Över 50 småflickor offer för nätpedofil

A-DELEN · ONSDAG 21 JANUARI 2015
0°
Vecka 4
Lösnummer: månd-fred 20 kr,
Lörd-sönd 30 kr
Han gjorde låten
NÖJE
Johan Holmström
har gjort SVT:s
barnlåt ”Snoppen och snippan”
som fått stor uppmärksamhet, både i Sverige och
utomlands.A24
”Snoppen och snippan”
Över 50 småflickor
offer för nätpedofil
HELSINGBORG. Den 24-årige mannen ägnade all
sin vakna tid åt att titta på pornografi och söka
sexkontakter på internet. Nu sitter han häktad
och misstänks ha utsatt över 50 minderåriga
flickor för sexualbrott via nätet. En av flickorna
träffade mannen i Helsingborg där han utsatte
henne för ett sexuellt övergrepp. Mannen har
bott på flera orter i Skåne. Enligt egna uppgif-
Mulet
FOTO: ALBIN BRÖNMARK
NORDVASTRA
TIDNINGAR
SKÅNES
Soligt
ter isolerade han sig i flera års tid i sin lägenhet
som han bara lämnade för att handla mat. Polisutredningen om den 24-årige nätpedofilen är
en av landets största i sitt slag. A7
SPORT
HIF:s nye
direktör
utsedd
4 Oväntat men imponeran-
de. Det är några av reaktionerna på HIF:s nye klubbdirektör David Brodetsky,
59. Engelsmannen har en
bakgrund i regionen som
tidigare vd för Lindab.
– I David får vi en person
med gedigen utbildning
avseende ekonomi, organisation och ledarskap, säger HIF:s ordförande Claes
Olsson. B2
ÄNGELHOLM
Grannar
stoppade
vindmöllor
4 Två planerade vindkraft-
verk i Strövelstorp får inte
byggas efter en dom i markoch miljödomstolen. Processen har varit utdragen
men nu går domstolen på
grannarnas överklagande
och säger nej till verken. A5
FOLK & FAMILJ
Hans Wallmark
fyller 50
Hans Wallmark, 50, en
acklimatiserad
skåning som
trivs bäst utan
snö. C4
ÄNGELHOLM
ÄNGELHOLM. Privata Aleris har övergivit sjukhusområdet för lokaler i centrala Ängelholm. Operationssköterskan Magdalena Fineman och undersköterskan
Madeleine Knobe utför tillsammans med läkare tolv operationer varje dag. ”Vi har fått det jättebra här. Nu ska vi bara jobba in oss”, säger Magdalena Fineman.
FOTO: NIKLAS GUSTAVSSON
Ögonoperationer nu i centrum
●
●
●
●
A4
Känd politiker
avliden A5
SPORT
Smotherman
straffhjälte B1
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
UNICEF har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
7 388118 002004
rädda barns liv. bli världsförälder.
Varje dag dör 18 000 barn innan de har fyllt fem år av sjukdomar som kan förebyggas. Detta brukar kallas
”den tysta katastrofen” eftersom det sällan uppmärksammas politiskt eller i media. Men UNICEF står
inte tysta. Vi kämpar för alla barn i hela världen, varje dag, året om.
Bli Världsförälder på unicef.se
248x43 VF.indd 1
2014-01-15 11:40:59
Växland
molnigh
Omkrin
halvklar
NDE
AL
A2
ONSDAG 21 JANUARI 2015
OPINION
HUVUDLEDARE
KRÖNIKAN
Nya hot
kräver
ny politik
4 Europa pekas ut som politiskt
högriskområde. Då kan en del
behöva omprövas även i Sverige.
februari lägger den danske
transportministern Magnus Heunicke (S) fram det förslag till
lag som krävs för att bygget av
tunneln mellan Danmark och Tyskland ska kunna komma igång.
Det mesta tyder på att lagförslaget
kommer att gå igenom eftersom en
majoritet av folketingsledamöterna
är för den fasta förbindelsen. Därmed
ska tunnelbygget mellan danska Rødby och tyska Puttgarden kunna starta
till sommaren.
Men i Danmark hörs kritiska röster
mot det beslutsunderlag som politikerna har att ta ställning till. Framför
allt är det experter i form av trafikforskare, men även före detta tjänstemän på danska motsvarigheten till
Trafikverket, som har reagerat på de
förväntade trafikströmmarna.
De menar att prognoserna är alltför
optimistiska och att det är fel att jämföra Fehmarn bält-förbindelsen med
Öresundsbron och bron över Stora bält. Fehmarntunneln byggs i ett
ganska glest befolkat område, och har
inte den potential som till exempel
den tättbefolkade Öresundsregionen.
Som grädde på moset har färjerederiet Scandlines meddelat att det
har för avsikt att fortsätta trafikera
Fehmarn bält även efter att tunneln
står färdig, vilket enligt planerna är
år 2022.
I en dansk radiodokumentär som sändes nyligen kallas ekonomin för tunnelprojektet för en gyser, alltså en ren
thriller.
Här berättas bland annat att idag
har 35 procent av resenärerna på färjorna över Fehmarn ett enda mål:
Bordershop i Puttgarden. De kan
köpa en särskild, och rabatterad, biljett för ett endagsbesök i taxfreebutiken. Enligt kritikerna ska det mycket
till om de väljer tunneln som, enligt
de beräkningar som finns idag, kom-
mer att ha en avgift som är tre gånger
högre än färjebiljetten.
Den danske transportministern
Magnus Heunicke sätter dock frågetecken för färjerederiets möjligheter att fortsätta sin verksamhet den
dag tunneln är verklighet. Han menar dessutom att tunneln inte främst
byggs för att underlätta gränshandeln, projektet har större visioner än
så.
Just nu ser
det mörkt
ut för tågtrafiken i Europa, med natttåg som läggs
ned.
Det bör det definitivt ha. Det ser förmodligen också EU, som ger ett stort
ekonomiskt bidrag. Men det är danska staten, som genom sin lånegaranti, tar den största ekonomiska risken.
Politikernas ansvar är att tänka
hållbart och visionärt i infrastrukturfrågor. Men det är viktigt att planer
inte görs utifrån glädjekalkyler. Och
det är minst lika angeläget att man
ser till att visionerna blir verklighet.
Just nu ser det mörkt ut för tågtrafiken i Europa, med nattåg som läggs
ned. Med ett projekt som det över
Fehmarn borde det vara helt andra
tongångar, så att tåget kan bli en seriös konkurrent till flyget.
För det har Heunicke, och alla andra europeiska transportministrar,
ett stort ansvar.
FRISTÅENDE KRÖNIKÖR
LOTTA HÖRDIN
[email protected]
Tåget måste kunna konkurrera med flyget, dygnet runt.
KORT SAGT
Med ansvar
för ladorna
4 Allt är sämre än i höstas.
Så kan man sammanfatta finansminister Magdalena Anderssons (S) nya prognos för
statsfinanserna.
Tillväxten beräknas bli lägre och arbetslösheten högre.
Det blir svårare för regeringen att genomföra de reformer som utlovats och ännu
svårare att nå målet om att
Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.
Välkomna till verklighe-
Lars Johansson Chefredaktör,
stf ansvarig utgivare
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Lars Dahmén Vd, ansvarig utgivare
Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare
Anna Bergenström Redaktionschef
Ann Carlsson Adm redaktionschef
Rakel Chukri Kulturchef
ten skulle en del cyniker kanske säga.
Det är inga lätta avvägningar som regeringen har
framför sig. Skattehöjningar
är troligen att vänta redan
i vårbudgeten och inför 2016,
för att kunna finansiera reformer.
Men risken är då att tillväxten minskar och målet om
arbetslösheten blir ännu mer
avlägset.
Nu är det den S-ledda regeringen som måste ta ansvar för ladorna.
Här finns vi
Växel: 042-489 90 00
Post: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsv 1, Helsingborg
Redaktionen: [email protected]
Företags- och platsannonser:
[email protected]
E-post till medarbetarna:
[email protected]
”
Landets medborgare förväntar sig ett
större ansvar.”
FOTO: MAJA SUSLIN
En tidning, tre editioner
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
Ljuset i tunneln
”
I
FOTO: PETER FRENNESSON
Europa hamnar
sällan i topp. Och
när de nu sker så
är det på en lista som ingen vill
vara med på: ett
ansett konsultbolags tio-i-topp
över världens poOBEROENDE
litiska riskområLIBERAL
den 2015.
Det var alls
inga domedagsprofetior som Euroasia Group, med statsvetarprofessorn
Ian Bremmer i spetsen, presenterade
härförleden. Mestadels var det snarare påpekanden och slutsatser som
politiskt intresserade européer har
hört förut. Fast när de summeras är
det onekligen en dyster bild av den
närmaste framtiden som växer fram.
Splittringen tilltar såväl inom som
mellan länder i Europa på bekostnad av politisk initiativkraft och reformförmåga. På många håll har populistpartier växt sig så starka att de
begränsar de styrandes politiska manöverutrymme. Bremmer och hans
kollegor nämner Frankrike och Storbritannien, men kunde lika gärna ha
tagit Sverige som exempel.
Samtidigt tilltar spänningarna
inom EU. Lång ifrån alla medlemsländer är nöjda med hur Tysklands inflytande stärkts sedan Frankrike mist
kraft och Storbritannien intresse för
Europapolitiken. Stora ekonomiska
utmaningar släpar också efter sedan
eurokrisen, men de skarpaste hoten
är av mer påtagligt slag. Dels finns en
påtaglig risk för islamistiska terrordåd, dels finns ett aggressivt Kreml
att hantera.
Ryssland – som för övrigt är på listans andra plats – lär inte backa i östra Ukraina och redan syns tecken på
splittring mellan Europa och USA
i fråga om sanktionerna mot Moskva.
Krismedvetenheten brister i Europa, menar Eurasia Group.
Det gäller inte minst Sverige.
Sällan har det varit så viktigt att
stärka unionssamarbetet och de
transatlantiska relationerna.
Svenska regeringen borde bidra till
detta genom att visa verklig initiativkraft i EU-politiken och därtill låta
utreda frågan om Natomedlemskap.
Visst skulle sådana initiativ gå emot
regeringspartiernas traditionella linjer. Men i nya, oroligare tider duger
det inte att bara klamra sig fast vid
gammal politik.
Carl Milles skulptur
Sjöfartsmonumentet
blickar ut över Sundet
från Helsingborg
sedan 1923.
Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan Twitter: @heidiavellan Blogg: Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Redaktionssekreterare: Henrik Bredberg Ledarskribenter: Tobias Lindberg, Ingrid Runsten, Mats Skogkär
E-post: [email protected]
Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Tomas Eneroth
om att Sverigedemokraternas
syfte med misstroendeförklaringen bara var att väcka uppmärksamhet. Omröstningen utföll med 45 röster för, 133 röster mot och 155 avstod.
Stefan Löfven, fortfarande statsminister.
Kundservice
Gör dina ärenden på hd.se/minhd
dygnet runt, eller ring 020-23 24 00.
Prenumeration: mån-fre kl 8-16.30.
Epost: [email protected]
Privatannons: mån-fre kl 9-15.
Epost: [email protected]
För personlig service över disk:
mån-fre kl:8.30-14.00
Om tidningen uteblir
Gå in på utebliventidning.se eller
ring Tidningsbärarna 0771–39 04 00,
kl 6-18. Ringer du före 9.00 så kan vi
se till att du i de flesta fall får tidning
under dagen. Bor du i 0430-området:
Kontakta VTD, 035-16 07 50,
mån-fred 7–16, lörd 7–12, sönd 7-13
eller vtd.se/reklamation.aspx
Prenumeration
Alla dagar (mån-sön)
12 mån 3 080 kr
Autogiro 257 kr/mån
Helg (fre-sön)
12 mån 2 520 kr
Autogiro 210 kr/mån
E-tidning 12 mån 1 860 kr
Autogiro 149 kr/mån
Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.
A3
ONSDAG 21 JANUARI 2015
OPINION
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Sydsvenskan.se/opinion
AKTUELLA FRÅGOR
MED ANDRA ORD [email protected]
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Hd.se/ledare
FOTO: PETER DEJONG
■ Vill du diskutera politik och samhällsfrågor eller kommentera det
som debatteras på Opinion? Mejla till Med andra ord, skriv kort och var
konkret, underteckna med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera och förkorta de inlägg som införs.
LÄSARBREV
Otroligt
svagt av
alliansen
4 Det är uppenbart att den
israeliska regeringen blev
mycket upprörd av den
svenska regeringens beslut
att erkänna staten Palestina. Och den blev upprörd
därför att den är rädd att
stenen ska komma i rullning internationellt mot ett
erkännande – vilket skulle
underminera Israels permanenta överläge i konflikten Israel- Palestina.
Israel är ockupationsmakten, har resurserna, militärt och ekonomiskt. Israel har stöd från supermakten USA. Israel har också
ett juridiskt överläge eftersom det är en erkänd stat.
Palestinierna, däremot,
har nästan ingenting.
Israels regering är naturligtvis livrädd för att förlora
minsta lilla av dagens överläge. Nyligen såg vi den israeliska regeringens reaktion på palestiniernas beslut att ansluta sig till den
Vänsterns
makt inte
underlig
4 Ett
parti med 5,7 procent av väljarna bakom sig
bör inte få igenom en förbudslinje mot vinstuttag
i välfärdssektorn, enligt tidningens huvudledare 19/1.
Men Vänsterpartiet är
inte ett enfrågeparti. Det
finns många skäl till att
partiet inte har större stöd
i riksdagsvalet.
Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Israel kunde inte acceptera det och
bestraffade Palestina ekonomiskt. Och Israel kunde
inte acceptera detta steg av
det enkla skälet att landets
politiska och militära ledare
då löper risk att ställas inför
domstol för krigsbrott.
Det är fantastiskt svagt
och opportunistiskt av den
borgerliga oppositionen att,
i sin jakt på konflikter som
kan mobilisera de egna väljarna, gå ut i så hård kritik
mot Margot Wallström efter att nyheten kom att Israels regering inte vill ta
emot henne under de former som ett statsbesök vanligen erfordrar. I praktiken
går de borgerliga partiledarna den israeliska högerregeringens ärenden.
I alla fall tre av dem. Jag
vet inte riktigt vad Centerns Annie Lööf har sagt
i frågan. Hennes parti är ju
annars ganska positivt inställt till ert erkännande av
Palestina. Är det slut med
det nu när Centern övergivit alla sina småfolksideal?
SUNE BROMÉE
Av SOM-institutets rapporter framgår att cirka 60
procent av de tillfrågade
anser att förslaget ”Vinstutdelning ska inte tillåtas
inom skattefinansierad
vård, skola och omsorg” är
ett ganska eller mycket bra
förslag. Denna insikt har
givetvis både Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Det är varken förvånande
eller besvärande att Vänsterpartiet får inflytande
när det gäller vinstuttag
i välfärdssektorn.
JAKOB HENRIKSSON
Heidi Avellans
krönika ”Och efter hajpen,
Malmö”, 17/1:
I unga dagar fick jag
jobb på en reklambyrå på
Stora Nygatan i Malmö.
Jag hyrde ett rum i ett av
de praktfulla stenpalatsen
vid Drottningtorget, gick
dagligen genom Carolikvarteren och gladdes över
alla småaffärer, cykelreparatörer, hemcharkuterier
med mera.
Efter ”Betongyngvessons”
ARKIVFOTO: ROLF OLSSON
Bygg bra
boende
för alla
4 Apropå
Malmö behöver nytt fokus.
framfart, var all charm borta.
Idag byggs det mycket
i Malmö.
Fokus borde ligga på att
bygga så att människor
med liten ekonomi, ungdomar och även äldre, har råd
att bo.
JOEL JEPPSSON
En ödesdiger växelverkan mellan extremister kan brytas om människor – som under manifestationer i Frankrike – enas kring
ett fördömande av både hatbrott och islamistisk terrorism, skriver Klas Borell.
”Utbredda fördomar skapar ett
samhällsklimat som extrema
grupper kan utnyttja.”
4 Terrordåd tycks skapa hand-
lingsutrymme för extrema gruppers fientlighet mot muslimer.
I sin tur kan detta underlätta
islamistiska extremisters rekryteringsförsök, skriver Klas
Borell, professor i sociologi och
socialt arbete vid Högskolan
i Jönköping.
E
n riksomfattande undersökning visade för några år sedan att ungefär 40 procent
av de svenska muslimska
församlingarna utsatts för hatbrott
som våld, hot om våld och vandalisering av lokaler.
Om antalet hatbrott mot muslimska församlingar ökat under det
gångna året är just nu svårt att säga,
men de senaste händelserna i Sverige
är illavarslande och kan möjligen vara
tecken på att hatbrotten tenderar att
bli grövre.
Forskningen om hatbrott och om
effekterna av hatbrott är inte särskilt
omfattande, vare sig i Sverige eller internationellt, men några studier tyder
på att hatbrott drabbar offren särskilt
hårt.
Eftersom brotten riktas mot offrens
identitet kan de till exempel i särskilt
stor utsträckning påverka känslan av
kontroll och säkerhet. Men det är inte
endast de direkta utsatta individerna
som drabbas. Hatbrott har framför
allt centrala indirekta konsekvenser.
Hatbrott är, brukar man säga, budskapsbrott. Brottet riktas inte mot ett
brottsoffer som enskild individ utan
mot den minoritet individen tillhör
(eller anses tillhöra), och syftet är att
skrämma den grupp människor förövaren har fördomar mot.
Övergrepp mot några få individer
är med andra ord meddelanden till
dem som delar offrets tillhörighet:
också ni är föraktade och icke önskvärda.
Hatbrotten står dock inte oemotsagda.
Stödet för religionsfriheten är stort
i Sverige och detta stöd tar sig dessutom aktiva former.
Under den senaste tiden har människor över hela landet protesterat
mot hatet.
I Eskilstuna och Uppsala har utsatta muslimska moskéer och församlingslokaler ”kärleksbombats” med
pappershjärtan och i Eslöv, Malmö,
Göteborg och Stockholm har människor demonstrerat för muslimers rätt
att fritt få utöva sin religion. Liknande solidaritetshandlingar har tidigare utförts till stöd för utsatta judiska
församlingar.
Forskning visar att motreaktioner
av det här slaget i själva verket ägt
rum under en längre tid.
I den tidigare nämnda undersökningen av muslimska församlingar
i Sverige visas till exempel att de församlingar som drabbats hårdast av
hatbrott också var de som upplevde
mest stöd från omgivningen.
Tvärtemot förövarnas förhoppningar har deras brott fungerat som katalysatorer för stöd och solidaritet, från
såväl enskilda som en rad lokala organisationer.
Motreaktioner, visar en pågående
studie, är också vanliga i sociala medier. Nätbaserade namninsamlingar mot mosképrojekt leder ofta till
namninsamlingar till stöd för religionsfriheten och för muslimers rätt att
utöva sin tro.
Det är också viktigt att i sammanhanget peka på förövarnas isolering.
Hatbrott begås, som regel, av extrema individer i mer eller mindre slutna nätverk.
Några av de hatbrott som svenska
muslimska församlingar utsatts för
har begåtts av personer i extrema islamistiska nätverk – nätverk som ser
församlingarnas verksamheter som
apostasi, alltså ”avfall” från islam.
Det stora flertalet brott begås dock
av personer som tillhör olika islamofobiska kretsar.
Många människor har fördomar
mot muslimer – islamofobi är en djup
och vittförgrenad tankefigur i vår del
av världen – men steget mellan att betrakta en grupp människor med misstänksamhet och att begå brott riktade
mot individer som anses tillhöra denna grupp är långt.
Samtidigt får de islamofobiska fördomarnas roll inte underskattas i detta sammanhang.
Hatbrott är, per definition, för-
domsbrott och utbredda negativa fördomar skapar ett samhällsklimat som
extrema grupper kan utnyttja.
Allmänt omfattade fördomar kan
leda till att hatbrott ursäktas och extrema grupper och personer kan dessutom legitimera brottsliga handlingar med hänvisning till utbredda fördomar.
Förövare av hatbrott kan med andra ord försöka göra anspråk på att de
endast utför handlingar som ”andra
skulle vilja utföra om de bara vågade.”
I arbetet mot hatbrott måste också det nära sambandet mellan dessa
brott och islamistiska terrordåd tas
i beaktande. En rad europeiska studier visar att islamofobiska hatbrott
ofta utförs i ett nära tidsmässigt samband med islamistiska gruppers terrordåd.
Terrordåd tycks skapa handlingsutrymmen för extrema gruppers urskillningslösa fientlighet mot muslimer. I sin tur kan en sådan fientlighet
bidra till att driva unga och rotlösa
muslimer bort från samhällsgemenskapen och underlätta islamistiska
extremisters rekryteringsförsök.
Islamistisk terrorism och islamofobiska hatgrupper tycks därmed närmast bilda kommunicerande kärl.
En sådan ödesdiger växelverkan kan
bara brytas om människor över trosgränser och trots andra skillnader
gemensamt fördömer såväl hatbrott
som islamistisk terrorism.
Manifestationerna i Frankrike efter
attacken mot Charlie Hebdo manar
till efterföljd: de riktades mot terrorism och alla försök att splittra fransmännen längs religionsgränser.
Klas Borell
SKRIBENTEN
4 Klas Borell är
professor i sociologi och socialt arbete vid Högskolan
i Jönköping.
A4
ONSDAG 21 JANUARI 2015
ÄNGELHOLM
ÄNGELHOLM
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0431-842 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
SJUKVÅRD
Äldre kvinna
bestals i butik
4 En
kvinna i 80-årsåldern
fick plånboken stulen ur
sin handväska när hon var
och handlade i en matbutik
i Ängelholm på lördagen.
Innan hon hann spärra
sina kort hade tjuven gjort
flera uttag och inköp på
hennes kreditkort för omkring 20 000 kronor. Kvinnan blev även av med busskort och kontanter.
Enligt polisen har flertalet liknande brott rapporteras på senare tid.
MUNKA LJUNGBY
Fina insatser
av Munka-lag
4 De båda lagen från Mun-
ka Ljungby Innebandyklubb som var med i den
stora ungdomsturneringen Gothia cup i innebandy
svarade för fina insatser.
P13-laget tog sig till kvartsfinal i A-slutspelet efter två
extremt spännande matcher som båda fick avgöras
med straffar (den ena med
hela tolv stycken!).
F18 kom till B-slutspel
där de i finalen slog Palmstaden med 3–1. Ett skönt
minne för tjejerna eftersom
det troligen var sista gången de deltog i Gothia-turneringen.
Gamla posten från 1958 har förvandlats till ögonklinik. Anna-Maija Hanski från Åstorp ska få laserbehandling för att minska trycket i sitt ena öga. Mary Böös
gör en första synundersökning.
DET HÄNDER
Konsert
Hörsalen, stadsbiblioteket
Kammarmusik med solister ur
Helsingborgs symfoniorkester
och pianosolist. Carl Andersson,
oboe, Per Johansson, klarinett,
Magnus Nilsson, fagott, Åshilld
Henriksson, valthorn, och Beniko
Almgren Nakajima på piano ger
Beethovens och Mozarts blåskvintetter samt verk av Francis
Poulenc. Kl 19.
4
Kyrkligt
4 Församlingsgården i Hjärnarp After workis kl 17-20.
4 Strövelstorps kyrka Taizémässa kl 18.30.
4 Ängelholms kyrka Mässa kl
8.30.
4 S:t Mikael Onsdagskaffe kl 14.
4 Sjukhuskyrkan Gudstjänst kl
15.30.
4 Barkåkra kyrka Mässa – inre
ljus, kl 19.
Övrigt
4 Biblioteket i Hjärnarp Träffpunkt/Anhörigcafé Omtanken kl
14-16. Öppet program.
Matsedlar
Vårdboenden
Onsdag Panerat sidfläsk,
rödkål samt gräddsås. Kökets
stek med gräddsås och potatis.
Äppelkräm.
4 Skolorna
4 Onsdag Fisk fullt ös serveras
med kokt potatis, örtsås och
citron. Blomkålscurry serveras
med kokt potatis.
4 Valhall college
4 Onsdag Potatis med bönchili och rostade betor, basilika dipp.
Spaghetti och köttfärssås.
4
4
Inger Friströms är diabetiker och behöver regelbunden kontroll av sina ögon.
Ögonsjuksköterskan Cecilia Sjunesson fotograferar ögonbottnen.
På ett fotografi av ögonbotten kan blödningar upptäckas och behandlas innan patienten märker att synen förändras.
Flyttad klinik redo
att ge sköra ögon vård
ÄNGELHOLM
4 För en vecka sedan
togs de första ögonpatienterna emot i Aleris
nya lokaler i centrum.
I somras blev det känt att
Aleris skulle flytta sin ögonklinik från sjukhusområdet till gamla postens lokaler på Lärkgatan i centrala
Ängelholm. Senast var det
friskolan Vittra Fram som
bodde där.
Verksamhetschef Cenitha Broman-Nilsson berättar hur undersökningsrum och operationssalar
fått byggas där det tidigare
var nästan helt öppna ytor.
Här har de fått bre ut sig på
1 600 kvadratmeter, tusen
mer än på sjukhusområdet.
– Vi började titta på lokalerna i mars förra året eftersom vi var fruktansvärt
trångbodda. Alla har fått
vara med och utforma hur
vi skulle ha det, från sekreterare till läkare, säger hon.
Privata Aleris vann upphandlingen om ögonkliniken på Ängelholms sjukhus 2009. En av de största patientgrupperna är de
som opereras för grå starr.
Kliniken behandlar dessut-
om torra ögon, glaskroppsavlossning och grön starr,
samt gör ögonbottenfotografering. Sedan 2013 ingår
kliniken i det fria vårdvalet.
I ett mörkt rum sitter
Inger Friström från Båstad
med hakan mot en apparat
och tittar på en blinkande,
röd lampa. Hon är diabetiker och beroende av de regelbundna kontroller som
visar om hennes syn håller
på att försämras.
Fotografierna som ögonsköterskan Cecilia Sjunesson tar av hennes ögonbotten visar att det är dags för
en ny laserbehandling.
Ögonkliniken har ett 20tal anställda plus inhyrda
konsultläkare, tar emot
omkring 12 000 patientbesök och utför runt 2 500
operationer om året.
ver hjälp, säger hon.
Aleris tidigare lokaler på
sjukhusområdet är fortfarande uthyrda till Region
Skåne.
Det är en volym som verksamhetschef Cenitha Broman-Nilsson gärna vill utöka.
– De flesta av våra patienter kommer från närområdet, men i somras hjälpte
vi Region Skåne att korta
kön för undersökning av
barn, vi betade av hundra
stycken på kort tid. Rätt var
det är så är det vi som behö-
TEXT: ANNSOFIE
WIELAND
annsofie.wieland
@hd.se
FOTO: NIKLAS
GUSTAVSSON
niklas.gustavsson
@hd.se
Fotnot: Måndagen den 2
februari har ögonkliniken
öppet hus mellan klockan
10 och 17.
A5
ONSDAG 21 JANUARI 2015
ÄNGELHOLM
VINDKRAFT
ÄNGELHOLM
Skydd mot
stormar blir
fråga
i fullmäktige
Domstol stoppar bygglov
4 Ett 40-tal grannar till
en planerad vindkraftsetablering får rätt i
mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen i Växjö har prövat ett
överklagande av bygglov
för vindkraftsetablering
i Ingelstorp, strax söder om
Strövelstorp.
Vindkraftföretaget Solid
Vind AB hade ursprungligen fått avslag hos Ängelholms byggnadsnämnd,
men länsstyrelsen tyckte
inte att nämndens skäl höll.
När nu grannarnas in-
vändningar prövats handlar det om att boende riskerar att drabbas av buller,
skuggning och en förändrad landskapsbild. De påpekade också att man inte
samordnat bygglovsärendet vare sig med den miljöprövning som också måste
göras eller med grannkommunen Åstorp.
Företaget Capra Science
Antibodies håller getter
som används vid framställningen av antikroppar till
medicinindustrin mindre
än en kilometer från platsen. De kom med förnyade invändningar mot vindkraftsplanerna och mena-
de att länsstyrelsen gjort
felaktiga jämförelser med
hästhållning när de bedömt
hur känslig deras verksamhet är för störningar.
BAKGRUND
4 Solid Vind planerar två vind-
kraftverk omkring 250 meter
från Åstorps kommungräns
i Ingelstorp.
4 Sommaren 2012 avslog
Ängelholms byggnadsnämnd
företagets bygglovsansökan.
4 Motiveringen var att området berörs av den planerade
Europabanan, samt att lokal
företagsamhet skulle påverkas
negativt. Som tredje skäl angavs närheten till en planerad
våtmark.
4 I juni 2013 rev länsstyrelsen
upp beslutet i byggnadsnämnden till Solid Vinds fördel.
Genom att lika sidor beretts möjlighet att bemöta
varandras argument i flera
omgångar har prövningsprocessen tagit över ett år.
I den över 30 sidor långa
domen syns en djupgående konflikt.
Domstolen går dock inte
djupare in i detaljerna utan
konstaterar att området
sedan länge angetts som
”mindre lämpligt” för vindkraft i kommunens översiktsplan. I den nya över-
FOTO: MATS ROSLUND
Christer Örning var andre vice ordförande i Ängelholms kommunfullmäktige.
Christer Örning har
avlidit efter sjukdom
Christer Örning har avlidit efter en tids sjukdom.
Christer Örning (M), andre vice ordförande i Ängelholms kommunfullmäktige, har avlidit efter en tids
sjukdom.
Christer Örning började
engagera sig lokalpolitiskt
för Moderaterna i Ängelholm i samband med valrörelsen 2010.
Dessförinnan hade han
många år som verksam för
Moderaterna i Örkelljunga.
Vid valet 2010 blev han
invald i kommunfullmäktige och ordförande i tekniska nämnden.
– Jag lärde känna honom i samband med valet
ANNSOFIE WIELAND
4 Hur
går arbetet vidare
med att finna hållbara lösningar för att rädda kommunens stränder och klitter? Den frågan måste kommunstyrelsens ordförande
Lars Nyander (S) svara på
i fullmäktige.
Det är Patrik Ohlsson
(SD) som vill föra upp
stormhärjningarna på dagordningen. I en interpellation vill han få svar på om
det finns samråd med andra kommuner och nationella organ för att ge ett långsiktigt strandskydd.
Han vill också veta om
det finns tillräckligt med
pengar till arbetet och om
det finns möjlighet att söka
nationellt stöd.
UTSTÄLLNING
Amnesty ställer ut
på biblioteket
ÄNGELHOLM
4 Moderata politikern
Det är okänt om vindkraftföretaget kommer att begära prövningstillstånd
i Mark- och miljööverdomstolen.
[email protected]
DÖDSFALL
ÄNGELHOLM
siktsplan som väntas bli antagen 2015 har denna restriktion skärpts ytterligare.
Sammantaget tycker
mark- och miljödomstolen
att nämndens ursprungliga
bedömning var korrekt och
att länsstyrelsens beslut
ska upphävas. Byggnadsnämndens beslut att neka
bygglov är därför det som
kan gälla.
2010. Sedan jobbade vi tillsammans under hela förra
mandatperioden. Christer
var en politiker som inte
var rädd att ge sig ut bland
folk och argumentera, men
han lyssnade också på vad
människor hade att säga,
säger Robin Holmberg (M),
oppositionsråd.
Även Britt-Marie Hansson (S) minns Christer Örning på ungefär samma
sätt.
– Även om vi representerade olika partier så hade
jag stor respekt för Christer. Han satte alltid människor i centrum och tänkte inte enbart på partipolitiken.
– Han var alltid påläst
och noga innan han fattade beslut. Dessutom gillade han att lyssna på män-
niskorna, säger Britt-Marie
Hansson.
Efter höstens val blev
Christer Örning andre vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Inom sportens värld
hade Christer Örning flera ledaruppdrag. Under
två perioder var han ordförande för Örkelljunga Golfklubb, först åren 1989–2001
och sedan 2006-2009.
Däremellan var han ordförande i Svenska Golfförbundet.
Under åren 1994-1996
var han ordförande i Rögle BK.
Under tisdagen flaggade
Ängelholms kommun på
halv stång vid stadshuset.
JAN ANDERSSON
4 Varje gång jordbrukarna i Jayyous, ett samhälle
med ungefär 3 500 invånare på Västbanken, ska åka
till sina marker på andra sidan muren måste de söka
tillstånd för att grindarna
ska öppnas.
Amnesty International
i Ängelholm-Båstad vill
uppmärksamma att detta
är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
– Vi tar inte ställning
i konflikten mellan israeler
och palestinier. Det vi vill
uppmärksamma är att den
mur, och stängsel, som Israel satt upp är ett brott
mot de mänskliga rättigheterna. Alla människor har
fri rätt att röra sig. Dessutom är fri tillgång till vatten
en rättighet, säger Christer
Arnrup, en av ledarna i Amnestygruppen i ÄngelholmBåstad.
En utställning om Jayyous, som Amnesty håller i,
finns på Ängelholms stadsbibliotek till och med den
31 januari.
– Det här är ett sätt för
oss att visa vilka problem
de palestinska jordbrukarna har med att grindarna
som finns inte öppnas och
att de inte heller har fri tillgång till vatten till sina odlingar utan att de får betala för att vattnet körs dit
i tankbilar., berättar Christer Arnrup.
Onsdagen den 28 januari visas filmen ”De grävde
upp mina olivträd” och tvdokumentären ”En farlig
idé” på Folkets hus.
JAN ANDERSSON
Kultursällskapet
Kammarmusik. Blåsarkvintett i kärleksfulla tolkningar
Idag den 21/1 kl 19.00 i
Bibliotekets hörsal, Ängelholm
Bilj i entrén från 18.00
Förköp Akademibokhandeln
(f.d. Killbergs)
Skolungdom gratis. Se även
www.kultursallskapet.com
SPF Skånegatan 6
I dag kl 17 Bohuslänsk afton.
Fredag kl 13 startar Skrivarstugan.
Lördag kl 10 startar
Akvarellmålningen.
Tisdag kl 9.30 startar Karlar,
Grabbar II Vi har lyckats få
ytterligare några biljetter
till Sinatra-konserten 14 febr.
Hör av dig snarast
om du är intresserad.
Expeditionen öppen idag kl 14-16
och fredag 10-11.30
Tel till exp 411621,
mail [email protected]
Se vår hemsida
www.spfpension.se/angelholm
I dagens nummer av...
Halla 150121 AN A1
...Hallå Ängelholm kan du läsa
om Åsa Svensson, som tackvare en annons på Blocket fick
ett eget företag.
Vårlikt med
tulpaner
Nummer 59 • vecka
4
21–27 januari 2015
Sport
Vi svenskar köper
flest
tulpaner i hela världen
.
Läs mer om den populär
vårblomman på sidorna a
8–9
Ödmjuk
tränare vill
se offensiv
fotboll
Svenskarna köper mest tulpaner
i hela världen. Läs om den vårfina blomman på temasidorna.
Daniel Rudvall lockade
s
av ambitionen och
potentialen hos ÄFF när
tackade ja till jobbet han
som
damlagstränare. Sidan
15
Nöje
De ser fram
emot
filmåret
11
Röda Kvarns ägare
Marie
och Magnus Olsson
tror
starkt på filmåret 2015.
Sidan 12
Porträttet
Nu lever hon
sin dröm
Av en slump hittade
en leksaksaffär till
salu. Åsa Svensson
Storgatan. Sidan 4
slog till och
år har Kungsgårdsskola
arrangerat uppfinn n
armässan Innovismässan
Ängelholms skolelev för
I veckan är det dags er.
igen.
Sidan 13
har nu sitt drömjob
b på
00413977
[email protected]
Vi tar en liten paus…
BRUNCH 129:-
Premiär för vår nya
brunch 24 januari.
Lördagar & söndagar
kl 1
FOTO: TOVE SCHERMAN
STRÖVELSTORP
Hallå kommer i din brevlåda
i dag.
Du kan också läsa Hallå på:
www.hallaangelholm.se
A6
ONSDAG 21 JANUARI 2015
BÅSTAD
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0431-842 50
E-post: [email protected]
Kundtjänst: 020-23 24 00
LÄNSSTYRELSEN
DET HÄNDER
Film
4 Scala Jag Stannar Tiden, kl
18.30
Föredrag
4 Församlingsgården ”Mannen
som gav toffelhjälten ett ansikte”
med Kenny Lindquist. Arrangör
Fredrika Bremer Förbundets Båstadkrets. Kl 19.
Motion
4 Drivan Löpträning, arrangör
Löparglädje. Drivan kl 18. Gratis.
Båstad får bakläxa
i två byggärenden
För äldre
BÅSTAD
Förslövs bibliotek Prat-stickoch bokkafé (ta med egen fika),
kl 14-16.
4 Ängahällan, Förslöv Kurt
Wijkmark Trio underhåller. Kl 14.
4 Bygge utan lov klarar sig utan sank-
4
Kyrkligt
Mariakyrkan Bön, kl 12.
Fyrens församling Medmänniskan i Fyren, café och second
hand, kl 12-17.
4 Förslövs kyrka Mässa, kl
8.30.
4 Grevie församlingshem Arbetskretsen kl 14.00
4
som bland annat har byggt
en pool med ett utrymme
under som räknas som en
byggnad.
bygglagen trädde ikraft, så
är det den äldre som ska
tillämpas. Undantaget är
om den nya lagen ger en
lindrigare påföljd och så är
det i det här fallet beslutar
länsstyrelsen. I den nya lagen skulle paret däremot
ha behövt ett startbesked
och att bygga utan kunde
ha gett dem en byggsanktionsavgift. Som det nu är
så blir det varken eller.
Paret hade vid kontakter
med kommunen fått besked på att planerna inte
krävde något bygglov. Men
efter en utredning som
kommunen gjorde efter att
ha fått in en anmälan om
svartbygge tog man beslut
om byggnadsavgiften.
Eftersom poolarbetet
hade startat före den 2 maj
2011, då den nya plan- och
I det andra fallet handlar
det om en fastighetsägare
som har rivit ett gammalt
bostadshus i dåligt skick
och byggt ett nytt på samma grund. Här beslutade
kommunstyrelsen om en
byggnadsavgift på drygt
113 000 kronor eftersom
man inte hade sökt något
bygglov.
Även detta bygge starta-
tionsavgifter för två olika ärenden i Båstad. Länsstyrelsen och kommunen har
haft olika tolkningar av den nya plan- och
bygglagen.
4
Övrigt
Hallavaravägen, Hov Öppet
hus Bjäre Släktring. Kl 18-21.
4
Matsedlar
4 Vårdboenden, dag: Färsbiffar med bacon, sås, potatis och
tomatsallad. Köttfärssås med
pasta. Körsbärskompott.
4 Kväll: Redd grönsakssoppa
med hembakat bröd.
4 Skolorna: Panerad fisk med
kall örtkryddad sås och potatis.
Grön ärtsoppa.
Ägarna till ett par olika
fastigheter i Båstads kommun slipper sanktionsavgifter på sammanlagt drygt
143 000 kronor, efter beslut
i länsstyrelsen.
Svårigheter att navigera
mellan den nya och den tidigare plan- och bygglagen
ser ut att vara den felande
länken i de två besluten.
I det ena fallet handlar
det om att den dåvarande
kommunstyrelsen krävt ut
en byggnadsavgift på nära
30 000 kronor av ett par
Det är bra att
man överklagar, det säkrar
systemet när det
kommer nya lagar”
”
des innan den nya lagen
trätt i kraft och precis som
i poolfallet så slipper husägaren både byggnadsavgift
enligt den äldre lagen och
byggsanktionsavgift som
det hade kunnat bli tal om
med den nya lagen.
Katarina Toremalm, nuvarande
ordförande i myndighetsnämnden
Katarina Toremalm som
tog över ordförandeklubban i myndighetsnämnden
vid årsskiftet har inte varit
med vid något av de två besluten, men tror säkert att
det kan dyka upp fler fall
och ser inget negativt i det.
– Det är bara bra att man
överklagar, det säkrar systemet när det kommer nya
lagar.
TEXT: ANN SAHLÉN
THELANDERSSON
ann.sahlen-thelandersson
@hd.se
ÅRET SOM GICK OKTOBER
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den
28 januari 2015 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret
i Båstad.
Alla handlingar finns på bastad.se, på huvudbiblioteket i
Båstad samt i kommunkontorets reception cirka en vecka
innan sammanträdet.
Sammanträdet direktsänds via webb-TV på bastad.se
och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.
Valmiss och hamnarbete
BÅSTAD
Här är ett urval av allt
det som hände i Båstad i
oktober förra året:
1 oktober: Länsstyrelsen
har hittat 28 SD-valsedlar
som inte borde finnas. De
felaktiga valsedlarna kan
ändra valresultatet.
Håkan Mörnstad,
ordförande
Skivor till kaffet
Stort kaffekalas uppdukat fr kl 15
Hasse ”Kvinnaböske”
Andersson
har bjudit in nya
hemliga gäster i vår.
Tillsammans spelar
de skivor och
berättar anekdoter.
2 oktober: Kommunens
kostchef Ulla Johansson
siktar på att bli bäst på
skolmat i hela Sverige. Att
rekrytera kockar från restaurangvärlden är ett sätt
att lyckas.
3 oktober: Påven skänker
sin kalott till Båstadbon
Carlos Luna. Tanken är att
Torsdag 29 januari
Entré 120:- inkl påtår
Gör som de kloka – ring och boka
0431-36 11 51 • www.grevieparken.se
Visans vänner Båstad
Viscafé på café Continental
lö 24 jan kl 14-16.
Gästartist Trubadur Gunnar
Törngren från Visans vänner i
Mariestad . Även öppen scen.
Kontaktperson Lena Gavuzzi
tel 070-2425075
18 oktober: Kommunen
startar bilpool. Bilarna kan
hyras av allmänheten på tider när kommunens personal inte behöver dem.
4 oktober: När kryssen
var räknade visar det sig
att Bjärepartiets Bo Wendt
är kommunens populäraste politiker. 346 kryss fick
han.
21 oktober: Skatteverket
upptaxerar Greviebaserade Tema Klasskort efter en
granskning. Flera märkliga
saker har hittats, bland annat en Porsche Panamera
som företagets vd brukar
köra.
5 oktober: Båstad GIF kunde fira seriesegern i division 7, man gick genom seriespelet utan förlust.
9 oktober: Det var en
mänsklig miss och inget
valfusk. Det är valdistriktets ordförande Benkt Ragnarsson (M) förklaring till
hur 28 extra SD-valsedlar
hittades av länsstyrelsen.
De användes som anteckningslappar och kom med
av misstag.
10 oktober: Det är fortfarande oklart hur giftiga
perfluorerade ämnen kunde hamna i dricksvattnet
i Förslöv och Torekov.
Välkommen!
hamn ska ge större fartyg
som gäster.
kalotten ska säljas på auktion och pengarna gå till
välgörenhet.
13 oktober: Mästarnas
mästare i segling korades
ännu en gång i Båstad. I år
var det trion Rasmus Myrgren, Carl P Sylvan och
Thomas Rahm från Göteborg som vann.
Valsedlar som anteckningslappar var orsaken till valmissen i Båstad.
14 oktober: En ”mittkoalition” bestående av Bjärepartiet, Centerpartiet och
Kristdemokraterna kommer att ta över och styra
Båstad. Miljöpartiet stöttar
i utbyte mot nämndplatser.
15 oktober: Muddringsarbetet i Båstad hamn har inletts, behovet är stort och
tanken är att en djupare
23 oktober: Minst 37 miljoner kostar åtgärderna för
att mögeldrabbade Backaskolan ska kunna öppna
igen. Bedömningen har
gjorts av Båstadhem och
skolchefen.
24 oktober: Efter votering
står maktskiftet i fullmäktigesalen klart. Bjärepartiets
Håkan Mörnstad blir ny
ordförande efter stöd från
mittkoalitionen.
Fotnot: Datumen anger
dag för publicering i papperstidningen.
LASSE MAURITZSON
[email protected]
A7
ONSDAG 21 JANUARI 2015
HELSINGBORG
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
24-ÅRING MISSTÄNKT
HELSINGBORG
Fullt upp i vår
på Drottninghög
4 Drottninghögs
mötesplats på biblioteket, Idé A,
anordnar en rad aktiviteter under våren, bland annat programpunkten Onsdagkväll.
Start sker onsdagen den
4 februari klockan 18 då redaktörerna från den lokala
hemsidan, Drottabladet.se,
berättar om hur sajten har
växt fram.
Till Onsdagkväll behöver
man inte anmäla sig i förväg. 16 onsdagar fram till
20 maj blir det programpunkter.
Andra arrangemang under våren är till exempel
Introduktion E-böcker och
Boken kommer den 12 februari.
Det går också att komma
och träna på svenska. Med
start den 2 februari blir det
fika med samtal på svenska
varje måndag mellan klockan 17 och 18 fram till den
13 april.
På tisdagar klockan 15
blir det stickkafé med start
den 27 januari och på onsdagar klockan 13.30 kan
man följa med på stavgång.
Startdatum den 4 februari och stavar går att låna.
Man kan också gå utan.
Kurser som det krävs
föranmälan till hålls senare i år, bland annat Våga
leva livet, dator- och cykelkurser.
För barn och unga kommer det både att bli barnteater, sportlovsaktiviteter och senare i vår Smileloppet samt en festival för
proffs och glada amatörer
som visar upp dans, teater,
skapande, och musik.
Stor nätpedofilhärva
– 50 flickor utsatta
HELSINGBORG
4 I flera års tid isolerade sig den 24-årige
mannen i sin lägenhet och ägnade all sin
vakna tid åt att söka sexkontakter. Nu
misstänks han ha utsatt över 50 minderåriga flickor för sexuella övergrepp på
internet.
Snart två månader har gått
sedan den 24-årige mannen häktades för en lång
rad brott där över 50 flickor – så gott som alla i åldern
11–14 år – är offer.
Mannen misstänks för
ett 80-tal fall av sexuellt
ofredande, en handfull fall
av utnyttjande av barn för
sexuell posering samt ett
40-tal fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell
posering.
Dessutom misstänks
han ha utsatt en minderårig flicka som han träffade i Helsingborg för ett sexuellt övergrepp.
Redan i våras begärdes
mannen häktad efter misstankar om att han förmått
en 11-årig flicka att posera
sexuellt för honom i webbkamera. Nakenbilder som
mannen misstänks ha
skickat till flickan publicerades då på ett nätfo-
rum av en person som utgav sig för att vara förälder till flickan. Även en sexchat som 24-åringen förmått flickan att medverka
i publicerades.
Efter häktningsförhandlingen i våras försattes
24-åringen på fri fot, bland
annat med motiveringen att risken för fortsatt
brottslighet inte var särskilt stor.
Det visade sig vara en felbedömning.
– Misstankarna från i våras lades så småningom ner
men datamedia som vi tog
i beslag då resulterade så
småningom i de brottsmisstankar som han sitter
häktad för nu, säger kammarklagare Malin Granström.
Den 24-årige mannen tros
dessutom ha begått en
mängd sexualbrott sedan
han släpptes av tingsrätten.
Mannen har genom åren
bott på flera skånska orter,
bland annat i Helsingborg.
I samtal med frivården
har 24-åringen berättat att
han i flera år levt på ett arv
och gjort en rad misslyckade försök till universitetsstudier.
På senare år han isolerat sig allt mer från omvärlden. Han har inte haft
några fritidsaktiviteter och
ägnat i princip all sin vakna tid åt att titta på pornografi och söka sexkontakter på internet. Sin bostad
lämnade han endast för
att handla mat. Skillnaden
mellan livet som frivilligt
isolerad och som häktad är
enligt 24-åringen inte särskilt stor.
”
Jag kan med
lätthet räkna
till över 50 flickor
som har identifierats som målsägande.”
Polisutredningen mot
den 24-årige nätpedofilen
är en av landets största i sitt
slag. Den så kallade Alexandramannen, känd som
en av Sverige värsta nätsexbrottslingar, hade som
jämförelse kontakter med
56 flickor.
Härom året dömdes en
man från nordvästra Skåne
som tros ha haft kontakter
med 300–400 flickor på nätet för att ha utsatt 30 flickor för sexbrott.
När 24-åringen häktades
nekade han till alla anklagelser förutom att ha ofredat en flicka från Helsingborg sexuellt. I samtal med
frivårdens personutredare
säger han sig ha kommit
till insikt om sitt beteende som de senaste åren beskrivs som tvångsmässigt.
Mannen begär hjälp för att
hantera sin sexualitet.
Kammaråklagare Malin
Granström kan inte bedöma när åtal kan väckas mot
24-åringen.
– Men bevisläget är väldigt gott, konstaterar hon.
Flickorna som mannen
sökt och fått kontakt med
på olika nätforum är utspridda över hela landet.
Polis och åklagare vill ännu
inte avslöja omfattningen
av utredningen.
– Men jag kan säga så
mycket som att det är ett
jättestort ärende. Jag kan
med lätthet räkna till över
50 flickor som har identifierats som målsägande, säger kammaråklagare Malin
Granström.
TEXT: ROBERT
DUJMOVIC
robert.dujmovic
@hd.se
KOMMUNFULLMÄKTIGE
DET HÄNDER
Infekterad debatt om hemlöshet
Film
HELSINGBORG
Röda kvarn: Mommy 17.15.
Violette 17.30. The Imitation
game 20.00. Ida 20.15.
4
Teater
Stadsteatern: Det blåser på
månen 10.30.
4
Träffpunkter
4 56:an Adolfsberg: Canasta
10.
4 Norra Husensjö: Qi gong
9:30. Lunch 11:30. Kafé 14.
Bingo 14.
4 Påarp: Herrarnas matlagning
9. SPF Canasta 13.30. Våffelkafé
14.
4 Rosenknoppen: Frukostklubben 10.
4 Sköldenborg: Kafé med
underhållning. Ulrik Alm visar
bilder och håller förläsningen På
safari i Tanzania, 13.30.
4 Söder: Matlaget 11. Gymdans
13. Bingo 14.
4 Tågaborg: Canasta 10. Stickkafé 13.30.
Utställningar
Dunkers kulturhus, RumEtt.
Helsingborg at Night. Fotoutställning av Daniel Kühl.
4
4 Två sätt att se på verk-
ligheten kolliderade när
kommunfullmäktige i
Helsingborg behandlade en fråga om hur staden tar hand om hemlösa EU-migranter. Tonen i
debatten blev stundtals
mycket hätsk.
Sverigedemokraterna mot
de övriga partierna, så
blev debatten i kommunfullmäktige på måndagskvällen. Det började med
en fråga, interpellation,
från Mounir Mansour (V)
till kommunstyrelsen ordförande Peter Danielsson
(M). Den gällde situationen för de hemlösa, inräknat de EU-migranter som
vistas i staden.
Peter Danielsson menade
att kommunen är medveten om situationen och tar
den på största allvar. Det
finns också en strategi i
kommunen för att göra insatser både i det korta och
långa perspektivet. Men
när behov finns ska de som
vistas här få tak över huvudet och skydd. Peter Danilesson hänvisade också till
samarbetet med stadens
frivilligorganisationer.
Mounir Mansour var inte
nöjd med beskeden, utan
önskade att staden skulle
ta det fulla ansvaret, inte
minst när det gäller att se
till att folk får ordnade bostadsförhållanden och inte
behöva tälta.
– Vi vill att staden inför
en tak-över-huvudet-garanti, sade han från talarstolen.
Peter Danielsson var
dock mer tveksam till att
ordna härbärgen, utan ville se andra och mer långsiktiga lösningar.
Debatten fick en annan
inriktning sedan Michael
Rosenberg (SD) steg upp
i talarstolen.
– Det finns inte hur
mycket pengar som helst.
Det finns miljontals människor i den här situationen
i Europa. Helsingborg och
Sverige kan inte vara Bror
Duktig och ta hand om alla,
sade han.
Vid flera tillfällen benämnde han dessutom den
här gruppen hemlösa för
”EU-turister” och menade
att lösningen vore att avhysa de som tigger.
– Det sätt du uttrycker
dig på visar på yttersta förakt för de människor som
flyr från fattigdom, diskriminering och rasism ute
i Europa, konstaterade Peter Ahlbom (V).
Företrädare för de andra
partierna uttryckte liknande förfäran.
”
”Vi vill att staden inför en
tak-över-huvudet-garanti.””
Mounir Mansour (V) i kommunfullmäktige
– Förespråkar du en lösning där vi har taggtråd
runt kommunen och säger
att ”du får komma in, men
inte du”. Vilket för övrigt
inte är en fråga för kommunen, men vad vi kan
diskutera är om vi ska kunna se människor i ögonen,
sade Ola Möller (S).
Michael Rosenberg återkom till att de styrande
samt övrig opposition inte
hade några lösningar.
– Ni i SD har heller inga
svar. Vad ska vi göra – låta
människor frysa ihjäl på
gatan? undrade Maria Winberg Nordström (FP).
Närmare än så kom aldrig parterna varandra i synen på problemet eller hur
det ska lösas.
TEXT: LENNART
KOLMODIN
lennart.kolmodin
@hd.se
A8
ONSDAG 21 JANUARI 2015
LANDSKRONA
LANDSKRONA
Vattnet
stängs av
på Östergatan
4 I dag klockan 9 stängs
vattnet av på Östergatan
147-162, på grund av ett planerat arbete som beräknas
vara klart klockan 14.
Fastighetsägare och boende kommer att få information uppsatt på entrédörr/brevlåda.
LANDSKRONA
Föredrag
om kinesisk
textilkonst
4 På
söndag klockan 14 inleds vårens program på
Landskrona museum med
ett föredrag av Kerstin Andersson, i samarbete med
föreningen Vi Vävare i Skåne.
Kerstin Andersson, även
känd som KinaKerstin, har
flera års erfarenhet av att
leda textilresor till Kina
i Hemslöjdens regi.
På museet kommer hon
att berätta om Kinas textila
hantverkstraditioner som
sträcker sig över en lång
tidsperiod, samt belysa dagens hantverkare i Kina
som både bevarar och utvecklar det textila arvet.
LANDSKRONA
Middagsbön
och sopplunch
4 I dag klockan 12.10 är det
middagsbön i Sofia Albertina kyrka i Landskrona,
med Dag Videke som organist. Efter konserten serveras det thaisoppa med bröd
samt kaffe, till en kostnad
av 50 kronor.
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0418-49 65 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
NARKOTIKAGRUPP LAGD PÅ IS
”Risk att upptäckas
minskar betydligt”
LANDSKRONA
4 Landskronapolisens speciella ung-
doms- och narkotikagrupp har lagts på is.
I stället har arbetsuppgifterna förts över
på övrig yttre personal.
– Oroande, menar Olle Olsson, gruppens chef sedan starten för sju år sedan.
Han är övertygad om att tillslagen mot
narkotikabrottslingar kommer att minska.
Det är i samband med att
polisen omorganiserar, något som sker över hela landet, den speciella ungdomsoch narkotikagruppen
(ung-gruppen) försvunnit
som egen enhet i Landskrona.
Gruppens uppgifter har
i stället tagits över av övriga poliser som arbetar i så
kallad yttre tjänst, alltså är
ute och patrullerar på gator
och i bostadsområden.
– Själva verksamheten
när det gäller ungdomar
och narkotikabrott fortsätter vi arbeta med, inom ramen för den yttre tjänsten,
säger närpolischef Anneli Manelli.
Anneli Manelli säger att
hon inte själv kan bestämma om det ska finnas en
ung-grupp eller inte.
– Nej, jag måste förhålla mig till den omorganisationsförändring vi är
mitt uppe i. Det jag kan bestämma är att det ska finnas poliser som ska arbeta med den här typen av
frågor. Vi kommer inte att
ha utrymme till en speciell
grupp med en gruppchef.
Verksamheten måste vävas
in i den yttre verksamheten, säger hon.
Sedan starten för cirka sju
år sedan har Olle Olsson
varit chef för ung-gruppen
med cirka fem poliser.
De i gruppen har arbetat i civila kläder och i nära
kontakt med ungdomar,
skolor, socialtjänst och så
vidare.
Den har med andra ord
bra koll på vad som händer
i Landskrona.
Gruppen ligger bakom
flera uppmärksammade utredningar, bland annat den
stora spritsmugglarhärvan
som ledde till att 19 personer dömdes i tingsrätten.
Den har också stått bakom flera större knarktillslag.
Olle Olsson är övertygad
om att det nu blir färre tillslag mot narkotikabrottslingar.
– Ja det blir det. Det finns
många duktiga poliser men
det blir inte alls samma
tryck som tidigare på försäljare och ungdomar som
missbrukar. Risken att upptäckas minskar betydligt.
Det är oroande, säger han.
”
Det blir inte
alls samma
tryck som tidigare på försäljare och ungdomar
som missbrukar.”
kan lägga ut samma utgifter på den breda verksamheten och tro att det kan
fungera lika bra.
Anneli Manelli får frågan
om spaningsverksamheten mot knarkbrottslingar
kommer att bli lika effektiv
som tidigare.
– Det går inte att säga
det ena eller det andra. Det
finns inget att jämföra med
ännu. Det är viktigt att ta
tillvara kompetensen som
finns, och den finns ju i polishuset.
Olle Olsson, ungdoms- och narkotikagruppen i Landskrona.
Hon säger också:
– Jag vill värna den här
typen av verksamhet, men
den blir inte exakt likadan
som tidigare.
Olle Olsson ska arbeta
med utredningar ytterligare en tid, en uppgift han
själv valt för att öka kompetensen.
