Ladda ner - Forum för levande historia

Förintelsens minnesdag 27 januari 2015
Kulturförvaltningen uppmärksammar Förintelsens minnesdag 2015 med filmvisning, samtal
och utställning om Förintelsen under andra världskriget och dess arv idag. I år är det 70 år
sedan koncentrations- och förintelselägret Auschwitz befriades 1945.
Boktjuven 27 januari kl 18
Filmvisning av den uppmärksammade filmen Boktjuven, vilken bygger på
den internationellt framgångsrika boken med samma namn av Markus
Zusak. Vi inleder med samtal och en tyst minut för att hedra Förintelsens
offer och anhöriga.
Gratis! Alla är hjärtligt välkomna.
Plats: Biograf Odeon i Skövde Kulturhus
70 år sedan befrielsen
26 januari–6 februari
Utställningen 70 år sedan befrielsen innehåller unika vittnesmål och är
uppbyggd kring olika teman: Antisemitism, antiziganism, Kristallnatten,
getton, deportation, koncentrationsläger och befrielsen. Utställningen lyfter
överlevandes berättelser från tiden före, under och efter Förintelsen.
Utställningen är producerad av Forum för levande historia. 70 år sedan
befrielsen visas på Stadsbiblioteket på Skövde Kulturhus.
Bakgrund
Den 27 januari har varit nationell minnesdag över Förintelsens minnesdag i Sverige sedan
1999. FN deklarerade minnesdagen 2005. Genom minnesdagen lyfts engagemanget fram hos
de som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Vi gör det för att
hedra alla offers och överlevandes minne och för att markera att vi tar avstånd från
främlingsfientlighet och rasism.
Sedan 1999 har det i Sverige varit en nationell minnesdag som lyfter fram engagemanget hos
alla som bekämpar 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag.
Kulturförvaltningen har under åren på olika sätt uppmärksammat detta. Framför allt med att
kontinuerligt visa skolbiofilmer som knyter an till vår moderna historia, och då inte minst
andra världskriget. I år vill vi lyfta fram minnesdagen lite extra.
För mer information, kontakta någon av oss!
Karoline Svensson, Skövde Stadsmuseum, 0500–49 81 52, [email protected]
Anders Ericsson, kultursekreterare, 0500–49 80 76, [email protected]
Lizette Uddmar, Stadsbiblioteket, 0500–49 80 77, [email protected]