Fr skolor har nte gett plats åt ykt ngbarn

A-DELEN · TISDAG 24 FEBRUARI 2015
4°
HELSINGBORGS
DAGBLAD
Vecka 9
Lösnummer: månd-fred 20 kr,
Lörd-sönd 30 kr
Soligt
INPÅ LIVET
”Om man inte i grunden har en bra relation
är det ingen bra idé att
hitta andra sexpartners. Man måste bry
sig om varandra och
verkligen vilja lyssna
och förstå.” A10
Paret som
valde sex
med andra
Friskolor har inte gett
plats åt flyktingbarn
HELSINGBORG. Trycket var hårt – och blev än hårdare under hösten. Drygt 200 grundskolebarn
har kommit till Helsingborg de senaste fyra må-
naderna. De allra flesta flyktingar från Syrien.
Men bara ett fåtal har börjat på friskolor, resten på kommunala. Och nu får friskolorna kritik.
Mulet
– Alla måste hjälpas år. Det kan inte vara fullt
i alla årskurser överallt, säger högsta skolpolitikern Christer Rasmusson (FP). A4
”Jag är inte ute
efter läkarna.
Men jag grubblar
på vad som hade
hänt om vi fått
ambulans.”
HELSINGBORG
Ny kritik
mot socialtjänsten
4 Tre
barn från Helsingborg riskerade att fara illa
på grund av brister i rutinerna hos socialtjänsten.
Nu riktar Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) ny
kritik mot kommunen för
långa utredningstider. A4
Anders Bagge.
HELSINGBORG
Bagges talangfabrik vill till
Helsingborg
4 Anders Bagges artistskola
Dreamhill föll platt till marken för tre år sedan. Det
blev ingen talangfabrik på
Örenäs slott. Men nu har de
rest sig igen och gör ett nytt
försök i Nordvästra Skåne.
Planen är att öppna Dreamhill Musik Academy
i Helsingborg, i samarbete
med friskolan Rytmus. Den
här gången ”nerbantat och
med mer sunt förnuft”. A5
SVERIGE
Anmälningar
om hot och våld
i skolan ökar A14
HÖGANÄS
HÖGANÄS. Lasse Wikander är i sorg över hur hans fru Inga behandlades sin sista tid i livet. Sjukvården missade en njurkontroll och hon fick ingen ambulans
FOTO: MATS ROSLUND
när hon var döende. Nu har han anmält missarna till Inspektionen för vård och omsorg. A20
●
●
●
●
Gammal fabrik
kan bli designverksamhet A21
TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: [email protected] Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor
UNICEF har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
7 388118 002004
rädda barns liv. bli världsförälder.
Varje dag dör 18 000 barn innan de har fyllt fem år av sjukdomar som kan förebyggas. Detta brukar kallas
”den tysta katastrofen” eftersom det sällan uppmärksammas politiskt eller i media. Men UNICEF står
inte tysta. Vi kämpar för alla barn i hela världen, varje dag, året om.
Bli Världsförälder på unicef.se
248x43 VF.indd 1
2014-01-15 11:40:59
Växland
molnigh
Omkring
halvklar
DE
L
A2
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
OPINION
HUVUDLEDARE
SIGNERAT
Sätt press
på grisiga
uppfödare
4 I butiken är det konsumentens
val. Men på EU:s producenter ska
det ställas hårdare krav.
tatsminister Stefan Lövfens
(S) omtalade innovationsråd
är redo att träda i tjänst.
Under tisdagen äger ett
första möte rum på Harpsund. Innovationsrådet, bestående av fem ministrar och tio företrädare för näringslivet och universitetsvärlden, ska
fungera som bollplank för regeringen
inom områden som infrastruktur, utbildning och forskning.
Frågan är vilka idéer som ska bollas, för regeringen verkar inte ha
många.
”Efter snart fem månader vid makten borde den rödgröna regeringen
frusta av reformiver. I stället verkar
Löfvens ministär vara lamslagen av
idélöshet och intern osämja.”
Så skrev Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg i söndags.
Det är bara att instämma. Förra
veckans innehållslösa utspelshaveri om ”nyanländas etablering” bekräftade alla farhågor på den punkten.
Och nej, att regeringen regerar med
en alliansbudget är ingen godtagbar
ursäkt.
Vad gör en regering som vill verka
handlingskraftig men är beslutsoförmögen? Att tillsätta en utredning, en
kommission eller ett råd är sällan fel.
Ibland kan det förstås vara rätt.
Hösten 2011 tillsatte alliansregeringen Framtidskommissionen, ledd
av statsminister Fredrik Reinfeldt
(M), med uppgift att ”identifiera viktiga samhällsutmaningar som Sverige
står inför på längre sikt”. Kommissionens arbete följde fyra huvudteman:
Den demografiska utvecklingen.
Hållbar tillväxt. Integration, jämställdhet, demokrati och deltagande.
Rättvisa och sammanhållning.
Ändå blev det fel till slut.
Kommissionen levererade en rad
intressanta rapporter och utförde
även i övrigt ett ambitiöst arbete.
Bara för efter utfört värv avtackas
och glömmas bort. Tala om förspilld
möda.
Att innovationsrådets eventuella
idéer går ett liknande öde till mötes
ska nog inte uteslutas.
Ändå framstår tankarna bakom innovationsrådet som ett under av jordnära, intellektuell stringens jämfört
med den expertgrupp för ”global samverkan” som tydligen är på väg att tillsättas under framtidsminister Kristina Perssons (S) ledning. Gruppen ska
bland annat ”komma med idéer för
hur Sverige kan få en tydligare ledarroll i världen”. Tanken är att ”barns
rättigheter, jämställdhet och medmänsklighet ska gå på export”.
Det där var i och för sig Aftonbladets formuleringar, men beskrivningen verkar ligga oroväckande nära regeringens föreställningsvärld.
”Andra länder vill gärna lyssna på
oss. Det ger oss en slags mjuk makt
Frågan är
vilka idéer
som ska bollas, för regeringen verkar inte ha
många.
som vi borde använda mer”, hävdar
framtidsminister Kristina Persson.
Rysslands framfart i Ukraina, ett
Mellanöstern som står i brand, för
att inte tala om alla de akuta problem
som finns på hemmaplan – en lista
som skulle kunna göras mycket lång.
Då dagdrömmer ministrar om Sveriges globala ledarroll.
En ledarroll när det gäller politisk
verklighetsflykt borde i alla fall ligga
inom räckhåll.
LEDARSKRIBENT
MATS SKOGKÄR
[email protected]
Regeringen tror på en ledarroll i fråga om ”barns rättigheter, jämställdhet och medmänsklighet”, sägs det.
KORT SAGT.
Nytt skånskt
på nätet
Politisk
konst
4 Allianspartierna i Region
4 Konstnären Ernst Billgren
Skåne startar nu en debattoch nyhetssajt på nätet, Opposition Skåne. Den ska lyfta
fram alternativet till det rödgröna styret.
”Målet är att kunna byta
namn efter valet 2018. Senast”, säger Birte Sandberg
(C) i ett pressmeddelande.
”Senast”? Nog låter det ordet som om oppositionen
tänker ta ut segern i förskott.
byter nu namn till Wilhelm
von Kröckert och målar i en
ny stil. Enligt egen utsago gör
han detta till följd av funderingar kring sitt eget varumärke.
Fast det liknar allt ett knep
för marknadsföring. DN Kultur skriver att det kan vara
”ett lömskt mediespinn”.
Tänk vad man kan lära sig
av de nya Moderaterna.
Lars Johansson Chefredaktör,
stf ansvarig utgivare
Heidi Avellan Politisk chefredaktör
Lars Dahmén Vd, ansvarig utgivare
Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare
Anna Bergenström Redaktionschef
Ann Carlsson Adm redaktionschef
Rakel Chukri Kulturchef
Här finns vi
Växel: 042-489 90 00
Post: 251 83 Helsingborg
Besök: Vasatorpsv 1, Helsingborg
Redaktionen: [email protected]
Företags- och platsannonser:
[email protected]
E-post till medarbetarna:
[email protected]
”
Återinför
fastighetsskatten – den
är både rättvis
och effektiv.”
FOTO: HASSE HOLMBERG
En tidning, tre editioner
Helsingborgs Dagblad,
Nordvästra Skånes Tidningar
och Landskrona Posten
Regeringens luftslott
”
S
FOTO: MAJA SUSLIN
Ännu en grisnyhet från Danmark sätter fokus på problemen med den
storskaliga köttindustrin och
jakten på lönsamhet.
OBEROENDE
Ekot rapporLIBERAL
terade på måndagen om att
hundratusentals sjuka och underviktiga grisar slås ihjäl i Danmark varje år. Uppgifterna kommer från den
danska djurrättsorganisationen Dyrenes Beskyttelse, men förnekas inte
av företrädare för uppfödarna, som
menar att det är det mest rationella
sättet att göra det på.
Avlivningsmetoden – att slå djurets bakhuvud hårt mot betonggolvet eller grisboxen – förekommer
också i Sverige. Men i den danska
uppfödningen avlas det systematiskt fram större kullar, vilket leder
till att fler grisar avlivas redan vid
födsel, antingen för att de är sjuka
eller för att de anses olönsamt små.
Det blir rutin, precis som svanskupering av smågrisar och antibiotika
i djurfoder.
”Grisproduktionen, åtminstone
i Danmark, har gått väldigt långt
vad det gäller ekonomiska aspekter,
vilket gör att man ser grisarna som
råvaror mer än som levande individer”, kommenterade Sveriges veterinärförbunds informationschef Johan
Beck-Friis till Ekot.
Efter larmen om förekomsten av
resistenta bakterier i danskt griskött har försäljningen av importerat
fläskkött minskat i Sverige. Fler konsumenter väljer svenskt kött samtidigt som den höga köttkonsumtionen oftare ifrågasätts av såväl hälsosom klimatskäl.
För att kunna välja behövs information. En stor del av grisköttet används i korv, pålägg och färdigmat.
Det är alltså viktigt att få EU-regler
på plats om ursprungsmärkning av
alla köttprodukter.
För att nå breda resultat krävs att
enskilda länder och internationella
organisationer skärper kraven på
den storskaliga köttproduktionen.
Och, inte minst, ser till att de regler
som faktiskt finns också följs. Inom
EU är det inte tillåtet att kapa svansar, inte heller att rutinmässigt ge
djuren antibiotika, ändå görs det.
Att bryta mot regler måste kosta.
Carl Milles skulptur
Sjöfartsmonumentet
blickar ut över Sundet
från Helsingborg
sedan 1923.
Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen: Heidi Avellan Twitter: @heidiavellan Blogg: Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Redaktionssekreterare: Henrik Bredberg Ledarskribenter: Tobias Lindberg, Ingrid Runsten, Mats Skogkär
E-post: [email protected]
Elis G Örjes, Emil Bustos och
David Hakula från Socialdemokratiska ekonomklubben i ett
utspel i Svenska Dagbladet.
Kundservice
Gör dina ärenden på hd.se/minhd
dygnet runt, eller ring 020-23 24 00.
Prenumeration: mån-fre kl 8-16.30.
Epost: [email protected]
Privatannons: mån-fre kl 9-15.
Epost: [email protected]
För personlig service över disk:
mån-fre kl:8.30-14.00
Om tidningen uteblir
Gå in på utebliventidning.se eller
ring Tidningsbärarna 0771–39 04 00,
kl 6-18. Ringer du före 9.00 så kan vi
se till att du i de flesta fall får tidning
under dagen. Bor du i 0430-området:
Kontakta VTD, 035-16 07 50,
mån-fred 7–16, lörd 7–12, sönd 7-13
eller vtd.se/reklamation.aspx
Prenumeration
Alla dagar (mån-sön)
12 mån 3 080 kr
Autogiro 257 kr/mån
Helg (fre-sön)
12 mån 2 520 kr
Autogiro 210 kr/mån
E-tidning 12 mån 1 860 kr
Autogiro 149 kr/mån
Texter, bilder och annonser lagras och publiceras elektroniskt. Den som sänder material till tidningen anses medge elektronisk lagring/publicering. Insänt material kan publiceras i ytterligare distributionskanaler som ingår i Sydsvenska Dagbladet AB:s koncern. För ej beställt material ansvaras ej.
A3
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
OPINION
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Sydsvenskan.se/opinion
MED ANDRA ORD [email protected]
AKTUELLA FRÅGOR
Debattredaktör (vik): Tiina Meri E-post: [email protected]
Telefon: 040-28 10 13 Fler debattartiklar på Hd.se/ledare
FOTO: NELLY HERZBERG+NELLY HERZBERG
■ Vill du diskutera politik och samhällsfrågor eller kommentera det
som debatteras på Opinion? Mejla till Med andra ord, skriv kort och var
konkret, underteckna med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera och förkorta de inlägg som införs.
LÄSARBREV
Kritik
utan
alternativ
4 Under
rubriken ”Mer av
samma inte nog” kritiseras
regeringens förslag till etableringspolitik för nyanlända i huvudledaren. Ledaren
avslutas med ”Bedrövligt är
ordet”.
När man framför en så
stark kritik så förväntar
jag mig att man kan ange
alternativ till den politik
som man kritiserar. Så är
inte fallet. Inte någonstans
i den kritiska ledaren framförs något som kan anses
vara en alternativ politik.
Bedrövligt är ordet. Har
man inte något eget alternativ att komma med borde
man vara med ödmjuk i sin
kritik av andras förslag.
SVAR:
Det är intressant att Jan
Andersson (S) jämställer
ledarredaktionen med landets regering (S + MP) och
menar att vi har samma
ansvar för att lösa landets
främsta framtidsutmaning:
integrationen.
Tidningens uppdrag är
att granska och vid behov
kritisera makten, inte att
lösa de problem politikerna
inte mäktar med. Men som
läsarna vet ser vi bostäder,
jobb och skola som A och
O, utöver att ansvaret för
flyktingarna delas jämnare
mellan länder i EU och mellan kommuner i Sverige.
De politiska beslut som
krävs för detta kan bara regeringen fatta.
HEIDI AVELLAN
politisk chefredaktör
JAN ANDERSSON
LÄSARKRÖNIKOR
”Det är rena stolligheten att resa en
staty över henne.”
4 Mats Bergström
i Växjö
skriver att fotot på damen
med handväskan har brutits ut ur sitt våldsamma
sammanhang. Läs hans inlägg under Med andra ord
på tidningens sajt.
”Skattebetalare
på landsbygden
verkar vara en
lokal mjölkkossa.”
4 Helsingborgs blågröna
ledning har i dagarna satt
målet att Helsingborg ska
vara en förebild för medvetna klimatsmarta val i vår
vardag. Målet är att staden
ska få ändrade livsstilstransportmönster, men hur ska
det gå till om man bor i Frillestadsområdet? Är man 75
år och vill utnyttja den fina
förmånen att åka gratis med
allmänna färdmedel får
man först gå 3–5 km till närmaste pågatågsstation. Bussen drogs in för tio år sedan.
Helsingborg är på många
sätt en välmående och välskött kommun, men skattebetalare på landsbygden
verkar vara en lokal mjölkkossa, skriver Brita och
Anders Norberg. Läs hela
inlägget på tidningens sajt.
”
Svenska kyrkan behöver
och kan ta del av palestinsktkristna perspektiv utan att
förlora andra perspektiv.”
Det skriver Anders Ekhem som ett svar på Anna Ekströms inlägg
under Med andra ord den 20 februari. Läs hela hans inlägg under
Med andra ord på tidningens sajt.
Effektiviseringar innebär inte att det blir mindre resurser till vården, skriver Carl Johan Sonesson.
”En skattehöjning är det sista
som varje ansvarskännande
politiker ska ta till.”
4 Målsättningen för det rödgröna styret tycks vara att svartmåla verksamheten och ekonomin
i Region Skåne så att en skattehöjning framstår som oundviklig.
Jag ser med oro på hur Socialdemokraterna hanterar ekonomin
i Region Skåne, skriver regionrådet Carl Johan Sonesson (M).
U
nder hela valåret 2014
krävde den socialdemokratiska regionpolitikern
Henrik Fritzon en skattehöjning i Region Skåne.
Ja, han gjorde det till och med ett
litet tag efter valet.
Fast hans tidigare så kraftfulla
”hot” om att avgå om han inte fick
igenom en skattehöjning för att råda
bot på ”krisen” slutade i en mycket
överraskande kovändning. Den dröjde. Men till slut konstaterade han att
ekonomin nog trots allt var bättre än
vad han hade trott. Eller sagt.
Det är beklagligt att det tycks sitta
så långt inne för en ledande socialdemokrat att acceptera verkligheten.
Socialdemokraterna har traditionellt
– och framgångsrikt – hållit sig kvar
vid makten genom att vara pragmatiska under 364 dagar av året, för att
på varje första maj bli så där oresonligt oppositionella mot sin egen politik.
Det är antagligen här förklaringen
ligger. Åtta år i opposition kostar på,
och en utdragen svartmålning av Skåne visade sig vara rätt metod för att
knipa makten. Sedan stod de där.
Men pragmatismen dröjer.
När det preliminära bokslutet för
2014 var klart den 5 februari valde
regionstyrelsens ordförande Henrik
Fritzon att inte ens nämna det på den
presskonferens som han hade kallat
till samma dag.
Resultatet var kanske för bra? Presentationen av bokslutet på den dagens sammanträde med regionstyrelsen lyftes in på dagordningen bara
kort tid före mötet.
Först svartmålning, sedan mörkläggning...
Det måste naturligtvis kännas
tungt att se siffrorna svart på vitt:
Trots att den budgeterade återbe-
talningen från Afa försäkring uteblev
klarade Region Skåne med råge det
tvåprocentmål som krävs för att klara målet om god ekonomisk hushållning.
Överskottet blev enligt det preliminära bokslutet 643 miljoner kronor,
vilket är 18 miljoner kronor bättre än
budgeterat.
Resultatet kunde ha varit ännu
bättre. För att det inte skulle se för
bra ut avslutade de nytillträdda styrande i S och MP förra året med att ta
stödet till MaxIV på 145 miljoner kronor på ett år, istället för att försöka ta
det över flera år, vilket är brukligt vid
större investeringar.
Jag ser med oro på hur Socialdemokraterna hanterar ekonomin i Region Skåne.
Siffrorna började visa rött så snart
Henrik Fritzon deklarerade att det är
slut med ”besparingar”. Och nu skenar underskotten på Skånes universitetssjukhus, Sus, lika mycket som på
regionens övriga sjukhus.
Det handlar sammanlagt om flera
hundra miljoner kronor hittills i år.
Förklaringen är att personal och
ansvariga chefer har tagit det vingliga rödgröna styret på orden:
Verksamheten kan inte effektiviseras, säger de styrande.
Tillåt mig tvivla.
Den förenklingskommission som
tillsattes 2014 kan vittna om motsatsen. Här har det rasat in förslag på
förbättringar, eller till och med – för
att nu använda det förhatliga ordet –
effektiviseringar.
Jag tror på våra medarbetare. Jag
vet att jobbet många gånger kan göras på ett bättre sätt och att det är just
medarbetarna som vet hur det borde
göras.
Den potentialen måste tas tillvara.
Det är så organisationer och företag
i alla branscher i vårt land jobbar.
Effektiviseringar innebär inte att
det blir mindre resurser till vården.
Tvärtom. När vi skärper rutinerna,
prioriterar bättre, kortar beslutsvägarna – eller låter bli att skriva ut digitala journaler på papper till mångmiljonkostnader – ökar utrymmet
för vård. Med ny teknik, innovationer, öppenhet och en vilja till föränd-
ring skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för välfärden.
Men ska jag tro det vi hör från det
rödgröna styret ska allt lösas med
”mer resurser”.
Ingen av de anställda hos Skånes
största arbetsgivare – vi är 32 000 –
ska tydligen ha något som helst incitament att göra jobbet bättre eller
mer effektivt. Istället tycks målsättningen vara att svartmåla verksamheten hela vägen fram till den ”oundvikliga” skattehöjningen.
Vi i alliansen är inte rädda för en
skattehöjning när en sådan behövs.
Det visade vi förra året.
Men en skattehöjning är det sista
som varje ansvarskännande politiker
ska ta till. Det är jobbigt att ta obekväma beslut. Men att alltid ta bekväma
gör oss alla fattigare.
Carl Johan Sonesson
SKRIBENTEN
4 Carl Johan
Sonesson (M) är
regionråd och andre
vice ordförande
i regionstyrelsen.
MER DEBATT PÅ NÄTET
4 ”Att påstå detta tyder på att ingen i Vänsterpartiets ledning har någon erfarenhet av
att driva företag.”
Entreprenören Dan Olofsson svarar vänsterpartisterna Hanna Gedin, Hanna Thomé
och Sara Svensson (20/2) om vinstförbud
i välfärden.
4 ”Kan vi erbjuda stadens anställda inom
vård- och omsorgsförvaltningen en smidig
och trygg övergång, samtidigt som nya
medarbetare får en god start på arbetslivet,
har vi fått en vinna-vinna-lösning.”
Helsingborgspolitikerna Maria Nilsson
(C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, och Rima Axelsson Alamin (M),
första vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, skriver om den så kallade
80-90-100-modellen.
4 Läs mer på Hd.se/opinion/aktuella-fragor
A4
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
HELSINGBORG
Mordmysterier
i Rosengården
4 Onsdagen
den 4 mars
gästas Rosengårdens bibliotek av den internationellt
framgångsrika deckarförfattaren Carin Gerhardsen.
Hon har skrivit böckerna i Hammarbyserien, det
vill säga Pepparkakshuset,
Mamma, pappa, barn, Vyssan lull, Helgonet, Gideons
Ring, Hennes iskalla ögon
och Tjockare än vatten.
Entréavgiften kostar 50
kronor och förköp kan göras på Rosengårdens bibliotek.
Klädbytardag
på biblioteket
4 Söndagen
den 1 mars
kan den som vill ta med sig
upp till fem klädesplagg
till Stadsbiblioteket och
byta dem mot fem andra.
Enda kravet är att kläderna är hela, rena och fräscha
och i vuxenstorlek. Inlämning av kläder sker klockan
11.00, byte av kläder 12.00.
Dessutom erbjuds möjligheten att designa om en
gammal T-shirt. Tröja kan
tas med eller fås på plats.
T-shirtverkstaden är öppen
för alla som fyllt 13 år och
kostar ingenting.
DET HÄNDER
4 TRÄFFPUNKTER
4
Söder: 10.00-12.00 Stickcafé.
4 Lyckoträffen Stattena: 14.00
Tisdagscafé.
4 Påarp: 13.00 Stickcafé.
4 Adolfsberg: 10.00-11.00
Sittgympa.
4 Rosenknoppen: 14.00-16.00
Bingo, 16.00-18.00 Pysselcafé.
4 Tågaborg: 10.00-11-00 Gympa, 13.30 Canasta, 09.30-11.30
Stickcafé, 16.00 Skipbo.
4 Sköldenborg: 09.30 Promenader för herrar, 10.00-13.00
Porslinsmålning, 14.00-16.00
Oljemålning, 13.30-14.15 Sittgympa.
4 Husensjö: 10.00-13.00 Måleri och stickcafé, 14.00-15.00
Café, 14.00-15.30 Nybörjarcanasta.
4 Bårslöv: 13.30-16.30 Canasta.
4 Ringstorp: 13.30-16.00 Pysselcafé,
4 Utbildningsmässa 13:00-15:00
på Helsingborgs lärcentrum,
Järnvägsgatan 35. Träffa representanter från skolor som
erbjuder vuxenutbildning samt
studie- och yrkesvägledare i Helsingborg.
4 KYRKLIGT
4 Stickcafé i Slottshagskyrkans
cafeteria kl 14. Kaffeservering.
4 ÖVRIGT
4 Sensus lokaler, Billesplatsen 1
18.30: Introduktionsmöte med
Balanced view. Tränare på plats
som lär ut en enkel metod att
slappna av sinne och kropp för
att hitta välbefinnande och mental stabilitet.
4 Sant eller falskt? - föreläsning
om minne och glömska, Dunkers
bar och bistro, Dunkers kulturhus
18-19.30.
4 Röda kvarn: 17.30 Moln över
Sils Maria, 18.00 LFO, 20.00 The
Drop, 20.30 The Riot Club.
4 Stadsteatern: 10.00 Trean står
på huvudet.
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
GRUNDSKOLAN
Få friskolor tar
emot flyktingbarn
HELSINGBORG
4 Trycket är hårt, situationen excep-
tionell. På kort tid har över 200 barn
i grundskoleåldern kommit till Helsingborg, många på flykt från Syrien. Kommunala skolor har tagit hand om nästan
alla. Nu får friskolorna kritik av politikerna.
Torra fakta:
Mellan 15 oktober och
15 februari fick 208 barn,
främst från Syrien, plats
i grundskolor i Helsingborg.
Bara åtta av dem i friskolor, övriga 200 i kommunala.
Om flyktingbarnen, som
det till stora delar handlar
om, hade fördelats proportionerligt skulle 50 av dem
ha gått på en friskola.
– Alla måste hjälpas åt.
Det är mitt budskap, säger
Christer Rasmusson (FP),
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Han kan ha viss förståelse för friskolorna. De lyder
under statliga Skolinspektionen och tillståndet rör
bland annat kösystemet.
– Men jag tycker att det
borde finnas utrymme för
fler barn på de fristående
skolorna. Det kan inte vara
fullt i alla årskurser överallt.
Christer Rasmusson refererar till att kommunen
har haft två informationsträffar med friskolorna om
den uppkomna situationen.
– Det är möjligt att
friskolorna har detta i sina
tankar. Men jag tycker det
borde ha visat sig om de är
beredda att ta emot. Det
går alldeles för långsamt,
anser han.
Ola Möller (S), andre vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är
minst lika kritisk.
– Som friskola ska man
ta sitt samhällsansvar, säger han.
– Det är ett väldigt liv om
att det ska vara lika ekonomiska förutsättningar för
friskolor och kommunala.
Då måste det vara lika förutsättningar att ta hand om
mindre attraktiva elever,
om man upplever att flyktingbarn skulle vara det, säger han.
Flyktingbarnen har främst
fått börja på skolor där det
redan går många med utländsk bakgrund.
– Skolorna måste ta ett
gemensamt och jämlikt
ansvar. Det är inte rimligt
att en del ska bära ett mycket, mycket större ansvar än
andra, säger Ola Möller.
Ing-Marie Rundwall, stadens utbildningsdirektör,
berättar att det största problemet är att hitta platser.
Redan innan de många barnen började komma under
hösten var trycket hårt.
– Men det finns både
kommunala och fristående skolor där det inte är så
stort tryck, säger hon.
Så om friskolor inte har
fullt i alla klasser skulle de
kunna ta emot?
– Det önskar jag. Det är
så vi gör i de kommunala
skolorna, säger Ing-Marie
Rundwall.
Hon säger samtidigt att
dialogen med friskolorna
är god.
– Det har gått en kort period, fyra månader, och det
STATISTIK
Här fick flest plats
4 Under de senaste fyra månaderna har 208 nya grundskolebarn kommit till Helsingborg,
en stor andel som flyktingar
från Syrien.
4 200 av barnen går i en kommunal skola, 24 av drygt 30
skolor har berett plats. Flest har
börjat på Wieselgrensskolan
(23 elever), Söderskolan (22),
Dalhemsskolan (19) och Högastensskolan (18).
4 Åtta barn har börjat på friskola. Tre på Al-Maarifskolan,
tre på Vittra Adolfsberg, en på
Pauliskolan och en på Petersvenskolan. Övriga 16 friskolor
har inte tagit emot någon än.
4 Gymnasieskolorna har fått ta
emot cirka 90 nya elever under
samma period. Samtliga går på
kommunala skolor. Det är i dag
bara de som har introduktionskurser i språk, ingen friskola har
börjat med det.
4 Nästa avsnitt: Friskolorna
om kritiken.
är en extra ordinär händelse. Jag räknar med att dialogen ska leda till att alla,
även de nya helsingborgarna, ska kunna välja både
kommunala och fristående
skolor.
Christer Rasmusson berättar att de finns en viss oro
ute på kommunala skolor.
Att skolans samlade resultat blir sämre på grund av
de nyanlända.
– Det är så klart väldigt
svårt för alla att klara samtliga mål i svenska skolan så
snabbt, säger han.
Kan då skolor dra sig för
att ta emot flyktingbarn på
grund av detta?
– Jag hoppas att det inte
är så, säger Christer Rasmusson.
Ing-Marie Rundwall svarar å sin sida:
– Jag tror att det finns en
förståelse för att Sverige tar
ansvar som är kopplat till
en internationell kris. Jag
tror den förståelsen finns
även bland föräldrar som
väljer skola till sina barn.
TEXT: TORBJÖRN
SVENSSON
torbjorn.svensson
@hd.se
SOCIALTJÄNSTEN
Kritik mot sega utredningar om barn
HELSINGBORG
4 En minderårig flicka
skrevs ut från HVB-hem
utan fortsatt plan. Två
barn akutplacerades
i ett hem där de riskerade att fara illa.
IVO kritiserar nu socialtjänstens handläggning.
Två barnutredningar drog
ut på tiden alldeles för
mycket, menar Inspektionen för vård och omsorg,
IVO. Ett av fallen gäller en
minderårig flicka som blev
utskriven från ett behandlingshem utan att det fanns
planer för ett annat boende.
Flickan blev utskriven
från det kommunala HVBhemmet (hem för vård och
boende), men varken hon
eller hennes föräldrar hade
förberetts på det. Flickan
fick beskedet samma dag
på telefon. Dagen efter utskrivningen skulle hon opereras men flickan visste
inte var hon skulle bo efter
operationen.
Händelsen inträffade
i februari 2013 och anmäldes samma månad. Men
Lex Sarah-utredningen
inom förvaltningen tog
nästan två år att genomföra.
– De här utredningarna
ska göras skyndsamt, två
månader är en slags riktlinje, säger Gabriel Olsson,
inspektör vid Inspektionen
för vård och omsorg (IVO).
Det andra fallet handlar om
två barn som skulle akutplaceras hos släktingar.
I samband med det begärdes uppgifter in från en annan kommun om hemmet.
Men den ansvarige handläggaren läste inte handlingen direkt när den kom.
Först en månad senare
upptäcktes att handlingarna innehöll uppgifter som
kunde göra att det nya boendet inte skulle bli godkänt.
Under tiden bodde barnen i släktinghemmet, trots
att det fanns uppgifter om
att en person i hemmet ska
ha slagit en närstående.
Den här gången tog det
över åtta månader att utreda risken för ett allvarligt
missförhållande.
– Långa utredningstider
är något vi har kritiserat socialtjänsten i Helsingborg
för tidigare.
Nu har socialtjänsten rapporterat in en rad åtgärder
som ska säkerställa att liknande missförhållanden
inte riskeras igen.
– De här utredningarna
behöver göras snabbt för
att få klarhet i om det är
söndag 21 september 2014
A8 HELSINGBORG
KONTAKTA OSS!
NYHETSTIPS: 020-10 01 80
REDAKTIONEN: 042-489 90 00
E
[email protected]
KUNDTJÄNST: 020-23 24 00
Två gripna
för stöld
HELSINGBORG. Två personer greps i Landskrona vid middagstid efter
en stöld i Helsingborg lite tidigare. En kvinna
skulle handla i en butik
på Garnisonsgatan på
Berga när hon blev bestulen på sin mobiltelefon. Misstankarna föll
mot två personer som
snabbt lämnade affären
och försvann i en bil. Bilen lämnade Helsingborg söderut och först i
Landskrona lyckades polisen stoppa färden. De
två i bilen, en man och en
kvinna, greps, misstänkta för stöld.
John rinse, simmade
12 kilometer i stället
för fyra.
Ännu inte
för sent
att bada
HELSINGBORG. Helsingborgaren John Rinse har
nyligen tagit ett kyligt
dopp i Öresund. Det blev
dock lite mer än han räknat med.
– Jag hade för avsikt
att simma till Helsingör,
en tur på fyra kilometer,
säger han.
Men strömmarna ville
annat och han gick i land
en bra bit norr om Helsingör, närmare bestämt
mellan Hellebæk och
Hornbæk.
– Det blev nästan 12 kilometer och det tog tre
timmar och 17 minuter.
X Det hänDer
UtstÄLLnIngar
Kärnan - en levande historia.
Öppet 11- 17.
svamp! Södra Sveriges
största svamputställning
på Fredriksdal, öppet 11 - 17
(Även fruktutställning)
råå museum för fiske och
sjöfart. Öppet 13 - 17.
VandrIng
per albin-vandring .Start vid
Kärnan, terrasstrapporna kl
11:00. Målet är Hittarp och
det är bra att ta med fika
för det blir paus vid Sofiero.
Guide är Carl-Johan Jargeius
från Vikens sjöfartsmuseum.
reLIgIöst
gudstjänst kl 11.00 Frälsningsarmén på Fågelsångsgatan 12. Kaffe serveras.
För inFo till spalten:
mejla senast kl 9 tre dagar
före publicering till
[email protected]
Utredning dröjer
–barn tvingas vänta
Socialtjänsten kritiseras för långa handläggningstider
Lagen säger två veckor.
men socialförvaltningen har gång på
gång överskridit handläggningstiden med
råge och kritiseras nu
av Inspektionen för vård
och omsorg.
lagts, säger Camilla Martinsson, handläggare på
IVO.
Bakgrunden är en infekterad vårdnadstvist som socialförvaltningen i Helsingborg har känt till i flera år.
IVO har tittat på de två senaste årens handläggning.
HELSINGBORG. ”Vi är två små
barn som behöver hjälp,
hjälp oss snälla!.” Det var
rubriken på ett mejl som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog emot i våras.
Det kom ytterligare rop på
hjälp från samma avsändare
och myndigheten tog kontakt med Helsingborgs stad
för att få information om
ärendet.
– Vi beslutade att öppna
tillsyn med anledning av
uppgifterna att barnen inte
får hjälp. Vi behövde få klarhet i hur ärendet hade hand-
ett tiotal anmälningar, i huvudsak från mamman, har
kommit in till socialförvaltningen sedan mars 2012.
I nästan samtliga fall har det
tagit mer än tre veckor, i något fall ända upp till två månader, innan nämnden har
fattat ett beslut om en utredning ska öppnas eller inte.
Beslut om att inleda eller
inte inleda en utredning ska
fattas inom 14 dagar efter
det att anmälan kommit in.
Lagen är tydlig – och angelägen.
– Det är en av de viktigas-
te uppgifterna i socialförvaltningens arbete. Det kan
handla om barn som är väldigt utsatta, säger Camilla
Martinsson.
I anmälningarna hävdar
mamman att barnen lever i
misär hos pappan. De ska ha
huvudlöss och infektioner
och har ingen vuxen att tala
med. Mamman känner sig
också hotad av socialsekreteraren.
I socialförvaltningens yttrande till IVO framgår att
man har gjort hembesök
men inte funnit något som
tyder på att barnen far illa
hos fadern. Och därför anses
”moderns trovärdighet i det
hon påstår i alla dessa anmälningar som låg”.
IVO har tagit del av dokumentationen i ärendet, och
den aktuella kritiken rör de
överskridna handläggnings-
tiderna och inte själva besluten.
– Vi har ställt krav på åtgärder från socialnämnden i
Helsingborg. Det kan till exempel behövas kompetensutveckling hos personalen,
att arbetsledningen ska vara
tydligare eller att man behöver se över sina rutiner, säger Camilla Martinsson och
tillägger att det ser olika ut i
olika kommuner.
Helsingborgs
Dagblad
uppmärksammade i flera artiklar i somras brister i bland
annat
socialförvaltnings
handläggningstider. Bland
annat konstaterades att
”IVO handlägger för närvarande sex stycken lex Sarahanmälningar gällande allvarliga missförhållanden på socialförvaltningen i Helsingborg.” För lite personal och
därmed högarbetsbelastning
var två av orsakerna.
Gunnel Nordin, enhetschef på socialförvaltningen,
uttalar sig inte om enskilda
fall, men menar att det kan
finnas olika anledningar till
att den lagstadgade handläggningstiden har överskridits.
– Ofta handlar det om att
man inte fått kontakt med
de personer som är berörda.
Men det är klart att det också kan vara så att saker i vår
handläggning har hängt upp
sig.
Socialnämnden ska senast
den 17 oktober skicka en redovisning av vidtagna åtgärder till IVO.
ann
stensman
[email protected]
042-489 90 22
Klart för mara även nästa år
anmälan till Helsingborg marathon 2015
öppnar den 16 november. siktet är inställt
på att arrangera loppet
den andra helgen i september då också.
HELSINGBORG. En dryg vecka
har gått sedan första upplagan av Helsingborg marathon avgjordes. Precis som
deltagarna och publiken har
arrangörerna hunnit få lite
distans till loppet. Nästan 1
300 personer fullföljde maran, medan 371 stafettlag
nådde målet. Antalet åskådare var mångdubbelt fler.
– Vi är fortfarande tagna
av all positiv respons. Vi
hade en dröm om att det
skulle bli helsingborgarnas
lopp, och det känns verkligen som att det blev så. Vi är
enormt tacksamma över
hur invånarna slöt upp och
gick ut och hejade fram löparna. Det var en riktig folk-
fest, säger Andreas Gartmyr, initiativtagare tillsammans med Simon Wikstrand.
det är klart att arrangemanget återkommer, den 16
november öppnar anmälan
till 2015 års upplaga av Helsingborg marathon.
Innan dess kommer tidpunkten för loppet att ha
bestämts.
– Eftersom loppet involverar Helsingborgs stora turistattraktioner behöver vi
få klartecken från kommunen innan vi kan spika datum. Vi siktar dock på andra
lördagen i september även
nästa år.
trots alla uppskattande ord
är arrangörerna väl medvetna om att det finns stort utrymme för förbättringar.
– Vi har redan långa listor
på sådant som hade kunnat
fungera bättre. Som tur är
tror jag inte att löparna
arrangörerna jobbar på att vässa Helsingborg marathon ytterligare till nästa år.
Arkivfoto: Sonny THoreSen
märkte så mycket av något
strul, men våra funktionärer
fick dra ett tungt lass och
lösa problem allteftersom.
På en del punkter kommer
mycket att förändras till
2015, säger Andreas Gartmyr.
magnus
ransheim
[email protected]
042-489 90 91
Ännu mer trafikkaos vid lasarettet
HELSINGBORG. Den senaste
tiden har vi skrivit om trafikproblem på lasarettsområdet med köer vid parkeringshuset. Men från och
med måndag morgon blir
det ännu svårare att ta sig
fram med bil.
De närmaste fyra veckorna, fram till den 17 oktober,
kommer dagligen stora last-
bilar att transportera moduler till en paviljong som ska
byggas mitt emot parkeringshuset i hörnet Bergaliden-Drottning Margaretas
gata.
Detta är första etappen i
den stora ombyggnaden av
lasarettet.
Transporterna kommer
att ske tre gånger varje var-
dag, mellan klockan 6 och 7
på morgonen, vid lunchtid
och under sen eftermiddag.
Lastbilarna kör in norrifrån
på Drottning Margaretas gata, lastar av inne på byggområdet bredvid parkeringshuset och kör därefter ut
igen på Södra Stenbocksgatan.
Drottning Margaretas gata kommer att stängas för
trafik medan lastbilarna kör
in.
Här kommer trafikvakter
att finnas på plats. På Helsingborgs lasaretts hemsida
ber man besökare som kommer i bil att parkera vid
Gamla Nicolaiskolan eller
Olympia, eftersom det kan
bli svårt att ta sig fram till lasarettets parkeringshus.
Totalt är det 180 moduler,
byggda i Tyskland, som ska
fraktas från hamnen i Malmö till Helsingborgs lasarett. Totalt krävs 165 transporter för att få alla moduler
på plats.
något i ens arbetssätt som
måste förändras så att andra inte drabbas av liknande
saker.
Enligt socialförvaltningens chef Dinah Åbinger har
det inte funnits några sådana risker.
– Nej, vi ordnade upp det
här direkt. Inget av de här
barnen har farit illa, men
det hade förstås kunnat
hända saker.
.
Helsingborgs Dagblad,
21 september 2014.
Nyanställningar är på gång
som ska frigöra tid åt både
Lex Sarah-utredningar och
handläggning av barnavårdsärenden. Fyra seniorhandläggare och en ny
nämndssekreterare ska rekryteras.
– Förklaringen till att det
blivit så här är att vi har en
pressad och stressad arbetssituation.
PETRA OLSSON
A5
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
HELSINGBORG
NYA SKOLOR
Skulle
flytta
in på
slottet
HELSINGBORG
4 I augusti 2012 skulle
Anders Bagges drömskola Dreamhill Academy starta på Örenäs
slott, norr om Landskrona.
I april 2011 presenterade Anders Bagge sin drömskola som skulle starta på Örenäs slott. Det blev inget – men nu är konceptet annorlunda enligt männen bakARKIVFOTO: ALINE LESSNER
om Dreamhill Music Academy.
Bagges artistskola
vill till Helsingborg
HELSINGBORG
4 Musikutbildningen Dreamhill Aca-
demy, med Anders Bagge i spetsen, vill
starta i Helsingborg. ”Mer nerbantat och
med mer sunt förnuft” än när skolans
storslagna planer på Örenäs slott föll
platt till marken för tre år sedan.
Anders Bagge, känd låtskrivare och ”Idol”-jurymedlem, har inte gett upp
planerna för sin drömskola.
Dreamhill Music Academy
finns i dag i Örnsköldsvik
och nu riktas blickarna mot
nordvästra Skåne igen.
Företrädare för Dreamhill har varit i Helsingborg
och presenterat sina planer. Och från stadens näringslivsavdelning är det
idel lovord.
– Deras skola som inte
kräver några betyg vare
sig från grundskola eller
gymnasium bygger helt på
musikalisk talang. Det ligger väl i linje med stadens
arbete för att ge alla unga
helsingborgare möjlighet
att utveckla sin talang och
företagsamhet, anser näringslivsdirektör Michael
Fransson.
Dreamhill har ett nära
samarbete med Rytmus
musikgymnasium som driver friskolor på fem orter.
Nu har Rytmus ansökt
hos Skolinspektionen om
att få starta även i Helsingborg hösten 2016. Tanken
är ett estetiskt program
med inriktning musik för
totalt 180 elever. Lokaler
finns på Carl Krooksgata,
där IT-gymnasiet i samma
koncern håller till.
Hur samarbetet ska fungera i Helsingborg är oklart.
– Nu samarbetar vi i olika projekt, men exakt hur
det kommer att se ut i Helsingborg vet vi inte ännu,
säger Carin Jugo Andersson, verksamhetschef på
Rytmus.
Hon säger att Rytmus
kommer att bedriva sin
gymnasieskola på traditionellt sätt, medan Dreamhill planerar en fristående
eftergymnasial utbildning.
– Som skola klarar vi oss
även utan Dreamhill, men
det vore roligare om vi kunde göra det här ihop, förklarar Carin Jugo Andersson.
Peter Carnello är Dreamhills kontakt med Helsingborgs stad. Han säger att
det inte finns några överenskommelser ännu, men
en bra dialog.
– Rytmus har en större
erfarenhet och kunskap
i att driva skola. Medan
Anders Bagge kan hitta och
förstå talang, och är duktig
på att driva talangen vidare, säger Peter Carnello.
Helsingborg beskriver
han som en fantastisk stad.
– Anders Bagge var där
och gjorde en clinic i samband med Hx-festivalen
i somras och det var ett
jättelyckat samarbete. Där
finns en bra energi och
vi har haft turen att träffa
rätt människor, förklarar
han.
När Dreamhill skulle starta sin skola 2011 på Örenäs slott i Landskrona blev
det ett fiasko och planerna
lades ner innan de hann
bli verklighet.
Vad är skillnaden nu?
FAKTA
Del i stor skolkoncern
4 Rytmus startades i Stockholm
1993 som en av Sveriges första
friskolor och finns i dag även
i Göteborg, Malmö, Norrköping
och Örebro. På Rytmus finns estetiska programmet med inriktning musik eller media (ansökan
i Helsingborg gäller musik).
4 Ingår i Academediakoncernen
dit även Drottning Blankas
gymnasieskola, Procivitas och
IT-gymnasiet hör.
4 Från och med hösten 2014
har Anders Bagge engagerat sig
i Rytmus.
– Hela verksamheten såg
annorlunda ut då, det var
ingen hållbar modell. Nu
är det mer nerbantat med
mer sunt förnuft och mindre fokus på allt runt omkring, säger Peter Carnello.
Samtidigt återstår frågan
vem som ska betala Dreamhill-satsningen.
– Vi jobbar med finansieringsdelen, den är inte klar
ännu, säger Peter Carnello.
Återstår gör också Skolinspektionens godkännande och innan dess ska barnoch utbildningsnämnden
i Helsingborg yttra sig.
– Vi har inte diskuterat
frågan ännu, så jag vet inte
hur vi kommer att ställa
oss. Det jag kan säga är ju
att det redan finns två estetiska musikutbildningar,
Megamusik och IT-gymnasiet, och den kommunala på Nicolaiskolan, säger
Christer Rasmusson (FP)
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
TEXT: ANETTE
RANTALA
anette.rantala
@hd.se
Tillsammans med affärspartnern Maria Andersson byggde han upp stora
förväntningar när det gällde musikskolan för talangfulla musiker, producenter
och låtskrivare.
Här skulle de få en termins kostnadsfri utbildning, där även mat och boende ingick.
Många förhoppningsfulla följde utvecklingen och
deras sida på Facebook närmade sig 2 000 fans.
Men skolstarten i januari sköts upp till augusti.
Och så småningom blev det
inget alls.
Finansieringen sades
vara klar, men några pengar från samarbetspartners
och sponsorer fanns aldrig.
Inte heller något avtal med
Örenäs slott.
Initiativtagarna försökte
rädda skolan med kommunala pengar från Landskrona och Helsingborg. Men
fick nej.
– De ville ha hjälp med
bidrag och massor med saker. De ville ha flera miljoner av oss, men det fanns
inte på kartan, sade Renée
Mohlkert till HD sommaren 2012.
Hon var då näringslivsdirektör i Helsingborg och
är nu tillbaka i staden som
utvecklingsdirektör vid
stadsledningsförvaltningen.
Samtidigt såg sig Dreamhill om efter nya möjligheter, och hittade Tjolöholms slott i Kungsbacka.
Men även där föll planerna platt.
I september 2014 startade Dreamhill Music Academy trots allt, då i Örnsköldsvik. Utbildningen är
ettårig och eleverna går ut
i maj i år. Det är en folkhögskoleutbildning för dem
över 18 år. Dreamhills första utbildning är ett samarbete med Musikmakarna i Örnsköldsvik och Storumans Folkhögskola.
ANETTE RANTALA
[email protected]
A6
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
HELSINGBORG
SAMLINGSPLATS
HALLÅ DÄR
Benny Bjerler, 43, köksmästare som den 7 mars slår upp
portarna för nya Rya krog vid
golfbanan.
Står Pasta
puttanesca
på din
meny?
Musikleken i Sankta Annas kyrka är populär. Tre grupper kommer vars en gång i veckan för att delta.
FOTO: SVEN-ERIK SVENSSON
Lekfull rörelse lockar många
siklek i Sankta Anna kyrka.
Hit kommer föräldrar med
barn upp till tre års ålder.
Verksamheten är öppen för
alla, men kräver föranmälan.
– Musikleken har funnits i cirka 20 år i olika former och brukar vara populär. I år är intresset mycket stort, konstaterar fritidsledaren Marie Nyberg
och förskoleläraren Kiina
Svensson, som håller i musikleken.
HELSINGBORG
4 Sång och dans går
hem i alla åldrar. Musikleken i Sankta Anna kyrka i Helsingborg riktar
sig till de allra yngsta
och deras föräldrar. De
kommer för att umgås
och bekanta sig med
vad kroppen kan uttrycka.
En efter en droppar föräldrar och barn in i samlingssalen. En del barn kryper
glatt runt och bekantar sig
med de andra. Några är lite
mer avvaktande och håller
sig nära mamma eller pappa. Det är måndag eftermiddag och dags för mu-
Det är dags att komma
igång. Först en stund med
lite eftertanke sedan får
alla barn trumma loss, en
i taget, medan de andra
pa och lyssna, bekanta sig
med kroppens uttryck på
ett lekfullt sätt.
Johanna Nilsson, i mitten, är på plats med barnen Alve och
Juni Fors. ”De älskar att komma hit båda två.”
sjunger deras namn och
hälsar dem välkomna.
– Det handlar om att förmedla positiv energi. När
I veckans nummer av...
Halla 150225 HE A1
”Make you
feel my love.”
Så svarar Jennifer
Erixon på
frågan om vilken låt
hon skulle
vilja göra en cover
på.
kompisen Linda ErixonSe vad
svarar
på frågan, på sidan
23
Nummer 63 • vecka
9
25 februari–3 mars
2015
Sport
Frisbeebanan
i fokus
Helsingborgs frisbeek
lubb vill
rusta upp banan.
Sidan 32
Nöje
Septem
blir till
Club Babylon
30
På fredag är det premiär
för
stans nya HBTQ-k
lubb. Kimy
White berättar om
visionen att
sätta Helsingborg på
nattklubbskartan.
Sidan 25
Porträttet
”Jag vill få folk
att känna sig
rucka på
Väla Trädgårdar
Välkommen till Väla
By
Temadag lördag 28/2
kl 11-15
Lär dig mer om jord
Rölun
da guidar och lär ut
HÖG TID ATT KOM
MA LOSS!
8 - veckors Aktivformku
rs
startar söndagen den
1/3 2015.
Varierad träning med
3 pass
som vill komma igång i veckan för dig
med träningen.
Pris från 1 290 kr
FOTO:
Mariachiara Salvi sporras
av att ta risker. Med
ramarna och utmana
sitt berättande vill
sig själva. Sidan 4.
hon uppmuntra andra
till att våga
Så många elever passad
e på
att träna svenska
och slåss
som gladiatorer under
lovet.
Sidan 10
...Hallå Helsingborg kan
du bland annat läsa om
Mariachiara Salvi, italienskan
som flyttade till Sverige och
satsade allt på att förverkliga
sitt berättande.
Går feminism och islam ihop?
Läs vad islamolog Ann Kull
tycker på veckans temasidor.
Hallå kommer i din brevlåda
i morgon. Du kan också läsa
Hallå på:
www.hallahelsingborg.se
lekstunden är över ska alla
känna sig sedda.
Ramsor, rörelse, rytmik
ska hjälpa barnen att ska-
Johanna Nilsson har kommit med barnen Alve Fors
och hans syster Juni.
– De älskar att komma
hit båda två, säger Johanna Nilsson.
Hon märker att sång,
musik och rörelser gör barnen gott.
– Juni går hemma och
sjunger och gör rörelserna
för sig själv. Hon tycker att
det är väldigt roligt och säkert också utvecklande.
LENNART KOLMODIN
[email protected]
DOM
Ett års fängelse
för knivdåd på fest
HELSINGBORG
4 En
22-årig man dömdes
på måndagen till ett års
fängelse för att ha knivhuggit en ung man utanför en
festlokal. Männen känner
inte varandra men deltog
på samma fest på Dalhem
en kväll i december. Vad
som föregick dådet råder
delade meningar om. Klart
är dock att 22-åringen utsattes för misshandel, varpå han tog fram en fällkniv.
Mannen hävdar att den
25-årige man som skadades sprang på kniven. Det
köper inte tingsrätten, som
bland annat stödjer sig på
ett vittnesmål. Kniven träffade offret i ena lungan.
Han svävade aldrig i livsfara men tingsrätten anser
likväl att våldet var livsfarligt. Mannen döms till ett
års fängelse för grov misshandel och 19 000 kronor
i skadestånd.
ROBERT DUJMOVIC
[email protected]
– He he, eller kanske en
fore jävla god hamburgare,
vem vet?! Nej, allvarligt talat blir det inte något speciellt golftema mat- eller inredningsmässigt.
– Jag satsar på mat med
bra arbetade råvaror där
vi gör allt själva. Det blir
lunchservering – husmanskost med finess – följt av
en bistromeny året runt. À
la carte har vi på fredagar
och lördagar till att börja
med, men till sommaren
sju dagar i veckan. Brunch
och helgmeny kan det bli i
förlängningen. Vi ska också satsa på bröllop, det är
ett fantastiskt läge med
bara 20 meter till havskanten.
Berätta om bakgrunden
till satsningen?
– Jag har senast jobbat
som kökschef på Dunker
Matsalar och var nu sugen på att göra något eget
igen, som när jag drev Vikens hamnkrog. Så när Rya
sökte en ny krögare var det
ett fantastiskt tillfälle att få
driva en verksamhet i den
riktning jag vill.
– Jag jobbar mot Rya GK,
som jag kommer att köra
mat- och golfpaket ihop
med, men har samtidigt
valt namnet Rya krog för
att profilera oss utåt mot
allmänheten.
Ni har byggt om en hel
del invändigt?
– Ja, vi bygger till exempel en helt ny bardel. Inredningen i krogen blir ganska
modern men återhållsam;
bord och stolar i svart trä,
färginslag av blått och lite
mässingsdetaljer. Jag satsar en hel del personligen
i detta.
– Invigningen blir den 7
mars för klubbens medlemmar och den åttonde öppnar vi för allmänheten.
JOAKIM BJÖRCK
[email protected]
A7
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
ÄNGELHOLM
LÄSARNYTT
Benny ensam
med alla rätt
4 Benny Larsson var ensam
DET HÄNDER
För barn och unga
4 Skäldervikens församlingshem Juniorerna kl 14.30.
4 Vejbystrands församlingshem Ungdomsgruppen kl 18.30.
Kyrkligt
Teater
4 Stadsbiblioteket ”Den vita
kråkan – Eichmann i Jerusalem”
kl 19. I rollerna: Suzanna Santrac
och Zeljko Santrac. Arr: Ängelholms riksteaterförening.
Vandring
4 Nya torg Tisdagsvandring 5 km
kl 14. Arr: Engelholms vandrarförening.
Matsedlar
4 Vårdboenden Köttbullar med
gräddsås, kokt potatis, lingonsylt
och grönsaker. Kyckling i krämig
sweet-chilisås serveras med ris
och grönsaker. Björnbärskräm.
4 Skolorna Panerad sej serveras
med stuvad spenat, ägghalva och
kokt potatis. Vintrig rotfruktsallad med ruccolasallad samt
gräslökssås.
4 Valhall college Böngryta med
lime, grön curry och kokos, ris.
Pannbiff med coleslaw och klyftpotatis.
4 Myndighetsnämnden förbjuder fort-
satt tippning på tomten där Sydspol
setts tömma sina bilar. Sedan dess har
området täckts över men nu får inga fler
massor tippas på tomten tills miljökonsekvenserna är tillräckligt utredda.
I augusti fick miljökontoret in en anmälan om ett
eventuellt miljöbrott på en
ödetomt utanför Munka
Ljungby.
Tipset gällde att spolbilar
från Sydspol dumpat massor och slam på tomten
vars ägare har anknytning
till saneringsföretaget, och
en inspektion visade att tipset stämde.
Miljökontoret har varit på platsen flera gånger
sedan den första inspektionen och då konstaterat
att det fortfarande dumpas massor av olika slag
på marken. Bland annat
har man hittat spik, snusdosor, trosskydd, kakel och
järnrör under sina inspektioner.
Den senaste inspektionen,
den 19 februari, visade att
området med avfall hade
jämnats ut och att ett lager
makadam lagts ovanpå. Ett
mindre virkesförråd finns
också på platsen.
I början av året krävde myndighetsnämnden
Så här såg det ut när tippningen upptäcktes i höstas.
torkad lera från företagets
fastighet i Helsingborg.
Förklaringen till att övrigt
avfall som arbetshandskar
eller snusdosor hamnat där
är att någon bil inte varit
tillräckligt rengjord. Syftet
med uppläggningen menar
företaget är att förstärka
vägen och ställa i ordning
en vändplan samt virkesupplag.
att Sydspol skulle redogöra för vad som egentligen
finns på marken, hur mycket man har dumpat där och
vilka analyser som gjorts av
massorna.
I sitt svar skriver de att det
handlar om schaktning vid
ombyggnation, rivning av
mur och betongplatta, trädrötter och makadam och
FÖRTROENDE
Veteran
tar en
period
till som
ombud
ÄNGELHOLM
4 S-veteranen BrittMarie Hansson har haft
många uppdrag genom
åren. Rollen som begravningsombud tillhör
de mindre kända även
om hon är inne på 16:e
året.
I mer än 40 år har BrittMarie Hansson (S) varit verksam inom politiken, uppdragen och uppgifterna har
varit många. Även om hon
lämnade över som frontfigur lokalt i Socialdemokraterna till Lars Nyander vid
nyår har 71-åriga BrittMarie Hansson fullt upp.
Ett av uppdragen som
inte andas så mycket politik är rollen som begravningsombud. Nyligen utsåg
länsstyrelsen BrittMarie
Hansson som kommunens
enda begravningsombud
fram till 2018.
Eftersom det finns en låst
bom över vägen till området så vänder sig myndighetsnämnden till markägaren med ett förbud mot
fortsatt tippning.
Nämnden gör bedömningen att det handlar om en
verksamhet som är anmälningspliktig och någon anmälan finns inte.
Sammanfattningsvis anser de att ”utfyllnadsverksamheten omedelbart måste upphöra tills verksamheten och dess eventuella
miljökonsekvenser är tillräckligt utredda.”
