Kallese 8-2015

Uppsalalogen Belenos kallelse till möten 2015
Foto Lennart Moen
Det räcker med att betrakta en sak uppmärksamt för att den skall bli intressant.
Måndagen den 26 oktober
Eubatmöte med veteraner
Måndagen den 9 november
Druidstämma med budget
därefter Eubatmöte
LOGEN BELENOS
F.G.D.O.
Måndagen den 26 okt kl 19.00
Eubatmöte med veteraner
Klädsel: Mörk kostym med diskret slips
Ordinarie ämbetsmän har en ledig
kväll. Logemötet leds av logens
veteraner. Rutinerade och säkra
efter ämbetsuppdrag under tidigare ämbetsperioder.
Alla bröder hälsas välkomna.
Festlighetsutskottet serverar
Sjömansbiff
Sallad, bröd, smör, kaffe och kaka
Munskänken rekommenderar
Casa Patronales
Rött vin från Valle Central Chile.
Druvor: Cabernet Sauvignon och Syrah
Fruktigt och smakrikt
Måndagen den 9 november kl 18.45
Druidstämma med budget för 2016
därefter Eubatmöte
Klädsel: Mörk kostym med diskret slips
Bröder av druids grad och högre
samlas för genomgång av nästa
års budget.
Därefter, efter en kort paus återsamling ca 19.30 till eubatmöte
med samtilga bröder.
I efterlogen kommer cancerforskaren Jonas Fuxe från Karolinska
Institutet att berätta om dagens
cancerforskning.
Festlighetsutskottet serverar
Köttfärslimpa
med provencalska grönsaker
Sallad, bröd, smör, kaffe och kaka
Munskänken rekommenderar
denna kväll
Cigarra
Rött vin från Portugal.
Druvor: Shiraz och Touriga nacional
OBSERVERA!
Festlighetsutskottet vill att ni läser nedanstående:
Anmälningar skall vara logevärden tillhanda senast kl 21.00 söndagen före mötet per telefon eller via
mail. Blir du akut sjuk ska du avboka senast kl 11.00 mötesmåndagen. Anmälaren skall ha ett kvitto på
att det är mottaget. D v s ha talat med oss, eller fått kvitto via mail.
De telefonnummer som gäller är 070-930 85 80 alt 018-444 20 82. Mailadressen är [email protected]
Anmäl dig gärna som ”Ständigt närvarande” så behöver du bara kontakta oss som logevärdar
när du INTE kan närvara. Jan Lagerlöf och Johan Beijer, logevärdar.
2
Ädel Ärks rader
Hänt sen sist
28/9. ÄÄ br Johan Lagerström inledde kvällen med
en kort Druidstämma, där 53 bröder var samlade.
Avgångsbrev från br Lennart Tornberg godkändes.
Skm br Hans Wickberg föredrog logens ekonomiska
läge som framställdes som gott. Därefter företogs
ballotering av följande presumtiva bröder: Mikael
Almqvist med fadder br Arne Wessner, Zidane
Nekmouche med fadder br Lars Jonneryd och Lars
Pettersson med fadder br Hans Wickberg. Dessa
herrar inbjuds till reception i Eubatgraden den 12
oktober.
Efter en kort paus marscherade vi in i Lunden
igen till ingångsmusik av brr Leif Alpsjö, Jan
Bergström, Bert Lindberg och Roland Thalén.
Nu var vi uppe i 57 bröder. ÄÄ läste dikten ”Ett
barn som får kritik…” av Dorothy Law Nolte. Br
Sven-Åke Fogelberg informerade om IGLD (the
International Grand Lodge of Druidism) och dess
nästa världskongress som kommer att äga rum på
Nya Zeeland. Det finns intresse från en del bröder
att åka dit även om det är dyrt. Ett deltagande kostar
minst 60.000 kronor. Under punkten ideellt fick
vi lyssna på brr Roger Thalén och Leif Alpsjö, på
fiol respektive nyckelharpa. De framförde genuin
svensk folkmusik med Visa från Tystberga. En fin
musikupplevelse. Trots att vi under kvällen både
hade en Druidstämma och ett Eu-möte, avslutades
det senare före kl. 20.30 så att vi kunde sätta oss
till bords före kl. 21.00. Bra jobbat!
I efterlogen berättade Per Lyredal från Sagahemmet om deras verksamhet och fick ta emot en
symboliskt jättestor check på 14.500 kronor från
logen. Broder Horn samlade under kvällen in 1.541
kronor.
Mina bröder!
