Församlingsbladet - Sannerudskyrkan.se

Församlingsbladet
SANNERUDSKYRKANS FÖRSAMLING
Sommaren 2015
Sannerudskyrkan
Ord på vägen
Sannerudskyrkans
minnesfond
Bjurbäcksgatan 1
665 32 Kil
När du vill skicka kondoleanser kontakta:
Ingrid Magnusson tel. 0554-123 56
Inger och B-G Wingård tel. 0554-14686
Bankgiro: 677-8450
Pastor och föreståndare
Urban Holmquist
Kontorstid: måndag och onsdag kl 10-13
Ledig varje fredag och lördag.
Telefon: 0707-872719
[email protected]
Urbans ledighet: 12-14 juni, 4-6 sept.
Urbans semester: Vecka 28-32
www.sannerudskyrkan.se
Här hittar du den senaste informationen.
Församlingsbladet finns även
på hemsidan i PDF-format.
Facebook
facebook.com/sannerudskyrkan
Kontor
SWISH
Bemannat onsdagar kl. 10-12
Tel. 0554-14887
[email protected]
123 459 52 78
Vice föreståndare
Församlingsbladet
Jonas Hult
Tel.0554-12249, 070-276 56 99
[email protected]
Bidrag till församlingsbladet skickas till
[email protected]
Manusstopp till nästa blad
12 augusti 2015
Ordförande
Tommy Holmsten
Tel. 0706-45 86 89
Layout: Leif Hertz
Ansvarig utgivare: Tommy Holmsten
Omslagsfoto: Linnea Hjelm
Ordförande EQUMENIA KIL
Vakant
Studieförbundet Bilda
Studie-, kultur- och kursverksamhet i
Sannerudskyrkan sker i samarbete med
studieförbundet Bilda.
Telefon
Expedition och kök: 0554-14887
Equmeniakyrkan
www.bilda.nu
Sannerudskyrkan är en del av
trossamfundet Equmeniakyrkan.
2
VÄNTANS TID ÄR ÖVER
I skrivande stund har Equmeniakyrkans kyrkokonferens haft sin avslutande
gudstjänst. 23 män och kvinnor har nyss
avskilts för tjänst som diakon och pastor.
Vår kyrkoledare, Lasse Svensson, tog sin
utgångspunkt i sin predikan från Jesu ord i
Nasarets synagoga (Luk 4:16) att vi liksom
Jesus har uppdraget att i vårt sammanhang, berätta de glädjande nyheterna om
Jesus, att förkunna befrielse för de som
är fångna på olika sätt, att ge syn för de
andligt blinda och ge de som är förtryckta
frihets budskap. Att alltså både peka på
och verka för nåden hos Jesus.
gemenskap. Det finns en sorg och förtvivlan som längtar efter att få delas med
en medmänniska. Det finns en rädsla,
tomhet och hopplöshet som Gud vill
ingjuta frid och tro i, genom oss.
I en annan av konferensens guds-
tjänster, fick vi en uppmuntran från en
församling i Värmland, att Gud håller
på att göra något nytt. En förnyelse som
börjar i församlingen, hos de troende.
Och det gör att människor därför ser
i dessa kristna syskons ögon, det de
djupast längtar efter. Ett möte med Jesus.
Och människor blir frälsta, får sina liv
förvandlade av Jesus. Detta längtar ju vi
också efter. Detta ligger på Guds hjärta
även för oss i Kil.
Väntans tid var över för Jesus. Han läste
profeten Jesajas ord i Nasarets synagoga
och säger sen ”Idag har dessa ord gått i
uppfyllelse”. Herrens ande var över honom.
Jesus var sänd att gå ut med ord och handling om tro, hopp och kärlek från Gud.
Väntans tid är över. Vi behöver inte
vara bibelsprängda, tvärsäkra i vår tro
eller leva ett moraliskt perfekt liv, för att
Gud skall kunna använda oss. Bibeln är
full av människor som är för korta, som
har tunghäfta, som förnekar, som är för
unga. Gud använde dem alla. Han kan
och vill använda dig. Tänk vad överraskade vi skulle bli, om vi skulle överlåta
våra liv och förmågor till Jesus, och se
vad Han vill göra genom oss.
