Brobygge utbildning Hösten 2015 Tema: ”En rimligare värld – om

Brobygge utbildning
Hösten 2015
Tema:
”En rimligare värld – om
engagemang, solidaritet och
tro som utmanar”
Datum:
1. 4-6 september
2. 1-4 oktober
3. 13-15 november
4. 10-13 december
Utbildningen innehåller:
14 kursdagar/termin fördelat på 4
kurstillfällen. (2x3 samt 2x4 dagar)
Litteraturstudier hemma –
litteraturseminarier när vi möts.
Fältstudier och intervjuer hemma –
olika former av redovisningar när vi
möts.
Basgrupper.
Föresläsningar.
Kreativa reflektioner, avslappning
och vandringar.
Stillhetens rum.
Brobygge en möjlighet för dig
- som längtar efter att pröva,
mogna och fördjupas i din
andlighet och tro
- som vill dela dina erfarenheter
av liv, andlighet och tro
- som vill använda dialogen
som förhållningssätt
- som vill få redskap att leda
smågrupper i och utanför
kyrkan
- som längtar efter ny
inspiration både i jobbet och i
övriga livet.
Om höstens tema
Röda trådar
Klimatet hårdnar i vårt samhälle, allt
fler människor lever på flykt, under
förtryck och utanförskap.
Klimatsituationen i vår värld är
allvarlig. Under höstens tema vill vi
arbeta med begrepp som solidaritet
och motkultur, ett trotsigt hopp,
andlighet, tro och
samhällsengagemang.
Genom varje kurs löper två röda
trådar:
Dialog och kommunikation – med
hjälp av reflektioner enskilt och i
grupp. Vi använder också kreativa
uttryck för att finna fler och andra
perspektiv.
Andlig fördjupning – med hjälp av
impulser från olika kristna
traditioner och genom egna andliga
övningar enskilt och i grupp.
Solidaritet, andlighet och tro hör
samman och tillsammans vill vi
försöka betrakta tillvaron utifrån
Bibelns helhetssyn på tillvaron
(shalom), inte minst hos profeterna i
Gamla Testamentet. Vi söker efter
en förståelse av vad denna
helhetssyn kan innebära idag - i
såväl de små sammanhangen som i
ett större samhälls- och internationellt perspektiv.
Uppläggning av kursen
Utbildningen är en distansutbildning
som motsvarar knapp halvfart, med
fyra gemensamma kurstillfällen.
Föreläsningar tillsammans med
litteratur, fältstudier, samtal i grupp
och kreativa reflektioner utgör
viktiga beståndsdelar i Brobygge.
Föreläsare, handledare och
resurspersoner med olika
kompetenser medverkar vid varje
kurstillfälle.
Litteratur
Max ca 1000 sidor litteratur ingår
per termin. Litteraturlista skickas ut i
samband med besked om antagande.
Kursledare:
Noomi Tönnäng, pastor i
Equmeniakyrkan samt lärare på
Bromma folkhögskola med ansvar
för Brobygge utbildning. Noomi har
lång erfarenhet av socialt arbete,
utbildning, handledning och
själavård. Hon har också under
många år deltagit i
Brommadialogens arrangemang och
genomgått Brobygge-utbildningen.
Annette Haaland lärare, undervisar
på Bromma folkhögskola i ämnena
religion, filosofi och svenska.
Annette upplever en glädje i att möta
människor och lyssna till deras
erfarenheter. Hon är också pastor i
Equmeniakyrkan och vill gärna
skapa miljöer där alla får komma till
sin rätt.
Plats
Brobygge utbildning finns på
Bromma Folkhögskola,
Åkeshovsvägen 29 168 39 Bromma
Telefon: 08-636 23 00.
Boende
Var och en ordnar själv sitt boende.
Kostnader
På folkhögskola är all undervisning
kostnadsfri. Dock betalar du en
kursavgift på 900: -/termin. I den
avgiften ingår t.ex. kopiering av
undervisningsmaterial, material för
skapande m.m.
Avgift för lunch och fika
tillkommer. Alla kursdeltagare äter
på skolan under vardagar. Under
helgerna tar vi med egen mat.
Kostnader för litteratur samt ev.
rese- och boendekostnader
tillkommer.
Kursen är godkänd för att söka
studiemedel från CSN.
Ansökan
Antagning sker löpande.
Nya sökande kallas till intervju efter
överenskommelse om tid.
Telefonintervju kan vara möjlig i
särskilda fall.
Besked om antagning ges senast i
början av vecka 34 eller därefter,
beroende på datum för ansökans
inlämnande.
Ansökningshandlingar finns att
hämta på
www.brommafolkhogskola.se/
ansökan.
Du kan också beställa direkt från
Noomi Tönnäng,
[email protected]
OBS! För både din egen och
gruppens skull är det av största vikt
att du närvarar vid samtliga
kurstillfällen och lektioner.
Respekten för varandra och för
grupprocessen är värdefull och
nödvändig.
Ytterligare information:
Ta kontakt med Noomi Tönnäng,
08-58 00 31 44, sms: 076-505 31 44,
[email protected]
Adress: Brobygge – dialog med livet
Equmeniakyrkan Region Stockholm
Studieförbundet Bilda
Hangövägen 18
115 41 STOCKHOLM
Kommande terminsteman i
Brobygge utbildning
Våren 2016: Tro möter tro – erfar,
dela och utforska.
Hösten 2016: Själavård – ett helare,
djupare liv.
- en nätverksrörelse och ett
utbildningscentrum där
dialogen kring livs- och
samhällsfrågor, andlighet och
tro står i centrum.
Det är också mötesplatser
där vi tar vår inre längtan på allvar
och där vi vill förverkliga visionen;
att vi sökare slår oss ner en stund där
vägarna möts – och delar våra
erfarenheter.
Våren 2017: Hälsa och livskraft –
om inre och yttre friskvård.
Naturfoton: Lennart Gustafson
Läs mer om Brobygge – dialog
med livet på vår hemsida:
brobygge.se