Read more - Rhenman & Partners

Investera Fonder
Spännande
bransch fascinerar
förvaltaren
Hälsovårdssektorn har mer att ge, trots
en lång tid med kraftig uppgång.
Det hävdar succéförvaltaren Henrik
Rhenman, vars fond har avkastat
30 procent om året sedan starten 2009.
F
ramför den öppna
spisen på Rhenman &
Partners kontor står
en tjur och en björn i
brunt läder, ungefär
en halvmeter i mankhöjd. Två symboler för aktiemarknaden, ”bull” och hans mindre populära kollega ”bear”.
Det har varit en ”bull market”,
en kraftig tjurrusning uppåt, sedan Henrik Rhenman drog i gång
sin hedgefond Rhenman Healthcare Equity Long/Short sommaren
2009.
– Då sa många att det var en stagnerad bransch som inte hade någon
framtid. I dag är det tvärtom. Stark
tilltro, tillväxt och vi ser många
medicinska framsteg, säger Henrik
Rhenman som är fortsatt positiv.
– Värderingarna för hälso- och
sjukvård är fortfarande under det
historiska snittet. Räntorna är extremt låga samtidigt som förhållandena för sektorn aldrig har varit
bättre.
Däremot är han lite försiktig på
kort sikt. Det kan bli några stökiga
månader.
– Vi har årstiden emot oss. Maj till
oktober är historiskt sett sämre för
investeringar, i synnerhet märks
det på ett avtagande nyhetsflöde
inom bioteknik.
Dessutom väntar många på högsta domstolens i USA utslag om finansieringen av Obamacare, som
kommer den 27 juni.
– Det är mest en teknikalitet, men
”Man
ska
ta risk.
annars
blir det
ingen
avkastning.”
Henrik
Rhenman
jag misstänker att många inte vill
äga healthcare i juni. Sektorn behöver inte backa ändå, men får tillfälligt lite motvind.
I basvalutan i euro har fonden
gett 30 procent om året, efter avgifter. Varianten i kr har stigit med
i snitt 26 procent.
Bakom finns inte bara en stark
utveckling för branschen i stort,
det handlar också om mycket framgångsrik förvaltning.
Fonden har uppmärksammats i
övriga Europa och tilldelats flera
priser, senast både i Eurohedge och
Nordic Hedge Award.
– Det är roligt med priser, men jag
är medveten om att varje år har sina
förutsättningar. Man kan inte ligga
i topp hela tiden.
34 Privata affärer juni 2015
PA06_Rhenman1506.indd 34
2015-05-20 10:31
Investera
Sveriges
bästa fon
dförvaltare
– del 5
rhenman Healthcare equity
Varför är du så fascinerad av
hälsovårdssektorn?
– Det är så spännande att se alla
framsteg. I dag kan man behandla
massor av sjukdomar som nyligen
ansågs vara obotliga. Det är ett stort
steg för människan, vi går mot ljusare tider på det sättet. En effektiv
sjukdomsbehandling revolutionerar den enskildes liv.
Vad är viktigt för branschen?
– Att det hela tiden kommer nya
produkter, att vi får nya kliniska
resultat och att det amerikanska
läkemedelsverket FDA godkänner
dem, säger Henrik Rhenman som
inte har mycket till övers för hur det
fungerar i Europa.
– Europa drar benen efter sig. Det
Long/Short RC1SEK
Inriktning: Global aktiehedgefond specialiserad på läkemedel,
bioteknik, vård och medicinteknik.
Målsättning: En avkastning
på 12 procent om året efter
avgifter.
Största innehav: Novartis,
Bayer, Alexion Pharma, Merck,
Biogen.
Utveckling i år:
18 %
Utveckling 3 år:
186 %
Utveckling 5 år:
227 %
Prestations­
avgiften
utgår från den
europeiska
30-dagarsräntan.
Värdet av 100 kr
300
200
110
0
2010
2011
Risk, 3 år:
Sharpekvot, 3 år:
Start:
Förvaltningsavgift:
2012
15,4
2,30
2009
2,00 %
kan ta två år från att ett läkemedel
är godkänt tills det finns på marknaden. Till exempel är det mycket
svårt för patienter att få de nya läkemedlen mot prostatacancer eftersom landstingen bromsar. De
undanhåller svårt sjuka nya läkemedel och det är inte etiskt.
Henrik Rhenman pekar också på
2013
2014
Prestationsavgift:
Minsta insättning:
Handel:
2015
20,00 %
500 kr
Månadsvis
Källa: Fondbolaget och Morningstar 13/5.
att det modernaste insulinet från
Novo Nordisk inte finns tillgängligt i Danmark (bolagets hemland)
eftersom man inte kommit överens
om priset.
– Det är en tuff verklighet. Jag tror
att man måste acceptera att en allt
större del av BNP går till läkemedel.
Dessa pengar måste tas någon anjuni 2015 Privata affärer 35
PA06_Rhenman1506.indd 35
2015-05-20 10:31
Investera Fonder
nanstans ifrån och det är inte helt
smärtfritt.
Henrik Rhenman är både ekonom
och civilingenjör med inriktning på
biokemi och har ett stort intresse
för medicin och hälsovård.
År 1992 blev han lite otippat fondförvaltare och har bland annat skött
SEB:s och Carnegies läkemedelsfonder.
Men det är första gången han förvaltar en hedgefond.
