Aktivitetsbroschyr - Surahammars kommun

Västmanland
THE ESSENCE OF SWEDEN
VÄRLDSARV VARGSAFARI ÄLGPARK FOLKHEMSTUR BÅTTURER KAJAK- OCH KANOTTURER HISTORISKA
VANDRINGAR GUIDAD FISKETUR HÖGHÖJDSBANA HELIKOPTERTUR VILDMARKSVANDRING FAMILJEÄVENTYR ...
WORLD HERITAGE SITE WOLF HOWLING SAFARI MOOSE PARK ”SWEDEN, THE MIDDLE WAY” BOAT TRIPS
HELICOPTER TOUR BEAVER SAFARI CANOEING AND KAYAKING GUIDED FISHING TOUR FAMILY ADVENTURES ...
Vildmarken
Åar, sjöar och öar
Västmanland är Europas närmaste vildmark med mindre än en timme från
Västerås stad och bara 90 minuter från Stockholm. Här får besökarna ta del av
vidsträckta landskap och djupa oförstörda skogar. Regionen är speciellt attraktiv
för aktiva familjer och här finns turistföretag som erbjuder allt från guidade turer
till prisbelönt älgsafari.
Svartådalen, som ligger i hjärtat av Västmanland, är känd för sitt rika fågelliv,
sina våtmarker och skogar. Det här är en miljö som erbjuder fantastiska fotomöjligheter.
Regionen är en idealisk destination för fiskeentusiaster, fågelskådare och botaniker
och för aktiviteter som vandring, cykling eller kanot. Tack vare Västmanlands geografiska placering kan man här också finna ett rikt och ovanligt växtliv.
I Västmanland finns hundratals sjöar och vattendrag med utmärkt fiske. Bävern
lever i många av de små skogssjöarna och det finns flera företag som erbjuder
bäversafari och som hyr ut kanoter.
Den anrika och en gång mycket viktiga transportleden Strömsholms kanal har 26
slussar som är manuellt manövrerade. Kanalen har en fallhöjd på 100 meter och
erbjuder en fantastisk kanotupplevelse.
Mälaren sträcker sig hela vägen till Stockholms skärgård och med sina tusentals
småöar är Mälaren populär bland båtägare och badentusiaster. Det finns båt- och
sightseeingturer som avgår från Västerås hamn till många av öarna i Västerås
skärgård, bland annat till Östra Holmen som är en populär baddestination.
Datum, tider och priser i
broschyren gäller 2015. Med
reservation för ändringar.
Dates, times and prices are
valid for 2015. All tours subject
to change.
2
The Wilderness
The Rivers, Lakes and Islands
Västmanland is Europe’s closest wilderness. Less than an hour from the city
of Västerås, and only 90 minutes from Stockholm, vast landscapes and deep
unspoiled forests offer great opportunities for visitors. The region is particularly
attractive for active families. Tour companies offer everything from guided hikes
to award winning moose safaris.
The Svartådalen (“Black River Valley”) area in the heart of Västmanland is
famous for its wealth of bird species and the wetlands and forests offer some
great photo opportunities. This is an ideal destination for fishing enthusiasts,
birdwatchers and botanists, and for hiking, swimming, cycling or canoeing.
In the northern parts of the region the important biological boundary with
northern Sweden is found. This beautiful area supports an unusual combination
of southern and northern flora.
Västmanland boasts hundreds of lakes and rivers offering splendid fishing, and
scores of nature reserves and national parks. Beaver can be found in many of the
small forest lakes and there are several companies offering Beaver Safaris and
canoe rentals.
The old and once very important Strömsholm’s Canal with 26 locks, rises over 100
meters and offers an unusual canoeing experience. All locks are operated manually.
Lake Mälaren stretches all the way out to the Stockholm archipelago and with
thousands of small islands in the region it is a popular area for boating and
swimming. A number of boat trips and sightseeing tours set sail directly from
Västerås city harbor to the islands in the Västerås archipelago. Östra Holmen, a
favorite for swimming, is serviced by ferry.
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
Industrihistoria
Stadsliv
Västmanlands industrihistoria sträcker sig tillbaka till början av 1300-talet,
när järnmalmen först började brytas. Många av de magnifika herrgårdarna,
en gång i tiden byggda för brukspatronerna, erbjuder idag ett komfortabelt
boende på landsbygden. Västmanlands industrihistoria erbjuder många
spännande besöksmål: Sala Silvergruva, också känt som Sveriges skattkista,
hade sin storhetstid under 1500-talet. Idag kan man besöka gruvan och gå en
guidad tur på 155 meters djup. Unesco-listade Engelsbergs bruk och världens
äldsta bevarade oljeraffinaderi ”Oljeön” ligger båda i Ängelsberg. På många av
besöksmålen finns också turistcenter som erbjuder guidade turer, restauranger,
hantverk och souvenirbutiker.
Västerås är en fin sommarstad med tusenåriga anor och en befolkningsmängd
på drygt 140 000 invånare. Här kan du färdas i tiden genom att utforska Anundshög med sina forntida gravhögar och stenskepp, vandra längs Kyrkbacken eller
besöka Vallby friluftsmuseum.
Här finns ett kongresscenter och ett antal arenor för större evenemang. Staden är
också ett mycket bra exempel på en medelstor svensk industristad som växte och
frodades under det svenska folkhemmets storhetstid. Det imponerande industriarvet vid Kopparlunden och Karlsgatan, det modernistiska stadshuset, biblioteket
och typiska funkislägenheter och efterkrigstidens shoppingcenter i betong är exempel från denna intressanta tid i svensk historia.
Varje år i juli står Västerås som värd för ”Power Big Meet”, en festival som lockar
bilentusiaster från hela världen med över 10 000 amerikanska bilar.
Industrial Heritage
City Life
Västmanland’s industrial heritage dates back to the beginning of the 14th
Century, when iron ore was first mined. Many of the magnificent Manors that
today provide visitors with comfortable countryside accommodation were
originally built for the owners of these industries. During the 16th Century the
silver mine at Sala generated enormous wealth. The industrial heritage of the
region provides some fascinating excursions. Visitors to the old silver mine at
Sala, once known as “Sweden’s treasure trove”, can explore the mine workings
155 meters underground. Engelsbergs Bruk is listed on Unesco’s World Heritage
List, while nearby Oljeön (“Oil Island”), is the site of the world’s oldest intact oil
refinery. Many of these attractions are tourist centers today.
Västerås is a thousand year old city with a population of over 140 000 people.
Step back in time at the graves and stone ships at Anundshög or experience how
people used to live at Kyrkbacken (“Church Hill”) or the outdoor museum“Vallby
Friluftsmuseum”.
Västerås is also a great example of a typical medium sized Swedish industrial
town that grew and flourished during the time when the famous Swedish
welfare system, known as ”The middle way”, emerged. The majestic industrial
heritage at Kopparlunden and Karlsgatan, the modernistic town hall, the library,
functionalistic apartment buildings and post war concrete malls are some
examples of sites from this interesting period of Swedish history.
There is a congress center and a number of arenas for big events. Each year
in July, the city hosts the world famous “Power Big Meet” festival with over
10 000 American
cars and a carnival
atmosphere.
VÄSTMANLAND
– THE
ESSENCE OF SWEDEN 2015 3
VÄSTMANLANDS BÄSTA UPPLEVELSER
THE BEST EXPERIENCES IN VÄSTMANLAND
Sidnummer, nummer på kartan/Page number, number on the map
6. Upptäck världsarvet Engelsbergs bruk/Discover the world heritage site of Engelsberg Ironworks
7. En dag på Fågeltorpet/One day at the croft, Fågeltorpet
8.Älgsafari/Moose safari
9. Bäversafari i skymningen/Beaver safari
10.Vargsafari/Wolf howling tour
11. Bäversafari och älgsafari/Beaver safari or moose safari
12. Guidad fisketur/Guided fishing tour
13. Familjeexpedition Kolarbyn/Family expedition Kolarbyn
14. Picknick i fårhagen/Picnic with the sheep
15. Paddling i storskogen /Canoeing in the deep forest
16. Bil & Teknikhistoriska Samlingarna/Exhibition of cars and technical history
17. Guidade vandringar i Arboga/Guided tour at Arboga
18.Räkkryssning/Prawn feasting cruise
19. Guidade visningar på Strömsholms slott/Guided tours at Strömsholm palace
20-21. Västmanlands kommuner/The municipalities of Västmanland county
22. Ett dygn i ån/24 hours in the river
23. Hjälmare kanal-kryssning/Boat trip on Hjälmare Canal
24. Upplev Sveriges första actionbad!/Experience Sweden’s first action waterpark!
25. Upplev Mälaren på en RIB-båt/Enjoy Lake Mälaren on a high speed boat
26. Historiska guidningar vid Anundshög/Guided tours at Anundshög–Sweden’s highest burial mound
27. SHC Scandinavian Helicopter Center tar dig till nya höjder/
SHC Scandinavian Helicopter Center takes you up in the air to unknown adventures
28. Kajakturer i Västerås/Kayaking in Västerås
29. Hyr kanoter för egen paddling på Mälaren/Rent canoes for self guided paddling on lake Mälaren
30. B&B=Beaver and Breakfast/Beaver safari at dawn
31. Spana efter bäver i Svartådalen/Beaver Safari in Svartådalen
32. Höghöjdsbana, Sala Silvergruva/High wire adventure track, Sala Silvermine
33. Sala Silvergruva – guidad tur/Sala Silvermine–guided tour
34.Folkhemsturen/Sweden, The middle way
35. Gårdsjö älgpark/Gårdsjö moose park
36-39. Vinter i Västmanland/Winter in Västmanland
Med reservation för ändringar. Alla aktiviteter genomförs med minst två personer. All tours subject to change. All activities require a minimum of two participants.
4
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
Utgivare och produktion: Västmanlands Kommuner och Landsting 2015. Omslagsfoto: Per Groth
35
8
6
9
33
7
11 13
10
14 15
30
32
31
12
22
19
34 26
24
25 27
28 29
16
17 18
23
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
5
UPPTÄCK VÄRLDSARVET – ENGELSBERGS BRUK
DISCOVER THE WORLD HERITAGE SITE OF ENGELSBERG IRONWORKS
6
SVENSKA
ENGLISH
Engelsbergs bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan 1993 på Unesco:s lista över världsarven.
Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och
det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika.
Engelsberg var ett av de viktigaste järnbruken i världen och det var
denna typ av järnbruk som gjorde att Sverige blev en av världens
största järnproducenter. En guidad tur ger en intressant inblick i
den svenska järnhanteringens historia.
Bruket är ett av världens få privata världsarv och ägs av familjen
Ax:son Johnson sedan 1916, idag via Nordstjernan AB.
Engelsberg Ironworks is one of the most important industrial
monuments in the world and has been listed as a Unesco world
heritage site since 1993. Iron was shipped from here to Stockholm
and the world beyond via the Strömsholm Canal. A guided tour
gives visitors the chance to see the large water wheel in action,
which drives the ore crusher in the smelting house, as well as the
forge with its huge hammers.
There are not many private owned worldheritage sites in the
world but Engelsberg Ironworks is one of them and is owned by
the Ax:son Johnson family since 1916, today by Nordstjernan AB.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Fagersta Turism
Dag och tid: Alla dagar 22 juni–19 augusti kl. 11.00, 13.30 och
15.30.
Mötesplats: Engelsbergs Bruk – utanför ”Slaggarboden”, ett litet
rött hus vid stora parkeringen.
Pris: Vuxen 65 kr, barn under 15 år gratis. I priset ingår guidad
visning på svenska. Engelsk och tysk Audio Guide finns.
Bokning: Boka på tfn 0223-131 00, hos din återförsäljare, på
turistbyrån eller på www.vastmanland.se!
För mer information: www.fagersta.se/turism/engelsbergsbruk
Operator: Fagersta Turism
Day and time: Every day June 22–August 19 at 11.00 am,
13.30 (1.30 pm) and 15.30 (3.30 pm).
Meeting point: Engelsbergs Bruk – Outside the red cottage
“Slaggarboden” at the large parkinglot.
Price: Adults SEK 65, children under 15 yrs free of charge.
Guided tour in Swedish, Audio Guide in English and German.
Booking: Pre book by phone +46 (0)223 131 00, at your
reseller, Tourist Information Centre or at www.vastmanland.se!
More information: www.fagersta.se/turism/engelsbergs-bruk
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
EN DAG PÅ FÅGELTORPET
ONE DAY AT THE CROFT, FÅGELTORPET
SVENSKA
ENGLISH
Att äta det vilda
I alla tider har naturfolk levt på det den vilda naturen gett. I tider av
hungersnöd har de vilda växterna räddat människor från svält. En
kunskap som börjar försvinna. Under dagen tittar vi vilka ätbara växter vi
har i skog o mark, vi samlar in och lagar mat och äter tillsammans. Med
dig hem har du recept och en nyfikenhet som får dig att vilja prova mer.
Koka salvor av växter
Under en dag tillverkar vi salvor, cerat o shampo av naturens ingredienser
som blommor, blad olivolja, bivax med mera. Med dig hem har du
sådant vi kokat ,recept och en förståelse för naturens läkande kraft. Alla
ingredienser och förpackningar ingår.
Skapa i silverlera
En eller två dagar, du väljer själv, skapar du de vackraste smycken.
