Kallelse och dagordning till årsmöte Varmt välkommen! Styrelsen

Kallelse och dagordning till årsmöte
Kallelse till årsmöte för Vetenskap och Folkbildning.
Datum: lördagen 18 april 2015
Tid: 10:00
Plats: sal ”Ellös” i Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg
Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesfunktionärer:
mötesordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare vid eventuell votering
§3. Godkännande av dagordning
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Årsmötets behöriga utlysande
§6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
§7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§8. Inkomna motioner
§9. Styrelsens proposition om stadgeändring
§10. Val av styrelse
§11. Val av revisorer och suppleanter
§12. Val av valberedning
§13. Övriga frågor
§14. Mötets avslutande
Mötet kommer i år att hållas i Göteborg. Förutom själva årsmötet kommer det finnas möjlighet att ta del
av föredrag, utdelning av utmärkelsen Årets folkbildare, middag och fest med underhållning på kvällen,
diskussionstorg, med mera.
Vi bjuder alla deltagare på lunch och kaffe under dagen. Middagen på kvällen kostar 259 kr för de som
önskar delta. Obs! Anmäl om du vill ha middag och/eller lunch senast fredagen den 10/4 genom att logga
in på Mina Sidor: http://forening.foreningshuset.se/vof/loggain (anmälan finns under fliken Evenemang),
alternativt kontakta Martina Olsson på [email protected] eller telefon 073 992 7326.
Varmt välkommen!
Styrelsen
Program
Lördag 18 april
Lokaler
Årsmöte 2015
Årsmötet
09:00 Välkomstkaffe och registrering
10:00 Årsmöte
11:30 Mingellunch och diskussionstorg
13:00 Årets folkbildare
13:30 Kaffe och avslutning
Övriga aktiviteter
VoF på Vetenskapsfestivalen
14:30 Viralgranskaren: Är det sant eller falskt?
15:30 Christine Öberg: På liv och död - om djurförsök i forskningen
16:30 Hanna Brus och Dan Larhammar: Samtal om vetenskap och ovetenskap
18:00 Marie Rådbo: Liv i ett kosmiskt perspektiv
Komplett program finns här
Middag
19:30 Middag och fest på Haket (Obs! Föranmälan.)
Anmäl dig senast den 10 april genom att logga in på Mina Sidor.
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3
Sal: Ellös
Hållplats: Järntorget
Vetenskapsfestivalen
Viralgranskaren: Bältespännarparken,
Kungsportsavenyn
Hållplats: Kungsportsplatsen
Christine Öberg: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 138
Hållplats: Grönsakstorget
Dan Larhammar och Hanna Brus: Pedagogen Hus A,
Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137
Hållplats: Grönsakstorget
Marie Rådbo: Cosmic Club i Bältespännarparken,
Kungsportsavenyn
Hållplats: Kungsportsplatsen
Middag
Haket Bar, Första långgatan 32
Hållplats: Masthuggstorget
Vetenskap och Folkbildning
VoF på Vetenskapsfestivalen
Lördag 18 april
14:30 Viralgranskaren: Är det sant eller falskt?
På sociala medier är alla med och sprider uppgifter, ibland utan att tänka
på att kolla en extra gång. Viralgranskaren är ett projekt på tidningen
Metro och startades i mars 2014. De vill främja källkritik hos läsarna och
låta det journalistiska arbetet omfatta det som sägs och sprids på internet.
Medverkar gör Linnéa Jonjons och Åsa Larsson som är två av
journalisterna bakom Viralgranskaren. Moderator är Karin Gyllenklev,
känd från Institutet i P3.
Plats: Festivaltältbyn i Bältespännarparken, Kungsportsavenyn
15:30 Christine Öberg: På liv och död - om djurförsök i forskningen
Varför forskar man med djurförsök? Christine Öberg var
djurrättsaktivist när hon började sin utbildning inom molekylärbiologi.
Under utbildningen bytte hon ståndpunkt, och kom sedan att själv jobba
med djurförsök. Här berättar hon om varför djur används i forskning,
vilka etiska problem som kan uppstå, och hur det känns att vara
djurälskare men ändå utsätta djur för försök.
Plats: Pedagogen, Hus A, sal AK2 138, Göteborgs universitet, Västra
Hamngatan 25
16:30 Hanna Brus och Dan Larhammar: Samtal om vetenskap och
ovetenskap
Förekommer det kvacksalveriverksamhet i dag? Vilka är riskerna med
pseudovetenskap inom det medicinska och veterinärmedicinska området,
och varför väcker kritik av pseudovetenskapliga behandlingar så starka
känslor? Vad innebär det egentligen att medicinska behandlingar ska vila
på vetenskap och beprövad erfarenhet? Hanna Brus är kiropraktor och
arbetar för att främja självkritik och ett vetenskapligt förhållningssätt
inom sitt fält. För detta arbete fick hon ett personligt hedersomnämnande
i samband med utnämnandet av Årets folkbildare 2014. Dan Larhammar
är professor i molekylär cellbiologi och styrelseledamot i VoF. Vi får ta del av
ett samtal dem emellan som kommer att beröra hälsa och ohälsa, bra och
dålig sjukvård, vetenskap och ovetenskap, samt mycket mera.
Plats: Pedagogen, Hus A, sal AK2 137, Göteborgs universitet, Västra
Hamngatan 25
18:00 Marie Rådbo: Liv i ett kosmiskt perspektiv
Varför bor vi på jorden och inte på någon annan planet runt solen? Kan det ha
funnits liv någon annanstans som redan har dött ut? Vad är chanserna att
hitta liv på en planet runt en annan stjärna än solen?
Föreläsningen är en del av Vetenskapsfestivalens Cosmic Club med musik,
mingel och samtal om rymden i festivaltältbyn i Bältespännarparken.
Söndag 19 april
12:00 Near Death Experiences: Ett samtal om nära-döden-upplevelser
med Dan Larhammar, Peter Fenwick och Adrian Parker
Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet
och styrelseledamot i Vetenskap och Folkbildning. Adrian Parker, psykolog
och professor emeritus vid Göteborgs universitet, är ett välkänt namn för
skeptiker som en av landets mest etablerade förespråkare för parapsykologi.
Peter Fenwick är professor emeritus i neuropsykiatri och neurofysiologi och
har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt forskning kring nära-dödenupplevelser. Han är kontroversiell och har inte sällan kritiserats av kollegor
för sina påståenden om att medvetandet kan överleva när kroppen dör. Var
står forskningen kring nära-döden-upplevelser idag? Vad vet vi och vad kan
vi inte förklara? Moderator: Agneta Lagercrantz.
Plats: Bio Roy, Kungsportsavenyn 45
Vetenskap och Folkbildning
Logi och resor
Vandrarhem
Hotell - Bra
Hotell - Bättre
Masthuggsterassens Vandrarhem
mastenvandrarhem.se
Masthuggsterrassen 10H
Från 210 kr/natt
Hotel Poseidon
hotelposeidon.com
Storgatan 33
Hotel Flora
hotelflora.se
Grönsakstorget 2
STF Hotell och Vandrarhem
svenskaturistforeningen.se
Drottninggatan 63
Clarion Hotel Post
nordicchoicehotels.se/clarion/clario
n-hotel-post
Drottningtorget 10
Slottsskogens Vandrarhem & Hotell
sov.nu
Vegagatan 21
Från 235 kr/natt
STF Vandrarhem Stigbergsliden
svenskaturistforeningen.se
Stigbergsliden 10
Från 165 kr/natt
Lokaltrafik
Comfort Hotel City Center
nordicchoicehotels.se/comfort/comfor
t-hotel-city-center
Stora Badhusgatan 28
Scandic No. 25
scandichotels.se
Burggrevegatan 25
Hotel Pigalle
hotelpigalle.se
Södra Hamngatan 2A
Du kan enkelt ta dig till och från möte, hotell och Vetenskapsfestivalen med spårvagn. Vi rekommenderar följande biljettyper, som
kan inhandlas på Centralstationen och på samtliga Pressbyråbutiker i Göteborg:
Endygnsbiljett 85 kr Res så mycket du vill under 24 timmar. Biljetten finns även som sms-biljett.
