december 2015 - Equmeniakyrkan Södra Nissadalen

Equmenia Södra
Nissadalen
Programblad
september - december 2015
Insidan
Dit borde man gå någon gång...
Några hundra meter från vårt
hus på Vallås finns några fina
anlagda dammar. Vid en av
dammarna finns en vackert
belägen grillplats.
Jag går, cyklar eller springer
förbi den flera gånger varje
vecka, och ofta när jag passerar
den så tänker jag att dit borde
man gå någon gång och grilla en
vacker dag.
Under våra 12 år på Vallås har
det hittills aldrig hänt att vi i vår
familj faktiskt gått dit och satt
oss för att grilla.
Förra hösten cyklade jag förbi
och då satt några av flyktingarna
från Arena hotell vid just denna
grillplats. De ropade glatt och
jag stannade till en liten stund,
och under tiden de bjöd på god
grillmat,
så
berättade
de
entusiastiskt att de gick dit varje
vecka och grillade. Varje lördag
satt de där och åt mat och
pratade med varandra och såg ut
över den fina lilla dammen.
.
När jag minns den där händelsen
så dyker två tankar upp:
1. Va' märkligt, här kommer de
från en annan del av världen och
upptäcker något som jag hela
tiden haft nära mig, men inte i
praktiken upptäckt: att det finns
en vacker plats att återkomma till
och glädja sig åt.
2. Vad finns mer helt nära mig
som jag passerar utan att riktigt
uppskatta värdet av det?
Jag tänker att svaret på frågan
till att börja med är en hel del!
Nu går vi in i ännu en höst,
ännu ett läsår. Vilka är
"grillplatserna" i ditt liv? Det
kan vara personer och platser
helt nära dig; i bygden där du
bor, i vår församling, i uppgifter
och möten som väntar just på
dig. Och jag tror att just där kan
du också få upptäcka Gud. Det
börjar med att stanna upp, se sig
om, lyssna in:
Därför skall du idag inse och
besinna att det är Herren som är
Gud uppe i himlen och nere på
jorden, det finns ingen annan.
- 5 Moseboken 4:39
/Andreas
September
8 Tisdag
14.00 Start för "Riviga
gänget" i Hallsbo
12 Lördag
10-14 Enslövsdagen vid
Åledsskolan
13 Söndag
10.00 Gudstjänst m. nattvard
Synnöve Bejegård, sång,
månadsgåvan.
16 Onsdag
14.30 Dagsamling (RPG)
Berättelser från en äldre tid.
Ingeborg Henriksson berättar,
40-talsmusik, servering.
18.00 Språkcafé i Björnstorp
19.00 Församlingsstyrelsen
18-20 Vår församlings arbetshelg
på Strandgården
18 Fredag
____ Fredagskul (Se ruta)
19 Lördag
Styrelseutbildning i
Jönköping
20 Söndag
10.00 Temagudstjänst
”Andlig hängivenhet”,
Andreas Sundelid, Husbandet.
Mat&Prat för unga vuxna
efter gudstjänsten.
21 Måndag
9-16 Själavårdsdag
Betlehemskyrkan i Göteborg,
anmälan senast 15 sep.
23 Onsdag
19.00 ”Hjälp, vi har fått en
tonåring”
Cafékväll med Alf B Svensson,
servering (grupp 3).
18.00 Språkcafé i Björnstorp
27 Söndag
10.00 Gudstjänst
Petter Bäckman, Kerstin
Svensson, Anette Johnsson.
30 Onsdag
18.00 Språkcafé i Björnstorp
Oktober
4 Söndag
10.00 Equmeniagudstjänst
Andreas Sundelid, scouter &
ledare, Ann-Marie Skölde.
Skördeauktion efter
kyrkkaffet.
7 Onsdag
18.00 Språkcafé
10 Lördag
Regionsfest i Vårgårda
10-11 Lördag - söndag
Immanuelskyrkans 150årsjubileum i Halmstad. Se
annons i tidningen.
14 Onsdag
14.30 Dagsamling (RPG)
Med humor och sång i
bagaget. Irene och Robert
Johansson, Aneby, sjunger och
berättar.
18.00 Språkcafé i Björnstorp
19.00 Församlingsstyrelsen
18 Söndag
10.00 Gudstjänst m. nattvard
Carl Sundberg, sång av
Bröderna Sträng,
månadsgåvan.
21 Onsdag
18.00 Språkcafé i Björnstorp
25 Söndag
10.00 Temagudstjänst
¨Kärleksfulla relationer¨,
Andreas Sundelid, Husbandet.
Mat&Prat för unga vuxna
efter gudstjänsten.
28 Onsdag
19.19 Vi i Sennan
Frågesport för alla, servering
(grupp 4).
18.00 Språkcafé i Björnstorp
31 Lördag
10.00 Gudstjänst
Alla Helgons Dag, Thomas
Andersson.
November
3 Tisdag
18.00 Mörkerspårning
För scouter och föräldrar.
Ansvariga: Hallsbo scoutavd.
8 Söndag
10.00 Gudstjänst
Andreas Sundelid, sång av
VGK. Efter gudstjänsten övar
Adventskören. Alla är
välkomna!
11 Onsdag
14.30 Dagsamling (RPG)
Andreas Sundelid berättar om
sommarens USA-resa.
18.00 Språkcafé i Björnstorp
19.00 Församlingsstyrelsen
14 Lördag
Equmenia-försäljning i
Sennan
15.00 Lotterier
Servering (grupp 5).
16.00 Auktion
15 Söndag
10.00 Gudstjänst m. nattvard
Andreas Sundelid, sång av
Lars Fredman, månadsgåvan.
18 Onsdag
18.00 Språkcafé i Björnstorp
22 Söndag
Ekumenisk eftermiddag
Sennan, medverkan av pastor
och författare Liselotte J.
Andersson.
15.00 Föreläsning
16.00 Servering (grupp 6),
försäljning av rättvisemärkta
varor.
17.00 Gudstjänst
Nybildade kören Eqo
medverkar.
Mat&Prat för unga vuxna
efter gudstjänsten.
25 Onsdag
18.00 Språkcafé i Björnstorp
26 Torsdag
19.30 Körövning inför advent
Alla är välkomna!
27 Fredag
_____ Fredagskul (se ruta).
28 Lördag
14.30 Adventssamkväm
OBS, ny tid! Servering (gr. 1).
29 Söndag
10.00 Adventsgudstjänst
Andreas Sundelid, Inger
Lindberg, adventskör, Sennan
Brassband, ssk-sång.
December
16 Onsdag
18.00 Språkcafé
6 Söndag
10.00 Gudstjänst
Per Österberg med hemgrupp.
20 Söndag
10.00 Gudstjänst
Söndagsskolans avslutning.
Andreas Sundelid, sång av
kören Eqo.
2 Onsdag
18.00 Språkcafé i Björnstorp
9 Onsdag
18.00 Språkcafé i Björnstorp
10 Torsdag
18.30 Lucia i Sennan
Servering (grupp 2).
12 Lördag
16.00 Lucia i Hallsbo
Försäljning & servering (gr. 3).
24 Torsdag
Julafton
Mer om Julens gudstjänster
kommer i nästa programblad.
11.00 Julbön
23.00 Julnattsgudstjänst
13 Söndag
10.00 Gudstjänst m. nattvard
Andreas Sundelid, sång av
VGK, månadsgåvan.
Texter och teman
Läs gärna igenom texterna inför kommande söndags gudstjänst. Bed,
fundera – kontakta gärna Inger eller Andreas och ge förslag och tankar
kring den aktuella söndagens tema! Ta även med våra lokala, nationella
och globala förbönsämnen i dina böner. (Vad gäller de två sistnämnda se förbönskalender på bokbord eller på:
http://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/material/forbonskalender
eftersom de inte fanns tillgängliga när det här bladet trycktes)
13 september Femtonde söndagen i trefaldighet Ett är nödvändigt
Nehemja 9:19-21; Apostlagärningarna 20:32-36; Matteus 6:31-34
Vi ber för: Övriga Equmeniaförsamlingar i Halland.
20 september Sextonde söndagen efter trefaldighet Döden och livet
Jesaja 26:19; 1 Korinthierbrevet 4:7-14; Johannes 11:28-44
Vi ber för: Strandgården, personal och frivilligarbetare. Vi ber också
för dem olika styrelser som varit på utbildning i helgen.
27 september Sjuttonde söndagen efter trefaldighet Rik inför Gud
2 Moseboken 32:1-4, 30-35; 1 Johannesbrevet 2:15-17; Matteus 6:19-24
Vi ber för: Sångare & Musiker; Sennan Brass, Husbandet, organister.
4 oktober Den helige Mikaels dag Änglarna
Daniel 6:16-22; Uppenbarelseboken 12:7-12; Lukas 10:17-20
Vi ber för: Alla barn och ungdomar och deras trogna ledare i de olika
Equmeniagruppern. Nattcaféet på Söderlingsvägen 6, de som jobbar där
och de som besöker det.
11 oktober Tacksägelsedagen Lovsång
1 Krönikeboken 29:10-14; 1 Thessalonikerbrevet 5:16-24; Lukas 17:11-19
Vi ber för: Immanuelskyrkan som denna dag firar 150 år.
18 oktober Tjugonde söndagen efter trefaldighet Att leva
tillsammans
Rut 2:8-12; Apostlagärningarna 9:36-43; Markus3:31-35
Vi ber för: Samtalsgrupper, bönegrupper och hemgrupper.
25 oktober Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet Samhällsansvar
Jeremia 29:4-7; Romarbrevet 13:7-10; Matteus 22:15-22
Vi ber för: Mat & Prat.
31 oktober Alla helgons dag Helgonen
Jesaja 49:8-10; Uppenbarelseboken 7:9-17; Matteus 5:1-12
Vi ber för: Läxhjälpen, och vi får också uttrycka tacksamhet för de
personer som betytt mycket för oss, som nu är döda.
8 november Tjugotredje söndagen efter trefaldighet Förlåtelse utan
gräns
1 Moseboken 50:15-21 1 Petrusbrevet 4:12-19; Matteus 23:37-24:2
Vi ber för: Kyrka i Vilshärad och det arbete som görs även under
vinterhalvåret med exempelvis barnmusiken.
15 november Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan
Sefanja 3:8-13; Uppenbarelseboken 3:10-13; Matteus 25:1-13
Vi ber för: Scout och miniscout i Hallsbo.
22 november Domsöndagen Kristi återkomst
Jesaja 65:17-19; 2 Petrusbrevet 3:8-13; Matteus 25:31-46
Vi ber för: Det ekumeniska arbetet; våra grannförsamlingar i Enslöv
och Oskarström. Vi ber också för Liselotte och våra andra evangelister i
Equmeniakyrkan.
29 november Första söndagen i advent Ett nådens år
Sakarja 9:9-10; Uppenbarelseboken 3:20-22; Matteus 21:1-9
Vi ber för: För människor här i vår bygd i Södra Nissadalen, för dem
som bott här i hela sitt liv, och dem som är inflyttade.
6 december Andra söndagen i advent Guds rike är nära
Jesaja 35:1-10; Jakobsbrevet 5:7-11; Matteus 13:31-34
Vi ber för: Scout och miniscout i Sennan.
13 december Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren
Malaki 4:4-6;2 Petrusbrevet 1:19-21; Matteus 11:12-19
Vi ber för: Alla barn som snart går på jullov, och för alla deras lärare
och annan personal på alla skolor.
20 december Fjärde söndagen i advent Herrens moder
Sefanja 3:14-17; Filipperbrevet 4:4-7; Lukas 1:30-35
Vi ber för: Söndagsskolan och vår nya kör.
24 december Julafton Den heliga natten
Jeremia 20:7-11; Apostlagärningarna 7:55-8:8; Lukas 2:1-20
Vi ber för: Dagsamlingarna/RPG, Riviga gänget.
26 december Annandag jul Martyrerna
Mika 7:1-6; Apostlagärningarna 4:18-31; Matteus 12:49-53
Vi ber för: scout i Fröslida, för kristna systrar och bröder som förföljs
för sin tro.
Skidor på sportlovet?!
Även februarilovet 2016 tänker vi åka ett gäng till någon
bra skidanläggning för några dagars fin lägersamvaro.
I skrivande stund är det inte bestämt vart färden
går, men vi tänker oss 4-5 dagar vecka 8. Ett
alternativ är Sunne i Värmland, men det kan
också bli på en plats närmare än så. Oavsett vart
vi åker så är alla åldrar välkomna, och tack vare
självhushåll så håller vi nere priset.
Boka in vecka 8 så kommer mer information snart!
Vår församling - i samverkan med
andra goda krafter i vår bygd!
Enslövsdagen 2015
Lördagen den 12 september kl.10-14
bjuder Enslövs samhällsförening in
till Enslövsdagen, där alla bygdens
föreningar har chansen att
presentera sin verksamhet, bjuda in till höstens grupper, och
knyta kontakter med
andra föreningar.
Nytt för i år är att
Enslövsdagen arrangeras i
nära samarbete med
Åledsskolan, där vi även kommer att hålla till detta år.
Ekumenisk eftermiddag med
Liselotte J Andersson
22 november i Sennan
I år gästas vi av Liselotte J
Andersson, författare, föreläsare och
riksevangelist i Equmeniakyrkan.
Hennes starka förankring i själavård
och andlig vägledning lyser igenom i
både hennes förkunnelse, och i
hennes poesi och övriga författarskap.
kl.15 Föreläsning Vårt enda hem är kärleken
kl.16 Fika och försäljning av Fair Trade
varor från Världsbutiken Reko
kl.17 Ekumenisk gudstjänst, predikan av Liselotte, sång av nya
ungdomskören, medverkan även från övriga kyrkor.
Nu är det Fredagskul!
- Ett roligt och bra alternativ till tv-soffan.
Alla åldrar är välkomna!
Fredagen den 18 september Bomber & granater!
kl.17-18.30 Lek & idrott i Åledsskolans idrottshall
kl.19-21.30 Piratjakt hos Anne & Calle Sundberg i
Skummeslövstrand. Eld finns. Du tar med något att
grilla (eller något annat du vill äta!)
Gemensam avfärd från Åleds idrottshall kl.18.30
Fredagen den 27 september Söta & salta sommarminnen
kl.17-18.30 Lek & idrott i Åledsskolans idrottshall
kl.19-21.30 Vi minns med bilder och berättelser sommar som gått. De
som vill tar med några bilder, ett litet
filmklipp eller kanske någon pryl från
sommaren 2015. När du anmäler dig till
kvällen, så talar du om vad du vill bidra med,
både vad gäller eventuella minnen och något
till den gemensamma pajbuffén.
Anmäl dig senast två dagar före respektive datum:
[email protected]; 070-3946937
Välkommen!
Södra Nissadalens Missionsförsamling & SMU
Regionsfest för Equmeniakyrkan
Västra regionen
Vårgårda den 10 oktober
Information om anmälan och program hittar du här:
http://equmeniakyrkan.se/regionvast/2015/08/14/
regionsfest-i-vargarda-10-oktober/
Det går även bra att ringa Inger
Lindberg för mer information,
tel. 070-205 64 76.
Kvinnofrukost
En sjukhusdiakon reflekterar
Kvinnofrukost med Elisabeth Eriksson, diakon på sjukhuskyrkan
i Halmstad. Elisabeth har under lång tid arbetat nära människor i
livets slutskede, och när livet snabbt
förändras.
När? Lördagen den 24 oktober kl.
9.00-11.00.
Var? Equmeniakyrkan i Sennan.
Kostnad? 80 kr per person för både
frukost och föreläsning.
Anmälan? Senast tisdagen den 20
oktober till Inger Lindberg, tel
070-2056476.
Varmt välkommen!
Equmeniakyrkan Södra Nissadalen.
Vinterkläder sökes!
I skrivande stund är det soligt och varmt, men så småningom behöver vi bylta på oss igen. Våra flyktingvänner i Oskarström tar tacksamt emot varma
kläder och skor för både barn och vuxna.
En del av flyktingarna möter vi på språkcafé i
Björnstorpskyrkan på onsdagar kl.18.00-19.30. Där kan
du få vara med och sitta och prata svenska, eller bidra genom att
baka mat- eller kaffebröd.
Vad gäller boendet på Spenshult, så väntar man fortfarande på de
första flyktingarna ska anlända. Kanske sker detta i oktober, och
redan då kan du få vara med och bidra på olika sätt.
Har du kläder eller bröd att ge? Ta med det till kyrkan i Sennan
eller ring/mejla till Andreas: 070-3946937,
[email protected]
Hjälp - vi har fått en tonåring!
Välkommen till cafékväll med Alf B Svensson,
psykolog, författare och mycket uppskattad
föreläsare.
Equmeniakyrkan i Sennan
Onsdagen den 23 september kl.19
Välkommen till en kväll du sent kommer att
glömma. Du får praktiska och konkreta råd och
ny inspiration.
• Din tonåring behöver dig
• Så hjälper du din tonåring att lyckas i skolan
• Sätta gränser - men vilka och hur?
• Hur ger man barn en bra självkänsla
• Lycklig – hur blir man det?
I samband med föreläsningen får du även veta mer om studiecirkeln
Palla! - för föräldrar till tonåringar. Om tillräckligt underlag finns drar
kursen igång den 14 oktober. Man träffas fem kvällar, och utgår från ett
material som tagits fram av Halmstad kommun och Region Halland.
Har du frågor kring föreläsningen eller studiecirkeln? Ring eller mejla
redan nu: 070-394 69 37; [email protected]
Vår helg på Strandgården
Helgen den 18-20 september har vi i vår församling, tillsammans
med Immanuelskyrkan, ansvaret för marktjänsten på
Strandgården. Du kanske har möjlighet att vara med en hel dag,
eller bara några timmar - alla insatser är välkomna! Föreståndare
finns på plats och ger tydliga instruktioner om vad som behöver
göras
Vi behöver varje dag minst fem personer från Södra Nissadalen.
Ring Sven-Erik Arvidsson och anmäl dig till denna viktiga och
roliga insats: 070-2929388
Höstens temagudstjänster
– och början till en ny kör för vuxna!
Under förra hösten fyllde runt 30
medlemmar i en enkät med runt
100 frågor som rör vår församling.
Konceptet kallas NFU - Naturlig
församlingsutveckling. Efter att
svaren med tysk (NFU kommer ursprungligen därifrån) grundlighet
databehandlats fick vi bland annat reda på hur det ser ut just nu på åtta
olika områden. Det starkaste området visade sig vara det som här kallas
kärleksfulla relationer, och det svagaste det som med NFU-språk
betecknas hängiven andlighet. Det senare kan enklare beskrivas som det
egna andaktslivet. Med den här spegelbilden av vår församling kommer
höstens två temagudstjänster att handla om just dessa två områden.
Har du något du vill bidra med inför de här gudstjänsterna, så tveka inte
att höra av dig!
20/9 Jesus och jag - om det egna andaktslivet
25/10 Kärleksfulla relationer - att möta Gud i en annans blick
På de båda temagudstjänsterna medverkar husbandet, som dessa gånger
bjuder in till en lovsångskör. Till den är vuxna i alla åldrar välkomna.
Kören övar under ledning av Lasse Lagerqvist kl. 08.30 den aktuella
söndagen. Dessutom försöker vi om möjligt få till ytterligare ett
övningstillfälle för dem som kan. Tid meddelas längre fram.
JUBILEUMSHELG i IMMANUELSKYRKAN
- 150 och 115 år
Spikat program kommer innan 1a september!
Lördag: kl 13-16 seminarier
Lördag: kl 18:00 Jubileumsmiddag i cafeet
Lördag: kl 19:30 Festkväll med Britta Hermansson, Bröderna
Sträng, Sing for Life mfl. Avslutas med andakt.
Söndag kl 13:00 Teologiseminarium med Prof Tomas Kazen.
Söndag kl 16:00 Tacksägelsegudstjänst med bitr. Kyrkoledare Olle
Alkholm. Halmstads Brassband, sång av Jenny Grahn. mm
Tårtbuffet vid kyrkkaffet och därefter AUKTION av
tacksägelsegåvor.
"Riviga gänget"
träffas i Hallsbo
Missionskyrka varannan tisdag 14.00-16.30 ojämna veckor med
start den 8 september.
Vi tar hand om avlagda textilier och förvandlar dem till
barnlakan, bandage, kompresser och blöjor. Vi tar även hand om
tyger, stickade babytröjor, frottéhanddukar, tyllgardiner till
myggnät, tråd och stickgarner m.m.
Allt packas i lådor och skickas via Equmeniakyrkan till vår
systerkyrka i Kongo, som driver många sjukhus, vårdcentraler
och skolor. Behoven är stora och omättliga.
Vi behöver bli fler som hjälps åt i detta arbete.
Välkommen att vara med!
Hör av dig till IngMarie Cedås tel.66006, Gunhild Axelsson tel.
62129 Inger Majberger tel.64112 eller Gunnel Strandberg
tel.64126.