Efter lite instruktioner formar du leran till det du vill. Så bränner vi ur
cellulosan ur leran , polerar den och du har ett eller fler strålande smycke
i 99 procent silver. Ett litet paket silverlera ingår. Mer material finns att
köpa på plats.
Eating the wild
Mankind has always fed on Nature’s gifts. During times of famine, wild
plants have saved us from starvation–a disappearing knowledge. This
day begins with searching and collecting edible plants, and then we prepare, cook and eat together. You will take home recipes, and a curiosity
that makes you want to try more.
Prepare Ointments from Plants
We spend a day making ointments, lip balm, and shampoo from natural
ingredients such as flowers, leaves, olive oil, beeswax etc. You will bring
home your products, recipes and an understanding for Nature’s healing
power. All ingredients and containers are included.
Creating from Art Clay Silver
One or two days–your choice–create the most beautiful jewelry you can
imagine. After a short introduction, you will form the clay into anything
you want. Then we burn off the cellulose from the clay, polish it, and you
will have created one or more brilliant pieces of jewelry. A small amount
of Art Clay Silver is included and more is available for a minor fee.
PRAKTISK INFORMATION
PRACTICAL INFORMATION
Aktör: Fågeltorpet AB
Dag och tid: Att äta det vilda: torsdag 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6,
25/6. Klockan 10:00-18:00.
Koka salvor av växter: torsdag 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8,
20/8, 27/8. Klockan 10:00-18:00.
Skapa i silverlera: fredag–lördag 3–4/7, 10–11/7, 17–18/7, 24–25/7,
31/7–1/8, 7–8/8, 14–15/8, 21–22/8, 28–29/8, 4–5/9, 11–12/9.
Klockan 10:00-18:00.
Mötesplats: Fågeltorpet, Väster Våla, Ängelsberg
Pris: 1 500:–/dag. Barn 8–15 år 1 000:–/dag. Kaffe/te och bröd samt
en vegetarisk lunch ingår.
Information: Till dagen att äta det vilda behövs lämpliga kläder för att
gå i skog och mark. Regnkläder vid behov.
Bokning: Boka på [email protected], 070–58 53 953, hos din
återförsäljare eller på turistbyrån
För mer information. www.fageltorpet.se
Arranged by: Fågeltorpet AB
Date and Time: Eating the Wild: Thursday May 21, 28, June 4, 11, 18,
25. At 10:00–18:00 (10 am–6 pm).
Prepare Ointments from Plants: Thursday July 2, 9, 16, 23, 30,
August 6, 13, 20, 27. At 10:00–18:00 (10 am–6 pm).
Creating from Art Clay Silver: Friday–Saturday July 3–4,10–11,
17–18, 24–25, 31. August 1, 7–8, 14–15, 21–22, 28–29, September
4–5, 11–12. At 10:00–18:00 (10 am–6 pm).
Where: Fågeltorpet, Väster Våla, Ängelsberg
Cost: SEK 1 500/day. Child 8–15 yr, SEK 1 000/day. Coffee/tea, bread
and vegetarian lunch included.
Information: For you city folks: – For ‘Eating the Wild’ you need proper
clothing and footwear for traversing forests and fields. It may also rain.
Booking: Reservations at [email protected], 070–58 53 953, at your
nearest dealer or the Tourist agency.
See also: www.fageltorpet.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
7
ÄLGSAFARI – MÖT DEN SVENSKA NATIONALSYMBOLEN I SITT VILDA TILLSTÅND
MOOSE SAFARI – MEET THE SWEDISH NATIONAL SYMBOL IN THE WILD
SVENSKA
ENGLISH
Älgsafari – ett ståtligt skådespel. Föreställ dig hur vattnet stänker
när en 650 kg tung älgtjur plumsar ner i skogstjärnen precis framför oss. Till fots vandrar vi i stiglös terräng genom ett av världens
älgtätaste vildmarksområden.
Moose safari – a magnificent show. Imagine the splash of water
when a massive 650 kg heavy Moose Bull jumps into the small
lake just in front of us. On foot we hike in pathless terrain through
one of the most moose populated wilderness areas on earth. The
safari finishes with a minibus tour when we visit other favorite
spots of the moose. We have seen moose on all safaris during 12
years. The safari has moose guarantee.
Safarit avslutas med en rundtur i minibuss, då vi besöker många
fler av älgarnas favorittillhåll. Vi har sett älgar på samtliga safarin
under 12 års tid. På sämsta safarituren skådades 2 älgar. På den
bästa safarituren skådades 34 älgar. Safarit utlovar älggaranti.
Safarituren börjar med en trerätters middag med många råvaror
från skogen. Till middagen lyssnar vi på en kunnig och erfaren
viltsafariguide som berättar historier om älgen och en del andra
vilda djur i skogen. Safarit är ett certifierat Naturens Bästaarrangemang.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Naturarvskompaniet
Dag och tid: Safarit arrangeras mellan 9 maj–2 oktober. Udda
veckor lördagar: 9/5, 23/5, 6/6, 20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 29/8,
12/9, 26/9. Jämna veckor fredagar: 15/5, 29/5, 12/6, 26/6,
10/7, 24/7, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10. Från 4 deltagare även
bokningsbart andra dagar. Start mellan 16:00-18:30 beroende på
solens nedgång.
Mötesplats: Naturarvskompaniets Äventyrscentral i byn Kloten,
mellan Skinnskatteberg och Kopparberg.
Pris: Vuxen 1 250 kr. Barn 6–15 år 1 000 kr. I priset ingår 6
timmars guidad älgsafari, en trerätters middag och transfer till
och från älgskogen. Logi som tillägg: Övernattning i dubbelrum,
sänglinne, handdukar och frukost 500 kr/person.
Information: Regnkläder och gummistövlar vid regn eller
som backup. Extra kläder att ta på sig efter solens nedgång då
temperaturen ofta sjunker något. Skor som står emot en del vatten
rekommenderas.
Bokning: Boka på tfn 0580-310 07, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.naturarvskompaniet.se
8
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
The safari starts with a three course dinner with many ingredients
from the forest. To the dinner we listen to an experienced wildlife
tracker who let us know about the moose and many other wild
animals. The safari is a certified Nature’s Best arrangement.
INFORMATION
Operator: Nordic Discovery
Day and time: between May 9 and October 2. Uneven weeks
Saturdays: 9/5, 23/5, 6/6, 20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 29/8, 12/9,
26/9. Even weeks Fridays: 15/5, 29/5, 12/6, 26/6, 10/7, 24/7,
7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10. From 4 participants, also to be booked
on other week days. Start between 16:00-18:30 (4:00–6:30 pm)
depending on the setting of the sun.
Meeting point: Nordic Discovery’s Adventure Center in village
Kloten, located in the heart of the Nature Reserve MalingsboKloten, between Skinnskatteberg and Kopparberg.
Price: Adults SEK 1 250, Children 6-15 yrs SEK 1 000. Included in
the price: 6 hours guided moose safari, a three course dinner and
transfer to and from the moose forest. Additional accommodation:
One-night stay in double room with sheets, towels and breakfast
500 SEK/person.
Information: Rain gears in case of rain or as a backup. Warmer
clothes to put on after sunset when the temperature often drops.
Water resistant shoes are recommended.
Booking: Pre book by phone +46 (0)580 310 07, at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.nordicdiscovery.se
Foto: Peter Cairns
BÄVERSAFARI I SKYMNINGEN – EN RIKTIG NATURUPPLEVELSE
BEAVER SAFARI - A REAL NATURE EXPERIENCE
SVENSKA
ENGLISH
Bäversafari - ett spektakulärt skådespel. Det höga plasket bryter
tystnaden. En vattenkaskad stiger mot himlen för att någon
sekund senare falla tillbaka mot vattenytan. En bäver har dykt
och gjort ett rejält och spektakulärt frånskjut med sin långa
platta svans. Kanotpaddling genom ett av Sveriges bäverrikaste
vildmarksområden. Chansen att se bäver är mycket stor. Vi har sett
bävrar på samtliga safarin de fem senaste åren.
Safariturerna börjar med en trerätters middag med många råvaror
från skogen. Till middagen lyssnar vi på en kunnig och erfaren
viltsafariguide som berättar historier om bävern och en del andra
vilda djur i skogen. Safarin är ett certifierat Naturens Bästaarrangemang.
Beaver safari - A spectacular show. A high splash ends the silence.
A beaver dived and did a strong spectacular flick with his long
and flat tail. Canoe paddling through a very beaver rich wilderness
area in Sweden. The chance to see beaver is very big. We have
seen beavers on all safaris during the last five years.
The safari starts with a three course dinner with many ingredients
from the forest. To the dinner we listen to an experienced wildlife
tracker who lets us know about the beaver and many other wild
animals. The safari is a certified Nature’s Best arrangement.
PRAKTISK INFORMATION
Day and time: The safari is arranged between May 16 and
September 25. On even weeks Saturdays: 16/5, 30/5, 13/6, 27/6,
11/7, 25/7, 8/8, 22/8, 5/9, 19/9. On uneven weeks Fridays: 22/5.
5/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9. From 4 participants
also to be booked on other week days. Start between 16:30–
19:00 (4:30–7:00 pm) depending on the setting of the sun.
Aktör: Naturarvskompaniet
Dag och tid: Safarit arrangeras mellan 16 maj–25 september.
Jämna veckor lördagar: 16/5, 30/5, 13/6, 27/6, 11/7, 25/7, 8/8,
22/8, 5/9, 19/9. Udda veckor fredagar: 22/5. 5/6, 3/7, 17/7, 31/7,
14/8, 28/8, 11/9, 25/9. Från 4 deltagare även bokningsbart andra
dagar.
Mötesplats: Naturarvskompaniets Äventyrscentral i byn Kloten.
Mellan Skinnskatteberg och Kopparberg.
Pris: Vuxen 1250 kr. Barn under 15 år 1000 kr. I priset ingår 5-6
timmars guidat bäversafari, en trerätters middag, kanoter, paddlar,
flytvästar, vattentäta säckar och sittunderlag. Logi som tillägg:
Övernattning i dubbelrum, sänglinne, handdukar och frukost 500
kr/person.
Information: Regnkläder och gummistövlar vid regn. Extra
kläder att ta på sig efter solens nedgång då temperaturen ofta
sjunker något.
Bokning: Boka på tfn 0580-310 07, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.naturarvskompaniet.se
INFORMATION
Operator: Nordic Discovery
Meeting point: Nordic Discovery’s Adventure Center in village
Kloten, located in the heart of the Nature Reserve MalingsboKloten. Between Skinnskatteberg and Kopparberg.
Price: Adults SEK 1 250, Children under 15 yrs SEK 1 000.
Included in the price: 5-6 hours guided beaver safari, a three
course dinner, canoes, paddles, life jackets, water proof sacks and
sitting pads.
Additional accommodation: One-night stay in double room
with sheets, towels and breakfast SEK 500/person.
Information: Rain gear in case of rain or as a backup. Warmer
clothes to put on after sunset when the temperature often drops.
Booking: Pre book by phone +46 (0)580 310 07, at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.nordicdiscovery.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
9
Foto: WildSweden
VARGSAFARI
WOLF HOWLING TOUR
SVENSKA
ENGLISH
Följ med på en lärorik naturupplevelse där du har stora chanser att
höra vargar yla på natten. Övernattning i tält i ett vargrevir. Våra
guider tar dig med ut i skogen för att spåra, lyssna och spana efter
vargar och de lyckas med stor hängivelse förmedla känslan av
närheten till naturen och vargens närvaro.
Join our popular Wolf howling tour and spend a night in a tent
inside the Wolf territory. For many of our guests, this is the real
highlight of their visit to Sweden. You have a good chance to hear
the Wolves howl at night. If chances arise, our guides will also take
you to try to see the Wolves from a distance. Although we rarely
see Wolves it does happen every now and then.
Tänk dig att du är ute mitt i natten och sitter på en kulle i en mörk
skog. Månen skiner mellan grantopparna och allt är knäpptyst.
Plötsligt ylar en ensam varghanne. Från andra sidan sjön svarar
hela vargfamiljen. Under några minuter fylls hela skogen med ett
intensivt ylande. Sedan blir det knäpptyst igen.
En vargsafari kan bli en upplevelse för livet.
INFORMATION
PRAKTISK INFORMATION
Operator: WildSweden
Aktör: WildSweden
Dag och tid: Varannan torsdag under slutet av juni–september
Day and time: Every other Thursday at the end of the months
from June to September.
Mötesplats: Grimsö Forskningsstation, Lindesbergs kommun.
Meeting point: Grimsö Research Station, Lindesbergs kommun
Pris: 2 450 kr per person. Åldersgräns 15 år. I priset ingår: guide,
besök på Grimsö Forskningsstation, föreläsning om varg, övernattning, vildmarksmiddag och fika dag 1, brunch på pensionat dag 2.
Price: SEK 2 450 per person. Included in the price: Tour leader,
visit at Grimsö wildlife research station, lecture on Wolves, lodging
Outdoor dinner day 1. Brunch at a guesthouse located in the edge
of the wolfterritory day 2.
Information: Deltagande bör kunna vandra i skogen utan svårigheter. Vi vandrar kortare sträckor på små skogsvägar, men även
i ojämn terräng. På natten vandrar vi ibland 1–2 timmar i mörker
på skogsvägar. Nivå: Medium.
Bokning: Boka på tfn 070-610 61 50, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.wildsweden.se
10
We travel together by foot and by car in small groups under skilled
guidance in one of Sweden’s Wolf territories. We eat dinner together
by the open fire and accommodate in a canvas tipi tent with sleeping bags right in the middle of the wild and lush Wolf territory.
