HÄR

1
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
DOM
2014-09-24
meddelad i
Eskilstuna
Mål nr: B 697-14
PARTER (Antal tilltalade: 3)
Tilltalad
Carl Ivar JOSEPH Alapiha, 19971018-7130
Nygatan 13 Lgh 1402
645 31 Strängnäs
Offentlig försvarare:
Advokat Christina Bergenstein
Advokatfirman Samuelson, Schönmeyr &
Wall HB
Box 12704
112 94 Stockholm
Åklagare
Chefsåklagare Ulf Stålhane
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559
630 14 Eskilstuna
1.
2.
1.
2.
Målsägande
JC SVERIGE AB, 556308-6734
Kungsgatan 19
745 35 ENKÖPING
Anita Johansson
Storgatan 16 Lgh 1205
645 30 STRÄNGNÄS
Vårdnadshavare (part)
Mika Alapiha
Stenbyvägen 4 D
645 50 STRÄNGNÄS
Maria Olsson
Nygatan 13 Lgh 1306
645 31 Strängnäs
Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna
Besöksadress
Rademachergatan 8
Telefon
Telefax
016-16 68 00
016-12 36 20
E-post: [email protected]
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
2
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
DOM
2014-09-24
Mål nr: B 697-14
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
- 2014-03-07
2. Häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken
- 2013-07-23 -- 2014-03-08
3. Olovligt brukande, 10 kap 7 § 1 st brottsbalken
- 2014-03-07
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 70 timmar
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Joseph Alapiha ska betala skadestånd till JC Sverige AB med 87 009 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 mars 2014 till dess betalning sker,
varav 87 009 kr solidariskt med Anthony Hagert och Parfait Tuyikunde och 8 900 kr
solidariskt med Maria Olsson och Mika Alapiha.
2. Maria Olsson ska solidariskt med Joseph Alapiha och Mika Alapiha betala skadestånd
till JC Sverige AB med 8 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 7 mars till dess betalning sker.
3. Mika Alapiha ska solidariskt med Joseph Alapiha och Maria Olsson betala skadestånd
till JC Sverige AB med 8 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från den 7 mars 2014 till dess betalning sker.
4. Anita Johanssons skadeståndsyrkande ogillas.
Förverkande och beslag
1. Beslaget av prisslapp ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset
utlämnas till Joseph Alapiha (Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare
2014-0300-BG887-4).
2. Beslagen av ett fälgkors och en plastpåse ska bestå tills domen vunnit laga kraft.
Därefter ska godset utlämnas till polisens hittegodsavdelning (Polismyndigheten i
Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300-BG863-1 och 2014-0300-BG931-1).
3. Beslaget av tre kepsar hävs (Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare
2014-0300-BG887 p 5-7). Godset ska genast, utan hinder av att domen inte har vunnit
laga kraft, utlämnas till JC Sverige AB utan lösen.
3
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
DOM
2014-09-24
Mål nr: B 697-14
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Christina Bergenstein tillerkänns ersättning av allmänna medel med 52 178 kr. Av
beloppet avser 24 882 kr arbete, 14 625 kr tidsspillan, 2 235 kr utlägg och 10 436 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
Övrigt
1. JC Sverige AB förklaras äga bättre rätt än Joseph Alapiha till i beslag taget tre kepsar
(Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300-BG887 p 5-7).
4
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
DOM
2014-09-24
meddelad i
Eskilstuna
Tilltalad
ANTHONY Robert Emanuel Hagert, 19980802-8675
Björkvägen 6 C Lgh 1205
645 40 Strängnäs
Offentlig försvarare:
Advokat Anders Wallin
Advokat Wallin AB
Box 1215
751 42 Uppsala
Åklagare
Chefsåklagare Ulf Stålhane
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559
630 14 Eskilstuna
1.
2.
Målsägande
JC SVERIGE AB, 556308-6734
Kungsgatan 19
745 35 ENKÖPING
Anita Johansson
Storgatan 16 Lgh 1205
645 30 STRÄNGNÄS
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
- 2014-03-07
2. Häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken
- 2013-11-27 -- 2014-03-07
3. Olovligt brukande, 10 kap 7 § 1 st brottsbalken
- 2014-03-07
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 60 timmar
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Mål nr: B 697-14
5
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
DOM
2014-09-24
Mål nr: B 697-14
34 kap 8 § brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Anthony Hagert ska solidariskt med Joseph Alapiha och Parfait Tuyikunde utge
skadestånd till JC Sverige AB med 87 009 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 7 mars 2014 till dess betalning sker.
