP
Huvudmeny
2. Tryck på EDIT WX FAX STATION-tangenten på kontrollpanelen.
▲
ZONE
STATION
CHANNEL
REVERSE IMAGE
FREQUENCY
CALL SIGN
STATION NAME
0 PRIVATE
0 PRV/
0 00079.9 kHz
NORMAL
00079.9 kHz
PRV
SET
CHANNEL
EDIT
SAVE
-------------
RETURN
Meny för tillägg av faxkanaler
3. ZONE markeras automatiskt; tryck på EDIT-tangenten.
24
2. FAX OPERATION: NAVNET
ZONE
▲
0 PRIVATE
1 NORTHWEST PACIFIC
2 NORTHEAST PACIFIC
3 SOUTH PACIFIC
4 SOUTH ATLANTIC
5 NORTHWEST ATLANTIC
6 NORTHEAST ATLANTIC
7 NORTH ATLANTIC
▼
Zoner
4. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera önskad zon och tryck på EDIT. (Zon 0
och 9 är valfria för användaren.)
5. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja STATION och tryck på EDIT. Om du
valt zon “1 NORTHWEST PACIFIC” under steg 4, så kommer följande stationer
upp.
STATION
▲
0 JMH /TOKYO No. 1
1 JMJ /TOKYO No.2
2 JJC /KYODO(9MG)
3 JFA /CHUO-GYOGYOU
4 3SD /BEIJING
5 BAF /BEIJING
6 BDF /SHANGHAI
7 BMF /TAIPEI
▼
Stationer (exempel: northwest pacific)
6. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja station och tryck på ENTER-tangenten på
kontrollpanelen.
7. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja CHANNEL och tryck på EDIT. Om du
valt station “0 JMH/TOKYO No.1” under steg 8, så kommer följande kanaler
upp.
CHANNEL
▲
0 03622.5 kHz
1 04902.0 kHz
2 07305.0 kHz
3 09970.0 kHz
4 13597.0 kHz
5 18220.0 kHz
6 23522.9 kHz
7 00079.9 kHz
▼
Kanaler (exempel: JMH/Tokyo)
8. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja kanal och tryck på ENTER-tangenten på
kontrollpanelen.
9. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja REVERSE IMAGE och tryck på EDIT.
REVERSE IMAGE
▲
▼
NORMAL
REVERSE
Alternativ omkastning av bild
10. Faxen översändes vanligtvis med svart text mot vit bakgrund. Vissa faxstationer
gör dock tvärtom och sänder fax med vit text mot svart bakgrund. Denna information är inlagd i minnet så att du vanligtvis inte behöver ange bildformat. Om
25
2. FAX OPERATION: NAVNET
du lägger in en ny stations frekvens, och denna sänder i omkastat format, så kan
du vrida på vrid/tryck knappen för att välja REVERSE. Tryck på ENTERtangenten på kontrollpanelen för att avsluta.
11. Om du vill kan du lägga in en annan frekvens, anropsnamn eller stationsnamn än
det som syns i CHANNEL och STATION-fönstren. Vrid på vrid/tryck knappen
för att välja FREQUENCY, CALL SIGN eller STATION NAME beroende på
vad du vill ändra och tryck på EDIT. Ett av följande fönster kommer upp:
FREQUENCY
00003.4 kHz
Frequency
CALL SIGN
JMH
Call Sign
STATION NAME
TOKYO
Station Name
Frekvens, anropsnamn, stationsnamn
12. Använd siffertangenterna eller vrid/tryck knappen för att lägga in nya data och
tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
13. Tryck på SAVE.
14. Vrid på rullbollen (trackball) för att välja YES och tryck på vrid/tryck knappen.
15. Tryck på [MENU]-knappen för att stänga menyfönstret.
26
2. FAX OPERATION: NAVNET
(This page intentionally left blank.)
27
3. FAX OPERATION: PC
3.
HANDHAVANDE FAX: PC
3.1
Mottagning
3.1.1
Val av kanal
1. När du står i faxens standby-display, klicka på CHANNEL SETUP i huvudmenyn.
CHANNEL SETUP
ZONE:
STATION:
CHANNEL:
FREQUENCY: 00000.0
OK
kHz
CANCEL
RCV STOP
< back
Inställningsmeny kanaler
2. Klicka på nedrullningslisten för ZONE och välj zon (Zon 0 och 9 är valfria för
användaren.) Zonerna du kan välja är 0, Privat; 1, Nordvästra Stillahavsregionen
(Northwest Pacific); 2, Nordöstra Stillahavsregionen (Northeast Pacific); 3, Södra
Stillahavsregionen (South Pacific); 4, Södra Atlantregionen (South Atlantic); 5,
Nordvästra Atlantregionen (Northwest Atlantic); 6, Nordöstra Atlantregionen
(Northeast Atlantic); 7, Norra Atlantregionen (North Atlantic); 8, Medelhavet
(Mediterranean Sea); 9, Valfri.
3. Klicka på nedrullningslisten för STATION och välj station. Se B-2 för stationsnummer.
4. Klicka på nedrullningslisten för CHANNEL och välj kanal.
5. Om det behövs kan du finjustera frekvensen genom att klicka i rutan för FREQUENCY och lägga in önskad mottagningsfrekvens.
6. Klicka på OK följt av antingen “back” eller bakåt-kommandot i din browser för
att komma tillbaka till huvudmenyn.
Nu kommer FAX-30 att få väderfaxbilder från vald station i enlighet med denna stations sändningsschema. När FAX-30 får startsignalen från faxstationen så ställer den in hastighet, IOC (Index of Cooperation) och fasning automatiskt. Bilden överförs rad för rad, och det tar cirka 30-40
minuter att föra över hela bilden beroende på bildens storlek samt överföringshastigheten.
3.1.2
Att stoppa mottagningen
1. När du står i faxens standby-display, klicka på CHANNEL SETUP i huvudmenyn.
2. Klicka på RCV STOP.
28
3.2
Tidsinställd mottagning
De flesta faxstationer sänder väderbilder efter de meteorologiska myndigheterna väderobservationsschema. (Du kan hitta aktuellt väderobservationsschema i broschyren “Meteorological Facsimile Broadcasts”, som finns att tillgå hos SMHI). Om du vill få en viss sändning dagligen så
kan du använda dig av den tidsinställda mottagningen, den s.k. timern. 30 tidsinställda mottagningar kan läggas in.
3.2.1
Inställning och ändring av mottagningsschemat
1. När du står i faxens standby-display, klicka på TIMER SETUP följt av PROGRAM LIST för att få upp mottagningsschemat.
Start,
end time
Facsimile station
TX frequency of facsimile station
Index Of Cooperation
Drum rotation speed
at facsimile station
No.
ON/OFF
1
12:30-14:00 JMH 3662.5kHz IOC288 60rpm
ON
2
NOT PROGRAMMED
OFF
3
NOT PROGRAMMED
OFF
4
NOT PROGRAMMED
OFF
5
NOT PROGRAMMED
OFF
6
NOT PROGRAMMED
OFF
7
NOT PROGRAMMED
OFF
8
NOT PROGRAMMED
OFF
9
NOT PROGRAMMED
OFF
10
NOT PROGRAMMED
OFF
11
NOT PROGRAMMED
OFF
12
NOT PROGRAMMED
OFF
13
NOT PROGRAMMED
OFF
14
NOT PROGRAMMED
OFF
15
NOT PROGRAMMED
OFF
16
NOT PROGRAMMED
OFF
17
NOT PROGRAMMED
OFF
18
NOT PROGRAMMED
OFF
19
NOT PROGRAMMED
OFF
20
NOT PROGRAMMED
OFF
21
NOT PROGRAMMED
OFF
22
NOT PROGRAMMED
OFF
23
NOT PROGRAMMED
OFF
24
NOT PROGRAMMED
OFF
25
NOT PROGRAMMED
OFF
26
NOT PROGRAMMED
OFF
27
NOT PROGRAMMED
OFF
28
NOT PROGRAMMED
OFF
29
NOT PROGRAMMED
OFF
30
NOT PROGRAMMED
OFF
Exempel mottagningsschema
2. Klicka på mittenkolumnen där du vill programmera in en tidsinställd mottagning.
Om du t ex klickar i mittenkolumnen i rad 2 då kommer följande ruta upp.
29
3. FAX OPERATION: PC
TIMER PROGRAM No.2
ZONE:
0
STATION:
0
CHANNEL:
0
IOC:
288
SPEED:
60
START TIME:
00:00
END TIME:
00:00
FREQUENCY:
00000.0
START TIME:
OK
ON
kHz
OFF
CANCEL
< back
Programmeringsmeny
4. Klicka på nedrullningslisten för ZONE och välj zon.
5. Klicka på nedrullningslisten för STATION och välj station.
6. Klicka på nedrullningslisten för CHANNEL och välj kanal.
7. Klicka på nedrullningslisten för IOC och välj IOC. IOC står för Index of Cooperation och är den linjetäthetsstandard som fastställts av WMO: IOC 576, hög täthet, IOC 288, låg täthet. Om du inte vet vilken IOC du ska ta, välj AUTO för
automatiskt val.
8. Klicka på nedrullnigslisten för SPEED och välj hastighet. Hastigheten är faxstationstrummans rotationshastighet. Om du inte vet vilken hastighet du ska ta, välj
AUTO för automatiskt val.
9. Ange en starttid i 24-timmarsformat. Lägg in en tid som är cirka två minuter tidigare än sändningens starttid, så att startsignalen hinner upptäckas. Avsluta genom
att trycka på ENTER-tangenten.
10. Ange en tid i 24-timmarsformat, cirka 2 minuter före sändningens sluttid, så att
sändningens slutsignal hinner upptäckas. Avsluta genom att trycka på ENTERtangenten.
11. Om det behövs kan du finjustera frekvensen genom att klicka i rutan för FREQUENCY och lägga in önskad mottagningsfrekvens.
12. Klicka på ON till höger om START TIME.
13. Klicka på OK.
14. Klicka på “back” eller bakåt-kommandot i din browser för att komma tillbaka till
huvudmenyn.
30
3. FAX OPERATION: PC
3.2.2
Att slå på och av alla tidsinställda mottagningar
Du kan enkelt slå på och av alla tidsinställda mottagningar enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
3.2.3
Att slå på och av enskilda tidsinställda mottagningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.2.4
Tryck på WX FAX-tangenten när du står i standby-displayen.
Klicka på PROGRAM LIST.
Klicka på OFF eller ON.
Klicka på OK.
Klicka på “back” eller bakåt-kommandot i din browser för att komma tillbaka till
huvudmenyn.
Klicka på TIMER SETUP när du står i standby-displayen.
