en aptitretare

Mora kommuns skolor och förskolor
- en aptitretare
Välkommen att söka jobb hos oss!
Mora har mycket att erbjuda. Här har vi korta resvägar med närhet till allt. Vi har dessutom goda
kommunikationer till storstaden, både med tåg, buss och flyg. Kommunen erbjuder en mängd olika
aktiviteter och besöksmål inom idrott, friluftsliv och kultur.
”Det är mycket på gång! Vi påbörjar ett stort
utvecklingsarbete som heter PRIO där tanken är att
utifrån lärarnas beskrivning av hur man arbetar
förändra rutiner så att det leder till större
måluppfyllelse och en bättre arbetsmiljö för skolans
lärare och elever.”
”I vår ambition att förbättra arbetsmiljön för
skolans lärare har vi startat upp ett arbete som
syftar till att underlätta i administrativt arbete.
Arbetslagen är också omgjorda så att lärare har
färre elever att förhålla sig till.”
Åsa Wahlgren, bitr.rektor på Morkarlby skola
”Nu känns det verkligen som att vårt systematiska
kvalitetsarbete börjar ta form. Lärarna känner att arbetet har
en tydlig koppling till vad vi faktiskt försöker förbättra och det
ger motivation att fortsätta.”
Maria Boork, bitr.rektor Morkarlbyhöjden F-9
”Förskolan i Mora har utvecklats enormt de senaste
tre-fyra åren. Kvalitetshjulet ger en helhet och många
säger idag att de ser den röda tråden och förstår
verkligen sambander mellan de lokala
handlingsplanerna och läroplanen. Skolinspektionen
gjorde tillsyn i Mora 2013 och skriver i sitt beslut att:
Mora kommuns förskolor bedriver en verksamhet som i många
delar motsvarar författningarnas krav.”
Anne Lundberg-Svensson, administrativ chef
Anders Kronberg, rektor Morkarlby F-9-skola
”Vi har startat upp ett internationellt
samarbete med skolor i Tjeckien, det är ett
sätt att nå större måluppfyllelse och gör
jobbet för både personal och elever mer
verklighetsnära och spännande.”
Magnus Lantz bitr.rektor, Noretskolan
”Vi har en tradition kring rörelse och utevistelse, både
i kommunen men också specifikt på Morkarlby skola.
MIR (Morkarlby i rörelse) är vår förening som med
rörelse som verktyg främjar både hälsa och inlärning.”
”Mora har en lång tradition av föräldrautbildning i flera
varianter, den senaste heter Connect. Nu går också vår
personal i förskolan utbildningen. Det ger en samsyn mellan
personal och vårdnadshavare som ger lugn åt barnen.”
Catarina Hedbys, förskolechef, chef för elevhälsan
”För många år sen bytte jag kötid mot fritid. I mitt
jobb betyder det mycket att ha så nära till
friluftsutbudet. Man behöver bra möjligheter att ladda
om – det har jag här!”
Lotta Hedman, rektor Noretskolan F-6
”Vår skola ska stå för goda relationer, funktionell
värdegrund, öppenhet och delaktighet för såväl elever,
vårdnadshavare som allmänhet. Det är fantastiskt att få var
en del i det arbetet.”
Åsa Wahlgren, bitr. rektor på Morkarlby skola
”Vi behöver pedagoger med särskild kompetens för att kunna
möta elever med funktionsnedsättningar. Det är många som
vill ha våra jobb men inte alla sökande har rätt kompetens.”
Magnus Lantz, bitr. rektor, Noretskolan
Inga-Lena Spansk, skolchef
Välkommen att kontakta oss!
Skolchef
Inga-Lena Spansk
[email protected]
265 80
Administrativ chef
Anne Lundberg Svensson
[email protected]
266 09
Morkarlby skola
7-9
rektor Anders Kronberg
[email protected]
266 41
Morkarlby skola
F-6
bitr. rektor Åsa Wahlgren
[email protected]
266 42
Morkarlbyhöjdens skola
7-9
bitr.rektor Maria Boork
[email protected]
266 27
Noretskolan
F-6
rektor Lotta Hedman
[email protected]
266 61
Noretskolan
7-9
rektor Roger Pedersen
[email protected]
266 37
Noretskolan
Familjedaghem
F-9
bitr. rektor/förskolechef Magnus Lantz
[email protected]
266 65
Sollerö och Vika skolor
Sollerö och Vika förskolor
F-6
rektor/förskolechef Kristina Palm
[email protected]
260 73
Bjäkenbackens skola
Finnsnäs och Tuvans förskolor
F-6
rektor/förskolechef Magnus Andersson
[email protected]
263 75
Våmhus och Venjans skolor
Våmili och Venjans förskolor
F-6
rektor/förskolechef Katarina Fridén
[email protected]
266 91
Utmelandsskolan
Utmelands förskola
F-6
rektor/förskolechef Monica Gunnars Jareholm
[email protected]
264 67
Färnäs skola/Nusnäs skola
Nusnäs förskola
F-6/F-3
rektor/förskolechef Susann Frost
[email protected]
266 83
Bullerbyns, Klockarvägens, Hånåkni,
och Canadas förskolor
förskolechef Annika Strandberg
[email protected]
266 97
Elevhälsoenheten, Öppna förskolan,
och Samverkansskolan
verksamhetschef/ bitr. förskolechef Catarina Hedbys 266 11
[email protected]
Hindriksheden, Gruddbacken,
Rödmyren och Norets förskolor
förskolechef Unni Östertun Pedersen
[email protected]
265 46