2. Anita Johanssons skadeståndsyrkande ogillas.
Förverkande och beslag
1. Beslagen av ett fälgkors och en plastpåse ska bestå tills domen vunnit laga kraft.
Därefter ska godset utlämnas till polisens hittegodsavdelning (Polismyndigheten i
Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300-BG863-1 och 2014-0300-BG931-1).
2. Beslagen av etiketter/prislappar, en sk rånarluva, en kasse, ett avklippt larm och en
etikett ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Anthony
Hagert (Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300-BG872 p 26).
3. I beslag tagna sju par jeans och femton t-shirts/tröjor förklaras förverkade. Beslagen ska
bestå (Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300-BG872 p 1, 9,
13-21, 23-25, 27-29, 31-33 och 35-39.).
4. Beslaget av ett par jeans och en jacka hävs (Polismyndigheten i Södermanland län;
beslagsliggare 2014-0300-BG872-11 och 2014-0300-BG864-1). Godset ska genast, utan
hinder av att domen inte har vunnit laga kraft, utlämnas till JC Sverige AB utan lösen.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Anders Wallin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 52 571 kr. Av beloppet
avser 28 710 kr arbete, 11 700 kr tidsspillan, 1 647 kr utlägg och 10 514 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
Övrigt
1. JC Sverige AB förklaras äga bättre rätt än Anthony Hagert till i beslag taget ett par jeans
och en jacka (Polismyndigheten i Södermanland län; beslagsliggare 2014-0300-BG87211 och 2014-0300-BG864-1).
6
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
DOM
2014-09-24
meddelad i
Eskilstuna
Tilltalad
Parfait Tuyikunde, 19961231-4477
Björkvägen 6 C
645 40 STRÄNGNÄS
Medborgare i Burundi
Offentlig försvarare:
Advokat Maria Ryrholm Lind
Advokatfirman Ryrholm Lind
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Åklagare
Chefsåklagare Ulf Stålhane
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559
630 14 Eskilstuna
1.
2.
Målsägande
JC SVERIGE AB, 556308-6734
Kungsgatan 19
745 35 ENKÖPING
Anita Johansson
Storgatan 16 Lgh 1205
645 30 STRÄNGNÄS
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Stöld, 8 kap 1 § brottsbalken
- 2014-03-07
2. Häleri, 9 kap 6 § 1 st 1 p brottsbalken
- 2013-11-27 -- 2014-03-07
3. Olovligt brukande, 10 kap 7 § 1 st brottsbalken
- 2014-03-07
Påföljd m.m.
Ungdomstjänst 90 timmar
Mål nr: B 697-14
7
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
DOM
2014-09-24
Mål nr: B 697-14
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Beslut
Skadestånd
1. Parfait Tuyikunde ska solidariskt med Joseph Alapiha och Anthony Hagert utge
skadestånd till JC Sverige AB med 87 009 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen (1975:635) från den 7 mars 2014 till dess betalning sker.
2. Anita Johanssons skadeståndsyrkande ogillas.
Förverkande och beslag
1. Beslagen av ett fälgkors och en plastpåse ska bestå tills domen vunnit laga kraft.
Därefter ska godset utlämnas till polisens hittegodsavdelning (Polismyndigheten i
Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300-BG863-1 och 2014-0300-BG931-1).
2. Beslaget av en IKEA-kasse ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset
utlämnas till Parfait Tuyikunde (Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare
2014-0300-BG869-1).
3. I beslag tagna tre par jeans, en skjorta och en tröja förklaras förverkade. Beslagen ska
bestå (Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300BG869 p 2, 3,
7, 9 och 12).
4. Beslaget av fyra par jeans och två tröjor hävs (Polismyndigheten i Södermanlands län;
beslagsliggare 2014-0300-BG869 p 4-6, 8, 10 och 11). Godset ska genast, utan hinder av
att domen inte har vunnit laga kraft, utlämnas till JC Sverige AB utan lösen.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Maria Ryrholm Lind tillerkänns ersättning av allmänna medel med 45 186 kr. Av
beloppet avser 24 882 kr arbete, 10 295 kr tidsspillan, 972 kr utlägg och 9 037 kr
mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
Övrigt
1. JC Sverige AB förklaras äga bättre rätt än Parfait Tuyikunde till i beslag taget fyra par
jeans och två tröjor (Polismyndigheten i Södermanlands län; beslagsliggare 2014-0300BG869 p 4-6, 8, 10 och 11).