Klicka på PROGRAM LIST.
Klicka i mittenkolumnen av den mottagning du vill slå av eller på.
Klicka på ON eller OFF.
Klicka på OK.
Klicka på “back” eller bakåt-kommandot i din browser för att komma tillbaka till
huvudmenyn.
Nollställning av mottagningsschemat
Du kan nollställa hela mottagningsschemat enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klicka på TIMER SETUP när du står i standby-displayen.
Klicka på PROGRAM LIST.
Klicka på ALL RESET.
Du får frågan om du är säker att du vill nollställa.
Klicka på Yes för att nollställa; Cancel för att avbryta.
Klicka på “back” eller bakåt-kommandot i din browser för att komma tillbaka till
huvudmenyn.
För att titta på väderfaxkartorna, klicka på önskad bild i övre delen av standby-displayen.
3.3
Att bearbeta faxbilder
3.3.1
Misslyckad fasning
När FAX-30 börjar ta emot en sändning som redan påbörjats eller när fassignalen störs av bakgrundsljud, så kan väderkartan delas in i två delar av en tjock svart (eller vit) linje. Denna linje
kallas för ”den döda sektorn” och beror på misslyckad fasning. Om detta skulle inträffa gör följande:
0
10
20
30
40
"15"
Dead sector (can be white)
Exempel på misslyckad fasning
1. Ta fram väderkartan och klicka på PHASE.
31
3. FAX OPERATION: PC
PHASE
0
(0 - 40)
OK
< back
Inläggning fasning
2. Lägg in den döda sektorns mittpunkt från skalan i övre delen av faxkartan och
lägg in i ovanstående fönster. I exemplet ovan är den döda sektorns mittpunkt i
höjd med 15 på skalan. Skalan går från 00 till 40.
3. Klicka på OK följt av antingen “back” eller bakåt-kommandot i din browser för
att komma tillbaka till huvudmenyn.
3.3.2
Osynkroniserad fassignal
SYNC-tangenten används för att finjustera fassignalen. Om den döda sektorn är vinklad även
efter att rätt fas är inställd, så behövs signalen synkroniseras för att den döda sektorn ska bli lodrät.
Exempel på osynkroniserad fassignal
1. Ta fram en väderkarta och klicka på SYNC.
SYNC
+0
(-50 - +50)
OK
< back
2. Lägg in ett synkroniseringsvärde som vrider den döda sektorn till ett lodrätt läge.
Om den döda sektorn ser ut som på den vänstra bilden ovan, lägg in ett högre
värde. Ser den däremot ut som på den högra bilden, lägg in ett mindre värde.
Skalan går från –50 till +50.
3. Klicka på OK följt av antingen “back” eller bakåt-kommandot i din browser för
att komma tillbaka till huvudmenyn.
3.3.3
Ljudreducering
Om ljudfläckar syns på väderfaxkartan behöver du slå på ljudreduceringen enligt följande för att
få en bra bild.
1. Ta fram en väderkarta och klicka på NOISE REJECT.
32
3. FAX OPERATION: PC
NOISE REJECT
OFF
LOW
MEDIUM
HIGH
OK
< back
Alternativ ljudreducering
2. Välj nivå på ljudreduceringen. HIGH ger den högsta nivån på ljudreduceringen.
3. Klicka på OK följt av antingen “back” eller bakåt-kommandot i din browser för
att komma tillbaka till huvudmenyn.
3.3.4
Färgsättning
Faxbilderna översändes i svart-vitt eller i gråskala (8 toner). Efter att du har tagit emot en väderkarta kan du välja färgsättning i antingen svart-vitt, gråskala eller 3 olika färgkombinationer.
1. Ta fram en väderkarta och klicka på COLOR.
COLOR
MONOCHROME
GRAY SCALE
BLUE-RED
WHITE-BLUE
RED-BLACK
OK
< back
Alternativ färgsättning
2. Välj antingen MONOCHROME, GRAY SCALE, BLUE-RED, WHITE-BLUE
or
RED-BLACK.
MONOCHROME: Svart-vitt
GRAY SCALE:
Gråskala
i
8
toner
BLUE-RED:
Blå
till
röda
färgtoner
WHITE-BLUE:
Vita
till
blå
färgtoner
RED-BLACK:
Röda till svarta färgtoner
3. Klicka på OK följt av antingen “back” eller bakåt-kommandot i din browser för
att komma tillbaka till huvudmenyn.
3.3.5
Format
Faxen översändes vanligtvis med svart text mot vit bakgrund. Vissa faxstationer gör dock tvärtom och sänder fax med vit text mot svart bakgrund. Om du av någon anledning inte kan ta emot
det format faxbilden sändes i så kan du kasta om den och ändra format enligt följande:
1. Ta fram en väderkarta och klicka på REVERSE IMAGE.
33
3. FAX OPERATION: PC
REVERSE IMAGE
NORMAL
REVERSE
OK
< back
Alternativ omkastning av bild
2. Klicka på NORMAL eller REVERSE om du vill kasta om bilden.
3. Klicka på OK följt av antingen “back” eller bakåt-kommandot i din browser för
att komma tillbaka till huvudmenyn.
3.3.6
Rotation
Du kan vrida på och rotera väderkartorna genom att klicka på ROTATE CW eller ROTATE
CCW för att rotera med- eller moturs. Bilden roterar 90° i önskad riktning.
3.3.7
Att kopiera och spara bilder
Ställ markören på väderkartan och högerklicka på musen. Klicka på Kopiera eller Spara bild
som… Om du väljer Spara bild som… behöver du specificera var du vill spara bilden samt ge
den ett namn. Klicka sen på Spara.
3.4
Att radera faxbilder
Du kan radera faxkartor enligt följande:
1. Välj den väderkarta du vill radera.
2. Klicka på ERASE.
3. Du får en fråga om du är säker på att du vill radera bilden. Klicka OK för att radera den; Cancel för att avbryta.
34
3. FAX OPERATION: PC
3.5
Att lägga till faxkanaler
I FAX-30 kan du spara upp till 230 kanaler i minnet.
1. Klicka på EDIT STATION LIST när du står i standby-displayen.
EDIT STATION LIST
ZONE:
STATION:
CHANNEL:
REVERSE
IMAGE:
NORMAL
FREQUENCY:
00000.0
kHz
CALL SIGN:
STATION
NAME:
OK
CANCEL
< back
Alternativ inläggning av stationer
Klicka på nedrullningslisten för ZONE och välj zon.
Klicka på nedrullningslisten för STATION och välj station.
Klicka på nedrullningslisten för CHANNEL välj kanal.
Faxen översändes vanligtvis med svart text mot vit bakgrund. Vissa faxstationer
gör dock tvärtom och sänder fax med vit text mot svart bakgrund. Denna information är inlagd i minnet så att du vanligtvis inte behöver ange bildformat. Om
du lägger in en ny stations frekvens, och denna sänder i omkastat format, så kan
du istället välja REVERSE.
6. Om det behövs kan du finjustera frekvensen genom att klicka i rutan för FREQUENCY och lägga in önskad mottagningsfrekvens.
7. Lägg in stationens anropsnamn i rutan för CALL SIGN.
8. Lägg in stationens namn i rutan för STATION’S NAME.
9. Klicka på OK.
10. Klicka på “back” eller bakåt-kommandot i din browser för att komma tillbaka till
huvudmenyn.
2.
3.
4.
5.
35
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
4.
HANDHAVANDE NAVTEX: NAVNET
4.1
Allmänt om NAVTEX-meddelanden
4.1.1
Meddelandekategorier
Navtex-stationer över hela världen ger sjöfarare väder och navigationsinformation. Navtexmeddelanden innehåller en kod med fyra tecken som identifierar dels från vilken station meddelandet komemr ifrån, men även vilken kategori av meddelande det rör sig om samt meddelandenummer (00-99). Meddelandenummer 00 är reserverat för viktiga nödmeddelanden. De meddelandekategorier
som
finns
i
navtex-systemet
är
de
följande:
A: Varning kustnavigation
B: Meteorologisk varning
C: Israpport
D: Sök- och räddningslarm
E: Meteorologisk prognos
F: Lotsmeddelande
G: Decca-meddelande
H:
Loran
C-meddelande
I:
Omega-meddelande
J: Differential Omega-meddelande
K: Medd. från annat elektroniskt nav.system
L:
Varning
navigationsområde
M to Y: Ingen kategori specificerad
Z: QRU (inget meddelande till hands)
Du kan själv välja vilka kategorier du vill ta del av och ifrån vilka stationer du vill få meddelanden.
Obs: Vi rekommenderar att du åtminstone tar emot meddelanden i kategori A, B, D
och L eftersom de har stor betydelse för navigationen.
4.1.2
Att ta emot navtex-meddelanden
För at ta emot navtex-meddelanden måste du välja mottagningsinställningen ”enbart navtex” eller ”fax & navtex”, se punkt 1.1.3.
36
4.2
Att lägga in Navtex-stationer, meddelanden,
alarm
Du kan själv välja vilka navtex-stationer som du vill ta emot meddelanden ifrån samt vilka kategorier av meddelanden du vill ta del av. Dessutom kan du ställa in om du vill få besked om att du
har fått ett nytt meddelande.
1. När du står i standby-displayen, välj NAVTEX. Om några navtex-meddelanden
har tagits emot så syns det på skärmen enligt följande:
▲
1. IA55
2. IA53
3. IA52
4. IA48
JUN/06
JUN/06
JUN/06
JUN/06
03:57
03:58
03:59
04:01
518kHz
518kHz
518kHz
518kHz
NAVTEX
SELECT
MSG
RX
SETUP
RETURN
Mottagna navtex-meddelanden
2. Tryck på RX SETUP-tangenten på kontrollpanelen.
▲
FREQUENCY
STA. SELECTION MODE
STATION SELECTION
MESSAGE SELECTION
MAX ERROR RATE
ALARM (SAR MSG)
ALARM (WARNING MSG)
518 kHz
MANUAL
.
RX
SETUP
EDIT
33.3%
OFF
OFF
RETURN
Inställningsmeny navtex
3. FREQUENCY markeras automatiskt; tryck på EDIT.
FREQUENCY
▲
▼
490 kHz
518 kHz
Alternativ navtexfrekvenser
4. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja antingen 490 kHz eller 518 kHz (beror på
stationen), och tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
5. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja STA. SELECTION MODE och tryck på
EDIT.
37
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
STA. SELECTION MODE
▲
▼
MANUAL
AUTO
Alternativ inställning navtex-stationer
6. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja inställning av navtex-stationen och tryck
på [ENTER]-tangenten på kontrollpanelen. AUTO kräver att du har tillgång till
position data (från en s.k. navigator).
