Att jobba i SDL Trados Studio 2014

Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Reino Havbrandt
Version 1.1
December 2015
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Innehåll
1
2
Inledning ......................................................................................................................................................... 2
Projektstrukturen ........................................................................................................................................... 2
2.1
Filstruktur .............................................................................................................................................. 2
2.2
Att skapa ett nytt projekt ...................................................................................................................... 3
3
Översättningsminnen och AutoSuggest ......................................................................................................... 7
3.1
AnyTM ................................................................................................................................................... 7
3.2
Byt språk ................................................................................................................................................ 7
3.3
AutoSuggest ........................................................................................................................................... 8
3.4
AutoSuggest Dictionaries....................................................................................................................... 8
4
Google Translate API, Language Cloud och MyMemory i Studio ................................................................... 8
4.1
Google Translate .................................................................................................................................... 9
4.2
MyMemory .......................................................................................................................................... 11
4.3
SDL Language Cloud ............................................................................................................................. 11
5
MultiTerm och termbaser ............................................................................................................................ 12
5.1
Skapa en termbas ................................................................................................................................ 12
5.2
Termidentifiering ................................................................................................................................. 12
5.3
Terminsamling ..................................................................................................................................... 13
6
Att byta filer med kollegor ........................................................................................................................... 14
6.1
Bakgrund.............................................................................................................................................. 14
6.2
SDL Trados Studio 2009-2014 .............................................................................................................. 14
6.3
Import och export till andra CAT-verktyg ............................................................................................ 15
6.3.1
Kompatibilitet ............................................................................................................................. 15
6.3.2
Wordfast Classic .......................................................................................................................... 15
6.3.3
Wordfast Professional................................................................................................................. 15
6.3.4
memoQ ....................................................................................................................................... 15
6.3.5
Verktyget SDLX ............................................................................................................................ 15
6.4
Minnesunderhåll.................................................................................................................................. 16
7
Andra samarbetsmodeller ............................................................................................................................ 16
7.1
Projektpaket ........................................................................................................................................ 16
7.1.1
Demontera projektpaket ............................................................................................................ 17
7.2
Group Share ......................................................................................................................................... 17
8
Att arbeta i Editorn ....................................................................................................................................... 17
8.1
Slå ihop filer ......................................................................................................................................... 17
8.2
Pretranslate med maskinöversättning ................................................................................................ 18
8.3
Translate until Fuzzy med Auto-propagation ...................................................................................... 19
8.4
Tangentbordsgenvägar ........................................................................................................................ 20
8.5
Segmentering....................................................................................................................................... 21
8.5.1
Segmentering med tab ............................................................................................................... 21
8.5.2
Förkortningslistan ....................................................................................................................... 22
8.6
Filter och lite enkel Regex .................................................................................................................... 23
9
Align i och utanför Studio 2014 .................................................................................................................... 26
10 Information om SDL Trados Studio 2014 ..................................................................................................... 27
10.1
Hitta svar på frågor om Studio ............................................................................................................ 27
10.2
Utbildning ............................................................................................................................................ 28
10.3
Handböcker ......................................................................................................................................... 29
1
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
1
Inledning
Informationen i detta dokument avser SDL Trados Studio 2014 SP2 - 11.2.4422.11. Funktioner
kan vara annorlunda eller saknas i andra Studio-versioner.
Det finns redan mycket instruktionsmaterial för Studio 2014, både från SDL och från
tredjepartsutgivare. Det jag skriver här är ingen genomarbetad och heltäckande handbok för
Studio 2014. Den är till för dem som redan kan grunderna i att använda Studio. Jag beskriver
här hur jag har valt att använda Studio, och några av de arbetsbesparande funktioner jag har
hittat hittills.
SDL Trados Studio är ett komplicerat verktyg. Men Studio är ett kraftfullt och mångsidigt
program som det tar tid att lära sig utnyttja fullt ut. Jag rekommenderar att börja med en kurs,
göra en webbutbildning eller noggrant studera dokumentationen, ifall du vill utnyttja mer av
möjligheterna i Studio 2014.
Mina kunskaper om Studio har jag fått genom webbinarier, självstudiekurser och
certifieringskurser. Studio är ganska flexibelt och kan köras på flera olika sätt, beroende på hur
du vill arbeta. Jag beskriver här mitt arbetsflöde, som givetvis inte är det enda tänkbara.
2
Projektstrukturen
Till skillnad mot gamla Trados 2007 är Studio helt uppbyggt kring att arbeta i projekt, även om
jobbet bara består av en fil. Det är enligt min mening lika komplicerat att använda Open
Document som att definiera ett projekt. Du måste i båda fallen välja minne, ordlistor, språk,
AutoSuggest och andra inställningar.
En stor fördel med att definiera ett projekt är att inställningarna kan återanvändas. Ett nytt
projekt kan också skapas baserat på ett tidigare definierat. Dessutom kan projektets
inställningar sparas i en mall, Project Template.
2.1
Filstruktur
I Utforskaren använder jag ett fyrsiffrigt löpande projektnummer och en kundkod på tre till
fem bokstäver. Jag använder en huvudmapp för jobb, Ajobb. I den skapar jag en undermapp
med namnet 9999 cust, där jag lägger de filer jag ska översätta och referensmaterialet.
Bild 2-1. Filstruktur.
Bild 2-2. TM-fält.
I mina TM använder jag bara två fält, textfältet Jobb där jag lägger in projektnumret och ett
flervalsfält för kundkoden.
Bild 2-3. Jobb och kund.
2
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
2.2
Version 1.1
Att skapa ett nytt projekt
Gå till fliken Projects, använd Ctrl+N eller klicka på New Project så startas en guide.
Om du redan har en lämplig projektmall, så är det bara att stega igenom alla bilder och bara
lägga in kunden och projektnumret i Kund och Jobb.
Bild 2-4. Project type med mall.
Nedan visas arbetsgången för att skapa ett projekt om ingen mall finns.
Välj en standardmall om du inte har skapat egna projektmallar.