8
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar för brott m.m. och vissa målsäganden har yrkat
skadestånd m.m., allt i enlighet med stämningsansökan, se bilaga 1.
JC Sverige AB:s yrkanden mot Anthony Hagerts och Parfait Tuyikundes
vårdnadshavare har i beslut under huvudförhandlingen avskilts för fortsatt
handläggning som tvistemål och dessa yrkanden kommer därmed inte att behandlas
i denna dom.
Parfait Tuyikunde har i anledning av misstanke om brott, som prövas i målet, varit
berövad friheten såsom anhållen från den 7 mars 2014 kl. 10.24 till och med den 8
mars 2014 kl. 11.21.
DOMSKÄL
Skuldfrågan m.m., åtalspunkterna 1 och 2
Var och en av de tilltalade har förnekat samtliga gärningar.
Den bevisning som framgår av stämningsansökan har lagts fram.
En röd SEAT Toledo med registreringsnummer LUX 209 tillgreps olovligen när
den var uppställd på Vallbyvägen i Strängnäs. Tillgreppet ägde rum någon gång
efter kl. 17.15 den 6 mars 2014.
JC-butiken i Enköping utsattes för den inbrottsstöld som avses med åtalspunkten 1.
Klockan var då 03.09 på natten mot den 7 mars 2014. Gärningsmännen sparkade in
en ruta invid entrédörren och tillgrep kläder ur butiken. Emelie Gullberg har sin
bostad två våningar ovanför butiken. Hon såg tre manspersoner som bar säckar till
en bil. Männen klev in i bilen men ingen av dem satte sig på förarplatsen, i följd
9
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
varav hon drog slutsatsen att det fanns en fjärde person som var bilförare. Emelie
Gullberg noterade att det var en röd bil med registreringsnummer LUX 209 och hon
fick intrycket att det var unga killar. Hon larmade polis om stölden.
Ungefär klockan fyra samma morgon anträffade poliserna Sandra Haals och Björn
Norlander den röda SEAT Toledon med registreringsnummer LUX 209. Bilen var
då parkerad invid ett bostadshus på Björkvägen 6 C i Strängnäs. Såväl Anthony
Hagert som Parfait Tuyikunde bor på den adressen. Enligt Björn Norlander hade de
fått rapport om att ett vittne hört gärningsmännen kalla varandra för ”Ante” och
”Jonte”. Poliserna såg kläder med prislappar ligga i bilen.
Poliserna bestämde sig för att bevaka varsin dörr till byggnaden. Sandra Haals
noterade att entréporten var olåst. Parfait Tuyikunde kom i samma ögonblick upp
från källaren. Han bar på kassar fyllda med kläder. Sandra Haals grep Parfait
Tuyikunde. Sandra Haals noterade två andra personer bakom Parfait Tuyikunde
men de personerna sprang tillbaka ned i källaren. Enligt Björn Norlander ropade
Sandra Haals över radion att de kommer. Två personer kom ut från en sidodörr till
byggnaden. Björn Norlander grep den förste, som var Anthony Hagert. Den andre
killen sprang in i byggnaden igen. Fler poliser kom sedan till platsen och omringade
byggnaden och en polishund avsökte området men ingen tredje person kunde
påträffas. Björn Norlander har inget minne av att någon av personerna som han såg
bar på något. Inte heller vet han vem den tredje personen var.
Parfait Tuyikunde och Anthony Hagert greps kl. 04.07. Vid gripandet hade Anthony
Hagert på sig en jacka som samma natt hade tillgripits från butiken. Även kläderna i
de kassar som vid gripandet bars av Parfait Tuyikunde kom från denna
inbrottsstöld.
10
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
I JC-butiken säkrades flera skoavtryck, varav ett från de skor som Parfait
Tuyikunde hade på sig när han greps och två från de skor som Anthony Hagert hade
på sig när han greps.
I bilen LUX 209 påträffades kläder som samma natt hade tillgripits från JC-butiken.
I bilen, mellan framsätena, fanns ett registreringsbevis för bilen LUX 2009 med två
hål i. Pappret var vikt. På registreringsbeviset påträffades DNA från Joseph
Alapiha. Registreringsbeviset hade sannolikt använts som en ansiktsmask.
