Här

Provformel 2015
Skola
Blackebergs gymnasium
Cybergymnasiet
Danderyds gymnasium
Danderyds gymnasium
Danderyds gymnasium
Fredrika, Fredrika Bremergym.
Fryshusets gymnasium
Fryshusets gymnasium
Globala gymnasiet
Huddinge gymnasiet
Internationella Engelska gymn.
Internationella Engelska gymn.
ISSR International School
of the Sthlm region
Kulturama gymnasium Hammarby
Kulturama gymnasium Odenplan
Kulturama gymnasium Odenplan
Kungsholmens gymnasium
Kungsholmens gymnasium
Kungstensgymnasiet
Lilla Akademiens musikgymnasium
studieväg
Estetiska programmet
Estetiska programmet
formel
Betyg + (16 x provpoäng)
Betyg + (16 x provpoäng)
Naturvetenskapsprogrammet (Bild, musik och teater)
(2*betyg + provpoäng + addToJmf)
/3 + 0.5
Samhällsvetenskapsprogrammet (Bild, musik och teater)
Spetsutbildning matematisk specialisering
Estetiska programmet
Estetiska programmet
Estetiska programmet inr estetik och media
Samhällsvetenskapsprog. spetsutbildning
Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant inom det estetiska
området - Bild. För att vara godkänd krävs minst D i bild.
Estetiska programmet
International Baccalaureate
International Baccalaureate
Estetiska programmet
Humanistiska programmet, särskild variant
Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant
Naturvetenskapsprog. särskild variant musik
För att var godkänd krävs det att sökande har minst 10 i
provpoäng samt minst C (VG) i musik
Samhällsvetenskapsprog. särskild variant musik
För att vara godkänd krävs det att sökande har minst 10 i
provpoäng samt minst C (VG) i musik
Estetiska programmet, profil foto
Estetiska programmet inr musik, Spetsutbildning
(2*betyg + provpoäng + addToJmf)
/3 + 0.5
Betyg +16*1,7 *prov + 0,5
Betyg+16*provpoäng
Betyg + (16 x provpoäng)
Betyg + (16 x provpoäng)
Betyg + (4 x provpoäng)
Betyg + provpoäng
(2*betyg + provpoäng + addToJmf)
/3 + 0.5
Betyg + provpoäng
Betyg + provpoäng
Betyg + (provpoäng*provpoäng*0,8)
provpoäng x 16
provpoäng x 16
lägsta-högsta
0-20
0-20
0-320
0-320
0-20
0-20
0-20
1-20
10-30
0-320
0-320
EN: 0-150
MA: 0-70
0-320
Betyg + (16 x provpoäng)
1-20
Betyg + (16 x provpoäng)
Betyg+provpäng*provpoäng
Betyg +16*1,7 prov + 0,5
1-20
1-10
1-25
Nordiska Musikgymnasiet
Nynäshamns gymnasium
Plusgymnasiet Stockholm
Psykologigymnasiet
Rudbeck
Rudbeck
Rytmus
S:t Botvidsgymnasium
S:t Botvidsgymnasium
S:t Eriksgymnasium
SAM-gymnasiet, Järfälla
Scengymnasiet/ S:t Eriks Gymn.
Stockholms Estetiska gymnasiet
Södra Latin
Södra Latin
Tibble gymnasium
Tumba gymnasium
Tumba gymnasium
Tumba gymnasium
Tumba gymnasium
Wendela Hebbegymnasiet
Wendela Hebbegymnasiet
Wendela Hebbegymnasiet
Viktor Rydberg, Djursholm
Viktor Rydberg, Djursholm
Viktor Rydberg, Djursholm
Riksrekryterande estetisk spetsutbildning
Estetiska programmet
Estetiska programmet inr musik
Samhällsvetenskapsprog. Inr Beteendevetenskap särskild variant
teater
Estetiska programmet inr musik
Betyg +16*1,7 prov + 0,5
Betyg + provpoäng
Betyg + provpoäng
0-25
0-160
0-160
Betyg+16*provpoäng
Betyg + (provpoäng*provpoäng)
Betyg + (provpoäng*provpoäng)
0-20
0-20
0-20
Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik. För att vara
godkänd krävs det att sökande har minst 12 provpoäng.
Estetiska programmet
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet inr nycirkus spetsutbildning
Betyg + (16 x provpoäng)
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap och samhälle,
särskild variant inom det estetiska området cirkus
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet
Betyg+provpäng*provpoäng
Estetiska programmet
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet inr musik Spetsutbildning
Betyg +16*1,7 prov + 0,5
Estetiska programmet
Betyg + (17 x provpoäng)
Ekonomiprogrammet, spetsutbildning Finansekonomi
Betyg + (4 x provpoäng)
Estetiska programmet inr bild och formgivning spetsutbildning
Betyg + (16 x provpoäng)
Animation
Estetiska programmet inr estetik och media spetsutbildning
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet inr musik
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet inr bild och formgivning
Betyg+provpoäng
Estetiska programmet
Betyg + (16 x provpoäng)
Estetiska programmet inr estetik och media
Betyg+provpoäng
Ekonomiprogrammet särskild variant Bild, Musik
Betyg + provpoäng
Naturvetenskapsprogrammet särskild variant Bild, Musik
Betyg + provpoäng
Samhällsvetenskapsprog. spetsutbildning engelska
Betyg + provpoäng
0-20
0-320
0-320
1-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-25
0-20
1-20
0-320
0-320
0-320
20-80
0-20
0-45
0-100
0-100
0-60
Viktor Rydberg, Jarlaplan
Viktor Rydberg, Odenplan
Viktor Rydberg, Odenplan
Värmdö gymnasium
Åva gymnasium
Åva gymnasium
Östra gymnasiet
Östra gymnasiet
Östra gymnasiet
Östra gymnasiet
Östra Real
Östra Real
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprog. särskild variant-Musik
För att vara godkänd krävs det att sökande har minst 50 i
provpoäng samt minst C (VG) i musik
Naturvetenskapsprog. särskild variant-Bild
För att vara godkänd krävs det att sökande har minst 50 i
provpoäng samt minst C (VG) i bild
Estetiska programmet inriktning musik
International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet särskild variant foto/musik
Ekonomiprogrammet särskild variant - Musik. För att vara
godkänd krävs det att sökande har minst (VG) C i musik.
Naturvetenskapsprogrammet särskild variant-Musik.
För att vara godkänd krävs det att sökande har minst (VG) C i
musik
Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant-Musik. För att
vara godkänd krävs det att sökande har minst (VG) C i musk
Betyg + (17 x provpoäng)
1-20
Betyg + provpoäng
0-100
Betyg + provpoäng
Betyg + provpoäng
Betyg + provpoäng
Betyg + (16 x provpoäng)
0-100
0-320
0-200
0-20
Betyg + (16 x provpoäng)
0-320
Betyg + (16 x provpoäng)
0-320
Betyg + (16 x provpoäng)
0-320
Teknikprogrammet särskild variant-Musik. För att vara godkänd
Betyg + (16 x provpoäng)
krävs det att sökande har minst C (VG)i musik
Naturvetenskapsprog. särskild variant-Musik
För att vara godkänd krävs det att sökande har minst 48 i
provpoäng samt minst C (VG) i musik
Betyg + provpoäng
Naturvetenskapsprog. särskild variant-Bild
För att vara godkänd krävs det att sökande har minst 48 i
provpoäng samt minst C (VG) i bild
Betyg + provpoäng
uppdaterad 2015-04-28
0-320
1-160
1-160