Bild 2-5. Project type utan mall.
Klicka på Next.
Bild 2-6. Projektnamn och plats.
Här skapas mappen där Studio-filerna ska ligga. Observera att du inte kan använda mappen 9999
cust, eftersom den redan innehåller originalfilerna. Projektmappen måste vara tom eller skapas. Skriv
in projektnamnet i fältet Name: 9999 cust Se så skapas en ny mapp med samma namn automatiskt i
jobbmappen. Ange sökvägen till jobbmappen i Location. Om du alltid använder samma huvudmapp
för projektfilsmapparna så behöver du inte byta Location varje gång du skapar ett nytt projekt.
Jag använder två mappar för varje projekt, 9999 cust för originalfilerna och 9999 cust Se för
Studio-filerna som skapas i guiden. Klicka på Next.
3
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 2-7. Projektspråk.
Bild 2-8. Projektfiler.
Klicka på Add files... och välj sedan filerna som ska översättas ur mappen 9999 cust. Ifall du vill slå
ihop flera filer till en, markera filerna och klicka på Merge Files. Observera att en riktig Merge bara
kan göras när projektet är skapat. Mera om virtuell Merge finns i kapitel 8.1 Slå ihop filer. Klicka på
Next.
Bild 2-9. Översättningsminne och maskinöversättning
Lägg till översättningsminnen med Add. För att kunna använda Google Translate som virtuellt minne
måste du ha ett avtal med Google och få en API-nyckel. Efter att ha provat några olika
4
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
maskinöversättare har jag funnit att Google Translate fortfarande är det bästa alternativet, och
definitivt värt kostnaden. Jag lägger alltså till Google Translate på listan över TM, men kryssar inte i
rutan Enabled. Om rutan är ikryssad, ger Google Translate förslag på hela meningar när du kör
Studio. Jag föredrar dock att endast använda maskinöversättningen via AutoSuggest, vilket fungerar
även om rutan inte är ikryssad.
Klicka sedan på det aktuella språkparet, Swedish->English och sedan på AutoSuggest Dictionaries.
Bild 2-10. AutoSuggest-ordlistor.
Klicka på Add och leta fram filen med tillägget .bmp i mappen Studio 2014\AutoSuggest
Dictionaries. Klicka på Next.
Bild 2-11. Termbaser.
Klicka på Add och leta fram termbaserna med tillägget .sdltb i mappen SDL\SDL
MultiTerm\Termbases.
När jag startar ett projekt har jag alltid en tom termbas kallad AAFlySourceTarget överst i
listan. När jag lägger till termer On the fly så hamnar de i denna termbas. Klicka på Next.
SDL PerfectMatch. Detta är en ganska svårhanterlig funktion som jag aldrig har fått att fungera.
Syftet är enligt uppgift att kunna använda en tidigare översatt .sdlxliff-fil som komplement till
TM. Klicka på Next.
5
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 2-12. Projektförberedelse – Project Preparation.
Jag använder Prepare without project TM, eftersom jag för det mesta arbetar direkt i mina
huvudminnen. Klicka på Next.
Bild 2-13. Batch-inställningar – Batch Processing Settings.
Här kan du bland annat ställa in olika parametrar för Pre-translate, till exempel maskinöversättning
av tomma segment. Klicka på Next.
6
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Klicka på Projekt Settnings... ifall du vill kontrollera att alla inställningar blev rätt. Klicka på Finish.
När du kört igenom guiden kan det vara lämpligt att klicka på Create Project Template, så att
inställningarna sparas till nästa gång.
I praktiken går det ganska snabbt att skapa ett projekt, särskilt om du redan har projektmallar
och filstrukturer klara. Och ifall du har missat någon inställning så gör det inget. Allt går att
ändra med Project Settings när projektet är skapat.
3
Översättningsminnen och AutoSuggest
Jag översätter i språkriktningarna engelska, tyska och finska till svenska. Därför använder jag
tre huvudminnen, ett för varje språkkombination. I de flesta fall arbetar jag direkt i
huvudminnet. Ibland har jag använt projektspecifika minnen, ifall jag fått externa minnen från
kunden eller om kunden vill ha ett projektminne. Eftersom mina huvudminnen börjar bli
ganska stora så är det möjligt att jag byter arbetssätt framöver. Det finns vissa fördelar med att
ha ett projektminne som uppdateras under arbetets gång och sedan uppdatera huvudminnena
först när projektet är klart, med funktionen Finalize eller Update main memories.
3.1
AnyTM
Studio tillåter inte, att du använder minnen med andra kombinationer än de språk du har valt
för projektet. Det går inte ens att använda ett en-US minne ifall språket är en-GB. Det finns
dock ett bra sätt att kringgå detta. Ladda ner och installera appen AnyTM från SDL Open
Exchange.
Bild 3-1. Översättningsminnen och maskinöversättning.
Då får du en ny menygren i menyn Add som heter AnyTM: any file-based TM:
I bilden ovan finns exempel på minnen med andra språkvarianter och språkriktningar tillagda
med appen AnyTM. Dessutom visas tre maskinöversättande virtuella TM.
3.2
Byt språk
Om du vill byta språkvariant i ett minne, från till exempel en-US till en-GB, gör så här:
 Exportera minnet till en TMX-fil.
 Skapa ett nytt minne med rätt språkvariant
 Importera den ändrade TMX-filen.
Du behöver inte längre göra Sök och byt ut en-US till en-GB, vilket var nödvändigt i tidigare
versioner av Trados.
7
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
3.3
Version 1.1
AutoSuggest
AutoSuggest är ett bra sätt att utnyttja dina termbaser, TM och maskinöversättning för att
slippa skriva ut långa ord och fraser. Ställ in källorna, och i vilken ordningsföljd du vill använda
dem under File/Options/AutoSuggest:
Bild 3-2. Autosuggest.