– Sedan får jag förmodligen återgå till yttre tjänst,
i uniform, säger han.
Han håller inte med om Anneli Manellis beskrivning
att hon inte själv kan påverka om ung-gruppen ska
fortsätta eller inte.
– Det är klart att det
kommer direktiv uppifrån.
Men det finns polisområden där man jobbar på
som tidigare i motsvarande grupper. Nu är det bara
utryckning och utredning
som gäller, säger han.
Han fortsätter:
– Jag tror inte att man
TEXT: MIKAEL
BRANDT
mikael.brandt
@hd.se
FRAMTIDSLÖFTEN
DET HÄNDER
UTSTÄLLNINGAR
MARKNAD OCH LOPPIS
4 Loppis, Malvan, Drottninggatan kl 14–18.
4 Second hand, Röda korset,
Föreningsgatan 88-90, kl
12.30–16.
MATSEDLAR
Äldreboenden
4 Landskrona, köttbullar, stuvade ärtor och morötter, potatis.
Fruktsoppa med skorpor.
4 Svalöv, sjömansbiff serveras
med rödbetor. Köttfärssås & spagetti. Aprikosris.
4 Skolor
4 Landskrona, broccolibiffar,
morotstzatsiki med ugnsbakade
rotfrukter och potatis. Fiskgratäng med citron och dill, potatismos.
4 Svalöv, köttfärssås, spaghetti,
ketchup.
4
Lovande ungdomar får stipendium
LANDSKRONA
4 På tisdagen utsåg en
idrottsjury, tillsammans
med Lisa, Landskronaidrottens samorganisation, de tio ungdomar
som kommer att få ta
emot sina idrottsstipendier i samband med
Landskronagalan i april.
Lisa har i många år haft traditionen att belöna kommunens lovande idrottsungdomar med ett stipendium. Pengar som ungdomarna kan använda för
att utveckla sig ytterligare
inom sin idrott eller kanske
som ett bidrag till en resa.
Stipendiet uppgår till 2 500
kronor per person.
Inte mindre än 24 idrottare hade nominerats som
aktuella för ungdomsstipendiet. På tisdagen samlades juryn i Puls Arena för
att vaska fram de slutliga
tio som får stipendium.
En del av stipendiaterna
är mera etablerade namn
medan en del nya intressanta ansikten kommer
att dyka upp på scenen
i Landskorna Idrottshall
i samband med Landskronagalan.
Ett av de mera välkända namnen är Landskrona Kvinnliga GF:s Josefine
Olsson. Hon håller på med
rytmisk gymnastik och håller på att bli ett etablerat
namn även internationellt
i sin sport.
Även hennes klubbkamrat Doruntina Goxhuli utsågs till stipendiat. Doruntina tillhör bland annat det
svenska juniorlandslaget.
Möjligen har Landskrona en ny ishockeystjärna
på gång. Det är unge Fabian Hast, som nyligen lämnade IF Lejonet för att gå
till MIF Redhawks. Fabian
FOTO: JOHAN PERSSON
Landskrona museum, Liv
Strömquist, Blood mountain,
kl 12–17, reGeneration2 –
Tomorrow´s Photographers
Today kl 12–17.
4 Landskrona museum, Trädgårdslandet, för barn, kl 12–17.
4 Stadsbiblioteket, Mamoun Al
Shayeb, Art Exhibition, kl 10–19.
4
Josefine Olsson, Landskrona Kvinnliga GF är en av tio Lisastipendiater.
var med i Skånes TV-pucklag som färskaste merit.
Två av landets bästa kvinnliga bangolfare är Elisabeth Brandt och Carolina
Larsson. Denna duo spelar framgångsrikt för BGK
Linjen och båda får stipendium. Elisabeth vann SMguld i matchspel och Carolina ingår bland annat i det
Sveriges juniorlandslag
Två duktiga simmare,
tävlande för Landskrona Simsällskap, blev också bland de som fann nåd
inför juryns ögon. Emil
Hassling och Clara Vater
har båda noterat fina framgångar. Emil har fyra guld,
ett silver och två brons på
Undoms-SM.
Clara har bland annat
ett brons på JSM och har
klättrat rejält på Sverigerankingen.
Som bekant har Landskrona en av landets absolut största alpina skidklubbar. Landskorna Ski Club
har inte bara många medlemmar utan också en rad
mycket framgångsrika ungdomar.
Felix Elofsson är en av
många duktiga utövare
som nu kommer allt närmare en plats i det svenska OS-landslaget till
Pyeongchang 2018.
Listan över stipendiater
fullbordas med namnen
Paulina Pavlovic i SST Net
Falcons och Gabriel Berg,
Landskrona Taekwondo
Akademi.
TEXT: LARS
MÖLLER
lars.moller
@hd.se
A9
ONSDAG 21 JANUARI 2015
SVERIGE SKÅNE
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
NYA VITTNESUPPGIFTER
HELSINGBORG
Rånförsök
mot tioåringar
Försvunnen söks
norr om Höganäs
HELSINGBORG/HÖGANÄS
4 Nya vittnesuppgifter
gjorde att polisen och
organisationen Missing
People på tisdagen
sökte en försvunnen
52-årig man norr om
Höganäs.
Under måndagen fick polisen nya uppgifter i utredningen om den försvunne
Bengt, 52 år.
Enligt ett vittne åkte
Bengt buss 222 från Knutpunkten i Helsingborg
i riktning mot Mölle vid
16-tiden i fredags eftermiddag.
Polisen har kontrollerat
resor som registrerats på
52-åringens reskort.
– Vi kan se att han stigit
på bussen mot Mölle. Det
är sista resan som är registrerad på kortet, Joakim
Ekstrand, inre befäl vid polisen i Helsingborg.
lämnat sin dagliga verksamhet på Berga. Han tog
därefter bussen mot Knutpunkten.
Enligt de nya vittnesuppgifterna ska Bengt ha stigit av
buss 222 någonstans efter
Höganäs.
– Ett vittne som reste med
bussen säger att en person
som såg ut som Bengt steg
av bussen någonstans efter
Strandbaden. Å andra sidan säger busschauffören
att en person som kan vara
Bengt eventuellt stigit på
vid Knutpunkten för att sedan stiga av igen redan vid
hållplatsen Rådhuset, säger
Joakim Ekstrand.
52-åringen, som har
Downs syndrom hade under fredagseftermiddagen
Polisen bedömer den
nya informationen om att
Bengt stigit av bussen norr
om Höganäs som trovärdig
och inledde under tisdagen ett sökarbete i ett större område som sträcker sig
från Strandbaden, via Nyhamnsläge, till Mölle.
Polisen arbetade bland
annat med att stoppa trafikanter för att fråga om
eventuella iakttagelser.
Bengt, 52, har varit saknad
FOTO: PRIVAT
sedan i fredags.
Vid 14-tiden på tisdagen
inledde Missing People en
skallgång som utgick från
Lexikonvägen i Höganäs.
Signalementet på Bengt
är att han är 160 centimeter lång, har mörkt hår och
normal kroppsbyggnad.
Mannen är vid god fysisk
vigör. Enligt Missing Peoples hemsida var han vid försvinnandet klädd i en grön
dunjacka med kapuschong,
svart/gråa jeans, en stickad,
brun halsduk och svarta
kängor.
Polisen har fått in ett
mycket stort antal tips från
allmänheten.
– Vi är tacksamma för
alla tips och arbetar med
att bearbeta dem, säger
Joakim Ekstrand.
TEXT: JOAKIM
ANDERSSON
joakim.andersson
@hd.se
Regeringen längre från viktigaste målet
investeringar och det påverkar ju sysselsättningen.
Vi har en vänsterpräglad
regering som har påverkat
tillväxtutsikterna påtagligt.
Den nya moderatledaren
Anna Kinberg Batra tycker
att regeringens tonläge är
väl högt.
– Det var viktigt för hushållen att en miljon löntagare, i och med riksdagens
beslut om budgeten, inte
fick högre skatt, säger hon.
STOCKHOLM
4 Regeringen tror nu på
sämre tillväxt och högre
arbetslöshet än i höstas.
Därmed kommer statsminister Stefan Löfven
allt längre från sitt arbetslöshetsmål.
Flera av regeringens förslag för att nå målet röstades ned när riksdagen sade
nej till regeringens budget
före jul. Och i listan över
förslag som regeringen
flaggar för i år från arbetsmarknadsdepartementet
finns inte ett enda med bäring på arbetslösheten.
Men Andersson vill inte
Finansminister Magdalena Andersson tror att arbetslösheten blir högre än regeringen tidigaFOTO: JESSICA GOW/TT
re räknat med.
säga om de dystrare utsikterna, även för tillväxt samt
återhämtning i de offentliga finanserna, går ut över
de reformer regeringen vill
försöka på nytt med. Det är
sådant som högre a-kassa,
högre underhållsstöd och
sänkt skatt för pensionärer.
Första chanserna blir i vårändringsbudgeten i april
och budgeten i september.
Enligt finansministern
bidrar det faktum att reger-
STOCKHOLM
Svagt stöd för
SD:s begäran
4 Som
väntat föll SD:s begäran om misstroendeförklaring mot statsminister
Stefan Löfven. Alla andra
partier röstade emot eller
lade ned sina röster.
Omröstningen utföll med
45 röster för, 133 röster mot
och 155 avstår. Eftersom det
krävs att minst hälften av
riksdagens ledamöter röstar för en misstroendeförklaring, föll den därmed. TT
28 000
STATENS FINANSER
– Vi överger inte målet,
men det är mer utmanande än tidigare, sade finansminister Magdalena Andersson (S) om regeringens
mål att Sverige ska ha EU:s
lägsta arbetslöshet 2020,
när hon presenterade en
ny prognos för den svenska ekonomin.
Regeringen tror nu att
arbetslösheten blir 7,7 procent i år och 7,4 nästa år,
omkring en halv procentenhet högre jämfört med
bedömningen i höstas. För
att nå målet om lägst arbetslöshet i EU kanske arbetslösheten måste halveras till 2020.
4 Två tioåringar, en flicka
och en pojke, blev på söndagen utsatta för ett rånförsök i Jordbodalen.
Enligt polisanmälan kom
en för dem okänd pojke
i 13-15-årsåldern fram till
dem och hotade dem med
ett tillhygge.
Han krävde att få deras
pengar och mobiltelefoner.
Men något, oklart vad, gjorde att rånförsöket avbröts.
Gärningsmannen försvann
från platsen utan byte. Rånförsöket skedde vid halvfyratiden på eftermiddagen.
ingen efter budgetnederlaget måste regera med Alliansens budget till det försämrade läget.
– Den finanspolitik som
nu har beslutats av riksdagen har inte den stimulans
av konsumtionen som vi,
regeringen, hade föreslagit, säger Andersson.
Hon syftar på att pensionärer med låga pensioner
och ensamstående föräldrar hade fått mer att röra
sig med och a-kassan hade
höjts, pengar som snabbt
kommit ut i ekonomin.
Men Centerledaren Annie
Lööf avfärdar påståendet
att Alliansens budgetvinst
skulle bidra till den sämre
utvecklingen. Hon menar
att själva regeringsskiftet
har påverkat humöret hos
både hushåll och företag
negativt.
– Man har tvekat inför
M:s ekonomisk-politiske
talesperson Ulf Kristersson anser att finansministern borde tänka om när
det gäller förslag om skattehöjningar, för att inte försämra läget mer.
– Om hon kommer att
göra det hon antyder att
hon vill göra, höja skatter
och bidrag, så kommer det
inte att hjälpa, säger Ulf
Kristersson.
Finansministern håller fast vid att ladorna är
tomma, i bemärkelsen att
det åker ut mer resurser än
det kommer in. Det är dock
inte aktuellt ”i närtid” med
några besparingspaket för
att nå balans i de offentliga
finanserna 2018. TT
LARS LARSSON
PETER WALLENBERG
... studenter i Sverige saknar
skydd om de blir sjuka, enligt en ny rapport från Sveriges förenade studentkårer
(SFS). Studenter måste ta
studielån för att omfattas av
sjukförsäkringen och enligt
SFS är runt 28 000 oförsäkrade, eftersom de hamnar
utanför systemet när de varken tar lån eller jobbar, rapporterar TV4 Nyheterna. TT
LUND
Rulla köttbullar
kan vara riskfyllt
4 Barn
som rullar köttbullar löper risk att bli smittade av ehec-bakterier och få
diarré, njursvikt och i värsta fall dö. Varningen kommer från forskare i en debattartikel i Sydsvenskan.
– Mellan ett och fem års
ålder är det mest riskabelt
att drabbas av ehec-infektion, säger Diana Karpman,
professor och överläkare på
Lunds universitet.
Varje år smittas runt 500
svenskar av ehec, främst
barn under fem år. Att forskarna varnar just nu beror
på en tv-reklam där barn
rullar köttbullar. TT
4 FÄRJEBRAND GRANSKAS.
Katastrofen på färjan Scandinavian Star i april 1990 som
kostade 159 människor livet ska
nu specialgranskas av en parlamentarisk kommission. Det slår
norska stortingets kontroll- och
konstitutionsutskott fast. TT
A10
ONSDAG 21 JANUARI 2015
INPÅ LIVET
POJKARS VILLKOR DEL 3
Redaktör: Maria Werner
E-post: [email protected] Telefon: 040-28 13 38
Postadress: Inpå livet, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
”Som förälder kan jag inte kontrollera den värld pojkarna möter. Men jag kan vara tydlig med vad jag själv har för värderingar”, säger Lisa Sartz, innan hon spelar monopol med sönerna Mattis, Klas
Pojkmamma vill att barn ses
”Pojkar är jobbiga” är en åsikt som är socialt accepterad att slå fast.
Det upplever Lisa Sartz. Hon är mamma
till fyra söner och önskar att pojkar oftare
sågs som de skilda individer de är.
LUND
4 Att
vara förälder till ett
barn med ett annat kön än
det egna är lite som att få
insyn i en, på vissa sätt, annan värld. Att i någon mån
få uppleva hur det är att
växa upp som pojke eller
flicka.
Åtminstone är det så för
fyrabarnsmamman Lisa
Sartz.
– Som mamma har jag
blivit intresserad av pojkars
livsvillkor. Man identifierar
sig med sina barn på ett så
starkt och speciellt sätt att
man i alla fall delvis kan se
världen genom deras ögon,
säger hon.
Lisa Sartz är mamma till
fyra söner mellan 7 och 16
år. Som pojkmamma är det
framförallt en sak som har
fått henne att reagera: den
förväntan på att pojkar ska
vara jobbiga som hon tycker sig märka av i såväl skolan som samhället i stort.
– Mina barn har gått på
samma förskola och jag
har ofta tänkt att vi hade
tur som hamnade där, med
pedagoger som såg pojkarnas egenskaper och tyckte
att de var värdefulla. Men
att jag ens tänkt tanken säger ju en del, säger Lisa Sartz, som just kommit hem
från jobbet som barnläkare i Lund.
Oron över att sönerna
inte ska ses som de personligheter de är, att omgivningens syn ska skuggas av
en föreställning om killar
som stökiga, tror hon inte
att hon är ensam om.
”
I dag kan jag
faktiskt känna
lite dåligt samvete för att jag inte
bejakade deras
’pojkbeteende’
mer.”
Lisa Sartz, läkare och fyrabarnsmamma.
BERÄTTA
4 Vilken erfarenhet har du av
pojkars uppväxtvillkor? Mejla
[email protected]
För vare sig du som pojke
lever upp till bilden eller ej,
riskerar du att per automatik betraktas som knuffande, brölande och besvärlig,
menar Lisa Sartz.
– Jag har söner som sällan
har låtit mycket, som inte
spelar fotboll eller är särskilt fysiskt aktiva och som,
i alla fall som små, har tyckt
om att pyssla. Ändå, och
trots att jag själv tycker om
pojkar, har jag känt av den
här synen.
Den gängse bilden, menar hon, är att flickor fortfarande är förfördelade.
– Men som grupp upplever jag att pojkar har det
svårare i dag.
Inte minst i skolan, menar hon, där pojkars försämrade skolresultat är ett
faktum.
– Samtidigt anses det
okej att ha en mer negativ
inställning till killar än tjejer i skolan. Eller att som
förälder bara bjuda flickorna i en klass på kalas, exempelvis, för att det inte
ska bli stökigt. Det är ett resonemang som verkar vara
självklart för vissa.
Som förälder till tonårskillar har det blivit tydligt hur
få sociala arenor killar har,
menar Lisa Sartz.
Ägnar du dig inte åt någon sport återstår, lite tillspetsat, mest datorspel och
umgänge online. Finns du
inte i dessa sammanhang
kan det bli ensamt.
– Jag upplever också att
föräldrar ofta låter sönerna hållas framför sina skärmar. Att de inte förväntas
delta i familjelivets matlagning och handling på samma sätt som döttrar.
A11
ONSDAG 21 JANUARI 2015
Tipsa oss!
Har du egna berättelser eller förslag på
människor och ämnen vi bör skriva om så är du
välkommen att e-posta, skriva eller ringa. Jag
ser fram emot att höra av dig!
MARIA WERNER, REDAKTÖR
Glöm inte att du
också kan följa
Inpå livet och
diskutera artiklarna på
Facebook.com/inpalivets
Minnesvärd
Föräldrar
måste ge söner
en motvikt
4 Hur fostrar – och rus-
tar – man sin tonårige
son för att klara sig i dagens värld? ”Killar behöver bli streetsmarta”,
säger Lars Plantin, doktor i socialt arbete vid
Malmö högskola.
Dagens tonårskille behöver kunna laborera med
olika identiteter, bli gatusmart för att klara sig på olika arenor.
– Men för att vara det
krävs det ofta att du lever
upp till en mansroll som
kanske inte är densamma
som den dina föräldrar önskat, säger Lars Plantin.
Trots att vi i Sverige är
betydligt mer jämställda
och genusmedvetna än i de
allra flesta länder, är den
verklighet tonåringar möter ofta en annan. För även
om det finns tecken på att
den traditionella mansnormen är på väg att luckras
upp, är det mycket som alls
inte har förändrats.
och Måns Wallberg.
– En förälder som exempelvis kämpat med värderingar och mångfald, kanske till
sin förvåning plötsligt hör
sin son säga bögjävel, och
tänker: hur blev det så här?
I den hierarkiska, manliga kulturen där du inte får
visa dig svag, är insatserna
na lite dåligt samvete för
att jag inte bejakade deras
”pojkbeteende” mer.
För, menar hon, hur besvärliga vuxenvärlden än
anser att pojkar är, är det
ofta en högljudd, tävlingsinriktad kultur de möter,
på såväl skärmarna hemma som i den riktiga världen utanför husets väggar.
– Kanske har jag varit för
sträng, ställt krav som inte
alltid fungerat med tanke
på den verklighet barnen
lever i.
14-årige Klas Wallberg har
just släntrat nedför trappan
och slagit sig ned i soffan.
– Så som jag är här hemma är jag ju inte i skolan.
Det är lite som att byta personlighet på vägen däremellan, säger han.
En glimt av den andra skolpersonligheten har
Endast forskning kan
lösa Alzheimers gåta.
Ge ditt bidrag idag!
PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393
Ring Givarservice:
020-075 17 17
Lars Plantin.
höga, menar Lars Plantin.
– I pojkars värld är våldet alltid närvarande. Och
det kostar för killarna. De
riskerar ju ständigt att få
på käften och tryckas ned
i hierarkierna.
Som mamma eller pappa
har du inte så mycket att
sätta emot.
– Det enda du kan göra
är att själv ge dina barn bra
värderingar. Att föregå med
gott exempel och försöka
balansera upp, ge en motvikt till den andra världen
sönerna möter.
Lars Plantin önskar att
män på allvar började diskutera mäns våld mot andra män. För så länge det är
tyst, menar han, är det indirekt legitimerat.
– Inte minst vi fäder har
ett stort ansvar här. Fortfarande är det så många
pojkar som är offer för en
mansroll som inte är bra.
alzheimerstiftelsen.se
Hyundai i30 1.6 GDi Business
Nu otroliga 149
•135hk Bensinmotor
•2zon ACC Klimatanl
•Bluetooth handsfree
900 kr ord.pris 194 900 kr
•Parkeringssensorer
•Eluppvärmd ratt
•Ljudsystem m USB
•Farthållare
•Aluminiumfälg
•5 års nybilsgaranti
Finns även som kombimodell mot pristillägg 10 000 kr.
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka•5 års Vägassistans•5 års Serviceassistans
5 års Lackgaranti•3 års Vagnskadegaranti•12 års Rostskyddsgaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning 5.7 l/100 km, CO2 134 g/km. Ev metalliclack
tillkommer med 4.900 kr. Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.
HELSINGBORG
042 - 38 11 00
LANDSKRONA
0418 - 44 94 40
VARD 9-18 LÖR 11-15 SÖN 11-15
www.bilpartner.se
Original
Gäller t.o. m.
ons,
ord pris 45 kr.
Erbjudandet gäller på Max i: Boden, Borås, Eskilstuna, Gävle, Haparanda, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad,
Ljungby, Luleå, Norrköping, Piteå, Skövde, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Ystad, Örebro och Örnsköldsvik.
HANNA WELIN
[email protected]
som individer
Som nybliven mamma
för 17 år sedan var det viktigt för Lisa Sartz att köpa
dockor och leksaksvagnar
till sönerna.
Men hon minns hur hon
med viss besvikelse såg hur
de kastade upp dockorna
i luften för att se hur de landade, och hur de använde
dockvagnen som bil.
– Jag kunde faktiskt känna mig lite misslyckad när
jag inte fick sönerna intresserade av ”tjejlekar” eller när de inte ville läsa min
gamla ”Vitnos”.
När pojkarna lekte med
lego var det förbjudet att
säga att gubbarna ”dödade”
varandra, säger hon. För att
det är ett språk hon aldrig
kunnat tolerera.
– För mig har det varit
svårt att visa uppskattning
när de lekt krigslekar. Men
i dag kan jag faktiskt kän-
Hjälp oss stoppa
Alzheimers sjukdom
genom ny svensk patientnära klinisk forskning.
FOTO: HÅKAN RÖJDER
MALMÖ
BilPartner
SUPERSALE!
Lisa Sartz fått när hon råkat läsa några rader av sonens chattar med kompisar. Och jargongen har bitvis chockat henne.
– Men det är så killar pratar, säger Klas. Så är det,
det måste man fixa som
kille.
Lisa Sartz nickar:
– Ja, det är väl så. Som
mamma kan jag inte kräva
att du ska omforma en hel
kultur.
Vi speglar oss
876 000
timmar om året.*
Att vara samtalsledare tar fyra timmar i veckan.
TEXT: HANNA
WELIN
inpalivet
@hd.se
FOTO: JULIA
LINDEMALM
inpalivet
@hd.se
Det är inte alltid lätt med tankar och känslor.
Därför har vi flera olika projekt med samtalsgrupper för tonåringar.
Aktivera dig nu – bli Barnrättskämpe.
räddabarnen.se | [email protected] | 08-698 90 00
* Undersökningen har genomförts med bidrag från GfK Sverige. Källa: GfK, svenska allmänheten 16-74 år, 521 respondenter i GfK Online panel (GOP), fältperiod 23/6-4/7 2011.
A12
ONSDAG 21 JANUARI 2015
SVERIGE SKÅNE
NY BOK
TÅGFÖRSENING
Quickåklagaren slår
tillbaka mot kritiker
STOCKHOLM
4 I resningarna som friade Sture Berg-
wall, tidigare Thomas Quick, från åtta
mord vann åklagare Christer van der
Kwasts bevisning inget gehör. Nu dömer
han ut resningsprocesserna i sin nya bok.
Men boken möts av kritik – redan innan
den kommit ut.
I boken ”Bortom rimligt
tvivel - Thomas Quick och
rättvisan” skriver van der
Kwast att resningsåklagarna föll för medietrycket efter Bergwall tog tillbaka
sina erkännanden i journalistens Hannes Råstams
dokumentär.
– Man har från resningsåklagarnas sida försökt
bortförklara och nedvärdera bevisning. Man har inte
ens hört Bergwall ingående
för att se hur han kan för-
klara hur han kunde lämna alla uppgifter, säger den
numera pensionerade åklagaren till Svenska Dagbladet.
Christer van der Kwast
vänder sig mot att målen
fick resning trots att nya
bevisomständigheter – utöver att Sture Bergwall ändrat sig – inte tillförts.
Kritikerna skräder inte orden om boken – trots att
den ännu inte kommit ut.
”Offentlig harakiri” kalllar författaren Jan Guillou
den för.
– Han framställer sig som
mindre vetande och rättshaverist. Det är tragiskt att
strö salt i egna sår, vilket är
vad han gör.
Fredrik Wersäll, president i Svea Hovrätt, var
rättens ordförande när den
allra första resningen – om
mordet på Yenon Levi – beviljades. Christer van der
Kwast kritiserar hovrätten
för att ha missat viktig bevisning, vilket Wersäll bestämt avfärdar.
– Det är en dramatisk
sak att bevilja resning, så
det gjorde vi inte utan att
utomordentligt omsorgsfullt ha gått genom utredningen.
Inte heller var det, som
van der Kwast påstår, en-
”
Han framställer sig som
mindre vetande
och rättshaverist.
Det är tragiskt att
strö salt i egna
sår, vilket är vad
han gör.”
Jan Guillou.
bart Bergwalls återtagna
erkännandena som övertygade hovrätten.
– Nej, det i sig hade lågt
bevisvärde, säger Wersäll.
Författaren och journalisten Dan Josefsson som
skrivit boken ”Mannen
som slutade ljuga” kallar
van der Kwasts utspel för
tragiskt.
– Det här tycks vara exakt
samma visa som han har
dragit under hela resningsprocessen.
Josefsson avfärdar kritiken mot att Quick inte
hörts i resningsprocessen.
– Grejen är ju den att de
behövde inte höra honom
mer.. TT
HELENE PREUTZ
ANNA K ERIKSSON
Ett tåg av
tio är sent
MALMÖ/KÖPENHAMN
4 Fler än vart tionde tåg
som kör över Bron är försenat.
Sverige och Danmark är
lika dåliga på att få iväg tågen i tid och punktligheten
har blivit sämre.
Det visar ny statistik från
Öresundskomiteen, en organisation för politiskt
samarbete mellan Skåne
och Själland.
2012 var i genomsnitt 11,7
procent av tågen över Bron
försenade fem minuter eller mer. Avgångarna från
Danmark var ett par procentenheter sämre (12,9)
än Sverige (10,5). Inställda
turer är inte medräknade.
2013 rullade trafiken något bättre med 10,9 procent
försenade tåg i genomsnitt.
2014 blev uselt, även
om de 17 strejkdagarna
i juni räknas ifrån. Fler än
13 procent av tågen var försenade mer än fem minuter när även inställda turer
räknas in.
STIG STRÖMKVIST
[email protected]
ŠKODA–VIN
Š
KODA–VINTERN 3–0.
ŠKODA Superb Combi
Elegance Business Edition
4x4 TDI 170 hk DSG
Nu fr. 309 900 kr
Billån fr. 2 270 kr/mån
Leasing fr. 1 810 kr/mån
Förmånsvärde fr. 1 833 kr/mån
4x4
FRÅN SVENSKA
HALDEX
Eftersom vi bor i ett land där is och halka är vanligare än soltorra vägar, kan det vara bra med
en bil som är byggd för alla väder. Väljer du en ŠKODA 4x4 får du en bil med senaste generationens
fyrhjulsdrift, rejäla utrymmen och ordentligt med utrustning redan från start. Allt till överraskande
bra priser. Välkommen in och ta kontroll över vintern!
A13
ONSDAG 21 JANUARI 2015
SVERIGE SKÅNE
ELÖVERKÄNSLIGHET
SALUFÖRBUD
och kött
Kan få bidrag utan diagnos Kiwi
i samma last
MALMÖ
4 Elöverkänsligas för-
bund får 1,7 miljoner
årligen i statsbidrag –
trots att det saknas en
diagnos för elöverkänslighet.
Men det är viktigt att
samhället inte accepterar elektromagnetiska fält
som förklaring till besvären, menar en överläkare.
Diagnosen elöverkänslig-
het förkastas av myndigheter och forskare. Men för
att få statsbidrag behöver
en handikapporganisation
inte visa upp en vedertagen
diagnos.
Organisationen måste
dock finnas i minst tio län,
ha minst 500 medlemmar
och visa på att de har svårt
att klara vardagen på grund
av sina problem.
– Frågan kommer upp då
och då, om elöverkänsliga
ska få statsbidrag. Svaret är
att de uppfyller kriterierna,
säger Stina Törnell Sandberg, chef för statsbidragsenheten på Socialstyrelsen.
Föreningens arbete har
bland annat lett till att vissa sjukhus byggt elsanerade undersökningsrum – beslut som måste motiveras
noga, menar Lena Hillert,
docent och överläkare i arbets- och miljömedicin vid
Karolinska institutet.
– Det är viktigt att man är
tydlig med att man inte tror
på förklaringen att elektromagnetiska fält orsakar
besvär. Däremot kan åtgärderna göra att man överhuvudtaget kommer i kontakt
med de som har besvär, och
på sätt leta efter orsaker genom utredningar och stöd,
säger hon. TT
AGNES HENRIKSSON
FJELDSTAD
DÖDADE SLÄKTING
Morddömt par fick 18 års fängelse
KALMAR
4 Kärlek och pengar – så
har åklagaren beskrivit motivet till varför
den 26-åriga kvinnan
och hennes sambo dödat kvinnans 63-åriga
släkting. Nu döms båda
till 18 års fängelse för
mord.
Mordet genomfördes redan
hösten 2012 i Kalmartrakten. Men offret återfanns
först i somras, sedan den
nu dömde 23-åringen avslöjat detaljer kring mordet
för en kvinna i organisationen Missing People.
Enligt domen ska paret
gemensamt både planerat,
utfört och städat upp efter
mordet. Offret sköts i sömnen av 23-åringen med ett
hagelgevär och sveptes sedan in i en presenning. Den
runt en och en halv meter
djupa grop på släktens ägor
som kroppen sedan dumpades i hade grävts ut redan
på förhand. Motivet ska
handla om att släktingen
ogillade parets förhållande
samt att den i dag 26-åriga
kvinnan kände sig lurad av
63-åringen i en fastighetsaffär. De båda dömda förnekar att de mördade mannen men 23-åringen har erkänt att han varit delaktig
i att göra sig av med kroppen. TT
JON WILLÉN
HELSINGBORG
4 Nu stoppas försälj-
ningen av tusentals
frukter.
När lastbilen med frukt
från Italien öppnades hos
grossisten i Helsingborg
upptäcktes att det luktade
rått kött. Varorna lastades
ut och personal från Helsingborgs miljöförvaltning
tillkallades för att granska.
När utrymmet synades två
dagar senare kunde det
konstateras att det luktade rått kött i transportutrymmet och att det runnit
blod på väggarna. På några
ställen satt det till och med
små köttslamsor kvar.
”Pölar av vatten blandat
med blod stod på golvet.
Träpallarna såg ut att ha
sugit till sig av det blodiga
vattnet. Ingen frukt hade
varit i direktkontakt med
de blodiga ytorna men på
kartongytorna som stått
närmst väggarna satt det
avskrapade köttrester.”,
skriver miljöinspektörerna
.i sin rapport.
Undersökningen visade att lastbilen, innan den
använts för frukttransport,
kört rått kött från Danmark. Men mellan transporterna måste lastutrymmet rengöras noga.
”Rester av rått kött som
avses att användas som
råvara för produktion är
olämpligt att komma i kontakt med frukt som kan förtäras utan upphettning.”,
skriver inspektörerna.
Resultatet blev att försäljning av frukten som funnits
i lastbilen stoppades. Totalt
handlade det om nära 1 000
lådor med kiwifrukter i lösvikt, drygt 600 lådor med
päron i lösvikt samt över
6 000 konsumentförpackningar med kiwi. Drygt
6 000 konsumentförpackningar med päron ansågs
dock inte ha varit i farozonen och får därför säljas.
ŠKODA Octavia Combi Scout
4x4 TDI 150 hk
Nu fr. 261 000 kr
Billån fr. 1 890 kr/mån
Leasing fr. 1 500 kr/mån
Förmånsvärde fr. 1 638 kr/mån
ŠKODA Yeti Outdoor
Elegance Driver’s Edition
4x4 TDI 140 hk DSG
Nu fr. 273 400 kr
Billån fr. 1 970 kr/mån
Leasing fr. 1 580 kr/mån
Förmånsvärde fr. 1 688 kr/mån
Bränsleförbrukning blandad körning 5,1– 6,3 l / 100 km, CO2 129–164 g / km. Miljöklass EU6. Från den 1 januari 2014 får du tre års nybilsgaranti på samtliga modeller. Garantin gäller högst 10 000 mil och omfattar det
första som eventuellt inträffar. SKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,60-3,65 jan 2015). SKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift,
50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
PETER FERM
[email protected]
A14
ONSDAG 21 JANUARI 2015
EKONOMI

+0,9
BÖRSEN I GÅR. När börsen
stängde hade den stigit till den
högsta noteringen hittills.
RESEVALUTA ENLIGT FOREX:
€
$
KR/EURO
KR/DOLLAR

+2,0 2,14 9,91 8.57 1,33
BÖRSEN I
ÅR %
LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
KR/DKR
BILKÖRNING
Trafiken ökar men försäljningen av bensin minskar. Foto: TT
Bensinförsäljningen
fortsätter neråt
STOCKHOLM
4 Bilkörningen
ökar men
försäljningen av drivmedel ligger stilla, visar ny
statistik. Förklaringen är
att svenska bilar blir allt
mer bränslesnåla.
Förra året minskade försäljningen av bensin med
4 procent. Även försäljningen av etanolbränslet
E85 minskade samtidigt
som dieselförsäljningen
ökade. Sammanlagt betyder det att försäljningen
av drivmedel var i stort
sett oförändrad under
2014, enligt branschorganisationen Svenska Petroleum- och biodrivmedelinstitutet (SPBI).
Trots detta visar färska
siffror från statliga Trafikverkets Trafikbarometer att trafiken förra året
ökade med 2,2 procent.
– Det är en trend som
fortsätter. Både dieseloch bensinbilar blir allt
mer energieffektiva, säger SPBI:s vd Ulf Svahn.
Svahn spår att trenden
kommer att hålla i sig. TT
hd.se
 SENASTE
EKONOMINYTT
Senaste ekonominyheter
på hd.se/ekonomi
MALMÖ
4 Saab Kockums hoppas få vara med och
bygga Nederländernas nästa ubåtsgeneration. En order skulle betyda mycket för
företagets verksamhet i Malmö. ”Klart
det är positivt för Malmö om vi skulle få
ett sådant uppdrag”, säger Gunilla Fransson, chef för Saab Security and Defense
solutions.
På tisdagen offentliggjorde
Saab att bolaget tecknat ett
samarbetsavtal med det nederländska varvsföretaget
Damen. Det uttalade syftet
med samarbetet är att företagen tillsammans hoppas
få leverera Nederländernas
framtida ubåtsprogram.
– Vi ska skapa en plattform för att gemensamt
kunna satsa på att bygga
ubåtar och i första hand till
Nederländerna, säger Gunilla Fransson.
Hon understryker att det
handlar om en process som
kan ta tid. Några beslut om
ett nytt nederländskt ubåtsprogram har ännu inte fattats.
Däremot finns det ett uttalat politiskt mål att med
tiden ersätta eller förnya
landets nuvarande ubåtsflotta.
Omfattningen av en eventuell order vill hon därför
inte heller uttala sig om.
– Damen är extremt duktiga skeppsbyggare och
utökat produktsortiment
samt en ännu mer utvecklad
webbshop” skriver vd Kristina
Lindhe i en kommentar. TT
4 MILJARDSMÄLL FÖR PA
RESOURCES. Det låga oljepriset slår hårt mot olje- och
prospekteringsbolaget PA
Resources. Bolaget tvingas
till nedskrivningar i det
egna kapitalet på ungefär 2,1
miljarder kronor. Ledningen
bedömer att nedskrivningen
kommer att innebära att bolagets egna kapital understiger
hälften av det registrerade
aktiekapitalet, och då kommer en extra bolagsstämma
att krävas. TT
”Vi hoppas ha nytta av det utvecklingsarbete vi gör för det
svenska försvaret även mot andra kunder. Det räcker inte
med svenska staten som enda beställare om vår affär ska
fungera i längden”, säger Gunilla Fransson, chef för det affärsområde inom Saab där Kockums ingår.
ARKIVFOTO: JENNY LEYMAN
vi är väldigt duktiga konstruktörer av ubåtar, bland
annat genom vår personal
i Malmö. Företagen har just
börjat lära känna varandra,
men vi har en bra målbild
av vad vi ska kunna lyckas med tillsammans, säger
Gunilla Fransson.
I förlängningen finns
VARUMÄRKEN
Skåne slog Norge
i strid om livsmedel
”
Vi vill kunna
kalla skyr för
Svenska akademin, Island och bakterieskyr om vi själva
kultur. Det är de originella ingredienserskulle vilja prona i en livsmedelsstrid som Patent- och
ducera skyr nåregistreringsverket nu har avgjort. Resulgon gång.”
tat: alla har rätt till skyr.
4 Vikingar, Skåne, surmjölk, Norge,
... kronor kostar kampanjknappen som EU-migranter i
Ronneby erbjuds att sälja i stället för att tigga, rapporterar
SVT Blekingenytt. Projektet har fått namnet ”Ej tiggare”
och tanken är att försäljning av knappar med budskap ska
var ett steg mot arbete. TT
BÖRSEN. Lexington, som
bland annat säljer hemtextilier och kläder, ansöker om att
listas på Stockholmsbörsens
mindre aktielista First North.
Företaget har 87 heltidsanställda och omsatte 240
miljoner kronor 2013, och
rörelseresultatet var 11,5
miljoner kronor. ”Framtidens
tillväxt kommer att ligga
i nya marknader, nya butiker,
Kockums hoppas
SVERIGE/ISLAND
20
4 LEXINGTON VILL TILL
SAABS UBÅTSPRODUKTION
Rättare sagt får ingen ha
ensamrätt i Sverige på att
kalla den urgamla isländska specialiteten skyr för
skyr. Det kan inte vara ett
varumärke.
Det menar Patent- och
registreringsverket (PRV)
sedan Skånemejerier krävt
att norska Kavli inte ska få
behålla varumärket Skyr.
För drygt tre år sedan la
Kavli beslag på namnet genom att registrera det som
skyddat varumärke i Sverige för sin nya och numera storsäljande mejeriprodukt, gjord på surmjölk och
en speciell bakteriekultur.
För skyr är skyr, oavsett
vilken isländsk bonde eller nordisk mejerijätte som
tillverkar den, anser Skånemejerier. Att det är allmän-
gods som beteckning vet
vem som helst sedan över
tusen år.
Så länge är ordet känt
i Sverige. Och det första
skriftliga belägget är från
1769, enligt Svenska akademins ordbok.
Även vikingarna glufsade
i sig skyr, kan tilläggas. Och
i de isländska sagorna Egils
saga och Grettis saga förekommer den.
PRV nöjer sig med att konstatera att Kavlis Skyr inte
är tillräckligt originellt för
att få behålla varumärkesskyddet.
Skånemejeriers jurist
Anna Jonsson medger att
företagets begäran hos PRV
är ovanlig.
– Men vi tycker att benämningen är så allmän
Anna Jonsson,
jurist på Skånemejerier.
att den inte kan vara ett varumärke. Och vi vill kunna kalla skyr för skyr om
vi själva skulle vilja producera skyr någon gång.
På Island är skyr så vanlig att den till och med
förekommer i ett antal ordspråk och talesätt på Island, berättar Islandsbloggen, en svenskspråkig sajt
om Island.
Till råga på allt heter en av
de tretton isländska tomtarna Skyrgámur. Denne
smyger sig enligt sägnen
fram till en skyrtunna dagarna före jul och vräker
i sig varenda droppe.
Möjligen, skriver Islandsbloggen, gör detta honom
skyrfeitur, skyrfet, en benämning på rundmagade
personer. Skyr är nämligen
synnerligen proteinrikt.
TEXT: ULF
TÖRNBERG
ulf.tornberg
@hd.se
A15
ONSDAG 21 JANUARI 2015
EKONOMI
STORSATSNING
på stororder
det förhoppningar från de
båda företagen om att få
ubåtsorder även från andra håll i världen.
– Men vi tar en sak i taget, säger Gunilla Fransson.
Saab Kockums lade i höstas ett bud på att få vara
med och förnya Australiens
ubåtsflotta. Där har företaget kommit in relativt sent
i beslutsprocessen, eftersom Saabs köp av Kockums
blev klart först i somras.
När Kockums tillhörde tyska Thyssen Krupp var bolaget i praktiken förbjudet
att ägna sig åt exportverksamhet, eftersom det hotade ägarnas tyska ubåtsproduktion.
I arbetet med en eventuell nederländsk order är
företaget tvärtom ute i god
tid.
Statliga FMV gav under
2014 order till Saab Kockums på runt en miljard kro-
FAKTA
Försvarsprodukter
i alla element
4 Saabkoncernen är huvudsak-
ligen inriktad mot högteknologi inom försvarsindustri och är
indelad i sex affärsområden.
4 De dominerande är flygvapenindustri, övervakningssystem
och säkerhets- och försvarslösningar.
4 Kockums AB är sedan sommaren 2014 en del av affärsområdet ”Security and Defence
Solutions”.
nor för modernisering och
utveckling av svenskt undervattensförsvar.
– Vi hoppas så klart att
ha nytta av det utvecklingsarbete vi gör för det svenska
försvaret även mot andra
kunder. Ska vår affär fungera i längden räcker det
inte med den svenska staten som enda beställare, säger Gunilla Fransson.
Vid sidan av stora nationer i världen som Ryssland, USA, Tyskland, Japan,
Kina, Frankrike och Storbritannien är det i stort sett
bara i Sverige som det finns
kapacitet att bygga ubåtar.
Det är också därför som
det nederländska varvsföretaget Damen visat intresse för Saab Kockums.
Damen har nästan hundra
år på nacken och sysselsätter idag runt 6 000 anställda i 35 länder.
Bolaget har under de
Positiv trend för
Skånska Byggvaror
HELSINGBORG
senaste drygt fyrtio åren
byggt mer än 5 000 fartyg
i alla tänkbara storlekar.
Man levererar stora ytfartyg över hela världen. Men
ubåtar har företaget ingen
erfarenhet av.
Inom Saabkoncernen finns
en vana vid långt gående
samarbeten som kan öppna
för internationella affärer.
I höstas rodde företaget
till exempel hem en order
från Brasilien på 36 Gripenplan genom att jobba ihop
med landets ledande flygplanstillverkare Embraer.
4 Skånska Byggvaror väx-
te kraftigt under 2014. Orderingången ökade med
närmare 25 procent och
uppgick till drygt 600 miljoner kronor.
Företaget ökade även
antalet anställda med omkring 20 personer och har
nu 175 anställda i bland
annat Helsingborg, Bjuv
och Ängelholm. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Bygghandelskedjan
riktar sig till Sverige, Norge och Finland.
Skånska Byggvaror ska
fortsätta satsa under 2015,
bland annat på ett nytt lager i Klippan, och väntas
öka antalet anställda med
omkring 20 medarbetare.
”Vi kommer att investera i digitala butiker och ehandel, kundservice samt
i ännu fler fysiska butiker”, skriver vd Anders
Johansson Eickhoff i ett
pressmeddelande.
GLOBAL TILLVÄXT
IMF sänker prognoser
STOCKHOLM
4 Oljeprisfallet
är bra för
världsekonomin, men det
räcker inte för att uppväga minskade investeringar, konstaterar Internationella valutafonden.
IMF sänker sin globala
tillväxtprognos för både
2015 och 2016.
Den globala tillväxten beräknas i år stanna på 3,5 procent, medan tillväxten 2016 väntas bli 3,7 procent. Det är
0,3 procentenheter lägre
än IMF:s senaste prognosuppdatering i oktober
förra året..
TEXT: NIKLAS
HOLM
niklas.holm
@hd.se
PRIVATEKONOMI
IMF justerar ner sina
prognoser för Kina, Ryssland, euroområdet och Japan och räknar med lägre
tillväxt i en del av de stora oljeexportörerna. USA
är den enda stora ekono-
mi som får sin tillväxtprognos höjd.
Fyra faktorer har påverkat tillväxtutsikterna
sedan rapporten från oktober, skriver IMF:
För det första har oljepriset fallit omkring 55
procent sedan september.
För det andra har skillnaderna i tillväxten i de
stora ekonomierna ökat.
Återhämtningen i USA har
varit starkare än väntat,
medan utvecklingen i andra stora ekonomier, främst
Japan, varit sämre än väntat. För det tredje har dollarn stärkts markant.
Slutligen kräver investerarna en allt högre riskpremie för att investera
i statspapper från främst
råvaruexporterande länder, samtidigt som räntorna sjunker ytterligare
i stora ekonomier. TT
 BÖRSEN
Börsen på ny rekordnivå
STOCKHOLM
4 Stockholmsbörsen fort-
Barnens skulder hos kronofogden minskar. Det beror till stor del på en lagändring.
ARKIVFOTO: TT
Färre barn och unga hos Kronofogden
STOCKHOLM
4 Barns
och unga vuxnas
skulder hos Kronofogden
fortsätter att sjunka. För de
yngstas del handlar det om
en minskning med 23 procent på ett år.
Vid årsskiftet fanns 770
barn i Kronofogdens register med en sammanlagd
skuld på 10 miljoner kronor. En försvinnande liten del av de sammanlagt
70,7 miljarder kronor som
svenskarna vid samma tid
var skyldiga staten och andra fordringsägare. Att barnens skulder minskar kraftigt beror till stor del på
att det genomförts lagändringar på senare år som gör
det svårare för föräldrar att
skuldsätta sina barn.
Skulderna för unga vuxna, de mellan 18 och 25 år,
minskade med 8 procent
förra året jämfört med
2013.
– Vi kan inte säga exakt vad det beror på men
vi försöker jobba förebyggande tillsammans med
skolorna om konsekvenserna av skuldsättning.
I projektet ”Koll på cashen” förklarar vi att de blir
ekonomiskt ansvariga när
de fyller 18 och vi hoppas
att det haft effekt, säger Johan Krantz, controller på
Kronofogden.
Hur mycket av de 70,7
miljarderna hoppas ni kunna driva in?
– Varje år driver vi in cirka 10 miljarder kronor, varav 6 är till staten. Men vissa
personer har oerhört höga
skulder och där är förutsättningarna för indrivning
väldigt små. TT
satte upp på tisdagen, i linje med de ledande Europabörserna. När handeln
stängde hade OMXS-index
stigit med 0,9 procent till
483,5, den högsta stängningsnoteringen hittills.
Under natten till tisdagen kom tillväxtstatistik
från Kina som var mindre
svag än många hade befarat, och även i Asien steg
börserna.
Uppgången i Stockholm var tämligen bred
och omfattade flertalet av
storbolagen.
SSAB steg 3,9 procent,
mest av storbolagen. Stålbolaget föll inledningsvis,
sedan man lämnat besked
om nedskrivningar på totalt 1,3 procent i fjärde
kvartalet. Men kort därefter omvärderade investerarna informationen från
bolaget, som även innehåll uppgifter om effektiviseringar till följd av köpet av Rautaruukki.
Inom verkstadssektorn
steg Atlas Copco 2,2 procent och Sandvik 2,0 procent. Oljebolaget Lundin Petroleum gick sämst
bland storbolagen, minus
1,9 procent.
Vindkraftutvecklaren
Eolus säljer 29 vindturbiner i södra Sverige till det
schweiziska energibolaget Ewz för nära 900 miljoner kronor. Aktien steg
8,3 procent. TT
A16
ONSDAG 21 JANUARI 2015
VÄRLDEN
AFGHANISTAN
JAPAN
4 Problemen fortsätter
var oense med presidenten
om en rad frågor.
Afghanska Tolo News rapporterar att även till den tilltänkte vatten- och energiministern Mahmoud Saikal
kastar in handduken.
Lägg därtill helgens uppgifter om att landets tilltänkte jordbruksminister
är efterlyst av Interpol för
storskaliga skattebrott och
bedrägerier i ett fall som
går tillbaka till 2003.
att kanta de segdragna
försöken att få till en
regering i Afghanistan. Nu har landets tilltänkte finansminister
och vatten- och energiminister hoppat av.
I förra veckan nominerades
25 tilltänkta ministrar vid
en ceremoni, nästan fyra
månader efter att den nye
presidenten Ashraf Ghani tillträtt.
Ashraf Ghani och hans rival i presidentvalet, nuvarande chefsministern Abdullah Abdullah, har ägnat månader åt att försöka
komma överens om maktdelningen i landet. Bristen
på ledarskap i Kabul har
gjort att många viktiga utvecklingsprojekt stannat av
– samtidigt som Natostyrkan Isaf lämnat landet. TT
Men på tisdagen – bara
timmar innan ministrarna
skulle godkännas av parlamentet – hoppade Ghanis
kandidat till finansministerposten av.
”Personliga skäl” sägs
ligga bakom Ghulam Jilani Popals beslut, men en
regeringskälla säger till nyhetsbyrån Reuters att han
PARIS/BERLIN
Räder i Europa
mot terror
4 Fyra
män, som greps
i räderna efter terrordåden
i Paris för två veckor sedan,
ställdes igår inför en fransk
domstol som är specialiserad på terrorism.
Den ska ta ställning till
om männen ska anklagas
för medhjälp till Amedy
Coulibaly, som dödade fyra
i samband med att han förskansade sig i en kosherbutik i Paris.
De fyra ingick i den
grupp av tolv personer som
greps dagarna efter terrordåden. De övriga har
släppts, meddelar åklagarmyndigheten i Paris.
Parallellt uppges tysk polis ha gjort räder i tretton
lägenheter i Berlin och på
andra platser utan att ha
gripit någon. Man är på
jakt efter personer som har
haft kontakt med en turkisk och en rysk grupp som
planerat en attack i Syrien.
TT-AFP
Ukraina: Ryssar
anfaller i öst
4 Jihadistgruppen Isla-
miska staten (IS) uppges i en video hota att
döda två japaner som
hålls som gisslan om de
inte får en lösesumma
betald.
IS kräver 200 miljoner dollar, motsvarande 1,6 miljarder kronor, inom 72 timmar, rapporterar internationella medier.
Japan meddelade omedelbart att man inte lägger sig
för terrorismen.
– Vårt lands inställning … att bidra till kampen mot terrorism utan att
ge upp … är oförändrad,
säger den japanska regeringens talesman Yoshihide Suga enligt nyhetsbyrån
AFP och lägger till att videons äkthet undersöks.
– Att ta människor som
gisslan är oförlåtligt och jag
De kidnappade Kenji Goto Jogo och Haruna Yukawa.
känner en stor ilska … Den
japanska regeringen är fast
besluten att göra sitt bästa
för att säkra frigivningen
av japanerna så snart som
möjligt.
I videon, som ska ha publicerats på webbsidor som
anses ha koppling till IS,
syns de båda japanerna
iklädda orangefärgade
fångdräkter samt en svartklädd IS-företrädare med
en kniv i ett ökenområde.
Den svartklädde framför
kraven på engelska med
brittisk accent.
Han uppges påminna om
den man som figurerat i tidigare filminspelningar där
IS avrättat fångar, rapporterar bland andra nyhetskanalen ABC.
Reuters skriver att mannen kritiserar den japanska
regeringens stöd för den
USA-ledda koalitionens militära insats mot IS.
Under ett pågående besök i Mellanöstern har Japans premiärminister
Shinzo Abe dessutom utlovat motsvarande drygt
20 miljarder kronor i ickemilitär hjälp till regionen
för att bekämpa terrorism
samt 200 miljoner dollar –
samma summa som IS nu
kräver – i icke-militär hjälp
till länder som drabbats av
IS framfart.
Dödshoten ska vara de
första som framförts mot
japaner.
En av de båda fångarna
i videon uppges vara en frilansjournalist som brukar
förse japanska medier med
dokumentärer från Mellanöstern. TT
SAUDIARABIEN
FOTO: PRIVAT
FOTO: LUKAS SCHULZE/AP
Tysk polis slår till mot misstänkt lägenhet i Berlin.
KIEV
IS hotar döda japansk
gisslan inom två dygn
FOTO: AP
Knackig väg
mot afghansk
regering
4 Ukraina
anklagar ryska
styrkor för att attackera regeringssoldater som slåss
mot proryska separatister
i de östra delarna av landet. ”Våldsamma strider”
pågår i Luhansk, enligt den
ukrainska militärtalesmannen Andrij Lysenko.
Moskva tillbakavisar
Kievs anklagelser. TT-AFPREUTERS
JEMEN
Rebeller intar
presidentpalats
4 Efter strider i Jemens hu-
vudstad Sanaa har huthirebeller stormat presidentpalatset. Rebelledare hävdar att de bara ”skyddar”
byggnaden, något som
möts med skepsis och FN
kräver ett stopp på våldet.
I måndags tog rebellerna över en närliggande militärbas och stora delar av
landets statliga medier. TT
Raif Badawi är dömd till tio års fängelse och tusen piskrapp för att ha smädat islam.
JAKARTA
4 Sammanlagt arton
Minister: Planet
steg snabbt
4 Air Asia-planet som stör-
tade i Javasjön steg under
de sista minuterna innan
kraschen med en hastighet
”utöver det normala”, enligt Indonesiens transportminister Ignasius Jonan
som hänvisar till radardata.
Enligt Jonan steg planet
1 800 meter minuten. TT-AFP
Protesterna mot piskstraff växer
LONDON
Nobelpristagare uppmanar i ett öppet brev
akademiker i Saudiarabien att fördöma den
offentliga pryglingen av
bloggaren Raif Badawi.
Brevet är publicerat i den
brittiska tidningen Independent och är undertecknat av den sydafrikanske
litteraturpristagaren John
Coetzee liksom av pristaga-
re i kemi, fysik och medicin.
Som mottagare till det öppna brevet står King Abdullah University of Science
and Technology (Kaust),
och mellan raderna framgår att universitetet riskerar att bli isolerat av den
övriga akademiska världen
om man inte på allvar höjer
sin röst mot Badawis straff.
Nobelpristagarna uppmanar sina saudiska akademiska kollegor att ”låta
sina argument för friheten
att ha en avvikande mening
höras”.
Den 30-årige Badawi fick
sin dom i september och
ska avtjäna tio års fängelse
och tusen piskrapp för att
ha ”smädat islam”. Han är
en av grundarna av ett liberalt nätverk som också
engagerar kvinnorättsaktivister.
I brevet konstaterar också Nobelpristagarna att ”tiden är mogen för nytänkande” efter att den saudiske
ambassadören i Frankrike
deltagit i den demonstration till försvar av yttrandefriheten som hölls efter
förra veckans terrordåd
i Paris.
Flera regeringar har kritiserat straffet och i måndags tog Saudiarabiens
chargé d’affaires emot en
protest från den svenska regeringen på utrikesdepartementet.
TT/SYDSVENSKAN
A17
ONSDAG 21 JANUARI 2015
VÄRLDEN
MILJÖPROBLEM
Delhi har världens smutsigaste luft, enligt WHO:s mätningar. Här ligger smogen tung framför landmärket India Gate.
Smutsiga storstäder vill
utrota de fossila avgaserna
4 Delhi förbjuder bilar äldre än femton
år, och i centrala Paris ska bara avgasfria
fordon få köras.
Alltfler världsstäder försöker rensa luften genom att bannlysa smutsiga bilar.
Upp till en tredjedel av de
drygt åtta miljoner fossilt
drivna fordonen på Delhis
gator i Indien berörs av ett
färskt domstolsutslag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
Miljödomstolen NGT (National Green Tribunal) har
beslutat att bilar äldre än 15
år inte ska få köra i staden.
Syftet är att bokstavligen
rensa luften i Delhi, som
enligt FN-organet WHO är
världens smutsigaste.
Liknande åtgärder finns
redan i många av Delhis rivaler i den globala lort-ligan.
Det kanske mest kända
exemplet är Peking, där
USA:s ambassad har ett
omtalat Twitter-konto som
recenserar luften.
– När jag var där häromveckan var det soligt med
blå himmel. Men ambassadens mätning visade ändå:
”ohälsosamt”, säger den
tysk-brittiske affärsmannen Markus Ickstadt.
Han besöker regelbundet
den kinesiska huvudstaden, som försöker hålla bilismen i schack bland annat genom att ransonera
antalet nyutfärdade registreringsskyltar. Stämningen
den här gången var annorlunda.
– Tidigare har folk varit
mer fatalistiska, ”väder och
vind, inte mycket att göra
åt”. Men efter Apec-mötet
har många fått upp ögonen
för att människan faktiskt
ligger bakom, säger Markus
Ickstadt.
När samarbetsorganisationen Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) höll
toppmöte i Peking i november ströps luftföroreningarna med radikala metoder
som inte skådats sedan OS
2008.
Fabriker stängdesoch
mycket av gatutrafiken
stoppades – allt för att några av världens mäktigaste
män inte skulle riskera att
drabbas av smoggen.
– Pekingborna såg vilken skillnad det blev. Så nu
är många nyfikna på hur
vi gör i andra länder, de har
hört talas om restriktioner
för bilar i Rom och Aten, säger Markus Ickstadt.
Luftföroreningarna är
farligt höga i många av
”
Efter Apecmötet har
många fått upp
ögonen för att
människan
­faktiskt ligger
bakom.”
