Sida 1 Till alla boende 2015-05-22 Nyhetsbrev – nr 1 / 2015 Vi har

Till alla boende
2015-05-22
Nyhetsbrev – nr 1 / 2015
Vi har alla under många år önskat oss en uppfräschning av området och även renovering av bl.a.
fönster. Det blir nu verklighet och vi har många spännande projekt framför oss detta år.
I detta nyhetsbrev får ni information om vad som är på gång i vårt område. Vid allmänna frågor
kan ni alltid kontakta styrelsen på [email protected] eller vid mer specifika frågor angående
projekten respektive entreprenör.
1. Renovering/Byte av yttre fönsterbågar
Vad kommer att göras?
Den yttre fönsterbågen inklusive glas kommer att bytas till en fönsterbåge av pulverlackerad (vit)
aluminium samt ett energieffektivt glas. Yttre fönsterkarmar kommer att skrapas, renoveras vid
behov, strykas med oljefärg och därefter tillsammans med fönsterblecket kläs in i pulverlackerad (vit)
aluminium. Med denna renovering/utbyte får vi fönster som är så gott som underhållsfria.
Entreprenör: Windoor AB
Entreprenörens kontakt: Mikael Mjörnemo 0140-680 08 [email protected]
Föreningens kontakt: Ove Ohlsson, Restate AB, 08-400 294 04, [email protected]
Windoor behöver göra kontrollmätning av fönster i ca 30-50% av föreningens bostäder den 27/5
2015. Berörs din/er lägenhet av denna kontrollmätning kommer det att aviseras i brevlådan och
du/ni skall då lämna nyckel/nycklar för tillträde till lägenheten i säkerhetstuben i lägenhetens
ytterdörr.
Efter måttagning sker tillverkning av fönstren under sommaren och montering kommer att påbörjas i
mitten av augusti 2015 och avslutas i mitten av december 2015. All montering i er lägenhet slutförs
vid ett tillfälle. Entreprenören aviserar i god tid innan montering i er lägenhet.
Projektet kan följas på följande webb adress http://fonster.runbygardar.se
Brf Runby Gårdar, Lövstavägen 64, 194 42 Upplands Väsby
Tel: 08-590 718 00, Fax: 08-590 721 00, Organisationsnummer: 769616-4115
www.runbygardar.se , [email protected]
Sida 1
2. Målning av träfasader och Carportar
Reparation och målning av samtliga träfasader i föreningen, målning av gårdarnas accentfärger.
Entreprenör: Renew Service AB
Entreprenörens tillika föreningens kontaktperson är vår fastighetsskötare: Milan Djenadija
Arbetet påbörjas under vecka 28 och beräknas pågå t.o.m. vecka 41 under förutsättning att
väderleken är gynnsam. Möjligtvis kan utbyte av träpanel påbörjas tidigare.
Målning av våra carportar beräknas påbörjas tidigast v.35 så att boende är tillbaka från semester och
kan flytta sina bilar. Avisering om flytt av bilar och parkeringsanvisningar kommer att ske av
entreprenören i god tid.
Målning av accentfärger på bågar runt gårdstrapport innebär att växtlighet kring dessa trappor måste
tas bort.
3. Tvätt av staket
Föreningens samtliga vita staket tvättas under sommaren av. Skador repareras.
Entreprenör: Renew Service AB
Entreprenörens tillika föreningens kontakt: Milan Djenadija
Arbetet planeras att utföras av skolungdomar som sommarjobbar.
4. Byte av värmeåtervinningsaggregat, Borrning för samt installation av Bergvärme
Vår förening har under många års tid haft höga kostnader för värme och andra taxebundna
kostnader. Som ett led i arbetet att förbättra och effektivisera ventilation och värme samt att
även sänka våra kostnader har styrelsen beslutat om byte av värmeåtervinningsaggregat samt
installation av bergvärme.
Entreprenör: Enex AB
Kontakt: Erik Nigell
Tidplan för ventilation (Byte av återvinningsaggregat) blir färdig i slutet av denna vecka och vi
återkommer med ytterligare information inom kort. Det kommer även att finnas en hemsida för detta
projekt där ni kan följa arbetet och få information om när arbeten kommer att ske.
Brf Runby Gårdar, Lövstavägen 64, 194 42 Upplands Väsby
Tel: 08-590 718 00, Fax: 08-590 721 00, Organisationsnummer: 769616-4115
www.runbygardar.se , [email protected]
Sida 2
Arbetet påbörjas troligtvis inom 3-4 veckor och innebär inledande besök i alla lägenheter för kontroll
av nuvarande ventilationsflöden. Efter utbyte av aggregaten (troligtvis i augusti) kommer ytterligare
besök i varje lägenhet för injustering och kontroll av ventilationsflöden
Egeninstallerad köksfläkt samt ventilationsdon kommer att besiktigas och vid felaktig installation
kommer begäran om åtgärd att ske till den boende
Borrning av energihål, 12 st. 200-240 m djupa runt Gård 1, Röd gård samt 19 st. 200-240 m djupa
runt Gård 4, rosa gård kommer att ske i två etapper v.26-29 samt v.33-36
Rörarbeten, ombyggnad av värmecentraler kommer att ske under v.25-35
Anläggningen tas i drift under v.36-37 under förutsättning att vi fått nya kraftinstallationer till
värmecentralerna levererade av EON senast v.35.
Projektet kan följas på följande webb sida http://bergvarme.runbygardar.se
Ovanstående projekt är en stor investering för föreningen. De möjliggörs av vårt goda kassaflöde och
att ränteläget på marknaden är gynnsamt för att låna upp resterande utan att behöva höja våra
boendes avgifter/hyror.
Med vänliga hälsningar
Brf Runby Gårdar
Bengt-Åke Forselius
Ordförande
Brf Runby Gårdar, Lövstavägen 64, 194 42 Upplands Väsby
Tel: 08-590 718 00, Fax: 08-590 721 00, Organisationsnummer: 769616-4115
www.runbygardar.se , [email protected]
Sida 3