Björklinge A I:21 1881-1885 Namn Sida Aspvik 106 Axlunda 1

Björklinge A I:21
1881-1885
Namn
Sida
Namn
Aspvik
106
Kallbrunn
Axlunda
1-4
Kambo
Backbo
14
Kavelbron
158
Bengtsbo
23
Klasberg ( Nyby ägor)
203
Bolandet torp
Drälinge
Fattigstugan
156-157
27-32
Sida
15
137-138
Koboda
60
Kråksboda
61
208
Kungsbo
166
Forsby
49-56
Källboda
61
Forsby ägor
57-59
Källmyra
215-216
Fågelsång
Källtorp
163
101-102
Källsbo
210
132
Kättsbo
211-212
Granbolund
18
Ladebo
214
Gropen
24
Lagmansbo
Gränby
70-76
Getskinnet
Glädjen
Hammarby
Hammarby ägor
61
5-11
Lisselbo
Lund
62
139
30-39
12-13
Lundselg
123
Hörnet
105
Långåker
63-64
Stora Juvansbo
134
Långängen
Lilla Juvansbo
135
Läby
Juvansbo ägor
136
Malmen
183
Marialund
202
16
81-87
Namn
Sida
Namn
Mickelsbo ägor
65
Ramsjö
Mickelsbo
66
Ramsjö kvarn
Mickelsbo ägor
68
Rickberga
Mjölängen
167-168
Sida
112-114
116
40-44
Rippebo
144
Mossbo
88
Rossla
90-91
Mossbo ägor
89
Salsta
77-78
Mårdsbo
141-142
Sandbo (Gränby)
69
Möboda
120
Sandbo (Drälinge)
29
Norrhagen
186
Sandbro gård
Norrvissjö
93-99
Norrbo (Norrvissjö)
145-154
Sjöbo
92
96
Sjöboda
159-160 (161)
Norrvissjö ägor
100
Sjöhagen
Nyboda
140
Sjöhagen på Asviks ägor 111
Nyby
108
Skolhuset (Tibble)
Nyby kvarn
109
Skommarbo
19
Nyby ägor
110
Skommarbo ägor
20
Nybygget
128
Sköttbo
185
Nynäs
143
Slensen (Nyby)
115
17
204
Närlinge
118-119
Slensen (Sätuna)
188
Närlinge
121-122
Snugga
117
Närlinge
124-126
Stenlunda
162
Närlinge ägor
129-131
Storsvedja
25
Närlinge ägor
133
Lilla Svedja
187
Pussen
184
Sågen
127
Såpebo
21
Såpebo ägor
22
Prästgården
Prästgårdens utjord
205-207
101
Namn
Sida
Namn
Sida
Sätuna gård
169-179
Vesjö torp
155
Sätuna ägor
180-181
Vilhelmslund
165
Södervissjö
103
Vreten
182
Södervissjö torp
104
Ulriksdal (Tibble)
Talltorp
164
Åby
Tebo
Tegeltorp
198-199
79-80
26
Ålsboda
100
161
Åmyra
213
Tibble
190-197
Åsby
44-46
Tibble ägor
200-201
Ängsboda
47-48
Skolhuset (Tibble)
204
Tjäderbo
189
På obestämd ort
217