Systerreligionerna repetition

Systerreligionerna
eller
de abrahamitiska religionerna
Samma stamfader Abraham
•
Judendomen 4000 år sedan.
Abraham - Isak - Jakob - - - Mose.
•
Kristendomen 2000 år sedan.
Abraham - Isak - Jakob - - - Mose - - - David - - - - Jesus.
•
Islam 1400 år sedan.
Abraham - Ismael - - - - - - - - Muhammed.
En gud - och samma Gud!
•
Judendomen - Jahve.
•
Kristendomen - Gud.
•
Islam - Allah.
Samma skapelseberättelse
•
Gud har skapat universum,
världen och människorna.
•
Och han har gett människorna
regler för hur man ska leva.
•
Judendomen - 10 Guds bud
+ andra regler i Tora.
•
Kristendomen - 10 Guds bud
+ Jesus kärleksbudskap i
Bibeln.
•
Islam - Koranen
Man har bara ett liv!
•
Man tror inte på återfödelse
inom Judendomen,
Kristendomen eller Islam.
•
Efter döden så tror man att
själen hamnar i paradiset
(himlen) eller att man blir
straffad av Gud om man inte
har levt enligt hans regler.
Många profeter är samma
•
Profeter är personer som har
gett människorna budskap
från Gud.
•
Noa, Abraham och Mose finns
som profeter inom alla tre
religionerna.
•
Jesus finns inom
Kristendomen och Islam.
•
Muhammed finns inom Islam.
Heliga skrifter
•
Judendomen - Tanak (Tora).
•
Kristendomen - Bibeln.
•
Islam - Koranen
Gudstjänstlokaler
•
Judendomen - Synagoga.
•
Kristendomen - Kyrka.
•
Islam - Moské.