Junior IT konsult Java Webdeveloper

Junior IT konsult Java Webdeveloper
Prime Force Group är ett oberoende europeiskt IT konsult företag och erbjuder
omfattande stöd inom Enterprise Content Management (ECM) och Web Content
Management (WCM). Prime Force Group stöder sina kunder i alla steg av komplexa
IT-projekt: val av lämpligt system, design, planering och implementering, testmanagement och underhåll och drift av IT system.
Vi erbjuder
•
•
•
•
•
•
spännande och utmanade arbete
projekt hos kunder samt hemmakontor
projekt med stora internationella företag (främst D-A-CH)
flexibla arbetstider, smartphone, bärbar dator
utbildning beroende på ditt område och dina personliga intressen
team events på våra nationella platser (DE, AT, CH, DK, PL, RS) – svenskt
kontor är under planering
Om jobbet
• Som ett självständigt agerande, tillförlitlig och analytiskt tänkande IT-tekniker
arbetar du i nära samarbete med våra kunder. Du skapar effektiva
arbetsprocesser med hjälp av moderna och kraftfulla system
• Som konsult är du - efter en träningsperiod - ansvarig för installation,
anpassning och integration av ECM / DMS programvarulösningar vanligtvis
inom en projektgrupp. Med ökad erfarenhet bör du också ta över konceptuella
frågor
Din profil
• Examen från en yrkeshögskola eller någon annan typ av eftergymnasial
utbildning med inriktning IT eller en examen från ett universitet i relevanta
områden
• engagerad och lösningsorienterad
• vilja att resa
• kunskaper i ett programmeringsspråk (JAVA eller .Net)
• kunskaper i databas och SQL
• kunskap i Windows och Unix / Linux
• hög vilja att lära
• kommunikationsförmåga bör vara hög
• flytande engelska och goda kunskaper i tyska i tal och skrift
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Miriam
Tjäder på 072 73 24 708.
Skicka in din ansökan till [email protected]
Mer information hitta du på https://www.linkedin.com/company/prime-force-gmbh
eller på våran webbsida
Vi erbjuder ett sammansvetsat team och målinriktat team av utmärkta IT konsulter
och en konkurrenskraftig lön.
Junior IT konsult Java Webdeveloper
Prime Force Group is an independent pan-european IT – consulting company and
offers comprehensive support within Enterprise Content Management (ECM) and
Web Content Management (WCM). Prime Force Group supports its customers in all
steps of complex IT-projects: selection of an appropriate system, design, planning
and implementation, test-management and maintenance and operation of IT system.
We offer






interesting and challenging work
projects at customers site and home office
projects with large international companies (mainly D-A-CH)
flexible work hours, smartphone, notebook
education and training depending on your field and personal interests
team events at our national companies location (DE, AT, CH, DK, PL, RS) –
swedish location coming soon
Your role
 As an independently acting, reliable and analytical thinking IT professional,
you are working in your own work area closely with our customers. There you
are creating efficient and effective work processes by using modern and
powerful systems
 As a consultant you are - after a training period - responsible for installation,
customization and integration of ECMS / DMS software solutions typically
within a project team. With increasing experience you should also take over
conceptual issues
Our expectations
 Graduation from a Polytechnic or any other kind of tertiary education with
focus on IT or a Final Degree from a university in a relevant branch
 Commitment and solution orientation
 Willingness to travel
 Programming skills (JAVA or .Net)
 Database and SQL knowledge
 Windows and Unix / Linux skills
 High willingness to learn
 Good communication skills
 excellent in english and basic knowledge of german
If you have any questions regarding the position you are welcome to contact the
responsible Miriam Tjäder at 072 73 24 708.
Please send your complete application documents per e-mail to [email protected]
force.com
More information on https://www.linkedin.com/company/prime-force-gmbh on our
homepage
We offer a well attuned, target-oriented team of excellent IT consultants and a
competitive/above average salary.