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
Information: Participants should be able to walk in the forest
without difficulties. We walk shorter distances on gravel roads as
well as in uneven terrain. At night we sometimes do longer 1–2
hour walks in darkness on gravel roads. Walking level: medium.
Booking: Pre book by phone +46-(0)70-610 61 50, at your
reseller or Tourist Information Centre!
More information: www.wildsweden.com
Foto: Marie Mattsson
Foto: WildSweden
BÄVERSAFARI OCH ÄLGSAFARI – KVÄLLSTURER
BEAVER SAFARI OR MOOSE SAFARI IN THE EVENING
SVENSKA
ENGLISH
Bäversafari
Bävern är ett fascinerande djur som är svår att se på nära håll. Har
du sett en bäver någon gång? Följ med våra kunniga guider till en
stilla sjö i skymningen. Vi lyckas nästan alltid komma nära flera
bävrar under en kväll.
Älgsafari
Följ med på ett genuint skogsäventyr och möt skogens konung,
den mäktiga älgen. Våra erfarna guider tar dig med på en oförglömlig resa genom de täta skogarna i Bergslagen, en region känd
för sina många små sjöar, ständigt gröna skogar och fantastiska
djurliv. Vi har sett vilda älgar varje gång sedan starten 2002.
Beaver Safari
Join our experienced guides on a silent evening tour on the lake. We get
close to several of these shy animals almost every time. The peacefully
winding waterways of the pristine Bergslagen forests are home to one
of the most remarkable mammals of the taiga eco-system, the Beaver.
Moose Safari
Join us for a genuine forest adventure and meet the king of the
forest, the mighty Moose. Our experienced guides will take you on
an unforgettable journey through the dense forests of Bergslagen,
a region known for its many little lakes, evergreen woods and amazing wildlife. We have seen wild Moose on every tour since 2002.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: WildSweden
Dag och tid: Älgsafari onsdagar och fredagar. Bäversafari tisdagar
och torsdagar. 17 april–31 sept. Kvällstur ca kl 17–23, exakta
tider meddelas vid bokning.
Mötesplats: Älgsafari: Kolarbyn, 3 km sydost om Skinnskatteberg. Bäversafari: Karmansbo herrgård, receptionen.18 km söder
om Skinnskatteberg.
Pris: Vuxen 1250 kr, barn t.o.m. 15 år 695 kr. Åldersgräns 8 år. Ingår
i priset: Bäversafari: Guidad tur i gummibåt med elmotor, flytväst,
vildmarksmiddag. Älgsafari: Guidad tur och vildmarksmiddag.
Information: Bäversafari: Vi åker gummibåt med elmotor på
bäversafarin. Deltagande bör kunna simma. Älgsafari: Deltagande
bör kunna vandra i skogen utan problem. Vi går på små skogsvägar men även i ojämn terräng. Nivå: lätt/medium.
Bokning: Boka på tfn 070-610 61 50, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.wildsweden.se
Operator: WildSweden
Day and time: Moose safari Wednesdays and Fridays, Beaver
safari Tuesdays and Thursdays. 17 April to 31 September. Evening
tour approx. at 17:00–23:00 hrs (5–11 pm) exact times will be
announced at booking.
Meeting point: Moose safari: Kolarbyn Ecolodge, 3 km SouthEast of Skinnskatteberg. Beaver safari: the reception at Karmansbo
manor, 18 km south of Skinnskatteberg.
Price: Adult SEK 1250, Children up to 15 yrs SEK 695. Age limit 8
yrs. Included in the price: Beaver safari: Guided tour by boat with
electric engine, buoyancy vest, outdoor dinner. Moose safari: Tour
leader and outdoor dinner.
Information: Beaver safari: Participants should be able to swim.
Moose safari: Participants should be able to walk in the forest
without difficulties. We walk shorter distances on gravel roads as
well as in uneven terrain. Walking level: easy/medium
Booking: Pre book by phone +46 (0)70-610 61 50, at your
reseller or Tourist Information Centre!
More information: www.wildsweden.com
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
11
GUIDAD FISKETUR – KVÄLLSTUR MED BÅTMAT
GUIDED FISHING TOUR–EVENING TOUR WITH BOAT MEAL
SVENSKA
ENGLISH
Runt omkring Färna finns många vackra sjöar som ger fantastiska
fiskemöjligheter. Den bästa fiskelyckan får man när man tar sig ut med
båt. Mört, brax, harv, sutare, abborre, gädda och gös är de vanligaste
arterna. Vilka fiskearter vi försöker att fånga beror på vädret, där framförallt vinden kan påverka. Att vara ute på sjön under flera timmar,
mitt i naturen, är en upplevelse och om vi hittar fisk blir den ännu
bättre.
Turen är lämplig för alla, med eller utan fiskeerfarenhet. Vi äter båtmaten under turen i båten, på en ö eller vid stranden. Tid och plats beror
på vilken sjö vi ska vara vid, fiskelyckan och vädret.
Around Färna there are many beautiful lakes that provide fantastic
fishing opportunities. The best results can be acquired when we go out
with the boat. Roach, bream, rudd, tench, perch, pike and pike-perch
are the most common species. What we’ll try to catch depends on the
weather. The wind for example is an important factor. Several hours
out on the water is a great experience, if we find fish, it is even better.
The tour is suitable for beginners as well as experienced fishermen.
We will eat our boat meal during the tour, in the boat, on an island or
on a nearby beach. It depends on the lake, the catch and the weather.
PRAKTISK INFORMATION
Operator: Färnas Hjärta Bed & Breakfast
Day and time: Wednesdays during May–October, 17:00–21:30
(5 pm–9.30 pm, depending on the season)
Meeting point: Färnas Hjärta Bed & Breakfast
Price: Adult SEK 695 per person, children 8–15 yrs SEK 350
(accompanied by an adult). Minimum age 8 yrs. Included in the
price: Boat rental, life jackets, fuel, fishing rods, bate and other fishing
equipment, fishing license, guide, coffee/tea and a boat meal.
Other information/equipment: Participants need to have
swimming capabilities. Please bring weather proof, warm clothes and
shoes/rubber boots, rain jacket, camera, a cap and sunglasses.
Options: Add on lodging at Färnas Hjärta Bed & Breakfast. Rates
from SEK 350 per person, bed linen, towels and breakfast are included.
Boat hire without guide is possible.
Booking: Pre book by phone +46 (0)76 262 53 87, at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.farnashjarta.se
Aktör: Färnas Hjärta Bed & Breakfast
Dag och tid: Onsdagar under maj–oktober, kl 17.00–21.30
(beroende på säsongen)
Mötesplats: Färnas Hjärta Bed & Breakfast
Pris: Vuxen 695 kr/person, barn 8–15 år 350 kr (i sällskap av en
vuxen). Åldersgräns 8 år. I priset ingår båt, flytväst, bensin, fiskespön,
övrigt fiskematerial, fiskekort, guide, kaffe/te och båtmat.
Övrig information/utrustning: Kunskapskrav: simkunnighet.
Ta med dig vädertåliga, varma kläder och skor/gummistövlar, regnjacka, kamera, keps och solglasögon.
Tillval: Lägg gärna till boende på Färnas Hjärta Bed & Breakfast. Pris
från 350 kr/pers, sänglinne, handdukar och frukost ingår. Du kan även
hyra båt utan guide.
Bokning: Boka på tfn 076-2625 387, hos din återförsäljare eller på
turistbyrån!
För mer information: www.farnashjarta.se
12
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
INFORMATION
FAMILJEEXPEDITION KOLARBYN
FAMILY EXPEDITION KOLARBYN
SVENSKA
ENGLISH
Ett familjeäventyr i Kolarbyn med ett spännande överlevnadstema. Under denna fartfyllda aktivitet får barnen lära sig om
djur och natur, att göra upp eld med tändstål, vad man kan äta
i skogen och att lösa kluriga problem tillsammans. Ett lärorikt
och roligt äventyr för hela familjen. Vissa av uppgifterna är lite
Wildkids inspirerat
A family adventure in Kolarbyn with a thrilling survival theme. In
this fast paced activity, children learn about animals and nature,
to make fire with fire steel, what you can eat in the forest and
to solve challenging problems together. An educational and fun
adventure for the whole family.
Learn to make a fire, what water can you drink, what food can
you find, and much more during our family expedition. Let the
children come out in a real forest and become comfortable with
being in nature!
After the activity, we gather around the campfire for a dinner that
we cook together. After dinner, ends the activity.
Lär er göra upp eld, vad kan man dricka för vatten, vad kan man
hitta för föda och mycket mer under vår familje expedition. Låt
barnen komma ut i en riktig skog och bli trygga med att vara i
naturen! Efter aktiviteten samlas vi runt lägerelden för en gemensam middag som vi tillsammans tillagar. Efter middagen avslutas
aktiviteten.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Kolarbyn Eco-Lodge
Dag och tid: 16/6, 23/6, 30/6, 11/8 och 18/8. Tid 15.00-19.00.
Mötesplats: Kolarbyn, 3 km väst om Skinnskatteberg.
Pris: Vuxna 600 kr, barn 3–15 år 400 kr. I priset ngår då överlevnadsaktivitet och middag över öppen eld.
Övrig information/utrustning: Vi rekommenderar att du tar
med dig vädertåliga kläder och skor, varma kläder, ficklampa,
kamera, kikare, badkläder, handduk, vattenflaska.
Tillval: Lägg till boendenätter i “Sveriges mest primitiva vandrarhem”
Kolarbyn. Tilläggspris för övernattning: vuxen 500 kr, barn 250 kr.
Bokning: Boka på tfn 070-400 70 53, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.kolarbyn.se
INFORMATION
Operator: Kolarbyn Eco-Lodge
Day: June 16, 23, 30, August 11, 18. Time: 15.00–19.00.
(3–7 pm)
Meeting point: Kolarbyn, 3 km west of Skinnskatteberg.
Price: Adults SEK 600, Children 3-15 yrs SEK 400. Include survival
activity and an outdoor dinner around the campfire.
Other information/equipment: We recommend clothing
suitable for current weather conditions, torch (flashlight), camera,
binoculars, swim gear, towel and a water bottle.
Options: Add on a night’s accommodation in “Sweden’s most
primitive hostel” Kolarbyn. Additional cost: Adult SEK 500,
child SEK 250.
Booking: Pre book by phone +46 (0)70-400 70 53 at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.kolarbyn.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
13
PICKNICK I FÅRHAGEN
PICNIC WITH THE SHEEP
SVENSKA
ENGLISH
Välkommen till fårgården mitt i den Västmanländska storskogen. Här,
mitt bland granar och furor, håller gårdens pälsfår landskapet öppet
och levande. På gården sätts de lokala smakupplevelserna i främsta
rummet tillsammans med ett professionellt värdskap och gedigen
kunskap om gårdens omgivande skogar med sitt rika vilt och fågelliv.
Följ med på en picknick i fårhagen. De sällskapssjuka fåren låter sig
gärna klappas. Under sommaren finns här också gott om lamm. Vi tar
med en picknickkorg och hittar ett fint ställe att slå oss ned på.
Welcome to the sheepfarm in the middle of the forest. Here, amidst
the firs and pines, the sheep keep the landscape open and alive. On
the farm, you can experience the local flavour along with professional
hosting and extensive knowledge of the area’s wild- and birdlife. Join
us for a picnic in the fields. The sheep are very social animals and like
to be cuddled. During the summer you will also meet a lot of lambs.
We will find a nice spot where we can sit down and have our picnic.
PRAKTISK INFORMATION
Operator: Ulvsbomuren Wildlife Safari & Lodging
Aktör: Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv
Dag och tid: Onsdagar: 24 juni, 8 och 22 juli, 5 och 19 augusti kl.
14.00–16.00.
Plats: Ulvsbomuren, 15 km norr om Ramnäs
Pris: Vuxen 175 kr, barn under 12 år (i sällskap av vuxen) 50% rabatt.
I priset ingår en 2 timmars guidad vandring i fårhagen med picknick
att ta med.
Utrustning: Oömma kläder samt vattentäta stövlar eller kängor.
Glöm ej kameran.
Tillval: Trerätters middag och övernattning i gårdens timmerhus.
Tilläggskostnad inkl. moms: Vuxen 850 kr, barn under 12 år 425 kr.
Frukost ingår.
Bokning: Boka på tfn 0220-340 50, hos din återförsäljare eller på
turistbyrån!
För mer information: www.ulvsbomuren.se
14
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
INFORMATION
Day and time: Wednesdays: June 24, July 8 and 22, August 5 and
19. 14.00 hrs (2 pm)–16.00 hrs (4 pm).
Meeting point: Ulvsbomuren, 15 km north of Ramnäs
Price: Adult SEK 175, Children up to 12 yrs (accompanied by an
adult) 50% discount. Included in the price: a 2 hour guided walk in
the fields and a picnic to bring along.
Equipment: Comfortable clothes and waterproof boots. Don’t
forget your camera.
Options: Three-course dinner and lodging in the farm timber
cottages, breakfast included. Additional cost, Swedish VAT included:
Adult, SEK 850, children up to 12 yrs, SEK 425.
Booking: Pre book by phone +46 (0)220 340 50, at your reseller or
Tourist Information Centre!
More information: www.ulvsbomuren.se
PADDLING I STORSKOGEN
CANOEING IN THE DEEP FOREST
SVENSKA
ENGLISH
Välkommen till Ulvsbomuren. I Västmanlands storskogar, två timmar väster om Stockholm, möts vildmark och lantliv. På gården
sätts de lokala smakupplevelserna i främsta rummet tillsammans
med ett professionellt värdskap och gedigen kunskap om gårdens
omgivande skogar med sitt rika vilt och fågelliv. Vi erbjuder
kanotpaddling på en av de fina skogssjöarna strax norr om
gården. Upplev vildmarken från sjösidan. Har du tur kanske en älg
eller ett rådjur smyger ner till stranden för att dricka. Ta en paus på
den lilla ön och kanske ett dopp i sjön.
Welcome to Ulvsbomuren. In the deep forests of Västmanland,
two hours west of Stockholm, wilderness meets rural life. On the
farm, you can experience the local flavour along with professional
hosting and extensive knowledge of the area’s wild- and birdlife.
We offer canoeing in one of the beautiful forest-lakes just north of
Ulvsbomuren. Experience the wilderness from your canoe.
If you’re lucky a moose or a roedeer might sneak down to the lake
for some water. Have your lunch on the little island and maybe a
quick swim.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv
Operator: Ulvsbomuren Wildlife Safari & Lodging
Day and time: Wednesdays: July 1, 15 and 29, August 12 and 26.
10.00 hrs (10 am)–16.00 hrs (4 pm).
Meeting point: Ulvsbomuren, 15 km north of Ramnäs
Price: Adult SEK 650, Children up to 12 yrs (accompanied by an
adult) 50% discount. Included in the price: Canoes (each canoe can
take 2–3 persons) life jackets, lunch and snacks to bring along
(6 hours).
Equipment: Comfortable clothes and waterproof boots. Don’t
forget your camera.
Options: Three-course dinner and lodging in the farm timber
cottages, breakfast included. Additional cost, Swedish VAT included:
Adult, SEK 850, children up to 12 yrs, SEK 425.
Booking: Pre book by phone +46 (0)220 340 50, at your reseller or
Tourist Information Centre!
More information: www.ulvsbomuren.se
Dag och tid: Onsdagar 1, 15 och 29 juli, 12 och 26 augusti
kl. 10.00–16.00.
Plats: Ulvsbomuren, 15 km norr om Ramnäs
Pris: Vuxen 650 kr, barn under 12 år (i sällskap av vuxen) 50% rabatt.
I priset ingår: Kanot för 2–3 personer, flytvästar, lunch och fika att ta
med (6 timmar).
Utrustning: Oömma kläder samt vattentäta stövlar eller kängor.
Glöm ej kameran.
Tillval: Trerätters middag och övernattning i gårdens timmerhus.
Tilläggskostnad inkl. moms: Vuxen 850 kr, barn under 12 år
425 kr. Frukost ingår.
Bokning: Boka på tfn 0220-340 50, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.ulvsbomuren.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
15
Foto: P B Elgh
BIL & TEKNIKHISTORISKA SAMLINGARNA I KÖPING
EXHIBITION OF CARS AND TECHNICAL HISTORY
SVENSKA
ENGLISH
I Köping lever teknikhistorien! I vackra gamla lokaler där en gång
Köpings Mekaniska Verkstad höll till finns stiftelsen Bertil Lindblads fina fordonssamling. Här ställs legendariska bilmärken som
Bugatti, Voisin, Pierce-Arrow och Panhard-Lavassor ut.
Technical History is alive in the town of Köping! Bertil Lindblad’s
nice vehicle collection is housed in a beautiful old industrial building on Glasgatan 19. Legendary brands such as Bugatti, Voisin,
Pierce-Arrow and Panhard-Lavassor are on display.
Odödliga klassiker som Cadillac, Bentley och Rolls Royce finns
representerade. Ett stort antal motorcyklar från tidigt 1900-tal och
framåt visas. En 15 tons dieselmotor från 1905 samt en mängd
teknikhistoriska föremål finns att beskåda. Allt presenterat i
miljöer med tidstypiska detaljer.
Immortal classics like Cadillac, Bentley and Rolls Royce are also
represented, as well as a large number of motorbikes from the
early parts of the 20th Century. All presented in environments
typical for the era.
Här kan man också bekanta sig med en gammal bilverkstad från
1920-talet. Dessutom har Volvo en historisk utställning som visar
vad Köping betydde för dem i inledningsskedet.
See the impressive 15 ton diesel engine from 1905 and numerous
historical technical objects. Get familiar with a 1920-ies garage.
Apart from this, Volvo offers a historical exhibition which shows
how important Köping was in the early days of the company.
Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping är ett levande museum i ständig förändring. De permanenta samlingarna kompletteras med inlånade privata fordon och föremål som byts ut då och då.
The Exhibition of Cars & Technical History in Köping is constantly
changing. Temporary exhibitions with private vehicles and objects
add to the permanent collections.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Bil & Teknikhistoriska Samlingarna
Operator: Bil & Teknikhistoriska Samlingarna
Dag och tid: Maj–september: tisdag–söndag kl 10.00–18.00
Day: May–September: Tuesday–Sunday
Mötesplats: Bil & Teknikhistoriska Samlingarna, Glasgatan 19,
Köping
Time: 10:00–18:00 (10 am–6 pm)
Pris: 50 kr
Bokning: Boka på tfn 0221- 206 00, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.biloteknik.se
Meeting point: Bil & Teknikhistoriska Samlingarna,
Glasgatan 19, Köping
Price: SEK 50
Booking: Pre book by phone +46 (0)221 206 00 at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.biloteknik.se
16
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
GUIDADE VANDRINGAR I ARBOGA
GUIDED TOUR AT THE MEDIEVAL TOWN ARBOGA
SVENSKA
ENGLISH
Guidning i Arboga Bryggerimuseum:
Arboga is one of Sweden’s oldest towns and was early on a place
of importance in the country. Sweden’s very first parliament took
place here in 1435. Arboga today contains much that reminds us
of the rich history. The well preserved heart of town, classed as an
area of international interest is just one example. The old wooden
buildings and cobblestone streets and the river give Arboga it’s
special atmosphere. Guided tours of the medieval town Arboga
are offered regularly in the summer months.
Måndagar 17.30, 29 juni–3 augusti
Visning i Sveriges enda bevarade träbryggeri, ni får veta mer om
äldre tiders sätt att brygga öl, tillverkningssätt, ölhistoria samt se
alla de redskap som förr användes för att tillverka denna dryck.
Historisk stadsvandring i Arbogas stadskärna:
Tisdagar, torsdagar 17.30 30 juni–6 augusti.
Med humor och värme tar vår stadsguide er med på en spännande resa i Arbogas historia. Lyssna till berättelser om
fransiscanermunkarnas ankomst till Arboga, Gustav Vasas tid i
Arboga, om dottern Cecilias skandalomsusade liv och de mytomspunna munkgångarna.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Arboga Turistbyrå
Day and time:
Wednesday July 1–August 5 at 10.30 am.
Meeting point:
The entrance at Heliga Trefaldighets kyrka (The Church of the Holy
Trinity), Stora Torget (Main Square).
INFORMATION
Operator: Arboga Touristcenter
Pris: 50 kr per person, barn upp till 15 år fritt i målsmans sällskap
Price: SEK 50 per person. Children under 15 yrs free of charge
accompanied by an adult.
Bokning: Boka på tfn 0589-871 51, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
Booking: Pre book by phone +46 (0)589 871 51, at your reseller
or Tourist Information Centre!
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
17
RÄKKRYSSNING FRÅN ARBOGA OCH VÄSTERÅS
PRAWN FEASTING CRUISE
18
SVENSKA
ENGLISH
RÄKKRYSSNING. Våra uppskattade kvällsturer med räkfrossa och
trubadurunderhållning har blivit så populära att båtarna har fått
smeknamnet ”räkbåtarna”. Gör som tusentals andra gäster, ta med
arbetskamrater, familj eller vänner på en fartfylld räkafton på sjön.
Ät dig proppmätt på räkor, ta ett glas vin eller en öl på soldäck och
sjung med våra duktiga trubadurer. Denna resa är lika populär för
såväl ung som gammal.
Aktör: Arboga Rederierna
Dag och tid: Arboga, tisdagar 23 juni-18 augusti, Lagerbjelke.
Västerås, onsdagar, fredagar och lördagar, 6 maj-26 sept. Tor
Pris: 295 kr/person, barn 6-12 år halva priset, 0-5 år gratis. I priset ingår en tretimmars båtkryssning inkl. räkfrossa med tillbehör.
Bokning: Boka på tfn M/S Lagerbjelke 019-760 93 00, M/S Tor
021-470 97 00, hos din återförsäljare eller på turistbyrån!
För mer information: www.arbogarederi.se
PRAWN FEASTING CRUISE. Bring your family or friends on a
three hour prawnfeasting experiece on a boat. A traditional Swedish “räkfrossa” will suit young and old. Either enjoy your evening
tour on Hjälmare canal or lake Mälaren, both offering beautiful
scenary. Eat as much prawn as you wish, have a glas of wine or a
beer on our sundeck and sing along with our talented musicians.
Operator: Arboga Rederierna
Day and time: Arboga, Tuesday 23 June-18 August, Lagerbjelke.
Västerås, Wednesday, Friday and Saturday, 6 May-26 September, Tor
Price: Adult SEK 295, children 6-12 yrs half price, children 0-5 yrs
free of charge. Included in the price: Three hour cruise incl. buffet
dinner with prawns, salad, dressing, bread and butter
Booking: Pre book by phone M/S Lagerbjelke 019-760 93 00, M/S
Tor 021- 470 97 00, at your reseller or Tourist Information Centre!
More information: www.arbogarederi.se
LUNCHTUR PÅ SÖNDAGAR FRÅN VÄSTERÅS.
Vi gör en tretimmars kryssning på Mälaren. Färden går mot den
södra sidan av Mälaren förbi Sundbyholm tillbaka på andra
sidan av Ridön. På denna tur ingår en god ombordlagad lunch
bestående av pestobakad lax med dryck och kaffe (alternativ mat
kan förbeställas).
Aktör: Arboga Rederierna
Dag och tid: söndagar 28 juni-16 augusti. Västerås kl 12.0015.00, Tor
Pris: 260 kr/person, barn 6-12 år halva priset, barn 0-5 år gratis
Bokning: Boka på tfn M/S Tor 021-470 97 00, hos din återförsäljare eller på turistbyrån!
För mer information: www.arbogarederi.se
LUNCHCRUISE ON SUNDAYS FROM VÄSTERÅS.
Make a three hour cruise on lake Mälaren. This boattrip will take
you to the southside of lake Mälaren towards Sundbyholms castle
around Ridö island on our way back to Västerås. During the tour
we will serve you a delicious, onboard made, salmonmeal and
coffee afterwards (alternative food can be preordered).
Operator: Arboga Rederierna
Day/time: Sundays 28 juni-16 augusti. Västerås kl 12.00-15.00, Tor
Price: Adult SEK 260, child. 6-12 yrs half price, child. 0-5 yrs free
of charge
Booking: Pre book by phone M/S Tor 021-470 97 00, at your
reseller or Tourist Information Centre!
More information: www.arbogarederi.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
GUIDADE VISNINGAR PÅ STRÖMSHOLMS SLOTT
GUIDED TOURS AT STRÖMSHOLM PALACE
SVENSKA
ENGLISH
Guidade visningar genom rum skapade för riksänkedrottning
Hedvig Eleonora på 1660-talet och senare för Gustav III:s gemål
drottning Sofia Magdalena som fick slottet i bröllopsgåva. Inredningarna på Strömsholms slott präglas i stort av den gustavianska
stilen. Inredningsarbetet leddes av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz.
Guided tours through rooms that were created for Gustav III’s
Queen Sofia Magdalena, who received the palace as a wedding
present. The interiors were designed by architect Carl Fredrik
Adelcrantz and are largely Gustavian in style.
Drottningens sängkammare är idag ett betydande exempel på
svensk inredningskonst från den gustavianska tidens början. Till sevärdheterna hör även den Kinesiska matsalen med vävspända väggar med målningar i kinesisk stil utförda av den kände tapetmålaren
Lars Bolander. Här finns också en betydande samling svenskt måleri,
bland annat David K. Ehrenstrahls målningar av Karl XI:s livhästar.
Här finns vackra promenadvägar. Slottet och parken omges av
vidsträckta ängar, åkrar, ekhagar och hassellundar. Vid slottet finns
Stenköket med servering och i slottets entré finns Slottsbutiken,
med ett unikt sortiment av produkter framtagna med inspiration
av de Kungliga samlingarna. Här hittar du inredningsprodukter,
accessoarer, vykort och klassiska souvenirer i alla prisklasser.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Strömsholms Slott
Today, the queen’s bedchamber is a prime example of Swedish
interior design from the start of the Gustavian era. The Chinese
dining room with its fabric-covered walls with Chinese style
paintings done by the renowned tapestry painter Lars Bolander
are just one of the many fine things to see at Strömsholm.
The palace also houses an important collection of Swedish
paintings from the 1600s, amongst others David K. Ehrenstrahl’s
paintings of Karl XI’s horses.
Next to the palace you find a café and situated in the palace’s
entrance hall, the Palace Shop offers unique gift items with links
to the Royal Collections. Accessories, interior decoration, China,
literature about Strömsholm Palace and classic souvenirs such as
postcards of the Royal Collections and the Royal Family.
