Jobba jämställt

Jobba jämställt
Agenda
Grund i jämställdhet: begrepp och
teori
๏ Hur skapar en jämställdhetsförändring i sin organisation?
๏ Hur börjar en?
๏ Tips och trix
๏
๏
Helgens schema
Maktsalongen
Maktsalongen idag
Individ
๏ Organisation
๏ Struktur
๏
Sara Haraldsson
Mål: sprida kunskap
om jämställdhet
The basics
Kön
Binärt könssystem
๏ Biologisk
๏ Juridiskt
๏ Könsuttryck
๏ Könsidentitet
๏ Cis
๏ Trans
๏
Heteronorm
Genus
Genusperspektiv
Intersektionalitet
Jämställdhet innebär att
kvinnor och män har samma
möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom livets alla
områden
Jämställdhet
vs
feminism
I våra
organisationer…
… pratar män längre,
oftare och tidigare än vad
kvinnor gör
… garanterar inte en
jämställd könsfördelning i
grupper att gruppen är
jämställd
… är förutsättningarna för
att bli och vara ledare är
inte samma oavsett kön
…bedöms män på potential
och kvinnor bedöms på
erfarenheter
… samverkar kön med
andra
diskrimineringsgrunder.
Hur börjar vi?
Vilket
förändringsarbete
som helst
Arbetet med jämställdhet
kan inte reduceras till ett
projekt
Det krävs en ledning som
vill och ser vikten av att
arbeta aktivt med
jämställdhet
Jämställdhet är inte ett
individuellt problem
Att ha tydliga mål för
organisationens
jämställdhetsarbete är
avgörande för att lyckas
Ledare måste ta ansvar för
sitt eget ledarskap och hur
det påverkar
jämställdheten
Tydligt engagemang från ledning
๏ Målsätts, mäts och följs upp
๏ Incitamentsstruktur
๏ Rekrytering och befordran
๏ Mångfaldsnätverk
๏ Organiserat och tillräckliga
resurser
๏ Flera saker sker parallellt
๏ Misstag tillåts
๏
Steg 1: Kartlägg
Kolla representation
๏ Räkna talartid (<3 Gendertimer<3)
๏ Kartlägg hur folk i organisationen
upplever jämställdheten
๏
Jämställdhetshuset
Rita upp organisationen som att
den vore ett hus, alla delar får ett
varsitt rum
๏ Gå igenom varje rum och prata om
representation, arbetsfördelning
och jargong i varje rum
๏
Jämställdhet +/På er nästa träff, sätt upp en stor
lapp i ett rum där alla hänger
๏ Skriv ”Jämställdhet i vår
organisation: + och -”
๏ Låt alla skriva upp vad de tänker på
๏
Steg 2: Sätt mål
Viktigt för att veta riktning
๏ Inte tappa bort arbetet
๏ Veta att en uppnått något
๏
Steg 2: Sätt mål
Sätt visionen - vad är vår
idealorganisation?
๏ SMART: specifika, mätbara,
accepterat, realistiska, tidsbestämt
๏
Steg 3: Gör en plan
En bra plan är en plan som används
๏ Utgå från kartläggningen och målen
๏ Anpassa från verksamheten
๏ Var konkreta
๏
Steg 3: Gör en plan
๏
Framgångsfaktorer:
๏ bestäm ansvariga
๏ bestäm när saker ska göras
๏ bestäm när ni ska följa upp
Steg 4: Följ upp
Vad har funkat och vad har inte
funkat?
๏ Vilka effekter har ni nått?
๏ Vilka problem vill ni jobba med
framåt? Upptäckt nått nytt?
๏ Gör ny plan
๏
Steg 5: Fira
Jämställdhet är kul
๏ Fira är viktigt
๏
Tips och trix
Jämställdheten
händer överallt
Prata och gör
samtidigt
Är ett inte problem, så
finns inte en lösning.
Gör många grejer!
Sno från andra
Tänk på språket
Kör bara kör!
Tack för idag!
www.maktsalongen.se
facebook.com/maktsalongen
[email protected]