TEXT: ANN SAHLÉN
THELANDERSSON
ann.sahlen-thelandersson
@hd.se
OFFENTLIG KONST
Handväsk-staty
i Ängelholm
4 1985 tog fotografen Hans
BrittMarie Hansson (S) fortsätter fyra år till som begravningsombud.
– Tidigare var vi två stycken men nu är jag ensam, säger BrittMarie Hansson.
Hon har varit begravningsombud sedan kyrkan skiljdes från staten, år 2 000.
BrittMarie Hansson räknar
upp två saker som de viktigaste arbetsuppgifterna för
ett begravningsombud.
– Jag ska granska så att
begravningsavgiften är skälig och inte används till någon annan övrig verksamhet inom svenska kyrkan.
Sen ska jag vara en lots för
de människor som inte tillhör svenska kyrkan och
hjälpa till att lotsa dem rätt
när det behövs, säger BrittMarie Hansson.
– Men jag är ingen begravningsförrättare eller
ordnar begravningar, tilllägger hon.
Det går åt en del tid för
uppdraget:
– Kyrkans budget och
årsredovisningar ska läsas
in så att begravningsavgiften är korrekt. Sen ska jag
ha kontakt med de olika
församlingarna.
Varför gör du det här som
är så långt från politikens
värld?
– Kanske just därför, det
är en annan värld än den
jag är van vid. Jag tycker
uppdraget berikar mig och
jag får kunskap. Sen är det
bra att det kommer ut vem
som är begravningsombud
i Ängelholm, säger BrittMarie Hansson.
TEXT: LASSE
MAURITZSON
lasse.mauritzson
@hd.se
Runesson bilden på kvinnan som bredbent svingar
sin handväska mot en ung
nazist.
Konstnären Susanna Arwin har gjort en skulptur
med Danuta Danielsson
som förlaga. Kulturnämnden i Växjö har dock sagt
nej till konstnärens önskemål att uppföra statyn på
Stortorget i staden, med
motiveringen att den uppmanar till våld.
Efter detta besked tog debatten om den tänkta statyn fart – och flera kom-
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i Växjö
säger nej till konstnären
Susanna Arwins förslag.
Staty utanför sjukhuset
med handväska.
muner erbjöd sig att ge rum
för statyn.
Samtidigt som debatten
om skulpturens vara eller inte icke vara började
handväskor dyka upp på
andra helt andra statyer,
och bilder spreds via sociala medier.
Under måndagsmorgonen kunde besökarna till
sjukhuset i Ängelholm se
hur en staty försetts med en
röd handväska. Väskan var
försedd med ett klistermärke från socialdemokratiska
SSU, enligt vad NST erfar.
FOTO: KRISTIAN NILSSON
4 Anhörigcentrum (Nybrovägen
5, Lantmäterihuset) Träffpunkt/
Anhörigcafé Omtanken kl 14-16.
Öppet program.
MUNKA LJUNGBY
FOTO: TT
Övrigt
Förbjuds att dumpa
massor på ödetomt
FOTO: MATS ROSLUND
4 Ängelholms kyrka Laudes
8.30. Morgonbön i klostertradition.
4 Skäldervikens församlingshem Café Tisdag kl 14.
4 Pingstkyrkan Stickcafé kl 14.
4 Bäckagården Kyrkträff kl
14.45. Musikaliska minnen från
50-talet med Bengt Åke Bengtsson som underhåller.
4 Rebbelberga kyrka Allt mellan
himmel och jord kl 18.30. Mässa,
därefter samtal över en kopp te
i församlingshemmet.
4 Munka Ljungby församlingshem Öppen verksamhet, musik,
pyssel och fika med vuxen och
barn 0-5 år. Kl 9-11.30.
MILJÖFARLIG VERKSAMHET
FOTO: MATS ROSLUND
om 13 rätt på vuxenrundan
i söndagens tipspromenad
med start och mål i Hembygdsparken. Fred Gånemo
vann barnrundan.
Det var totalt 220 stycken
(180 vuxna, 20 barn och ett
20-tal enbart bingo) som
gick djungelstigar och genom Nettoskogen i vårvinterväder. Elva vuxna hade
12 rätt och ett 20-tal hade
11 rätt.
Resultat, vuxen: 1) Benny Larsson 13/78, 2) Björn
Månsson 12/79, 3) Kurt
Jönsson 12/75.
Barn: 1) Fred Gånemo
13/81, 2-3) Stina Gånemo
och Led Liegnell 13/76.
Rätt rad, vuxen: X22,
X1X, X1X, X2X2 (tre fingrar, RLMD Roger Ljung
Martin Dahlin, Mowgli,
jopp, Robert Redford, Markus, Svanberg, Kanarisk
potatis, Hope, Polen, vispa/
geting, stud/stut, Georgia).
Skiljefrågan: 79 cm var
kedjan.
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0431-842 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
A8
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
ÄNGELHOLM
VASALOPPET
ÄNGELHOLM
FOTO: MATS ROSLUND
Stal smink
för 17 000
4 En
kvinna på mellan 35
och 40 år ska i torsdags ha
gått in i en butik på Storgatan och börjat titta på
smink. Personalen ska ha
sett henne stoppa några
mascaror i fickan innan
hon gick fram till kassan
för att betala för en hudkräm. Eftersom det inte
fanns någon vakt tillgänglig ska kvinnan därefter ha
kunnat promenera ut från
affären. När hon gått upptäckte butikssäljarna att
det fattades över 100 mascaror och burkar med foundation till ett värde på över
17 000 kronor.
S-kvinnor
Årsmöte den 24 feb kl 19, Villa
Solhem vid Hembygdsparken.
Välkomna!
ÄNGELHOLM
Rätt dag
4 Det
blev fel i söndagens
notis om Glenn Miller-orkesterns jubileumskonsert. Rätt
dag ska vara fredagen den 27
februari. Konserten ges på
Jarl Kulle-scenen med start
klockan 19.30 och biljetter
säljs på Turistbyrån.
För Carina Hammarstrand närmar sig 41 mils skidåkning i Vasaloppsspåren på en dryg vecka.
mållinjen i Vasaloppet
så många gånger som
Carina Hammarstrand
från Ängelholm.
Hon räknar aldrig med att
kunna träna på snö i Skåne. Trots detta har Carina
Hammarstrand klarat av
114 olika Vasalopp de senaste 25 åren.
Det innebär att hon kommer att korsa mållinjen
i Mora för 120:e gången
nästa vecka.
– Min man jobbar i Linköping och där finns tre
olika föreningar som har
konstsnöanläggningar om
det bara är kallt. Dit åker
vi ofta för att träna. Så blir
det några längre lopp också
under vintern. Jag hoppas
få 30 mil på skidor innan
Vasaloppet, berättar hon.
I år har det bara blivit 24
mils träning.
– Jag har så mycket
grundträning och stor erfarenhet av skidåkning så
jag klarar mig.
Från fredag denna vecka
till och med söndag nästa
vecka, då det stora Vasaloppet går, så åker hon sammanlagt 410 kilometer fördelat på åtta olika lopp.
– Det finns de som åker
fler Öppet spår eller det
stora Vasaloppet, men det
finns ingen som åker så
många av de olika loppen.
Jag brukar säga att jag är
värst i världen, berättar Carina, som kör för Snapphanarna.
Under veckoslutet var hon
tillsammans med maken
i Falun och tittade på VM
några dagar.
– Då fick jag verkligen inspiration att åka själv, säger
hon.
Förra året genomförde
hon sin 20:e klassiker (Vasaloppet, Vätternrundan på
cykel, samt Stockholm Maraton och Lidingöloppet).
Så här ser hennes intensiva
vecka i Vasaloppsspåren ut:
Ring för att boka ett kostnadsfritt
hembesök i Ängelholm med omnejd
Behåll skåpen – byt endast luckor och lådor
Kampanj! Just nu dämpade lådor till samma pris som vanliga lådor
Passar alla kök oavsett ålder!
Köksbutiken i Laholm
Industrig. 18, öppet lördagar 10-13, 0430-137 60, 042-14 19 00
Fredag 27/2: Kortvasan 30 km.
Lördag 28/2: Tjejvasan 30 km.
Söndag 1/3: Öppet Spår 90
km.
Måndag 2/3: Öppet Spår 90
km.
Tisdag 3/3: Halvvasan 45 km.
Onsdag 4/3: Vila.
Torsdag 5/3: Vila.
Fredag 6/3: Stafettvasan 24
km.
Lördag 7/3: Inbjudningslopp
10 km.
Söndag 8/3: Stora Vasaloppet
90 km.
rekordtidige potatisodlaren Clas Gunnarsson i Vejby blev falskeligen
anklagad för att olovligen
spridit gödsel.
Det visar analyserade
provresultat.
– Jag är helt grön, säger
Clas Gunnarsson, som vill
ha upprättelse för att ha blivit utpekad som miljöbov.
Det var en anonym anmälan till miljökontoret
som föranledde inspektion
Datum & Tid
Ängelholm
Tors 26/2 kl 10-21
Fre 27/2 kl 10-15
Lör 28/2 kl 10-15
VisningsErbjudanden
MaskinGruppen AB
TEXT: JAN
ANDERSSON
Helsingborgsvägen 35
0431-41 56 00
jan.andersson
@hd.se
www.MaskinGruppen.com
Halla 150225 AN A1
”Carolas Fångad
av en stormvind.”
Falskt anklagad potatisodlare
4 Den
Maskinvisning
I veckans nummer av...
MILJÖ
VEJBY
Välkomna till MaskinGruppen i Ängelholm på
på Clas Gunnarssons åkermark. Strax före den mycket tidiga sådden i början av
februari skulle odlaren ha
blivit påkommen med gödselspridning, vilket är förbjudet före den 1 mars.
– Jag var ute och tog prover i jorden som skickades
iväg på analys. Resultatet
visar tydligt att det inte var
gödslat, säger miljöinspektör Börje Nilsson.
Proverna mäter halter av
kväve, fosfor och kalium.
Börje Nilsson säger att
han övertygades redan under provtagningen.
– Jag noterade att det
inte fanns spår av gödsling. Det brukar ju komma
utanför.
Enligt Börje Nilsson händer det ibland att falska anmälningar lämnas in till
miljökontoret, men att det
finns skyldighet att kolla.
Så svarar Hanna Nilsson
och Emelie
Lundblad på frågan
om
är den bästa melodif vilken som
estivallåten
genom tiderna. Läs
vad andra
tycker på nöjet.
Sidan 14
Nummer 63 • vecka
25 februari–3 mars 9
2015
Sport
Tufft att
sålla inför
TV-pucken
Flera unga
Röglespelare är klara
för TV-pucken. Men
det
att skicka hem hockey är tufft
Hallå följde uttagnin talanger.
gen
Kenny Jönsson. Sidan med
19
Nöje
60
Det våras för
Hjärnarpsrevyn
Repetitionerna inför
premiären av Vårat
gäng
pågår för fullt. Sidan
16
Porträttet
Officeren som
sadlade om
Han lämnade försvar
et för nya utmaningar.
Toftaskolans rektor
Tobias
Fahlén brinner för skolans
år fyller Järnväg
i Ängelholm i år. Till sskolan
hösten startar
de tre yrkesutbildning
ar och ett
samarbete med gymnas
ieskolan
om ett fjärde teknisk
t år.
Sidan 8
uppdrag. Sidan 4
00423878
HJÄRNARPSREVY
N
PAMELA KOCKEN
Sommaren är på väg
så nu har
vi öppet alla dagar
i veckan!
BRUNCH 129:Mån - sön 11:30-14:00
Fullständiga rättighete
r oc
Premiär för vår pizz
a!
Vi serverar pizza alla
dagar i veckan
Mån-tor 11:30-15:00
Fre-sön 11:30-
21:00
Pizzorna bakas på surdegsb
otten och alltid med
P
mozzarellaost
FOTO: TOVE SCHERMAN
4 Ingen har passerat
Munka Ljungby & Tostarps
föreläsningsförening:
26/2, kl 19.00 – Magnus
Mårtensson, Hässleholm: Pantanal
– jaguarens rike
Folkhögskolan, Munka Ljungby
KÖKSKAMPANJ
Carina har nått målet
i Mora 114 gånger
ÄNGELHOLM
Folkpartiet Liberalerna
har årsmöte den 26 februari
kl 18.00 på stadshuset. Välkomna.
...Hallå Ängelholm kan du läsa
om Tobias Fahlén som utbildade
sig till flygvapenofficer och tjänstgjorde i Afghanistan – men som
hittade de riktiga utmaningarna
i skolans värld.
Går feminism och islam ihop?
Läs vad islamolog Ann Kull
tycker på veckans temasidor.
Hallå kommer i din brevlåda
i morgon. Du kan också läsa
Hallå på:
www.hallaangelholm.se
A9
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
LANDSKRONA
LANDSKRONA
Sjukvårdare
sökes
4 Försvarsutbildarna
i Landskrona satsar på rekrytering av sjukvårdare till
Hemvärnet.
Den bjuder därför in
till ett informationsmöte
den 26 februari i Bunkern
i Karlslund för de som är
intresserade och vill veta
mer.
För att gå en militär utbildning måste man vara
svensk medborgare och
fyllda 18 år, att ha god hälsa, psykisk balans och en
god fysik samt att bli godkänd vid säkerhetsprövning
Informationsmötet börjar klockan 18.30.
LANDSKRONA
Lejonetspelare
i tv-pucken
4I
DET HÄNDER
UTSTÄLLNINGAR
4 Landskrona museum, Eva Lie,
fotoutställning om Jannas väg
från man till kvinna, kl 12–17. (t
o m 26/4)
4 Landskrona museum, Trädgårdslandet, för barn, kl 12–17.
4 Landskrona konsthall, Björn
Olsson: Släden, kl 13–17.
4 Pumphusets konsthall, Borstahusen, Susanna Slöör och Leif
Mattsson, ordet i ögat, kl 12–17.
4 Pumphusets museum, Borstahusen, fotoutställning, Deras
värld var Borstahusen, kl 12–17.
ÖVRIGT
4 Landskronabygdens släkt-
forskare, öppet hus, Varggatan
15 kl 13–17
4 Café Pärlan, öppet hus i Vuxenskolans lokaler, Stenorsvägen
1 kl 18.30-20.30.
MATSEDLAR
4 Äldreboende
4 Landskrona, Kokt sej, ägg- och
persiljesås, potatis, ärtor. Mandarinklyftor, visptopp.
4 Svalöv, Fisk under täcke med
kall äpplesås och potatis. Kokt
korv med senapssås, potatis.
Jordgubbskräm.
4 Skolor
4 Landskrona, Grönsaksmoussaka, grekisk sallad. tekt sill med
potatismos.
4 Svalöv, Fisk under täcke, kall
äpplesås, potatis
HEMTJÄNST
Ingen tydlig dom
om arbetskläder
LANDSKRONA
4 Kammarrätten slår fast att det är ar-
betsgivaren, alltså Landskrona kommun,
som har ansvaret för att de arbetskläder
som används inom hemtjänsten tvättas. Men när det gäller andra krav måste
Arbetsmiljöverket göra om handläggningen.
Kommunal tolkar domen som att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder.
Det är en långvarig tvist
mellan Arbetsmiljöverket
och Kommunal å ena sidan, och Landskrona kommun och ytterligare några
kommuner å andra som nu
avgjorts kammarätten.
Men det är inte helt tydligt vem som kan anses ha
vunnit.
Det hela handlar om kravet från Kommunal och Ar-
betsmiljöverket om särskilda hygienkrav inom hemtjänsten.
Kommunal har, bland annat i Landskrona, krävt
att kommunerna ska förse
personalen med arbetskläder som ett sätt att minska
smittorisken. Dessutom att
arbetsgivaren bland annat
ska stå för tvätten av klä-
derna och se till att ombyte finns.
Arbetsmiljöverket beslutade om flera hygienkrav,
men har inte ställt sig bakom kravet på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder.
Idag använder personalen egna kläder som de själva ansvarar för att tvätta.
Verket ställde krav att arbetskläderna enbart skulle användas på arbetsplatsen, att det skulle finnas
ombyte.
Kraven mot kommunen
kopplades till ett vite på
200 000 kronor.
Landskrona, liksom andra kommuner, överklagade
och menade att de rutiner
som fanns var tillräckliga.
Det hade dessutom aldrig hänt att smitta spridits
mellan brukare eller mel-
lan brukare och personal.
Landskrona och andra
kommuner vann framgång
i förvaltningsrätten. Men
beslutet överklagades.
Kammarrättens dom för
Landskrona är inte helt
tydlig. Å ena sidan upphäver den förvaltningsrättens dom. Å andra sidan
upphävs även Arbetsmiljöverkets beslut i vissa delar.
I stället visas målet åter till
verket för en noggrannare
handläggning.
– Kommunerna har vissa riktlinjer för hur kläder
ska användas och rätten vill
att vi ska göra en bättre bedömning utifrån hygienrutinerna, säger Heidi Wiik,
jurist på Arbetsmiljöverket.
Hon betonar att verket
inte hunnit analysera den
eller övriga domar.
I en dom som rör Malmö
slår kammarrätten tydligare fast att det finns fog för
Kommunals krav om att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder.
Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal, tolkar
den domen som att även
Landskrona och övriga
kommuner ska göra samma sak.
– Vår tolkning är att man
måste ha arbetskläder
inom äldreomsorgen.
Samtidigt arbetar Socialstyrelsen med nya riktlinjer som bland annat rör arbetskläder för hemtjänstpersonal. De kan införas
under året.
TEXT: MIKAEL
BRANDT
mikael.brandt
@hd.se
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ARKIVFOTO: HD
årets Skånska tvpuckslag återfinns tre spelare som har Landskronaklubben IF Lejonet som
moderklubb.
De tre är Simon Larsson,
Markus Ruuskanen och
Karl Pålsson. De tre har sin
hockeyfostran i IF Lejonet
men spelar numera i Rögle
Första samlingen är
i Mörrum den 10–12 april
där man deltar i region
syds distriktsturnering tillsammans med bland annat Småland, Göteborg
och Västergötland. Därefter väntar spel i tv-pucken till hösten.
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0418-49 65 50
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
Klart
att
skola
rivs
LANDSKRONA
4 Den mögeldrabbade
gamla Gullstrandskolan kommer att rivas,
bestämde kommunfullmäktige efter en lång
debatt på måndagkvällen.
Lars Wallstén (S) bekräftade att Folkpartiet från början var emot att bygga Gullstrandskolan på åkern vid
Norrestad.
– Den plats vi en gång
byggde gymnasieskola på
var illa tänkt, långt från
centrum, och långt till annan samhällsservice och
kommunikationer, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP)
i fullmäktiges talarstol.
– Men det är lätt att säga
med facit i hand. Folkpartiet var också emot att bygga i Nyhamn, och att köpa
in Weibullsmarken, svarade Wallstén.
Han syftade på den mark
Nu ska hela rasket bort. Till sist beslutades om en rivning av mögeldrabbade Guldängen, ursprungligen Gullstrandskolan.
där bland annat DSV och
Coop Forum etablerat sig.
Wallstén påpekade att det
från början tedde sig helt
rationellt att bygga ett omfattande gymnasium på
hemmaplan, i förbund med
Svalöv och Kävlinge.
Frågan på måndagen
var rivning eller ej för den
nu mögeldrabbade skolan. Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet argumenterade för att försö-
ka behålla så mycket som
möjligt.
– Har ni frågat någon
som bor i Norrestad? Jag
tycker man kunnat bemöda sig om att hitta alternativ, sa Henning Süssner Rubin (V).
– Intresset har varit noll
från andra aktörer att flytta
in, sa Strandberg.
Apropå all annan samhällsservice som stängt i stadsdelen på sistone undrade
Lars Svensson (S) om det
finns en dold agenda för att
”avveckla Norrestad”.
– Det handlar inte om
segregation utan om stadsplanering. Frågan är hur
kan vi utveckla staden på
längre sikt. Och vem vill
sätta sitt barn i en svartmögelskadad byggnad? Byggnaden i sig är heller ingen
pärla, sa Gulistan Batak
(FP).
Rivningen beräknas kosta 20 miljoner kronor, plus
avskrivning på 54 miljoner
kronor. ”Slösaktigt”, tyckte
man från S-håll, medan rivningsförespråkarna menade att det vore mer slösaktigt att behålla det utan ett
klart mål.
Rivningslinjen vann som
väntat voteringen: 31 röster
för (FP, M, MP, SD) och 20
mot (S, V).
TEXT: MAGNUS
ARVIDSSON
magnus.arvidsson
@hd.se
A10
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
INPÅ LIVET
OTROHET · DEL 2
Redaktör: Maria Werner
E-post: [email protected] Telefon: 040-28 13 38
Postadress: Inpå livet, Helsingborgs Dagblad, 251 83 Helsingborg
Att ha sex med andra eller flera samtidigt är vanliga sexuella fantasier. Det behöver inte betyda att den som fantiserar är missnöjd med sin relation eller sitt sexliv.
Fantasin ledde till gemensamt
Äktenskapet var bra. Sexlivet fungerade.
Men Kristina ville ha större spänning och
skaffade sig älskare. I dag har hon och
maken en ny syn på vad trohet är.
SKÅNE
4 – Titta, här är han!
Kristina, en stilig och
framgångsrik kvinna på
drygt femtio år, håller fram
ett foto på sin man. Hon ler
och pratar om honom med
värme.
Det finns ingen annan
hon vill leva med, förklarar
hon. De har flera barn och
ett trettio år långt och lyckligt äktenskap bakom sig.
– Vi har värnat om vårt
sexliv, det har fungerat
utan avbrott och vi har
tyckt mycket om varandra.
Ändå har hon varit otro-
gen. Första gången var med
en man hon träffade genom
arbetet och kände en stark
attraktion till. När affären
var avslutad berättade hon
för maken, men han blev
inte upprörd.
Därför var hon inte orolig
när hon för några år sedan
lockades att testa en otrohetssajt. Hon visste inom
sig att han inte skulle lämna henne.
– Jag drabbades av en
stark lust att ha ännu mer
sex, så jag sökte en älskare. Jag tänkte att det skul-
le bli min egen lilla hemlighet. Det blev en del av upphetsningen.
När Kristina lade upp
sin första profil bombarderades hon av mejl. Hon
öppnade en ny, där hon var
mer specifik med vad hon
var ute efter.
Efter att ha träffat flera män över en kopp kaffe
klickade det till slut med
några som hon hade sex
med. Men efter ett tag blev
dejtandet för jobbigt.
– Det var ganska sorgligt.
Det finns så fruktansvärt
många ensamma män. En
”
Skulle vi
med utflugna barn kunna
omvärdera våra
äktenskapslöften?”
Kristina.
BERÄTTA
4 Har du erfarenhet av otrohet?
Mejla [email protected]
del är olyckliga i äktenskapet. För mig var det viktigt
att känna attraktion, men
en del blev jätteledsna när
jag sade att jag inte var intresserad.
Otroheten minskade inte
lusten till maken, tvärtom.
Deras relation var fortsatt
bra, men till slut berättade
Kristina om sina sexuella
äventyr på grund av händelser i vänkretsen.
– Min man är inte den
svartsjuka och kontrollerande typen. Han blev inte arg
nu heller. Istället erkände
han att han också fantiserat om andra kvinnor, men
att han aldrig varit otrogen.
Samtalet blev början på
en ny fas i förhållandet. De
pratade om innebörden av
att vara trogen.
– Skulle vi med utflugna barn kunna omvärde-
ra våra äktenskapslöften?
Kunde vi tillåta varandra
sexuella erfarenheter med
andra utan att det kändes
som ett svek?
Trohet handlar kanske
inte bara om sex, funderade de.
– Viktigast är att vi bryr
oss mest om varandra, ger
oss tid att visa ömsesidig
kärlek och respekt och gemensamt tar ansvar för
livsprojektet med barn, hus
och ekonomi.
Paret gav varandra sexuell frihet under ett halvår,
men fick inte ut vad de ville
av det. Istället fortsatte de
det sexuella utforskandet
tillsammans. Via nätverket Lustkammaren har de
träffat två andra par som de
haft sex med.
Det har gett ”en riktig
kick”, även om det först var
A11
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
Tipsa oss!
Har du egna berättelser eller förslag på
människor och ämnen vi bör skriva om så är du
välkommen att e-posta, skriva eller ringa. Jag
ser fram emot att höra av dig!
MARIA WERNER, REDAKTÖR
Glöm inte att du
också kan följa
Inpå livet och
diskutera artiklarna på
Facebook.com/inpalivets
Fantasier i sig
inget hot mot
en relation
4 Fantasier om sex kan
berika men också vara
ett hot mot en relation.
Allt beror på hur man
själv och partnern förhåller sig till dem, förklarar forskaren Mariah
Larsson.
Tillsammans med professor Sara Johnsdotter vid
Malmö högskola är hon redaktör för en kommande
antologi om hur sexuella
fantasier påverkar oss och
blir verklighet.
Det är mycket vanligt att
både kvinnor och män fantiserar om sex, förklarar
hon. Fantasierna får näring av allt från pornografiska till romantiska skildringar i tidningar, böcker,
tv och film.
– Det behövs inte mycket
för att sätta igång fantasin,
det kan räcka med antydningar eller glimtar, säger
Mariah Larsson, som forskar om film och sexualitet.
Ämnet är tabu och svårt
att forska om. Men vissa
studier pekar på att män
oftare fantiserar i vardagliga situationer och när de
onanerar, medan det är lika
vanligt att kvinnor och män
fantiserar när de har sex.
– Människor fantiserar
om väldigt olika saker, på
olika sätt. Underkastelse el-
ler många partners till exempel, men också om sex
med personer av samma
kön fast de lever heterosexuellt och är nöjda med det.
Fantasier är en viktig del
av sexualiteten och behöver
inte alls tyda på ett dåligt
sexliv eller längtan efter någon annan, poängterar Mariah Larsson.
– Det är inte så att vi fantiserar istället för att göra saker i verkligheten. De som
har ett rikt fantasiliv har
sannolikt också ett bra sexliv.
En del håller fantasierna
hemliga livet ut. Andra berättar för sin partner eller
lever ut dem. Oavsett graden av öppenhet kan de berika en relation, menar Mariah Larsson.
– Man kan använda fantasier för sin egen skull. De
är viktiga för att skapa sig
en bild av hur man själv vill
ha det. Om man delar med
sig av dem kan de bli en
slags självskapad pornografi.
Men fantasier kan också
påverka negativt.
– Ja, om de skapar en
upplevelse av skam, eller
om partnern blir svartsjuk
eller känner sig äcklad när
man berättar.
Fastighetsmässa om
utlandsboende
Ett boende utomlands är
en investering att njuta av.
Fortsatt köpläge!
Passa på medan priser
och räntenivåer ännu är
förmånliga.
Gratis inbjudan
på fairmedia.se
Lör-sön
28 feb–1 mars
kl 10.30-17.00
Malmömässan
Station Hyllie
Kids Corner med
barnpassning.
Välkommen att träffa utställare som visar hus och lägenheter från olika länder samt övrig service för ett lyckat utlandsboende. Missa inte heller våra
intressanta seminarier.
Seminarier sal 1:
11.30 Spanien
12.30 Portugal
13.30 Skatter vid utflyttning
14.30 Spanien
15.30 Bolån i Spanien och Frankrike
Seminarier sal 2:
11.00 Thailand
12.00 Frankrike
13.00 Turkiet
14.00 Pensionering utomlands
15.00 Bolag utomlands
16.00 Malta
)$67,*+(760b66$1
Part of
.g3$+86
8720/$1'6
För mer info:
www.fairmedia.se
- Arrangör av mässan
MARIA WERNER
[email protected]
utforskande
nervöst, tycker Kristina.
Båda har tänt på att ha sex
med flera och se andra ha
sex i samma rum. De har
levt ut fantasier som de burit på länge.
Men man måste vara
trygg med varandra och vilja
samma sak, poängterar hon.
– Om man inte i grunden
har en bra relation är det
ingen bra idé att hitta andra
sexpartners. Man måste bry
sig om varandra och verkligen vilja lyssna och förstå.
De nya erfarenheterna
har även ökat parets lust
till varandra. Kristina och
hennes make har pratat
mer om hur de vill ha det
och utvecklat nya tekniker
genom att läsa mycket om
sex och njutning.
– Sex har fått ett större
utrymme i vårt liv och det
finns en erotisk laddning
mellan oss även i vardagen.
Kristina är själv mest ute
efter spänning och romantik. Hon vill gärna planera
in sex i kalendern.
– Då viker jag den tiden,
förbereder mig och går och
fantiserar i förväg. Jag laddar upp med något gott att
dricka och äta, och det får
gärna vara tända ljus och
rosor.
Men vad händer om en av
dem plötsligt börjar känna
mer än bara sexuell lust till
någon annan? Kristina är
medveten om risken, men
tror inte att någon förälskelse blir så stark att den
hotar äktenskapet.
Människor behöver prata
mer om sexuella fantasier,
lust och trohet, anser Kristina. Hon tror att det skulle
rädda många förhållanden.
– I ett trettio–fyrtioårigt
äktenskap händer saker
efterhand. Många bär på
lögner och pratar inte med
varandra. De är inte sanna
mot sin egen lust och vad
de vill. Särskilt kvinnors
sexualitet är undertryckt.
Kristina vill gärna inspirera andra, men vågar inte
berätta för omgivningen.
Hon tror att många skulle
fördöma och känna förakt.
– Men jag älskar min
man mest i hela världen
och kan inte tänka mig att
lämna honom. Dessutom är
han den skönaste älskaren!
4 Kristina heter egentligen
något annat.
TEXT: MARIA
WERNER
maria.werner
@hd.se
FOTO: JULIA
LINDEMALM
inpalivet
@hd.se
annons_se_122x178_mars.indd 1
2015-02-20 15:10:30
A12
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
SVERIGE SKÅNE
JÖNKÖPING
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 90 00
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
VÅRTECKEN
SOS Alarm
anmäler hot
4 En svårt skottskadad
16-åring i Norrahammar
utanför Jönköping bönade om hjälp via SOS Alarm,
medan hans 17-årige kompis
låg död, skjuten även han.
Men larmoperatören var
tveksam, tyckte 16-åringen
skulle skärpa sig, och gång
på gång fick pojken berätta
var han fanns. Larmsamtalet publicerades i fredags
och många reagerade starkt
mot SOS och operatörens
agerande. Nu har bolaget
polisanmält ett hot mot
tjänsteman, uppger flera
medier. Varken polis eller
företag säger något om vad
hotet innefattar. Företaget
utreder nu händelsen. TT
LANDSKRONA
Rånare slog
till mot apotek
på lasarett
4 Apoteket
på Landskrona
lasarett utsattes vid 17-tiden på måndagen för ett
rån. Två maskerade förövare hotade personalen och
tvingade till sig kontanter
från apotekets kassaapparat, oklart hur stor summa.
Det är inte fastställt om
de använde sig av något vapen. Ingen människa skadades fysiskt vid rånet.
Förövarna försvann efter
rånet gående från platsen.
Flera polispatruller skickades till platsen för att förhöra personal och vittnen
samt söka efter förövarna,
men utan att få upp något
spår efter dem.
GÖTEBORG
Man åtalas
för twitterhot
4 Mannen
Pollenvåren ligger i luften
– på väg att bli helårsplåga
4 Vår i luften?
Visst. Fråga två miljoner svenskar – pollenallergikerna.
Sedan drygt en månad har hasseln blommat i södra Sverige.
– Det blir tidigare efter en
så här mild vinter. Vi fick
rapporter om enstaka hasselblom redan i december.
Men sedan mitten av januari är det igång på riktigt,
säger Åslög Dahl, ansvarig
för pollenlaboratoriet i Göteborg.
Pollensäsongen börjar
numera minst två veckor ti-
digare än när pollenlaboratoriet började sina mätningar på 1970-talet. Skåne och
västkusten är förstås först.
Än så länge börjar de
dagliga pollenprognoserna, bland annat på pollenrapporten.se och kollpapollen.nu, först i månadsskiftet februari/mars. Men
eftersom säsongen för pollen blir allt längre kan även
prognostiden bli det.
– Vi har haft klagomål i år
på att vi inte har börjat redan. Många har kännbara
besvär sedan ett bra tag, säger Åslög Dahl.
I Skåne mätspollennivåerna i Malmö, Hässelholm
och från i år också i Kristianstad. Mätstationerna bekostas av Region Skåne.
– Regionen är framåt och
har tagit det här på allvar,
vilket är bra. Landskapen
är så olika i Malmö, Hässleholm och Kristianstad, så
skillnaderna i pollenhalter
kan variera mycket.
Drygt var femte svensk lider av pollenallergi. Beräkningar visar att samhällskostnaderna för pollenallergi bara i Skåne är drygt
en miljard kronor per år
Den pågående ökningen av
hasselpollen i luften kompletteras efterhand med
pollen från al. Sälg och alm
dyker upp ungefär samtidigt, men relativt få allergiker reagerar på dem.
Däremot påverkas de av de
Pollensäsongen
i södra Sverige
Hassel
Al
Mindre intensiv
Mest intensiv
Björk
Sälg/vide
juli
aug
sep
okt
Alm
Asp
Gräs
Ek
Gråbo
feb
mars
april
maj
juni
Källa: Göteborgs universitet och pollenkoll.se
juli
Malörtsambrosia
GRAFIK: KRISTER CRONQVIST
ökade mängderna pollen
i luften.
Senast i april kommer
björkpollen igång på allvar. Men den kan komma
ännu tidigare med vindar
från Tyskland och Danmark. Sedan avlöser de olika pollensorterna varandra
till långt in på hösten.
om man räknar in bland
annat läkemedel, vårdkostnader och sjukskrivningar.
Därför ärinvesteringen på 150 000 kronor per
mätstation rätt försumbar.
Goda prognoser ger pollenallergikerna möjlighet att
dosera förebyggande medicin efter behov.
TEXT: ULF
TÖRNBERG
ulf.tornberg
@hd.se
FOTO: EMMALISA
PAULY
emmalisa.pauly
@hd.se
ARKIVFOTO: HUSSEIN EL-ALAWI
är dömd för flera hot mot Göteborgs-Tidningen (GT). Nu åtalas han
igen. Den här gången för
att på Twitter kallat Expressens chefredaktör Thomas
Mattsson för gris och för
att ha skrivit djupt förolämpande om GT:s chefredaktör Frida Boisen. Förolämpningarna är ett brott
mot det kontaktförbud som
gällde för mannen gentemot Thomas Mattsson.
Mannen, 30 år gammal
och från Göteborg, medger att han skrivit de fyra
twitterinläggen men förnekar ansvar. Samtidigt ligger det ursprungliga målet,
där mannen först dömdes
till sex månaders fängelse
för brott mot medborgerlig
frihet, nu hos Högsta domstolen (HD). Tingsrättens
fängelsedom ändrades av
hovrätten till villkorlig dom
med samhällstjänst för olaga hot vilket fick GT och
åklagare att ta ärendet till
HD för att den ursprungliga brottsrubriceringen ska
gälla igen. TT
Taxen Rosa har precis fått ta av sig vintertäcket och leker nu glatt bland de vintergäcken som snart dominerar hela gräsmattan på Gamla kyrkogården
i Malmö. Även om resten av Malmö och grått och regnigt, känns det iallafall lite som vår här.
Pollenmätaren står på kirurgklinikens tak i Malmö. Varje dag
under säsongen mäts pollenhalterna.
FAKTA
Dubbelt så många
4 Antalet pollenallergiker har
mer än fördubblats i Sverige på
några decennier. Forskare anser
att det finns en dominerande
orsak till detta: att vi lever sterilt
och inte utsätts för tillräckligt
många bakterier som barn.
4 Det första levnadsåret anses
vara avgörande för risken för
framtida allergier. Den som
växer upp trångbott med syskon
och djur klarar sig bättre än
andra. Immunförsvaret stärks
mot allergier och en rad andra
sjukdomar.
g
n
i
n
p
p
Nyö
.
g
r
o
b
g
n
i
s
l
e
H
i
S.
M
S
h
c
o
l
a
mt
a
s
a
i
r
f
ars.
–
m
s
i
r
4
p
t
m
s
a
o
F
er t
l
l
ä
G
.
r
å
g
urf in
s
&
l
i
b
o
M
199:-
med
i 24 mån
p er mån
ris 249 kr.
p
rd
GB . O
3Total 0,5 ostnad 5026 kr.
talk
Minsta to r.
0k
0
2
1
ra
a
Sp
Sony Xperia T3
:
9
34
iPhone 5s 16GB
ed
24 mån m
per mån i insta
B. M
3Total 2G 8626 kr.
nad
totalkost l 2400 kr.
til
Spara upp
Samsung GS5
Sony Z3
74 kr per mån i 24 mån. Beats Solo2. Perfekt mix
av bra ljud och snygg design. Kontantpris 1790 kr.
Selfiepinne.
Ta bättre selfies med årets hetaste pryl.
149:-
l
l
i
t
n
e
m
Välkom bättre
u
n
n
ä
n
e
.
k
i
t
u
B
3
Butiken Helsingborg - Kullagatan 8 252 20 Helsingborg
Akt. avg 250kr/abonnemang. I alla abonnemang ingår surf utan hastighetsbegränsningar. I abonnemanget 3Total 2GB ingår 2GB/mån data därefter kan mer data köpas till efter behov. Ord.pris Samsung GS5, Sony Z3 449kr, iPhone
5S 16GB 399kr. 3Total med fastpris avser obegränsat med samtalsminuter och sms inom Sverige. IP telefoni ingår. Mobil operatörslåst under de första 12 mån. Mån. 13-24 kan mobilen låsas upp mot en avgift om 350 kr. Därefter
kostnadsfritt. Erbjudandet gäller t o m 4/3. Mer info på tre.se. Vi reserverar oss för ev. tryckfel
A14
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
Just nu på
Kronans Apotek!
50%
RABATT
SVERIGE SKÅNE
ARBETSMILJÖVERKET
Fler anmäler hot
och våld i skolan
SKÅNE
4 Antalet anmälningar om hot och våld
i skolan har ökat kraftigt de senaste två
åren. Men det gäller inte Skåne. Även om
antalet anmälningar ligger högt, så har
det gått ner något.
NATUVIVE
Omvårdande produkter med avocado- eller papayaolja.
Duschcreme, bodylotion och handkräm. 60–250 ml.
Pris från 29:50 (ord. pris från 59:-)
Gäller Vichy Liftactiv,
Neovadiol och Idéalia.
25%
VICHY
Ansiktsvård baserad på thermalskt
källvatten från Vichy. 15–50 ml.
Pris från 179:50 (ord. pris från 239:-)
10:-
Nyhet! Mangosmak
Gäller Berocca Performance
Mango 15 st. Pris 65:- (ord. pris 75:-)
RABATT
Erbjudandena gäller t.o.m. 17/3 2015. Med reservation för slutförsäljning och feltryck.
RABATT
30:BEROCCA PERFORMANCE
BRUSTABLETT
Kosttillskott. Tänk på att kosttillskott
inte bör ersätta en varierad kost.
RABATT
Gäller Berocca
Performance 2x15 st.
Pris 99:- (ord. pris 129:-)
Det visar siffror från Arbetsmiljöverket. Från och
med 2012 är det lättare att
anmäla missförhållanden,
sedan dess har siffrorna för
hela landet skjutit i höjden.
Men fler anmälningar
betyder inte automatiskt
att det förekommer mer
hot och våld i skolorna.
Så är det i alla fall inte på
F-9-skolan Apelgårdsskolan
i Malmö, tycker rektor Ulrika Skoog. Trots att skolan
gjorde åtta anmälningar om
hot och våld förra året, klart
flest av alla skolor i Skåne,
har inget förändrats utom
anmälningsrutinerna.
– Det handlar om att dokumentationen är bättre –
tror jag. Det är absolut inte
så att det har blivit tuffare
klimat, även om en incident
är en incident för mycket,
säger hon.
Tidigare år har skolan
haft noll anmälningar. Men
Ulrika Skoog är van vid att
det skiftar.
– Jag har varit rektor i tio
år. Det ser alltid jätteolika
ut på skolorna, beroende på
rutiner och vad man anser
ska anmälas vidare.
När skånska skolor anmäler något till Arbetsmiljöinspektionen, handlar det
i vart fjärde fall om hot eller våld. Förra året handlade 116 skånska anmälningar om detta, jämfört med
86 anmälningar från Västra Götaland, som har fler
invånare än Skåne. Också
i Stockholms län var antalet anmälningar färre än
i Skåne, trots att det bor en
miljon fler där än i Skåne.
Så mycket anmäldes
4 2012 anmäldes 163 fall av
hot i skolan till Arbetsmiljöverket. 2014 var antalet anmälningar 197.
4 2012 anmäldes 230 fall av
fysiskt våld. 2014 hade antalet
anmälningar stigit till 319.
4 I Skåne anmäldes totalt 128
fall av hot och våld 2012. 2014
hade siffran sjunkit till 117.
4 Våld förekommer oftast på
de ställen där lärare inte har
samma uppsikt som i klassrummet - i trappor, matsalen eller
korridoren.
Flest anmälningar kommer
från skolor i Malmö. Men
som enskild skola är Antilopenskolan, en F-6-skola
i Klippan, den skola som
har gjort flest anmälningar,
13 stycken, om hot och våld
de senaste tre åren. Bara en
enda skola i Sverige har anmält fler fall.
En forskningsöversikt om
hot och våld som Arbetsmiljöverket har beställt, visar att det är vanligt i skolor i hela världen – det finns
små skillnader mellan länder. Det finns ingen särskild ålder där det är vanligast. Men ju större de sociala skillnaderna är inom ett
område där en skola ligger,
desto vanligare är det med
hot och våld i skolan.
Det är vanligare att pojkar utsätts för, och utsätter andra för, fysiskt våld.
För flickor är det vanligare
att de utsätts för och utövar det som forskarna kalllar relationellt eller socialt
våld.
TEXT: EMMA
LEIJNSE
emma.leijnse
@hd.se
DJURHÅLLNING
Underviktiga
spädgrisar slås ihjäl
KLIPP!
4 Den danska grisindustrin avlar fram allt
större kullar och varje
år slås hundratusentals
kultingar ihjäl. Samtidigt brottas den svenska industrin med andra problem och genomför ett omdebatterat
djurförsök för att få fler
spädgrisar att överleva.
Underlakan
Enkelsäng
79:
(Ord. pris 149.-)
Gäller t.o.m. 25/2 2015
Mörkläggningsgardin
299:
(Ord. pris 399.-)
Hitta ditt närmaste Kronans Apotek på
www.kdapotek.se
FAKTA
– Jag fick kritik att vi inte
anmälde för några år sedan. Då blev jag nitisk, så
då anmälde jag allt, förklarar rektor Kristina Brink
Nilsson.
Det har gett resultat,
tycker hon.
– Vår arbetsmiljö är idag
betydligt lugnare, för att
vi har satt fingret på problemet och arbetat riktat med
det.
Gäller på ord. pris t.o.m. 1/3 2015. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Med reservation för tryckfel, slutförsäljning och lokala
avvikelser. Handla och hitta din närmaste butik på hemtex.se.
Det är mer lönsamt att föda
upp stora kullar och sedan
slå ihjäl de spädgrisar som
inte väger tillräckligt mycket. Det konstateras i ett räkneexempel i de danska svinproducenternas branschtidning, återgivet av Ekot
i Sveriges radio. I exemplet
står att en gård med tusen
suggor kan tjäna en halv
miljon danska kronor per
år om de avlivar alla nyfödda grisar under ett kilo.
Totalt föds runt 35 miljo-
ner smågrisar i Danmark
varje år, och uppskattningsvis dör 14 procent av dessa
under första dagarna. Enligt en företrädare för dansk
grisnäring slås en tiondel
ihjäl. Oftast genom att de
dunkas mot ett betonggolv.
Även i Sverige dör ett
stort antal smågrisar under
sin första levnadstid. Men
av andra orsaker.
– Det finns i huvudsak
tre problemområden och
det är att kultingen kläms
ihjäl, fryser ihjäl eller svälter ihjäl, säger Ingemar Olsson, ordförande för Sveriges Grisföretagare.
För att färre spädgrisar
ska dö har ett antal djuruppfödare nyligen genomfört ett försök där suggan
hålls fast med hjälp av en
skyddsgrind. Försöken har
stött på kritik från bland
annat djurrättsaktivister. TT
Från otrygg till odlare.
We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre
nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli
självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Precis som Miguel Adolfo Gonzaléz
kan göra nu när hans kooperativ har börjat odla ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Han är
ett levande exempel på varför vi skapar samarbeten med människor över hela världen.
TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM
Foto: Marcus Lundstedt
Vill du veta mer om det vi kallar vi-effekten, besök weeffect.se
A16
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
EKONOMI

+0,9
BÖRSEN I GÅR. Handelsvackan
inleddes uppåt. Dragloket
var Astra Zeneca, men även
storbankerna gick bra.
RESEVALUTA ENLIGT FOREX:
€
$
KR/EURO
KR/DOLLAR

+14,9 1,99 10,05 8,9 1,35
BÖRSEN I ÅR % LÄGSTA BOLÅN
3 MÅN %
KR/DKR
ELFÖRSÖRJNING
Elprojekt för 100
miljoner skrotas
SVERIGE
4 Statliga Svenska kraftnät har plöjt ner
JOBB
Tyskar och
polacker
toppar jobblista
4 Polska byggare top-
par statistiken över
arbetskraft i Sverige
som är anställda av utländska arbetsgivare.
I snitt fanns 7 800 utstationerade arbetstagare i Sverige varje
månad i fjol.
Totalt rör det sig om drygt
38 000 som under fjolåret kommit till Sverige och
jobbat här för utländska
arbetsgivare, enligt Arbetsmiljöverkets register
över alla utländska företag som har med sig egen
arbetskraft, enligt utstationeringslagen.
En tredjedel av dem jobbar i byggbranschen.
Framför allt kommer byggarna från Polen, Tyskland och Litauen.
Men siffrorna är knappast heltäckande. En hel
del företag anmäler kanske inte till registret.
– Mörkertalet är svårt
att uttala sig om, säger
Alexandra Falke, enhetschef på Arbetsmiljöverket.
Registret används
i huvudsak av facken och
LONDON
HSBC ångrar
skattehjälp
4 Ledningen för Europas största bank, brittiska HSBC, ber om ursäkt
för sitt skattebeteende
i Schweiz.
Samtidigt meddelar
banken att helårsvinsten
i fjol föll med 17 procent
till 18,7 miljarder dollar,
betydligt sämre än väntat.
Banken har anklagats
i media för att hjälpa kunder att undkomma skatt –
ett beteende som ledningen nu ångrar och ber om
ursäkt för.
I samband med att banken presenterar fjolårets
främst av Byggnads, som
kollar upp så att de utländska företagen följer
de svenska kollektivavtalen, enligt Alexandra
Falke. Arbetsmiljöverket
har självt inte resurser att
kontrollera löner och liknande.
Tyska arbetare är vanligast, och förutom bygg är
de ofta verksamma i maskinindustrin och vindkraftbranschen.
Indierna är ganska
många och jobbar i huvudsak som programmerare. Utstationerade thailändare kommer i augusti och september och då
som bärplockare. TT
OLLE LINDSTRÖM
FAKTA
Kontroll för facket
4 Syftet med registret är att
säkerställa att alla utstationerade arbetstagare omfattas
av de rättigheter som följer av
utstationeringslagen. Facken
kan på så vis kontrollera att de
arbetsgivare som utstationerar personal tillämpar villkor
enligt svenska kollektivavtal.
Källa: Arbetsmiljöverket
Gårdagens beslut bygger
på att en ny kraftledning
från Oskarshamn och västerut till Nässjö inte längre
behövs.
Enligt Svenska kraftnäts
generaldirektör Mikael
Odenberg är det klokt att
lägga ner ett stort projekt
som inte behövs – även om
det kostat stora summor
i planeringskostnader.
– Att vi plöjt ner mycket pengar i projektering är
inget skäl för att fortsätta,
säger han. På det här beslutet sparar vi ju miljarder, säger han.
Att kraftledningen inte
skulle behövas är något
som enligt Mikael Odenberg inte gick att förutse
när projektet inleddes för
fem år sedan.
Sedan dess har Nordbalt tillkommit, en helt ny
kraftledning från Sydsverige till Baltikum. Den ska
tas i drift vid nästa årsskifte och har lett till ett behov
av en ny kraftledning söderut från Oskarshamn, inte
västerut.
Redan i höstas visade
Svenska kraftnät i en intern
nätanalys att den tänkta
kraftledningen från Nässjö
till Oskarshamn inte längre
behövdes.
Mikael Odenberg hade
inför gårdagens styrelsebeslut skickat en skrivelse till
alla markägare som varit
berörda av kraftledningsprojektet.
”Alla som slipper få en ny
ledning på sin mark ges besked om detta. Och de kommer att bli mycket glada”,
framhöll Odenberg i en information till den egna personalen.
Sedan 2003 strävar Svenska kraftnät efter att bygga
bort en rad flaskhalsar i det
sydsvenska elnätet.
Målet är att det stora
strömavbrott som den 23
september 2003 lamslog
Skåne, Småland, Halland,
Blekinge och Själland inte
ska upprepas.
Därför bygger Svenska
kraftnät just nu Sydvästlänken, en högpotent likströmsledning från Mellansverige till Skåne.
Och därför har det stat-
mot Norge
Mot Norge
Nässjö
resultat sänker företagsledningen avkastningskravet. TT-Reuters
Stabilt läge för
tysk ekonomi
Ljungby
Markaryd
4 Affärsklimatet
Helsingborg
erik.magnusson
@hd.se
GRAFIK: KRISTER
CRONQVIST
krister.cronqvist
@hd.se
FAKTA
Svenska kraftnät
4 Statligt affärsverk som ansvarar för stamnätet, de motorvägar som finns för eltransporter.
4 Verksamheten finansieras helt
via avgifter.
4 Sedan flera år är mångmiljardsatsningen på ett stärkt
kraftledningsnät i Sydsverige
den viktigaste uppgiften.
Hässleholm
Kraftledningsprojekt
som läggs ner
Hultsfred
Värnamo
BERLIN
TEXT: ERIK
MAGNUSSON
Utbyggnad
av markkabel
Utbyggnad
av luftledning
Jönköping Barkeryd
Göteborg
i den
tyska ekonomin ligger
still i februari jämfört
med månaden före, enligt undersökningsföretaget IFO:s månatliga mätningar.
Indexet steg marginellt
till 106,8, från 106,7 i januari.
Ekonomerna hade hoppats på något mer i sina
prognoser. TT-Reuters
Det här är andra gången på
kort tid som Svenska kraftnät avbryter ett projekt
där man lagt ner uppemot
hundra miljoner kronor
i samrådsprocessser och
projektering.
I april 2013 enades Svenska kraftnät och norska Statnett om att slopa utbyggnaden av en ny kraftledning
från Nässjö till Oslo.
”Nya beräkningar visar att nyttan minskat betydligt jämfört med de ursprungliga analyserna”, hette det då.
Även det projektet skulle drabba skogsbönder som
fått veta att deras ägor skulle lösas in.
Svenska kraftnät håller
dock fast vid resterande
delar av Sydvästlänken, ett
projekt som kostnadsberäknas till 7,3 miljarder kronor och som ska utjämna
skillnaderna i elpris mellan Nord- och Sydsverige.
Enligt Olof Klingvall,
pressekreterare på Svenska
kraftnät, kommer de projekt som lagts ner inte att
leda till att elförsörjningen
i Skåne blir sämre.
– Inte alls, tvärtom. Vi tar
hänsyn till hela nätet. Den
effekt som skulle transporteras längs de här ledningarna tar istället vägen längs
den nya södergående ledningen, säger han.
Kraftledningsprojekt
som las ner april 2013
Syd
väs
tlän
ken
STOCKHOLM
nästan hundra miljoner kronor på en ny
kraftledning – till ingen nytta.
Markägarna har protesterat, men gått
med på att riva hus och fälla skog.
I går skrotades hela projektet.
liga kraftnätsbolaget planerat för bättre ledningar
från kärnkraftverket i Oskarshamn till centrala Småland och huvudstråket för
det sydsvenska kraftnätet.
Det var problem just i Oskarshamn som var en av
grundorsakerna till 2003
års strömavbrott.
En av Svenska kraftnäts
grundtankar har varit att
länka kärnkraftverket i Oskarshamn till Sydvästlänken med en helt ny högspänningsledning från Oskarshamn till Nässjö.
Projektet har väckt lokala protester. Boende längs
den tänkta ledningsgatan
har oroat sig för hälsoeffekterna. Svenska kraftnät
har tänkt lösa in flera gårdar som skulle hamna för
nära kraftledningarna.
Kärnkraftverk
Oskarshamn
Växjö
Nybro
Karlskrona
Kalmar
as i drift
Nordbalt t2015/16
årsskiftet
mot Litauen
Hurva
Malmö
50 km
GRAFIK: KRISTER CRONQVIST
Svenska kraftnät har i arbetet för ett robustare elnät i Sydsverige nu skrotat två stora ledningsprojekt – ett för att förbinda
Oslo med Sydsverige och igår ett projekt som skulle koppla kärnkraftverket i Oskarshamn till stamnätet via Sydvästlänken.
A17
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
EKONOMI
DANMARK
IT
Apple
satsar
på danskt
datacenter
Spökhusen brer ut sig
N Ju rödare färg, desto fler obebodda bostadshus i förhållande till befolkning i kommunen.
Störst är problemet i kommunerna Lolland,
Vordingborg och Tønder.
DANMARK
4 Apple investerar 1,7 miljarder euro, motsvarande närmare 17 miljarder
svenska kronor, i två nya
datacenter i Europa: på
Irland och i jylländska Viborg i Danmark.
De båda datacentren ska
driva Apples onlinetjänster App Store, Imessage,
karttjänsterna och Siri, till
exempel – och blir vardera
166 000 kvadratmeter stora.
Enligt Apples pressmeddelande ska datakomplexen drivas helt av
förnybar energi, och vara de
miljövänligaste datacentren
Apple någonsin har byggt.
Vordingborg
Tønder
Lolland
Källa: Danmarks statistik, CartoDB
och Open Street Map
Ödehusen allt fler
på dansk landsbygden
När de står klara 2017 kommer enbart det danska bygget ha sysselsatt omkring
300 personer, enligt Viborg
Folkeblad.
Danmarks handels- och
utvecklingsminister Mogens Jensen (S) säger till
tidningen att det är en av
de största företagsnyheterna i Danmark i år, och en
rejäl vitamininjektion för
ekonomin.
– Det bekräftar att regeringen har valt den rätta balansen mellan en ambitiös
och grön energipolitik och
ett företagsklimat i världsklass, säger han.
ANDRÉ JÖNSSON
MALMÖ
4 Undantaget i rätten att köpa fastighe-
ter skulle förhindra att tyskarna köpte
upp alla Jyllands fritidshus.
Men begränsningarna har skapat ett
nytt problem: i Danmarks avfolkningsbygder står 100 000 ödehus.
Nu höjs röster för en lagändring.
Öknamnet är ”den ruttna
bananen”. Namnet syftar
på formen: en kurva längst
Jyllands östkust, ner över
landets södra delar. Det är
Danmarks Norrland, trakter vars befolkning minskar
stadigt.
Utvecklingen gör att det nu
står närmare 100 000 tomma bostadshus och förfaller i landet.
– Befolkningsunderlaget minskar, husen står
tomma. Nu har regeringen också anslagit särskilda
medel för att riva, berättar
forskaren Jens Sørensen
vid Syddansk Universitet
i Esbjerg.
Bakom situationen ligger också särskilda begränsningar för vem som
får köpa fast egendom
i Danmark. Specialreglerna skapades inför Dan-
marks inträde i dåvarande
EG 1973.
– Det fanns en fruktan
över att tyskarna skulle
köpa upp alla hus på Jyllands västkust, berättar
Jens Sørensen.
Avfolkningskommunerna
har i åratal verkat för att
reglerna ska luckras upp.
Det gäller särskilt Lolland,
där kommunen river runt
100 hus per året. Ändå har
antalet tomma bostadshus
ökat med drygt 800 sedan
2010.
– De tomma husen kan
vara i gott skick, men när
folk inte flyttar in, då förfaller de snabbt. Det förstör
bostadsmarknaden, säger
Holger Schou Rasmussen,
Lollands borgmästare, till
Danmarks radio.
Men nu kanske en ändring kan vara på gång. En
färsk opinionsundersökning som Danmarks Radio
låtit göra visar att en majoritet av befolkningen nu är
positiva till liberalare regler.
– Nu är det dags att ta
upp en diskussion med
EU-kommissionen om undantagen, säger den danska socialdemokratiska EUparlamentarikern Christel Schaldemose till Sydsvenskan.
Hon vill se en försöksverksamhet i någon form, där
enskilda distrikt eller kommuner kan öppnas upp för
utlänningar som vill köpa
hus.
– Det finns fortfarande
en fruktan för att utlänningar ska driva upp priserna. Förr var det tyskarna,
nu tror jag ryssarna skrämmer mer. Det handlar om
att hitta en balans, säger
Christel Schaldemose.
EU-parlamentarikern är
själv hängiven sommarseglare, bland annat till svenska Mölle.
– Där ser man ju hur
många hus står tomma
nästan hela året, samtidigt
som huspriserna är oerhört
höga, säger hon.
FAKTA
Gamla regler
hindrar husköp
4 Vid EU-inträdet 1973 förhandlade Danmark sig till
undantag.
4 Ett av dem gällde vem som
har rätt att köpa fast egendom
i landet.
4 I princip krävs att utlänningar
varit bosatta i Danmark i fem år
innan husköp kan tillåtas.
Att ändra det danska undantaget från EU:s principer om fri rörlighet för varor och tjänster låter sig
dock inte göras i en handvändning. Landsbygdsministern Carsten Jensen (S)
är inte heller för en förändring.
Frågan är dock vilka effekter en liberalisering kan
få.
– Vi har redan öppnat för
danskar som vill köpa ett
second home, utan att efterfrågan ökat nämnvärt. Om
ett hus stått osålt i mer än
två år bedömer också bankerna att investeringen är
riskabel, och att huset inte
duger som säkerhet, säger
forskaren Jens Sørensen.
För svenska mäklare har
danska fritidshus länge varit i stort sett en icke-fråga.
– Regelverket har nog dödat intresset fullständigt.
Under mina tjugo år tror
jag inte jag fått någon enda
fråga, säger Mikael Ekman
från Svensk Fastighetsförmedling.
TEXT: ESKIL
FAGERSTRÖM
eskil.fagerstrom
@hd.se
BÖRSEN
Kurserna upp
efter grekuppgörelse
4 När
Stockholmsbörsen
stängde hade OMXS-index
stigit 0,9 procent.
Uppgångar i USA och
Asien i spåren av den preliminära uppgörelsen om
Greklands krislån i fredags
stärkte börserna i Europa.
På måndagskvällen skulle
grekerna berätta mer i detalj om vad de går med på
för att få lånet.
På Stockholmsbörsen
gick Astra Zeneca bäst
bland storbolagen, upp
över två procent. Även
tungviktaren H&M steg,
plus 1,5 procent.
Även Europabörserna
steg. Jokern i leken var
Londonbörsen som i princip låg still. Både Frankfurtbörsens DAX-index och Parisbörsens CAC-index ökade 0,7 procent. TT
A18
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
VÄRLDEN
UNGERN
UKRAINA
FOTO: AP
Oväntat
bakslag för
Viktor Orbán
4 Regeringspartiet
i Ungern, Fidesz, led ett
otippat nederlag i söndagens fyllnadsval till
parlamentet.
Ett enda mandat stod på
spel, men genom att tappa
det förlorar den omstridde premiärministern Viktor Orbán avgörande inflytande.
På sin Facebooksida skriver Orban enligt tidningen
Financial Times:
”Vi respekterar väljarnas beslut, men läxan som
vi lärt är att vi inte får vila
på lagrarna.”
Fyllnadsvalet utsåg en ersättare för Tibor Navracsics, som blivit EU-kommissionär, och skulle bli en lätt
match för Fidesz kandidat
Lajos Némedi, enligt opinionsundersökningarna.
I stället vann den oberoende kandidaten Zoltán
Kész parlamentsplatsen
Viktor Orbán.
i Veszprém sydväst om huvudstaden Budapest, med
43,1 procent mot 33,4.
Viktor Orbáns parti Fidesz och dess koalitionspartner, kristdemokraterna, styr Ungern med två
tredjedelars majoritet och
har gjort stora och snabba
förändringar i den ungerska grundlagen, som sänt
chockvågor genom EU.
Bland annat kan ändringarna leda till inskränkningar i pressfriheten och
att domstolarna försvagas.
I och med mandatförlusten har Orban inte samma
starka majoritet i parlamentet längre. TT
EGYPTEN
Egyptisk aktivist
fick fem års fängelse
4 Den
egyptiske aktivisten Alaa Abdel Fattah har
dömts till fem års fängelse
för att bland annat ha deltagit i en ”illegal protest”.
Åskådarna i rättssalen ropade ”ner med militärstyret”
när domen lästes upp.
Ytterligare 24 åtalade aktivister dömdes till mellan
tre och femton års fängelse.
Abdel Fattah var en för-
grundsgestalt i revolten
mot Hosni Mubarak 2011.
Sedan dess har han varit
fängslad flera gånger.
Samma domstol sköt
upp rättegången mot två
journalister från tv-bolaget
al-Jazira som anklagas för
att ha ”hjälpt en terroristorganisation”, det förbjudna Muslimska brödraskapet. TT-REUTERS
Ukrainska trupper nära Artemivsk i östra Ukraina på måndagen. Attacker från rebellerna fördröjer tillbakadragandet av tunga
vapen, säger regeringen i Kiev.
Mariupol befaras bli
rebellernas nästa mål
4 Trots att våldet minskat uppger ukrainsk militär att de inte kan dra
tillbaka vapnen eftersom rebellstyrkor fortfarande attackerar regeringsmål. Nu befarar
Ukraina att hamnstaden
Mariupol kan bli rebelllernas nästa mål.
Under helgen kom uppgifter från såväl rebeller som
ukrainsk militär om att de
träffat en överenskommelse om att börja dra tillbaka
vapnen, i linje med avtalet
om eldupphör som trädde
i kraft den 15 februari.
Detta tillsammans med
utväxlingen av tvåhund-
ra fångar väckte förhoppningar om en minskning
av spänningarna i östra
Ukraina.
Chanserna för att eldupphöret skulle upprätthållas ansågs dock minimala,
då proryska styrkor ignorerade det för att inta staden
Debeltseve.
Nu fruktar Ukraina att
rebellerna fortsätter att avancera längre in i vad de
kallar ”Nya Ryssland”.
Enligt en talesperson för
den ukrainska armén blev
regeringstrupperna beskjutna av rebeller två
gånger under natten till
måndagen.
– Givet att ukrainska militärer fortfarande blir beskjutna kan vi ännu inte
diskutera tillbakadragandet av vapen, sa talespersonen Vladislav Seleznjov i ett
tv-inslag i Kiev.
De proryska separatisterna tillbakavisade uppgifterna, och hävdade att man
enbart reagerat på ”provokationer” från Ukrainas regeringstrupper.
Att separatisterna ännu
inte börjat dra tillbaka sina
tunga vapen förklaras med
”logistiska skäl”.
– Vi räknar med att kunna inleda tillbakadragandet
den 24 februari, sa talesper-
sonen Eduard Bassurin på
måndagen.
Enligt en talesperson för
regeringen i Kiev ska proryska styrkor även ha attackerat byn Shyrokyne på
vägen till hamnstaden Mariupol under natten, vilket
väcker farhågor om att staden kan bli nästa mål för
den proryska armén.
Farhågorna bekräftas av
försvarsanalytikern Dmytro Tymchuk som har starka band till den ukrainska
militären som uppger att
det finns 350 rebeller och
20 militärfordon i området.
TT-REUTERS
BANGLADESH
FRANKRIKE
Över hundra döda
i oroligt Bangladesh
Frankrikes flaggskepp sätts in mot IS
4 Siffran över hur många
som har dött i de senaste veckornas oroligheter
i Bangladesh har nu passerat hundra.
Under måndagen hittade
polis i huvudstaden Dhaka
de sargade kropparna efter fyra aktivister från oppositionen som skjutits till
döds.
Bangladesh har kastats
allt djupare ned i kaos sedan i början av januari då
oppositionsledaren Khale-
da Zia uppmanade sina anhängare att blockera vägar,
järnvägar och färjeförbindelser i syfte att tvinga premiärminister Sheikh Hasina att utlysa nyval.
De flesta dödsoffer har
dödats av brandbomber
som oppositionella kastat
mot fordon som har försökt bryta blockaden, men
många oppositionella har
också dödats i sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor. TT-AFP
4 Frankrike sätter in ett
hangarfartyg i striderna
mot jihadistmilisen Islamiska staten (IS) i Irak. På
måndagen inleddes attackerna från fartyget Charles
de Gaulle i Persiska viken,
enligt försvarsministerns
kansli.
Charles de Gaulle är den
franska flottans flaggskepp,
utrustat med 21 attackflygplan, ett radarplan och fyra
helikoptrar.
Hangarfartyget drivs
med kärnreaktorer och är
262 meter långt. Beslutet
att använda fartyget mot
IS meddelades i början av
året, före attackerna mot
tidningen Charlie Hebdo
och en synagoga i Paris.
Redan den 15 februari löpte hangarfartyget in i Persiska viken, för att delta
i attackerna mot Islamiska
staten.
– Frankrike litar på er, sa
president Francois Hollande i ett meddelande till soldaterna ombord som citeras av franska medier.
– Vi kommer att ta vårt
ansvar. Insatsen kommer
att bli långvarig. Men genom att kämpa mot terrorismen i Irak gör vi också
vårt eget land säkrare.
På måndagen inleddes
angrepp i norra Irak från
fartyget.
Frankrike deltar sedan
i september 2014 i flygangreppen mot IS, dels från
flygbasen Al-Dhafra i Förenade Arabemiraten, dels
från en bas i Jordanien.
Sexhundra franska sol-
dater och sexton stridsflygplan har tidigare avdelats för insatserna, nu tillkommer Charles de Gaulle
i sällskap med en fregatt,
en jaktubåt och ett tankfartyg.
Jämfört med USA:s är
den franska vapeninsatsen
blygsam, men bland de sextio stater som deltar i koalitionen mot IS rycker nu
Frankrike fram som USA:s
viktigaste bundsförvant.
TT-AFP/HD
A19
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
VÄRLDEN
TYSKLAND
STORBRITANNIEN
FOTO: METROPOLITAN POLICE
De fattiga blir allt fler
i Europas rikaste land
4 Vilken tysk samhällsgrupp växte med 41
000 personer på ett år
medan landet som helhet fick det allt bättre?
De fattiga. Aldrig har de
varit så många som nu,
visar en ny rapport.
Aldrig har fattigdomen
i Tyskland varit så utbredd.
Och aldrig har klyftan mellan rika och fattiga människor och regioner varit så
djup.
Det konstaterar Ulrich
Schneider, chef för institutet Paritätische Wohlfartsverband, som varje år räknar efter hur många fattiga
det finns i förbundsrepubliken.
Nu utgör de fattiga 15,5
procent av befolkningen.
Det är en halv procent mer
än ett år tidigare, 41 000
fler fattiga människor.
Störst andel fattiga (mer
än 20 procent) finns det
i delstaterna Bremen, Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. I motsatt ända
av statistiken ligger de välmående förbundsländerna
Bayern och Baden-Württemberg.
Endast i Brandenburg
och Sachsen-Anhalt minskade andelen fattiga under
den senaste mätperioden.
Fattigdom är relativ i statistiken. Som fattig räknas
den som har mindre än 60
procent att röra sig med,
jämfört med andra människor i samma samhällsgrupp.
Uträkningarna är komplicerade, för när två fattiga människor flyttar ihop
minskar de sina omkostnader och lyckas kanske
lämna statistikens svagaste grupp.
En och samma person
kan också bli fattig bara
genom att flytta från Greifswald i norr till München
FAKTA
Fler fattiga tyskar
4 12,5 miljoner tyskar är fattiga
i statistisk mening. Det är 15,5
procent av befolkningen.
4 Störst (och växande) andel
fattiga finns i Bremen (23,1
procent), MecklenburgVorpommern (22,9) och Berlin
(21,9).
4 Minst (och minskande) andel
fattiga finns i Baden Württemberg (11,2 procent) och Bayern
(11,2).
i söder, där levnadskostnaderna är betydligt högre.
I genomsnitt är en ensamstående tysk fattig om
han eller hon har mindre
än 892 euro i månaden att
röra sig med. För tvåbarnsfamiljen går gränsen vid
1 873 euro.
Sedan 2009 har den tyska ekonomin vuxit snabbt.
Arbetslösheten har minskat, medelinkomsten ökat,
liksom levnadsstandarden.
Och andelen fattiga har stadigt blivit större.
– Den ökande rikedomen
fördelas alltmer ojämnt,
konstaterar Ulrich Schneider i sin rapport.
Idag äger de 35 fattigaste procenten av tyska folket
ungefär lika mycket som de
tio rikaste – personerna.
TEXT: DANIEL
RYDÉN
daniel.ryden
@hd.se
Här reser
tre flickor
till IS i Syrien
LONDON
4 Tre tonårsflickor läm-
nade förra veckan Storbritannien för att ansluta sig till IS. Nu växer
kritiken mot polisen och
gränskontrollen för att
de inte stoppades.
De tre vännerna, en
16-åring och två 15-åringar,
beskrivs i brittiska medier
som elever med toppbetyg.
De studerade vid samma
skola i östra London där en
fjärde flicka, 15 år, i december lämnade landet för att
ansluta sig till IS.
STORBRITANNIEN
Giriga
toppar
fast
på film
4 Före detta utrikesministrarna Jack Straw
och Sir Malcolm Rifkind har hamnat i blåsväder sedan de i hemlighet blivit filmade när de
erbjöd sitt politiska inflytande mot betalning.
Jack Straw var brittisk utrikesminister från 2001 till
2006.
På en film som undersökande journalister från
Telegraph och Channel
4 tog med dold kamera
skryter Straw med att han
därefter anlitats av ett företag som betalar honom
60 000 pund om året för
”arbeta under radarn”, och
använda sitt inflytande för
att få vissa EU-regler ändrade.
– Vanligen tar jag femtusen pund om dagen för
att hålla ett tal eller göra
något, säger Jack Straw till
journalisterna på filmen.
Efter att filmen offentliggjordes valde Straw att
Londonpolisens bild på flickorna vid flygplatsen Gatwick,
söder om London, på väg till Syrien.
Jack Straw var brittisk utrikesminister från 2001 till 2006.
”suspendera sig själv” från
allt parlamentariskt arbete
i Labour.
Men Straw bedyrar i ett
uttalande att han var tydlig
med att hans tjänster inte
kunde komma ifråga förrän efter nästa val, då han
planerat att lämna politiken.
Sir Malcolm Rifkind, utrikesminister under John
Major 1995–1997, fångades
av kameran när han erbjöd
sina tjänster.
Enligt BBC ska han ha
sagt att han kan träffa vil-
ken utländsk ambassadör
som helst i London för att
tillhandahålla ”användbar
information”. I filmklippet
säger han även att han inte
har någon lön.
– Jag är egenföretagare,
så ingen betalar mig någon
lön. Jag måste tjäna mitt
uppehälle, men när jag inte
gör det kan jag göra vad jag
vill, säger han på inspelningen.
Men som parlamentsledamot för Kensington har Rifkind 67 000 pund om året.
På journalisternas film
säger han att han tar mellan 5 000 och 8 000 pund
för en halv dags arbete.
Rifkind säger till BBC att
han inte skulle tillhandahålla någon information
som inte redan var offentlig och försäkrar att tjänsterna inte påverkar hans
roll som ordförande för
parlamentets säkerhetskommitté, som övervakar
underrättelsetjänsterna
MI5 och MI6.
En utredning har inletts
och beräknas ta flera månader. TT-AFP/HD
Förra veckan var det vinterlov och flickorna berättade för sina familjer att de
skulle tillbringa sin lediga
dag på stan. När de inte
kom hem till kvällen larmades polisen.
Offentliggjorda bilder
från övervakningskameror
på Gatwicks flygplats visar
hur de passerar säkerhetskontrollen för att ta ett flyg
på väg till Turkiet.
Familjerna till de tre vännerna är förtvivlade och
gick under helgen ut och
vädjade om att de skulle
återvända hem.
– Vi förstår att du har
starka känslor och vill hjälpa dem som du tror lider
i Syrien. Du kan hjälpa till
hemifrån, du behöver inte
sätta dig själv i fara, säger
en familj.
– Vi vill understryka att
vi inte är arga på dig och att
du inte har gjort något fel.
Vi vill bara att ni alla återvänder hem välbehållna,
säger en annan.
Samtidigt ifrågasätter allt
fler varför inte polisen förmådde att stoppa flickorna.
När 15-åringen åkte i december intervjuade polisen elever på skolan, bland
annat dessa tre eftersom de
var en del av samma vänkrets.
– Vi är alla väldigt frustrerade över polisen. De var
medvetna om dessa människor och det var deras jobb
att övervaka dem. Att tre
flickor har kunnat åka denna vecka är mycket frustrerande, säger en källa på utbildningsdepartementet till
The Sunday Times.
Scotland Yard vill inte
kommentera sitt arbete
med övervakning.
Det har även framkommit att en 20-årig kvinna
från Glasgow, som i november 2013 anslöt sig till
IS, har haft kontakt med
en av flickorna på Twitter.
20-åringen uppmanar på
sitt konto unga brittiskor
att ansluta sig till IS.
Glasgowkvinnans anhöriga har fördömt hennes
handlingar, som de kallar
perverterade och ondskefulla förvridningar av islam, och sagt att hon är en
skam för familjen och för
Skottland.
Men familjen kritiserar
även säkerhetstjänsterna
för att de, trots att de övervakar 20-åringens aktiviteter i sociala medier, inte har
kunnat stoppa barn från att
åka till Turkiet.
De anhörigas juridiska ombud Aamer Anwar säger till
BBC att familjen är otroligt
bedrövad, arg och förtvivlad över att deras dotter
kan ha påverkat flickorna
att resa.
Han framhåller att om
säkerhetstjänsterna får
kännedom om att barn kan
vara på väg till IS ska de
inte enbart dela den informationen med andra säkerhetstjänster, utan även med
anhöriga.
PIA GRIPENBERG
[email protected]
A20
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
HÖGANÄS
MÖLLE
Smycken
stals i Mölle
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 042-489 94 24
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
SJUKVÅRD
4 Någon
gång mellan
klockan 17.15 och 18.15 i lördags stals ett antal smycken
från en villa i Mölle.
Paret som bor i huset
upptäckte inte stölden förrän på söndagen. Man kom
då på att man lämnat huset
under en timme och det var
troligen då tjuven utnyttjade en olåst bakdörr.
Sammanlagt rör det sig
om åtta olika smycken.
TÄPPESHUSEN
Nedmonterade
vindmöllor
anmälda
4 Nedmonteringen av två
vindkraftverk i Täppeshusen har lett till två polisanmälningar.
En markägare har anmält att verken lades på
hans mark och att det därigenom orsakat skador på
hans höstsådd. Enligt anmälan handlar det om 300
kvadratmeter höstvete och
lantbrukaren vill nu ha ersättning.
En annan markägare har
gjort polisanmälan om att
en lyftkran hamnat på hans
mark och att 200 av hans
träd blivit fällda.
HÖGANÄS
Grannar upptäckte inbrott
4 Vaksamma
grannar upptäckte två inbrott i kommunen i helgen.
Vid 14.30-tiden i fredags
lade en granne märke till
att ett fönster var utlyft från
ett hus på Kullagatan. Polis
kom dit och kunde konstatera att alla rum var genomletade.
Bland det stulna finns
en kamera samt en videokamera.
Strax efter klockan 12 på
lördagen lade en granne på
Bärnstensgatan märke till
ett liknande inbrott. Även
här var hela fönstret utlyft. Polisen har säkrat vissa spår, men vad som stulits
är oklart.
DET HÄNDER
4 UTSTÄLLNING
4 Naturum Kullaberg ”Utsikter,
omvägar och nya insikter Kullabygden” av Eva Robild och
Jörgen Fotozon Nilsson, ”Jågelfåglar” av Daglig verksamhet
i Höganäs, kl 11-16
4 FÖREDRAG
4 Vikens hemgård Trädgård
i kruka, Annika Christensen,
trädgårdsfotograf och inspiratör
kl 19
4
4 NÄRRADION
4 Tisdag: 5.50, 6.20, 6.50,
7.20, 7.50 Morgonandakt,
8.20, 8.50. Morgonandakt, 11.
En stilla stund, 15. Israel nytt,
19. Moderaterna, 20.30 Vägen
genom Bibeln, 22. Bok-kvarten,
23. Sånger i natten, 24. Vägen
genom Bibeln
Både sonen Magnus och Lasse Wikander är tagna av det som har hänt och har gjort anmälningar till patientskadenämnden och Inspektionen för vård
och omsorg.
Cancerdrabbad fick
ingen ambulans
HÖGANÄS
4 Lasse Wikanders fru Inga var döende,
men fick ingen ambulans. Nu anmäls
både det och en utebliven njurkontroll
till Inspektionen för vård och omsorg.
I april i fjol, när Inga Wikander fick lunginflammation, upptäckte läkarna att
hon hade drabbats av lungcancer. Det var tredje gången hon insjuknade i cancer,
både hon och hennes man
Lasse visste vad som väntade.
– Vi trodde att hon skulle klara det. Hon hade gått
igenom cellgiftsbehandlingar två gånger tidigare.
Men den här gången gick
det inte bra. Hon fick tydligt besked om att hon skulle genomgå en njurkontroll
innan cellgiftet sattes in. Så
blev det inte.
– När vi kom till lasarettet såg jag cellgiftspåsen på
ett stativ och jag reagerade
direkt, berättar Lasse Wikander.
En vecka senare blev läget akut. Inga Wikander
fick föras i ambulans till
sjukhuset i Ängelholm.
Men hon var så sjuk att det
blev ilfart direkt vidare till
lasarettet i Helsingborg.
– När vi kom in var det
full panik. Immunförsvaret
var helt paj och hon hade
obefintligt blodtryck. Inga
drabbades av hjärtstopp
och fick en stroke.
Dessutom hade hon en
allvarlig blodförgiftning.
Som Lasse ser det beror
det helt på den uteblivna
njurkontrollen. Detta har
han nu anmält till Inspektionen för vård och omsorg.
– Jag är inte läkare, men
hade man kollat hennes
njurar så hade detta inte
skett.
Blodförgiftningen, inte den
aggressiva lungcancern,
blev till sist det som tog Ingas liv. Hon dog den 21 oktober och den sista tiden i livet blev inte alls som hon
och Lasse hade planerat.
– Inga blev dålig igen. Jag
klarade det inte själv utan
ringde 112.
Ambulansen kom, men
Inga fick inte åka med trots
svåra smärtor och förvir-
ring. Lasse berättar med
återhållen vrede om framför allt den ene ambulanskillens sätt.
– Han var väldigt nonchalant och körde ut mig
ur rummet. Och sen hörde jag honom säga ”jag förstår inte vad jag gör här, det
finns de som behöver denna akutvård bättre än du”.
Lasse blir ställd inför faktumet att Inga istället för
att åka med ambulansen
direkt ska hämtas först flera timmar senare med bårtaxi klockan 08.30.
Men innan dess kom teamet för avancerad vård
i hemmet dit sen Lasse
tryckt på trygghetslarmet.
– Då var det riktigt kris.
Personalen höll på att mista
henne i trappan. De ringde
112 och då kom ambulansen.
Innan Lasse och sonen
Magnus Wikander hunnit
komma till Helsingborgs
lasarett var Inga död.
– Vi hade planerat allting
- hur hon skulle få somna in
här hemma. Det är det jävligaste att det inte blev så.
Jag tänker på det varje dag.
Även den uteblivna ambulansen har anmälts till
”
Jag är inte ute
efter läkarna.
Men jag grubblar
på vad som hade
hänt om vi fått
ambulans.”
Lasse Wikander
Inspektionen för vård och
omsorg. Och det som drabbade Inga har även anmälts
till patientskadenämnden.
Helsingborgs lasarett har
gjort en Lex Maria-anmälan liksom Ambulanssjukvården i Skåne.
– Vi har anmält händelsen för att se om en felbedömning gjorts och om
det är något i våra rutiner
vi kan förbättra, säger Poul
Kongstad, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Skåne.
Lasse Wikander vill inte
hänga vårdpersonalen.
– Jag är inte ute efter läkarna. Men jag grubblar
på vad som hade hänt om
vi fått ambulans.
Även sonen Magnus är
upprörd.
– Vi har till 90 procent
fått veta att det var blodförgiftningen hon dog av.
Chansen hade varit stor
att de klarat henne om hon
kommit in på natten.
TEXT: MARIA
BERKMO
maria.berkmo
@hd.se
FOTO: MATS
ROSLUND
mats.roslund
@hd.se
A21
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
HÖGANÄS
192
STRATEGISK AFFÄR
personer gick Korpens tipspromenad i Strandbaden på
söndagen. Vann gjorde Bengt
Ibsonius, följd av Evert Johnsson och Björn Kvist. Barnklassen
vanns av Lucas Fredriksson och
Joel Söndergaard.
Rätt rad: X, 1, 2, X, 1, X, 1, 2, X,
1, 1, 2 och i skiljefrågan var rätt
svar 367 säkerhetsnålar.
Utdömd fabrik kan
bli ny turistmagnet
FOTO: ANETTE RANTALA
HÖGANÄS
4 Kommunen förbere-
der en försäljning av
Höganäsbolagets gamla Finkeramiska fabrik.
Här vill antikprofilen
Joakim Bengtsson och
hans kollega Martin
Enget skapa en ny publikmagnet.
I dag är läget ett annat. Den
slitna fabriken ligger strategiskt på pricken rätt om
man vill knyta samman
Finkeramiska och Blå Hallen kan bli turistmål i Höganäs.
outletområdet och Magasin 36 med centrum.
Martin Enget, med företaget Esteten, och antikprofilen Joakim Bengtsson
(Antikrundan och Helsingborgs Auktionsverk) vill
köpa fastigheten och bygga upp en stor publik verksamhet.
– Det kommer att bli jättetrevligt, men jag vill inte
säga för mycket innan kon-
MILJÖSTIPENDIUM
4 15 000 kronor ska delas ut
i miljöstipendium.
Höganäs kommun vill få
in förslag på vem som ska
få årets miljöstipendium.
Stipendiet som är på 15 000
kronor delas ut varje år för
att stimulera och uppmärksamma någon som medverkar till ett aktivt miljöarbete.
Ifjor gick stipendiet till
Naturum.
– Stipendiet har tidigare
år delats ut för miljö- och
energieffektivt byggande,
guidade kajakturer, satsning på vindkraftsbygge,
studentuppsatser med miljötema och förskola med
miljöpedagogik, så variationen är stor, säger miljöstrateg Annica Owesson
i ett pressmeddelande.
Senast den 7 april vill
kommun ha in förslag på
stipendiater.
MARIA BERKMO
HÖGANÄS
Fågelföreläsning på biblioteket
4 På
torsdag blir det föreläsning på bibliotekets Café
Amanda i naturskyddsföreningens regi. Göran Paulson ska prata om byn Am-
Behöver du ett
bollplank för
föräldralivets
många frågor?
Mejla eller ring!
Kommunchef Herman
Crespin sköter förhandlingarna för kommunens
räkning:
– Det är en strategiskt
viktig affär. Fastigheten kan
knyta samman centrum
och Magasin 36 och Tjörröd så att det kan bildas
ett intressant stråk. Martin
Brunnby kräver
postnummer
4I
tio års tid har Brunnby
byalag försökt få till stånd
att orten får egen postadress. Nu uppvaktar man
återigen byggnadsnämnden och dess ordförande Gustav Wingårdh (M).
I skrivelsen hänvisar byalaget till den förvirring som
finns idag när Brunnby har
postadress Nyhamnsläge.
”Det är högst förvirrande för besökare och leverentörer då de åker till Nyhamnsläge som ligger trefyra kilometer bort för att
hitta rätt väg eller företag”,
skriver byalaget.
Man ställer sig också
frågande till varför Arild
och Skäret lyckats få eget
postnummer, men inte
Brunnby där det finns affär, skola och kyrka.
marnäs i Vindelfjällen där
han under 30 år deltagit
i forskningen om fåglar.
Föreläsningen startar
klockan 19.
Föräldramejl:
foraldrar @ rb.se
Föräldratelefon:
020-786 786
Keramikgatan • Höganäs • tel 331 332
Flådd Skrubba
Stenbit..............................
Torskfilé..........................
Torskrom..................
Stenbit, nyrökt..
49:99:119:199:-
/kg
/kg
/kg
/kg
mollefiskrokeri.se
Reservation för slutförsäljning
Öppet: Ti-fr10-18, lö 10-13
Jonstorps Strandmal
delägare kallas till årsstämma på
Tunneberga Gästis den 10 mars kl
19.00. Sysslomännen.
Naturskyddsföreningen
inbjuder till ett föredrag på
Biblioteket torsd 26/2 kl 19. Göran
Paulson berättar om Ammarnäs fjällbyn med fåglar i fokus.
Välkomna till MaskinGruppen i Ängelholm på
Maskinvisning
Datum & Tid
Ängelholm
Tors 26/2 kl 10-21
Fre 27/2 kl 10-15
Lör 28/2 kl 10-15
VisningsErbjudanden
MICHAEL HANSSON
MaskinGruppen AB
Alzheimers
BRUNNBY
Dags att nominera
miljöstipendiater
HÖGANÄS
traktet är påskrivet, säger
Joakim Bengtsson.
Mölle Fiskrökeri
Höganäs Fiskaffär
Helsingborgsvägen 35
0431-41 56 00
Idag drabbas 68 personer i Sverige av
Alzheimers sjukdom. Hjälp forskarna lösa
våra stora hjärnsjukdomar.
www.MaskinGruppen.com
Hjärnfonden www.hjarnfonden.se
I veckans nummer av...
Halla 150225 HO A1
...Hallå Höganäs kan du bland
annat läsa om Torbjörn som
Dencker klev av karriären som
fast anställd sportjournalist för
att kunna styra sin arbetstid
själv.
Nummer 63 • vecka
25 februari–3 mars 9
2015
Sport
Hårda bud
i Jonstorp
34 unga hockeyspelare
blev 23 under två dagars
TV-puckläger i Jonstor
ps
ishall.
Sidan 20
Höganäs
Finkeramiska
ny publikmagnet?
634
Går förhandlingarna
i
kommunen, Martin lås mellan
Enget och
antikprofilen Joakim
ska gamla finkeram Bengtsson
iska
förvandlas till ett nytt fabriken
dragplåster
för Höganäs.
Sidan 9
är numret på ett ordens
sällskap som har verkat
i Höganäs sedan 1955.
Sidan 10
Porträttet
Hos honom är d
et
Alltid Fullsatt
En Väsbygrabb med
Göteborgshumor och
ett brinnande
intresse för sport. Numera
00406347
Höganäs Färg AB
är Torbjörn Dencke
r sin egen chef och
har mer att göra än
någonsin.
Sidan 4
FOTO: MICHAEL HANSSON
För några år sedan köpte
kommunen något motvilligt Finkeramiska och Blå
Hallen av Höganäs AB för
en krona. Bolaget behövde inte fastigheten längre
och företaget ville egentligen riva.
Kommunens ansvariga
siktade också på rivning,
men ändrade sig efter omfattande protester – inte
minst från Mataki Boule.
Enget och Joakim Bengtsson har ett oerhört intressant förslag med inredning
i olika former, typ Magasin
36. Vi är fortfarande på ett
diskussionsstadium, men
vi är ense om mycket. Just
nu pratar vi om utemiljön,
säger Herman Crespin, som
siktar på att lämna ett avtalsförslag till politikerna
före sommaren.
Kommunen har tagit
hjälp av mäklare för att
få ett marknadsvärde på
fastigheten. Priset är ännu
hemligt och påverkas av att
det krävs omfattande renovering, bland annat av taket som är angripet av hussvamp.
I byggnaderna finns Mataki Boule, Lions loppis, en
möbelrenoverare och ett
par antikhandlare. Blir affären med Joakim Bengtsson och Martin Enget av så
tar de över som hyresvärd.
Väsby-Höganäs Norra
Markelag
håller årsmöte med sedvanliga
årsmötesförhandlingar den 10
mars kl 18.30 på Väsbylund hos
Christel och Måns Ekersten.
Anmälan till Knut Göransson,
042-348149 el Christel
072-5238046. Välkomna!
Går feminism och islam ihop?
Läs vad islamolog Ann Kull
tycker på veckans temasidor.
Hallå kommer i din brevlåda
i morgon. Du kan också läsa
Hallå på:
www.hallahoganas.se
69:59:-
99:-
129:49:-
Dags igen – fynda bland hundratals REA-titlar, pocketerbjudande, nedsatta varor med mera – missa inte!
Köpmansgatan 13. Tel 042-34 01 97.
A22
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
KLIPPAN
Skytteförening
vill träffas
4 Torsdagen
den 26 februari håller Hyllstofta Skytteförening årsmöte i Stenevistugan. Alla medlemmar
hälsas välkomna. Klockan
19.
KLIPPAN
4 Någon
ringer på fredagskvällen till den som har
jakträtt för området och berättar att det ligger ett påkört rådjur på Oderljungavägen. När jägaren kommer dit upptäcker han att
det påkörda rådjuret redan
styckats och att filéerna och
stekarna är borta. Ärendet
rubriceras som stöld.
BJUV
Överraskade
inbrottstjuvar
4 På
Storgatan i Ekeby ska
någon ha försökt bryta sig
in hos en 45-årig kvinna på
fredagsförmiddagen. Kvinnan var hemma och ska ha
hört hur någon upprepade
gånger ringde på dörren.
Några minuter senare hörde hon skrapljud från dörren. När hon öppnade såg
hon två mörkklädda män
som snabbt försvann från
platsen. När hon undersökte dörren såg hon att någon
försökt bryta upp låset som
nu var förstört. Polisen har
i dagsläget inga misstänkta.
KLIPPAN
Har designat
Nobel-diplomen
4 Susanne
Jardeback Olesen har designat diplomen
till Nobelvinnarna. På lördag den 28 februari klockan 13 berättar hon för besökarna i Klippans konsthall
om sitt uppdrag under fyra
år. 2011 utsågs hon till Nobelkonstnär och hade mellan 2011 till 2014 uppdraget
att designa Nobeldiplom.
Det är fri entré.
DET HÄNDER
4 BJUV
Träffpunkter
4 Solträffen 13.30 Våffelcafé.
4 Varagården 10:30 Tidningsläsning. 14 Gymnastik.
4 KLIPPAN
För barn och unga
4 Biblioteket 14.30 Sagostund
och pyssel för förskolebarn med
föräldrar. Dagens tema: Prinsessan på ärten.
Träffpunkter
4 Kristallen, Torget 1A 13.30
Allsång med Bernhard och Eva.
Kaffe till självkostnadspris.
4 ÖRKELLJUNGA
Närradio
4 Örkelljunga Närradio 94,1
MHz. 5.45 Morgonandakt. Olle
L Nilsson. 6.45, 7.45 och 8.45
Morgonandakt (R).
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Första prioritet är
att hjälpa företagen
ÖRKELLJUNGA
FOTO: SVEN SANDSTRÖM
Stal påkört
rådjur
Nyhetstips: 020-10 01 80 Redaktionen: 0435-75 95 11
E-post: [email protected] Kundtjänst: 020-23 24 00
Det händer: mejla info senast kl 9 tre dagar före publicering till [email protected]
4 Två tjänster förenas i en person genom
Örkelljungas nya näringslivs- och turistchef. ”Första prioritet är att hjälpa företagen”, säger han.
Christian Larsson slutade
kring årsskiftet som näringslivsutvecklare för ett
liknande uppdrag inom Familjen Helsingborgs regionala samarbete.
Istället för att ersätta
honom rakt av bestämdes att kombinera tjänsten
med ansvaret för turismen
i kommunen. Krister Persson från Viken var en av flera som sökte och är nu på
plats i kommunhuset.
55-åringen ser sammanslagningen som ett tecken
på att Örkelljunga vill mera
och det lockade honom.
Cv:t omfattar uppdrag
inom åtta branscher, från
säljare till vd, bland annat
i Helsingborgs stad och
stadsteatern där. Närmast
kommer han från ett uppdrag som försäljnings- och
marknadschef på vårdföretaget Nämndemansgården.
– Första prioritet är att
hjälpa företagen och i andra hand se till att vi får nyetableringar. Vi har massor
av små företag och kan de
generera ett antal tjänster
per år betyder det mera än
ett större företag eftersom
man sprider riskerna, säger han.
Han överraskades av
Krister Persson är ny näringslivs- och turistchef i Örkelljunga.
handlarna i byn. På ett
möte var Örkelljunga som
målplats för Riksettanrallyt Kristi himmelfärdsdag
uppe.
– På studs sa handlarna
att de är beredda att hålla
öppet, trots att det är en
helgdag. Jag visste att det
fanns ett positivt klimat,
men blev ändå förvånad
över att man så snabbt var
på bettet för att fånga tillfället då det kommer flera
tusen besökare till byn, säger han.
gare ett antal punkter som
kräver åtgärd.
På företaget rengörs processkärl. I dagsläget rengörs de med en brandfarlig
vara med en flampunkt vid
26 grader. En sådan hantering kräver en klassningsplan och ett explosionsskyddsdokument. Detta
måste tas fram.
En dörr in till brandrummet stänger på ett farligt
sätt och här ska man plocka
fram en alternativ lösning
av dörr eller port.
En dörr mellan verkstaden och produktionslokalen är otät upptill och står
ofta öppen. Brandinspektören noterar att denna dörr
alltid ska hållas stängd.
De stora vägarna som passerar genom kommunen,
med E4 och riksväg 24 som
de största, ser han som en
fördel liksom att det finns
ledig industrimark.
Att det ska vara långt
till Örkelljunga får han
ofta höra av sina före detta kolleger. Men efter att
ha pendlat några dagar
kan han avfärda det som
en myt.
– Som ny märker jag en
oerhörd positiv energi. Det
ger mig energi att se hur
företagarna brinner för sin
bygd.
– Mitt i allt behov av att
vara uppkopplad tror jag
unga börjar se det goda
i det familjära och naturen. Att bo i Örkelljunga
med allt vad naturen kan
ge har framtiden för sig,
säger han.
TEXT: SVEN
SANDSTRÖM
sven.sandstrom
@hd.se
INSPEKTION
Brister
i skydd
mot
brand
PERSTORP
4 Räddningstjänsten
hittade ett antal punkter att anmärka på då
man genomförde en
inspektion på ett företag som hyr sina lokaler av Perstorps Fastighets AB. Verksamheten
på företaget omfattas
av kraven på för farlig
verksamhet enligt lag
om skydd mot olyckor.
Brandinspektör Susanne
Burström noterar i inspektionsprotokollet att det
finns ett behov av en nödlägesövning för företagets
ledningsgrupp på orten.
Denna övning ska nu planeras in är kravet.
Vidare ska det redas
ut vem som ansvarar för
brandskyddet. Det krävs
en överenskommelse mellan företaget och hyresvärden.
En lista ska göras upp
där det framgår vem som
ansvarar för kontroll av
brandskydd, hur ofta kontrollerna genomförs, till
vem bristerna ska rapporteras, vem som sköter underhåll och åtgärdar brister.
Vidare vem som svara för
kostnaderna och vem som
äger de brandtekniska installationerna.
En fungerande insatsplan
i händelse av brand eller
olycka ska upprättas.
Räddningstjänsten
i Perstorp hittade ytterli-
En av de alternativa utrymningsvägarna är i dagsläget
låst eftersom utrymmet på
detta plan tillhör en annan verksamhet. En andra utrymningsväg var vid
inspektionen låst eftersom
den går via ett kontor.
Här vill Räddningstjäns-
ten se en lösning så att lokalen kan utrymmas omså
blir nödvändigt.
Dessutom ska de delar av
verksamheten som inte detekterade åtgärdas.
TEXT: LARS
MÖLLER
lars.moller
@hd.se
FOTO: MATS
ROSLUND
mats.roslund
@hd.se
A23
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
BJUV KLIPPAN PERSTORP ÅSTORP ÖRKELLJUNGA
ÖKAT BEHOV
BJUV
Fler boende för ensambarn
vas fler boenden för
ensamkommande flyktingbarn i Bjuv framöver. Detta för att Migrationsverket under
2015 höjer sitt fördelningstal för kommunen
till tolv platser.
len är att få en jämn och
rättvis placering av ensamkommande barn i Sveriges
kommuner. Bjuv är heller
inte ensamt om att få sitt
fördelningstal höjt, det förväntas och behövs generellt
fler platser än vad överenskommelserna med Migrationsverket anger.
Egentligen säger kommunens avtal med Migrationsverket att det ska finnas fyra platser. Tillsammans med Länsstyrelsen
har verket dock fastslagit
att Bjuv förväntas ställa 8
platser till förfogande, en
siffra som nu alltså ökas på.
Syftet med fördelningsta-
Detta innebär att kommunens HVB-boende Rosentorp inte kommer att
räcka till. Dessutom kommer barnen där att behöva flyttas till andra boendeformer i takt med att de
får permanent uppehållstillstånd. Kommunen vill
också ta höjd för att fördel-
BJUV
4 Det kommer att krä-
VÄXANDE BILPARK
4 Biltätheten
i Klippan
ökar. Antalet bilar i Klippan ökade under förra året.
Vid utgången av 2014 hade
Klippan 56 bilar per 100 invånare vilket kan jämföras
med rikssnittet på 47 bilar
per 100 invånare.
Under de senaste tio åren
har biltätheten i Klippan
ökat från 54,1 till 55,9 bilar
per 100 invånare.
– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och
trafikträngseln i vissa regioner kan man fråga sig om
det är hållbart med en fortsatt ökning av antalet bilar,
säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.
Under 2014 kunde 4,5 procent av bilarna i Klippan
drivas med alternativa driv-
medel som el, etanol och
gas, en ökning från 0,1 procent 2004.
Samtidigt har andelen
bilar som drivs med diesel
ökat från 5 till 21 procent,
medan andelen som körs
på bensin minskat från 95
till 75 procent.
Bilar i Klippan som bara
kan köras på bensin uppgick till 74,6 procent, som
bara kan köras på diesel
20,8.
Totalt finns det 9 356 bilar i Klippan, en ökning
med 117 (1,3 procent) sedan
2013 och med 709 (8,2 procent) sedan 2004
LARS MÖLLER
[email protected]
10
Så många ensamkommande flyktingbarn finns
på HVB Rosentorp idag.
Nu ger BUN i uppdrag åt
drift och fastighetsavdelningen att utreda och kostnadsberäkna alternativen.
KLIPPAN
Fler än varannan har
bil i Klippans kommun
KLIPPAN
ningstalet kan komma att
ökas ytterligare.
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) pekar på
tre möjliga boendeformer
som skulle kunna fungera
för de som fått permanent
uppehållstillstånd. Att kommunen hyr tre lägenheter
med plats för 1–4 barn per
lägenhet, att hyra rum hos
privatpersoner med tillgång
till kök bad och tvätt samt
att bygga om någon befintlig lokal i kommunen enligt
krav för studentboende.
TEXT: JAKOB
THORELL
jakob.thorell
@hd.se
ÖRKELLJUNGA
Inget rättsligt
Myndighet ger
Klippan bakläxa efterspel
4 Klippans kommun måste
senaste 18 maj ordna så att
en elev inom grundskolan
får särskilt stöd.
Stödet ska inte ha varit
tillräckligt, trots att behovet varit känt sedan länge
och att skolan upprättat flera åtgärdsprogram. Det ledde till att eleven under en
tid stannade hemma.
Skolinspektionen påtalar
att skolan har ett stort ansvar för att agera. Av skolans svar framgår det inte
om frånvaron utreddes eller om åtgärder vidtogs.
Att skolan vid några tillfällen gett hemundervisning är inte heller okej enligt skollagen. Kriterierna
för särskild undervisning
i hemmet är sjukdom eller
liknande skäl som gör att
eleven inte kan vara i skolan. Myndigheten notera
att bestämmelserna i den
delen inte följts, men avstår från att ingripa.
4 Händelsen
då en man
hotade att spränga ett hus
i Örkelljunga får inga rättsliga efterverkningar. Personen omhändertogs av polisen för vård.
Det var vid 19-tiden som
räddningstjänst, ambulans
och polis larmades till en
adress i de nordvästra delarna av Örkelljunga samhälle. Gator och genomfarter i området stängdes av.
På riksväg 24 och Hallandsvägen dirigerades trafiken
om till mindre vägar.
Mannen ska ha hotat
att spränga huset med en
gasoltub. Polisens bombgrupp från Malmö kallades
till platsen och mannen gav
efter några timmar upp och
överlämnade sig till polisen.
Enligt uppgifter från polisen är fallet nedlagt och
ingen förundersökning pågår. Mannen är omhändertagen för vård.
POLITIK
Moderatkritik mot Åstorps krisberedskap
ÅSTORP
4 Moderaternas gruppleda-
re i Åstorps kommun, Pontus Pålsson, riktar skarp
kritik mot kommunalrådet
Ronny Sandberg (S). Pontus Pålsson anser inte att
kommunen har en tillräcklig krisberedskap och krisledning.
I en interpellation till
Ronny Sandberg har Pontus Pålsson punktat upp ett
antal brister
”Olyckan på Tranarpsbron eller terrorangrepp
i vår omvärld har inte ökat
kommunledningens förståelse för ansvarstagande i Stationshuset, Åstorps
kommun. I dessa oroliga tider uppvisar kommunens
högsta ledning en frapperande arrogans och ovilja
att upprätthålla krisorganisation och följa lag och författning”, skriver han.
”Däremot kvitterar Åstorp
utan problem ut miljonbelopp för den statliga ersättningen för kris- och säkerhetssamordning.”, tillägger
han.
Ronny Sandberg tillbakavisar den kritik som riktas
mot honom och majoritetsstyret.
”I interpellationen görs
påstående att vi inte tar
krisberedskap och krisledning på allvar, att det finns
en ovilja att upprätthålla en
krisorganisation. Vid flera
tillfällen har det bekräftats
att krisledningsnämnden
inte fungerar med mera”,
säger Ronny Sandberg.
”Jag har en annan uppfattning och upplever att kom-
Enligt BUN:s bedömning
för den närmaste framtiden
kommer flera av, eventuellt
alla, de ovanstående förslagen att behöva utnyttjas.
Dessutom föreslår BUN
kommunfullmäktige att
Bjuvs kommun ska teckna
ett separat överenskommelse med Migrationsverket rörande ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd.
Detta för att Migrationsverket ska kunna stå för finansieringen av dessa platser.
munens krisberedskap fungerar på ett bra sätt, vilket
också har konstaterats vid
olika tillfälle. Det som är
en brist är valet av krisledningsnämnd vilket ska göras, sedan ska denna utbildas och övas”, tillägger han.
Pontus Pålsson ställer
många frågor. Interpellationen är omfattande och
kritiken skarp. Fortsättning
i debatten lär följa.
LARS MÖLLER
[email protected]
KLIPPAN
Klippan saknar
cykelstatistik
4 Tre av fyra granskade
kommuner uppger att de
inte har någon statistik
över hur många som cyklar vintertid, och Klippans
kommun är en av dessa.
Trots bred politisk samsyn kring att cyklingens andel av våra transporter ska
öka saknar många kommuner statistik som ofta är
nödvändig för att få fler att
cykla. Utan rätt information om nuläget är det svårt
att vidta åtgärder som behövs för att få fler att cykla
menar Cykelfrämjandet.
– Om kommuner ska
kunna utveckla trafikmiljön på ett sätt som får fler
att välja cykeln också på
vintern måste arbetet starta i en god bild av nuläget.
Varje insats som får fler
att välja cykeln är bra för
miljö, folkhälsa och kommunernas ekonomi, säger Lars Strömgren, Cykelfrämjandet.
29
För 29 gången ska Årets
företagare utses i Åstorp.
Nomineringen pågår fram
till och med den 3 mars,
blankett kan hämtas på
kommunens hemsida.
Dieseltjuvar
försökte
tömma lastbilar
4 Sent
på söndagskvällen
ska två personer ha klippt
upp staketet till ett åkeri på
Skruvgatan i Billesholm.
De upptäcktes när de försökte tömma två av lastbilarna på diesel och flydde
från platsen. Det är i nuläget oklart hur mycket de
fått med sig.
SPF Färingtofta
inbjuder till motionsdans torsd den
26 febr kl 14-17.30 i Tornsborgs Tivoli Färingtofta.BENGT HEDIN
spelar. Vi bjuder på kaffe. Alla
föreningsanslutna medlemmar
hälsas välkomna. Medlemskontroll
Studieförbundet
Vuxenskolan i Klippan
Surfcafé för seniorer
Ta chansen att prova använda en
dator till att surfa, maila eller söka
viss information på Internet.
Du får stöd och hjälp av oss på
plats.Träffarna blir onsdagarna
25 feb och 25 mars mellan
kl 13.00-15.00. Gratis för dig och
ingen föranmälan behövs.
Kaffe och kaka serveras.
Välkommen!
Pastoratskväll
torsdag 26/2 18.30
i Åsljunga småkyrka
Lennart Arvidsson, EFS:
”Psaltarpsalmer”
Samkväm, andakt.
Varmt välkomna!
Lekmannakåren/SENSUS
Vi köper
GULD, SILVER
& MYNT!
Terrassen 1A, Örkelljunga
www.annasguld.se
0435-544 44
KÖKSKAMPANJ
Denna vecka gör vi kostnadsfria
hembesök i Åstorp med omnejd
Behåll skåpen – byt endast luckor och lådor
Kampanj! Just nu dämpade lådor till samma pris som vanliga lådor
Passar alla kök oavsett ålder!
Köksbutiken i Laholm
Industrig. 18, öppet lördagar 10-13, 0430-137 60, 042-14 19 00
A-DELEN · TISDAG 24 FEBRUARI 2015
ALLMÄNT
VACCINERING
SKOG
Aska mot
försurning
i skogen
Mässlingsutbrott
ett potentiellt hot
HÄLSA
4 Ett mässlingsutbrott
i Tyskland har krävt
sitt första dödsoffer. Utbrottet i Tyskland, med
hundratals drabbade,
skulle kunna bli verklighet även här. Fortfarande finns en oro hos vissa föräldragrupper som
inte vill låta sina barn få
sprutan. I vissa stadsdelar saknar nästan var
tredje 2-åring skydd.
I Berlin dog nyligen en 18
månader gammal pojke av
mässling. Sverige har inte
haft någon inhemsk spridning av mässling sedan slutet av 1980-talet. Lokala
utbrott där personer smittats i landet har förekommit, men smittan har inte
fortsatt att cirkulera i samhället. Att antalet smittade
de senaste åren legat på en
högre nivå än tidigare går
inte att dra några slutsatser
av, enligt Folkhälsomyndigheten.
– Det är så pass få fall att
variationen mellan åren
mer beror på slumpen än
någon egentlig trend, säger
Hélène Englund, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
I Europa har antalet mässlingsfall ökat dramatiskt
under senare år. Sedan en
bottennotering år 2007, då
omkring 7 000 fall rapporterades, insjuknade omkring 30 000 personer varje
år 2010–2013. Just nu härjar smittan i Berlin i Tyskland och Bosnien-Hercegovina – samt i USA.
I Sverige skedde det senaste större utbrottet för
två år sedan, då totalt 17
personer i Uppsala och
4 På en pizzeria i Klip-
Malmöfilmarna började
följa tävlingen i augusti förra året och var med varje
lördagkväll när det var dags
för en ny deltävling.
Nils Toftenow berättar
om en kärleksfull och tilllåtande miljö.
– På pizzerian får folk uttrycka sig utan att bli dömda.
Det är en av få platser där jag
har känt att jag kan vara mig
själv helt och hållet.
4 I ungefär 20 procent av alla
mässlingsfall leder infektionen
till en eller flera komplikationer.
4 Dessa är vanligast hos barn
yngre än 5 år samt vuxna över
20 år.
4 Mässlingsviruset kan bland
annat orsaka infektioner som
öron-, bihåle- eller lunginflammation.
4 Sjukdomen kan i ungefär 1
per 1 000 fall kompliceras av
en akut hjärninflammation och
denna kan vara dödlig.
4 Enligt WHO:s beräkningar
dog nästan 140 000 personer
av mässling 2010. De flesta var
barn under fem år.
4 I Sverige är dödsfall på grund
av mässling idag mycket ovanligt.
Källa: Folkhälsomyndigheten
– Potentiellt skulle det kunna inträffa även här. Just eftersom viruset är så smittsamt och kan hitta även det
fåtal individer som skulle
vara ovaccinerade, säger
hon.
En låg andel vaccinerade finns framför allt inom
två identifierade riskgrupper: personer med antroposofisk livssyn i Järna samt
personer med somalisk
bakgrund i Tensta och Rinkeby. TT
Att läsa
är att resa.
BOKREAN STARTAR
IMORGON 25/2 KL 07:00
ANJA HAGLUND
VETENSKAP
Karaokecup i Klippan
blir realityserie
Det var produktionsbolaget Tally-hos vaktmästare
som tipsade filmarna Nils
Toftenow, Mathias Rosberg
och Olle Toftenow om karaokecupen i Klippan.
– Han skulle själv dit
och tävla. Eftersom vi gillar honom väldigt mycket
åkte vi med för att stötta
honom. Väl där öppnade
vi dörrarna till något som
var mycket större än vår
vaktmästare, säger Nils
Toftenow.
Mässling
Stockholm insjuknade under två månader. Smittan
började med en person som
varit utomlands. Och även
om risken för ett mer omfattande utbrott i Sverige
är liten skulle det kunna inträffa lokalt i områden där
andelen vaccinerade är låg,
säger Hélène Englund.
från trä som bränts
i bland annat värmeverk
ska tillbaka till skogen,
tycker Skogsstyrelsen. Det
minskar den försurning
som uppstår när biobränslen tas ut från skogen.
Metoden används redan
men Skogsstyrelsen ska
2015 och 2016 försöka få
användandet att öka ytterligare.
ENDAST 25/2*
TV
pan samlas varje år
skånska talanger för att
tävla i karaoke. Tre
Malmöfilmare bestämde sig för att skildra
människorna bakom
mikrofonen. Resultatet
är en realityserie som
har premiär på tisdag.
FAKTA
4 Aska
Framför allt rekommenderar man återföring av ren
träbränsleaska.
Askan innehåller det
mesta av näringen som
fanns i avverkningsresterna från början och har
dessutom kalkliknande
egenskaper som motverkar försurningen.
Skogsstyrelsens aktion
riktas i första hand mot
Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Skåne, Stockholms,
Östergötlands samt Örebro län. TT
Nils Toftenow är en av tre filmare från Malmö som följt
en karaokecup i Klippan.
Tally-ho har tidigare
mest jobbat med reklam
och musikvideor.
– Serien kan säkert innebära att fler får upp ögonen
för oss. Men framför allt vill
vi att folk blir mer medvetna om Klippan. Vårt mål
har varit att det ska kännas som att de på pizzerian är avsändare till serien,
inte vi.
”Klippans karaokecup”
har premiär på tisdag den
3 mars på SVT Flow. Nils
Toftenow säger att produktionsbolaget tagit tävlingen
på stort allvar, men framför
allt velat fokusera på människorna som deltar.
– Vi har följt några karaktärer lite mer djupgående men alla vi träffat har
berört oss. När man kommer till pizzerian får man
en ”karaokekram”, det är en
sådan gemenskap.
REBECKA SJÖBERG
[email protected]
Myrorna
tog båten
4 En
ny genetisk studie
i tidskriften Molecular Ecology visar att vissa arter av
myror tidigt koloniserade
olika delar av världen genom att lifta med segelfartygen.
Den tropiska eldmyran
(Solenopsis geminata) färdades redan på 1500-talet
med spanska skepp från
Acapulco i Mexiko över
Stilla havet till Filippinerna, och därifrån till andra
delar av jordklotet. I dag
lever arten i alla tropiska
regioner, i Afrika, Syd- och
Mellanamerika, Australien,
Indien, och Sydostasien. På
skeppen användes ofta jord
som barlast, varpå jorden
sedan dumpades vid framkomsten till hamnen där
barlasten skulle ersättas
med varor. På så vis skeppade spanjorerna, ovetandes,
väldiga mängder av myror
och andra jordlevande organismer runt jorden. TT
59:–
Max 2 st/kund
VETENSKAP
Lägre metanutsläpp
4 Utsläppen
av metan från
gasutvinningen i östra och
centrala USA är förvånansvärt små, enligt en ny studie i Journal of Geophysical
Research.
Metan, som är en av de
mest aggressiva växthusgaserna, läcker ut från gasfälten och tidigare beräkningar har antytt att utsläppen
är betydande och bidrar påtagligt till klimatuppvärmningen. Men de nya rönen
visar motsatsen; endast
runt en procent av gasen
som produceras i gasfälten
läcker ut till atmosfären. TT
ENDAST
25/2–1/3**
79:–
/st
*Pris mellan 26/2Œ–Œ1/3: 79:-. Pris fr.o.m. 2/3: 99:**Pris fr.o.m. 2/3: 99:-/st. Med reservation för slutförsäljning.
Den billigaste utan extra kostnad.
LÄS BOKREAKATALOGEN I DIN MOBIL:
akademibokhandeln.se/bokrea
Helsingborg Stortorget 4 Landskrona Rådhustorget 6
Ängelholm Storgatan 56A Ödåkra Väla Centrum
B-DELEN · TISDAG 24 FEBRUARI 2015
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
Fotboll. Mårtensson tar en allt större roll
Ishockey. Kaptenen bakom talangens lyft
B2
B2
”
Det handlade om helt privata
saker och ting som hänt
de senaste åren som kommit ifatt
mig.”
FCH:s tränare MAGNUS ANDERBERG förklarar varför han
varit borta från laget i fyra veckor. Nu är han tillbaka till slutspurten. B2
De tre hetaste
medaljkandidaterna
Damer 10 km
1
Längd: 5 311 m
Höjdskillnad: 69 m
Charlotte Kalla, Sverige.
Knapp favorit med tanke
på vad hon visade i Östersund
i VM-genrepet. 10 kilometer
fristil är Kallas absoluta favoritdistans och hon trivs med individuell start. Tappade tekniken
på slutet av skiathlonen, men
det var med 7,5 kilometer klassiskt i benen. OS-guld 2010 på
just den här distansen.
240 m ö h
220
200
180
160
Längd: 5 009 m
Höjdskillnad: 84 m
240
220
200
180
160
0
1
2
km
3
4
5
2
Therese Johaug, Norge.
Guld i skiathlon efter ett
ryck som Kalla inte kunde svara
på. Men nu är det individuell
start och Johaug har en tendens att bli stressad i åkningen
när hon inte har konkurrenter
omkring sig i spåret. Kommer
att ha Kallas tider att gå på, ett
klart plus om hon har vittring
på ett guld.
Källa: falun2015.com
GRAFIK: SYDSVENSKAN
3
Marit Bjørgen, Norge.
Sjätteplatsen senast var en
stor missräkning och det finns
frågetecken kring formen. ”Men
jag känner min kropp och hoppas att det vänder”, sa hon på
den norska presskonferensen
igår. Hoppade över sprintstafetten och det var nog ett klokt
beslut. Säger att hon känner
sig pigg.
I dag intar Charlotte Kalla VM-spåret i Falun på sin favoritdistans 10 kilometer fristil.
FOTO:BILDBYRÅN
TEXT: PETER NIELSEN
”Världens möjlighet” för Kalla
SKIDOR
4 Ett VM-brons har Charlotte Kalla redan
fixat.
På favoritdistansen 10 kilometer fristil
har svenskan guldvittring.
– Det känns som att jag har världens
möjlighet att göra ett bra lopp, säger Kallla.
Det finns ingen distans
som ligger Charlotte Kalla
lika varmt om hjärtat som
fristilsmilen med individuell start. Det är där hon slog
igenom som 19-åring, det
är där hon har nästan alla
världscupsegrar, det är där
hon tog sitt OS-guld i Vancouver.
Och inför VM-milen i Falun kunde läget knappast
vara bättre.
I genrepet i Östersund
på samma distans krossade Kalla allt motstånd.
VM-bronset i lördagens
skiathlon gav ett nytt formbesked och innebar att
en del tryck lättade från
svenskans axlar.
(Nilsson och Ingemarsdotter), för där såg man i går
hur det växte ut några centimeter horn från pannan,
säger Kalla.
Som om inte det var nog
visade sig samtidigt Marit
Bjørgen mänsklig och var
utan chans på medaljerna
då.
– Det är ju många fler
än jag och Marit som har
visat bra form den senaste tiden. Det kommer vara
otroligt tufft i morgon och
det är mycket pannben. Det
är där man kan försöka inspireras av Stina och Ida
På presskonferensen dagen inför loppet vill hon
inte lägga för stor press
på sig själv. Men Kalla ger
samma harmoniska intryck
som de senaste veckorna.
Självförtroendet är starkt,
formen är bra – och att det
nu är favoritdistansen som
står på VM-programmet
betyder någonting extra för
27-åringen.
– Det är ett lopp som jag
Det finns n gon
som behöver dig.
Bli fadder till ett barn och hjälp en by.
har sett fram emot en lång
tid, säger hon.
– Det känns som att jag
har världens möjlighet att
göra ett bra lopp i morgon.
Jag vill försöka kräma ur
det jag har i kroppen och
så får vi se hur långt det
räcker.
Det skulle vara en stor
överraskning om tisdagens segrare inte finns i trion Charlotte Kalla, Marit
Bjørgen och Therese Johaug. Av svenskans tio senaste internationella lopp
på distansen har Bjørgen
vunnit fem, Kalla tre och
Johaug två. För att hitta en
annan vinnare måste man
gå tillbaka ända till december 2009, när ryskan Irina
Chazova vann ett världscuplopp i Davos före Charlotte Kalla.
I VM-genrepet var det
just den nämnda favorittrion på pallen. Loppet – där
norskorna fick stryk med
36 respektive 53 sekunder
– blickar Kalla gärna tillbaka på.
– Det finns verkligen med
som en skön boost. Det kan
mycket väl bli så att jag kikar på delar av loppet, jag
tyckte att mycket av åkningen stämde bra. TT
Genom att bli fadder i Barnfonden kan du se till att ett barn får en bättre
start i livet. Det här är din möjlighet att förändra världen. Bli fadder idag.
Anmäl dig på barnfonden.se
eller ring 040 -12 18 85
hjälper barn att förändra världen
B2
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
SPORT
Sportchef: Daniel Rooth
E-post: [email protected]
Telefon: 042-489 90 30
BILSPORT
GOLF
4 Formel 1-förararen Fernando Alon-
4 Henrik
Fernando Alonso
på bättringsvägen
Ledig Stenson tappar
en placering
so, som i söndags kraschade svårt
under träning i Barcelona, är på bättringsvägen, meddelar McLaren-stallet. Den 33-årige spanjoren körde in
i muren i utgången av banans tredje kurva där bilarna når hastigheter
upp mot 240 kilometer i timmen och
fick vård på plats innan han fördes
till sjukhus i helikopter. Alonso fick
en hjärnskakning i samband med
olyckan och enligt McLaren är det
fortfarande osäkert när han får åka
hem igen. TT
Stenson nöjde sig med tre
tävlingar på raken i Förenade Arabemiraten och Qatar innan han tog ett
nytt uppehåll för att komma i bästa
form till årets första major, Masters
på Augusta i början av april.
Det fick konsekvenser på rankningen. Den svenske golfstjärnan ramlar
ned från andra till tredje plats. Ny
tvåa är i stället Bubba Watson. Rory
McIlroy är ohotad världsetta.
Stensons första tävling efter uppehållet är Cadillac Championship i Florida den 5 mars. TT
HOCKEYALLSVENSKAN
ISHOCKEY
Ni har sett sekvensen
många gånger den här säsongen. En passning till
Calle Rosén på blålinjen,
som höjer klubban och
dammar av ett av sina fruktade slagskott. 21-åringen har utvecklats till en
av Rögles absolut bästa
backar – men trots nio mål
och elva assist är det spelet i egen zon han är mest
nöjd med.
– Jag fick spela många
matcher med Andreas Lilja, vilket var väldigt värdefullt för mig. Han vet vad
som krävs för att spela bra
i försvarszon, samtidigt
gynnade det mitt offensiva spel eftersom jag visste
att han täckte upp för mig.
Han snackar hela tiden ute
på isen – då är det lätt att
spela hockey, säger Rosén
och fortsätter:
– Det har gjort att jag blivit lugnare och att jag inte
yrar runt så mycket längre.
Jag stirrar inte lika mycket
på pucken heller. Det är de
här bitarna i defensiven jag
förbättrat mest.
Rosén matchas oftast stenhårt i Rögle. Han har en
nyckelroll i powerplay och
efter sin tre matcher långa
comeback i SHL med Växjö
i höstas har han fått över 25
minuters istid vid sju tillfällen.
– Jag hoppades på mycket speltid och det har jag
verkligen fått. På så sätt
är jag jättenöjd, samtidigt
tycker jag fortfarande att
jag pendlar lite för mycket
upp och ner, säger Rosén.
Vad tycker Växjö, då?
– De verkar också vara
nöjda. De skickade mig till
miljoner är den
summa som kinesiska klubben
Tianjin är beredda
att betala för IFK
Göteborgs målkung
Lasse Vibe. Enligt
Göteborgs-Posten
ska Blåvitt vara villigt att sälja för den
summan.
ISHOCKEY
4 Italienska Serie A-klubben Parma
befinner sig på ruinens brant. Det
skramlar tomt i botten på klubbkassan och i söndags fick hemmamatchen mot Udinese ställas in eftersom
det inte fanns pengar till säkerhetsvakter. Nästa helg väntar bortamatch
mot Genoa.
I dagsläget är det tveksamt om
klubben har råd. Då planerar spelarna att själva stå för kostnaderna.
– Finns det ingen buss, fixar vi fem
sex bilar och åker i dem, säger lagkaptenen Alessandro Lucarelli. TT
4 I mitten av säsongen 2013-14 lämnade Victor Panelin-Borg Rögle för
danska Ålborg. Då kom ett gäng supportrar över Sundet för att stötta honom – och i helgen upprepades samma sak. Ett gäng Röglefans dök upp
under Sparta Sarpsborgs segermatch
hemma mot Frisk Asker. Det är 40 mil
från Ängelholm till Sarpsborg.
– Det var kul att höra lite skånsk
sång, verkligen jätteroligt att de dök
upp. Vi snackade lite efter och de
sjöng till och från under hela matchen. De verkade trivas, säger backen.
Parmas spelare
betalar resan själva
Röglefans besökte
Panelin-Borg – i Norge
SUPERLIGAN
”Det är bara
Rögle som gäller”
4 Han lånades in från
Växjö för sin offensiva
spets. I Rögle har Calle
Rosén hittat rätt på andra hållet – mycket tack
vare lagkaptenen Andreas Lilja.
25
FOTBOLL
INFÖR MATCHEN
OSKARSH. – RÖGLE
Arena Oskarshamn, kl 19
AKTUELLT
Samtliga spelare är hela och
friska i Rögle. Laget ligger på
fjärde plats i tabellen, med sju
poäng upp till Malmö och Västerås. Bakom Rögle jagar främst
Karlskoga, tre pinnar efter,
medan Oskarshamn slåss för att
undvika negativt kval.
TRÄNARSNACK
Mikael Gath, Rögle: ”Stundtals
var anfallsspelet riktigt bra mot
Södertälje, vi skapade många
chanser men gjorde inte tillräckligt många mål samtidigt
som de rätta intentionerna
fanns i powerplay.”
Calle Rosén.
Rögle för att jag skulle få
spela och känna mig viktig
i ett lag. Så har det blivit.
Kan Växjö kalla tillbaka
dig?
– Om de får massor av
skador kan de plocka tillbaka mig, men det har jag
inte hört något om ännu.
Just nu ligger allt fokus på
att ta upp Rögle i SHL, jag
har inga direkta tankar på
Växjö utan det kommer att
vara Rögle som gäller fram
till att de inte spelar mer
den här säsongen.
Efter segern mot Södertälje senast väntar Oskarshamn på bortais.
– De kommer att vara
desperata och behöver poäng för att säkra kontraktet. De känner säkert en
press att göra mål, om vi är
kyliga och spelar stabilt
bakåt kommer tror jag att
vi kommer att få lägen att
kontra på dem, säger Rosén.
LINUS AHLIN
FCH-coachen redo
för comeback
INNEBANDY
4 Sjukskrivningen är över – tränaren
Magnus Anderberg leder FCH under
slutspurten.
– Jag behövde hitta och bli mitt bästa
jag igen, säger han.
För fyra veckor blev FC Helsingborgs tränare Magnus
Anderberg sjukskriven på
obestämd tid. Managern
Kent Göransson har haft
ansvaret i båset på träningar och matcher sedan dess,
men under måndagen var
ett bekant ansikte tillbaka
på FCH:s pass i Helsingborg Arena.
Magnus Anderberg är
tillbaka – och redo att leda
FCH under den högintressanta slutspurten efter en
månads paus från innebandyn.
– Det handlade om helt
privata saker och ting som
hänt de senaste åren som
kommit ifatt mig. Jag var
i en negativ spiral i decem-
ber och i början av januari,
till slut kände jag att jag var
tvungen att bryta den. Efter
samtal med mina närmaste
i klubben kom vi fram till
att jag skulle ta tag i det på
egen hand, säger Anderberg och fortsätter:
– Det har jag gjort de senaste veckorna – stödet från
klubben, familjen och människor runtomkring har varit fantastiskt. Det har varit
många i innebandy-sfären
som visat ett stort stöd, det
är jag väldigt tacksam över.
Det känns skönt att vara
tillbaka och må bra igen.
Du behövde en paus som
människa?
– Lite så. Jag kände inte
igen mig själv och tyckte inte att jag kunde komma hit och göra ett trovärdigt jobb gentemot gruppen. Jag behövde hitta och
bli mitt bästa jag igen. Det
var jag inte, varken privat
eller när jag kom hit, vilket
inte var rättvist mot någon.
Min hälsa är viktigare än
alla innebandybollar i världen, dessutom är verksamheten här viktigare än att
jag är på plats till vilket pris
som helst.
Under tiden Anderberg varit borta från FCH-laget har
han följt matcherna från
datorn.
– Jag har haft en någorlunda kontakt med Kent
där vi pratat kring mig själv
och om laget. Jag har även
sett matcherna via nätet,
men inte lagt mig i arbetet
kring laget så mycket, säger
Anderberg.
Efter söndagens förlusti förlängning borta mot
Sirius ligger FCH femma
i den hyperjämna tabellen.
Med Storvreta borta och
Warberg hemma (spelas
i Helsingör) kvar på schemat har FCH tre poäng upp
till tredjeplatsen och fyra
ner till Siruis under slutspelsstrecket.
– Vi måste se till att säkra
en plats bland de åtta främsta. Vi är i en situation där
allt avgörs under två matcher, jag tror att vi är redo att
ta oss an ett intressant läge
på ett jättebra sätt. Någonstans är det de här lägena
man vill vara med om, nu
har vi ett positivt streck att
förhålla oss till. Vissa säsonger har vi kunnat åka ur
med fem matcher kvar. Det
är en helt annan grej – nu
måste vi njuta av det här.
TEXT: LINUS
AHLIN
linus.ahlin
@hd.se
HANDBOLL
Stridsberg förlänger med OV
HANDBOLL
4 OV
Helsingborg fortsätter att bygga för framtiden.
Näste spelare att förlänga
sitt kontrakt över nästa säsong blev högersexan Simon Stridsberg.
– OV är en bra klubb, jag
trivs i laget, jag får spela
mycket och vi har alla ambitioner att gå upp i elitserien. Så det kändes ganska
naturligt, säger han.
Förra säsongen blev det
två utlåningssvängar från
Lugi till OV. Den här säsongen är hans första hela
i Helsingborg och då har
lyftet kommit. Filip Karlsson, sportchef i OV, tycker
att Simon Stridsberg är seriens bästa högersexa.
– Simon är lojal och träningsflitig, det är precis
den typen av karaktärer
vi vill ha i vårt lagbygge, säger Karlsson.
Nu återstår att se vilken
division Simon Stridsberg
ska spela i nästa säsong. OV
Helsingborg ligger i toppen
av allsvenskan och siktar
uppåt.
Är det här ett lag som
har vad som krävs för att
gå upp?
– Ja, det tror jag säkert.
Men just nu är målet att ta
sig till kvalserien, sen får
vi ta det därifrån. Jag vill
gå upp med det här laget.
Vad har du lärt dig sedan
du kom till OV?
– Att ta ett större ansvar,
att vara etta på en position.
Dessutom tycker jag att jag
har förbättrat både min fysik och mitt avslutsregister.
Oxiebördige Simon
Stridsberg bor i Lund och
ströjobbar vid sidan om
handbollen.
– Det funkar bra att
pendla. Och det känns bra
att redan nu veta vad jag
ska göra nästa säsong.
Men du vet inte vilken division du förbundit dig till
att spela i.
– Nej, men jag vet att
OV åtminstone är en toppklubb i allsvenskan – och
att jag får speltid här. Det
är värt mycket.
DANIEL ROOTH
[email protected]
B3
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
SPORT
FOTBOLL
BOXNING
4 Den 19-årige försvararen Cimon Ly-
4 Helsingborgs
BoIS-talang går
till seriekonkurrent
dén gjorde sex seriematcher förra säsongen men i Landskronas storstädning erbjöds han inget nytt kontrakt.
Nu dyker Cimon istället upp i en av
BoIS seriekonkurrenter eftersom han
skrivit ett tvåårskontrakt med division 1-kollegan Lunds BK.
– Cimon är en fysiskt stark lagspelare som utöver sin snabbhet också
har en bra teknik och bra spelförståelse, säger Lunds sportchef Bosse Cronqvist till klubbens hemsida.
LENNART NORLÖV
Helsingborgsboxare
i final i Halmstad
boxningsklubb hade
flera boxare långt framme vid helgens stortävling Andersbergscupen i Halmstad. Mohammed EL Ahmed tog sig till final i klass A i 69 kg,
men föll på poäng. Samma sak gällde
Ajsha Högsten i 57 kg.
Nära final var även Dennis Krasniqi i C-klassens 69 kg samt Caroline
Nylen i 60 kg junior C. Båda åkte ut
på poäng i semifinal.
– Vi är mycket nöjda med insatserna. Mohammed var riktigt grym, säger ledaren Roger Persson.
”
”Jag är
hyfsat
nöjd för det
är fantastiskt bra att
ta poäng mot
ett lag som
Engelholm
när vår servemottagning
är så dålig””
TONY WESTMAN,
tränare i Hylte/
Halmstad, till
Radiosporten.
FRIIDROTT
BROTTNING
4 Malmö AI:s två NV-skånska talang-
er fortsätter att visa fin vinterform.
Vid inne-SM i Sätra noterade både
Thobias Nilsson Montler och Anton
Levin nya personliga rekord och det
innebar silver för bägge. Anton kapade en hundradel på 60 meter häck och
7,95 var bara fem hundradelar bakom
favoriten Philip Nossmy. I längdhopp
fick Thobias upp 7,73, slagen endast
av Michel Tornéus och bara sju centimeter från EM-kvalgränsen.
4 Helsingborgs Wrestling Team tog
två guld vid ungdoms-SM i Västerås. Alexandra Sandahl vann sin final
mot Linnea Svensson, Eslöv, i 60-kilosklassen på fall, efter en backhammer och Johanna Lindborg var lika
överlägsen i sin guldmatch.
Klubbkompisen Rut Genberg blev
tvåa, sedan hon tappat en ledning i finalen, medan Björnekullas silvermedaljör Andrija Maletin tog den enda
NV-skånska medaljen på pojksidan.
LENNART NORLÖV
LENNART NORLÖV
Nya personrekord gav Två säkra SM-guld
silver i inne-SM
till Helsingborg
HIF · STÖRRE ROLL FÖR MITTFÄLTAREN
FAKTA
4 HIF har spelat fyra träningsmatcher på försäsongen. Skador
och landslagsuppdrag har gjort
att Henrik Larsson snurrat på
en hel del spelare. Men Johan
Mårtensson har spelat mest
centralt av alla. Så här har det
centrala mittfältsspelet fördelat
på försäsongen.
4 Johan Mårtensson 245
minuter.
4 Darijan Bojanic 187.
4 Victor Palsson 138.
4 Elias Andersson 90.
4 Alexander Achinioti-Jönsson
25.
4 Anton Wede 24.
4 Niklas Jönsson 9.
Startspelare:
4 Öster: Bojanic/Andersson
4 Häcken Mårtensson/Palsson
4 Kalmar Mårtensson/Bojanic
4 Västsjälland: Mårtensson/
Palsson .
Med Henrik Larsson har också mer ansvar kommit. Johan Mårtensson trivs med kaptensbindeln på armen, även om den skaver ovant i en oprövad roll.
Mårtensson allt mer i centrum
4 Kapten Johan Mårtensson har växt
med ansvaret och är i centrum i Henrik
Larssons lagbygge.
På ett välbefolkat mittfält
är det Johan Mårtensson
som börjat sticka ut. Trots
att han stod över första
matchen med anledning av
landslagstjänst är det ändå
den nyblivne 26-åringen
som har flest antal försäsongsminuter av HIF:s centrala mittfältare.
En hel del talar för att de
kommer se ut så även under säsongen.
”Mycket bra Johan Mårtensson!”
Manager Henrik Larssons vrål på västgöten hörs
ofta när HIF tränar. Det
peppande vrålet som innehåller både för- och efternamn, vilket han av någon
anledning är ensam om
i truppen, är ingen slump.
Johan Mårtensson är ofta
där det händer.
– Det har känts fantastiskt bra ända sedan vi började träna i januari. Inte
bara för mig utan för hela
laget, säger Johan Mårtensson.
I Peter Larssons skadefrånvaro har också Mårtensson
varit den spelare som fått
ansvaret att bära kaptensbindeln (förutom andra
halvlek mot Öster då Pär
Hansson vikarierade).
– Att vara lagkapten är
en ny roll för mig. Jag har
aldrig varit det i någon av
mina tidigare klubbar, men
jag känner att jag växt med
det ansvaret. Det är nog något Henrik också sett, funderar Mårtensson mellan
lunchen och eftermiddagens gympass på Alfamar
Beach Resort i Portugal.
Parhästen Victor Palsson,
som Mårtensson spelade
tillsammans med under
de flesta av höstsäsongens
matcher, har testats som
mittback. Och den andra
islänningen, Arnor Smarason är numera vikarierande högerback. Henrik Larsson börjar hitta alternativ
bland spelarna.
– Jag och Victor spelade en hel del ihop och det
gick väl som hela prestationen i laget, upp och ner.
Vilka som ska spela på vilken position vet jag helt ärligt inte. Det är en fråga för
Henrik, säger Mårtensson.
pen i en ring och berättade
att mittfältaren Astrit Ajdarevic skulle ansluta till Portugal och HIF.
– Jag såg det som en spelare som tillför ytterligare
kraft till vårt lag och gör oss
alla starkare. Vi blir bättre
av att ha bra spelare som
slåss om platserna. Sen verkar det ju inte som att han
ska spela mittfältare, men
det påverkar inte mitt sätt
att se på det, säger Johan.
Under vistelsen på Algarvekusten har truppen också fått tillökning. Hur gick
då tankarna hos Mårtensson när Henrik Larsson inför torsdagsförmiddagens
träning samlade hela trup-
Träningslägret börjar lida
mot sitt slut. Strax innan
lunch svensk tid i morgon
lyfter laget från Faro. Fyra
dagar senare talar det mesta för att det är kapten Johan Mårtensson som leder
sitt HIF in på arenan i Västerås.
– Lägret har gått snabbt,
jag vet inte var dagarna har
tagit vägen. Det är en fantastisk grupp med mycket
vilja och jag kan lova att
vi är redo på söndag.
PORTUGAL
TEXT: TOMAS NILSSON
FOTO: BRITT-MARI OLSSON
B4
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
SPORT
CHAMPIONS LEAGUE · MANCHESTER CITY – BARCELONA
Redaktör: Jonas Bengtsson
TISDAG 24 FEBRUARI
Barcas Messi och Citys Kompany.
Supermöte i England
Det var på just dagens
sträcka, 10 km, som Kalla
krossade Björgen och Johaug
inför VM. Individuell start är
SVT1 13.00
det som gäller.
Manchester City blev i fjol
utslaget av Barcelona i åttondelen. Nu får engelsmännen
chans till revansch mot Messi
och gänget. VIASAT FOTBOLL 20.00
12.00 Idrottens himmel och helvete.
13.00 Längdskidor
DIREKT VM. Damer, 10 km.
Från Falun. Kommentatorer: Jacob Hård,
Anders Blomquist.
17.55 Sportnytt.
20.00 VM-magasin Falun.
22.00 Sportnytt.
2.30 Sportnytt.
8.55 Lilla Sportspegeln.
22.35 Sporten.
TV12
4.00 Alpint. (R) Världscupen.
Damer, slalom, 2:a åket.
4.30 Alpint. (R) Världscupen.
Herrar, störtlopp.
5.00 Snooker. (R) Welsh Open. Final.
16.00 Fotboll: Elche–Real Madrid. (R)
17.50 SHL-tv: Matchsammandrag. (R)
18.55 Ishockey: Färjestad–Frölunda
DIREKT SHL.
21.30 Ishockey: Brynäs–Örebro HK. (R)
23.45 Ishockey: Modo–HV71. (R) SHL.
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 Dubai
Duty Free Tennis Championships
Dubai 500 DIREKT ATP-turnering.
23.00, 3.00 Abierto Mexicano Telcel Acapulco DIREKT ATP-turnering.
21.30 Vinnare V64.
15.45 Friidrott. (R) XL-galan.
Från Globen i Stockholm. Även 26/2.
16.40 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
17.05 Fotboll: Guingamp–Montpellier.
(R) Ligue 1. Även 26/2.
18.55 Handboll: Önnered–Heid
DIREKT Elitserien. Damer. Från ÖHKhallen i Göteborg. Kommentator:
Richard Hermansson. Även 24/2.
20.30 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
21.00 Fotboll: Lazio–Palermo. (R)
Serie A. Även 26/2.
23.00 Life at the extreme: Volvo ocean
race. (R)
23.05 Fotboll: St Étienne–Marseille.
(R) Ligue 1. Även 26/2.
0.50 Fotboll: Cagliari–Inter. (R)
Serie A. Från Stadio Sant’Elia.
13.15 Längdåkning
DIREKT VM. Damer, 10 km fristil.
14.45 Nordisk Kombination. (R) VM.
16.00 Eurogoals. (R)
16.45 Fotboll: Manchester City–
Schalke 04 DIREKT Youth League.
19.00 Snooker. (R) Welsh Open. Final.
20.00 Boxning: J. Brahmer (GER)–
P. Glazewski (POL). WBA-titelmatch.
22.00 Falun Today.
23.00 Superbike. (R) VM. Lopp 1.
23.30 Motorcykel. (R) Supersport-VM.
0.00 Superbike. (R) VM. Lopp 2.
9.00 Bundesliga - höjdpunkter. (R)
10.00 Friidrott. (R) Inomhustävling.
11.30 Fotboll: Paris Saint-Germain–
Lyon. (R) D1 Feminine. Dag18.
13.00 Snooker. (R) Welsh Open. Final.
15.00 Friåkning. (R) World Tour.
16.00 Alpint. (R) Världscupen. Damer,
slalom, 2:a åket.
16.30 Alpint. (R) Världscupen. Herrar,
störtlopp.
17.00 Snooker. (R) Welsh Open. Final.
19.00 Skidskytte. (R) Junior-VM.
19.30 Achtung Fussball.
20.00 Längdåkning. VM. 10 km fristil.
21.00 Friåkning. (R) World Tour.
22.00 Alpint. (R) Världscupen. Herrar,
störtlopp.
22.45 Alpint. (R) Världscupen. Damer,
slalom, 2:a åket.
23.30 Snooker. (R) Welsh Open. Final.
1.00 Skridsko. (R) Junior-VM.
1.30 Fotboll: Manchester City (ENG)–
Schalke 04 (GER). (R) UEFA Youth League. Åttondelsfinal.
3.00 Friåkning. (R) World Tour.
18.00 Barcelona–Málaga. (R) La Liga.
20.00 Milan–Cesena. (R) Serie A.
22.00 Levante–Granada. (R) La Liga.
17.45 SHL-TV - Inför SHL Live. (R)
18.50 Brynäs–Örebro DIREKT SHL.
21.15 SHL-tv. (R)
22.00 SHL-tv: Matchsammandrag.
21.15 Kampsport: Silva–Diaz. (R) UFC.
0.20 Kampsport: Rockhold–Bisping.
(R) UFC.
18.50 Ishockey: Modo–HV71
DIREKT SHL.
20.30 Fotboll: Juventus–Dortmund DIREKT Champions League.
Åttondelsfinal 1:2.
22.45 Fotboll: Manchester City–Barcelona. (R) Champions League.
0.45 Trans World Sport.
2.05 Ishockey: St Louis Blues–
Montreal Canadiens DIREKT NHL.
19.00 Premier League Review.
20.00 Manchester City–Barcelona
DIREKT Champions League. Åttondelsfinal 1:2. Från Etihad Stadium.
22.40 Champions League-studion.
23.30 Juventus–Dortmund. (R)
18.45 Ishockey: Västerås–Malmö
DIREKT Hockeyallsvenskan.
1.05 Boston Bruins–Vancouver
Canucks DIREKT NHL.
4.35 Los Angeles Kings–Detroit
Red Wings DIREKT NHL.
14.00 MotoGP-klassiker: Donington -97.
15.00 Speedway GP - Riga. (R)
18.00 Nascar Sprint Cup Series. (R)
23.00 Formel 1: Japans GP. (R)
19.00 Golfing World – Daily news.
20.00 European Tour Highlights.
21.00 LPGA Tour. ISPS Handa Women’s
Australian Open.
22.20 Sporten.
9.00 Presskonferens inför herrarnas
15 km fri stil. SVT Play
20.00 VM: Prisceremoni. SVT Play
Här redovisas dagens direktsända sport och ett urval av repriser och magasinprogram.
FOTBOLL
FOTO: BILDBYRÅN
Björgen, Johaug och Kalla.
Kalla mot norskorna
Nasri: ”Vi känner
ingen fruktan i år”
4 Messi, Neymar, Suárez...
Barcelona är en lagmaskin toppad med
världsspelare.
Men Manchester Citys
Samir Nasri känner ingen fruktan när klubbarna möts igen.
– I år är det annorlunda, säger han.
Åttondelsfinalen i Champions League för ett år sedan: Barcelona gled vidare
till kvartsfinal efter totalt
4–1 och på Ethiad gick City
bort sig direkt i öppningsmatchen. 0–2 och Martin
Demichelis utvisad.
Tolv månader senare erkänner Nasri:
– Jag tror att det var
en för stor match för oss.
Vi var inte redo, hade inte
tillräcklig erfarenhet för att
möta en en sådan klubb.
Det var första gången vi tog
oss vidare från gruppspelet. Vi hade för stor respekt
för ”Barca” förra året. I år
är det annorlunda. Vi vet
vi vad vi är kapabla till. (Lionel) Messi och (Cristiano)
Manchester Citys fransman Samir Nasri ser fram emot dubbelmötena mot Barcelona.
Ronaldo spelar i en egen
galax, resten gör det inte.
– Vi kommer inte att
bli rädda, säger Nasri.
City kommer till matchen
med uppumpat självförtroende efter 5–0-manglingen av Newcastle i lördags.
Trenden är positiv och kanske är tiden mogen för en
rejäl framgång i Champi-
ons League, där City hittills
underpreseterat.
Managern Manuel Pellegrini:
– Förra året kom vi till
matchen efter att ha spelat 19 matcher på två månader. Det var inte vår bästa stund. Det viktigaste blir
att se till att vi har stort
bollinnehav och ett bra
passningsspel, se till att
TIPS&TRAV
TIPS&TRAV
hålla Barcelona så nära sitt
straffområde som möjligt.
– Men oavsett resultatet
så vara den här matchen
i 180 minuter.
Senaste nytt från spelartruppen är att James Milner är kvitt sin skada och
tillgänglig för spel. Yaya
Touré är dock avstängd. TT
Henrik Skiöld
leif Johansson och Roger nygren
ger dig Sveriges bästa dagliga speltips
Tisdag 24 februari
Topptrio på topptipset!
Lövgren leder hela vägen?
analys. Manchester C har Yaya Touré avstängd.
Barcelona med Messi, Suárez och Neymar (bilden) på
topp. Vi garderar! Topptipssystemet var rätt 17, 18, 20
och 22 februari. Spelveckan gav totalt 12 721 kr!
Oddsen: Manchester C–Barcelona: 3,35 – 3,65 – 2,03.
lÄGEsGynnaD. Grumetti (DD-2) har ett perfekt
utgångsläge den här gången. Vi blir inte det minsta
överraskade om Joakim Lövgren (bilden) tar hand om
ledningen direkt och sedan håller hela vägen hem.
Dagens DD-1: Läget kan vara avgörande.
TOPPTIPseT – På eurOPa
Matcher:
U-rad 1
2
3
Spelstopp 20:44
4
5
6
7
8
9
10
1 Manchester C–Barcelona
X2 X2 X2 1 X2 1X2 X2 X2 1 X2 1X2
2 Juventus–Dortmund
1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X
3 Blackburn–norwich
X2 1X2 X2 X2 1 X2 1X2 X2 X2 1 X2
4 Brentford–Blackpool
1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X 1X 1X 1X 1X
5 Brighton–leeds
1X 2 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X
6 Derby–Charlton
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7 Huddersfield–Reading
1X 1X 1X2 1X 1X 2 1X 1X2 1X 1X 2
8 Ipswich–Birmingham
1
1
1
1
1 X2 X2 X2 X2 X2
Välj mellan tre system. 240 rader: Delsystem 1 till 5. Match 4: 1X. 480 rader: Delsystem 1
till 10. Match 4: 1X. Match 8: 1X. 840 rader: Delsystem 1 till 10 med uppställning som ovan.
VInnare
Mixen 330:
Vem vinner
Längd 10km
F damer. Ett
urval.
Spelstopp:
13:29
TOPP 3
Charlotte Kalla 2,05
Therese Johaug 2,40
Marit Björgen
3,00
astrid Jacobsen 35,00
Heidi Weng
35,00
Julia Tchekaleva 50,00
nicole Fessel 75,00
Mixen 331:
Topp 3.
Längd 10km
F damer. Ett
urval.
Spelstopp:
13:29
Charlotte Kalla 1,08
Therese Johaug 1,10
Marit Björgen
1,18
astrid Jacobsen 4,00
Heidi Weng
4,00
Julia Tchekaleva 6,00
nicole Fessel
11,00
POwerPlay
Matcher:
Spelstopp 18:59
U-rad 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Brynäs–Örebro
12 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2
2 Färjestad–Frölunda
12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12
3 Modo–HV 71
12 12 X 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12
4 Björklöven–Timrå
1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 12 12 12 12 12
5 Karlskrona–asplöven
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6 Oskarshamn–Rögle
12 12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X
7 Vita Hästen–aIK
1
1
1
1
1 X2 X2 X2 X2 X2
8 Västerås–Malmö
12 1X2 12 12 X 12 1X2 12 12 X 12
Välj mellan tre system. 240 rader: Delsystem 1 till 5. Match 4: 12. 480 rader: Delsystem 1
till 10. Match 4: 12. Match 7: 12. 840 rader: Delsystem 1 till 10 med uppställning som ovan.
Oddsen kan ändras. Om inget annat anges gäller oddsen för Svenska Spel.
Dagens Dubbel
DD-1
lopp 7
2140m, auto
Jägersro tisdag ca 20:30
DD-2
lopp 8
2140m, auto
1 Eila laday Uhrberg T
05120
2 Killer Queen Melon Ingves P 53801
3 new star Power* Paal W
k2111
4 Panchiao Kolgjini L
36dd2
5 loppan Takter J
kk233
6 steady Brodda Untersteiner P 32203
7 Fideli star Persson F
25d37
8 Whitney love Sjunnesson J 61303
9 One Way Face Untersteiner J dd372
10 Fickle shine Heiskanen V
30013
11 Global Ride Eriksson C
06763
12 U.s.Dollars Lövgren J
k1111
1 Grumetti* Lövgren J
22522
2 santiago Wibb Günther P
dddkk
3 Palermo Tårs* Uhrberg T
11127
4 searchlauncherUntersteine.J 00430
5 Rolf lynghöj* Juul S
35336
6 alkalizer am Lindgren M
212d4
7 nabab di Poggio* Takter J
4343d
8 Here to Rock F. Untersteiner P55400
9 Pling Plong Nyman T
0360k
10 Broslätts Rapide Ingves P 03433
11 Pioneer F.H. Kjaersgaard P 20054
12 Go Green Pellini Eriksson C 05336
RANK: 3-12-1-10-5-2-9-4-6-8-11-7
RANK: 1-6-3-4-7-8-10-12-11-2-5-9
new star Power har övertygat vid
sina segrar och när hon nu lottats
till ett bra läge så ser det ut som en
toppchans. I och med att hon har
ett bättre utgångsläge än den värsta konkurrenten kan hon komma
att bli svårfångad. U s Dollars har
också varit övertygande och det
bör vara bra chans att hon kommer
att kliva runt de flesta.
Grumetti har inte vunnit på ett tag
men från ett helt perfekt läge känns
det som han kan vara hästen att
slå. Trots ett tufft motstånd så ser vi
honom som den givna förstahästen
i loppet. alkalizer am är en klasshäst som med ett lopp i kroppen
kan vara segermogen. Palermo
Tårs är också av så bra klass att
han absolut ska tas på allvar.
DD-system Jägersro
DD-1: 3, 12
DD-2: 1, 3, 6
lD-system Eskilstuna
lD-1: 3, 10
lD-2: 2, 3
system: 6 rader
system: 4 rader
Trio-system Eskilstuna
Etta: 8, 15
Tvåa: 8, 15
Trea: Alla utom 8 och 15
system: 26 rader
B5
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
SPORT
ETT ÅR EFTER FIASKOT
ÄFF tvingas till Olympia – igen
FOTBOLL
4 ÄFF kan inte spela sin
första hemmamatch
i Ängelholm.
Förra våren spelade Ängelholm sina sju första seriematcher på Olympia och
nu tvingas klubben återigen flytta till Helsingborg.
Men ni kan vara lugna,
alla oroliga ÄFF-supportrar. Den här gången handlar det bara om en enda
match, mot Norrby i svenska cupen.
– Valhall duger inte för
tävlingsmatcher, i första hand för att vi inte har
några omklädningsrum där
ute, och det här är enda alternativet, förklarar klubbchefen Paul Myllenberg.
ÄFF inledde sitt cupspel
mot Djurgården och på
söndag väntar Norrköping
borta. Enda hemmamatchen kommer att gå torsdagen den 5 mars och just den
veckan har HIF två matcher; mot Syrianska den 4
mars och mot Halmstad
den 8 mars.
– Alla tre kommer att gå
på Olympiafältets plan 10,
som rustats upp och som
är godkänd för svenska
cupen. Det är klart att det
inte är så roligt för oss, att
behöva flytta, men vi hade
inget val.
Från helgens cuppremiär
har vi visserligen konstaterat att både Kristianstad
(mot Hammarby) och Trollhättan (mot IFK Göteborg)
erbjudit spel på naturgräs.
Men den möjligheten har
inte ÄFF, trots den gynnsamma vintern.
– Vår A-plan ser i och för
sig riktigt grön och grann
ut, men det är för tidigt.
Skulle vi gå vidare i cupen
har vi däremot en handlingsplan klar, då kan det
bli aktuellt att spela på
idrottsplatsen.
Kvartsfinalerna ska gå 1415 mars och när superettan drar igång; för ÄFF:s
del hemma mot Syrianska
den 5 april, ska det definitivt bli spel i Ängelholm.
Fjolårets flytt till Helsingborg blev ett dundrande
fiasko och det finns ingen
risk att den ska upprepas.
ÄFF:s dispens gäller näm-
ligen även för 2015, under
förutsättning att de åtgärder som förbundet kräver fixas till och i ett första
skede står förbättringar av
högtalaranläggning, toalet-
FOTBOLL
4 Bara
två dagar efter den
mållösa kämpainsatsen
mot Djurgården är ÄFF
tillbaka i spel. Under tisdagen väntar en träningsmatch mot FC Helsingör,
men NV-skåningarna ställer upp med ett mer reservbetonat manskap.
– Det är ett utmärkt tillfälle att få speltid till dem
som inte var med mot Djurgården och till dem som är
VANN JAG?
NBA
LA Lakers–Boston ........................ 118–111
Portland–Memphis............................92–98
Dallas–Charlotte ...............................92–81
Oklahoma City–Denver .................. 119–84
Orlando–Philadelphia..................... 103–98
Indiana–Golden State..................... 104–98
Detroit–Washington ....................... 106–89
Milwaukee–Atlanta ...........................86–97
Basketligan herrar
Norrköping–LF Basket............75–69 TIPSUTDELNINGAR
EUROPATIPSET (söndag)
X, 2, 1, 1, 1, X, X, 2, 1, X, 1, X, X.
Utdelning, 13 rätt: (23) 92 757 kr.
12 rätt: (696) 1 762 kr.
11 rätt: (8 116) 78 kr.
10 rätt: (53 713) 24 kr.
TOPPTIPSET EUROPA
Utdelning, 8 rätt: (838) 2 123 kr.
DAGENS DUBBEL
BORDTENNIS
Spanska ligan
Levante–Granada......................2–1 (0–1)
0–1 Youssef el-Arabi (13 str), 1–1 Victor Camarasa (88), 2–1 David Barral (90).
Utv, Levante: Ivan Ramis (79). Granada:
Adrian Colunga (72), Youssef el-Arabi (79).
Serie A
Cagliari–Inter ............................1–2 (0–0)
0–1 Mateo Kovacic (47), 0–2 Mauro Icardi
(68), 1–2 självmål (74).
Publik: 9000.
Napoli–Sassuolo........................2–0 (0–0)
1–0 Duvan Zapata (61), 2–0 Marek Hamsik
(70).
Utv, Napoli: Dries Mertens (71).
Publik: 33 000.
Juventus
24 17 6 1 51– 13 57
Roma
24 13 9 2 37– 18 48
Napoli
24 13 6 5 44– 30 45
Lazio
24 12 4 8 40– 27 40
Fiorentina 24 10 9 5 36– 24 39
Inter
24 9 8 7 39– 31 35
Genoa
23 9 8 6 35– 28 35
Sampdoria 23 8 11 4 29– 26 35
Milan
24 8 9 7 35– 30 33
Torino
24 8 9 7 27– 25 33
Palermo
24 8 9 7 38– 39 33
Sassuolo
24 6 11 7 29– 35 29
Udinese
23 7 7 9 26– 31 28
Empoli
24 5 12 7 25– 27 27
Verona
24 6 7 11 27– 43 25
Chievo
24 6 6 12 18– 30 24
Atalanta
24 5 8 11 21– 35 23
Cagliari
24 4 8 12 31– 45 20
Cesena
24 3 7 14 23– 47 16
Parma
23 3 2 18 20– 47 10
TEXT: LENNART
NORLÖV
lennart.norlov
@hd.se
på väg tillbaka efter skador, säger tränaren Joakim
Persson.
Det innebär bland annat att ÄFF kommer att
matcha Sebastian Carlsen
och Christian Ljungberg,
som hoppade in i cupmatchen, samt eventuellt också
Eric Pothast, som haft problem med ljumskarna.
– Tyvärr är Robin Staaf
sjuk, men kanske kan även
Zeyn S-Latef vara med efter
sin hjärnskakning. Annars
blir det också en bra match
för alla våra yngre spelare.
Helsingör leder den danska
tredjeligan och har tidigare
i vinter spelat 1–1 mot både
Trelleborg och Landskrona.
I truppen ingår bland andra Perstorpsgrabben Bobby
Alm Nilsson, som tidigare
spelat i Ramlösa Södra.
LENNART NORLÖV
BORDTENNIS
BASKET
FOTBOLL
stormsteg, säger Paul Myllenberg.
Formtestar på danska sidan
RESULTAT
Pingisligan herrar
Rekord–Österlen.................................4–2
Simon Arvidsson–Viktor Görman 8–11,
11–9, 7–11, 8–11, Andreas Törnkvist–Wang
Dian Yang 11–4, 11–7, 11–6, Michal Obeslo–Admir Duranspahic 13–11, 11–8, 11–8,
Arvidsson–Wang 10–12, 6–11, 9–11, Törnkvist–Duranspahic 11–8, 11–4, 5–11, 11–3,
Obeslo–Görman 11–7, 11–8, 9–11, 11–3.
Kävlinge–Halmstad ............................1–4
Halmstad 14 13 1 0 55– 10 27
Eslöv
14 12 0 2 50– 17 24
Falkenberg 14 8 2 4 40– 33 18
Rekord
14 8 1 5 43– 33 17
Söderhamn 14 7 1 6 36– 34 15
Spårvägen 14 5 2 7 32– 41 12
Österlen
15 3 3 9 28– 49 9
Kävlinge
15 1 6 8 32– 51 8
Warta
14 2 3 9 23– 47 7
T-Kungsängen14 1 3 10 25– 49 5
ter och insläpp på agendan.
– Jag håller precis på att
diskutera med kommunen
och det ska inte vara några problem, även om premiären närmar sig med
Hoppfullt. Backhopparna tränade igår i den stora backen
i Falun. På bilden schweizaren Simon Amman. FOTO: BILDBYRÅN
GOLF
PACIFIC PALISADES, Kalifornien. USA–
touren herrar, slutställning (par 71): 1)
James Hahn, USA, 278 (66–74–69–69),
vinnare efter särspel, 2) Dustin Johnson, do,
(70–72–67–69) och Paul Casey, Storbritannien, (70–69–71–68), båda 278... 67) Carl
Pettersson, Sverige, 294 (71–72–75–76)
HANDBOLL
Elitserien herrar
Lugi–Hammarby .............. 24–23 (11–10)
Lugi: Jonatan Leijonberg 6, Hampus Jildenbäck 6, Zoran Roganovic 5, Gustav Sjölin 2,
Niklas Gudmundson 2, Felix Kasch, Niclas
Paradis, Albin Tingsvall. Hammarby: Nils
Pettersson 7 (3), Alexander Morsten 4, Rasmus Andén 3, Josef Pujol 3, Johan Nilsson 2,
Jonatan Wenell, Joakim Bååk, Gunnar Pettersson, Hannes Nyström.
ISHOCKEY
Play Off till kvalserien mot division 1
Jonstorp–Alvesta .......4–1 (1–0, 3–0, 0–1)
Jonstorp: Jesper Hallberg, Jacob Persson,
Adam Bengtsson, Anton Svensson
Skott: 34–31 Utvisningar, J: 1x10, 7x2 A:
2x4
Publik: 452
1–1 i matcher (bäst av tre)
NHL
Minnesota–Dallas ...............................6–2
(0–0, 0–1, 6–1)
Minnesota: Zach Parise 2 (Christian Folin
1), Mikko Koivu, Stephane Veilleux, Matt
Dumba (Jonas Brodin), Mikael Granlund
(Folin). Målvakt: Devan Dubnyk: Dallas: Jason Spezza 2 (John Klingberg 1), Målvakt:
Jhonas Enroth 82,9.
NY Rangers–Columbus ...............4–3 e str
(2–0, 1–2, 0–1, 0–0, 1–0)
NY Rangers: Martin St Louis 2, Kevin Hayes
(Carl Hagelin), Rick Nash (avgörande str).
Målvakt: Cam Talbot 90,0 procent. Columbus: Marko Dano, Artem Anisimov, David
Savard. Målvakt: Curtis McElhinney 91,9
procent.
Colorado–Tampa Bay ..........................5–4
(1–1, 3–1, 1–2)
Colorado: Nathan MacKinnon 3 (Gabriel
Landeskog), Matt Duchene, Alex Tanguay
(Dennis Everberg). Målvakt: Semjon Varlamov 87,5 procent. Tampa Bay: Ondrej
Palat, Tyler Johnson, Brett Connolly, Nikita
Kutjerov (Victor Hedman). Målvakt: Andrej
Vasilevskij 72,2 procent.
Pittsburgh–Florida..............................5–1
(1–0, 1–0, 3–1)
Pittsburgh: Patric Hörnqvist 2 (18), Jevgenij
Malkin 2, Paul Martin (Hörnqvist). Målvakt:
Marc-Andre Fleury 97,1 procent. Florida:
Scottie Upshall. Målvakt: Al Montoya 80,8
procent.
NY Islanders–Vancouver.....................0–4
(0–0, 0–3, 0–1)
NYIslanders: Målvakt: Jaroslav Halak 87,0
procent. Vancouver: Zack Kassian (Henrik
Sedin), Radim Vrbata (Daniel Sedin, Henrik
Sedin), Bo Horvat, Yannick Weber. Målvakter: Ryan Miller 100 procent, Eddie Läck
100 procent.
Buffalo–Nashville .......................1–2 e str
(0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)
Buffalo: Tyler Ennis. Målvakt: Michal Neuvirth 97,4 procent. Nashville: Mike Ribeiro,
Filip Forsberg (avgörande str). Målvakt: Carter Hutton 94,1 procent.
Chicago–Boston ..................................2–6
(1–2, 0–4, 1–0)
Chicago: Jonathan Toews, Bryan Bickell (David Rundblad). Målvakter: Antti Raanta 87,5
procent, Corey Crawford 71,4 procent. Boston: Patrice Bergeron, Loui Eriksson (14),
Milan Lucic, Gregory Campbell, Dougie Hamilton, Reillly Smith. Målvakt: Tuukka Rask
92,9 procent.
SPORT I DAG
HELSINGÖR
Helsingör idrottspark, kl. 17.30: Helsingör–
Ängelholm, träningsmatch, fotboll.
HÖGANÄS
Lerbergets IP, kl. 19: Höganäs–Hittarp, träningsmatch, fotboll.
MANTORP
Måndag 23 februari
DD–1: 7 Sparkled Face (14,72)
Struken nr 3
DD–2: 7 Tokio Hotel Hall (2,44)
Struken nr 12
Odds: 41,71
Oms: 2 913 903 kr.
V 64
MANTORP
V64–raden: 7–10–5–2–7–7 (lopp 3–8)
6 rätt: (27,51) 56 335 kr.
5 rätt: (1 485) 367 kr.
4 rätt: (36 357) 30 kr.
V4–raden: 5–2–7–7 (lopp 5–8)
4 rätt: (298,0) 1 310 kr.
KENO
2 3 10 17 18 19 21 31 34 35 36 37 40 41 50 53 54 55 60 64.
Kung Keno: 64
SPORTENS
DAGBOK
HÖGANÄS BOLLKLUBB
Träningsmatch
Höganäs BK A - Hittarps IK
Tisdagen 24/2 kl 19.00 på Höganäs
Sportcenter, Konstgräs
Glumslövs FF
kallar till årsmöte den 10/3
kl 18.30 i klubbstugan. Samtliga
medlemmar välkomna!
Råå IF
Gamla Råå IF:s årsmöte äger rum
torsdagen den 26 februari
kl. 19,00 i klubbstugan på Råå IP.
Välkomna!
Viktig seger
för Rekord
Pingisligan
Rekord
Österlen
4
2
4 Efter
två raka förluster
tog Rekord en viktig seger
när Österlens BTK besegrades med 4-2. Bakom segern
fanns lite dramatik.
– Den här segern behövde vi, säger Linus Mernsten, tränare i Rekord. Han
fortsätter
– För självförtroendet
var detta en ruskigt viktig
seger.
Mest imponerade Andreas Törnkvist, som visade på
bra form när han besegra-
de Dian Yang Wang i tre
raka set, 11-4, 11-7, 11-6. Den
matchen var avgörande för
att det blev seger i slutänden.
– Det var bland det bästa
Andreas presterat, säger Linus Mernsten
Även Michal Obeslo vann
båda sina matcher, men
det började inte så bra för
Rekord då
Simon Arvidsson förlorade inledningsmatchen mot
Viktor Görman med 8-11,
11-9, 7-11, 8-11.
PER JÖNSSON
Drömmen lever
för Jonstorp
Play Off, match 2 av 3
Jonstorp
Alvesta
4 Jonstorp
4
0
hade kniven på
strupen inför 452 åskådare
hemma i Tigerdome – vid
förlust hade säsongen varit
över. Så blev det inte. I stället tog Jonstorp en förhållandevis bekväm 4–0-seger.
Därmed tvingade man
fram en tredje och avgörande play off-match mot kvalserien till division 1 mot Alvesta, som spelas redan på
tisdagskvällen.
– Vi malde ner dem i 60
minuter, i första matchen
gjorde vi det bara i 20 eller 30 minuter. Det var den
stora skillnaden, vi krigade
och slet som ett lag medan
de vek ner sig när vi spelade hårt och aggressivt, säger Jonstorps lagkapten Sebastian Ström.
Hemmalaget gick ifrån till
4–0 innan Alvesta reducerade i den tredje perioden.
Ingen fara på taket således,
trots det utsatta läget.
– Det var ingen som visade tecken på nerver. Spelar vi på samma sätt talar
allt för oss i den avgörande matchen, men tummar
vi på det vi gjorde bra är
vi tillbaka på ruta ett, säger
Ström.
