Matematiklänkar

Matematiklänkar
Mattemästaren
 http://www.mattemastaren.se/index.php
Spelen tränar eleven i olika räknesätt. Utgår från
böckerna Matte Safari 1A-3B och Matteborgen 4A-6B.
Gratis och perfekt för alla. Välj den bok du har och
träna! Du kan också välja en lättare eller svårare.
Mult.se
 http://www.haraldsserver.dyndns.org:8080/mult
/mult.html
Träna multiplikationstabellerna. Du kan välja att
träna allt från 2:ans till 12:ans tabell. Kryssa i vilka
tabeller du vill träna samtidigt.
MatteVa
 http://www.skolresurs.fi/matteva/index.html
På MatteVa kan du träna dig i taluppfattning,
huvudräkning, bråkräkning, procenträkning,
geometri m.m.
Elevspel.se
 http://www.elevspel.se/
Du kan träna dig i massor av matematik och svenska,
och ägna dig åt tangentbordträning!
1. RÄKNA - siffror, pengar, huvudräkning, logiskt
tänkande, addition, subtraktion, multiplikation och
division.
2. VARDAGSKUNSKAP - analoga klockan, digitala
klockan, tangentbordsträning och lägesord.
3. HJÄRNGYMPA - Memory och pussel.
Kolla in senaste nytt i högerkolumnen där det står vilka
förmågor du tränar.
Lista på matematiklänkar
Therése Hjelmesten
[email protected]
Nöbbele skola
Kunskapsstjärnan
 http://www.kunskapsstjarnan.se/matematik.php
Träna blandade matteövningar i olika spel. Träna
klockan och de fyra räknesätten kan du såklart göra.
Du kan välja vilka multiplikationstabeller du vill träna
på. Tänd stjärnor med addition.
Webbmagistern
 http://www.webbmagistern.se/matte.html
En sida där du bland annat tränar att mäta vinklar.
Finns även massor av träning i andra ämnen.
Tangram
 http://www.konstverket.se/spel/tang/demo.html
Kinesiskt pussel där du tränar geometri och
mönsteruppfattning. Välj en figur och sedan ska du
pussla ihop denna med hjälp av tangrampusslet. Det
finns figurer som t.ex. djur, människor, geometriska
figurer m.m.
Räkna kuber
 http://coolmath-games.com/0countcubes/index.html
Här tränar du geometri och mönsteruppfattning.
Lista på matematiklänkar
Therése Hjelmesten
[email protected]
Nöbbele skola
BBC School
 http://www.bbc.co.uk/schools/numbertime/games/
mend.shtml
Träna tallinjen med 100-rutan och fyll i de tal som
saknas. Sidan är på engelska, men stör inte själva
matematiken.
Papunet
 http://papunet.net/spel/_korttipelit/domino/?g
=a3se&lang=se
Spela domino med siffror, tal och klockan.
Lista på matematiklänkar
Therése Hjelmesten
[email protected]
Nöbbele skola