Väntans tid är över för oss. Gud har
kallat oss. Varje dag går vi som församling i den kallelsen. Och vi gör det inte
främst i våra egen kraft, utan framför allt
i Andens kraft.
Väntans tid är över för alla dem i Kil
med omnejd, som väntar på oss. Som behöver höra evangeliet. Alltså en verkligt
god och glädjande nyhet från Gud, som
kan förvandla livet. Att Anden vilar över
oss, att Guds ande bor i oss, gör att vi kan
bli ledda av Jesu ande till dem som Gud
vill uppmuntra, frälsa och förvandla.
Det finns en ensamhet som väntar på en
Väntas tid är över. Gud kallar på oss.
Gud vill dra in oss i sin varma famn, och
blåsa nytt liv i oss. Stärka vår tro, fylla
oss med sin kärlek. Så att vi vill och vågar
vara Guds budbärare, så människor dras
in i Jesu livsförvandlande famn.
Urban Holmquist
3
Kalendarium
Juni
Juli
Augusti
SÖNDAG 7
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Tema: ”Vårt dop”. (Joh 3:1-8).
Predikan: Urban Holmquist.
Mötesledare: Jonas Hult.
Medlemsupptagning. Tacksamhetsoffer.
Kyrkfika. Extra församlingsmöte.
SÖNDAG 5
18.00 Skivor till kaffet.
Anna-Karin Norén ansvarar för
musiken. Servering.
SÖNDAG 2
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Tema: ”Goda förvaltare” (Matt 25:14-30).
Predikan: Jennie Lund.
Mötesledning: Ulla Josefsson.
Musik: Ann-Berit Vilhelmsson och
Agneta Sjögren.
Trädgårdskaffe hemma hos Petra och
Henrik Jonsson (Blåbärsstigen 6).
SÖNDAG 23
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Samlingsgudstjänst inför hösten.
Tema: ”Frihetens i Kristus”
(Mark 7:31-37).
Predikan: Urban Holmquist.
Mötesledare: Jonas Hult.
Tacksamhetsoffer.
Kyrkfika.
SÖNDAG 9
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Tema: ”Nådens gåvor” (Joh 15:1-9).
Predikan: Anna B Christensson.
Mötesledare: Göran Werme.
Musik: Agnes Christensson.
Trädgårdskaffe hemma hos Johanna
och Ante Delvert (Häckgatan 2).
18.00 Spa för själen.
6.30 Alla är välkomna med att
SÖNDAG 12
18.00 Skivor till kaffet.
Servering.
SÖNDAG 14
SÖNDAG 19
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Tema: ”Jesus förhärligas” (Matt 17:1-8).
Predikan: Erik Lund.
Mötesledning: Ingemar Lund.
Tacksamhetsoffer.
Trädgårdskaffe hemma bos Helena och
Erling Hedlund (Kyrkvärdsvägen 34).
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Tema: ”Kallelsen till Guds rike”
(Luk 14:15-24).
Predikan: Matts Magnusson.
Mötesledare: Kajsa Wingård.
Kyrkfika.
SÖNDAG 21
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Tema: ”Förlorad och återfunnen”
(Luk 15:8-10).
Predikan: Urban Holmquist.
Sång: Gunnar Nilsson. Kyrkfika.
SÖNDAG 26
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Tema: ”Sanningens ande”(Matt 7:15-21).
Predikan: Marie Börjesson.
Mötesledare: Mats Börjesson.
Sång av ”Johanssons med vänner”.
Trädgårdskaffe hemma hos Ingrid och
Gunnar Magnusson (Rådjursvägen 8).
SÖNDAG 28
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Tema: ”Att inte döma” (Matt 7:1-5).
Predikan: David Lund.
Mötesledning: Urban Holmquist.
Musik: Johanna Gyllström.
Trädgårdskaffe hemma hos Mats och
Marie Börjesson (Iduns väg 10).
LÖRDAG 29
ordna med alla förberedelserna.
9.30 Loppmarknad och auktion.
Inomhus erbjuds servering och Spa för
själen.
SÖNDAG 30
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten
10.00 Gudstjänst med nattvard.
Tema: ”Medmänniskan” (Luk 10:23-37).
Predikan: Arild Moldsvor.
Mötesledare: Urban Holmquist.
Trädgårdskaffe hemma hos Anne-Torild
Moldsvor (Frekes väg 16).
SÖNDAG 16
11.00 Gud på Höjda! (Ekumenisk
gudstjänst).
Tema: ”Tro och liv” (Luk 18:9-14).
Predikan: Ann-Sofie Hylander.
Sång: Olga Nzeyimana.
Mötesledning: Urban Holmquist.
LÖRDAG 22
Tillsammansdag för församlingen och
våra vänner på Sandvikengården.
Se mer info inne i denna tidning.
4
5
Kalendarium
Predikan på CD
September
Besök!
SÖNDAG 6
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Tema: ”Enheten i Kristus” (Joh 17:9-11).
Predikan: Urban Holmquist.
Mötesledare: Marie Börjesson.
Sång: Kerstin Melin.
Barnaktiviteter. Kyrkfika.
Om det skulle vara så illa att du
hamnar på sjukhuset, så vill vi gärna
muntra upp dig genom att hälsa på
dig. Men det är inte alltid att vi får
reda på det. Därför får du gärna ringa
och berätta det. Vi är till för varandra,
inte minst när vi mår som sämst. Du
är inte till besvär om du ringer någon
i församlingens besöksgrupp. Vi har
tystnadsplikt. Ring någon av oss.
SÖNDAG 13
9.30 Bön innan och inför gudstjänsten.
10.00 Gudstjänst.
Varma hälsningar, besöksgruppen
Tema: ”Ett är nödvädigt” (Matt 6:31-34).
Predikan: Urban Holmquist.
Sång: Kören.
Tacksamhetsoffer
18.00 Musikcafé EXISTENS.
Tema: ”Livets årstider – SENSOMMAR” .
Andreas Jonsson session band bjuder på
ett dussin sånger och Urban Holmquist
ger en betraktelse utifrån temat. En
perfekt kväll att bjuda med vänner som
inte brukar gå i kyrkan. Servering.
Fri entré. Se mer info på sid 15.
TISDAG 8
18.30 Alphastart. Prova-på-gång.
Kom själv eller bjud med en vän som du
tror skulle vilja lyssna till och samtala
om livsfrågor utifrån kristen tro.
Om du inte har möjlighet att komma
till en gudstjänst, finns ändå chansen att
lyssna på den i efterhand.
Det är bara att du pratar med kyrkvärdarna nästa gång du är på gudstjänst,
så hjälper vi dig. Den administrativa
gruppen har lagt upp alla CD-skivor i
ordning inne på expeditionen.
Välkommen att höra av dig.
Församlingsboken
Sven Kabring 0554-100 78
Kristina Zettergren 0554-132 06
Utflyttade:
Sofie Holmsten 0554-122 10
Ingrid Nilsson
0554-401 76
Kjell Gustafsson 0707-26 32 34
Sara Twedmark (Romlycke) till Betlemhemskyrkan, Göteborg.
Magnus Dahlén till Värnamo Missionsförsamling.
Maria Bygren (fd Engström) till Tingvallakyrkan, Karlstad.
Agneta Gustafsson
0707-40 47 72
B-G Wingård Gunnar och
Birgitta Nilsson 0554-146 86
Birgitta Lund
0554-411 52
Urban Holmquist
0707-87 27 19
0554-129 33
Avliden:
Gösta Högberg. 5 maj 2015.
Ny medlem:
Andrea Schwierczok
Vintervägen 7a, 66535 Kil
Mobil: 0706-149902
Anmäl dig gärna på listan på kyrkans
anslagstavla för planeringen av maten.
Se mer info här bredvid.
6
7
Intervju med Ante Delvert
Gift med: Johanna Delvert
Barn: Noah Delvert 8 år och Elsa Delvert 6 år
Flyttade till Kil: 2006
Ta vara på möjligheterna!
När blev du kristen?
Jag växte upp i en kristen familj så tron
har alltid funnits med. Jag tog ett mer
konkret beslut i samband med konfirmationen då jag valde att döpa mig.
Tron har alltid funnits där mer eller
mindre stark.
Under mina tonår arbetade jag aktivt
mot Sydafrikas apartheid. Jag känner
ett starkt engagemang i arbetet mot
orättvisor, för solidaritet och för de
svaga i samhället och i världen.
Finns det något motto som du har försökt leva efter, och vad är det i så fall?