7. Om du valt MANUAL i föregående steg, vrid på vrid/tryck knappen för att välja
STATION SELECTION och tryck på EDIT för att lägga in de stationer du vill få
meddelanden ifrån. Om du istället valt AUTO, gå till punkt 9 direkt.
STATION SELECTION
▲
A
B
C
D
E
F
G
H
▼
Alternativ navtex-stationer
8. Välj till eller bort stationer som du själv vill genom att vrida vrid/tryck knappen
för att välja station och tryck sen på kulan för att markera eller avmarkera denna.
En bock markerar att stationen valts, ingen bock att stationen valts bort.
9. Tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen för att komma tillbaka till RX
SETUP-menyn.
10. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja MESSAGE SELECTION och tryck på
EDIT.
MESSAGE SELECTION
▲
A NAVIGATIONAL WARNING
B METEOR. WARNING
C ICE REPORT
D SAR INFORMATION
E METEOR. FORECAST
F PILOT MESSAGE
G DECCA MESSAGE
H LORAN-C MESSAGE
▼
Alternativ navtex-meddelanden
11. Välj till eller bort meddelandekategorier som du själv vill genom att vrida
vrid/tryck knappen för att välja kategori och tryck sen på kulan för att markera
eller avmarkera denna. En bock markerar att kategorin valts, ingen bock att stationen valts bort.
12. Tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
13. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja MAX ERROR RATE och tryck på EDIT.
38
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
MAX ERROR RATE
33%
Inläggningsfönster maximal felfrekvens
14. Lägg in den högsta tillåtna felfrekvensen du vill använda dig av med siffertangenterna. Skalan går från 0 till 33 %. Alla meddelanden med högre felfrekvens än
den du angett kommer inte att tas emot.
15. Tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
16. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja ALARM (SAR MSG) och tryck på EDIT.
ALARM (SAR MSG)
▲
ON
OFF
▼
Alternativ alarm (Sök- & räddningsmeddelande)
17. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja ON för att få ett ljudalarm när ett Sök- &
Räddningsmeddelande (SAR - Search and Rescue) har tagits emot. Vill du inte få
ett ljudalarm, välj OFF.
Obs: Meddelandekategori D måste ha valts under steg 11 ovan för att kunna aktivera ljudalarmet.
18. Tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
19. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja ALARM (WARNING MSG) och tryck
på EDIT.
ALARM (WARNING MSG)
▲
ON
OFF
▼
Alternativ alarm (varningsmeddelanden)
20. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja ON för att få ett ljudalarm när ett meddelande i kategori A, B eller L har tagits emot. Vill du inte få ett ljudalarm, välj
OFF.
Obs: Meddelandekategori A, B eller L måste ha valts under steg 11 ovan för att
kunna aktivera ljudalarmet.
21. Tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
Obs: När ovanstående alarm är aktiverade så kommer ljudalarmet att låta samt följande ikon ( ) visas på skärmen när ett Sök- & räddningsmeddelande samt ett
meddelande i kategori A, B eller L har tagits emot. Tryck på [CLEAR] för att
tysta ljudalarmet. Du kan se vilken typ av meddelande det är genom att trycka
på [ALARM] och få upp de mottagna meddelandena.
39
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
4.3
Förhandsgranskning
Du kan förhandsgranska ett navtex-meddelande samtidigt som det håller på att tas
emot enligt följande:
1. Tryck på [DISP], välj WXFAX-ikonen och tryck på vrid/tryck knappen.
2. Tryck på NAVTEX-tangenten.
3. Tryck på RCV NAVTEX-tangenten.
1A55 06/05 03:57 518kHz ERROR RATE=0.0%
Message
being
received
RECEIVE
NAVTEX
ZCZC IA55
160520 UTC JUNE 05
JAPAN NAVTEX N.W. NR 0775/2002
RETURN
Förhandsgranskning navtex-meddelande
4. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
40
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
4.4
4.4.1
Att ta fram Navtex-meddelanden
Att ta fram navtex-meddelanden
1. När du står i standby-displayen, välj NAVTEX.
Station ID, Category, No.
Date received
Time received
Frequency
▲
1. IA55
2. IA53
3. IA52
4. IA48
JUN/06
JUN/06
JUN/06
JUN/06
03:57
03:58
03:59
04:01
518kHz
518kHz
518kHz
518kHz
NAVTEX
SELECT
MSG
RCV
NAVTEX
RX
SETUP
RETURN
Mottagna navtex-meddelanden
2. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja det meddelande som du vill ta fram.
3. Tryck på SELECT MSG-tangenten på kontrollpanelen eller tryck på vrid/tryck
knappen.
Station ID, Category, No.
Date received
Time received
Frequency
Error Rate
1A55 JUN/05 03:57 518kHz ERROR RATE=0.0%
Message
SELECT
MSG
ZCZC IA55
160520 UTC JUNE 05
JAPAN NAVTEX N.W. NR 0775/2002
ASHIKURI MISAKI, SOUTHWARD.
FLARE DROPPING. 150930Z TO 151100Z JUNE,
ALTERNATE 160930Z TO 161100Z JUNE.
WITHIN 10 MILES OF 31-00N 133-00E.
GEODETIC DATUM UNKNOWN.
RETURN
NNNN
Exempel navtex-meddelande
4. Tryck upprepade gången på RETURN-tangenten på kontrollpanelen så att du
kommer tillbaka till standby-displayen.
41
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
4.4.2
Kommentarer till navtex-meddelanden
• Alla navtex-meddelanden börjar med “ZCZC” (ID navtex-meddelande) och slutar
med “NNNN”. Direkt efter ZCZC följer sändande stations ID, meddelandekategori
och meddelandenummer. I exemplet längst ner på föregående sida syns “IA55.”
I
=
A
55 = Meddelandenummer
Sändande
=
stations
ID
Meddelandekategori
• En asterisk (*) ersätter de tecken som inte kan tydas.
• Meddelandenummer 00 innehåller viktig nödinformation.
• FAX-30 kan spara 132 navtex-meddelanden. Det äldsta navtex-meddelandet raderas automatiskt när minnet överskridits för att ge plats åt ett nytt.
42
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
4.5
Att lägga till Navtex-stationer
Du kan lägga till nya navtex-stationer enligt följande:
1. Tryck på [MENU]-knappen för att öppna FAX-30 menyn.
2. Tryck på EDIT NAVTEX STATION-tangenten.
EDIT
STATION
ADD NAVTEX STATION
518 kHz STATION LIST
490 kHz STATION LIST
RETURN
3. Tryck på ADD NAVTEX STATION.
▲
NAV AREA
01
STATION NAME
__________
518 kHz STATION ID1 _
518 kHz STATION ID2 _
490 kHz STATION ID1 _
490 kHz STATION ID2 _
LATITUDE
00°00’ N
SET
CHANNEL
EDIT
SAVE
000°00’ E
LONGITUDE
RETURN
Inställning navtex-kanaler
4. NAV AREA markeras automatiskt; välj EDIT.
NAV AREA
▲
01
▼
Val av navigationsområde
5. Välj lämpligt område enligt navtexstationskartan (Bilaga B-4) och tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
43
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
6. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja STATION NAME och tryck på EDIT.
STATION NAME
__________
Inläggning av station
7. Skriv in namnet på stationen med siffertangenterna och tryck på ENTERtangenten på kontrollpanelen.
8. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja 518 STATION ID1 eller 490 STATION
ID1 beroende på vilken frekvens stationen sänder på och tryck på EDIT.
518 kHz STATION ID1
_
Inläggning av stationens ID1
9. Lägg in stationens ID (A-Z) och tryck på ENTER-tangenten på kontrollpanelen.
10. Om det finns flera stationer, lägg in stationens ID i 518 kHz STATION ID2 eller
490 kHz STATION ID2.
11. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja LATITUDE och tryck på EDIT.
12. Lägg in stationens latitud och tryck på ENTER. Använd [NÅ>S]-tangenten för
att byta från nordliga till sydliga breddgrader och vice versa.
13. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja LONGITUDE och tryck på EDIT. Lägg
in longitud på samma sätt som latitud. Använd [WÅ>E]-tangenten för att byta
från västliga till östliga längdgrader och vice versa.
14. Tryck på SAVE för att spara.
15. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja YES och tryck sen på vrid/tryck knappen.
16. Tryck på [MENU] för att stänga menyfönstret.
44
4. NAVTEX OPERATION: NAVNET
4.6
Lista Navtex-stationer
Du kan ta fram en lista på alla navtex-stationer som finns i FAX-30, inklusive de som du har lagt
in själv.
1. Tryck på [MENU] för att öppna FAX-30 menyn.
2. Tryck på EDIT NAVTEX STATION-tangenten.
3. Tryck på 490 kHz STATION LIST-tangenten eller 518 kHz STATION LISTtangenten. Nedanstående bild visar navigationsområdena för 490 kHz.
▲
NAV AREA 01 UNITED KINGDOM
NAV AREA 02 FRANCE
NAV AREA 03 SPAIN
NAV AREA 04 U.S.A.
NAV AREA 05 BRAZIL
NAV AREA 06 ARGENTIA
NAV AREA 07 SOUTH AFRICA
NAV AREA 08 INDIA
NAV AREA 09 PAKISTAN
NAV AREA 10 AUSTRALIA
NEXT PAGE
NAV
AREA
EDIT
RETURN
Navigationsområden 490 kHz
4. Välj önskat navigationsområde och tryck på vrid/tryck knappen. Välj t ex navigationsområde
I
för
att
se
stationslistan.
(För att välja navigationsområde 11 till 16, välj NEXT PAGE och tryck på
vrid/tryck knappen.)
▲
I, U 33 02N 000 86’W CULLERCOATS
A, I 30 35’N 000 78’W NITON
C 32 91’N 003 07’W PORTPATRICK
490kHz
LIST
EDIT
RETURN
490 kHz stationer i navigationsområde I
5. Om du vill titta på eller ändra en stations detaljer, vrid på vrid/tryck knappen för
att markera en station och tryck på EDIT.
6. För att ändra se föregående stycke.
7. Tryck på RETURN för att komma tillbaka till navtex huvudmeny.
45
5. NAVTEX OPERATION: PC
5.
