Livet sluter inte vid döden sida 6

K ristet L iv
Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö – www.agapemission.net
P.P. Consignment
Norden B
Nr 1/2015
Taisto Loimis fantastisk resa till paradiset:
Livet sluter inte vid döden
Birger Skoglund:
Det finns kraft
i förlåtelsen
sida 12
Väckelsecenter
i Solna
sida 9
sida 6
2
Kristet Liv
Frälsningens dag
Bibeln säger tydligt att människan fått en speciell besökelsetid,
då han eller hon kan finna Gud.
Paulus skriver: ”Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att
ta emot Guds nåd så att den blir
till nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper
dig på frälsningens dag. Nu är
den rätta tiden, nu är frälsningens
dag.” (2 Kor. 6:1-2)
Det finns olika tider i människans liv. Allt har sin bestämda tid
under solen. Även tiden att söka
Gud och frälsningen.
Gud vill att du söker Honom
och en verklig mening för ditt liv.
Varför lever jag just nu i den här
tiden? Vad är meningen och syftet
med mitt liv?
Någon har sagt att allt tar slut
när människan dör. Bibeln, Guds
Ord, talar dock om en evig existens för människor. Det finns en
himmel och en förtappelse.
Du är skapad till att leva i en
nära relation med Gud. Predikaren i GT skriver: ”Allt har han
gjort skönt för sin tid. Också
evigheten har han lagt i människornas hjärtan..(Pred. 3:11). Du
har en längtan efter kontakt med
Gud i ditt hjärta, därför att han har
lagt denna längtan i ditt inre.
Det finns bara en sak som bryter gemenskapen med Gud, och
det är synden. Våra onda gärningar skiljer oss från Gud, men
genom Jesu försoningsverk återupprättas kontakten med honom.
Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer
till Fadern utom genom mig.”
(Joh. 14:6) I Apostlagärningarna
sägs det om Jesus: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller
finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
(Apg. 4:12)
Gud älskar varje människa,
och därför sände han sin egen Son
Jesus till att bringa försoning när
han dog på korset för hela världens synd. Genom den här försoningen har du en möjlighet att få
kontakt med Gud, vilket innebär
en personlig relation med honom.
Det är den här gemenskapen som
ditt hjärta längtar efter.
Namnet som kan frälsa dig är
Jesus. Ta emot honom redan idag,
för idag är frälsningens dag. I
morgon kan det vara försent.
Alla har syndat och alla behöver frälsningen som bara finns i
Jesus. Han är enda lösningen till
vårt problem med synden. Om du
tar emot förlåtelse för dina synder
får du komma in i en underbar
frälsning. Det är enkelt. Bibeln
säger: ”Men åt alla dem som tog
emot honom gav han rätt att bli
Guds barn, åt dem som tror på
hans namn.” (Joh. 1:12) Gud har
lovat även dig rätten att bli Guds
barn. Men du måste besluta dig
inför Gud.
Jesus kallar dig till frälsning.
Han säger: ”Jag står vid dörren
och klappar på. Om någon hör
min röst och öppnar dörren, skall
jag gå in till honom och hålla
måltid med honom och han med
mig.” (Upp. 3:20).
Skjut inte upp avgörandet, för i
morgon kan det vara försent. Idag
är frälsningens dag. Därför ska du
ta emot frälsningen nu.
Du kan ta emot Jesus genom
att be en bön med de här orden:
”Förlåt alla mina synder. Rena
mitt hjärta med ditt dyra försoningsblod. Jag lämnar hela mitt
liv till dig.”. Så enkelt är det att ta
emot frälsningen. Jesus försäkrar:
”Den som kommer till mig skall
jag inte kasta ut.” (Joh. 6:37).
Fäst inte din uppmärksamhet
på människornas brister. Se dem
istället som frälsta och nya skapelser i Kristus. ”Det gamla är
förbi, se, det nya har kommit.”
(2 Korl. 5:17). Gud minns inte de
där gamla sakerna. Vi ska också
lämna dem. Låt oss se på varandra genom Kristus som fullkomliga i honom.
Var förlåtande
Bibelns budskap är tydlig. Vi ska
alltid förlåta andra människor.
Om vi inte förlåter andra kan inte
heller Gud förlåta oss. Det här är
ett allvarligt ord.
Du säger att du har förlåtit,
men vill inte ens möta personen
som du känt dig sårad av. En sådan attityd är mycket farlig. Den
leder oundvikligen bort från Gud.
Nr 1/2015
Tidningen
Kristet Liv
Kristet Liv är en evangelisationstidning, som sprider goda
nyheter till dagens människor. Vi
vill berätta enkelt hur människan
kan bli frälst. Detta är vår absolut
viktigaste uppgift.
Pauli Kemi
Pastor och redaktör för
tidningen Kristet Liv
Helig Gud
Gud är nåd, men han är också helig. Bibeln betonar helgat liv inför Gud. Upplevelse av nåd och
helighet hör samman. Jesus sa till
äktenskapsbryterskan i Joh. 3:11:
”Inte heller jag dömer dig. Gå och
synda inte mer.” Nåden leder till
helgelse, men inte till egenrättfärdighet. Allt är endast Guds gåva
– av nåd.
Det är viktigt att vi lever i renhet. Det får vi inte tumma på, men
det får inte leda till att vi dömer ut
någon, därför att renhet är Guds
nåd. Av nåd är vi frälsta Guds
barn som har gemenskap med
varandra.
Om du ännu inte har lämnat
ditt liv till Jesus, gör det nu. Idag
får du hjälp av evighetens Gud,
som älskar dig.
Genom tidningen vill vi uppliva
troende till väckelse och andens
enhet. Vi vill visa världen att vi
tjänar samme Jesus och att vi är
på väg till samma himmel. Kristet
Liv är en väckelsetidning för allt
Guds folk. Den är även profetisk
och den välsignar Israel.
Vi behöver
ditt stöd
Kristet Liv vill berätta och
inspirera om väckelser i Sverige,
Norden och hela världen. Vi
vill att tidningen ska nå fler
människor. Du kan ge den vidare
till dina vänner eller dela ut
tidningen i ditt bostadsområde,
men det är viktigt att du själv
prenumererar på tidningen
genom att betala 150 kr till
tidningens konto. Vi behöver
även gåvor för evangelisation.
Du kan sprida evangeliet med en
gåva som betyder mycket!
Tack!
Pauli Kemi
Välkommen till Agape!
Agape Församling är en fri, självständig lokalförsamling, som har haft möten i Sundbyberg 1993-2009 och i Löftets kyrka i Solna 2008-2013. Fr o m 1
maj 2013 flyttade Agape till en ny lokal i Solna. Vi har hyrt lokalen tillsammans med RIA, men fr o m 1 januari 2015 har vi tagit över hyreskontraktet
med Nytt Liv och dessutom har vi hyrt två övriga våningar. Adress: Agape,
Hagalundsgatan 9, Solna.
Agape Församling har följande
mötestider.
Söndagar kl 16.00 Gudstjänst
Onsdagar kl 19.00 Bön, undervisning eller väckelsemöte
I samma lokalen samlas flera andra församlingar och därför kallar vi
lokalen: vår nya gemensamma kyrka, som är mötesplats för flera
församlingar.
Nästa nummer av tidningen
Kristet Liv skall utkomma under
mars-april 2015.
Agape Församling är en vanlig frikyrkoförsamling med gudstjänster och bönemöten. Vi vill bygga upp en lokal församling i Stor-Stockholm till en kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemenskap,
evangelisation och socialt arbete.
Agape Församlings vision:
• att lova och upphöja Jesus som Herre och Konung.
• att bygga upp den lokala församlingen till kärlekens oas.
• att lyda Jesu missionbefallning
• att hjälpa de svaga och fattiga, särskilt barn i andra länder
• att välsigna Israel och stödja troende, både judar och araber
• att vara en profetisk församling.
• att bygga upp Andens enhet över församlingsgränserna.
Du kan beställa denna tidning för
evangelisation. Vi ger tidningar
nästan gratis för att stödja
evangelisation: 50 tidningar
kostar 100 kr + porto.
Möteslokal: Hagalundsgatan 9, Solna
Pendeltåg till Solna station och därifrån ca 300 meter till
möteslokalen eller T-bana till Solna Centrum och buss 513
Tvärbana till Solna (Hagalund). Tel. 072-531 88 11,
E-mail: [email protected]
www.agapemission.net – www.agapesolna.com
Facebook: Agape Solna
Agape behöver ditt stöd för arbetet i nya lokalen
Postgiro 440 42 05-9 eller Bankgiro 384-4891
Gåvor och
prenumeration
betalas till
Kristet Liv / Agape
PG 440 42 05-9
eller BG 384-4891
Agape / Kristet Liv
Box 135
125 23 Älvsjö
www.agapemission.net
www.agapesolna.com
[email protected]
Facebook: Agape Solna
Tel. 072 531 88 11 Pauli Kemi
Kristet Liv
Nr 1/2015
3
”Han som har planterat örat, skulle
han inte höra? Han som har gjort
ögat, skulle han inte se? (Ps 94:9)
Våra öron och ögon vittnar för
oss om Guds omvårdnad. De
signalerar att Gud hör våra bönen och att Hans ögon ger akt
på oss. Våra öron och ögon är
förvånande sinnen. Han som
har skapat dem är ofattbart
skicklig. Han har inte endast
skapat dessa instrument som
är de mest noggranna i världsalltet, utan han kan dessutom
samtidigt höra alla mänskors
böner och ge akt på allt som
sker i världen.
Örat är ett instrument som förmår
höra ljud vars styrka har variationer av miljardklass ända från
ett knappt hörbart prassel av ett
löv till mullret av en explosion.
T.o.m. en liten darrning i vinden
får trumhinnan att röra sig ofattbart lite – lika mycket som några
atomer i genomskärning och vi
kan höra det. Hörselbenen förmedlar budskapet till innerörat
där det finns en vätska som för
budskapet vidare till hörselceller.
Vi kan lyssna på en symfoniorkester och samtidigt koncentrera
oss på att höra t.ex. solistens spel.
Ljudmiljön sprids till vår hjärna
som elektriska impulser och berättar i stereo var de olika instrumenten befinner sig. Ytterörats
utformning gör detta möjligt. Vi
har liksom fyra olika öron.