Termbaser från MultiTerm kan alltid utnyttjas direkt i AutoSuggest, ifall du har lagt till dem i
ditt projekt. För att kunna använda innehållet i TM, måste du först skapa en AutoSuggestordlista. I Studio 2014 kan du även att använda maskinöversättning som källa. Det finns en
mycket bra beskrivning om AutoSuggest på multifarious.
3.4
AutoSuggest Dictionaries
Du kan inte skapa AutoSuggest-ordlistor i Freelance-versionen, ifall du inte köper ett speciellt
tillägg till Freelance. Men om du får tag i en AutoSuggest på annat sätt kan du lägga in den i
projektet. Det gör du under Project Settings/AutoSuggest Dictionaries:
Bild 3-3. Välj AutoSuggest-ordlistor
Glöm inte att kryssa i Enable AutoSuggest under Files/Options/AutoSuggest, se Bild 3-2.
Autosuggest.
4
Google Translate API, Language Cloud och MyMemory i Studio
Enligt min mening är maskinöversättning numera verktyg bland många som effektiviserar
översättningsarbetet. Det går att lägga in maskinöversättning som ett virtuellt TM i Studio. Det
finns flera sätt att göra det på. De bästa erfarenheterna har jag av att använda Google
Translate API som är en betaltjänst. Det finns numera även andra leverantörer av
maskinöversättning, men även de bygger ofta mer eller mindre på Google Translate.
Här en jämförelse mellan olika maskinöversättare:
8
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
De grönmarkerade fälten visar vilken översättning jag tycker kommer närmast. Enligt mina
erfarenheter så är Google Translate snabbast. MyMemory och Google Translate ger i det här
exemplet samma resultat, men jag har märkt att det ibland kan skilja lite. MyMemory hämtar
översättningar även från annat än Google Translate.
Language Cloud utan ordlistor ger genomgående sämre resultat, och lämnar ganska ofta mera
speciella termer oöversatta. Testet här har gjorts med gratisversionen utan ordlistor och
specialmotorer, som ju finns i de mera avancerade betalversionerna av Language Cloud.
4.1
Google Translate
Bild 4-1. Google Translate råöversättning.
9
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
För att kunna använda GT i Studio så måste du ha ett API-konto hos Google. Debiteringen görs
per tecken. Lägg in API-numret under File/Options/Translation Memory and Automated
Translation, menyn Add/Google Translate:
Bild 4-2. Google Translate API.
Sedan kan du använda GT som översättningsminne vid översättning och för att lägga in
maskinöversättningar för TU som saknar matchningar när du gör en föröversättning. Tänk på
att bara ha GT aktiverat när du verkligen använder det. Att ha GT aktiverat när du kör igenom
ett färdigöversatt dokument med Transate until Fuzzy är mycket olämpligt, eftersom det dels
går långsammare och dels kostar pengar i onödan.
Det finns olika sätt att använda maskinöversättning. Du kan föröversätta med
maskinöversättning, använda det som ett minne under översättningens gång eller enbart
använda det som en AutoSuggest-källa. Jag har provat alla metoder ganska ingående, och
funnit att den effektivaste metoden är att enbart använda Google Translate via AutoSuggest.
För att göra detta behöver du lägga in Google Translate som ett TM, men lämna rutan Enabled
okryssad.
Bild 4-3. Maskinöversättning avaktiverad.
För att stänga av MT även som provider för AutoSuggest, ta bort krysset för MT providers på
Files/Options/MT AutoSuggest, eller ta bort Google Translate ur listan över minnen ovan.
Bild 4-4. Källor för AutoSuggest
Kostnaden för GT är inte särskilt hög, för min del brukar det bli 10–40 kronor i månaden, och
det är enligt min mening väl använda pengar med tanke på de effektivitetsvinster GT ger. Det
spar ju en hel del tangenttryckningar – dessutom får du ju ett antal goda skratt under dagen,
vilket förlänger livet.
10
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
4.2
Version 1.1
MyMemory
Appen för MyMemory kan laddas ner gratis från SDL Open Exchange. Eftersom MyMemory
letar i ett centralt minne först och sedan fyller i med översättningar från Google Translate, så
blir det lite långsammare. Vid föröversättning spelar detta mindre roll, men om du använder
minnet interaktivt så märks det lite grann. Ifall du har både GT och MyMemory aktiverade, och
de ger samma resultat så visas endast en AT-översättning i Translations Results Window. Om
de skiljer sig, visas båda versionerna.
Bild 4-5. Olika översättningar från Google och MyMemory.
Här visas Google Translate-versionen överst. MyMemory visar även Created by: MT!
4.3
SDL Language Cloud
Language Cloud fungerar bara från och till engelska, så för två av mina språkpar kan jag inte
använda detta.
Bild 4-6. Language Cloud utan ordlista.
Om en term finns i någon termbas, så lämnar gratisversionen termen oöversatt. Idén med
Language Cloud tycks vara att det har särskilda översättningsmaskiner för vissa
specialområden och kan kombineras med ordlistor för att försöka förbättra
maskinöversättningens kvalitet. Language Cloud har en månadsavgift på 10 till 75 USD,
beroende på hur många engines och ordlistor du vill ha. Jag har inte testat betalversionen i
praktiken ännu.
Slutsats: Om du ska satsa på att använda maskinöversättning på ett effektivt sätt, så är nog ett
Google Translate-konto bra att ha som grund. Ifall du aldrig använder det, så kostar det ju
inget. Sen kan du ju experimentera med de andra gratisalternativen för att se vad det kan ge.
Det pågår också en intensiv utveckling inom detta område, så därför kan många av mina
påståenden om maskinöversättning snabbt vara föråldrade.
Läs mera på
multifarious_Language Cloud
och
multifarious_There is more than one way to skin a CAT.
11
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
5
Version 1.1
MultiTerm och termbaser
MultiTerm är ett ganska omfattande verktyg som kan användas även för att bygga upp
komplicerade termbaser. I de flesta fall använder jag enkla tvåspråkiga ordlistor. Det går bra
att använda ordlistor i Studio och importera dem från Excel utan att över huvud taget öppna
MultiTerm, med Glossary Converter.