NYSTART!
Nu i höst börjar en ny ung ungdomskör. Alla tjejer och
killar från årkurs 4 och uppåt är
välkomna att öva en fredag i månaden.
Följande övningstillfällen, kl.17.3018.30 i Sennan, gäller under hösten:
28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12.
Två tillfällen att framföra sångerna:
22/11 & 20/12
Frågor? Ring Cilla (0738-170807) eller Sofia (0738-380710)
Den nya ungdomsgruppen är för alla som går i sexan och
uppåt.
Varje fredag kl.18.30-21.30 träffas de som vill i Sennan
för olika aktiviter. Det enda som är sig likt från gång till
gång är att man börja med fika,
och avslutar med en andakt.
Däremellan kan det vara allt från
utflykter, konserter, spelkvällar
med mer. Ibland behöver plats
och tid ändras, men det får du
som deltar reda på i god tid via sms.
Du som är vuxen och läser detta (oavsett om du har egna
barn i tonåren eller inte) och känner att det här en bra
grej. Du är välkommen att vara med, en eller flera
fredagar under hösten. Din närvaro förgyller livet för
både ungdomarna och dig själv!
Undrar du något? Ring Andreas: 070-3946937
Equmenia i Södra Nissadalen
Equmenia vänder sig till barn och ungdom, kontakta oss om du har
frågor eller är intresserad!
Scout och miniscout (från 7 år)
Fröslida tisdagar kl. 18:00-19:30.
Kontaktperson Mikael Lindén, tel. 035- 62 111.
Hallsbo tisdagar kl. 18:00-19:30.
Kontaktperson Andreas Holgersson, tel. 035-660 00.
.
Kontaktperson Jan-Olof Svensson, tel. 035-66 141.
Kompisklubben (9-13 år)
Jämna veckor i Åledsskolans idrottshall 17-18.30
Kontaktperson Andreas (070-394 69 37)
Övning en fredag i månaden kl.17.30-18.30
För mer info ring Cilla (0738-170807) eller Sofia (0738-380710)
Sennan varje fredag kl.18.30-21.30
Kontaktperson Andreas (070-394 69 37) eller Inger (070-205 64 76).
XL - samtalsgrupp från gymnasiet och uppåt
Ring Inger för mer info, tel. 070-205 64 76.
Läxläsningsgruppen
Sennan tisdagar kl. 15.00-17.00.
Kontaktperson Andreas (070-394 69 37) eller Inger (070-205 64 76).
Sennan i samband med söndagens gudstjänst, vanligen kl. 10.00.
Kontaktperson Ulrika Majberger tel. 035-630 51
Equmenias ordförande: Margareta Björk
Majberget
313 92 Oskarström
Equmenias kassör :
Sofia Lundkvist
Granvägen 10
313 30 Oskarström
Equmenias plusgiro:
52 13 79-8
Equmenias bankkonto: 7472-47-04578
Tel: 035-641 50
Tel: 035-661 23
Equmenia Södra Nissadalen
Adress:
Expedition:
Box 153, 313 02 Sennan
Equmeniakyrkan i Sennan
Virshultsvägen 9
Tel: 035-663 95
Tisdag 10.00-12.00
Expeditionstider:
Pastor & församlingsföreståndare:
Diakon:
Inger Lindberg
Gamla Nissastigen 103
313 32 Oskarström
Tel: 070-205 64 76
Andreas Sundelid
Ängsgårdsvägen 217
302 58 Halmstad
Tel: 035-12 15 07, 070-394 69 37
[email protected]
Vice församlingsföreståndare:
Per Österberg
Sandåsvägen 19
302 30 Halmstad
Tel: 0706-855799
[email protected]
[email protected]
Församlingens två Lisbet Magnusson
ordförande:
Lindbacken, Fröslida
314 96 Torup
Tel: 035-630 57
Kassör:
Helena Majberger
Bockalt 671
313 92 Oskarström
Tel: 035-620 22
Plusgiro:
Bankgiro:
Swishnummer:
Församlingsnr:
57 48 56-1
5778-5214
12345 946 93
Arne Joelsson
Finsbovägen 13
313 94 Sennan
Tel: 035-663 57
Besök oss på Internet! Adress till församlingens webbplats:
http://equmeniakyrkan.sodranissadalen.se/