T AVA: SIDA 1

T AVA: SIDA 1
Tjänstgöringsuppgift för timavlönad personal – ARBETAD TID
Datum
Överenskommelse träffas för varje särskild period och ingen skyldighet
att stå till förfogande mellan överenskomna perioder föreligger.
Anst.
dag
enl.
LAS*
Tjänstg. tid
Antal
Arbetade:
Uppgiften ska inlämnas till arbetsledningen senast
kl 08.00 på morgonen den 1:e i påföljande månad
Obekväm arbetstid för arbetad tim
D
C
B
Vardagskväll
Vardagsnatt
Veckoslut\helg
Veckoslut\helg
extra
Tim
Tim
Bestyrkes av arbetsledare.
A
Fullständig namnteckning.
1
må
0645 1645 9
30
Observera. Den här timlistan består utav två sidor – en för
arbetade timmar och en för frånvaro. Om du både har arbetat
och varit sjuk. vabbat eller haft semester under månaden
ska båda listorna fyllas i och lämnas till din chef.
2
ti
on
0645 1645 9
0645 1645 9
30
30
Osäker på hur du fyller i blanketten?
to
fr
0645 1645 9
0645 1645 9
30
30
Gå till: Komin.malmo.se/wiki/timlista
MEDARBETARE
lö
sö
0645 1645 9
0645 1645 9
30
30
Klockslag
Börjat
3
4
5
6
7
Slutat
8
Tim
Min
Tim
Min
Tim
Min
9
9
Min
30
30
Min
Storhelg
Tim
Min
Storhelg extra
Tim
Min
Namn:
Anställd som: Behandlingsassistent
9
10
Personnr:
11
12
Tjänstgöringsmånad:
13
14
År:
15
16
17
ATTEST
Förvaltningskod:
Kostnadsställe (kod):
Verksamhetskod:
Objekt (ej obligatorisk):
Projekt (ej obligatoriskt):
Tele (beslutsatt.):
18
19
20
21
22
23
E-post (beslutsatt.):
24
25
Beslutsattest:
26
27
Namnförtydligande:
28
29
Behörighetsattest:
30
31
Namnförtydligande:
Summa timmar & minuter:
*) LAS = lagen om anställningsskydd. Alla dagar, då arbete utförs helt eller delvis markeras med X, Även fridag enligt schema samt sjukdag markeras på samma sätt, fastän lön inte utgår.
T AVA: SIDA 2
Tjänstgöringsuppgift för timavlönad personal – FRÅNVARO
Datum
Överenskommelse träffas för varje särskild period och ingen skyldighet
att stå till förfogande mellan överenskomna perioder föreligger.
Anst.
dag
enl.
LAS*
Frånvaro pga
Sjukdom, vab eller semester
Klockslag
Börjat Slutat
1
Antal
Tim
Min
Frånvaro-orsak
ange
sjuk, vab eller
semester
Uppgiften ska inlämnas till arbetsledningen senast
kl 08.00 på morgonen den 1:e i påföljande månad
Obekväm arbetstid under sjuklöneperiod dag 1–14
D
Vardagskväll
Tim
Min
C
B
Vardagsnatt
Veckoslut\helg
Tim
Min
Tim
Bestyrkes av
arbetsledare.
A
Min
Veckoslut/helg
extra
Tim
Min
Storhelg
Tim
Min
Storhelg extra
Tim
Min
Fullständig
namnteckning.
Observera. Den här timlistan består utav två sidor – en
för arbetade timmar och en för frånvaro. Du behöver
bara fylla i sida 2 om har sjuk, vabbat eller haft
semester under månaden. Om du varit frånvarande
ska båda sidorna fyllas i och lämnas till din chef.
2
4
Osäker på hur du fyller i blanketten?
Gå till: Komin.malmo.se/wiki/timlista
5
MEDARBETARE
6
Namn:
3
7
8
Anställd som:
9
10
Personnr:
11
12
Tjänstgöringsmånad:
13
14
År:
15
16
ATTEST
17
Förvaltningskod:
Kostnadsställe (kod):
Verksamhetskod:
Objekt (ej obligatorisk):
Projekt (ej obligatoriskt):
Tele (beslutsatt.):
18
19
20
21
22
23
E-post (beslutsatt.):
24
25
Beslutsattest:
26
27
Namnförtydligande:
28
29
Behörighetsattest:
30
31
Namnförtydligande:
Summa timmar & minuter
*) LAS = lagen om anställningsskydd. Alla dagar, då arbete utförs helt eller delvis markeras med X, Även fridag enligt schema samt sjukdag markeras på samma sätt, fastän lön inte utgår.