Markus Ickstadt, tysk-brittisk
affärsman, som ofta besöker det
nedsmutsade Peking.
världens storstäder, enligt
Världshälsoorganisationen
WHO:s globala sammanställning från i maj.
Rapporten har kritiserats
för att mätresultaten från
olika kontinenter inte är
helt jämförbara, men anses ändå ge en hyfsad helhetsbild.
Vid sidan av massbilismen anges kolkraftverk
och industrier som starkt
bidragande orsaker. Men
bilismen är en av de faktorer som är lättast att göra
någonting åt.
Den hetaste debatten
i Europa just nu finns i Paris. Borgmästare Anne Hidalgo öppnar i en intervju
med Journal du Dimanche
för att bannlysa fossilfordon från den franska huvudstadens centrala delar.
– Jag vill ha bort dieselbilarna från Paris till år 2020,
säger hon.
Även om det också är en
trängselfråga är rena fordon i många fall välkomna.
I Paris är elbilspoolen Autolib en succé. I Kina hinner
tillverkaren Kandi knappt
med att tillverka den lilla elektriska poolbilen EV
i takt med efterfrågan. Och
väntetiderna för den omtalade superelbilen Tesla Model S är runtom i världen
flera månader, trots ett pris
på över 500 000 kronor.
Storstäders styrande är
otåliga, och vill ofta gå
snabbare fram än regeringar. För Nordens del leder Norge trenden med utsläppsfria bilar, och där försöker Oslo nu få mandat att
agera på egen hand.
– När Oslo kommun har
ett juridiskt ansvar att hålla sig under gränsvärdena
så måste man få verktyg att
arbeta med, har Jan Bøhler
(Arbeiderpartiet) sagt till
Aftenposten. TT
HENRIK SAMUELSSON
A18
ONSDAG 21 JANUARI 2015
Oavsett var
katastrofen är.
Inom 36 timmar
kan vi vara där.
© Gwenn Dubo
urthoumieu
I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt.
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack.
REAFINAL 50% RABATT
upp till
FRI HEMKÖRNING OCH INKOPPLING AV TV
60"
65"
Fritt Hemkörd
och Inkopplad
Fritt Hemkörd
och Inkopplad
PRISSÄNKT 5000:-
11 månader räntefritt
773:-/månad
7.888:Fritt Hemkörd
och Inkopplad
PRISSÄNKT 7000:UE55HU7205
ÄVEN BORTFORSLING AV
ER GAMLA TV INGÅR
PRISSÄNKT 6500:UE65H6475
60LB561V
55"
Fritt Hemkörd
och Inkopplad
8005
PRISSÄNKT 1500:-
11 månader räntefritt
TX-L32B6
1137:-/månad
11.888:-
Fritt Hemkörd
och Inkopplad
2.444:-
UE55H8005
39"
682:-/månad
UE55H6204
6.888:-
359:-/månad
11 månader räntefritt
3.333:-
PRISSÄNKT 3000:- 460:-/månad
UE46EH5005
50"
17"
PRISSÄNKT 4000:-
4.444:15"
Fritt Hemkörd
och Inkopplad
PRISSÄNKT 1000:-
11 månader räntefritt
591:-/månad
TX-L50EM6
F551
5.888:-
11 månaders räntefritt: uppläggningsavgift 295:- och aviavgift 29:-/månad är inräknat i månadsavgiften.Total kreditkostnad 614:-
HELSINGBORG
ESLÖV
Södergatan 58 042-144455
Stora Torg 5 0413-61020
PERFEKT
10.888:46"
TX-L39B6
11 månader räntefritt
3.666:-
1046:-/månad
11 månader räntefritt
PRISSÄNKT 1500:-
PRISSÄNKT 1500:-
11 månader räntefritt
Fritt Hemkörd
och Inkopplad
55"
PRISSÄNKT 3000:-
1369:-/månad
14.444:-
32"
55"
11 månader räntefritt
N2830
2.666:-
Vi reserverar oss mot tryckfel och slutförsäljning. Max 1 annonsvara/kund
HÖGANÄS
LANDSKRONA ÄNGELHOLM
PERFEKT
Triangelplatsen 042-340873
Eriksgatan 148 0418-20120
Storgatan 62 0431-13031
A20
ONSDAG 21 JANUARI 2015
HÖGANÄS
MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
HÖGANÄS
Inbrottsförsök
hos äldre dam
4 En
villaägare på Bagerigatan i Höganäs har polisanmält ett inbrottsförsök
i lördags kväll.
Den misstänkte gärningsmannen ska ha slagit sönder och tagit sig in
genom ett källarfönster.
Enligt anmälan har saker
flyttats runt och strömmen
slagits av innan förbipasserande upptäckte inbrottsförsöket och den misstänkte tjuven tog till flykten.
Ingenting saknas i huset
och det framgår inte av anmälan om den äldre kvinna
som bor i huset, var hemma
vid inbrottet.
HÖGANÄS
Humorfabrik
till Höganäs
4 Teckomatorps humorfabrik kommer till Höganäs. Föreningens första
stand up-föreställning för
i år äger rum på restaurang
Glöd den 29 januari.
Fabriken startades 2013
av Mats Andersson och
Elin Nordén, båda erfarna
ståuppare.
Sedan dess har den ideella föreningen i Teckomatorp turnerat runt i Skåne
tillsammans med både kända komiker och helt nya artister.
I Höganäs uppträder förutom grundarna även Ludde Samuelsson, Anna Dieden och lokala förmågor.
Föreställningen börjar
klockan 19.30 och biljetter
kan bokas i förväg.
DET HÄNDER
MATSEDEL
Skolmaten: Stekt fisk med
kall sås och kokt potatis.
4 Hemvården, Ljunghaga,
Nyhamnsgården och Väsbyhemmet: Köttfärsgratäng med
potatis serveras med örtfräst
grönsaksblandning, Stekt
kycklingfilé med ädelostsås och
klyftpotatis.
4 Sälgen: Kålpudding m sås,
potatis, grönsaker och lingon,
Dagens paj m. sallad.
4 Vikhaga: Biff Lindström med
kokt potatis, skysås & pressgurka.
4 NÄRRADION
4 Höganäs 104,9 MHz
4 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50
Morgonandakt, 8.20, 8.50. Morgonandakt, 11. En stilla stund,
13. Willys musikmix LIVE, 15.
Israel nytt, 19. Radio Flustret,
20.30 Vägen genom Bibeln,
21. Willys musikmix repris, 23.
Sånger i natten, 24. Vägen genom Bibeln.
4
4
Alzheimers
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 94 24
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
Kullamannen fick
rätt om tävling
– Lite av ”lex Kullamannen”, menar han.
KULLABERG
4 Kullamannens sportklubb får rätt hos
mark- och miljödomstolen som upphäver
länsstyrelsens beslut att neka tillstånd
för löpartävlingen.
Det var i oktober ifjol som
länsstyrelsen avslog ansökan om att få arrangera löpartävlingen Kullamannen
inom västra och östra Kullabergs naturreservat.
Avslaget motiverades
med att det är olämpligt att hålla loppet under
häckningsperioden när
djur- och fågellivet är extra
känsligt och stigarna redan
är hårt belastade i mitten
av maj.
Arrangören har också
rättat sig efter beskedet och
beslutat att i stället flytta
årets tävling till hösten.
Därmed blir det i stället under allhelgonahelgen som
cirka 1 400 löpare kommer
att ta sig fram i terrängen
över Kullabergs hisnande
och utmanande branter.
Samtidigt överklagade
Kullamannens sportklubb
till mark- och miljödomstolen som river upp länsstyrelsens avslagsbeslut.
– Ärendet är bristfälligt
utrett av länsstyrelsen, skri-
ver mark- och miljödomstolen i sin dom, och saknar besked om vilka specifika reservatsföreskrifter
som avses i avslaget.
Ärendet skickas därför
tillbaka till länsstyrelsen
för fortsatt prövning, tillsammans med domstolens
uppmaning:
”Om det vid den fortsatta handläggningen visar
sig att den av sportklubben ansökta verksamheten
inte står i konflikt med någon reservatsföreskrift har
länsstyrelsen att avsluta
ärendet i den delen”.
Domen är ett välkommet
besked för tävlingschefen
Per Sjögren, Kullammannens sportklubb.
– Det här är viktigt för
alla som har arrangemang
på Kullaberg, säger Per
Sjögren och tolkar utslaget
som att man inte behöver
söka dispens så länge man
inte bryter mot någon reservatsföreskrift.
I år ser han fram emot
Tävling får fortsätta. Kullabergs branter lockar tusentals deltagare till löpartävlingen Kullamannen.
den femte upplagan av
Kullamannen som avgörs
till hösten.
– Lagt kort ligger, säger
han apropå valet av datum
för årets löpartävling som
blev fulltecknad direkt.
– Det kommer cirka 1 400
deltagare, fler kan vi inte
emot. Vi har även en väntelista på 1 000 - 2 000 namn
vid eventuella återbud.
Till nästa år kan han däremot tänka sig att dela upp
loppet, och köra de lättare
klasserna en helg under våren medan de tuffa distanserna får vänta till hösten.
LEX SARAH
– Kanske med 600 deltagare på våren och 600 på
hösten, säger han, inställd
på att minska antalet deltagare.
Redan idag onsdag träffar han reservatsföreståndare Daniel Åberg och han
är noga med att betona deras gemensamma intressen.
– Vi har alltid haft bergets bästa i åtanke, säger
Per Sjögren
Och uttrycker en förhoppning om att domen
ska bli vägledande för fortsatta samråd kring vilka
regler som gäller.
Länsstyrelsen överklagar
inte beslutet.
– Domstolen har gjort
sitt avgörande och återförvisat det till oss för fortsatt
handläggning, kommenterar handläggare Lena Wedmo på länsstyrelsens miljöavdelning.
Hon ser inte domen som
ett utslag för att länsstyrelsen skulle ha fattat ett felaktigt beslut utan att här
krävs fortsatt handläggning.
– Vi lär oss av domen, säger hon.
Och tillägger att alla aktörer som förlägger aktiviteter till Kullaberg har att
undersöka att dessa inte
strider mot reservatsföreskrifterna.
– Då ska de söka dispens.
Samma regler gäller för
alla, säger Lena Wedmo.
TEXT: ERIK
MELKERSSON
erik.melkersson
@hd.se
KOMMUNALT BIDRAG
Kvinna slog sig blodig 150 anmälda
– larmet ur funktion till friidrotten
4 Kvinnan föll i köket
eftersom hon inte kunde ta
sig upp.
Det var lördagen före jul
som kvinnan föll i köket
hemma i Viken när hon
skulle flytta en blomkruka.
Hon slog sig blodig och
tryckte på trygghetslarmet
Men larmet fungerade inte
på grund av driftstörning
hos larmleverantören. Enligt anmälan blev kvinnan
liggande i 1,5 timme, till
nästa planerade besök av
hemvårdspersonal.
Då fann vårdpersonal
henne på golvet och tillkallade sjuksköterska som
plåstrade om den blodiga
näsan.
Kvinnan fick också extra
tillsyn och nattillsyn för att
VIKEN
men ingen svarade när
hon tryckte på trygghetslarmet. Omsorgspersonal fann henne på
golvet vid nästa besök
och vårdansvarig har
upprättat en lex Sarahanmälan.
ERIK MELKERSSON
[email protected]
Köp årets
rosa band
Idag drabbas 68 personer i Sverige av Alzheimers sjukdom.
På ett år mörkläggs 25.000 hjärnor! Hjälp forskarna lösa
Alzheimers sjukdom och övrig demens med ditt bidrag.
För personlig service ring 020-523 523
Plusgiro 90 11 25-5 www.hjarnfonden.se
hon skulle känna sig trygg.
I kommunens lex Sarahanmälan till Ivo, inspektionen för vård- och omsorg,
skriver uppdragschefen
bland annat att det utarbetas rutiner för hur man ska
arbeta när trygghetslarmen
ligger nere, och att larmleverantören utlovat en plan
för hur driftstopp ska hanteras.
Hjärnfonden
HÖGANÄS
4 Höganäs
friidrottsförening startades i höstas för att
möta ett ökat intresse i och
med nyanlagda friidrottsanläggningen vid Höganäs
sportcenter.
Föreningen summerar
cirka 150 intresseanmälningar och ligger i startgroparna för att dra i gång vårens träningsverksamhet.
– Från början trodde
vi kanske att det skulle
handla om ett tio-tal. Nu
är det 150 barn och ungdomar som börjar träna i vår,
konstaterar kultur- och fritidschef Anneli Sjöborg,
överväldigad av det stora
intresset.
– Föreningen har även
utbildat ledare under hösten så att de kan ta emot
alla intresserade.
Men föreningen har behov av utrustning som
bland annat tidtagarur,
västar, krattor, startpistol,
koner, medicinväska och
stafettpinnar.
Dessutom tillkommer
en rad andra kostnader
vid uppstarten av föreningen, skriver man i en ansökan, och hoppas att den
nybildade föreningen ska få
39 000 kronor i kommunalt
bidrag.
En summa som prutas
ner till 36 500 kronor, efter
delegationsbeslut av kultur- och fritidschefen.
ERIK MELKERSSON
[email protected]
A21
ONSDAG 21 JANUARI 2015
HÖGANÄS
HALLÅ DÄR
LUNCH & FIKA & BUTIK
ALLA VECKANS DAGAR!
Vilka
av dina
figurer ska
vara med?
Vi tillverkar bröllopspresenter,
dopgåvor, företagspresenter,
restaurangporslin, handfat, serviser,
skålar, fat, avtackningsgåvor
ALL HANDMADE IN MÖLLE
FAKTA
Italiensk mässa
i dagarna tre
4 Bologna Children’s Book Fair
är inte bara världens ledande
internationella barn- och ungdomsbokmässa utan också en
stor mässa för barnfilm och
multimedia. I år pågår den mellan den 30 mars och 2 april.
Illustratörsutställningen har
funnits nästan lika länge som
mässan. En internationell jury
bestående av förläggare, konstnärer och museichefer väljer ut
konstnärer.
4 Maria
Jönsson, som tillsammans med 75 andra
illustratörer världen över
valts ut till en utställning
i Bologna på världens största barnboksmässa.
– Jag skickade in bilder
ur boken Flickan från långt
borta (text av Annika Thor).
SPF Kullaberg Mölle
nbjuder till månadsmöte i
Mölle stationshus
onsdagen 28 januari
kl. 14.00. HD och framtiden –
chefredaktör Lars Johansson
informerar. Anmälan senast 26 jan.
till Birgitta 0733121107,
e-post [email protected]
Hjärtligt välkomna!
Du och den Londonbaserade illustratören Karin Eklund är de enda två svenska konstnärer som blev uttagna till årets utställning.
Hur känns det?
– Det är ett under som
har skett! Det känns overkligt att ha blivit utvald
bland 3190 illustratörer
från hela världen...
Bologna Children’s Book
Fair har arrangerats sedan
1963.
Har du varit på plats förut?
– Ja, jag har besökt den
några gånger.
Det är otroligt inspirerande att träffa kollegor
Mölle Hamnallé 9 • 042-34 79 91
butik & café öppet alla dagar 10-17
mollekrukmakeri.se
Maria Jönsson är verksam i Höganäs.
och att se bilder och böcker
från hela världen.
2013 var Sverige hedersgäst och ett slags värdland
för mässan.
Då medverkade jag
och Spyflugan Astrid i en
svensk bilderboksutställning.
Böckerna om Morris har
översatts till många språk,
däribland arabiska, kinesiska, kurdiska och koreanska.
Hur har det gått med USAutgivningen av Spyflugan
Astrid?
– Den första Astrid-boken – ”Astrid the Fly”– publiceras i USA nu i dagarna
så ännu har jag inte hört
något.
De har nog sålt 1 (ett) ex
i alla fall – till min amerikanska moster.
Har dina figurer äntligen
satt Höganäs på internationella barnbokskartan?
– Haha! Ja, det skulle
vara roligt. Astrid gör såklart vad hon kan för att
vara en god ambassadör.
SKOREA
VI GARANTERAR ATT
NU YTTERLIGARE PRISSÄNKNING
30% NU 50%
100% AV DET PAPPER DU
MASSOR MED SKOR STÖVLAR
O BOOTS SKALL BORT
LÄMNAR ÅTERVINNS
DAM HERR O BARN
HÖGANÄS - Köpmansgatan 22
Resultat från
Tomteräkningen säsong
2014.
Det är med stor besvikelse
domaren konstaterar att
deltagarna slarvat med sin träning.
Domaren uppmanar med det
bestämdaste deltagarna att
konstnärligt, datoriskt och
vetenskapligt förfina sin träning
intill nästa säsong.
Anders Ante Persson 153 st.
Carina X Nilsson 144 st.
Titti G Persson 171 st.
Rätt antal 149 st.
SPF 176 Kullabygden
Årsmöte onsdagen den 4 februari
kl. 14.00 på Tivolihuset.
Årsmöteshandlingar finns i
möteslokalen, men kan också
hämtas på hemsidan
www.spfpension.se/kullabygden
eller hos ordförande någon dag
före årsmötet. Enligt tidigare information ska motioner vara
inlämnade 14/1.
The History underhåller med Pärlor
och Pop. I entrén 70 kr ingår också
kaffe och räksmörgås.
För anmälan ring 072-555 1332
torsdag 29/1 kl. 9.00-11.00. Mejla
[email protected] eller
skicka sms senast fredag 30/1 kl.
12.00. Meddela förhinder måndag
2/2 kl. 9.00-9.30. Välkomna!
Styrelsen
I dagens nummer av...
Halla 150121 HO A1
...Hallå Höganäs kan du bland
annat läsa om Yasser Mkh, en
ung välutbildad kille från
Damaskus, som nu sitter på ett
flyktingboende i Höganäs och
längtar efter att få fortsätta med
sitt liv
Nummer 59 • vecka
4
21–27 januari 2015
Höganäs
Forskar om
tumlarnas
tummelplats
Områd
et kring Kullaberg är
en viktig
samlingsplats för tumlare
. Efter
sommarens forsknin
gsprojekt vill
Johanna Stedt gå
vidare
rand för att öka kunska som doktoperna om den
hotade lilla valen.
Sidan 10
Nöje
16
Vid drömmarnas
mål på rekordtid
Trollkarlen Carolin
e Ravn i Höganäs
har inte varit proffs
i ett år men har
redan nått målet i 10-årsp
lanen:
Hon är inbjuden till
världens främsta
scen för magiger, The
Magic Castle
i Hollywood.
Sidan 14
Porträttet
Plats för logo.
Det goda livet med
bra jobb och bra lön
på Margretebergs
i
flyktingboende. YasserDamaskus har bytts mot en lång väntan
Mkh drömmer om
bra framtid. Sidan
4
Friska Fötter/Sys
320:/ BEHANDLING
INKLUSIVE
AVSLAPPNANDE
FOTMASSAGE
Du hittar mig i
VÅRDSHUSET!
KvällstiderLö
Bengtsson
FOTO: MICHAEL HANSSON
ÅtervinningsGaranti är ett erbjudande från Papperskretsen där Holmen, SCA, Stora Enso,
M-Real, IKEA, Metro samt medlemmarna i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidsskrifter och
Grafiska Företagens Förbund ingår. www.återvinningsgaranti.se
Drömmer om
jobb och familj
personer bland gästern
på Galejans AW-pre a
miär
2015 berättar vad de
helst har i glasen.
Sidan 12
HÖGANÄS
KOMMUN B
JUDER IN
TILL VÅRE
NS
AF TE R WORK
MARTIN SVENS
FRI
FREDAG 30 JANUARI, SON
17.00
ENTRÉ
”Skratta in helgen”
med Martin Svensson.
Martin Svensson från
Helsingborg är ståuppkomiker och välkänd
för Höganäspubliken.
MAX CARLI NG
FREDAG 27 FEBRUAR
I, 17.00
Möt multikonstnären
Max Carling som
spelar 23 instrument,
jonglerar, trollar,
lindansar, komponera
r med mera.
VIKTOR BERGE
NDAL
FREDAG 27 MARS,
17.00
Kom
Alla dagar
FRUKOST
LUNCH
SALLADSBUFF
Svenskarna köper mest tulpaner
i hela världen. Läs om den vårfina
blomman på temasidorna.
Hallå kommer i din brevlåda
i morgon. Du kan också läsa
Hallå på:
www.hallahoganas.se
A22
ONSDAG 21 JANUARI 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
ÖRKELLJUNGA
Feng shui ska få
oss att må bra
BJUV
Villainbrott
på Nya vägen
4 Det
var inte konstigt att
det drog kallt i huset för
den villaägare på Nya vägen i Billesholm som på
måndagseftermiddagen
kom hem till sin bostad.
Tjuvar hade monterat
ut fönsterkassetten och tagit sig in och rotat igenom
huset.
Det är inte känt vad tjuvarna kom över.
NÄRINGSLIV
Uppsving för husföretag
ÖRKELLJUNGA
4 Här kan du få jobb di-
rekt efter skolan. Åsbohus utbildar på fabriken.
Örkelljungaföretaget har
goda erfarenheter av att
lära upp sin personal.
– Vi tar aldrig in särskilt
många åt gången, men att
smyga in en och annan och
internutbilda denne klarar
vi, säger Robin Olsson.
Det är släkten Olsson
som äger och driver familjeföretaget som byggt hus
sedan 1963, då var det Robins farfar Gösta Olsson
som styrde och ställde. Nu
är det förutom Robin även
kusinen Viktor och farbröderna Mats och Patrik Olsson.
– Vi lär upp på fabriken.
Viktigaste egenskaperna är framåtanda, vilja att
lära sig och att sätta kvaliteten i centrum. Men för
jobben utanför fabriken ser
vi gärna att det är utbildade
snickare.
Örkelljungaföretaget är
vana vid att hantera kraftiga svängningar i konjunkturen. Som mest jobbade
45 personer i lokalerna på
Industrigatan utmed gamla
E4 år 2008.
Men det var då det. Nu är
det uppåt igen. En 30-pro-
centig ökning noterades
i produktionen under 2014.
– Vi lever på att snabbt anpassa oss och kan ställa
om fabriken till villor eller
komponenttillverkning.
Vi har lätt för att banta i dåliga tider och satsa när det
behövs. Enda negativa är
att vi tappar bra personal.
Uppsvinget är inom tillverkningen av komponenter såsom utfackningsväggar i trä till stora aktörer
som Peab och NCC. Just nu
medverkar företaget i ett
bygge av lägenheter på Maria park i Helsingborg åt
NCC.
FOTO: NIKLAS GUSTAVSSON
4 Vilken känsla vill du mötas av när du stiger in i ditt
hem? Den frågan ställs på
sin spets när Nicolina Richardson gästar Kulturhuset
i Örkelljunga för en föreläsning.
Med små finjusteringar
kan man få en lugn känsla hemma. Det kan handla om att placera om möbler eller tillsätta ny färg för
att få den känsla som man
strävar efter.
Yin och yang, chi och färger och hur hemmet är en
spegel av oss tas även upp
under kvällen.
Den som vill veta mera
och vara ute i god tid ska
boka in datumet den 25 februari klockslaget 18 i sin
almanacka.
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0435-75 95 11
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
”
Viktigaste
egenskaperna
är framåtanda,
vilja att lära sig
och att sätta kvaliteten i centrum”
Robin Olsson, delägare i Åsbohus.
– När det gäller villor är
vi inte uppe i full produktion, men det rör sig ändå
om 25 till 30 om året.
Framtidstron är positiv.
Byggprojekt som skolor,
hotell och äldreboenden
har avlöst varandra. Antalet anställda är uppe och
snuddar vid 40 efter att
ha varit nere på 25. Under
förra året nyanställdes fem
och det kan bli fler under
innevarande år.
TEXT OCH FOTO:
SVEN SANDSTRÖM
sven.sandstrom
@hd.se
EFTERLYSNING
ÅSTORP
Villainbrott
i Åstorp
4 En
villaägare på Villagatan utsattes för inbrott natten mot lördagen.
Enligt polisen bröts ett
fönster upp och hela huset
var genomletat.
Vad som stulits framgår
inte.
DET HÄNDER
4 Bjuv
Mötesplats
4 Varagården Högläsning klockan
10.30. Filmvisning Monica Z
klockan 14.00.
4 Klippan
Föredrag
4 Ljungbygården i Ljungbyhed
15 Lennart Frost visar kort från
gamla Ljungbyhed i stora salen.
Bio
4 Grand bio i Ljungbyhed 19
Jönssonligan - Den perfekta
stöten.
4 Örkelljunga
Närradion
Örkelljunga Närradio 94,1
MHz. 5.45 Morgonandakt. Evalotta Kjellberg. 6.45, 7.45 och
8.45 Morgonandakt (R). 18.30
ELM Örkelljunga. Vägen genom
Bibeln. 21.30 ELM Örkelljunga
(R).
4
Ulla Möller i Åstorp blev bedrövad när hon hörde att en äldre man blev bestulen på sitt dragspel och vill nu skänka sitt spel till honom.
Skänker dragspel till drabbad åldring
ÅSTORP
4 Ibland dyker de upp.
De där människorna
som gör att livet får lite extra ljus och värme.
Denna gång kom hon i
form av dragspelsägare.
För en tid sedan råkade en
man i 80-årsåldern ut för
en incident som kom Ulla
Möller i Åstorp att reagera starkt. En kvinna lurade
sig in i mannens lägenhet
under förespegling att hon
hade viktig information
och stal hans dragspel.
– Jag tycker det är för bedrövligt att folk inte ska få
ha sina saker i fred. Vad
finns det för mening och
värde i att stjäla ett dragspel för en gammal man,
frågar sig Ulla Möller.
– Eftersom jag har ett
dragspel som jag inte spelat på de senaste 30 åren
har jag beslutat mig för att
skänka det till mannen om
han vill ha det, tillägger
hon.
Problemet är att Ulla
Möller inte vet vem mannen är men hoppas nu att
hitta honom med hjälp av
tidningen.
– Jag hoppas att någon
som känner honom eller
att han själv hör av sig till
tidningen eller till mig så
han kan få dragspelet, säger Ulla Möller.
TEXT: LARS
MÖLLER
lars.moller
@hd.se
FOTO: BRITT-MARI
OLSSON
britt-mari.olsson
@hd.se
Dragspelet förvarar Ulla Möller i sin originalask.
A23
ONSDAG 21 JANUARI 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
ARBETSMILJÖ
BJUV
Hemtjänsten i Bjuv
behöver nya rutiner
BJUV
4 Hemtjänsten
i Bjuvs
kommun måste få bättre
kunskaper för att reducera
befintliga risker för sina anställda.
Det säger Arbetsmiljöverket efter att ha inspekterat verksamheten.
Arbetsmiljöverket har
bland annat tittat på riskbedömningar för dem som
arbetar i vårdtagarnas
hemmiljö, där det behövs
upprättas rutiner för hur
och av vem som bedömningarna ska göras.
Enligt inspektionsmeddelandet finns det brister
i hur riskbedömningar görs
när vårdtagare ska flyttas.
Även rutinerna för hantering av olika typer av hjälpmedel måste bli bättre.
Verket efterlyser också en
checklista för bedömningar kring hot, kränkningar,
våld, smittrisker, ensamarbete och kemiska riskkällor.
Arbetsmiljöverket har
även tittat på arbetsbelastningen och stressrisker för
anställda och enhetschefer
och konstaterat att riskbedömningsplaner saknas.
Allt är inte negativt.
Hemtjänsten i Bjuv har
engagerade och ambitiösa medarbetare och chefer
som öppet diskuterar sina
arbetsvillkor, noterar Arbetsmiljöverket.
Senast den 15 maj ska
Hemtjänsten redovisa för
Arbetsmiljöverket hur kraven har uppfyllts och hur
skyddsombud och anställda varit delaktiga vid genomförandet.
JAKOB THORELL
[email protected]
Knarkpåverkad
gömde stöldgods
kvinna i Bjuv greps
av polisen efter att ha visat
tydliga tecken på narkotikaberusning.
Kvinnan hade en mindre
mängd cannabis på sig vid
gripandet.
Vid en senare husrann-
sakan i hennes hem upptäckte polisen också stöldgods i form av jeans och en
laptop.
Kvinnan som är i 30-årsåldern misstänks nu för
narkotikabrott och häleri.
ÖRKELLJUNGA
men hennes skadetillstånd
är inte känt.
En polisanmälan om vållande till kroppsskada har
nu upprättats mot bilföraren.
4 En
Äldre påkörd
kvinna förd
till sjukhus
4 En kvinna i nittioårsåldern skadades så illa när
hon i fredags blev påbackad
utanför Icabutiken i Skånes
Fagerhult att hon fick föras
till sjukhus med ambulans.
Kvinnan var chockad och
hade skrapsår och smärtor,
Vinstlista Lions
Club Bjuvs julkort
Vinst 1 Tavla nr 1416
2-5 pris: 171, 226,
1355, 1786
CRAZY DAYS
POLISANMÄLAN
gäller t.o.m 31 jan.
50%
ÖRKELLJUNGA
4 Bedrägeriet
började med
sex kronor och var 66 gånger större när kvinnan polisanmälde det.
En kvinna i Örkelljunga
har av allt att döma varit
utsatt för ett långvarit bedrägeri. Varje månad sedan
2011 har ett företag dragit
pengar från hennes konto.
I början handlade det om
den beskedliga summan
sex kronor, men beloppen
steg efterhand och slutade
på 399 kronor per månad.
Kvinnan har enligt henne
själv aldrig varit i kontakt
med företaget och har nu
gjort en polisanmälan.
Det är inte känt om flera
personer varit utsatta för
bedrägeriet.
JAKOB THORELL
Minnesvärd
Jag, Sissela Kyle, är en av dom som stödjer ny
svensk patientnära klinisk forskning kring
Alzheimers sjukdom. Endast forskning kan
lösa Alzheimers gåta. Ge ditt bidrag idag!
Minnesvärdar
PG: 90 03 39-3
BG: 900-3393
alzheimerstiftelsen.se
Ring Givarservice:
020-075 17 17
PRO Perstorp:
Årsmöte med parentation i Folkets
Park onsd. 11 februari kl.14.00.
Sångkören från PRO Tyringe
medverkar. Verksamhetsberättelse
för år 2014 finns att hämta i
Bäckstugan fredagar
09.00.-11.00.fr.o.m. 23/1.
Hjärnfonden www.hjarnfonden.se
Gå in på Geblod.nu så får du
veta hur enkelt det är att bli blod­
givare och göra en insats för livet.
gäller varor i lager till ord.pris
Kvidinge
Hembygdsförenings
"Torsdagskvällar"inleds med
teaterföreställningen
"Papegojkappan".En
teaterföreställning med Karin
Ekström och Jan Nielsen.
Välkomna torsdagen den 22
januari kl.19.00 till Kvidinge
Hembygdshall.Entre 60kr.
Kaffeförsäljning.
Idag drabbas 68 personer i Sverige av
Alzheimers sjukdom. Hjälp forskarna lösa
våra stora hjärnsjukdomar.
Vill du också rädda liv?
silversmycken
stål/bijouterismycken
10% rabatt på övr. sortiment
Husmödrarna Skåne, Ö-a
Mån.möte 22.1 kl. 18.00 i
Församl.hem. Sten Bergman talar
om sitt yrkesliv.
Varmt välkomna !
Alzheimers
Kan vi – kan du
RABATT PÅ
ALLA
Långvarigt bedrägeri
blev 66 gånger större
Medmänsklighet är
vårt viktigaste vapen.
Sms:a MED till 72900
så skänker du 50 kr
till kampen mot
världens katastrofer.
VÄLKOMNA!
Tack för din hjälp!
(obs. måndagar stängt)
TOTAL
UTFÖRSÄLJNING
AV HÖSTENS OCH
VINTERNS PLAGG!
HALVA
PRISET
1 av 3 får cancer.
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in
på cancerfonden.se eller ring
oss på 020-59 59 59.
0435-500 73
A-DELEN · ONSDAG 21 JANUARI 2015
NÖJE
INTERVJU · JOHAN HOLMSTRÖM
Snoppen gjorde honom världskänd
MALMÖ
4 Johan Holmströms
musik till dansande
snippor, himmelsblå
fotbollslag och godis
som går sönder sprids
långt utanför Sveriges
gränser. På torsdag spelar Malmö symfoniorkester ”Candy Crush Saga” på Konserthuset.
En snopp i full galopp har
skapat nyhetsartiklar
både i Sverige och utomlands. Den som ligger
bakom låten ”Snoppen och snippan”,
från SVT:s barnprogram ”Bacillakuten”,
är Johan Holmström.
– Det ringde en journalist och sa ”vilken
snackis det har blivit med
snoppen och snippan”. Jag
hade ingen aning. Sen ringde The Guardian och när
jag var i London i helgen
ville BBC träffa mig, säger
han.
Videon till ”Snoppen och
snippan” har visats drygt
fyra miljoner gånger på
Youtube och Johan Holmström berättar att låten nu
kommer att göras i en engelsk version.
En del tycker inte att en
låt om dansande könsorgan hör hemma i ett barnprogram. Andra säger att
låten är transfobisk genom
att hävda att snippor bara
är något som tjejer har.
Johan Holmström lägger
inte så mycket vikt vid kritiken.
– Det finns mycket värre
saker som barnen kan få
se på Youtube. Och transgrejen, den aspekten fanns
inte med förrän hela diskussionen kom igång efteråt. Låten är en och femtio lång. Det går inte att få
in alla aspekter så att alla
blir glada på så kort tid, säger han.
klassisk musik, säger Johan
Holmström.
Även om ”Snoppen och
snippan” blivit en stor hit
har helt annan musik av
Johan Holmström blivit
ännu mer spridd. När han
inte sitter i Bacillakutens band gör han musik och ljudeffekter
på spelföretaget King
i Malmö.
Det är han som har
skapat musiken till
”Candy Crush Saga”,
ett av världens största
spel. Musiken spelades in
av en symfoniorkester i legendariska studion Abbey
Road i London.
– Det var en helst fantastisk upplevelse, och något väldigt ovanligt för vår
bransch. Jag inspireras inte
direkt från spelvärlden,
utan lyssnar på så mycket
annan musik, och mycket
FAKTA
Johan Holmström
4 Ålder: 42.
4 Bor: Klagshamn.
4 Familj: Fru och två barn, 3
och 10 år.
4 Aktuell: Upphovsman till
”Candy Crush Saga” som spelas
på Malmö symfoniorkesters
konsert ”Joystick” på torsdag
klockan 19 i Konserthuset.
Också upphovsman till den
uppmärksammade ”Snoppen
och snippan” som spelats i SVT:s
barnprogram ”Bacillakuten”.
Nu flyttar musiken från
mobilen till symfoniorkestern igen, när ”Candy
Crush Saga” spelas på Malmö Symfoniorkesters dataspelskonsert ”Joystick” på
torsdag. Johan Holmström
har hjälpt till med partitur
och ser fram emot att höra
en ny tolkning av hans musik.
– Den här musiken funkar absolut i konsertsammanhang. Jag har fått mejl
från hela världen från folk
som säger hur mycket de
gillar musiken. Den var
faktiskt en som skrev att
han letat hela livet efter
den perfekta valsen, och nu
hade han hittat den.
Johan Holmström ligger
också bakom en annan
storslagen låt. ”MFF-hymnen” är skapad för att få
ståpälsen att resa sig och
i höstas tog Malmö FF med
sig låten ut i Europa. Johan
Holmström berättar att
han skrev den på toaletten.
– Jag får väl erkänna det.
Jag brukar ha med mig
gitarren in dit, säger Johan
Holmström, som själv inte
sjunger med när han går på
match utan hellre bara står
och myser.
Efter ”Snoppen och snippan” väntar fler låtar om
kroppen, och vi får väl se
om även dessa kommer
att väcka reaktioner. Det
handlar om fotsvett, tappade tänder och insektsbett.
Den senare låten kommer
dock i censurerad version
i ”Bacillakuten”.
– Jag skrev att kungen
fick ett bett på pungen av
en fästing. Och kungen
ropade ”Silvia” men hon åt
salvia, så fästingen fick sitta
kvar till nästa helg. Men då
blev det för tydligt vilken
kung vi pratade om, så Silvia fick inte vara kvar.
TEXT: SANDRA
STENDAHL
sandra.stendahl
@hd.se
FOTO: ALBIN
BRÖNMARK
albin.bronmark
@hd.se
Vi har allt till ditt badrum!
2195:(rek pris 4 995:-)
595:-
1495:(rek pris 3145:-)
(rek pris 969:-)
iFö sign 6860
WC-stol
Komplett med sits, avstängningsventil, Ifö Fresh WC och skyddande
Ifö Clean för lättare rengöring.
(4995:-)
Nu 2195:-, Limmodell 2295:-
Hans grohe
logis 70 blandare
Kvalitetsblandare som passar
utmärkt till ett mindre tvättställ.
Bottenventil köps separat.
Gäller så långt lagret räcker!
(969:-) Nu 595:-
NYHEt!
Arredo
iDA Duschvägg
Duschvägg i klart glas.
Kan monteras antingen till
höger eller vänster.
Silvermatt profil, säkerhetsglas 6 mm. B875xH1920 mm.
(3145:-) Nu 1495:-
NYHEt!
Parkettgolv
Ek Rustik
3-stav. 14 mm.
Sidenmatt lack. (229:-/m2)
Nu 199:-/m2
199:-
/m2
(rek pris 229:-/m )
2
MAlMö Lundavägen 72, 040-680 98 90 • Mån-fre 10-19, lör 10-15, sön 11-15
loMMA Prästbergavägen 53, 040-41 96 00 • Mån-fre 10-19, lör 10-15, sön 11-15
HElsiNgboRg Garnisonsgatan 18, 042-450 77 70 • Mån-fre 10-19, lör 10-15
www.lindstroms.info
B-DELEN · ONSDAG 21 JANUARI 2015
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
Fotboll. Bekant engelsklärare HIF:s nye klubbdirektör
Handboll. Heta veteraner när Sverige körde över Algeriet
B2
B5
”
Hans rykte skvallrar också om en
person som är en fena på att bygga en
organisation, få struktur och kostnadsbespara. Det sistnämnda bra för dagens
HIF. Hämmande för det framtida.”
TOMAS NILSSON om David Brodetsky som ny klubbdirektör i HIF. B2
BETYG OCH ISTID
Målvakter:
Lars Volden
Stefan Ridderwall
2 89,3%
spelade ej
Förstafemman
Jens Hellgren
Almen Bibic
André Deveaux
Taylor Matson
Jordan Smotherman
2
2
2
2
3
21.06
17.19
16.13
20.39
18.01
Andrafemman
Mike Vernace
Niklas Hansson
Christopher Liljewall
Jesper Jensen
Ludvig Rensfeldt
2
–
2
2
2
19.47
4.56
18.38
20.01
16.20
Tredjefemman
Calle Rosén
Andreas Lilja
Jakob Lilja
Jack Connolly
Peter Le Blanc
3
2
2
2
2
23.15
21.15
16.36
18.24
17.06
Fjärdefemman
Alen Bibic
Daniel Sylwander
Sebastian Stålberg
Viktor Lindgren
Extraspelare
Emil Molin
2 12.37
3 10.01
2 11.18
2 9.56
spelade ej
Betygsättare: Linus Ahlin
Jordan Smotherman blev målskytt i sin debut och satte sedan med en elegant backhand även den avgörande straffen som gav Rögle bonuspoängen.
Blandade känslor för Jordan
ISHOCKEY
4 Två mål och en assist bäddade för
Jordan Smothermans drömdebut. Men
Rögle föll igenom och slarvade bort en
hyperviktig poäng.
Hockeyallsvenskan
Rögle
Björklöven
4
3
Det såg ut att vara i princip
klart. Tre tunga poäng in
på kontot inför slutspurten
i allsvenskan, men Rögle
lyckades schabbla bort en
3–1-ledning hemma mot
skräckmotståndaren Björklöven.
Två snabba bortamål
med drygt fem minuter
kvar betydde 3–3 och förlängning. Onödigt värre.
– Jag tyckte att vi gjorde
en väldigt bra match rent
generellt. Vi kontrollerade den för det mesta, sen
fick de ett par turliga studsar, säger Rögles nyförvärv
Jordan Smotherman.
Amerikanen fick en huvudroll i sin debut. I strafflägg-
ningen var han den ende
som lyckades göra mål via
en elegant backhand – vilket gjorde honom till segerskytt.
– Det känns naturligtvis väldigt skönt att kunna
bidra direkt, speciellt på
hemmaplan, säger Smotherman som spelade med
André Deveaux och Taylor
Matson.
Känns det som att presssen på dig minskade?
– Definitivt inte. Det är
bara några matcher kvar
av säsongen, vi behöver så
många poäng vi kan få och
det är stor press på alla i laget nu, säger Smotherman.
Trots massivt hemmatryck
låg Rögle under med 0–1 efter den första perioden. Kevin Lindskoug storspelade
i bortamålet och räddade
kalasläge efter kalasläge.
Precis när Rögles press
såg ut att ha kommit av sig
i den andra perioden kom
Smothermans debutmål.
Calle Rosén sköt i powerplay och Smotherman styrde in kvitteringen.
Drygt fyra minuter senare gjorde amerikanen avtryck igen. Hans skott från
kanten letade sig via Lindskoug till Taylor Matson,
som skyfflade in 2–1.
– Jordan vet var målet är,
skapar mycket och är tuff
att möta. Han hade inte
spelat på tio dagar – men
han visade redan nu att han
kommer att bli oerhört viktig för oss, säger Rögletränaren Magnus Bogren.
Christopher Liljewall utnyttjade Jesper Jensen fina
passning till 3–1 i powerplay efter bara 40 sekunder
av tredje perioden.
Klappat och klart med
tre poäng in på kontot? Det
såg så ut – men icke.
– Det är blandade känslor när vi tappar en poäng
– jag tycker att vi var värda
alla tre sett över 60 minuter
och var ett helt nytt lag jämfört med senast. Vi släppte
på tålamodet och blev lite
naiva i tredje perioden, säger Bogren.
Noterbart är att Röglebacken Niklas Hansson klev av
efter första perioden.
– Han fick en rejäl slashing, vi får se hur allvarligt
det är, säger Bogren.
TEXT: LINUS
AHLIN
linus.ahlin
@hd.se
TEXT: BRITT-MARI
OLSSON
britt-mari.olsson
@hd.se
Helsingborg. Home of quattro®
Audi
Vorsprung durch Technik
quattro® älskar snö.
Helsingborg. Home of quattro®
Audi Helsingborg
Muskötgatan 1. 042-17 00 00. www.audihelsingborg.se
B2
ONSDAG 21 JANUARI 2015
SPORT
FOTBOLL
MOTORSPORT
4 Nu är det bestämt – frisparksspray-
4 Fem formel 1-lopp kommer att star-
Frisparkssprayen
kommer till Sverige
en kommer till Sverige. Det bekräftar
domarchefen Bosse Karlsson för SVT
Sport.
Den lilla vita linjen som visar var
försvararna ska stå i samband med
frisparkar fick sitt genombrott under
VM i Brasilien. Därefter har flera av
Europas stora ligor börjat använda
frisparkssprayen som snart tar plats
även på de svenska fotbollsplanerna.
Sprayen kommer att finnas på både
dam- och herrsidan i allsvenskan och
i superettan.
Bättre sikt ska leda till
färre olyckor i Formel 1
tas tidigare på dagen för att olyckor
i skymningen ska undvikas. Förändringen sker efter rekommendationer efter Jules Bianchis svåra krasch
i Japans GP i oktober som skedde på
grund av regn och försämrad sikt.
Det är loppen i Australien, Malaysia, Kina, Japan och Ryssland som ska
starta fyra timmar före solnedgången. Fransmannen Bianchi är fortfarande medvetslös efter kraschen då
han halkade av banan och in i en lasttraktor. TT
5
FOTBOLL
ISHOCKEY
4 Det har ryktats om intresse från en
rad andra klubbar, högre upp i seriesystemet, men nu står det klart att Linus R Olsson stannar i AB. Den förre Landskrona BoIS-anfallaren har
gjort succé i danska andraligan och
nu meddelar klubbens hemsida att
parterna förlängt det nuvarande avtalet. Det är dock oklart för hur länge.
– Jag har haft ett bra år i AB och jag
vill gärna fortsätta vara en del i det
spännande projekt vi har på gång, säger Linus.
4 Rögle fortsätter att leverera talang-
LENNART NORLÖV
LINUS AHLIN
Linus R Olsson
förlänger med AB
ryska gångstjärnor,
varav tre OS-guldmedaljörer, har avstängts för dopning
av den ryska antidopningsbyrån. Sergej Kirdjapkin, Olga
Kaniskina och Valerij Bortjin har alla
fällts efter att ha
uppvisat avvikande
blodvärden.
Fler Rögletalanger
tar plats i landslaget
er till ungdomslandslagen. Timothy
Liljegren och Lucas Elvenes har blivit uttagna till svenska U16-lagets fyrnationersturnering i Finland den 6–8
februari, där förutom värdlandet även
Tjeckien och Ryssland väntar.
Albin Nilsson kom i sin tur med
i U17-laget, som ska åka till Ryssland
och även drabba samman med USA,
Tjeckien och Finland. Noterbart är
att uttagningen är Albins allra första i blågult.
ORGANISATIONEN
Han blir HIF:s nye klubbdirektör
FOTBOLL
4 HIF:s styrelse valde att se förbi de
negativa rubrikerna när de hittade sin
nye klubbdirektör. HD kan avslöja att det
blev en 59-årig engelsman.
Sparkad från Lindab AB
och med hjärtat i krisklubben Leeds. Där är den
mindre smickrande bakgrunden på HIF:s nye
klubbdirektör, engelsmannen David Brodetsky.
Men klubbledningen och
HIF-styrelsen valde att se
till den 59-årige engelsmannens meriter.
– Jag har en stor passion
för ledarskap och fotboll.
Rollen som klubbdirektör
för HIF ger mig möjligheten att förena båda två, vilket gör att jag verkligen ser
fram emot uppgiften, säger
David Brodetsky i ett pressmeddelande.
Som företagsledare är David Brodetskys namn inte
okänt i kretsen kring Helsingborgs IF. Under sina år
som vd på Bjärebaserade
Lindab AB var han engagerad i HIF:s marknadskommitté och har med sig ett
brett kontaktnät i det Nordvästskånska näringslivet.
– I David får vi en person
med gedigen utbildning avseende ekonomi, organisation och ledarskap. Han har
lång erfarenhet av att arbeta med försäljning, kost-
FAKTA
Bor i Frankrike
4 Namn: David Brodetsky.
4 Ålder: 59 år.
4 Nationalitet: engelsk.
4 Bostadsort: Veigné, Frankrike
och Puerto Escondido, Mexiko.
4 Utbildning: civilekonom.
4 Språk: engelska, rimlig
svenska samt spanska och
franska.
4 Familj: gift med Françoise.
Tre vuxna söner: Nicolas, Steven
and Sacha.
4 Fritidsintressen: Fotboll,
resor och musikaler.
4 Favoritlag: HIF och Leeds
United.
nadseffektivisering och organisationsutveckling, såväl i nationella som internationella sammanhang,
säger HIF-ordföranden
Claes Ohlsson.
David Brodetsky är född
i engelska Chester och kom
till regionen 2005 när han
steg in i Lindab AB. Först
var han chef för Lindabs
affärsområde Byggnadssystem innan han den 1 oktober 2008 utsågs till vd och
koncernchef för hela Lindab.
2013 fick han sparken från
ventilationsföretaget på
stående fot. Styrelseordförande i Lindab, Kjell Nilsson förklarade för Nyhetsbyrån Direkt vad man sökte, som man menade att
Brodetsky saknade:
– Någon som har ett helt
annat kommersiellt driv,
någon som är marknadsorienterad.
Under sina år på Lindab bodde David Brodetsky i Helsingborg (Hittarp), men flyttade efter att
han fått lämna Lindab till
Frankrike där han haft sin
bas, delat med Latinamerika.
För närvarande befinner
sig HIF:s nye klubbdirektör
i skolbänken. Eller rättare
sagt framför den. Sedan
2013 jobbar David Brodetsky som lärare i engelska på
en grundskola i Mexiko.
Men vid återkomsten till
Helsingborg är det också
tänkt att flyttlasset ska gå
tillbaka till staden.
– Med tanke på hans internationella karriär och
erfarenhet från närings-
livet tycker jag att det är
spännande och ser jag
fram emot att få samarbeta med David, säger Henrik
Larsson, manager Helsingborgs IF.
Sedan Paul Myllenberg
fick sluta i HIF under sommaren är det Joel Sandborg som haft rollen som
tillförordnad klubbdirektör i HIF. 35-åringen, som
är inne på sin tredje sejour
i HIF, klargjorde i höstas
att han inte tänkte söka
tjänsten som den långvariga lösningen inom föreningen.
Dock fortsätter Joel
Sandborg som klubbdirektör till dess att David Brodetsky formellt tar över styret den 1 mars.
TOMAS NILSSON
[email protected]
Engelskläraren ett överraskande val
211
dagar efter att
Paul Myllenberg
fått sparken från
HIF presenterades ersättaren David Brodetsky. Under
alla dessa dagar har marknaden sonderats efter en ny klubbdirektör.
Rekryteringsbyrån med väldigt täta
band till HIF kom till slut fram till det
namn som styrelsen nappade på.
En företagsledare som talar hjälplig
svenska bor i Frankrike och som för
närvarande är grundskolelärare någonstans i Mexiko.
I annonsen, som legat ute i 112 dagar, söktes en ”marknads- och utvecklingsinriktad klubbdirektör som ska
leda och utveckla klubben till en kontinuerlig topposition i Allsvenskan.”
Rubrikerna kring David Brodetskys historia i regionen handlar om
en brutalt stor vinstutdelning som
vd i Lindab och att han fick sparken
därifrån eftersom han enligt styrelsen
saknade kommersiellt driv och marknadsorientering.
Just det som krävdes i anställningsannonsen alltså.
Efter att ha jobbat med frågan i över
200 dagar och favoriten fanns en hel
värld bort så känns det som att grundskoleläraren från Mexiko besitter
egenskaper något utöver det vanliga.
Märkligt vore det annars.
En 59-årig engelsman som fick silkessnöret i ventilationsbranschen
och nu lär mexikanska barn engelska.
Den såg ni inte komma, va? Men traditionens makt är inte stor i klubbdirektörsbranschen.
En klubbdirektör kan ha olika bakgrund, det har inte minst HIF visat.
David Brodetsky blir femte man med
titeln i HIF. Företrädarna har i tur och
ordning varit självlärde Lasse Olsson,
hotellmagnaten Kjell Jakobsson, militären Paul Myllenberg och säljaren
Joel Sandborg.
En klubbdirektör är en vd. En sådan har man nu fått, med erfarenhet
från att leda en koncern med 4 371 anställda (2013) och en omsättning på
4,5 miljarder svenska kronor. HIF har
i dagsläget cirka åttio personer på lönelistan och omsättningen är inte ens
nära att spränga den hundramiljonersvall HIF vill nå och förbi.
”
Att stackaren sedan håller på
Leeds United, den misshandlade
gamla storklubben, får
ses som att
han är stryktålig.”
En helt annan verklighet.
Men namnet imponerar.
Jag har hört mig för med folk som
är djupt inne i det regionala näringslivets topp. Oväntat och imponerande
är betyget efter att HIF värvat engelsmannen.
Hans rykte skvallrar också om en
person som är en fena på att bygga en
organisation, få struktur och kostnadsbespara. Det sistnämnda bra för dagens HIF. Hämmande för det framtida.
HIF vill få tillbaka sin publik på en
ny arena, återfå sin ställning i staden
och landet. En klubb som vill vara,
om inte en mjölkkossa, så i alla fall
en guldkalv i framtiden.
Om kommers och offensiv marknadsföring inte är David Brodetskys
”cup of tea” så blir det till att se till att
någon annan ordnar det klivet. För
det behövs. Och en före detta tillförordnad klubbdirektör blir ledig i den
sekund Brodetsky kliver in på det nya
jobbet. Joel Sandborgs kompetens
och HIF-hjärta ska man nog akta sig
för att slarva bort.
Att stackaren sedan håller på Leeds
United, den misshandlade gamla
storklubben, får ses som att han är
stryktålig. Ett supporterskap är ett
livslångt lidande och man får inte välja ny klubb. Om man inte flyttar till
ett nytt land, vill säga. Det gör David
Brodetsky som nu, enligt uppgift ska
flytta tillbaka till Sverige. Där har han
redan en favoritklubb sedan några år
tillbaka: Helsingborgs IF.
Född i England, har verkat i Sverige, bor nu i Mexiko och Frankrike
med sin franska fru. 1 mars är den
resglade 59-åringen tillbaka i Sverige.
Hans nya resa i sitt nygamla femte
hemland ska bli spännande att följa.
KRÖNIKA
TOMAS NILSSON
[email protected]
B3
ONSDAG 21 JANUARI 2015
SPORT
SKYTTE
Helsingborgsskytt
kvalade in till EM
4I
helgen avgjordes landslagsuttagning och EM-kval i luftpistol och trots
en ganska tung start på tävlingarna
i Linköping gick det vägen för helsingborgaren Pontus Olsson.
Pontus, som tävlar för PSKF Magnus Stenbock och rankas tvåa i Sverige, fick till slut ihop 575 poäng och
det räckte för att knipa en av de tre
platserna i EM-truppen.
Mästerskapet avgörs i Arnhem
i slutet av maj.
LENNART NORLÖV
FOTBOLL
TENNIS
Rasmus Elm
klar för Kalmar FF
Elm, som nyligen lämnade CSKA Moskva, har skrivit på för
Kalmar FF. Först och främst ska han
komma till rätta med sina magproblem, men klubben skriver på sin
hemsida att det finns en ”tydlig ambition att under året spela allsvensk
fotboll i Kalmar FF:s röda tröja”.
”Jag är glad att vara tillbaka i Kalmar FF. Givetvis hade jag velat återvända under lite andra omständigheter, men jag ser detta som en bra möjlighet att ta mig tillbaka”, säger han
till kalmarff.se. TT
Johanna Larsson
vidare i Melbourne
4 Rasmus
4 HTK:s Johanna Larsson följde upp
Johanna Larsson.
förra veckans dubbeltitel i Hobart
på Tasmanien med en seger i första
omgången av Australian Open i Melbourne. Johanna besegrade ryskan
Alla Kudriavtseva med 6–4, 6–3. Det
var Larssons första seger i Australian
Open efter fyra raka förluster i första omgången. Men hon stöter på riktigt hårt motstånd i nästa match. Där
väntar nämligen sjätteseedade polskan Agniezska Radwanska, som bara
släppte tre games i sin första match.
MATTIAS ARVIDSSON
HENRIK STENSON LADDAR
INFÖR MATCHEN
Hylte/Halmstad–ÖVK
Elitserien i volleyboll
AKTUELLT: Efter en period av sjukdomar är
hela truppen spelklar. Dessutom har Jacob
Guymer kommit tillbaka från Australien.
TRÄNARSNACK, Jonas Svantesson, ÖVK:
Vi vann mot Hylte/Halmstad med 3–1 i GPslutspelet så jag räknar med att de är extremt
revanschsugna. Om vi inte är på tårna och bra
förberedda blir det en lätt seger för dem. Det
ska bli väldigt inspirerande att spela. Jag förväntar mig att vi går in och krigar. Självklart
är det en fördel för oss att Jacob är tillbaka.
Han har rest mycket och är van vid långa
resor så han kommer att gå in och prestera.
AUSTRALIAN OPEN
Ymer förlorade
tuff femsetare
TENNIS
4 Elias Ymer kämpade
och slet i 3,5 timmar på
tennisbanorna i Melbourne, men förlorade första matchen i sin
första grand slam-turnering. Japanen Go Soeda vann med 3–2 i Australian Open.
Efteråt hyllades den
svenske talangen.
Henrik Stenson tränar inför tävlingen i Qatar.
FOTO: CARL SANDIN/BILDBYRÅN
Handboll välkommen
paus för världstvåan
GOLF
4 Efter förra veckans
kvalmiss ska Henrik
Stenson försöka få ordning på spelet i Qatar –
och passa på att stötta
Sverige i handbolls-VM.
– Jag har hört att det
inte är mycket folk
på matcherna, säger
världstvåan.
Det är 15:e året i rad som
Henrik Stenson kommer
till start på golfbanan
i Doha, som ligger som en
muromgärdad oas i öknen
utkanten av den qatariska huvudstaden där varje
gräsplätt är planerad, planterad och konstbevattnad.
Förra veckan blev det
bara två dagars spel i Abu
Dhabi, sedan en usel första runda gjort kvalgränsen
ouppnåelig.
– Det var väl inte någon
kanonstart förra veckan
men samtidigt så har jag
ingen press att leverera resultat de här första tävlingarna, känner jag. Det är viktigare att få komma in i säsongen med att få lite bra
jobb gjort här och spela sig
in i form. Jag har ett visst fokus på utvecklingsarbete de
här veckorna också, säger
Stenson, som förutom att
tävla även dagligen ser till
att träna med sin tekniktränare, puttningstränare och
fystränare som alla är med
på Europatourens treveckorsturné vid Persiska viken.
Tävlingen i Qatar spelas
onsdag till lördag. Hur det
än går på banan så kommer
torsdagskvällen att innebära ett välkommet avbrott
med ett besök i Al Sadd
Arena för Sverige–Egypten
i handbolls-VM.
