Sensommarläger 2015 - Lutherska församlingen

Sensommarläger 2015
Det gäller himlen!-Vår väg mot målet
Fredag 4 september
19.00
Vägen till himlen – den stängda och
den öppna
1 Mos. 3:24, Jes. 65:1-2, Jes. 35:8,
Joh. 14:6
Ingemar Andersson
Kvällsfika Aftonbön
Lördag 5 september
8.30
9.30
10.00
11.00
12.00
14.30
15.30
16.30
Frukost
Morgonbön
Är du beredd?
Amos 4:12b, 2 Kon. 20:1, Ps. 90:12
Asbjörn Hjorthaug
Barnundervisning under tiden
Hinder på vägen och Guds vapenrustning
- Familjeföredrag
Ef. 6:10-18
Lars Borgström
Mat
Att vara i Guds närhet är lycka för mig
Ps. 73:23-28, 1 Tess. 4:17b-18,
Upp. 21:3-4
Lars Borgström
Barnundervisning under tiden
Fika
Jag kommer snart
Upp. 3:11, Luk. 21:28, Joh. 14:1-4
Asbjörn Hjorthaug
Barnundervisning under tiden
17.30
19.00
Mat
Aftongudstjänst
Låt alla dina vägar vara rätta
Ords. 4:10-27, Ps. 23:3-4, Jer. 4:16
Lars Borgström
Kvällssamling, Kaffe, Aftonbön
Söndag 6 september
Fjortonde söndagen efter Trefaldighet
8.30
10.00
12.00
Frukost
Gudstjänst
Trons tacksamhet Ep. Gal. 5:16-24,
Ev. Luk. 17:11-19
Ingemar Andersson
Mat
”Han som har makt att bevara er
från fall och föra fram er fläckfria och
jublande inför sin härlighet – den
ende Guden, vår Frälsare genom
Jesus Kristus, vår Herre – honom
tillhör ära, majestät, välde och makt
före all tid, nu och i all evighet.
Amen.”
Judas 24-25
Upplysningar
Plats: Lägret hålls på Hjälmargården vid Hjälmarens södra strand, ca 9 km från Vingåker. Se:
www.hjalmargarden.se. På rummen finns täcke och kudde, men lakan måste tas med.
Lägeravgift: 400:- per person. Barn under 6 år gratis, under 14 år halva priset. Max 1200:- per familj. (med
barn utan egen inkomst). Kollekt kommer att tas upp för att täcka utgifterna för lägret.
Anmälan: Helst före den 28 augusti till e-post: [email protected] eller på telefon: 011-12 66 57.
Lutherska Församlingen
i Stockholmsområdet
www.lutherskaforsamlingen.se