Lev i nuet. Ta vara på möjligheterna som
ges. Får du möjligheter till spännande
upplevelser eller att göra något betydelsefullt så ta dem, de kanske inte kommer
tillbaka. Vi kan fastna i planering för en
framtid som kanske inte kommer.
Berätta om vad som är viktigt i ditt liv.
– Barnen och familjen. Relationer, vänner, arbetskamrater, familj mm. Det
gör att jag mår bra, att kunna skratta
tillsammans och dela saker ihop.
– Kyrkans gemenskap är viktig. Det
ger en motpol till resten av samhället
och utgör en god värdegrund. Det vill
jag verkligen att mina barn ska få möjlighet att få växa upp i.
Att arbeta mot orättvisor är också
viktigt för mig. Jag är samhällsengagerad, även om det kanske inte syns
i praktiken nu under åren när mina
barn är små.
Jag tror att mitt samhällsengagemang
föddes när jag var liten och mina föräldrar arbetade som biståndsarbetare i
Mocambique. Jag var 7-10 år.
Tack vare mina år i Mocambique känner jag mig lite internationell (förlåt om
jag låter lite pretentiös). Det har också
lett till att jag ogärna talar i termer som
”vi” och ”de” när olika nationaliteter
eller kulturer kommer på tal.
Berätta om något tillfälle när du har
följt ditt motto.
Vid ett tillfälle, 2001, fick jag frågan av
en kompis om jag skulle med till Indien
6 månader och jobba på ett barnhem.
Det var ett tillfälle jag inte kunde
låta passera, även om det återigen
innebar långdistans till min nyfunna
kärlek Johanna, som då precis kommit
hem från 3 månaders Sydafrikavistelse. Jag följde med och vi arbetade som
volontärer på ett barnhem som drevs
av baptiströrelsen.
Vår uppgift var att vara vuxna
förebilder, att leka tillsammans med
barnen. Jag är väldigt glad över att jag
tog den chansen. Det är ett fantastiskt
minne för livet.
8
Äventyraren Ante. 10 dagars skidäventyr
till Kebnekaise 2015 – ett tillfälle Ante inte
kunde missa.
Du är med och planerar för höstens
tillsammansdag, en dag vi ser fram
emot. Berätta vad du tycker är viktigt
med den dagen för egen del.
Samvaron med andra människor, att
få umgås. Det ger tillfällen både till
lättsamt umgänge och till mer djupa
samtal. Att lära känna församlingsmedlemmar mer, jag som knappt kan
namnen på hälften. Barn och äldre får
också möjlighet att umgås över generationsgränserna.
Det ger oss ett socialt kit som svetsar
oss samman. Den sociala gemenskapen
är oerhört viktig.
Vid pennan
/Petra Jonsson
9
Spa för själen
Söndag den 9 augusti kl 18.00
under Kil hela veckan.
Lördagen den 29 augusti
under loppmarknaden.
Bokskåpet har fått nytt liv
Swish
Nu har vi skaffat Swish till församlingen så
att du som har anslutit din smartphone
enkelt kan Swish:a pengar till kollekt,
kyrkfika eller annat.
Skriv vad det gäller i samband med betalningen.
Numret är:
123 459 52 78
När du är i kyrkan nästa gång kommer du märka att bokskåpet har fått en
ny och bättre placering. Nu står det intill anslagstavlan i foajén. Vi har köpt in nya
och förhoppningsvis intressanta böcker. De är prismärkta och kan betalas kontant
eller med kort i samband med våra gudstjänster.
Förutom böcker av bland andra Tomas Sjödin och Magnus Malm finns biblar att
köpa. Kom gärna med förlag på boktitlar som du vill rekommendera oss att köpa in
för försäljning.
Det kommer också att finnas en avdelning i detta skåp, där du kan låna en bok
ett par veckor. I en liggare kan du skriva in ditt namn och vad du lånat. Vi hoppas
att detta ska bli en tillgång för oss och ge oss inspiration och uppmuntran i våra liv
och i vår tro.
Så välkomna till vårt bokskåp vid nästa kyrkbesök.
10
11
Alphakursen kan förändra liv
Runt om i Sverige och världen, samlas människor som inte känner varandra.
De är medbjudna av vänner. De är inbjudna till en kurs i kristen tro, där samtalet
står i centrum. Den goda måltiden hjälper till att berätta om hur dagen varit. Den
tillåtande atmosfären hos ledarna, gör det lätt för gästerna att ge respons på temat
för kvällen som föredragshållaren hållit.
Tänk om du…skulle våga
bjuda med en vän.
Tänk om du…skulle be Gud
att visa dig vem du skall bjuda.
Tänk om…någon av dina
vänner skall gå i höst.
Styrelsen informerar
Herre, himlen prisar dina under, de heligas församling din trofasthet (Ps 89:6)
Läget i vår gemenskap just nu
barnens högtid, då barnen får vara i centrum. ”Gôtt häng” har träffats och lekt,
spelat, fondueat (alla ni lärare får ursäkta svengelskan), sett på film och gjort
egen film. Grillning vid Fryken blir det
den 29 maj och deltagande i tonårslägret
ENTER i Vägsjöfors den 21-26 juni.
Vi planerar också för att Kils mellanstadieelever skall få ta del av Bibeläventyret (som vi såg ett smakprov av
i scoutgudstjänsten). Vi tittar just nu
på en eventuell samfinansiering med
Svenska kyrkan.
Vår pastor är nu inne i slutskedet av
konfirmationsarbetet. Helena Fhagers
sjukskrivning ökade arbetsbördan för
Urban, men han tycker det fungerar bra.
Konfalägret var bra och han riktar
ett speciellt tack till Rakel och Birgitta
som skötte köket.
Ett axplock av andra saker som Urban
Tänk om…de får sina liv
förvandlade i mötet med Jesus.
Tänk om!
Detta vill vi! Detta längtar vi efter!
Start och ”prova-på-gång”: tisdagen den 8 september kl 18.30.
Trädgårdskaffe
När sommaren kommer ordnar vi så att
kyrkkaffet blir hemma i någons trädgård.
Med början 28 juni till och med augusti har vi
dessa uppskattade mötesplatser. Vi tar med oss
vår fikakorg och åker till den adress som står
angiven för respektive söndag i kalendariet.
Vid regnväder tar vi vårt fika i kyrkan.
Välkommen till trädgårdskaffe
(m.fl.) arbetar med för tillfället är
”Tillsammansdagen” den 22 augusti
på Sandvikengården, någon aktivitet
för de församlingsmedlemmar som
är 18+ och bor runt Kil och Karlstad
(kanske någon hemvändare dyker upp
i samband med detta). Urban tar också
ett nytt tag kring NFU-enkäten och
”hängiven andlighet”.
Summering och planer kring
bibelstudium, hembesök samt besök
på Kyrkokonferensen i Göteborg görs
(Kenneth och Ulla-Britt var församlingens ombud där).
Den 7 juni får vi hälsa Andrea
Schwierczok välkommen i församlingen. Det är roligt och viktigt.
Några saker verksamhetsrådet arbetat
med är planering av trädgårdskaffe, Spa
för själen, sommarpredikanter, en ny
föreläsningsserie och skivor till kaffet.
Verksamhetsrådet arbetar numera
inom styrelsen under en prövoperiod,
en första utvärdering skall göras i juni.
På styrelsemötet den 2 juni ska vi ta
beslut i frågan om ny ungdomsledare.
Information kommer på församlingsmötet i juni.
Jag vill tacka Tisdagsträffen och Café
Existens. Detta är viktiga aktiviteter
och når ut till många i Kil. Ett tack till
Leif Hertz som sammanställer församlingsbladet och ser till att vi kan läsa
allt som skrivs. Mina tankar och böner
går till er alla och envar i församlingen,
ni är alla lika viktiga och förtjänar alla
ett tack, Gud välsigne er alla.
På barn- och ungdomssidan hade vi
en fantastisk scoutgudstjänst med en
överfull kyrkolokal. Scouterna hade
avslutning med grillning, lekar och
bad vid Fryken. Deltagande i Scoutlägret ”ALLTID REDO” blir det i sommar!
