(Girovision). ID handling krävs vid bankbehörighet

Bankbehörighetsblankett (Danske Bank, SEB & Nordea)
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Institution
KI-ID
E-post
Telefon
Ny behörighet
Vilka banker önskar ni behörighet till:
Danske Bank
__________________________________________________________________________________________________________________________________
SEB (Vi rekommenderar två ekonomer till denna anslutning)
Om ni har en extra SEB dosa hos er sen tidigare så ser vi gärna att den användas åter igen
till en ny användare.
Ja, vi har en SEB dosa sen tidigare och den har:
Tillhört: _________________________ och har digipass nr: _____________________
Ja, vi önskar även översikt på följande valutakonto(n) i SEB: _____________________
Nordea, Corporate Netbank (Girovision). ID handling krävs vid bankbehörighet hos
Nordea. Kopiera er ID handling och sänd in den till oss.
Registrera
Signera
Användaren har Nordea Bank-id idag
Avsluta behörighet
Vilka behörigheter önskar ni avsluta:
Danske Bank
SEB
Nordea
Skriv under och mejla över blanketten till [email protected]
Ange ”Bankbehörighet + er inst.beteckning” som ämne i mejlet för enklast behandling
Ovanstående ansökan tillstyrkes
Stockholm
-
-
Namnteckning av Administrativ chef
Namnförtydligande
Ifylles av Ekonomiavdelningen
Namnteckning
Datum:
Administrerad av:
Datum: