Gräshagskyrkan - Svenska Kyrkan i Jönköping

Aktuellt i
Gräshagskyrkan
Mars – Juni 2015
Koptisk-ortodoxa kyrkan är den
största kristna kyrkan i Egypten och
Mellanöstern och en av de äldsta
kristna gemenskaperna i världen.
Kopt kommer av grekiskans Aigyptos,
d.v.s. någon från Egypten
I Jönköping firar kopterna sin gudstjänst i Gräshagskyrkan, en lördag i månaden.
Vi bad en av dem att berätta om deras påskfirande. En del skiljer sig åt, men det mesta förenar!
Enligt koptisk ortodox tradition föregås påsken av en 40-dagars fasta. Därefter påbörjas
påskens vecka, under vilken vi ber vi speciella böner dagligen, vad Jesus har gjort eller gått
igenom fram till uppståndelsen. Vi tar emot honom som kungen på Palmsöndagen. Under
både måndag och tisdag läser vi bibeltexter om Jesu lidande. Sedan kommer onsdagen som
heter Jobs onsdag eftersom vi läser hela Jobs bok som symboliserar Kristi smärtor. Denna
dag förrådde Judas honom. Därefter kommer skärtorsdagen, då Jesus tvättade sina lärjungars
fötter samt delade nattvarden med dem. Under långfredagen, står vi så stilla, ser på korset och
förhärligar Vår Herre och ber: Du som hängt upp jorden (Job 26:7), vi ser Dig upphängd på
korset. Du som fäste himlarna (Ord.8:27), Du har blivit uppfäst på korset. Du som är livet
(Jon.14:6), har med din död, nedtrampat döden (Apost. 2:24). Och du har somnat i graven med
dina sår. Sedan kommer lördagen, den glädjande lördagen eftersom Jesus av sin egen makt
stigit ner till dödsriket för att befria alla de rättfärdiga: Abraham, Isak och Jakob samt Eva,
Sara och Rakel osv. ( Ef. 4:8-9). På uppståndelsesöndagen, den tredje dagen, då Kristus av
Gudomlig makt uppstod från de döda (Matt. 20:19).
Ordet påsk betyder passage, vilket innebär att Jesu Kristi korsfästelse och uppståndelse har
tagit oss från död till liv, från domen till förlåtelsen och från oron till friden. Därför ber vi för
dessa länder, där konflikter och krig pågår, att Gud ger dem försoning och frid. Vi lyssnar till
Romarbrevets ord dopet i Kristus är ett dop in i hans död för att vi skall få leva ett nytt liv! Vår
koptiska hälsning under påsken och hela pingstperioden är:
Kristus är uppstånden! Han är Sannerligen uppstånden!
Francis Rezk, diakon i koptisk-ortodoxa kyrkan i Jönköping
Gräshagskyrkan
Lovisagatan 10 B, 554 72 Jönköping
Tele 31 35 00 (vaktm. Göran Gynnerstedt)
www.svenskakyrkanjonkoping.se
Mars
1 2 i fastan
10.00 Högmässa, Hollertz. Micropop & Popcorns sjunger. Söndagsskola.
8 3 i fastan
10.00 Högmässa, Hollertz.
13.30 Dopgudstjänst, Hollertz.
15 Midfastsön. 10.00 Högmässa, Lundell.
18.00 ”Hela kyrkan sjunger” allsångsgudstjänst med ”Allakankören”.
21 Lördag
15.30 ”Help” - en välgörenhetskonsert med musik av The Beatles,
se särskild ruta.
22 J Marie b.d 10.00 Högmässa, Hollertz. Ungdomskören Choise.
29 Palmsöndag 10.00 Högmässa, Hollertz. Micropop, sång. Avtackning av Maria Jonsson.
Mässan inleds utomhus med procession runt kyrkan. Efter gudstjänsten:
Servering, auktion och lotterier, avslutning på fastekampanjen
(arr. Gräshagskretsen).
30/3 – 1/4
18.00 Passionsandakter med läsning.
April
2 Skärtorsd.
19.00 Skärtorsdagsmässa, Hollertz. Kyrkokören. Altarets avklädande.
3 Långfredag 10.00 Gudstjänst inför korset, Hollertz.
Kyrkokören sjunger Palestrinas Improperierna.
5 Påskdagen
10.00 Högmässa, Hollertz. Popcorns sjunger. Bibelutdelning till 4-åringarna.
Söndagsskola. Äggjakt.
12 2 i påsktiden 10.00 Högmässa, Hollertz. Gudstjänstvärdssamling.
19 3 i påsktiden 10.00 Högmässa. Ungdomskören Choice.
23 Torsdag
10.00 Vardagsgudstjänst.
26 4 i påsktiden 10.00 Högmässa, Hollertz. Kören Vätterton. Efter gudstjänsten:
Kyrklunch och därefter pilgrimsvandring till Sandseryd.