Tredygnsbiljett 170 kr Res så mycket du vill under 72 timmar.
Enkelbiljett 26 kr/resa Kan köpas via SMS genom att skicka ”GV” till 0707-26 27 28 (registrering krävs och kan göras på
Västtrafiks webbplats), eller via Västtrafiks mobilapp Reseplaneraren. Enkelbiljetter går även att köpa i biljettautomaterna som
finns ombord på alla spårvagnar.
Från Centralstationen går spårvagn 1 (mot Tynnered), 3 (mot Marklandsgatan), 9 (mot Kungssten) och 11 (mot Saltholmen),
samt buss 60 (mot Masthugget), direkt till Järntorget och Folkets Hus där årsmötet kommer att hållas. Resan tar ca 10 minuter.
För ytterligare reseinformation, se Västtrafiks webbsida.
Vetenskap och Folkbildning
1
2
3
4
5
6
Göteborg C
Folkets Hus
Pedagogen
Bältespännarparken
Haket Bar
Bio Roy
Hotell/Vandrarhem
Årsberättelse 2014 för Föreningen Vetenskap och Folkbildning
Funktionärer
Styrelse
Ordförande Linda Strand Lundberg
Vice ordförande Gunilla Burell
Sekreterare Christine Öberg
Kassör Tony Ekberg
Ledamot Dan Larhammar
Ledamot Pontus Böckman
Ledamot Kjell Strömberg
Ledamot Mikael Ingemyr
Ledamot Martina Olsson
Ledamot Jonas Vils
Styrelsen är geografiskt utspridd över Svealand och Götaland. Styrelsemötena har hållits en gång i
månaden. En gång per kvartal har vi haft fysiska möten i Stockholm dit även ordförande för
lokalavdelningarna inbjöds. Däremellan har mötena ägt rum via Skype.
Medlemsantal
Antalet medlemmar den 1 januari 2014 var 2568, och antalet den 31 december var 2662. Antalet
nyregistrerade medlemmar var under året 233. Utöver medlemmarna fanns vid årets slut 207
Folkvettprenumeranter, inklusive bibliotek.
Revisorer
Revisorer har varit David Eskilsson och Aija Sadurskis.
Valberedning
Ledamöter i valberedningen har varit Amanda Duregård, PJ Råsmark, Adrian Lozano och Sofie Olausson.
Ekonomi och administration
Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningarna. Medlemsavgiften för 2014
var åter 250 kr för fullt medlemskap. För begränsat medlemskap (utan Folkvett eller postutskick) var
avgiften 50 kr. Prenumerationsavgiften per år var 250 kr.
Lokalavdelningarna har inte haft någon separat ekonomi, men det har funnits särskilda
budgetposter för möten och annan verksamhet. Externa föredragshållare arvoderades med högst 2 000
kr utöver eventuella kostnader för resor eller dylikt.
Föreningens administration, som postutskick och medlemsavgifter, sköttes i huvudsak av
företaget Föreningshuset i Stockholm.
Tidskriften Folkvett
Tidskriften Folkvett har getts ut med fyra nummer. Upplagan har varit ca 3000. I redaktionen har Sven
Ove Hansson (ansvarig utgivare), Jesper Jerkert, Peter Olausson, Aija Sadurskis, Linda Strand Lundberg
och Martina Olsson ingått.
Årets utmärkelser
Till Årets folkbildare 2014 utsågs Viralgranskaren.
Till Årets förvillare 2014 utsågs TV4 Nyhetsmorgon.
Hemsidan (www.vof.se) och sociala medier
Hemsidan har använts för att informera om medlemsmöten, årets utmärkelser och nyheter
m.m. På sidan har även artiklar ur medlemstidskriften Folkvett publicerats, efter att den nått
prenumeranterna. Mikael Ingemyr har varit webbmästare och Per Edman har varit ansvarig utgivare för
sidan.
Diskussionsgruppen på Facebook och diskussionsforumet har fortsatt vara aktiva och
föreningens Facebook- och Twitterkonton har uppdaterats regelbundet. Bloggen på hemsidan har
uppdaterats sporadiskt.