Vi är mitt i hösten och löven på träden byter färg
och sakta faller till marken. Naturen gör sig redo för
att gå mörkare och kallare tider till mötes. Själva
så planerar och förbereder oss genom att köpa ljus,
fylla på ved i vedboden för kaminer och öppna
spisar. Trädgårdsmöbler ställs undan och löv krattas. Båtar plockas upp och sommarstugor stängs i
väntan på våren. Mycket ska hinnas med innan den
första snön kommer ner.
Samtidigt startar en febril verksamhet på alla håll
och kanter. På jobbet är det full fart med en mängd
olika projekt som ska vara klart till jul eller snarast
därefter. Vissa butiker skyltar för den kommande
och importerade helgen Halloween med maskerader
och barn som kommer förbi utklädda och vill ha
godis. En del butiker har redan uppe julsaker till
försäljning och har nedräkning till julafton. Kommersen är i full gång. Finns en stor risk att man
hinner tröttna på julen innan den ens har kommit. Då
gäller det att hitta och skapa sina oaser i tillvaron.
Tillfällen och platser där man kan få lugn och en
chans till kontemplation och eftertanke. En chans
att återfå kraft till vardagens tempo och stress. Där
ser jag våra möten och Lundens lugn som en oas i
vardagen. Möte bland bröder och en avkopplande
ritual med stämningsfylld musik och ljus. Att sedan
över en god måltid samspråka och umgås på ett
otvunget sätt ger energi och glädje för resten av
veckan. Belenos är positiv energi för mig och det
tackar jag er alla för, mina bröder!
För oss i Belenos så är det också mycket på gång
som ska planeras och göras innan våren kommer.
Arbetet med den nya logens uppstart pågår för fullt.
Vi håller på att skapa samordningsdokument för
att säkerställa att det blir ett bra samarbete mellan
logerna nu och i framtiden. Vi ska försöka att bli klar
med ett utkast till jul för att få ytterligare synpunkter.
Det är ju vi i Belenos och Belenosbröder som startar
vår nya loge. Vi utvecklar Druid-Orden i Uppsala,
i Bardaland och i Sverige med en ny loge. Otroligt roligt och spännande att vara en del i denna
historiska händelse. Det gäller bara att bädda för
framtiden genom att skapa alla förutsättningar för
ett bra samarbete redan från början. Efter senaste
Eubatmötet med reception är vi nu 137 bröder i
vår loge. Finns mer än tillräckligt med bröder för
ytterligare en loge i Uppsala.
Framtiden för vår Orden i Uppsala ser ljus ut.
Vem Hjälper?
Br Bert Eriksson berättade om tillståndet för br Olof
Luhnevåg, något som gjorde ont i oss alla. Br Olof
blev i våras påbackad av en bil på Brantings Torg
och bröt lårbenet på höger sida och ett par benbrott
på smalbenet på vänster sida. Han har haft en svår
konvalescens under våren och sommaren och sitter
fortfarande i rullstol, oförmögen att klara sig själv.
Den som vållade olyckan blev dömd till böter och
polisen har uppmanat br Olof att väcka åtal mot den
vållande och begära skadestånd för det lidande han
har fått utstå. Br Olof behöver hjälp av någon eller
några bröder, som är något så när juridiskt insatta,
dels för att väcka åtal mot den vållande parten och
dels för att begära ersättning från det egna försäkringsbolaget. Finns det någon eller några bröder
som vill och kan hjälpa till med detta, kontakta br
Olof själv eller undertecknad! Br Olof uppskattar
både besök och telefonsamtal från bröderna i övrigt
MBH,
Johan Lagerström
ÄÄ Belenos
3
och har uppskattat det engagemang som MÄ br Arne
Wessner har visat.
Leif Cassinger
12/10. Terminens högtidligaste möte då tre nya
bröder skulle invigas i Eubatgraden.50 bröder hade
samlats för att välkomna de nya bröderna.
I lunden välkomnade ÄÄ br Johan Lagerström
bröderna till kvällens möte och riktade ett särskilt
välkommen till broder Sven Hammar. Broder Sven
kontrade med ”skönt att vara här”. Därefter läste
broder Johan dikten Förlåt dig själv av Jonas Gardell.
I väntan på att beredande broder Jan Gustafsson
skulle inträda in i lunden och bekräfta att recipienderna var beredda att invigas i Eubatgraden spelade
våra musiker, Jan Bergström, Roland Thalen och Ulf
Johansson Werre broder Rolands egna kompositioner. Så vackert, så vackert..!