INFORMATION
Operator: Strömsholm Palace
Dag: Öppet 16–31 maj lördag, söndag, helgdag. Dagligen juni–
augusti.
Day: Open 16–31 May, Saturday-Sunday. Daily during June–
August.
Tid: Kl. 13:00. Guideturen tar 60 min.
Time: 3 pm. A guided tour takes approximately 60 minutes.
Mötesplats: Strömsholms Slott, slottets entré.
Meeting point: Strömsholm Palace, the palace entrance hall
Pris: Entré vuxna 100 kr, studerande 50 kr, barn och ungdom upp
till 18 år fritt i målsmans sällskap.
Price: Adults SEK 100, Sudents SEK 50. Free entrance for children
and youth under 18 years of age in the company of a guardian.
Bokning: Ingen bokning krävs. Telefon 0220-430 35.
Booking: No booking required. Phone +46 (0)220 430 35.
För mer information: www.kungahuset.se/stromsholm
More information: www.kungahuset.se/stromsholm
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
19
NORBERG. Norberg har en rik historia och har varit Sveriges mest betydelsefulla järnbergslag. Idag hittar du fullt av historiska spår efter detta var du
än går, men också vandringsleder och fiskerika sjöar. På vintern tar man på
sig skidorna och testar formen i Kristinaloppet eller Engelbrektsloppet.
NORBERG. Norberg has a very rich history and once was one of Sweden’s
most important areas for iron production. Today you will find an abundance of historical evidence of this wherever you go, but also hiking trails and
fishable lakes. During winter you can put on your skis and test your abilities
in the Kristinaloppet and Engelbrektsloppet races.
FAGERSTA. I stålstaden Fagersta kan du åka snowboard på vatten! Eller det
heter wakeboard och det är Sveriges första kabelpark där en kabel drar dig
fram på vattnet. Här finns även ett stort hembygdsområde som är öppet året
om. Ett världsarv och ett oljeraffinaderi är också väl värda ett besök. Här är
medlemmarna i The Hives uppväxta.
FAGERSTA. In Fagersta you can snowboard on water! Well, it’s called
wakeboarding and it’s the first place in Sweden to do it. We also house a large
homestead park and museum which is open all year round. Our Unesco
World Heritage Site and historical Oil Refinery are also worth a visit.
Fagersta is where the members of the rock group The Hives grew up.
SKINNSKATTEBERG. Är du trött på den grå vardagen? Välkommen till
Skinnskatteberg! Ta dig ut i den mäktiga naturen, vandra, fiska och prova på
älgsafari. Gå på utställningar, konserter och teater eller besök några av våra
historiska bruksmiljöer. Unna dig en natt på en lyxig herrgård – eller mitt i
naturen i en kolarkoja. Njut av den lugna stämningen och bara koppla av.
SKINNSKATTEBERG. Are you tired of your every day routines? Welcome to Skinnskatteberg! Experience the wilderness, hike, go fishing and try
a Moose Safari? Enjoy exhibitions, concerts, theaters and visit some of our
historical industrial sites. Spoil yourself with a night at a luxurious mansion
and stay in charcoal-burners hut, located in the middle of nature. Enjoy the
calm and just relax.
KÖPING. I Köping har textförfattaren till Sveriges nationalsång, vetenskapsmän och en av Sveriges första kvinnor i riksdagen bott. Här finns också
världens nordligaste permanenta cricketplan och ett museum fullt med
anrika bilar som självaste kungen och drottningen har besökt.
KÖPING. The writer of the Swedish national anthem, famous scientists and
one of the first women to join parliament in Sweden have all called Köping
home. We also house the world’s northernmost permanent cricket pitch and
a museum full of vintage cars that even the king and queen of Sweden have
visited.
ARBOGA. Välkommen till den medeltida staden Arboga! Kliv in i en unik och
historisk stadskärna som är kantad av vackra trähus och kullerstensgator. Njut
av miljön kring Arbogaån och se dig omkring bland muséer, gallerier, butiker
och inspirerande antikbodar. Arboga är en upplevelse du kommer att minnas.
ARBOGA. Welcome to the medieval town of Arboga! Step into a unique
and historical city center, which is framed with beautiful wooden houses and
cobbled streets. Enjoy the environment around Arboga river and have a look
around among museums, galleries, boutiques and antique shops inspiring.
Arboga is an experience you will remember.
20
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
Foto: Per Börje Elgh
SALA. I Sala sover vi riktigt djupt, ända ner på 155 meter i silvergruvan.
Men vi åker också linbana och har en häftig lekpark i vår vackra stadspark.
Vi dricker brunn för att uppnå sunda vätskor och varje vår blir vi fler,
genom besök av tusentals sångsvanar.
SALA. In Sala we sleep very deeply, down to 155 meters in the silver mine.
We can offer stimulating features such as ropeways and we also have a cool
playground in our beautiful city park. At Sätra Brunn we drink healthy water
and every spring we become a lot more, through visits by thousands of
whooper swans.
SURAHAMMAR. Här finner du vackra och trivsamma bruksmiljöer. Upplev Ramnäs med sitt levande hantverk i smide, skinn och keramik. Vi har ett
av Sveriges största mc-museer där man även kan se en kopia av Sveriges första
bil som projekterades och byggdes i Surahammar 1897. I kommunen finns
två konsthallar och en cykelpark som är unik i sitt slag.
SURAHAMMAR. In Surahammar you will find beautiful places around
the old iron works. Experience Ramnäs with its living craftsmanship in iron,
leather and ceramic. Surahammar is the home of one of Sweden’s largest motorbike museums where you can also see a copy of Sweden’s first car built here
in 1897. We have two art galleries and a bicycle park that is unique in its kind.
VÄSTERÅS. Västerås – staden vid Mälaren!
Vi har en 1000-årig historia och en framtid att räkna med. Det här är staden
där människor känner att allt är möjligt. Vi har världens största träff för
amerikanska bilar, sover under vattnet och har besöksmål med tre stjärnor i
Guide Michelin.
VÄSTERÅS. Where everything is possible!
We have over a millennium of history, and a future to count on. This is the
city where people feel they can achieve anything. We host the world’s largest
meet-up of American vintage cars, offer underwater accommodation and a
tourist attraction with three stars in Guide Michelin!
HALLSTAHAMMAR. Paddla i ett dike, fullt av slussar.
Upplev ett kungligt slott och gratis bussar. Njut av musik, från ett museum
med jazz. Kolla på fåglar i Kolbäcksåns vass. Tjäna en slant, på ett hopp från
en häst. Känn dig välkommen att vara vår gäst.
HALLSTAHAMMAR. You can go canoeing in a canal full of locks, the
buses are free, my what a shock. For lovers of jazz there’s a museum to visit,
or go to the palace, you really shouldn’t miss it. There are horses to bet on for
those that are keen, and in the reeds of the river there are birds to be seen. We
would like to welcome you as our guest, and give you a good time, we will do
our best.
KUNGSÖR. Genom tiderna har många kungar och drottningar haft
Kungsör som rekreationsort. Nuförtiden kan man upptäcka sitt eget kungarike med fantastiska naturområden, Mälarens svalkande vatten och många
fina leder för ridning, cykling och vandring.
KUNGSÖR. Historically Kungsör has been a popular recreational area for
Swedish kings and queens. Nowadays you can discover your own kingdom,
with fantastic nature, the refreshing water of one of Sweden’s largest lakes,
and an abundance of great trails for riding, biking and hiking!
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
21
ETT DYGN I ÅN – EGEN KANOTTUR PÅ STRÖMSHOLMS KANAL
24 HOURS IN THE RIVER–CANOE TRIP ON STRÖMSHOLMS CANAL
22
SVENSKA
ENGLISH
En resa på Strömsholms kanal har ett äventyrligt lugn över sig.
I stilla fart paddlar du på egen hand fram längs vattnet medan
hägern håller sitt vakande öga på dig från strandkanten. Är du
uppmärksam kanske du får se den vackra kungsfiskaren eller en
bäver som i skymningen klyver den stilla vattenytan. Ja, det är
utan tvivel en bekväm ”vildmarksresa” som du har möjlighet att
på egen hand upptäcka utefter Sveriges näst äldsta kanal. Och
från ditt strandhugg har du alltid nära till sevärdheter, mysiga
restauranger eller andra aktiviteter.
A trip to Strömsholms canal has something of an adventure about
it but also of a relaxing voyage of discovery. In calm speed you
paddle on your own along the water while the heron keeps his
eye on you from the shore. If you pay attention you might get to
see the beautiful kingfisher or a beaver which cleaves the still
water at dawn. Yes, it is a quite convenient “wilderness journey”
that you have the opportunity to discover along Sweden’s second
oldest canal. And from ashore you’re always close to attractions
like cozy restaurants or other activities.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Skantzö Bad & Camping
Operator: Skantzö Bad & Camping
Dag och tid: Alla dagar under maj–september (bokas senast kl
15.00 dagen innan)
Day and time: daily during May–September (Please book at the
latest the day before at 15:00 hrs (3 pm)
Mötesplats: Skantzöbadet
Meeting point: Skantzöbadet
Pris: 500 kr/två personer. I priset ingår hyra av kanot, paddlar,
tält (för två personer), liggunderlag, spritkök, kanotvagn, flytväst
och färdbeskrivning för kanotister. Transport kan ordnas vid behov
(extra avgift tillkommer).
Price: SEK 500/two persons. Included in the price: rental of
canoes, paddles, tent (for two people), sleeping pad, stove, canoe
trailer, life jackets and travel instructions for canoeists. Transport
can be arranged (for a fee).
Övrig information/utrustning: Ta med oömma kläder efter
väder, mat, sovsäckar och ficklampa.
Other information/equipment: Please bring comfortable
clothes, food, sleeping bags and a flashlight.
Tillval: Boka gärna ytterligare övernattning i stuga på Skantzö
Bad & Camping.
Options: You can also book an additional night in a cottage at
Skantzö Bad & Camping.
Bokning: Boka på telefon 0220-243 05, hos din återförsäljare
eller på turistbyrån!
Booking: Pre book by phone +46 (0)220 243 05, at your reseller or
Tourist Information Centre!
För mer information: www.hallstahammar.se/turism
More information: www.hallstahammar.se/turism
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
HJÄLMARE KANAL-KRYSSNING
BOAT TRIP ON HJÄLMARE CANAL
SVENSKA
ENGLISH
Följ med på en heldagstur genom Sveriges äldsta konstgjorda
vattenväg. Fartygen M/S Tor och M/S Lagerbjelke trafikerar denna
historiska sjöled med avgångar från flera orter. Från Mälaren utgår
vi från Västerås, Torshälla, Kungsör och Arboga och från Hjälmaren
utgår vi från Örebro eller Fiskeboda. Vid ankomst till slutmål för färden står en buss och väntar för att ta er tillbaka till avgångshamnen.
Enjoy a daytrip on the oldest canal in Sweden. This beatiful, historic canal is 13 km long and travels through nine handdrawn locks.
Passing open landscapes, forests and tiny lakes. A trip on the canal
is a peaceful way of exploring Swedish culture and landscape.
Vilken resa ni än väljer så färdas ni på någon av Sveriges största
insjöar och slussas genom landets äldsta kanal, Hjälmare kanal.
Båda fartygen är utrustade med kök som tillhandahåller vällagad
lunch för den som önskar. Det finns givetvis alltid fika ombord.
Båda båtarna har fullständiga rättigheter.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Arboga Rederierna
Dag och pris:
M/S Gustaf Lagerbjelke
Örebro–Arboga, tisdagar 23 juni–18 augusti, 330 kr
Arboga–Örebro, onsdagar 24 juni–19 augusti, 330 kr
Örebro–Kungsör, torsdagar 25 juni–13 augusti, 350 kr
Torshälla–Kungsör–Notholmen, fredagar 26 juni–14 augusti,
350 kr (330 kr från Kungsör)
M/S Tor
Västerås–Kungsör–Notholmen torsdagar 25 juni–13 augusti,
350 kr (330 kr från Kungsör)
Fiskeboda–Kungsör fredagar 26 juni–14 augusti 350 kr
Bokning: Boka på tfn M/S Lagerbjelke 019-760 93 00, M/S Tor
021-470 97 00, hos din återförsäljare eller på turistbyrån!
För mer information: www.arbogarederi.se
M/S Tor and M/S Lagerbjelke depart from several towns in the area.
From lake Mälaren we depart from Västerås, Torshälla, Kungsör and
Arboga. From lake Hjälmaren we depart from Örebro or Fiskeboda.
From our kitchen on board you can order a delicious lunch,
refreshments and more. The boats are fully licenced. After the boat
trip a bus will take you back to the harbour you started from.
INFORMATION
Operator: Arboga Rederierna
Day and price:
M/S Gustaf Lagerbjelke
Örebro–Arboga, Tuesdays 23 June–18 August SEK 330
Arboga–Örebro, Wednesdays 24 June–19 August SEK 330
Örebro–Kungsör, Thursdays 25 June–13 August SEK 350
Torshälla–Kungsör–Notholmen, Fridays 26 June–14 August
SEK 350 (SEK 330 från Kungsör)
M/S Tor
Västerås–Kungsör–Notholmen, Thursdays 25 June–13 August,
SEK 350 (SEK 330 från Kungsör)
Fiskeboda–Kungsör, Fridays 26 juni–14 augusti SEK 350
Booking: Pre book by phone M/S Lagerbjelke
+46 (0)19 760 93 00, M/S Tor +46 (0) 21 470 97 00, at your
reseller or Tourist Information Centre!