Lokalavdelningar
Föreningen har under året fått en ny lokalavdelning med egen styrelse. Allt som allt finns nu
lokalavdelningar i Göteborg, Skåne, Stockholm, Trestad, Uppsala, Örebro, samt den nybildade i
Värmland. Avdelningarna anordnar föredrag och pubträffar samt deltar i andra evenemang såsom
bokmässor och kulturfestivaler.
Göteborg medverkade vid Bok- och Biblioteksmässan samt Vetenskapsfestivalen. De har
arrangerat flera föredrag om bland annat kosttillskott, matmyter och manipulation. Dessutom har
pubträffar anordnats vid varje fullmåne och fikaträffar vid varje nymåne.
Skåne har organiserat månadsvisa skeptikerpubar i Malmö och Lund, ofta med externa
föreläsare, bland annat forskare från Malmö Högskola. Man har också engagerat sig i debatter i lokala
media rörande pseudovetenskap. En serie besök i lokala gymnasieskolor har inletts, och första
föredraget gavs i december på Petriskolan i Malmö.
Stockholmsavdelningen har arrangerat ett antal populärvetenskapliga föreläsningar och Pop
Science Pub, bland annat om samarbete, barnpsykologi, neandertalare och ekologisk odling. Ca en gång
per månad har Skeptikerpub STHLM anordnats, officiellt dock inte av VoF. Tillsammans med Karolinska
Institutet har man organiserat IgNobel-turnéns Sverigebesök.
Uppsala har arrangerat ett antal föreläsningar, skeptikerpubar och skeptikerfika under året.
Lokalavdelningen deltog även i Kulturnatten med bokbord och information om föreningen.
Örebroavdelningen deltog med en monter under Örebro Bokmässa. I samband med mässan fick
Dan Josefsson mota utmärkelsen Årets folkbildare och höll ett uppskattat föredrag. Föreningen
anordnade även ett föredrag med Per Kornhall samt ett antal sociala träffar på ett par olika restauranger
i Örebro.
Värmlandsavdelningen bildades formellt den 22 oktober 2014. Sedan bildandet har föreningen
anordnat två skeptikerpubar och påbörjat planering inför aktiviteter under 2015. I Värmland har man
också engagerat sig i regional debatt kring Sjukvårdspartiet i Värmlands vurm för pseudovetenskaplig
sjukvård.
Debattartiklar och andra medieinsatser
Utnämningen av Årets folkbildare och Årets förvillare 2014 fick stor uppmärksamhet i media och
nämndes av bland annat Dagens Nyheter, Metro, Dagens Media, Göteborgsposten, Dagens Medicin,
Resumé, Journalisten.se och Feber.se.
Riksstyrelsens Linda Strand Lundberg, Christine Öberg och Martina Olsson har debatterat
alternativmedicin i facktidningen Naturvetaren. Linda, Christine och Martina skrev även om samma
ämne i dagstidningen ETC, tillsammans med Dan Larhammar. I början av verksamhetsåret medverkade
Linda Strand Lundberg, Dan Larhammar och Göteborgsavdelningens ordförande Sofia Askengren på SVTs
debattsida. VoF har också skrivit på DN debatt tillsammans med flera politiker ur alla läger, ordförande
för Psykologförbundet och Läkarförbundet, m.fl., om att den så kallade kvacksalverilagen bör inkludera
även psykiskt sjuka.
Dessutom intervjuades ordförande Linda Strand Lundberg i Värmlands Folkblad och
styrelseledamoten Jonas Vils kommenterade konspirationsteorier om det försvunna planet MH370 på
SVT Nyheters webbsida.
Linda Strand Lundberg intervjuades även av Psoriasistidningen. Dan Larhammar och Christine
Öberg medverkade i ett annat nummer av samma tidning och pratade om sprängticka respektive
kolloidalt silver. Christine har även intervjuats av tidningen Neo om kolloidalt silver.
Almedalen
VoF fanns på plats under politikerveckan i Almedalen 2014. Två seminarier arrangerades med fokus på
alternativterapier och patientsäkerhetslagen. Flera politiker och psykologer medverkade.