– Det blir ju mest flygplatser och golfbanor när
man är ute för egen del så
här, men vi försöker hoppa
in på något sportevent när
vi är någonstans också. Under årens lopp har vi kollat
på Champions League-fotboll och tennis i Dubai, formel 1 i Abu Dhabi och så
här, säger Stenson.
Och handbollsintresset
finns sedan barnsben.
– Farsan (Ingemar) spelade handboll på en hyfsad
nivå med Wasaiterna och
sedan var han väl kassör
under en period när Heim
hade väldigt struligt.
– Jag sprang omkring där
i Lisebergshallen i en gul och
lila träningsoverall och käkade M&M:s på läktaren när
Heim spelade. Det var Björn
Jilsén, Claes Hellgren och
grabbarna som var stora då.
Stenson går på onsdagen
ut i samma boll som Ernie
Els, Sydafrika, och spanjoren Sergio Garcia som vann
tävlingen i Doha förra året.
Vädret är som det brukar
i den här delen av världen
vid den här tiden på året:
Soligt, blåsigt och ungefär
lika varmt som en bättre
midsommar i Sverige (13–
18 grader).
– Det är en bana där det
brukar blåsa en hel del och
det gäller att hålla koll på
grejerna i vinden. Det är
klart att det alltid är lättare
att spela under mindre blåsiga förhållanden, men det
är en del av det och jag har
gjort en del bra tävlingar
i tuffa förhållanden också
så det är väl inte något som
missgynnar mig direkt, säger Stenson. TT
EMMA LUKINS
HENRIK SKIÖLD
ESPN-kommentatorn och
tennistränaren Brad Gilbert skriver på Twitter:
”Ser 18-årige Ymer från
Sverige, den överlägset bäste talangen sedan Sod (Robin Söderling) slutade spela. Den unga grabben har
ett väldigt stabilt spel”.
– Oj … Vad ska jag säga
om det? Jag får väl säga
tack, säger Ymer till aftonbladet.se.
Inte sedan 2011 har någon
svensk man spelat i Australian Open (Söderling).
Inte förrän nu då Elias
Ymer kvalat in till huvudturneringen. Den 18-årige
212-rankade svensken mötte den 30-årige 95-rankade
japanen Go Soeda.
Det blev en väldigt svängig match. Ymer vann det
första setet enkelt med 6–1,
förlorade det andra med
4–6, vann det tredje med
6–4 och förlorade sedan det
fjärde med 3–6.
I det femte fanns det inte
mycket krafter kvar hos
någon av spelarna. Men
det var japanen som hade
marginalerna på sin sida
och vann det avgörande setet med 6–3.
– Det är tufft. Men vad
ska man säga? Det här var
min andra femsetsmatch
i karriären. Jag gjorde tre
väldigt bra kvalmatcher
förra veckan så det känns
ändå positivt. Jag är inte så
besviken, säger Ymer.
– Det här var min första
Grand Slam på seniornivå,
och jag kvalade in direkt.
Det är ju rätt bra.
Ymer säger att han tar med
sig erfarenhet från Melbourne från att ha pressat
en 30-åring till en femsetare.
– Får jag lite mer matcher på den här nivån kan
mycket hända, säger Elias
Ymer. TT
TV
Australian Open
Eurosport
10.45
Elias Ymer kämpade hårt men fick till slut se sig besegrad av
ARKIVFOTO: STEFAN PERSSON/BILDBYRÅN
japanen Go Soeda.
B4
ONSDAG 21 JANUARI 2015
SPORT
TIPS&TRAV
Redaktör: Jonas Bengtsson
Vi garderar Paris SG!
ONSDAG 21 JANUARI
Spanske världstrean Rafael Nadal.
En titel i fjol för Stenson – i Dubai.
Nadal går ”down under” Stenson bunkrar upp
Tredje dagen från Australian
Open – en av tennisens fyra
grand slamturneringar.
Melbourne är spelplatsen som
EUROSPORT 10.45
vanligt.
10.55 Freestyle och snowboard
DIREKT VM. Slopestyle-tävling.
Från Kreischberg, Österrike.
13.55 Freestyle och snowboard
DIREKT VM. Slopestyle-tävling.
Från Kreischberg, Österrike.
16.50 Norges damer mot Falun.
17.55 Sportnytt.
22.00 Idrottens himmel och helvete.
22.00 Sportnytt.
2.30 Sportnytt.
22.00 Idrottens himmel och helvete –
syntolkat.
22.35 Sporten.
TV12
20.00 Trav DIREKT V86 Direkt.
21.55 Fotboll: Barcelona–Atlético
Madrid DIREKT Spanska Cupen.
17.15 Längdskidor. (R) Ski classics.
19.55 Fotboll: Villarreal–Getafe
DIREKT Spanska Cupen.
22.00 Innebandy: Pixbo–Endre. (R) SSL.
23.55 Innebandy: Pixbo–Storvreta. (R)
1.45 Fotboll: Juventus–Hellas Verona.
3.30 Fotboll: Palermo–Roma. (R)
20.40 Fotboll: Tottenham–
Sheffield United DIREKT
Ligacupen. Semifinal 1:2.
10.30 Game, Set & Mats Extra.
10.45 Tennis DIREKT
Australian Open. Dag 3.
14.15 Game, set & Mats.
14.45 Motorsport. (R) GT Academy
Masterclass.
15.00 Tennis. Australian Open. Dag 3.
16.45 Fotboll: Ekvatorialguinea–
Burkina Faso DIREKT
Afrikanska mästerskapet. Gruppspel.
19.00 Half-Time.
19.45 Fotboll: Gabon–Kongo
DIREKT Afrikanska mästerskapet.
22.00 Game, set & Mats. (R)
22.30 Wednesday selection.
22.35 Lucia’s Agenda.
22.40 Ridsport. Världscupen. Hopp.
22.55 Riders club.
23.00 Golf. Damernas Europatour.
23.30 Golf Club.
23.35 Segling. Extreme Sailing Series.
0.05 Yacht club.
0.10 Wednesday selection.
0.15 Watts. (R)
0.30 Game, set & Mats. (R)
1.00 Tennis DIREKT
Australian Open. Dag 4.
3.00 Tennis DIREKT
Australian Open. Dag 4.
9.00 Tennis DIREKT
Australian Open. Dag 3.
14.00 Freestyle DIREKT
VM. Slopestyle.
15.00 Handboll: Slovenien–Brasilien DIREKT VM. Gruppspel.
17.00 Handboll: Kroatien–Makedonien DIREKT VM. Herrar.
18.30 Basket: Unics Kazan–Zenit
St Petersburg DIREKT Eurocup.
1.00 Tennis DIREKT
Australian Open. Dag 4.
Europatouren inleder med
spel på ”ökenbanorna” på arabiska halvön hela januari.
Henrik Stenson och gänget
är nu i Qatar. VIASAT GOLF 12.00
3.00 Tennis DIREKT
Australian Open. Dag 4.
18.00 Tennis: ATP World Tour Uncovered Magazine.
18.30 La liga world.
19.00 Fotboll: Sevilla–Málaga. (R)
21.00 Fotboll: Paris SG-Evian TG. (R)
23.00 Fotboll: Atlético Madrid–Granada.
17.15 Australian Open Series 250 Brisbaine. (R) ATP-turnering.
21.00 WTA Apia International Sydney.
(R) WTA-turnering.
22.45 Australian Open Series 250 Sydney. (R) ATP-turnering.
16.00 Getafe–Real Madrid. (R) La Liga.
18.00 Chievo–Fiorentina. (R) Serie A.
19.55 Sevilla–Málaga. (R) La Liga.
Matcher:
U-rad 1
2
SVÅRT. Flemming Jensens No Deal vann i Guld senast
och är i fint slag. Johnny Takter (bilden) körde då och
han får förtroendet igen. Motståndet är klart tufft så i
en svår DD-omgång känns No Deal som en chansspik.
Dagens rysare: Västerbo Carrera kan avsluta starkt!
Spelstopp 19:59
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Tottenham–Sheffield U
1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X 1X 1X 1X 1X
2 Brighton–Ipswich
2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2
3 Fulham–Nottingham
2 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X
4 Paris SG–Bordeaux
1
1
1
1
1 X2 X2 X2 X2 X2
5 Inter–Sampdoria
2 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X
6 Barcelona–Atletico Madrid
2 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X
7 Malaga–Athletic Bilbao
2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2
8 Villarreal–Getafe
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
System 360 rader. Spel på delsystem 1 till 5. U-rad: 1–2 rätt av 5 på matcherna: 2, 3, 5, 6 och 7.
Chans till 5 rätt: 75%. Andelsspel 840 rader: Spel på delsystem 1 till 10. Antal andelar: 4-8.
VINNARE
Spelstopp 31 okt
Mixen 600: Vem vinner Allsvenskan 2015?
Vårt tips: Malmö FF.
Malmö FF 1,80
AIK
5,00
Göteborg 6,50
Elfsborg 8,50
Häcken 15,00
Helsingb. 20,00
Djurgård. 20,00
H-by
25,00
Örebro 50,00
Norrköp. 50,00
Kalmar 60,00
HBK
150,00
POWERPLAY
Matcher:
U-rad 1
2
3
4
5
19.00 Speedway: Indianerna–Dackarna. (R) Elitserien.
21.30 UFC. (R)
Mixen 380: Vem vinner Europa League 2014–2015? Här redovisas oddsen på
12 lag av 32 från programbladet. Vårt tips: Napoli.
6
7
8
9
10
20.40 Fotboll: St. Mirren–Dundee
United DIREKT Skotska ligan.
17.30 Ishockey: Philadelphia Flyers–
Pittsburgh Penguins. (R) NHL.
19.30 Ishockey: New York Rangers–
Ottawa Senators. (R) NHL.
21.30 Amerikansk fotboll: New England Patriots–Indianapolis Colts. (R)
NFL. Conference Championship 2.
0.30 Trans World Sport.
2.05 Ishockey: Pittsburgh Penguins–Chicago Blackhawks
DIREKT NHL.
4.35 Ishockey: San Jose Sharks–
Los Angeles Kings DIREKT NHL.
21.00 Burnley–Crystal Palace. (R)
23.00 Tottenham–Sheffield United. (R)
Ligacupen. Semifinal 1:2.
23.00 Rögle–Björklöven. (R)
1.05 Ottawa Senators–Toronto
Maple Leafs DIREKT NHL.
4.05 Colorado Avalanche–Boston
Bruins DIREKT NHL.
18.00 V8 Supercars Highlights:
Bathurst 1000.
20.00 F1-klassiker: Australiens GP 1994.
22.00 Formel 1: Kanadas GP Highlights.
23.00 Speedway GP Highlights: Cardiff.
7.30 Commercial Bank Qatar Masters DIREKT European Tour.
12.00 Commercial Bank Qatar
Masters DIREKT European Tour.
15.00 Svenska golfbanor.
15.30 Golfing World – Daily news.
16.30 Champions Tour - Year Show.
17.30 PGA Tour Highlights.
18.30 European Tour. (R) Commercial
Bank Qatar Masters.
21.30 Inside the PGA Tour.
22.00 Golfing World – Daily news.
Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram.
FAKTA OM BANORNA
1 La Prinsess Eriksson C
25113
2 Jackie Bowler Zackrisson A
33310
3 O’Malley’s Tös Pilenberg M 02032
4 Jeans N.Overhalls Sjunness. J 02410
5 Alchemilla Rich Takter J
4d2d1
6 Clara R.C. Carlfjord J
06443
7 Alvena Take It Untersteiner P 52114
8 Radysin America Söderkvist S 15335
9 Hairspray Ingves P
21214
10 Deli Deli Lindblad N
30744
11 Check in Blågul Eklundh A
05015
12 Queen Koea Andersen N
41636
RANK: 7-8-6-9-5-1-11-2-3-12-4-10.
Alvena Take It har fem raka V75lopp bakom sig. Senast sent loss
och vasst avslut som fyra med
mycket krafter kvar när Zelda Zonk
spetsvann. Femåringen är en stark
spurtare. Radysin America var
stekhet i 1000 meter och brände då
alla krafter som V75-femma.
V86-5 Lopp 8 Jägersro
3140m voltstart
1 Speedy Sus* Jacobsen A
2d121
2 Action Stations Berg Thoms. P 07245
3 Snapshot D.K. Eriksson C
22744
4 New Moon Face Kolgjini A
3555d
5 Annabelle Dimanche Dyhrb. S06050
3160:
6 Surprise Power Sjunnesson J
7 Peter Bagger* Juul S
8 Sensei* Takter J
9 Pommeau Simoni* Jonass. R
10 Conan Boko* Crebas H
11 Vivo Per Lei Söderkvist S
12 Rockefeller* Svendsen B
75053
26432
01440
42102
50551
62010
10312
3180:
13 Rocky Egedal* Lövgren J
14 Inhibited Eklundh A
15 Huge Star Ingves P
25212
00026
10142
RANK: 11-8-15-13-7-9-1-4-14-3-12-10-5-2-6.
Vivo Per Lei fick en invändig resa i
V75 och travade i mål med krafter
sparat när Calvin Borel vann. Vunnit på 1.15,7/3140 på Jägersro.
luster på 21 matcher. Celtic är spiken! Vi kryssgarderar Tottenham och Paris SG som möjliga favoritfall. Barcelona mot Atlético Madrid är från spanska cupen, match 1 av 2. Ligamötet 11 januari slutade 3–1 till Barcelona. Enkelraden: 1, X, 1 - 1, 1, 1 - 1, 1, 1 - 1, 2, 2, 2.
Match
R
A
B
U
U
C
U
1. Tottenham–Sheffield U
1 X
M
3
1 X
M
1 X
M
2. Brighton–Ipswich
1 X 2
1
13
1 X 2
1
1 X 2
1
3. Fulham–Nottingham
1
10
X 2
2
1 X 2
1
4. Paris SG–Bordeaux
1 X
M
5
1 X
M
1 X
M
5. Inter–Sampdoria
1 X 2
1
6
1
X 2
X
6. Barcelona–Atl.Madrid
1 X 2
1
4
1
1 X
1
7. Malaga–Athletic Bilbao 12
1 X 2
1
X 2
X
1
8. Villarreal–Getafe
1 X
1
2
1 X 2
1
1
9. Celtic–Motherwell
1
1
1
1
10. Dundee FC–Kilmarnock
X 2
2
9
1
1 X 2
1
11. Partick Thistle–Hamilton 8
1 X
1
1 X 2
2
2
12. St.Mirren–Dundee U
2
7
X 2
2
1 X 2
2
13. Cercle Brugge–Charleroi 1 1
2
1 X 2
2
1 X
1
Spelstopp 18:59
Jägersro: Upplopp 190 m.
Solvalla: Upplopp 196 m.
V86-1 Lopp 6 Jägersro
1640m auto
Spelstopp onsdag 19:59.
ANALYS. Celtic har 14 vinster på 20 matcher och motståndaren Motherwell har 14 för-
U 4–3–66 plus två M-garderingar: 264 rader, totalt: 792 rader. Tipsprogram: Byt ut M till U-tipset: 1 på
match 1 och M till U-tipset: 1 på match 4. Spel på 4 rätta U-tips av 9 ger 681 rader. Totalt: 2043 rader.
1 Karlskoga–Almtuna
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Huddinge–Sundsvall
X X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12
3 Hudiksvall–Östersund
1
1
1
1
1 X2 X2 X2 X2 X2
4 Anaheim–Calgary
1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 12 12 12 12 12
5 Colorado–Boston
X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X
6 Ottawa–Toronto
X 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12
7 Pittsburgh–Chicago
X 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12
8 San Jose–Los Angeles
X 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2
System 360 rader. Spel på delsystem 1 till 5. U-rad: 1–2 rätt av 5 på matcherna: 2, 5, 6, 7 och 8.
Chans till 5 rätt: 75%. Andelsspel 840 rader: Spel på delsystem 1 till 10. Antal andelar: 4-8.
V86
EUROPATIPSET
Åtvidab. 150,00
S-vall 150,00
Gefle 200,00
Falkenb. 250,00
Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.
16.45 Luleå–Växjö. (R) SHL.
19.00 SHL-tv: Matchsammandrag. (R)
20.00 Linköping–Frölunda. (R) SHL.
22.15 Leksands IF–Modo. (R) SHL.
Onsdag 21 januari
No Deal singelstreckas
ANALYS. Zlatan Ibrahimovic (bilden) spelade fram
till ett av de fyra målen i ligamötet med Evian TG
senast. Nu väntar ett cupmöte för PSG mot Bordeaux
och bortalaget blir undervärderat på spelstrecken.
Oddsen: Paris SG–Bordeaux: 1,40 – 4,00 – 7,50.
TOPPTIPSET PÅ EUROPA
Leif Johansson och Pelle Sundberg
ger dig Sveriges bästa dagliga speltips
V86-2 Lopp 7 Solvalla
1640m auto
1 Deal or No Deal Kihlström Ö 24600
2 Ragata Kontio J
50dd0
3 Pedro Bi* Ohlsson U
00334
4 Rite on Win Goop B
06241
5 Arnie Ken Norman P G
20300
6 Fantoccini Eriksson H
15011
7 Nero Capar Haugstad K
70100
8 Future Love Untersteiner J
34403
9 Twigs Voici Karhulahti V
00005
RANK: 3-4-9-1-6-2-5-7-8.
Pedro Bi var snabb ut senast i V75
men kom inte förbi Staro Advisor
Joli, sedan tredje invändigt och fyra
i mål när Diego M.Boko vann före
Montodore. Spetsläge nu, dessutom bra distans. Tio lopp utan seger
(åtta i V75), vann senast över 1640.
Rekordet 1.09,8/1609 som tvåa
under Elitloppsdagen. Rite on Win
vann senast med två längder i ett
överpacat lopp (1.12 första 1000).
V86-6 Lopp 9 Solvalla
1640m auto
1 Gilmour Eriksson H
73261
2 Rutger Gigant Berggren L
70010
3 Panama As Kontio J
06d04
4 Elit Sjöhammar Adielsson E 02603
5 Carpenter on Tor Wallin T
36611
6 Magic Tilly Sjöström C STARTAR EJ
7 Speed Hill* Kihlström Ö
24353
8 Up to Belle Ivanov J
k1106
9 Digital Photo Goop B
70261
10 Milan Töll Jansson T
05300
RANK: 5-3-1-7-4-9-8-1-2.
Carpenter on Tor var i grymt slag,
avslutade 1.09,7 i 800 meter vid segern på 1.13,9/1640 och senast bara
överlägsen i spetsvinst. Panama
As har förföljts av dåliga spår och
tillägg, men de tre segrarna i fjol
togs från 2160 så hon tål att göra
grovjobbet. Äntligen ett bra spår
men sexåringen är ingen utpräglad
sprinter (en vinst/två lopp).
GRUNDSYSTEMET 360 kronor
V86-1: 7 Alvena Take It. Res: 8-6. V86-5: 7, 8, 11, 13, 15. Res: 9-1.
V86-2: 3 Pedro Bi. Res: 4-9.
V86-6: 1, 3, 5. Res: 7-4.
V86-3: 1, 2, 3. Res: 6-7.
V86-7: 2, 3, 7, 11. Res: 1-10.
V86-4: 3, 7. Res: 4-5.
V86-8: 7, 8, 9, 10. Res: 3-2.
VINNARE
Roma
Napoli
Liverpool
Inter
Spelstopp 27 maj
11,00
12,00
15,00
15,00
DD-system Jäg./Solv.
DD-1: 7 No Deal.
DD-2: 7, 8, 9, 10.
System: 4 rader.
DD-startlistor:
Se V86, lopp 7 och 8.
Tottenham
Sevilla
Everton
Zenit
15,00
15,00
18,00
18,00
Villarreal
Wolfsburg
Fiorentina
M-gladbach
18,00
18,00
25,00
25,00
LD-system Bollnäs
LD-1: 3, 5, 8, 9, 13.
LD-2: 5 Tomtegubben.
Trio-system Bollnäs
Etta: 5, 6, 12.
Tvåa: 5, 6, 12.
Trea: 5, 6, 10, 11, 12.
System: 5 rader.
System: 18 rader.
Pelle Sundberg
Jägersro/Solvalla onsdag 21 januari. Spelstopp 20.30.
V86-3 Lopp 7 Jägersro
2140m auto
V86-4 Lopp 8 Solvalla
2640m auto
1 Hobard* Lövgren J
05212
2 Da Vinci Boko Untersteiner P 14261
3 Supercool Langkjär* Juul S 30511
4 Taste of Honey Nyman T
50030
5 Hat Trick Kemp Waldmüll. M 22766
6 Encore Zon Söderkvist S
1410d
7 Innovate Pellini Uhrberg J
3475d
8 Falk Håleryd Takter J
05030
9 Remus Tiki* Jahn M
05316
10 Absint Eriksson C
400d3
11 Bully Beatdown Jonassen T N 13300
12 Under Sund Zackrisson T
52411
1 Crash and Burn Sjöström C
k5d50
2 Kay Adams Alm M
00000
3 Amor Winner Adielsson E
05111
4 Countdown Goop B
3002d
5 Maicon Face Untersteiner J
82114
6 Tipsy Knight Eriksson S
50000
7 Nadal Broline Ohlsson U
24211
8 Rocking Simoni Ehlers J
20233
9 Ron Jeremy Frick K
00022
10 Sensational Dream Kontio J 01140
11 Affe Road Kihlström Ö
30230
RANK: 1-3-2-6-7-12-9-11-8-5-4-10.
Nadal Broline V75-vann senast
trots att han inte fungerade fullt
ut på Örebros banunderlag. Fem
segrar och två andraplatser på åtta
lopp men stark V75-fyra när Jeppas
Maxi vann. Amor Winner V75vann på Romme, före det V65- och
V86-vinster i övertygande stil över
2640. Åttaåringen tål grovjobbet.
Hobard hade senast aldrig segerchans som tvåa i ett taktiklopp
som spetsvanns av Eklas Super
Peach. Öppnar bra och trivs bäst i
ledning. Supercool Langkjär var
överlägsen vid segern på 1.14/2000
och senast vinst med fem längder
sedan ledaren tappat travet helt.
V86-7 Lopp 9 Jägersro
2140m auto, DD-1
1 Nesmil Hanover* Juul S
02011
2 Youana Söderkvist S
447d1
3 Overtaker by Sib Unterstein. P 01d10
4 Nice Little Ärt Lindblad N
30310
5 Lord Rocket Nilsson F
01050
6 Zapdos Håjt Jonsson T
80513
7 No Deal* Takter J
13431
8 Leader Tom Thorson O
23415
9 Lord Photo Sjunnesson J
25026
10 Jaguar Broline Eriksson C
61432
11 Art on Line Aho M
1d211
12 Opitergium Ingves P
44003
RANK: 7-2-3-11-1-10-12-4-5-6-9-8.
No Deal V75-vann senast i Guld,
dock ett billigt sådant med Rocky
Winner som tvåa och Democrat
trea. Tioåringen kan avsluta vasst.
Youana plockade ner VästerboontheNews senast vid V75-segern,
det efter ett vasst avslut efter en
perfekt resa.
RANK: 7-3-4-5-10-9-8-11-1-2-6.
V86-8 Lopp 10 Solvalla
2140m auto, DD-2
1 Explosive Dust Kihlström Ö 01d20
2 Officer C.D. Lennartsson P
dk820
3 Önas Jocke Pedersen F
6d114
4 Valle Streaml. Sjöstr. C STARTAR EJ
5 Drive Launcher Sedström L 63082
6 Dabano As* Karhulahti V
0k000
7 Angelo Zaz Kontio J
61121
8 Diable d’Inverne Lindblom Å 6163d
9 Västerbo Carrera Ohlsson U 02801
10 Sciacallo O.M.* Untersteiner J 1k614
11 Ravine Adielsson E
40200
RANK: 10-8-9-7-3-2-1-11-6-5.
Sciacallo O.M. tog två segrar i
110.000-kronorslopp som tvååring,
testade Vincennes som treåring
(sexa) och vann ett lopp i Tyskland
på 1.14,9/2200. Nu debut för Johan
Untersteiner, har tränat bra men
gör sitt första lopp på drygt sju månader. Diable d´Inverne är snabb
ut, stark V75-trea, galopp senast.
CHANSSYSTEMET 320 kronor
V86-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R: 9-11. V86-5: 11 Vivi Per Lei. Res: 8-15.
V86-2: 1, 2, 3, 4. Res: 9-6.
V86-6: 5 Carpenter on Tor. R: 3-1.
V86-3: 1, 2, 3, 6. Res: 7-12.
V86-7: 1, 2, 3, 7, 11. Res: 10-12.
V86-4: 3, 7. Res: 4-5.
V86-8: 9 Västerbo Carrera. R: 10-8.
B5
ONSDAG 21 JANUARI 2015
SPORT
BOIS
VM–KROSS · SVERIGE KLART FÖR ÅTTONDELSFINAL
Veteranen avgjorde
matchen på fem minuter
HANDBOLL
4 Veteranerna levererar för Sverige
i handbolls-VM. Jonas Källman stängde
matchen när Sverige slog Algeriet, 27–19,
och blev klart för åttondelsfinal.
– Nu är det fantastiskt viktigt att fortsätta så här, säger han.
Handbolls-VM
Sverige
Algeriet
27 (15)
19 (6)
I det svenska handbollslandslaget har det varit de
äldre, välkända pjäserna
som lett styrkorna mot tre
raka segrar i den nybyggda
Al Sadd Arena.
I premiären mot Island
var det 36-årige Mattias
Andersson, mot Tjeckien
32-årige Kim Andersson,
och nu mot Algeriet Jonas
Källman, 33.
– Det är bra att de går
i bräschen, säger förbundskaptenen Staffan Olsson.
Källman kontrade in 1–0
och 2–0, knorrade in 3–0
och satte sedan 4–1 när han
synnerligen effektivt såg till
att all spänning var borta redan efter fem minuters spel.
– Det var en bra öppning.
Vi fick som vi ville, ett bra
försvarsspel, kontringar
och ett försprång direkt.
Vi släpper inte in dem
i matchen, säger Källman.
– Det var ju skoj att få
göra mål också någon gång
ibland.
Till slut stannade vänstersexan på sex mål, samtliga i första halvlek, och
Efter fem minuter stod det Jonas Källman–Algeriet 5–1
i matchen. Sen släppte smålänningen in några andra svenskFOTO: CARL SANDIN/BILDBYRÅN
ar i målprotokollet också.
utsågs till matchens bästa
spelare efter att ha gjort ett
gediget jobb i försvarsspelet. Precis som tidigare under VM.
– Jag är jättenöjd med anfallet och försvarsspelet. Jag
tycker inte att jag har missat så många skott och det
känns riktigt, riktigt skönt.
När kände du att du
hade det här flytet senast
i landslaget?
– Det var nog i OS [2012].
Luleå–Skellefteå AIK
3–2 (2–1, 1–0, 0–1)
Luleå vidare med sammanlagt 5–4.
NHL
San Jose-New Jersey
2-5 (1-2, 1-1, 0-2)
Los Angeles-Calgary 1-2 e förl (0-0, 0-0, 1-1)
Minnesota-Columbus
1-3 (1-1, 0-0, 0-2)
St Louis-Colorado
3-1 (1-1, 2-0, 0-0)
Florida-Vancouver
1-2 (0-2, 0-0, 1-0)
Toronto-Carolina
1-4 (0-2, 0-1, 1-1)
KHL
Slovan Bratislava-Dynamo Minsk
4- 6
Dynamo Moskva-Toljatti
1- 2
CSKA Moskva-Dinamo Riga
3- 0
Tjerepovets-Jokerit
2- 1
Jaroslavl-Tjeljabinsk
1- 0
Medvescak Zagreb-Atlant Mytisjtji
2- 3
Novokuznetsk-Novosibirsk
2- 5
Finländska ligan
Ässät-Vasa
1- 4
Lukko-TPS
2- 1
JYP-SaiPa
2- 3
Ilves-HIFK
3- 2
HPK-KalPa
3- 2
Hockeyallsvenskan
Rögle-Björkl. 4-3 e str (0-1, 2-0, 1-2, 0-0, 1-0)
Första perioden: 0-1 (10.51) Viktor EkeståhlJonsson.
Andra perioden: 1-1 (14.25) Jordan Smotherman
(Calle Rosén, Taylor Matson) spel fem mot fyra,
2-1 (18.39) Taylor Matson (Jordan Smotherman,
André Deveaux).
Tredje perioden: 3-1 (0.40) Christopher Liljewall
(Jesper Jensen) spel fem mot fyra, 3-2 (14.40)
Mark Hurtubise (Lucas Sandström), 3-3 (17.53)
Mark Hurtubise (Stefan Öhman).
Avgörande str: Jordan Smotherman
Skott: 40-28 (16-6, 10-6, 11-14, 2-2, 1-0).
Utv, Rögle: 3x2. Björklöven: 6x2.
Domare: Filip Sandstedt, Helsingborg.
Publik: 2 727.
Mora-Timrå
5-2 (3-1, 2-1, 0-0)
Första perioden: 1-0 (0.49) Brett Palin (Daniel
Hermansson, Jonas Westerling), 2-0 (3.26)
Alexander Hilmerson (Daniel Hermansson),
3-0 (9.01) Daniel Hermansson (Alexander
Hilmerson, Kevin Mitchell), 3-1 (12.29)
Christoffer Forsberg (Emil Pettersson, Ludvig
Nilsson) spel fem mot fyra.
Andra perioden: 3-2 (2.53) André Hult (Ludvig
Nilsson, Ludwig Byström), 4-2 (6.28) Jerry
Pollastrone (Matthew Fornataro), 5-2 (15.30)
Mattias Nörstebö (Kevin Mitchell, Yan Stastny).
Skott: 23-28 (9-7, 6-15, 8-6).
Utv, Mora: 6x2. Timrå: 3x2. Publik: 2 179.
Karlskrona-Oskarshamn 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)
Första perioden: 1-0 (16.47) Vyacheslav
Trukhno.
Andra perioden: 2-0 (17.24) Joel Kellman
(Russel Moyer, Vyacheslav Trukhno), 2-1 (18.08)
Evan Mcgrath (Greg Squires, Marc-Anthony
Zanetti) spel fem mot fyra.
Tredje perioden: 3-1 (19.19) Alexander
Bergström.
Skott: 30-18 (10-11, 12-4, 8-3).
Utv, Karlskrona: 5x2. Oskarshamn: 4x2.
Publik: 2 685.
AIK-Asplöven
1-3 (0-1, 1-0, 0-2)
Första perioden: 0-1 (0.56) John Henrion (Jacob
Lagace, Jesper Dahlroth).
Andra perioden: 1-1 (11.36) Oliver Kylington
(Johan Andersson, Conny Strömberg).
Tredje perioden: 1-2 (2.15) Malte Strömwall
(Nicolai Bryhnisveen), 1-3 (19.34) Jacob Lagace
(Henri Snäll).
Skott: 28-19 (9-4, 4-7, 15-8).
Utv, AIK: 8x2. Asplöven: 5x2. Publik: 2 402.
Malmö-Vita Hästen
9-1 (2-0, 4-1, 3-0)
Första perioden: 1-0 (8.33) Nicklas Jadeland,
2-0 (14.13) David Liffiton (Jens Jakobs, Eric
Himelfarb).
Andra perioden: 3-0 (2.36) Björn Svensson
(Eric Himelfarb), 3-1 (9.57) Jesper Samuelsson
(Henrik Thegel, Daniel Åhsberg), 4-1 (13.01)
Yanick Lehoux (Frederik Storm, Tobias Ericsson)
spel fem mot fyra, 5-1 (14.27) Jens Jakobs
(Frederik Storm), 6-1 (16.59) Jens Olsson
(Tobias Ericsson) spel fem mot fyra.
Tredje perioden: 7-1 (12.07) Frederik Storm
(Jens Jakobs), 8-1 (15.14) Nils Andersson (Björn
Svensson, Sebastian Strandberg), 9-1 (17.08)
Nicklas Jadeland (Sebastian Strandberg,
Magnus Häggström).
Skott: 29-22 (9-9, 9-5, 11-8).
Utv, Malmö: 6x2, 1x10. Vita Hästen: 4x2, 1x5, 1
matchstraff. Publik: 5 293.
Västerås-Södertälje
3-1 (2-0, 1-0, 0-1)
Första perioden: 1-0 (8.07) Nicholas Angell
(Eddie Davidsson, Dustin Johner), 2-0 (14.18)
Erik Andersson (Hampus Larsson, Eddie
Davidsson) spel fem mot fyra.
Andra perioden: 3-0 (11.35) Jonas Emmerdahl
(Stefan Gråhns, Nicholas Angell).
Tredje perioden: 3-1 (6.32) Simon Löf (Erik
Lindhagen).
Skott: 20-25 (8-4, 6-8, 6-13).
Utv, Västerås: 3x2. Södertälje: 2x2.
Publik: 3 733.
Malmö
41 20 10 11 133- 94 75
Karlskrona
41 22 5 14 130-100 75
Västerås
41 21 7 13 112- 92 73
Bik Karlskoga
40 20 8 12 130-120 73
Mora
41 19 9 13 107-100 69
Rögle
41 17 12 12 121-105 68
Vita Hästen
41 15 9 17 101- 111 59
Björklöven
41 12 12 17 95- 112 56
Asplöven
41 13 11 17 116-124 55
Almtuna
40 14 9 17 97- 115 53
Södertälje
41 10 12 19 104- 111 51
Sverige har nu maximala
sex poäng på tre matcher
och är därmed klart för åttondelsfinal. De resterande gruppspelsmatcherna
Kujovic
aktuell för
comeback
4 En
mot Egypten (torsdag) och
Frankrike (lördag) kommer att avgöra placeringen i gruppen – och därmed
svårighetsgraden på motståndet i åttondelen. Där
väntar motstånd från grupp
D som innehåller svåra lag
som Tyskland, Danmark,
Ryssland och Polen.
– Det var ju detta som var
delmålet, att ta oss vidare
från gruppen, och det har
vi gjort nu, säger Kim Andersson.
Även gruppsegern är klart
inom räckhåll för Sverige
efter att Island igår kväll
snott en poäng från Frankrike (26–26).
– Det är ju väldigt bra
och intressant för oss. Men
både ettan, tvåa, trean och
fyran i den andra gruppen
är bra lag så vi hoppas inte
på någon. Vi fokuserar på
vårt. TT
EMMA LUKINS
RESULTAT
BASKET
NBA
Phoenix-LA Lakers
Portland-Sacramento
Milwaukee-Toronto
Cleveland-Chicago
New York-New Orleans
Houston-Indiana
Memphis-Dallas
Golden State-Denver
Basketligan herrar
LF Basket-Södertälje
Division 2 Skåne, damer
KFUM C4–Lobas Utv
115-100
98-94
89-92
108-94
99-92
110-98
95-103
122- 79
93- 74
69–61
CYKEL
CAMPBELLTOWN, Australien: Världstouren
herrar, Tour down under, första etappen (133
km): 1) Jack Bobridge, Australien, Unisa,
2.59.44, 2) Lieuwe Westra, Holland, Astana, s.t.,
3) Luke Durbridge, Australien, Greenedge, s.t.
FOTBOLL
Afrikanska mästerskapen, grupp D
Elfenbenskusten-Guinea
1-1 (0-1)
0-1 Mohamed Yattara (36), 1-1 Seydou Doumbia
(72). Utv, Elfenbenskusten: Gervinho (58).
Kamerun-Mali
1-1 (0-0)
0-1 Sambou Yabataré (71), 1-1 Abroise Oyongo
(84).
Asiatiska mästerskapen, grupp D
Irak-Palestina
2- 0
Japan-Jordanien
2- 0
Japan
3 3 0 0 7- 0 9
Irak
3 2 0 1 3- 1 6
Jordanien
3 1 0 2 5- 4 3
Palestina
3 0 0 3 1- 11 0
Engelska ligacupen,
semifinal, första matchen
Liverpool-Chelsea
1-1 (0-1)
0-1 Eden Hazard (18 str), 1-1 Raheem Sterling
(59).
League Championship
Middlesbrough-Cardiff
2- 1
Leeds-Bournemouth
1- 0
League 1
Preston-Yeovil
1- 1
Doncaster-Notts Co
0- 0
Skotska ligan
Inverness-St Johnstone
2- 0
FREESTYLE
KREISCHBERG, Österrike: VM, herrar,
slopestyle, kval: 1) Fabian Bösch, Schweiz,
90,80 p Q, 2) Robby Franco, USA, 87,60 Q, 3)
Russell Henshaw, Australien, 87,20 Q... 35)
Pontus Nordström, Sverige, 55,80.
Damer, slopestyle, kval: 1) Lisa Zimmermann,
USA, 87,80 Q, 2) Katie Summerhayes,
Storbritannien, 85,00 Q, 3) Zuzana Stromkova,
Slovakien, 81,80 Q.
HANDBOLL
VM herrar, grupp C
Sverige-Algeriet
27-19 (15-6)
Sverige: Jonas Källman 6, Fredrik Petersen
4 (1), Andreas Nilsson 4, Niclas Ekberg 3 (1),
Lukas Karlsson 2, Jesper Nielsen 2, Magnus
Persson, Markus Olsson, Tobias Karlsson,
Patrik Fahlgren, Anton Halén, Niclas Barud.
Algeriet: Hichem Daoud 6 (3), Messaoud
Berkous 3, Rabah Soudani 2 (1), Ayatallah El
Khomini Hamoud 2 (1), Med Aski Mokrani 2,
Tarek Boukhemis, Abderrahim Berriah, Hichem
Kaabeche, Messaoud Layadi (1).
Publik: 1 000.
Frankrike-Island
26-26
Tjeckien-Egypten
24- 27
Sverige
3 3 0 0 87- 57 6
Frankrike
3 2 1 0 84- 77 5
Egypten
3 2 0 1 85- 72 4
Island
3 1 1 1 74- 74 3
Tjeckien
3 0 0 3 73- 93 0
Algeriet
3 0 0 3 63- 93 0
Grupp D
Argentina-Saudiarabien
32-20
Polen-Ryssland
26-25
Danmark-Tyskland
30-30
Tyskland
3 2 1 0 86- 82 5
Danmark
3 1 2 0 92- 72 4
Polen
3 2 0 1 76- 77 4
Argentina
3 1 1 1 79- 68 3
Ryssland
3 1 0 2 78- 70 2
Saudiarabien
3 0 0 3 55- 97 0
Division 2 södra
Trelleborg–Eslöv
25–29
INNEBANDY
Allsvenskan Norra herrar
Thoréngruppen Umeå-Umeå
Allsvenskan Södra
Jönköping–Kalmarsund
Division 1 södra, damer
Malmö FBC–SödraDal
Pixbo–Warberg
11- 6
6–9
7–4
5–4
ISHOCKEY
Champions Hockey League,
semifinal, andra matchen
Kärpät-Frölunda
3-2 (1-1, 0-0, 2-0, 0-1)
Frölunda vidare med sammanlagt 6-5.
Timrå
AIK
Oskarshamn
41 15 5 21 100- 115 51
41 12 9 20 95-118 50
41 12 10 19 100-124 50
TENNIS
MELBOURNE: Australian Open, herrsingel,
första omgången: Go Soeda, Japan-Elias Ymer,
Sverige, 1-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-3.
Damsingel, första omgången: Johanna
Larsson, Sverige-Alla Kudrjavtseva, Ryssland,
6-4, 6-3,.
VOLLEYBOLL
Elitserien herrar
Södertelge-Linköping
1- 3
SPORT I DAG
ÄNGELHOLM
Kungsgårdshallen, kl. 20: Engelholm–
Malmhaug, div 1-innebandy, damer.
VANN JAG?
TIPS
Topptipset
X, 1, 1, X, 1, X, 1, 1.
8 rätt: (171) 8 414 kr.
Powerplay
Måndag: 1, 2, X, 2, 2, 1, 2, 2.
8 rätt odds: 4038.62
Tisdag: 1, 2, 1, 1, 1, X, 1, 2.
8 rätt odds: 559.98
V64
AXEVALLA
V64–raden: 4–10–3–10–7–4
6 rätt: (1 832) 2 468 kr.
5 rätt: (27 240) 27 kr.
4 rätt: (228 862) 0 kr.
DAGENS DUBBEL
AXEVALLA
DD–1: 7 Usain Colt (10,05)
DD–2: 4 Filippa Hall (2,78)
Odds: 31,98. Oms: 3 955 686 kr.
KENO
Tisdag: 1 9 10 17 20 21 23 24 28 31 34 35 37 39
42 44 47 54 56 62.
Kung Keno: 44
gammal BoIS-profil
kan dyka upp i Landskrona
igen. Efter en sejour i Höganäs trappade Ajsel Kujovic
ner, men nu kan han vara på
väg tillbaka till Landskrona.
Kujovic finns i alla fall med
bland de namn som diskuteras när den nya division
1-truppen ska spikas.
– Jag har pratat med Ajsel och vi håller fortfarande
dörren öppen, kommenterar sport- och klubbchefen
Patrik Johansson. Vi vet att
han har andra alternativ,
men det kan bli så att han
dyker upp här igen.
Ajsel Kujovic är fostrad
i gamla Klippans BoIF, men
han och lillebrorsan Emir
kom tidigt till Landskrona. Efter en brokig karriär,
i bland annat Feyenoord
och Halmstad, spelade Ajsel i Höganäs under 2012,
men nu lockar återigen lir
på en högre nivå och vid
bara 28 års ålder borde han
ha mer att ge. Förra veckan fick Kujovic chansen att
visa upp sig i superettanklubben Varberg och enligt
de senaste uppgifterna gick
det så pass bra att provträningen fortsätter ett tag till.
– Nu har han visat en tydlig ambition att satsa igen
och med sina kvaliteter är
Ajsel en unik spelare. Så
det är klart att han är intressant.
BoIS har annars 16 man
som står under kontrakt
just nu, men av dem är det
fortfarande frågetecken
kring Andrew Stadler och
Daniel Jarl. Båda två har
uttryckt önskemål om att
de vill fortsätta på en högre nivå och risken finns att
BoIS tappar även dem.
– Vi är överens om att
låta deras kontrakt löpa vidare under 2015 och både
Stadler och Jarl tränar
med oss. Än så länge har
vi inte fått några konkreta anbud, men transferfönstret är ju öppet länge än.
LENNART NORLÖV
SPORTENS
DAGBOK
Helsingborgs
Fotbollsdomarklubb
Årsmöte måndag den 2 februari
kl 19.00 på Stattena klubbstuga.
Anm Dragisa tel 073-669 89 44.
Helsingborg Östra IF
håller årsmöte tisdagen
den 3/2 kl. 19.00 på
Medevi Klubblokal.
Helsingborgs Boxningsklubb
Årsmöte onsdagen den 28 januari
kl. 19:00 i konferenslokalen I.H.
Välkomna!
EKONOMI
B6
ONSDAG 21 JANUARI 2015
+0,9%
BÖRSEN
VINNARE
USD
EUR
+5 öre
Aktie
+/–
1 dag
GBP
–1 öre
8,18
+7 öre
9,45
Betalt
Köpkurs
Säljkurs
senast
424,5
160
16,71
138,9
446
584,5
225,9
207,2
121,7
844
461,3
196,8
117,9
294,5
119,2
119,5
132,1
66,45
228
218,4
86,2
3,53
94,85
100,3
108,6
172
334,9
249,6
792
251
275,5
106,6
195
54,95
55,2
318,4
143,2
136
329,4
229,4
276,7
278,9
252,5
241,5
238,7
217,1
131,1
233
339,3
29,72
107,1
117,2
413,8
523,5
239
238,4
256,6
257,7
200,1
70,7
92,6
116,9
57,65
63,15
46,88
197,8
74,65
176
176,8
97,5
97,3
95,4
369,3
360,1
178
174,7
175,4
41,22
36,55
74,2
73,95
83,9
188,4
255,9
95,6
96,05
52,75
205,1
138,9
136,3
92,7
92,05
424,6
160,1
16,72
139
446,1
585
226
207,3
122
844,5
461,7
197
118
294,7
119,3
119,6
132,2
66,5
231
218,5
86,25
3,54
95,4
100,4
108,7
172,2
335,1
249,8
793,5
271,5
275,9
106,7
55,3
55,25
318,6
143,3
136,2
329,7
229,5
276,8
279
252,6
243,3
238,8
218,4
131,7
233,5
339,4
29,76
107,2
117,3
415
524
240,3
238,6
258,3
257,8
200,2
70,75
92,7
117
57,75
64,3
46,92
197,9
74,7
177
176,9
97,55
97,45
95,45
369,4
360,9
178,1
174,9
175,5
41,24
36,58
74,6
74,05
83,95
188,5
256
97
96,3
52,8
206,5
139
136,7
92,8
92,1
424,6
160,1
16,71
139
446,1
584,5
225,9
207,3
122
844
461,7
197
117,9
294,6
119,3
119,6
132,2
66,5
232
218,4
86,2
3,54
95,5
100,4
108,7
172,2
335,1
249,6
793,5
271,5
275,9
106,7
55,3
55,25
318,6
143,3
136,1
329,4
229,5
276,8
279
252,6
242,2
238,8
217,2
131
233
339,3
29,76
107,1
117,3
413,8
524
243,1
238,4
258,3
257,8
200,1
70,75
92,7
116,9
57,7
63,15
46,88
197,8
74,7
177
176,9
97,5
97,45
95,45
369,4
360,1
178,1
175
175,5
41,24
36,56
74,6
73,95
83,9
188,4
256
96,45
96,3
52,8
205,8
139
136,7
92,8
92,05
12,40
2014
% i år p/e utd
OMX STORA
AAK
ABB
Africa Oil
Alfa Laval
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Atrium Ljung
Autoliv SDB
Axfood
Axis
Balder B
Betsson B
BillerudKors
Boliden
Castellum
Com Hem
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
EnQuest
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hexagon B
Hexpol
Holmen A
Holmen B
Hufvudst. A
Hufvudst. C
Husqvarna A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Industriv. A
Industriv. C
Indutrade
Intrum Justi
Investor A
Investor B
JM
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lifco
Loomis B
Lundbergs B
Lundin Minin
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nibe
Nobia
Nordea
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
SEB A
SEB C
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swed Orphan
Swedbank A
Swedish Matc
Tele 2 A
Tele 2 B
Telia Sonera
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Volvo A
Volvo B
+6,6
+0,8
-0,3
+0,2
+12,3
+2,5
+4,1
+4,4
+1,4
+5,5
-5,8
+5,1
+1,2
+5
+0,4
+1,1
+4,3
+1,2
+0,1
-1,4
+1,4
-0,1
+2,3
+2,15
+2,8
-0,9
+2
+2,6
+7,5
+1,7
+0,4
+1,7
-0,35
-0,5
-4,9
+0,8
+1,5
+2,4
+1,3
+1,5
-1,4
+5,1
+2,2
+3,7
+1,5
-3,5
-0,1
+0,04
-2,1
-1,1
+7,3
+0,5
+4
-0,2
-1
+2,7
+0,75
+1,2
+2,4
+0,35
-2,85
+0,83
+1,8
+1,45
+1,1
+1,3
+0,85
+0,95
+0,8
+3,9
+5,2
-0,1
-1
-0,8
+1,56
+1,45
+1,1
+0,3
+0,9
+2,2
-0,05
-0,3
+0,35
+2,1
+0,7
+2,2
+1,7
+1,15
424,5
167,4
17,7
149,7
435,9
590
222,5
203,1
122,3
844
478
201
118
290
120
134,4
129,2
66,3
245
232,9
86,7
4,6
94
98,9
108,5
177,6
335,5
257,4
789
280
280,2
107,5
59,7
60
323,9
145,1
137,8
327
235,7
284
286,7
255,4
260
258
216,7
147,5
238,2
342,8
39,1
114,4
118,8
410
588
255,4
250
260
259
204,9
73,2
92,2
116,9
57,9
70
47,9
201,9
77
177,9
178,1
100,3
98,7
97
370,4
357,9
178,7
176,7
176,9
46,3
41,1
74,2
74,3
83,2
196,7
258,6
98,2
97,3
52,5
210,1
139
136,3
92
91,5
397,8
155,6
15,4
134,7
406,5
538
210,7
192
112,9
809,5
454,8
188,1
110
274
108,5
112,1
121,5
61,1
215,7
210,3
78,5
2,7
88,8
92,9
100,2
163,5
318,3
231,3
723
262,4
266,3
100,4
53,9
53,9
297,4
137,3
130
310,5
219,7
264
266,6
244,1
236
232,1
203,6
127,4
221,6
326,2
26,7
100,1
110,9
374
511,5
231
223,9
238,8
238,4
192,9
67,5
86,3
105,6
55
52,8
44,4
186
71
161,3
161,1
92,2
93
90,1
351,2
344,9
164,2
160,7
160
38,3
34,5
68,3
68
76,3
180,9
241
90
92,7
49,1
198
127,5
127,5
85
84
+2
-4
-2
-6
+8
+7
+3
+3
+6
+1
-1
-1
+7
+7
+6
-5
+8
+6
-1
-5
+8
-20
+8
+6
+8
-3
+3
+3
+8
+3
+4
+5
-4
-4
+4
++6
-1
-2
-2
+1
-6
-6
+7
-3
+3
+-21
-5
+4
+10
-10
-2
-4
+5
+4
+1
+2
+8
+5
+18
-2
-2
+5
+5
-2
+1
+1
+2
+6
+7
+6
-10
-9
+6
+5
+6
-4
+5
+2
+1
+5
+2
+5
+5
+9
+9
24
6
20 5,19
neg
0
19 3,75
35 5,7
44 20,37
23 5,5
21 5,5
14 3,05
25 16,33
25
15
29 5,5
12
0
24 9,16
37 2,25
25 1,75
13 4,25
neg
0
97 6,5
93 6,5
25
2
2
0
26
3
27
3
12
3
18 4,15
32 9,5
27 2,8
29
9
30
9
33
9
12 2,75
21 2,75
34 1,5
35 1,5
6
8
5 5,5
4 5,5
22 7,05
22 5,75
5
8
5
8
18 7,25
8
7
8
7
23 5,5
0
0
24
5
14 4,6
19
0
66
0
46 2,41
5 2,25
35 17,51
15 10,5
15 10,5
14
12
14
12
26 2,35
34
1
13 3,8
9 2,26
56 1,8
30
3
22
3
28 4,5
19 3,5
22 4,75
22 4,75
14
4
14
4
19
3
16 16,5
16 16,5
19 6,25
87 5,5
88 5,5
neg
0
neg
0
neg 2,73
neg 2,73
neg
0
16 10,1
20 7,3
3 4,4
3 4,4
15
3
27 7,95
23 3,25
18
2
52
3
52
3
18,8
19
19
20 16,6
110,5
112
110,5
114 103,5
168,5 169,5
169 168,5 143,5
278
279
278
277 248
139,5 140,5 139,5 154,5
141
17,3
17,5
17,5
18,7
17
187 188,5 188,5
192
177
124,5
126
125 129,8 120,3
232
233
232
243 224,5
177,5
178
178
181
176
5,85
5,9
5,9
7,8
5,7
56,5
57
56,5 59,8
54
38
38,3
38,3
40,1 36,3
52,25
52,5
52,5
55
52
105,75
108
108
108
103
26,9
27,2
27,2 28,5
25
17
17,1
17
18,2 16,4
128,75
129
129
136 125,8
24,2
24,3
24,2 24,6 22,4
99,5 100,25 100,25
100 88,5
28,3
28,5
28,5
30
27
187
188
188
182 169,5
59,75
60
60 60,8 57,3
113,5
114
113,5 116,5
109
43,4
44
43,5 44,4 41,5
6,24
6,3
6,25
7,9
5,6
136,5
137,5
137,5
152 137,8
119,75
120
120
118
106
405
416
416 380,5 346,5
28,8
28,9
28,8
36,1 29,2
60,75
61
61
61
50
39,2
39,5
39,2 40,6 37,5
106,75
107
107
110 100,3
91
94
91
97,3
87
167
167,5
167,5 173,5 157,5
42,7
42,9
42,9
44 41,2
143,5
144
144
152
143
230,5
250
234 235,5 230
243 243,5
243 254,5 236,5
74,25
75
75 74,8 66,3
123
124
124 133,3 123,8
40,9
41
41 44,5 37,9
8,15
8,2
8,15
8,6
7,5
7,45
7,5
7,45
7,9
7,2
60,25
60,5 60,25 59,8 55,8
135,5
136 136,25 147,8
135
68,8
69
68,8 68,5 64,7
13,6
13,65 13,65
14,6
11,3
26,6
26,7
26,7
28 25,4
95,75 96,25
96 107,8
95
195,5
196 195,5
205 190,5
85,25
88,5 88,25
100
85
29,2
29,4
29,4 30,8 24,8
155
155,5
156
175 154,5
250 250,5 250,5
278 245
38,3
38,6
38,6
39
37
6,4
6,5
6,6
7,8
6,3
186
187,5
186
187
178
27
27,2
27 29,3
26
38,9
39
38,9 39,5 33,8
19,8
20
20
21,3 19,3
107,5 109,5 109,75
110
103
7,9
7,95
7,95
9,2
6,8
135
135,5
135,5 138,8
128
35,5
35,6
35,5 36,3 32,4
19
19,2
19,2 20,9 18,2
135,5
136
135,5 134,8
128
28,5
28,6
28,5 28,9 26,8
53
54 54,25
52 43,5
50
50,5 50,75
50 43,5
35,8
35,9
35,9
36 35,5
96,25
96,5 96,25
97 95,8
17,4
17,5
17,5
19,3 15,2
45,4
45,7
45,7
48 44,5
108
109 108,25 109,5 100
27,24 27,29 27,29
27,3 19,6
+1
+4
+17
+8
-9
+2
+3
-2
-2
-1
-21
-4
+7
+2
+5
-3
-4
+7
+8
-1
+10
+4
-2
+2
-14
+10
+16
-17
+20
+4
+5
-6
+2
+4
-3
-3
+2
+11
-5
-2
-1
-2
+7
-2
+5
-1
-3
-2
-4
+3
+19
-7
-5
+1
-12
+4
-4
+12
-13
+6
-7
+1
+1
+23
+15
-1
+15
-5
+9
+36
neg
21
99
42
19
0
20
23
20
50
45
16
16
17
19
20
neg
20
26
25
7
4
14
20
6
4
28
27
0
neg
0
30
99
20
18
23
26
40
42
0
27
24
12
11
10
17
23
12
0
neg
23
neg
99
26
60
14
neg
16
20
0
neg
23
33
neg
9
13
18
22
12
12
8
25
neg
0
40
neg
OMX MEDELSTORA
Active Biote
+1,8
Addtech B
+1
Arcam
+4
Avanza
+3,5
B&B Tools B
-1,5
Bactiguard B
+0,3
Beijer Alma
+1
Beijer Ref.
