Utmaningen att jobba med juverhälsa och celltal…

Utmaningen att jobba
med juverhälsa och
celltal…
Annika Melin och Lars Ejdertun
Ajmunde Gerum
Ajmunde Gerum gårdsbeskrivning
•
•
•
•
Familjeföretag
Antal kor: 110, mål 140 st
Kg ECM: 11000
Varm lösdrift, 2 de Lavalrobotar, milk first, byggår
2011
• Avelsintresserad, SLB
• 200 ha åker
• 100 ha skog
Detta fungerar bra på gården
1. Hög avkastning och fin exteriör
2. Gott om grovfoder
3. Engagerade och intresserade av djuren
4. Sinläggningen fungerar bra
5. Rena och lugna kor
6. God hygien på foderbord, vattenkoppar, bås m.m
7. God kokomfort
8. God klövhälsa
9. Inga problem med förlamningar och kramper
På detta område kan det förbättras
1. Celltalet och juverhälsan
2. Kalvningsintervall
Ekonomisk bild via HPM
Olika hjälpmedel
• Mjölka rätt – kontroll av utrustning,
mjölkningsrutiner, stallhygien m.m
• Mjölkkvalitetsrådgivare
• Hälsopaket Mjölk
• Utfodringsrådgivare –
se över foderstat till sinkor
Bakteriologiska fynd
• Aggressiv Staf Aureus- smitta bland
korna
• Ingen Strept Agalalactie smitta i
besättningen
Åtgärder vid Ajmunde
• Gruppera har diskuterats
men är ej möjligt.
• Utslagning av värstingar –
läckande Staf-kor..
• Sina juverfjärdedelar
• Jodhaltigt spenspray
Åtgärder vid Ajmunde
• VIP-box vid
kalvning för kvigor
o friska
förstakalvare
• Stalosan eller kalk i
båsen
• Sintidsbehandla
Sammanfattning
Juverhälsan får man arbeta med konsekvent, hela
tiden…
Viktigt att vara strategisk
i val av åtgärder.
Alla som jobbar på gården
måste veta vilka rutiner som
gäller.
Celltalspyramid
Kobundna bakterier
Avel för
Juverhälsa
Mineraler
Vitaminer
Liggbås
Hygien
Mjölkning
Hygien
Spen
Dopp
Stressfri
Djurhantering
Vatten
Hygien
Sintid
Behandling
Smittskydd
kring kalvning
Andra
Sjukdomar
Foder
Hygien
CMT paddla
och odla
Stå efter
mjölkning
Mjölkning
Ordning
Mjölkning
Rutiner
Mjölkmaskin
Funktion
Tack för oss!
Spendopp
Måste man spendoppa?
• Enskilt viktigaste faktorn
för bättre juverhälsa
Vilket spendopp?
• Smittskyddande
– Kobundna bakterier
• Spenvårdande
- Miljöbundna bakterier
• Jodhaltigt förstahandsval i Sverige
men hudvårdande tillsats behövs!
Se till att dunken inte är tom
Frostfri förvaring
Miljöbundna
30 %
Kobundna
70 %
5:2 för lägre celltal
5 åtgärder som stoppar smittan
• Bra mjölkningsrutiner och fungerande
•
•
•
•
mjölkningsanläggning
Spendoppa
Sintidsbehandla celltalskor
Behandla akuta kliniska mastiter i tid
Gruppera kor kring kalvning
och slå ut kroniska smittbärare
2 åtgärder som stärker kornas motståndskraft
• Rena kor
• Energibalans och mineralförsörjning kring kalvning