More information: www.arbogarederi.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
23
UPPLEV SVERIGES FÖRSTA ACTIONBAD!
EXPERIENCE SWEDEN’S FIRST ACTION WATERPARK!
SVENSKA
ENGLISH
Hjärtat slår ett hårdare slag när du tar steget ut. Rushen i magen känns
direkt på pulsen. Blodet i ådrorna strömmar lika snabbt som vattnet i
den brantaste bana du åkt. Det här kallar vi badrenalin.
Kokpunkten är Sveriges första actionbad: en unik upplevelse med egendesignade attraktioner förlagt över åtta våningar i det ikoniska gamla
ångkraftverket i Västerås.
Your heart beats faster as you take the plunge. The rush in your stomach
matches your pulse. The blood in your veines flows as fast as the water in
the steepest slide you’ve ever ridden.
Kokpunkten is Sweden’s first action waterpark: A unique experience,
with its specially designed attractions spread over eight floors in the
iconic former thermal power station in Västerås.
PRAKTISK INFORMATION
PRACTICAL INFORMATION
Aktör: Kokpunkten
Priser och öppettider gäller för 2014. Besök hemsidan för aktuell
information: www.kokpunkten.se
Öppettider:
Måndag–fredag 11:00–21:00
Lördag–söndag 10:00–20:00
Priser:
Fredag–söndag, lov och röda dagar
Vuxen (17 år och uppåt)
Ungdom (7–16 år)
Barn (3–6 år)
Barn (0–2 år)
Tillägg relax (från 18 år)
Familjepaket (två vuxna, två barn/ungdom)
Måndag– torsdag
Vuxen (17 år och uppåt)
Ungdom (7–16 år)
Barn (3–6 år)
Barn (0–2 år)
Tillägg relax (från 18 år)
Familjepaket (två vuxna, två barn/ungdom)
Arranged by: Kokpunkten
The prices and opening hours are valid during 2014. Please also visit
www.kokpunkten.se for current information.
Opening hours:
Monday–Friday 11 am–9 pm
Saturday–Sunday 10 am–8 pm
Prices:
Friday–Sunday, Swedish School Holidays and Public Holidays
Adult (17 years and over) SEK 195
Youth (7–16 years) SEK 165
Children (3–6 years)
SEK 95
Children (0-2 years) Free
Extra charge relax (from 18 years)
SEK 100
Familypackage (2 adults, 2 children/youths) SEK 595
Monday–Thursday
Adults (17 years and over) SEK 145
Youth (7-16 years) SEK 125
Children (3-6 years)
SEK 55
Children (0-2 years)
Free
Extra charge relax (from 18 years) SEK 100
Familypackage (2 adults, 2 children/youths) SEK 450
See also: www.kokpunkten.se
195 kr
165 kr
95 kr
Gratis
100 kr
595 kr
145 kr
125 kr
55 kr
Gratis
100 kr
450 kr
För mer information: www.kokpunkten.se
24
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
UPPLEV MÄLAREN PÅ EN RIB-BÅT
ENJOY LAKE MÄLAREN ON A HIGH SPEED BOAT
SVENSKA
ENGLISH
”Rent-a-RIB” erbjuder en unik upplevelse på Mälaren. Hoppa på
vår RIB-båt och få en oförglömlig tur i över 50 knop på Mälaren. Vi
passerar några av Mälarens smultronställen, och om du vill, stannar vi till vid någon ö där du kan avnjuta en god grillbuffé medan
du njuter av solnedgången.
“Rent-a-RIB” offers high speed RIB boat on the lake Mälaren. Hop
on our RIB boat and have an unforgettable ride in over 50 knots in
the archipelago of lake Mälaren, and if you wish, we’ll stop by at a
small island and you may enjoy a delicious barbecue dinner while
enjoying the sunset.
Vi utlovar en unik och äventyrlig upplevelse i vacker skärgårdsmiljö.
Vi erbjuder allt från en enkel men spännande RIB-tur i 30 minuter
till en hel dag på sjön med RIB-båt, mat, dryck och andra äventyr.
We promise a unique and adventurous experience in a beautiful
archipelago. We offer a simple RIB ride for 30 minutes or even
a full day at the lake with RIB boat, food, drinks and various
adventures.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: SjöEvent i Västerås AB
INFORMATION
Dag och tid: Eftermiddagstur den 11 maj, 15 juni, 7, 14, 21 och
28 juli kl 17:00. Samling 15 minuter före utsatt tid.
Operator: SjöEvent i Västerås AB
Mötesplats: Lögarängshamnen (hamnmagasinet, gästhamnen),
Västerås.
Day and time: Afternoon trip May 11, June 15, July 7, 14, 21,
28 at 17:00 hrs (5 pm). Please be there at least 15 minutes before
eparture.
Pris: 525 kr per person. I priset ingår, förutom en oförglömlig
upplevelse, lån av flytoverall, flytväst, goggles, mössa, handskar.
Meeting point: Lögarängsvägen (Guest Harbour), Västerås
Information: Turen tar cirka en timme. Turerna är lämpliga för
alla åldrar, dock finns en minimilängd på 150 cm. Turerna är ej
lämpliga för gravida eller personer med rygg- och/eller nackbesvär samt rullstolsburna.
Information: The tour takes one hour. Suitable for people of all
ages with a height of at least 150 cm. Not suitable for pregnant
women or people with back or neck problems or the disabled.
Tillval: Möjlighet att boka mat, fika eller fler aktiviteter för större
grupper.
Bokning: Boka på tfn 070-699 32 40, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
Price: SEK 525 per person.
Booking: Pre book by phone +46 (0)70 699 32 40, at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.sjoevent.se
För mer information: www.sjoevent.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
25
Foto: Västerås stad
HISTORISKA GUIDNINGAR VID ANUNDSHÖG
GUIDED TOURS AT ANUNDSHÖG - SWEDEN’S HIGHEST BURIAL MOUND
SVENSKA
ENGLISH
Anundshög är Sveriges största gravhög. På gravfältet vid Anundshög finns fem stora skeppsättningar och ett tjugotal stora gravar.
Högarna i området är brandgravar, där de döda bränts på bål
tillsammansmed gravgåvorna. Under medeltiden höll man ting
vid Anundshög och Eriksgatan passerade tingsplatsen.
Anundshög is Sweden’s highest burial mound and in the foot of
the mound there are five large stone ships and some twenty large
graves. Anundshög was an important center of power for a thousand years. In the Middle Ages the newly elected king of Sweden
rode past Anundshög on his royal tour of the country.
Historisk guidning på Anundshögsområdet och närliggande åsparti mot Tibble
Vandringen omfattar Anundshög, skeppssättningarna, runstenen,
Eriksgatan, vadstället, Jutekärret, järnåldersgravarna på åsen,
labyrinten, rustkammaren, platsen för slaget vid Badelunda år
1521 m.m. som är av intresse för våra besökare.
Historical guiding on Anundshögs area and the surrounding ridge
This tour includes Anundshög, the ship settings, an important
rune-stone the tour the new selected king made passing Anundshög, the 2000 year old labyrint, an old chamber for the soldiers at
Badelunda and other things that are of interest for the visitors.
Dag och tid: Onsdagar 17 juni–26 augusti. Start vid Café Anund
kl 18.00. Turen tar ca 1,5–2 tim.
Day and time: Wednesdays 17 June–26 August. Start at Café
Anund at 6 pm. The walk takes about 1,5–2,0 hour.
Historisk guidning på Anundshögsområdet
Denna vandring omfattar Anundshög, skeppssättningarna,
runstenen, Eriksgatan och vadstället. Dessutom berättar guiden
om Jutekärret, labyrinten, rustkammaren, platsen för slaget vid
Badelunda år 1521 med mera som är av intresse för våra besökare.
Historical guiding on Anundshögs area
This tour includes Anundshög, the ship settings, an important
rune-stone, the tour the new selected king made passing
Anundshög and a ford. Besides that the guide will talk about
other things of importance that has happend in this area.
Dag och tid: Dagligen 29 juni–2 augusti. Start vid Café Anund
kl 14.00. Turen tar ca 1 tim.
Daily 29 June–2 August. Start at Café Anund at 2 pm. The walk
takes about 1 hour.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Badelunda Hembygdsförening, Västerås
Pris: 60 kr/pers. Barn upp till 16 år går gratis i målsmans sällskap.
Bokning: Boka på tfn 021-39 01 00, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.anundshog.se
26
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
INFORMATION
Operator: Badelunda Hembygdsförening, Västerås
Price: SEK 60 per pers. Children under 16 years free of charge
accompanied by an adult.
Booking: Pre book by phone +46(0)21 39 01 00, at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.anundshog.se
SHC SCANDINAVIAN HELICOPTER CENTER TAR DIG TILL NYA HÖJDER
SHC SCANDINAVIAN HELICOPTER CENTER TAKES YOU UP IN THE AIR TO UNKNOWN ADVENTURES
SVENSKA
ENGLISH
Följ med på en helikoptertur med oss och du får se Västerås med
omnejd från ett helt nytt perspektiv.
Take a helicopter tour with us and you’ll see Västerås and it’s
surroundings from a new perspective.
Nu erbjuder vi dig ett lyft över Västerås stad och Mälaren på 20
minuter.
We offer you a 20 minutes flight over the city of Västerås and Lake
Mälaren.
En helikopterfärd blir en upplevelse för livet som inte går att
jämföra med någonting annat – ta chansen!
A helicopter ride is an experience for life that you can’t compare
with anything else - take the chance and fly with us!
Du kan även boka längre turer med oss, vi skräddarsyr lunch- och
middagsturer efter dina önskemål.
You can also book longer tours with us. Please don’t hesitate to
ask us for tailor made tours.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Scandinavian Helicopter Center/Copterflyg
Operator: Scandinavian Helicopter Center/Copterflyg
Dag och tid: April–oktober:
Måndag–fredag kl 13.00–17.00
Day and time: April–October: Monday–Friday at 13:00–17:00
(1:00–5:00 pm)
Mötesplats: Västerås Flygplats, Scandinavian Helicopter Center
Meeting point: Västerås Airport, Scandinavian Helicopter Center
Pris: 1 300 kr per person för 20 min tur över Västerås. Min 2 pers.
Price: SEK 1 300 per person for a 20 min tour over Västerås. Min
2 pers.
Övrig information: Åldersgräns 2 år. 2–3 passagerare per tur.
Max vikt 130 kg/passagerare.
Tillval: Alla dagar året runt, skräddarsydda turer. Ring för förslag
och prisuppgifter.
Bokning: Boka på tfn 0200-220 700, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.itellhelicopter.nu
Other information: Min age 2 yrs old. 2–3 passengers per lift.
Max weight 130 kg/pers.
Options: Custom Tours – All days, all year around. Tell us what
you would like to see and we will make the arrangements. Call us
for pricing.
Booking: Pre book by phone +46 8 522 89 300, at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.www.itellhelicopter.nu
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
27
Foto: André Axelsson
KAJAKTURER I VÄSTERÅS
KAYAKING IN VÄSTERÅS
SVENSKA
ENGLISH
Nybörjartur/-kurs kajak – kvällstur
Vi börjar med en genomgång av grunderna i kajakpaddling om du
inte har paddlat tidigare, sedan ger vi oss av för en tur på Mälarens
vatten. Vi paddlar ut till någon ö där vi fikar på stranden för att
sedan ta oss tillbaka. Under turen går vi igenom olika paddlingsmoment.
Dag och tid: 24/6, 8/7, 22/7, 5/8, 19/8, 2/9, 17.30-21.00
Pris: 450 kr/ pers. I priset ingår kajakhyra, guide, kaffe och smörgås.
Räddning och säkerhetsteknik - kvällstur
En kvällskurs för både nybörjare och dig som redan har paddlat
en del, men behöver lära dig vad som händer om man välter med
kajaken och hur man räddar sig själv eller kompisen.
Dag och tid: 25/6, 9/7, 23/7, 6/8, 20/8, 3/9,17.30-21.00
Pris: 450 kr/pers. I priset ingår kajakhyra, guide, kaffe och smörgås.
Kajakpaddling grundkurs – heldag
En heldagskurs för dig som vill lära dig paddla kajak och få
kunskaper i hur du hanterar kajaken på ett säkert sätt. Vi går även
igenom grundläggande säkerhet så att du ska veta hur du agerar
om du råkar välta. Efter kursen räknar vi med att alla deltagare ska
kunna examineras för paddelpasset nivå 1 gul.
Dag och tid: 2/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8, 10.00 – 17.00
Pris: 995 kr/pers, barn under 12 år ½ priset i målsmans sällskap.
I priset ingår kajakhyra, guide, fika och lunch.
Kayaking Tour–evening tour
We begin with a review of the basics of kayaking if you haven’t paddled before. Then we leave for a trip on Lake Mälaren. We paddle to an
island, where we have some coffee on the beach and then we turn
back. During the Tour you will learn different techniques of paddling.
Day and time: June 24, July 8, July 22, August 5, August 19, September 2, 5.30 pm-9 pm. Price: SEK 450 per person. Included in the price:
Kayak rental, guide, coffee, sandwich.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Lakeside adventure
Mötesplats: I Västerås, meddelas dagen innan turen eftersom
det är väderberoende.