+0,5
Bilia A
-1
Biogaia B
-1
Blackpearl
-0,15
Bufab
+0,5
Bure
Byggmax
-2
Catena
+2
Cavotec
+0,4
CDON
-0,1
Clas Ohlson
+1,5
Cloetta B
-0,3
Concentric
+0,75
Corem Proper
+0,1
Creades
+6
Diös
Duni
+1
East Capital
-0,9
+0,08
Eniro
Fagerhult
-2,5
Fast Partner
+4
Fenix Outdoo
+37
Fingerprint
-1,2
Gränges
+0,25
Gunnebo
-0,3
Haldex
-2,25
Heba B
+0,5
Hemfosa Fast
-1
HiQ
+0,4
HMS Networks
-2
IFS A
-1,5
IFS B
+3
Inwido
+0,5
ITAB Shop B
-2,5
KappAhl
+0,4
Klövern A
+0,25
Klövern B
+0,2
Kungsleden
+1
Lagercrantz
-0,5
Lindab
+0,85
Lucara Diamo
+1,4
Lundin Gold
+0,7
Medivir
-8,75
Mekonomen
+2
Munksjö
+1,25
Mycronic
+2
Nederman
Net Entertai
-2,5
New Wave
+0,2
NGEx Resourc
Nolato B
+2
Nordnet B
NP3 Fastighe
-0,1
Oasmia
OEM B
+1,75
Opus group
+0,25
Orexo
-0,5
Platzer
-0,1
Proffice B
+0,2
Recipharm B
+1,75
Rezidor Hote
-0,1
Sagax
+3,25
Sagax B
+1,85
Sagax pref
Sanitec
-0,25
SAS
-0,6
Scandi Stand
+0,7
Sectra B
Semafo
+1,46
–0,5%
OMX Stockholm
Sedan årsskiftet: +2,0%
0
3
0
8
3,5
0
8
4,75
9
7
0
0
1
2,3
2
0,38
0
4,75
0
2,75
0,7
0
2,3
4
0
0
2,42
3,1
0
0
0
1
2
1,2
0
2,6
2,25
3,5
3,5
0
1,5
0,75
0,27
0
1,15
4
0
0,6
0
0
7
0
2,5
4
3
1
0
8
0,85
0
0
13,65
0,06
0
0,6
0,6
0
0
0,55
0,55
2
1,98
0
0
4,5
0,26
Aktie
SSAB B
SSAB A
Castellum
Assa Abloy B
Axis
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Swedol
Systemair
Tethys Oil
Thule Group
Transcom WW
Transmode
Tribona
Unibet SDB
VBG B
Victoria Par
Victoria Par
Wihlborgs
Vitrolife
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
FÖRLORARE
+/4,13
3,93
3,36
2,84
2,66
Kurs
36,56
41,24
132,2
446,1
197
84,5 85,25 85,25
-3
110
119
110
+0,25 109,25 109,75 109,75
+0,1
15,6
15,9
15,9
-0,75
106 106,25 106,25
-2
56 56,25
56
+1,25 86,25
87
87
-0,5
57
57,5
57,5
+1,75
72
73
73
+0,6
38,6
38,8
38,8
-3 492,5
493
493
+0,75
119
120 119,75
+0,05
6,9
7
7
+0,15
6,85
6,9
6,9
+5,5
158 158,5 158,5
-4
175
176
175
+1,1
35,1
35,5
35,1
+3,5 130,25
131
131
+0,5
165 165,5 165,5
I år
-9
-10
8
8
-1
Aktie
Ratos A
EnQuest
Lundin Petro
Africa Oil
ICA Gruppen
87,3
128
109,5
16,8
108
61,8
91
61,5
76,5
38,9
510
125,8
7,1
7
153,5
185
38,5
130
169,5
83
101
102,3
15,3
101
54,8
85
55,5
68,5
36,8
487
102,8
6,1
6,1
142,3
161
33,7
123,8
162
-2
-4
+4
-3
+1
-8
-3
-7
-1
+1
++15
+13
+12
+11
+5
-8
+4
-
20
27
27
52
13
8
0
0
16
18
32
13
2
2
11
62
1
19
4
2,5
3,25
3,25
0,2
3
0
0
0
6,5
0,44
12,2
2,75
0
0
4,25
1
0
3,25
0
13,9
48,9
2,4
2,5
21,4
0,5
10,8
17,1
0,7
19,2
5,7
52,8
2,5
89
3
13,8
24
3,4
1
67,8
63,5
68
16,8
44,8
14,2
69,8
37,5
2,8
27,3
118,3
45,8
11,4
41
82,5
74,5
0,6
71,5
37,4
2,8
48
1,2
6,7
28,9
4
5,5
22,1
6,5
80
5
32,9
103
0,8
13,4
55
37,4
130,8
22,3
38,4
31,8
16,2
15,5
38,1
37
2
1,1
49,9
3,3
61
7,4
5,5
17,4
19
42,9
0,7
7,5
6,3
3,2
26
11,2
1,1
21,8
6,9
81
69,5
24
57
93,5
12,8
12,9
46,5
0,5
1,9
19,5
0,3
9,4
15,3
0,6
17,8
4,5
49
2,1
84
2,6
12,8
22,3
2,9
0,9
55
55,5
62
14,2
39
12,8
62,3
29,4
2,6
24,6
114
38,8
10,3
38,6
78,5
67
0,5
69
33
2,4
43,7
1,1
5,8
25,7
2,7
5
20,5
5,9
74
3,3
30,5
97,8
0,6
11,4
50
35,1
122
19,8
33,3
29,4
14,5
14,7
34,5
34,1
1,9
0,9
48,1
3
51
7
5
16,3
18
39,6
0,6
6,5
5
1,1
23
10
0,9
20,1
6,2
75,5
59,5
22,7
53
86
11,9
-1
+1
+161
+6
+1
+2
+14
-6
+5
-1
-14
+10
-1
+7
+4
+8
+11
+16
-8
+4
-7
+13
+6
+13
+33
-2
+10
+3
+8
+8
+3
+4
+15
-11
-2
-5
+9
-1
+1
+2
+2
+16
+9
+4
+8
+9
-3
+8
-1
+11
-8
-9
-2
-1
+15
-5
-4
+3
+5
-7
+3
+5
+8
-3
+5
+11
+4
-1
+1
+2
+1
+11
+30
+18
+33
-7
-2
-4
+1
+5
+3
+11
+3
+4
-2
+4
18
21
neg
99
11
neg
neg
11
neg
17
5
22
neg
0
neg
22
29
neg
neg
neg
21
16
neg
56
neg
99
99
12
18
21
14
neg
13
13
14
neg
19
neg
neg
24
38
24
24
neg
neg
10
neg
34
neg
2
13
neg
3
17
28
19
59
15
13
neg
neg
neg
13
12
neg
13
neg
neg
neg
99
neg
18
29
neg
neg
neg
neg
neg
44
neg
neg
neg
99
34
41
23
neg
20
neg
1
2,25
0
0
1
0
0
0
0
1,5
0
1,25
0
0
0
0,6
1,5
0
0
0,5
1,75
2
0
0,5
0
0,4
0
0
1,1
4,5
1,5
0
0,77
4,5
2
0
3
0
0
2,5
0
0
0
0
0
1,5
0
5
0
6,65
3,5
0
0
3,25
1
6
0,1
1
1
0
0
0
1,36
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0,25
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
1,2
0,75
0
0
2
0
OMX MINDRE
Acando
-0,05
Addnode B
-0,2
Aerocrine
+0,08
Allenex
-0,01
Alltele
+0,3
Anoto Group
-0,01
Arctic Paper
+0,15
Arise
+0,2
Aspiro
-0,01
Avega
BE Group
+0,14
Beijer Elect
+1,75
Bergs Timber +0,07
Besqab
+1,75
BioInvent
+0,06
Biotage
-0,1
Björn Borg
+0,1
Black Earth
+0,03
Bong
-0,04
Boule Diagn.
BTS Group B
-1,75
Bulten
+2,75
C-rad B
-0,2
Cellavision
+0,3
Concordia B
-0,05
Consilium B
+2
CTT Systems
+0,8
Cybercom
-0,02
Dedicare
+0,1
DGC One
+2,75
Doro
-0,4
Duroc
-0,05
Elanders B
-0,1
Electragrupp +0,75
Elos
+4
Endomines
+0,01
Enea
-1
Episurf Med.
-0,2
Etrion
+0,06
eWork
-0,1
Feelgood
+0,02
Formpipe
+0,05
G5 Entertain
+0,1
Geveko B
Global Healt +0,05
Havsfrun B
Hemtex
IAR Systems
+4
Image System +0,21
Intellecta
+0,1
Kabe B
+1,25
Karo Bio
-0,01
Karolinska D
+0,2
Knowit
-0,5
Lammhults
+0,3
Malmbergs
+2,5
Micro Sys. B
+1,1
Midsona A
Midsona B
+0,3
Midway A
Midway B
+0,9
Moberg Pharm
MQ
-0,6
MSC
+0,1
Multi-Q
-0,05
NAXS
Net Insight
+0,04
NeuroVive
-1,25
Nordic Mines
Note
-0,2
Novestra
-0,05
Novotek
+0,2
NSP B
+0,2
Odd Molly
Opcon
+0,02
Ortivus A
+0,5
Ortivus B
+0,3
PA Resources -0,74
Partnertech
-0,7
Poolia
Precise Biom
-0,01
Prevas B
-0,4
Pricer B
-0,05
Proact
+0,5
Probi
+1
Profilgruppe
-0,2
Raysearch
-0,5
Rejlers B
-1
Retail & Bra
+0,35
13
46,1
1,28
2,04
19,8
0,42
10,35
15,9
0,65
18,5
4,7
51,75
2,45
85
2,82
13,5
23,3
3,11
0,99
56,5
54,25
69
15,3
44,2
13,45
71,25
37,7
2,73
27,3
117
42
11
39,7
80
77,5
0,51
70
33,8
2,56
44,5
1,14
6,15
27,4
3
5,4
21,5
6,45
81
4,09
32,3
100
0,67
12,15
50
35,8
123,5
23,1
33,8
29,4
15
15,5
35,4
35,7
1,92
1,01
48,3
3,24
56,5
0,03
7,15
5,1
16,8
18,3
40,5
0,67
7,5
6,45
1,5
23,2
10,35
0,94
20,7
6,55
80
68
23,6
54,25
88
13,05
13,15
46,5
1,29
2,08
20,3
0,43
10,5
16,1
0,68
18,6
4,73
52
2,47
86,5
2,85
13,6
23,4
3,14
1,01
63
54,75
69,5
15,4
44,5
13,65
71,75
38
2,74
27,7
119,25
42,1
11,05
39,9
81
78,5
0,51
70,5
34
2,57
45
1,16
6,2
27,5
3,1
5,5
21,8
6,5
81,75
4,1
32,8
100,5
0,68
12,25
50,25
36,4
124,5
23,2
38
29,7
16,2
15,8
35,6
35,9
2
1,04
48,5
3,25
56,75
0,03
7,35
5,25
17
18,5
41
0,68
7,75
6,5
1,51
23,5
10,8
0,94
21
6,6
80,5
68,5
23,7
55,25
89
13,1
13,15
46,5
1,28
2,03
20,3
0,43
10,55
16,1
0,67
18,5
4,72
51,75
2,47
86,5
2,85
13,6
23,4
3,14
0,98
63
54,5
69,5
15,3
44,5
13,65
71,75
38
2,73
27,4
119,25
42
11,05
39,8
81
78,5
0,51
69,75
33,8
2,57
44,5
1,16
6,2
27,5
3,1
5,5
21,6
6,45
81,75
4,09
32,8
100,5
0,68
12,25
50,25
36,1
124,5
23,1
29,9
15,9
35,4
35,7
2
0,99
48,5
3,24
56,75
0,03
7,15
5,25
16,8
18,5
41
0,68
7,8
6,5
1,5
23,5
10,85
0,94
21
6,6
80,5
68
23,7
55,25
88
13,05
3 mån 2 år
Danske Bolån
Handelsbanken
ICA Bolån
Ikano Bank
Länsförsäkrin
Nordea Hypote
Plus Bolån
SBAB
SEB
Skandiabanken
Swedbank Bolå
Ålandsbanken
2,21
2,18
2,15
2,15
2,14
2,18
2,15
2,15
2,22
2,20
2,19
2,20
Rottneros
-0,05
Seamless
+0,05
Semcon
-0,25
Sensys
-0,03
Shelton Petr +0,05
Sintercast
-0,75
Softronic B
-0,15
Stockwik
Studsvik
-0,4
Svedbergs
+0,7
Svolder A
Svolder B
Traction
-0,5
Tradedoubler +0,3
Transatl. B
+0,11
Trigon
Uniflex B
+0,4
Venue Retail
-0,5
Vitec Softwa +1,25
Xano B
+1,75
2,25
2,24
2,24
2,24
2,26
2,25
2,24
2,24
2,25
2,26
2,25
2,25
3 år
5 år
2,35
2,34
2,34
2,34
2,31
2,35
2,34
2,34
2,36
2,34
2,35
2,35
2,80
2,72
2,75
2,75
2,73
2,70
2,75
2,75
2,74
2,74
2,73
2,80
BÖRSER VÄRLDEN ÖVER
Lån
2009:2
2010:1
2011:1
2012:1
2013:1
2013:2
2014:1
2014:2
Drag.
13/04
23/02
09/03
16/02
16/03
09/02
02/03
02/02
I år
18
-20
-5
-2
4
MEST OMSATTA
Aktie
SIX Generalindex
OMX Stockholm
OMXS30
OMX Nordic 40
SIX Portf. Ret.
5,25
10,15
51
1
11,65
77,75
6,65
0,02
33,5
30,5
111,5
94,5
96,5
9,55
4,49
0,81
21,4
15,8
132
108,75
5,25
5,6
10,05
12
50,75 53,8
1
1,1
11,65
13,4
77 82,8
6,5
6,7
0,02
33
34,7
30,5
31,5
- 101,3
94
95
96,5 102,8
9,5
10,8
4,5
5
0,81
0,9
21,4
21,9
15
17,8
131,25
132
108,5 106,8
62,4
23
267,5
62,45
24,1
269
62,45
24,1
268
12,5
8,35
144
6,6
6,5
0,8
109,75
4,02
333
117,75
113
2,73
280
3,55
12,55
0,39
2,69
8,05
12,4
8,15
2,85
13,05
0,46
5,75
1,32
57
19
9,9
11,65
11,6
9,65
4
0,01
59
15,4
0,61
2,75
23,1
45,4
0,47
37
110
13,35
6,05
82,5
7,2
43,6
8,15
1,67
3,05
15
0,51
0,94
31,2
4,99
3,8
500
16,1
0,16
3,9
1,55
14,5
10,7
4,58
1,88
44,7
15
44,2
15,6
20,2
6,25
16,2
21,2
8,3
9,55
12,5
13,65
5,1
1,35
8,25
1,95
116,5
13
8,6
145,75
6,85
6,75
0,83
110
4,35
333,5
122,5
113,25
2,77
282
3,8
12,8
0,4
2,75
8,1
13,4
8,45
2,9
13,2
0,47
6
1,37
57,75
19,5
10,05
13,3
11,65
9,75
4,1
0,01
61,25
15,6
0,65
2,8
23,6
45,9
0,51
38,5
111
13,95
6,25
83
7,3
43,7
8,4
1,7
3,14
15,5
0,55
0,98
31,4
5,1
4,2
509
16,6
0,16
4,05
1,71
14,65
10,8
4,95
1,91
45,3
15,2
45
16
20,3
6,35
16,5
21,4
8,4
9,95
12,6
13,9
5,4
1,4
8,5
1,97
118,5
12,95
13,6
11,9
+4 89
2
8,6
10
7
-3 neg
0
145,75 209,5
147
-1
0
0
6,65
7,8
5,8
+11 neg
0
6,7
7,8
6,3
-4
0
0
0,71
0,9
0,7
-16 27
0
110
109 99,5
+3
0
0
4,5
4
+7 neg
0
333,5
333
327
+2
0 20
120 123,5 115,8
+3 38
0
113,25 115,8 112,3
-1 37 8,4
2,77
2,8
2,5
+11 neg
0
280 283,5 275,5
- neg 20
3,55
4
2,5
-1
0
0
12,55
13,2
11
+2
0
0
0,39
0,5
0,2
-3 neg
0
2,8
3,5
2,6
+2 neg
0
8,1
8,4
7,5
+5 neg
0
12,9
13,4
12
+7 neg
0
8,5
10
7,7
-19
0
0
2,9
2,9
2,8
+2 neg
0
13,2
14,7 12,3
-6 neg
0
0,47
0,5
0,4
+6 23 0,01
6
7,5
4,8 +20
0
0
1,36
1,4
1,2
+5 neg
0
58
59
56
0
0
19,5
19
17
+3 neg
0
10,05
12,2
9,7
-16 neg
0
11,65
14,4 10,4
+1 neg
0
11,65
11,9 10,5 +10 neg
0
9,8
9,8
9,2
+4
0
0
4
4,6
3,8
-1 neg
0
0,01
-8
0
0
- 60,3 54,3
+4
0
0
15,6
16
15,1
-1
0
0
0,7
0,6
+9 neg
0
2,8
3,2
2 +37 neg
0
23,1
27,5 21,5
-8 neg
0
45,4
47
40
0
0
0,47
0,7
0,3 +102 neg
0
- 38,2
35 +10
0
0
110
112
110
-1 22
8
14
14,9 13,2
-3
13 1,4
6,25
6,2
5,3 +16 neg
0
82,75 83,8 82,5
-1 40
2
7,2
8,1
6,5
+7 neg
0
43,6
44 35,7 +15 42 1,2
8,45
9,4
7,8
-6 neg
0
1,7
2,1
1,5
-19
0
0
3,05
3,2
3
-1
13 0,1
15,4
15,6 14,2
+5
0
0
0,53
0,6
0,5
-4 neg
0
1,1
0,9
-10 neg
0
31,4
31,5 28,2
+8
71 1,5
5,15
5,5
4,1 +10 neg
0
4,19
4,6
3 +26 neg
0
518
570 470 +14 neg 100
16,7
17 14,9
+1 22 0,5
0,16
0,2
0,1
-1 neg
0
3,9
4,2
3,5
+8 neg
0
1,71
2,2
1,6
-11 neg
0
14,9 13,9
+- neg
0
10,9 10,6
- neg 1,2
4,95
6
4,1
-5
0
0
1,91
2
1,9
-1 neg
0
45,3
48,1 28,6 +58 neg
0
15,2
18
15,1
-13
0
0
45 46,3 43,5
+3 27
0
16
16,2 12,2
+8
0
0
20,3 23,9 18,7
- 10
0
6,35
6,5
6,2
+4 18 0,2
16,3
19,5 14,2 +10 neg
0
21,4
23 20,5
-3 neg
0
8,25
10,2
7,6
+8 neg
0
9,4
10,4
9,2
-9 32
0
12,5
14,1
12
0
0
13,9
14,5 12,9
+9 neg
0
5,1
5
4,9
+3 26 0,07
1,4
1,4
-3
0
0
8,5
9,6
7,3
-7
7
0
1,97
2,1
1,8
+9 65 0,05
- 118,5
115
0
0
5,2
10,05
50,75
1
11,1
77
6,5
0,02
32,6
30
101,25
93,75
96
9,5
4,35
0,8
21
15
131,5
108,5
3,8
8,1
49,7
0,8
10,7
76
6,4
32,5
29,1
101,3
90,3
97
8,7
4,1
0,7
20
14,8
129
98,3
+40
-12
+3
+23
-5
+1
+2
-5
+1
+2
-4
+3
-3
-7
+2
-4
-1
-1
+4
neg
neg
10
neg
10
68
13
0
neg
36
4
4
7
35
neg
neg
29
neg
23
6
-0,2
+0,3
+5
63,5 59,7
23,9
22
268 242,5
0
0
2,5
0
0
1,2
0,45
0
0
1
2,25
2,25
2,45
0,25
0
0
0,7
0
2,75
4
+1 neg 3,33
+6
0 1,32
+10
13 8,27
FIRST NORTH
2 E Group
+0,45
203 Web Grou
+1
Absolent Gro
-1,25
Addvise
+0,15
Advenica
-0,05
Agellis
-0,12
AGES Industr +3,25
Agrokultura
AkeliusRes.P
+0,5
ALM Equity
-2,25
ALM Equity,
-0,25
Amasten
Amasten Hold
Aqeri
-0,05
Arcoma
+0,25
Arctic Gold
-0,01
Auriant Mini +0,05
Avtech Swede
Axichem A
+0,75
Bayn Europe
Betting Prom +0,04
BIMobject
+0,4
Bredband 2
+0,01
Brighter
+0,1
Bringwell
-0,01
Byggmästare
Caperio
+0,6
Cassandra Oi
-0,2
Catella A
-0,55
Catella B
CBTT B
+0,25
Cell Impact
-0,1
ChronTech
Cinnober
Clavister Ho
+0,1
Confidence B
Cortus Energ -0,09
CybAero
-0,3
D. Carnegie
+0,8
Dannemora Mi -0,01
DDM Holding
Delarka
-0,5
Diadrom
-0,15
Diamyd Medic +0,25
DIBS
+0,25
Dignitana
+0,05
DistIT
+1,1
Dome Energy -0,55
Doxa
-0,02
Drillcon
-0,09
Effnetplattf
+0,4
Ellen
+0,01
Empire B
Eolus Vind B
+2,4
EOS Russia
+0,1
EXINI Diagno -0,01
Ferronordic
+29,5
Firefly
+0,7
Forestlight
-0,01
Generic
Genovis
-0,01
Ginger Oil
Ginger Oil P
GWS Producti -0,05
Götenehus
-0,01
Hansa Medica +0,9
Hanza Holdin
-0,7
Header Compr -0,1
Heliospectra
+0,6
Hexatronic
+0,3
Hifab
+0,05
Immune Pharm -1,5
Immunicum
-0,5
Impact Coati
+0,1
Insplanet
-0,3
INTU
-0,35
Invisio
+0,1
InXL Innova.
+0,15
Italeaf SDB
Jays
+0,65
JLT Mobile
-0,01
Kallebäck PI
-
+/- Köp
10 5000
10 5100
5000
15 5045
-45 5030
5050
5 5035
75 5060
Sälj Senast
5010 5000
5115 5080
5050 5005
5170 5060
5095 5035
5100 5100
5065 5040
5190 5190
RÄNTOR
Ränta
+/-
Kurs
% i år
Stibor 3 mån
Statsväxel 5 år
±0
–0,01
0,20
0,03
-23,11
-77,57
Förändring sedan en dag.
RESEVALUTOR
Land
Kod
Köp
Sälj
Eurozonen
USA
Japan
Storbrit.
Schweiz
Danmark
Norge
Island
Australien
Bulgarien
Egypten
Gambia
Kroatien
Israel
Kina
Polen
Ryssland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
DKK
NOK
ISK
AUD
BGN
EGP
GMD
HRK
ILS
CNY
PLN
RUB
ZAR
THB
CZK
TRY
HUF
9,1
7,84
6,64
11,96
8,99
1,22
1,02
0,06
6,47
4,62
1,03
0,17
1,16
1,95
1,26
2,08
0,11
0,67
0,24
0,33
3,41
0,03
9,91
10,1
8,57
11,7
7,25 1378,5
13
7,7
9,74
10,3
1,33
75,3
1,11
90,1
0,07 1526,7
7,11
14,1
5,13
19,5
1,32
75,9
0,22 456,4
1,31
76,4
2,26
44,2
1,41
70,8
2,33
42,9
0,14
724,1
0,75 132,8
0,28 361,8
0,36 274,8
3,87
25,8
0,03 3154,6
100kr
Sälj = det du betalar när du växlar hos Forex.
Köp = det Forex betalar dig när du växlar
tillbaka. Yen, köp/sälj visar pris för 100 Yen.
–0,45%
USA
–0,04%
Brasilien
–1,59%
Ryssland
+1,45%
Indien
+2,07%
Japan
Aktie
+/Kurs I år
0,91 465,10 2,04
0,93 483,49 2,03
1,04 1491,59 1,85
0,56 1428,09 3,20
0,92 1631,15 2,03
XTERNA LISTAN
Nokia
Old Mutual
Pfizer
Nasdaq kl 19
Sedan årsskiftet: -2,2%
INDEX
Kurs
63,15
3,54
107,1
16,71
318,6
PREMIELÅN
BOSTADSLÅN
Långivare
+/-4,32
-2,85
-1,92
-1,76
-1,51
–0,1%
Dow Jones kl 19
Sedan årsskiftet: -2,2%
Produktion: SIX Financial Information och TT
Nyhetsbyrån 08-586 16 410.
Prisbasbelopp: 44 500 kr.
Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00,
Fondbolagens förening: 08-506 98 800.
Börsdag: 20 Januari 2015
Kambi Group
Kancera
Kentima Hold -0,04
Kopparb. Min +0,02
Kopy Goldfie +0,01
LIDDS
+1,15
Lightlab
+0,01
Luxonen SDB
-1,2
Mackmyra
-0,15
Mangold
Matse Holdin
Mavshack
+0,05
Medcap
+0,01
Mindmancer +0,35
Misen Energy +0,2
Modern ekono
myFC Holding
NetJobs
New Nordic
+0,5
Nexam Chemic -0,1
Nexstim
Nicoccino
+0,7
Nischer
+0,04
Nordic Leisu
Nordkom
+0,05
North Chemic
-0,1
Oniva Online -0,05
Online Brand
Oscar Prop.
-1,5
Oscar Proper
+1
Pallas
+0,1
Paradox Ente
Petrogrand
-0,08
Phone Family
Pilum
-0,3
Pledpharma
+0,7
Polyplank
PowerCell Sw
Precio Syst
Precomp Solu +0,49
Prime Liv. P
Rasta
-0,01
Rehact B
+0,02
Rusforest
-0,03
SAPIAB
Scandbook
Scandi. Envi
-0,2
Scandidos
-0,25
Shamaran
+0,06
SJR
Skåne-Möllan
Skånska Ener
-0,3
Smarteq B
Sportamore
+0,5
Sprint Biosc
+0,1
Starbreeze
Stille
-0,8
Stresscompan +0,02
Tagmaster B
-0,01
Tobin Prop P
Trustbuddy
+0,02
Unlimited Tr
-0,3
VA Automotiv -0,15
Verisec
-0,6
Wesc
+0,01
West Intern. +0,06
Vigmed
-0,15
Vinovo
Wise Group
Xvivo
+0,4
Zeta Display -0,09
Zinzino B
-
omsatt i milj. ändring kurs
H&M B
Swedbank A
Nordea Bank
Volvo B
Ericsson B
77,5
7,8
1,91
0,26
0,45
9,05
0,65
37
9,5
179
10,8
6,2
2,25
6,2
6,35
4,05
5,85
0,64
27
10,7
49
21,8
0,96
2,5
8,4
4,9
11,55
0,22
255
27,3
0,8
0,27
4,21
1
10,1
25,6
4,35
6,25
9,25
3,71
98,75
0,35
2,3
1,36
105,5
11,25
6,5
6,25
0,78
116
300,5
50
0,13
41,7
11,75
7,45
11,5
3,47
0,7
113
0,83
21
4,44
42,1
2,17
2,95
9,55
1,71
1,13
38,6
2,9
23
78
7,9
2,14
0,35
0,47
9,1
0,66
37,9
9,6
185
11,25
6,3
2,29
6,45
6,75
4,08
6,05
0,85
27,5
11,15
51
22,4
1
2,55
8,5
5,1
11,7
0,31
258,5
27,7
1
0,33
4,4
1,1
10,2
25,9
4,5
6,3
9,5
4,29
99,75
0,37
2,32
1,37
106
11,65
6,65
6,45
0,79
116,25
312
50,5
0,14
42
12,2
7,5
12
3,49
0,72
113,5
0,89
21,9
4,62
42,3
2,31
3,13
9,65
1,8
1,15
39
3
24
1,55
3,86
2,65
8,85
0,16
115
4,25
0,6
16,5
1,75
4
2,74
9,3
0,18
117,5
4,4
0,62
17
2995,35
1192,10
1107,18
1005,12
993,02
0,60
1,18
1,31
1,27
2,19
335,10
188,40
92,70
92,05
100,40
78
82
7,9
10
2,08
2,9
0,32
0,5
0,46
0,5
9,05
8,3
0,65
0,8
36,5
40
9,5
10
182
10,8
13,1
6,3
7,2
2,5
2,26
6,4
7,5
6,35
7,9
4
4,2
6,4
5,95
0,9
27,5
27,7
10,7
12,2
- 59,3
22,4
32
0,96
1,1
2,7
8,5
8,7
5
5,1
11,7
12,9
0,3
255 260,5
27,7
28,1
0,9
0,9
0,33
0,3
4,39
4,9
1
1,4
10,1
11,8
26 28,2
4,35
6
6,3
7,4
9,7
4,29
4,5
- 100,5
0,37
0,4
2,32
2,5
1,37
1,4
106 107,5
11,4
6,55
8
6,25
7,5
0,79
0,8
116 116,5
- 319,5
49,5
53
0,14
0,2
41,7 48,6
12,2
13,4
7,45
8,2
12
12,8
3,47
4
0,71
0,8
113 114,5
0,89
1,4
21
22
4,62
4,9
42,1
43,1
2,31
2,5
2,96
3,4
10,3
9,65
2,3
1,15
1,2
39
41,8
2,9
4
23
27
76
5,5
2
0,3
0,4
6,4
0,6
35
9,2
182
10,8
4
2
5,5
6,1
3,8
5,3
0,6
23,4
10,4
50
21,4
0,9
2,2
8,2
4,5
10,8
0,3
250
26,4
0,8
0,3
4
0,7
10
24,3
4,3
5,9
9,3
3,8
97,5
0,3
2,1
1,2
102
10,9
6,5
6
0,7
99,3
276
48,5
0,1
40,1
11
7,3
9,6
2,9
0,7
111,3
0,8
19,2
4,3
41,9
2
2,7
9,1
1,7
1,1
33,5
2,6
22,9
+3
+40
+3
-28
+7
+44
-14
-8
+3
+2
-2
+47
-3
+21
-7
+5
+1
-14
+18
-7
-14
-15
-13
+16
+3
+11
-2
+3
+2
+1
+5
+6
+18
-1
+4
-12
-2
+3
-3
+2
-2
-10
-2
-16
-16
+4
+15
+4
-4
-5
-13
-9
-2
+26
-11
+13
-1
-28
+9
-6
-2
-6
+-2
-27
+8
+14
-1
-
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
0
0
neg
0
26
0
0
0
neg
0
10
0
neg
0
4
0
0
0
0
0
neg
0
29
0
neg
0
0
0
0
0
19
0
2
0
8 0,5
2
0
2
0
neg
0
67 24
7
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
26 0,5
neg
0
0 8,5
9 0,13
neg
0
neg
0
0
0
14 0,5
0
0
neg
0
neg
0
24 4,5
29
14
19 2,8
0
0
neg
0
0
0
9
0
17
1
0
0
70
0
0 11,5
neg
0
45
1
0
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
23 0,03
94
0
neg
0
70 0,1
4
2,74
9,35
0,18
118
4,25
0,61
16,6
1,5
4
2,4
8,3
0,1
108
4
0,5
12,5
-12
-27
+2
+11
-10
+7
-13
+22
+29
neg
neg
neg
9
neg
10
neg
neg
16
NGM EQUITY
AIK Fotboll
Crown Energy
Glycorex B
-0,04
Guideline Ge
-0,15
LifeAssays B +0,02
NGS Group
+2
Obducat B
-0,3
Paynova
-0,01
SBC
-0,6
1,8
6,5
2,9
10,9
0,2
117
4,9
0,8
17,6
0
0
0
0,3
0
3
0
0
2
AKTIETORGET
Aktie
+/- köp sälj sen.
bet.
A1M Pharma+0,63 5,05
Abelco
+0,3 2,8
Accelerato
1,13
AHA World -0,11 2,58
Alpha Heli -0,01 0,84
Alteco Med -0,26 3,91
Ambia Trad
15
Amhult 2 B +0,4 46,4
Amnode
-0,1 4,1
Angler Gam -0,02 1,29
AQ Group
+0,5 82,75
Arc Arom P
40,7
Archelon B +0,02 0,09
Arocell
+0,05
6
Axonkids
-0,9 5,05
Bahnhof B +1,5 98,75
Beowulf SD
0,15
Biotech-lg +0,01 0,16
Botnia Exp +0,02 0,66
BrainCool -0,16 4,77
Caucasus O -0,02 0,34
Cherry B
+0,5 33
Clinical L +0,05 9,65
Community
0,1
ConPharm A
0,98
ConPharm B-0,04 0,7
Consensus
0,07
C Security -0,18 1,3
CWS Comf.
0,5
Deflamo B -0,07 0,72
Delta Mine +0,01 0,24
Dentware
1,91
DexTech Me -0,2 22,6
EasyFill B
+0,1 2,2
Ecoclime C -0,06 2,9
Ecomb
+0,09 1,75
EcoRub B
-0,15 3,25
Elverket V
35,6
Emotra
-0,3 16,2
Envirologi
3
Enzymatica
12,25
EQL Pharma+0,23 4,03
Euris B
0,31
Eurocine V +0,55
12
Eurocon
3,24
Follicum
+0,2 6,2
FX Interna
1,03
Gabather
-0,2 6,75
Genesis-IT
5,2
Greater Th
6,7
Gripen Oil
0,17
Gullberg&J
3,04
H1 Communi
1,9
HomeMaid B
7,35
HQ
0,77
IDL Biotec
1,67
Igrene
+0,4 8,5
Interfox R +0,16 1,6
Jojka Com. -0,2 3,2
Josab Int. -0,45 7,8
Klick Data
-1,7 13,35
Latvian Fo -0,15 7,4
Lovisagruv +2,6 33,3
Lucent Oil -0,36 4,02
Massolit B -0,04 1,62
5,15
2,9
1,24
2,68
0,87
3,95
17,5
47,9
4,15
1,37
83
42
0,1
6,25
5,5
99
0,17
0,18
0,69
4,8
0,37
33,5
9,8
0,11
1,25
0,74
0,12
1,45
0,9
0,87
0,25
2,59
23
2,5
3,05
1,79
3,36
37
16,4
3,35
12,35
4,05
0,46
12,4
3,4
6,55
1,2
6,9
6,1
6,9
0,17
3,19
1,97
7,4
0,8
1,8
9,9
1,75
3,3
8
14
7,6
35
4,26
1,7
5,15
2,8
2,48
0,87
3,89
15
47,9
4,05
1,26
83
41
0,1
6,25
5,05
99
0,17
0,18
0,69
4,79
0,34
33,5
9,8
0,11
0,71
0,12
1,31
0,7
0,25
23,3
2,5
3,04
1,79
3,25
16,4
12,35
4,03
12,4
3,4
6,5
6,9
0,17
1,97
7,35
0,8
9,9
1,75
3,3
7,95
14
7,35
35,9
4,26
1,61
Medfield
-0,2 12,2
MedicPen -0,06 0,71
Medirox A +0,3 12,75
Medirox B
-0,4
12
MediRätt B +0,33 1,71
Micropos M -0,04 3,05
Miris Hold
0,07
Mobile Loy
0,19
Moretime
0,96
Motion Dis
4,76
Mr Green &
34,7
Net Gaming
0,5
New Equity
9
NFO Drives +0,01 0,48
Nordic Cam +0,5 18
Novus Grou -0,01 3,04
Oboya B
12
Optifreeze
-0,1 12,35
Orasolv
+0,01 0,34
Ortoma B
+0,3 8,55
Parans S L +0,1 2,4
Peptonic M
9,6
Ph.Lundens +1,05 7,85
Phase Holo +0,6 9,35
PromikBook+0,03 0,32
ProstaLund +0,65 7,7
QBNK Holdi -0,13 1,7
Railcare G -0,75 89
Real Heart +0,06 3,3
Recyctec B
25,7
Respirator +0,03 0,37
RLS Global +0,28 2,4
Robert Fri
0,09
Rootfruit
-0,7
13
Safe at Se -0,9 10,2
Saniona
8,5
Sealwacs
+2,1 4,28
SensoDetec
4,18
Senzime
5,75
Serstech
-0,2
5
Sivers IMA
-0,1 8,5
Spago Nano +0,75 10,45
Star Vault +0,04 0,56
Stureguld -0,04 0,13
SwitchCore
2,51
SwitchCore +0,01 2,05
SyntheticM
+1 55,5
Taurus Ene -0,01 1,15
TiksPac
+0,13 3,66
Transferat
0,36
Transferat
0,49
Traveas A +0,07 0,84
True Headi -0,01 1,22
United Med -0,02 0,26
US Energy +0,05 0,32
Vendator B
0,6
Vindico Se +0,09 1,11
Vivoline M -0,12 3,71
WntResearc +0,1 32
Wonderful
6
Xtranet Gr
0,7
Yield Life +0,31 3,1
Zenicor
+0,15 10,15
Cefour W & +0,01 0,1
Chall. Mob +0,08 0,22
Koggbron F +0,01 0,11
Oden Contr
0,65
12,55
0,75
13
12,1
1,84
3,09
0,07
0,2
1,1
4,99
35
0,51
9,5
0,5
18,5
3,14
14
12,4
0,35
8,7
2,45
10,3
7,95
9,5
0,35
7,9
1,77
90
3,4
25,9
0,38
2,78
0,09
13,6
11
8,9
4,6
4,28
7,75
5,25
8,8
11
0,58
0,13
2,95
2,12
62
1,18
3,88
0,71
0,77
0,87
1,27
0,28
0,38
0,77
1,17
3,83
32,1
11
0,81
4
10,2
0,12
0,22
0,12
0,79
12,5
0,75
13
12,1
1,83
3,05
0,07
0,2
35
9,5
0,5
18,5
3,14
14
12,4
0,35
8,7
2,4
8
9,45
0,35
7,9
1,76
89
3,4
25,9
0,38
2,78
0,09
13,6
10,2
4,6
5,2
8,8
11
0,6
0,13
2,52
2,1
62
1,14
3,74
0,88
1,26
0,26
0,38
1,17
3,83
32,1
3,9
10,2
0,11
0,22
0,11
EKONOMI
ONSDAG 21 JANUARI 2015
FONDER
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
Aktie-Ansvar
•Avkastning
113,12
•Europa
0,3 106,45
FondSelect* 2,2 227,51
Graal*
141,56
Graal Aktie*
0,2 113,76
Graal Kvant* 0,3 129,57
Graal Off.*
-0,2
61,19
Graal T. 2xL* 0,6 104,28
Graal Total*
0,3 108,46
Graal Trend* 0,2 107,71
Peritus*
0,7 112,73
Saxxum Aktiv* 0,5 117,44
•Sverige
0,3 411,78
Aktiespararna
•Topp Sv.
1
Alfred Berg
•Akt.Global Q*
1
•Akt.Norge*
2
•Aktiv*
1,9
•BestSelect*
1,6
•Fastighet No 1,2
•Obl Plus
•Obligasjon* -0,4
•Obligationsf 0,1
Pengemarkd* -0,4
•Penningmarkn
•Ryssland
0,6
•Sverige Plus 1,2
Allra
3
6
4
2
5
1
1
13,64
2
351,85 3
642,39 4
987,07 4
354,44 3
207,66 5
968,66 1
121,99 -1
991,93
102,98
1008,84
262,66 6
62,22 2
•Strat. Försi
0,1 117,83
•Strat. Lagom 0,3 141,44
•Strat. Modig 0,3 148,38
1
3
3
•Aktief. Mix
•Asien SH
•Balansfond
•Europa
•Global
•Nordamerika
•Rtf kort
•Rtf lång
•Räntef. Mix
•Småbolag
•Sverige
•Världen
1
5
1
5
3
2
AMF
0,3 161,58
1,1 148,43
0,4 227,84
0,6 157,78
1,6 118,89
1,4 156,17
112,83
139,49
114,48
0,8 364,51
0,8 438,8
0,6 281,81
Amundi Funds
Asia ex Japa* -0,8
•Glb Gold Min* 0,4
1
1
2
1
2
118,98 4
36,94 23
Ancoria Insurance
Emerging Mar 0,7
31,01 3
Fastighet
1
41,95 4
Finans
0,9 95,47 -5
Index Sve
0,5 464,43
Indien
0,4
185,3 12
Kina
-2,2 168,09 6
Ny Energi
0,8 50,72
Offensiv
0,5 129,06 1
Ryssland
1,4 28,57
Råvarufond -0,2
76,14 -1
Småbolagfond 0,8 187,43 2
Sparfonden 0,2 147,59
Strategy
0,4 127,19
Sverige
0,9 183,33
Thailand
0,8 221,78 6
USA
0,6 187,49
Atlant Fonder
Atlant Stabi*
Edge*
Explora*
Sharp*
1313,64
1,2 5032,52
0,3 1640,97
0,4 1586,09
1
FiF Avanza10* 0,5 152,35
FiF Avanza50* 0,3 125,71
FiF Avanza75* 0,4 138,52
FiF+BlackRoc* 0,3 112,05
FiF+East Cap* -0,5 106,43
FiF+SKAGEN* 0,5 123,73
•ZERO
1 178,61
3
1
2
1
4
2
2
1
Avanza Fonder
BankInvest
NewEMEq*
Banque de Luxembourg
-0,3
1,2
0,3
0,3
0,2
0,7
0,1
0,6
5352,15
5862,78
1385,1
1631,55
2169,77
886,18
571,96
534,29
4
•AsiaGrowth
Australia
•East Europea
•Europa
EuroSelect
•Global Em
•HongK.Chin
•Latin Americ
Pacific
0,9 69,62
0,7 109,89
0,5 66,03
1,5
48,3
1,5
2410
0,8 30,67
2,1 921,75
0,3
34,61
0,6 185,69
6
2
5
4
4
4
4
2
4
Baring
BlackRock
AsiaDragon* -0,8
•Emerg Mkts* -0,3
•EmergEurop* 1,4
Eur.Gro.Fd*
2,3
•EuroMarket* 2,7
*
0,7
•GlblSmCp
•Glob Alloc*
0,4
Global Opp*
1
0,4
•India*
•Japan opps*
•Latin Am*
0,3
•New Energy* 1,2
*
Pacifi Equ
-0,8
•US Bas Val*
1,1
1
•US Opp*
*
•W. Energy
1,7
•W. Financl*
1,1
0,4
•W.Gold*
•W.Healthsc* 1,6
•World Mining* 0,7
•WorldTechA* 0,8
Carnegie AM
Biotechnolog 2,3
•EastEurope 0,9
•European
0,3
Glob Healthc -0,7
•Medical
-0,3
•NordicMarket 0,5
•Sv K Ränta -0,1
Swe Large Ca 0,6
SwedishSmCap0,5
•Worldwide
1
•WorldWide As 0,7
•WWEthical
1
*
32,53
28,97
78,65
32,24
22,84
85,57
49,87
41,56
29,97
46,11
62,73
7,55
32,22
72,28
182,91
20,11
20,69
28,78
34,33
33,2
17,13
•Afrika
•Asia
0,3
1,2
2
5
3
3
4
5
4
3
3
4
5
3
2
10
3
2
1
3
-1
1
-1
-1
19
6
-2
1
33,25
211,75
197,13
303,13
959,76
1046,66
137,9
170,7
205,73
824,96
1076,12
143,52
2
3
4
8
4
10,76
178,86
8
Carnegie Fonder
Sen. ändr. NAV % i år
•CorpBond*
386,33
•Emerg.Market 0,8 22,08 5
•Indien
1,5 408,71 15
•Likviditet
1210,25
•Obligation
1146,27 1
•Ryssland
0,8
37,81 4
•Småbolag
0,2 202,83 2
•Strategi A
0,5 1007,12 1
0,4 4020,89
Strategy A*
•Sverige
0,9 1960,97 2
1,1 20,64
SvSelect*
Case AM
Case*
Fair Play*
Safe Play*
0,5
0,7
0,1
Catella
•Avkast
Balanserad
0,5
CorporateBFR* -0,1
0,7
Fokus*
Hedge
*
NordicLS Eq -0,4
•NordicTiger* 1,9
•Reavinst
0,8
•Småbolagsfon 1,1
•SveIndex A 0,9
SveIndex B
0,9
CB Fonder
•EuQuaSicA
•SaveEarthR*
8
4
5
6
8
4
127,63
120,42
120,74
2
1
127,34
142,9 1
121,16
1195,47 -1
162,9
116,23 1
131,1 3
368,39
362 2
306,66 2
1467,81 2
1,3
1,7
91,65
13,39
5
3
•Avkastning A
Focus
0,6
-0,5
Global*
•SRI Sverige 0,4
•World 0-50 A* 0,2
•World AssSel* 0,3
•World Wide A* 0,3
114,93
148,33
85,94
159,11
117,12
117,63
197,32
2
2
2
1
1
1
Cicero Fonder
Coeli Fonder
Ekv. Absolut*
Ekv. GlbMegT*
Ekv. Total*
Ekv. Trygghe*
Multihedg2xL*
Multihedge*
Norrsken*
Power*
Sel Sverige*
Select Brasi*
Spektrum*
0,2
0,8
-1,6
0,2
10,86
12,43 1
24,1 2
13,38
8,54 1
9,84 1
11,51
8,95 1
19,82 3
7,84 -3
12,41 2
•Aktiv Förm.
1
Danish Mortg 0,2
•East Eu Co
0,1
Eur Bond A
0,3
Eur Focus
1,1
Eur High D
0,7
Eur Sm Cap
0,9
Gl Cor Bond
0,4
•Gl Cor Bond 0,1
Gl Em Mar
-0,4
Gl Em Mar SC -0,4
0,1
•Gl Index*
•Gl StockP
0,5
Gr China
2
•HorisontAkti 1,1
•HorisontBal 0,7
•HorisontFörs 0,5
•HorisontRänt 0,1
India
0,5
Japan
1,5
Nordic
1,5
*
0,1
•SRI Global
•Sve Likv
•Sve Obl
Sve Räntef
•Sve/Eur
1,3
•Sverige
1,6
•Sverige Fok
1,6
Trans-Balkan 0,3
•Utland
1
2694,21
150,33 1
466,45 -1
187,45
150,06 4
242,18 3
424,53 1
343,37 -1
151,79
605,99 5
291,52 4
1128,69 2
177,8 2
490,72 8
204,43 2
179,23 1
156,58 1
114,4 1
558,95 14
189,13 5
636,09 2
114,34 2
1168,71
1124,54 1
137,61 1
187,93 2
3216,84
159,6 2
60,26 2
150,47 4
1,1
0,6
0,2
0,1
Danske Invest
Didner & Gerge
•America
•Europe*
•Global30*
•Global50*
•Global75*
•Horizon*
ShortEUR
ShortUSD
*
Fond
Vinnare 1 dag
•Aktie Sv.
•Global
Small & Micr
•Småbolag
DNB
0,8 2073,32
0,5 180,14
0,6 110,61
-0,1 448,57
•Asian SmCap 1,2
•China Centur 2,2
ECO AbsRetur -1,1
•Far East
0,9
0,6
Finans*
•FRN-fond
•Företagsobl.
•Glob Emerg S 0,4
•Global SRI* 0,6
•HealthCare* 1,8
•India
1,1
•Lärarf. 21-4 0,6
•Lärarf. 45-5 0,5
•Lärarf. 59+
0,2
•Navigator
0,8
*
0,5
•Private Eq
•Realränte
0,2
RenewEnerg* 0,2
•Scandinavia 1,3
•SEK Long Bon
•SEK Short Bo
Småb. Norge* 0,8
•Småbolag
0,3
Sve Koncis
0,8
•Swe Micro
0,7
•Sverige
0,7
Technology* 0,7
0,7
Telecom*
TMT AbsRetur -0,3
•Utland
1,9
•Östeuropa* -0,3
East Capital
3
3
4
57,71 6
817,44 3
1035,76 -1
42,32 5
737,26 -3
105,4
114,82
20,5 3
30,97 1
230,08 8
1398,93 11
17,77 2
16,49 2
14,1 1
800,47
1044,35 1
112,86 1
818,23 1
32,3 2
53,46 1
27,34
439,41 3
2362,51 3
159,76 1
577,12 3
141,23 2
2343,72
160,06 5
1126,58
252,26 2
173,79 1
•Balkan
0,2
14,26 1
•Baltikum
0,3
51,16 1
•China A
2,1 128,49 8
•EmergAsiaA 1,3 125,19 8
•Ryssland
-0,4 662,38
•Turkiet
0,5
11,28 10
•Östeuropa
0,1
27,12 2
Enter Fonder
•Maximal
Select Pro
•Sverige
Sverige Pro
0,9 1303,46
0,8 3196,72
0,8 1946,93
0,8 2354,06
2
2
3
2
eTurn*
1,4 123,47
Fondväljaren* 0,6 128,04
Transp. Fond* 0,7 117,56
3
4
1
•Europe*
•FIN Select*
•FinlandMix*
4
4
2
eTurn
Evli Fondbolag
1,9
2,5
1,8
104,2
26,09
6,83
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Global *
Global AssAl*
•Ryssland*
•Småbolag
•Sverige Akti
•Sverige Sele
F&C
0,9
-0,1
0,1
0,4
0,8
0,6
•Europ. Eq*
0,2
FC RespGEA* 0,9
•Glob Emerg$* 0,1
Indian*
-1
•Japan Eqty*
LatAmIGBP*
*
•USSmCompA 1,8
1417,07
1043,79
87,75
2622,69
1244,3
1353,38
4
1
1
3
2
2
17,1 2
14,74 2
21,25 4
18,81
24,84 3
78,28 -1
145,27
Fidelity International
America*
0,5
AmericanGr* 0,6
*
-0,6
Asean
AsiaSpeSit* -1,2
-0,4
Australia*
1
ChinaConsu*
*
ChinaFocus -4,2
0,6
Cons Ind*
EMEA A-USD* 0,2
Emerg Asia A* -1,3
Emerg Mark* -0,7
1,4
EurDynGrth*
EurHiYieSk*
1,4
Euro Ba*
1,5
EuroBlue*
1
EuroGrowth*
1
EuroLarger*
1,6
Europ Aggr*
EuroSmComp* 0,6
1,5
EuStoxx 50*
0,4
FF Glob.Gr*
*
0,5
FinancServ
1,2
France*
1,4
Germany*
Glob Prpty*
0,1
GlobFocus*
GreatChina* -2,6
HealthCare* 0,9
2
Iberia*
IndiaFocus* -0,4
-0,9
Indonesia*
0,7
Industrial*
0,4
Internat’l*
2,3
Italy*
Jap SmComp* -0,7
-0,8
Japan*
JapanAdvan* -0,7
*
-0,3
Korea
Latin Amer* -0,1
-0,4
Malaysia*
MAStratAAc* 0,7
1,5
Nordic*
-1,9
Pacific*
*
-1,4
SE Asia
-0,7
Singapore*
Sterl Bond*
0,2
Switzerl*
-0,2
Taiwan*
Technology* 0,6
0,6
Telecom*
0,2
Thailand*
1
United*
US High Yd* -0,1
*
-0,4
USD Bond
0,7
World*
FIM Fonder
1
0,3
8,71 1
36,91 1
31,98 2
37,31 5
51,5 3
14,1 1
51,57 3
40,97 3
13,69 3
19,03 7
23,52 5
39,59 3
246,9
16,89 2
20,53 3
13,25 4
41,72 4
16,32 4
35,82 1
9,84 2
23,74 2
26,65
45,29 3
41,53 5
15,31 8
50,86 2
170,3 3
35,69 6
61,92 4
40,03 11
26,93
41,21
45,93 2
32,04 3
1704 5
170,8 4
26453 4
17,53 6
32,12
46,04 2
13,32 2
869,2 1
27,86 3
6,91 3
52,92 3
0,34 4
48,74 6
10,3 4
11,72
10,55 5
49,79 7
2,56 2
12,06 4
7,15 6
16,75 1
Balanserad*
BioMed*
•Brands*
•Brazil*
•BRIC+*
•BRIC+ SC*
Euro*
•Europa*
•EuropaSmå*
•Fenno*
•GlobalA*
GlobalK*
GlobalT*
•India*
Kap 100*
Kap 30*
Kap 70*
•Nordic*
•Russia*
Russia SC*
•Sahara*
•USA*
19,22 2
15,85 7
24,04 2
17,91 -1
12,61 4
8,75 3
35,56 1
12,14 3
49,38 2
189,49 2
9,54 1
1362,84 1
805,01 1
55,58 9
12,38 3
15,48 1
15,46 2
20,85 1
34,72 1
1,79 -3
20,81 6
21,27 1
-2,1
-2,4
-0,8
0,9
1,3
1,9
2,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,4
1,9
-0,8
0,3
0,7
-0,3
AsiaPacifA
EmergMktsA
•GlobalOppA
•ResourcesA
1,2
1,1
1
1,2
10,05
6,22
2,99
2,35
7
4
5
•Asienfond
1,2
•Europa
0,4
•Framtid
1,5
•Förvaltning 0,4
•GlobAktier
0,4
Idrott
0,5
•Japan
1,6
•LO Obligatio
•LO Sverige
0,7
•LO Världen
1,6
•LO Västfonde 0,7
•Obligation
•Penningmarkn
•Sverige
0,7
•TjmOblig
•TjmSverige
0,7
•TjmVärlden
1,6
•USA
1,4
175,93
233,82
49,52
302,46
94,15
304,34
76,84
133,27
252,89
119,49
266,26
165,89
121,14
607,94
133
161,32
97,79
361,55
7
4
2
2
4
2
5
1
1
2
1
1
0,9 54,65
2 121,77
0,7 242,44
1,1 133,35
1,3
221,6
1,6 119,29
3
4
2
4
3
4
First State Investments
Folksam Fond
Fondita
•2000+
•Equity
•Eu Small Cap
•Eu. Top Pick
•NMC
•NordicSCap
Fondmarknaden.se
1
1
1
2
1
•FondmGlEdge*
110,06
Asian Growth* -0,7
-0,6
BrazilOpp*
-1,9
BRIC*
*
-2,4
China
Glob. Tot Re* -0,2
0,6
•India*
1,9
Korea*
Latin Americ* -2,2
MENA A Acc $* 0,3
Mut Eu. A A.* 1,9
MutualEurope* 1,7
Templ. Globa* -0,1
34,82 4
10,21 2
13,77 5
22,43 2
12,76
33,56 10
5,2 3
55,24
6,75 6
16,35 1
22,89 1
37,02 2
Franklin Templeton
2,19%
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
GodFond
•GodFondS & V 0,6
196,47
•Basfonden A*
•Kina 130/30*
•Småbolag*
•Sverige 130/*
Trend 100*
Trend 50*
119,42
109,3
161,35
132,37
132,13
114,05
Granit Fonder
0,1
-3,3
0,8
0,4
0,4
0,3
Gustavia Fonder
•Balkan
210,32
•EnergRåvaror* 0,7 55,75
•Global
1,6 133,58
1,1 55,84
•Kazak*
•Ny Teknik
2 154,21
•Ryssland
-0,5 42,07
•Småbolag
0,3 285,03
•Sverige
0,8 370,5
Handelsbanken
AbsolRetur
•Amerika
•AmSmåbolag
Asienfond
Balans50
Brasilien
Euro Ränta
•Europa
EuropaAggr*
•EuropaIndx
EuropaSel
Finland
•Flerm.fond
Företagsob.
•Gl Ind Cri
•Global
Global Tema
GlobSelectiv
Hedge
Hållbar Ener
•Indienfonden
•IT-fond
•Japan
•Kinafond
2,14%
China Centur
DNB
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
2
0,8
ThaiEq*
Turkey Equit* 0,3
19,36
28,48
6
7
2
Modig
Måttlig
Varlig
0,7
0,4
0,2
153,44
132,6
118,44
3
2
1
FBP 0-100*
0,4
FBP 0-100 SE* 0,1
FBP 0-40 SEB*
0,2
•FBP 0-50*
FBP 0-80 SEB* 0,1
•FBP Opp Flex* 0,8
•FBP Pens Var* 0,6
FBP WWO SEB*0,5
•Global Brand* 0,2
•Sunrise*
•Sverige Flex* 0,5
•World Wide* 0,7
93,65
123,88
108,41
102,33
113,64
122,13
115,53
126,82
173,92
105,14
152,64
83,03
3
4
2
2
3
6
5
5
5
Fondguide Ba*
Fondguide Of*
GuideAktGl *
GuideAktSv *
GuideHedg2 *
GuideHedge *
GuideTillv *
GuidFtgObl*
98,82
130,41
149,05
154,48
99,05
117,99
166,23
61,79
2
1
1
2
3
5
2
1
103
1,2 574,77 1
1 504,11 1
1 431,73 7
0,5 160,17
-0,1 75,42 -1
0,1 1867,14
0,4 316,44 4
90,95
0,5 93,53 4
1,6 229,95 5
0,7
51,65 4
0,4 223,32 1
124,74 1
1,4 181,48 3
0,3 333,51 3
0,6 1028,95 2
1,5 156,21 3
0,1 105,62
0,7 120,69 2
1,9 160,63 12
1,5 57,09 1
1,6 58,38 5
1,2 127,03 7
ICA Banken
IKC Fonder
Indecap
0,5
0,5
0,9
0,4
Insiderfonder
Hedge*
0,2
•Inside Asien* -0,4
•Inside Austr* 0,4
•Inside Canad* 0,3
•Inside Swede* 0,7
•Inside USA* -0,2
2,13%
HongK.Chin
Baring
3
3
2
3
1
5
119,74 3
116,3 5
125,62 3
153,63 -1
146,13 1
171,14 2
J.P.Morgan Asset Man.
130/30Aac$* -0,1 187,56
•China Adis $* -4 49,37 2
Eu Liq A
0,1 13016,3
•EUR GbBa Aac*-0,5 1647,21 -1
0,8 55,83 3
Eur SC Adi*
2
45,15 4
Euro Eq Adi*
Gb CapAp Aac*-0,6 162,52
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Genesis*
-0,1 103,05
•Stra. Balans* 0,3 139,28
•Stra. Nya Ma* -0,2 104,6
165,2
•Stra. Offens* 0,6
•Stra. Sve/Vä* 0,4 145,89
•Stra. Tryggh* 0,2 120,34
•Stra. Världe* 0,4 149,36
•Svenska Akti* 0,6 267,02
NE Kapförv.
NE Select*
NE Strategy*
NE Sweden
Nordea
1,7 1055,86
1 1462,96
0,5 188,62
Afrikafond*
0,1
141,4
Alfa
0,1 804,25
Asian
1,1 2996,86
Avanti
0,4
1,24
Brazilian Eq* -0,4 318,91
Donation
0,3 133,45
Eastern Euro -0,1 189,83
Emerg Cons.* 0,5 184,11
EmMaSmCap* -0,4 793,47
1,1 4538,79
Eu Sm&Mid*
EuroHiYield* 0,1 278,94
*
Europ Opport 1,6 95,86
•Europe
0,6 12159,54
49,51
EurValue EUR* 3,1
•Far East
0,9 187,33
Far East Eq* -0,7 20,65
Futura
0,3 489,29
•Gen 40-tal* 0,5 83,27
•Gen 50-tal
0,2 94,83
•Gen 60-tal
0,5
99,12
•Gen 70-tal
0,5 100,24
•Gen 80-tal
0,5 95,76
0,1 77,08
•Gen Senior*
•Glob Tillv
0,6 192,74
*
0,7
17,48
Glob Value
-0,1
2,74
•Global*
Global D.utd
1,2 129,15
Global Div.
1,2 134,71
0,8 164,46
Global Val*
749,97
GlobalSmCap*
159,1
GlobCorSEK* 0,2
1
1
3
2
2
1
2
1
2
2
7
3
1
5
3
4
2
4
4
2
7
5
2
1
1
2
2
2
5
1
1
3
3
3
1
3
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Jap Sm Cap* -0,2
7498
Lat Americ* -1,9 557,9
0,9 209,98
ST Euro*
Pictet
•Biotech-R*
2,5
CHF Liq-Pc
0,4
1,1
•DigiCom-R*
•East.Eur-R* -0,2
•Em.Mkts-R
1,1
EurEqSel-P*
1,1
1
Generic-Pc*
1
•Generics-R*
•Gr.China-R
1,4
IndianEq P
2,1
Japan Eq P
1,6
RussEqPcap* -0,5
•Russian Eq-R* -0,5
1,1
•Security-R*
1,1
SecurityPc*
SmCapEu-Pc* 1,1
*
1,7
USEqSel P
1,7
USEqSel R*
0,7
•Water R*
RAM Active Investments
Rhenman & Partners
IC1 EUR*
RC1 SEK*
RC2 SEK*
SOS Barnbyar räddar föräldralösa
barn och hjälper de mest utsatta.