Våra barnfamiljer har träffats och
beslutat utse en gudstjänst i månaden till
Tommy Holmsten
12
13
Bibelläsningsplan 2015
Ons 10 juni – Luk 10:2–6
Tor 11 juni – Ps 19:9–11
Fre 12 juni – Sak 3:1–7
Lör 13 juni – Upp 19:5–9
14 juni – Luk 14:15–24 (2 sönd e. tref)
Fredag till söndag följer vi kyrkoårets
texter (1:a årg). Det är en bibelstudieplan
som går igenom de mest centrala delarna
i den kristna tron – inte bara Nya testamentet texter utan också det Gamla. Detta
ger balans, stimulans och eftertanke åt
bibelläsningen. Du får fortsätta att läsa
i Daniels bok (Dan) och delar av Första
Kungaboken (1 Kung).
Bibelläsningsplanen är sammanställd
av Johanna Widell på Svenska Bibelsällskapet.
© Svenska Bibelsällskapet
Vecka 25
Mån 15 juni – 1 Kung 6:1–10
Tis 16 juni – 1 Kung 6:11–22
Ons 17 juni – Rom 10:9–13
Tor 18 juni – Gal 3:26–29
Fre 19 juni – Jes 49:1–2
Lör 20 juni – Joh 1:1–5 (Midsommard.)
Sönd 21 juni – Luk 1:5–17 (Johannes
döparens dag)
Jesus om bönen
En gång stannade Jesus på en plats för att
be. När han hade slutat be, sa en av hans
lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att
be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.”
Han sa till dem: ”När ni ber, säg då:
Far, låt ditt namn hållas heligt. Låt ditt
rike komma. Ge oss för var dag det bröd vi
behöver. Förlåt oss våra synder, då nu också vi förlåter alla som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i prövning.” Luk 11:1-4.
Vecka 26
Mån 22 juni – 1 Kung 6:23–38
Tis 23 juni – 1 Kung 8:1–13
Ons 24 juni – Luk 9:46–48
Tor 25 juni – Gal 5:13–18
Fre 26 juni – 2 Sam 12:1–7
Lör 27 juni – Rom 2:1–4
28 juni – Matt 7:1–5 (4 sönd e. tref)
Vecka 27
Från Svenska Bibelsällskapets provöversättning av
Lukas kap. 9-19 och Galaterbrevet. När tiden var
inne…, Bibelsällskapets förlag, Uppsala, 2015.
Mån 29 juni – 1 Kung 8:14–21
Tis 30 juni –1 Kung 8:22–30
Ons 1 juli – Ef 6:10–20
Tor 2 juli – Matt 6:5–14
Fre 3 juli – Hes 1:26–2:3, 8–10
Lör 4 juli – 1 Tim 1:12–17
Sön 5 juli – Luk 5:1–11 (Apostladagen)
Vecka 23
Mån 1 juni – 1 Kung 3:16–28
Tis 2 juni – 1 Kung 4:21–34
Ons 3 juni – Joh 5:1–9
Tor 4 juni – Joh 5:10–18
Fre 5 juni – Hes 36:25–28
Lör 6 juni – Rom 6:3–11
7 juni – Joh 3:1–8 (1 sönd e. trefaldighet)
Vecka 28
Mån 6 juli – 1 Kung 8:31–36
Tis 7 juli – 1 Kung 8:37–40
Ons 8 juli – Ps 139:1–6
Tor 9 juli – Luk 19:1–10
Fre 10 juli – 3 Mos 19:1–2, 13–18
Lör 11 juli – 1 Petr 1:13–16
12 juli – Matt 5:20–26 (6 sönd e. tref)
Vecka 24
Mån 8 juni – 1 Kung 5:1–9
Tis 9 juni – 1 Kung 5:10–18
14
Vecka 29
Mån 13 juli – 1 Kung 8:44–53
Tis 14 juli – 1 Kung 8:54–61
Ons 15 juli – 2 Kor 4:1–6
Tor 16 juli – Ef 5:21–33
Fre 17 juli – 2 Mos 24:12–18
Lör 18 juli – 2 Petr 1:16–18
Sön 19 juli – Matt 17:1–8 (Kristi
förklarings dag)
Vecka 30
Mån 20 juli – 1 Kung 9:1–9
Tis 21 juli – 1 Kung 10:1–10
Ons 22 juli – Jer 17:5–8
Tor 23 juli – Rom 7:14–25
Fre 24 juli – Mika 3:5–8
