Telefonlista verksamheter och kontaktpersoner.

sida 1(2)
Kommunväxel: 0142-895 00
Växeln är öppen måndag-torsdag 7.30-16.15, fredag 7.30-15.15. Lunchstängt 12.00-13.00.
Emailadress: fö[email protected]
(AB Boxholmshus: fö[email protected])
Riktnummer: 0142
Larm & Polis
SOS (Polis-Ambulans-Räddningstj.mm) ..………....112
Polis ej akuta ärenden…………………………….114 14
Kultur, turism och fritid
Kultur- och turismchef..Fredrik Svaton……...895 28
Turistbyrå
Expedition Polis, Parkgatan 3, Boxholm, tisdag 14.00-16.00
Telefon ....................................... ……………519 01
Räddningstjänst
Bibliotek
Räddningsstation………………………................ 854 00
Jourhavande brandmästare ................................854 05
Frågor om eldning utomhus ................................854 05
Sotningsväsendet ...............................................140 93
Storg. 20, Informationsdisk ...........................895 40
Bibliotekschef ...............Anya Feltreuter..…..895 41
Felanmälan
gator/vägar, VA
Växel………………………………………………..895 00
Då växeln är stängd ...............................070-822 37 27
Kommuninformation
Kommunstyrelsekontor
Kommunstyrelsens ordf…Britt-Marie Johansson..895 25
Kommunchef..……………...Göran Lundström…..896 30
Administrativ chef…..………Fredrik Svaton..…....895 28
Personalchef………………..Sune Fritz…………...895 07
Ekonomichef .......................Jessica Edlund.…….895 30
Kom-fullm-ordförande……..Stig Adolfsson..……..512 08
Telefax .................................................................516 54
Förvaltningar ochnheter
Byggnadsärenden
Byggnadsexpedition..............................................895 21
Plan o Byggchef……………Håkan Jonsson..……895 26
Musikskola
Musikskola, Kommunstyrelsekontoret….......895 58
Musikledare…Iréne Segerberg……..072-231 03 10
Simhall och sporthall
Simhall ....................................... ……………895 64
Sporthall .......................................................895 63
Telefax ..........................................................895 65
Timmeröbadet (sommartid) ..........................519 01
Fritidsgård
Olivia Ågren / Mikael Johansson...................895 67
Miljö- och hälsoskydd
Expedition, Miljökontor, Mjölby ....................850 00
Övrigt
Överförmyndare
Göran Carlsson ................ 570 28, 070-262 77 90
Fackliga exp
Gator, parker, VA,
Sktf Boxholmssektionen .............................895 35
LR-exp ........................................................895 97
renhållning, bostäder, kom.fastigheter
Lärarförbundet exp .....................................896 09
(AB Boxholmshus, www.boxholmshus.se)
Växel……………………………….........................896 00
Energi- och klimatrådgivning
Expedition, Storgatan 28, måndag-fredag 10-12,
………………….. ……………………..0142-857 58
12.30-14.30..........................................................896 91
Telefax .................................................................500 38
VD ......................................Fredrik Noaksson…..896 99
Teknisk chef………….…….Lars-Åke Ogsäter......895 52, 070-263 31 20
Bostäder
Bovärd………………………Inger Gustavsson .....896 95, 070-557 78 11
Driftschef……………………Niklas Odeheim…….896 97, 070-601 69 40
Gatuavdelning
Driftsansvarig gata, park… Tibor Hjertstedt…….070-608 37 30
Jourtelefon EJ DAGTID ... ………………………..895 10
al omg
sida 2(2)
Socialkontor
Centrumgatan 6-8,
Reception, måndag-fredag 10-12
Socialsekreterare, måndag, onsdag-fredag 08.30-09.30
...............................................................896 25
Fax .............................................. ……..896 80
IFO-chef…Anna Bengtsson………..…..896 34
LSS-handläggare…………………..........895 71
Äldreomsorg
Skol- och äldreomsorgschef…Rozita Hedqvist
………………………… 896 33, 073-806 96 33