Stöd oss med en minnesgåva på
sos-barnbyar.se eller ring
08-545 832 08.
W W W� S H O P P I A � S E
Kortränta
Kortränte Me
•Latinameri -0,1
•Lux Far East 1,2
Långränta
•Läkemedel
1,5
Managed
0,8
Mega Sve
0,7
•MSCI USA
1,3
MultAssetH 0,6
MultAssetL
0,3
MultAssetM 0,4
•Norden
0,4
NordenAggr 0,5
NordenSel
0,6
•NordiskaSmåb0,6
Norge
0,8
Offensiv100
1
•Pens.40 Prem 0,3
•Pens.50 Prem 0,4
•Pens.60 Prem 0,7
•Pens.70 Prem 0,7
•Pens.80 Prem 0,7
Pension Akti 0,7
Pension Akti
1
Pension Akti
1
Pension Akti
1
Potenti75
0,8
Realräntef.
0,1
•Rysslandsfon -1,1
•Råvarufond -0,3
SBC Bo
0,8
Stabil25
0,3
•Sv Ind Cri
0,7
Sv/Världen
0,6
SveIndex
0,7
•Sverige
0,8
•Sverige OMXS 0,8
SveSel
0,8
•SveSmå
0,5
•Tillväxt
0,8
•Östeuropa -0,7
HealthInvest
104,56
145,52
251,92 1
12,61 7
114,03 1
152,46 7
1,76 2
190,13 2
220,94 2
142,73
118,92
128,91
829,22 3
131,36 2
245,41 4
599,06 3
838,65 6
205,08
119,24 1
136,37 1
151,68 1
151,87 1
151,91 1
156,6
168,64
168,7
169,88
152,16
110,66 1
39,84 1
88,17 -3
802,93 2
136,35
201,22 2
245,89 2
8221,71 2
1489,49 2
178,28 2
266,04 3
957,56 2
236,85 5
322,26 3
•Asia
MicroCap*
Value A
•Value B
1,2
153,2
0,8 146,55
1,7 386,79
1,6 142,76
6
•Global*
•Norden*
•Norge*
Rurik*
0,5 176,69
1,4 267,08
0,9 327,03
1 151,69
2
2
2
1
Holberg
HSBC Global Asset Man.
AsiaPxJapEq*
AsiaSmCo*
AsiaxJapan*
BrazilEq*
BRIC Eq M1*
ChineseEq*
EurEqSmCo*
Euro Eq*
EuropEquity*
GEM Bond*
GEM Equity*
HongKongEq*
LatAm Eq*
-0,4
0,1
-0,7
1
-4,2
2,3
1,7
1,5
0,3
-0,6
-2,9
0,2
16,46
53,17
53,52
20,95
20,3
88,05
57,66
35,05
42,48
33,36
15,02
127,81
13,91
7
7
4
5
8
5
7
2
4
3
3
3
5
3
2
Gb Fin Aac $ -0,6 115,66
11,5
GbNaRe Aac* 1,7
Glb.Helthcar* -0,5 291,39
*
Great Ch Adi -1,8 32,45
-3
52
Hg Kg Adi $*
0,4
91,55
India Adi $*
*
Ja50Eq Aac 0,6 12428
Jap Eq Adis * 0,8 24,47
•Jap Sel Aac* 0,5 10056
Lat Am Adi $* 0,1 44,93
0,2
6,76
Russ Adis*
Taiwan Aac* -0,1 18,03
*
0,2 13299,77
USD Liq A
USSmCapGAac* -1 110,83
*
KPA Fonder
•Aktiefond
•Blandfond1
•Blandfond2
•Räntefond
0,6 258,66
0,3 206,5
0,4 233,43
1083,15
Lannebo Fonder
•Likviditet
•Mixfond
0,5
•Småbolag
0,6
Sve. Flexibe 0,6
•Sverige
0,4
•Sverige 130/ 0,4
•Vision
1,3
Länsförsäkringar
113,31
18,31
58,81
125,31
26,22
32,87
4,03
•Aktiv Kredit
•Asien
•Europa Aktiv
•EuropaIndex
•Fastighet
Flexibel
Försiktig
•GlbIndex
•Global
•Japan
•Kort Räntefo
•Lång Räntefo
Offensiv
•Pensio2010
•Pensio2015
•Pensio2020
•Pensio2025
•Pensio2030
•Pensio2035
•Pensio2040
•Pensio2045
•Småbolag
•Statsobligat*
•Sve.ochVärld
•SveIndex
•Sverige Akti
•Tillväxtma
•Trygghet
•USA Aktiv
•USA Index
0,1 72,89
1,1
114,4
0,6 378,47
0,6
158,5
1 2362,41
0,6 126,41
0,5 130,29
0,4 145,01
0,7 292,84
1,4 77,58
104,85
158,53
1,2 127,33
0,2 164,13
0,2
167,11
0,4 176,64
0,5 189,75
0,5 187,21
0,5 98,64
0,5
98,4
0,5 116,74
0,3
491,7
11,49
0,7 32,87
0,8 236,3
0,6 1054,29
0,7 283,83
0,6 315,14
1,6 252,78
1,6 228,18
•Aktiv*
Fokus*
Mix R*
Potential R*
Stabil R*
0,4
0,9
0,4
0,5
0,1
Mobilis Kapitalförv.
Monyx
•Aktiv Ränta*
114,63
114,2
104,76
110,47
99,69
109,76
-3
-2
4
3
3
11
2
7
4
2
4
3
4
-1
2
1
2
2
3
1
2
2
8
6
4
5
3
2
3
2
3
1
3
2
1
2
3
2
2
2
2
3
2
2
5
2
1
2
1
1
1
Ind Sve Ej
0,8
Indexfond Gl 1,2
Indexfond Sv 0,8
1,3
•Indien*
•Japan Fund
1,2
-0,9
•Kina*
*
Klimatfonden -0,2
•Latinamer -0,5
Likv Invest
Midi
0,4
Multi Asset * 0,4
•N.America
1,4
NoAmAllCap*
•Norden
0,4
North Am V* -0,2
•Nya Tillv
0,8
•Obligation
Olympiafond 0,3
Optima
0,4
•Realränte
0,1
•Ryssland
-0,3
Räntef Ftg
•Räntefond
Sekura
Småb. Sverig 0,4
•SmåbolagNord0,7
SPARAtrean 0,3
0,1
Stabil*
Stabila Akti*
Stable Equit* -0,2
•Stra Ränta
Strateg100* 0,4
Stratega10*
0,1
Stratega30*
0,1
Stratega50*
Stratega70* 0,2
•SweStars iu 0,3
SweStars u
0,3
US Corp Bond* 0,1
Nordnet
190,95 2
164,81 2
177,02 2
191,2 9
1,86 4
169,92 5
108,86
239,83 1
155,9
161,8 2
104,53 1
130,54 1
1277,55 -1
766,32 3
367,8 1
121,21 6
125 1
122,47
666,88 2
150,99 1
75,19 3
153,61
99,77
288,66
170,64 2
75,02 3
257,79 2
139,62 2
130,31 -1
1044,25 -1
127,56 1
202,59 2
142,35 1
160,84 1
186,14 2
203,43 2
1972,65
1826,27
101,25 1
Aggressiv*
0,5 195,6
Balanserad* 0,3 151,47
0,1 133,96
Försiktig*
0,4 167,63
Offensiv*
*
113,92
•Räntef. Sver
•Superfonden * 0,5 265,36
ODIN Fonder
•Europa
Fastighet
•Fastighet I
•Finland
•Global
•Maritim
•Norden
•Norge
•Offshore
•Sverige
Sverige II
Parvest
-0,1
1,7
1,7
0,8
1,1
-0,3
0,3
-0,1
-0,8
0,8
0,8
2
1
1
2
1
1
162,88 4
657,01 6
169,67 6
6838,22 5
185,46 2
834,24 3
1885,51 4
2493,79 4
189,67 -4
2829,05 2
307,52 2
Australia*
842,97 2
•Eonia Plus*
-2,7 745,53 1
Eq Brazil*
Equity China* -3,8 2623,79 1
0,1 870,19 2
Equity Eur. *
Equity India* 0,3 1081,67 10
*
1,7 646,03 2
Eur MidCap
3
2
5
352,48
302,97
310,92
SBAB
Fri*
0,5 134,02
Sparfond Kor* 0,1 113,65
Sparfond Lån* 0,3 138,06
Sparfond Med* 0,2 127,55
1
2
3
3
•Dynamisk Akt 1,5
10,25
•Räntefond
100,98
4
Balanserad*
Defensiv*
Möjlighet*
Tillväxt*
2
1
2
3
SEB Dynamisk
SEB Strategi
SEB Övriga
HEDRA ETT LIV – GE ETT ANNAT
EN CHANS ATT LEVAS.
5
657,74 10
124,28 18
190,37 1
239,67 2
470,37 4
524,76 2
255,86 7
238,88 7
393,71 6
440,34 12
8168,38 5
36,16 2
34,44 2
165,06 3
174,85 3
861,74 3
174,98 1
167,66 1
212,08 2
Em.Mkts Eq B* -0,9 160,64
1 331,42
Europ. Eq. B*
Lo/Sh EM Eq * 1,6 116,19
0,3 138,77
0,1 114,95
0,5 152,04
0,7 175,49
•Aktiespar
0,4
•AsienxJ
0,9
AsSeDeSELA 0,2
•AsSel LA
0,4
AsSeOpCSEK 0,9
AsSmxJLA
1,1
3,4
Biotekn LA*
3,4
Biotekn LU*
BR LatinAm* 0,3
Eaton VanceE* 0,9
EC Balkan
0,2
EC Turkiet
0,5
ECRyssland -0,4
Ekorren
0,3
-1,6
•EmergMa*
EtiskEurLA
1
EtiskGlo
1,1
EtiskSveLU
0,5
EurCR LA
0,6
1,5
EurGratLA*
•Europa
0,5
Europa1 LA
0,5
EuropaOff
0,6
EuropaSmåb* 1,3
•EurSmå
0,5
Fastighet
1,1
-1,2
FidAsiSpSi*
FidEuroSm* 0,6
•Gen 50
0,3
•Gen 60
0,5
•Gen 70
0,5
•Gen 80
0,7
Glb SelFuER 0,5
GlFocFdA1*
Global LA
1,1
GlobCR LA
1,6
GoldmSaIndia* 0,5
-0,4
GS BRICs*
HeGaGlobFo*
1
HSBCBrazil*
•Japan
1,6
JapCRLA
1,3
-4
JF China*
JohcmGlbSel 1,3
JPMGlNatRe* 1,7
•KoRäSEK
KoRäSEKL
•Latinam
-0,1
LiPrivEqLA
0,9
•Läkemedel
2
*
Multi A Def
NAmerMed
1,7
NAmerSmå
1,1
NoAmCRLA
1,5
•Nordam
1,5
•Norden
0,2
Norden LA
NordSmåLA* 0,9
NorFocuEUR* 1,8
•Realrte LU
0,1
RHedgeAlph -0,1
•Ryssland LA -1,1
SchGloCliC* -0,8
Schweiz
0,6
SKFAlle
0,1
StifteSver
0,6
StifteUtl
1,1
StratBalGlob* 0,7
*
1,1
StratGlobal
0,5
Sve Index*
Sverige
0,6
SverigeCR
0,6
SveriSmå
0,5
SveriSmåCR 0,6
•SveStoBol
0,4
•Tekno
1,9
1,2
TRoPr US L*
TryggPlac
0,2
*
USA Index Fu 1,4
•Världen
0,4
ÖstersjWWF 0,4
•Östeuropa -0,2
ÖsteuSmåLA 1,1
SEB SpotR
13,21
17,24
112,39
178,16
151,87
46,79
1062,14
1056,51
509,94
87,71
14,26
11,28
662,38
175,66
20
27,12
13,57
65,49
13573
167,06
9,29
38,9
916,21
19,9
48,12
53,93
303,3
338,7
10,3
11,59
11,5
13,61
2,21
11,13
29,87
11,64
136,98
132,09
105,22
170,79
6
5,03
401,34
20,87
108,74
10,25
23,22
19,58
234,7
14,31
109,48
1777,73
183,49
55,27
10,33
21,15
91,86
2329,28
138,3
14,1
117,16
54,07
117,25
21,75
223,34
21,27
7,58
12,69
15,37
259,99
16,08
15,27
33,01
144,22
15,46
26,75
188,92
165,62
20,62
13,31
25,24
20,73
22,07
4
7
2
3
6
7
9
9
2
5
1
10
1
4
5
4
1
3
3
4
4
5
2
3
9
5
1
2
4
4
3
4
3
4
4
10
7
3
5
5
5
2
4
-2
2
2
7
1
2
2
1
2
2
2
3
3
1
-3
4
9
3
2
4
2
3
1
2
2
3
3
3
1
2
1
3
3
4
2
Bear OMXS30* -1 27,99 -2
1 206,08 1
Bull OMXS30*
0,5 158,87 1
OMXS30*
Selector
Ivy AssStr A
-0,1
1483,7
2
Sverige Sele
0,8 166,86
2
Sensor Fonder
Sentat
Thyra*
108,35
-2,22%
Förlorare 1 dag
IndianEq P
Pictet
Fond
Kina
Ancoria Insura
Sen. ändr. NAV % i år
Simplicity
•Afrika
0,7 123,88 3
•Asien
0,9 104,12 7
-0,3
91,55
Balans*
•Indien
1,1 235,16 14
•Kina
1,5 118,06 6
•Norden
0,8 428,55 3
•Nya Europa -0,2
75,7 4
Sjunde AP-fonden
•AP7 Aktiefon 0,4 202,72
•AP7 Räntefon
111,03
2
•Global
0,5 1339,92
•Kon-Tiki
0,4 745,02
•Krona
100,08
•SKAGEN m2 0,8 162,31
•Tellus
0,4 143,73
•Vekst
0,7 1964,9
1
3
SKAGEN Fonder
Skandia Fonder
8
5
2
•Asia
0,9
•Balanserad 0,2
Cancerfonden 0,7
•Europa
0,6
•Försiktig
0,2
Glob Hedge
0,1
Ide F Liv
0,5
•Japan
1,5
•Kapital
•Nordam. Expp 1,6
Norden
0,5
•Offensiv
0,8
•Realränte
0,2
SelGlobFör*
SelOffens*
SelStrateg*
SelUtlOff*
•SmåSverige 0,3
•Sverige
0,8
•Sverige Expo 0,8
Tillväxtmrkt 0,8
•TimeGlobal
1,3
•USA
1,7
•Världen
1,5
Världsnatur
0,7
286,1
319,04
135,94
421,73
183,69
110,8
554,69
141,25
176,32
162,52
152,45
360,73
139,67
111,02
145,91
136,03
112,73
493,08
979,25
133,76
119,96
135,56
723,14
330,02
137,51
7
2
2
4
1
BlRoEmEuro* 1,2
0,7
BlRoIndia*
0,9
CarnAfrika*
CarnStrategi* 0,3
CatelHedge* 0,1
1,1
EastBalkan*
0,7
EastCRyssl*
1,2
EastCTurk*
1
EastÖeurop*
0,5
FidThai*
JPMFGloFin* 0,1
Lannebsmåb* 1,1
1
OdinSve*
ProsCapRussi* 0,1
SchrChinaOpp* -3,1
0,6
SkaBalans*
1,1
SkaCancer*
1,9
SkaEurExp*
*
SkaFörsik
2,1
SkaIdéF Liv*
0,3
SkaJapan*
*
0,1
SkaKapital
Skandia Asia*
Skandia Nord* 2,1
1,2
SkaOffens*
SkaPenmark*
SkaRealrän* 0,2
SkaSmåbSve* 0,9
1,1
SkaSverige*
SkaUSA*
*
SkaVärlden
1,1
SkaVärlds*
742,31
243,34
10,72
1001,66
162,88
14,23
664,95
11,22
27,1
404,27
939,11
58,48
2798
397,45
2168,41
318,38
135
419,31
183,3
551,78
139,15
176,28
283,51
151,65
358,01
132,2
139,44
491,36
971,87
711,01
325,04
136,52
3
12
SkandiaLink/1dag
fördröjn
Solidar Fonder
3
5
1
2
3
3
1
3
2
2
5
1
2
2
2
1
10
2
8
-2
2
1
1
6
1
-1
4
1
4
1
6
2
2
1
2
1
1
-1
•Aggr Plus*
•Etisk Plus*
•Flex 100 Plu*
•Flex 40 Plus*
•Flex 70 Plus*
0,5
0,5
0,4
167,89
161,9
150,73
120,94
0,2 132,59
2
2
2
1
1
Bas*
Global*
Sverige*
Tillväxt*
0,3 143,19
0,6 174,76
1 231,74
0,5 198,85
1
3
1
5
Corp.Val.Bnd*
1121,94
EmMkCoVaBdS* -2 1036,1
*
•EmMktsCorVlB -1,2 112,45
•EquitEUR R* 0,6 143,87
EthicEmMVER* -1 113,18
•EthiGlValR* 0,6 123,05
1 121,62
•EtHYVB R*
1,2 101,21
•EuropValR*
*
0,6 204,88
•Glob Value
•GlSmCpValR* 0,4 127,94
1 149,05
•HiYdValBdR*
•HY Val Bds S* 0,1 1369,94
•InvGrVlBdR* 0,9 145,82
26,17
LgDnBdEURR* 1,3
0,7 173,44
•Procedo R*
*
0,8
146,3
•Securus R
1
-4
-4
2
2
2
-2
2
2
Sparbanken Syd
Sparinvest
Spiltan Fonder
•AF Dalarna
1,1 139,56
AF Invest
0,8 209,83
•AF Småland 0,8 247,27
•AF Stabil
0,6 418,8
•AF Sverige
1,2 412,79
•RF Sverige
115,09
SPP Fonder
•Aktf. Stabil 0,2
Bygga
0,2
•EmergMarkSRI 0,7
•Europa
0,6
•FörOblFo
•GlbTopp100 0,2
•Global
0,4
•Japan
1,5
Leva
•Obligation
•Penning
•SPP40
0,2
•SPP50
0,3
•SPP60
0,4
•SPP70
0,4
•SPP80
0,4
•Sverige
0,8
•USA
1,6
Storebrand
•D Europe
•D Global
•D Nordic
Norge*
Verdi*
141,75
147,04
105,44
107,73
107,55
159,74
90,16
61,54
109,69
142,61
118,96
225,04
311,48
374,25
166,12
87,14
226,98
148,7
-0,1 2690,92
-0,2 2281,75
-0,420991,22
2,1246866,22
1,3 455,31
B7
-2
-2
1
2
1
2
1
2
4
6
5
4
3
5
1
1
2
2
2
2
1
2
4
2
3
6
3
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Swedbank Robur
AccesEmMar* 0,1
AccesOffensi* 0,9
0,1
AccesTrygg*
Afrika
1
•AktiefPens 0,6
AllemaKomp 0,6
•Amerikaf
1,5
•Asienfond
1,3
0,7
Bas Action*
*
0,8
Bas Aktier
0,5
Bas Mix*
Bas Ränta*
*
0,2
Bas Solid
•EthGloMEGA 1,6
•Ethica Glo
1,7
EthRänta
•EthSvMEGA 0,6
Europafond 0,5
•EuropaMEGA 0,6
•Exportfond 0,5
Ftgoblf. FRN
Företagsobl.
Glo Em Mar
0,9
Globalfond
1,6
•GlobalMEGA 1,6
Index Asi
1,2
Index Eur
0,6
Index Sve
0,8
Index USA
1,5
IP Aktief
0,6
•Japanfond
1,7
•Kapitalinv
0,6
•Kinafond
1,5
•Medica
2
MixIndexSv
0,3
•MixPension 0,5
•Nordenfond 0,3
•Ny Teknik
0,5
Obligation
ObligMEGA
•Pennmarkf
PremBalan* 0,4
PremFörsikti* 0,2
PremModig* 0,6
0,2
Protect90*
•Realinvest
0,7
•Realräntef
0,1
Rtf Flexibel
Rtf Kort Plu
•Ryssland
0,1
Råvarufond
0,1
RänteEurop 0,2
•RäntePens
•SmåbolagEu 0,5
•SmåbolagNo 0,3
•SmåbolagsSv 0,5
SvAktiepo
0,4
SweHiDiv
0,1
Sverigef
0,7
•SverigMEG
0,7
TalAktMEGA 0,6
TalRäSvME
•Technology
1,6
•Transf 50
0,1
•Transf 60
0,2
•Transf 70
0,4
•Transf 80
0,5
•Transf 90
0,6
•Östeuropa -0,2
139,02 4
206,06 2
121,35
98,69 2
19,53 2
57,88 2
37 1
34,37 8
118,37 1
106,92 2
24,62 1
100,88
111,6
166,9 3
219 3
118,83 1
315,92 1
22,81 4
8,84 4
87,1 1
145,32
134,03
111,24 6
64,67 2
13,65 2
178,88 7
106,44 4
135,78 2
178,16 2
42,6 2
7,07 4
85,67 2
184,84 8
17,17 7
228,5 1
17,3 3
84,46 2
285,07 2
131,88 1
120,58 1
101,73
146,13 1
115,28
166,33 1
110,59
32,39 7
131,99 1
260,82
125,24
13,83 3
16,35 -3
133,94 2
13,14 1
28,11 2
97,01 2
70,78 2
261,5 1
122,51 1
342,54 1
58,89 1
46,01 3
118,87 1
164,24
139,56 1
156,36 1
181,9 2
195,1 2
149,58 3
23,08 4
Swedbank Robur/Banco
•Etik Balans.* 0,1 1264,29
•EtiskSve
0,6 6820,46
Humanfond 0,7 861,83
Tundra Fonder
•Frontier Opp
•NigeriaSahar
•Pakistanfond
•QuAsia
•Rysslandsfon
•Vietnam
UBS
1
2
0,6 156,74 4
0,6 82,77 -6
0,7 299,68 11
1,1 118,08 5
1,2
71,61 4
0,4 130,38 11
•Biotech B*
3,5
•CentrlEurB* 0,5
1
•EcoPerfB*
•EmMktInnovat0,5
-3
•ES-Brazil*
•ES-GlbGrPacc*
0,1
•ES-Russia*
0,5
•FinServcB*
•Gl.Multi Tec* 1,2
1,5
•Hlth CareB*
1,3
•RICI EUR*
1,1
•Str-BalanB*
1,3
Str-Eq B*
*
1,1
•Str-Grth B
•USA Growth* 1,2
1,5
•USA MuStr*
XACT Fonder
593,34 11
155,56 -4
741,97 3
78,99 5
56,89 2
63,72 3
96,66 -1
209,92 1
230,4 8
60,4 -5
2397,41
389,75
2933,8
24,27
145,05 1
Bear*
-0,8 107,16 -1
0,8 277,33 1
Bull*
0,5 153,93 1
OMX*
*
0,5 381,49 1
OMXSB
-1 112,36 -2
XACT Bear 2*
1 496,34 1
XACT Bull 2*
Ålandsbanken
•Catamaran* 0,5 58,55 1
-3 228,61 4
•China*
Commodity* 0,2 98,98 -5
*
0,2 129,86 4
DR 12
1,1
12,56 4
DR 12 E*
1039,88
•Money Market*
*
Nordic Growt 1,2 919,72 2
0,6 378,82
•Swedish*
Öhman
EtiskIdxSveB* 0,5 109,66
EtiskIdxUSAB* 1,6 128,26
116,8
•EtiskIndexEu* 1,1
77,52
•EtiskIndexJa* 0,4
*
•EtiskIndexPa -0,1 193,23
•EtiskIndexSv* 0,5 192,15
•EtiskIndexUS* 1,6 143,98
112,97
•Ftgsobl*
•G-SusBrand* 0,7 151,69
•Global Growt* 0,7 275,5
•Hjärt-Lung* 0,2 1114,09
•Idx NoAm MSC* 1,5 176,58
IdxNoAmMSNAB*1,5 126,52
•Index Sverig* 0,5 157,09
•IndexEmerMar*-0,7 129,51
1,6 256,63
•Nord.Miljö*
0,5 482,19
•Sverige*
1
2
4
4
4
1
2
2
1
5
2
2
1
6
3
1
• = Fonden ingår i premiepensionsurvalet.
* = Kursen är inte dagsaktuell
Börsdag 20 Januari 2015
B8
ONSDAG 21 JANUARI 2015
ALLMÄNT
FORSKNING
Magnetfält leder
sköldpaddan hem
F
orskarna ana4 Vi människor använder GPS eller Googlyserade samle Maps för att hitta rätt. Havssköldpadmanlagt 19 års
dor, däremot, använder sig fortfarande
observationer av
av en magnetisk kompass.
sköldpaddornas
Som så många andra sköld- ekvatorn man kommer, vil- äggläggningspaddor tillbringar även ket ger varje enskild strand
djur av arten oäkta karett- en unik magnetisk markör, platser på olika
sköldpaddor nästan hela en så kallad isolinje, bero- stränder i Florida,
sitt vuxna liv ute till havs. ende på avståndet från ekuppgifter som
Vart annat år, däremot, kor- vatorn.
sar de sju haven och hitMen jordens magnet- sedan jämfördes
tar tillbaka till exakt den fält kan förändras över tid, med data om förstrand där de en gång föd- ungefär som sanden på en
des, men nu för att lägga strand, så att isolinjerna ändringar av jorsina ägg.
antingen närmar sig eller dens magnetfält.
STOCKHOLM
Forskarna har länge
misstänkt att sköldpaddorna använder sig av jordens magnetfält för att hitta rätt, men handfasta bevis
har saknats.
Jordens magnetfält blir
starkare ju längre bort från
fjärmar sig från varandra.
Forskarna, verksamma vid
University of North Carolina i USA, analyserade sammanlagt 19 års observationer av sköldpaddornas
äggläggningsplatser på olika stränder i Florida, upp-
gifter som sedan jämfördes
med data om förändringar
av jordens magnetfält.
Det visar sig att under de
år då isolinjerna var längre
ifrån varandra, spreds äggläggningsplatserna över
ett större område. Och vice
versa; när linjerna låg närmare varandra, blev det
också trängre bland sköldpaddorna på stranden.
Detta visar, skriver forskarna i Current Biology, att
sköldpaddorna följer skiftningarna av jordens magnetfält för att hitta rätt och
att den exakta styrkan av
detta fält, antagligen, är något som den enskilda sköldpaddan ”föds med”. TT
JOHAN NILSSON
Forskarna har länge misstänkt att sköldpaddorna använder
sig av jordens magnetfält för att hitta rätt. Nu har forskare
vid University of North Carolina i USA analyserat sköldpaddornas äggläggningsplatser i Florida och jämfört med förändringar i jordens magnetfält för att bevisa sin tes.
ORDBYTET
Här gäller det att gå
från ett ord till ett
annat. Du ska byta ut
en bokstav i taget.
Alla ska bytas ut.
Flera lösningar är
möjliga.
FYRKLÖVERN
Hitta de bokstäver
som fattas. Fyll i de
tomma rutorna så att
du får tre lodräta och
tre vågräta ord.
FÖREGÅENDE
LÖSNINGAR:
ORDGÅTAN
Kan du komma på de
åtta svaren på fyra
bokstäver var och
sedan pussla in dem
i rutmönstret?
Kortspel
Underhållit
Grävredskap
Fin pastej
Känt konstmuseum
Irritera
Ha kraft nog
Föda
KULTUR 2 FOLK & FAMILJ 4 MIN MENING 6 SERIER 11 TV/RADIO 12 VÄDER 16
Alla dessa demoner
”De bästa av fiender” börjar i en av våra tidigaste kända skriftkällor,
Gilgamesheposet, och ska – när trilogin är klar – vara framme i nutid.
I serieform berättar Jean-Pierre Filiu och tecknaren David B. en mycket
lång och plågsam historia om relationen mellan USA och Mellanöstern.
Marie Pettersson har läst en seriebok som är på samma gång outhärdlig
och oerhört snygg. C3
rea
rea
rea
rea
Östergatan 1 - Ängelholm - 0431-120 80 - Vard 10-18 - Lör 10-14 - hanssonsmobler.se
C2
ONSDAG 21 JANUARI 2015
KULTUR
Kulturchef: Rakel Chukri Telefon: 040-28 12 00
Kulturredaktör: Johan Malmberg Telefon: 042-489 92 31
Kulturreporter: Peter Fällmar Andersson Telefon: 042-489 90 06 E-post: [email protected]
ARKIVFOTO: GÖRAN STENBERG
FOTO. TT
Synagogan i Malmö.
Alla över
en kam
Judar trakasseras extra mycket i Malmö därför att här finns
många muslimer som gör judar till ansvariga för Israels
övergrepp mot palestinierna.
Det är den outtalade tes som
”Uppdrag Granskning” i kvällens program, försöker driva
hem.
Hårda bevis saknas. Vi vet
strängt talat inte vem som begår de här brotten. Ingen enda
gärningsman har nämligen
åtalats för de senaste årens
många antisemitiska hatbrott.
Anmälningarna skrivs av på löpande band – vilket i sig är ett
katastrofalt polisiärt misslyckande.
Men reportrarna Petter Ljunggren och Sanna Klinghoffer får
fram desto fler övertygande indicier. Stadens rabbin, flera lärare och andra vittnar om hur
gärningsmännen är eller ser ut
som personer med bakgrund
i arabvärlden. Ändå är det lite
otillfredsställande att man inte
ens prövar tanken att en del
brott utförs av högerextremister – vi vet ju att det bor aktiva
nazister i stan.
För den som följt den skånska nyhetsrapporteringen avslöjas inte mycket nytt. Talking
heads-reportaget blandas med
sekvenser där reportrarna klär
sig i kippa och davidsstjärna
och traskar runt i Malmö, bara
för att flera gånger mötas av
glåpord.
Mest upplysande är en scen
när de intervjuar två ungdomar som förklarar varför de
var redo att kasta ägg på de
wallraffande reportrarna.
Vi vill ge tillbaka för allt som
sker i Palestina, säger de. Om
vi tänker på en jude, så tänker
vi direkt på Israel.
Att de är förtvivlade över
bombningar och bosättningar
är ju lätt att förstå. Att de låter
vreden gå ut över människor
som inte har ett smack med saken att göra är en tragedi.
Men så ser rasismens logik
ut, vare sig det handlar om judar, muslimer, romer eller svarta: alla över en kam.
Här finns uppenbarligen en
enorm pedagogisk insats att
göra.
Och, det kommer man inte
runt, en polisiär. Det får inte
som idag vara i princip riskfritt att begå hatbrott.
PETTER LARSSON
Tord Hubert.
Tvära kast i Höganäs
BOKEN
Den hänsynslösa jakten
på Lilla Syster
Tord Hubert
Photoplant
FÖRSTA MENINGEN:
”När han minst anade det blev han
upphunnen av sitt förflutna.”
Det är den ena eleganta kapitelinledningen efter den andra.
Som när man ser två män bredvid varandra och några stillsamma rader senare upptäcker att
den enes hand är sammanfogad
med den andres med ett handfängsel, av plast.
Eller när man får två val när
det gäller vad som hänt. Det ena
är att han störtat med ett flygplan. Det andra är att han överfallits av mördare. Och strax därpå får man ännu en överraskning
som man verkligen inte kunnat
gissa sig till.
Tord Hubert njuter uppenbarligen av sin uppfinningsrikedom
när han skriver sin spänningshistoria Den hänsynslösa jakten
på Lilla Syster. Överfall, mordåtal, äktenskapskris – allt snurrar
kring frilansjournalisten Peter
och det är mycket lättläst med
snabba miljöer, med bra rytm
i dialogerna, med lockande avrundningar. Ingen behöver tveka om att Hubert, född 1933, kan
spänningsgenren, även om det
var 23 år sedan han senast kom
med en bok.
Tord Hubert, som bor i Lerberget, reser förutom i sina hemtrakter också i Afrika och Asien och Centralamerika, för här
finns många sorters lager, och
det är mycket i det förflutna som
nu studsar tillbaka. Som när hans
stora kärlek Anna, som varit borta så länge, en dag hör av sig och
Peter undrar vad hon vill. Och
han strax därpå blir överfallen.
Och hamnar framför chefen för
Höganäspolisen. Och får reda på
att en man hittats död i skogen,
mycket nära där Peter bor.
Mottot ”Var inte rädd, våga darra” sjunger i skallen när vi är vid
bardiskar, träffar gangsterkung-
en, är i bordellflickans säng, hör
mammans kloka råd, är i båtar
vid semesterparadisen, är i rul�lande vaktscheman, får reda på
att det finns en jagad syster.
Det gäller att gilla stora och tvära
kast, för det är som om Tord Hubert under lång tid samlat på sig
alla möjliga höga och låga uppslag och byggt upp något kittlande kring alla dem – och sedan
kramat ihop allt detta otroliga
till ett trovärdigt slut som visar
på en fullt möjlig fortsättning. Att
döma av allt som bubblar, så tror
jag inte att det dröjer 23 år innan
den kommer.
STIG HANSÉN
[email protected]
C3
ONSDAG 21 JANUARI 2015
KULTUR
FOTO: HELÉN KARLSSON
Suggestiv folkbildning
SERIEN
De bästa av fiender
En historia om relationen mellan USA
och Mellanöstern. Del ett: 1783–1953
Text: Jean-Pierre Filiu
Bild: David B.
Översättning Viktor Agering
Placebo Press
Att i seriens form koppla greppet
om en av historiens mest långdragna konflikter, den mellan
USA och Mellanöstern, är förstås
ingen lätt uppgift. Historikern
och arabisten Jean-Pierre Filiu
och serietecknaren David B. har
emellertid gett sig på den, och resultatet De bästa av fiender, den
första boken i en planerad trilogi, handlar om tiden mellan 1783,
då USA förklarades självständigt
och 1953 då Irans premiärminister Mossadegh störtades från
makten.
Men berättelsen startar långt tidigare än så: i det första kapitlet
tar Filiu avstamp i en av våra tidigaste kända skriftkällor, Gilgamesheposet. Dess brutalitet men
också den ”varning om krigets katastrofer” som yttrats för så länge
sen, men sedan klingat ohörd genom historien, får stå som en
symbol för människans oförmåga
att bättra sig och en påminnelse
om att vi alla tycks leva i just vårt
nu, där just våra politiska och privata intressen ska tillfredställas.
Varpå de stora krigen fortsätter.
Den bilden bär jag med mig
i läsningen av de övriga kapitlen,
som utgörs av en kronologisk genomgång av de turer, konspirationer och maktövertaganden
som förekommit i Mellanöstern.
Med lätt handlag låter oss Filiu
Med små medel
låter David B girigheten lysa ur en
generals ansikte
eller skräcken
skönjas i en torterad
människas blick.
följa med till slagfält efter slagfält och oavsett om det handlar
om makten över Medelhavet, om
krig med religiösa förtecken eller
om kampen för oljetillgångar är
Filius text mycket informativ och
detaljrik, samtidigt som det nödvändiga berättardrivet finns där.
Det gör ”De bästa av fiender” till
en både spännande och lärorik
läsupplevelse. Ibland saknar jag
dock ett mer analytiskt perspektiv på det som sker. Filiu håller sig
ganska strikt till att konkret återge händelser och konflikter, men
lämnar åt oss läsare att på ett mer
övergripande sätt fundera över
VARFÖR de uppstod. Kan det
vara Filius iver att framstå som
neutral som gör att han inte vågar träda fram med en analys? Eller är det en uppoffring som görs
för att den dramatiska kurvan
inte ska plana ut alltför mycket?
Så pass dramatiska är å andra sidan David B.:s bilder, att texten
hade klarat av ett antal mer händelsefattiga utsvävningar. Serietecknarens bilder av krigen är än
suggestiva och surrealistiska, än
detaljrika och hyperrealistiska.
Med små medel låter David B girigheten lysa ur en generals ansikte eller skräcken skönjas i en
torterad människa blick. Våldet
blir inte underhållande på ett actionartat vis, utan trycker snarare på i sitt kaosartade sammelsurium av svärd, avhuggna lemmar
och vinande kanonkulor. Det absurda och likartade i offrandet av
människor synliggörs: det är på
samma gång outhärdligt och oerhört snyggt. Jag ser redan fram
emot del två av detta folkbildningsprojekt.
MARIE PETTERSSON
[email protected]
Charlotta Larsson.
Hemlighetens natur
BOKEN
Förvandlerskan
Charlotta Larsson
Forum
Utkommer i dag
FÖRSTA MENINGEN:
”Så här minns jag det.”
FOTO: DAVID B.
Från Wien – mina drömmars
stad, den europeiska civilisationens högborg – leder vägen
i Charlotta Larssons debutroman Förvandlerskan rakt åt skogen, närmare bestämt ut i den
ryska vildmarken. Men trots de
karaktäristiska miljöer händelserna placerats i, är de umbärliga i en roman som framför allt
präglas av hemlighetens natur.
Ständigt smygs, frågas, lyssnas,
viskas och nystas det i relationer
och konflikter, gamla som nya.
Veras föräldrar lever tillsammans, men ändå inte. Pappan
har nämligen två familjer och
då det avslöjas, möjligen på Veras initiativ, väljer han fel familj.
Var och en av romanens personer bär
på en längtan efter
någonting annat
än de undantagstillstånd som ödet
försatt dem i.
”De bästa
av fiender”.
Förstås. Vera och hennes mamma Marie förpassas till en billig lägenhet i stadens sjabbiga
utkanter, där en ny tid börjar.
För Veras del kretsar det mesta
kring skam och saknad. Marie
däremot begraver sig i ett stort,
hemligt researcharbete, som
hon långsamt blir mer och mer
uppslukad av.
Därifrån bär romanen iväg,
till Sverige och ett hus intill en
iskall sjö, och slutligen ända till
Rysslands oländiga ödemarker. Så småningom framträder glimtar av det dunkla syftet med resan för Vera och hennes olyckssyster Paula, dottern
till den kvinna de besöker och
som Marie samarbetar med. Av
smygtittande i böcker och kartor, uppsnappade fragment av
viskande samtal verkar det som
om de båda kvinnorna letar efter en hemlig kvinnoby någonstans i Ryssland. Till sist far Marie och hennes kollega ensamma till Sankt Petersburg, där de
oförklarligt försvinner.
Trots förvecklingarna låter
Larsson kvinnobyns existens
och Maries längtan dit ligga under ytan som ett underligt, avlägset mysterium. Det är en annan berättelse, en annan roman.
Ändå framstår det hela som lite
märkligt – eftersom den här
kvinnobyn är så oerhört mystisk är det som om nästan hela
romanen håller andan i väntan
på upplösningen av gåtan. Undantaget bokens sista tjugo-trettio sidor kunde den ha fungerat
som en upptakt, en ouvertyr till
en större berättelse.
Den vaga orsaken till Maries
försvinnande bleknar dock vid
sidan av Veras upplevelse av föräldrarnas distans, såväl före som
efter försvinnandet. Porträtttet av den hårt pressade pappan
är också fint utmejslat, när han
plågad av sitt dåliga samvete låter sig uppslukas av sökandet
efter de försvunna. I ansträngningarna glömmer han bort
Vera och de fruktlösa försöken
blir så småningom alltmer irrationella och förvirrade, inskränker sig till att vakta telefonen
ifall Marie skulle ringa. Trots att
han är både osympatisk och irriterande sen i sina insikter, är
skildringen av den gamle mannens ängsliga sökande både rörande och fint formulerad.
Det här är en roman som i hög
grad bärs av sin handling – Larsson skriver flyhänt och säkert,
men språket fungerar framför
allt som ett dramaturgiskt verktyg. Ändå är ”Förvandlerskan”
inte i första hand en spännande historia, snarare en roman
präglad av sorg och ensamhet. Var och en av romanens
personer bär på en längtan efter någonting annat än de undantagstillstånd som ödet försatt dem i. Någon tar, trött på
väntan, makten över sitt eget
liv, men i stort är ”Förvandlerskan” en de väntandes bok,
för dem som lämnades kvar.
JOHANNA GREDFORS OTTESEN
[email protected]
C4
ONSDAG 21 JANUARI 2015
FOLK & FAMILJ
DAGENS NAMN
Agnes och Agneta
Agneta, en svensk form
av Agnes, har använts
sedan 1300-talet. Det
hade en stark period
från 1940-talet och två
decennier framåt. Cirka 35 500 heter Agneta, omkring 18 700 har
det som tilltalsnamn eller första förnamn.
”
Den som
inte är beredd att förlåta
andra förstör
den bro han
en gång själv
måste över.”
FRANCIS BACON, engelsk
filosof, 1561–1626
21 JANUARI
I dag firas minnet av
den heliga Agnes i den
romersk-katolska kyrkan. Agnes är kyskhetens jungfru och avled
som martyr i Rom 303
efter Kristus. Hon brukar avbildas med ett
lamm för att förstärka bilden av hennes
oskuldsfullhet.
175
...människor omkom för
35 år sedan, 1980, i Bogota
i Colombia, när en läktare
gav vika under en tjurfäktning.
Hört och hänt
Att den amerikanske
tennispelaren John
McEnroe hade ett eldigt humör är välkänt.
För 25 år sedan, 1990,
gick det överstyr. Då
uteslöts han som den
förste någonsin ur turneringen Australian
Open då han fått ett
raserianfall under en
match.
AKTUELLT ANSIKTE HANS WALLMARK
Norrbottning har blivit
acklimatiserad Bjärebo
4 Vissa trivs när marken
ARKIVFOTO: MATS ROSLUND
Agnes härstammar
från grekiskans ”hagnos” som tolkats ”ren”
eller ”kysk”. Det är känt
här sedan 1200-talet,
hade en popularitetsperiod kring förra sekelskiftet och kom tillbaka under 1990-talet.
Cirka 20 400 heter Agnes, ungefär 11 700 kalllas så eller har det som
första förnamn.
Redaktion: 042-489 92 20 E-post: [email protected]
Annonser: 020-23 24 00 E-post: [email protected]
täcks av snö. En som
garanterat inte alls blir
förtjust är Hans Wallmark, före detta kommunalråd i Ängelholm
och numera moderat
riksdagsledamot. En
norrbottning som flyttat till Skåne och kallar
sig ”klimatflykting”.
Han gillar skånsk vinter av
den fuktiga, milda sorten.
– När det är lite dimma
och naturen är grå och
grön. Ingen snö. Varje dag
utan snö är en ny seger.
Så om det inte vore för
konferensen Folk och försvar är det mindre troligt
att Hans Wallmark kommit
i väg till Sälen under den
kalla årstiden. Nu blev det
inte oväntat så, med tanke på att han är försvarspolitisk talesperson för sitt
parti.
När det gäller den aktualiserade frågan om svenskt
Natomedlemskap är vägvalet givet enligt Hans Wallmarks sätt att se på saken.
– Jag tror att det är nödvändigt utifrån vårt säkerhetspolitiska läge. Det är
ett område där det händer
mycket. Men man får vara
ödmjuk inför att få med
medborgarna och övriga
partier.
Han tror att Natomedlemskapet realiseras under
hans livstid.
– Ja, om vi inte klantar
till det. Möjligheterna är
helt klart reella. Det gäller
bara att utnyttja dem.
Samma dag som intervjun sker den första partiledardebatten mellan Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Hans Wallmark
har också ett förberedande sammanträde med den
svenska delegationen, som
han leder, inför Nordiska
rådets möte på Åland och
ett förvarspolitiskt veckomöte med andra moderater. Kvällen rundas av med
en träff för Skånemoderater.
I boken ”Folkvald kultur” (som gavs ut 2009 med
HD:s förre kulturchef Gunnar Bergdahl som redaktör)
svarar riksdagsledamöter
på frågor om kulturupplevelser. Hans Wallmarks
svar hör till de längre och
ger bilden av en politiker
med ett aktivt förhållande
till såväl äldre som moder-
”Jag tror att man är hemma där man identifierar sig”, säger Hans Wallmark.
na kulturyttringar. En som
åker till London för att se
en utställning om konstnären William Blake, ofta läser poeten Wislawa Szymborska och särskilt minns
en myggrik konsert med
Jakob Hellman i Vuollerim.
– Jag tycker det är jätteviktigt och brukar understryka hur viktig fantasin
”Fanny och Alexander”. Det
går knappast en vecka utan
att jag återkommer till och
tänker på något av dem.
Det går inte en dag utan att
jag återkommer till en bok
eller ett musikstycke. Det
kan vara ett formuleringssätt, en tanke eller en ton.
I sina bästa stunder är kulturen så djupt mänsklig.
”
Hans Wallmark är född
i Boden och uppvuxen
i Haparanda. En skånsk
kommunpolitiker som blivit rikspolitiker med Stockholm som arbetsplats. Hur
påverkar detta ditt perspektiv?
– Jag tror att man är
hemma där man identifierar sig. Jag tror inte på
blodsmystik, utan att man
kan bli det man vill bli. En
bra företrädare för Skåne
eller för Sverige även om
man inte kommer härifrån
från början.
Det är tydligt att han
trivs som Magnarpsbo,
tycker om Ängelholm med
omnejd och Bjärehalvön.
På ledig tid botaniserar
han gärna i bygdens gårdsbutiker.
– Jag gillar att laga mat.
Här kan man hitta lokalt
får, ost och det finns en fiskbutik. Men jag kan slänga
ihop en renskav också. Det
är nimt att bo i Ängelholm.
Här finns det ett bra utbud
på nära håll.
Politiker blir
bättre i sina
funktioner om de
har ett humanistiskt intresse, det
är jag övertygad
om. Då inser man
människans rikedom.”
är för det politiska uppdraget. Det handlar om litteratur i bred bemärkelse,
både fiktion och fakta. Politiker blir bättre i sina funktioner om de har ett humanistiskt intresse, det är
jag övertygad om. Då inser
man människans rikedom.
Vi är både goda och onda.
Jag försöker se skillnaden
mellan människan och den
politiska motståndaren.
Finns det några verk som
betyder särskilt mycket
för dig?
– Väinös Linnas ”Okänd
soldat” och Bergmans film
Där har du har tagit till
dig ett riktigt skånskt ord!
– Jag säger ofta nimt
och sprider det gärna. Ett
mycket bra ord.
Hur länge kan du tänka
dig att sitta i riksdagen?
– I olika delar av livet gör
man olika vägval. Just nu
tycker jag att politiken är
väldigt rolig. Jag har stora möjligheter att påverka
inom områden som försvarspolitik.
Vad har du för planer
längre fram, efter riksdagen?
– Det vore ju oerhört fel
att börja spekulera i vad jag
ska göra sedan, säger Hans
Wallmark och antyder att
han inte ser det som uteslutet att återgå till mediavärlden och jobb liknande
det som ledarskribent som
han lämnade för politiken.
Även om den traditionella tidningsbranschen är en
krympande värld.
Mediakonsumtionen för
Hans Wallmark som politiker är dock omfattande.
– Jag är synnerligen allkonsumerande. Är en stor
vän av paddan, playfunktioner, internet och radio.
Det är hela det breda spektrat, HD-NST, DN, SvD och
New York Times för det internationella. Men för mig
ska tidningar, tidskrifter
och böcker läsas på papper.
BIRGITTA JOHANSSON
GRATTIS
Hans Wallmark
Aktuell: Fyller 50 år 23
januari.
4 Bor: I Magnarp.
4 Familj: Hustru och två vuxna
utflugna barn. Två katter.
4 Gör: Riksdagsledamot (M)
sedan 2006. Gruppledare för
Moderaterna i försvarsutskottet.
4 Bakgrund: Ledarskribent
på Norrbottenskuriren och
Barometern, ledarskribent och
politisk redaktör på NST, kommunalråd (M) i Ängelholm.
4 Läser just nu: Gabriella Håkanssons roman ”Aldermanns
arvinge”. ”En pocket på över
800 sidor, har fått en lätt omild
behandling.” Parallellt med
den en fackbok, också den med
1800-talet i fokus: Peter Lutherssons ”Förlorare - noteringar
om 1800-talets etos”.
4 Mycket att fira: Är inne
i en period där högtidsdagarna
duggar tätt. Nu blir han själv 50
och hans fru fyllde 50 år relativt
nyligen. I somras firade de silverbröllop. ”Silverbröllop före
man fyllt 50. Det är inte dåligt.
Då hade vi stort partaj hemma
i Magnarp.”
4
C5
ONSDAG 21 JANUARI 2015
FOLK & FAMILJ
FÖDELSEDAGAR 22 JANUARI
4 70 år fyller 22 januari Kjell Sjunnesson,
Härslöv.
Han har
tagit över
sina föräldrars
gård i Viarp och är
fortfarande aktiv lantbrukare och har 115
hektar växtodling. Han
fortsätter till sonen är
färdig med sin lantbruksutbildning om
några år. Kjell Sjunnesson har varit aktiv i flera föreningar, bland
annat LRF och frivillig
befälsutbilutbildning
(FBU). Intressena är
jakt, natur och kultur.
Han är gift med Jovita,
som har en bank- och
finansutbildning från
Filippinerna.
50 år fyller 22 januari Annika Sund, Landskrona.
Hon jobbar inom
Landskrona stad som
assistent på förskolorna Jörgensgården,
Eriksgården och Lilla
Dag och natt. På fritiden går hon långa promenader med hunden
Jolina. Hon gillar att
umgås med vänner.
GRATTIS
50 år fyller 22 januari Carina Holgersson,
Allerum.
Hon
går på
dagverksamheten på
Fontänhuset Bryggan och har
varit där i snart 16 år.
Hennes intressen är
djur och natur.
amerikanske
skådespelaren George
Dickerson är död. Han
avled den 10 januari efter en lång tids sjukdom, skriver hans son
Dome Karukoski på
Facebook.Dickerson är
kanske mest känd för
sin roll som poliskommissarien John Williams i David Lynchs
film ”Blue velvet” från
1986. Han spelade även
Idag
Philip 13 år idag!!!
i tv-serier som ”Spanarna på Hill Street” och
”Lagens änglar”.
George Dickerson
blev 81 år. TT
Stort Grattis på din
tonårsdag!
Kramar från Mormor
och Morfar.
Vår käre
Gösta
Johansson
Ragnar
Paulsson
* 31 augusti 1930
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Ljungbyhed
den 13 januari 2015
* 15 februari 1927
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Östra Ljungby
den 14 januari 2015
SYSTER
Barnen med familjer
Släkt o Vänner
EVY
Nils-Erik o Agnetha
Christer o Michelle
Barnbarnen
Stilla, så stilla
Du käre nu slumrar
Borta från sjukdom och strid
Stor är vår saknad
men dock vi Dig unnar
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Riseberga kyrka
fred. 30 jan. kl. 10:30.
Varmt tack till personalen
på Hemsjukvården
för god omvårdnad.
Namn vi minns
...för 45 år sedan, 1970,
skedde det sensationella att Sovjet drog in
medborgarskapet för
den forne sovjetledaren Josef Stalins dotter Svetlana Allilujeva.
Hon ansågs ha ”skymfat medborgarskapet”
genom att tre år tidigare lämnat Sovjet och sedan fått asyl i USA. I sina
memoarer berörde hon
senare de vettlösa utrensningarna i Sovjet
från 1930-talet fram till
Stalins död 1953.
prästvigas. De tre blev
Margit Sahlin, Elisabeth Djurle och Ingrid Persson. Frågan om
kvinnligt prästerskap
hade Svenska kyrkan
brottats med i 40 år.
Först när kvinnoorganisationer uppmanade till bojkott av kyrkan och att kvinnorna
skulle begära sitt utträde, ändrade majoriteten av prästerna åsikt.
FOTO: PRESSENS BILD
Elisabeth Djurle (till
vänster) och Margit Sahlin prästvigdes 1960.
...för 55 år sedan, 1960,
gav ärkebiskopen Gunnar Hultgren beskedet
att tre kvinnor skulle
...för 60 år sedan, 1955,
återkom det norska
Arbeiderpartiets Einar
Gerhardsen som statsminister efter sin period av utbrändhet. Han
hade blivit regeringschef 1945 efter att ha
suttit i nazityskt koncentrationsläger under andra världskriget.
Men 1951 meddelade
han att han helt enkelt
inte orkade längre. Efter återkomsten denna
dag satt han, med ett
kort avbrott, som statsminister till 1965.
För 30 år sedan, 1985,
avled operasångaren Joel Berglund,
82 år gammal. Han
debuterade vid Operan med sin basbaryton 1929 efter att ha
skolats av operachefen John Forsell som
även skolat Jussi Björling. Hans omfångsrika stämma gjorde honom till en internationell stjärna med Wagner som specialitet.
1949-1956 var Berglund chef för Operan
i Stockholm.
Kända födelsedagsbarn
För 74 år sedan, 1941,
föddes den spanske
operasångaren och
tenoren Placido Domingo. Ihop med Luciano Pavarotti och
José Carreras har han
uppträtt som en av de
tre stora tenorerna.
2009 fick han Birgit
Nilsson-priset.
Söta lilla Lykke-Li.
Vår prinsessa fyller 1 år.
Grattis, puss och kram
önskar din stora familj i
Påarp. Vi älskar dig!
Vår älskade Mor,
Svärmor, Mormor,
Farmor
Gun-Britt
Adolfsson
* 17 februari 1936
har stilla somnat in
Ängelholm
12 januari 2015
Världens bästa Tristan
fyller 10 år
Vi älskar dig storkillen!
Mamma, Pappa
och Douglas
Barbro och Benny
Lina, Björn, Per
Håkan och Sussie
Sofia, Louise
Lena
Gert med familj
Övrig släkt och vänner
Sov i ro
DAGENS ROS
Dagens ros till
personalen på onkologen
i Hbg. Tack för
kompetent och varmt
bemötande under min
behandling. Karin
UPPVAKTNING
För 59 år
sedan,
1956,
föddes den
folkpartistiska
politikern Maria Leissner. Hon efterträdde
Bengt Westerberg 1995
och blev partiets första
kvinnliga ordförande
men avgick efter två år.
Sedan har hon bland
annat varit ambassadör i Guatemala.
önskar Mamma, Pappa
och Mormor
Puss och kram
50 år fyller 22 januari Peter Bengtsson,
Rydebäck.
”Blue velvet”-skådis död
4 Den
Grattis på 5-årsdagen
vår älskade Emilia
Vår älskade
All ev uppvaktning
på min 70-årsdag
undanbedes vänligen
Jag firar med "familjen"
Ing-Britt Andersson
Båstad
Uppvaktning på min
födelsedag
undanbedes vänligen
Margit Augustsson,
Östra Ljungby
Ev uppvaktning på
min födelsedag
undanbedes vänligen.
Ann-Britt Kepplerus
Vår kära Mor
Svärmor och Mormor
Gunnel
Jensen
* 10 juni 1935
har idag stilla insomnat
Billesholm
14 januari 2015
Begravningsgudstjänsten
äger rum den 3 februari
kl 11.00 i Hjärnarps
kyrka. Efter akten inbjuds
till minnesstund. Vänligen
anmäl deltagande till
Fonus tel.0431-83970
senast den 30 januari.
Det gick en gammal
odalman
och sjöng på åkerjorden
Han bar en frökorg
i sin hand,
och strödde mellan orden
för livets början
och livets slut
sin nya fröskörd ut
Han gick från soluppgång
till soluppgång
Det var den sista dagens
morgon
Jag stod som harens unge,
när han kom
Hur ångestfull jag var
inför hans vackra sång
Då tog han mig
och satte mig i korgen
och när jag somnat,
började han gå
Döden tänkte jag mig så
Bo Setterlind
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Östra Ljungby kyrka
fred. 30 jan. kl. 14:00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Församlingsgården.
Anmälan om deltagande
till Klippan Ljungbyheds
Begravningsbyrå
tel. 0435-10406 senast
tisd. 27 jan. kl. 15:00.
Varmt tack till personalen
på Ljungåsen
för god omvårdnad.
Tänk gärna på
Strokefonden
tel. 0200-883131.
Ett varmt tack till all
personal på Kungshaga,
avd.Lunden för kärleksfull
omvårdnad.
Minnesgåva
Minnesgåva
Bengt, Stina, Lotta
med familjer
En tröst i sorgen Gud oss ger
Att Mor nu slipper lida mer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ekeby kyrka Tillsammans kan vi besegra cancer.
Tillsammans
kan vi besegra cancer.
tisdagen den 3 februari
Skänk en minnesgåva
på cancerfonden.se
Skänk en minnesgåva på cancerfonden.se
kl.13.00.
Tel 020-59 59Tel59
| pg5990
020-59
59 |1986-0
pg 90 1986-0
Efter akten skiljs vi åt.
Ett varmt tack till personalen på Ekhaga avd. Röd
för kärleksfull omvårdnad.
Vår älskade Mor
Svärmor, Mormor
och Farmor
Berit
Andersson
* 27 mars 1942
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Ottarp
den 14 januari 2015
Lena, Susanne, Kjell
med familjer
Övrig släkt och vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningen äger rum i
Ottarps kyrka torsdagen
den 5 februari kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Hjärt- och Lungfonden
tel. 0200-882400.
