Teknisk Träff i Hova Hantverkshus 15 – 16 augusti 2015 Kom och lär

Bulletinens Tekniska Råd
Inbjuder till
Teknisk Träff
i Hova Hantverkshus
15 – 16 augusti 2015
Kom och lär dig massor om husbilar!
Träffen omfattar två huvudmoment:
- Frågestund med tekniska rådets medlemmar samt en
verkstadschef. Du kan fråga oss om allt som rör husbilen. Inga
begränsningar. Bidra också med din egen kunskap och erfarenhet.
Panelen består av MHCS medlemmarna Anders Fält, Sven Sjöstedt, Stig
Forsberg och Reidar Andresen samt verkstadschef Leif Rydberg.
Moderator är Björn Genberg.
- Visning av fyra husbilar. Du får på plats syna förbättringar i bodelar och
av chassin i rådets fyra bilar. Över 100 förbättringar kommer att finnas
till beskådande.
Ankomst kan ske antingen på fredagen (14/8) efter kl. 12 00 eller på
lördagen före kl. 10 00. Ingen aktivitet är organiserad för fredagen – dagen
anslås för egen tid för att umgås med nya och gamla vänner.
Lördagen den 15 augusti
1000 - 1200 Visning av förbättringar i de fyra bilarna. Har du gjort
förbättringar i din egen husbil, visa gärna upp dem.
1200 - 1300 Lunch i egen regi
1300 Frågestund med Tekniska rådet och verkstadschef. Kaffepaus.
1800 Gemensam middag med indisk buffé. Ta med egen dricka.
Söndagen 16 august
09 00 Eftersnack om teknik och fortsatt visning av bilar och ändringar.
12 00 Avresa
Avgift: 125 kronor per deltagare i vilken ingår middagen och kaffe.
Sänd anmälan till: [email protected]
Vid anmälan ange:
- Namn på samtliga deltagare,
- Medlemsnummer,
- Mobilnummer,
- Beräknad tid för ankomst och
- Ev behov av el för medicinska behov
Sänd gärna frågor på förhand med din anmälan.
När du anmält dig sänder vi:
- Väganvisning
- Anvisning hur du ska betala avgiften
Övrigt
- Namn på anmälda deltagare/medlemsnummer kommer att redovisas på
hemsidan i takt med att anmälningarna kommer in.
- El finns tillgänglig för medicinska behov
- Hova ligger på E 20 ungefär mitt emellan Stockholm och Göteborg.
- Antalet deltagare är begränsat.
- Observera att ett flertal av de tekniska brister som redovisas på annan
plats i denna tidning är åtgärdade i Tekniska rådets bilar.
Sista anmälningsdag: 1 augusti.
Tekniska rådet hälsar er hjärtligt välkomna!