Fast arbetsplats. Normal och skyddsklassad väg, ej aktivt arbete

UTG. 2010-01
Ex 10-9:06c
Krävs på
skyddsklassad väg
Måttkrav på markplacerad
avstängningsanordning
min 800 mm
400 mm
3,253,5 m
Fast arbetsplats. Normal och skyddsklassad väg, ej aktivt arbete