Ett varmt tack till MAVA,
Lunds Lasarett för god
omvårdnad och trevligt
bemötande.
IN MEMORIAM
Gustav
det har nu gått ett år sedan
Du lämnade detta jordeliv.
Du var ett ljus i mörkret för
alla trots din svåra sjukdom.
Du lämnade mig i stor
saknad. Jag fick inte ens ta
farväl av Dig. Minns du när
vi lekte i min trädgård? Hur
vi busade med Barbro och
hur glad du var i gungan?
Jag vet att du nu har det bra
och att du slipper all
behandling som du utsattes
för under alla år.
Sov i ro lilla Gustav.
Vår Älskade
Karin Olsson
* 23 mars 1954
† 21 januari 2014
Sitter och tänker på dig
Fyller mitt hjärta med dig
Vill inte vara utan dig
Så jag sparar dig
i mig själv
Vi saknar Dig
och glömmer Dig aldrig
BORIS
Terese
Caroline
C6
ONSDAG 21 JANUARI 2015
MIN MENING
Redaktören
har ordet
4 Att det ska ändras namn
på vårdboenden i Helsingborg har fått många att
skriva insändare. Vi publicerar ytterligare ett inlägg
i dag.
4 Signaturen ”RikardT”,
Helsingborg, undrar
hur det är med miljöambitionerna.
4 Glöm inte att skriva
till Min mening. Din röst
behövs.
4 Med önskan om en
god dag.
ROLAND
CLASSON
roland.classon
@hd.se
Adress: Min mening, HD, 251 83, Helsingborg
E-post: [email protected]
Redaktionen: 042-489 93 07
FN-VETERANER
Sömnigt av Försvarsmakten
4 Som FN-veteran är jag
inte nöjd med Överbefälhavarens (ÖB:s) förmåga
att ansvara för veteranenhetens beslut. Jag anser
att allmänheten bör få veta
hur illa man handlagt fyra
veteransoldaters ärenden.
I december 2011 fick jag
vetskap om att regeringen
2008 beslutat att instifta en
särskild medalj för särskilt
berömvärda insatser.
Jag föreslog fem ärenden som bör inkommit vid
skilda tillfällen till enheten
kring årsskiftet 2011-2012,
plus-minus 30 dagar. Vi förväntades bli avtackade vid
Veterandagen sommaren
2012 men intet hördes från
ÖB:s kansli. Vi väntade besked inför FN-dagen i oktober 2012 och Veterandagen
2013. Efter cirka 18 månader fick vi efter anmaning
besked.
På uppdrag av regeringen
hade förra ÖB, general Håkan Syrén, beslutat att händelser före 2008 inte skul-
le föranleda officiell avtackning. Sålunda var hela
Kongoinsatsen 1960-64 undantagen.
Jag kände inte till 2008 års
beslut. Varför reagerade
man inte vid veteranenheten och avvisade mina förslag direkt? Var inte beslutet känt av personalen?
Kanske senare ringde
en klocka varvid misstaget
upptäcktes och handlingarna arkiverades i tysthet.
Jag borde som förslagsstäl-
lare blivit underrättad men
man föredrog att tiga ihjäl
misstaget.
I november förra året
påtalade jag omständigheterna för chefen vid veteranenheten. Jag fick inte något besked på mina frågor
utan enbart standarfraser
att 2008 regler var hinder
för ett beslut.
Oaktat veteranenhetens
beslut hävdar jag att jag juridiskt sett har rätt att få
samtliga fem ärenden prö-
vade för åtgärd. Försvarsmakten har medverkat i en
dialog - som jag anser vara
ett avtal - utan att ha kontrollerat behörigheten.
Jag förväntar mig att ÖB
skyndsamt rättar felen mot
oss fyra veteraner samt
hoppas att de soldater som
i dagarna förflyttats till
Afrika på FN-uppdrag, blir
bemötta av ÖB - på ett bättre sätt.
Sven Thufvesson
veteransoldat, Helsingborg
KORT SAGT
Busslinje 9 och
Skånetrafiken
TYCKT PÅ NÄTET
4 Vi
vill ha tillbaka linje 9,
att åka med den linjen till
sjukhuset tog cirka 10 minuter. Nu har Skånetrafiken dragit in den och ersatt
med linje 10. Till sjukhuset
med denna linje tar det cirka 25 minuter, trots att Skånetrafiken lovar att alla ska
få bättre resvägar.
Sätt tillbaka linje 9 nu.
”
Ödåkra ligger bra strategiskt för alla
med bekvämligheter som
affärer, dagis
och både buss
och tågtrafik.
Sådant är viktigt för att kunna planera sin
framtid.”
Bonde Kurirgatan,
Helsingborg
Glöm inte
trappräcken
4 Många
Signaturen ”SebbeP” om
artikeln ”Här hittar man de
byggklara tomterna”
Kanske kan det vara bra med både en namnskylt på äldreboendet och en skylt på gatans namn under namnet. Bilden visar
ARKIVFOTO: SONNY THORESEN
Elinebo.
Mest läst på
hd.se i går
1
2
3
4
5
6
. Olycka på Ängelholmsleden
. Nu är Drottninggatan
avstängd
. Näringslivets grand
old man är död
. Välkommen till nya
hd.se!
. Vanligt med mask
i torskfilé
. Krog döms till vite
för kallt potatismos
Gör så här
Skicka per brev eller e-post.
Skriv kort, högst 2 500 tecken.
Endast i undantagsfall publiceras längre texter. Insändaren
måste åtföljas av namn, adress
och telefonnummer. Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta och redigera texterna.
Insända bidrag returners inte.
Låt oss göra en kompromiss
4 Tack till Olof Mathiasson
som företräder Kommunala pensionärsrådet för inlägget i tidningen den 20/1.
Tack även till alla andra
som gjort inlägg om detta
idiotiska påhitt om ändring
av namnen på våra vårdboende.
Jag håller med alla kritiska röster och funderar över
kostnaden för att genomföra detta. Det talas om miljonbelopp och nog tycker
man att dessa pengar kunde lagts på själva vården
i stället.
Jag vet inte hur många
tjänster eller arbetstimmar det kunde täckt, men
nog hade de ”gamla” fått
ut mer av det. Det har fungerat i alla år med namnet på vårdboendet och jag
kan inte tänka mig att någon är mer stolt över att bo
på Garverigatan i stället för
Åbrädden.
Varför inte göra en kompromiss när nu eländet
ändå är ett faktum? Sätt
tillbaka namnskylten och
”
Sätt tillbaka
namnskylten
och låt gatuskylten sitta under
namnet. Så blir
kanske alla nöjda
och glada.”
låt gatuskylten sitta under
namnet. Så blir kanske alla
nöjda och glada.
En annan sak som jag
funderat över är telefonabonnemanget. Kan en gatuadress vara betalningsansvarig för ett sådant. Vad
säger till exempel Telia?
Och hur ska jag som en-
skild person veta var och
hur jag ska söka telefonnummer till ett specifikt
boende?
Telefonkataloger finns
knappast längre, men om
man söker till exempel
Åbrädden eller Elinebo på
hitta.se får man till svar
”din sökning gav tyvärr inget resultat. Däremot sökning på Valltorp ger: Valltorp Vårdboende, Besöksadress... Det är ju perfekt.
Var finns konsekvensen?
Hur länge får lasarettet
heta lasarettet? Ska jag be
taxichauffören kör mig till
Södra Vallgatan 5, eller till
Prins Kristians gata 2 om
jag vill till akuten?
Det har vid något tillfälle
framförts att ändringen till
gatuadress skulle göra det
lättare för taxi- och färdtjänstchaufförer att hitta. Jag tror att alla de som
framför dessa fordon inklusive ambulansförare
och brandpersonal med säkerhet vet var vårdboenden
finns. Om de inte vet, är det
dags att byta yrke.
Helt oacceptabelt är det
också att KPR inte blivit informerade eller tillfrågade
i ärendet med namnbytet.
Det är den instans som tillvaratar våra äldre människors behov.
En sak kan man i alla fall
konstatera, att om man
som politiker eller kommunal tjänsteman inte har
tillräckligt med arbetsuppgifter, kan man ju alltid hitta på något ”sattyg” för att
fylla arbetsdagen.
”Gammal dam som
kanske snart behöver
bo på en gatuadress”
Helsingborg
människor drabbas av dålig balans och har
kanske ingen vänlig hand
att hålla i. Passa då på att
sätta upp trappräcken när
nu Terrasstrapporna ska renoveras!
”Karin på Slottshöjden”
KORT SAGT
Empati
4 Ett vänligt
kan göra under
det läker
hjärtats djupa sår
det är ett ljus
i mörka stunder
en hand som
torkar ögats tår
ett vänligt ord
är änglabud
en hälsning
ifrån Herren Gud.
Kerstin i Åstorp
Samstämmigt
4 Sången från svanarnas
taktfasta vingslag
kämpar sig fram
över sundets vatten
som stämmer in med
sin mäktiga kör
av vinande vita gäss
Hans Kähr
Helsingborg
C7
ONSDAG 21 JANUARI 2015
MIN MENING
UPPVÄRMNINGEN
SANNING OCH POLITIK
Att motverka
klimatförändringarna
Vilsen i dagens
samhälle
Svar till Inger, Viken, och
rubriken ”Klimaten sköter sig utan människor”,
14/1.
4 Självklart finns det böck-
er som hävdar att vi inte
behöver oroa oss för klimatförändringar. Det finns
också gott om böcker som
hävdar motsatsen. Läs gärna ”Vädermakarna” av Tim
Flannery eller ”Den stora förnekelsen” av Johan
Rockström och Anders
Wijkman.
Det är naturligtvis svårt
för den som inte själv är
klimatforskare att veta vil-
ken bok som har rätt. Inte
heller är det särskilt lätt
att veta om en knapp grads
uppvärmning på 155 år är
mycket eller lite. Det finns
dock platser på jorden där
det märks att klimatet förändras och att det går fort.
På Grönland smälter i sarna
fortare än vad befolkningen hinner anpassa sitt levnadssätt. På Tuvalu, i Stilla havet, leder Grönlands
smältande isar till att havsytan stiger, öarna dränks
successivt och färskvattnet
försaltas och blir odrickbart. Filmen ThuleTuvalu
av Matthias von Gunten ger
en tydlig bild av detta.
Vad som kanske ändå är
viktigare i den här debatten är att det inte finns någon motsättning mellan att
motverka klimatförändringar och att minska fattigdom och sjukdomar.
Till exempel är det så att
tre miljarder människor lagar mat på spisar som eldas
med ved, kol och liknande.
Föroreningarna från dem
bidrar starkt till klimatförändringen. De orsakar också sjukdom och död eftersom de gör inomhusluften
dålig. Om de ersätts med
spisar som drivs med förnybar el förbättras hälsan
hos många samtidigt som
utsläppen av växthusgaser
minskar.
Detta är bara ett av många
exempel. De flesta åtgärder
som behövs för att motverka klimatförändringarna
leder också till förbättringar av annat. Vill du argumentera för att inte försöka motverka klimatförändringarna får du hitta andra
argument.
Karin Stenholm
Ängelholm
Kommentar till ”Sven
Wollter och kommunismen”, 19/1.
4 Jo,
visst är det ”något konstigt med Sven
Wollter”! Men det är
kanske en roll han har
levt sig in i, när hela
samhället blir en enda
gröt?
För ärligt talat vi VET ju inte om kommunism skulle kunna
vara ett fungerande alternativ till nuvarande
ohämmade plutokrati!
Som anarkist (och
agnostiker) känner jag
mig rätt vilsen i dagens samhälle. Allting
ska ha en prislapp, för
nationalekonomerna
har tagit över de medeltida astrologernas inflytande. Vi matas dagligen och stundligen
med börskurser, men
förtränger att värdet på
aktierna inte realiseras
förrän företaget upphör (vid försäljning eller konkurs).
Massavrättningar-
na under Hitler, Stalin, Mao och Pol Pot var
vidriga på grund av sin
omfattning. Men i varenda nyhetsutsändning
får vi höra om smärre
lustmord av rövarband
i Mellanöstern och Afrika - utan att FN kan
komma med annat än
lama protester.
Beträffande ”den rätta
sanningen” kan ju nu tack vare internet - varenda knäppgök i hela
världen samla troende
utan risk för repressalier. Samtidigt lockar
hysterin kring terrorism våra översåtar till
alltomfattande övervakning.
Rent händelsevis
nämndes i Dagens Eko
att EN PROCENT av
jordens invånare äger
lika mycket som alla
vi andra...
Hur var det med planet Kepler 186-F - finns
det en chans att ”vi andra” kan emigrera dit?
LOP, Klippan
Om sjukhus
och fint hotell
Vad händer med alla läkemedelsrester som går ut med vårt avloppsvatten?
ARKIVFOTO: FREDRIK SANDBERG/TT
Var finns miljöambitionerna?
4 Vi har sedan många år
tillbaka haft ett stort allmänt fokus på miljön och
allt hemskt som kommer
att hända inom en snar
framtid, vi har även fått ett
helt politiskt parti som säger sig vara helt fokuserade
på att få in miljöfrågorna
i alla politiska beslut.
Med detta sagt blir man
något förvånad när man
ställer frågan till vårt lokala reningsverk i Helsingborg om hur man hanterar
vårt dagliga avlopp och rening av alla de läkemedel
som jag och andra förser
detta reningsverk med.
Vi vet, sedan mycket lång
tid tillbaka, att läkemedelsrester som går ut med vårt
avloppsvatten slutligen når
havet och där medför stora
skador på alla levande organismer. Det senaste är att
fiskar blir aggressiva och
asociala, kan kanske tyckas vara en småsak, men betänk att vi sedan kommer
att konsumera dessa fiskar,
även våra barn.
”
Måste det bli
en lag eller
måste miljöskadorna bli stora
innan vi åtgärdar detta relativt
enkla problem?”
Forskare har varnat för
detta under lång tid, men
väldigt lite har skett inom
kommunerna, så även vår
kommun Helsingborg. Det-
ta med anledning av att det
finns något lagkrav och att
det inte finns några politiker som driver på i denna
fråga.
Åstorps kommun och
i Torekov genomför just
nu tester med att rena avloppsvattnet med ozonering och aktivt kol, tyvärr
är detta ännu inte utvärderat. Men ett föregångsland
är Schweiz, där det är ett
krav att allt avloppsvatten
skall renas med denna metod (görs också på ett antal
ställen i Tyskland).
Måste det bli en lag eller måste miljöskadorna
bli stora innan vi åtgärdar
detta relativt enkla problem? Visst kostar det en
slant att genomföra denna
rening, men tänk på vin-
sterna. Tänk att få äta fisk
som inte är full av läkemedelsrester, det hade i alla
fall jag uppskattat.
Var är miljöambitionerna? Är det bara de stora
miljöåtgärderna som är intressanta, så som att stoppa
all biltrafik, förbjuda Tyska
kolkraftverk etcetera. Det
som verkligen skulle kunna göra skillnad och som
vi själva enkelt och snabbt
kan påverka är inte lika
häftigt eller är det helt enkelt inte intressant för alla
dessa miljömedvetna elittänkare.
Vad säger våra lokala politiker? Varför driver man
inte på i denna och andra
lokala miljöfrågor?
Källor: NVSA Helsingborg
RikardT, Helsingborg
4 Läste en insändare
20/1 angående kvalitén på sjukhusmadrasser (”Vem kan sova på
sjukhuset?”).
Visst finns det säkert mycket att förbättra när det gäller sängar
och madrasser på sjukhusen i dag, men ska
man verkligen förvänta
sig att skattefinansierad
sjukvård ska ge samma
service som på ett fint
hotell som ger den service man betalar för?
Av sjukvården får
vi dyrbara operationer
och behandlingar för
en spottstyver! Billig
sjukvård till alla är en
lyx som vi i Sverige ska
vara väldigt tacksamma
över. Personalen vänder
ut och in på sig själv
över att ge fin service,
men ska och kan man
förvänta sig kvalité som
går att jämföra med till
exempel hotell.
Ett trevligt bemötande och god omvårdnad
däremot ska man få!
Sedan får man nog acceptera standarden på
sjukhusen, annars får
vi väl betala mer i skatt.
”Sköterska som
tröttnat på gnäll”
Landskrona
KORT SAGT
Fin service på akuten
4 Det
klagas mycket på sjukvården. Vi har all anledning att känna glädje och tacksamhet över den
behandling vi fick på akutmottagningen i Ängelholm den 15/1 då min man fallit och skadat knäet.
Inom tre timmar hade vi fått röntgen, tappning
av vätska från knäet samt omläggning. Vi möttes
av idel vänlighet och omtanke från Dr. Johan Linders och alla på mottagningen Tack! Knäet är bra
igen!
Elisabeth och Gordon Marsh
Ljungbyhed
C8
ONSDAG 21 JANUARI 2015
JOBB
Söker du ny kompetens?
Svenska Kakelkoncernen importerar och marknadsför
byggkeramik från ledande tillverkare runtom i världen.
Koncernen som i år omsätter ca 200 miljoner kronor,
omfattar företag i Malmö, Helsingborg, Halmstad,
Göteborg, Stockholm och Luleå Vår verksamhet bygger på
ett brett och genomtänkt sortiment, konkurrenskraftiga
priser och en hög servicenivå. Vi har en stabil ekonomi och
siktet inställt på en fortsatt expansion.
Prova då vårt effektiva platspaket där du
når ca 655 000 läsare varje dag!
Vi förstärker organisationen i Helsingborg
och söker nu
Paketet är från början rabatterat med 25% mot tidningarnas ord. priser.
Dessutom lämnar vi 40% rabatt på andra införandet och det tredje
bjuder vi på! Annonsen kommer även att synas på merajobb.se samt hd.se
Butikssäljare, halvtid
Vi söker en framåt person, med servicekänsla,
ett trevligt sätt samt intresse för färg, form
och inredning. Hos oss får du arbeta i ett ungt
och trevligt gäng. Arbetsuppgifterna omfattar
personlig betjäning av kunder, utarbetande
av förslag och offerter samt information om
tekniska lösningar. Vidare skall du delta i
utställningens fortlöpande förnyelse. Jobbet är
tänkt för en färdig säljare med erfarenhet från
liknande arbetsuppgifter.
Skånes effektiva och enkla
platsannonspaket!
Maila [email protected] eller
ring 040-28 17 60. www.helaskane.se
Alla Skånes
morgontidningar!
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Niklas Nilsson, 0723-529511.
Är du intresserad och beskrivningen passar
in på dig, skicka din skriftliga ansökan, med
referenser, till [email protected] senast
den 31 januari 2015.
Svenska Kakel
Kvalitet • Kunskap • Service
Buffin Real Estate Sweden AB är ett fastighetsbolag med kontor i Helsingborg. Bolaget uppför på uppdrag av Biltema butiksfastigheter runtom i Sverige. Detta uppdrag innefattar projektering, byggnation
samt förvaltning av samtliga fastigheter. Bolaget äger för närvarande ett 40-tal fastigheter i Sverige.
www.svenskakakel.se
Buffin Real Estate Sweden AB söker Fastighetsförvaltare
Vi söker en erfaren fastighetsförvaltare som självständigt men även i samråd och samarbete
med övrig personal ansvarar för våra fastigheters drift, skötsel, underhåll, tillsyn samt tilloch ombyggnader.
Vårt fastighetsbestånd ökar kontinuerligt i takt med nya butiksetableringar runt om i
landet. Du kommer att ha en viktig roll att följa upp, anpassa och effektivisera vårt förvaltningssystem.
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom bygg, fastighet eller installation, och
har gedigen erfarenhet som projektledare inom främst förvaltning, renoverings-, ombyggnads- och/eller installationsprojekt. Som person är du engagerad, affärsinriktad och med en
god blick för service, underhåll m.m.
Övrigt:
–
–
–
–
Befattningen är förknippad med resor inom Sverige.
Körkort klass B är ett krav.
Placeringsort Helsingborg.
Tillträde snarast.
På bästa läge i Ängelholm bygger vi nu 54 attraktiva lägenheter som
redan är sålda. De fem husen ligger granne med Rönne å och
stadens stora shoppinggata – mitt i centrum och ändå naturskönt.
Din ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, personnummer och vara
oss tillhanda 2015-02-10.
Sänd helst din ansökan via e-post till [email protected] Du kan också posta din
ansökan till Buffin Real Estate Sweden AB, Garnisonsgatan 26 3tr,
254 66 HELSINGBORG
Vid eventuella frågor om tjänsten vänligen kontakta Daniel Wellbro,
Buffin Real Estate Sweden AB på telefon 0768 - 71 59 77
Vi
växer
och behöver
fler elektriker
SWEDEN
-läsare
R
Q
n
e
r
e
n
Ladda
koden för
in
a
n
n
a
c
s
och
luncher!
s
n
e
g
a
d
e
s
t
at
För mer information se
IBC control
IBC control
IBC control
IBC control
IBC control
RÖNNE BRYGGA HAR ALLT
– utom en krögare
www.ibcelinstallation.se
IBC elinstallation
Höganäs Tel: 042-33 00 10
till
Välkommen
en
e/lunchguid
Nu söker vi en erfaren och visionär krögare som ser möjligheterna
att skapa en mötesplats för ängelholmarna.
Lokalen kommer att vara på 325 kvadratmeter och ha en 200
kvadratmeter stor altan ut mot promenaden längs den vackra
ån. Här finns alla möjligheter att skapa ett restaurangkoncept som
lockar gäster året om. Inflyttning är beräknad till hösten 2015.
Kontakta vår fastighetschef Jerry Zander på 0431-41 51 06
eller [email protected], så berättar han mer.
Backahill är ett familjeägt bolag som bildades 1998. Vi driver fastighets- och utvecklingsprojekt runtom i landet och har intressen i några av Sveriges största fastighetsbolag.
Hemma i Ängelholm är vår ambition att vara delaktiga i stadens utveckling och bidra till
ett levande centrum.
ONSDAG 21 JANUARI 2015
C9
JOBB
Vård- och omsorgsförvaltningen
har jobb sommaren 2015!
Vi söker sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster,
undersköterskor, biståndshandläggare, vårdare och
personliga assistenter för sommarvikariat.
Gå in på www.offentligajobb.se för mer information.
BOSTAD
MEDDELANDEN
Önskas
Kungörelser
Skötsamt par ö hyra
i ca 5 v under stambyte,
20/4 -20/5. Tel 0730-63 61 01
FÖRENINGAR
Bjuv
Bjuvstorps FF
har årsmöte den 10/2
Kl. 18,30 i klubbstugan.
Helsingborg
Anonyma Alkoholister
AA-möten i Helsingborg
www.aahelsingborg.com
Jourtel:042-153535
PerstorP
helsingborg.se
Platssökande
Tommy Nordbergh Åkeri AB är ett familjeföretag med
en stark entreprenörsanda. Vi växer ständigt och
idag är vi 250 engagerade medarbetare och våra ledord är kvalitet, service och miljötänkande.
Vi söker chaufförer
Vi söker chaufförer med CE-kort, digitalkort och
giltigt truckkort. Du skall ha god körvana med bil
och släp. Erfarenhet av transporter med tempererat
gods och/eller lastat grönsaker är detta meriterande.
Bilarna utgår ifrån Hjärnarp.
Anställningsformerna är dels provanställning på
heltid även extrachaufförer är av intresse.
Skicka Din ansökan till [email protected]
En glad pensionär
bekärning av fruktträd
och buskar samt m m
0700-460 764
Vaktmästare söker arbete
Halvtid i Ängelholmstrakten
Tel 070-2194134
Duktig målare söker arb
Allt av intr. 070-469 05 42
Duktig snickare söker arb
Allt av intr. 070-469 05 42
Söker jobb inom häck- och
trädklippning. 0762/98 76 40
Rörläggare söker arbete
Tel 076-783 45 55
PRO Perstorp:
Dans i Perstorp Folkets Park
onsd.21/1 kl.17.00.Musik:
Erik Arnolds ork.
Alla föreningsanslutna
pensionärer VÄLKOMNA!
Minnesvärd
Hjälp oss stoppa Alzheimers sjukdom genom
ny svensk patientnära klinisk forskning.
PG: 90 03 39-3
Ring Givarservice
020-075 17 17
alzheimerstiftelsen.se
Konkursbeslut
Protista International AB,
556572-2898, Kvarnstensgata 2,
Bjuv, har 2015-01-19 försatts i
konkurs vid Helsingborgs
tingsrätt. Edgångssammanträdet
hålls 2015-03-09 kl 9.45 i
tingsrättens lokaler vid Konsul
Perssons Plats 1, Helsingborg.
Borgenärerna kallas till
sammanträdet genom denna
kungörelse. Förvaltaren är
advokaten Bo Ahlenius, Box
1246, 221 05 Lund. Tel: 046124030. Fortsatta kungörelse om
konkursen införs i Helsingborgs
Dagblad.
FÖNSTER
FÖNSTER
FÖNSTER
FÖNSTER
VINTERERBJUDANDE15-50%
15-50%RABATT
RABATT
VINTERERBJUDANDE
PÅ VÅRA OLIKA FÖNSTER
OCH DÖRRAR
VINTERERBJUDANDE
VINTERERBJUDANDE
15-50%
15-50%
RABATT
RABATT
PÅ VÅRA OLIKA FÖNSTER OCH DÖRRAR
PÅ
PÅ
VÅRA
VÅRA
OLIKA
OLIKA
FÖNSTER
OCH
DÖRRAR
DÖRRAR
Dessutom
bjuder
vårtFÖNSTER
plåtslageri
på OCH
monteringen
utvändigt
Dessutomavbjuder
vårt plåtslageri
på monteringen
utvändigt 0 kr
fönsterbleck,
plåtprofiler
och
tröskelplåtar!
Dessutom
Dessutom
bjuder
bjuder
vårtvårt
plåtslageri
plåtslageri
på monteringen
på monteringen
utvändigt
utvändigt
1 50 .
av fönsterbleck, plåtprofiler och tröskelplåtar! Värpeder föcacans1te50
r/dö0rrkr
av fönsterbleck,
av fönsterbleck,
plåtprofiler
plåtprofiler
ochoch
tröskelplåtar!
tröskelplåtar!
0 kr
rr.0 kr
Värdeca 1 te
50
car/1dö50
ns dörr. dörr.
deVr är
föde
Värpe
ter/ ter/
Obs! Gäller för monteringar till
Obs!våren
Gäller
försommaren.
monteringar
och
Sistatill
dagtill
Obs!Obs!
Gäller
Gäller
för monteringar
för monteringar
till
förvåren
beställningar
med
reducerade
våren
och
sommaren.
Sista
dag
våren
och
och
sommaren.
sommaren.
Sista
Sista
dag dag
priser
och
kostnadsfri
plåtning
är
förför
beställningar
med
beställningar
för beställningar
medreducerade
med
reducerade
reducerade
28priser
februari.
priser
och
kostnadsfri
plåtning
är
priser
och
och
kostnadsfri
kostnadsfri
plåtning
plåtning
är är
2828
februari.
februari.
28 februari.
nsr föns
per föpe
RAYMONT
AB
RAYMONT
AB
Stefan
070-144AB
84AB
85
RAYMONT
RAYMONT
Säkrast
kontorstider
Stefan
070-144
8585
Stefan
Stefan
070-144
070-144
848485
84
www.raymont.se
Säkrast
kontorstider
Säkrast
Säkrast
kontorstider
kontorstider
www.raymont.se
www.raymont.se
www.raymont.se
YRKE &
HANTVERK
PRYLAR
TransporT
För hemmet
Allt i Flytt AB
In- och Utrikes
Även
magasinering
Skulptur gammal
bronsskulptur eller järn.
0730-611 592
Diverse
BBK/BFF Bjuvs Fotboll. Stöd
vår ungdom. Skänk till vår
loppis. Ring så hämtar vi.
0733269667, 0760-438221
i samarbete med
Birgittas Städ
BBK/BFF Bjuvs Fotboll. Stöd
Tel 042-12 95 90 vår ungdom. Skänk till vår
loppis. Ring så hämtar vi.
0733-26 96 67, 070-772 67 35
Dragspel köpes.
Defekt ej hinder. Hämtas.
Privat- och företagsflytt Max: 1000:042-13 60 81 Tel. 073-0977887
Tel 042-13 44 80
alltiflyttab.se
FLYTTKÅREN
Fasadskyltar
MOTOR
Personbil KöPes
Köper din bil fr -00 upp
till 2013 kontant. 0768-993277
M v h Jimmy Larsson
Bil köpes oavsett skick, dock
ej äldre än -01. 0720-06 64 76
s I N FA B ∙ F O T O : I A M J E S P E R
Välj typsnitt (Arial eller Tandelle),
storlek (200, 300, 400 eller 500
mm) och färg (svart, vit, guld,
silver, röd eller gul).
Bli fadder på
barnfonden.se
Meddelande
www.flyttkaren.com
Fasaddekor ger ditt hus ett
exklusivt och modernt intryck!
Siffror och bokstäver är tillverkade av tålig, laserskuren,
högblank akryl. Levereras
med osynliga distanser som
lyfter ut dekoren från fasaden.
Det
finns
n gon
som
behöver
dig.
Med HDpasset
fr 395 kr
(ord f 490 kr)
Beställ dem på
Kan jag – kan du
Vill du också rädda liv?
De flesta mellan 18 och 60 år som är
friska och väger mer än 50 kilo kan bli
blodgivare.
Gå in på Geblod.nu så får du veta hur
enkelt det är att lämna blod och göra en
insats för livet.
Tack för din hjälp!
C10
ALLT I
DEN HÄR
ANNONSEN
ÄR GRATIS.
Så mycket pengar som möjligt ska gå
till att rädda liv. Och så lite som möjligt
till administration och andra omkostnader – som till exempel reklam. Det
är målet för Sjöräddningssällskapet.
Vi får nämligen inga bidrag av staten
utan litar helt på gåvor och frivilligt
arbete.
Ett bra sätt att stödja oss är att
bli medlem på sjoraddning.se. Du kan
också ringa 077-579 00 90 eller sätta
in en slant på pg 90 05 00-0. Även om
den här annonsen är gratis, behöver vi
pengar till allt från bränsle och reservdelar till utrustning och utbildning.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
ONSDAG 21 JANUARI 2015
C111
ONSDAG 21 JANUARI 2015
s
t
a
t
s
m
i
n
i
s
t
e
r
n
Av Carsten Graabæk
b
a
b
y
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
4gästserie
| seRieR
& &kRyss
SERIER
KRYSS
4dagens sudoku
4
1
3
8
6
2
1
8
2
6
9
4
1
4
5
9
6
3
5
2
5
LILLA KRYSSET
9
6
1
2
4
5
6
7
8
6
1
3
4
9
6
8
9
8
5
1
7
9
2
3
4
2
7
7
9
3
8
4
5
5
1
2
6
9
6
4
2
3
2
7
4
6
9
8
5
1
5
1
4
2
9
6
7
8
3
Av Bud Grace
3
2
4
9
5
1
1
7
5
Av Lars Mortimer
5
1
3
3
6
8
3
8
A
S
U
T
C
5
H A
I
10
S
7 7
K
3
4
E
L N
N
L
E
N
8
A
T
T
U
7
U R
9
N
K
Y
F A
C
M
K
H A
F S
11
99
I
N
6
5
E
L
L
I G
T
L
4Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
10
10
Av Lise Myhre
7
8
1
2
H Ä R V
5
8
8
2
LODRÄTT:
1. Platsvånda
2. Silkeslen
3. Säger man ibland att det går som på
4. Påhoppen
8. Tagit över
9. Något för mynt
1
4
66
4
© Bulls
4
4
3
VÅGRÄTT:
1. Tentaklerna
5. Ger inte med sig
6. Trivs vid drag
7. Kort för rörgas
10. Spelande fågel
11. Blev bedårad
FÖREGÅENDE KRYSS
3
2
7
1
2
2
11
9
LILLA KRYSSET
LILLA KRYSSET
1
10
6
8
LILLA
4
lilla KRYSSET
krysset
n
e
m
i
3
© Bulls
4Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
6
7
Här är den rätta
lösningen till dagens
sudoku.
h
ä
l
g
e
3
9
e
r
n
i
e
4
5
b
l
u
e
s
RedaktöR: Jonas Brorson 042-489 93 71
e-post: [email protected]
11
11
VÅGRÄTT:
1. Tentaklerna
VÅGRÄTT:
5. Ger inte med sig
1.6. Tentaklerna
Trivs vid drag
5.7. Ger
med sig
Kort inte
för rörgas
6.10. Trivs
vid drag
Spelande
fågel
Blev för
bedårad
7.11. Kort
rörgas
p
o
n
d
u
s
Av Frode Øverli
10. Spelande fågel
LODRÄTT:
11.
Blev bedårad
1. Platsvånda
2. Silkeslen
LODRÄTT:
3. Säger man ibland att det går som på
1.4. Platsvånda
Påhoppen
2.8. Silkeslen
Tagit över
Något för
mynt
3.9. Säger
man
ibland att det går som på
Hjärn koll
4. Påhoppen
8. Tagit över
LILLA
KRYSSET
9. hjärnkoll
Något för mynt
4
FÖREGÅENDE KRYSS
1
2
3
LILLA
H Ä KRYSSET
R V E L
4
N
Den
röda
tråden?
A
U
N
A
FÖREGÅENDE
KRYSS
5
S
T
2I
L
E3
T
T4
H Ä N
R V NE L U N
C
Mae West
7
6
AH A U
NU R A
A Einstein
NI L KE T E T
SI TBob
Dylan
Fred Astair
5
8
9
10
CS K Y
N F AN L
6
7
C
M
K
Marx
H
AKarl
U
11
H
I
10
S
A
8F
K
C
11
©2006 JB 104
H
A
N
Y
S
F
M
F
9I
K
A
G
L
K
S
L U
L
T
R
H.G Wells
E
L
L
Svar: Samtliga finns på omslaget till
Beatles skiva ”Sgt. Pepper”
z
i
t
s
Av Jerry Scott & Jim Borgman
1
I G
T
C12
TV & RADIO ONSDAG 21 JANUARI
SR P1
5.29 P1-morgon. Med Katherine Zimmerman.
9.30 Ring P1.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Plånboken.
10.55 Radiofynd: Dansbaneeländet 1948. Året är 1948,
det är lördagskväll och dans i
Roslagen.
11.00 Ekonyheter.
11.03 Tendens: Män om patriarkatet. Del 1. Anders. Vad har
en barnmorska, en munk och en
före detta porrklubbsdörrvakt
gemensamt?Alla är de så kallade vita medelåldersmän från
medelklassen.
11.35 Radioföljetongen: Allt jag
sa till dig var sant, del 15 av 17.
Del 15 av 17.
12.00 Tolvslaget med dagens
dikt.
12.07 Meddelandetid.
12.10 Vetandets värld.
12.30 Luncheko.
13.00 Land- och sjöväder.
13.05 Kulturnytt.
13.20 Klassikern: Karine Mannerfelt. Om Isabel Fonsecas bok
Begrav mig stående.
13.35 Vetenskapsradion klotet.
Med Marie-louise Kristola.
14.00 Ekonyheter.
14.03 Obs magasin.
14.50 Utrikeskrönika.
15.00 Ekonyheter.
15.03 Radiosporten.
15.04 Epstein och Nordegren i
P1. Med Louise Epstein.
15.45 Kulturnytt.
15.55 Sjöväder.
16.00 Ekonyheter.
16.03 Studio ett.
16.45 Dagens eko.
17.45 Dagens eko. Med ekonomieko och sport.
18.09 Kulturnytt.
18.15 Kritiken. Med Annelie
Dufva.
19.00 Ekonyheter.
19.03 Vetenskapsradion språket. Med Emmy Rasper.
19.35 Radioföljetongen: Allt jag
sa till dig var sant. Del 15 av 17.
20.00 Ekonyheter.
20.03 Tendens: Män om patriarkatet. Del 1. Anders. Vad har
en barnmorska, en munk och en
före detta porrklubbsdörrvakt
gemensamt? Alla är de så kallade vita medelåldersmän från
medelklassen.
20.35 Ring P1.
20.45 Klassikern: Karine Mannerfelt. Om Isabel Fonsecas bok
Begrav mig stående.
21.00 Ekonyheter.
21.03 Bildningsbyrån - Kina.
21.35 Kulturnytt.
21.45 Tankar för dagen.
21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter.
22.10 Radiosporten.
22.12 Studio ett.
22.55 Dagens dikt.
23.00 Ekonyheter.
23.50 Kulturnytt.
0.00 Ekonyheter.
0.02 Epstein och Nordegren i
P1. Med Louise Epstein.
0.45 Klassikern: Karine Mannerfelt.
1.00 Ekonyheter.
1.02 Tendens: Rädd att fastna i
sorgen.
1.35 Vetenskapsradion språket.
Med Emmy Rasper.
2.00 Ekonyheter.
2.02 Kropp & själ. Med Ulrica
Hjalmarsson Neideman.
ONSDAG 21 JANUARI 2015
onsdagens radiotips
Konsert med
Labyrint
Gottsunda, Uppsala.
Därifrån kommer hiphopgruppen Labyrint.
Nu återsänder ”Musikguiden i P3” en av bandets konserter, från
Malmö i höstas. Dessutom bjuder den danska nykomlingen Mendoza på några låtar.
Labyrint består av
Aki, Jacco och Dajenko.
P3 20.30
3.00 Ekonyheter.
3.02 P3 Dokumentär: Svenska
kuppen mot scientologerna
1996.
5.00 Ekonyheter.
5.02 Vetandets värld.
SR P2
6.00–6.35 Sisuradio. Ajan
tasalla aamusta pitäen.
6.30 Sisu-uutiset.
6.35 Oddasat.
6.40 Nyheter.
6.50 Klassisk morgon. Med
Martin Ekeholm.
7.30 Ekonyheter.
7.32–10.00 Klassisk morgon.
Med Pernilla Eskilsdotter.
8.54 Kulturnytt.
9.00–9.02 Ekonyheter.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Klassisk förmiddag. 1.
Maurice Ravel: Vokalisetyd i
form av en habanera (1907).
Stephen Hough, piano. Hyperion
CDA 67565. 2. Germaine Tailleferre: Stråkkvartett (1919).
Leipzigkvartetten. MDG 307
1359-2. 3. Sigurd von Koch: De
vilda svanarna (1918). Anne Sofie von Otter, mezzosopran.
Bengt Forsberg, piano. DGG 449
189-2. 4. Konsert med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester (kl 10.30). Solister:
Andres Staples, tenor, Hanna
Husahr, sopran, Christopher Ainslie, countertenor och Georg
Nigl, baryton. Michael
Rotschopf, recitation. Dirigent:
Daniel Harding. a) Johann Sebastian Bach: Första delen av
Johannespassionen. b) Bernd
Alois Zimmermann: Ich wandte
mich um und sah. c) Johann Sebastian Bach: Kantat nr 60, ”O
Ewigkeit, du Donnerwort”. Från
fredagens konsert i Berwaldhallen. 5. CD-revyn i Klassisk förmiddag. Med Erika Libeck Lindahl.
12.44 Mozartalmanackan. Med
Ingemar von Heijne. Repris från
1991.
13.00 SR på persiska.
13.30 SR på romani.
14.00 SR på kurdiska.
14.30 SR på arabiska.
15.00 SR på engelska.
15.30 Rádio Sápmi.
16.00 Sisu-uutiset.
16.10 Studio Sisu. Uutis- ja
ajankohtaisohjelma ruotsinsuomalaisesta näkökulmasta.
16.50–17.00 Roketti. Lastenohjelma.
17.00–19.00 P2 på hemväg.
Med Patrik Paulsson.
18.09–18.14 Kulturnytt. Även
kl. 23.50.
19.00 Ekonyheter.
19.03 P2 Live: Manzes final
med Helsingborgs symfoniorkester. Andrew Manze tar farväl
av Helsingborgs symfoniorkester efter åtta säsonger som
chefdirigent. Johannes Brahms:
1. Symfoni nr 3 F-dur. 2. Symfoni nr 1 c-moll. Konsert 15/5,
Helsingborgs konserthus. 3. Lisa
Wall samtalar med Andrew
Manze och väljer guldkorn ur de
gångna säsongernas repertoar.
Med Lisa Wall. Repris från 12/6.
22.00 Musik mot midnatt. 1.
Richard Ohlsson: Stråkkvartett
nr 1 e-moll. Dolezalkvartetten.
Inspelat 1989. 2. Robert Schumann: Symfoniska etyder. Daniil
Trifonov, piano. Med Bodil Asketorp.
0.00–6.00 Notturno. Med Lena
Redin.
SR P3
Ekonyheter varje timme.
6.05 P3 musik.
6.30 Morgonpasset.
10.02 P3. Med Farah Erichsén.
11.02 Knyckare i P3.
12.03 P3. Med Farah Erichsén.
13.01 P3 nyheter med Camila
Astorga Diaz. Med Camila Astorga Diaz.
14.01 PP3. Med Linnea Wikblad.
16.06 Tankesmedjan. Med Dilan Apak.
17.06 Christer och Morgan rapporterar - en timme innan sex.
18.03 Verkligheten i P3.
18.30 Musikguiden i P3. Med
Tina Mehrafzoon.
20.30 Musikguiden i P3: Session. Med Labyrint och Mendoza. Med Juan Havan.
22.03 Musikguiden i P3 med
vår playlist.
23.07 Ligga med P3. Med Maria Maunsbach.
0.02 Vaken.
SR P4 MalMö
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45. Lokala nyheter varje
halvslag 6.30–17.30. Radiosporten 6.05, 7.07, 8.07,
09.03, 13.03, 15.03, 16.03,
17.59, 20.03 och 22.10.
5.59 P4 Malmöhus. Med Anton
Kalm.
13.05 P4 extra. Slopestyle-VM.
Med Lotta Bromé.
14.57 Kulturnytt i P4. Med Karin Forsmark.
14.59 P4 Malmöhus. Med Svjetlana Pastuhovic.
17.40 Kulturnytt i P4. Med Ka-
rin Forsmark.
17.45 Barnradion: Biss och Kajs
gör ett pruttzoo - Bläckfiskprutt.
Manus och regi: Johannes Berg.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra. Med innebandy, superligan, herrar och
damer samt ishockey riksserien.
Med Susanna Andrén, Roger
Burman.
21.40 Karlavagnen. Pernilla Arvidsson tar er med mot midnatt.
Telefon: 099-110 90.
0.02 Vaken.
SR P4 KRiStianStad
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45 Lokala nyheter varje
halvslag 8.30–13.30. Radiosporten 6.05, 7.07, 8.07,
09.03, 13.03, 15.03, 16.03,
17.59, 20.03 och 22.10.
5.59 Morgonen. Med Anders
Liljeqvist.
10.03 Förmiddag. Med Helene
Persson.
13.05 P4 extra. Slopestyle-VM.
Med Lotta Bromé.
14.57 Kulturnytt i P4. Med Karin Forsmark.
14.59 Eftermiddag i P4 Kristianstad. Med Malin Nilsson, Conny Emmelin.
17.40 Kulturnytt i P4. Med Karin Forsmark.
17.45 Barnradion: Biss och Kajs
gör ett pruttzoo - Bläckfiskprutt.
Manus och regi: Johannes Berg.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra.
21.40 Karlavagnen.
0.02–5.59 Vaken.
övriga kanaler
6.05 Grand designs abroad. 7.05–
8.00 Tredje skiftet. 8.45 Dödlig
fångst. 9.45 Gränsbevakarna Australien. 10.15 Miami ink. 11.15 Top gear.
12.35 Fresh Prince i Bel Air. 13.05
Raising Hope. 13.35 Top 20 Countdown. 14.35 Miami ink. 15.35 Grand
designs abroad. 16.40 Dödlig fångst.
17.40 Gränsbevakarna Australien.
18.05 Gränsbevakarna Australien.
18.40 Top gear. Brittisk motorserie
från 2013. 20.00 Top 20 Countdown.
Underhållning från 2009. 21.00 Oss
torpeder emellan 2. 22.55 Law & order: Special victims unit. 23.55 CSI
NY. 0.50 Sons of anarchy. 1.50–2.50
Våra pinsamma kroppar.
6.20 Par i hjärter. 7.10 Starsky &
Hutch. 8.00–8.50 Tillbaka till Aidensfield. 12.00 Lilla huset på prärien.
14.00 Hem till gården. 15.00 Dr
Quinn. 16.00 Tillbaka till Aidensfield.
17.00 Lilla huset på prärien. 19.00 Dr
Quinn. 20.00 Par i hjärter. 21.00 Starsky & Hutch. 22.00 Kvinnofängelset.
23.00–1.00 Mord och inga visor.
8.55 Varför flygplan kraschar. 9.50
Det kungliga lasarettet. 10.25 Min
dotter fick min hjälp att dö. 11.00–
12.00 Hospitalet. 14.00 Livräddarna
på Bondi Beach. 15.00 Uppdrag: Missbruk. 16.00 Akutpersonalen i London.
17.00 Brottsplats USA. 18.00 Bakom
brottsrubrikerna. 19.00 Kvinnor som
mördar. 20.00 Hospitalet. 21.00 Det
kungliga lasarettet - vad hände sen?
22.00 MC-patrullen räddar liv. 23.00
48 avgörande timmar. 0.00–1.00
Kvinnor som mördar.
5.30 Vittnen från Gulag. 6.30 Veckans
bok. 7.00 Bleak old shop of stuff. 7.30
Jakten på myter och hjältar. 8.30 Efterkrigstidens terrorism. 9.00 Gautier
Capucon spelar Dvorak. 10.00 Människan och jorden. 11.00–12.08 Offentliga och privata museer i Sverige.
13.30 Nyttiga gifter. 14.25 Går det att
uppfostra SD? 15.20 Omar Khayyam.
16.20 Civilisation. 17.10 Yes, Minister. 17.40 Vår tid. 18.30 Kung Alfred
och anglosaxarna. 19.30 Global Axess: Civilisation. 20.00 Den omkörda
västvärlden. 21.00 Krakatoas sista dagar. 21.50 Valerij Gergiev och Wienfilharmonikerna - Del 1. 22.45 Medeltida kungar inpå livet. 23.45 Beroende
av njutning. 0.40–1.30 All världens arkitektur.
5.00 Barnprogram. 7.00–8.30 Morgonshowen. 7.01 Dinosaurietåget.
7.15 Söndag med Sofia. 7.35 Fåret
Shaun. 7.45 Lata Lucy. 7.50 Q Pootle
5. 8.05 Charlie och Lola. 8.15 Katten i
hatten vet allt om ditten och datten.
8.30 Barnprogram. 15.00 Corneil &
Bernie. 15.25 Lou. 15.45 Becky Richards regerar. 16.05 Skokartongens
hemlighet. 16.30 En hopplös häxa.
17.00 Pipi, Pupu och Rosmari. 17.05
Äventyr i tid och rum. 17.15 Farfar i
fickan. 17.30 Nasse. 17.35 Lilla prinsessan. 17.45 Supertrion. 18.00–
18.30 Bolibompa. 18.01 Kan du pussa den? 18.10 Pocoyo. 18.20 Sara
och Anka. 18.30 Museet. 19.15 Lilla
Aktuellt. 19.25 Blue water high.
19.50 Kompisar på nätet. 20.15 Pepparkornen. 20.40 Lilla Aktuellt. 20.45
Nina Patalo. 20.55–21.00 Larva.
8.30 Från skrot till racerbil. 9.30 Mud6.10 Monty Pythons flygande cirkus.
6.40 Fader Ted. 7.05–7.55 Fresh prince i Bel-Air. 11.00 Par i hjärter. 12.40
Pantertanter. 13.30 Shameless. 14.20
All världens reklam. 14.50 Monty Pythons flygande cirkus. 15.30 Fader Ted.
16.00 Räkna med bråk. 17.00 Pantertanter. 18.00 Shameless. 19.00 Joey.
19.30 Omaka systrar. 20.30 Sullivan
& son. 21.00 Fresh prince i Bel-Air.
22.00 Louie. 23.00 Två panka tjejer.
23.55 Magnum. 1.30 Starsky &
Hutch. 3.05–5.35 Par i hjärter.
cats – malfiske med bara händerna.
10.30 Coast guard Florida. 11.30 Man
v food nation. 12.00 Från skrot till racerbil. 13.00 Träskjägarna. 14.00 Man
v food nation. 14.30 Alaskas vilda
västern. 15.30 Vädret som skapade
historia. 16.00 Coast guard Florida.
17.00 Världskrigets osannolika överlevare. 18.00 Mudcats – malfiske med
bara händerna. 19.00 Hur fungerar
det? 19.35 Öppen sjö till varje pris.
20.40 Fotboll: Tottenham–Sheffield
United. Ligacupen. 22.45 Ross Kemps
extrema värld. 23.50 Världskrigets
osannolika överlevare. 0.55 Öppen sjö
till varje pris. 2.00 Cops. 2.30 Cops.
3.00 USA:s hårdaste fängelser. 4.00–
5.00 Ross Kemps extrema värld.
6.00 Kära Susan. 6.25 Gossip girl.
7.15–8.10 Frisörakuten. 10.20 Förmiddag. 11.20 Happy endings. 11.50
Cougar town. 12.15 Say yes to the
dress: Bridesmaids. 12.40 Say yes to
the dress: Bridesmaids. 13.10 Frisörakuten. 14.10 Ellen DeGeneres Show.
15.05 Familjen Kardashian. 15.35 Familjen Kardashian. 16.05 Gossip girl.
17.00 Glee. 18.00 Happy endings.
18.30 Cougar town. 19.00 Familjen
Kardashian. Realityserie från 2013.
19.30 Familjen Kardashian. Realityserie från 2013. 20.00 Familjen Kardashian. Realityserie från 2014. 21.00
Step up 3D. 23.10 Castle. 0.10–1.05
White collar.
6.00 Night cops - nattskiftet. 7.05 Kameran ser dig. 7.45–8.55 Hem till
salu. 12.05 Hem till salu. 13.30 Spårlöst - USA. 14.30 Liv på kredit. 15.00
Veterinären från Bondi Beach på resa.
15.30 Veterinären från Bondi Beach
på resa. 16.00 Må bästa hus vinna.
17.00 How clean is your house. 17.30
Liv på kredit. 18.00 Spårlöst - USA.
19.00 Bloopers. 19.30 Life at the extreme: Volvo ocean race. 20.00 Trav.
V86 Direkt. 21.55 Fotboll: Barcelona–
Atletico Madrid. 22.50 Fotboll: studio.
23.00 Fotboll: Barcelona–Atletico
Madrid. 0.00 Stampen i Detroit. 0.25
Kameran ser dig. 1.00 Operation repo.
1.25–1.55 Stampen i Detroit.
6.00 Så funkar det! 6.25 Buying Alaska. 7.20 Mythbusters. 8.15 Robson
Green: Extreme Fisherman. 9.05 Klassiska bilar sökes. 10.00 Fast and loud.
11.00 Mythbusters. 12.00 Robson
Green: Extreme Fisherman. 13.00
Gold rush. 14.00 Buying Alaska.
15.00 Dödlig fångst. 16.00 Robson
Green: Extreme Fisherman. 17.00
Flygindrivarna. 18.00 Klassiska bilar
sökes. 19.00 Mythbusters. 20.00
Buying Alaska. 21.00 Moonshiners.
22.00 Running Wild with Bear Grylls.
23.00 Dödlig fångst. 0.00 Flygindrivarna. 1.00–2.00 Moonshiners.
18.00 Viasat Nature. Möt valar
i ”Nigel Marvens valäventyr”.
6.00 Reptilbröder. 6.25 USA:s sötaste
husdjur. 7.15 Bondi Vet. 8.10 Call of
the Wildman. 9.05 Treehouse masters. 10.00 Djurpolisen i Houston.
10.55 USA:s sötaste husdjur. 11.50
Tim Faulkner och vilda djur. 12.45 Call
of the Wildman. 13.40 Tanked. 14.35
Echo och elefanterna i Amboseli.
15.30 Ten Deadliest Snakes. 16.25
Treehouse masters. 17.20 Wildest
Middle East. 18.15 Tanked. 19.10 Vildaste Afrika. 20.05 Treehouse masters. 21.00 Wildest Middle East.
21.55 I Escaped Jaws. 22.50 Jakten
på kungskobran. 23.45 Wildest Middle East. 0.40–1.35 Tanked.
6.00 Afrikas otroliga djurliv. 6.55 Jimmy i Darwins trädgård. 7.55 Hope for
wildlife. 8.50 Animal 24/7. 9.45 Tiger
– spy in the jungle. 10.45 Djurparken.
11.40 Operation: Rädda geparden.
12.30 Afrikas otroliga djurliv. 13.25
Välkommen till Longleat: Andra året i
Afrika. 14.20 Djurparken. 15.20 Animal 24/7. 16.10 Puppy SOS. 17.00
Jimmy i Darwins trädgård. 18.00 Nigel
Marvens valäventyr. 19.00 Jorden från
ovan. 20.00 The blue rose. 21.00 Ashes to ashes. 22.00 Dexter. 23.00–
23.59 Vexed.
6.00 Sofia den första. 6.25 Musses
klubbhus. 6.50 Jessie. 7.15 Liv och
Maddie. 7.40 Dog with a blog. 8.00
Jessie. 8.25 Good luck Charlie. 8.45
Jake och piraterna i Landet Ingenstans. 9.10 Doktor McStuffins. 9.25
Händige Manny. 9.35 Djungelhjul.
10.20 Mimmis toons. 10.25 Brandy
och herr Morris. 10.40 Kejsarens nya
skola. 11.05 Phineas och Ferb. 11.20
Kim Possible. 11.45 Lycka till Charlie!
12.05 Gravity falls. 12.30 Par i kungar. 12.55 Shake it up. 13.15 ANT - Avancerad Ny Talang. 13.40 Austin &
Ally. 14.05 Det var inte jag. 14.25
Austin & Ally. 14.50 Jessie. 15.15 Dog
with a blog. 15.35 Liv och Maddie.
16.00 Violetta. 16.45 Binny och spöket. 17.10 Dog with a blog. 17.35 Det
var inte jag. 18.00 Binny och spöket.
18.25 Musse Pigg. 18.30 Crash and
Bernstein. 18.50 Star Wars Rebels.
19.15 Lab rats. 19.35–21.00 Evermoor.
7.00–8.40 Levande arkiv: Tommi Rinne. 7.00 Samuel Väsy. 7.20 Samuel
Väsy. 7.45 Samuel Väsy. 8.10 Samuel
Väsy. 8.40 Bli herre över plånboken.
9.10 Bli herre över plånboken. 9.35
Strada. 10.05 Regionala nyheter.
11.00 Yle Oddasat. 11.05 Oddasat.
11.25 Arto Nyberg. 12.10–13.40 Vi.
14.15 Yles morgon-tv: Dagens rubriker. 14.50–15.20 A-studion. 16.00
Lilla tvåan. 17.00 Kiosken. 17.30 Halv
sju. 18.00 Kandidaterna. 18.30 Yle
nyheter TV-nytt. 19.00 En ny dag.
19.30 Yle nyheter. 19.55 Sportrutan.
20.05 Aktuella tvåan. 20.55 Puls.
21.45 På med korken. 22.15 Spotlight. 22.45 Ett hus i Frankrike. 23.25–
0.15 Sami Yaffa: Sound tracker.
6.00 Best in town. 6.50 The weakest
link. 7.35 3 in a bed. 8.25 Pointless.
9.10 Top gear. 10.50 Twenty twelve.
11.50 The weakest link. 12.35 Little
Britain. 13.05 Pointless. 13.50 3 in a
bed. 14.40 Top gear. 16.20 Blackadder goes forth. 17.20 My family.
18.20 Top gear. 19.15 Pointless.
20.00 My family. 221.00 Little Britain.
22.00 Michael McIntyre’s Comedy Roadshow. 22.45 Top gear. 23.35 My family. 0.05 Pointless. 0.50 Little Britain. 1.50–2.20 My family.
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen.
9.55 Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 10.45 Um Himmels Willen.
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Liebe.
16.00 Tagesschau. 16.10 Panda, Go-
rilla & Co. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 18.00 Verbotene Liebe. 18.50
Heiter bis tödlich - München 7. 19.45
Wissen vor acht - Werkstatt. 19.50
Wetter vor acht. 19.55 Börse vor acht.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das gespaltene Dorf. 21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthemen. 22.45 Putins Volk. 23.45
Der Machtkampf der Wutbürger.
0.20–1.53 Das gespaltene Dorf.
6.00 Tv5monde le journal. 6.10
L’invité. 6.15 Le journal de l’économie.
6.20 Météo. 6.30 Télématin. 8.00 Le
journal de radio-Canada. 8.25
Tv5monde le journal. 8.40 Wari. 9.05
Flash info. 9.10 Al dente. 9.35 Une
brique dans le ventre. 10.00 Flash
info. 10.05 Littoral. 10.30 Épicerie
fine. 11.00 Un gars, un chef! 11.40
Plus belle la vie. 12.05 Flash info.
12.10 Le design est partout. 12.35
Les suisses. 13.30 Le journal de la
rtbf. 13.55 50 ans, 50 témoins. 14.00
À l’an vert. 14.55 Les diamants du
pôle. 15.45 Dans la peau d’un chef.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Flash info. 17.05 Magazine.
18.00 64’ le monde en français - 1re
partie. 18.20 Le journal de l’économie.
18.25 Météo. 18.30 L’invité. 18.40
Marge d’erreur. 20.15 Nouvo. 20.30
Le journal de France 2. 20.55 Météo.