Övrig information/utrustning: Ta med ombyteskläder,
regnkläder och solglasögon.
Bokning: Boka på tfn 021-261 00, hos din återförsäljare eller på
turistbyrån!
Andra datum går att boka om ni är en grupp på minst 5 pers.
För mer information: www.lakesideadventure.se
28
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
Kayaking safety course–evening course
An evening course for those who want to learn how to handle your
kayak in a safe manner and how to act if you happen to tip over.
Day and time: June 25, July 9, 23, August 6, 20, September 3, 5.30
pm–9 pm. Price: SEK 450 per person. Included in the price: Kayak
rental, guide, coffee, sandwich.
Kayaking Course–full day
A full day course for those who want to learn kayaking and gain
knowledge in how to handle your kayak in a safe manner. After the
course, we expect everyone to be ready to be examined for level 1
(yellow) of the Euro Paddle Pass.
Day and time: July 2,16, 30, August 13, 27, 10 am–5 pm.
Price: SEK 995 per person. Children under the age of 12 years are half
price if traveling with an adult. Included in the price: Kayak rental,
guide, lunch, coffee.
INFORMATION
Operator: Lakeside Adventure
Meeting point: Depends on weather, you will be noticed the day
before the tour
Other information/equipment: Bring a change of clothes, rain
clothes, sun glasses, swim clothes.
Booking: Pre book by phone +46 (0)21 261 00, at your reseller or
Tourist Information Centre!
More information: www.lakesideadventure.se
HYR KANOTER FÖR EGEN PADDLING PÅ MÄLAREN
RENT CANOES FOR SELF GUIDED PADDLING ON LAKE MÄLAREN
SVENSKA
ENGLISH
Paddla en tur på Mälaren med våra stadiga kanoter, nybörjarvänliga kajaker eller prova att paddla SUP. Vi har kanoter med plats
för 2 eller 3 personer i varje kanot. Vi har olika typer av kajaker för
att passa de flesta, 1-mans, 2-mans, breda stabila men även lite
smalare för dig som vill ha mer utmaning. Vi har även särskilda
kajaker för ungdomar.
Vill du prova på det senaste inom paddelsporten, Stand Up Paddleboard, eller SUP som det kallas så har vi 6 stabila nybörjarbrädor.
Är vädret fint så rekommenderar vi paddling ut till badön Östra
holmen och vid blåsigt väder så paddlar ni säkrast i Hässlösundet
där det nästan alltid är lugnt väder.
Ta med: Regnkläder, ev. ombyteskläder, solskydd, solglasögon,
badkläder
Dag: Dagligen under juni-augusti. Övrig tid på året enligt
överenskommelse.
Tid: Utlämning mellan 10.00-17.00.
Pris: från 250 kr/kanot för upp till 6 timmar. I priset ingår introduktion på land, hyra av kanot och flytväst.
Paddle on Lake Mälaren with our sturdy canoes, beginner-friendly
kayaks or try to paddle a Stand Up Paddle Board. We have canoes
with room for 2 or 3 people in each canoe. We have different types
of kayaks to suit most levels, one-man, two-man, wide stable but
also narrower kayaks for those who want more of a challenge. We
also have special kayaks for youth.
If you want to try the latest in paddle sport, Stand Up Paddleboard, or SUP, as it is called, we have 6 stable beginner boards.
If the weather is fine, we recommend paddling out to Östra
Holmen and if it is windy it is safest to paddle around Hässlö Strait
where it is almost always calm.
Bring: Rain clothes, change of clothes, sunscreen, sunglasses,
swimwear
Day: Daily during June to August. Other times of the year by
request.
Time: Pick up your canoe between 10:00–17:00. (10 am–5 pm)
Price: from SEK 250 per canoe for up to 6 hours. Price includes an
introduction on land, canoe/kayak/SUP rental and life jacket.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Lakeside adventure
Bokning: Boka på tel 021-26100, hos din återförsäljare eller på
turistbyrån.
För mer information och fullständig prislista: gå in på vår
hemsida www.lakesideadventure.se
Operator: Lakeside Adventure
Booking: Book by phone 021-26100, at your reseller or Tourist
Information Centre.
For more information and full price list please visit our
website www.lakesideadventure.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
29
Foto: Edens Garden
B&B = BEAVER & BREAKFAST
BEAVER SAFARI AT DAWN
30
SVENSKA
ENGLISH
Är du morgonpigg? Då är ”Beaver & Breakfast” en unik möjlighet
att uppleva den vackra gryningen.
Are you an early bird? Then our ”Beaver & Breakfast” is a unique
opportunity to experience the beautiful dawn.
Strax före soluppgången paddlar vi tyst till bäverriket. De nattaktiva djuren äter en sista måltid, tvättar sig och förbereder sig för
att sova, medan de dagaktiva djuren vaknar upp. Denna stund
är ett av de vackraste ögonblicken under dagen. Det gryende
morgonljuset skapar perfekta förutsättningar för entusiastiska
naturälskare och naturfotografer. Ett parad av unika ögonblick i
Svartådalens bäverrike.
Just before sunrise we paddle quietly to the beaver’s realm.
The night animals are taking a last meal, wash themselves and
prepare for sleep, while the day animals wake up. This moment
is one of the most beautiful times of the day! The upcoming
morning light creates perfect conditions for nature enthusiasts
and wildlife photographers. A pageant of unique moments within
Svartådalens beaver realm.
När solen har gått upp paddlar vi tillbaka till baslägret. Här erbjuder vi dig en läcker och rejäl frukost, tillagad över öppen eld. Goda
stekta ägg med nybryggt kaffe gör upplevelsen komplett. Under
frukosten berättar vi bl.a. om bäverns habitat.
When the sun has risen into the sky we paddle back to the base
camp. Here we offer you a delicious breakfast, cooked over an open
fire. Good fried eggs with freshly brewed coffee makes this experience
complete. During breakfast, we tell you about the beaver habitat.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Edens Garden
Operator: Edens Garden
Dag: Varje dag under perioden maj–andra veckan i september
Day: Every day in May until the second week in September
Tid: 1 ½ timme före soluppgång (turen tar 2–4 timmar)
Time: 1 ½ hour before sunrise (the tour takes 2–4 hours)
Mötesplats: Edens Garden Bed & Breakfast
Meeting point: Edens Garden B&B
Information: Att parkera din husbil eller husvagn, eller att sätta upp
ett tält, är kostnadsfritt om du bokar Beaver & Breakfast. OBS! Inga
campingfaciliteter.
Information: Parking of your motor home or caravan, or putting
up a tent is for free if you book “Beaver & Breakfast” – Attention!
no camping facilities.
Pris: Vuxen 695 kr per person. Barn under 12 år 325 kr.
Price: Adult SEK 695. Children under 12 yrs SEK 325.
Bokning: Boka på tfn 070 681 89 87, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
Booking: Pre book by phone +46 (0)70 681 89 87, at your reseller
or Tourist Information Centre!
För mer information: www.edensgarden.se
More information: www.edensgarden.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
Foto: Kim Lill
SPANA EFTER BÄVER I SVARTÅDALEN
BEAVER SAFARI IN SVARTÅDALEN
SVENSKA
ENGLISH
Har du sett en bäver i Svartån någon gång? Vad vet du om bävrar?
Följ med en kunnig guide till den fascinerande värld som kallas
Svartådalen. Tillsammans paddlar vi stilla och varsamt i kanot över
Svartån till bäverns rike.
Have you ever seen a beaver in the Black River? What do you know
about beavers? Join a knowledgeable guide into the fascinating
world of the Black River Valley. Together we’ll paddle stealthily by
canoe along the Black River into the beaver’s realm.
På kvällen brukar vinden stanna upp och vattnet blir stilla. Kvällsdimman dansar i slöjor över vattnet, över fälten och in bland träden.
En symfoni hörs av fågelsång, trumpetrop från tranor, men sedan
rasslar det till i vassen… nu håller vi oss stilla och avvaktar vad som
händer - bäver! Ett fascinerande djur med rejäla ”snickarkunskaper”.
Bävern kan bygga komplexa boningar av kvistar, lera och jord. Med
sin spolformade kropp, med svansen som liknar en fena och med
simhud mellan tårna är bävern perfekt anpassad till ett liv i vatten.
In the evening the wind drops and the waters become calm. The
evening mist swirls over the water and fields and through the trees.
A symphony of birdsong, the trumpeting calls of cranes, then a
rustling in the reeds... now we are still and await the entrance of - a
beaver! The Beaver builds complex structures out of twigs, branches
and earth. With an arched back like a fin and its webbed feet the
beaver is perfectly adapted to a life in and around the water.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Edens Garden - certifierad enligt ”Naturens Bästa” som är
en kvalitetsmärkning från Svenska Ekoturismföreningen.
Dag: Varje dag under perioden maj–andra veckan i september
INFORMATION
Operator: Edens Garden - certified according to ”Nature’s Best”
which is a quality label by the Swedish Ecotourism Board.
Day: Every day during May–second week in September
Tid: Avgångstid beroende av säsongens solnedgång 17.00–20.00
Time: Departure times depend on the sunset, between 17.00 (5
pm) and 20.00 (8 pm)
Mötesplats: Edens Garden Bed & Breakfast. Från Edens Gardens
brygga till bäverriket tar det ca 30 minuter med kanot.
Meeting point: Edens Garden Bed & Breakfast. From Edens
Garden bridge to the beaver kingdom it takes approx. 30 minutes.
Pris: Vuxen 495 kr per person. Barn under 12 år 245 kr. Max 6
deltagare. I priset ingår kanot, paddlar, flytväst, vattentät förvaring
och sittunderlag. Guidning. Vid introduktionen serveras ni äkta
kokkaffe ur kopparkittel och goda kakor.
Price: Adults SEK 495 per person. Children under 12 yrs SEK
245. Included in the price: canoe & paddles, lifejacket, watertight
container and padded seat. Guide. On arrival you’ll be served real
coffee from a copper kettle and delicious biscuits.
Bokning: Boka på tfn 070 681 89 87, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
Booking: Pre book by phone +46 (0)70 681 89 87, at your reseller
or Tourist Information Centre!
För mer information: www.edensgarden.se
More information: www.edensgarden.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
31
HÖGHÖJDSBANA VID SALA SILVERGRUVA
HIGH WIRE ADVENTURE TRACK AT SALA SILVERMINE
SVENSKA
ENGLISH
Vid Sala Silvergruva finns en av Sveriges mest spännande höghöjdsbanor. Banan är vackert belägen och omgiven av 40 meter
höga klippväggar. Den består av flera spännande moment med
linbanor, hängbroar, repstegar och andra utmaningar på hög höjd.
Detta är en perfekt aktivitet för alla som är sugna på ett riktigt
äventyr. Inga förkunskaper krävs.
In the southern area of the mine lies one of Sweden’s most
exciting and beautifully situated adventure courses, with several
stimulating features such as ropeways, hanging bridges and other
challenges at high altitudes. This is the perfect activity for visitors
looking for a real adventure.
PRAKTISK INFORMATION
Operator: Sala Silvergruva
Aktör: Sala Silvergruva
Day and time: Please, check our website for current information
Dag och tid: Se vår hemsida för aktuella tider.
Meeting point: The mine information
Mötesplats: Informationen vid Sala Silvergruva
Price: SEK 300 per adult and SEK 250 per child up to 15 years.
Open for groups all year round, minimum 7 people (SEK 350/
person)
Pris: 300 kr/vuxen och 250 kr/barn (t.o.m. 15 år) på våra fasta
avgångstider. Banan går att boka för grupper om minst 7 personer
året om, då 350 kr/person.
Information: Minimivikt: 40 kg. Maxvikt 110 kg. Ta på dig
oömma kläder och bekväma skor. Vi kör i alla väder förutom åska
och kraftig vind.
Tillval: Boka gärna någon av våra guidade visningar ner i Sala
Silvergruva.
Bokning: Boka på telefon 0224-677260, hos din återförsäljare,
on-line eller på turistbyrån!
För mer information: www.salasilvergruva.se
32
INFORMATION
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
Information: Minimum weight: 40 kg, max weight: 110 kg.
Leisure clothes and comfortable footwear.
Options: Book one of our guided tours in the silvermine
Booking: Pre-book by phone +46(0)224-677260, at your
reseller, Tourist Information Center or on-line.
More information: www.salasilvergruva.se
Foto: Pappilabild
SALA SILVERGRUVA – GUIDAD TUR TILL 155 M
SALA SILVERMINE–GUIDED TOUR TO THE 155 M LEVEL
SVENSKA
ENGLISH
Sala Silvergruva är en av världens bäst bevarade gruvmiljöer.
Gruvan var under minst 400 år Sveriges största och viktigaste
producent av silver. Ulrica Eleonora gruva började brytas omkring
1690 och breder ut sig på 155 meters djup. Denna nivå är till viss
del tillgänglig för personer med rörelsehinder och nås med hiss.
Gruvan är tillmakad med släta vackra ytor, enorma salar och smala
orter. Att allt är brutet med människors bara händer gör intrycket
ännu mer imponerande. Idag ligger vattennivån på 155 meter
vilket ger leden en mycket vacker inramning.
