En flik av himlen sida 1

Hil FT.IX AU HIffiI.ET
wr ffi&sl$.at€tu
pAarcg
nai{,t'ssxom.,
stuslK; e[I](AEs,
TExr;
wlrEF{E
ttdAmy At{DffiHsso${ sc&
p*
ft'ad
)(ct
s{et
-
nxrxauu wnEHE
ra
0et
rcr}-
}ggg
-
him - hn-
$ej
Eer
Gm
streck -
er sej trot
t6r - me och
Fr
hu
rnot
Crn
- :et vill
jag
le
-
E;
Gm
va
och
trd
stir
hr.r
i
dess
F&ls4
CtnT
-
rc
ha
skr4-ga. I
- rats den ch
stor - mem
det
FT
brus.
Cnn
min-ne -
tung
na
-
a.
le -
Oont
&
hjir -
sr*rt
ver
ta.
F7
f6l - jer
oss
for - mar det, vi
oalx
F7
SmEr
Ett
du*
Cm
Sl - ren lil - ker
blir"
vi rned
bir
liv.
Den prlg -
oss-
Refr.
.jag
lar
oss
ft
BtB
F7sus4 Fl
-
rtg.
um,
Gm
- tan
akl
det,
vfddl
som Hev
GmB
E
det finns en *n ' nan
vet,
och
Jqg
\ret,
F7
in-te
r
50m
hir
pa
srd -
ra si - da* sti* - rror - na ni'n - stansl
B-tema
Fine
F7
Cm
Ji - par
men
- ni -
skan
ha
- rret sli - par ste'- nen
vrrt
och
spet - sar
- m n6ts trr.
',kn
#-rlg
F7
3i6ttg i
sd'
uPP
Er..-4
nog frln gren till
- g&tg ft
etl
och kvitt-ra Fr
grrn.
l[-
ti:
E:
Fll:.
t;
l$r.
6L,,
$i
*5';
Hr'
s-.
ffi
F
r-:
l
.
iri
B-li
BT
i+,"
9ri
g'
[e
*iE,
h
&'
tr:.
*;r.
s:
bi
ti.'
#!
ti.:
E
ffit,
m:
&1-
'
h"
#r
H;
ffi,
fI.l
Sl,
tr.
H.
ffi'
ri
fi,
$,,
fr.
S:'
6o7
d€
blev