HANDHAVANDE NAVTEX: PC
5.1
Allmänt om NAVTEX-meddelanden
5.1.1
Meddelandekategorier
Navtex-stationer över hela världen ger sjöfarare väder och navigationsinformation. Dessa meddelanden innehåller en kod med fyra tecken som identifierar dels från vilken station meddelandet
komemr ifrån, men även vilken kategori av meddelande det rör sig om samt meddelandenummer
(00-99). Meddelandenummer 00 är reserverat för viktiga nödmeddelanden. De meddelandekategorier som finns i navtex-systemet är de följande:
A: Varning kustnavigation
B: Meteorologisk varning
C: Israpport
D: Sök- och räddningslarm
E: Meteorologisk prognos
F: Lotsmeddelande
G: Decca-meddelande
H: Loran C-meddelande
I: Omega-meddelande
J: Differential Omega-meddelande
K: Medd. från annat elektroniskt nav.system
L: Varning navigationsområde
M to Y: Ingen kategori specificerad
Z: QRU (inget meddelande till hands)
Du kan själv välja vilka kategorier du vill ta del av och ifrån vilka stationer du vill få meddelanden.
Obs: Vi rekommenderar att du åtminstone tar emot meddelanden i kategori A, B, D
och L eftersom de har stor betydelse för navigationen.
5.1.2
Att ta emot navtex-meddelanden
För at ta emot navtex-meddelanden måste du välja mottagningsinställningen ”enbart navtex” eller ”fax & navtex”, se punkt 1.1.3.
46
5.2
Att lägga in Navtex-stationer, meddelanden
Du kan själv välja vilka navtex-stationer som du vill ta emot meddelanden ifrån samt vilka kategorier av meddelanden du vill ta del av.
1. Välj RX SETUP när du står i navtex huvudmeny.
RX SETUP
FREQUENCY:
518
518
STA.
SELECTION
MODE:
MANUAL
518
kHz
STATION ID SELECTION :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M N
O
P
Q R
S
T
U
V
W X
Y
Z
MESSAGE ID SELECTION :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M N
O
P
Q R
S
T
U
V
W X
Y
Z
MAX. ERROR
RATE (0- 33.0
518
33%):
OK
%
CANCEL
< back
Setup-meny navtex
2. Klicka på nedrullningslisten för FREQ och välj frekvens.
3. Klicka på nedrullningslisten för STA. SELECTION MODE och välj manuell eller automatisk mottagning. För automatisk mottagning krävs tillgång till positionsdata från en s.k. navigator.
4. Välj till eller bort stationer du vill få meddelanden ifrån i rutorna vid STATION
ID SELECTION.
5. Välj till eller bort kategorier av meddelanden du vill ta emot i rutorna vid MESSAGE ID SELECTION.
6. Lägg in maximal felfrekvens i rutan vid MAX. ERROR RATE. Skalan går från 0
till 33 %. Meddelanden med en högre felfrekvens kommer inte att tas emot.
7. Klicka på OK följt av antingen “back” eller bakåt-kommandot i din browser för
att komma tillbaka till huvudmenyn.
47
5. NAVTEX OPERATION: PC
5.3
Att ta fram Navtex-meddelanden
När du står i navtex huvudmeny, klicka på det meddelande du vill ta fram i övre delen av fönstret.
Received messages (click to display)
518kHz
AUTO LAT/LON OK
SS=41
RCV
1. 1A55 06/22 00:26 518kHz ERROR RATE=0.0%
2. 1A55 06/20 01:22 518kHz ERROR RATE=0.0%
3. 1A55 06/18 15:31 518kHz ERROR RATE=0.0%
4. 1A55 06/17 07:11 518kHz ERROR RATE=0.0%
MENU
RX SETUP
EDIT STATION LIST
SYSTEM SETUP
RECEIVE MODE
<< Top
1A55 06/05 03:57 518kHz ERROR RATE=0.0%
ZCZC IA55
160520 UTC JUNE 05
JAPAN NAVTEX N.W. NR 0775/2002
ASHIKURI MISAKI, SOUTHWARD.
FLARE DROPPING. 150930Z TO 151100Z JUNE,
ALTERNATE 160930Z TO 161100Z JUNE.
WITHIN 10 MILES OF 31-00N 133-00E.
GEODETIC DATUM UNKNOWN.
Text of
message
NNNN
Exempel navtex-meddelanden (PC)
5.3.1
Kommentarer till navtex-meddelanden
• Alla navtex-meddelanden börjar med “ZCZC” (ID navtex-meddelande) och slutar
med “NNNN”. Direkt efter ZCZC följer sändande stations ID, meddelandekategori
och meddelandenummer. I exemplet längst ner på föregående sida syns “IA55.”
I
=
A
55 = Meddelandenummer
Sändande
=
stations
ID
Meddelandekategori
• En asterisk (*) ersätter de tecken som inte kan tydas.
• Meddelandenummer 00 innehåller viktig nödinformation.
• FAX-30 kan spara 132 navtex-meddelanden. Det äldsta navtex-meddelandet raderas automatiskt när minnet överskridits för att ge plats åt ett nytt.
48
5. NAVTEX OPERATION: PC
5.4
Att lägga till Navtex-stationer
Du kan lägga till nya navtex-stationer enligt följande:
1. Välj EDIT STATION LIST när du står i navtex huvudmeny.
EDIT STATION LIST
NAVAREA:
I
STATION
NAME:
518kHz
STATION ID1:
518kHz
STATION ID2:
5490kHz
STATION ID1:
490kHz
STATION ID2:
LATITUDE:
N
LONGITUDE:
E
490 kHz STATION LIST
518 kHz STATION LIST
ADD
SAVE
CANCEL
< back
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kanalinställningar (PC)
Klicka på nedrullningslisten för FREQ och välj frekvens.
Klicka på nedrullningslisten för NAVAREA och välj navigationsområde.
Lägg in namnet på stationen i rutan efter STATION NAME.
Lägg in stationens ID (A-Z) i rutorna efter STATION ID1 och STATION ID2.
Lägg in stationens position i latitud och longitud.
Klicka på ADD för att lägga till stationen följt av antingen “back” eller bakåtkommandot i din browser för att komma tillbaka till huvudmenyn.
49
5. NAVTEX OPERATION: PC
5.5
Lista Navtex-stationer
Du kan ta fram en lista på alla navtex-stationer som finns i FAX-30, inklusive de som du har lagt
in själv.
1. I navtex huvudmeny, välj MEMORY CHANNEL SETTING.
2. Klicka på antingen 490 kHz STATION LIST eller 518 kHz STATION LIST beroende på vilken lista du vill ha. Nedan följer 518 kHz-listan.
NAV OMR
I
STORBRITANNIEN
II
FRANKRIKE
III
FRANKRIKE
IV
URUGUAY
V
VIETNAM
50
LISTA
I U 55°02'N 001°26'W Cullercoats
C 54°51’N 005°07'W Portpatrick
IT 50°35’N 001°18’W Niton
E
J
G
S
48°28'N 005°03'E Cross Corsen
38°32'N 028°38'E Horta Radio
38°44'N 009°11'E Monsato
43°06'N 005°59'E La Garde
A 34°40’S 054°20'W La Paloma
W 20°44'N 106°44'E Haiphong
5. NAVTEX OPERATION: PC
(This page intentionally left blank.)
51
6. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING
6.
UNDERHÅLL, FELSÖKNING
WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Do not open the equipment.
Only qualified personnel
should work inside the
equipment.
6.1
Underhåll
Denna utrustning är konstruerad för att fungera felfritt under flera år, men det är naturligtvis viktigt att underhålla utrustningen på rätt sätt. Ett underhållsprogram bör innehålla följande punkter:
Underhållspunkter
Check Point
Kommentar
Antennpiska
Kolla så att den inte är skadad. Ersätt om den är skadad.
Antennvajer
Kolla så att den inte är skadad.
Kopplingspunkt an- Kolla så att den inte rostat och att den sitter fast ordentligt. Gör rent
tennvajer och för- och vattenskydda med sealer när det är nödvändigt.
förstärkare (tillägg)
52
Koaxialkabel
Kolla så att den inte är skadad och att den sitter fast ordentligt. Ersätt
om den är skadad.
Strömkabel
Kolla så att den sitter fast ordentligt i batteriet och i enheten.
Jordanslutning
Kolla så att den sitter fast ordentligt och inte rostat. Ersätt den om
den är rostig.
Rengöring
Smuts och partiklar tas bort med en mjuk trasa. Använd inte kemiska
lösningsmedel då de kan radera bort tecken och markeringar samt på
annat sätt skada utrustningen.
6.2
Att byta säkring
Säkringen (2A) som är kopplad till strömkabeln skyddar utrustningen från fel i utrustningen samt
omvänd polaritet i fartygets nät. Om säkringen går måste du leta reda på orsaken och åtgärda felet innan du sätter i en ny. Om den går igen efter detta, ta kontakt med din återförsäljare för råd.
CAUTION
Use the proper fuse.
Use of a wrong fuse may cause
serious damage to the equipment
and void the warranty.
6.3
Felsökning
Detta avsnitt listar ett antal lämpliga åtgärder som du kan vidta för att din utrustning ska fungera
normalt igen.
Felsökning
Fel
Ljud men ingen signal.
Orsak
• Antennen är lös.
• Sätt fast antennen ordentligt.
• Antennens koaxialkabel är • Byt ut antennkabeln.
för kort eller skadad.
Faxbilder dubbelexpone- • Fel inställd hastighet.
rade eller överlappande.
Faxbilden är delad.
• Bilden är osynkroniserad.
Faxbilden är förminskad • Fel IOC.
(eller förstorad) vertikalt.
Faxbilden är sned.
Faxbilden är fläckig.
Åtgärd
• Lägg in den rätta hastigheten.
Hastigheten kan även ändras
manuellt under en överföring.
• Ställ in fasning manuellt.
• Byt IOC. IOC kan även ändras
manuellt under en överföring.
• Bilden är osynkroniserad.
• Ändra fasningen.
• Ljudstörningar.
• Använd ljudreduceringen för att
eliminera ljudfläckarna.
De tidsinställda mottag- • Schemat felaktigt.
ningarna startar inte när
de ska.
• Se över mottagningsschemat.
53
6. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING
6.4
LED-lampa
LED-lampan, som du ser genom fönstret på utrustningens lock, lyser fast eller blinkar beroende
på utrustningens status.
Normal:
Diagnostisk felsökning:
Anormal:
PLL UNLOCK:
Blinkar
varje
Blinkar
varannan
Fast
Blinkar 100 ms, avstängd 100 ms
sekund.
sekund.
sken.
Om LED-lampan indikerar att något är anormalt eller PLL unlock, var god ta kontakt med din
återförsäljare för åtgärd.
LED (green)
FAX-30, bild från ovan
54
6. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING
6.5
Diagnostisk felsökning: NAVnet
Den diagnostiska felsökningen visar programnumret samt går igenom ROM- och RAM-minne,
mottagningsförmåga samt nätverket. Resultatet är antingen OK eller NG (NO Good) om något är
fel. Om du får ett NG eller att abnormast värde, var god ta kontakt med din återförsäljare för åtgärd.