Den 8 mars genomfördes husrannsakan i Joseph Alapihas bostad. Då påträffades tre
kepsar, varav en fortfarande med butikslarmet kvar och en ryggsäck innehållande
ett larm och en lös prislapp från JC, avseende en tröja. Ett beslut att hämta Joseph
Alapiha till förhör verkställdes den 10 mars 2014.
Joakim Dahlberg är butikschef i den med åtalet avsedda JC-butiken. Han har lämnat
en inventeringslista över stulna föremål till polisen och identifierat i beslag taget
gods, såsom larmbrickor, prislappar, kepsar, jackor och andra klädesplagg, som
tillgripna vid inbrottet den 7 mars 2014. Han härleder godset genom listan men
också att han vet vad som fanns på bord och hyllor i butiken när han stängde den
före inbrottet. Han har vidare förklarat att vissa larm är mycket gamla och unika för
just hans butik. Enligt honom är svinnet i butiken mycket litet. Inte alla kläder som
stals den 7 mars 2014 har återfunnits. Kepsar fanns inte med på inventeringslistan
men Dahlberg har i efterhand inventerat och kommit fram till att sådana kepsar som
påträffats i Joseph Alapihas bostad saknas efter inbrottet. Larmet på den vita kepsen
kommer enligt honom från butiken.
Anthony Hagert har förnekat all inblandning och kännedom om de med åtalet
avsedda gärningarna. Han har förklarat att han inte vet hur han fått den jacka som
han bar på sig vid gripandet. Enligt honom finns det många som har liknande skor
som han har.
11
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
Parfait Tuyikunde har berättat följande. Han sov i sin bostad och väcktes av
telefonen. En för honom okänd person sa att det fanns saker att hämta i källaren och
att det var viktigt. Tuyikunde gick till källaren och fann två kassar. Han var på väg
upp från källaren med dessa när han greps av polisen. Han har inte varit i JCbutiken, så det kan inte vara hans skoavtryck. Han har inte suttit i bilen LUX 209.
Joseph Alapiha har berättat följande. Han fick en väska av en kille på stan. Det var
inte Anthony Hagert eller Parfait Tuyikunde men han vill inte säga vem killen är. I
väskan fanns två kepsar. Den tredje kepsen som påträffades i hans bostad är dock
Josephs och den fick han av en kamrat för länge sedan. Han vet inget om stölden
eller bilen LUX 209.
Åklagaren har påstått att gärningarna utförts gemensamt och i samförstånd.
Beträffande sådant åtal framgår följande av rättsfallet NJA 2006 s. 535. Flera
personer kan vara gärningsmän samtidigt trots att inte alla, och kanske inte ens
någon av dem, självständigt uppfyller hela brottsbeskrivningen i ett straffbud,
förutsatt att vad de gör tillsammans innebär att brottsbeskrivningen är uppfylld. De
har med andra ord tillsammans utfört gärningen (medgärningsmannaskap). Om
genomförandet av ett planerat brott innefattar en arbetsfördelning mellan
gärningsmännen kan ansvar i gärningsmannaskap ådömas även den som mera
perifert deltagit i det brottsliga tilltaget. Ett exempel är att den som håller vakt vid
en inbrottsstöld kan vara att betrakta som gärningsman. Av rättsfallet NJA 2002 s.
489 framgår att det även i fall där det inte går att i detalj utröna vad olika
medverkande personer har gjort kan vara möjligt att med tillräcklig säkerhet dra
slutsatsen att de utfört en brottslig gärning gemensamt och i samråd. En
utgångspunkt är att det krävs sådan bevisning på individnivå att det beträffande var
och en av de inblandade kan konstateras att de medverkat i brottets utförande på ett
sådant sätt att de är att betrakta som medgärningsmän.
12
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
Joakim Dahlberg har lämnat sina uppgifter under ed och det har inte framkommit
någon rimlig anledning för honom att lämna medvetet oriktiga uppgifter.
Utgångspunkten för prövningen måste därför vara att han är trovärdig, dvs. att han
inte medvetet har lämnat oriktiga uppgifter. Han är butikschef och arbetar i butiken.
Han måste således förutsättas ha mycket god kännedom om de varor som saluförs i
butiken. Hans uppgifter överensstämmer i allt väsentligt med de inventeringslistor
som han lämnat till polisen. Joakim Dahlbergs uppgifter måste därför bedömas som
tillförlitliga, dvs. att de överensstämmer med verkligheten. Genom hans uppgifter
finner tingsrätten utrett dels att det vid inbrottet tillgripits kläder i den omfattning
som åklagaren påstått, dels att de kläder som fanns i bilen LUX 209, den jacka som
Anthony Hagert bar vid gripandet, de kläder som Parfait Tuyikunde bar i kassar vid
gripandet och de kepsar som påträffades i Joseph Alapihas bostad stulits från
butiken den 7 mars 2014.