The silvermine of Sala is one of the world’s best-preserved mining
settings. For at least 400 years, the mine was Sweden’s biggest
and most important silver producer. Mining at the Ulrica Eleonora
Level at 155 meters began around 1690. The beautiful smooth
stone surfaces, enormous chambers and narrow passageways
combine to make an extraordinary and memorable visit. It was
all created by people using their bare hands, which makes the
experience all the more awesome. The water lever in the Mine
is located here and in the Eco Chamber the ringing sound of our
voices bounce off the surface of the chamber’s walls.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Sala Silvergruva
INFORMATION
Dag och tid: Museum och Butik öppet alla dagar kl. 11–16.
Guidade turer minst en gång om dagen oktober–april. 1/5–30/9
alla dagar guidad tur minst 2 gånger/dag, kl. 11:30 och 15:00. För
aktuella tider se vår hemsida.
En guidad tur tar cirka 1,5 timme. – Med förbehåll för förändringar!
Operator: Sala Silvergruva
Day and time: Museum & Shop are open daily 11 am–4 pm.
Guided tours (Swedish/English) at least once a day October 1–
April 30. May 1–September 30 guided tours (Swedish/English) at
least twice a day starting at 11:30 am and 3 pm. For current time
tables, please check our website.
Several tours in Swedish/English all year round. Approximately
1,5 hours.
Mötesplats: Informationen vid Sala Silvergruva
Pris: 225 kr/vuxen, 120 kr/barn
Information: Temperaturen är ca +2 C året om, så varma och
oömma kläder rekommenderas.
Bokning: Boka på tfn 0224-677260, hos din återförsäljare, på
turistbyrån eller on-line.
För mer information: www.salasilvergruva.se.
Meeting point: The mine Information point at Sala Silvermine
Price: Adults SEK 225, children (3–15 years) SEK 120.
Information: The temperature is around +2 C. Warm clothes
and comfortable footwear is recommended.
Booking: Pre book by phone +46(0)224-677260, at your
reseller, Tourist Information Center or on-line!
More information: www.salasilverguva.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
33
FOLKHEMSTUREN
SWEDEN, THE MIDDLE WAY
SVENSKA
ENGLISH
Framtiden som den såg ut förr i tiden. Guidade turer genom den
moderna svenska historien: Folkhemmet, välfärdssamhället, ”den
svenska modellen”, ”the middle way”. Turerna genomförs med ett
lika stort mått allvar so}m humor. Vi bjuder på betongsafari i veteranbil/buss genom den mellansvenska industristaden Västerås, en
spegling av det moderna Sverige – ca 1930–1980.
Folkhemsturen (”The peoples home tour”) arranges guided tours
through the 20th century history of Sweden in one of Swedens
most significant industrial regions – Västerås and Västmanland.
The enthusiastic and skilful guides of ”Folkhemsturen” bring you
the story about ”Sweden, the middle way” with a balanced mix of
serious storytelling and humour. Join us by fastening your seatbelts
in our safe and modern retro car or bus and we will give you a
journey through the land of welfare, ”fika” and immorality?
Nominerade till Stora Turismpriset 2013.
PRAKTISK INFORMATION
Aktör: Folkhemsturen, Sweden, the middle way
Dag och tid: Söndag 29 mars,14:00–17:00
Söndag 26 april,14:00–17:00
Söndag 31 maj, 14:00–17:00
Söndag 14 juni, 14:00–17:00
Måndag 29 juni, 17:00–20:00
Måndag 13 juli, 17:00–20:00
Måndag 27 juli, 17:00–20:00
Måndag 10 augusti, 17:00–20:00
Måndag 24 augusti, 17:00–20:00
Söndag 6 september, 14:00–17:00
Söndag 20 september, 14:00–17:00
Söndag 18 oktober, 14:00–17:00
Söndag 15 november, 14:00–17:00
Pris: Folkhemstur Västerås. Vuxen 400 kr. I priset ingår guidad tur (3 h),
kortare filmvisning på Elektra bio och fika (kaffe/te och smörgås/bulle).
Bokning: Boka på tfn 073-855 73 05, hos din återförsäljare eller
på turistbyrån!
För mer information: www.folkhemsturen.wordpress.com
34
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
INFORMATION
Operator: Folkhemsturen, Sweden, the middle way
Day and time: Sunday, March 29,14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Sunday, April 26,14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Sunday, May 31, 14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Sunday, June 14, 14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Monday, June 29, 17:00–20:00 hrs (5.00–8:00 pm)
Monday, July 13, 17:00–20:00 hrs (5.00–8:00 pm)
Monday, July 27, 17:00–20:00 hrs (5.00–8:00 pm)
Monday, August 10, 17:00–20:00 hrs (5.00–8:00 pm)
Monday, August 24, 17:00–20:00 hrs (5.00–8:00 pm)
Sunday, September 6, 14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Sunday, September 20, 14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Sunday, October 18, 14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Sunday, November 15, 14:00–17:00 hrs (2.00–5:00 pm)
Price: SEK 400 per adult for a standard tour (Folkhemstur). Included
in price: a 3 h tour with skilful guides, a 17 min film in the people’s
cinema Elektra and “fika” (coffe/tea and a typical sandwich or a bun)
Booking: Pre book by phone +46 (0)73 855 73 05, at your reseller
or Tourist Information Centre!
More information: www.folkhemsturen.wordpress.com
GÅRDSJÖ ÄLGPARK
GÅRDSJÖ MOOSE PARK
SVENSKA
ENGLISH
I Upplands täta barrskogar ligger den här gemytliga älgparken.
Här strövar älgarna fritt på hela 25 hektar. Ni får möta hägnets
konung, årets kalvar och resten av flocken.
This lovely Moose Park is situated in the dense pine forests of
Uppland. Moose roam free over a large 25 hectare area. Encounter
the King of the Forest as well as the seasons new calves and the rest
of the herd.
Älgturen görs i ett av Sveriges största älghägn. Med traktor och
vagn åker ni med på en guidad visning. Lyssna till den hängivna
guiden, som verkligen älskar sina älgar, och få en otrolig inblick i
hur älgarna lever och rör sig, ni kommer så nära att ni nästan kan
ta på dem.
Det är med skräckblandad förtjusning man sitter i den öppna
vagnen när hägnets stora älgtjur kommer galopperande i full fart
mot vagnen för att sedan stanna några meter bort och nyfiket
betrakta de nya besökarna i hans skog.
The tour takes place in one of Sweden’s largest moose enclosures.
Tractor and trailer will transport you on a guided tour. Listen to the
dedicated guide, who really loves his moose, and get an incredible
insight into how the moose live and move. You will come so close
you can almost touch them! When you’re sitting in the open wagon
it’s a thrilling and exciting feeling when a large bull comes galloping
at full speed towards you, and then suddenly stops just a few meters
away to curiously inspect the new visitors in his forest.
På älgparken finns också ett trevligt café och en spännande butik
med massor av älgprylar.
The Moose Park also offers the possibility to buy coffee and homemade bread.
PRAKTISK INFORMATION
INFORMATION
Aktör: Gårdsjö Älgpark
Dag och tid: Öppet på särskilda tider hela året, för fullständiga
öppettider se hemsidan. Högsäsong 23 juni till 16 augusti, öppet
alla dagar utom måndag, 10:00–16:00, turerna avgår kl 11:00
och 14:00.
Mötesplats: Gårdsjö Älgpark, 6 km från Morgongåva
Pris: Vuxen 200 kr, barn 3-12 år 100 kr, barn under 3 år gratis.
Bokning: Boka på www.gardsjoalgpark.se, hos din återförsäljare
eller på turistbyrån!
För mer information: 070-353 60 60, www.gardsjoalgpark.se
Operator: Gårdsjö Älgpark
Day and time: Open all year around at certain times, see our
webpage. High Season; June 23–August 16: Tuesdays–Sundays
10.00–16.00 hrs (10 am–4 pm). Tours depart 11:00 hrs
(11 pm), 14:00 hrs (2 pm).
Meeting point: Gårdsjö Älgpark, 6 km from the village of Morgongåva
Price: Adult SEK 200, child 3–12 yrs SEK 100. Children under 3 yrs
free of charge.
Booking: Pre book at our website www.gardsjoalgpark.se, at yourreseller or Tourist Information Centre!
More information: +46 (0)70 353 60 60, www.gardsjoalgpark.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
35
VINTER I VÄSTMANLAND
Aktiviteterna i denna broschyr gäller för sommaren 2015. Västmanland erbjuder många spännande aktiviteter
även under vintern och här följer några exempel. Kontakta gärna företagen direkt för mer information.
This brochure presents activities for the summer season of 2015. Winter in Västmanland also offers a wide range
36ofVÄSTMANLAND
– THE
ESSENCE
OF SWEDEN
2015Feel free to contact the companies directly to learn more.
great activities and
here
are some
suggestions.
Foto: Henrik Wester
WINTER IN VÄSTMANLAND
SNÖSKOVANDRING
SNOWSHOE HIKING
Foto: Henrik Wester
Vill du testa snöskovandring?
Do you want to try snowshoe hiking?
Naturarvskompaniet/Nordic Discovery
www.nordicdiscovery.se
Lakeside Adventure
www.lakesideadventure.se
Kolarbyn Ecolodge
www.kolarbyn.se
Känn frihetskänslan att glida över frusna sjöar på blanka isar. Lakeside adventure
och Naturarvskompaniet erbjuder flera olika långfärdsskridskoturer med kunniga isguider och utrustning för dig som vill uppleva våra sjöar vintertid.
Long-distance ice-skating: Feel the sense of freedom when gliding across frozen
lakes on shiny ice. Lakeside Adventure and Nordic Discovery offers a variety of
skating tours with knowledgeable skating guides and equipment for those who
want to experience our lakes in winter.
www.lakesideadventure.se
www.nordicdiscovery.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
37
Foto: Mats Persson Holm
LÅNGFÄRDSSKRIDSKO/LONG-DISTANCE ICE-SKATING
VINTERSAFARI
WINTER SAFARI
WildSweden erbjuder både vargspårning och älgsafari på vintern.
Naturarvskompaniet erbjuder
både vargspårning och älgsafari på
vintern.
WildSweden offers both wolf tracking and Moose safari in winter.
Nordic Discovery offers both wolftracking tours and Moose safari in
winter.
www.wildsweden.se
Foto: WildSweden
www.nordicdiscovery.se
FÄRNAS HJÄRTA/LAKESIDE ADVENTURE
Snow Flake Dreaming – Ett förstklassigt vinteräventyr
Fyra dagars vinteräventyr inklusive isfiske, snöskovandring och
en utomhusnatt där du sover på en bädd av snö.
Snow Flake Dreaming – A fist class winter adventure
Four day winter adventure including ice fishing, snow shoe
walking and one outdoor night sleeping on a bed of snow.
www.farnashjarta.se
www.lakesideadventure.se
VINTERFISKE
ICE FISHING
38
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
www.lakesideadventure.se
www.kolarbyn.se
Foto: Kim Lill
Sugen på att testa isfiske? Kontakta
Lakeside Adventure eller Kolarbyn
för att få veta mer!
Want to try ice fishing? Contact
Lakeside Adventure or Kolarbyn
Ecolodge for more information!
SALA SILVERGRUVA
Stämningsfull Lucia-konsert 155
meter under jord i Sala Silvergruva.
Enchanting Lucia Concert 155 metres underground at Sala Silvermine.
EDENS GARDEN
Foto: Pappilabild
www.salasilvergruva.se
FÄRNAS HJÄRTA
Mysigt vinterbad i vedeldad badtunna
Cozy winter bath in woodfired hot tub
Upplev olika vinteraktiviteter i
vackra Bergslagen.
www.edensgarden.se
Experience various winter activities
in beautiful Bergslagen.
www.farnashjarta.se
ULVSBOMUREN
VILDMARK & LANTLIV
Må-bra-paket; vedeldad bastu,
3-rätters middag, logi och frukost.
Feel-Good-Pakage; woodfired sauna,
3-course dinner, one night and breakfast.
www.ulvsbomuren.se
VÄSTMANLAND – THE ESSENCE OF SWEDEN 2015
39
Kontakta kommunernas turistbyråer för mer information
Contact the Tourist Information Centres for more information
Arboga Turistbyrå
Norbergs Turistinformation
Box 45, Centrumleden 6
Torget
732 30 Arboga
738 31 Norberg
Tel: 0589-871 51
Tel: 0223-291 30
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
www.arboga.se
norberg.se
Fagersta Turism
Sala Turistbyrå
Västmannavägen 12/Biblioteket
Stora Torget
737 80 Fagersta
733 25 Sala
Tel: 0223-131 00
Tel: 0224-74 78 02
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
www.fagersta.se/turism
www.sala.se/turism
Turistinformation Hallstahammar
Skinnskattebergs Turistinformation
Tel: 0220-241 86
Kyrkvägen 7
E-post: [email protected]
739 30 Skinnskatteberg
www.hallstahammar.se/turism
Tel: 0222-450 45
E-post: [email protected]
Kungsörs Turistinformation
www.skinnskatteberg.se/turism
Drottninggatan 34
736 85 Kungsör
Surahammars Turistinformation
Tel: 0227-60 01 01
Box 203, Hjulmakarvägen 18
E-post: [email protected]
735 23 Surahammar
www.kungsor.se/turism
Tel: 0220-390 00
E-post: [email protected]
Köpings Turistbyrå
www.surahammar.se
Barnhemsgatan 2
731 32 Köping
Västerås Turistbyrå
Tel: 0221-256 55
Kopparbergsvägen 1
E-post: [email protected]
721 87 Västerås
www.koping.se
Tel: 021-39 01 00
E-post: [email protected]
visitvasteras.se
www.vastmanland.se