– 1998 fick jag frågan om jag ville
ha en hedgefond, men jag tackade
nej. Jag vågade inte ta på mig den
extra komplexiteten, minns Henrik
Rhenman som senare ångrade detta
bittert.
– Sektorn kraschade och jag var
tvingad att vara investerad till
minst 90 procent i aktiemarknaden. Då sa jag ”aldrig mer”. Man
ska kunna gå ur marknaden. Det
är oerhört viktigt för den långsiktiga avkastningen att man undviker
katastrofala år.
Bara han har flexibilitet håller
han gärna hög risk. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden ligger
på 119 procent i snitt. Hittills har
strategin gått mycket bra, 69 procent av månaderna har slutat på
plus (gäller fondklassen i kr). Men
som sparare får man inte räkna med
att det alltid ska gå spikrakt uppåt.
– Det kan bli stökigt ibland. Därför
är det viktigt att spararna är långsiktiga och har ett perspektiv på
minst fem år. Det kommer perioder
med minus 10, kanske till och med
minus 20 procent, säger Henrik
Rhenman och fortsätter:
– George Soros sa en gång att
hedgefonder tar alldeles för lite risk
i förhållande till vad de tar betalt.
Jag håller med. Jag tycker att man
ska ta risk. Om man inte gör det blir
det heller ingen avkastning.
I Rhenmans portfölj finns i normalfallet 60 till 80 noterade bolag
inom läkemedel, bioteknik, vård
och medicinteknik. Huvuddelen är
amerikanska.
– Att hitta bolag är inte svårt. Problemet är att sålla. Vi får dagligen
propåer om att investera. Så många
bolag finns det, säger Henrik Rhenman.
För att processen ska bli lättare
har han ett vetenskapligt råd vid sin
sida. I gruppen ingår svenska professorer med djupa kunskaper inom
hälsovårdssektorn.
– Titta här, säger Henrik Rhenman och langar fram två tjocka luntor med presentationer och forskningsresultat för 20 bolag som var
aktuella inför förra mötet.
– Vi plockar fram bolag som vi
anar är bra. Sedan gör rådet en
vetenskaplig bedömning som leder till att vi genast kan lägga två
tredjedelar åt sidan.
När professorerna sagt sitt bedömer Henrik Rhenman själva investeringen tillsammans med medförvaltaren Ellinor Hult.
Bolagen byts inte ut särskilt ofta,
men förvaltningen är ändå mycket
aktiv. Fondportföljen omsätts 15
gånger om året vilket innebär att
Rhenman & Partners värdemässigt
är Nordens största köpare och säljare av aktier inom hälso- och sjukvård.
– I går omsatte vi 200 miljoner kr.
Det är en normal nivå för vår fond,
berättar Henrik Rhenman.
Förvaltarens
bästa råd
1
var kall
Förälska
dig inte i
ett bolag. Man
måste kunna sälja
också.
2
Diversifiera
Det går
nästan inte att
bredda sig för
mycket.
3
var
långsiktig
Tänk gärna
tio år framåt.
Varför handlar ni så mycket?
– Det beror på att sektorn är så
volatil. Även stora bolag kan röra
sig med 5 procent på en dag om det
kommer in en säljare. Vi kan inte
agera på alla rörelser, men vissa.
Har du något favoritbolag?
– Det varierar. Men bland de största innehaven finns Novartis, som är
oerhört brett och har en stark framtid framför sig. Bolaget har drabbats
av schweizerfrancens styrka, men
minustecknen är kända nu.
Och bland de svenska bolagen?
– Där är favoriterna inte lika tydliga. Men Meda är välskött och går
sin egen väg med en stark ägare och
bra kassaflöde.
Många hävdar att det just nu
byggs upp en bubbla inom bioteknik, men Henrik Rhenman är inte
orolig.
– Visst finns det många nya, oprövade bolag och noteringsvågen
kommer definitivt att sluta i gråt.
Men vi investerar inte i unga förhoppningsbolag utan plockar hellre
upp dem efter ett par år.
Fondens framsteg har gett stora
inflöden av kapital. Nu drar Rhenman & Partners i bromsen för att
inte växa mer. Det innebär att man
stänger dörren för nya sparare, troligtvis från oktober.
– Vi vill att fonden ska fortsätta
att vara flink och flexibel. En för
stor fond skulle försvåra våra investeringar i småbolag, säger Henrik
Rhenman.
Sofia Ullerstam
[email protected]
Henrik rhenman
Ålder: 58 år.
Bakgrund: Ekonom från Handelshögskolan
i Stockholm, civilingenjör i biokemi från
Tekniska högskolan. Tidigare bland annat
analyschef Hagströmer & Qviberg, förvaltare
av SEB Läkemedelsfond, förvaltare av
Carnegie Global Healthcare Fund och
Carnegie Medical.
Intressen: Fjällvandrar, spelar golf, åker
skidor.
Bästa investering: Ett hus på Gotland som
jag aldrig ska sälja.
Sämsta investering: En norsk tomt som jag
köpte osedd av släkten för 200 000 kr. Den
ligger otillgängligt, det fanns inga ägarbevis
och med advokatkostnader, mäklararvoden
och skatt kommer det kosta mig 200 000 kr
innan jag har blivit av med den.
Tidigare avsnitt i serien: Del 1 Gunnar Lindberg Del 2 Stefan Kopperud Del 3 torgny Prior Del 4 Gustav Setterblad, adam Nyström
36 Privata affärer juni 2015
PA06_Rhenman1506.indd 36
2015-05-20 10:56