I sagans värld - Målare Stockholm

Nr 2 • 2013
I sagans värld
Timblads på uppdrag i Kallhäll
sid 2
foto: birger engerdahl
Besiktning
med toppbetyg
160 lägenheter
renoveras på Gärdet
sid 4
Salle, vår egen
konstnär
Med passion för
väggdekormålning
sid 4
VD har ordet
Mr Måleriservice
Nämner man måleriservice i vår bransch
tänker man oftast på målare som
åker omkring i bil och gör ”småjobb”.
Detta förekommer även hos oss, men
Timblads avdelning Måleriservice med 15
medarbetare har så många fler strängar
att spela på. Alltifrån småjobb som t. ex.
att måla blomkrukor i Kungsträdgården,
kompletteringsmåla NK-klockan, till
fönster, trapphus och stambyten, som
vi kan läsa om i det här numret.
Allt detta har Bengt Landolf ”Mr Måleriservice” ansvarat för. Otaliga och
skiftande är uppdragen som han räknat
på och genomfört under årens lopp.
Vi har tappat räkningen på hur många
trapphus som han ansvarat för. Många
projekt har förutom målning även
inkluderat byten av el, slipning av sten­trappor, byte till säkerhetsdörrar m.m.
De flesta projekten har varit i innerstan,
vilket kanske kan bero på att Bengt
växt upp på Söder. Bengt går nu i
en välförtjänt pension vid årsskiftet
och som ny avdelningschef hälsar vi
Kjell Holmlin, som redan tjuvstartat
sedan några månader, välkommen.
Kjell har ett förflutet som målare i
Måleriservice under 90-talet. Även
Kjell är en mångsidig man, alltifrån
universitetsstudier till ett eget
måleriföretag under de senaste tio åren.
Detta gör att det finns stora möjligheter
att utveckla avdelningen men också att
ta hand om Måleriservice trogna kunder.
Innan det nya året önskar jag en
riktigt God och lång Julledighet.
Lasse Eriksson
Stambyte i sagans värld!
382 lägenheter i Kallhäll
renoverade i samband med
stambyte. Timblads står för
målningsarbetet.
I Kallhäll, västerut från Stockholm, hittar vi
bostadsrättsföreningen Sagoängen. I det
här området har gatunamnen kopplingar
till sagans värld. Sagoängen omfattar totalt
382 lägenheter fördelat på två svagt böjda
huskroppar på Legendvägen respektive
Fabelvägen. Fastigheterna byggdes 1964 till
1966. Nu efter nära 50 år var det hög tid för
stambyten. Alltså byte av vatten- och avloppsledningar samt totalrenovering av alla badrum,
WC och tvättstugor. Arbetet påbörjades i januari 2012. Efter snart två
års renoveringsarbete går man nu
in i slutfasen. I januari 2014 ska
allt vara klart. Totalt har ett 40-tal
hantverkare varit igång under den
här tiden. Timblads har fått
förtroendet att ta hand om
målnings­arbetet.
Timing är nyckelordet
Det är Einar Mattsson
Bygg­nads AB som är
huvud­entreprenör för
det här projektet. Marcus
Ahlberk är platschef och den
som håller i trådarna.
– Det har varit ett ganska
krävande projekt med en­
kristin blomberg
I N F O R M AT I O N F R Å N O. T I M B L A D S M Å L E R I F I R M A • 2 0 1 3
3
2
1 Fastigheten på Legendvägen…
2 …och den större på Fabelvägen
3 Einar Mattsson är huvudentreprenör
4 I januari 2014 är allt klart
foto: birger engerdahl
1
tuff tidplan, berättar Marcus. Eftersom de
flesta valt att bo kvar i sina lägenheter under
renoveringen måste allt klaffa i alla led. Mycket
hänsyn måste naturligtvis tas till de boende.
Innan projektet startade fanns det en hel del
oro, inte minst när det gällde buller och
damm. Men överlag har de boende
varit väldigt nöjda. Det har inte blivit så illa som många kanske först
befarade. Nu är man mest nöjd med
hur fint man fått det.
Nya tapeter och
målning som tillval
De boende har fått möjlighet
att göra tillval i samband
med stambytet. Många har
passat på att fräscha upp
med målning och tapetsering i sina lägenheter.
Att byta ut köket har varit
väldigt populärt.
–Samarbetet med Timblads
har fungerat utmärkt.
Trevliga och smidiga med
bra servicekänsla, det är
något som har varit uppskattat av alla här ute,
avslutar Marcus.
4
Rätt personal är avgörande
När Arne Svensson och Magnus Åkerblom genomborrning och dylikt.
kom till Timblads fanns en lång erfarenhet Team work
att driva målningsentreprenad vid stambyAtt framgångsrikt genomföra ett stambyte
ten från tiden på MåleriGruppen. Här fanns
förutsätter ett bra samarbete mellan alla
många års erfarenhet från entreprenader
inblandade yrkesgrupper. Man ska samåt beställare som M3 Bygg, TL Bygg, Olov
sas på liten yta under pressade tidsramar.
Lindgren, BVT Bygg m.fl.