LINUS AHLIN
EKONOMI
B6
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
+0,9%
BÖRSEN
VINNARE
USD
EUR
+4 öre
Aktie
+/–
1 dag
GBP
+3 öre
8,42
+10 öre
9,54
Betalt
Köpkurs
Säljkurs
senast
485,8
180,6
16,49
163,8
495,8
582,5
274,5
253,2
128,4
954,5
478,8
337,9
145,9
307,9
133,7
162,2
142,7
68,2
277,4
273,3
87,5
5,45
102,7
108,4
128,4
217,2
363,4
303,2
906,5
282,2
288,2
121,1
191
65,9
66
297,4
166,8
158,9
361,4
236,4
319,5
325
298,6
285
284,5
244,1
144,5
271
399
35,35
122
131,9
499,9
581
226
261,9
291,9
292,7
204,4
78,9
111,9
121,6
69,25
72
57,75
223,7
94,95
198,9
199,8
102
100,9
118,9
408,1
409,7
208,3
209,8
209,9
49,94
44,42
82,45
82,05
95,45
213,2
258,7
102,6
97,65
51,95
224,7
168,5
149,6
100,2
99,85
486,4
180,7
16,5
164
495,9
583
274,6
253,8
129,3
955
480,4
338,3
146,1
308
133,8
162,3
142,9
68,45
280
273,4
87,55
5,46
102,9
108,6
128,5
217,3
363,5
303,3
907
286
288,9
121,2
65,95
66,05
297,8
167
159,2
361,5
236,5
319,7
325,4
298,7
286
284,6
244,8
144,9
271,4
399,3
35,36
122,1
132
500,5
582
287,5
262
293,4
292,9
204,6
79,35
112,2
122
69,35
73
57,85
224
95
200,3
199,9
102,1
101,1
119
408,2
411
208,4
210
210
49,98
44,49
83,55
82,25
95,7
213,3
258,8
102,7
97,7
52
226,1
168,6
149,8
100,3
99,9
486,4
180,6
16,5
164
495,9
582,5
274,6
253,8
128,4
954,5
480,4
338,3
146
308
133,7
162,3
142,8
68,2
280
273,4
87,5
5,46
102,7
108,5
128,5
217,3
363,5
303,3
907
282,2
288,9
121,2
65,9
66
297,8
167
158,9
361,5
236,5
319,5
325,4
298,7
286,4
284,6
244,1
144,9
271,4
399,3
35,36
122
132
500
581
273,1
261,9
293,4
292,9
204,5
78,9
112,1
121,9
69,25
73
57,85
224
95
198,9
199,8
102,1
100,9
119
408,2
409,8
208,4
209,7
210
49,96
44,42
82,45
82,05
95,7
213,2
258,8
102,7
97,65
52
225,9
168,5
149,8
100,2
99,9
13,02
2014
% i år p/e utd
OMX STORA
AAK
ABB
Africa Oil
Alfa Laval
Assa Abloy B
Astra Zeneca
Atlas Copco
Atlas Copco
Atrium Ljung
Autoliv SDB
Axfood
Axis
Balder B
Betsson B
BillerudKors
Boliden
Castellum
Com Hem
Electrolux A
Electrolux B
Elekta B
EnQuest
Ericsson A
Ericsson B
Fabege
Getinge B
H&M B
Hexagon B
Hexpol
Holmen A
Holmen B
Hufvudst. A
Hufvudst. C
Husqvarna A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Industriv. A
Industriv. C
Indutrade
Intrum Justi
Investor A
Investor B
JM
Kinnevik A
Kinnevik B
Latour B
Lifco
Loomis B
Lundbergs B
Lundin Minin
Lundin Petro
Meda A
Melker Schör
Millicom SDB
MTG A
MTG B
NCC A
NCC B
Nibe
Nobia
Nordea
Oriflame SDB
Peab B
Ratos A
Ratos B
Saab B
Sandvik
SCA A
SCA B
SEB A
SEB C
Securitas B
SHB A
SHB B
Skanska B
SKF A
SKF B
SSAB A
SSAB B
Stora Enso A
Stora Enso R
Swed Orphan
Swedbank A
Swedish Matc
Tele 2 A
Tele 2 B
Telia Sonera
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Volvo A
Volvo B
+1,1
+0,8
-0,76
+1,5
+6,2
+13
+3,1
+3,3
-2,1
+16
+2,9
+0,3
+5
+1,2
-2,7
+3,5
-0,05
-2,1
-1,2
+1,2
-0,26
+0,5
+0,2
+2
-0,5
+5,3
+1,4
+11
+0,8
+2,5
+1,4
-0,35
-0,4
+7,7
+1,8
+1,7
+2,5
+1
+4,9
+5,4
+4,8
+1,8
+1,9
+1,9
+6,4
-3,6
+6,8
-0,44
-1,7
+3,4
+3,3
+1,5
+9,1
-1,7
+2,4
+1,9
-0,6
+0,25
+1,2
+1,9
+0,35
+3
-0,15
+4,2
-0,35
+1,4
+0,9
-0,3
+0,2
+7,6
+5,2
+2,7
+1,9
+1
+0,06
+0,36
+0,75
+0,15
+1,7
+3,7
+5,3
+0,2
+0,9
-0,3
+4,6
+1,2
+2,2
+0,75
+0,9
491
180,8
23
163,2
493,6
597,5
273
251,5
136,9
965,5
507
341,4
141,5
315
134,5
165,4
140,5
72,4
290,4
282,8
91,2
5,9
104,5
109,9
128
223,9
358,6
305,9
901,5
305,9
307,8
121
190,1
68
68,3
324,9
165,2
157,2
359
240,5
314,6
320,3
302,6
292,6
290,1
245
147,5
288,5
393
39,1
126,4
133,6
514,5
591
277,1
272,3
293,4
293,7
213,3
80,8
110,9
128,1
69,8
76
58,5
223,9
95,7
209,4
209,7
103
105,5
121,3
401,4
414,6
208,9
208,1
209
50,9
44,5
82,8
82,4
95,8
211,7
275,8
104,1
100,8
54,1
227,5
170,9
149
100,4
100
397,8
155,6
15,1
134,7
406,5
538
210,7
192
112,9
809,5
454,8
188,1
110
274
108,5
112,1
121,5
61
215,7
210,3
78,5
2,7
88,8
92,9
100,2
163,5
318,3
231,3
723
262,4
266,3
100,4
180,5
53,8
53,5
288,6
137,3
130
310,5
218,1
264
266,6
244,1
236
232,1
203,6
127,4
221,6
326,2
26,7
100,1
110,5
374
511,5
225,3
217,7
238,8
238,4
192,9
67,5
86,3
103,3
55
52,8
44,4
186
71
161,3
161,1
92,2
93
90,1
351,2
344,9
164,2
160,7
160
38
34,3
68,3
68
76,3
180,9
241
90
92,3
49,1
198
127,5
127,5
85
84
+17
+9
-4
+11
+20
+6
+26
+26
+12
+14
+3
+69
+32
+12
+19
+29
+17
+8
+19
+19
+10
+24
+16
+15
+28
+22
+12
+25
+23
+7
+9
+19
+9
+14
+14
-3
+17
+17
+16
+2
+14
+14
+20
+11
+11
+20
+8
+20
+18
-6
+9
+17
+33
+10
+5
+20
+19
+2
+13
+23
+12
+26
+37
+23
+11
+24
+18
+18
+3
+3
+26
+11
+16
+24
+28
+27
+10
+10
+18
+17
+21
+9
+6
+9
+3
+3
+12
+28
+16
+17
+18
23 6,75
20 6,43
neg
0
23
4
29 6,5
77 17,36
27
9
25
9
15 3,3
24 18,02
23
17
44 5,5
15
0
18 11,94
22 3,15
23 2,25
19 4,6
neg
1
35 6,5
35 6,5
25
2
4
0
29 3,4
30 3,4
12 3,25
36 2,8
30 9,75
28 3,3
30
12
34 10
34 10
13 2,9
21 2,9
46
1,1
46
1,1
24 9,5
14 6,25
13 6,25
21 7,75
18
7
5
9
5
9
18
8
4 7,25
4 7,25
21
6
0 2,6
22
6
16
5
23
0
neg
0
99 2,5
6 2,65
3 21,89
13
11
15
11
17
12
17
12
23 2,7
neg 1,75
14 5,78
19
0
19 2,25
34 3,25
27 3,25
20 4,75
20 3,5
21 5,25
21 5,25
12 4,75
12 4,75
21
3
17 17,5
17 17,5
22 6,75
21 5,5
21 5,5
neg
0
neg
0
69 2,82
68 2,82
neg
0
14 11,35
20 7,5
21 4,85
20 4,85
16
3
50 12,2
21 3,75
20 2,25
97
3
97
3
24,7
24,5
28,1 16,6
120
119 123,5 103,5
192
192
194 143,5
300 299,5 296,5 248
137 136,75 154,5 130,8
16,2
15,8
19,3
16
209
208 218,5
177
139 138,25 142,8
120
271
270 278,5 224,5
220
220
224
175
6,2
6,1
7,8
5,7
48,2
48,2
65
52
47,9
47,6 49,9 36,3
58,25 58,25
59 48,6
115 113,75 115,5
103
28,6
27,6
31,5 24,5
133 132,75
136 122,3
24,5
24,4 26,6 22,4
114
114 113,8 88,5
31,9
31,9 35,5
27
197
197
197 169,5
70,5
70,5 70,3 57,3
118,75
118,5 142,8
109
64
64 65,8 58,3
50
50
51,3 41,5
80
79,5
82
69
4,09
4,09
7,9
3,7
136
136
152 128,5
139 138,5 136,5
106
406
405
475 346,5
39,6
39,6 39,3 28,2
72,5 72,25 72,8
50
42,9
42,9
44 37,5
127,75 127,75
130 100,3
98,5
98,5
99
87
218,5
218 215,5 157,5
44,6
44,5 46,6 41,2
200 196,5
206 141,3
278
278 271,5 230
268,5 268,5
272 236,5
90 89,75
92 66,3
156,5 155,5
162 122,5
40,2
40 44,5 37,9
10,15
10,15
10,8
7,5
9,85
9,8
10
7,2
68,25
68 69,3 55,8
158
157 162,5
135
73,4
73,4
74 64,7
13,9 13,85
14,8
11,3
26,5
26,4
28 25,4
89 88,25 101,8 79,9
220
219
223 190,5
89,75 89,75
100 84,5
48,8
48,7 50,3 24,8
205
205
205
152
256 255,5
282 245
42
42 45,3
37
7,2
7,2
7,8
6,3
210,5 209,5
211
178
32
32
32,1 25,2
43,9
43,9 46,9 33,8
20,7
20,7
22
19
113
111
120
103
7,2
7,2
9,2
6,8
134,5
133,5 149,3 127,8
41,8
41,8
41 32,4
22,9
22,9
23,7 18,2
16,3
16,2
18,2
15,7
168
167,5 174,5
128
31,8
31,8
33 26,8
65,5
66
73,5 43,5
62,5
61,5
68 43,5
38
38
38 35,5
98
97
100
95
18,2
18,1
19,3 15,2
52,75
52,5 54,3 44,5
+30
+12
+32
+16
-10
-8
+14
+8
+14
+23
-18
-18
+33
+10
+8
+6
-1
+8
+23
+11
+15
+22
+2
+18
-43
-1
+27
+13
+14
+42
+14
+26
+1
+32
+8
+32
+15
+12
+32
+19
-5
+24
+29
+20
+13
+12
+-4
-4
+7
+5
+96
+22
-3
+9
-4
+18
+13
+27
+4
+1
-21
-1
+25
+11
-7
+25
+13
+49
+40
+6
++19
+9
neg
22
59
35
18
0
22
25
23
61
47
14
20
16
21
21
21
27
20
8
7
16
21
0
7
0
3
28
31
0
neg
17
14
99
22
24
20
35
0
46
0
26
23
15
14
12
20
24
12
0
neg
26
68
18
34
62
15
neg
15
20
0
neg
23
30
neg
11
15
99
23
24
15
14
9
25
neg
0
OMX MEDELSTORA
Active Biote
-1,3
Addtech B
-0,5
Arcam
+9
Avanza
+6,5
B&B Tools B
-0,5
Bactiguard B
-1,2
Beijer Alma
-2
Beijer Ref.
+1,25
Bilia A
-3,5
Biogaia B
+5
Blackpearl
-0,1
Bufab
-3,8
Bure
-1,5
Byggmax
+0,25
Catena
+1
Cavotec
-0,5
Clas Ohlson
-0,75
Cloetta B
+0,1
Concentric
+1,5
Corem Proper
-0,6
Creades
+1
Diös
+1
Duni
-0,5
Dustin Group
-0,5
East Capital
+0,5
-0,5
Eltel
Eniro
+0,09
Fagerhult
+0,75
Fast Partner
+2,5
Fenix Outdoo
-5
Fingerprint
+1,2
Gränges
+0,25
Gunnebo
Haldex
+0,25
Heba B
+2,25
Hemfosa Fast +2,5
HiQ
+0,1
HMS Networks -3,5
IFS A
+10
IFS B
+0,5
Inwido
-0,25
ITAB Shop B
+1
KappAhl
-0,5
Klövern A
+0,35
Klövern B
+0,2
Kungsleden
Lagercrantz
-3
Lindab
+0,8
Lucara Diamo -0,15
Lundin Gold
-0,1
Medivir
-2
Mekonomen
-0,5
Munksjö
+0,75
Mycronic
-0,1
Nederman
+1,5
Net Entertai
-0,5
New Wave
+1,6
NGEx Resourc
-0,1
Nolato B
+3
Nordnet B
NP3 Fastighe
-0,9
Oasmia
+0,1
OEM B
+1
Opus group
-0,15
Orexo
-1,75
Platzer
+0,9
Proffice B
-0,2
Qliro Group
-0,1
Recipharm B
+10
Rezidor Hote
+1,3
Sagax
-1,75
Sagax B
-2,5
Sagax pref
Sanitec
-1
SAS
-0,3
Scandi Stand -0,75
24,5
119
191,5
299,5
136,75
15,8
208
138,25
270
219,5
6,1
48,1
47,6
58
114,5
27,6
132,75
24,4
113,5
31,2
195,5
70,25
118,5
63,5
49,3
79,5
4,06
135,25
138,5
405
39,5
72
42,8
127
97,5
218
44,5
196,5
267,5
89,75
155,5
40
10,1
9,8
68
156,5
73,15
13,85
26,4
88,25
219
89
48,7
202,5
255
41,8
7,05
209,5
31,9
43,6
20,6
111
7,15
133,25
41,7
22,6
16,2
167,5
31,7
65,25
61,5
37,9
97
18,1
52,5
–0,3%
OMX Stockholm
Sedan årsskiftet: +14,9%
0
3
0
7
3,5
0
8,5
5
12
5
0
1,5
0
2,6
2
0,38
4,75
0
3
0,8
0
2,85
4,5
0
0
0
0
3
3,1
0
0
1,5
1
3
1,2
6
2,6
2,5
4,5
4,5
2
2,5
0,75
0,3
0,3
1,5
4
1,1
0,6
0
0
7
2,4
4
4
3
1
0
8,5
1
0,5
0
4,25
0,09
0
0,75
0,9
0
1,25
0,28
0,8
0,8
2
1,98
0
0
Aktie
Lifco
Ratos A
Balder B
MTG A
ICA Gruppen
Sectra B
Semafo
Skistar B
Sweco A
Sweco B
Swedol
Systemair
Tethys Oil
Thule Group
Transcom WW
Transmode
Tribona
Unibet SDB
VBG B
Victoria Par
Victoria Par
Wihlborgs
Vitrolife
Vostok Nafta
ÅF B
Öresund
-0,75
-0,53
+1
-0,25
-1,25
-0,5
+0,5
-0,25
+1,5
+2,5
-0,5
+0,2
+2,5
-1,5
-0,05
-1
+0,5
+0,1
+0,5
-6,5
FÖRLORARE
+/4,62
4,29
3,55
3,45
2,65
Kurs
144,9
73
146
273,1
297,8
I år
8
37
32
10
-3
126,5
25,08
96,25
115,5
111,5
16,4
116,5
59,5
91,25
70,5
86
40
457,5
126,5
8,75
8,65
173,5
171
40
125,25
175,5
129
25,1
97
119
112
16,5
117,25
60
93
71
86,25
40,2
458
127
8,8
8,7
174
172
40,4
125,75
176,5
129
25,08
97
115,5
111,5
16,5
116,5
60
93
71
86,25
40,2
457,5
126,5
8,75
8,65
174
171
40,4
125,5
175,5
140
29,3
96
128
115
17,2
118,5
62,5
97,3
71,8
92
41
510
144
9,3
9
180
185
41,2
131
188
100
19,6
83
101
102,3
15
100
54,5
85
53,3
68,5
36,8
449,5
102,8
6,1
6,1
142,3
154
32,2
118
162
14,85
53
1,03
2,03
18,8
0,54
9,65
19,1
1,04
21,4
3,65
61
2,55
102,5
2,4
15
31,4
2,96
1,16
71
70,75
90,75
15,8
50,25
12,1
56
37,2
2,85
37,7
126
45,9
12,75
46,4
84
80,5
0,48
90,75
32,3
29,7
3,16
51,75
1,2
6,9
28,1
3,05
6,05
22,6
6,05
115
3,6
36
101,5
0,77
11,4
57,25
39,6
144,5
38,8
37
30
15
15
49,1
37
1,76
1,03
51,5
3,45
53,25
0,03
9,3
5,2
17,7
19,2
46,5
0,72
7
5,65
1,51
20,9
11,4
1,28
18,8
7,7
82,25
79
26
14,95
53,75
1,04
2,06
18,9
0,54
9,8
19,2
1,05
21,5
3,7
61,25
2,57
103,5
2,44
15,2
31,5
2,98
1,19
72
72
91
16
50,75
12,35
56,25
37,9
2,87
37,8
128
46,2
13
46,9
84,5
81,5
0,49
91
32,7
30
3,19
52
1,25
6,95
28,4
3,15
6,1
22,7
6,15
115,75
3,65
36,5
101,75
0,77
11,6
57,75
40
145
39
42
30,4
18,6
15,2
49,3
37,1
1,8
1,05
52
3,46
53,5
0,03
9,45
5,35
18
19,4
48,3
0,73
7,5
5,8
1,52
21,4
12,35
1,29
19,2
7,75
84,25
79,5
26,5
14,95
15,1
53,75 54,5
1,03
2,4
2,06
2,7
18,9
21,5
0,54
0,6
9,85
10,8
19,1
18,5
1,04
1,1
21,5
21
3,65
5,7
61
58
2,57
2,6
103,5
111
2,4
3
15,2
16
31,5 28,8
2,96
3,4
1,19
1,2
71
74
70,75 73,8
91 89,8
16
17,8
50,75 52,8
12,35
14,3
56 73,8
37,8 39,8
2,87
3
38 38,5
128
132
46 46,3
13
14,9
46,9
48
84,5 86,3
81,5
87
0,48
0,6
91
92
32,7 34,5
30
37,4
3,16
3,2
52
53
1,24
1,4
6,95
7,3
28,1 29,9
3,14
4
6,1
6,2
22,7 23,4
6,1
7
115,5 108,8
3,6
5
36,4
37
101,75 103,3
0,77
0,8
11,4
13,4
57,75
57,5
40
42
145 144,5
39
41
- 44,5
30,4
32,7
16,9
15
16,7
49,3
47,8
37
37,9
1,8
2
1,05
1,2
52
55
3,45
3,9
53,5
64
0,03
9,45
9,3
5,35
5,7
18
19,2
19,4 20,6
48,3 49,5
0,73
0,8
7
9,2
5,75
7,1
3,2
1,58
21,4 26,3
12,35
13
1,29
1,1
19,1 22,5
7,7
8,2
84,25
90
79,5 80,8
26,5
28
12,9
45,1
0,5
1,9
17,6
0,3
9,4
15,3
0,6
17,8
3,7
49
2,1
84
2
12,8
22,3
2,8
0,9
55
54,5
62
14,2
39
12,6
55,5
29,4
2,6
24,6
114
38,8
10,3
38,6
78,5
67
0,4
68,8
28,2
26,8
2,4
43,5
1
5,8
25,7
2,7
5
20,5
5,8
74
3,3
30,5
97,8
0,6
10,8
48
35,1
117,5
19,8
33,3
29,3
14
14,5
34,5
34,1
1,5
0,9
47
3
51
7
5
16,3
17,5
36
0,6
6,5
5
1
20
10
0,9
18,1
6,2
75,5
59,5
22,7
Aktie
EnQuest
Africa Oil
Boliden
Atrium Ljung
Lundin Petro
+29 47 4,5
+25 neg 0,26
+11 23 2,5
+1 28 3,5
+5 27 3,5
+1 55 0,35
+11
14
3
-2
9
0
+4
0
0
+15 28
0
+17 39 1,95
+4 neg 0,5
-7 30 20,9
+22
14
3
+41
3
0
+41
3
0
+22
13 4,75
+3 60 1,5
+6
1
0
- 19 3,5
+6
6 7,5
OMX MINDRE
Acando
+0,1
Addnode B
+1,25
Aerocrine
-0,03
Allenex
-0,14
Alltele
-0,1
Anoto Group -0,02
Arctic Paper
-0,1
Arise
+0,6
Aspiro
Avega
+0,7
BE Group
-0,12
Beijer Elect
+3
Bergs Timber +0,07
Besqab
-4
BioInvent
+0,01
Biotage
Björn Borg
+2,8
Black Earth
-0,04
Bong
-0,01
Boule Diagn.
-1,25
BTS Group B
-1,75
Bulten
+2,75
C-rad B
-0,1
Cellavision
-0,5
Concordia B
-0,6
Consilium B
-1,25
CTT Systems
-0,1
Cybercom
+0,02
Dedicare
-0,1
DGC One
+2
Doro
-0,1
Duroc
+0,3
Elanders B
+0,4
Electragrupp
+0,5
Elos
-1,75
Endomines
-0,01
Enea
+1,5
Eolus Vind B
-0,1
Episurf Med.
-1,5
Etrion
+0,01
eWork
Feelgood
+0,08
Formpipe
+0,1
G5 Entertain
-0,4
Geveko B
+0,15
Global Healt -0,05
Havsfrun B
+0,4
Hemtex
IAR Systems
+10
Image System +0,14
Intellecta
-0,1
Kabe B
+3,75
Karo Bio
+0,01
Karolinska D +0,05
Knowit
+1,5
Lammhults
+0,2
Malmbergs
+0,5
Micro Sys. B
-0,9
Midsona A
Midsona B
-0,6
Midway A
Midway B
-0,2
Moberg Pharm +1,8
MQ
+0,1
MSC
Multi-Q
-0,01
NAXS
+0,5
Net Insight
-0,03
NeuroVive
+1
Nordic Mines
Note
+0,4
Novestra
+0,05
Novotek
NSP B
+0,1
Odd Molly
+0,4
Opcon
-0,02
Ortivus A
-0,8
Ortivus B
PA Resources +0,02
Partnertech
+1,1
Poolia
+1
Precise Biom +0,24
Prevas B
+0,2
Pricer B
+0,05
Proact
+2,5
Probi
+0,5
Profilgruppe
-0,6
3 mån 2 år
Danske Bolån 2,08
Handelsbanken 2,10
ICA Bolån
1,99
Ikano Bank
1,99
Länsförsäkrin 2,10
Nordea Hypote 2,05
Plus Bolån
1,99
SBAB
1,99
SEB
2,15
Skandiabanken 2,17
Swedbank Bolå 2,14
Ålandsbanken 2,15
21
16
neg
99
10
neg
neg
13
neg
20
neg
19
neg
0
neg
25
39
neg
neg
neg
28
22
neg
64
neg
99
99
12
25
23
15
neg
13
14
15
neg
25
73
neg
neg
27
40
27
24
neg
neg
11
neg
48
neg
3
13
neg
3
20
31
22
67
17
13
neg
neg
neg
13
11
neg
6
neg
neg
neg
99
neg
19
30
neg
neg
neg
neg
neg
39
neg
neg
neg
99
35
33
25
1
2,25
0
0
1
0
0
0
0
1,1
0
1,25
0
2,25
0
0,75
1,5
0
0
0,6
1,75
3
0
1
0
1,25
0,4
0,05
2,4
5
1,5
0
0,77
5,25
3
0
3,6
1,5
0
0
4,5
0
0
0
0
0,13
1,5
0
5
0
0,75
3,5
0
0
3,25
1,5
10
1
1,1
1,1
0
0
0
1,36
0
0
2
0
0
0
0,5
0
1
0,25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,7
0,85
0
2,10
2,14
1,99
1,99
2,17
2,13
1,99
1,99
2,17
2,24
2,15
2,20
3 år
5 år
2,25
2,12
2,09
2,09
2,11
2,18
2,09
2,09
2,27
2,34
2,20
2,30
2,50
2,45
2,49
2,49
2,45
2,50
2,49
2,49
2,65
2,69
2,53
2,70
BÖRSER VÄRLDEN ÖVER
Lån
2009:2
2010:1
2011:1
2012:1
2013:1
2013:2
2014:1
2014:2
Drag.
13/04
23/02
09/03
24/08
16/03
10/08
02/03
03/08
I år
24
-4
29
12
9
Raysearch
-2,5
69,5 69,75
Rejlers B
-0,5 100,25 100,5
Retail & Bra
+0,4
15,5
15,6
Rottneros
+0,35
5,8
5,9
Seamless
-0,2
7,15
7,25
Semcon
+1,5
57,75
58
Sensys
+0,01
1,09
1,1
Shelton Petr
+0,3
11,55
11,75
Sintercast
+2 82,25
83,5
Softronic B
-0,05
6,65
6,7
Stockwik
0,04
0,05
Studsvik
+1,7
32,2
32,7
Svedbergs
+0,1
34,3
35
Svolder A
+1,5 108,25 112,75
Svolder B
+2,5 102,25 102,5
Traction
+0,5 102,75
105
Tradedoubler
-0,1
8,35
8,4
Transatl. B
+0,01
4,41
4,5
Trigon
0,69
0,7
Uniflex B
-0,6
20,2
20,9
Venue Retail
-0,5
15,5
15,8
Vitec Softwa
+10
173,5
174
Xano B
+0,25 105,5 106,25
MEST OMSATTA
Aktie
SIX Generalindex
OMX Stockholm
OMXS30
OMX Nordic 40
SIX Portf. Ret.
69,5
100,5
15,5
5,8
7,15
58
1,1
11,75
83,5
6,7
0,04
32,7
34,5
112,75
102,5
104
8,35
4,5
0,69
21
15,5
174
106
77
105,3
15,9
5,8
12
59,8
1,2
13,4
86
7
0,1
37,4
36
114
102
105
10,8
5
0,9
21,9
17,8
165
117,5
68,3 59,7
28,4
22
297 242,5
51,8
83
11,9
3,8
6,9
49,7
0,8
9,6
76
6,4
30,4
29,1
101
90,3
93
8
4,1
0,7
19,6
14,3
129
98,3
+31
+12
+24
+55
-38
+17
+36
-4
+10
+5
+137
+15
+7
+12
+5
-19
+2
-18
-3
+3
+32
+2
neg
36
neg
neg
neg
14
22
10
72
13
0
neg
41
5
4
7
31
neg
neg
28
neg
30
12
+/Kurs I år
0,88 523,65 14,88
0,87 544,71 14,94
0,91 1679,48 14,68
0,65 1574,61 13,78
0,88 1838,03 14,97
0
2
0
0,4
0
2,5
0
0
2,2
0,45
0
0
2
2,25
2,25
2
0,25
0
0
0,8
0
3,35
2,5
XTERNA LISTAN
Nokia
Old Mutual
Pfizer
-0,2
+0,3
+2,5
67,4
28,5
288,5
67,45
28,6
289
67,4
28,6
288,5
17,8
9,1
156
6
7,1
0,71
136,75
4,01
348
122,5
117,25
2,86
307
4
11,45
0,35
2,36
7,5
12,25
8
2,4
14,75
0,48
1,85
1,2
57,5
16
8,75
14,1
15,4
10,15
3,76
0,01
64,5
16
0,49
1,25
24,7
57,5
0,47
35,6
111,5
14,3
5,55
82,5
7,8
43,6
9,7
1,52
3,93
11,75
0,61
0,85
4,15
3,5
406
17
0,1
3,31
2,14
14
11,25
6,1
2,11
50
13,45
58
13
13,6
6,75
15,5
22
11,1
10,3
11,9
15,5
7,15
1,3
7
17,9
9,5
160
6,25
7,15
0,9
140
4,19
349
127
117,5
2,88
309,5
4,2
11,5
0,39
2,45
7,55
14,3
8,15
2,5
15
0,49
1,9
1,22
58,25
16,3
8,9
15,6
15,5
10,4
4,15
0,01
65
16,7
0,5
1,3
25
58
0,5
37
111,75
14,5
5,6
83
7,9
44,2
9,85
1,53
3,97
12,5
0,62
0,89
4,3
3,6
408
17,9
0,12
3,36
2,15
14,5
11,5
6,4
2,15
50,75
13,7
58,5
13,15
13,7
6,9
16,1
22,3
11,15
11,15
12
15,6
7,25
1,35
7,2
17,9
18,9
11,9
9,1
10
7
156 209,5
138
6,25
8
5,8
7,15
7,8
6,3
0,71
1
0,5
137
141 99,5
4,2
4,5
3,9
349
356
327
125 128,5 115,8
117,5
119 111,8
2,86
3
2,5
308
318 275,5
4,15
4
2,5
11,5
14,1
11
0,39
0,5
0,2
2,44
3,5
2,5
7,5
8,4
7,3
12,7
13,9
12
8,1
10
6,9
2,9
2,4
14,75
16,6 12,3
0,48
0,5
0,4
1,9
7,5
2,1
1,2
1,4
1,1
58,5
60
56
16,9
19,5 14,5
8,9
12,2
8
15,9
17,1 10,3
15,5
16,8 10,5
10,45
10,7
9,2
3,76
4,6
3,3
0,01
65 66,5 54,3
16
16
13,7
0,49
0,8
0,5
1,25
3,2
1,1
25
27,5 21,5
58
60
40
0,5
0,7
0,3
36,8 38,2 34,8
111,75 112,5 109,5
14,5
15,2 13,2
5,6
6,3
5,1
82,75 85,5 82,5
7,8
8,6
6,5
44,2
47,5 35,7
9,9
9,4
7,5
1,52
2,1
1,4
3,97
3,9
2,8
12,5
15,6
11,5
0,62
0,7
0,5
0,85
1,1
0,8
4,1
5,5
4,1
3,5
5
3
407,5
570
401
17,3
18 14,9
0,1
0,2
0,1
3,33
4,2
3,3
2,15
2,5
1,6
14,1
15 13,3
11,25
11,6 10,6
6,25
6
3,5
2,11
2,2
1,9
50 74,5 28,6
13,6
18 12,3
58,5
58 43,5
13,15
17,4 12,2
13,7 23,9
9,9
6,7
7
6,2
16,1
19,5 14,2
22,3
23
20
11,15
11,6
7,6
11,15
11,8
9,1
12
14,1
9,7
15,5
16,4 12,5
7,25
6,5
4,9
1,4
1,4
7
9,6
6,9
+9 neg 1,31
+25
0 1,32
+18
14 9,22
FIRST NORTH
2 E Group
+0,1
203 Web Grou -0,4
Absolent Gro
-3,5
Addvise
-0,15
Advenica
-0,05
Agellis
AGES Industr
-3
Agrokultura
AkeliusRes.P
-1,5
ALM Equity
ALM Equity,
-0,5
Amasten
-0,04
Amasten Hold
-3
Aqeri
+0,17
Arcoma
-0,05
Arctic Gold
Auriant Mini
-0,15
Avtech Swede -0,05
Axichem A
Bayn Europe
-0,35
Betting Prom
BIMobject
-0,1
Bredband 2
Brighter
-0,38
Bringwell
-0,07
Byggmästare
Caperio
+0,5
Cassandra Oi -0,05
Catella A
+0,8
Catella B
+0,2
CBTT B
-0,2
Cell Impact
+0,06
ChronTech
Cinnober
+0,5
Clavister Ho
+0,7
Confidence B -0,05
Cortus Energ -0,05
CybAero
-0,4
D. Carnegie
Dannemora Mi +0,04
DDM Holding
+1,3
Delarka
+0,75
Diadrom
+0,2
Diamyd Medic +0,2
DIBS
Dignitana
+0,1
DistIT
-0,6
Dome Energy +0,75
Doxa
-0,02
Drillcon
+0,07
Effnetplattf
+0,3
Ellen
-0,02
Empire B
-0,02
EOS Russia
-0,2
EXINI Diagno -0,22
Ferronordic
-12,5
Firefly
-0,2
Forestlight
Generic
-0,05
Genovis
-0,13
Ginger Oil
-0,25
Ginger Oil P
+0,15
GWS Producti +1,25
Götenehus
-0,05
Hansa Medica -10,25
Hanza Holdin
+0,1
Header Compr +0,5
Heliospectra
-1
Hexatronic
-0,75
Hifab
-0,05
Immune Pharm +0,3
Immunicum
Impact Coati +1,65
Insplanet
-0,1
Intuitive Ae
+0,35
Invisio
+0,1
InXL Innova. +0,75
Italeaf SDB
Jays
-0,35
+/- Köp Sälj Senast
-5 5020 5035 5030
-10 5025 5040 5025
-45 5005 5045 5015
45 5115 5135 5135
30 5100 5130 5125
5060 5300
-10 5055 5090 5085
RÄNTOR
Ränta
+/-
Stibor 3 mån
Statsväxel 5 år
±0
-0,05 -118,94
+0,03 0,11
-0,70
Kurs
% i år
Förändring sedan en dag.
+44
+3
+6
+4
+3
-16
+28
+1
+7
+8
+3
+14
+10
+16
-6
-3
-11
-3
+5
-23
-15
+5
+9
-62
-8
+1
-11
-26
+38
+46
+11
-7
-8
+13
+1
-16
-39
+28
+114
+6
+1
++4
-1
+16
+17
+10
-28
+28
-10
+13
-19
-13
+5
-10
+5
-36
-8
+12
++5
+20
+9
+75
-22
+34
-11
-33
+10
+8
+1
+46
+8
+21
+46
-6
-23
99 2,2
neg
0
0
0
neg
0
0
0
24
0
0
4
neg
0
0 20
40
0
38 8,4
neg
0
neg 20
0
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
neg
0
24 0,01
0
0
neg
0
0
0
neg
0
neg
0
neg 0,2
neg 0,2
0 0,25
neg
0
0
0
0
0
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
0
0
neg
0
0
0
22
8
14
1
neg
0
40
2
neg
0
42 1,5
neg
0
0
0
17 0,5
0
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg 100
23 0,6
neg
0
neg
0
neg
0
neg
0
neg 1,2
0
0
neg
0
neg
0
0
0
35
0
0
0
7
0
20 0,2
neg
0
neg
0
neg
0
34
1
0
0
neg
0
36
1,1
0
0
6
0
RESEVALUTOR
Land
Kod
Eurozonen
USA
Japan
Storbrit.
Schweiz
Danmark
Norge
Island
Australien
Bulgarien
Egypten
Gambia
Kroatien
Israel
Kina
Polen
Ryssland
Sydafrika
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Ungern
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
DKK
NOK
ISK
AUD
BGN
EGP
GMD
HRK
ILS
CNY
PLN
RUB
ZAR
THB
CZK
TRY
HUF
Köp
Sälj
100kr
9,23 10,05
9,9
8,14
8,9
11,2
6,8
7,43 1345,9
12,66 13,76
7,3
8,52 9,23
10,8
1,24
1,35
74,3
1,06
1,15
86,7
0,06 0,07 1477,1
6,37
7,01
14,3
4,68
5,2
19,2
1,01
1,29
77,2
0,18 0,23
441,1
1,18
1,32
75,5
2,05 2,38
42
1,29
1,45
68,9
2,18 2,45
40,8
0,12
0,15 680,3
0,69 0,78 128,9
0,25 0,29 348,1
0,34 0,37 267,7
3,33 3,79
26,4
0,03 0,03 2985,1
Sälj = det du betalar när du växlar hos Forex.
Köp = det Forex betalar dig när du växlar
tillbaka. Yen, köp/sälj visar pris för 100 Yen.
–0,26%
USA
–0,01%
Brasilien
–0,01%
Ryssland
–0,65%
Indien
+0,73%
Japan
Nasdaq kl 19
Sedan årsskiftet: +4,6%
INDEX
Kurs
5,46
16,5
162,3
128,4
122
PREMIELÅN
BOSTADSLÅN
Långivare
+12
+17
+117
+7
-6
+28
+6
+12
+63
+15
-34
+17
+14
+19
-10
+16
+34
+1
+34
+30
+19
+36
-3
+29
-4
-12
+32
+3
+53
+10
+19
+27
+22
+8
+20
-16
+28
+12
-16
+34
+16
+8
+14
+4
+18
+21
+9
+3
+55
-14
+20
++26
-14
+5
+8
+15
+94
-2
+6
-1
+30
+7
-5
+15
+4
+11
+5
+30
+3
+10
+5
+20
+20
+17
+5
+40
-15
+11
+33
-8
+22
+7
+29
+16
+/-4,55
-4,40
-1,64
-1,61
-1,37
–0,0%
Dow Jones kl 19
Sedan årsskiftet: +1,5%
Produktion: SIX Financial Information och TT
Nyhetsbyrån 08-586 16 410.
Prisbasbelopp: 44 500 kr.
Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00,
Fondbolagens förening: 08-506 98 800.
Börsdag: 23 Februari 2015
Aktie
omsatt i milj. ändring kurs
TeliaSonera
Sandvik
H&M B
Volvo B
Nordea Bank
JLT Mobile
2,13
Kallebäck PI +0,75 116,25
Kambi Group
-0,5 68,75
Kancera
7,2
Karessa Phar
-3,1
29
Kentima Hold
1,56
Kopparb. Min -0,02
0,19
Kopy Goldfie
-0,01
0,41
Lexington
-2,25
52
LIDDS
+0,05
8
Lightlab
-0,01
0,4
Luxonen SDB
-0,7
34,2
Mackmyra
-0,1
9,8
Mangold
182
Matse Holdin -0,05 14,55
Mavshack
-0,1
4,2
Medcap
-0,02
2,12
Mindmancer
-0,5
5,1
Misen Energy +0,2
4,91
Modern ekono +0,15
3,8
myFC Holding -0,3
9,4
NetJobs
+0,25
1,81
New Nordic
+1,2
30,4
Nexam Chemic -0,25
10
Nexstim
-0,9
47
Nicoccino
27
Nischer
+0,04
1,04
Nordic Leisu
-0,05
2,5
Nordkom
+0,1
8,5
North Chemic
5
Oniva Online
11
Online Brand -0,01
0,24
OrganoClick
-0,15
6,7
Oscar Prop.
+2
269
Oscar Proper
+0,5
35,1
Pallas
+0,14
0,63
Paradox Ente +0,01
0,3
Petrogrand
-0,5
4,4
Phone Family
1,2
Pilum
-0,5
6,5
Pledpharma
-0,1
24,6
Polyplank
-0,06
3,69
PowerCell Sw
+0,1
5,7
Precio Syst
-0,25
12,4
Precomp Solu
3,61
Prime Liv. P
- 98,25
Rehact B
-0,11
2,13
Rusforest
-0,04
1,57
Saltängen Pr
- 106,5
Scandbook
-0,8
12,5
Scandi. Envi
+0,3
6,6
Scandidos
+0,45
6,75
Shamaran
-0,02
0,71
SJR
+5 108,25
Skåne-Möllan
+15
350
Skånska Ener
51,5
Smarteq B
-0,03
0,16
Sportamore
+0,4
39,2
Sprint Biosc
+0,2
15
Starbreeze
-0,05
6,7
Stille
-0,35
12,4
Stresscompan -0,07
2,6
Tagmaster B -0,06
0,9
TBDY B
+0,01
0,96
Tobin Prop P
-0,5
113
TORSAB
-1
108
Unlimited Tr
+0,1
19,9
VA Automotiv -0,14
4,11
Verisec
+0,5
36,2
Wesc
-0,21
2,24
West Intern.
+0,1
3
Vigmed
+0,35
10,2
Vinovo
-0,27
1,6
Wise Group
-0,06
1,59
Xvivo
+0,3
39
Zeta Display
-0,2
3,42
Zinzino B
-0,5
21,9
2,15
116,5
71
7,25
29,6
1,6
0,2
0,45
52,75
8,3
0,42
36,5
9,9
188
14,65
4,28
2,18
5,45
5,7
3,9
9,5
1,94
30,9
10,15
48,9
27,5
1,08
2,65
8,6
5,1
11,2
0,28
6,8
270
35,7
0,7
0,33
4,5
1,25
6,7
24,7
3,8
5,75
12,55
3,8
99,5
2,17
1,63
107
13
7
7,1
0,71
108,5
360
52,5
0,17
40,2
15,7
6,85
12,75
2,65
0,91
1
113,5
109
20
4,37
37,2
2,34
3,1
10,25
1,77
1,61
39,4
3,99
22,5
1006,17
899,99
883,31
825,25
820,92
-0,57
-0,37
1,48
0,91
1,08
52,00
95,00
363,50
99,90
112,10
2,15
2,2
1,8 +19
71 0,07
116,5 118,5
115
0
0
71
82 64,3
-7
0
0
7,25
10
5,5 +28 neg
0
29,6
37,8 29,2
0
0
2,9
1,4 -23 neg
0
1,56
0,2
0,3
0,2 -34 neg
0
0,41
0,6
0,4
-5 neg
0
52
70 53,5
0
0
7,9
10,4
6,4 +25
0
0
0,4
0,8
0,4 -47 neg
0
36,5
41
35
-8
0
0
9,8
11
9,1
+7 neg
0
- 191,5
176
+3 26
0
14,65
14,9
9,6 +33
0
0
4,2
7,2
4
-2 neg
0
2,18
2,5
1,9
-7 10
0
5,1
7,5
5
-4 neg
0
5,65
7,9
4,5
-17
3
0
3,95
4,2
3,6
+4 99
0
9,4
11,9
5,3 +59
0
0
1,75
1,9
0,6 +132 neg 0,1
30,9 29,9 23,4 +32 33
0
10,15
12,2
9,1
-12 neg
0
49,1 59,3 49,6
-15
0
0
27
32 20,9
+2
0
0
1,08
1,1
0,8
-2
21
0
2,65
2,9
2,2 +20
2
0
8,6
9,1
8,2
+4
8 0,5
5,1
5,5
4,5 +13 26
0
11
12,9
9,5
-8
2
0
0,24
0,3
0,2
-19 neg
0
6,8
9,1
6,8
0
0
270
268 250
+8 70 24
35,7 35,8 26,4 +31
9
0
0,76
0,9
0,6
-16 neg
0
0,33
0,3
0,3
+6 neg
0
4,4
5,3
4
+6 neg
0
1,2
1,4
0,7 +41
0
0
6,5
11,8
6,3 -36 neg
0
24,7 28,2 24,2
-1 neg
0
3,84
6
3,9 -22 neg
0
5,75
7,4
5
-11
0
0
12,55
13,3
9,3 +39 34 0,75
4,5
3,6
-13 neg
0
- 100,8
94
+0 8,5
2,18
3
1,8
-16 neg
0
1,62
1,9
1,2 +16 neg
0
107
109
102
0
0
12,2
13 10,9
+7
15
0
6,7
8
5,3
-14
0
0
7,1
8
5,8
-5 neg
0
0,71
1
0,7
-6 neg
0
108,5
119 99,3
+8 23 6,2
350
364 276 +17 33 26
52
54 48,5
+- 20 2,3
0,16
0,3
0,1
+9
0
0
40,9 48,6 38,1
-15 neg
0
15,4
18
11 +15
0
0
6,85
8,2
6,7
-10
8
0
12,4
13,8
9,6 +31 18
1
2,6
4
2,1 -34
0
0
0,91
1
0,7 +44 90
0
0,96
1
0,8
0
0
113,25
116 109,3
-1
0 11,5
109 110,3
105
0
0
19,9 22,5 18,8
+4 42 1,7
4,31
5,6
3,8
-12
0
0
36,5
43,1 34,2
-15
0
0
2,34
2,6
2
-4 neg
0
3,1
3,4
2,1
+5 neg
0
10,25
12,6
9,1
+5 neg
0
1,58
2,3
1,4 -32
0
0
1,61
1,7
1,1 +52 32 0,1
39
41,8 33,5 +14 95
0
3,99
4,5
2,6 +36 neg
0
21,8
27
19
-5 66 0,1
NGM EQUITY
AIK Fotboll
Crown Energy
-0,1
Glycorex B
-0,02
Guideline Ge
+0,2
1,61
3,9
2,5
8,6
1,75
3,99
2,55
9,05
1,69
3,9
2,55
9,05
1,8
6,5
2,9
10,9
1,5
3,7
2,4
8
-5
-28
-5
+8
neg
neg
neg
neg
0
0
0
0,3
AKTIETORGET
Aktie
+/- köp sälj sen.
bet.
A1M Pharma -0,25 7,4
Abelco
+0,24 2,55
Accelerato
-0,1 0,9
AHA World +0,09 2,09
Alpha Heli -0,15 0,93
Alteco Med +0,19 4,17
Ambia Trad
12,6
Amhult 2 B -0,25 57,25
Amnode
-0,64 2,7
Angler Gam -0,1 1,3
AQ Group +1,75 106
Arc Arom P -0,4 36,1
Archelon B -0,01 0,08
Arocell
+0,1 5,1
Axonkids
+0,6 8,1
Bahnhof B
+4105,75
Beowulf SD +0,01 0,25
Biotech-lg -0,01 0,16
Botnia Exp -0,01 0,63
BrainCool
+0,1 4,95
Caucasus O
0,29
Chall. Mob
0,12
Cherry B
-0,5 36,6
Clinical L
8,7
Community
0,08
ConPharm A
1,17
ConPharm B
0,73
Consensus -0,02 0,1
C Security
1,01
CWS Comf.
0,3
Deflamo B +0,04 0,75
Delta Mine -0,02 0,2
Dentware +0,06 1,8
DexTech Me +0,9 47,8
EasyFill B +0,05 2,15
Ecoclime C +0,16 4,25
Ecomb
+0,23 2,39
EcoRub B -0,06 3,21
Elverket V
37,2
Emotra
+0,23
7
Envirologi
Enzymatica +0,4 10,2
EQL Pharma -0,2 2,85
Euris B
-0,04 0,36
Eurocine V -0,35 3,74
Eurocon
3,41
Follicum
-0,65 7,7
FX Interna +0,25
Gabather
-0,4 6,3
Genesis-IT -0,05 6,05
Greater Th -1,65 7,2
Gripen Oil -0,05 0,2
Gullberg&J
2,82
H1 Communi
1,92
HomeMaid B +0,2 8,3
HQ
0,79
IDL Biotec -0,36 2,12
Igrene
+0,05 11,5
Interfox R -0,03 0,91
Jojka Com. +0,15 2,61
Josab Int.
10,4
Klick Data
13,8
Latvian Fo +0,2 7,8
Lovisagruv +0,4 41,5
Lucent Oil +0,3 3,8
7,5 7,5
3,15 3,19
1,2 0,9
2,2 2,19
0,94 0,93
4,43 4,3
14,2 13,5
58 58
3,5 3,44
1,35 1,3
106,5106,75
37 37
0,08 0,08
5,4 5,4
8,4 8,4
106 106
0,27 0,25
0,17 0,16
0,65 0,63
5,15 5,15
0,38 0,38
0,14 0,13
36,9 36,9
9,1
9
0,09 0,08
1,5
0,77 0,75
0,12 0,12
1,28
1
0,9
0,78 0,78
0,22 0,19
2,04 2,06
48 47,8
2,33 2,15
4,46 4,31
2,6 2,59
3,35 3,34
38,9
7,65 7,7
10,5
2,95
0,44
3,75
3,58
8,05
2,1
6,4
6,5
8,05
0,22
3
2
8,7
0,8
2,5
12
0,95
2,8
10,55
15
8
41,7
4,59
10,5
2,9
0,36
3,75
3,4
7,7
2,05
6,4
6,45
7,2
0,21
8,7
0,8
2,09
11,55
0,94
2,8
10,5
7,9
41,6
4,6
Massolit B -0,02 1,33
Medfield
+0,2 13,6
MedicPen -0,04 0,7
Medirox A
+1,1
12
Medirox B -0,35 11,25
MediRätt B -0,05 1,6
Micropos M -0,1 2,6
Miris Hold
0,06
Mobile Loy +0,03 0,22
Moretime +0,07 1,35
Motion Dis
4,26
Mr Green & -0,5 36,1
Net Gaming -0,06 0,48
New Equity -1,1 8,75
NFO Drives +0,01 0,45
Nordic Cam +0,2 20,6
Novus Grou -0,1 2,7
Oboya B
11,2
Optifreeze -0,4 11,7
Orasolv
-0,02 0,31
Ortoma B
-0,2 8,3
Parans S L +0,17 2,53
Peptonic M
9,55
Ph.Lundens +0,25 6,95
Phase Holo -0,25 8,35
PromikBook+0,02 0,3
ProstaLund -1,6 15,2
QBNK Holdi -0,03 1,29
Railcare G
+1 116
Real Heart +2,35 13,3
Recyctec B +0,5 23,2
Respirator -0,01 0,44
RLS Global
2,2
Robert Fri
0,1
Rootfruit
13
Safe at Se +0,4
12
Saniona
-0,1 12,2
Sealwacs +0,15 3,71
SensoDetec +0,3 3,2
Senzime
5,4
Serstech
-0,38 3,81
Sivers IMA -0,2 7,4
Spago Nano +0,4 11,4
Star Vault +0,03 0,62
Stureguld -0,01 0,14
SwitchCore +0,08 2,48
SwitchCore
1,95
SyntheticM
-1 63,5
Taurus Ene -0,01 1,11
TiksPac
3,65
Tourn Inte +0,23 3,55
Transferat
0,7
Transferat
0,74
Traveas A -0,03 0,69
True Headi +0,11 1,06
United Med +0,02 0,3
US Energy -0,01 0,3
Vendator B -0,1 0,69
Vindico Se +0,03 0,92
Vivoline M +0,01 3,5
WntResearc -0,8 37,6
Wonderful +0,4
6
Xtranet Gr +0,03 0,67
Yield Life +0,04 3,65
Zenicor
-1 10,85
Cefour W &
0,15
Koggbron F +0,5 12,25
Oden Contr
0,68
1,4 1,43
14,15
14
0,75 0,7
12,6 12,6
11,65 11,65
1,8 1,84
2,69 2,6
0,06 0,06
0,25 0,25
1,38 1,38
4,5
36,5 36,5
0,5 0,49
8,9 8,9
0,47 0,49
21,2 20,6
2,79 2,75
14
11,85 11,85
0,33 0,31
8,7 8,7
2,62 2,59
10,45
7
7
8,45 8,45
0,34 0,34
15,5 15,2
1,33 1,32
117 117
13,55 13,35
23,4 23,3
0,45 0,45
2,3 2,3
0,1 0,1
13,2
13
12,5 12,4
12,5 12,2
4 4,15
3,4 3,4
5,65 5,8
3,82 3,82
7,65 7,65
11,9
12
0,67 0,62
0,17 0,17
2,9 2,48
2,02 2,02
67 67,25
1,13 1,13
3,85 3,65
4,24 4,24
0,88 0,7
1
0,71 0,69
1,16 1,16
0,33 0,3
0,33 0,32
0,7 0,7
0,98
1
3,7 3,6
38,3 38,2
11,4 11,4
0,73 0,67
3,99 3,99
11,35 10,9
0,19 0,15
13,75 13,5
0,7 0,68
EKONOMI
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
FONDER
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Aktie-Ansvar
•Avkastning
•Europa
FondSelect*
Graal*
Graal Aktie*
Graal Kvant*
Graal Off.*
Graal T. 2xL*
Graal Total*
Graal Trend*
Peritus*
Saxxum Aktiv*
•Sverige
-0,1
0,5
113,48
113,74 10
238,12 5
143,94 2
116,58 3
123,93 1
63,11 3
107,35 7
110,22 4
108,02 5
118,52 5
126,34 9
469,21 16
•Topp Sv.
0,8
15,36 15
0,9
-0,1
0,2
Aktiespararna
Alfred Berg
•Akt.Global Q* 0,2
•Akt.Norge*
0,4
•Aktiv*
0,5
•BestSelect* 0,3
•Fastighet No 0,5
•Obl Plus
-0,3
•Obligasjon* 0,4
•Obligationsf
Pengemarkd* 0,4
•Penningmarkn
•Ryssland*
1,4
•Sverige Plus 0,8
Allra
363,94
662,94
1012,19
373,54
241,22
974,2
121,7
996,31
103,13
1008,89
314,71
70,58
•Strat. Försi
0,2
•Strat. Lagom 0,5
•Strat. Modig 0,5
AMF
•Aktief. Mix
•Asien SH
•Balansfond
•Europa
•Global
•Nordamerika
•Rtf kort
•Rtf lång
•Räntef. Mix
•Småbolag
•Sverige
•Världen
10
12
11
14
22
2
3
4
27
16
121,76 4
151,53 11
159,42 11
0,8
175,2 9
-0,2 159,31 12
0,6 244,43 9
1,3 172,72 14
0,7 128,46 11
0,7 168,49 10
112,91
-0,1 140,17 1
-0,1 114,25 1
0,9 420,15 17
1,2 496,61 15
1 313,45 13
Amundi Funds
Asia ex Japa* -0,3
•Glb Gold Min* -0,5
125,36 10
32,73 12
Ancoria Insurance
Emerging Mar* -1
Fastighet*
0,1
Finans*
-0,2
*
Index Sve
0,5
Indien*
0,3
Kina*
-0,4
*
Ny Energi
0,5
Offensiv*
0,5
Ryssland*
-3,7
Råvarufond* -0,9
Småbolagfond* 0,1
Sparfonden* 0,5
Strategy*
0,3
Sverige*
0,4
Thailand*
0,8
USA*
0,1
Atlant Fonder
Atlant Stabi*
Edge*
Explora*
Sharp*
32,63
45,79
105,78
522,96
195,07
175,4
55,98
138,68
33,78
79,44
209,07
155,41
136,59
204,58
231,48
202,1
9
14
5
13
18
11
10
8
19
3
14
5
7
12
11
8
1317,95
0,4 5345,84
0,2 1640,69
0,1 1668,84
8
6
Avanza Fonder
FiF Avanza10* 0,1 165,44 11
FiF Avanza50* 0,1 131,32 6
FiF Avanza75* 0,1 147,56 9
FiF+BlackRoc* -0,2 113,72 2
FiF+East Cap* -0,7 114,46 12
FiF+SKAGEN* -0,1 128,99 7
•ZERO
0,9 201,19 15
BankInvest
NewEMEq*
Baring
0,5 5640,11
-0,2 6275,24
-0,3 1400,47
-0,2 1675,84
-0,1 2268,08
-0,1 940,96
0,5 572,01
0,6 534,09
•AsiaGrowth*
Australia*
•East Europea*
•Europa*
EuroSelect
•Global Em*
•HongK.Chin*
•Latin Americ
Pacific*
11
13
5
7
10
13
1
8
1,1
1,8
0,1
1,4
1,8
0,1
1
0,7
1,4
70,95
117,51
70,09
50,04
2513
31
941,3
34,59
191,14
11
12
14
11
13
8
9
5
10
2,2
0,4
-1,1
1,5
1,7
1
0,9
1,5
-0,3
1,4
1,6
1,6
0,2
1,4
1,5
-0,8
1,5
-0,8
2,6
-0,4
1,1
33,68
29,42
85,6
35,21
25,19
90,03
51,31
43,91
30,32
49,37
61,88
8,01
33,77
77,03
195,34
20,91
21,88
26,19
35,65
35,04
18,27
12
8
13
15
17
9
10
12
15
14
4
11
12
10
11
7
8
13
14
8
12
Biotechnolog* 0,3 35,27
•EastEurope* 0,3 237,12
0,1
213,5
•European*
Glob Healthc* -0,3 336,48
•Medical*
0,3 1015,97
•NordicMarket* 0,1 1155,23
•Sv K Ränta*
137,95
Swe Large Ca* -0,4
186,7
SwedishSmCap*-0,2 228,94
*
•Worldwide
898,8
•WorldWide As* 0,1 1119,22
156,17
•WWEthical*
15
16
14
18
14
15
BlackRock
AsiaDragon
•Emerg Mkts
•EmergEurop
Eur.Gro.Fd
•EuroMarket
•GlblSmCp
•Glob Alloc
Global Opp
•India
•Japan opps
•Latin Am
•New Energy
Pacifi Equ
•US Bas Val
•US Opp
•W. Energy
•W. Financl
•W.Gold
•W.Healthsc
•World Mining
•WorldTechA
Carnegie AM
Carnegie Fonder
•Afrika
•Asia
Sen. ändr. NAV % i år
Case AM
Case*
Fair Play*
Safe Play*
Catella
-0,2
-0,1
0,1
12
14
13
12
13
0,8
11,68 8
0,1 190,56 15
388,75
23,07
425,77
1211,21
1150,7
44,67
223,65
1078,81
4321,5
2191,53
22,56
132,52
125,92
122,16
1
10
20
1
22
13
8
8
14
10
6
6
2
•Avkast*
127,62
Balanserad* -0,1 151,37 7
*
121,8
CorporateBFR 0,1
0,6 1364,05 14
Fokus*
-0,1 166,32 2
Hedge*
NordicLS Eq* -0,2 122,01 6
•NordicTiger* 0,2 144,63 13
0,1
411,8 12
•Reavinst*
400,57 13
•Småbolagsfon*
342,16 14
•SveIndex A*
1637,34 14
SveIndex B*
CB Fonder
•EuQuaSicA
1
•SaveEarthR* -0,3
Cicero Fonder
98,52 14
14,03 8
•Avkastning A
115,33 1
Focus
1 163,34 12
-0,4
91,42 9
Global*
•SRI Sverige
1 184,53 19
*
120,3 3
•World 0-50 A -0,2
•World AssSel* -0,3 124,15 7
•World Wide A*-0,2 205,92 6
Coeli Fonder
Ekv. Absolut*
Ekv. GlbMegT* -0,1
-0,1
Ekv. Total*
Ekv. Trygghe*
Multihedg2xL* 0,1
Multihedge*
-0,4
Norrsken*
0,9
Power*
Sel Brasilie* -0,7
0,2
Sel Sverige*
0,1
Spektrum*
Danske Invest
•Aktiv Förm. 0,4
Danish Mortg -0,2
•East Eu Co -0,5
Eur Bond A -0,2
Eur Focus
0,6
Eur High D
0,4
Eur Sm Cap
0,2
Gl Cor Bond -0,2
•Gl Cor Bond
Gl Em Mar
-0,6
Gl Em Mar SC
-1
*
0,1
•Gl Index
•Gl StockP
0,2
Gr China
-0,3
•HorisontAkti 0,5
•HorisontBal 0,2
•HorisontFörs 0,1
•HorisontRänt -0,1
India
-0,1
Japan
0,2
Nordic
1,3
*
0,1
•SRI Global
•Sve Likv
•Sve Obl
-0,1
Sve Räntef -0,2
•Sve/Eur
0,8
•Sverige
0,7
•Sverige Fok 0,3
Trans-Balkan -0,5
•Utland
0,9
Didner & Gerge
Banque de Luxembourg
•America*
•Europe*
•Global30*
•Global50*
•Global75*
•Horizon*
ShortEUR
ShortUSD
Fond
•CorpBond*
•Emerg.Market-0,2
•Indien
-0,8
•Likviditet
•Obligation
-0,1
0,6
•Ryssland*
•Småbolag
-0,1
•Strategi A
0,7
-0,1
Strategy A*
•Sverige
1,1
0,6
SvSelect*
•Aktie Sv.
•Global
Small & Micr
•Småbolag
DNB
8
1
7
2
16
11
11
2
2
12
8
11
11
13
12
7
5
1
19
13
13
11
2
1
13
12
13
5
14
1 2339,77 16
0,6
193,7 11
0,9 122,35 15
0,6
495 11
•Asian SmCap*
•China Centur*
ECO AbsRetur* 1,4
0,3
•Far East*
0,1
Finans*
•FRN-fond
•Företagsobl.