5.1
Skapa en termbas
Det finns numera en externt utvecklad app, Glossary Converter, med vilken det är mycket
enkelt att flytta termbaser fram och tillbaka mellan Excel och MultiTerm. Glossary Converter
finns att ladda ner gratis från SDL Open Exchange.
Det enklaste sättet att skapa en MultiTerm termbas är att använda Glossary Converter (glöm
MultiTerm Convert!). Gör ett Excel-ark med valfria rubriker och minst ett termpar, till exempel:
Bild 5-1. Excel-ordlista.
Spara Excelarket som AAFlySve_Eng.xlsx, starta Glossary Converter. Då visas denna bild:
Bild 5-2. Glossary Converter-rutan.
Dra sedan Excelfilen och släpp den på rutan. Om du får ett felmeddelande om att filen är
upptagen beror det på att du har Studio eller MultiTerm öppen. Om det är första gången du
använder rubrikerna, frågar Glossary Converter om vilka språk det finns i kolumnerna Se T och
En T, och lagrar automatiskt detta till nästa gång. Konverteringen går blixtsnabbt och du får en
färdig termbas som heter AAFlySve_Eng.sdltb.
5.2
Termidentifiering
Kunderna har ofta en företagsspecifik terminologi som det är viktigt att följa. För att få
terminologin enhetlig i ett stort projekt, särskilt om flera översättare är inblandade, är det bra
att ta fram en projektordlista. Om du använder Studio är det lämpligt att utforma
projektordlistan som en termbas som kan utnyttjas direkt i översättningsarbetet.
12
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 5-3. Termidentifiering.
De termer som hittas i termbasen markeras med ett rött streck ovanför. Och termen visar i
fönstret Term Recognition.
5.3
Terminsamling
Under arbetets gång samlar jag in termer i Studio on-the-fly. Om det finns flera termbaser i ett
Studio-projekt läggs nya termer till i den termbas som står överst i listan.
Bild 5.4. Termbaslistan.
Därför använder jag alltid en särskild termbas, AAFlySve_Eng.sdltb, för att samla in termer
under projektets gång.
Markera en term i Source och samma term i Target och tryck på Alt F12. Då öppnas Studios
Termbase Viewer. Godkänn med Ctrl F12 (eller Ctrl F2 om du har Studios
standardinställningar).
Bild 5-4. Lägga till termer.
I Studio 2014 kan du numera även redigera och ta bort termer direkt i Studios Termbase
Viewer:
13
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 5-5. Studio Termbase viewer.
Om du behöver ha ordlistan i Excel-format igen, stäng av Studio, starta Glossary Converter och
dra termbasen AAFlySve_Eng.sdltb till rutan och släpp. Då skapas en ny AAFlySve_Eng.xlsx med
de nya termerna.
Bild 5-6. Excel-ordlista konverterad från sdltb.
När projektet är färdigt och termerna godkända lägger jag in termerna i någon av mina
ordinarie termbaser och tömmer AAFlySve_Eng.xlsx. Överföringen av termer görs enklast
genom att klippa och klistra i Excel-versionerna och sedan skapa nya termbaser med Glossary
Converter. Glossary Converter kan hantera även flerspråkiga termbaser med förkortningar och
förklaringar.
6
Att byta filer med kollegor
6.1
Bakgrund
Jag har vid några tillfällen samarbetat med kollegor som arbetar med olika versioner av Studio och
andra CAT-verktyg. Jag har provat att skicka ut och ta emot text från olika versioner av Studio, Memo
Q, Wordfast och SDLX.
6.2
SDL Trados Studio 2009-2014
Om översättaren har Studio förbereder jag dokumentet och skapar en sdlxliff i Studio. Sedan
skickar jag sdlxliff-filen för översättning. Jag bifogar också TM, termbaser och AutoSuggest.
Att hantera sdltm, sdlxliff, sdltb och bmp
Ifall du får filer med olika tillägg från en uppdragsgivare så gäller det att kunna lägga in dem på rätt
sätt. Börja med att kopiera alla filerna till din jobbmapp, till exempel 9999 cust.

Flytta sedan alla TM, alltså filer med tillägget .sdltm till mappen Studio 2014/Translation
memories.
 Flytta sedan termbaserna, alltså filer med tillägget .sdltb till mappen SDL/SDL
MultiTerm/Termbases.
 Flytta sedan AutoSuggest, alltså filen med tillägget .bmp till mappen Studio
2014/AutoSuggest Dictionaries.
Mapparnas sökvägar kan variera beroende på hur du installerat Studio. Starta sedan Studio och
definiera ett projekt.
Hur du skapar ett projekt finns beskrivet i avsnitt 2.2 Att skapa ett nytt projekt.
14
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
6.3
Version 1.1
Import och export till andra CAT-verktyg
6.3.1 Kompatibilitet
Även om CAT-systemen är mer eller mindre kompatibla så föredrar jag givetvis att samarbeta
med Studio-översättare, eftersom allt då blir så mycket enklare för båda parter. Då kan jag
skicka ut och ta emot färdigpreparerad .sdlxliff, utan konverteringar. En kollega med Studio
kan också fullt ut använda mitt referensmaterial i form av TM, termbaser och AutoSuggest.
De problem som uppkommer beror framförallt på med konverteringar, leveransformat,
segmentindelning och taggar. Nedan ska jag behandla varje verktyg för sig och beskriva en del
praktiska och tekniska detaljer.
6.3.2 Wordfast Classic
Wordfast liknar den ursprungliga gamla Trados-versionen och är egentligen inget fristående
program, utan en samling Word-makron.
Bild 6-1. Exempel på Wordfast Classic-text.
Från Wordfast Classic-översättaren fick jag en TMX och även en uncleaned Word. Av någon
anledning så blev det felmeddelande när jag försökte importera uncleaned Word från
Wordfast till Studio, det borde väl egentligen fungera. Men TMX gick att importera till TM, och
på så sätt kunde jag få in även denna översättning i huvudfilen.