Ämbetsmannakåren förrättade invigning av bröderna Michael Almquist, Zidane Nekmouche och
Lars Pettersson under värdiga och högtidliga former.
ÄÄ påminde faddrarna om deras roll och betydelse
för de nya bröderna och delade ut en skrift om fadderns plikter.
Bröderna Arne Åberg och Sven Hammar mottog
diplom av ÄÄ (något försenat) med anledning av
brödernas 75 respektive 70 årsdagar. Som gåva har
också pengar sänts till SD-O:s Stipendiefond.
Broder Guy Ebrenius uttryckte sin oro över att så
få bröder var närvarande i terminens viktigaste möte
och uppmanade ÄK att undersöka orsaken.
Broder Hans Rosengren hälsade de nya bröderna
välkomna och tackade ÄK för en väl genomförd
reception.
Broder Jan Gustafsson informerade från utdelningen av logens musikstipendier som ägde rum i
samband med Uppsala Internationella Gitarrfestival
på UKK. Broder Jan bekräftade också att stipendiaterna var upprymda av priset och av upplevelsen att
få möjlighet att lyssna på flera av världens ledande
gitarrvirtuoser med bl a världsartisten på akustisk
gitarr, kinesiskan Xuefei Yang. Stipendiaterna Erik
Lindh, elgitarr och Per Lundhammar, akustisk gitarr
kommer att underhålla oss under den stundande jullogen. Det är något att se fram emot!
ÄÄ meddelade att höstens insamlingar i broder
Horn tillfaller Stadsmissionen i Uppsala.
I efterlogen hälsade ÄÄ de nya bröderna välkomna med dikten till Eubaten av broder Caj
Söderberg. Broder Lars Pettersson tackade för den
högtidliga invigningen och det varma mottagandet
från brödernas sida.
”När gud skapade flundran konstaterade han,
att man kan inte vara alla till lags” med dessa ord
inledde broder Björn Malmberg sitt tacktal för
maten. Broder Björn passade också på att tacka
FU för det fantastiska jobb man lägger ner för
brödernas trevnad. FU fick rungande applåder av
bröderna!
En glad M broder Anders Söderberg meddelade
att Broder Horn inbringat 1326 kronor.
Lotterivinsterna gick till bröderna Olov Skogström, Ulf Lorandsson och Erland Pääjärvi.
KA.
Bemärkelsedagar
70 år Leif Andersson, 16 okt
75 år Sten, Lindgren, 16 nov
Jan, Gustafsson, 20 dec
Arbetsordning 2015-16
Kom ihåg att skriva in nedanstående dagar i
din kalender.
Möten med högtidsdräkt är markerade med en asterisk (*).
Höstterminen 2015
26/10
Eubatmöte med veteraner
9/11
Druidstämma med budget, Eu-möte
23/11
Eubatm. Årsdag samt Åminnelsedag
7/12
Julloge med damer
Vårterminen 2016
11/01
Eubatmöte, Information
25/01
Druidstämma, Ebatmöte
08/02
Eubatmöte med reception *
22/02
Druidstämma med bokslut. Eubatmöte
07/03
Bardating med gradgivning *
21/03
Eubatmöte. Ämbetsmannainstallation*
04/04
Druidgradgivning *
18/04
Eubatmöte
02/05
Druidstämma
16/05
Eubatmöte
21/05
Invigning av ny loge. Bankett *
Adresser 2012-2014
Logens besöksadress: Bangårdsgatan 3 Uppsala
ÄÄ Johan Lagerström, Malmkörarvägen 91, 743 50 Vattholma, 018-35 05 53, [email protected]
MÄ Arne Wessner, Röllekevägen 4, 743 40 Storvreta, 018-31 58 84, [email protected]
Skr Anders Andren, Hemmansvägen 17, 743 34 Storvreta, 018-36 67 36, [email protected]
Skm Hans Wikberg, Björkhagsvägen 11 E, 756 46 Uppsala, 018-30 09 18, [email protected]
Logen Belenos plusgironummer: 57 65 47-4 Årsavgift 1.000 kr, alt kvartalsavgift 4 x 250 kr,
Logevärd Johan Beijer, Hjalmar Brantingsgatan 25, 753 27 Uppsala, 018-444 20 82, [email protected]
Logevärd och munskänk Jan Lagerlöf, Rickebasta Rosenlund 11, 741 92 Knivsta, 018-38 31 43, [email protected],
Red för kallelsen, Caj Söderberg, Box 2101, 750 02 Uppsala, 0705 70 60 05, [email protected]