•Glob Emerg S* 0,3
•Global SRI* 0,4
•HealthCare* 0,5
-0,2
•India*
•Lärarf. 21-4 0,9
•Lärarf. 45-5 0,6
•Lärarf. 59+
0,3
0,4
•Navigator*
*
0,6
•Private Eq
•Realränte
-0,3
RenewEnerg* 0,3
•Scandinavia* 0,2
•SEK Long Bon*-0,1
•SEK Short Bo*
Småb. Norge* 1,7
•Småbolag
0,7
Sve Koncis
1,1
•Swe Micro
0,6
•Sverige
1,1
Technology* 0,7
*
-0,3
Telecom
TMT AbsRetur*
•Utland
0,6
•Östeuropa* -0,3
East Capital
11,24 2
13,86 13
25,55 8
13,64 2
8,56 2
9,88 1
11,63 1
9 1
7,65 -5
22,52 17
12,28
2899,71
151,06
501,31
191,17
166,56
261,01
467,32
351,65
153,4
644,71
303,86
1222,51
194,16
513,66
223,96
189,93
162,5
115,03
585,58
203,82
706,44
123,97
1169,83
1132,04
138,17
208,4
3598,21
178,15
62,44
165,46
58,67
846,28
1058,19
45
828,94
105,59
115,12
21,54
33,98
245,77
1439,57
19,65
17,76
14,61
879,23
1165,38
115,45
917,25
35,69
53,77
27,36
457,66
2672,33
178,3
653,23
157,52
2624,61
170,32
1128,41
277,61
203,07
8
7
1
12
9
1
8
11
15
14
13
9
5
10
13
3
13
13
2
8
16
13
17
13
13
12
13
18
•Balkan
•Baltikum
•China
•EmergAsia
•Ryssland*
•Turkiet
•Östeuropa*
0,5 14,65 4
0,8 53,75 6
0,3 135,84 14
0,2 131,48 13
1,2 819,08 23
0,7 10,84 6
0,2
30,14 13
•Maximal
Select Pro
•Sverige
Sverige Pro
0,9
0,9
0,9
0,9
Enter Fonder
eTurn
eTurn*
-0,3
Fondväljaren*
Transp. Fond* -0,2
Evli Fondbolag
•Europe*
•FIN Select* -0,3
•FinlandMix* -0,5
1466,23
3615,82
2178,78
2641,72
2,64%
Vinnare 1 dag
14
16
15
15
136,14 13
139,39 13
127,55 9
113,74 14
28,21 13
7,12 7
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Global *
Global AssAl*
•Ryssland*
•Småbolag
•Sverige Akti
•Sverige Sele
F&C
0,5
0,2
0,3
0,6
1,3
1,1
1552,25
1060,35
106,03
2893,72
1397,05
1500,58
14
3
23
13
14
13
•Europ. Eq*
-0,3
18,61
15,9
FC RespGEA* 0,4
21,76
•Glob Emerg$* -0,1
*
Indian
•Japan Eqty* 0,3 27,38
LatAmIGBP*
77,93
154,96
•USSmCompA*
13
13
10
America*
-0,7
AmericanGr* -0,5
*
-0,4
Asean
AsiaSpeSit* -0,4
-0,4
Australia*
ChinaConsu* -0,3
*
ChinaFocus -0,3
-0,5
Cons Ind*
EMEA A-USD* -0,5
*
Emerg Asia A -0,6
Emerg Mark* -0,4
EurDynGrth* -0,2
0,1
EurHiYieSk*
-0,4
Euro Ba*
-0,4
EuroBlue*
EuroGrowth*
EuroLarger*
Europ Aggr* -0,1
EuroSmComp* -0,2
EuStoxx 50* -0,4
FF Glob.Gr* -0,4
FinancServ* -0,4
-0,5
France*
-0,1
Germany*
Glob Prpty* -0,2
*
-0,4
GlobFocus
GreatChina* -0,4
HealthCare* -0,1
-0,6
Iberia*
-1,1
IndiaFocus*
-0,2
Indonesia*
*
-0,4
Industrial
-0,4
Internat’l*
-0,2
Italy*
Jap SmComp* 0,4
0,1
Japan*
JapanAdvan* 0,3
*
-0,1
Korea
Latin Amer* -1,2
-1
Malaysia*
MAStratAAc* -0,3
0,4
Nordic*
-0,3
Pacific*
-0,4
SE Asia*
*
-0,4
Singapore
-0,1
Sterl Bond*
Switzerl*
*
-0,6
Taiwan
Technology* -0,4
-0,6
Telecom*
Thailand*
-0,5
United*
US High Yd* -0,8
*
-0,2
USD Bond
-0,4
World*
9,03
39,83
32,5
38,2
56,32
17,59
53,69
43,92
14,29
20,1
24,26
43,32
250,8
17,9
22,31
14,5
45,62
17,85
38,83
10,67
24,9
28,8
49,66
44,75
15,22
53,76
176,3
37,3
66,64
41,06
28,05
44,47
48,16
35,97
1803
182,9
28047
17,63
31,48
45,87
13,8
972,3
28,77
7,04
53,76
0,33
53,33
10,62
12,85
11,14
52,08
2,7
12,39
7,07
18,21
8
12
7
10
10
12
10
11
11
13
12
14
1
9
13
14
14
14
10
12
10
8
13
14
11
11
10
11
12
17
7
9
10
16
13
14
12
9
1
5
6
13
10
8
7
6
11
10
11
12
15
12
10
8
11
19,98
16,72
25,58
17,98
13,48
9,13
35,71
13,14
53,98
213,39
10,5
1499,88
837,81
58,57
13,19
15,84
16,24
22,03
42,21
21,73
22,85
6
14
10
1
12
9
2
12
12
16
12
12
6
16
10
4
8
8
23
11
10
Fidelity International
FIM Fonder
Balanserad*
BioMed*
•Brands*
•Brazil*
•BRIC+*
•BRIC+ SC*
Euro*
•Europa*
•EuropaSmå*
•Fenno*
•GlobalA*
GlobalK*
GlobalT*
•India*
Kap 100*
Kap 30*
Kap 70*
•Nordic*
•Russia*
•Sahara*
•USA*
-0,2
0,4
-0,9
-0,5
-0,5
-0,3
-0,2
-0,2
-0,6
-0,1
-0,1
-1,2
-0,2
-0,3
-0,2
-0,5
-0,2
0,1
16
9
First State Investments
AsiaPacifA
EmergMktsA
•GlobalOppA
•ResourcesA
1
1
1,7
0,2
Folksam Fond
•Asienfond
-0,1
•Europa
1,6
•Framtid
0,8
•Förvaltning 0,7
•GlobAktier
1,3
Idrott
1,1
•Japan
-0,1
•LO Obligatio -0,1
•LO Sverige
1,3
•LO Världen
1,1
•LO Västfonde 1,3
•Obligation
-0,1
•Penningmarkn
•Sverige
1,3
•TjmOblig
-0,1
•TjmSverige
1,3
•TjmVärlden
1,1
•USA
1,6
Fondita
•2000+
•Equity
•Eu Small Cap
•Eu. Top Pick
•NMC
•NordicSCap
10,11 12
6,26 10
3,03 11
2,39 7
184,22
251,9
54,16
324,19
100,63
333,74
84,86
133,86
286,16
129,76
301,59
166,6
121,19
687,39
133,58
182,46
106,14
396,25
12
12
11
9
11
13
16
1
15
11
15
1
15
1
15
11
11
1,1 57,82 10
0,5 131,43 14
0,5 262,6 12
1,1 143,15 13
0,1 239,74 13
0,1
129,5 14
Fondmarknaden.se
•FondmGlEdge*-0,5 121,64 11
Franklin Templeton
Asian Growth* -0,4
-0,2
BrazilOpp*
-0,4
BRIC*
-0,2
China*
Glob. Tot Re* -0,1
-0,6
•India*
-0,3
Korea*
Latin Americ*
MENA A Acc $* -0,3
Mut Eu. A A.* 0,4
MutualEurope* 0,3
Templ. Globa* 0,3
35,84
10,26
14,06
23,19
12,79
34,14
5,19
56,04
7,02
17,31
25,09
39,14
10
5
10
8
15
6
4
13
7
12
11
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
GodFond
•GodFondS & V
Granit Fonder
1
217,67 13
•Basfonden A*
121,84 2
•Kina 130/30* -0,1 113,15 4
*
-0,1 180,59 14
•Småbolag
•Sverige 130/* 0,1 145,93 11
-0,2 143,16 10
Trend 100*
-0,1 118,87 5
Trend 50*
Gustavia Fonder
•Balkan
0,2
•EnergRåvaror* 0,3
•Global
0,9
1,2
•Kazak*
•Ny Teknik
0,7
*
1,3
•Ryssland
•Småbolag
0,6
•Sverige
0,7
209,66
58,94
146,66
65
166,34
50,47
324,62
421,18
AbsolRetur
•Amerika
0,9
•AmSmåbolag 0,8
Asienfond
-0,1
Balans50
Brasilien
0,6
Euro Ränta
0,3
•Europa
1,4
EuropaAggr*
•EuropaIndx
1,3
EuropaSel
1,3
Finland
1,1
•Flerm.fond
Företagsob. -0,1
•Gl Ind Cri
0,8
•Global
1
Global Tema 0,7
GlobSelectiv
1,1
Hedge
0,2
Hållbar Ener 0,3
•Indienfonden -0,4
•IT-fond
0,7
•Japan
-0,4
•Kinafond
-0,1
103,06
625,94
555,7
457,67
168,62
72,24
1885,86
344,78
90,95
102,25
250,97
56,71
235,53
125,2
196,76
362,97
1113,56
166,57
105,81
132,83
167,91
63,02
63,63
134,93
Handelsbanken
2,24%
W.Healthsc
BlackRock
1
8
10
17
11
25
16
15
10
11
13
6
-5
1
14
14
14
15
7
1
11
12
10
10
13
18
11
14
13
Sen. ändr. NAV % i år
Fond
ICA Banken
Modig*
Måttlig*
Varlig*
IKC Fonder
-0,2 166,28 11
-0,1
139,4 7
-0,1 121,64 4
FBP 0-100
-0,3
FBP 0-100 SE* -0,1
FBP 0-40 SEB* 0,1
•FBP 0-50* -0,2
FBP 0-80 SEB* 0,1
•FBP Opp Flex*-0,3
•FBP Pens Var* -0,2
FBP WWO SEB*-0,1
•Global Brand* -0,2
•Sunrise*
•World Wide* -0,2
98,67
131,18
111,79
105,32
119,3
129,42
122,65
135,46
182,7
105,86
89,16
Fondguide Ba*
Fondguide Of*
GuideAktGl *
GuideAktSv * -0,1
GuideHedg2 *
GuideHedge *
0,5
GuideTillv *
GuidFtgObl*
99,21
143,24
161,42
173,15
99,63
117,58
175,39
62,09
*
Indecap
Insiderfonder
2,07%
AsiaDragon
BlackRock
9
10
5
4
9
12
12
12
11
1
11
12
11
13
11
1
Hedge*
0,3 129,77 11
123,45 11
•Inside Asien*
*
•Inside Austr -0,2 138,64 14
*
1 167,25 8
•Inside Canad
163,68 13
•Inside Swede*
•Inside USA* 0,8 192,85 15
J.P.Morgan Asset Man.
130/30Aac$ -0,6
196,1 7
1 51,08 9
•China Adis $*
Eu Liq A
0,5 13016,3 1
•EUR GbBa Aac*-0,31688,98 3
-1,3 60,43 13
Eur SC Adi*
Euro Eq Adi* -0,3 48,45 13
*
Gb CapAp Aac -0,7 165,98 4
Gb Fin Aac $* -0,7 122,83 6
12,31 6
GbNaRe Aac* 0,7
Glb.Helthcar* -0,5 299,91 10
*
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
•Stra. Offens* 0,1 176,87 10
•Stra. Sve/Vä* 0,1 157,37 9
123,01 3
•Stra. Tryggh*
•Stra. Världe* 0,1 158,16 8
300,69 14
•Svenska Akti*
NE Kapförv.
NE Select*
NE Strategy*
NE Sweden
Nordea
3,5 1166,15 10
3,4 1669,6 14
1,2 215,55 16
Afrikafond*
0,6 150,34
Alfa
0,6 904,83
Asian
0,5 3163,67
Avanti
0,9
1,35
*
320,83
Brazilian Eq
Donation
0,5
141,71
Eastern Euro -1,3 208,21
Emerg Cons.* -0,5 196,81
EmMaSmCap* -0,8 808,52
Eu Sm&Mid* -0,5 4979,07
282,97
EuroHiYield*
Europ Opport* -0,2 104,73
•Europe
1,3 13362,14
EurValue EUR* -0,1 54,29
•Far East
0,5 197,45
1 21,06
Far East Eq*
Futura
0,6 519,34
*
85,12
•Gen 40-tal -0,2
•Gen 50-tal
0,6 100,33
•Gen 60-tal
0,7 107,72
•Gen 70-tal
0,7 108,93
•Gen 80-tal
0,7 104,03
•Gen Senior
0,1 78,48
•Glob Tillv
-0,1 202,09
Glob Value* -0,1 18,65
0,1
3,01
•Global*
Global D.utd 0,8 132,23
Global Div.
0,8
143,3
Global Val* -0,2 177,57
GlobalSmCap* 0,1 830,69
GlobCorSEK* -0,1 170,72
Ind Sve Ej
1,2 215,01
Indexfond Gl 0,8 179,74
Indexfond Sv 1,2 199,33
8
12
13
12
8
15
10
6
12
2
14
15
13
13
11
9
3
7
11
11
11
2
10
10
11
10
10
11
12
10
15
12
15
Det finns n gon
som behöver dig.
Bli fadder till ett barn och hjälp en by.
Anmäl dig på barnfonden.se
eller ring 040 -12 18 85
W W W� S H O P P I A � S E
hjälper barn att förändra världen
Kortränta
Kortränte Me
•Latinameri
0,4
•Lux Far East 0,6
Långränta
-0,2
•Läkemedel
1,8
Mega Sve
1,2
•MSCI USA
0,9
MultAssetH
MultAssetL
MultAssetM
•Norden
0,9
NordenAggr 0,9
NordenSel
1
•NordiskaSmåb0,8
Norge
0,6
Offensiv100
•Pens.40 Prem
•Pens.50 Prem 0,1
•Pens.60 Prem 0,1
•Pens.70 Prem 0,1
•Pens.80 Prem 0,1
Pension Akti
Pension Akti
Pension Akti
Pension Akti
Potenti75
Realräntef. -0,2
•Rysslandsfon
•Råvarufond -0,3
SBC Bo
1,1
Stabil25
•Sv Ind Cri
1,2
Sv/Världen
1,1
SveIndex
1,1
•Sverige
1,1
•Sverige OMXS 1,2
SveSel
0,9
•SveSmå
0,7
•Tillväxt
-0,1
•Östeuropa
HealthInvest
104,62
145,61
257,84
12,84
114,39
162,38
213,6
239,64
152,75
122,25
135,43
919,48
146
271,49
666,74
895,24
224,53
122,29
145,02
166,86
167,04
167,05
167,67
184,82
184,93
186,17
163,61
113,28
48,33
93,17
894,82
140,21
228,12
271,76
9237,57
1661,85
200,76
296,75
1095,56
248,49
355,11
3
12
1
14
14
10
7
3
5
14
14
15
14
13
10
3
7
11
11
11
7
10
10
10
8
3
23
2
14
3
16
13
14
14
14
14
17
10
14
MicroCap*
Value A
•Value B
152,8 4
-0,5 406,41 12
-0,5 149,95 12
•Global
•Norden*
•Norge*
Rurik*
0,3 181,97 9
0,7 281,63 12
0,7 336,83 9
0,8 153,56 7
Holberg
*
HSBC Global Asset Man.
AsiaPxJapEq*
AsiaSmCo*
AsiaxJapan*
BrazilEq*
BRIC Eq M1*
ChineseEq*
EurEqSmCo*
Euro Eq*
EuropEquity*
GEM Bond*
GEM Equity*
HongKongEq*
LatAm Eq*
ThaiEq*
Turkey Equit*
1,1
0,5
-0,4
-1,4
1,1
2,1
-0,2
-0,7
0,9
-0,3
-0,8
1,1
-1
1,1
-1,8
17,19
53,84
55,17
19,74
21,31
91,4
63,3
38,16
46,75
33,82
15,44
132,21
13,72
19,82
27,03
12
10
14
1
16
10
15
12
14
8
11
10
4
12
2
Great Ch Adi* 0,9 33,58
1
53,77
Hg Kg Adi $*
-1 93,76
India Adi $*
*
0,2 13600
Ja50Eq Aac
Jap Eq Adis * 0,7 26,08
•Jap Sel Aac* 0,4 10917
43,7
Lat Am Adi $* -1
0,9
7,85
Russ Adis*
18,8
Taiwan Aac* -0,4
-0,313299,89
USD Liq A*
USSmCapGAac*-0,1 120,41
KPA Fonder
•Aktiefond
•Blandfond1
•Blandfond2
•Räntefond
10
10
17
14
17
15
2
24
11
7
9
1,1 285,76 13
0,4 217,96 7
0,7 250,13 9
1083,5
Lannebo Fonder
•Likviditet
113,42
•Mixfond
1
19,93 10
•Småbolag
0,7 64,55 13
Sve. Flexibe
1,2 140,52 13
•Sverige
0,9 29,46 15
•Sverige 130/ 0,8 36,84 14
•Vision
0,5
4,39 9
Länsförsäkringar
•Aktiv Kredit
•Asien
•Europa Aktiv
•EuropaIndex
•Fastighet
Flexibel
Försiktig
•GlbIndex
•Global
•Japan
•Kort Räntefo
•Lång Räntefo
Offensiv
•Pensio2010
•Pensio2015
•Pensio2020
•Pensio2025
•Pensio2030
•Pensio2035
•Pensio2040
•Pensio2045
•Småbolag
•Statsobligat*
•Sve.ochVärld
•SveIndex
•Sverige Akti
•Tillväxtma
•Trygghet
•USA Aktiv
•USA Index
0,1
1,3
1,9
1,1
0,7
0,5
1,3
0,8
-0,1
-0,1
1,1
0,6
0,6
0,8
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,5
1
1,2
1,1
0,1
0,5
1,2
1,1
73,22
118,82
406,42
173,75
2758,65
134,06
136,05
157,82
324,51
86,88
104,9
159,17
139,57
172,2
175,07
189,09
207,47
204,69
107,84
107,58
127,53
555,05
11,49
35,97
266,03
1193,79
297,95
331,87
274,72
246,36
Mobilis Kapitalförv.
•Aktiv*
Fokus*
Mix R*
Potential R*
Stabil R*
Monyx
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
12
14
15
23
9
7
12
13
15
1
13
7
6
9
12
12
12
12
12
16
12
14
14
10
7
10
10
122,91 9
130,11 16
111,85 7
126,11 15
99,68
•Aktiv Ränta*
109,87
-0,1 103,17
Genesis*
*
144,96
•Stra. Balans
•Stra. Nya Ma* 0,1 109,02
1
6
8
•Indien
-0,1
•Japan Fund -0,4
•Kina
0,4
Klimatfonden*
•Latinamer
0,7
Likv Invest
*
Midi
Multi Asset * 0,1
•N.America* -0,1
NoAmAllCap* -0,2
•Norden
0,9
North Am V* -0,3
•Nya Tillv
0,1
•Obligation -0,3
Olympiafond 0,7
Optima
0,8
•Realränte
-0,2
•Ryssland
-2,4
Räntef Ftg
•Räntefond
Sekura
Småb. Sverig 0,7
•SmåbolagNord0,4
SPARAtrean 0,6
Stabil
0,1
Stabila Akti* -0,2
Stable Equit* -0,5
•Stra Ränta*
Strateg100*
Stratega10*
Stratega30*
Stratega50*
Stratega70*
•SweStars iu 0,9
SweStars u
0,9
US Corp Bond* 0,2
Nordnet
200,38
2
182,57
121,49
244,79
155,94
172,28
106,35
142,05
1409,57
836,19
396,34
120,81
125,78
138,22
718,83
154,4
89,38
153,66
99,82
288,85
190,53
83,18
273,6
140,72
136,25
1029,25
128,29
220,5
144,08
165,62
194,86
216,52
2219,94
2055,21
101,04
15
12
13
11
3
9
3
10
9
12
9
6
2
13
10
3
23
14
14
9
3
3
-2
1
11
2
4
6
8
13
13
1
Aggressiv*
-0,1
210,7 10
Balanserad* -0,1 157,36 5
137,18 3
Försiktig*
-0,1 176,72 7
Offensiv*
•Räntef. Sver* -0,1 114,59 1
299,76 14
•Superfonden *
ODIN Fonder
•Europa
Fastighet
•Fastighet I
•Finland
•Global
•Maritim
•Norden
•Norge
•Offshore
•Sverige
Sverige II
1,5 180,37
1,2 751,32
1,3
194
1,2 7587,83
1,4 204,8
-0,1 855,5
1,2 2132,17
-0,1 2658,89
-1,3 205,76
0,6 3107,36
0,6 338,89
Australia*
•Eonia Plus*
Eq Brazil*
Equity China*
Equity Eur. *
Equity India*
Eur MidCap*
Jap Sm Cap*
Lat Americ*
ST Euro*
-0,4
926,31 10
-0,8
0,9
-0,8
-0,7
-0,3
-0,1
-0,3
-0,5
754,68
2781,18
968,37
1146,42
707,89
7712
562,63
209,99
Parvest
15
21
21
16
13
6
18
11
4
12
13
2
7
14
17
13
10
4
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Pictet
•Biotech-R*
0,9
CHF Liq-Pc
0,2
•DigiCom-R* 0,4
*
•East.Eur-R -0,7
•Em.Mkts-R* -0,5
EurEqSel-P* -0,4
Generic-Pc*
•Generics-R*
•Gr.China-R*
IndianEq P
-0,3
Japan Eq P
0,6
RussEqPcap* 0,1
*
•Russian Eq-R 0,1
•Security-R* 0,4
0,4
SecurityPc*
SmCapEu-Pc* -0,2
0,6
USEqSel P*
0,6
USEqSel R*
0,1
•Water R*
692,34
124,11
205,59
266,64
484,74
586,79
267,5
249,58
406,71
450,87
8675,5
43,44
41,35
175,78
186,34
945,26
185,52
177,68
220,24
19
13
12
14
9
15
14
14
13
18
14
26
26
12
13
13
10
10
7
Em.Mkts Eq B* -0,3 165,05
Europ. Eq. B* -0,3 351,22
116,17
Lo/Sh EM Eq * -0,2
9
9
8
RAM Active Investments
Rhenman & Partners
IC1 EUR*
RC1 SEK*
RC2 SEK*
391,34 9
332,2 10
341,02 10
•Dynamisk Akt 1,2
•Räntefond
11,21 14
101,08
Balanserad*
Defensiv*
Möjlighet*
Tillväxt*
143,85 5
117,42 3
159,87 8
187,18 10
SEB Dynamisk
SEB Strategi
SEB Övriga
-0,1
•Aktiespar
0,7
14,19
•AsienxJ
-0,1 18,05
AsSeDeSELA 0,1 113,81
•AsSel LA
0,1 182,43
AsSeOpCSEK 0,3 159,31
AsSmxJLA
49,99
0,7 1144,03
Biotekn LA*
0,7 1137,96
Biotekn LU*
BR LatinAm* -0,8 513,14
Eaton VanceE 0,1
92,51
-0,1 14,58
EC Balkan*
10,77
EC Turkiet* -0,8
1,2 819,08
ECRyssland*
Ekorren
0,6 185,26
1
21,59
•EmergMa*
EtiskEurLA
1,1
29,61
EtiskGlo
0,6
14,57
EtiskSveLU
1,5
72,9
EurCR LA
1,415035,69
*
-0,4
181,8
EurGratLA
•Europa
1,2
10,16
Europa1 LA
1,2 42,54
EuropaOff
1,6 1024,41
22,23
EuropaSmåb*
•EurSmå
1,2 54,53
Fastighet
0,4 55,26
FidAsiSpSi* -0,4 319,82
FidEuroSm* -0,2 369,59
•Gen 50
0,3
10,72
•Gen 60
0,6
12,5
•Gen 70
0,6
12,4
•Gen 80
0,8
14,81
Glb SelFuER
1
2,41
0,3
12,13
GlFocFdA1*
Global LA
0,8
32,12
GlobCR LA
1,1
12,64
GoldmSaIndia*-0,5 147,27
-0,1 142,01
GS BRICs*
HeGaGlobFo* 0,3 115,44
HSBCBrazil* -1,4 165,28
•Japan
-0,3
6,7
JapCRLA
-0,4
5,46
1 429,83
JF China*
JohcmGlbSel 0,1 22,97
117,17
JPMGlNatRe* 0,7
•KoRäSEK
10,25
KoRäSEKL
23,23
•Latinam
0,3 19,99
LiPrivEqLA
0,2 251,74
•Läkemedel
2,1
15,23
109,65
Multi A Def *
NAmerMed
0,6 1951,03
NAmerSmå
0,7 203,36
NoAmCRLA 0,8
61
•Nordam
0,7
11,17
•Norden
1,1
23,61
Norden LA
1,1 102,81
NordSmåLA* -0,7 2531,08
NorFocuEUR* 0,1 151,87
•Realrte LU -0,2
14,42
RHedgeAlph
117,69
•Ryssland LA* 0,4 66,44
SchGloCliC* -0,1 130,59
Schweiz
0,9 22,48
SKFAlle
1,1 251,71
StifteSver
1,4 23,89
StifteUtl
0,4
8,09
13,34
StratBalGlob* -0,1
16,62
StratGlobal* -0,1
292,84
Sve Index*
Sverige
1,2
17,75
SverigeCR
1,3 16,64
SveriSmå
0,6 36,43
SveriSmåCR 0,4 157,78
•SveStoBol
1,4
17,18
•Tekno
0,6
29,13
TRoPr US L* -0,1 211,23
TryggPlac
0,3 171,68
USA Index Fu* -0,2 22,03
•Världen
0,5 14,05
ÖstersjWWF 1,2 27,85
•Östeuropa
-1,1
23,11
ÖsteuSmåLA -0,1 24,49
SEB SpotR
Bear OMXS30* -0,3
Bull OMXS30* 0,3
0,1
OMXS30*
Selector
Ivy AssStr A
Sverige Sele
Sentat
Thyra*
Simplicity
11
12
3
6
12
14
17
17
3
11
3
5
23
7
12
14
11
12
14
12
14
14
18
14
16
12
10
10
7
12
12
12
15
13
12
13
18
15
13
1
17
14
9
14
6
4
11
14
1
11
13
11
10
14
14
12
14
4
-3
28
12
13
16
15
11
7
11
14
12
11
13
12
14
10
12
6
8
9
13
15
14
21,88 -24
260,8 28
179,17 14
0,7 1589,8 10
Sensor Fonder
-0,7
177,84
9
108,36
•Afrika
1,1 136,62
•Asien
109,46
*
91,55
Balans
•Indien
-0,6 243,6
•Kina
0,2 122,65
•Norden
1,3 466,92
•Nya Europa -0,6
77,23
-2,39%
Förlorare 1 dag
Läkemedel
SEB Övriga
13
13
18
10
12
6
Fond
Ryssland
Nordea
Sen. ändr. NAV % i år
Sjunde AP-fonden
•AP7 Aktiefon 1,7
•AP7 Räntefon
224,77 13
111,36 1
SKAGEN Fonder
•Global
0,3 1454,34 10
•Kon-Tiki
0,5 781,07 8
•Krona
100,16
•SKAGEN m2 0,8 171,39 14
•Tellus
0,6 147,15 7
•Vekst
0,8 2059,13 7
Skandia Fonder
•Asia
1,1
•Balanserad 0,4
Cancerfonden 1,1
•Europa
1,2
•Försiktig
0,2
Glob Hedge -0,3
Ide F Liv
1
•Japan
-0,2
•Kapital
-0,1
•Nordam. Expp 0,8
Norden
1
•Offensiv
0,8
•Realränte
-0,2
SelGlobFör*
SelOffens*
SelStrateg*
SelUtlOff*
•SmåSverige 0,7
•Sverige
1,1
•Sverige Expo 1,2
Tillväxtmrkt 0,1
•TimeGlobal 0,3
•USA
1,1
•Världen
0,6
Världsnatur
1,2
304,03
337,23
151,71
460,82
187,44
107,86
618,6
155,92
177,21
175,82
169,96
398,32
143,1
111,02
145,91
136,03
112,73
558,01
1092,84
150,85
126,03
150,78
784,25
356,11
153,39
SkandiaLink/1dag
fördröjn
BlRoEmEuro* 0,5 827,97
257,81
BlRoIndia*
0,7
11,58
CarnAfrika*
*
CarnStrategi -0,1 1071,03
CatelHedge* -0,1 166,32
EastBalkan* -0,1 14,58
1,2 819,08
EastCRyssl*
10,77
EastCTurk* -0,8
30,14
EastÖeurop* 0,2
*
0,6 439,06
FidThai
JPMFGloFin* -0,1 1035,52
64,12
Lannebsmåb* -0,5
-0,5 3088,25
OdinSve*
ProsCapRussi* 0,7 479,95
SchrChinaOpp* 0,3 2327,34
335,75
SkaBalans*
150
SkaCancer* -0,2
SkaEurExp* -0,2 455,24
187,11
SkaFörsik*
612,2
SkaIdéF Liv* 0,2
1,2 156,29
SkaJapan*
SkaKapital* -0,1 177,42
300,84
Skandia Asia*
Skandia Nord* 0,2 168,21
395,07
SkaOffens*
132,29
SkaPenmark*
SkaRealrän* -0,1 143,39
SkaSmåbSve* -0,5 554,25
SkaSverige* -0,2 1080,68
-0,2 776,11
SkaUSA*
SkaVärlden* -0,1 354,12
*
-0,2 151,62
SkaVärlds
Solidar Fonder
14
7
13
14
3
-2
15
16
1
10
15
13
4
16
14
15
10
13
10
10
14
15
19
8
7
2
3
23
5
13
17
8
12
12
21
14
7
10
13
3
11
16
1
13
14
13
4
15
12
9
10
10
•Aggr Plus*
•Etisk Plus*
•Flex 100 Plu*
•Flex 40 Plus*
•Flex 70 Plus*
-0,1
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
Bas*
Global*
Sverige*
Tillväxt*
152,14 8
189,45 11
-0,1 259,92 13
0,5 209,82 11
Sparbanken Syd
Sparinvest
188,99 15
174,49 10
165,65 12
126,88 6
142,64 9
Corp.Val.Bnd* 0,1 1130,51
1034,87
EmMkCoVaBdS*
•EmMktsCorVlB*-0,4 112,3
*
•EquitEUR R 0,2 156,39
EthicEmMVER*-0,2 119,83
•EthiGlValR* -0,1 135,96
•EtHYVB R* -0,3 118,08
0,1 111,96
•EuropValR*
226,78
•Glob Value*
*
138,4
•GlSmCpValR -0,3
•HiYdValBdR* -0,3 144,95
•HY Val Bds S* 0,2 1333,66
•InvGrVlBdR* -0,4 147,78
26,5
LgDnBdEURR* -0,9
•Procedo R* -0,2 183,68
*
-0,4 149,76
•Securus R
Spiltan Fonder
1
-4
-3
12
9
13
-4
13
14
9
-4
-5
3
3
8
4
•AF Dalarna 0,3 158,85 14
AF Invest
1,2 242,76 16
•AF Småland 0,3 276,3 14
•AF Stabil
0,9 455,46 10
•AF Sverige
0,5
471,4 17
•RF Sverige
115,65 1
SPP Fonder
•Aktf. Stabil 0,6
Bygga
0,8
•EmergMarkSRI-0,1
•Europa
1,3
•FörOblFo
•GlbTopp100 0,9
•Global
0,7
•Japan
-0,2
Leva
0,2
•Obligation
-0,1
•Penning
•SPP40
0,2
•SPP50
0,5
•SPP60
0,8
•SPP70
0,8
•SPP80
0,8
•Sverige
1,3
•USA
0,8
Storebrand
•D Europe
•D Global
•D Nordic
Norge*
Verdi*
151,21
158,44
111,79
117,76
107,72
173,9
97,63
67,93
111,14
143,32
119,01
232,3
330,24
407,14
181,27
95,12
256,6
161,11
11
7
12
14
13
11
16
1
1
4
8
11
12
12
15
10
Fond
Sen. ändr. NAV % i år
Bas Action*
-0,1
-0,1
Bas Aktier*
-0,1
Bas Mix*
Bas Ränta*
-0,1
Bas Solid*
•EthGloMEGA
1
•Ethica Glo
1
EthRänta
-0,1
•EthSvMEGA 1,2
Europafond
1,9
•EuropaMEGA 1,8
•Exportfond 0,8
Ftgoblf. FRN
Företagsobl.
Glo Em Mar
0,3
Globalfond
1,3
•GlobalMEGA 1,3
Index Asi
Index Eur
1,5
Index Sve
1,2
Index USA
1,2
IP Aktief
1,2
•Japanfond
-0,1
•Kapitalinv
1,2
•Kinafond
-0,1
•Medica
2
MixIndexSv
0,5
•MixPension 0,6
•Nordenfond 0,5
•Ny Teknik
0,9
Obligation
-0,1
ObligMEGA
-0,1
•Pennmarkf
PremBalan*
PremFörsikti*
PremModig*
Protect90*
•Realinvest
0,8
•Realräntef -0,2
Rtf Flexibel
Rtf Kort Plu
0,4
•Ryssland*
Råvarufond -0,9
•RäntePens -0,1
•SmåbolagEu 1,5
•SmåbolagNo 0,3
•SmåbolagsSv 0,6
SvAktiepo
0,9
SweHiDiv
0,6
Sverigef
1
•SverigMEG
1
TalAktMEGA
1,1
TalRäSvME
-0,1
•Technology 0,8
•Transf 50
0,1
•Transf 60
0,3
•Transf 70
0,6
•Transf 80
0,8
•Transf 90
0,9
•Östeuropa
0,4
126,38
116,85
25,73
101,37
113,94
180,88
237,34
119,32
355,82
24,7
9,56
100,91
145,42
134,88
116,81
70,53
14,89
188,75
116,27
152,92
192,91
46,85
7,78
94,16
196,92
18,34
242,87
18,21
93,06
316,65
132,47
121,14
101,79
149,92
116,75
173
114,17
34,62
134,9
260,74
125,36
16,65
17,5
13,2
31,46
106,92
79,78
294,99
135,06
387,44
66,6
50,69
119,37
179,87
142,26
160,99
191,89
208,72
161,03
25,26
8
11
5
1
2
11
11
1
14
12
12
17
1
12
12
12
13
14
14
10
12
15
12
15
14
8
8
13
13
1
1
3
2
5
3
14
3
24
4
1
15
13
15
14
11
14
14
13
1
10
3
4
7
9
10
14
Swedbank Robur/Banco
•Etik Balans.*
•EtiskSve
Humanfond
1296,42 3
1,2 7678,52 14
1,2 953,55 14
Tundra Fonder
•Frontier Opp 0,2 160,24 6
•NigeriaSahar 1,3 83,78 -4
•Pakistanfond -0,4 299,79 11
•Rysslandsfon* 1,1 87,35 27
-0,2 135,66 15
•Vietnam*
UBS
•Biotech B*
1,3 620,01
•CentrlEurB* -0,7 170,99
0,1 788,21
•EcoPerfB*
•EmMktInnovat-0,2 80,24
-0,7 55,78
•ES-Brazil*
•ES-GlbGrPacc*
0,1 75,44
•ES-Russia*
105,1
•FinServcB*
222,05
•Gl.Multi Tec*
•Hlth CareB* 0,7 239,09
-1,1
61,2
•RICI EUR*
•Str-BalanB* -0,1 2486,84
415,37
Str-Eq B*
•Str-Grth B* -0,2 3079,37
•USA Growth* 0,5 26,28
•USA MuStr* 0,5 153,85
XACT Fonder
19
6
12
10
3
26
8
9
15
-2
4
7
5
11
10
Bear*
-0,2 89,03 -18
0,2 331,65 21
Bull*
0,1 173,59 14
OMX*
430,83 14
OMXSB*
*
XACT Bear 2 -0,3 87,66 -23
XACT Bull 2* 0,3 629,37 28
Ålandsbanken
•Catamaran* 0,3
1
•China*
Commodity* -0,5
-0,2
DR 12*
-0,7
DR 12 E*
•Money Market*
Nordic Growt* 0,6
0,2
•Swedish*
65,3
246,67
99,05
126,05
12,19
1039,69
1011,42
422,63
12
12
-5
1
1
•EtiskEmerMar* 0,9 138,14
124,2
EtiskIdxSveB* 0,1
EtiskIdxUSAB* 0,3 138,11
•EtiskIndexEu* -0,2 127,14
•EtiskIndexJa* 0,3 86,37
•EtiskIndexPa* -0,3 207,86
•EtiskIndexSv* 0,1 217,64
•EtiskIndexUS* 0,3 155,06
113,75
•Ftgsobl*
•G-SusBrand* 0,1 163,26
•Global Growt* 0,2 309,15
•Hjärt-Lung* 0,3 1207,85
•Idx NoAm MSC*0,3 189,85
IdxNoAmMSNAB*0,3 136,03
177,44
•Index Sverig*
0,3 284,29
•Nord.Miljö*
544,52
•Sverige*
13
14
10
13
16
12
14
10
1
10
13
13
10
10
14
14
14
Öhman
12
12
1,4 2898,79 17
1,3 2429,61 13
1,2 22283,91 14
0,4245853,83 10
0,3 482,26 14
Swedbank Robur
AccesEmMar*
AccesOffensi*
AccesTrygg*
Afrika
•AktiefPens
AllemaKomp
•Amerikaf
•Asienfond
B7
-0,2
147,1
-0,1 226,78
121,94
0,4 107,74
1,2
21,49
1,2 63,63
1,7 40,65
-0,3 35,88
10
12
1
11
12
12
11
12
• = Fonden ingår i premiepensionsurvalet.
* = Kursen är inte dagsaktuell
Börsdag 23 Februari 2015
B8
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
ALLMÄNT
ORDBYTET
Här gäller det att gå
från ett ord till ett
annat. Du ska byta ut
en bokstav i taget.
Alla ska bytas ut.
Flera lösningar är
möjliga.
FYRKLÖVERN
Hitta de bokstäver
som fattas. Fyll i de
tomma rutorna så att
du får tre lodräta och
tre vågräta ord.
ORDGÅTAN
FÖREGÅENDE
LÖSNINGAR:
Kan du komma på de
åtta svaren på fyra
bokstäver var och
sedan pussla in dem
i rutmönstret?
Utan hårdhet
Klyvs i reaktor
Skydd
Sankt område
Ljud
Ids inget
Tar upp ljud
Är det synd om
Vill du köpa publicerade bilder?
surfa in på bild.hd.se
C-DELEN · TISDAG 24 FEBRUARI 2015
KULTUR 2
FOLK & FAMILJ 4
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
MIN MENING 6
SERIER 11
TV/RADIO 12
VÄDER 16
”Människorna i hans serie med Absolut är sökande
och förvirrade, nästan lamslagna. När de bara häller i sig vodkan verkar det inte vara deras eget val.”
Göran Leijonhufvud om den kinesiske konstnären Du Xia, som använder det svenska varumärket för att diskutera den absolutism som han menar präglar det kinesiska samhället. C3
Lagerutförsäljning!
I väntan på vår nya webbutik säljer vi ut vårt Shoppialager till kraftigt rabatterade priser!
Ni hittar oss i foajén på Helsingborgs stadsteater där ni dessutom kan köpa biljetter
till föreställningen ”Den inbillade sjuke” för endast 150 kr (ordinarie pris 230 kr).
Bara med HDpasset. Vi ses där!
Plats: Helsingborgs stadsteater. När: 5 mars kl 14.00–18.00.
C2
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
KULTUR
Kulturchef: Rakel Chukri Telefon: 040-28 12 00
Kulturredaktör: Johan Malmberg Telefon: 042-489 92 31
Kulturreporter: Peter Fällmar Andersson Telefon: 042-489 90 06 E-post: [email protected]
FOTO: NATACHA PISARENKO
FOTO: STIG-ÅKE JÖNSSON / TT
Birgitta Holm är en utmärkt stigfinnare, skriver Johanna Gredfors
Ottesen om essäsamlingen ”Språnget ut i friheten”.
Magnus Jensner, ny chef på Hallands konstmuseum.
Nytänk på
Hallands
konstmuseum?
Magnus Jensner blir ny chef
på Hallands konstmuseum
i Halmstad.
I Helsingborg är han mest
bekant som förste konstintendent på Dunkers, där han
bland annat genomförde de
stora utställningarna med
Lenke Rothman, bröderna
Chapman och Charlotte Gyllenhammar. Efter sju år lämnade han Helsingborg för Malmö då Moderna Museets filial öppnade 2009. De senaste
åren har han varit curator på
Artipelag i Stockholm.
Vad händer nu? Ja, bortsett
från att pendlingen kommer
bli lättare för Malmöbaserade Magnus Jensner, kan man
hoppas att Hallands konstmuseum nu får en mer samtida
prägel.
Halmstad och hela Halland
har en konstinitierad, engagerad publik, och dessutom
stark förankring i svensk modernism. Inte bara Halmstadgruppen hittade sina motiv
här, utan också Sven X-et Ericson – för att inte nämna stadens son Olle Bærtling, som
chockerade Stockholmspubliken med sina neonfärgade
trianglar på 50-talet. Stadens
konsthistoria såväl som konstmuseets samlingar bär bägge
på en rätt tung slagsida mot
dessa manliga giganter.
I bästa fall innebär Magnus
Jensners chefskap början
på en nyorientering mer riktad mot samtiden och kanske dessutom konstnärer som
inte nödvändigtvis är vita
män med nordiskt klingande
namn.
LINDA FAGERSTRÖM
[email protected]
Finner rytmen
FÖRSTA MENINGEN: ”Min doktorsavhandling handlade om Gösta Oswald,
en fyrtiotalsmodernist som debuterade
blott arton år gammal.”
konstens uppgift? Att visa friheten” – och vidare, via litteraturkritikern Fredric Jameson, betonandet av det plötsliga i insikten.
Holm söker alltså både friheten
i sig men också själva språnget,
som är synonymt med det ögonblick det sker. Ofta uttrycks det
i en stund av plötsligt mod, där
kraft ingjuts i ett ögonblick där
vanda föreställningar löses upp
och dörrar öppnas för nya möjligheter, nya vägar att gå.
”Om ögonblicket när konsten
blir revolutionär” är undertiteln
till Birgitta Holms essäsamling
Språnget ut i friheten. Revolutionär för vem? frågar jag mig först,
men kanske är det typiskt för vår
tids fixering vid egocentriska nyttoaspekter. För det Holm talar om
är inte vad som händer med mig,
eller med henne eller någon annan, vid detta speciella ögonblick,
utan om de skilda punkter i ett
pärlband av konstverk där detta
kan upptäckas.
Ingången är sökandet efter
den tidpunkt då konsten uppfyller sin primära funktion, här definierad av Gösta Oswald: ”Vad är
Hon lämnar här nästan alla sina
gamla bundsförvanter åt sidan –
Holm har verk om exempelvis Benedictsson, Bremer, Hillarp bakom sig – och ger sig i kast med
andra formande verk som korsat
hennes väg genom livet. Det kan
handla om filmer, litteratur eller
musik, Truffaut, Lennon/McCartney, Woolf, Lagerlöf, Bellman,
Lessing eller Knausgård, men
hela tiden rör sig det irrande ögat
mot den där punkten då det avgörande händer.
Som en svart tråd i essäernas
väv löper en annan berättelse om
Holms sista tid med en make som
ligger för döden – korta iakttagelser, små pauser av reflektion in-
BOKEN
Språnget ut i friheten – om
ögonblicket då konsten blir
revolutionär
Birgitta Holm
Ordfront förlag
FOTO: MALIN HOELSTAD / SVD / TT
Halmstad och hela
Halland har en
konstinitierad, engagerad publik, och
dessutom stark
förankring i svensk
modernism
”Meddansen” blir hos Birgitta Holm en gemensam rytm, en metafor för förståelsen för den andre.
Birgitta Holm.
sprängda i texten. Men trots den
tyngd som makens sjukdom måste lägga på arbetet, står texten lätt
och klar i stilen. Holm tar läsaren i handen och leder väg in i ett
resonemang, glider över i annat,
exemplifierar och visar på samband.
Jag fylls av glädje under läsningens gång, så som man gör när
kunskap och äkta entusiasm länkas samman. Jag tror att Holm
här har skapat en bok som klarar att fånga läsare med de mest
skiftande litteraturvanor, och kan
förmå dem att villigt följa med på
kända som okända litterära marker. Hon är en alldeles utmärkt
stigfinnare.
”Språnget ut i friheten” har
ibland karaktären av en minnes-
bok, men det är när texten landar här och nu som den bränner
till som mest. När makens sista
skälvande dagar är komna ser
Holm åttiotalsfilmen ”Dirty Dancing” vid hans sjukbädd. Det verkar först vara en närmast bisarr
kombination, men när den tas på
allvar, bortom den glättiga ytan,
visar Holm – som för övrigt är en
entusiastisk dansare och har skrivit boken ”Pardans” – att filmen
visst lämpar sig för att föra resonemang om liv, död, konst och
moral. Det sistnämnda kopplar
hon till kroppen som verktyg för
förståelse, där meddansen, en
gemensam, sammansmält rytm,
fungerar som en metafor för livet
och förståelsen för den andre.
När Holm talar om meddansen
vidrör hon också min egen upplevelse av konstens frihetssprång –
uppträdandet av det sublima, det
ögonblick man hänger sig och låter sig slukas av det upplevda. Ett
bättre argument för att låta konsten beredas plats i egen rätt, och
där ta den på allvar, kan jag inte
finna.
JOHANNA GREDFORS OTTESEN
[email protected]
C3
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
KULTUR
KRÖNIKA GÖRAN LEIJONHUFVUD
Svanslös i en
unik värld
BOKEN
Odinsbarn
Siri Pettersen
Översättning Ylva Kempe
B. Wahlströms bokförlag
FÖRSTA MENINGEN: ”Thorrald lyckades ta sig in genom dörren, men han
förmådde inte stänga den bakom sig.”
Att skapa ett eget universum som
hänger ihop och känns levande är
helt avgörande för en bra fantasyroman.
På den punkten övertygar den
norska debutanten Siri Petterson
stort. Den fornnordiskt inspirerade värld – jag tänker mig att
vi befinner oss i ett slags trollbebott Jotunheim – där människor
och asar är skrämmande legender
och andra namnlösa fasor kryper
fram från andra världar är en
unik plats, som man hela tiden
vill veta mer om.
Den får en historia. De gamla
krigen, kungarnas kamp, statsreligionens uppkomst och den
korpdyrkan som präglar livet,
portioneras ut i lagom bitar. Det
är en värld med ett liv.
Möjligen är varelserna lite fantasilöst mänskliga. Det är egentligen bara deras förmåga att bli ett
med livsenergin – och förstås
svansarna – som skiljer dem från
oss.
mensam sak med den ädlaste av
de ädla för att genom vad som
i praktiken är en militärkupp
störta de korrupta, materialistiska, hycklande makthavarna och
iscensätta sagan om konungens
återkomst. Det är en i grunden
konservativ idé om förhållandet
mellan den rättmätige härskaren
och hans undersåtar, inte ovanlig i fantasyn. Den hämtar näring
ur den europeiska traditionen av
kung och folk mot adel och kyrka. Tänk Robin Hood och Richard
Lejonhjärta. Gustav Vasa och bönderna. Folket och den gode tsaren.
Men Petterson låter oss också
ana, att även den korrupta makten har sina goda argument, att
sanningen kanske inte alltid be-
De unga tus öden
förs samman i ett
långsamt upptrappat men allt mer rafflande äventyr, som
cirklar kring begåvat
konstruerade teman
om offentliga lögner,
maktens korruption
och moralens existens i en värld där
gud är död.
De unga tus öden förs samman
i ett långsamt upptrappat men
allt mer rafflande äventyr, som
cirklar kring begåvat konstruerade teman om offentliga lögner,
maktens korruption och moralens existens i en värld där gud
är död.
Så får vi en allians mellan högt
och lågt, där den utstötta gör ge-
Ett känt svenskt spritmärke figurerar som en återkommande kommentar till det spända förhållandet mellan
konst och politik i Kina. Det är konstnären Du Xia, som
svarar för det. Han är en av de mera uppmärksammade
av de samtida målarna i Kina.
Många har sett hans serie bilder med alienerade unga
eller medelålders kinesiska män som halsar Absolut Vodka. I en färsk och frispråkig intervju ger han sin syn på
den absolutism som han menar präglar det kinesiska
samhället.
Med absolutism syftar han då inte på avhållsamhet
från alkohol, utan på att den totalitära politiken i Kina
är absolut. Men hur rimmar det med de lättnader i vardagen under de senaste 30 åren som både kineserna själva
och vi utländska kommentatorer ofta talar om?
friar, och att världen inte blir
frälst bara för att man byter härskare.
Även om det här nu är en ungdomsbok, där man kanske måste
överförklara en del, så hade jag
önskat lite mindre av den inre dialog som upptar bra mycket plats,
och som i stora stycken upprepar
vad som tidigare skett.
En annan barnsjukdom är den
ibland överdrivet ensidiga karaktärsteckningen
Vad är poängen med att stundtals berätta ur storskurkens perspektiv, om denne ändå genomgående är en illasinnad, skrupelfri och maktgalen intrigant?
Du Xia svarar tveklöst att det fortfarande är absolutismen som är huvudaspekten. Han har till exempel inga
illusioner om medielandskapet:
”Jag har en serie målningar med kinesiska tidningar
jag kallar Absoluta nyMed absolutism som
heter. Samtliga är ju komsyftar han då inte munistpartiets tidningar,
på avhållsamhet samtliga är propagandamanyheterna är absofrån alkohol, utan skiner,
luta.”
Människorna i hans serie
på att den totamed
Absolut är sökande och
litära politiken i förvirrade,
nästan lamslagKina är absolut. na. När de bara häller i sig
vodkan verkar det inte vara
deras eget val. Det skarpa
motljus som de kisar mot ger intryck av att de står inför en allsmäktig kraft som tvingar dem att sluka absolutismen.
Du Xia beskriver hur den globala konstmarknaden
flörtar med investerarna genom att kittla med etiketten
”kinesisk” på all den nya konst som skapas i Kina.
”Men konsten är ett personligt uttryck där nationsgränser inte betyder någonting”, säger den 49-årige
konstnären till tidskriften The World of Chinese.
Då lyckas Pettersen i så fall bättre med en del bipersoner, som rebellhövdingen Eirik, eller rådsmedlemmen Ilume, som får sina
egna begripliga motiv.
Det större berättartekniska
problemet gäller crescendot. Det
blir på en gång så upphetsat och
rörigt, att jag inte ens efter två
läsningar riktigt förstår vad som
sker. Det borde ha skrivits om, eller tänkts nytt från grunden.
Men detta är randanmärkningar. ”Odinsbarn” kom ut i Norge
2013 och är den första delen i den
planerade trilogin ”Korpringarna”.
Del två, ”Råta”, kom på norska förra året. Och jag längtar redan efter att få återvända till korparnas,
skuggornas och ymsättens värld.
PETTER LARSSON
[email protected]
FOTO: LARS MYHREN HOLAND
I Odinsbarn är det för en gångs
skull en utvald flicka, Hirka, som
står i centrum. Hon föds svanslös
i en besvansad värld, och tvingas,
det tror jag man kan berätta utan
att avslöja för mycket, dölja sitt
verkliga ursprung genom att leva
undanskymd i samhällets utkant.
Hon görs visserligen ut som en
djärv pojkflicka, något som understryks lite onödigt i kontrasten till hennes barndomsvän, den
våpiga, brackiga rikemansflickan.
Men också i övrigt finns ovanligt
många viktiga kvinnor i berättelsen. För alla oss som tröttnat på
pojkar med magiska svärd.
Jo, det finns en utvald ung man
också, men han får spela andra fiolen. Rime, som han heter, plågas
av ett slags Aragorn-komplex, där
det gäller att lämna skuggtillvaron och leva upp till det öde som
svallar i hans blåa blod.
Absolut
propaganda
Bakom tidskriften står några statliga organisationer
i Kina. Men eftersom den har målsättningen att öka intresset för kinesiska språket utomlands, har den ett annat tilltal än partipropagandan och har ofta artiklar som
är kritiska mot olika fenomen i dagens Kina.
Men denna tidskrift är ett undantag. Medieklimatet
och censuren har hårdnat betydligt i vanliga kinesiska
publikationer och på internet de senaste två åren.
”Många konstnärer undviker nu avsiktligt ett politiskt
språk av rädsla för att störa marknaden eller sin egen
karriär. Men jag tänker behålla mitt politiska fokus”, deklarerar Du Xia.
”Min konst beskriver hur främlingskap uppstår. Kina
är ett svårt alienerat samhälle. Jag vill göra människor
upprörda.”
Han säger att Kina alltid har varit en politiserad stat och
att politiken bryter sig in i alla medborgares liv, antingen
de tror det eller inte.
”Regeringen stöder inte den samtida konsten. Ju större
inflytande en konstnär får utomlands, desto mindre förekommer vederbörande i statliga medier.”
Siri Pettersen.
[email protected]
C4
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
FOLK & FAMILJ
DAGENS NAMN
Redaktion: 042-489 92 20 E-post: [email protected]
Annonser: 020-23 24 00 E-post: [email protected]
AKTUELLT ANSIKTE · LARS WETTERBERG
Mattias och Mats
Mattias är en grekisk
form av hebreiskans
Mattitja som betyder
”Guds gåva”. Namnet är
känt här sedan 1200-talet och blev populärt
i slutet av 1900-talet.
Omkring 65 300 heter
Mattias, cirka 40 200
kallas så eller har det
som första förnamn.
Mats är en svensk kortform av Mattias, känt
här sedan slutet av
1400-talet. Namnet var
som populärast 1940- till
1960-talet. Cirka 66 600
heter Mats, omkring
43 800 har det som tilltalsnamn eller första förnamn.
”
Vad är en vuxen?
Ett barn uppblåst av ålder.”
Simone de Beauvoir, fransk
författare, 1908–1986.
24 februari
I dag firas nationaldagen i Estland till minne av statens utropande
1918. Det skedde i kölvattnet av den ryska revolutionen och första
världskrigets slutskede.
1940 ockuperade dock
Sovjetunionen landet.
Efter den misslyckade
statskuppen i Sovjetunionen 1991 blev Estland
åter fritt.
Födelsedagar
25 februari
4 75 år fyller 25 februari Per-Åke Tuvesson,
Ängelholm.
Han är ingenjör och
har arbetat som fabrikschef och konsult. Han
tycker om att umgås
med familjen och är intresserad av segling, flyg
och bilar.
4 60
år
fyller 25
februari
Robert
Södertun,
Ramlösa.
Han är
pastor i EFS-kyrkan på
Råå och arbetar också i den internationella
missionsorganisationen
Open Doors, som engagerar sig i förföljda kristna i världen. Han tycker
om att resa tillsammans
med hustrun Birgitta
med bil, flyg eller motorcykel.
4 40 år fyller
25 februari Ayoma Sri Nissanha,
Ödåkra.
Lars Wetterberg på stationen i hemstaden Lund. Han ansvarar för Alfa Lavals internationella chefs- och ledarutveckling. Karriären inledde han som tågstädare hos SJ.
Tågstädning lärde honom
4 Lars Wetterberg har samlat ihop ett
antal titlar genom åren.
I dagarna fyller han 60 år och kan blicka
tillbaka på en krokig yrkesresa som lett
honom från städande av tåg till en lång
rad chefsposter.
Socialassistent, kurator och
familjeterapeut, förlagsredaktör och personaldirektör.
Genom åren har Lars
Wetterberg prövat på en
lång rad olika jobb.
– Nu när jag tittar på min
karriär i efterhand ser jag
att där finns en röd tråd
någonstans. Men därmed
inte sagt att allt var genomtänkt. Jag är rätt så spontan
av mig som person och har
alltid haft lätt för att hoppa på nya spår, säger Lars
Wetterberg.
Lars Wetterberg som under
sitt liv avverkat en lång rad
chefsposter. Det innebär
också att han fått en klar
bild av vad han anser att
gott ledarskap är.
– Ledarskap handlar om
att se andra människor
och få dem att växa. Som
ledare kan man inte tvinga
fram ett resultat. En trädgårdsmästare kan inte få
en planta att växa genom
att säga åt den att växa.
Det enda man kan göra är
att vattna den och låta den
växa själv.
Allt började med ett
extrajobb under gymnasiet
som ”extra icke ordinarie
järnvägsexpeditör” åt SJ.
– Det var en fin titel.
I praktiken var det att man
städade tågvagnar. Det var
väldigt lärorikt, det visade
mig vad bra och dåligt
ledarskap kunde vara.
Ledarskap är något jag
funderat mycket på genom
åren.
Ledarskapsfrågor har
kommit att bli centralt för
Under uppväxtåren i Malmö hade Lars Wetterberg
drömmar om att bli skådespelare eller kock. Men när
han flyttade till Lund för
att plugga ville han bli socionom.
– Jag visste att jag ville
jobba med barn, men inte
på vilket sätt. Då valde jag
att bli socionom eftersom
det var väldigt brett. Jag
var länge övertygad om att
det var inom barnpsykiatrin framtiden låg.
De kommande åren avverkade han flera jobb
inom sitt fält. Bland annat
jobbade han inom barnpsykiatrin, på ett behandlingshem och senare på Malmö
kommun. Men snart började han tvivla på att han hittat rätt.
– Jag nådde en punkt då
jag undrade vad som var
nästa steg i mitt liv. I flera
års tid hade jag arbetat
med att hjälpa människor
med missbruk. Det var ett
jobb jag älskade men det
tog väldigt mycket på en
och jag kände att jag behövde gå över till någonting annat.
Det sökandet ledde honom
först till Liber där han jobbade som förlagsredaktör.
Men det var först när han
bytte till personalområdet
som han kände att han börjat hitta rätt. Den möjligheten kom när han fick jobb
på Findus i Bjuv.
Han började som
rekryteringsansvarig men
blev snart utbildningsansvarig och senare personaldirektör.
– Det kändes som att ett
helt nytt fält hade öppnats
för mig. Det kändes direkt
som om jag var mer hemma inom personalområdet,
säger Lars Wetterberg.
Men det var inte bara
i karriären Lars Wetterbergs liv genomgick stora
förändringar vid den här
fasen av hans liv. Han hade
träffat sin blivande fru och
bildat familj. Nästa karriärsteg blev också en förändring av det större slaget.
Både för honom och familjen.
Findus dåvarande ägare,
Nestlé, erbjöd Lars Wetterberg ett jobb som hr-koordinator i Schweiz. Familjen
bestämde sig för att pröva
lyckan i Schweiz. Totalt
blev det en tvåårig vistelse.
– Jag hade länge varit
sugen på att arbeta internationellt och överlag var det
en väldigt positiv erfarenhet för oss. Dessutom fick
familjen ett bonusspråk
i franskan, säger Lars Wetterberg.
Schweiz byttes mot Lund
när Lars Wetterberg fick
ett nytt jobb på Nestlés
Nordenkontor i Köpenhamn. När han så småningom återigen bytte jobb
hamnade han ännu närmare hemmet. Både geografiskt och jobbmässigt.
– Jag blev headhuntad till
ett jobb på Alfa Laval och
jag var faktiskt lite tveksam först. Jag trodde inte
det skulle passa mig att
jobba på ett ingenjörsföretag. Men efter den första intervjun blev jag oerhört imponerad. Jag kände direkt
att företaget lade stor vikt
vid hr-frågor och att ha rätt
människor på rätt plats.
Nu har han arbetat för
Alfa Laval sedan slutet
av 1990-talet. Idag är han
ansvarig för Alfa Lavals
internationella chefs- och
ledarutveckling och har
hela världen som arbetsfält. Därutöver har han
flera styrelseuppdrag.
