Se annons - Skaraborgs Allehanda

J
ulöppet i Skövde
LÖRDAG 5 DECEMBER KL. 10–13
Välkommen till SLA vid Sandtorget
Alla som betalar sin prenumeration 5/12
får en reflexväst, bra så här i Vintertid!
Passa också på att köpa biljetter
till våra evenemang med
förmånskortet!
FÖRMÅNSKORT
2015
FÖRMÅN
SKORT 2
0
sdd
DET TA KO RT GER
FÖR MÅ NS ERB JU DIG OC H DIN FAM ILJ MA SS
OR ME D
DA ND EN OC H VIN
ST CH AN SER !
DE TTA KO
RT
GE R
FÖ RM ÅN
SE RB JU DA DI G OC H DI N
FA M
N DE N OC
H VI N ST IL J M AS SO R M
D E T TA
CH AN SE R!
ED
KORT
FÖ
sdd
FÖRM
sdd
LÄ S SK AR AB OR
GS
LÄ S S K A
RAB
ER PRESENTERAR
GER
ÅNSKO
15
RT 20
15
SER
D IG
AL LEH AN DA SÅB J U D A N D E O C H D IN
MI SS ARNDUO C HING F A M IL
V INET!
STC J MASS
O R G S A LL
EH A N D A
LÄS S
KARAB
OR
SKÖVDE MUSIKTEAT
RMÅN
GS AL
LEHAN
D
HANSE
S Å M IS S
AR
A SÅ
MISSA
R
R!
OR M
ED
D U IN G ET
!
DU IN
GET!
r.se
www.skovdemusikteate
Köp julklappen
som varar
hela året!
Skövde Stadsteater
16 KL. 17.00
LÖRDAG 13 FEBRUARI 20
r ytterligare biljetter
Stor efterfrågan! Vi ha
För dig med förmånsk
ort!
jetter
Den 5/12 säljer vi 170 bil
nd.
steater. Max 4 biljetter/ku
till Emil på Skövde Stad
Ord. pris 220:-
100:/person
Festis och godis
till barnen
Ett presentkort
på SLA!
TEKNISK
SUPPORT?
2015
VI HAR 300 BILJETTER TILL
SOMMARENS STORA FAMILJESHOW
I SKÖVDE
Vi bjuder på
glögg och
pepparkakor
Giltig till
31
2015 12
Skarabor
anda
gs Alleh
För dig som vill ha hjälp med
att få fram förmånskortet
i mobilen, ladda ner appen,
logga in på e-sla eller
har andra tekniska frågor.
Besök oss 5/12 kl. 10-13
Skövdes Lucia med tärnor
besöker oss ca kl 12.00
SKÖVDE, BOULOGNERSKOGEN
12 AUGUSTI 2016
Ord. pris 395:-
För dig med förmånskort!
Den 5/12 säljer vi 300 biljetter till
showen i Skövde den 12/8 -16. Max 2 biljetter/kund.
250:/person
OBS! Endast kontant betalning, mer info om föreställningarna får du hos oss. Erbjudandena gäller endast den 5/12