Var och en av Anthony Hagert och Parfait Tuyikunde är bunden till JC-butiken
genom utredningen beträffande skoavtryck. Båda var i omedelbar besittning av från
butiken tillgripna kläder när de greps, vilket var ungefär en timme efter inbrottet i
butiken. Tuyikundes och Hagerts förklaringar beträffande innehavet av dessa kläder
är helt osannolika och förtjänar ingen tilltro. Den bil som gärningsmännen använde
fanns på den plats där Hagert och Tuyikunde greps. Även i bilen fanns kläder som
tillgripits från JC-butiken. På grund av det anförda finner tingsrätten ställt utom
rimligt tvivel att Anthony Hagert och Parfait Tuyikunde medverkat i stöldbrottets
utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta som medgärningsmän.
DNA från Joseph Alapiha fanns på ett registreringsbevis tillhörigt bilen LUX 209.
Registreringsbeviset fanns i bilen och har rimligen alltid funnits där. I bilen fanns
kläder och i Alapihas bostad fanns kepsar, allt tillgripet från JC-butiken. Det är
därmed ställt utom rimligt tvivel att även Joseph Alapiha medverkat i stöldbrottets
utförande på ett sådant sätt att han är att betrakta som medgärningsman, trots att det
inte kunnat utredas om han varit inne i butiken eller kört bilen.
13
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
Tillgreppet av kläderna innebar skada för JC Sverige AB.
Av det ovan anförda följer att åtalet under åtalspunkten 1 beträffande var och en av
de tilltalade är styrkt. Gärningen är, som åklagaren påstått, att bedöma som stöld.
Vad sedan gäller åtalspunkten 2 är det genom det ovan anförda utrett att var och en
av de tilltalade har färdats i bilen LUX 209. Av utredningen framgår att bilen hade
skador vid ena dörrhandtaget och vid rattkåpan, som var bortbruten. Ingen av de
tilltalade kan ha undgått att inse att han färdades i en olovligt tillgripen bil.
Den omständigheten att de tilltalade på natten mot den 7 mars 2014 färdats i en,
som de insett, olovligen tillgripen bil är inte tillräckligt för en fällande dom
beträffande tillgreppet av bilen. Det saknas utredning som visar att någon av de
tilltalade varit på den plats varifrån bilen tillgreps. Av Emelie Gullbergs uppgifter
framgår dessutom att det kan hållas för visst att det vid tidpunkten för
inbrottsstölden fanns en fjärde person i bilen. Det kan därför inte uteslutas att den
personen ensam utfört biltillgreppet. Den fjärde personens eventuella tillgrepp av
bilen kan naturligtvis ha skett i syfte att bilen skulle användas vid inbrottsstölden
och att de tilltalade känt till detta. Det finns ingen utredning som styrker att
tillgreppet skulle ha skett på uppdrag av någon av de tilltalade. Den tid som förflutit
från det att bilen tidigast kan ha tillgripits till dess att de tilltalade senast kan ha
kommit i besittning av den är sådan att andra möjliga händelseförlopp beträffande
tillgreppet än det med åtalet avsedda inte kan uteslutas. På grund av det anförda kan
åtalet beträffande tillgrepp av fortskaffningsmedel inte bifallas mot någon av de
tilltalade.
Vid ovan angiven bedömning har åklagaren yrkat ansvar för olovligt brukande. I
första hand är det föraren som vid färd med bil brukar denna men det är inte utrett
att någon av de tilltalade har fört bilen. Av det ovan anförda är det ställt utom
14
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
rimligt tvivel att de tilltalade medföljt i bilen som passagerare från Strängnäs till
Enköping och sedan åter till Strängnäs, allt i syfte att begå stölden under
åtalspunkten 1. Vid sådant förhållande måste även en passagerare bedömas som
medgärningsman till brukandet av bilen. För en fällande dom krävs dessutom att
brukandet inneburit skada eller olägenhet för bilens ägare. De skador som
omnämnts ovan är att betrakta som typiska tillgreppsskador. Några skador som kan
ha uppkommit till följd av brukandet har inte visats. Färden har emellertid varit så
omfattande och skett under sådana omständigheter att den får anses ha inneburit
olägenhet för bilens ägare. Åtalet är därmed styrkt. Gärningen är, som åklagaren
påstått, att bedöma som olovligt brukande. Brottet är inte grovt.
