05d. Statistik PPT HELA 2014.

Origo
2014
www.origostockholm.se
Ungdomar
119 nya ungdomar har tagit direkt kontakt med Origo varav
17 var unga män.
Totalt har 727 stöd och rådgivningssamtal erbjudits
ungdomar 2014.
www.origostockholm.se
Ungdomar som har kontaktat Origo har kommit från:
14 olika Stadsdelsförvaltningar
17 olika kommuner
11 Rinkeby-Kista
7 Enskede-Årsta Vantör
5 Hässelby-Vällingby
5 Skarpnäck
5 Spånga-Tensta
4 Södermalm
3 Farsta
3 Hägersten-Liljeholmen
3 Kungsholmen
3 Skärholmen
1 Bromma
1 Norrmalm
1 Älvsjö
1 Östermalm
10 Haninge
5 Botkyrka
5 Huddinge
4 Sollentuna
3 Järfälla
2 Sigtuna
2 Sundbyberg
2 Södertälje
2 Upplands-Bro
2 Upplands-Väsby
1 Danderyd
1 Ekerö
1 Nynäshamn
1 Salem
1 Täby
1 Värmdö
1 Österåker
Ovanstående visar vart 97 av 119 ungdomar har sin hemvist. 22 ungdomar har inte uppgivit
sin hemkommun.
www.origostockholm.se
Yrkesverksamma
Totalt har 284 yrkesverksamma och frivilliga aktörer kontaktat Origo i nya
ärenden, varav 246 handlade om unga kvinnor och 35 om unga män.
121 Socialtjänst
54 Skola
Soc.
Skola
Polis
Övrigt
Landsting
Org.
39 Polis
37 Övriga*
29 Landsting
4 Org
*Övriga är t.ex: behandlingshem, fritidsgårdar, Jobbtorg, advokater, jourhem, ambassader,
Skatteverket, skyddat boende, diakoner, Frivården, Arbetsförmedlingen, anhöriga m.fl.
www.origostockholm.se
Yrkesverksamma
Totalt har Origo erbjudit 764 konsultativa och
vägledande samtal till yrkesverksamma via telefon
el. besök under 2014.
Verksamheten har ofta ett ”tätt” samarbete med yrkesverksamma kring enskilda ungdomar
www.origostockholm.se
Stadsdelsförvaltningar/Kommuner som har kontaktat Origo:
13 Stadsdelsförvaltningar
20 Kommuner
12 Enskede-Årsta-Vantör
9 Hägersten-Liljeholmen
9 Hässelby-Vällingby
8 Södermalm
7 Kungsholmen
7 Rinkeby-Kista
6 Skärholmen
5 Farsta
4 Norrmalm
3 Bromma
2 Skarpnäck
2 Spånga-Tensta
1 Östermalm
16 Botkyrka
14 Huddinge
8 Järfälla
8 Södertälje
7 Sollentuna
6 Haninge
6 Upplands-Bro
5 Norrtälje
5 Täby
4 Nynäshamn
4 Värmdö
3 Danderyd
3 Lidingö
2 Sigtuna
2 Vallentuna
2 Österåker
1 Salem
1 Sundbyberg
1 Tyresö
1 Upplands-Väsby
3 Stadsövergripande
Statistiken visar geografisk tillhörighet i 175 ärenden av 209 där t.ex. skola och socialtjänst har
kontaktat Origo.
www.origostockholm.se
ÄRENDEN FRÅN POLIS OCH LANDSTING 2014
39 inkomna ärenden från
Polismyndigheter från:
9
Norrort
8
City
6
Söderort
5
Nacka
5
Västerort
3
Södertörn
1
29 inkomna ärenden från
Stockholms läns landsting
från:
17
Ungdomsmottagningar
6
Hälso- och Sjukvård
4
Psykiatri
1
BUP
Roslagen
1
MVC / BMM / BVC
1
Södertälje
0
Annan
1
Länsövergripande
www.origostockholm.se
• Ungdomar som tagit direkt kontakt med Origo har
haft en snittålder på 19,92 år
• Yrkesverksamma har kontaktat Origo rörande
ungdomar med en snittålder på 19,09 år.
www.origostockholm.se
Förebyggande arbete med ungdomar under
2014
Origo har erbjudit föreläsningar, seminarier och
teaterföreställningar för ca 3 114 grundskole- och
gymnasieelever från olika skolor i länet.
www.origostockholm.se
Kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma och
frivilliga aktörer 2014.
Origo har erbjudit föreläsningar/seminarier för drygt
3 081 deltagare
Deltagarna har kommit från kommuner och stadsdelsförvaltningar över hela länet, Polismyndigheten,
Stockholms läns landsting, Huddinge SH, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten, Länsstyrelsen,
Migrationsverket, Kriminalvården, Södertörns Tingsrätt, Rädda Barnen RFSU m.fl.
www.origostockholm.se
Ungdomar 2013 (mars-dec) - 2014
Antal nya ärenden där ungdomar själv sökt kontakt
med Origo.
120
100
FLICKOR
Antal stöd- och rådgivningssamtal per tfn
eller besök i dessa ärenden.
800
POJKAR
700
600
80
500
60
400
40
300
200
100
0
20
0
2013
2014
2013 - 2014
www.origostockholm.se
Yrkesverksamma 2013 (mars-dec) - 2014
Antal nya ärenden där
yrkesverksamma kontaktat Origo.
Antal konsultativa samtal per tfn eller
besök i dessa ärenden.
800
300
700
250
600
200
500
400
150
300
100
200
50
100
0
0
2013 - 2014
2013 - 2014
www.origostockholm.se
Utåtriktade aktiviteter 2013 (mars - dec) - 2014
Antal ungdomar som har nåtts med
förebyggande insatser såsom
föreläsningar och teaterföreställningar
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2013 / 2014
Antal yrkesverksamma som har nåtts med
kompetenshöjande insatser, såsom
föreläsningar och seminarier etc.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2013 / 2014
www.origostockholm.se
Origos hemsida statistik 2014
•
•
•
•
7 645 besök totalt varav 72,31% nya besökare
35 171 sidvisningar
3,41 sidor per besökare i genomsnitt
02:50 minuter per besök i genomsnitt
6 836
25 115
3.67
3:03
www.origostockholm.se
Jfr 2013