I dagarna fyller Lars Wetterberg 60 år. Och han har
ingen tanke på ytterligare
ett karriärsbyte.
– Vid det här laget tycker
jag nog att jag hittat det jag
vill jobba med.
– Dessutom inser man att
pensionen närmar sig fortare än man anar. Då är det
dags att bygga upp andra
aktiviteter i sitt liv än bara
jobbet och ägna mer tid åt
familj, vänner och sina intressen.
När Lars Wetterberg nu
ser tillbaka på sin karriär
ser han en brokig väg längs
karriärstegen.
Och även om resan inte
hade ett klart mål under
sin gång tog den honom
precis dit han ville vara till
slut.
C5
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
FOLK & FAMILJ
MINNESORD
GRATTIS
Vår käre
Hans
Andersson
Vårt fina guldkorn
fyller 10 år
Grattis Thilda!
Älskar dig massor
Kramar mamma, pappa
och Linus
Hugo Berch.
Hugo
Berch
4 Hugo Berch, Össjö, har avlidit
i en ålder av 71 år.
leda
FAKTA
Lars Wetterberg
4 Aktuell: Fyller 60 år den 24
februari.
4 Familj: Gift med Christina,
professor i historia, döttrarna
Sara och Anna, bonusdottern
Lisa samt bonusbarnbarnen
Axel och Klara
4 Intresse: Skogsbruk,
sommarstugeunderhåll och
matlagning.
4 Engagemang: Har flera
styrelseuppdrag. Bland annat
för Kulturen, Sparbanksstiftelsen Öresund, AF-sällskapet och
Lunds nyföretagarcentrum.
4 Läser: Nyare skönlitteratur,
historisk litteratur och facklitteratur med fokus på ledarskap.
TEXT: PETER
ZUPANOVIC
peter.zupanovic
@hd.se
FOTO: INGEMAR D
KRISTIANSEN
ingemar.d.kristiansen
@hd.se
När jag fått beskedet och tittade ut
i trädgården såg jag en koltrast med
vita kindfläckar. Det är Hugo, tänkte
jag. Sällsynt. Ovanlig.
Vi gjorde många resor tillsammans.
Vi följde Goethe i fotspåren genom
Europa. Och vi letade efter familjen
Berchs rötter på Ösel utanför Estland
tillsammans med Leo. Vi vandrade
i Bialowieza på gränsen till Vitryssland för att se de sista vilt levande visenterna.
När vi efter flera veckors körning,
då vi levt av ryggfilerna på trafikdödad känguru, kom fram till Monkey
Mia i nordvästra hörnet av Australien och simmade längs korallrevet
sa Hugo ”Sen är det bra att vi är två
för då minskas risken av att bli biten
av en haj”… Jaha , tänkte jag...
Eller när vi passerat Atlasbergen
med Landcruisern och hade 1500 km
väglöst land framför oss genom Sahara och han sa – man har nu kommit
i en ålder då det inte gör så mycket
om det händer något… Jaha, tänkte
jag som var tio år yngre.
I kapstaden mötte vi Ostindiefararen på väg österut vars stäv är byggd
av krokvuxen ek från Össjö skogar.
Hugo hade en enorm bredd. Mycket tid ägnade han åt Linné och Voltaire var hans vän. Han hade stora
kunskaper om biologisk mångfald.
Grävde sjöar till övervintrande änder
och planterade skyddande häckar till
småviltet. Hade långt gångna planer
på ett vindkraftverk och visste att ge
berguven en plats i stenbrottet. Han
var insatt i smedens hemligheter och
kunde reparera en bil med en ståltråd. Han följde samtidskonsten och
var en hängiven cineast. Han hade
alltid åsikter om nyutkomna böcker.
Skönlitterära såväl som inom facklitteraturen.
Han var väl förtrogen med arkitekturen. Både den som gjorts och den
görs idag. Han följde politiken, globalt såväl som lokalt, Precis som han
följde projektet med orangutangerna
på Borneo och den lilla flocken kameler som han vann på ett vad invid Ayers rock.
Han gladde sig mycket över sin familj och den kommande generationen.
Med stor insikt om mänskliga relationer delade han med sig av sina erfarenheter samtidigt som han lagade
mat över öppen eld vid foten av något
berg, i en djungel eller på den gamla
järnspisen. Hugo var en mycket ovanlig människa.
SIMON ARNE
Grattis Minna
på Din 7-årsdag!
Kramar från
farmor och mormor
Världens bästa Majken
fyller 4 år!
Grattiskramar från
mormor, morfar
och Emmeli!
UPPVAKTNING
Ev uppvaktning
på min 80-årsdag
undanbedes vänligen
Jan Petersson, Väsby
* 28 augusti 1926
har idag stilla insomnat
i ljust och tacksamt
minne bevarad
Ödåkra
13 februari 2015
MARTA
Lena och Peter
Anna och Otto
Övrig släkt och vänner
Det gick en gammal
odalman och sjöng
på åkerjorden
Han bar en frökorg
i sin hand,
och strödde mellan orden
för livets början
och livets slut sin
nya fröskörd ut
Han gick från soluppgång
till soluppgång
Det var den sista
dagens morgon
Jag stod som harens unge,
när han kom
Hur ångestfull jag var
inför hans vackra sång
Då tog han mig
och satte mig i korgen
och när jag somnat,
började han gå
Döden tänkte jag mig så
Bo Setterlind
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Fleninge kyrka
fredagen den 6 mars
kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se
senast den 3 mars.
Ev uppvaktning på
min födelsedag
undanbedes.
Alf-Uno Persson, Ekeby
Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor
och Gammelmormor
Alvy Larsson
* 13 december 1931
har i dag lämnat oss
i sorg och saknad
Mörarp
16 februari 2015
Karl-Erik
Eva och Bengt
Bo och Ann
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
fredagen den 6 mars
kl 13.00.
Ett varmt tack till
Hemvården Vallåkra
för god vård.
Vår älskade
Min älskade Maka
Vår älskade
Mamma, Svärmor
Mormor och Farmor
Gunborg
Wilhelmsson
Marianna
Baca
* 7 november 1926
har stilla insomnat
Landskrona
den 14 februari 2015
* 31 augusti 1952
har idag hastigt lämnat
oss i stor sorg och
saknad.
Perstorp
17 februari 2015
Lars och Maj-Britt
Desirée och Martin
Leonard, Cordelia
Louise och Fredrik
Filippa, Olivia
PETAR
Silvia och Ola
Maria, Mikael, Johan
Kristoffer och Sofia
Melvin, Neo, Mindra
Bobby
Begravningen har ägt rum
i stillhet
Det finns ett löfte från
en gammal sägen
att modersögat aldrig
slocknar ur
det kastar solig strålglans
över vägen
som följer oss till livets slut
Begravningsakten äger rum
i Perstorps kyrka onsdagen
den 4 mars kl. 11.00.
Därefter inbjudes till
Församlingshemmet.
Svar om deltagande vid
minnesstunden till Åsbo
Begr. byrå tel. 0435-35160
senast den 2 mars.
Vår kära
dotter och lillasyster
Astrid
Åkerberg
* Helsingborg
7 mars 2014
har somnat in i stillhet
† Rydebäck
18 februari 2015
Astrid, du finns i våra
hjärtan – nu och alltid
ANETTE & MARTIN
Ludvig, Vilhelm
Älskade unge, du var
hos oss bara kort, men
du lärde oss det största
– att verkligen leva.
Nu slipper du det onda
och får sova i ro.
Sov gott älskade barn.
Mamma och Pappa
Vårt varmaste tack till Astrids
underbare läkare och vårt
stora stöd, Erik Eklund,
barnneurologen, BUS i Lund.
Tack också till övriga berörda
läkare och övrig vårdpersonal
på BUS och i Hbg.
Istället för en blomma skulle
det värma mycket om ni med
ett bidrag tänker på Astrids
läkares viktiga forskningsarbete
kring neurologiska sjukdomar.
Till Astrids minne:
6751-692125272
Handelsbanken
Begravningsakten äger rum
inom den närmsta familjen.
Varmt tack till personalen
på Föreningsgatans
äldreboende
IN MEMORIAM
Vår älskade
Lisa Persson
*16 mars 1957
† 24 februari 2014
1 år av saknad
Om det tändes en stjärna
varje gång vi tänker på dej,
skulle natten varit ljusare
än dagen.
Bosse
Mari, Sara, Anna
med familjer
C6
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
MIN MENING
Redaktören
har ordet
4 Vi låter i dag Emma
Jönsson förmedla sina
åsikter om den uppmärksammade tjejsemlan.
”Kampen för ett jämställt
samhälle fortsätter”,
skriver Emma.
4 Hur går det för
kolonierna i Helsingborg?
Läs två inlägg i detta
aktuella ämne.
4 Glöm inte att skriva
till Min mening. Din röst
behövs.
4 Med önskan om en
god dag.
ROLAND
CLASSON
roland.classon
@hd.se
Adress: Min mening, HD, 251 83, Helsingborg
E-post: [email protected]
Redaktionen: 042-489 93 07
SÄKERHETSPOLITIK
Om svenskt medlemskap i Nato
4 Den svenska alliansfrihe-
ten har tjänat Sverige väl.
Det är inte bara så att Sverige lyckats stå utanför krig
sedan början av 1800-talet.
Sverige har också kunnat
spela en aktiv roll vid olika
konflikter runt om i världen.
Alliansfriheten har inte
inneburit någon passivitet
utan tvärtom har Sverige
trots att vi är ett litet land
tagit ställning och agerat
som medlare vid olika konflikter.
Just nu hörs en allt högljuddare opinion som önskar ett svenskt medlemskap i Nato. Anledningen
är Rysslands upprusning
och Rysslands alltmer aggressiva hållning.
Rysslands agerande oroar
också mig men de som ropar på ett svenskt medlemskap i Nato måste föra i bevis att avspänningen i vår
del av världen skulle öka
om Sverige går med i Nato.
Jag tror att det kan
bli precis tvärtom. Ryssland
kommer att känna sig mer
hotat och bli mer aggressivt
om Natos gräns i norra Europa flyttas närmare landets gränser.
Svensk utrikespolitik har
hittills varit brett förankrad. Förändringar som
till exempel då muren föll
öppnade för att Sverige tillsammans med Finland och
Österrike kunde ansöka
om medlemskap i EG (nu
EU). I dag råder ingen bred
enighet om en omläggning
av den svenska alliansfria
politiken.
Inte heller avser vårt
grannland Finland ansöka om medlemskap i Nato.
I stället planerar våra båda
länderna ett närmare försvarssamarbete för att öka
tryggheten och bidra till
avspänning i vår del av Europa.
Jag har inget emot en debatt om Sveriges framtida
säkerhetspolitik. Men jag
tror att man gör det alltför
lätt för sig om man tror att
avspänningen ökar vid ett
svenskt Nato-medlemskap.
Sverige mår bäst av att
fortsätta stå utanför militärallianser men samtidigt
samarbeta med Nato när
det gynnar våra säkerhetsintressen. Dessutom ska
Sverige också fortsatt vara
en aktiv medlem i både EU
och FN.
Jan Andersson
Helsingborg
KORT SAGT
Fotografera
i guldbutiken
4 Ytterligare en gång får
man läsa i tidningen om
ett rån i en guldsmedsaffär.
Det är inget nytt, men man
undrar ju ständigt hur man
kan kommentera det med:
”personalen vet fortfarande inte till vilket värde det
stulna i montern var”.
Jaså, tänker jag - fotograferar inte guldbutikerna montrarna varje gång
man ”möblerar om” plus givetvis med aktuellt datum.
Tänk så mycket enklare det
vore för dels butiken, dels
polisen och inte minst för
försäkringsbolaget.
Kanske gör man detta redan, annars bjuder jag på
tipset!
TYCKT PÅ NÄTET
”
Jag är Helsingborgare men bor
till vardags i
Norge. Tyvärr
känner jag mig
betydligt mer
otrygg i Helsingborg nattetid än
i Oslo.”
Signaturen ”Oslo” om artikeln ”Fler otrygga efter
dödsmisshandeln (av en
Djurgårdssupporter våren
2014)
Mest läst på hd.se
i går (Helsingborg)
1
2
3
4
5
Influensapatienter
skapar kaos på akuten
Knivrån mot Coop
När känner du dig
otrygg i Helsingborg?
Lokala krogar i franskt
påhitt
Tre bilar i krock på
Hälsovägen
Gör så här
Skicka per brev eller e-post.
Skriv kort, högst 2 500 tecken.
Endast i undantagsfall publiceras längre texter. Insändaren
måste åtföljas av namn, adress
och telefonnummer. Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta och redigera texterna.
Insända bidrag returners inte.
”En som kan skilja
på mitt och ditt”
Båstad
Ska det vara liten eller stor semla?
ARKIVFOTO: LEIF R JANSSON/TT
Tjejsemlan är inte bara en semla
4 Ett
bageri började sälja
tjejsemlor vilket har fått en
enorm uppmärksamhet.
Bageriets vd Ida Kristensson bekräftade informationen: ”Ja vi säljer tjejsemlor!
Det är för att de är mindre än de vanliga så att man
ska kunna äta dem med
gott samvete. En del feminister gillar inte det men
överlag bara positivt.”
Okej, låt oss reflektera
över anledningen till att
vd:n valt att döpa semlan
till tjejsemla: tjejer förväntas vilja äta mindre bakverk
än andra för att inte få dåligt samvete.
Som om smalhetsnormen inte redan vore tillräckligt stark så ska vi alltså nu förstärka den genom
att säga att tjejer borde
välja en mindre semla än
standardsemlan för att de
är just tjejer.
Ett bakverk borde döpas
utifrån bakverkets utformning, inte utefter vem som
möjligtvis ska äta det. Minisemla eller liten semla hade
varit alldeles utmärkt och
ingenting att reagera över.
”
Hela grejen
handlar om
synen på tjejer
och om de förväntningar som
läggs på dem utifrån normen.”
”Tjejsemla” är något att reagera över.
Det finns ingen ”killsemla”. Tanken är väl antagligen att killar ska äta standardsemlan då. Ännu en
gång är det mannen som
utgör normen. Patriarkatet
existerar. Det är fakta, inte
en åsikt. Och nu tar det uttryck i bakverk.
Jag köper inte argument
som att det skulle vara okej
för att ”de försökte skoja till
det”. Nej, det är inte alls lite
gulligt. Varför? För att det
aldrig är okej att skämta på
förtrycktas bekostnad. Och
ja, kvinnoförtryck existerar.
Vi lever i ett patriarkat och
så vidare.
Det är inte synd om bagaren och det handlar inte
om yttrandefrihet, att få
kalla sina bakverk för vad
en vill. Återigen, varför
döptes semlan till tjejsemla från början? På grund av
normer för hur en tjej ska
vara. Hela grejen handlar
om synen på tjejer och om
de förväntningar som läggs
på dem utifrån normen.
Att reagera över detta
handlar inte om att märka ord eller irritera sig över
minsta lilla, det handlar
inte ens om semlan. Det
handlar om något så mycket större – strukturer i samhället. Vi måste ta det på
allvar!
Efter stormen av kritik
har Ida Kristensson, vd för
det aktuella bageriet, bytt
namn på semlan: ”Tanken
med namnet var aldrig att
uppmana eller skuldbelägga, vilket ju vore motsägelsefullt när man driver ett
bageri. Men jag tar givetvis till mig av era välgrundade argument och ber så
mycket om ursäkt. Från och
med i morgon heter vår lilla
semla minisemla.”
Semlor har inget kön och
kan givetvis ätas av vem
som helst – tjejer, killar
och alla andra – och kampen för ett jämställt samhälle fortsätter.
Emma Jönsson
Kristianstad
KORT SAGT
Smidigt med
blodanalys
4 Kommentar
till artikel
med rubriken ”Svar på två
minuter med ny blodanalys”, 22/2. Som en av 150
försökskaniner måste jag
säga att detta är hur bra
som helst. Jag har sedan
2007 gått stadigt på Waran
(ett läkemedel som förhindrar att blodproppar bildas i blodkärlen). Det är nu
mycket smidigare när jag
ska ta prov. Det sparar också massor av tid.
Även beröm till damerna
på AK-mottagningen som
alltid är så trevliga och
snälla. Det är inte kul att
gå på denna typ av medicin
men det är ett måste för
mig. Kul att Helsingborg
blev först med detta sätt.
Björn Adelborg
Helsingborg
C7
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
MIN MENING
POLITIK I HELSINGBORG
HISTORISKT VÄRDE
Om öppna grindar
på koloniområden
Ångfärjan till
Fredriksdal
4 Under
de 15 år jag haft
min lilla koloni har den blivit totalvandaliserad tre
gånger. Det betyder olust,
kostnader och mycket arbete.
Detta har ett också ett antal av våra medlemmar behövt uppleva. De flesta har
lagt mycket pengar på sina
kolonilotter, betalar arrende, el och numera dyra försäkringar och larmanordningar.
Nu vill man från stadens
sida att alla grindar ska
vara öppna för allmänheten. Jag vill påstå att alla
som seriöst har lust att
komma in på vårt område
blir insläppta av tillmötesgående kolonister.
Det känns olustigt att grindarna ska stå öppna på av
staden anvisade tider. Det
är ju lätt som politiker att
komma med dylika förslag
när man kanske själv sitter
i villa med låsta grindar och
häckar.
Många kolonister är äldre och bor i lägenheter
utan både utsikt och grönska. Detta är en betydande
friskvård för många äldre.
Att skapa otrygghet är ju
inte särskilt kreativt.
Mitt förslag är att både
Sofiero och Fredriksdal
öppnar sina grindar för all-
4 Tack
mänheten. Det hade säkert
donatorerna uppskattat.
Ta istället tag i brottsligheten som stör oss alla.
Då ordförande i Trädgårdsföreningen lägger detta förslag kommer jag att
gå ur föreningen. Jag trodde man månade om personer som lägger mycket
möda och även pengar på
odling och egen vård.
Arg kolonist
Helsingborg
”Rikard T”, Helsingborg för ditt positivt kreativa förslag
(Min mening, 21/2) avseende bästa möjliga
placering av Ångfärjestationsbyggnaden.
Byggnadenshistoriska
värde och betydelse för
Helsingborg kan presenteras mer begripligt för kommande generationer om man inkluderar perronger och
perrongtak så som stationen en gång såg ut
samt även i marknivå
märker ut färjelägena
så att besökarna förstår
helheten.
I stället för spårvagn, en
kostsam historia utan
någon koppling till stationen, kan man kreera en attraktiv lösning
där tåg i miniformat,
med eller utan spår, utgår från stationen på en
slinga runt Fredriksdal
med hållplatser för av
och påstigande.
Gamla tullhuset
(1838) och centralhamnen (1832) är vad som
återstår av gamla Helsingborgs hamn. Ett
historiskt värde som
inte får utplånas för att
tillmötesgå The Tivolis krav att stanna kvar
i Ångfärjan.
Att fylla ut hamnbassängen för att ge plats
åt denna träbyggnad är
obegripligt och oförlåtligt. Ett minnesmärke
över oförlåtliga beslut.
Vem kommer att förstå träbyggnadens historia placerad vid kajkanten, skymmande
den verkligt historiska
byggnaden Gamla Tullhuset? Flytta Ångfärjan
i sin helhet till Fredriksdal och The Tivoli till lokaler i Gamla Tullhuset.
Ett klokt och begripligt
beslut!
Gert, Helsingborg
Om de nya
trygghetslarmen
Kommentar till signaturen ”Fattigpensionär”, Helsingborg,
och rubriken ”Trygghetslarm en dyr affär”,
20/2.
4 Nya
En koloniträdgård betyder friskvård.
ARKIVFOTO: HASSE HOLMBERG/TT
Vandalism på vårt koloniområde
4 Efter
ett antal sönderklippta stängsel så lyckades vandaler till slut ta
sig in och ostört vandalisera på vårt koloniområde
i veckan.
Man har svårt att förstå
motivet att slå sönder fönsterrutor och bryta upp dörrar för att komma in i dessa
små enkla kolonihus där
inget av något större värde
finnes och väl därinne skita
ner, slå sönder inredning,
spruta ketchup och senap
omkring sig och detta bara
för sitt höga nöjes skull.
Och det räcker ju inte
med att bara vandalisera
en kolonistuga utan flera
ska det vara när man ändå
är igång samt sparka sönder grindar, staket, markiser och annat som finns på
en koloni.
Att man ger sig på dessa
enkla kolonier tyder bara
på att det är individer utan
ryggrad (yngre förmågor
med små skor enlig de efterlämnade spåren) som
för sitt höga nöjes skull fin-
”
Man hoppas
verkligen att
de skäms över
sina tilltag när de
väl ser tillbaka på
sin gärning.”
ner njutning i detta i stället
för att göra något meningsfullt med sitt liv. Man hoppas verkligen att de skäms
över sina tilltag när de väl
ser tillbaka på sin gärning.
Som det är nu så får
vi slanta upp mer pengar
för att iordningsställa efter
vandalerna än för att låta
våra kolonier prunka.
På detta läser man i tidningen om att det är förslag på att ha öppet på kolonierna hela dagar när
ingen vistas på området,
vilket då ger dessa vandaler ännu mer fritt spelrum.
Och då frågar man sig varför inte Fredriksdal och Sofiero också är öppet för flanerande allmänhet. Men de
områdena är kanske mer
värda än våra kolonier?
Det är stor skillnad på koloniområdena i Helsingborg,
där vissa mest har små
enkla hus och det är knappast några som bor där under den tillåtna perioden
medans andra områden
har större mer moderna
stugor där övernattningar
och boende sker mer frekvent och övervakningen
också blir bättre. Men förslagen tar ingen hänsyn till
olika områdens läge och beskaffenhet.
Man hoppas att det finns
lite sunt förnuft inom politiken och att man ser över
detta förslag igen och att
man går på kolonisterna
samorganisations förslag.
För det verkar inte som att
det finns någon politiker
som har koloni och vet vad
det handlar om, utan man
likställer kolonier med stora dyra hus i villaområden,
där folk bor kontinuerligt.
Luttrad kolonist
Helsingborg
trygghetslarmet kräver inget telefonabonnemang. I fredagens insändare om
trygghetslarm fanns ett
faktafel. I texten skriver
insändaren att det behövs ett abonnemang
för fast telefoni för det
nya digitala trygghetslarmet.
Det är fel och det nya
larmet kräver inget telefonabonnemang alls
hos användaren. Användaren behöver alltså
varken ha ett abonne-
mang för fast telefoni,
bredbandstelefoni eller
mobil för att kunna använda det nya digitala
larmet.
Det är viktigt att den
felaktiga uppgift som
fanns i insändaren inte
sprids, eftersom det
skulle kunna inbära att
många av de som ska få
det nya digitala trygghetslarm får uppfattningen att de ska teckna abonnemang som de
inte behöver.
Ytterligare information om de nya digitala
trygghetslarmen finns
på helsingborg.se.
Thure Gunnarsson
informationsansvarig vård- och
omsorgsförvaltningen
KORT SAGT
Mänskligt agerande på Väla
4 Den 5 december 2014 på Väla Centers handikapp-
toalett ramlade min svårt cancersjuke son. Han var
inlåst. Krypande kunde han inte nå hjälpsignalen.
Han ropade på hjälp då en ung man (med liten familj), som fick upp låset på dörren och hjälpte min
son, varpå den unge mannen diskret låste dörren
igen och gick.
Min son glömde fråga om hans namn och ville
tacka honom för hans värme och mänskliga agerande. Tyvärr orkade han inte, så jag hoppas att
hans önskan och vår tacksamhet nå fram.
En sorgsen mor, Påarp
C8
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
s I N F A B ∙ F O T O : I A M J E S P E R
Vi behöver fler – som kan och vill
Stefan ”fotbollskonsulenten” Jansson blev blod­
givare efter att ha överlevt en våldsam trafikolycka
för många år sedan. Nu har han gett blod i över
tjugo år och lyckats få många av sina vänner att
göra detsamma.
– Jag har fått så mycket hjälp och vill ge tillbaka.
En halvtimmes blodgivning några gånger per år
kan rädda en annan människas liv. Det krävs så
lite, men betyder så mycket, menar Stefan – som
vet vad han talar om.
Vill du också rädda liv? De flesta mellan 18
och 60 år som är friska och väger mer än 50 kilo
kan bli blodgivare.
Gå in på vår webbplats Geblod.nu så får du veta
hur det går till att lämna blod och göra en insats
för livet.
Vi behöver alltid fler aktiva blodgivare.
Hoppas du är en av dem.
Alltid en avgång som passar
RESOR
lla *
Bil + a
Parkera ombord
:
9
49
& shoppa
al
x Roy
inkl. 3 Tray
t
Expor
Ta med bilen och parkera enkelt ombord
när du shoppar godsaker. Du har en hel
timme på dig innan du är tillbaka i
Helsingborg, och priserna är som vanligt
upp till 50% billigare.
I biljettpriset ingår 3 flak öl alt Coca Cola.
*gäller personbil max 6m, alla dagar med avresa efter
kl. 10.00. Läs mer och köp. scandlines.se
NÖJEN
PRYLAR BOSTAD
Dans 24/2 kl 18-22
Diverse
HEDINS
www.sundsparlan.se 042-183270 Helsingborg
FÖRENINGAR
BBK/BFF Bjuvs loppis. Stöd vår
ungdom. Skänk till vår loppis.
Söker inneboende
Ring så hämtar vi.
Klippan. Egen våning
042-81776, 0760-438221.
Mars-Okt ev längre. 5 500:-.
FörslövsIF Vi hämtar till vår
Bra pendel Klippan - Hbg loppis, inom 0431-omr.
Hässleholm - Ängelholm m m.
Tel 070/22 40 182
0739-925920
Önskas
Helsingborg
Anonyma Alkoholister
AA-möten i Helsingborg
www.aahelsingborg.com
Jourtel:042-153535
Omega IWC Halda Jeager
med flera, även trasiga köpes
av SAMLARE.TEL073-8280099
Vi har sålt vårt hus,
söker fräsch lgh, 75-100 kvm i
Båstad för långsiktigt boende.
Par 60+, goda ref. Inflyttning i
april önskvärt. [email protected]
BLI VÄRLDSFÖRÄLDER.
Alltid en avgång som passar.
Var med och kämpa för alla barn, varje dag,
året om. Anmäl dig på unicef.se
Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor
Alltid en avgång som passar
MOTOR
Uthyres
UNICEF har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
164x43 VF.indd 1
2014-01-15 11:38:42
Personbil KöPes
Bil köpes oavsett skick, dock
ej äldre än -01. 0720-06 64 76
Köper din bil idag!!!
Allt av intresse 0769255552
NÄSTAN
HELT NYA
FOCUS!
Nu tillra
oslagba
FORD FOCUS ECONETIC 1,6 TDCI (105 HK)
139.900 KR
•
•
•
•
•
Blandade färger & miltal
Upp till 4 års fabriksgaranti kvar
Miljöbilar - skattefria upp till 4 år
Bränselförbrukning på låga 0,34 l/mil
Gäller märkta bilar i våra hallar
MED RESERVATION FÖR EV SLUTFÖRSÄLJNING. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.
MALMÖ: HORNYXEGATAN 16. LUND: SÖDRA VÄGEN 1. HELSINGBORG: ÄNGELHOLMSVÄGEN 1.
ÖPPET: MÅN-FRE 10-18 (FOSIE 8-18), LÖR & SÖN 11-15. WWW.HEDBERGS.SE
Psoriasis drabbar
huden, lederna
och självkänslan
Psoriasis är en systemsjukdom som påverkar livet på
många sätt. Psoriasisförbundet arbetar för att alla med
psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv.
Bli medlem i dag.
psoriasisforbundet.se/medlem
Helsingborg 042-28 19 20
Höganäs 042-33 04 38 – [email protected]
C10
Mediaarkivet är Nordens största nyhetsarkiv med 15 miljoner tryckta tidningsartiklar. Arkivet
uppdateras dagligen och innehåller allt du behöver till faktasök och research. Bli kund redan
idag! Gå in på www.mediearkivet.se/online eller ring 08 - 442 58 80.
ingår i Mediearkivet sedan 1994
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
C111
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
s
t
a
t
s
m
i
n
i
s
t
e
r
n
Av Carsten Graabæk
b
a
b
y
Av Jerry Scott & Rick Kirkman
4gästserie
| seRieR
& &kRyss
SERIER
KRYSS
4dagens sudoku
9
3
2
1
7
1
3
9
4
9
8
5
4
4
3
3
6
1
7
9
6
5
5
7
7
6
2
1
1
2
3
4
© Bulls
4Alla siffrorna 1–9 ska finnas med en gång i varje lodrät
och vågrät rad samt i varje markerad box (3x3 rutor).
5
7
9
1
2
6
5
7
6
4
8
2
2
6
1
5
3
4
2
5
4
8
8
7
1
3
6
9
7
5
6
2
1
3
9
8
4
7
6
7
8
3
9
5
2
1
4
Av Bud Grace
3
9
7
9
3
Av Lars Mortimer
7
5
1
4
2
1
N A
Ö
K
E
E R
T
S
T
O
J
O
A
L
E
I
Y G E
T
I
E
9
A D E N
4Rätt lösning på
förra Lillkrysset.
10
Av Lise Myhre
4
8
5
4
8
N
11
9
4
7
8
O
7
10
n
e
m
i
I
J
K
A G
10
8
9
O
T
9
6
9
8
6
6
3
F O A
L
55
8
3
9
3
7
2
D Y N O R N A
E
5
7
5
1
4
66
1
FÖREGÅENDE KRYSS
4
3
LODRÄTT:
1. Påhoppen
2. Dålig vana
3. Kyler ner
4. Skötebarn
8. Tennis-Björn
9. Stämning
LILLA KRYSSET
3
2
VÅGRÄTT:
1. Har Island
5. Hanne i andfågelfamilj
6. Gammal marknad
7. Och i grannland
10. Scenario
11. Är en del märken i kanten
2
© Bulls
5
3
1
1
2
2
1
11
6
LILLA
KRYSSET
4
lillaKRYSSET
krysset
LILLA
10
9
7
8
8
Här är den rätta
lösningen till dagens
sudoku.
h
ä
l
g
e
4
LILLA KRYSSET
6
e
r
n
i
e
3
4
b
l
u
e
s
RedaktöR: Jonas Brorson 042-489 93 71
e-post: [email protected]
11
11
VÅGRÄTT:
1. Har Island
VÅGRÄTT:
5.
Hanne i andfågelfamilj
1.
6. Har
Gammal
marknad
Island
7. Hanne
5.
Och i grannland
i andfågelfamilj
10. Scenario
6.
Gammal marknad
11. Är en del märken i kanten
7.
Och i grannland
10.
Scenario
LODRÄTT:
11.
en del märken i kanten
1. Är
Påhoppen
p
o
n
d
u
s
Av Frode Øverli
2. Dålig vana
3. Kyler ner
LODRÄTT:
4. Påhoppen
Skötebarn
1.
8. Tennis-Björn
2.
Dålig vana
9. Stämning
3. Kyler
ner
4. Skötebarn
8.
LILLA
KRYSSET
Tennis-Björn
4
9. hjärnkoll
Stämning
FÖREGÅENDE KRYSS
Hjärn koll
1
2
3
D Y KRYSSET
N O R N
LILLA
4
™
A
Den röda tråden?
K
E
O
Ö
FÖREGÅENDE
KRYSS
5
inga gröna gubbar
F O A J E E
D
L
6
2
R
4
Y KN O T R NO A
Doom
Aelita
7
A G
E
5
3
O
ÖA
8
L K
9
FT Capricorn
O SA J EOne
E EI R
John Carter
I N T Y G E T
L
K
T
O
10
6
O
O
I
A HimmelsG
E
7
11
N skeppet
A 8J A
T
10
I
S
N
O
Y
O
©2015
JB2183
11
N
T
A
J
D9
E
G
E
A
N
E
I
A
D
Total
Recall
L
I
T
E
Svar: Filmer om planeten Mars.
z
i
t
s
Av Jerry Scott & Jim Borgman
1
E
N
C12
TV & RADIO TISDAG 24 FEBRUARI
SR P1
5.29 P1-morgon. Med Cecilia
Khavar. 5.30 Ekonyheter. 5.35
Ring P1. 5.45 Morgonandakt.
5.55 Sjöväder. 6.00 P1-morgon. 6.00 Morgoneko. 6.30
Ekonyheter. 6.32 Ekonomieko.
6.34 Nyheter från Vetenskapsradion. 6.50 Tankar för dagen.
6.55 Landväder. 7.00 Morgoneko. 7.30 Ekonyheter. 7.32
Ekonomieko. 7.36 Nyheter från
Vetenskapsradion. 7.46 Kulturnytt. 7.55 Land- och sjöväder.
8.00 Morgoneko. 8.30 Ekonyheter. 8.32 Ekonomieko. 8.36
Nyheter från Vetenskapsradion.
8.54 Kulturnytt.
9.00 Morgoneko.
9.14 P1-morgon.
9.30 Ring P1.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Kropp & själ.
11.00 Ekonyheter.
11.03 Tendens.
11.33 Ekonyheter.
11.35 Radioföljetongen: Hem,
del 2 av 13.
12.00 Tolvslaget med dagens
dikt.
12.05 Meddelandetid.
12.10 Vetandets värld.
12.30 Luncheko.
13.00 Land- och sjöväder.
13.05 Kulturnytt.
13.20 Obs.
13.35 Vetenskapsradion
språket. Med Emmy Rasper.
14.00 Ekonyheter.
14.03 Kritiken. Med Gunnar
Bolin.
14.50 Utrikeskrönika.
15.00 Ekonyheter.
15.03 Radiosporten.
15.04 Nordegren och Epstein i
P1. Med Thomas Nordegren.
15.45 Kulturnytt.
15.55 Sjöväder.
16.00 Ekonyheter.
16.03–17.45 Studio ett.
16.45–17.00 Dagens eko.
17.45 Dagens Eko.
18.09 Kulturnytt.
18.15 Kulturreportaget: Louise
Bourgeois.
19.00 Ekonyheter.
19.03 Vetenskapsradion forum.
Med Urban Björstadius.
19.35 Radioföljetongen: Hem,
del 2 av 13.
20.00 Ekonyheter.
20.03 Tendens.
20.35 Ring P1.
20.45 Obs.
21.00 Ekonyheter.
21.03 Idrottens himmel och
helvete: Tävlingssystem.
21.35 Kulturnytt.
21.45 Tankar för dagen.
21.50 Land- och sjöväder.
22.00 Ekonyheter.
22.10 Radiosporten.
22.12 Studio ett.
22.55 Dagens dikt.
23.00 Ekonyheter.
23.50 Kulturnytt.
0.00 Ekonyheter.
0.02 Nordegren och Epstein i
P1. Från i eftermiddags.
0.45 Obs.
1.00 Ekonyheter.
1.02 Tendens.
1.35 Vetenskapsradion forum.
2.00 Ekonyheter.
2.02 Stil.
3.00 Ekonyheter.
3.02 Radiofynd: 74-83.
4.00 Ekonyheter.
4.02 Poddredaktionen.
5.00 Ekonyheter.
5.02 Vetandets värld.
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
tisdagens radiotips
Skildrar
rasism i USA
Det är 50-tal och den
amerikanske soldaten
Frank Money är på väg
hem från Korea, till
den bomullsplantage
där han och hans syster växte upp. Sargad
av kriget färdas han
genom ett samhälle
präglat av rasism. Radioföljetongen sänder
Toni Morrisons roman
”Hem”.
P1 11.35
SR P2
6.00–6.35 Sisuradio.
6.30 Sisu-uutiset.
6.35 Oddasat.
6.40 Nyheter.
6.50 Klassisk morgon. Med
Martin Ekeholm.
7.30 Ekonyheter.
7.32–10.03 Klassisk morgon.
Med Pernilla Eskilsdotter.
8.54 Kulturnytt.
9.00–9.02 Ekonyheter.
10.00 Ekonyheter.
10.03 Klassisk förmiddag. 1.
Ingvar Lidholm: Pastoral i skogen. TribukaitPetterssonBerg. 2.
Britta Byström: Utflykt i det
okända. Malmö symfoniorkester.
Dirigent: Daniel Blendulf. 3. Sergej Rachmaninov: Pianopreludier op 23 spelas av Guillaume
Vincent. 4. Galina Grigorjeva: Na
ischod. Estniska filharmonins
kammarkör, Tallinn. Dirigent:
Paul Hillier. 5. Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettkvintett
A-dur. Jörg Widmann, klarinett
och Arcantokvartetten. 6. Victorin de Joncières: Tredje akten ur
”Dimitri”. Solister: Gabrielle
Philiponet (Marina), Lore Binon
(Hederskvinnan), Nora Gubisch
(Marpha), Jennifer Borghi (Vanda), Philippe Talbot (Dimitri), Julien Thérese (Prior), Andrew Foster-Williams (Greven), Nicolas
Courjal (Job), Jean Teitgen (Polens kung) och Joris Derder (Officeren). Flamländska radions
kör och barnkör från flamländska operan, Bryssell. Belgiska
radions filharmoniker. Dirigent:
Hervé Niquet. Med Erika Libeck
Lindahl.
12.44 Mozartalmanackan. Med
Ingemar von Heijne.
13.00 SR på persiska.
13.30 SR på romani.
14.00 SR på kurdiska.
14.30 SR på arabiska.
15.00 SR på engelska.
15.30 Nyheter. Samiska
nyheter på svenska.
15.35 Rádio Sápmi.
16.00 Sisu-uutiset.
16.10 Studio Sisu.
16.50–17.00 Roketti.
17.00–19.00 P2 på hemväg.
18.09–18.14 Kulturnytt.
19.00 Ekonyheter.
19.03 P2 Live: Folk. Med Mats
Einarsson. Urkult 2014. 1. Klezmer från Portugal med Melech
Mechaya: André Santos, gitarr,
Francisco Caiado, slagverk, Joao
Da Graca, violin, Joao Novais,
kontrabas och Miguel Veríssimo,
klarinett, dragspel, sång. Konsert 2/8, Danslogen. 2. Romsk
festmusik med Taraf de Haiduks.
Konsert 1/8, Stora scenen. Med
Mats Einarsson.
20.30 P2 Live: Jazz. HOOB 10
år festival. Lina Nyberg Band:
Lina Nyberg, sång, Cecilia Persson, piano, Peter Danemo, gitarr,
Josef Kallerdahl, bas och David
Stackenäs, gitarr. Yun Kan 10:
Fredrik Ljungkvist, träblås, Jon
Fält, trummor, Mattias Risberg,
orgel, Klas Nevrin, piano, Katt
Hernandez, fiol, Sofia Jernberg,
sång, Mats Äleklint, trombon,
Raymond Strid, trummor, PerÅke Holmlander, tuba och Mattias Welin, bas. Musicmusicmusic: Fabian Kallerdahl, piano,
Josef Kallerdahl, bas och Michael Edlund, trummor. Konsert
11/12 2014, Jazzklubb Nefertiti, Göteborg.
22.00 Musik mot midnatt.
0.00–6.00 Notturno.
SR P3
Ekonyheter varje timme.
6.05 P3 musik.
6.30 Morgonpasset.
10.02 P3. Med Farah Erichsén.
11.02 Knyckare i P3.
12.03 P3. Med Farah Erichsén.
14.01 PP3. Med Linnea
Wikblad.
16.06 Tankesmedjan. Med
Dilan Apak.
17.06 Christer och Morgan rapporterar – en timme innan sex.
18.03 Verkligheten i P3.
18.30 Musikguiden i P3. Med
Tina Mehrafzoon.
20.30 Musikguiden i P3 med
gästredaktör.
21.30 Musikguiden i P3:
Musikmix.
22.03 Musikguiden i P3.
23.07 Ligga med P3. Med
Maria Maunsbach.
0.02 Vaken med Henrik & Lisa.
SR P4 MalMö
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45. Lokala nyheter varje
halvslag 6.30–17.30. Radiosporten 6.05, 7.07, 8.07,
09.03, 13.03, 15.03, 16.03,
17.59, 20.03 och 22.10.
5.59 P4 Malmöhus. Med
Susanne Fatah.
9.04 Kulturnytt i P4. Med Mina
Benaissa.
9.32 P4 Malmöhus. Med Gun
Bergbring.
12.33 P4 extra. Med Erik Blix.
13.03 VM-Sportextra. Med
skid-VM, 10 km, damer, fri stil.
Med Martin Mahrlo.
15.04 P4 Malmöhus. Med
Svjetlana Pastuhovic.
17.40 Kulturnytt i P4. Med
Karin Forsmark.
17.45 Barnradion.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra. Med svenska
hockeyligan och fotboll, Champions League. Med Kenneth
Range, Gustav Landmark.
21.40 Karlavagnen. Med
Christian Olsson.
23.07 Rapport från fotboll,
Champions League.
0.02 Vaken med Henrik & Lisa.
SR P4 KRiStianStad
Ekot varje hel timme. Dagens
eko 16.45 Lokala nyheter varje
halvslag 8.30–13.30.
5.59 Morgonen. Med Anders
Liljeqvist.
9.04 Kulturnytt i P4.
10.03 Förmiddag. Med Helene
Persson.
12.33 P4 extra. Med Erik Blix.
13.03 VM-Sportextra. Med
skid-VM, 10 km, damer, fri stil.
Med Martin Mahrlo.
15.04 Eftermiddag i P4
Kristianstad. Med Malin Nilsson,
Conny Emmelin.
17.40 Kulturnytt i P4.
17.45 Barnradion.
18.00 Klartext.
18.10 Sisuradio.
18.15 Sisu-uutiset.
19.00 Sportextra. Med svenska
hockeyligan och fotboll, Champions League. Med Kenneth
Range, Gustav Landmark.
21.40 Karlavagnen. Med
Christian Olsson.
23.07 Rapport från fotboll,
Champions League.
0.02 Vaken med Henrik & Lisa.
övriga kanaler
6.05 Grand designs revisited. 7.05–
8.00 Tredje skiftet. 8.45 Dödlig
fångst. 9.45 Gränsbevakarna Australien. 10.15 Gränsbevakarna Australien. 10.45 Miami ink. 11.45 Top gear.
12.50 Fresh Prince i Bel Air. 13.20
Raising Hope. 13.50 Top 20 Countdown. 14.45 Miami ink. 15.45 Grand
designs revisited. 16.50 Dödlig fångst.
17.50 Gränsbevakarna Australien.
18.50 Top gear. 20.00 Top 20 Count-
down. Underhållning från 2011.
21.00 Top gear USA. 22.00 Top gear:
Best of british. 23.10 Law & order:
Special victims unit. 0.05 CSI NY.
1.00–2.05 Sons of anarchy.
6.20 Hawaii five-O. 7.15 Starsky &
Hutch. 8.00–8.50 Tillbaka till Aidensfield. 12.00 Lilla huset på prärien.
14.00 Hem till gården. 15.00 Dr
Quinn. 16.00 Tillbaka till Aidensfield.
17.00 Lilla huset på prärien. 19.00
Dr Quinn. 20.00 Bröderna Cartwright.
21.00 Starsky & Hutch. 22.00 Kvinnofängelset. 23.00 Mord och inga visor.
1.30–2.35 Holby city.
8.00 Ambulansförarna på Nya Zeeland. 9.00 Mc-patrullen räddar liv.
9.55 Det kungliga lasarettet. 10.30
Pojken som fick öron. 11.00–12.00
Hospitalet. 14.00 Bondi beach. 15.00
Uppdrag: Missbruk. 16.00 Mc-patrullen räddar liv. 17.00 Brottsplats USA.
18.00 Mord ur varje vinkel. 19.00
Våldsbrott av kärlekspar. 20.00 Hitta
min mördare. 21.00 Född mördare.
22.00 Mc-patrullen räddar liv. 23.00
48 avgörande timmar. 0.00–1.00
Kvinnor som mördar.
7.05–7.55 Fresh prince i Bel-Air.
11.00 Par i hjärter. 12.40 Pantertanter. 13.30 Shameless. 14.25 Sullivan
& son. 14.50 Femlingarna Chase.
15.25 Monty Pythons flygande cirkus.
16.00 Räkna med bråk. 16.55 Pantertanter. 18.00 Shameless. 19.00 Last
man standing. 19.30 Inbetweeners
USA. 19.55 Gavin & Stacey. 20.30
Sullivan & son. Komediserie från
2013. 21.00 Fresh prince i Bel-Air.
22.00 Wild target. 23.55 Magnum.
1.30–3.10 Starsky & Hutch.
6.30 Vetenskapens historia. 7.20
Shakespeare: The Kings Man. 8.20
Hundraårskriget. 9.15 Jerusalems historia. 10.10 Borgar under belägring.
11.00–11.50 Civilisation. 13.10 Global Axess: Civilisation. 13.40 Diagnoser – föredrag. 14.00 De sista upptäckarna. 15.00 Terrorattack i London
1605. 15.50 Antika världar. 16.45
Jorden – vår planet. 17.40 Rysslands
unika konst. 18.30 Drottning Viktorias
barn. 19.30 Studio Axess. 20.00 Historien om NASA. 21.00 Luthersson läser världslitteraturen. 21.30 Fossila
skatter. 22.20 Berlioz Grande Messe
des Morts. 23.15 Maktens män. 0.15
Gandhi. 1.10–1.40 Yes, Minister.
5.00–7.00 Barnprogram. 5.00 I drömmarnas trädgård. 5.30 Lek med mig i
Sesam. 5.55 Dip Dap. 6.00 Lilla prinsessan. 6.10 Kul med Claude. 6.20
Pocoyo. 6.30 Fifi och blomsterfröna.
6.40 Roboten Rob. 6.50 Ella Bella
bingo. 7.00–8.30 Morgonshowen.
7.01 Sanningen enligt Gunnar och
Molly. 7.10 Bästa bokstaven. 7.15
Den itusågade kaninen. 7.35 Fåret
Shaun. 7.45 Tatonkas berättelser.
8.00 Murklor och purklor. 8.05 Gaspard och Lisa. 8.15 Biet Maya. 8.30
Barnprogram. 9.10 Barnprogram.
12.00 Barnprogram. 15.00 Djur upp
till taket. 15.30 Lou. 15.45 Pinsamheter. 16.10 Flyg 29 saknas. 16.30 En
hopplös häxa. 17.00 Pipi, Pupu och
Rosmari. 17.05 Äventyr i tid och rum.
17.15 Sagor från zoo. 17.30 Williams
önskestövlar. 17.35 Peg + Katt. 17.45
Supertrion. 18.00–18.30 Bolibompa.
18.01 Första gången. 18.15 Daniel Tigers kvarter. 18.30 Alex hittar hobbyn.
18.45 Rea. 19.15 Lilla Aktuellt. 19.25
Geografens testamente eller Den stora
Sverigeresan. 19.50 Kemi nästa.
19.55 Pyjamasklubben. 20.20 Hollys
hjältar. 20.45 Lilla Aktuellt. 20.50–
21.00 Rabbids.
6.30 Graveyard carz. 7.30 Time Team
XV. 8.30 Bombröjarna: Afghanistan.
9.30 Djupdyk i havens mysterier.
10.30 Kodknäckare: Andra världskrigets hjältar. 11.35 Graveyard carz.
12.30 Extrema bilsamlare. 13.00 Jor-
den runt med Ewan McGregor och
Dog with a blog. 14.20 Här är ditt liv,
Riley. 14.45 Jessie. 15.10 Liv och
Maddie. 15.35 Austin & Ally. 16.00
Liv och Maddie. 16.25 Binny och spöket. 16.50 ANT – Avancerad Ny Talang. 17.40 Dog with a blog. 18.30
Crash and Bernstein. 18.55 Phineas
och Ferb Uppdrag Marvel. 19.40 Här
är ditt liv, Riley. 20.55–21.10 7D.
Charley Boorman. 14.00 Djupdyk
i havens mysterier. 15.00 Graveyard
carz. 16.00 Nazisternas vapenbröder.
17.00 Bombröjarna: Afghanistan.
18.00 Cops. 19.00 Jorden runt med
Ewan McGregor och Charley Boorman.
20.00 Det svarta guldet. 21.00 Förrådsfyndarna. 22.00 Gatugängens
inre krets. 23.00 Nazisternas vapenbröder. 0.00 Strike back. 1.00–2.00
Cops.
6.00 Kära Susan. 6.25 Gossip girl.
7.15–8.10 Glee. 10.10 Förmiddag.
11.10 Trophy wife. 11.40 Cougar
town. 12.10 Ultimate shopper. 13.10
Frisörakuten. 14.10 Ellen DeGeneres
show. 15.05 Familjen Kardashian.
15.35 Familjen Kardashian. 16.05
Gossip girl. 17.00 Glee. 18.00 Trophy
wife. 18.30 Familjen Kardashian.
19.00 Familjen Kardashian. 20.00
Newlyweds: The first year. 21.00 Biggest loser. 22.00 Våra pinsamma
kroppar. 23.00 Body of proof. 0.00
Cold case. 1.00 Criminal minds: Suspect behavior. 1.55–3.05 Miss
Fisher’s murder mysteries.
6.00 Operation repo. 7.05 Las Vegas
jailhouse. 7.45–8.55 Hem till salu.
12.05 Hem till salu. 13.30 Spårlöst –
Australien. 14.30 How clean is your
house. 15.00 Det stora fyndkriget.
15.30 Det stora fyndkriget. 16.00
Specialister på fuskbygge. 17.00 Road
wars. 18.00 Spårlöst – Australien.
18.25 Spårlöst – Australien. 19.00
Det stora fyndkriget. 19.30 Det stora
fyndkriget. 20.00 Specialister på fuskbygge. 21.00 Hemma hos Jamie.
21.30 Vinnare V64. 22.00–1.30 Heat.
6.00 Så funkar det! 6.25 Treehouse
masters. 7.20 Mythbusters. 8.15 Så
funkar det! 9.05 Street outlaws.
10.00 Femmans växel. 11.00 Mythbusters. 12.00 Alaska: The last frontier. 13.00 Gold rush. 14.00 Treehouse masters. 15.00 Dödlig fångst.
16.00 Alaska: The last frontier. 17.00
Så funkar det! 18.00 Street outlaws.
19.00 Mythbusters. 20.00 Alaska:
The last frontier. 21.00 Gold rush.
22.00 Edge of Alaska. 23.00 Dödlig
fångst. 0.00 Mäktiga fartyg. 1.00–
2.00 Moonshiners.
18.45 Barnkanalen. ”Rea” träffar
en av skaparna av ”Minecraft”.
6.25 Too cute! 7.15 The Lion Queen.
8.10 Call of the Wildman. 9.05 Gator
Boys. 10.00 Too cute! 10.55 The Lion
Queen. 11.50 Roaring with pride.
12.45 Tim Faulkner och vilda djur.
13.40 Tanked. 14.35 Farlig natur med
Dave Salmoni. 15.30 The Lion Queen.
16.25 Roaring with pride. 17.20 Call
of the Wildman. 18.15 Tanked. 19.10
Mannen som talar med lejon. 20.05 I
lejonflocken. 21.00 Call of the Wildman. 21.55 Hajpanik 1916. 23.45 Call
of the Wildman. 0.40 Tanked. 1.35–
2.25 Mannen som talar med lejon.
6.00 De vilda Anderna. 7.00 Växter
i det vilda. 7.55 Hope for wildlife.
8.50 Wild animal ER. 9.45 Elefamiljen.
10.40 Djurparkens ungar. 11.35
Harnas – wildlife rescue camp. 12.30
Naturens mikrovärldar. 13.30 Hope
for wildlife. 14.20 Djurparkens ungar.
15.20 Wild animal ER. 16.10 Djurakuten. 17.05 Växter i det vilda.
18.00 Hundens bästa vän. 19.00 Hav
i kontrast. 20.00 Leverage. 21.00
Fruktan. 22.00 Rookie blue. 23.00–
23.59 Spooks.
6.00 Henry Krammonster. 6.25 Jake
7.00 Morgonhjärta. 7.45 Gudstjänst.
8.45 Droppen. 8.50 Bli herre över
plånboken. 9.20–9.45 Bli herre över
plånboken. 10.05 Regionala nyheter.
11.01 Yle Oddasat. 11.05 Oddasat.
11.20 Fyren: Valsörarna. 11.40 Halv
sju. 12.10 Fröken Brushuvud. 13.25
Vinterkrigets veteraner berättar.
13.35–14.05 Närbild. 14.15 Yles
morgon-tv: Dagens rubriker. 14.50
Morgonettan. 15.30 Kungskonsumenten. 16.00 Lilla tvåan. 17.00 Kiosken.
17.30 10 böcker om kärlek. 18.00
Kandidaterna. 18.30 Yle nyheter TVnytt. 19.00 En ny dag. 19.30 Yle nyheter. 19.55 Sportrutan. 20.00 A-studion. 20.30 Efter nio. 21.30–22.15
Sagobröllop.
6.00 Best in town. 6.50 The weakest
link. 7.35 3 in a bed. 8.25 Pointless.
9.10 Top gear. 10.05 Top gear. 10.55
Fawlty Towers. 11.25 Fawlty Towers.
11.55 The weakest link. 12.40 Would
I lie to you? 13.10 Pointless. 13.55
Top gear. 14.50 Top gear. 15.45 3 in a
bed. 16.35 Police interceptors. 17.20
Would I lie to you? 17.50 QI. 18.20
Top gear. 19.15 Pointless. 20.00
Would I lie to you? 20.30 QI. 21.00
Don’t Just Stand There... I’m Having
Your Baby. 21.55 The Graham Norton
show. 22.40 Top gear. 23.30 QI. 0.00
Pointless. 0.45 Don’t Just Stand There... I’m Having Your Baby. 1.40–2.25
The Graham Norton show.
och piraterna i Landet Ingenstans.
6.50 Jessie. 7.15 Austin & Ally. 7.40
Liv och Maddie. 8.05 Dog with a blog.
8.25 Phineas och Ferb. 8.40 Good
luck Charlie. 9.05 Gravity falls. 9.30
Shake it up. 9.55 ANT – Avancerad Ny
Talang. 10.20 Det var inte jag. 10.40
Binny och spöket. 11.05 Liv och Maddie. 11.30 Dog with a blog. 11.55 Jessie. 12.20 Gravity falls. 12.45 Par i
kungar. 13.05 ANT – Avancerad Ny Talang. 13.30 Det var inte jag. 13.55
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen.
9.55 Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 10.45 Um Himmels Willen.
11.35 Giraffe, Erdmännchen & Co.
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet.
13.00 Nordische Ski-Weltmeisterschaften. 15.00 Tagesschau. 15.10
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau.
16.10 Panda, Gorilla & Co. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Quizduell. 18.50 Unter Gaunern.
19.45 Wissen vor acht – Mensch.
19.50 Wetter vor acht. 19.55 Börse
vor acht. 20.00 Tagesschau. 20.15
Um Himmels Willen. 21.00 In aller
Freundschaft. 21.45 Report München.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Menschen
bei Maischberger. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 The Music Never Stopped.
1.58–2.00 Tagesschau.
6.00 Tv5monde le journal. 6.10
L’invité. 6.15 Le journal de l’économie.
6.20 Météo. 6.30 Télématin. 8.00 Le
journal de radio-Canada. 8.25
Tv5monde le journal. 8.40 Maghreborient express. 9.05 Flash info. 9.10
Ricardo. 9.35 Le design est partout.
10.00 Flash info. 10.05 Télétourisme.
10.30 Les escapades. 11.00 Un gars,
un chef! 11.40 Plus belle la vie. 12.05
Flash info. 12.10 Chroniques d’en
haut. 12.35 En quête d’aventure.
13.30 Le journal de la rtbf. 14.00
CaÏn. 14.55 CaÏn. 15.40 Dans la peau
d’un chef. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Flash info. 17.05
Temps présent. 18.00 64’ le monde
en français – 1re partie. 18.20 Le
journal de l’économie. 18.25 Météo.
18.30 L’invité. 18.40 Une petite histoire de la consommation. 19.30 Une
petite histoire de la consommation.
20.30 Le journal de France 2. 20.55
Météo. 21.00 Mémoires vives. 21.50
Mémoires vives. 22.35 Acoustic.
23.00 Le journal de la RTS. 23.25
Tv5monde le journal afrique. 23.45
L’invité. 23.55 Météo. 0.00 Thalassa.
1.50–2.45 Le point.
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle.
10.00 Die Trovatos – Detektive decken auf. 12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 Verdachtsfälle.
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv – Das Magazin. 18.30
Exclusiv – Das Star-Magazin. 18.45
RTL Aktuell. 19.03 RTL Aktuell – Das
Wetter. 19.05 Alles was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI: Vegas. 21.15 The Blacklist. 22.15
The Blacklist. 23.10 CSI: Miami. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter. 0.30 CSI: Vegas.
1.25–2.15 CSI: Miami.
TISDAG 24 FEBRUARI T
V & RADIO
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
dr P1/P2
6.07 P1 morgen. Med radioaviser, aktualitet, baggrund og debat.
9.05 Verden ifølge Gram. Udsyn med
personlighed og perspektiv. Med Steffen Gram.
10.03 Radioklassikeren.
11.03 Religionsrapport. Et journalistisk magasin, der går i dybden med
tendenser og nyheder fra den religiøse
verden, både herhjemme og i resten af
verden.
11.30 Apropos. Apropos er et levende
og varieret program om alt det, der
kommer os ved som mennesker. Med
Mikkel Krause.