När våra ögon är öppna nås
de av 1000 miljoner fotoner i sekunden. Av dessa konstrueras en
rörlig färgbild. Man kunde säga
att mänskans hjärna ser ut genom
fönster som består av våra ögon.
För att bilden skall formas och vi
skall förstå den fungerar tusentals
miljoner celler i hjärnbarken och
de förvandlar de elektriska impulserna till bilder. Behandlingen
av informationen är snabb och
överraskande genialisk. Vi ser
allting upp och ner men i hjärnan
svängs bilderna rätt åt. Ögonen
skärper bilden automatiskt. De
hålls fuktiga genom automatiska
blinkningar 20.000 gånger per
dag. Men bilden försvinner inte
under blinkningen utan sparas automatiskt i väntan på att ögonen
öppnas igen. Ögonlocken är konstruerade för att putsa felfritt trots
att ögat har två olika välvningar.
I tårvätskan finns det ämnen som
förebygger inflammationer och
när vi gråter, vare sig på grund av
smärta, sorg eller glädje utsöndras det i tårvätskan en smärtstil-
I nutiden när nyateismen är på modet och mänskor i stora skaror skriver ut sig från kyrkan, behövs det ett starkt vittnesbörd om att Gud
existerar och att hans Ord är sanning, säger dr Pekka Reinikainen.
lande medicin och ett medel för
att befrämja glädje. Ögonen är så
konstruerade att i när vi är i klart
solljus kan vi samtidigt observera
sådant som sker i skuggan. Det
här förutsatte av ögats Skapare en
särskild genialitet för att kunna
programmera in en mycket invecklad datacentral i hjärnan. Vi
kan inte ännu förstå till fullo hur
den elström som utgår från ögat
kan upplevas som en färgbild och
hur elströmmen från örat upplevs
som ett ljudlandskap.
Eftersom örat och ögat berättar om den geniala Skaparen har
gudsförnekarna koncentrerat sina
anfall mot dem. Ateisterna påstår
att ögat är ”planerat på ett odugligt sätt”. Det påstår de eftersom
de inte längre har några som helst
övertygande bevis för en darwinistisk utveckling. De påstår att
det inte finns någon Gud eftersom det enligt deras uppfattning
finns konstruktionsfel i ögat!
Ateisterna påstår att det framgår
av ögonens sinnesceller som enligt dem är ”felsvängda” att Gud
inte existerar. Sinnescellerna är
verkligen svängda bort från det
ljus som når ögat. Om ateisterna
kunde få konstruera ett öga skulle
de vända sinnescellerna i riktning
mot ljuset. Om man efter detta
tog med blixtljus ett foto av dem,
skulle de stackars ateisterna inte
kunna se någonting på ett par
veckor. Det är nödvändigt att cellerna är svängda just som de är i
våra ögon för att förhindra att vi
bländas. Ögat innehåller inget
planeringsfel. Nuförtiden vet vi
att det på näthinnan finns speciella s.k. Müllers celler som leder in
ljuset i ögat på samma sätt som en
ljuskabel för att syncellerna skall
kunna behandla informationen.
Hur är det med de döva och
blinda? Invaliditeten hindrar inte
en gemenskap med Gud. Helen
Keller som blev dövblind som
barn efter en infektionssjukdom
var en levande och bedjande kristen. Hon levde i gemenskap med
Gud med sitt hjärtas ögon.
Gud är Ande, han har inte sinnesorgan, och trots det hör han
våra böner och ser oss varje stund.
Gud har gett också åt oss hjärtats
ögon. Paulus skriver till efesierna:
”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi
Gud, härlighetens Fader, skall ge
er vishetens och uppenbarelsens
Ande, så att ni får en rätt kunskap
om honom. Jag ber att era hjärtan
skall upplysas, [ordagrant: att han
må upplysa edra hjärtans ögon] så
att ni förstår vilket hopp han har
kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,
och hur oerhört stor hans makt
är i oss som tror, därför att hans
väldiga kraft är verksam. Med
denna kraft verkade han i Kristus,
när han uppväckte honom från de
döda och satte honom på sin högra sida i himlen” (Ef 1:17-20).
Efter påsken säger vi att Kristus
sannerligen har uppstått.
Är ditt hjärtas ögon öppna för
Kristus? Öppna dem och du skall
se sanningen och kärleken, hoppet om ett evigt liv. Jesus är sanningen och Gud är kärleken. Tron
är en Guds gåva. Vi får tro att
Guds mäktiga kraft verkar, samma kraft som uppväckte Kristus
från de döda. I den tron finns det
ingen plats för tvivel!
I nutiden när nyateismen är på
modet och mänskor i stora skaror
skriver ut sig från kyrkan, behövs
det ett starkt vittnesbörd om att
Gud existerar och att han Ord är
sanning. Därför har jag skrivit en
bok ”The Image of God” – ”Guds
avbild”. Avsikten med den är att
stärka tron och tilliten till att Guds
Ord är helt och hållet sant, liksom
det står i Psaltaren. Boken är trosstärkande läsning för dig eller för
en vän som förstår engelska.
Den tiden är förbi när man
kunde säga att ”det inte går att
bevisa Guds existens”. Idag finns
det ingenting som är så säkert
som att Gud finns. Han hör våra
böner och hans blick vänds också
mot oss. Han upplyser vårt hjärtas
ögon om vi ber om det i Kristus.