6.3.3 Wordfast Professional
En annan översättare i projektet arbetade med Wordfast Professional, och jag fick en fil i txmlformat. Studio i grundversionen kan inte läsa txml från Wordfast, men det finns en app att
ladda ner från SDL Open Exchange som heter "File Type Definition for Wordfast txml". Denna
app installerar en ny filtyp i fillistan:
Bild 6-2. Tillagd filtyp för Wordfast txml.
Om du installerat filtypen men den inte syns i listan, gå till Options -> File types och titta i det
högra fönstret. Där står det i så fall "additional filetypes exist". Klicka på detta alternativ och
välj den filtyp som saknas.
6.3.4 memoQ
memoQ använder en bilingual file type som heter memoQ xliff, och på samma sätt som för
filer från Wordfast Professional måste du ladda ner en app från SDL Open Exchange som heter
"File type definition for memoQ XLIFF" för att Studio ska kunna använda memoQ-filer. Med
denna app installeras en ny filtyp i fillistan. Använd samma rutin med Options -> File types som
för Wordfast om du inte får in filtypen i din lista direkt.
6.3.5 Verktyget SDLX
En av översättarna använde SDLX, trots att hen hade Studio. Jag fick en ttx-fil, och den går ju
bra att rent tekniskt importera till Studio.
15
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Men när jag skulle korrekturläsa översättningen i Studio och gjorde ändringar, skapades det
hela tiden dubbletter av översättningen, både den gamla och ändrade versionen sparades i
minnet. Jag hittade till slut lösningen. Här ett citat från Studio 2014 release notes:
"Om du använder filtyper som ITD eller TTX kan oönskade dubbletter skapas när du ändrar
texten. Om detta inträffar, kan du ta bort dubbletten med funktionen Editor/Advances
tab/Delete Translation Unit."
Enligt min mening bör man använda tangentbordskombinationen Ctrl+Del i stället, det går i
alla fall något snabbare.
6.4
Minnesunderhåll
Det finns vissa lägen där Studio skapar oönskade dubbletter. Dessa kan du rensa bort manuellt
i rutan Translation results genom att klicka på TU:n och sedan trycka Ctrl+Del. Det går även att
få bort dubbletterna med lite manuellt minneunderhåll. Exportera minnet till tmx:
Bild 6-3. Export av TM till tmx.
Importera sedan till nytt tomt minne med inställningen "Keep most recent" vilket rensar bort
de dubbletter du har i minnet.
Bild 6-4. Import av tmx tillbaka till nytt TM.
7
7.1
Andra samarbetsmodeller
Projektpaket
En annan möjlighet är att skicka ett projektpaket, package, men jag har hittills inte använt den
funktionen. Det beror delvis på att jag själv inte är så förtjust i att ta emot projektpaket, de
stör mitt arbetsflöde.
16
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
När jag börjar ett nytt jobb startar jag alltid med någon av mina projektmallar där jag har mina
minnen, AutoSuggest och termbaser inställda. Ifall jag tar emot ett projektpaket och öppnar
det i Studio är det avsändarens inställningar och material som gäller.
Och visst är det bra att få avsändarens referensmaterial, sdlxliff, projektordlista och TM inlagt i
projektet. Problemet blir, att jag sedan efteråt måste lägga in de minnen, AutoSuggest och
termbaser jag vill använda. Det finns numera en app som hjälper till att komplettera ett
package med dina egna val och inställningar för språkparet. Har provat detta lite, men det blev
enligt min mening inte enklare, eftersom appen har ganska många inställningar.
7.1.1 Demontera projektpaket
Ett Project Package är faktiskt en helt vanlig zip-fil. Om du byter filtillägget sdlppx eller sdlrpx
mot zip kan du öppna en Package som en zip-fil, och få fram de filer avsändaren har lagt in där.
Du kan sedan skicka tillbaka en sdlxliff, för det är ju ändå det enda som behöver ingå i ett
Return Package. Det går att ta isär ett Project Package i beståndsdelarna, sedan definiera ett
eget projekt och lägga in sdlxliff och annat i det egna projektet. Här ett demonterat Package:
Bild 7-1. Innehåll i ett projektpaket.
Här ett demonterat Return Package:
Bild 7-2. Innehåll i ett returpaket.
7.2
Group Share
I projekt med flera översättare kan man även använda Group Share, vilket jag inte har provat
hittills. Group Share innebär att TM och arbetsfiler läggs på en server som alla i gruppen har
tillgång till. Läs mera på http://tinyurl.com/ofroh74.
8
8.1
Att arbeta i Editorn
Slå ihop filer
I tidigare versioner av Studio var det möjligt att slå ihop filer, men bara när projektet skapades. Den
möjligheten finns kvar även i Studio 2014, men det har tillkommit ett nytt sätt att virtuellt slå ihop
filer.
17
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 8-1. Sammanslagning av filer.
Markera de filer du vill arbeta med samtidigt och klicka på Open For Translation. Då öppnas filerna i
Editorn, och du kan arbeta med alla filer samtidigt. I fältet till vänster kan du växla mellan filerna, och
gränserna markeras också med gula taggar i Editorn.
Bild 8-2. Segmentnumrering.
Den enda skillnaden mellan virtuellt och "verkligt" sammanslagna filer är att segmentnumreringen
börjar om för varje fil, se bilden ovan. Det gör det lite svårare att söka på segmentnummer.
Filerna ovan är pretranslated med 70 % Minimum match value, och utan maskinöversättning.
8.2
Pretranslate med maskinöversättning
Jag använder inte denna funktion längre, men tar med den ifall någon vill prova!
Nu kör jag om Pretranslate med inställningen When no match found/Apply automated translation:
18
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 8-3. Projektinställningar.
Då blir resultatet följande:
Bild 8-4. Föröversättning.
Language Cloud fungerar bara från och till engelska. MyMemory Plugin (som jag använt här) och
Google Translate fungerar i alla (mina) språkriktningar, här finska till svenska.
Bild 8-5. Minnesinställningar.