Medlemskap i Vetenskap och Allmänhet
Under 2014 blev Vetenskap och Folkbildning medlemmar i det nationella nätverket Vetenskap och
Allmänhet som har som syfte att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet.
MOTION, beträffande UTNÄMNING AV FOLKFÖRVILLARE.
Det är mitt intryck att åtminstone Lagerroth (1998) och Dahlqvist (2009) båda haft betydligt mer rätt
än fel i sina respektive missioner, i synnerhet om man ser i backspegeln.
Må så vara att de båda vid tiden för bannlysningen föreföll använda våra demokratiska fri och
rättigheter vårdslöst och att deras predikningar kanske stundtals avvek från Den Sanna Läran, men
sammantaget förefaller godheten i deras livsgärningar att starkt överväga folkförvillelsen. Båda
fördömdes med svåra personliga följder och ett allmänt intryck är att vårt kära Samfund VoF utsatt
dem båda för orätt och oproportionerlig kränkning och att både Samfundet och Den Sanna Läran,
genom dessa ärenden förlorat mycket i anseende hos många av dem som allra bäst behöva
välsignelsen av Den Sanna Läran! Lovad vare Den Sanna Lärans välsignelser!
Naturligtvis kan inte Samfundets dåvarande höga befattningshavare personligen göra avbön från
bannlysningen, tanken är fullständigt orimlig, men jag ber härmed underdånigast Samfundets
nuvarande beslutande församling att besluta att Samfundet offentligt måtte beklaga åtminstone den
oproportionerliga kränkningen och de personliga följderna av bannlysningen för Lagerroth och
Dahlqvist, och att VoF för framtiden ändrar förfaringssättet vid utnämning av folkförvillare, så att VoF
i framtiden i god tid före beslut om utnämning, offentliggör alla nominerade kandidaters namn och
ger kandidaterna tillfälle att försvara sig.
Min mening är att all framtida nominering av kandidater bör vara offentlig och försiggå i en öppen
nomineringsprocess så att ingen utomstående ska kunna misstänka att Samfundets kardinaler genom
personliga lojaliteter och övertro på egna dogmer påverkar utnämningen!
Yrkande:
att Samfundet offentligt måtte beklaga åtminstone den oproportionerliga kränkningen och de
personliga följderna av bannlysningen för Lagerroth och Dahlqvist,
och
att VoF för framtiden ändrar förfaringssättet vid utnämning av folkförvillare, så att VoF i framtiden i
god tid före beslut om utnämning, offentliggör alla nominerade kandidaters namn och ger
kandidaterna tillfälle att försvara sig.
Måtte Den Sanna Lärans välsignelser och oväld lysa över folket!
Alf Ohlsson
Medlem i Vetenskap och Folkbildning
Riksstyrelsens yttrande
Alla medlemmar i Vetenskap och Folkbildning har möjlighet att nominera till de årliga utmärkelserna. Efter
grundliga genomgångar av de nominerade kandidaterna utser styrelsen Årets folkbildare och Årets förvillare.
Med en organisation av VoFs storlek finns alltid möjlighet att personlig antagonism kan föreligga och att en
enskild medlem därmed nominerar en kandidat till Årets förvillare av felaktiga skäl. Regelbundet nomineras
också personer av ringa betydelse till utmärkelsen. Att offentliggöra vilka som nominerats skulle allvarligt
kunna skada dessa individer eller organisationer. Styrelsen överväger noga eventuella konsekvenser av
utmärkelsen och ett offentliggörande av samtliga kandidater skulle innebära att en stor mängd individer
indirekt pekas ut som förvillare av Vetenskap och Folkbildning.