Pekka Reinikainen
Mera om skapelsetron kan du läsa
i en ny bok “The image of God:
creation or evolution” på engelska av
Pekka Reinikainen som kan beställas
från: [email protected]
4
Kristet Liv
Nr 1/2015
Gud kan göra
ett hjärtbyte
”Jag skall ge er ett nytt
hjärta och låta en ny
ande komma in i er Jag
skall ta bort stenhjärtat
och ge er ett hjärta av
kött. Hesek.36:26
För mer än 25 år sedan var ett
hjärtbyte något av en sensation
Det första hjärtbytet gjordes av
professor Christiaan Barnard
1967 i Sydafrika För denna insats
blev han en världskändis. Men i
vår text denna gång läser vi om
honom som skapade människors
hjärtan. Hesekiel beskriver att
denna skapande Gud har makt
att ge oss ett helt nytt hjärta. Allt
sedan syndafallets tragiska dagar
har skapelsens krona människan
gått med förstörda hjärtan. Bibeln
skriver att vårt hjärta som skulle
varit mjukt varmt och levande
förvandlats till ett stenhjärta.
Detta har ödelagt människors liv
i generationer.
Hjärta som
Bibeln beskriver
Bibeln talar inte om vårt fysiska
hjärta som helt suveränt pumpar
blodet ut i hela vår kropp. Utan
när bibeln talar om vårt hjärta
handlar det om vår andliga status. Det handlar om vårt förstånd,
vilja, om våra tankar och känslor.
Det är det här hjärtat som har så
många allvarliga brister och sjukdomar. Vår syndiga natur dras
med svåra hjärtfel på grund av all
den synd och smuts som vi ådrog
oss genom syndafallet. När hjärtat krånglar blir vi förskrämda för
döden Ångest och oro griper oss
men i stället för att gå till hjärtspecialisten Jesus dövar vi vår
oro ibland med droger ibland med
ett onaturligt utsvävande liv. Följden blir ett onaturligt liv precis så
som Paulus undervisar oss om.
”De påstod att de var visa, men de
blev dårar. De bytte ut den odöd-
Evangelisten
Birger
Skoglund
lige Gudens härlighet mot bilder
av dödliga människor, av fåglar,
fyrfotadjur och kräldjur. Därför
utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt
slags otukt och förnedrade sina
kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för
att dyrka och tjäna det skapade
i stället för Skaparen, han som
är välsignad i evigheter, amen.
Därför utlämnade Gud dem till
skamliga lidelser. Deras kvinnor
bytte ut det naturliga umgänget
mot det onaturliga. På samma
sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och
upptändes av begär till varandra.”
Rom. 1:22-27
Men nu träder på nytt Guds
underbara skaparkraft fram, Du
kan få vara med om ett hjärtbyte. Det förstörda hjärtat ersätts
av ett nytt hjärta ett förvandlat
hjärta.
Låt undret ske
Den verkliga kristna tron är i sanning inte religion utan en relation
Det religiösa hjärtat har stannat
vid riter och former Men hjärtat med relation hämtar sin kraft
sitt liv hos livgivaren själv. Jesus
Kristus. När jag i min ungdom
hade barnmöten berättade jag ibland om den lilla färgade pojken
som var så ledsen för att han blev
mobbad för att han var färgad. En
dag läste han reklam om en tvål.
Tvålen som gör det svartaste vitt.
Pojken köpte tvålen och tvättade
sig noga utan att bli vit i sin hy.
Han gråter av förtvivlan. Men
hans mor tröstar honom med det
underbara hoppets budskap Hon
säger lyssna min son det är inget
fel att vara färgad men det är väldigt fel att ha ett svart hjärta Men
det svarta hjärtat har både färgade
och vita. Men min son det finns
ett reningsmedel för ett svart hjärta det är Jesus vars blod rena från
all synd. S kan undret ske i ditt liv
Ditt svarta stenhjärta byts ut mot
ett hjärta av kött. Det hjärtbytet
behöver du.
Birger Skoglund
TV7 har en kristen
svensk tv-kanal
www.himlentv7.se
Kristet Liv
Nr 1/2015
5
Solen skall
vändas i mörker
och månen i blod
Många av Bibelns profetior
om den yttersta tiden har gått
i uppfyllelse. Det judiska folket har återvänt till sitt forna
hemland. Israels ökenområden
grönskar och blomstrar. Guds
Ande utgjuts över världen.
Men Bibeln har även förutsagt
tidstecken i rymden, som ska
visa sig innan Jesus kommer
tillbaka: Solen ska förmörkas
och månen ska bli röd. Detta
började ske under våren och
hösten i fjol. Nasas rymdforskning har bekräftat fenomenet.
Göran Duveskog hävdar att vi
inte kan veta när Jesu tillkommelse sker, men förstår att vi
närmar oss denna stora dag.
Det står i Joel 2:31 och Apg.2:20
att ”Solen skall vändas i mörker
och månen i blod, innan Herrens
dag kommer, den stora och härliga (enligt Apg.), ”.. den stora och
fruktansvärda (enligt Joel).