Nu har jag alltså alla TU ifyllda antingen med 100 % hits, 99-70 % hits och resten med
maskinöversättning.
8.3
Translate until Fuzzy med Auto-propagation
Nu går jag till översta raden och börjar översättningen med att köra "Translate until Fuzzy"
eller " Confirm and Translate until Next Fuzzy Match" som det officiella namnet är. Glöm inte
att slå av maskinöversättningen först. Om du har den på så går det långsammare att köra
Translate until Fuzzy och ifall du kör GT så kostar det lite också.
19
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Auto-propagation innebär att om det finns flera lika source TU så kopieras översättningarna till
alla. Efter en del experimenterande är mina inställningar enligt nedan.
Files/Options/Auto-propagation:
Bild 8-6. Auto-propagation.
Translate until Fuzzy stegar igenom alla bekräftade TU och stannar på den första som antingen
är under 100 % eller är en maskinöversättning.
Ifall du inte tycker att hitten är värd att redigera trycker du bort den med funktionen Clear
Target Segment. Om du vill kopiera source, använd Copy Source to Target.
Använd tangentbordsgenvägar för funktionerna ovan och alla andra du använder ofta.
8.4
Tangentbordsgenvägar
Det finns tangentbordsgenvägar för de flesta vanliga funktionerna i Studio. Använd dem, det
effektiviserar arbetet och du undviker karpaltunnelsyndrom från onödigt musarbete.
Här några av de tangentbordsgenvägar jag använder i det dagliga arbetet med översättning i
Editorn.
Kommando
SDL short
My Short
Confirm and Move to Next Segment
Ctrl Alt Enter
Alt Q
Confirm and Translate until Next
Fuzzy Match
Ctrl Alt F
Alt W
Clear Target Segment
Alt Del
Alt Z
Copy Source to Target
Ctrl Ins
Alt <
Select Match 1-9
Ctrl 1-9
Ctrl 1-9
Confirm and Move to Next
Unconfirmed Segment
Ctrl Enter
Alt E
Concordance Search
F3
F3
Add New Term
Ctrl F2
Alt F12
Save Term
Ctrl F12
Ctrl F12
Project settings (toggle MT)
?
Alt S
Copy All Source to Target
Alt Shift Ins
Ta bort!
Bild 8-7. Tabell över tangentbordskommandon.
Ifall du har en tangentbordsgenväg för Copy All Source to Target är det en stor risk för att
använda den av misstag, vilket kan förstöra mycket om du inte har sparat på ett tag. Ta därför
bort genvägen för detta kommando.
20
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Du kan byta tangentbordsgenvägar med funktionen File/Options/Keyboard Shortcuts. Som du
ser i tabellen ovan så har jag ändrat på nästan alla tangentbordsgenvägar. Och det finns god
anledning att göra det, även om du inte är vänsterhänt. Jag tycker att man bör skilja på
enhandsgenvägar, tvåhandsgenvägar och trefingersgenvägar.
För alla mycket högfrekventa kommandon, som de fyra första i tabellen, bör man ha
enhandsgenvägar. Helst placerade så att du inte behöver flytta händerna från det normala
skrivläget. Jag har lagt alla högfrekventa kommandon på vänster hand, men en högerhänt
person skulle kanske välja att lägga dem på högra sidan av tangentbordet. Enligt min mening är
SDLs förvalda genvägar, särskilt trefingersgenvägarna, mycket oergonomiska och saktar ner
arbetet.
Upphovsrättslig anmärkning: Finncont Oy har godkänt att dessa exempel ur deras säljmaterial
publiceras på nätet.
8.5
Segmentering
Problem med segmentering kan förekomma även om båda parter använder Studio, ifall sdlxliff
inte används för att överföra översättningen.
Exempelmening:
Om jag översätter med Studios default-inställningar blir segmenteringen så här:
8.5.1 Segmentering med tab
Under Translation Memories väljer jag TM, högerklickar och väljer Settings, Language
Resources och sedan Segmentation rules
Bild 8-8. Segmenteringsregler.
Klicka på Add och välj Anything/Tab/Anything:
21
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 8-9. Ändra segmenteringsregler.
Då blir segmenteringen så här:
8.5.2 Förkortningslistan
Om en förk. följs av en versal, så uppfattat CAT-verktyget det som att en ny mening börjar, och
segmenterar felaktigt. För att undvika det finns det en Abbreviation list som från början
innehåller ett antal vanliga förkortningar i det aktuella källspråket. Den listan kan
kompletteras. I det här fallet lägger jag till förkortningen frkort. i Abbreviation List:
Bild 8-10. Förkortningar som inte delar en mening.
Då får jag följande segmentering:
Vissa dokument kan innehålla radbrytningar på fel ställen. Då kan du automatiskt eller
manuellt söka och byta ut radbrytning mot nytt stycke-tecken innan dokumentet läggs in i
Studio. En annan möjlighet är att lägga till en Soft Line Break i Segmentation Rules. I det här
fallet vill jag ju inte ha "rad1 -" i samma segment.
Lägg in lite Regex i Segmentation Rules/New/Advanced view:
Before Break: [\w\p{P}]\s?[\n]+
22
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
After break: \s?
Då blir segmenteringen så här:
Obs: Soft Line Break kan ställa till problem, eftersom meningar ibland kan brytas i delar på ett
oönskat sätt. Använd den bara när det verkligen behövs, till exempel i Excelfiler med långa
uppräkningar i samma cell som annars skulle bli ett segment.
8.6
Filter och lite enkel Regex
När jag översätter tekniska dokument så finns det ofta gott om siffror och koder som hamnar
ensamma i en TU:
Siffror kan innebära, att funktionen Translate to Fuzzy kombinerat med Autopropagation ger långa
körtider, eftersom Studio av någon anledning anser att även siffror ska autopropageras. Ett sätt att
undvika detta är att filtrera och låsa siffrorna. Det kan man göra med det inbyggda filtret "Number
only":
Men det är ännu effektivare att använda en liten Regex, till exempel ^[\d.+]+$ som även fångar upp
siffror med punkter i, typ 1.27.390. Tecknet ^ får du fram med Alt+94. Fyll i vid filtertratten:
Uttolkningen är ungefär:
^ börjar med
[\d. siffror följt av en punkt
+] som upprepas
+ föregående mönstergrupp upprepas
$ endast detta mönster och inget annat får förekomma.