Lagerroth utsågs med följande motivering: Årets förvillare 1998 är Erland Lagerroth. Det är hans enträgna
försök att göra en ytligt mystifierande attityd till naturvetenskapen akademiskt respektabel som kvalificerar
honom för den utmärkelsen. Lagerroth är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har bland
annat skrivit boken Världen och vetandet sjunger på nytt (1994) och artikeln ”Från kaos till kosmos och tillbaka
igen” i Tvärsnitt nr 2-1998
Boken recenserades i Folkvett av Hanno Essén. Efter utnämningen förklarade dåvarande ordförande Dan
Larhammar i Folkvett:
http://www.vof.se/folkvett/ar-1999/nr-1/replik-till-arets-forvillare/
Hösten 1999 publicerade Lagerroth en ny bok med titeln "Nya tankar, nya världar" som även den recenserades
i Folkvett av Hanno Essén:
http://www.vof.se/folkvett/ar-2001/nr-1/nya-ordfloder-fran-lagerroth/
Sammantaget kan konstateras att Erland Lagerroths pretentiösa anspråk på att överbrygga vetenskaper inte
motsvaras av hans texter. Tvärtom underströk hans bok som utkom efter utmärkelsen att han missförstått
mycket av det han anser sig kunna förklara, särskilt kaosvetenskap. Lagerroth tycks särskilt fientligt inställd till
reduktionsm och rationalitet: ”Den prisade ‘rationaliteten’ framstår som en attack, ett pilskott, en våldtäkt på
naturens rytm och existensform.”
Till Årets förvillare 2009 utsågs Annika Dahlqvist för att ha uttalat sig på ett ovederhäftigt sätt om kopplingen
mellan kost och sjukdom samt varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning
av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Utmärkelsen grundades alltså inte på rekommendationer av en
viss diet, utan på de ogrundade vetenskapliga påståenden som Dahlqvist ägnade sig åt.
Med stöd av ovanstående yrkar därför Riksstyrelsen på avslag till motionen i sin helhet.
Proposition till årsmötet (2015) för föreningen Vetenskap och Folkbildning
Stadgeändring gällande val av kassör för föreningen.
Stadgarna för VoF föreskriver att föreningens kassör väljs av årsmötet. Om kassören avsäger
sig uppdraget under året före nästa årsmöte står alltså föreningen utan någon som kan
överta denna viktiga funktion. Sammankallande av ett särskilt medlemsmöte för att välja ny
kassör kan ta tid, kan bli omständigt och mötet riskerar att få låg uppslutning. Styrelsen
föreslår därför en stadgeändring innebärande att kassören utses av styrelsen, och kan vara
en vald styrelseledamot eller någon utanför styrelsen, för att säkra att funktionen
kontinuerligt upprätthålls.
Styrelsen vill påpeka att eventuella problem med ersättare inte uppstår om föreningens
ordförande skulle avgå under löpande verksamhetsår, eftersom en vice ordförande är vald
av årsmötet. Inte heller avgång av enstaka övriga ledamöter påverkar styrelsens verksamhet,
då stadgarna föreskriver att ett styrelsemöte är beslutsmässigt om fyra ledamöter deltar.
Det är alltså enbart kassörsfunktionen som behöver en möjlighet att upprätthållas även om
en person väljer att lämna styrelsen.
Med hänsyn tagen till ovanstående föreslår styrelsen årsmötet att besluta
Att nedanstående paragraf ändras i punkt 4 till:
Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter.
§5
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, behandlas:
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år.
2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Eventuella motioner.
4. Val av ordförande, vice ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.
5. Val av revisorer och suppleanter.
6. Val av valberedning, tre ledamöter jämte en suppleant.
Att nedanstående paragrafs första stycke ändras till:
Styrelsen handhar föreningens verksamhet på grundval av dessa stadgar, årsmötets beslut
och kontakter med medlemmarna. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, och
minst fyra övriga styrelseledamöter.
§7
Styrelsen handhar föreningens verksamhet på grundval av dessa stadgar, årsmötets beslut
och kontakter med medlemmarna. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande,
kassör och minst tre övriga styrelseledamöter.
Styrelsen består av högst femton ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra
styrelseledamöter deltar i förannonserat styrelsemöte. Minst en av ledamöterna måste vara
ordföranden eller vice ordföranden.
Styrelsen hänvisar till följande paragraf i samband med denna proposition:
§ 13
Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut på årsmöte till vilket frågan har utlysts i
möteskallelsen och med minst två tredjedels majoritet.
Styrelsen för föreningen Vetenskap och Folkbildning.