Det är oerhört viktigt att alla håller ”sin”
– En vanlig missuppfattning när det gäller tid för att få flyt i jobbet. Kristin Blomberg
stambyten är att i princip vem som helst och Selami Cavdar hos oss på Timblads,
kan ta målningsentreprenaden och att det som varit med det senaste året ute på
skulle vara ett riktigt ”grottjobb”. Inget kan Sagoängen, har skött jobbet suveränt,
vara mer felaktigt, menar Arne, som varit berättar Arne.
projektledare för målningsentreprenaden – Det har varit väldigt trevligt och omväxpå Sagoängen. Stambyten kräver enormt lande att jobba här på Sagoängen, säger
mycket både av målarna på plats och av Kristin. Bra stämning och perfekt samararbetsledningen. Målarna måste vara väl- bete, och inte minst – alla boende har varit
digt allround i sitt yrkeskunnande eftersom väldigt vänliga och överlag jättetrevliga.
det gäller att bemästra allt från tapetsering
och snickerimålning till tak- och väggmål- Nöjda stamkunder
ning och inte minst viktig – att ha bra ”koll”. Ett bra samarbete med Marcus Ahlberk,
Kalle Haverlid och Linn Johansson på
Det händer mycket
Einar Mattson i samband med stambytet
Eftersom arbetet pågår i 4-6 stammar sam- på Sagoängen har lett till nöjda kunder och
tidigt krävs det att målarna har bra över- få besiktningsanmärkningar.
blick. I stammen vi går ur åtgärdas besikt- Ibland har vi en tendens att bara imponeningsanmärkningar medan bredspackling ras av de projekt som avverkar många kvm
och övrigt underarbete påbörjas i den stam på kort tid, vilket är fallet i nyproduktion.
vi går in i. Däremellan pågår fortlöpande Där är vi, och ska fortsätta vara, marknadsarbeten. Även oförutsedda arbeten ska ledande. Sagoängen är ett bra exempel på
hinnas med liksom mindre missöden som att även andra faktorer är viktiga i Timblads.
och marcus ahlberk
I N F O R M AT I O N F R Å N O. T I M B L A D S M Å L E R I F I R M A • 2 0 1 3
Med en enastående utsikt över hamninloppet Besiktning med toppbetyg!
till Värtan, Lidingö och Ladugårdsgärde, det
Tomas Sandström , målare på Timblads, som
gamla militära övningsfältet med anor från
har en hel del tidigare erfarenhet av stambyten,
1600-talet, ligger kvarteret Kampementsbacken.
är på plats sedan augusti i år.
Fastigheten består av fyra punkthus om 8
våningar parvis sammankopplade. Det är – Som mest har vi varit 6 – 7 man här från
SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Timblads, berättar Tomas. Just nu är jag ensam
som äger och förvaltar fastigheten som upp- om att hålla ställningarna. Men bara tillfälligt,
fördes i början av 60-talet. Totalt omfattar Kv. efter jul blir det förstärkning igen. Det är ett kul
Kampementsbacken 160 lägenheter, från två och omväxlande jobb. Vi målar tak och väggar
till fem rum. Här pågår stambyte sedan i maj i badrum, tvättrum och toaletter, snickerier
i år. Det är M3 Bygg som på SKB’s uppdrag och bröstningar, rör till element och
har generalentreprenaden och Timblads har bakom element och även panelen
genom M3 fått förtroendet att ansvara för mål- i balkongpartierna.
– Man måste hela tiden vara alert
ningsarbetet.
och på hugget. När det är dags
Klart hösten 2014
för besiktning gäller det
Stambytet omfattar byte av vatten- och att vara beredd med hela
avloppsstammar samtidigt som man passar arsenalen. Då får man följa
på att byta värmesystem. Alla badrum och med besiktningsmannen
toaletter uppgraderas till modern standard. med färg och pensel för
Till detta kommer även byte av vissa fönster- att snabbt gå igång med
partier och balkongrenovering. Arbetet sker eventuella justeringar.
etappvis, trapphus för trapphus, för att inte Den senaste besiktninghyresgästerna ska besväras allt för länge. Hela en, i slutet av november,
renoveringen, inklusive ny fasadputs, beräk- gick kanonbra, berättar
Tomas nöjt.
nas vara klar till hösten 2014.
tomas sandström
Timblads egen konstnär
Selami ”Salle” Cavdar är konstnär och samtidigt målare på Timblads. – Min stora passion
är väggdekormålning. Genom att betrakta
väggen kan jag skapa en känsla av att man
upplever en terrass eller en trappa, eller ser
ut över en sjö omringad av vackra träd. Det här
kan göras med oljefärg, akryl, krossad mosaik
eller sten, berättar ”Salle”.
selami ”salle” cavdar
3
Stockholmshem, Familjebostäder och hos
Hibab i deras nya fastigheter. Målningarna
ger ett varmt intryck och en välkomnande
känsla till bl.a. trappuppgångar, tvättstugor
och föreningslokaler.
– Förutom restauranger har jag gjort en hel del
väggdekormålningar till Svenska Bostäder,
Om du vill veta mer om Timblads och vilka tjänster vi erbjuder, gå gärna in på www.timblad.se.
Här hittar du också referensobjekt för Timblads Måleri och Måleriservice.
O Timblads Målerifirma AB Strandbergsgatan 53 112 51 Stockholm Växel 08 - 619 51 00 Fax 08 - 618 16 01 www.timblad.se
En produktion av Engerdahl & Co Reklambyrå och Jens Design Sthlm
Rum med utsikt