Lör 25 juli – 1 Joh 4:1–6
26 juli – Matt 7:15–21 (8 sönd e. tref)
Vecka 31
Mån 27 juli – 1 Kung 11:1–8
Tis 28 juli – 1 Kung 11:9–13
Ons 29 juli – Luk 19:41–44
Tor 30 juli – Mark 7:14–23
Fre 31 juli – 1 Mos 1:24–2:3
Lör 1 aug – 1 Petr 4:7–11
2 aug – Matt 25:14–30 (9 sönd e. tref)
Vecka 32
Mån 3 aug – 1 Kung 11:29–40
Tis 4 aug – 1 Kung 11:41–43
Ons 5 aug – Matt 6:25–30
Tor 6 aug – Ps 139:23–24
Fre 7 aug – Jes 27:2–6
Lör 8 aug – 1 Kor 12:12–26
9 aug – Joh 15:1–9 (10 sönd e. tref)
Vecka 33
Mån 10 aug – 1 Kung 17:1–6
Tis 11 aug – 1 Kung 17:7–16
Ons 12 aug – Pred 11:1–6
Tor 13 aug – Kol 3:12–17
Fre 14 aug – Jes 2:12–17
Lör 15 aug – Rom 3:21–28
16 aug – Luk 18:9–14 (11 sönd e. tref)
Vecka 34
Mån 17 aug – 1 Kung 17:17–24
Tis 18 aug – 1 Kung 18:1–15
Ons 19 aug – Matt 7:24–28
Tor 20 aug – Ef 4:7–16
Fre 21 aug – 2 Mos 4:10–17
Lör 22 aug – 2 Kor 3:4–8
23 aug – Mark 7:31–37 (12 sönd e. tref)
Vecka 35
Mån 24 aug – 1 Kung 18:16–24
Tis 25 aug – 1 Kung 18:25–35
Ons 26 aug – Joh 14:1–14
Tor 27 aug – Joh 14:15–24
Fre 28 aug – 1 Mos 4:8–12
Lör 29 aug – 1 Joh 4:7–10
30 aug – Luk 10:23–37 (13 sönd e. tref)
Vecka 36
Mån 31 aug – 1 Kung 18:36–46
Tis 1 sept – 1 Kung 19:1–9
Ons 2 sept – 2 Kor 4:16–18
Tor 3 sept – Luk 15:8–10
Fre 4 sept – Hes 37:15–22
Lör 5 sept – Ef 4:1–6
6 sept – Joh 17:9–11 (14 sönd e. tref)
Gudstjänst i fokus
”Gudstjänst är den kristna trons livgivande centrum. Den formar och gör oss till
tillbedjande och tacksamma människor.
Gud verkar i och genom gudstjänstens olika moment: ordningen, predikan, sången,
bönen, nattvarden, eftermötet, kreativiteten, festerna – ja, genom själva rummet”.
Ur Gudstjänsten – i en ny tid, Libris förlag,
Örebro, 2015, skriven av elva svenska teologer
och församlingsarbetare.
15 Tillsammans
Höstens auktion och loppmarknad
Innan sommaren riktigt kommit igång, vill vi redan nu slå ett slag för vår stora och
viktiga höstupptaktsdag på Sandvikengården utanför Edane i augusti.
I maj firade vi att vår loppis fyllde 50 år. Men vi är inte nöjda. Vi fortsätter!
TILLSAMMANSDAGEN 2015 – Lördagen den 22 augusti
Denna dag har samma tema som vi hoppas att vi skall vara, nämligen Tillsammans.
Att vi får träffas och ha det gott på alla sätt och vis. I år vill vi ännu tydligare sätta
fokus på att alla, oavsett om vi är medlemmar i kyrkan eller inte, kan följa med och
ha utbyte av hela dagen. Så därför vi vill uppmuntra varandra att bjuda med våra
vänner till denna heldag.
För kilsborna kommer. De köper, trivs och vi får ett gott tillskott till vår ekonomi.
Och vi vill tacka varandra för en god arbetsinsats för vårens loppmarknad. TACK!
Men redan lördagen den 29 augusti är det dags igen. Vi börjar våra förberedelser
kl 6.30, för att öppna upp för allmänheten kl 9.30. Vi är tacksamma för de dryga
80 000:- vi fick in i våras. Så väl mött, alla som kan, till en festlig och viktig dag.