Herrens högtider
Redan i 1 Mos.1:14 säger Gud:
”Varde på himlavalvet ljus som
skiljer dagen från natten! De skall
vara tecken som utmärker särskilda tider dagar och år...”
Utmärker särskilda tider! Detta uttryck refererar till Herrens
högtider, vilka är särskilda tider,
som har firats av Israels barn i tusentals år. I dessa högtider ingår
även budskapet om Påsken, Jesu
död och uppståndelse och bär
därmed ett starkt budskap från
både Gamla och Nya Testamen-
tet. Herrens högtider uppenbarar
Guds frälsnings-historiska planer.
Förrän Herrens
dag kommer
Nu säger profeten Joel att profetiorna ska uppfyllas förrän Herrens
dag kommer. Öknen ska grönska,
jordbruket ska utavecklas och
skördarna bli stora. Det judiska
folket ska då ha återvänt till sitt
gamla hemland och deras fiender ska besegras. I samband med
detta säger Gud att han själv finns
mitt i Israel och då ska inte det judiska folket komma på skam. Vid
den tiden ska också Gud utgjuta
sin Ande över allt kött.
Det är alltså en tid då Guds
Ande inte bara kommer över judar, som det skedde mest i GT.
Nej, Joel ser en framtid när både
Israel upprättas och Guds Ande
utgjuts över hednavärlden.
Kosmiska tecken
Det är vår tid som profeten Joel
talar om. Men innan profetian avslutas om Herrens dag så nämns
också kosmiska tecken. Solen ska
förmörkas och månen vändas i
blod. Och enligt 1 Mos.1:14 ska
de två stora ljusen på himlavalvet, solen och månen, signalera
särskilda tider – de kommer att
frambära sitt budskap på Herrens
högtider.
I 3 Mosebokens kapitel 23 talas det om dessa Herrens högtider.
De är inte skapade av människor,
det är Gud som har instiftat dem:
Påsken, det osyrade brödets högtid och förstlingsfruktens högtid,
vidare pingsten, basunklangens
dag dvs nya årets högtid (Rosh
ha-Shanah), Stora försoningsdagen (Yom Kippur) och Lövhyddohögtiden (Succot).
Fyra månförmörkelser på Herrens högtider
Under 2014 och 2015 inträffar
något som har fått stor uppmärksamhet. Man har berättat om detta
bland annat på TV-nyhetskanalen
FOX-news. Många är förundrade
över det som sker. Fyra månförmörkelser och två solförmörkelser på lite mer än ett år, och allt
sker på Herrens högtider. Månförmörkelserna inträffade 14
april och sjunde oktober under
förra året, och ska äga rum fjärde
april och 28 september i år. Det är
på den judiska Påsken samt Lövhyddohögtiden. När det sker fyra
månförmörkelser under så kort
tid kallas det TETRAD.
Märkliga ting
har skett
Liknande fenomen har hänt sju
gånger tidigare sedan Jesu tid på
judiska högtider, och de tre sista
gångerna har det runt dessa årtal
(1493-1494, 1949-1950, 19671968) hänt dramatiska ting med
det judiska folket. Den spanska
inkvisitionen var 1492, men strax
efter upptäcktes Amerika som
blev en fristad för det judiska
folket. På 1940-talet pågick den
grymma judeutrotningen och
när staten Israel upprättats 1948,
Göran Duveskog
skulle kringliggande arabländer
krossa den nyfödda nationen.
1967 utbröt sexdagarskriget, då
den egyptiske presidenten Nasser skulle krossa Israel i det som
skulle bli det sista kriget. Vid alla
dessa tillfällen fanns det hotbilder
mot det judiska folket, men Gud
vände det till seger.
På Nasas rymdforskning vet
man mer om detta fenomen. Någon har kallat det ”ett kosmiskt
mirakel.”
Syftet med
Hamas tunnlar
och raketer
Förra sommaren utsattes Israel
för en svår prövning. Hamas sköt
nästan 5000 raketer över Israel
och som en följd av detta drabbades Gaza av israeliska flyganfall.
Israel hävdade sin självklara rätt
till att försvara sig.
Hamas tunnlar avslöjades genom sommarens krig och förstördes. Hamas terrorister har i förhör
sagt att de tänkte attackera Israel
via tunnlarna den 25 september
2014 under det judiska nyåret,.
Planen var att döda en massa
människor, kidnappa kvinnor och
barn och ta dem till tunnlarna för
att Israel inte skulle förstöra dem.
Tack och lov stoppades detta.
Han som bevarar
Israel, sover inte
I Psaltaren (Ps.121:4) står det:
”Nej, han som bevarar Israel, han
slumrar inte, han sover inte.” Israel är ingen fullkomlig nation,
men Israel är Guds ögonsten och
deras upprättelse finns i den fullkomlige Gudens planer.
Prästen Peter Fjellstedt skrev
profetiskt redan på 1800-talet, att
när Gud upprättar Israel så skall
Israels fiender som i gamla tider
vända svärden mot varandra.
