Boteå FVO

Boteå FVO
Boteå FVO arrenderas av Högforsåns intresseförening.
intresseförening. Våra sjöar och tjärnar innehåller till största
delen gädda, abborre och mört. Men vi har några vatten med ädelfisk. Det är Hustjärn och Svarttjärn där
vi utplanterar stor Venåöring (7 hg- 1,2 kg). I våra strömmande vatten finns öring. I Högforsån kommer
också harren i maj som kan vandra upp till första vandringshindret.
Vindskydd finns vid Svarttjärn, Hustjärn, Brustjärn och vid Högforsån.
Vinterfiske efter röding i Brustjärn.
Fiskekort:
Handlarn
Stefan Andersson
Dan Andersson
Tommy Hellström
RogerBolin
Anders Öhlund
Undrom
0612-600 04
Kalknäs
073-812 24 27
Offer
0612-605 18
Offer
0612-600 17
Stöndar
0612-605 16
Färjestället Undrom 0612-604 13
Särskilda fiskekort och
regler för:
Hustjärn och Svarttjärn
Dygnskort 80:-/ 2 fiskar
Brustjärn
Dygnskort
80:- / 4 fiskar
Kontaktpersoner:
Stefan Andersson
073-812 24 27
Tommy Hellström
0612-600 17
Kortpris:
Dygn
År
År familj
Årskort
ungdom under 16 år
30:100:150:-
50:-