Telefax ..................................................896 63
Servicehuset Bjursdalen
Söderleden 9, administration ...............896 37
Biståndshandläggare ...........................896 64
Avgiftshandläggare…………...………..896 40
Färdtjänsthandläggare…………………896 24
Särskilt boende enhetschef ....... ……..896 43
Hemtjänsten enhch, grpl ........ 896 52, 896 62
Sjuksköterska .............070-654 97 17, 896 46
Sjukgymnast/Terapeut .........................896 61
Domh. Kort./Rehab…. .........................896 58
Aktivitetssamordnare............................896 40
Köket, ekonomiförest .............. 89654, 89653
Vaktmästare ..............070-588 96 60, 896 60
070-672 17 97
Demensboende
Duvan 1, Bjursdalsv 21 .......................896 87
Duvan 2, Bjursdalsv 21 .......................896 88
Duvan 3, Bjursdalsv 21 .......................896 90
Svalan 1, Söderleden 15 .......896 17, 896 19
Vårdboende
Svalan 2, Söderleden 15 ........896 20, 896 21
Svalan 3, Söderleden 15 ........896 22, 896 23
Behandling och omsorg
Behandl.- och omsorgschef..Carolina Dufmats
………………………….070-889 18 07, 896 41
Dagverksamheten Solbacken ...............896 71
Ungdomsboende..Föreståndare..……..895 60
Mambo…………...Föreståndare………895 33
Utslussen………………………………...895 72
Dagverksamhet Smeden…….…...........896 47
Korttidsverksamh, Bjursdalsv 15A.........511 31
Stödboendet, Bjursdalsv. 17C .............896 83
Gruppbostad Månen, Bjursdalsv. 15C...896 82
Avlastningshem Stjärnan………………..895 45
Barn och utbildning
Version 2015-10-30
Samhälle & kommun
Boxholms kommun
Barnomsorg och utbildning
Stenbockskolan
Exp ..................................................................895 75
Skol- och äldreomsorgschef…..........Rozita Hedqvist
................................................895 89, 073-806 96 33
Förskolechef…................Peggy Gustavsson...895 76
Rektor F-3, Åsbo ............Christina Nessvi.......896 28
Rektor 4-9 .......................Jonas Wass……......895 90
SYV .........................................................…….895 77
Skolsköterska ...................................................895 81
Kurator…………………………………………….895 87
Skolvärd/cafeteria ............................................895 85
Personalrum Valsaren H ..................................895 74
Personalrum Ställaren M ..................................896 02
Personalrum Vällaren L ....................................896 04
Fax ....................................................................896 01
Parketten, skolmåltider .....................................896 11
Åsbo skola
Rektor ..............................Christina Nessvi.......895 18
Personalrum .....................................................896 16
Skolmåltidslokal ................................................895 16
Förskolor
Dalen, Parkg 22 ..................................896 65, 896 66
Hjorten, Bjursdalsv 17 ......................................896 70
Mjölnarkullen, Hjortstigen
Blå………………………………………………….895 05
Gul…………………………………………………896 75
Grön……………………………………………….896 67
Röd………………………………………………..896 72
Orange…………………………………………….896 84
Kök…………………………………………………895 01
Kontor……………………………………………..895 04
Rinnagården, Rinnagården 1…………………...895 80
Vargstigen, Vargstigen 15 ................................896 73
Lillgården, Åsbogården………….......………….895 82
Norr/Sörgården, Åsbogården…………………..896 77
Förskoleklasser/ Fritidshem
Kaprifolen, Stenbockskolan .............................896 69
Solrosen, Stenbockskolan ...............................896 68
Gullvivan, Dahlgårdsgatan 10………………….895 23
Fritidsklubben, Stenbockskolan.......................896 74
Åsbo skola, fritidshem......................................896 78
Vuxenutbildning
Studievägledning ............................................895 77