Herrens
dag nalkas
Herrens dag nalkas. För den här
världen blir Herrens dag stor och
fruktansvärd. För Guds folk blir
den stor och härlig. Enligt den
judiska kalendern inträffade sabbatsåret vid det judiska nyåret i
höstas 2014 och i år i september
bryter jubelåret in. Låt mig klart
säga att vi kan inte räkna ut när
Herrens dag ska komma, när Jesu
tillkommelse ska ske. Men vi förstår att vi närmar oss den stora
dagen, den stora och härliga! Bibelns budskap är: Var redo – Jesus kommer snart!
Göran Duveskog
6
Kristet Liv
Nr 1/2015
När Taisto L
Förs
Taisto Loimi
Född 1941 Saarijärvi, Finland.
Familj: Fru Sirkka och tre barn.
Yrke: Möbelsnickare
Flyttade till Sverige 1964
och bor i Tullinge.
Taisto mår fortfarande mycket
bra. Han är aktiv i Finska
Filadefias arbete i Stockholm.
och efter ytterligare en kvart blev
Taisto alldeles kallsvettig. Då förstod han att det var något allvarligt som var fel.
-Jag sa till killen som arbetade
med mig att vi måste sluta för dagen. Jag tänkte bara byta om och
sedan åka till vårdcentralen. När
vi sedan gick uppför trappan till
omklädningsrummet hörde jag en
röst som sa ”du ska inte åka till
vårdcentralen. Du ska åka direkt
till akuten på Huddinge Sjukhus”.
Jag var övertygad om att det var
killen som gick bakom mig som
talat. Jag frågade honom hur han
kunde veta att jag skulle till sjukhuset, men han var helt oförstående och sa att han inte sagt något
över huvud taget, säger Taisto
Loimi.
Taisto visste inte vad han skulle tro. Han hade hört rösten hur
tydligt som helst, men det fanns
ingen mer än han och medarbetaren i lokalen.
Dramatisk
operation
På morgonen den nittonde februari 2002 stannade Taisto Loimis hjärta. Under läkarnas försök
att rädda honom upplevde han själv att han var
på resa i Söderhavet. Idag, sju år senare, berättar
Taisto med glädje om sin upplevelse för alla som
vill lyssna. Han är övertygad om att det han sett är
en försmak av Paradiset.
Den nittonde februari 2002 började som en vanlig dag för Taisto
Loimi. Strax före klockan sju på
morgonen var han på plats på
Tullinge Snickeri som han ägt
och drivit under många år. De
föregående dagarna hade varit
ungefär som vanligt. Taisto hade
visserligen haft en del känningar
i bröstet, men det var inget som
hindrade honom från att gå till
jobbet. Snart upptäckte han dock
att allt inte stod rätt till.
-Efter ungefär en halvtimmes
arbete började jag känna mig
konstig. Det var som om jag hade
myror under huden, först i händerna, sedan i hela kroppen. Jag
stannade maskinen och tänkte att
det skulle försvinna, säger Taisto
Loimi.
Men besvären försvann inte
– Håller jag på att bli tokig nu
också, tänkte jag. Då hörde jag
rösten igen, lika tydligt men mer
bestämt den här gången, ”du ska
åka till akuten punkt slut!”
– Vem kunde det vara? Jag visste inte vad som höll på att hända.
Jag ringde min fru Sirkka och sa
att jag tänkte åka till sjukhuset.
Det tyckte hon var en dålig idé.
Hon sa att jag bara skulle få sitta
och vänta och att det var bättre
att gå till vårdcentralen. Men jag
tänkte på rösten och stod på mig,
säger Taisto Loimi.
– Ok, åk dit så tar jag cykeln
och möter dig där, sa Sirkka..
Klockan var åtta när Taisto
parkerade bilen utanför sjukhuset. Turligt nog var det ingen före
honom på akuten, så han gick direkt till luckan och berättade sitt
ärende. Han blev tillsagd att sätta
sig och vänta.
Det var tre meter från luckan
till stolarna. Men Taisto kan bara
minnas de två första stegen.
I det ögonblick han segnade
ner på golvet kan man säga att
Taistos berättelse fick två olika
spår. I den vanliga världen började ett intensivt arbete för att rädda
hans liv. Taisto hade fått en massiv hjärtattack och var döende.
Flera misslyckade försök gjordes
att återuppliva honom innan man
Kristet Liv
Nr 1/2015
7
Loimis hjärta stannade, började andra resan
smak från paradiset
bestämde sig för att omedelbart
operera. När Taistos fru anlände
till sjukhuset fick hon beskedet att
hon förmodligen kommit för sent.
En resa till
paradiset
Taisto själv hade dock ingen
aning om allt detta. Hans vy hade
förändrats totalt.
– Jag befann mig plötsligt ombord på en jumbojet på Arlanda.
Jag visste hur jag kom till sjukhuset, men inte hur jag nu kunde
sitta i ett flygplan. Min fru var
också där tillsammans med en familj från Huddinge, säger Taisto
Loimi.
När Taisto såg sig omkring
upptäckte han tre ljusklädda personer i den främre delen av planet. De hade ryggarna vända mot
honom. För att få deras uppmärksamhet knackade Taisto en av
dem på axeln.
– Jag vill veta varför jag sitter
här. Jag vet inte hur jag kommit
hit. Jag har inte beställt någon
resa och har ingen biljett. Vad ska
hända härnäst? Frågade jag.