Fråga om skadestånd för de tilltalade till JC Sverige AB
Det yrkade beloppet innefattar ej mervärdesskatt. Av beloppet avser 71 825 kr
stulna varor som inte återlämnats, 13 182 kr glasreparationer och 2 002 kr
utryckning för larmbolag.
Var och en av de tilltalade har bestritt skadeståndsskyldighet och förklarat sig inte
kunna vitsorda något belopp som skäligt i och för sig beträffande kläder. De har
godtagit övriga belopp, om de döms för brottet.
Vid ovan angiven utgång beträffande skuldfrågan är var och en av de tilltalade
skyldig att betala skadestånd till JC Sverige AB. Tvist råder endast beträffande
belopp som avser försvunnet stöldgods. Beloppet är framräknat med utgångspunkt i
den inventeringslista som Joakim Dahlberg lämnat till polisen. Tingsrätten finner att
det yrkade beloppet ska bifallas.
Fråga om skadestånd för Joseph Alapihas vårdnadshavare till JC Sverige AB
Var och en av Mika Alapiha och Maria Olsson, som är vårdnadshavare för Joseph
Alapiha, har bestritt skadeståndsskyldighet och förklarat sig inte kunna vitsorda
något belopp som skäligt i och för sig.
15
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
Av 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) följer att en förälder som har vårdnaden
om ett barn ska ersätta vissa skador, bl.a. sakskada, som barnet vållar genom brott.
Förälderns ansvar är emellertid för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av
prisbasbeloppet, eller motsvarande 8 900 kr för år 2014. Står barnet under vårdnad
av två föräldrar gäller begränsningen för dem gemensamt. De svarar därmed
solidariskt upp till maximibeloppet. Ersättningen kan, enligt 6 § samma kapitel,
jämkas om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med
hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har
vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Av förarbetena (se prop.
2009/10:142 s. 37 f.) framgår att jämkning ska tillämpas endast undantagsvis, något
som i lagtexten markeras genom användande av orden ”uppenbart oskäligt”.
Vårdnadshavarna Mika Alapiha och Maria Olsson har anfört följande. De bor inte
tillsammans. Joseph Alapiha har mestadels bott hos Maria Olsson. Hon har haft
otaliga möten med sociala myndigheter alltsedan Joseph var i 12-årsåldern och hon
har verkligen försökt få bukt med Joseph.
Av yttrande från Strängnäs kommun framgår att Joseph Alapiha varit föremål för
vissa insatser inom socialtjänsten samt att umgänge är tänkt att ske med Mika
Alapiha varannan helg.
Utredningen ger alltså vid handen att Maria Olsson ansträngt sig för att förhindra att
Joseph Alapiha begår nya brott. Det är emellertid inte klarlagt i vilken omfattning
hon har utövat sin ordinära tillsynsplikt och samarbetat med sociala myndigheter.
Denna oklarhet bör inte drabba JC Sverige AB. Tingsrätten finner därför att det inte
kan anses uppenbart oskäligt att ålägga henne ersättningsskyldighet. Det har inte
framkommit att Mika Alapiha saknat möjlighet att påverka Josephs livsföring. Inte
heller han kan därför undgå ersättningsskyldighet.
16
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
Fråga om skadestånd för de tilltalade och deras vårdnadshavare till Anita
Johansson
Anita Johansson har genom åklagaren förklarat att – då det inte framkommit andra
skador på bilen är sådana som är typiska för ett tillgreppsbrott – hennes anspråk
framställs endast för det fall det blir en fällande dom beträffande tillgreppet av
bilen. Anspråken avser alltså inte ett olovligt brukande.
Var och en av de tilltalade har bestritt skadeståndsskyldighet men vitsordat det
yrkade beloppet jämte ränta som skäligt i och för sig för det fall han döms för
tillgreppet av bilen.
Var och en av Maria Olsson och Mika Alapiha har bestritt skadeståndsskyldighet.
Vid ovan angiven utgång beträffande skuldfrågan föreligger ingen
skadeståndsskyldighet på grund av tillgreppsbrott. Anita Johanssons talan ska alltså
ogillas.
