KARTUTDRAG FRÅN FASTIGHETSREGISTRET 15.12

KARTUTDRAG FRÅN FASTIGHETSREGISTRET 15.12.2015
Registerenhet 710-431-1-647 Satumaa
Sida 1 (1)
Fastighetsbeteckning: 710-431-1-647
Namn:
Satumaa
Typ av registerenhet: Lägenhet
Kommun:
Raseborg (710)
Antal skiften:
1
På registerenhetens område finns en detaljplan.
Utskriven från fastighetsdatasystemet 15.12.2015.
0
Uppgifterna i fastighetsregistret kan vara bristfälliga och inexakta.
Förrättningshandlingarna och terrängen visar den exakta omfattningen
av registerenhetens område. Registerdata se närmare
www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.
5 km
710-431-1-472 710-431-1-271 710-431-1-93
710-431-1-471
710-431-1-170
710-9-9005-6
710-9-9005-8
710-9-9005-2
6655326
710-9-9901-0
710-9-9005-9 710-9-9005-10
710-9-9005-11
710-431-1-454
710-9-9006-11
710-431-1-169
710-431-1-217
710-431-1-218
710-431-1-619
710-431-1-425
710-431-1-77
710-9-9006-10
710-431-1-216
710-9-9006-9
710-9-9005-15
710-9-9005-14
710-9-9005-20
710-431-1-246
710-431-1-424
710-431-1-653
710-9-9006-7
710-401-2-1
710-431-1-343
710-431-1-344
710-9-9009-1
710-895-2-44
710-431-1-647
710-431-1-150
710-9-9006-4
710-431-1-98
710-431-1-656
710-895-2-35
710-431-1-51
710-431-1-259
710-431-1-641
710-431-1-642
0
710-431-876-6
80 m
Skala 1:2 000
Kartor © LMV, kommuner (kopieringstillstånd 937/KTJ/10)
6654986
300490
300150
Kartan är utskriven i
koordinatsystemet ETRS-TM35FIN.
Bakgrundskartan är riktgivande.