Svaret som Taisto fick var
knappast upplysande:
– Personen svarade med en
fråga. Han undrade om jag trodde
på Guds nåd genom Jesus Kristus. När jag svarade att jag gjort
det sedan jag var tretton år sa
han att jag fick följa med. Sedan
berättade han att vi skulle på en
fjorton dagars resa till Söderhavet, berättar Taisto.
Vad som följde var en fantastisk upplevelse för Taisto. Flygplanet landade mycket riktigt på
vad som verkade vara en Söderhavsö.
– Det var en underbar plats.
Vattnet var kristallklart och helt
stilla. På stranden fanns det fina
fruktträd. Vi åt av frukterna och
drack fruktjuice. Det var härliga
smaker. Jag har försökt hitta något liknande men inte lyckats, för
det smakade mycket bättre där.
Vi simmade och lekte på stranden. Det var både trevligt och roligt. Ändå var det något som inte
stämde enligt min hjärna. Resan
skulle ta 14 dagar, men det blev
aldrig vare sig kväll eller morgon
och det fanns inga skuggor, säger
Taisto Loimi.
Nu började Taisto misstänka
att han inte befann sig i Söderhavet. Han hade tyckt det var konstigt redan när planet hade landat
på sandstranden, vilket han inte
trott skulle gå. Taisto började
misstänka att man ljugit för honom, men han fick inga svar.
– Plötsligt hördes en röst ur en
högtalare på stranden. Alla skulle
gå tillbaka till planet som skulle
återvända till Skandinavien om
en timme. Jag protesterade genast
och sa att de kunde glömma att
jag skulle följa med. Jag trivdes
för bra för att åka tillbaka. Men de
var obevekliga. ”Vi har bara lovat
14 dagars resa. Tag plats, snart
åker vi”, sa de, berättar Taisto.
När Taisto satt sig tillrätta lyfte
planet. Den här gången var inte
frun eller det andra paret med. De
hade meddelat att de skulle vara
kvar en vecka till. Taisto tänkte
på sandstranden och att han inte
behövt sova på fjorton dagar. Han
ville inte åka tillbaka hem.
Plötsligt blev
hemresan
dramatisk
-En flygvärdinna meddelade att
det var någon som fått hjärtstillestånd. Jag såg mig omkring för
att få reda på vem det var, men
såg ingen. Då vände hon sig till
mig och sa ”Det är ditt hjärta som
stannat”.
Det som hände sedan var att
resan inriktades på att så fort som
möjligt få Taisto till ett bra sjukhus. Hela tiden var flygvärdinnan
hos honom med uppmaningen att
han inte skulle vara rädd. Taisto
berättar hur han försökte få reda
på vem hon var men allt han fick
till svar var ”var inte rädd jag är
med dig”. Efter många om och
men kom man fram till Huddinge
Sjukhus och till operationssalen.
Där lämnade flygvärdinnan honom till slut och uppmanade honom åter att inte vara rädd eller
orolig.
Här möts Taistos två berättelser igen. Han upplevde sig vara
vid medvetande och han kände en
fruktansvärd smärta i bröstet.
– Det var som om en kanonkula gått rakt igenom mig och jag
trodde att jag skulle dö, sedan tog
narkosen ordentligt och jag minns
inget mer, säger Taisto Loimi.
En månad för
intensivvård
Nu följde en lång svår tid för Taisto. Han låg på intensivvård under mer än en månads tid. I början
var han sövd mesta tiden. Under
långa perioder hade han hög feber. Det var mycket ovisst om Taisto skulle överleva. Hans hjärta
hade tagit så mycket stryk att det
kanske inte skulle kunna hämta
sig. Man undersökte möjligheten
att ge Taisto ett nytt hjärta.
– Det var många som bad för
mig. Och när vår pastor i finska
Filadelfiaförsamlingen Timo Hakainen bad för mig på sjukhuset
gick febern ner och jag började
långsamt bli bättre, säger Taisto
Loimi.
Vägen tillbaka har varit lång
och arbetsam. Under insjuknandet fick Taisto också en propp i
hjärnan. Det innebar att han var
tvungen att lära sig tala och gå
igen. Taistos hjärtkapacitet efter
operationen var under 10 procent.
Idag har han kommit upp i 30
procent.
Sedan Taisto blev frisk har han
fått många förfrågningar att berätta om sina upplevelser på olika
platser och sammanhang.
Efter en tid fick Taisto kontakt
med Hjärt- och Lungsjukas förening i Botkyrka och Salem. Det
ledde till att han blev medlem i
föreningen och ledare i en studiecirkel i snickeri som i träverkstaden på Allégården i Tumba. I den
gruppen var Taistos yrkeskunskaper mycket uppskattade. Alla i
den gruppen hade egna erfarenheter av sjukdom som de kunde
dela med varandra.
Under sjukdomstiden undrade
Taisto många gånger vad som var
meningen med det som hänt. Varför han upplevde sin resa och sin
svåra sjukdom. Idag är han säker
på svaret.
– Förr var det alltid svårt att
veta vad som väntade efter döden. Nu kan jag berätta att det
finns något. Vi ska inte bara ruttna
bort i graven. Jag har pratat med
många människor inte minst alla
färdtjänstchaufförer. De flesta vill
höra min berättelse. Jag är övertygad om att jag fick en glimt av
Paradiset och att jag fick komma
tillbaka för att berätta om det, säger Taisto Loimi.
