Se pressmeddelande

Pressmeddelande
21 maj 2015
Uppkopplat mätinstrument stärker global brottsbekämpning
Lundaföretaget Serstech lanserade i fjol ett handhållet instrument som identifierar exempelvis
droger och andra kemikaliska ämnen. Nu har Combitech på uppdrag av Serstech utvecklat en
molnlösning som gör det möjligt att upptäcka samband mellan mätresultat. Något som kan
stärka det globala samarbetet mot organiserad brottslighet.
Den spektrometer som Serstech har utvecklat använder inbyggda databaser för att känna igen en
mångfald av kemikalier, allt från läkemedel till sprängmedel, miljögifter och narkotika.
Combitech har till Serstech utvecklat en unik systemlösning som kopplar upp alla instrument från
Serstech så att användarna – till exempel inom tull, polis, militär och räddningstjänst – kan hantera
sina instrument och dela mätresultat med varandra. Lösningen, som redan visas för kunder i sin
första version, gör det möjligt att upptäcka samband mellan olika mätresultat.
– Om en viss substans upptäcks på en ort gör systemet denna information tillgänglig i alla enheter
över hela världen. Det gör exempelvis att tullmyndigheter över hela världen kan kontrollera alla
transporter från ett visst land eller speditör om det finns anledning till misstanke, säger Peter
Höjerback, VD på Serstech.
Enbart i Europa upptäcktes 80 nya narkotikapreparat förra året. En annan fördel är därför att
databasen ständigt uppdateras med nya identifierade substanser – något som är väsentligt för tull
och polis i arbetet mot narkotikainförsel. Systemet gör det även möjligt att vid behov enkelt koppla
in extern expertis för analys på distans av okända ämnen. Samma system kan användas för att säkra
hanteringen av kemikalier inom industrin.
– En alltför snäv syn på kemikalier och mätinstrument gör att samhället utsätts för stora risker.
Serstechs system ger en unik överblick, säger Theis Maggerle, affärsområdeschef på Combitech.
Utvecklingsarbetet med systemlösningen har pågått sedan 2014. Serstech kommer även efter
lanseringen att med hjälp av Combitech vidareutveckla systemet efter kunders önskemål.
– Combitech har erfarenhet av att utveckla skalbara, säkra lösningar och de har levererat mot
samma krävande målgrupper som vi riktar oss mot. Samtidigt arbetar Combitech även med mindre
företag, inte bara storföretag och myndigheter, vilket var viktigt i vårt val av leverantör, säger Peter
Höjerback.
Så fungerar mätinstrumentet
Serstech har utvecklat ett handhållet mätinstrument, en spektrometer, som använder laser för att
mäta reflexen hos kemiska substanser. Varje substans ger en unik reflektion, ett ”molekylärt
fingeravtryck”, som matchas mot den inbyggda databasen hos instrumentet. Instrumentet har även
en inbyggd programguide som med ett knapptryck ger kunskap om ämnets egenskaper och hur det
säkrast ska hanteras. För mer information se denna video eller besök www.serstech.com.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: [email protected]
Peter Höjerback, VD, Serstech
Tel: 0709-759 000, E-post: [email protected]
Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.
Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Läs mer på
www.combitech.se
Om Serstech AB
Serstech skapar kunskap om okända kemikalier med hjälp av en systemlösning som består av en säker ITplattform samt instrument såsom bolagets mycket lilla och kostnadseffektiva Raman-spektrometer.
Systemet ger kunderna en helhetsbild över de kemikalier de påträffar. Instrumentet i sin tur kan byggas in
för processövervakning eller användas i form av ett handhållet instrument. Mätningarna kräver inte några
förberedelser och går igenom såväl vatten som glas och plast. Kunder inom industrin sparar tid och pengar
genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet
identifierar narkotika och farliga ämnen. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i
Lund.