12.00 Radioavisen.
12.15 P1 debat. P1 Debat sætter
hver dag fokus på et aktuelt emne og
lader to skarpe debattører krydse
klinger om det.
13.03 Videnskabens Verden. Et naturvidenskabeligt program med nyheder,
reportager og gæster i studiet.
14.03 P1 Eftermiddag. Døren står
åben, når Karen Secher og Tore Leifer
blander samfund og kultur med undren og nysgerrighed i to timers direkte
radio.
16.07–18.05 Orientering.
18.05 Domino. Håndplukket klassisk
præsenteret af Stine Rosengren.
19.20 P2 koncerten. Sibelius 150.
Musikåret 2015 står i Carl Nielsens
tegn. Men også Jean Sibelius fylder
150 år. Det fejres bl a i Berlin. Sibelius:
Symfoni nr. 3.
22.00 Natsværmeren. Med klassisk
musik og det, der ligner. Med Carsten
Wolf Andersen.
0.05 Værket. I.P.E. Hartmann: Symfoni
nr. 2. DR SymfoniOrkestret.Dirigent:
Thomas Dausgaard.
0.50 Intermezzo.
1.03 Hej P2. Den direkte vej til P2.
Spørg om klassisk musik, del dine oplevelser eller ønsk musik. Med Mathias Hammer.
3.03 Natsværmeren. Med klassisk
musik og det, der ligner. Med Carsten
Wolf Andersen.
5.00 Radioavisen.
5.03–7.05 Grammofon. Med Svend
Rastrup Andersen. Ikke så meget snak
… www.dr.dk/p2
dr P3
6.04 Go’ Morgen P3. Med Sara Bro,
Signe Vadgaard, Anders Stegger, Tue
Sørensen. 9.04 GANDHI. Med David
Mandel, Christian Fuhlendorff. 12.00
P3 nyheder. 12.03 P3 sporten. 12.05
Smag på P3. Med Sara Frost. 15.04
Pressen på P3. Med Tony Scott og Tue
Blædel. 17.04 P3 med Signe Amtoft.
18.04 LIGA. P3s daglige sportsunderholdning, hvor lytterne får alt at vide
om de største og mest spektakulære
begivenheder fra sportens verden.
Med Jesper Holm, Louise Dreisig.
23.05 Aftenvagten. Programmet for
den absolut nysgerrige P3 lytter. Det
er ny musik – værtens personlige favoritter og de underholdende historier
rundt om. Med Gyrith Cecilie Ross.
0.05 Natradio. 5.00 Radioavisen.
5.03–6.04 Natradio.
dr P4
6.05 P4 morgen. 10.03 Formiddag
på 4’eren. 12.00 Radioavisen. 12.18
P4 Play. 12.30 Regionale nyheder.
12.33 P4 Play. 13.03 Rebbes vikarservice. 14.03 Den lille forskel.
15.06 P4 eftermiddag. 16.50 Radiosporten. 16.53 P4 eftermiddag.
18.03 P4 aften. 21.03 Rebbes vikarservice. 22.03 Dansktimen. 23.05
P4 aften. 0.05 P4 natradio. 5.00 Radioavisen. 5.03–6.05 Morgenstund.
6.20 Dyrlæge på eventyr 7.10
De store bjørne (R) 7.40 De store katte (R) 8.10 De flyvende
læger (R) 9.40 Piger støber kugler (R) 10.25 Luksuskrejlerne
(R) 11.10 Antikkrejlerne med
kendisser 12.05 Under hammeren (R) 12.35 Auktionshuset
(R) 13.05 Bevar mig vel (R)
13.35 Kriminalkommissær Foyle
(R) 15.10 Mord med miss Fisher (R) 16.55 Jordemoderen (R)
17.50 TV Avisen
18.00 Under hammeren
I Under Hammeren er alt på
spil, når der rundt om i Danmark afholdes auktioner over
alt fra blomster og kvæg til
fine antikviteter og konkursboer.
18.30 TV Avisen med
Sporten
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
DR1s journalistiske talkshow
direkte fra Rådhuspladsen i
København.
19.55 TV Avisen
20.00 Hammerslag på
Sjælland (R)
I aften ser Hammerslag nærmere på det østlige Danmark.
Vi starter i Kalundborg, på en
af byens bedste adresser –
med en fantastisk udsigt.
20.45 Helt på plads:
Nørrebro
Del 3 av 5.
21.30 TV Avisen
21.55 Madmagasinet
Hver uge undersøger journa-
list Mette Frisk og kokken
Adam Aamann den mad vi
spiser.
22.20 Sporten
22.30 Johan Falk: De 107
patrioter (R)
Svensk thriller fra 2012. En
smuk dag i parken ender blodigt. Pludselig begynder to
bander at skyde vildt mod hinanden.
0.00 Vegas (R)
Amerikansk dramaserie.
Ligene af to gangstere fra
Milwaukee graves op af en
mark uden for Las Vegas.
Sherif Lamb frygter, at det
bliver starten på en mafiakrig.
0.40 Luther: Strømer på
kanten (R)
Engelsk thrillerserie fra
2010. John Luther er helt
ude i tovene. Hans elskede
Zoe er blevet skudt af hans
kollega Ian Reed.
1.30 Water rats (R)
Australsk krimiserie. Mord,
narkosmugling og ulovlig
dumpning af affald.
2.15 Mord i centrum (R)
2.55 Der er noget
i luften (R)
4.15–4.45 Hvor ingen skulle
tro, at nogen kunne bo (R)
4.50 De store bjørne (R)
Britisk naturserie fra 2006.
5.20 De store bjørne (R)
Britisk naturserie fra 2006.
5.50–6.20 De store katte (R)
6.00 Nyhederne, sporten og vejret 6.30 Go’ morgen Danmark
12.00 Nyhederne, sporten og
vejret 12.30 Regionale nyheder
12.40 Fantastiske fund 13.20
Klar, parat, sælg – med Amanda
Lamb 14.20 CPH Lufthavnen
15.35 Razzia – SKAT rykker ud
16.05 Hvem vil være millionær?
C13
17.00 Nyhederne
og sporten
17.12 Regionale nyheder
17.20 Go’ appetit
17.50 Vejret
18.00 Nyhederne og
sporten
18.14 Regionale nyheder
18.25 Dit vintervejr
18.30 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Kurs mod fjerne
kyster
Mikkel Beha Erichsen og familien er på nye eventyr i det
enorme Stillehav! Det gode
skib Havana sætter kurs mod
den idylliske atoll Fakarava,
hvor sandet er kridhvidt, vandet moana-blåt og alt ånder
fred og ro.
20.50 Holder Danmark i live
Det danske sundhedsvæsen
går nye tider i møde. I Sønderborg tester de en robot,
der kan hjælpe personalet,
når der er travlt, og patienterne befinder sig langt væk.
21.40 CPH Lufthavnen
Reportageserie. 900 bagagemedarbejdere ved SAS vælger at holde fagligt møde –
og det er, dagen før årets
største rejsedag.
22.00 Nyhederne, sporten
og vejret
22.27 Regionale nyheder
22.45 Natholdet
23.15 Top 20 funniest
De sjoveste klip fra internettet.
0.00 Grænsepatruljen
Falske turister, der kommer
til Canada for at arbejde,
smuglere, legetøj fyldt med
heroin, våben forklædt som
mobiltelefoner.
1.00 Cold case
1.50 Castle
2.40 Natholdet
3.10 Kongen af Queens
4.00–6.00 Nyhederne og
vejret
7.00 DR2 Morgen. 11.00 Gadebørn i
Kenya. 11.25 Tiger tutors. 11.50 Hairy
bikers. 12.35 Annemad. 13.00 Frilandshaven. 13.30 Kampen om indvandringen. 14.00 Farligt job. 14.50
Horisont. 15.15 Vi ses hos Clement.
16.00 Annemad. 16.30 Frilandshaven.
17.00 DR2 Dagen. 18.00 Sagen
genåbnet. 18.55 Kampen om indvandringen. 19.30 Den sorte snog. 20.00
Jersild minus spin. 20.45 Dokumania.
22.10 Sort arbejde III. 22.30 Deadline.
23.00 Putins skjulte formue. 23.50–
0.45 Jeg vil have min penis tilbage.
tisdag
filmkanaler
viasat film
comedy
action
family
classic
drama
tv4 film
7.00 make your move.
9.00 the way, way back.
11.00 the to do list. Ameri-
5.00 a glimpse inside of the
mind of charles swann iii.
7.00 funny bones.
9.10 mormor og de åtte ungene.
11.00 surfer, dude. Komedi
18.00 Pompeii. Äventyr från
6.00 Barbie i nötknäckaren.
8.00 space dogs 2: moon
adventures.
10.00 Barbie och de 12
dansande prinsessorna.
16.00 Price of glory. Drama
från 2000 med Jimmy Smits.
18.00 the mission. Brittiskt
drama från 1986 med Ray Mcanally. År 1750 pågår den europeiska expansionen i Sydamerika. Slavhandlaren Mendoza är
ångerfull efter att ha dödat sin
bror och ansluter sig till jesuitprästen Gabriel, som vill omvända infödingarna och är redo att
strida för dem mot portugiserna.
20.00 rosens namn. Fransktysk-italienskt drama från 1986
med Sean Connery, F Murray
Abraham och Christian Slater.
Munken William anländer till ett
benediktinerkloster med sin
unge elev Adso. Efter en rad
skrämmande mord ombeds William göra en diskret utredning.
19.00 holidaze. Romantiskt
10.25 Pelle svanslös
i amerikatt.
11.45 valmont. Romantiskt
kansk komedi från 2013.
13.00 it boy. Fransk romantisk
komedi från 2013 med Virginie
Efira.
15.00 the trip. Brittisk komedi
från 2010 med Steve Coogan.
17.00 Upside down. Fantasy
från 2012 med Jim Sturgess.
19.00 a few best men.
Australisk-brittisk komedi från
2011 med Laura Brent, Xavier
Samuel. Regi: Stephan Elliott.
21.00 her. Romantisk science
fiction från 2013 med Joaquin
Phoenix.
23.10 3 days to kill. Thriller
från 2014 med Kevin Costner.
1.10 Grace of monaco. Franskamerikanskt drama från 2014.
från 2008.
13.00 the brothers solomon.
Komedi från 2007.
15.00 for better or for worse.
Romantisk komedi från 2014.
17.00 austenland. Romantisk
komedi från 2013 med Keri Russell, JJ Field.
19.00 21 & over. Komedi från
2013 med Miles Teller, Kylar
Astin. Regi: Jon Lucas,Scott
Moore.
21.00 the door in the floor.
Drama från 2004 med Jeff Bridges, Kim Basinger.
2014 med Kit Harington. Vi befinner oss i den romerska staden
Pompeii, strax innan vulkanen
Vesuvius ska få sitt berömda utbrott. Milo är en slav som fått
nytt liv som framgångsrik gladiator. Cassia är dotter till en rik
handelsman – och bortlovad till
en korrupt senator. Milo och
Cassia möts, blir förälskade.
20.00 rancid. Svensk action/
crime/thriller fån 2004 med
Matthew Settle, Fay Masterson
och Currie Graham. En gång i tiden var John Hayson en mycket
lovande författare. Men nu lever
han på ett skrivjobb här och ett
där. En tragedi har gjort att han
tappat hoppet om världen och
han lever sitt liv i limbo.
3.10 död snö 2.
4.50–7.00 her.
23.00–1.00 a glimpse inside
of the mind of charles swann
iii. Komedi från 2013.
”Her”.
Viasat Film 21.00
”One chance”.
C More First 19.15
”We were soldiers”.
Viasat Film Action 21.40
hits
first
6.40 i love one direction.
7.55 när harry träffade sally.
9.35 smashed.
11.00 apollo 13. Drama från
6.20 tillbaka till framtiden 3.
8.15 the kings of summer.
9.50 känn ingen sorg.
11.45 sparkle.
13.40 spy kids 2: de
förlorade drömmarnas ö.
15.20 crooked arrows.
17.05 Boktjuven. Tysk-ameri-
1995.
13.15 intolerable cruelty.
Komedi från 2003.
14.55 le week-end. Brittisk
dramakomedi från 2013.
16.30 the monuments men.
Krigsdrama från 2014 med Matt
Damon, George Clooney.
18.30 Återträffen. Svenskt drama från 2013 med Anna Odell,
Sandra Andreis.
20.00 ted. Komedi från 2012
med Mark Wahlberg, Mila Kunis.
21.45 labor day. Drama från
2013 med Kate Winslet, Josh
Brolin.
0.30 Brides maids: XXX Parody.
2.30 Une fille de bonne
famille.
4.00–5.55 frankie and Johnny.
kanskt drama från 2013 med
Sophie Nélisse.
19.15 one chance. Brittiskt
drama från 2013 med James
Corden.
21.00 Jesse stone: Benefit
of the doubt. Action från 2012
med Tom Selleck.
22.30 afflicted.
23.55 Parkland.
1.25 Jarhead.
3.25 metro manila.
5.15–7.15 Jeff Wayne’s
musical version of the War
of the Worlds alive on stage!
the new Generation.
21.40–0.00 We were soldiers.
Animering från 2006.
12.00 Prop och Berta. Dansk
animerad komedi från 2001.
14.00 Paws. Brittisk-australiskt
familjeäventyr från 1997.
16.00 Zathura: ett rymdäventyr. Actionäventyr från 2005.
18.00 sunes familie. Dansk
familjekomedi från 1997 med
Per Damgård Hansen, Claus
Bue.
20.00 rocky och Bullwinkle
på äventyr. Animerat äventyr
från 2000.
22.00 ensam hemma:
Julkuppen. Komedi från 2012.
0.00–2.10 två tigerbröder.
22.10–0.00 Quest for fire.
drama från 2013 med Jennie
Garth. Melody är lyckligt singel,
en karriärkvinna som ser fram
emot att tillbringa julen med
vänner.
21.00 the wolf of Wall street.
Dramakomedi från 2013 med
Leonardo Dicaprio. Den verkliga
historien om börsmäklaren Jordan Belforts uppgång och fall i
80-talets yuppiehimmel.
0.00 closed circuit. Kriminaldrama från 2013 med Eric Bana.
Farrouk Erdogan står inför rätta
för ett bombdåd i London.
1.40 Blood ties. Fransk-amerikansk thriller från 2013 med
Clive Owen. När Chris kommer
ut ur fängelset står lillebror
Frank där. Frank är polis och full
av hopp inför broderns framtid.
drama från 1989.
14.30 asterix & obelix och
britterna. Fransk äventyrskome-
di från 2012.
16.15 lysande utsikter. Drama
från 1998 med Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow.
18.25 almost famous. Drama
från 2000 med Frances McDormand, Kate Hudson.
21.00 Behind enemy lines.
Krigsthriller från 2001 med
Owen Wilson, Gene Hackman.
23.15 second sight. Drama
från 2012 med Kyle Dignan,
Heather Beyer.
1.00 saint John of las vegas.
Komedi från 2009 med Steve
Buscemi, Sarah Silverman.
Kanadensisk-franskt äventyr
från 1981 med Everett McGill.
Romantiskt drama från 2013.
4.00–5.50 the lunchbox.
2.40 anne franks dagbok.
4.55–6.45 von ryans express.
”Eldstorm”.
C More Action 18.45
”House of lies”.
C More Series 20.00
”G – som i gemenskap”.
SF-kanalen 16.15
”Almost famous”.
TV4 Film 18.25
emotion
action
series
sf-kanalen
tcm
7.45 Gambit.
9.15 Ömheten.
10.35 thunderstruck.
12.05 et – the
extra-terrestrial.
14.00 advanced style.
15.10 Borta bra, hemma värst.
16.40 hotell transylvanien.
7.35 rosa pantern.
9.30 Walking with dinosaurs.
11.10 djävulens advokat.
13.30 the Grand Budapest
hotel. Komedi från 2014.
15.15 Jeff Wayne’s musical
version of the War of the
Worlds alive on stage! the
new Generation. Brittisk musi-
7.00 mad men.
8.00 Getting on.
9.00 olive kitteridge.
10.00 30 rock.
11.00 mad men.
12.00 Getting on.
13.00 olive kitteridge.
14.00 30 rock.
15.00 mad men.
16.00 Getting on.
17.00 olive kitteridge.
18.00 30 rock.
19.00 mad men.
20.00 house of lies.
20.30 Getting on.
21.00 the knick.
22.00 Girls.
22.30 looking.
23.00 Wentworth.
0.00 the knick.
1.00 Person of interest.
2.00 Boardwalk empire.
3.00 the knick.
4.00–5.00 Person of interest.
6.20 emil i lönneberga.
6.45 nils karlsson Pyssling.
7.10 Pettson och findus:
katten och gubbens år.
8.25 emma och daniel – mötet.
9.50 linas kvällsbok.
11.20 små mirakel och stora.
12.55 Ägget är löst!
14.30 en såpa.
16.15 G – som i gemenskap.
18.00 Peter och Petra. Svensk
6.00 de tysta husens dal.
7.25 en dag på
kapplöpningarna.
9.15 i sista minuten.
11.30 scaramouche – de tusen
äventyrens man.
13.25 fort Bravo.
15.00 Utmaningen.
17.05 det ringer, det ringer.
Amerkansk-tyskt krigsdrama
från 2002 med Mel Gibson.
Animerad film från 2012.
18.10 förtrollad av Paris.
Fransk komedi från 2013 med
Agathe Bonitzer.
20.00 joBs. Drama från 2013
med Ashton Kutcher, Dermot
Mulroney. Regi: Joshua Michael
Stern.
22.05 the arrangement.
Drama från 2013 med Bryan
Greenberg.
23.25 a night at the roxbury.
0.50 mandela: vägen till
frihet.
3.15 think like a man.
5.30–7.15 american dreamz.
Fransk-brittiskt drama från
2004.
kal från 2013.
17.10 drinking buddies. Drama
från 2013 med Olivia Wilde.
18.45 eldstorm. Action från
1991 med Kurt Russell.
21.00 sea of love. Thriller från
1989 med Al Pacino.
22.50 Premium rush. Thriller
från 2012 med Joseph GordonLevitt.
0.20 vikingdom. Actionäventyr
från 2013 med Dominic Purcell.
2.15 open grave. Rysare från
2013 med Sharlto Copley.
3.55–6.15 carlito’s way.
dramaserie från 1989. Del 1
av 3.
18.30 tjocktjuven. Svensk
komedi från 2006 med Thomas
Köhler.
20.00 7 miljonärer. Svensk
komedi från 2006 med Loa Falkman, Suzanne Reuter.
21.35 Paradiset.
23.25 min frus förste älskare.
1.00 Ådalen 31.
2.50 9 millimeter.
4.30–6.15 angel.
Komedi från 1960 med Judy
Holliday.
19.10 handen på hjärtat.
Komedi från 1960 med Doris
Day, David Niven. Regi: Charles
Walters.
21.00 inte en chans. Kriminaldrama från 1978 med Dustin
Hoffman.
22.55 4.50 från Paddington.
Kriminaldrama från 1961 med
Margaret Rutherford.
0.20 inte en chans.
2.15 4.50 från Paddington.
3.40–6.00 Jagad av agenter.
C14
TV & RADIO TISDAG 24 FEBRUARI
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
tips om tv
Robert Aschberg jagar nättroll igen
6.00 Rapport
6.05 Gomorron Sverige
sammandrag
6.25 Gomorron Sverige
10.00 Skavlan (R)
11.00 Smak av
England (R)
11.45 Girl (R)
12.00 Idrottens himmel
och helvete (R)
12.30 Kroppsgranskarna
(R)
13.00 Längdskidor
– Näthat förstör människors liv
När den nya säsongen av
”Trolljägarna” drar i gång är
det med samma grundformat
som den förra, Robert Aschberg letar upp och konfronterar näthatare. En viss
breddning har dock skett.
– Vi möter fler kvinnor nu
och dessutom minderåriga.
Vi konfronterar dock inte
dem, utan pratar med föräldrar och ansvariga på skolor,
säger Robert Aschberg.
dagens hemkomst
Programmet har fått internationell uppmärksamhet och
Robert Aschberg tycker att
det borde göras i fler länder.
– Yngre människor
kanske inser att det
får konsekvenser om
man beter sig så här
på nätet. Näthat förstör människors liv
och kan leda till
självmord.
dagens comeback
15.15 Gift vid första
ögonkastet (R)
16.00 Gomorron Sverige
sammandrag
16.20 Gårdshuset
på Strömsö
16.50 Strömsö
Finlandssvenskt livsstilsmagasin från 2014. Även
25/2 och SVT24 1/3.
17.30 Sverige idag
Nyheter från hela Sverige.
Även och SVT2 i natt.
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll
Seglarfamiljen Rajs nyskilde
på fast mark
pappa på besök
Från rehab
till lyxvilla
Efter att ha varit ute på
havet i fyra år är familjen
Hammarberg nu tillbaka
på svensk mark när ”Familjer på äventyr” knyter ihop
säcken.
De förberedde sig i åtta
år innan de gav sig iväg med
segelbåten. Nu har familjen
Hammarberg kommit hem
till Malmö.
SVt1 20.00
Anna Faris spelar singelmamman Christy som efter
flera års missbruk tagit sig
samman och försöker få
ordning på sitt liv. Till sin
hjälp har hon sin mamma
Bonnie (Allison Janney)
När ”Mom” nu är tillbaka
får Christy hämta sin
skyddsling Jill som släpps
ut från rehab. Kanal 5 21.30
”The big bang theory” hade
premiär 2007 och blev
snabbt mycket populär både
i USA och här i Sverige.
I dagens avsnitt var det
tänkt att Raj (Kunal Nayyar) skulle ordna julmiddag.
Men när hans nyskilde
pappa kommer på besök
lämnar han över värdskapet till Amy. Kanal 5 21.00
Brothers
owen Wilson
Behind enemy lines
¡¡
DRAMA
Kommer ni håg Paul Potts,
butiksbiträdet som sjöng
opera i ”Britain’s got
talent” 2007, vann och
blev världsberömd? Om
inte – här är en välgjord
film om honom. Nej, inte
gjort för tv. (Storbritannien,
2013) C More First 19.15
Dumpad
A few best men
Upside down
¡¡¡
Han (Jason Segel) tröstar
sig på Hawaii efter att ha
blivit lämnad. Då dyker exflickvännen (Kristen Bell)
upp med nya killen. Smart,
trots de förutsägbara förutsättningarna. (Forgetting
Sarah Marshall, USA,
2008)
tV6 21.00
DRAMA
¡¡¡
David (Xavier Samuel) och
Mia (Laura Brent) möts på
semester. Strax därpå:
giftermål. Med hans
kompisar som marskalkar.
Ojämnt men roligt. Olivia
Newton-John är bra som
mamma. (Storbritannien,
2011)
Viasat Film 19.00
KoMEDI
¡¡
Om en ”omöjlig” romans
mellan kille (Jim Sturgess)
och tjej (Kirsten Dunst)
från två olika världar. Nej,
det finns inte utrymme att
förklara det här, men det är
– på sitt sätt – rätt okej.
(Kanada, 2012)
SCIENCE FICtIoN
Viasat Film 17.00
•
21.00 Veckans brott
sin tionde säsong och fortsätter i Kanal 11 den 7
mars 21.55. Ängeln Castiel
(Misha Collins) försöker
komma på ett sätt att ta
bort Kains märke på Deans
arm och vänder sig till
Metatron i himlen.
Har du en fråga om tv? Mejla till [email protected]
Dean (Jensen Ackles)
och Sam
(Jared
Padalecki)
jagar demoner.
15.00 top model
Geparden är inte lätt att
fånga på film.
17.10 Safaridrama
Naturfilm. Hur skickliga
de professionella naturfilmarna än är kan de inte
vara ute jämt. Därför är
det oundvikligt att de
ibland missar de verkligt
unika bilderna. Vilken tur
då att amatörerna är på
plats. Även 1/3.
17.20 Nyhetstecken
17.30 oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens fakta:
Det stora kriget (R)
Europeisk dokumentärserie från 2014. Del 6 av 8.
Hemmafronten. Repris
från 2014. Även 25/2.
19.00 Vem vet mest? (R)
Svensk frågesport från
2015. Programledare:
Rickard Olsson. Repris
från i SVT24 i dag. Även
28/2.
19.30 Kärlek och svek
Brasiliansk telenovela
från 2011. Del 65 av
110. Celina avslöjar sanningen om vem som är
Tiagos biologiska pappa.
Även 1/3 och SVT24 senare i natt.
20.00 VM-magasin Falun
21.00 Aktuellt
22.00 Sportnytt
22.15 Nurse Jackie
Michelle Monaghan spelar
Maggie Hart.
22.00 true detective
Amerikansk kriminalserie
från 2014. Del 2 av 8.
Hart och Cohle har press
på sig att hitta en misstänkt för mordet på Dora
Lange. Harts äktenskap
med Maggie är redan
spänt på grund av jobbet,
och han hittar ro utanför
hemmet. Även SVT24
25/2.
23.00 Rapport
23.05 Brothers
thriller från 2009. Yrkesmilitären och familjefadern Sam befaras ha
dött under ett uppdrag i
Afghanistan. I rollerna:
Jake Gyllenhaal, Tobey
Maguire, Natalie Portman.
0.45 Husdrömmar. 1.45 Plus. 2.45–
3.45 Jordskott. 4.05 Smak av England.
4.50 Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll.
6.00 top model (R)
6.55 Nanny
7.25 Alla älskar Raymond
7.55 Jims värld
8.20 How I met
your mother
9.10 the real housewives of orange County
10.05 Vanderpump
rules (R)
11.00 the mentalist
12.00 the taste US
13.00 Lyxfällan (R)
14.00 Sex and the city
Amerikansk komediserie
från 2001. Carrie funderar på om hennes förhållande med Aidan är för
perfekt.
Sportmagasin. Summering och framåtblickar
från skid-VM direkt från
Falun. Programledare:
Yvette Hermundstad.
¿ ¡¡¡ Amerikansk
fråga om tv Dyker demonjägarna upp igen?
Demonjägarna Dean (Jensen Ackles) och Sam Winchester (Jared Padalecki)
rör sig i en värld av demoner, änglar och andra övernaturliga väsen från himlen
och helvetet. Thrillerserien
”Supernatural” är inne på
Svensk dokumentärserie
från 2015. Del 6 av 6.
Seglarna återvänder till
Malmö efter fyra år. Även
25/2 och 27/2.
One chance
¡¡¡
Kaxig amerikansk pilot
(Owen Wilson) blir under
ett rutinuppdrag nerskjuten
över serbiskt territorium.
Explosiv händelseutveckling, men det är Gene
Hackman som räddar
filmen från b-stämpeln.
(USA, 2001) tV4 Film 21.00
KoMEDI
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Familjer
på äventyr
”one chance”
¡¡¡
Jim Sheridans amerikanska version av Susanne
Biers prisbelönta film från
2004, om soldat som försvinner i Afghanistan och
hans bror som ”tar hand
om” hans fru. Bra – men
originalet var bättre. (USA,
2009)
SVt1 23.05
DRAMA
Magasin från 2015. Intervju med Jojje Jönsson
som spelar brevbäraren
Dag-Otto i lustspelet
”Brännvin i kikar’n”. Programledare: Inger LjungOlsson. Även 25/2 och
senare i natt.
Svenskt kriminalmagasin
från 2015. Del 6 av 12.
Om mordet på Olof
Palme. Programledare:
Camilla Kvartoft, Leif GW
Persson. Även 25/2 och
SVT24 27/2.
tisdagens filmurval
”Brothers”
Brittisk vetenskapsserie
från 2012. Repris från
2014. Även 1/3.
SpoRt Direkt. VM. Damer,
10 km.
tV3 21.00
dagens skratt
8.00 Världens fakta:
Det stora kriget (R)
9.00 SVt Forum
16.00 Rapport
16.05 SVt Forum
16.20 Djurvärldens
snillen (R)
Amerikansk dramakomediserie från 2012. Del 5
av 10. Jackie blir häpen
när det går upp för henne
att det hon trodde skulle
bli en trevlig lunch med
Kevin i stället visar sig
vara början på en skilsmässa. Även 26/2, 2/3
och SVT24 25/2.
22.45 Rawfood inför
rätta (R)
Dokumentär. Repris från
2014. Francis i Nederländerna har valt strikt kosthållning, rawfood, till sig
själv och sonen Tom. Hälsotester visar att Tom är
undernärd, har brist på
kalcium och riskerar att
bli kortare än vid vanligt
kostintag. Även 2/3.
23.40 Afrikas okända
kungadömen (R)
Brittisk dokumentärserie
från 2011. Repris från
2013.
0.40 Nyheter. 3.05 Debatt. 3.50 24 Vision. 4.00 Rapport. 4.05 Gomorron
Sverige sammandrag. 4.25 24 Vision.
5.00–5.06 Rapport.
Amerikansk realityserie
från 2006. Del 11 av 13.
Flickorna är i Thailand. En
av tjejerna hamnar på akuten, medan de andra ska
lära sig thailändsk dans.
16.00 Vanderpump rules
Amerikansk realityserie
från 2014. Del 10 av 17.
Hollywoodfrun Lisa Vanderpump öppnar dörrarna
till sin exklusiva restaurang ”SUR”.
17.00 Djurakuten
Svensk realityserie från
2013. Del 42–43 av 47.
Rodie är en glad och pigg
shih-tzu som skadat benet när han hoppade upp
på ett bord och ramlade
över en adventsljusstake.
18.00 Lyxfällan
Svensk livsstilsserie från
2012. Del 6 av 12. Fredrik och Madelen har två
hus, nio bilar och tre hästar. Tre hundar. Två husvagnar. Men de har inte
alls råd. Programledare:
Magnus Hedberg, Patrick
Grimlund.
19.00 SoS Sommar
Svensk dokumentärserie
från 2015. Del 13–14 av
32.
20.00 Djurens hjältar
Svensk realityserie från
2014. Del 10 av 10.
21.00 trolljägarna
Nytt Svenskt samhällsprogram från 2015. Del
1. Programledare: Robert
Aschberg.
Jenny Gourman-Strid jagar
stalkers med Hasse Aro.
22.00 Stalkers
Svenskt samhällsmagasin
från 2015. Del 2. Ida
trodde att hon träffat en
godhjärtad och snäll man
på dejtingsidan. Men
snart vände allt. Programledare: Hasse Aro, Jenny
Gourman-Strid.
23.00 Girlfriends’ guide
to divorce (R)
Amerikansk dramaserie
från 2014. Del 3 av 13.
Abby tillbringar sin första
natt utan barnen.
0.00 Navy CIS. 1.00 The mentalist. 1.55
Supersize vs superskinny. 2.45 Hawthorne. 3.30 How I met your mother.
3.50 Sex and the city. 4.50 The real
housewives of Orange County. 5.10 Hot
in Cleveland. 5.35–6.00 Nanny.
TISDAG 24 FEBRUARI T
V & RADIO
TISDAG 24 FEBRUARI 2015
C15
Text-tv-sidor för hörselskadade: SVT1: 199 SVT2: 199 TV3: 199 TV4: 199 Kanal 5: 199 DR1: 398 DR2: 397 DanskTV 2: 399
5.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.45 Coronation street
13.50 Trinny och
Susannah stylar
om Norge (R)
14.45 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R)
15.15 Från ett hus
till ett hem
15.50 Husjägarna
16.55 Äntligen
hemma (R)
6.00 America’s funniest
home videos
6.25 Desperate
housewives (R)
7.15 Ugly Betty
8.05 The little couple (R)
9.05 Private practice (R)
10.00 Grey’s anatomy (R)
11.00 Desperate
housewives
12.00 Ellen DeGeneres
show
12.55 Real housewives
of New York
13.55 The little couple
15.00 Vänner (R)
16.00 Private practice
17.00 Grey’s anatomy
18.00 Suburgatory
Amerikansk komediserie
från 2012. Del 20 av 22.
18.30 Vänner
Amerikansk komediserie
från 1998. Del 21–22 av
24. Även 25/2.
Programledarna har fokus på
hälsa och nyttig mat.
19.30 The Big bang
theory
Amerikansk komediserie
från 2009. Del 3 av 23.
Sheldon tycker att Penny
stör hans noggrant inrutade liv. Även i natt.
17.55 Vardagspuls
Svensk livstilsserie från
2015. Del 7 av 80. Programledare: Kristin Kaspersen, Agneta Sjödin.
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.20 Vädret
19.30 Farmen
Svensk realityserie från
2015. Del 27 av 50. Storbonden är trygg i sin roll
och alla har kommit i
gång med uppdragen.
Programledare: Paolo
Roberto. Även i natt.
20.00 Bygglov
Svensk inredningsserie
från 2015. Del 8 av 10.
Familjen Kipowski i Hässleholm har ett brinnande
intresse för matlagning
och drömmer om ett utekök. Programledare: Matte Carlsson, Willy Björkman, Madeleine Müller
Lightner. Även 1/3.
21.00 Hustrumördaren
Brittisk kriminaldramaserie från 2014. Del 2 av
3. Webester flyttat till
Auckland på Nya Zeeland
där han gifter sig med
Felicity. Hans plan är att
tömma hennes bankkonto
22.00 Nyheterna
23.00 Hawaii five–0 (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2010. Del 6 av 24.
När vd:n för ett framgångsrikt surfföretag
mördas kastas gruppen in
i den föränderliga surfvärlden.
23.55 Brottskod:
Försvunnen (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2003. En pojke försvinner spårlöst. Vid närmare efterforskning får
teamet reda på att dygnet
som ledde fram till hans
försvinnande var kämpiga.
0.55 Tyst vittne. 3.05 Beauty and the
beast. 4.10–4.40 Farmen.
20.00 Hart of Dixie
Amerikansk komediserie
från 2015. Del 5 av 22.
Wade försöker få kunderna att komma tillbaka till
Rammer Jammer.
21.00 The Big bang
theory
Amerikansk komediserie
från 2014. Del 11 av 24.
Rajs nyskilde pappa är på
besök från Indien.
21.30 Mom
Amerikansk komediserie
från 2014. Del 6 av 22.
Christy hämtar Jill, som
släppts från rehab.
21.55 Black-ish
Amerikansk komediserie
från 2014. Del 7 av 24.
Dre tycker att hans barn
är bortskämda. Även
28/2.
ÖGONHÄLSO-
UNDERSÖKNING
KULLAGATAN
/ VÄLA
Grayson
(Josh Hopkins)
och
042-21 30
70
Jules (Courteney
Cox).
22.25 Cougar town
Amerikansk komediserie
från 2015. Del 7 av 13.
Även 28/2.
22.55 The Big bang
theory (R)
Amerikansk komediserie
från 2009. Del 3 av 23.
23.20 Criminal minds
0.20 CSI Miami. 1.20 White collar.
2.15 Mad men. 3.10 Murdoch mysteries. 4.00 Real housewives of New
York. 4.50 Ellen DeGeneres show.
5.35–6.00 America’s funniest home
videos.
6.00 Just shoot me
6.25 Stargate SG-1 (R)
7.10 Dads
7.35 The crazy ones
8.00 Våra värsta år
9.00 Spin city
9.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 Simpsons (R)
11.30 Stargate SG-1
12.30 Continuum
13.30 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.30 Family guy (R)
16.30 Scrubs (R)
17.30 Anger
management
18.00 How I met
your mother
6.20 Judys domstol (R)
6.50 Wife swap UK (R)
7.50–8.45 The talk
10.55 Vem
dömer Amy? (R)
11.55 Mannen som talar
med hundar (R)
12.55 Det okända (R)
13.55 Wife swap UK (R)
14.55 Rensa i röran (R)
15.55 Judys domstol
16.55 Dr Phil
17.45 Nyheterna
17.55 Glamour
Amerikansk dramaserie
från 2012.
Amerikansk komediserie
från 2009. Del 1 av 24.
Gänget får reda på att
Barney och Robin inte kan
definiera sin relation.
19.00 Family guy
Amerikansk animerad serie från 2005. Del 9–10
av 20. Peter kör på Brian
och drabbas av dåligt
samvete. Men han blir
glad då han får chansen
att uppträda med Frank
Sinatra Junior. Meg berättar att hon är lesbisk för
att få nya vänner.
20.00 Simpsons
Amerikansk animerad
komediserie från 2012.
Del 18–19 av 22. Stadens trendiga nya pastor
anställer Homer som diakon. Men när Homer börjar bli lite väl religiös frågar Bart om Flanders kan
hjälpa honom att spåra
upp deras tidigare pastor.
21.00 Dumpad
¿ ¡¡¡ Amerikansk
komedi från 2008. När
Sarah Marshall dumpar
musikern Peter Bretter för
rockstjärnan Aldous
Snow, rasar hela Peters
värld. Hans bästa vän föreslår att han ska resa
iväg till Hawaii för att
glömma sina sorger. I rollerna: Jason Segel, Kristen
Bell, Russell Brand. Regi:
Nicholas Stoller.
23.15 Scrubs
Amerikansk komediserie
från 2005. Del 14–15 av
24. Keith får det riktigt
jobbigt eftersom JD tröttnat på hans fasoner. Det
blir ännu värre när folk får
veta om hans förhållande
med Elliot.
0.10 How I met your mother. 1.10 My
name is Earl. 1.35 Anger management.
2.05 Seinfeld. 2.55 American dad.
3.15 Simpsons. 4.00 Spin city. 4.25
Våra värsta år. 5.10 Community. 5.35–
6.00 Just shoot me.
Amerikansk komediserie
från 2002. Del 164. Ray
börjar arbeta som volontär på sjukhuset.
11.55 Property ladder (R)
Brittisk realityserie från
2005.
13.00 En plats på landet
Brittisk realityserie från
2011.
14.00 Bones
Amerikansk komediserie
från 2008. Del 24 av 24.
Teds 31:a födelsedag närmar sig, och han inser att
det kanske är dags att
satsa på en annan karriär
än arkitekt.
18.00 How I met
your mother
6.00 Property ladder
7.00 Restoration man (R)
7.55 Antiques roadtrip (R)
8.50 Four in a bed (R)
9.50 En plats
på landet (R)
10.50 Alla älskar
Raymond (R)
Amerikansk dramaserie
från 2009. Del 13 av 14.
Ett mänskligt skelett hittas i en skyttegrav på ett
slagfält från det amerikanska inbördeskriget.
15.00 Four in a bed
Brittisk realityserie från
2014.
Per Morberg får besök av
Schyffert och Haag.
16.00 Restoration man
18.30 Vad blir det
för mat (R)
17.00 Masterchef USA
Svensk matlagningsserie
från 2010. Del 12 av 12.
Per får besök av komikerna Henrik Schyffert och
Erik Haag. Programledare:
Per Morberg. Repris från
2014.
19.00 112 – på liv
och död (R)
Svensk realityserie från
2014. Del 14 av 35.
En kranbil kör in i en tunnel i centrala Stockholm
och Olof från Johannes
brandstation rycker ut.
Repris från 2014.
Brittisk realityserie från
2012.
Amerikansk realityserie
från 2013. Del 12 av 25.
Kockarna tillagar en oförglömlig måltid inför en
bröllopsfest. Men det vinnande laget är långt ifrån
säkra vid utröstningen.
18.00 Antiques roadtrip
Brittisk livsstilsserie från
2014.
19.00 En plats på landet
Brittisk realityserie från
2014. Del 22 av 72.
20.00 Navy CIS
Amerikansk kriminalserie
från 2013. Del 3 av 24.
NCIS-gruppen använder
sig av social medier under sin brottsutredning,
medan McGee har ångest
över att han förlorat sin
polisbricka.
20.00 Trinny & Susannah
stylar om Sverige
Svensk livsstilsserie från
2015. Del 10 av 10.
Stylisterna träffar Susanna, Anna och Sanna.
Programledare: Susannah
Constantine, Trinny Woodall. Även 1/3.
21.00 Drömhus
för halva priset
Brittisk realityserie från
2013. Del 7 av 10. Steve
och Hannah ska renovera
och bygga ut ett hus för
allra första gången. Sarah
Beeny tipsar dem under
resans gång.
21.00 Biggest loser
– tro, hopp och kärlek
Svensk livsstilsserie från
2015. Del 9 av 20. Lagledarna får ett sista uppdrag, sedan splittras
lagen och deltagarna
delas in i fyra par.
Programledare: Kristin
Kaspersen. Även 28/2.
22.00 Restoration home
Brittisk realityserie från
2012. Del 7 av 8. Graham
och Nicola är fast beslutna att återställa en gammal lada till dess forna
glans. Programledare: Caroline Quentin.
22.00 Hawaii five–0
Amerikansk kriminalserie
från 2013. Del 21 av 24.
Catherines förflutna
hinner i kapp henne och
hon tvingas fatta ett livsavgörande beslut. Även i
natt.
23.15 Navy CIS (R)
Amerikansk kriminalserie
från 2013. Del 3 av 24.
NCIS-gruppen använder
sig av social medier under sin brottsutredning,
medan McGee har ångest
över att han förlorat sin
polisbricka.
22.55 Skenet bedrar (R)
Brittisk komediserie från
1990. Del 4. Repris från
2014.
23.35 Mash (R)
0.05 Dallas. 1.00 Hawaii five–0. 1.55
Ghost whisperer. 2.55 Ghost whisperer. 3.55 Dark angel. 5.00 Rensa i röran. 5.50–6.20 Judys domstol.
0.15 Dragons’ den. 1.35 Mördare
okänd. 2.35 Mördare okänd. 3.30 Bones. 4.10 En plats på landet. 5.00–
6.00 Dragons’ den.
9.00 En bok,
en författare (R)
9.20 Franska kusten
från ovan
9.30 Idrottslärarens
drömmar och
dilemman (R)
10.00 Singel med
barnlängtan (R)
11.00 En dotters kamp
för demokrati (R)
12.00 Mästerspionens
hemlighet (R)
13.15 Begravningsentreprenörerna (R)
14.15 Anthony Bourdain
på okända platser (R)
15.00 Framtidens
städer (R)
16.00 UR Samtiden
19.00 En bok,
en författare
Författarsamtal. Hjärnkoll
på skolan. Även 25/2 och
senare i dag.
19.20 Flugor
Svensk reportageserie
från 2012.
19.25 Att bo granne
med havet (R)
Norsk dokumentärserie.
Repris från 2014.
20.05 Madagaskar
– kameleonternas ö (R)
Dansk naturfilm från
2012. Repris från 2014.
Även 25/2 och 28/2.
21.00 Logikens lockelse
22.00 Världen: Blodsbröder – volontärliv
i Indien
23.00 Looking
for Fidel (R)
23.55 En bok,
en författare (R)
0.15–1.15 Vår första
nötknäppare (R)
21.00 Vem vet mest? (R)
Svensk frågesport från
2015. Repris från SVT2 i
dag. Även SVT2 28/2.
21.30 Game
of thrones (R)
Amerikansk äventyrsserie
från 2014. Del 7 av 10.
Tyrion skaffar hjälp från
oväntat håll. Daario bönfaller Dany att ge honom
tillåtelse att göra det han
gör bäst. Jon är orolig för
murens sårbarhet.
22.20 Den som
får finnas (R)
Svensk dokumentärserie
från 2015. Repris från
SVT2 15/2.
23.20 Gårdshuset
på Strömsö (R)
Finlandssvensk livsstilsserie från 2014. Repris
från SVT1 tidigare i dag.
Även 3/3 och SVT1 25/2.
23.50 På spåret (R)
Svensk frågesport från
2014-15. Repris från
SVT1 20/2. Även SVT1
26/2.
0.50–1.20 Kärlek
och svek (R)
Även SVT2 1/3.
tisdag
SVT1 I MoRGoN
SVT2 I MoRGoN
TV3 I MoRGoN
TV4 I MoRGoN
Kanal 5 I MoRGoN
6.00 Rapport. 6.05 Gomorron Sverige sammandrag. 6.25 Gomorron Sverige. 10.00 Strömsö.
10.40 Gårdshuset på Strömsö. 11.10 Go’kväll.
11.55 Familjer på äventyr. 12.55 Svart på vitt.
13.00 Längdskidor. 15.30 Så ska det låta. 16.30
Gomorron Sverige sammandrag. 16.50 Vita vidder. 17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00
Rapport. 18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyheterna. 19.30 Rapport. 20.00 Uppdrag granskning.
21.00 Grammis 2015. 22.30 Idrottens himmel
och helvete. 23.00 Men jag kämpar. 23.30 Au
pair i London. 0.00–0.05 Rapport.
8.00 Världens fakta: Det stora kriget. 9.00 SVT
Forum. 16.20 Djurvärldens snillen. 17.10 Safaridrama. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 oddasat.
17.45 Uutiset. 18.00 Världens fakta: Det stora
kriget. 19.00 Vem vet mest? 19.30 Kärlek och
6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar
Raymond. 7.50 Jims värld. 8.20 How I met your
mother. 9.10 The real housewives of orange
County. 10.05 Vanderpump rules. 11.00 The
mentalist. 12.00 The Taste US. 13.00 Lyxfällan.
14.00 Sex and the city. 15.00 Top model.
16.00 Vanderpump rules. 17.00 Djurakuten.
18.00 Lyxfällan. 19.00 SoS Sommar. 20.00
Chicago fire. 21.00 Morden i Midsomer. 23.00
Stalkers. 0.00 Navy CIS. 1.00 The mentalist.
1.55 Chicago fire. 2.45 Hawthorne. 3.25 How I
met your mother. 3.50–4.50 Sex and the city.
5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Malou efter tio. 11.35
Hem till gården. 12.45 Coronation street. 13.50
Trinny och Susannah stylar om Norge. 14.45 Jamie oliver: Middag på 30 minuter. 15.15 Från
ett hus till ett hem. 15.50 Husjägarna. 16.55
Äntligen hemma. 17.55 Vardagspuls. 18.25
Lotto, Joker. 18.35 Vardagspuls, forts. 18.50
Keno. 19.00 Nyheterna. 19.30 Farmen. 20.00
Sveriges mästerkock. 21.00 Renées brygga.
22.00 Nyheterna. 23.00 Hawaii five–0. 23.55
Brottskod: Försvunnen. 0.55 Tyst vittne. 3.05
Beauty and the beast. 4.10–4.40 Farmen.
6.00 America’s funniest home videos. 6.25
Desperate housewives. 7.15 Livet på BB. 8.10
The little couple. 9.10 Private practice. 10.00
Grey’s anatomy. 11.00 Desperate housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show. 12.55 The secret
millionaire USA. 13.55 The little couple. 15.00
Vänner. 16.00 Private practice. 17.00 Grey’s
anatomy. 18.00 Suburgatory. 18.30 Vänner.
19.30 The Big bang theory. 20.00 Ninja warrior
Sverige. 21.00 Grey’s anatomy. 21.55 How to
get away with murder. 22.55 The Big bang theory. 23.20–0.20 Criminal minds.
svek. Brasiliansk telenovela från 2011. Del 66
av 110. 20.00 VM-magasin Falun. Sportmagasin. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt. 22.15
Game of thrones. Amerikansk äventyrsserie från
2014. Del 8 av 10. 23.05 Carl-Einar Häckner:
Swedish meatballs med lingon. 0.35–3.05 Nyheter.
C-DELEN · TISDAG 24 FEBRUARI 2015
AKTUELLT VÄDER
hd.se/vader
SKÅNE I DAG
Skånes västkust på dagen
Mulet men i stort sett uppehåll. 3 till 5
grader.
Skånes västkust på kvällen
Mulet men i stort sett uppehåll. 4 till 6
grader.
+4
+4
frisk
+5
+2
+6
+4
0
måttlig
+5
+5
0
HELSINGBORGS DAGBLAD · NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR · LANDSKRONA POSTEN
SVERIGE I DAG
VÄRLDEN I MORGON
Det blir mest mulet väder.
Längs västkusten
byar av snö och
regn, i västra
Svealand snö som
övergår i regn
och längst i
norr snöfall.
+19
Alicante
+11
Antalya
+13
Aten
+33
Bangkok
+10
Barcelona
+5
Beijing
+6
Berlin
+4
Bryssel
+9
Budapest
+15
Cypern
+2
Helsingfors
avser vädret mitt på dagen
-1
+2
+6
+5
+5
+4
+4
+1
+5
+3
8-12 m/s
+1
Kväll
Natt
5-9 m/s
Inlandet på dagen: Mulet men i stort Inlandet på kvällen: Mulet men i
sett uppehåll. Omkring 5 grader.
Sjövädret i dag: Syd 8-12 m/s. God
ONSDAG
4-8 m/s
+1
Sjövädret i kväll: Sydväst 5-9 m/s.
God sikt.
+2
TORSDAG
Klart eller nästan klart
väder.
+5
Halvklart till mulet men
uppehåll.
+5
Mulet väder och tidvis
något regn.
+2
SOLEN
i dag
i morgon
Upp
07.13
07.11
Ned
17.31
17.33
Dagen har ökat med 3 timmar och 21
minuter sedan vintersolståndet.
MÅNEN
i dag
i morgon
Upp
09.33
10.09
Ned
--:--
01.13
+3
Mulet väder men
uppehåll.
+5
S 25 Sylarna
+15
Aktuell prognos
+13
0900-2000999
5-9 m/s
SKÅNEVÄDRET
Helsingborg i går
15
kl 13
0
24/1
Max
31/1
7/2
Min
14/2
Normal
22/2
24/1
990.8 hPa
31/1
7/2
14/2
22/2
Nederbörd denna månad: 36.6 mm Normalt: 24.3 mm
*beräknat värde
+3
Ängelholm*
+2
+2
Landskrona*
+2
Båstad*
+2
Kustväder kl 13
5
-15
igår kl 13
kl 07
10
-10
+11
+11
9:90 / minut
NEDERBÖRD
0
+10
+11
senaste 30 dagarna i Helsingborg
-5
+5
7 Göteborg
senaste 30 dagarna i Helsingborg
5
+5
+9
VÄDEROMSLAG?
-2
+5
+6
+8
Nederbörd
TEMPERATUR
10
+3
+3
Blåsigast
+4
+5
+4
-3
-2
Varmast
4-8 m/s
+3
9-13
m/s
LÖRDAG
FREDAG
EUROPAVÄDRET I MORGON
+4 Rynge
+2
+25
-2
+14
+1
+9
+6
+10
+23
+11
+5
+5
New Delhi
New York
Nice
Oslo
Paris
Prag
Rom
Sydney
Tunis
Warszawa
Wien
avser perioden igår kl 19-13
Kallast
-26 Nikkaluokta
stort sett uppehåll. Omkring 5 grader.
sikt.
VÄDERTOPPEN
+19
+18
+20
+13
+13
+8
+17
+13
+15
+11
-2
Hongkong
Kairo
Kanarieöarna
Kreta
Lissabon
London
Los Angeles
Madeira
Madrid
Mallorca
Moskva
Hall. Väderö
S 12 m/s
Klippan*
+1
Helsingborg
S
Malmö
+2
Drogden
8 m/s
S 15 m/s
ALLTID AKTUELLT VÄDER hd.se/vader
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
1/2
1/2
PRISET
79:PRISET
PÅ NYA VAROR
Damtopp Rek.pris 159:-
1/2
PRISET
79:Damtopp Rek.pris 159:-
1/2
79:PRISET
Damtopp Rek.pris 159:-
1/2
PRISET
99:-
1/2
PRISET
79:Damtopp Rek.pris 159:-
Dambyxa Rek.pris 199:-
1/2
PRISET
79:Damtopp Rek.pris 159:-
1/2
99:PRISET
Damblus Rek.pris 199:-
SLUT- 1/2 REA-
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
REA
PRISET
PÅ ETT HELT KÖP
på alla avdelningar på alla varor
märkta med röd prislapp
Gäller mot kupong t.o.m. 1/3 -2015
DAM
Capribyxa
89:-
ALLTID
LÅGT
PRIS!
Shorts
69:-
ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS!
89:-
Hoodjacka
Joggingbyxa
99:-
ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS!
2
föR
99:Damlinne
Ord pris 59:-/styck
I bomull med stretch.
2
föR
2
föR
129:- 129:Damtopp kortärmad
Ord pris 79:-/styck
I bomull med stretch.
Damtopp 3/4 ärmlängd
Ord pris 79:-/styck
I bomull med stretch.
2
föR
129:Damtopp långärmad
Ord pris 79:-/styck
I bomull med stretch.
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
DAM
NYHETER
FRÅN
SPARA 51:-
299:-
SPARA 71:-
SPARA 51:-
379:- 299:-
Skjorta Ord.Pris 350:-
Topp Ord.Pris 350:-
Topp Ord.Pris 450:-
SPARA 51:-
SPARA 51:-
249:-
SPARA 51:-
249:-
Byxa Ord.Pris 300:-
299:-
Topp med fjäril Ord.Pris 300:-
Byxa Ord.Pris 350:-
NYHETER
FRÅN
199:-
149:-
Damtröja
Damtopp
299:-
Jeans
99:Damlinne
149:Damcardigan
299:Jeans
Normal passform med stretch.
Finns i C och D-storlekar.
Dold resår i D-storlekar.
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
BARN
1/2 PRISET
PÅ UTVALDA
NATTPLAGG FRÅN
1/2
PRISET
1/2
PRISET
49
49
95
Pyjamas Ord. pris 99,95
1/2
PRISET
Pyjamas Ord. pris 99,95
1/2
49
95
Pyjamas Ord. pris 99,95
95
PRISET
1/2
PRISET
49
1/2
PRISET
49
95
Pyjamas Ord. pris 99,95
95
Pyjamas Ord. pris 99,95
49
95
Pyjamas Ord. pris 99,95
ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS!
5-PACK
2-PACK
79
3-PACK
99:- 49
95
Boxer 100% bomull
Boxer med Cars
95
Strumpor med Cars
5-PACK
59
95
Trosa 100% bomull
ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS! ALLTID LÅGT PRIS!
49
95
Barnstrumpa
39
95
Strumpbyxa med halk
3-PACK
19
95
2 99:FöR
5-PACK
Body från Laban Ord pris 79:-/st
Babystrumpor
39
95
Barnhalkstrumpa
39
95
Babymockasiner
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
BARN
NYHETER
FRÅN
129
95
79
95
Barntunika
T-shirt Barn
Ord. pris 99,95
129
149
95
Barntröja Ord. pris 149,95
179
95
Barnjeans
129
95
95
Barntopp
SPARA
50:-
Barntunika Ord. pris 149,95
SPARA
149
95
Barnjeans
Ord. pris 199,95
50:-
149
95
Barnjeans
Ord. pris 199,95
129
95
Barnleggings
Ord. pris 149,95
149
95
Barnleggings
Ord. pris 159,95
REKOMMENDERAT AV FÖRSKOLEPERSONAL
Joggingset
179
95
Hood
SPARA
129
95
Svettisbyxa
100:-
399:-
Fleecefodrat regnställ Ord. pris 499:Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
HERR
1/2
PRISET
179:-
ALLTID
LÅGT
PRIS!
Hoodjacka Rek.pris 359:-
99:Hoodjacka
med tryck och applikationer, Canada
1/2
med zip och fickor
1/2
Joggingbyxa Rek.pris 259:-
29
med tryck och applikationer, Canada
I 100% bomull. m. avvikande färg i ärm och hals
129:PRISET
1/2
PRISET
95
T-shirt Rek.pris 59,95
KOLLA
PRISET!
Joggingbyxa
Herr Hoodtröja Ord.pris 299:-
29
med tryck Tokyo Laundry
I 100% bomull. Finns i flera färger
149:PRISET
99:med mudd i benslut. Sidfickor
95
T-shirt Rek.pris 49,95
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
HERR
VÅRNYHETER!
499:-
499:-
Jacka
Jacka
249:-
Finns i svart & marin
Quiltad i svart och
khakigrön
Skjorta
Lång ärm i en multiruta
1/2
PRISET
179:-
Jeans
Ord.pris 199:-
m. inlägg i knappslån Kort ärm
Regular passform
i ljus tvätt
Skjorta
99:-
Jeans
Ord.pris 199:Normal passform
i ribbad kvalitet
249:Skjorta
Tuff modell m. 2 bröstfickor i 100% bomull
UPPTÄCK VÅRT BREDA JEANSSORTIMENT!
299:-
299:- 299:- 699:Jeans
Jeans
Jeans
Regular midja,
smalare benvidd
Regular midja,
Slimfit i benvidd
Svarta, Regular
midja. smalare benvidd.
med stretch.
Regular midja
Jeans
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG • MALMÖ • HELSINGBORG • KRISTIANSTAD • TRELLEBORG
NYTT
PARTI
TROSOR!
1/2
PRISET
24
95
Damtrosa Ord pris 49,90
1/2
PRISET
49
95
Mönstrad i
supersoft kvalitet.
Mönstrad i 80 denier micro.
3-PACK
3995
Boxer 100% Bomull
1/2
Damleggings
Damleggings
7995
Pyjamas Ord. pris 99,95
ALLTID
LÅGT
PRIS!
79
95
5-PACK
PRISET
PÅ UTVALDA
NATTPLAGG
FRÅN
99:-
2-PACK
Barnhalkstrumpa
5-PACK
5-PACK
5995
4995
Trosa 100% Bomull
Barnstrumpa
3-PACK
5995
Herrstrumpa
7-PACK
3-PACK
199:- 69
Herrboxer
Herrkalsong
95
20-PACK
149:Strumpa
Ord pris 199:-
PÅ ENGELBREKTSBODEN HITTAR DU VARUMÄRKEN FRÅN BL. A.
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.