1. Tryck på [MENU]-knappen för att komma åt FAX-30 menyn.
FAX-30
EDIT WX FAX STATION
EDIT NAVTEX STATION
FAX-30 SYSTEM SETUP
2. Tryck på FAX-30 SYSTEM SETUP-tangenten på kontrollpanelen.
SYSTEM
SETUP
TEST
SIMULATION SETUP
CLEAR MEMORY
3. Tryck på TEST-tangenten för att starta felsökningen.
TEST
PROGRAM NO.
# ROM1
:
ROM2
:
SDRAM
:
RECEIVE UNLOCK:
SS*1
:
SN*2
:
LAT/LON
:
0850188-**
0850189-**
OK
OK
OK
OK
45
31
OK
** = Version no.
*1 SS = Signal Strength
Range: 0-99
Typical: 30-70
*2 SN = Signal-to-Noise Ratio
Range: 0-99
Typical: 20-40
RETURN
Resultat disgnostisk felsökning
4. Tryck på RETURN för att avsluta den diagnostiska felsökningen.
55
6. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING
6.6
Diagnostisk felsökning: PC
1. Klicka på FAX-30 SYSTEM SETUP när du står i faxens eller navtexens standby-display.
2. Klicka på TEST.
PROGRAM
NO.
ROM1
ROM2
SDRAM
RECEIVE
UNLOCK
LAT/LON
0850188-XX
0850189-XX
OK
OK
OK
XX = Program Version No.
OK
OK
Resultat disgnostisk felsökning
3. Klicka antingen på “back” eller använd din browsers ”bakåt”-kommando för att
komma tillbaka till huvudmenyn.
56
6. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING
6.7
Rensning av data: NAVnet
Du kan radera alla väderfax, navtexmeddelanden och hela minnet (väderfax, navtexmeddelanden
och inställningar) för att börja om på nytt.
1. Tryck på [MENU]-knappen för att öppna FAX-30 menyn.
2. Tryck på FAX-30 SYSTEM SETUP-tangenten.
3. Tryck på CLEAR MEMORY-tangenten.
▲
CLEAR ALL FAX IMAGES
CLEAR ALL NAVTEX MSG
CLEAR ALL MEMORY
NO
NO
NO
CLEAR
MEMORY
EDIT
RETURN
Meny för rensning av minnet
4. Vrid på vrid/tryck knappen för att välja vad du vill radera och tryck på EDIT.
Välj t ex CLEAR ALL IMAGES och tryck på EDIT för att radera alla väderfax.
CLEAR ALL IMAGES
▲
YES
NO
▼
Alternativ radering väderfax
5. Vrid på vrid/tryck knappen för att markera YES och tryck på vrid/tryck knappen.
6. Tryck på RETURN för att stänga fönstret och komma tillbaka till standbydisplayen.
Obs: En utrensning av minnet raderar alla väderfax, navtex-meddelanden samt alla
inställningar (t ex egna stationer).
57
6. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING
6.8
Rensning av data: PC
1. Klicka på SYSTEM SETUP när du står i faxens eller navtexens standby-display.
2. Klicka på CLEAR.
CLEAR
CLEAR ALL FAX
IMAGE:
Yes
No
CLEAR ALL NAVTEX
MESSAGE:
Yes
No
CLEAR ALL
MEMORY:
Yes
No
OK
< back
Alternativ radering
3. Klicka på Yes för den typ av data du vill radera.
4. Klicka på OK.
5. Du får frågan om du är säker på att du vill radera. Klicka på OK för att radera,
Cancel för att avbryta.
6.9
Omstart (NAVnet)
Gör följande för att återställa funktionen om det inte går att sköta FAX-30 från NAVnet-enheten.
1. Ta loss strömkabeln från FAX-30.
2. Ta bort locket.
3. Slå på DIP kontaktens första segment
vid S1 på huvudpanelen (08P3218).
4. Sätt fast strömkabeln i FAX-30 igen
och slå på NAVnet-enheten.
5. Kolla så att LED-lampan på FAX-30
blinkar.
6. Stäng av NAVnet-enheten och ta loss
strömkabeln från FAX-30.
7. Slå av DIP kontaktens första segment
vid S1.
8. Stäng locket .
FAX30, öppet lock
58
S1
6. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING
(This page intentionally left blank.)
59
7. INSTALLATION
7.
7.1
INSTALLATION
Väderfaxmottagare
Väderfaxmottagaren kan installeras på däck eller på ett skott. När du väljer var du ska installera
mottagaren bör du tänka på följande:
• Placera inte mottagaren i direkt solljus då den kan ta skada av för hög värme.
• Placera mottagaren så att du lätt kan komma åt kopplingarna.
• Lämna tillräckligt med plats runt enheten för service och underhåll. Se installationsskiss för rekommenderat utrymme runt mottagaren.
• Om du placerar mottagaren på ett skott, se till att skottet kan ta denna vikt.
• Placera enheten utom räckhåll för vattenstänk och regn.
• Magnetiska kompasser störs om FAX-30 placeras för nära. För att undvika störningar placera mottagaren åtminstone 1,2 m från en s k styrkompass och 0,7 m
från en vanlig kompass.
Sätt fast mottagaren med fyra 5 x 20 skruv (bifogas).
210
285
300
150
Installationsutrymme faxmottagare FAX-30
60
7.2
Antenn
Faxmottagarens prestanda är direkt kopplad till antennen. Allmänt bör antennen placeras så högt
som möjligt på farkosten, utom påverkan från andra antenner, riggen eller masterna. Se till att
antennen placeras långt från s.k. Tx-antenner och ljudskapande utrustning. Var särskilt noga med
antenner till MF- och HF-radioutrustning då de kan skada faxmottagaren genom induktion. (Använd förförstärkaren för ytterligare skydd mot induktion.)
7.2.1
Koppling antenn
Koppla antennen till faxmottagaren enligt skiss nedan. Om en förförstärkare har installerats, ställ
in jumper block J23 på RCV panelen till FAX-30 på "ACTIVE". Se punkt 5.4.
Wire Antenna
6 m Whip
Antenna
2.6 m Whip Antenna
Select
one.
Preamp
(FAX-5)
Junction
Box
Coaxial Cable
Facsimile
Receiver
Preamp Used
Facsimile
Receiver
Preamp Not Used
Koppling av antenn och förförstärkare
7.2.2
Antennvajer eller antennpiska
• Du kan använda antingen en lång vajer eller en antennpiska. Antennvajern bör
vara åtminstone 15 m inklusive den vertikala delen. Antennpiskan bör vara 6 m
lång.
• Antennen kan vara gemensam för flera mottagare om du använder en antennomkopplare eller en kopplingslåda.
• Koppla ihop antennen och faxmottagaren med en koaxialkabel med en större diameter än en koaxialkabel typ 5D-2V. (5D-2V är en JIS-kabel (Japan Industry
Standard)). Använd en motsvarande kabel enligt tabellen under punkt 7.3.
• Om antennvajern inte är känslig nog kan du behöva använda en förförstärkare.
61
7. INSTALLATION
7.2.3
Installation av förförstärkare FAX-5 (tillägg)
Små båtar kanske inte har tillräckligt med plats för att installera en antennvajer. Om så är fallet
rekommenderar vi att du installerar en förförstärkare med en 2,6 m antennpiska. Förförstärkaren
kan installeras på två sätt:
• Förförstärkarens botten är förberedd för en entums trådkoppling. Antalet trådar i
kopplingen bör vara 14 trådar/tum. Själva masten bör inte vara längre än 1,5 m för
att undvika att den vajar i kraftiga vindar.
• Koppla fast förförstärkaren med stålklämmor (tillägg).
1. Montera förförstärkaren.
2. Skruva fast antennpiskan i förförstärkaren.
3. Om masten är gjord av metall behöver du en jordledning från masten till förförstärkaren.
4. Vattensäkra kopplingen och andra utsatta metalldelar med en silikonsealer.
50
Thread
(14 threads/inch)
Inch Pipe
INCH PIPE
Spring
Washer
Hose
Clamp
(option)
2.6 m Whip
Antenna
Post
Ground
Spot
HOSE CLAMP (option) ON POST
Screw
Antenna Wire
Wire Antenna
Fixture
Preamp Unit
WIRE ANTENNA
Montering av förförstärkare FAX-5
Obs 1: En flera meter lång antennvajer kan användas istället för antennpiskan. Om
så är fallet kopplas antennvajern som ovan med en platta (bifogas förförstärkaren) mellan vajern och förförstärkaren.
Obs 2: Förförstärkaren får sin ström från faxmottagaren. För att förförstärkaren ska få ström, ställ in J23 på RCV panelen till FAX-30 på "ACTIVE".
Se punkt 5.4.
62
7. INSTALLATION
7.3
Kopplingar
Tre kablar kopplas till faxmottagaren: antennkabel, strömkabel och jordledning. Koppla in dem
enligt skiss nedan. För mer detaljerad information se kopplingsdiagram S-1.
Whip Antenna*
Antenna Feeder*
Connect core only.
External Conductor
2.6 m Whip Antenna
(option)
Antenna
Swtich*
Vinyl Tape
FAX-5
Preamp
(option)
Coaxial
Coaxial
Cable*
Cable*
Optional cable 10, 20, 30,
40 or 50 m is available.
* = Local Supply
ANT
12-24 VDC
NETWORK
Ground Wire
IV-8sq, local supply
Ground
Power Cable
MJ-A3SPF0024-035
Black (-)
NavNet series display unit, Hub or PC
Net Cable: MJ-A6SPF0014-050, 5 m**
PC Cable: MJ-A6SPF/TM11AP8C050
White (+)
Shield
** Optional cable 1 m, 10 m,
20 m or 30 m is available.
Koppling
63
7. INSTALLATION
Strömkabel
Koppla in strömkabeln (bifogas) till strömkällan; vit sladd till den positiva polen och svart sladd
till den negativa polen. Om du behöver använda en förlängningskabel, använd en tjockare kabel
för att förhindra att spänningen försvagas.
Antennvajer eller -piska
En kopplingsbox eller antennomkopplare (bifogas ej, anskaffas lokalt) krävs eftersom kopplingen till faxmottagaren görs med en koaxialkabel. Koppla in en matarledning mellan antennen och
kopplingsboxen eller antennomkopplaren. Sätt fast en koaxialkopplare (tillägg) till en 50 ohm
koaxialkabel, se nedan, och koppla kabeln mellan kopplingsboxen och FAX-30. Om kabeln inte
passar till kopplaren kan du behöva använda en adapter (tillägg).
7C-2V, RG-8/U, RG-213/U, etc.