Skuldfrågan m.m., åtalspunkten 3
Var och en av Anthony Hagert och Parfait Tuyikunde har förnekat samtliga
gärningar.
Den bevisning som framgår av stämningsansökan har lagts fram. På Parfait
Tuyikundes begäran har dessutom hållits vittnesförhör med Philippe Sindrell.
Av utredningen framgår att JC-butiken den 27 november 2013 utsattes för en
liknande stöld som den med åtalspunkten 1 avsedda samt att Joakim Dahlberg
redan den dagen gav en inventeringslista över det då stulna till polisen. Vid
husrannsakan på morgongen den 7 mars 2014 i Anthony Hagerts och Parfait
Tuyikundes bostäder anträffades kläder som Joakim Dahlberg identifierat som
stulna från butiken den 27 november 2013. Vissa av dessa klädesplagg var
17
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
fortfarande försedda med prislapp eller larm från JC. Vissa andra plagg hade hål
som efter borttaget larm. Även lösa larm och prislappar togs i beslag.
Hos Parfait Tuyikunde påträffades de flesta kläderna i ett överskåp till en garderob i
hans rum och några plagg på hans säng. Av såväl Parfait Tuyikundes som Philippe
Sindrells uppgifter framgår att lägenhetsdörren till Tuyikundes bostad för det mesta
står olåst eftersom Parfait och hans bror saknar nycklar till bostaden. Av Sandra
Haals uppgifter framgår att porten till trappuppgången stod olåst på
natten/morgonen den 7 mars 2014. Parfait Tuyikunde har förklarat att han inte
kände till att dessa kläder fanns i hans rum. Enligt honom måste någon annan ha
lagt dit dem utan hans vetskap.
Hos Anthony Hagert påträffades kläderna mestadels på hyllor i skåp i hans rum
men något plagg även på golvet. Han har förklarat att han inte vet något om dessa
kläder.
Enligt tingsrättens uppfattning kan Parfait Tuyikunde och Anthony Hagert
orimligen ha varit ovetandes om kläderna som fanns i deras rum. Kläderna var i stor
omfattning antingen försedda med prislappar eller larm eller så fanns hål efter
borttagna larm. Var och en av Tuyikunde och Hagert måste ha insett att det var
fråga om stulna kläder. Av Joakim Dahlbergs uppgifter och den lista som han redan
den 27 november 2013 lämnade till polisen framgår att dessa kläder stals vid
inbrottet den dagen. Av Joakim Dahlbergs uppgifter har framkommit att butiken
även den 23 december 2013 utsattes för en liknande inbrottsstöld men enligt honom
var det helt andra slags varor som tillgreps vid det tillfället. Som ovan anförts finner
tingsrätten att hans uppgifter är tillförlitliga och ska läggas till grund för
bedömningen. Därmed är det ställt utom rimligt tvivel att de med åtalet avsedda
kläderna stals från butiken den 27 november 2013. Den omständigheten att ingen av
Parfait Tuyikunde eller Anthony Hagert har velat berätta hur han kommit över
kläderna hindrar inte en fällande dom. Som åklagaren påstått kan Tuyikundes
18
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
respektive Hagerts åtgärd att ta emot, förvara och i viss utsträckning använda
kläderna förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka det stulna. Var och en
ska dömas för det han tagit befattning med. På grund av det anförda är åtalet styrkt.
Gärningarna är att bedöma som uppsåtligt häleribrott. Brottet är varken ringa eller
grovt.
Fråga om JC Sverige AB:s anspråk på bättre rätt till viss egendom (särskilda
yrkandet nr 3)
Anthony Hagert har bestritt bifall till yrkandet.
Parfait Tuyikunde har förklarat att han inte har någon erinran mot bifall till
yrkandet.
Joseph Alapiha har bestritt bifall till p. 5 i beslaget och påstått att det är hans egen
keps. Han har förklarat att han inte har någon erinran mot bifall till yrkandet i
övrigt.
Vid ovan angiven utgång beträffande skuldfrågorna under åtalspunkterna 1 och 3 är
det styrkt att den nu aktuella egendomen tillhör JC Sverige AB. Bolagets talan ska
därför bifallas.
Skuldfrågan m.m., åtalspunkten 4
Joseph Alapiha har bestritt ansvar för häleri. Han har medgett ansvar för
häleriförseelse.
Den bevisning som framgår av stämningsansökan har lagts fram.