21.00 Un oeil sur la planète. 23.00 Le
journal de la RTS. 23.25 Tv5monde le
journal afrique. 23.45 L’invité. 23.55
Météo. 0.00–1.35 Belinda et moi.
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle.
10.00 Die Trovatos - Detektive decken
auf. 11.00 Die Trovatos - Detektive
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTLMittagsjournal. 14.00 Verdachtsfälle.
17.00 Berlin Models - Unser Leben,
unser Traum. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv - Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin. 18.45 RTL Aktuell. 19.03 RTL Aktuell - Das Wetter.
19.05 Alles was zählt. Tägliche Serie,
Deutschland, 2014. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Tägliche Serie,
Deutschland, 2014. 20.15 Der Bachelor. 22.15 Ich bin ein Star - Holt mich
hier raus! 23.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 RTL Nachtjournal Das Wetter. 0.30–1.30 Ich bin ein Star
- Holt mich hier raus!
ONSDAG 21 JANUARI T
V & RADIO
ONSDAG 21 JANUARI 2015
dr P1/P2
6.07 P1 morgen. Med radioaviser, aktualitet, baggrund og debat.
9.05 Kulturknuserne. Kulturknuserne
giver konstruktive, kærlige og kritiske
klaps til kulturlivet. Med Lasse Marker.
Även 00.05.
10.03 Skønlitteratur på P1. Et aktuelt
ugemagasin med nyheder, reportager
og samtaler om interessante tendenser og nødvendig litteratur. Med Klaus
Rothstein, Nanna Mogensen. Även
22.03, fredag 19.03, lørdag 16.03
och søndag 5.03.
11.03 Mennesker og tro. Anders Laugesen får besøg i sin skurvogn til en
samtale om tro. Även 21.03, søndag
8.03 og 19.30 och mandag 00.32.
11.30 Apropos. Apropos er et levende
og varieret program om alt det, der
kommer os ved som mennesker. Med
Mikkel Krause. Även 21.30.
12.00 Radioavisen.
12.15 P1 debat. P1 Debat sætter
hver dag fokus på et aktuelt emne og
lader to skarpe debattører krydse
klinger om det. Även 18.05.
13.03 Filmland. Även torsdag 19.03,
lørdag 6.03 och søndag 1.03.
14.03 P1 Eftermiddag. Døren står
åben, når Karen Secher og Tore Leifer
blander samfund og kultur med undren og nysgerrighed i to timers direkte
radio. Även 1.03.
16.07–18.05 Orientering. Även
22.03 och 3.03.
18.05 Domino. Håndplukket klassisk
præsenteret af Rie Koch.
19.20 P2 koncerten. Med Mathias
Hammer. Även næste søndag 1.03.
22.00 Natsværmeren. Med klassisk
musik og det, der ligner.
0.05 Værket.
0.50 Intermezzo.
1.03 Hej P2.
3.03 Natsværmeren.
5.00 Radioavisen.
5.03–7.05 Grammofon.
dr P3
6.04 Go’ Morgen P3. Musik, nyheder,
journalistik, satire og sport starter den
nye dag. Med Sara Bro, Signe Vadgaard, Anders Stegger, Tue Sørensen.
9.04 Alpha Omega. Med Anna Ingrisch, Gyrith Cecilie Ross. 12.00 P3
nyheder. P3 Nyheder holder dig opdateret på de seneste nyheder fra indland og udland mellem 6 og 18.
12.03 P3 sporten. 12.05 Smag på
P3. Smag på P3 er programmet, der
handler om musik - her guider værten
dig gennem ny musik, quizzer, musikminder og friske musiknyheder. Med
Cathrine Nissen. 15.04 Pressen på
P3. Skarp journalistik med et glimt i
øjet alle hverdage klokken 15-17 og
sport hver halve time. Med Tony Scott,
Tue Blædel. 17.04 P3 med Signe Amtoft. 18.04 P3 med Pelle Peter Jensen. 21.03 Aftenvagten. Programmet
for den absolut nysgerrige P3 lytter.
Det er ny musik - værtens personlige
favoritter og de underholdende historier rundt om. Med Anders Hagen.
0.05 Natradio. 5.00 Radioavisen.
5.03–6.04 Natradio.
dr P4
6.05 P4 morgen. 10.03 Formiddag
på 4’eren. 12.00 Radioavisen. 12.18
P4 Play. 12.30 Regionale nyheder.
12.33 P4 Play. 13.03 Madsen.
14.03 Den lille forskel. 15.06 P4 eftermiddag. 16.50 Radiosporten.
16.53 P4 eftermiddag. 18.03 P4 aften. 21.03 Madsen. 22.03 Dansktimen. 23.05 P4 aften. 0.05 P4 natradio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.05
Morgenstund.
6.20 Latinamerikas vilde natur
(R) 7.15 Emmerdale 7.40 De
store katte (R) 8.10 De flyvende
læger (R) 8.55 De flyvende
læger (R) 9.40 Downton Abbey
(R) 10.30 Luksuskrejlerne (R)
11.15 Antikkrejlerne 12.00
Antikduellen (R) 12.30 Kender
du typen? (R) 13.10 Hammerslag (R) 13.50 Taggart (R)
15.30 Columbo (R) 16.40
Downton Abbey (R)
17.50 TV Avisen
18.00 Antikduellen (R)
To af landets mest erfarne
antikhandlere får - mandag
til torsdag - hver 10.000 kroner til at handle antikviteter
og retroting for. Repris från
15/5 2013.
18.30 TV Avisen med
Sporten
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
DR1s journalistiske talkshow
direkte fra Rådhuspladsen i
København.
19.55 TV Avisen
20.00 Bonderøven
Del 3 av 10. Kastaniegårdens
vartegn, kastanjetræet, er
ved at gå ud, så Frank beslutter sig for at fælde det.
20.30 Rigtige Mænd
Del 3 av 6. Fem jyske håndværkere er kommet på deres
livs prøve.
21.00 Familien Danmark I
Forandring - en ny tid
Kom med ind bag ligusterhækken, når DR1 stiller
skarpt på de vidt forskellige
liv i de danske børnefamilier.
21.30 TV Avisen
21.55 Penge
22.20 VM i Qatar
22.30 Irene Huss: Manden
med det lille ansigt
Svensk krimi fra 2011. En
ældre mand køres ihjel af en
stjålen bil. Senere bliver bilen
fundet udbrændt i et industriområde. Samme sted findes liget af en ung myrdet
pige. I rollerna: Angela Kovacs, Lars Brandeby.
23.55 Obs
Oplysning til borgerne om
samfundet.
0.00 Dirty sexy money (R)
Amerikansk dramaserie fra
2008. Nicks fødselsdag er
lige rundt om hjørnet, og det
bliver en begivenhedsrig tid.
0.40 Hamish Macbeth (R)
Skotsk krimiserie fra 1996.
Sektlederen Malachi MacBean er begyndt at fordømme
Hamish som en synder, fordi
han er flyttet sammen med
Alexandra uden at være gift.
1.30 Water rats (R)
Australsk krimiserie. Mord,
narkosmugling og ulovlig
dumpning af affald.
2.15 Mord i centrum (R)
3.00 Der er noget i luften
4.20–4.50 Hvor ingen skulle
tro, at nogen kunne bo (R)
5.05 Emmerdale (R)
5.50–6.20 De store katte (R)
6.00 Nyhederne, sporten og vejret 6.30 Go’ morgen Danmark
11.30 Grænsepatruljen 12.00
Nyhederne, sporten og vejret
12.40 Hvem vil være millionær?
13.30 Nybyggerne 14.15 Hjemme bedst 15.10 CPH Lufthavnen 15.40 Alarm 112: Skadestuen 15.55 Grænsepatruljen
16.25 Razzia: Fødevarekontrollen rykker ud
C13
17.00 Nyhederne og
sporten
17.20 Go’ appetit
17.50 Vejret
18.00 Nyhederne og
sporten
18.30 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Danmarks bedste
amatørkokke
Ægteparret Theis og Yuliyas
fra Dragør elsker at eksperimentere med maden, og det
ses tydeligt i deres nyfortolkning af klassiske danske retter. Bevæbnet med sifonflasker og mærkelige maskiner
kaster de sig ud i avancerede
teknikker og vilde anretninger for at imponere deres
gæster.
20.50 Bitz’ store kur
Christian Bitz og de over
120.000 deltagere i ’Bitz
Store kur’ er nu halvejs igennem forløbet. Der bliver
smidt masser af kilo rundt
om i landet, men hvor mange
af de overflødige pund stammer egentlig fra det vi drikker? Programledare: Christian Bitz.
21.25 Vores virkelig store
familie
Familien Thorup-Nielsen og
deres ni børn er kommet
hjem fra sommerferie, og nu
vil det vise sig, om mor Pias
plan om ammestop efter 18
år holder.
22.00 Nyhederne
22.45 Håndbold: Studiet
23.15 Natholdet
Programledare: Anders Breinholt. Gæst: Sarah Grünewald.
23.50 Top 20 funniest .
1.10 Airline
1.40 Airline
2.05 Cold case
2.50 Sons of anarchy
4.00–6.00 Nyhederne
12.50 Nak & Æd. 13.20 Madmagasinet. 13.45 Danmark sælger ud. 14.30
De fattige danske børn. 15.15 P1 Debat på DR2. 16.00 AnneMad i Spanien.
16.30 Nak & Æd. 17.00 DR2 Dagen.
18.00 Sagen genåbnet. (R) 18.55 Mit
liv som plejebarn. (R) 19.25 Javel, hr.
statsminister. (R) 20.00 DR2 NU.
20.30 Børneadvokaten. 21.00 Blå
øjne. 22.00 Det politiske menneske:
Pia Olsen Dyhr. 22.30 Deadline. 23.00
Congos kvindelige krigere. 23.50 Krigerne fra Nord. (R) 0.50 Børn og våben.
1.40–7.00 Deadline nat.
onsdag
filmkanaler
viasat film
comedy
action
family
classic
drama
7.00 Won’t back down.
9.00 the dream team.
10.50 the fifth estate.
13.00 for better or for worse.
5.00 dom hemingway. Brittisk
18.00 a haunted house.
6.00 score: a hockey musical.
16.00 the american
horseman. Romantisk dramako-
19.00 en familj. Drama från
5.00–7.00 förortsungar.
Brittisk dramakomedi från
2013.
”Förortsungar”.
Viasat Film 21.00
”That’s my boy”.
C More First 19.05
”Prisoners”.
Viasat FIlm Action 19.50
”Robocop”.
C More Action 22.35
”True blood”.
C More Series 21.00
”Känd från tv”.
SF-kanalen 20.00
”Välkommen till Pleasantville”.
TV4 Film 21.00
hits
first
emotion
action
series
sf-kanalen
tcm
7.35 dumpa honom. Romantisk
6.45 mig äger ingen.
8.35 antboy.
9.55 the invention of lying.
11.35 1000 to 1: the cory
Weissman story.
13.10 think like a man.
15.30 hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann.
7.05 When jews were funny.
8.30 antwone fisher.
10.30 milk.
12.35 thunderstruck. Komedi
6.35 Prince avalanche.
8.10 eldstorm.
10.25 the company you keep.
12.25 tv junkie.
13.55 Jayne mansfield’s car.
6.00 30 rock.
7.00 the comeback.
8.00 olive kitteridge.
9.05 mad men.
10.00 30 rock.
10.55 the comeback.
12.00 olive kitteridge.
13.05 mad men.
14.00 30 rock.
14.55 the comeback.
16.00 olive kitteridge.
17.05 mad men.
18.00 30 rock.
18.55 the comeback.
20.00 30 rock.
21.00 true blood.
22.00 Banshee.
23.00 true blood.
0.00 falling skies.
1.00 heartless.
2.00 the knick.
3.00 falling skies.
4.00 heartless.
5.00-5.50 mad men.
6.00 emil i lönneberga.
7.35 lotta 2: lotta flyttar
hemifrån.
9.00 Black Jack.
10.50 så som i himmelen.
13.00 Gräsänklingar.
14.40 rika barn leka bäst.
16.15 Bröderna lejonhjärta.
6.00 en dans med dig.
7.40 lassies son.
9.20 Bröderna Grimms
underbara värld.
11.25 de dog med stövlarna
på.
13.40 kungens tjuv.
15.00 Grand Prix.
17.45 from the earth to the
moon. Science fiction från 1958.
19.25 mannen som var lagen.
komedi från 2009.
9.45 adventureland. Komedi
från 2009.
11.30 the incredible Burt
Wonderstone. Komedi från
2013.
13.15 ted. Komedi från 2012.
15.00 september issue.
16.30 mitt liv med liberace.
Drama från 2013 med Michael
Douglas, Matt Damon.
18.25 Paranorman. Animerad
film från 2012.
20.00 vi är bäst. Svenskt drama från 2013 med Mira Barkhammar, Mira Grosin. Regi: Lukas Moodysson.
21.40 noah. Action från 2014.
0.30 naughty nannies.
2.30 Broken hearts.
4.00–6.05 the mortal
instruments: stad av skuggor.
Fantasydrama från 2013.
7.00 fredrikssons fabrik. Norsk
komedi från 1994.
9.00 dorfman in love. Roman-
tisk komedi från 2011.
11.00 save the date. Romantisk komedi från 2012.
13.00 mystery men. Actionkomedi från 1999.
15.00 ensam hemma:
Julkuppen. Komedi från 2012.
17.00 on the other side of the
tracks. Fransk action-komedi
från 2012 med Omar Sy, Laurent Lafitte.
19.00 austenland. Romantisk
komedi från 2013.
21.00 duets. Komedi från 2000
med Huey Lewis, Gwyneth Paltrow.
23.00–1.00 dom hemingway.
Svensk komedi från 2013.
17.30 Återträffen. Svenskt drama från 2013 med Anna Odell.
19.05 that’s my boy. Komedi
från 2012 med Adam Sandler,
Andy Samberg.
21.00 orange county. Dramakomedi från 2002 med Jack
Black.
22.25 red obsession. Australisk dokumentär från 2013.
23.45 argo. Thriller från 2012.
1.40 Boys don’t cry. Drama från
1999.
3.40 in fear.
5.15–6.52 Grace unplugged.
från 2012 med Kevin Durant.
14.10 förtrollad av Paris.
Fransk komedi från 2013.
16.05 joBs. Drama från 2013.
18.10 a late quartet. Drama
från 2012 med Philip Seymour
Hoffman.
20.00 mr morgans sista
kärlek. Drama från 2013 med
Clémence Poésy, Justin Kirk.
21.55 for a good time, call….
Komedi från 2012 med Lauren
Miller.
23.25 the big lebowski. Drama från 1998 med Jeff Bridges.
1.20 hotell. Svenskt drama från
2013 med Alicia Vikander.
3.00 american pie 2. Komedi
från 2001 med Jason Biggs.
4.50–6.10 cutie and the Boxer.
Kanadensisk musikal från 2010.
8.00 Pelle Politibil på sporet.
Norsk animerad film från 2013.
10.00 familj på väg. Komedi
från 2006.
12.00 Grönsakspiraterna. Familjefilm från 2008.
medi från 1979 med Robert
Redford. Sonny var en gång i tiden stor rodeostjärna.
18.00 long weekend. Australisk thriller från 2008 med James Caviezel. Ett par åker på semester över helgen i hopp om
att kunna reda ut sina äktenskapsbekymmer.
19.30 evita. Drama från 1996
med Madonna, Antonio Banderas och Jonathan Pryce. Om den
vackra Evas dramatiska förvandling från fattig landsortsflicka till
glamoröst nationalhelgon och
Argentinas mest populära presidenthustru.
2013 med Meryl Streep. Välkommen till familjen Weston i
Osage County, Oklahoma.
10.40 lysande utsikter. Drama
Skräckkomedi från 2013 med
Marlon Wayans. Det unga paret
Malcolm och Kisha har precis
flyttat in i sitt drömhus. När de
försöker komma till rätta inser
de snart att de inte är ensamma, men problemet ligger inte i
att huset är hemsökt – det är
Malcolms flickvän som blivit besatt av en demon.
19.50 Prisoners. Thriller från
2013 med Jake Gyllenhaal,
Hugh Jackman och Viola Davis.
Keller Dover hamnar mitt i varje
förälders värsta mardröm när
hans sexåriga dotter Anna försvinner tillsammans med kompisen Joy.
22.20–0.00 sweetwater. Västern från 2013 med January Jones. Sarah är prostituerad när
hon möter Miguel. De slår sig
ner på en liten farm.
Romantisk komedi från 2014.
15.00 social network. Drama
från 2010 med Jesse Eisenberg.
17.00 maleficent. Familjeäventyr från 2014 med Angelina Jolie.
19.00 vildängel. Svenskt drama från 1997 med Mattias
Barthelsson, Nina Morin. Regi:
Christer Engberg.
21.00 förortsungar. Svenskt
dramakomedi från 2006.
23.00 need for speed. Action
från 2014 med Aaron Paul.
1.20 Philomena. Brittisk-amerikanskt drama från 2013 med
Judi Dench.
3.00 venus in fur. Fransk-polskt
drama från 2014.
dramakomedi från 2013.
tv4 film
21.00 the death of charlie
countryman. Rumänsk/ameri-
0.00–2.00 lasse-majas
detektivbyrå – von Broms
hemlighet. Svensk familjefilm
från 2013.
Fransk-tysk-italienskt drama
från 1986 med Sean Connery.
Munken William anländer till ett
benediktinerkloster.
kansk action-drama från 2013
med Shia Labeouf. Då hans döda
mor i en vision säger åt honom
att bege sig till Bukarest sätter
sig Charlie Countryman på ett
plan.
23.00 city by the sea. Kriminaldrama från 2002 med Robert
De Niro. Detektiven Vincent LaMarca har hela sitt liv kämpat
för att glömma att hans far blev
avrättad i elektriska stolen för
ett mord på ett barn.
1.00 her. Romantisk science
fiction från 2013 med Joaquin
Phoenix.
3.00–5.00 nebraska. Drama
från 2013 med Bruce Dern.
13.40 sune på bilsemester.
Svensk familjefilm från 2013.
15.50 tarok. Danskt drama från
2013.
18.00 kalla mig bara aksel.
Dansk barnfilm från 2002.
20.00 tooth fairy 2. Komedi
från 2012 med Larry The Cable
Guy, David Mackey. Regi: Alex
Zamm.
22.00 ego. Svenskt drama från
2013.
Drama från 2012.
15.55 knife fight. Thriller från
2012 med Rob Lowe.
17.35 top secret! Komedi från
1984 med Val Kilmer.
19.05 tillbaka till framtiden.
Science fiction-komedi från
1985.
21.00 murder on the home
front. Brittisk thriller från 2013
med Patrick Kennedy.
22.35 robocop. Action från
2014 med Joel Kinnaman.
0.30 Joy ride 3. Rysare från
2014 med Ken Kirzinger.
2.05 the last days on mars.
Science fiction från 2013.
3.50 metro manila.
5.45–7.36 the east.
21.50–0.00 rosens namn.
Svensk familjefilm från 1977.
18.00 Picassos äventyr.
Svensk komedi från 1978.
20.00 känd från tv. Svensk
komedi från 2001.
21.40 heartbreak hotel.
från 1998.
12.50 von ryans express.
Krigsfilm från 1965.
15.15 harry & sonja. Svensk
komedi från 1996.
17.20 Woman on top. Roman-
tisk komedi från 2000.
19.10 ogifta par – en film som
skiljer sig. Svensk komedi från
1997 med Lena Endre, Suzanne
Reuter. Regi: Peter Dalle.
21.00 välkommen till
Pleasantville. Dramakomedi
från 1998 med Tobey Maguire,
Reese Witherspoon.
23.25 three blind mice. Kriminaldrama från 2001.
1.20 sista kontraktet. Svensk
thriller från 1998.
3.45 freelancers. Action från
2012.
5.35–7.00 Åh, en sån advokat.
Svensk komedi från 1940.
Västern från 1956.
21.00 shaft och människosmugglarna. Kriminaldrama
Svensk dramakomedi från 2005
med Helena Bergström.
från 1973.
Svensk drama från 1985 med
Malin EK.
0.40 shaft och människosmugglarna.
2.25 vi mötas i s:t louis.
4.20 Under the influence: Joan
allen.
4.50–6.00 Under the influence:
John leguizamo.
23.20 falsk som vatten.
1.00 noll tolerans.
2.45 kim novak badade aldrig
i Genesarets sjö.
4.20 hans och hennes.
5.50–7.25 emil och griseknoen.
22.45 vi mötas i s:t louis. Mu-
sikal från 1944.
C14
TV & RADIO ONSDAG 21 JANUARI
ONSDAG 21 JANUARI 2015
tips om tv
Pernilla Wahlgren får snickarhjälp
– Det känns både härligt och skrämmande!
Han har skällt på privatpersoner i tolv
säsonger. Nu ska Anders Öfvergård i
stället ge sig på hemmafixande kändisar i ”Arga snickaren VIP”.
Under fem avsnitt kommer
Anders att besöka Pernilla Wahlgren, Börje Salming, Johan
Petersson, Nour EI Refai och
Markoolio. Först ut är Pernilla
som för tre år sedan flyttade till ett mindre hus med
sina tre barn.
– Min händighet är lika
dagens deckare
med noll. Jag får panik av att läsa
beskrivningar, säger Pernilla Wahlgren
i ett pressutskick.
Anders Öfvergård synar
familjens brister och ifrågasätter varför de har hamnat i den här sitsen.
– Att få hit Arga snickaren känns både härligt
och skrämmande på samma gång, säger Pernilla
Wahlgren.
dagens musik
Kanal 5 20.00
dagens nystart
6.00 Rapport
6.05 Gomorron Sverige
sammandrag
6.25 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt (R)
10.45 Anjas resor
10.55 Freestyle
och snowboard
SpoRt Direkt. VM. Snowboard slopestyle-tävling.
12.45 Go’kväll (R)
13.30 Hjärtevänner (R)
13.55 Freestyle
och snowboard
SpoRt VM. Freestyle slopestyle-tävling.
15.50 Stjärnorna
på slottet (R)
16.50 Norges damer
mot Falun
Norsk dokumentärserie
från 2015. Även 22/1
och SVT24 26/1.
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
Författare om
sitt deckarliv
Kikki byter låt
med Kumba
Nytt år och
nya vanor
De lever på att skriva om
mord, men vad är det som
driver dem? I ”Deckarna”
samlas sex deckarförfattare
för att utreda sin fascination för ond bråd död. Varje
författare får under programmets gång var sin dag.
Först ut är författarduon
Anders Roslund och Börge
Hellström.
SVt1 21.00
Generationer och genrer
förenas i musikserien
”Lyckliga gatan”. I veckans
avsnitt möts Kikki Danielsson och Kumba M’Bye.
Schlagerveteranen och
raprookien ska umgås
under några dagar för
att sedan byta låtar och
framföra dessa inför
varandra.
tV4 21.00
I spåren av julgodis och
ledighet är det många som
gett löften om att göra förändringar i sina liv. Men för
de flesta är det lättare sagt
än gjort. I den nya serien
”Kroppsgranskarna” byter
en soffpotatis och en träningsälskare liv med varandra under sex veckor.
Magasin från 2015. Del 7
av 90. Christopher
O’Regan bjuder på en historielektion på sitt smittande sätt. Susanne Jonsson inspirerar till stordåd
i köket med säsongens
råvaror. Programledare:
Beppe Starbrink. Även
senare i natt.
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
Programledaren Janne
Josefsson.
Three blind mice
Benjamin Walker
Abraham Lincoln:
Vampire hunter
Matthew perry
Oss torpeder emellan 2
¡¡¡
Advokaten Matthew Hope
(Brian Dennehy) försvarar
Vietnamveteran och kompis, anklagad för mord på
vietnamesiska invandrare.
Utsökt tv-film, efter roman
av Evan Hunter (mer känd
som Ed McBain). (USA,
2001)
tV4 Film 23.25
¡¡
SKRÄCKACtIoN
Är det en bra idé – att låta
den legendariske amerikanske presidenten (Benjamin
Walker) vara vampyrjägare
också? Nja. Det blir någon
slags förenklad men välgjord historielektion. (USA,
2012)
tV6 21.00
¡¡
Uppföljaren till ”Oss torpeder
emellan” (”The whole nine
yards”, 2000) där (Matthew Perry) blev granne
med före detta yrkesmördare (Bruce Willis). Okej upptakt här, men nivån är ojämn.
(The whole ten yards, USA,
2004)
Kanal 9 21.00
Need for speed
Spanglish
Step Up 3D
tHRILLER
¡¡¡
ACtIoN
Alla vi som kört EA:s spelserie känner inte igen mycket mer än titeln och farten
men bilåkarscenerna – wow
liksom! God förare (Aaron
Paul) är ute efter revansch
på ond och kör så det
ryker! (USA, 2014)
Viasat Film 23.00
¡¡
KoMEDI
Mexikanska (Paz Vega) med
dotter kommer till USA för
att börja ett nytt liv och
hamnar i tjänst hos en stjärnkock (Adam Sandler) och
hans familj. Inte utan poänger, men slätstruket – och
utan matlagningsscener.
(USA, 2004)
tV8 21.00
KoMEDI
¡¡
DRAMA
Tredje filmen i serie om sex
(varav stjärnor från de tidigare filmerna sammanstrålade i den senaste (”Step
up: all in”, 2014). Här ställs
ett gäng ungdomar i New
York mot världens bästa
hiphopdansare. (USA,
2010)
Kanal 11 21.00
Sjuksköterskan Jackie Peyton (Edie Falco) riskerade
senast att få sparken efter
ett obligatoriskt urinprov.
Det skulle visa att hon tog
droger. Men Gloria Akalitus
(Anna Deavere Smith)
kastade provet eftersom
•
hon inte ville förlora en
skicklig sköterska. Dramaserien ”Nurse Jackie” är
tillbaka med fjärde säsongen i SVT2 den 27 januari
22.15. En ny sjukhuschef
driver igenom en del förändringar.
Har du en fråga om tv? Mejla till [email protected]
Svenskt samhällsmagasin
från 2015. Del 2 av 20.
Judehatet i Malmö. Programledare: Janne Josefsson. Även 22/1, 24/1.
Syster
Jackie (Edie
Falco)
riskerar att
få sparken.
Dansk faktaserie från
2014. Del 4 av 8. Går det
att höra en sång i en annan människas huvud?
Programledare: Jan Hellesøe. Repris. Även 25/1.
19.00 Vem vet mest? (R)
Svensk frågesport från
2015. Del 8 av 85. Programledare: Rickard Olsson. Repris från SVT24 tidigare i dag. Även 25/1.
19.30 Kärlek och svek
Brasiliansk telenovela
från 2011. Del 50 av
110. Julia har bjudit hem
Ana på middag hos sig,
Manuela och Rodrigo.
Även 24/1, SVT24 i dag.
21.00 Aktuellt
22.00 Sportnytt
Hälsoserie från
2015. Del 1 av 5. Träning
och slappande. Under 6
veckor byter soffpotatisen Puran liv med Linda,
som älskar att träna.
Nytt
23.00 Au pair i London
23.30 Rapport
23.35 Schackets
kungar (R)
0.35 Veckans brott. 1.35 Shetland.
2.30 Hjärtevänner. 3.00 Gårdshuset på
Strömsö. 3.30–4.30 Rakt in i hjärtat.
4.50 Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll..
18.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från
2011. Del 2 av 12. Pengarna rinner mellan fingrarna på Hedda och hon
dubbelarbetar för att ha
råd med sitt slösande.
Programledare: Magnus
Hedberg, Patrik Grimlund.
19.00 Masterchef
Canada
Kanadensisk matlagningsserie från 2014. Del
10 av 15. De åtta kockarna reser till Torontos rådhus och utför ett laguppdrag som testar både deras entreprenörskap och
kokkonst. De måste laga
och sälja populära rätter
från en skåpbil.
Gabriela Dawson (Monica
Raymund).
20.00 Chicago fire
22.00 Idrottens
himmel och helvete
22.30 Kroppsgranskarna
Svensk realityserie från
2012. Del 25-26 av 32.
Uppfödaren Jill kommer
in med sex valpar som
ska hörseltestas vilket är
svårare än det låter. Valparna är nämligen av den
storvuxna rasen Dogo Argentino och Jill orkar bara
bära in en valp i taget.
Svensk arkitekturserie
från 2015. Del 2 av 6. Villa Varming i Danmark anses vara en ikon inom den
nordiska funktionalismen.
Även 24/1 och 25/1.
Nytt Svensk underhållning från 2015. Del 1 av
5. Roslund/Hellström.
Även 22/1.
Nytt Dokumentärserie
från 2015. Del 1 av 8. Ni
spelar som kärringar!
Idrott ska vara för alla.
Ändå är diskriminering
bland barn som håller på
med idrott ett globalt
problem.
6.00 top model (R)
6.55 Nanny
7.25 Alla älskar Raymond
7.55 Jims värld
8.20 How I met
your mother
9.10 the real housewives of Beverly Hills (R)
10.05 the mentalist
11.00 Revenge
12.00 Masterchef USA
13.00 Lyxfällan (R)
14.00 Sex and the city
14.30 Happily divorced
15.00 top model
16.00 the real housewives of Beverly Hills
17.00 Djurakuten
20.30 Nordiska hus
21.00 Deckarna
Finsk realityserie från
2014. Tammerforstjejen
Jasmiina är på väg till
London. Även 24/1 och
SVT24 22/1.
fråga om tv Hur går det för syster Jackie?
18.50 Jddra med
dn hjrna (R)
Svenskt modemagasin
från 2015. Del 3 av 4.
Natalia Altewai och Randa
Saome är nere på detaljnivå när det kommer till
att planera och förbereda
inför visningen på Stockholms modevecka. Även
22/1, 24/1 och 25/1.
20.00 Uppdrag
granskning
Brian Dennehy
Fransk-brittisk dokumentär från 2013. Del 1 av 2.
Hur mycket spår finns det
egentligen kvar av landstigningen i Normandie 6
juni 1944? Även 22/1.
20.00 Fashion
SVt1 22.30
onsdagens filmurval
8.00 Världens fakta:
Dagen D – sista
soldaterna (R)
9.00 SVt Forum
16.00 Rapport
16.05 SVt Forum
16.20 Vår extrema
värld (R)
17.10 Vrakdykarna
17.20 Nyhetstecken
17.30 oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta:
Dagen D och
havsbotten (R)
Tyrion (Peter Dinklage) överväger sina möjligheter.
22.15 Game of thrones
Amerikansk äventyrsserie
från 2014. Del 3 av 10.
Tyrion överväger sina valmöjligheter. Tywin sträcker ut en olivkvist. Sam inser att Castle Black inte
är säkert. Jon föreslår en
djärv plan. Dany väljer sin
förkämpe. Även 24/1 och
SVT24 27/1.
23.10 Simhall
Svensk kortfilm från 2014.
23.25 Förbrytare i bild (R)
0.15 Det var en gång en skog. 1.00
Nyheter. 1.05 Nyhetstecken. 1.15 24
vision. 2.00 Rapport. 2.05 Sverige
idag. 2.30 Sportnytt. 2.45 24 Vision.
3.00 Rapport. 3.05 Landet runt. 3.50
24 Vision. 4.00 Rapport. 4.05 Gomorron Sverige sammandrag. 4.25 Kulturnyheterna. 4.40 24 Vision. 5.00–5.06
Rapport.
Nytt Amerikansk dramaserie från 2014. Del 1 av
23. Boden och teamet på
brandstation 51 måste
plocka upp spillrorna efter explosionen. Casey
söker efter Severide som
har försvunnit, medan
Newhouse döljer uppseendeväckande nyheter
om Mills familj.
21.00 Morden
i Midsomer
Brittisk kriminalserie från
2011. Del 5 av 8. En jordbrukare blir mördad och
liket placeras i en stencirkel. Barnaby söker hjälp
från en lokal historiker för
att få reda på om girighet
eller vidskepelse ligger
bakom mordet.
23.00 CSI
Amerikansk kriminalserie
från 2000. Del 10 av 23.
Gil och Sara undersöker
en kropp som hittats i öknen. Warrick och Catherine utreder en konststöld.
0.00 Bones. 1.00 The mentalist. 2.00
Chicago fire. 2.55 CSI. 3.45 How I met
your mother. 4.10 Sex and the city.
4.35 Revenge. 5.25–6.00 Nanny.
ONSDAG 21 JANUARI T
V & RADIO
ONSDAG 21 JANUARI 2015
C15
Text-tv-sidor för hörselskadade: SVT1: 199 SVT2: 199 TV3: 199 TV4: 199 Kanal 5: 199 DR1: 398 DR2: 397 DanskTV 2: 399
5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil (R)
11.00 Sveriges
skönaste gårdar (R)
11.35 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.50 Trinny och
Susannah stylar
om Norge (R)
14.45 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R)
15.15 Från ett hus
till ett hem
15.50 Husjägarna:
Australien
16.50 Kockarnas kamp (R)
17.50 Klockan åtta hos
stjärnorna (R)
18.25 Lotto, Joker
och Drömvinsten
18.35 Klockan åtta hos
stjärnorna, forts (R)
6.05 America’s funniest
home videos
6.30 Hart of Dixie (R)
7.15 Ugly Betty
8.05 The little couple (R)
9.05 Hart of Dixie
10.00 Våra pinsamma
kroppar
11.00 Livet på BB
12.00 Ellen
DeGeneres show
12.55 Real housewives
of New York
13.55 The little couple
15.00 Mixology
16.00 Private practice
17.00 Grey’s anatomy
18.00 Suburgatory
18.30 Suburgatory
Amerikansk komediserie
från 2012. Del 1 av 22.
Tessa kommer tillbaka till
Chatswin efter att ha tillbringat sommaren med
sin mormor.
Svenskt matlagningsserie
från 2013. Del 4 av 6. Repris från 2013.
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
Svensk realityserie från
2015. Del 3 av 50. Hästen som rymde är fortfarande borta men deltagarna har mycket annat
att tänka på eftersom de
måste få alla uppdrag klara. Programledare: Paolo
Roberto. Även i natt.
20.00 Sveriges
mästerkock
Svensk matlagningsserie
från 2015. Del 5 av 15.
Den första utmaningen är
en lagtävling där de ska
laga en valfri rätt. Programledare: Markus Aujalay, Leif Mannerström.
Även 24/1.
22.00 Nyheterna
Chandler (Matthew Perry)
fixar naglarna.
19.00 Vänner
Amerikansk komediserie
från 1997. Del 15 av 24.
När Chandler får sina
naglar fixade träffar han
Janice. Även 22/1.
19.30 The Big bang
theory
Amerikansk komediserie
från 2008. Del 7 av 23.
Penny råkar röra Sheldons
mat och då får han spel.
Även i natt.
20.00 Arga snickaren VIP
Del 1 av 5. För tre
år sedan flyttade Pernilla
Wahlgren till ett mindre
hus med sina tre barn.
Programledare: Anders
Öfvergård. Även 24/1.
NYTT
21.00 The mysteries
of Laura
21.55 Castle
Amerikansk kriminalserie
från 2012. Del 8 av 24.
Castle och Beckett får i
uppdrag att hämta det
enda vittnet till ett mord.
Beas (Danielle Cormack)
dotter har dött.
Australisk dramaserie
från 2013. Del 9 av 10.
Beas sorg över hennes
dotters död påverkar
Fletch enormt, som
försöker att fokusera
på Vera.
0.05 Brottskod: Försvunnen. 1.00 Tyst
vittne. 2.05 Tyst vittne. 3.10 Beauty
and the beast. 4.10–4.40 Farmen.
18.00 How I met
your mother
19.00 Family guy
Amerikansk kriminalkomediserie från 2014. Del
4 av 22. Efter en politisk
sexskandal utreder Laura
älskarinnan som påstås
vara inblandad. Även 25/1.
23.00 Wentworth
Amerikansk komediserie
från 2013. Del 6 av 22.
Charlie försöker att hjälpa
sin patient Ed genom att
ge honom ett verkningslöst placebopiller som ska
dämpa ilskna känslor.
Amerikansk komediserie
från 2007. Del 7 av 20.
Marshall och Lilys planer
på att köpa lägenhet hindras av misstag och av Lilys hemliga skuld.
21.00 Lyckliga gatan
Svensk underhållning från
2015. Del 3 av 6. Rapparen Kumba M’Baye och
artisten Kikki Danielsson
ska umgås i några dagar
och tolka varandras låtar.
Programledare: Matar
”Näääk” Samba. Även
24/1.
6.00 Just shoot me
6.25 Stargate SG-1 (R)
7.15 Spin city
7.40 1600 Penn
8.00 Våra värsta år
9.00 Jims värld
9.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 Simpsons (R)
11.30 Stargate SG-1
12.30 Defiance
13.30 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.30 Family guy (R)
16.30 Scrubs (R)
17.30 Anger
management
22.50 The Big bang
theory (R)
Amerikansk komediserie
från 2008. Del 7 av 23.
23.20 Criminal minds
0.15 CSI Miami. 1.15 White collar.
2.15 Harry’s law. 3.05 RuPaul’s drag
race. 3.55 RuPaul’s drag race: Untucked! 4.20 Men of a certain age. 5.00
Real housewives of New York. 5.40–
6.05 America’s funniest home videos.
Amerikansk animerad
komediserie från 2012.
Del 4-5 av 25. Brian använder Stewis tidsmaskin
för att imponera på tjejer
han möter på krogen,
men får problem när tiden plötsligt börjar gå
baklänges.
6.20 Judys domstol (R)
6.45 Wife swap UK (R)
7.50–8.45 Nobbad
10.55 Vem dömer
Amy? (R)
11.50 Mannen som talar
med hundar (R)
12.55 Det okända (R)
13.55 Wife swap UK (R)
14.55 Rensa i röran (R)
15.55 Judys domstol (R)
16.55 Dr Phil
17.45 Nyheterna
17.55 Glamour
18.30 Vad blir det
för mat (R)
Svensk matlagningsserie
från 2010. Del 2 av 10.
Per lagar en kärleksmåltid
till sig och Inese. Programledare: Per Morberg.
Repris från 2014.
21.00 Abraham Lincoln:
Vampire hunter
¿ ¡¡ Amerikansk
skräckfilm från 2012. Abraham Lincoln riskerar
sitt ämbete, sin familj och
sitt liv för att skydda
Amerika från blodtörstiga
vampyrer. Den förfärlige
Adam leder vampyrerna
som planerar att ta över
landet, och frågan är vem
Lincoln kan lita på i en
kamp mellan de levande
och de levande döda. I
rollerna: Benjamin Walker,
Dominic Cooper, Anthony
Mackie. Regi: Timur Bekmambetov.
23.05 Scrubs
Amerikansk komediserie
från 2004. Del 1-2 av 25.
Den nyanlände doktor
Clock har en något galen
personlighet och insisterar på att kalla JD för
0.05 How I met your mother. 1.05 My
name is Earl. 1.35 Anger management.
2.05 Seinfeld. 2.55 1600 Penn. 3.15
Spin city. 3.40 Jims värld. 4.00 Community. 4.25 Simpsons. 5.15–6.00 Defiance.
Brittisk matlagningsserie
från 2012.
17.25 Kitchen hero
Brittisk matlagningsserie
från 2012. Del 5 av 28.
Donal älskar asiatisk mat
och lagar en hemmagjord
version av en kinesisk
hämtmat som innehåller
lyckokakor bland annat.
Programledare: Donal
Skehan.
19.00 112 – på liv
och död (R)
Svensk dokumentärserie
från 2014. Del 25 av 35.
Polisen Daniel i Huddinge
rycker ut på ett brådskande knivlarm. Från 2014.
20.00 Veterinärerna (R)
18.00 Antiques roadtrip
Svensk dokumentärserie
från 2014. Del 9 av 10.
Puduhjorten Odezie har
börjat halta. Golden retriever-hannen Dino ska
få en knöl bortopererad.
Från 2014. Även 25/1.
Brittisk livsstilsserie från
2012.
19.00 En plats i solen:
Vintersol
Brittisk livsstilsserie från
2011. Del 18 av 20. Chris
James och Susan Spencer
får hjälp att hitta sitt
drömhem vid havet i solskensstaten Florida. Programledare: Jonnie Irwin.
20.00 Navy CIS
20.00 Family guy
Amerikansk animerad serie från 2014. Del 1 av
19. Peter och familjen
Griffin reser på äventyr
och hamnar i Springfield!
Där tar den vänliga Homer Simpson emot sina
främmande ”albino-vänner” med öppna armar.
6.00 Property ladder
6.55 Inredningsmästarna (R)
8.00 Antiques roadtrip (R)
8.50 Four in a bed (R)
9.55 En plats i solen:
Vintersol (R)
10.55 Alla älskar
Raymond
11.30 Property ladder (R)
12.35 En plats på landet
13.35 Bones
14.30 Four in a bed
15.30 Inredningsmästarna
16.50 Masterchef
– the professionals
Amerikansk kriminalserie
från 2012. Del 3 av 24.
Ducky bestämmer sig för
att återuppta en 12 år
gammal utredning och vill
öppna en av flottans avlidna befälhavares grav.
Samtidigt efterforskar
teamet ett dödsfall som
kan ha kopplingar till
Duckys tidigare utredning.
Dokumentär om människor
som lever med dockor.
21.00 Inte utan min
docka (R)
Brittisk dokumentär från
2013. För vissa personer
är samlandet på dockor
en fixering som dominerar deras liv. David samlar
på silikondockor som han
har sex med. Från 2014.
21.00 Spanglish
¿ ¡¡ Amerikansk
dramakomedi från 2004.
Flor och hennes dotter
Cristina emigrerar till Los
Angeles i hopp om ett
bättre liv, och möts av en
hel del nya inttryck och
knasigheter. Flor anställs
som hushållerska hos paret Clasky och kämpar
med språksvårigheter, deras excentriska livsstil
och dotterns femininitet
som blomstrar. I rollerna:
Adam Sandler, Téa Leoni,
Paz Vega. Regi: James L.
Brooks.
22.00 Law & order:
Special victims unit (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2002-03. Del 12 av
25. Ett litet barn dör av
en överdos sedan kokain
blandats i barnmaten.
Från 2013. Även 22/1.
22.55 Black books (R)
Brittisk komediserie från
2000. Del 3 av 6. Smutsen i bokaffären blir för
mycket för Manny så han
betalar en städare för att
reda upp eländet. Från
2014.
23.35 Navy CIS (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2012. Del 3 av 24.
Ducky bestämmer sig för
att återuppta en 12 år
gammal utredning och vill
öppna en av flottans avlidna befälhavares grav.
23.30 Mash (R)
Amerikansk komediserie
från 1975.
0.00 Dallas. 0.55 Law & order: Special
victims unit. 1.55 ghost whisperer.
2.55 ghost whisperer. 3.55 Blue bloods.
5.00 Rensa i röran. 5.50–6.20 Judys
domstol.
0.35 Brottskod: Försvunnen. 1.30 The
closer. 2.20 Mördare okänd. 3.20 Bones. 4.05 En plats på landet. 4.50–
5.35 The closer. 5.30–6.00 Alla älskar
Raymond.
9.00 En bok,
en författare (R)
9.20 Så byggdes
Stockholm (R)
9.30 Berömda städer:
Amsterdam (R)
10.00 Världen:
Historien om hiv (R)
11.00 Stephen Frys
stora språkresa (R)
12.00 Säker slutförvaring sökes (R)
13.00 Världen: I taxi
genom Irak (R)
14.00 Trendiga
husdjur (R)
15.00 Laura – yngsta
världsomseglaren (R)
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok,
en författare
Författarsamtal. Även
22/1 och senare i natt.
19.20 Designreportage (R)
Svensk reportageserie.
rån 2013. Även 24/1.
19.30 Samlarna (R)
Reportageserie. Musik.
Repris från 16/1.
20.00 Världens natur:
Konsten att flyga (R)
Brittisk naturserie från
2014. Repris från SVT2
18/1. Även 24/1.
21.00 Våra sjukdomars
historia
21.50 Dokument utifrån:
Libanon – på randen
till katastrof (R)
22.50 Romarrikets
härskarinnor (R)
23.50 Centralamerikas
okända kungadömen (R)
0.50–1.10 En bok,
en författare (R)
21.00 Vem vet mest? (R)
Svensk frågesport från
2015. Repris från SVT2
tidigare i dag. Även SVT2
25/1.
21.30 Gårdshuset
på Strömsö (R)
Finlandssvensk livsstilsserie från 2014. Repris
från SVT1 20/1. Även
SVT1 senare i natt.
22.00 Idrottens
himmel och helvete
– syntolkat
Dokumentärserie från
2015.
22.30 Blå ögon (R)
Svensk dramaserie från
2014. Del 7 av 10. Mitt
under brinnande valrörelse försvinner justitieministerns stabschef spårlöst.
23.30 Skavlan (R)
Svensk-norsk pratshow
från 2015. Programledare: Fredrik Skavlan. Repris
från SVT1 16/1.
0.30–1.00 Kärlek
och svek (R)
Brasiliansk telenovela
från 2011. Del 50 av
110. Även SVT2 24/1.
onsdag
SVT1 I MoRgoN
SVT2 I MoRgoN
TV3 I MoRgoN
TV4 I MoRgoN
Kanal 5 I MoRgoN
6.00 Rapport. 6.05 gomorron Sverige sammandrag. 6.25 gomorron Sverige. 10.00 Hem till
byn. 11.00 Historiska personligheter. 11.20
Idrottens himmel och helvete. 11.50 Kroppsgranskarna. 12.20 Uppdrag granskning. 13.20
Familjer på äventyr. 14.20 Skidskytte. 15.50
Anjas resor. 16.00 Deckarna. 17.00 Minnenas
television: På minuten. 17.30 Sverige idag.
17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.15 go’kväll.
19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Antikrundan. 21.00
Rakt in i hjärtat. 22.00–22.45 Debatt.
8.05 Världens fakta: Dagen D och havsbotten.
9.00 SVT Forum. 16.00 Rapport. 16.05 SVT Forum. 16.20 Agenda. 17.05 Via Sverige. 17.20
Nyhetstecken. 17.30 oddasat. 17.45 Uutiset.
18.00 Freestyle och snowboard. VM. Freestyle
6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar
Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 How I met your
mother. 9.10 The real housewives of Beverly
Hills. 10.05 The mentalist. 11.00 Revenge.
12.00 I’m having their baby. 13.00 Lyxfällan.
14.00 Sex and the city. 14.30 Happily divorced.
15.00 Top model. 16.00 The real housewives of
Beverly Hills. 17.00 Djurakuten. 18.00 Lyxfällan. 19.00 Masterchef Canada. 20.00 Stoppa
tjuven. 21.00 State of affairs. 22.00 Brottskod.
23.00 CSI. 0.00 Bones. 1.00 The mentalist.
2.00 Brottskod. 2.55–3.45 CSI.
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Dr Phil. 11.00 Sveriges skönaste gårdar. 11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street. 13.50 Trinny och Susannah stylar om Norge. 14.45 Jamie oliver:
Middag på 30 minuter. 15.15 Från ett hus till
ett hem. 15.50 Husjägarna: Australien. 16.55
Kockarnas kamp. 17.55 Lunds humorfestival.
18.50 Keno. 19.00 Nyheterna. 19.30 Farmen.
20.00 Familjen Annorlunda. 21.00 Djurskyddarna. 22.00 Nyheterna. 23.00 Wentworth. 0.05
Brottskod: Försvunnen. 1.00 Tyst vittne. 3.10
Beauty and the beast. 4.10–4.40 Farmen.
6.05 America’s funniest home videos. 6.30 Hart
of Dixie. 7.15 Ugly Betty. 8.05 The little couple.
9.05 Hart of Dixie. 10.00 Private practice. 11.00
grey’s anatomy. 12.00 Ellen Degeneres show.
12.55 Real housewives of New York. 13.55 The
little couple. 15.00 Mixology. 16.00 Vänner.
16.30 Handboll: Island–Tjeckien. 21.00 En
clown till kaffet. 22.00 Resurrection. 22.55 The
Big bang theory. 23.25 Criminal minds. 0.25
CSI Miami. 1.25 White collar. 2.25 Harry’s law.
3.20 RuPaul’s drag race. 4.10 Men of a certain
age. 4.55–5.40 Real housewives of New York.
half pipe-tävling. Från Kreischberg, Österrike.
Kommentator: Björn Becksmo. 19.30 Vem vet
mest? 20.00 Hur man gör för att rädda ett folk.
Svensk dokumentär från 2014. 21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt. 22.10 Hockeykväll. 22.45 Erik
Nietzsche – de unga åren. 0.20 Fashion. 0.50–
3.05 Nyheter.
C-DELEN · ONSDAG 21 JANUARI 2015
AKTUELLT VÄDER
hd.se/vader
SKÅNE I DAG
Skånes västkust på dagen
Skånes västkust på kvällen
Mulet men uppehåll. -1 till 2 grader.
Mulet men uppehåll. -1 till +1 grad.
0
0
-1
-1
+1
-1
-2
0
-2
svag
+1
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
SVERIGE I DAG
VÄRLDEN I MORGON
Ett område med snö och
blötsnö rör sig
norrut över södra
Sverige. I norr blir
det mulet väder
med lätt snöfall,
men längst i
norr klart och
kallt.
+11
Alicante
+15
Antalya
+14
Aten
+30
Bangkok
+7
Barcelona
+2
Beijing
+1
Berlin
0
Bryssel
+6
Budapest
+15
Cypern
-7
Helsingfors
avser vädret mitt på dagen
-26
-21
0
0
0
-1
+1
-6
0
+1
Kväll
Natt
Inlandet på dagen: Mulet men
uppehåll. -1 till +1 grad.
Inlandet på kvällen: Mulet men
uppehåll. Omkring 1 minusgrader.
Sjövädret i dag: Nord 1-4 m/s. Dålig
Sjövädret i kväll: Nordost 1-4 m/s.
sikt.
TORSDAG
1-4 m/s
-6
+1
God sikt.
0
0
Mulet väder men
uppehåll.
+1
SOLEN
i dag
i morgon
Upp
08.23
08.21
Ned
16.17
16.19
Dagen har ökat med 0 timmar och 58
minuter sedan vintersolståndet.
MÅNEN
i dag
i morgon
Upp
08.20
08.51
Ned
18.08
19.34
+7
Aktuell prognos
+14 +15
0900-2000999
0-3 m/s
+12
9:90 / minut
SKÅNEVÄDRET
senaste 30 dagarna i Helsingborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
Helsingborg i går
20
10
5
15
0
10
-5
-15
Max
Min
Medel
19/1
21/12
28/12
4/1
11/1
19/1
Nederbörd denna månad: 54.6 mm Normalt: 30.8 mm
*beräknat värde
kl 07
+2
Ängelholm*
+1
kl 13 1013.6 hPa
+1
Landskrona*
+1
Båstad*
+1
O
5 m/s
Klippan*
+1
O
3 m/s
Malmö
+1
SO
7 m/s
Hall. Väderö
0
11/1
igår kl 13
Kustväder kl 13
5
-10
4/1
+10
+9
NEDERBÖRD
28/12
+5
10 Kroppefjäll
TEMPERATUR
21/12
+1
+2
VÄDEROMSLAG?
-15
+1
+1
+4
Nederbörd
+1
0
+2
+4
S 19 Sylarna
0
1-4
m/s
Halvklart till mulet men
uppehåll.
Blåsigast
9-13 m/s
-5
-3
+4 Skillinge
+1
SÖNDAG
LÖRDAG
-20
0
Varmast
6-10 m/s
-1
Halvklart till mulet men
uppehåll.
EUROPAVÄDRET I MORGON
-40 Nikkaluokta
-2
+18
0
+9
-4
+2
+5
+10
+26
+12
+2
+5
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Prag
Rom
Sydney
Tunis
Warszawa
Wien
avser perioden igår kl 19-13
Kallast
4-7 m/s
FREDAG
Mulet väder men
uppehåll.
VÄDERTOPPEN
+16
+22
+18
+17
+13
+4
+18
+13
+7
+9
-15
Hongkong
Kairo
Kanarieöarna
Kreta
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Mallorca
Moskva
Helsingborg
Drogden
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
Gud vet inte allt
Onsdag
Kenny
Lindquist
[email protected]
Mitt förhållande till religion är brokigt. Jag
döptes i Strövelstorps kyrka på hösten 1950
och fostrades i en from, dock icke religiös,
familj.
Så fort jag lärt mig stå var min givna plats
i bilen mellan föräldrarna i framsätet. Det
var långt innan bilbältets och barnstolens
tid. Frågvis var jag redan då. När Fars Volvo 39:a rattades mot Värnamo ville jag veta
namnet på varenda kyrka som vi passerade
längs riksettan.
Vi flyttade till storstaden Ängelholm och
jag började i Frälsningsarméns söndagsskola, som var på lördagar.
Ingen glädje varar för evigt. Redan vid
första lektionen fick jag sparken efter att ha
frågat den snälla Frälsningskaptenen om
Gud visste allt.
– Ja, sa hon.
– Då vet han att mina skidor är på vinden.
– Visst gör vår Herre det, lille gosse, sade
hon.
– Där sket han sig för dom är i källaren, svarade jag.
Ut åkte jag med buller och bång och
lillsyrran tjallade så föräldrarna förbjöd mig att återvända till denna
guds boning.
Fick revansch när jag i realexamen fick högsta betyg i kristendom.
När jag blivit myndig tillhörde
jag rödvinsvänstern. Tyckte att
kyrkan hade tillräckligt med skogar och
stålar. Jag gick ur.
Tiden gick och med den fjärran resor
runt om i världen. Kyrkor, katedraler och
kyrkogårdar besöktes med stort intresse.
Kanske var jag smygkristen...
Som övermoget päron gifte jag mig med
Elsa-Lill och hon hade barnatron kvar. Därför lät sig toffelhjälten släpas till Mariakyrkan och vi tu blev ett.
På bröllopsnatten, av alla nätter, kom jag
till insikt.
Jo, jag var nog ändå lite kristen, trots allt.
Fyllde i en ansökan till prelaten i Gustav
Adolfs församling och togs på nytt upp i gemenskapen. Man vill ju inte vara nån kyrkoskattsmitare. Dessutom fick jag rösträtt
i kyrkovalet – nog så viktigt i dessa tider.
Ibland har det dock dykt upp ett visst mått
av tvivel. Kom att tänka på min konfirmationspräst Edvin, även kallad ”Edvin i Örtagård”. För att undvika att konfirmationen
skulle bli dunderfiasko hade han ett knep.
Den mest uppkäftige konfirmanden fick
plugga in både frågan och svaret – innan
vi skulle mönstras av Fadern den allsmäktige för att inte föräldrarna skulle skämmas.
”Man kan inte tjäna både Gud och Mammon”, löd svaret.
Fast jag har alltid helgarderat mig.
Gud är bra...
… och häromdan small det till på Lotto…
Halleluja!
KRÖNIKÖRER: ONSDAG. KENNY LINDQUIST TORSDAG. SARA ENGSTRÖM Livet på landet
TORSDAG. SANDRA JAKOB Social medier FREDAG. TJERSTIN THORSÉN: Klarspråk
LÖRDAG. LARS JOHANSSON, chefredaktör SÖNDAG. MARIKA RASMUSSON Familjärt
Tigrarna ökar
kraftigt i Indien
STOCKHOLM
4 Tigrarna i Indien har
ökat kraftigt, enligt en
ny inventering.
Antalet är nu uppe i
drygt 2 200, en ökning
med 60 procent jämfört
med för nio år sedan.
Resultatet från inventeringen, som utfördes under 2014, offentliggjordes
i dag av Indiens miljöminister Prakash Javadekar.
Den officiella siffran är
nu 2 226 (den mest troliga inom spannet 1 945 till
2 941) tigrar i 17 delstater.
– Detta är en fantastisk
nyhet och ett kvitto på att
det hårda naturvårdsarbetet har lönat sig, säger Ola
Jennersten på Världsnaturfonden (WWF).
Han påpekar att läget såg
mycket mörkt ut för bara nio
år sedan. 2006 avslöjade en
inventering att tigerstammen halverats och sjunkit
till den lägsta nivån någonHÄSSLEHOLM
Plöjande bonde
tidigt vårtecken
4 Det som kan vara årets
första vårtecken kommer
från Skåne.
Deltidsbonden Fredrik
Nordin är ute och plöjer en
gammal vall där det vuxit
gräs under många år.
sin, cirka 1 400 individer.
Sedan dess har dock trenden vänt – en räkning 2010
visade att stammen ökat
till 1 700 djur – och antalet
har vuxit stadigt. Men det
handlar inte bara om tillväxt. Man har också upptäckt tigrar som man inte
känt till tidigare, i skogsområden mellan nationalparkerna och reservaten.
Detta är ett resultat av en
jättesatsning på kamerafällor som gjort det möjligt att
räkna de stora katterna på
ett mer tillförlitligt sätt än
tidigare. Otroligt nog har
cirka 1 500 tigrar identifierats på bild.
– Det måste vara ett absolut världsrekord, säger Jennersten.
Han är imponerad av det
arbete som utförts i Indien.
Landet har nu runt 60 procent av världens vilda tigrar. Han säger att orsaken
till den kraftiga ökningen
är ökad övervakning. TT
– Jag har sysslat med
jordbruksarbete i minst 25
år men jag har aldrig upplevt något liknande.
– Tänk att man kan plöja den 18 januari, säger han
till Norra Skåne.
Den rekordtidiga plöjningen skedde i Vankiva
utanför Hässleholm. TT