AIS transponder - Furuno Sverige AB

VDL-6000 SNABBINSTALLATONS GUIDE
VHF / GPS antenner
Ev. extern display
12 eller 24 VDC
Sensoranslutningar
Krävs vid installation:
Sensor anslutningar
Strömförsörjning (12 el. 24 VDC)
Strömkabel till transponder
M6 skruvar för montering
Fartygets ID uppgifter (MMSI, Call sign m.m.)
Skydd för kontaktdon
VHF/GPS antenn
VHF/GPS antennkabel
AIS transponder
Notera: Skruvar medföljer ej
VDL-6000 SNABBINSTALLATONS GUIDE
Installation
Transponderanslutningar
Det rekommenderas att installationen görs på följande sätt:
1. Antenninstallation
Man kan använda antingen en kombinerad eller separata VHF/GPS antenner.
Den totala förstärkningen i GPS antennen och kabeln bör inte vara mindre än 0dB.
Det rekommenderas att VHF antennen har en förstärkning på minst 0dBi samt att den totala VSWR Tx
inte överstiger 1.4:1 över det specificerade frekvensområdet.
Frekvensområdet för VHF är 156.025-162.025 MHz. GPS använder frekvensen L1 eller 1575 MHz.
GPS antennen kräver fri line-of-sight mot himlen och VHF antennen bör monteras så högt som möjligt och
så långt från andra VHF antenner som möjligt.
Var säker på att antenner och kablar uppfyller de specifikationer som är beskrivna i manualen
och att de är avsedda för sitt ändamål.
2. Montering av transponder
Montera transpondern så att frontpanelen är lätt tillgänglig.
Ytan, på vilken transpondern monteras, bör vara grundligt rengjord. Transpondern ansluts till jord
via monteringsskruvarna som förbinder transpondern till fartygsstrukturen. Det är väsentligt att
ordentlig jordförbindelse uppnås.
3. Anslutning av antennkablar
Var säker på att antennkontakterna är monterade korrekt och att de inte är sträckta för stramt.
Kablarna bör monteras således att saltvatten och kondensvatten inte kan rinna längs kablarna
och förorsaka skada.
4. Anslutning av externa sensorer och annan utrustning
Sensorer och andra utrustningar ansluts via kontakterna X3, X7, X8, X9 och X10.
5. Anslutning av strömförsörjning till transpondern
Transponder, baksida
VHF antennsanslutning (X1)
Transpondern använder en standard VHF antenn för såväl sändare som mottagare. Kontakten är av typen N-hona.
GPS antennanslutning (X2)
Transpondern har TNC-hona anslutning för GPS antennen.
Pilot-plug (X3)
Anslutning tilt lotsens personliga dator (se manualen för ytterligare detaljer)
Strömförsörjning och jordförbindelse (X6)
Transpondern har en-3-vägs "sockerbits" terminal för spänning och jord. Det är viktigt att skruvarna dras åt ordentligt.
Pin
Designator
Interface
Kommentar
1
+
12 eller 24 VDC
Strömförsörjning
2
-
0 VDC
Strömförsörjning (return)
3
GND
Chassijord
Skall anslutas till fartygets jord
Transpondern kräver en driftspänning på 12 eller 24 VDC till kontakten X6.
Notera: Stift nr 3 skall anslutas till fartygsjord.
Transpondern har inte någon på/av knapp och startar därför automatiskt så fort spänning ansluts.
Konfigurering av transpondern
Övrig anslutning (X7)
För ev. extern display och sensorer med R232 anslutning samt för test och underhåll av specialutbildad personal.
Transpondern kan konfigureras genom att antingen använda den inbyggda knappsatsen på frontpanelen
eller via NMEA. Notera: Har inget MMSI-nummer programmerats kommer transpondern inte att sända.
Skruvterminaler för sensoranslutningar (X8-X10)
Vänligen se manualen för ytterligare detaljer.
Fartygets sensorer och annan utrustning kan anslutas till skruvterminalerna X8-X10.
Notera: X8-X10 är fysiskt identiska. Ett skifte mellan skruvterminalerna kan medföra systemfel.
FURUNO SVERIGE AB
Gruvgatan 23, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel.: 031-709 89 40 Fax: 031-709 81 61
E-mail: [email protected]
www.furuno.se