23
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Om du utelämnar $ får du även med segment som börjar med ett siffermönster och fortsätter med
text.
Regexen ^[\d.+]+[\d,+]+$
hittar även siffror med punkt och komma:
När du filtrerat fram sifforna är det dags att låsa dem. Klicka på TU numret 34 i kolumnen för TUnummer på första raden. Shift-klicka sedan på 41 i sista raden i urvalet. Tryck sedan Ctrl+L:
Translate to Fuzzy hoppar över låsta segment, och ingen Autopropagation görs.
Filtret är bra även till annat, till exempel att kontrollera om en term har översatts konsekvent. Här
filtrerar jag på merikontt... för att kontrollera att översättningen genomgående är sjöcontainer:
För att få termen rätt i fortsättningen, och slippa skriva den på nytt, markerar jag termen i både
Source och Target och trycker på Alt F12 och sedan på Ctrl F12 (Ctrl F2 om du har
standardinställningarna), då läggs termen i min On the fly-ordlista AAFlyFin_Sve:
24
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Fönstret Termbase viewer kan du flytta till din sidoskärm, det är ju inte lämpligt att ha det mitt i
Editorn:
Ovanstående bild visar ett lämpligt arrangemang för att köra Studio. Jag använder tre skärmar, en 14
tums skärm till vänster för ordlistor, en widescreen i mitten för editorn och en widescreen till höger
för referensmaterialet. Ordlistorna är Mot-Ruteka med Talvitie för finska och Wordfinder med bland
annat Engströms tekniska, som dock inte finns på finska.
Till slut ett par filtreringsexempel till:
innehåller DTD ger detta:
och
25
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
börjar med DTD ger detta:
Koder kan ju vara lämpligt att hantera i ett moment. Markera i TU-nummerkolumnen enligt ovan,
kopiera till Target, byt ut ja mot och, och godkänn.
9
Align i och utanför Studio 2014
Jag har i många år använt Trados gamla alignfunktion, och den är varken intuitiv, enkel eller
lättanvänd, men var faktiskt ganska effektiv när jag väl lärt mig bemästra funktionerna i den. Det
fanns en grad av intelligens i den som var till nytta i dokument som inte stämde så väl överens.
Så jag såg fram emot den utlovade nya versionen av align i Studio 2014. Jag fick in ett ganska stort
jobb för aligning, och beslöt mig för att testa denna funktion ordentligt. Ganska snart kom jag
underfund med att den nya align-funktionen inte liknade den gamla, men var minst lika svår att lära
sig. Dessutom är gränssnittet dåligt, eftersom texterna inte ligger bredvid varandra. Meningarna är
förbundna med krokiga linjer i stället för raka i den gamla align-versionen, vilket gör det väldigt svårt
att få en bra överblick och se vilka meningar som passar ihop. Det finns två uppsättningar med olika
radnummer, vilket ökar förvirringen ytterligare.
Bild 9-1. Studio 2014 align.
Det ledde till att jag insåg, att det inte går att arbeta på detta sätt, så jag började söka efter andra
lösningar. Eftersom jag har erfarenhet av ABBYY FineReader som ett lättanvänt program så testade
jag ABBYY Aligner. Det visade sig vara ett bra alternativ, och jag arbetade snabbt igenom mitt stora
align-projekt.
26
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 9-2. ABBYY Aligner.
Exempel på problemlösning
Bild 9-3. Automatisk merging i Studio align.
Studios align upptäcker att Obs. hamnar på en separat rad och parar korrekt ihop dem.
Bild 9-4. ABBYY Aligner.
I ABBYY hamnar Obs. på en separat rad, men det går enkelt att ordna genom att markera rad 18 och
19, högerklicka och välja Merge fragments.
Bild 9-5. Manuell merging i ABBY Aligner.
Studios align inför dock problem som inte finns från början.
Exempel:
Bild 9-6. Studio Align jobbar för mycket.
Studio försöker föra in en hyperlink vilket leder till felaktig segmentering.
Bild 9-7. ABBYY krångar inte till en enkel sak i onödan.
Det är möjligt att ABBYY inte är riktigt lika smart på att lösa problem, men det kompenseras mer än
väl av det överskådliga gränssnittet. Det är mycket enkelt att lägga till, redigera och ta bort rader
med funktionerna split fragment, delete lines och merge fragments. Det finns även en sök- och
ersätt-funktion vilket verkar saknas i Studios align.
Kort sagt, om du är van att redigera Excel-tabeller och Word-tabeller så kan du köra ABBYY Align utan
att läsa och förstå en omfattande dokumentation. När arbetet är klart så kan resultatet exporteras till
en TMX-fil och importeras i valfritt Studio-TM. Detta sätt att arbeta är också bättre än Studios, där
man måste välja ett TM först. Det är ju ganska vanligt att en align misslyckas totalt, ifall filerna är
olika formaterade. Då får man redigera filerna och göra ett nytt försök, och då är det ju bra om det
inte behövs en massa onödiga åtgärder för att starta en ny align.
10 Information om SDL Trados Studio 2014
10.1 Hitta svar på frågor om Studio
Ett bra sätt att snabbt hitta information är att helt enkelt skriva in några nyckelord om
problemet och söka på internet. Då kan du hamna i en diskussionslista på Proz, eller i ett KB-
27
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
inlägg från SDL, eller kanske i någon blogg eller e-postlista. Med lite tur hittar du svaret på din
fråga direkt.
Om du vill söka lite mer systematiskt så finns det mesta i Studios hjälpflik:
Bild 10-1. Studios hjälpflik.
Help topics är hjälpfiler där programmets grundfunktioner är kortfattat förklarade. Om det
gäller mera komplicerade problem så finns det en samling artiklar i SDL Knowledgebase.