Av utredningen framgår följande. Klockan stals i enlighet med vad åklagaren
påstått. På klockan var ingraverat att det var en hedersgåva från Katrineholms
kommun år 2004. Försäkringsbolaget ersatte ägaren med 4 500 kr för förlusten av
19
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
klockan. Joseph Alapiha har förklarat att han fått klockan som gåva av en kompis,
att han inte minns varför han fick den och att han inte tänkte på inskriptionen.
Joseph Alapihas egna uppgifter om hur han kom över klockan leder tingsrätten till
bedömningen att han måste ha insett att det var fråga om stöldgods. Hans befattning
med klockan kunde förväntas göra det svårare för ägaren att få tillbaka stöldgodset.
Joseph Alapiha kan därför inte undgå ansvar för uppsåtligt brott. Gärningen är att
bedöma som häleri. Brottet är varken ringa eller grovt.
Fråga om påföljd m.m.
Anthony Hagert är 16 år gammal. Vid gärningstillfällena var han endast 15 år
fyllda. Joseph Alapiha är 16 år gammal. Parfait Tuyikunde är 17 år gammal.
Samtliga tilltalade är tidigare dömda för brott. Anthony Hagert dömdes sålunda den
21 mars 2014 för stöld till ungdomstjänst 35 timmar. Joseph Alapiha dömdes den 5
augusti 2013 för misshandel till ungdomstjänst 40 timmar. Parfait Tuyikunde
dömdes den 14 juni 2012 för stöld till ungdomstjänst 30 timmar.
Var och en av de tilltalade har alltså återfallit i brott. Den brottslighet som var och
en av dem nu ska dömas för har ett straffvärde motsvarande ett längre
fängelsestraff. Eftersom ingen av dem ännu fyllt 18 år kommer fängelse inte i fråga
som påföljd för den nu aktuella brottsligheten. Med beaktande av vad som bl.a.
genom yttranden från Stängnäs kommun framkommit beträffande de tilltalades
personliga förhållanden bör påföljden för var och en av dem bestämmas till
ungdomstjänst. Samtliga tilltalade har samtyckt till ungdomstjänst. Vid
bestämmandet av antalet timmar för ungdomstjänsten beaktar tingsrätten den
tilltalades ålder och brottslighetens straffvärde; beträffande Anthony Hagert jämväl
att hans brottslighet begåtts i tiden innan den tidigare utdömda ungdomstjänsten
börjat verkställas.
20
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
DOM
2014-09-24
B 697-14
Rotelgrupp 1
Eftersom var och en av de tilltalade döms för brott med fängelse i straffskalan ska
han åläggas att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond, dvs. 500 kr.
Vad sedan gäller åklagarens yrkande om förverkande av föremål såsom utbyte av
brott under åtalspunkten 3 (särskilt yrkande nr 2) har Parfait Tuyikunde lämnat
yrkandet utan erinran med påståendet att han inte kände till klädernas existens och
Anthony Hagert bestritt yrkandet. Vid ovan angiven utgång beträffande skuldfrågan
är det utrett att de med yrkandet avsedda kläderna har utgjort utbyte av brott enligt
brottsbalken. Ett förverkande i enlighet med yrkandet kan inte anses uppenbart
oskäligt. Yrkandet ska därför helt bifallas.
I fråga om bevisbeslag (särskilt yrkande nr 1) har samtliga tilltalade lämnat
yrkandet utan erinran. Tingsrätten finner att yrkandet ska bifallas.
Avräkningsunderlag för frihetsberövande av Parfait Tuyikunde, se bilaga 2.
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (DV 400)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, inges till tingsrätten senast den 15 oktober
2014.
Lars Magnusson
I tingsrättens avgörande – enhälligt – har rådmannen Lars Magnusson samt
nämndemännen Ninni Adelbertsson, Margot Johansson och Bengt Jonsson deltagit.
ESKILSTUNA TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Rotelgrupp 1
2014-09-24
Eskilstuna
Mål nr: B 697-14
Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19961231-4477
Datum för dom/beslut
2014-09-24
Efternamn
Tuyikunde
Förnamn
Parfait
Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna
tider.
Frihetsberövad
Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
2014-03-07
2014-03-08
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse
för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).
Underskrift
Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna
Besöksadress
Rademachergatan 8
Telefon
Telefax
016-16 68 00
016-12 36 20
E-post: [email protected]
Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
Bilaga 1
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1
INKOM: 2014-09-23
MÅLNR: B 697-14
AKTBIL: 46
Bilaga 2
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
www.domstol.se
Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
www.domstol.se