Sammanställning av brott i Jämtland V 40 2015

GRANNSAMVERKAN
NYHETSBREV Vecka 40, 2015
Hej alla Grannsamverkare!
Här kommer dagsfärsk information från vår KUT, vi skriver om hela vår region som vi
numera ingår i: Region Nord. Detta så Ni ska få en bild av hur det ser ut med framför allt
brotten i och runt bostad i hela regionen. Nedan kan ni läsa om båtmotorstölderna som är
återkommande varje år i vårt område. Här har ni ett bra exempel på vart ni ska sätta den
nyinköpta DNA-märkningen, tänk också på hur ni förvarar era båtmotorer så ni inte
underlättar för tjuven. Läs mera om DNA-märkning: www.stoldskyddsforeningen.se
14 villainbrott har anmälts i regionen bara sedan i fredags.
Jämtland: 1 (Krokom)
Västernorrland: 4
Västerbotten: 3
Norrbotten: 6
I många av brotten har smycken och kontanter tillgripits. Personer vilka ingår i kända
kriminella nätverk från utlandet har rört sig i regionen. Man har dock inte kunnat
knyta dessa till något av dessa brott.
En målsägare boendes en bit utanför Skellefteå hade sitt hus rörselselarmat och fick
ett larm till sin mobil. Där kunde han se att någon rörde sig i huset varvid han
kontaktar Polis. Patrull fanns inte långt därifrån och kunde åka till platsen inom kort
och en person kunde gripas på bar gärning. I bilen fann man gods från åtminstone 5
brottsplatser i Piteå och Skellefteå. I dessa fall handlade det om fritidshusinbrott.
Det finns en hel del sådana larm/kameror på marknaden som inte är alltför dyra.
(Om man inte vill anlita larmbolagen som är kopplade till en larmcentral). Vid rörelse
i huset skickas det omgående bilder till användarens mobil som då själv kan larma
polis.
Övrigt:
I skrivande stund pågår i Västerbotten en hundspårning efter personer som flytt ut i
skogen från ett Litauenregistrerat fordon. I bilen man lämnade fanns ett antal
båtmotorer.
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)
Anmälda båtmotorstölder i regionen denna månad:
Västernorrland: 10
Västerbotten: 10
Norrbotten: 10
Jämtland: 11
Anmälda båtmotorstölder i Jämtland 150901-150929.
Plats
Backe, Litjärnberget
Lit, Hamnen
Lit, Fjäl
Rossön, Bölen
Hammerdal, Gåxjö
Bräcke, Räggen
Hammerdal, Gåxjö
Offerdal
Häggenås
Föllinge, Fjällbyn
Stugun, Näverede
Brottstid
150831-150903
150901-150906
150826-150904
150905-150909
150915-150915
150615-150822
150915-150916
150921-150922
150922-150923
150916-150925
150913-150927
Motor
15 hk
4 hk
6 hk
2 hk
9,9 hk
4 hk
5 hk
5 hk
5 hk
3 hk
4 hk
INBROTT I BOSTAD:
150925 Allégatan Östersund, brytmärken på ytterdörren. Okänt vad som är stulet.
150926 Smedjevägen Krokom, garagedörren uppbruten, man har gått in till huset via
garaget. Okänt om något är stulet.
Vi hörs!
Birgitta Persson
Polisen
KONTAKT MED POLISEN
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som inte är brådskande: Ring 114 14
- E-post gällande grannsamverkan: [email protected] Obs! Ej Tips!
- Lämna TIPS, som EJ är brådskande: E-post [email protected]
-
I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68 om Ni har upplysningar i det aktuella
ärendet.
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)
GLÖM INTE SKICKA NYHETSBREVET VIDARE TILL ERA GRANNAR 
Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)