Studio Blog tar dig till den tekniskt inriktade bloggen multifarious, där du kan lära dig sådant
som inte finns i andra källor, till exempel grunderna i Regex.
Det finns också ganska mycket information i källor som inte är direkt knuta till SDL. Proz har ett
antal diskussionslistor om olika företeelser i Studio. Det finns också en blogg, Signs &
Symptoms of Translation som till största delen handlar om SDL Trados Studio. Och sedan finns
det en mycket aktiv mejlinglista på Yahoo Groups, TW_users, där du gratis kan få svar på
konkreta frågor. Ofta kan det räcka med att söka i listans arkiv för att få svaret.
Bild 10-2. E-postlistan TW_Users.
10.2 Utbildning
Om du vill lära dig att köra Studio ordentligt så finns det också en hel del att välja på. Knappen
Tutorials i Studios hjälpflik tar dig till en SDL-sida med videos som förklarar olika funktioner i
Studio.
SDL har också ett bra utbud av självstudiekurser med studiematerial som kan avslutas med ett
kunskapsprov som leder till certifiering. Jag tyckte det var ett bra sätt att studera som passar
mig.
28
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 10-3. Translationzone.
10.3 Handböcker
Ifall du inte trivs med upplägget i Studios hjälpfiler så
finns en mycket bra och genomarbetad
tredjepartshandbok skriven av Mats Linder. Den finns i
elektroniskt format för nedladdning och kostar ungefär
50 dollar men är väl värd pengarna. Se
SDL Trados Studio 2014 – The Manual.
Den finns även i versioner för Studio 2011 och 2015.
Bild 10-4. Mats Linders The Manual.
Bilder
Bild 2-1. Filstruktur. ................................................................................................................................. 2
Bild 2-2. TM-fält. ...................................................................................................................................... 2
Bild 2-3. Jobb och kund. .......................................................................................................................... 2
Bild 2-5. Project type med mall. .............................................................................................................. 3
Bild 2-4. Project type utan mall. .............................................................................................................. 3
Bild 2-6. Projektnamn och plats. ............................................................................................................. 3
Bild 2-7. Projektspråk. ............................................................................................................................. 4
Bild 2-8. Projektfiler................................................................................................................................. 4
Bild 2-9. Översättningsminne och maskinöversättning .......................................................................... 4
Bild 2-10. AutoSuggest-ordlistor. ............................................................................................................ 5
Bild 2-11. Termbaser. .............................................................................................................................. 5
Bild 2-12. Projektförberedelse – Project Preparation. ............................................................................ 6
Bild 2-13. Batch-inställningar – Batch Processing Settings..................................................................... 6
Bild 3-1. Översättningsminnen och maskinöversättning. ...................................................................... 7
Bild 3-2. Autosuggest............................................................................................................................... 8
29
Att jobba i SDL Trados Studio 2014
Version 1.1
Bild 3-3. Välj AutoSuggest-ordlistor ........................................................................................................ 8
Bild 4-1. Google Translate råöversättning. .............................................................................................. 9
Bild 4-2. Google Translate API. .............................................................................................................. 10
Bild 4-3. Källor för AutoSuggest............................................................................................................. 10
Bild 4-4. Olika översättningar från Google och MyMemory. ............................................................... 11
Bild 4-5. Language Cloud utan ordlista.................................................................................................. 11
Bild 5-1. Excel-ordlista. .......................................................................................................................... 12
Bild 5-2. Glossary Converter-rutan. ....................................................................................................... 12
Bild 5-3. Termidentifiering. ................................................................................................................... 13
Bild 5-4. Lägga till termer. ..................................................................................................................... 13
Bild 5-5. Studio Termbase viewer.......................................................................................................... 14
Bild 5-6. Excel-ordlista konverterad från sdltb. ..................................................................................... 14
Bild 6-1. Exempel på Wordfast Classic-text. .......................................................................................... 15
Bild 6-2. Tillagd filtyp för Wordfast txml. .............................................................................................. 15
Bild 6-3. Export av TM till tmx. .............................................................................................................. 16
Bild 6-4. Import av tmx tillbaka till nytt TM. ......................................................................................... 16
Bild 7-1. Innehåll i ett projektpaket. ...................................................................................................... 17
Bild 7-2. Innehåll i ett returpaket. ......................................................................................................... 17
Bild 8-1. Sammanslagning av filer. ........................................................................................................ 18
Bild 8-2. Segmentnumrering. ................................................................................................................ 18
Bild 8-3. Projektinställningar. ................................................................................................................ 19
Bild 8-4. Föröversättning. ...................................................................................................................... 19
Bild 8-5. Minnesinställningar. ................................................................................................................ 19
Bild 8-6. Auto-propagation. ................................................................................................................... 20
Bild 8-7. Tabell över tangentbordskommandon. .................................................................................. 20
Bild 8-8. Segmenteringsregler. .............................................................................................................. 21
Bild 8-9. Ändra segmenteringsregler..................................................................................................... 22
Bild 8-10. Förkortningar som inte delar en mening. ............................................................................. 22
Bild 9-1. Studio 2014 align. .................................................................................................................... 26
Bild 9-2. ABBYY Aligner. ......................................................................................................................... 27
Bild 9-3. Automatisk merging i Studio align. ......................................................................................... 27
Bild 9-4. ABBYY Aligner. ......................................................................................................................... 27
Bild 9-5. Manuell merging i ABBY Aligner. ............................................................................................ 27
Bild 9-6. Studio Align jobbar för mycket................................................................................................ 27
Bild 9-7. ABBYY krångar inte till en enkel sak i onödan. ........................................................................ 27
Bild 10-1. Studios hjälpflik. .................................................................................................................... 28
Bild 10-2. E-postlistan TW_Users. ......................................................................................................... 28
Bild 10-3. Translationzone. .................................................................................................................... 29
Bild 10-4. Mats Linders The Manual. ..................................................................................................... 29
30