Plug assembly Contact sleeve
30 mm
5 mm
Sheath
Solder here.
2 mm
Conductor
Insulator
Braided
shield
Cut conductor here.
Coupling Solder both
ring
sides of hole.
5D-2V, 5C-2V, RG-5/U, 3C-2V, RG-58/U, etc.
30 mm
3.5 mm
Sheath
7 mm
3.5
mm
Braided
shield
Conductor
Reducer
Insulator
Screw tightly. Contact sleeve
Solder here.
Solder both
sides of hole.
Cut conductor here.
Coupling
ring
Att sätta fast en antennkopplare
Obs: 7C-2V, 5D-2V, 5C-2V och 3C-2V är JIS (Japan Industry Standard) kablar.
Använd motsvarande lokala kablar, enligt tabell nedan.
Specifikation JIS kablar
Inner Conductor
Stranding
Dia.
Insulation
Thick
Dia
Type
Outer Conductor
Braid
Jacket
Dia.
Thick
Nominal
Capa-
Approx.
resistance
attenuation
citance
mass
(mm)
(Max.)
(20°C)
10MHZ
(pF/m)
(kg/km)
Pitch
(mm)
(Ω/km)
(dB/km)
0.14/5/24
26
3.8
0.8
5.4±0.5
91.4
42
67±3
42
4.9
0.14/7/24
42
5.7
0.9
7.4±0.5
35.9
27
67±3
74
3.05
7.3
0.18//8/24
45
8.2
1.1
10.4±0.5
20.7
22
67±3
140
1.7
4.8
0.14/7/24
42
5.5
0.9
7.3±0.5
11.7
27
100±4
80
Dia./
(No./mm)
(mm)
(mm)
(mm)
3C-2V
1/0.5
0.5
1.3
3.1
5C-2V
1/0.8
0.8
2.05
7C-2V
7/0.4
1.2
5D-2V
1/1.4
1.4
(mm)
Cond.
Dia.
Förförstärkare
Sätt fast koaxialkabeln direkt i antennkopplaren på FAX-30. Observera att en förlängningskabel
(tillägg) finns i längderna 10, 20, 30, 40 och 50 m, om den bifogade koaxialkabeln inte är lång
nog.
64
7. INSTALLATION
Jordledning
Utrustningen behöver jordas för att undvika ljud och störningar samt för att kunna ta emot svaga
signaler. Dra jordledningen (bifogas ej, anskaffas lokalt) från jorduttaget på faxmottagaren till
fartygets jordade uttag.
7.4
Strömförsörjning förförstärkare
Förförstärkaren får sin ström (9VDC) från faxmottagaren. För att se till att förförstärkaren får
ström gör följande:
1. Lossa de markerade åtta skruvarna för att lossa locket.
FAX-30, från ovan
J23
MAIN Board 08P3218
Set to "ACT"
position.
RCV Board 08P3219
2. Ställ in jumper block J23 på “ACT(IVE)”, se nedan.
ACT WIRE
("ACT" Position)
FAX-30, från ovan, utan lock
3. Sätt på locket igen.
65
7. INSTALLATION
7.5
Inkoppling PC
Din dator kommunicerar med FAX-30 via TCP/IP, och därför behöver din PC en IP-adress.
1. Sätt på datorn och öppna Kontrollpanelen.
2. Öppna Nätverks- och fjärranslutningar och ange IP-adressen 172.031.100.100
under Internet Protocol (TCP/IP) Properties. Hur du lägger in en IP-adress finns
beskrivet mer i detalj i datorns användarmanual.
FACSIMILE RECEIVER
FAX-30
Subnet Mask: 255.255.0.0
IP Address: 172.031.008.001
HUB*
PC
IP Address:
172.031.100.100
PC
IP Address:
172.031.100.101
3.
4.
5.
6.
7.
IP-adress
Ställ in datorns subnet mask på 255.255.0.0.
Stäng av datorn och sätt på igen.
Starta din browser.
Gå in på FAX-30 URL-adress: http://172.031.008.001.
Kolla så att nedanstående bild kommer upp.
FACSIMILE RECEIVER
FAX-30
WX FAX
NAVTEX
Huvuddisplay FAX-30
Obs 1: Om 2 datorer är kopplade till FAX-30 kommer den andra datorn ha IPadressen 172.031.100.101.
Obs 2: Om FAX-30 är ihopkopplad med fartygets nätverk (LAN - Local Area
Network) behöver du ha en annan IP-adress till FAX-30. Kontakta din återförsäljare för mer information.
66
7. INSTALLATION
(This page intentionally left blank.)
67
BILAGOR
Väderfaxstationer
ZONE 2
ZONE 4
ZONE 5
ZONE 6
ZONE 8
ZONE 7
ZONE 3
ZONE 2
ZONE 1
Karta över väderfaxstationer
Placering av väderfaxstationer
B-1
B-2
1
NORTH PACIFIC OCEAN
WESTERN PART
CALL
SIGN
NPN
NPO
HSW
NPM
KVM
NOJ
CKN
NMC
ELK
AUX
4
5
6
7
8
9
3
STATION
0
1
2
3
SOUTH PACIFIC OCEAN,
INDIAN OCEAN, PERSIAN GULF
MARIANA IS.
PHILIPPINES
THAILAND
USA
USA
USA
CANADA
USA
USA
TRANSMITTED FROM
NORTH PACIFIC OCEAN
EASTERN PART
Guam
Sanglay Point
Bangkok
Pearl Harbor
Honolulu
Kodiak, Alaska
Esquimalt
California
Nebraska
2
CALL
TRANSMITTED FROM
SIGN
AUSTRALIA
VMW Australia west
AUSTRALIA
VMC Australia east
NEW ZEALAND
ZKLF Auckland
Via AUSTRALIA
Guam
NPN
Via JAPAN
Guam
ATA New Delhi
INDIA
EPD Teheran
IRAN
5YE Nairobi
KENYA
ZSJ CAPE NAVAL
SOUTH AFRICA
HXP Denis METEO
MAURITIUS
RUZU Molodezhnaya
RUSSIA
ZONE
STATION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZONE
STA- CALL
TRANSMITTED FROM
TION SIGN
JAPAN
0
JMH Tokyo
JAPAN
1
JMJ Tokyo
JAPAN
JJC Tokyo
2
Via SINGAPORE
9VF * Tokyo
JAPAN
3
JFA Tokyo
CHINA
4
3SD Beijing
CHINA
5
BAF Beijing
CHINA
6
BDF Shanghai
TAIWAN
7
BMF Taipei
KOREA
8
HLL Seoul
9
AUX
ZONE
CALL
SIGN
CLX
FFP
GYA
LOR
PWZ
PRO *
LRO
VLM
CAN
LSB
CBV
CALL
SIGN
NMG
NMF
NIK
CFH
VFF
OXT
AUX
AUX
AUX
AUX
STATION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CALL
SIGN
GYA
AOK
MAD
NHY
6VU
AUX
AUX
AUX
AUX
AUX
ZONE
STATION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZONE
5
6
7
8
9
4
STATION
0
1
2
3
ZONE
USA
USA
USA
CANADA
CANADA
GREENLAND
UK
SPAIN
SPAIN
MOROCCO
SENEGAL
TRANSMITTED FROM
NORTH ATLANTIC OCEAN
EASTERN PART
Northwood
Rota
Madrid
Kenitora
Dakar
6
New Orleans
Boston
Boston
Halifax
RESOLUTE
Skamlebaek
TRANSMITTED FROM
NORTH ATLANTIC OCEAN
WESTERN PART
ARGENTINA
BRASIL
BRASIL
ARGENTINA
ANTARCTICA
South Shetland Is.
ANTARCTIC
CHILE
Puerto Brelgrano
Rio de Janeiro
Orinda
Buenos Aires
Casey
CMIRL FREI
CNURLMARAMBIO
Valparaiso
5
CUBA
MARTINIQUE
TRANSMITTED FROM
SOUTH ATLANTIC OCEAN
Casablanca
Fort de France
4
7
NORTH ATLANTIC OCEAN
NORTHERN PART
CALL
SIGN
IMB
SVJ
YZZ
LZJ2
YMA
RBV
RBX
SUU
JED
RIS
ITALY
GREECE
YUGOSLAVIA
BULGARIA
TURKEY
UZBEKISTAN
UZBEKISTAN
EGYPT
SAUDI ARABIA
GRUZIJA
TRANSMITTED FROM
MEDITERRANEAN SEA
Rome
Athens
Beograde
Sofia
Ankara
Tashikent 1
Tashikent 2
Cairo
Jeddah
Tbilisi
8
ZONE [0] and [9] are allocated for private channels.
(10 channels each for 12 stations)
*: Callsign not displayed.
FACSIMILE STATION LIST
STATION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZONE
STA- CALL
TRANSMITTED FROM
TION SIGN
GERMANY
0
DCF Offenbach
DDK
Offenbach
GERMANY
1
DDH *
Copenhagen
DENMARK
2
OXT
CZECHOSLOVAKIA
3
OLT Praha-Modrany
SWEDEN
4
SMA Norrkoping
RUSSIA
5
RBW Murmansk
6
FINLAND
OFA Helsinki
7
FINLAND
OFW Vaasa
8
NOV
9
AUX
ZONE
BILAGA
Lista väderfaxstationer (per zon)
JMH
JMJ
JJC
9VF
JFA
5YE
HLL
0
1
2
3
6
8
1
1
1
1
3
1
Tokyo
Tokyo
Tokyo
Tokyo
K KENYA
KOREA
J JAPAN
Nairobi
Seoul
ATA
EPD
IMB
4
5
0
3
3
8
New Delhi
Teheran
Rome
INDIA
IRAN
ITALY
I
SVJ
OXT
1
5
8
5
Athens
Skamlebeak
G GREECE
GREENLAND
U UK
USA
OFA
OFW
6
7
7
7
Helsinki
Vaasa
SUU
7
8
F FINLAND
OXT
2
7
Cairo
VFF
CKN
CFH
CBV
3SD
BAF
BDF
CLX
OLT
4
6
3
9
4
5
6
0
3
5
2
5
4
1
1
1
4
7
E EGYPT
T TAIWAN
THAILAND
TURKEY
PPO
PWZ
LZJ2
4
4
3
4
4
8
W GERMANY
Chuo Gyogyo
Y YUGOSLAVIA
RUSSIA
No.1
No.2
JMSA & Kyodo
UZBEKISTAN
SWEDEN
Belgrade
Offenbach
Hamburg
Northwood
Boston
Boston
Honolulu
Kodiak Alaska
Nebraska
New Orleans
Pearl Harbor
San Francisco
Tashikent 1
Tashikent 2
Molodezhnaya
Murmansk
Taipei
Bangkok
Ankara
Norrkoping
Pretoria
SOUTH AFRICA
SOUTH SHETLAND IS. Meteorologic
Rota
SPAIN
Madrid
Dakar
Jeddah
Sanglay Point
P PHILIPPINES
S SENEGAL
SAUDI ARABIA
Auckland
Fort de France
Sain Denis
Kenitora
Guam
City
N NEW ZEALAND
MARTINIQUE
MAURITIUS
MOROCCO
M MARIANA IS.
