För övergång från Tennisskolan till Tennisakademin krävs följande:

För övergång från Tennisskolan till Tennisakademin krävs följande:
* Genomgått Bastennis/Knattetennis Utbildning
* Minst 4 års utbildning i Tennisskolans utvecklingsgrupp
År 1 och År 2 minst 3 tim/v, År 3 och 4 (övergångsår) minst 4tim/vecka
Deltagit i och proriterat följande:
* Davis Cup Skola
* Seriespel
* La Liga
* Serneke Open fr.o.m. 9 år
* Regionmästerskap fr.o.m. 11 år
* Minst 4 av de s.k klubbsatsninga/år som ATK rekommenderar på Svensk Tennis Västtour
* Spontanspelat minst 10% av gruppträningstiden år 1-2 och minst 20% av gruppträningstiden år 3-4
Undantag från tidpunkten för övergång till träning i Tennisakademin kan ev. göras i följande fall:
1.Uppfyller man kraven för Tennisakademins Nivå 3 och gått upp i träningsdos mitt under
säsongen År 1 i Utvecklingsgrupp kan elev ev. övergå till träning i Tennisakademin
2.Uppfyller man kraven för Tennisakademins Nivå 2, är minst 12 år och gått upp i träningsdos mitt
under säsongen År 1 i Utvecklingsgrupp kan elev ev. övergå till träning i Tennisakademin.
3.Uppfyller man kraven för Tennisakademins Nivå 2 eller Nivå 3 och gått upp i träningsdos mitt
under säsongen År 1 från Bastennis/Knattetennis till Utvecklingsgrupp kan elev ev. övergå till
träning i Tennisakademin.
Val av träningstimmar (Gruppträning)
Höstterminen
tim
Utv-gruppT-Akademin
3
2
1
4
3
1
5
3
2
6
3
3
7
3
4
8
3
5
Vårterminen
Utv-gruppT-Akademin
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
OBS!
Väljer elev att under terminens gång att gå ner i träningsdos tages denna från Tennisakademin.
ex. Ifall elev valt 5 tim/vecka gruppträning och vill minska till 4 tim/vecka
Höstermin 4tim=3tim i Utvecklingsgrupp och 1 timma i Tennisakademin
Vårterminen 4tim= 2 tim i Utvecklingsgrupp och 2 timmmar i Tennisakademin