Maj
3 5 i påsktiden 10.00 Högmässa, Hollertz.
4 Måndag
18.00 Vårfest, se särskild ruta.
10 Bönsöndagen 10.00 Högmässa, Lindqvist. Micropop & Popcorns sjunger.
14 Kristi him.
10.00 Friluftsgudstjänst vid ”sommarland”, Hollertz.
17 Sön f. pingst 10.00 Högmässa, Hollertz.
24 Pingstdagen 10.00 Högmässa, Danfors. Kyrkokören.
31 Hel. tref.dag 10.00 Högmässa, Hollertz.
Terminsavslutning för barngrupperna med musikal.
2
Juni
7 1 sön e. tref 10.00
Högmässa, Hollertz.
14 2 sön e. tref 10.00
Högmässa.
21 Joh.döp. dag 10.00
Högmässa. Kyrkkaffe med tårta!
28 4 sön e. tref 18.00
Kvällsmässa, Hollertz.
Efter högmässan kl 10
serveras alltid ett
enkelt kyrkkaffe
(om inget annat
står angivet).
Efter gudstjänsterna den 28 juni blir det ett sommaruppehåll med gudstjänstlivet i Gräshagskyrkan,
vi hänvisar istället till Sofiakyrkan, högmässa varje söndag kl 11. Buss nummer 3 stannar precis utanför kyrkan.
Välkommen tillbaka igen till högmässa i Gräshagskyrkan söndagen den 16 augusti kl 10.00!
Med reservation för ändringar i gudstjänstprogrammet.
Se fredagsannonsen i Jönköpings Posten eller gå in på vår hemsida www.svenskakyrkanjonkoping.se
Andakt/mässa firas på Junegården onsdagar, ojämn vecka kl. 11.00
Bön i fastan – torsdagar i fastan (26/2 – 26/3) kl. 18.00
Bön, sång och läsning ur ärkebiskopens fastebok.
”Help”
Välgörenhetskonsert
21 mars kl. 15.30
Med musik av the Beatles. Gräshagens
Kyrkokör m.fl. Inträde 100 kronor.
Till stöd för Fastekampanjen ”Utrota
hungern”. Efteråt: Afternoon Tea!
Messy Church
Stickcafé följande onsdagar kl 18:
4 och 18 mars samt den 15 april
Kaffe och gemenskap
finns i hela världen och är ett sätt
för hela familjen att göra något
tillsammans! Alla åldrar är välkomna
till våra kvällar där vi kommer mingla,
pyssla, sjunga, äta, ha andakt mm.
Varje kväll har ett tema som följer en
röd tråd.
Vi samlas den 24/3 och 21/4 kl. 17-19.
Café Gräshagen tisdagar kl 14-15.30
under perioden 2 juni – 25 augusti
Kaffe med bröd 20 kronor
Kaffedax lördagen den 11 april,
kaffe kl 15.30 därefter program
med kören Vätterton
3
VÅRFEST
Vårfest måndag 4 maj, kl. 18.00
Allianskyrkans musikkår
Manskören Sångarbröderna
Vårtal
Kåseri
Servering
Funderar du på att döpa ditt barn i Gräshagskyrkan?
Ta kontakt med distriktspräst Fredrik Hollertz
telefon 31 35 01 eller mejla [email protected]
Man kan ha dop i söndagens högmässa kl 10
eller i en dopgudstjänst samma dag kl 13.30.
Möjlighet finns att låna samlingssalen för dopkaffe.
Diakoni
Tisdag 13 Tisdagsträffen, en öppen samling med sopplunch, kl 14 serveras kaffe,
då talar eller sjunger någon inbjuden gäst.
Onsdagar ojämna veckor kl 18, Gräshagskretsen, (se separat program).
Frågor? Kontakta Elisabeth Granath 31 35 02
Barn & Familj, Ungdom
Söndag 10-11 Söndagsskola som regel när Micropop och Popcorns medverkar.
Måndag 9.30-11.30 Kyrkans Öppna Förskola, för dag-lediga med barn (0-6 år).
Tisdag 17-21 Kyrkans ungdom, årskurs 7 och uppåt.
Har du frågor om barn- och familj? Kontakta Maria Jonsson 31 35 03
Musik & Körer:
Micropop: En aktivitetskör för barn i åk f-3, torsdag kl 14.30-16
Popcorns: Kör för barn i åk 4-6, torsdag kl 14.30-16, Nova: åk 4-6,
torsdag kl 17-18 Choice: ungdomskör, tisdag kl 17.30-18.30
Kyrkokören: från gymnasiet och uppåt, torsdag kl 18.30-20
Frågor om körverksamheten? Kontakta Edward Eklöf 31 35 06
4