VLM
LSB
LRO
LOR
AXI
AXM
Nation
6
8
5
3
0
1
Remarks
4
4
4
4
3
3
Zone Station Call
No. No.
sign
Copenhagen
Iqaluit
Esquimalt
Halifax
Valparaiso
Beijing
Beijing
Shanghai
Casablanca
Praha-Modrany
Olinda
Rio de Janeiro
Sofia
Casey
Meteorologic.
Buenos Aires
Puerto Belgrano
Darwin
Melbourne
City
D DENMARK
CUBA
CZECHOSLOVAKIA
CHILE
CHINA
C CANADA
BULGARIA
B BRAZIL
AUSTRALIA
ARGENTINE
A ANTARCTIC
Nation
8
7
7
6
5
5
2
2
2
5
2
2
8
8
3
7
1
2
8
2
0
1
0
2
1
4
5
8
0
3
7
5
6
9
5
7
2
4
4
YZZ
DDK
DDH
DCF
GYA For S.A.
NIK
NMF
KVM
NOJ
ELK
NMG
NPM US Navy
NMC
RBV
RBX
RUZU
RBW
BMF
HSW
YMA
SMA
ZRO
CAN
AOK US Navy
MAD
7
7
1
2
3
4
6
6
7
6VU
JED
US Navy
4
8
NPO
1
2
US Navy
Via Australia
Via Japan
Remarks
6
8
ZKLF
NPN
NPN
NPN
FFP
HXP
NHY
2
0
3
3
1
8
3
3
2
3
3
4
3
6
Zone Station Call
No. No.
sign
BILAGA
Lista väderfaxstationer (bokstavsordning)
B-3
BILAGA
Navtex-stationer
Karta Navtex-stationer
Placering av navtex-stationer
B-4
BILAGA
Lista Navtex-stationer (1/2)
NAV
area
I
Country
Belgium
Estonia
Iceland
Ireland
Netherlands
Norway
Sweden
United Kingdom
Russian Federation
II
Cameroon
Cape Verde
France
Mauritania
Morocco
Portugal
Spain
III
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Egypt
France
Greece
Israel
Italy
Station
Oostende
Tallinn
Reykjavik Radio
Valencia
Malin Head
Netherlands
Coast Guard
Bodo Radio
Rogaland Radio
Vardoe Radio
Svalbard
Harnosand
Karlskrona
Stockholm Radio
Cullercoats
Portpatrick
Niton
Murmansk
Archangel
Douala
Sao
Vicente
Radio
Cross Corsen
Nouadhibou
Radio
Casablanca Radio
Horta Radio
Monsanto Radio
Corunna
Tarifa
Las Palmas
Varna
Split
Cyprus
Serapeum
Alexandria
Cross La Garde
Heraklion
Corfu
Lemnos
Haifa
Roma
Augusta
Station
Oostende
Tallinn
Latitude
51 11N
59 30N
Longitude
02 48E
24 30E
518kHz
M,T
E,U
Reykjavik
Valencia
Malin Head
64 05N
51 56N
55 22N
21 51W
10 21W
07 21W
R,X
W
Q
Netherlands
Bodo
Rogaland
Vardoe
Svalbard
Harnosand
Karlskrona
52 06N
67 16N
58 39N
70 22N
78 02N
64 28N
55 29N
04 15E
14 23E
05 36E
31 06E
13 40E
21 36E
14 19E
P
B
L
V
A
H
J
Stockholm
Cullercoats
Portpatrick
Niton
Murmansk
Archangel
Douala
59 16N
55 02N
54 51N
50 35N
68 58N
64 33N
N.I.
18 43E
01 26W
05 07W
01 18W
33 05E
40 32E
U,D
G
O
K,S
C
F
N.I.
Sao Vicente
Cross Corsen
N.I.
48 28N
Nouadhibou
N.I.
Casablanca
Horta Radio
33 36N
38 32N
07 38W
28 38W
M
F
Monsanto
Corunna
Tarifa
Las Palmas
Varna
Split
Cyprus
Serapeum
Alexandria
La Garde
Heraklion
Corfu
Lemnos
Haifa
Roma
Augusta
38 44N
42 54N
36 01N
28 10N
43 04N
43 30N
35 03N
30 28N
31 12N
43 06N
35 20N
39 37N
39 52N
32 49N
41 37N
37 14N
09 11W
09 16W
05 34W
15 25W
27 46E
16 29E
33 17E
32 22E
29 52E
05 59E
25 07E
19 55E
25 04E
35 00E
12 29E
15 14E
R
D
G
I
J
Q
M
X
N
W
H
K
L
P
R
S,V
05 03E
N.I.
A
490kH
z
I,U
C
I,T
E
N.I.
J
G
S
B-5
BILAGA
Malta
Russian Federation
Spain
Turkey
Ukraine
IV
Bermuda(UK)
Canada
Denmark(GreenlandWest Coast)
United States
Netherlands Antilles
V
Uruguay
VI
Argentina
VII
Namibia
South Africa
India
VIII
B-6
Cagliari
Trieste
Malta
Novorossiysk
Astrakhan
Cabo de la Nao
Istanbul
Samsun
Antalya
Izmir
Mariupol
Odessa
Bermuda
Sept Iles
Prescott
St. Johns
Thunder Bay
Sydney, Nova
Scotia
Yarmouth
Montreal
Labrador
Godthaab
(Nuuk)
Miami
Boston
New Orleans
Chesapeake
San Juan
Curacao
Colonia
Laguna
del
Sauce
La Paloma
Montevideo
Punta del Este
Salto
Ushaia
Rio Gallegos
Comodoro Rivadavia
Bahia Blanca
Mar del Plata
Buenos Aires
Walvis Bay
Cape Town
Port Elizabeth
Durban
Bombay
Madras
Cagliari
Trieste
Malta
Novorossiyk
Astrakhan
Cabo la Nao
Istanbul
Samsun
Antalya
Izmir
Mariupol
Odessa
Bermuda
Sept Iles
Prescott
St. Johns
Thunder Bay
39 13N
45 40N
35 49N
44 42N
46 18N
38 43N
41 04N
41 17N
36 53N
38 22N
47 06N
46 29N
32 23N
50 12N
44 56N
47 37N
48 34N
09 14E
13 46E
14 32E
37 44E
47 58E
00 09E
28 57E
36 20E
30 42E
26 36E
37 33E
30 44E
64 41W
66 07W
81 14W
52 40W
88 39W
T
U
O
A
W
X
D
E
F
I
B
C
B
C,D
H
O
P
Nova Scotia
Yarmouth
Montreal
Labrador
46 11N
43 44N
45 41N
53 42N
59 54W
66 07W
73 16W
57 02W
Q,J
U,V
W,T
X
Nuuk
Miami
Boston
New Orleans
Chesapeake
San Juan
Curacao
Colonia
64 04N
25 37N
41 39N
29 53N
36 35N
18 28N
12 10N
N.I.
52 01W
80 23W
70 33W
89 57W
76 01W
67 07W
68 52W
W
A
F
G
N
R
H
N.I.
Laguna Sauce
La Paloma
Montevideo
Pta del Este
Salto
Ushaia
Rio Gallegos
Comodoro
Riv
Bahia Blanca
Mar del Plata
Buenos Aires
Walvis Bay
Cape Town
P.Elizabeth
Durban
Bombay
Madras
N.I.
34 40S
N.I.
N.I.
N.I.
54 48S
51 37S
68 08W
65 03W
N.I.
F
N.I.
N.I.
N.I.