Loppiskomittén genom Sven Haglund
Självklart hoppas vi också att så många som möjligt av oss i församlingen följer
med. Det är ju en viktig dag för oss då den svetsar oss samman. Här får vi chans att
lära känna varandra lite djupare, leka och prata med varandra och sjunga och be
tillsammans. Även god mat, skogspromenad, lägerbål och för den intresserade finns
det även möjlighet att paddla kanot.
Vänta inte med att anmäla dig!
När: Lördagen den 22 augusti.
Tid: Dagen börjar 9.30 på Sandvikengården med fika. Kl 10.30 inleder vi med en
andakt. Dagen avslutas ca kl 19.00 efter lägerbål och middag.
Pris: För en sådan här underbar dag betalar du ingenting, om du är under 12 år
eller yngre. Från 13-17 år betalar du 110:- och du som har fyllt 18 år betalar 225:I detta priset ingår en massa go mat! Om det är någon som just nu har det svårt
ekonomiskt och därför inte kan följa med, vill vi hjälpa till, så att alla kan vår vara
med. Prata i så fall med vår pastor.
Ta med: Det du vill dela med dig av, bad och idrottskläder efter behov.
Första, andra, tredje! Auktion
nummer 50 är igång och Niklas Hult
får återigen bruk för sina röstresurser.
ANMÄLAN senast 17 augusti
Anmälan: Fyll i talongen och lägg den i ”anmälan-tillsammansdags-lådan” som
finns i Sannerudskyrkans foajé, senast 17 augusti.
Namn: ............................................................................................................................... Född år:.....................................................
Frågor: Petra Jonsson, tel 0760-447730
Ante Delvert, tel 0739-752774
Urban Holmquist tel 0707-872717
Namn: ............................................................................................................................... Född år:.....................................................
Namn: ............................................................................................................................... Född år:.....................................................
Namn: ............................................................................................................................... Född år:.....................................................
Namn: ............................................................................................................................... Född år:.....................................................
FYLLiTALONGEN
16
Namn: ............................................................................................................................... Född år:.....................................................
Jag har behov av särskild kost, nämligen:.................................................................................................................... Jag vill gärna ha skjuts till Sandvikengården
Jag kan ta med .................... st personer i min bil
Övrigt:..............................................................................................................................................................................................................
Anta utmaningen
Svenska Bibelsällskapet vill uppmunt-
ra oss alla att läsa Bibeln regelbundet.
De har på sin hemsida www.svenskabibelsällskapet.se flera olika tips på hur
man kan gå till väga. Jag tror att vi alla
har det gemensamt att vi är intresserade
av att läsa mer i Bibeln och samtidigt
tycker att det är svårt. Ja, kanske lite
tråkigt.
De vill inspirera oss att läsa igenom
Bibeln. För miljoner människors erfarenhet, är att den bok som vi också kallar
Guds ord, kan ge oss en fördjupad förståelse av vem vår skapare är, vad Jesu död
och uppståndelse har för betydelse för
den som tror och tar emot och att Guds
ande är själva livet i vårt liv.
Men bibelordet är inte bara kunskap
utan är också ett sätt att umgås med Gud.
Gud talar till oss genom det. Vi svarar,
genom att låta det vi läser bli ett samtal
med Gud, det blir bön.
Därför är Bibeln ovärderlig för oss.
Så här skriver de på sin hemsida. Gå
gärna in där, och läs mer.
”Ge mig en kvart om dagen!”
Detta är ett citat från 50-talet, av en av
dåtidens mest kända svenska idrottsprofiler. Hans övertygelse var att en kvart
om dagen förändrar en människa. Ge
bibelläsningen en kvart om dagen – och
se vad som händer i dig och med din
relation till Bibeln.
En del väljer att anta utmaningen
genom att läsa hela eller halva bibeln på
ett år. Med kvartsläsningen ligger inte
fokus på hur mycket du läser men att du
regelbundet avsätter en kvart om dagen.
Till din hjälp har du har flera bibelläsningsplaner att välja på, och texterna
är både från GT och NT. På 15 minuter
hinner du både läsa, be och meditera över
bibelordet. För den som inte är så van
med Bibeln är detta spår att föredra.
Tillsammansdagen
Lördag 22 augusti
Klipp ur och fyll i talongen (vänd)
och lägg den i ”anmälan-tillsammansdags-lådan”
som finns i Sannerudskyrkans foajé,
senast 17 augusti.
19