A,M
B,N
45 51S
38 43S
38 03S
34 36S
23 03S
33 40S
34 02S
30 00S
19 05N
13 05N
67 25W
62 06W
57 32W
58 22W
14 37E
18 43E
25 33E
31 30E
72 50E
80 17E
C,O
D,P
E,Q
F,R
B
C
I
O
G
P
54 09W
A
BILAGA
Mauritius
Bahrain
Egypt
Iran
Saudi Arabia
IX
X
XI
Oman
Pakistan
China
Indonesia
Japan
Korea,Republic of
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
United States
Mauritius Radio
Hamala
Serapeum (Ismailia)
Bushehr
Bandar Abbas
Dammam
Jeddah
Muscat
Karachi
Sanya
Guangzhou
Fuzhou
Shanghai
Dalian
Jayapura
Ambon
Makassar
Jakarta
Otaru
Kushiro
Yokohama
Moji
Naha
Chukpyun
Pyonsan
Penang
Miri
Sandakan
Manila
Puerto Princesa
Davao
Singapore
Bangkok Radio
Guam
Mauritius
Hamala
20 26S
26 09N
57 41E
50 28E
C
B
Serapeum
Bushehr
Bandar Abbas
Dammam
Jeddah
Muscat
Karachi
30 28N
28 59N
27 07N
26 26N
21 23N
23 36N
24 51N
32 22E
50 50E
56 04E
50 06E
39 10E
58 30E
67 03E
Sanya
Guangzhou
Fuzhou
Shanghai
Dalian
Jayapura
Ambon
Makassar
Jakarta
Otaru
Kushiro
Yokohama
Moji
Naha
Chukpyun
Pyonsan
Penang
Miri
Sandakan
Manila
P.Princesa
Davao
Singapore
Bangkok
Guam
18 15N
23 09N
26 02N
31 07N
38 51N
02 31S
03 42S
05 06S
06 06S
43 19N
42 57N
35 14N
34 01N
26 05N
37 03N
35 36N
05 25N
04 25N
05 54N
14 35N
09 44N
07 04N
01 25N
13 44N
13 29N
109 30E
113 29E
119 18E
121 33E
121 31E
140 43E
128 12E
119 26E
106 54E
140 27E
144 36E
139 55E
130 56E
127 40E
129 25E
126 29E
100 24E
114 01E
118 00E
121 03E
118 43E
125 36E
103 52E
100 34E
144 50E
X
A
F
G
H
M
P
NONE
M
N
O
Q
R
A
B
D
E
J
K
I
H
G
V
W
U
T
S
J
I
K
C
F
V
B-7
BILAGA
Vietnam
XI
XII
Taiwan
Associate
of IMO
United States
Russian Federation
Chile
XV
Peru
XVI
B-8
Ecuador
10 47N
20 44N
16 05N
25 09N
106 40E
106 44E
108 13E
121 44E
X
P
W,K
P
Hong Kong
Prince Rupert
Tofino
San Francisco
Kodiak
Honolulu
Cambria
Astoria
Adak
Vladivostok
Kholmsk
Petropavlovsk
Magadan
Beringovskiy
Provideniya
Astrakhan
Hong Kong
Prince Rupert
Tofino
San Francisco
Kodiak
Honolulu
Cambria
Astoria
Adak
Vladivostok
Kholmsk
Petropavlovsk
Magadan
Beringovskiy
Provideniya
Astrakhan
22 13N
54 18N
48 55N
37 56N
57 46N
21 16N
35 31N
46 12N
51 54N
43 07N
47 02N
53 00N
59 40N
63 03N
64 40N
44 20N
114 15E
130 25W
125 33W
122 44W
152 34W
158 09W
121 03W
123 57W
176 38W
131 53E
142 03E
158 40E
151 01E
179 20E
173 10W
48 02W
Antofagasta
Valparaiso
Talcahuano
Puerto Montt
Punta Arenas
Isla de Pascua
Paita
Callao
Mollendo
Guayaquil
Antofagasta
Valparaiso
Talcahuano
Puerto Montt
Punta Arenas
Isla d/Pascua
Paita
Callao
Mollendo
Guayaquil
23 39S
32 48S
36 43S
41 30S
53 12S
27 09S
05 05S
12 03S
17 01S
02 17S
70 25W
71 29W
73 06W
72 58W
70 56W
109 25W
81 07W
77 09W
72 01W
79 52W
L
D
H
C
J,X
O
Q
W
X
A
B
C
D
E
F
W
NONE
A,H
B,I
C,J
D,K
E,L
F,G
S
U
W
M
Member
Canada
XIII
XIV
Ho Chi Minh
City
Ho Chi Minh
Haiphong
Haiphong
Danang
Danang
Chilung
Chilung
W
BILAGA
Menyträd
Menyträd NAVnet
Tangenter på kontrollpanelen (soft keys)
WX FAX
soft key
SELECT IMAGE
RCV WX
FAX
NAVTEX
soft key
EDIT IMAGE
PHASE (00 - 40, 0)
SYNC (-50 - +50, 0)
NOISE REJECT (OFF, LOW, MEDIUM, HIGH)
EDIT COLOR
COLOR
MONOCHROME
GRAY SCALE
BLUE-RED
WHITE-BLUE
RED-BLACK
REVERSE IMAGE (NORMAL, REVERSE)
ZOOM IN (ZOOM OUT)
ROTATE (CW and CCW soft keys)
LOCK/ERASE IMAGE (LOCK IMAGE and ERASE IMAGE soft keys)
CH SETUP
ZONE (0-9, 1)
STA (0-9, 0)
CH (0-9, AUTO; 0)
FREQ
TIMER SETUP
START TIMER
PROG LIST
START RX (288/60, 288/90, 288/120, 288/180, 288/240,
576/60, 576/90, 576/120, 576/180, 576/240)
STOP RX
SELECT MSG
RCV NAVTEX
RX SETUP
MODE
SETUP
soft key
FREQUENCY (490 kHz, 518 kHz)
STA. SELECTION MODE (MANUAL, AUTO)
STATION SELECTION (A-Z, all stations ON)
MESSAGE SELECTION (A-Z, A-E, L, V)
MAX ERROR RATE (0-33) (%)
ALARM (SAR MSG) (ON, OFF)
ALARM (WARNING MSG) (ON, OFF)
RX MODE soft key (WX FAX, NAVTEX, FAX (TIMER) & NAV)
RX NOTICE soft key (ON, OFF)
B-9
BILAGA
MENY-knapp
MENU
Key
EDIT WX
FAX
STATION
EDIT
NAVTEX
STATION
ZONE (0-9, 0)
STATION (0-9, 0)
CHANNEL (0-9, AUTO; 0)
REVERSE IMAGE (NORMAL, REVERSE)
FREQUENCY (80.0 kHz)
CALL SIGN (PRV)
STATION NAME
ADD NAVTEX STATION
NAV AREA (1-16, 1)
STATION NAME
518 kHz STATION ID1
518 kHz STATION ID2
490 kHz STATION ID1
490 kHz STATION ID2
STATION ID2
LATITUDE
LONGITUDE
518 kHz STATION LIST
490 kHz STATION LIST
FAX-30
SYSTEM
SETUP
B-10
TEST
SIMULATION SETUP
CLEAR MEMORY (ICLEAR ALL IMAGES, CLEAR ALL
MESSAGES, CLEAR ALL MEMORY)
BILAGA
Menyträd PC
Menyträd fax
CHANNEL SETUP
ZONE (490 kHz, 518 kHz)
STATION
CHANNEL
FREQUENCY
TIMER SETUP (ON, OFF; timer programs)
EDIT STATION
LIST
ZONE
STATION
CHANNEL
REVERSE IMAGE (NORMAL, REVERSE)
FREQUENCY
CALL SIGN
STATION NAME
SYSTEM
SETUP
TEST
SIMULATION SETUP
CLEAR
FAX (SIMULATION, LIVE)
NAVTEX (SIMULATION, LIVE)
CLEAR ALL FAX IMAGE (YES, NO)
CLEAR ALL NAV TEX MESSAGE (YES, NO)
CLEAR ALL MEMORY (YES, NO)
CHANGE IP ADDRESS
RECEIVE MODE (WX FAX, NAVTEX, WX FAX & NAVTEX)
B-11
BILAGA
Menyträd Navtex
RX SETUP
MEMORY CHANNEL
SETTING
FREQUENCY (490 kHz, 518 kHz)
STA. SELECTION MODE (MANUAL, AUTO)
STATION ID SELECTION (A-Z, all stations ON)
MESSAGE ID SELECTION (A-Z, A-E, L, V)
MAX. ERROR RATE (0-33%, 0)
NAV AREA (I-XVI, I)
STATION NAME
518kHz STATION ID1
518kHz STATION ID2
490kHz STATION ID1
490kHz STATION ID2
LATITUDE
LONGITUDE
490 kHZ STATION LIST
518 kHz STATION LIST
SYSTEM SETUP (Same items as on the facsimile menu.)
RECEIVE MODE (Same items as on the facsimile menu.)
B-12
INDEX
A
Automatisk mottagning av fax
förhandsgranskning (NAVnet)........................ 10
start (NAVnet) .................................................. 7
start (PC) ......................................................... 29
stopp (NAVnet)............................................... 10
stopp (PC) ....................................................... 29
B
Bildformat
NAVnet........................................................... 22
PC ................................................................... 35
Byte av säkring.................................................... 54
C
CCW-tangent (counterclockwise) ....................... 23
CH SETUP-tangent ............................................... 7
CH-tangent ............................................................ 9
CLEAR ALL-tangent.......................................... 18
COLOR-tangent soft key .................................... 22
CW-tangent (clockwise)...................................... 23
D
Diagnostisk felsökning........................................ 56
DISP-knapp ........................................................... 2
E
EDIT COLOR-tangent ........................................ 22
ERASE IMAGE-tangent ..................................... 24
F
Fasning
NAVnet........................................................... 20
PC ................................................................... 32
Faxbilder
visning (NAVnet) ........................................... 19
visning (PC) .................................................... 32
FAX-inställning (NAVnet) ................................... 2
Faxstationer
Lista väderfaxstationer.................................. B-2
Karta över väderfaxstationer......................... B-1
Felsökning ........................................................... 54
FREQ-tangent ....................................................... 9
Färgsättning bild
NAVnet........................................................... 22
PC ................................................................... 34
Förhandsgranskning navtex (NAVnet) ............... 41
I
Inläggning navtex
NAVnet........................................................... 38
PC ................................................................... 48
K
Kontrollpanel (NAVnet) ....................................... 1
Kopiering av faxbilder (PC)................................ 35
L
LED-lampa.......................................................... 55
Ljudreducering
NAVnet........................................................... 21
PC ................................................................... 34
LOCK IMAGE-tangent ...................................... 24
LOCK/ERASE-tangent....................................... 24
M
Manuell mottagning ac fax (NAVnet)
start ................................................................. 11
stopp ............................................................... 12
Meddelande mottaget (NAVnet)........................... 3
Meddelandekategorier navtex ............................. 37
Menyträd............................................................... 7
Mottagningsalternativ
PC ..................................................................... 5
Mottagningsinställning
NAVnet............................................................. 3
PC ..................................................................... 5
N
Navtexstationer
Lista navtex-stationer ................................... B-5
Lista navtex-stationer (NAVnet) .................... 46
Lista navtex-stationer (PC) ............................. 51
Karta navtex-stationer................................... B-4
NOISE REJECT-tangent ................................... 21
O
Omstart (NAVnet) .............................................. 59
P
PHASE-tangent................................................... 20
PROG LIST-tangent ........................................... 18
R
Radering av faxbilder
NAVnet........................................................... 23
PC ................................................................... 35
förhindra radering av faxbilder (NAVnet)...... 24
RCV NAVTEX-tangent...................................... 41
Rensning av data
NAVnet........................................................... 58
PC ................................................................... 59
REV IMAGE-tangent ......................................... 22
ROTATE-tangent................................................ 23
Rotation faxbilder
NAVnet........................................................... 23
PC ................................................................... 35
RX MODE-tangent ............................................... 3
RX NOTICE-tangent ............................................ 3
S
SELECT IMAGE-tangent................................... 19
Spara faxbilder (PC) ........................................... 35
STA-tangent.......................................................... 8
Standby-display
NAVnet............................................................. 2
PC ..................................................................... 4
STOP RX-tangent ............................................... 10
INDEX
Synkronisering
NAVnet ...........................................................21
PC..............................................................33, 34
SYNC-tangent .....................................................21
Systemkonfigurering ......................................... viii
Tillägg navtexstationer
NAVnet...........................................................44
PC....................................................................50
TIMER SETUP-tangent ......................................17
TIMER-tangent ...................................................13
T
U
Tidsinställd mottagning
nollställning (NAVnet)....................................17
nollställning (PC) ............................................32
inställning (NAVnet).......................................13
inställning (PC) ...............................................30
slå på och av (NAVnet)...................................17
slå på och av (PC)............................................32
Tillägg faxkanaler
NAVnet ...........................................................25
PC....................................................................36
Underhåll.............................................................53
IN-2
V
Visning navtex-meddelanden
NAVnet...........................................................42
PC....................................................................49
Z
ZONE-tangent .................................................8, 24
Zoomning (NAVnet) ...........................................23
ZOOM IN-tangent...............................................23
ZOOM OUT-tangent...........................................23