Text och foto:
Arne Hyckenberg
Att möta
hjärtkirurgen
På dagen fem år efter sin hjärtinfarkt besökte Taisto Loimi
hjärtkirurgen Dan Lindblom som var den som utförde
operationen. Dan Lindblom kan berätta om hur allvarlig
Taistos sjukdom var.
– När Taisto kom in berättade han om bröstsmärtor som
varat ett par dagar. När han var här fick han hjärtstopp och
cirkulationen stannade. Han fick då hjärtmassage, konstgjord andning och elchocker, säger Dan Lindblom.
Efter en akut kranskärlsröntgen konstaterades att det
var en stor hjärtinfarkt med flera förträngningar. Man
gjorde upprepade försök med ballongsprängningar. Trots
propplösande medel bildades ständigt nya blodproppar
och man kunde inte uppnå något bestående positivt resultat.
– Taisto var döende. Jag tog beslut om omedelbar hjärtoperation och hjärt-lungmaskin kopplades in. Hjärtoperationer är rutin för oss men det är sällan det är så här akut.
Oftast är man förberedd, men här opererades patienten
under pågående infarkt och i svår chock. Det är svårt att
söva någon som är i chock. Risken är att hjärtat stannar.
Därför överlappade åtgärderna och det är möjligt att Taisto kände smärtan när han sågades upp. Det blev väldigt
dramatiskt, säger Dan Lindblom.
Hade inte Taisto Loimi kommit till sjukhuset och blivit
opererad hade han dött. Taisto är glad att han hörde rösten
som beordrade honom att åka till akuten i stället för till
Vårdcentralen. Dan Lindblom är böjd att hålla med
– Om det var vår herre eller någon annan så var det ett
gott råd, säger Dan Lindblom.
Taisto Loimi mötte hjärtkirurgen Dan Lindblom (vänster) exakt fem år efter hans dramatisk hjärtoperation
i Huddinge Sjukhus.
8
Kristet Liv
Nr 1/2015
Christer Knuthzon blev frälst och helad när
Guds kraft slog ner i ett Israelmöte
Christer Knuthzon växte upp i
ett varmt troende kristet hem.
Han blev frälst som 22-åring
i Pingstförsamlingens möte i
Karlskrona. Men tron svalnade
och han drogs ut i världen. Under åren som avfälling dog hans
föräldrar som tillhörde Frälsningsarmén. Men hans tio år
äldre bror bad regelbundet för
honom. Han fick be över 40 år
tills bönesvaret kom. Christers
upprättelse och förvandling
uppmuntrar förebedjarna. Det
är också ett hoppets budskap
till alla ”förlorade söner och
-döttrar”: Livet är inte hopplöst.
Du är välkommen hem!
Christer Knuthzon föddes i
Karlskrona 1950 och fick växa
upp i ett varmt troende hem. Hans
föräldrar tillhörde Frälsningsarmén. Christer lämnade sig åt Gud
i ett möte i stadens pingstkyrka när
pastor Alvar Henningsson bad för
honom. Han berättar om den tiden:
- Det var en underbar tid då jag
älskade att hjälpa äldre människor, och brukade plocka blommor
till dem.
Sorg och besvikelser
i världen
Åren gick. Christer började arbeta som lastbilschaufför. Hans
inresse för flora och fauna gjorde
att han även blev trädgårdsmästare. Christer gick ut i världen och
lämnade både Gud och sina troende vänner. Fritiden präglades
av nöjen, kortspel och alkohol
med likasinnade kamrater.
Han blev kär och flyttade ihop
med en kvinna. Efter en tid blev
hon svårt sjuk och dog. Sedan
rträffade han en annan dam. Men
hon dog i en trafikolycka.
- Jag hade flera förhållanden
där döden tog de jag älskade ifrån
mig. Jag förstod aldrig varför, berättar Christer.
Han började dricka sprit för att
döva sin inre oro. Men oron bara
Christer Knuthzon blåser ofta en shofar i början av mötet i Agape Församling i Solna.
växte.
- Det blev mycket drickande
på helgerna. Men jag var alltid
ensam, och blev mer och mer trött
på mig själv och livet.
Allvarlig sjukdom
och avskedsbrev
År 2008 gick Christer till en hälsokontroll, där man upptäckte
något som inte stämde. Han remitterades till en större undersökning. Där konstaterades prostatacancer med stor spridning.
- Jag blev helt förtvivlad. De
satte in kraftiga mediciner och jag
fick hemska biverkningar.
På våren 2012 gick han på
återbesök och då var hans värden
sämre. Läkarna sade att han hade
en kort tid kvar att leva. En ljummen dag i september samma år
beslutade han sig för att ta sitt liv.
Men hans tio år äldre bror, Rolf,
bad för honom regelbundet.
- Jag grät och skrev ett avskedsbrev i mitt gamla torp. Jag
gick ut till bilen, öppnade bagageluckan och tog bogseringslinan,
minns Christer.
Sedan gick han med tunga steg
upp i skogen. Där hade han utsett
ett lämpligt träd och en sten att
hoppa ifrån när han knutit repet
runt halsen. Men när han skulle
hoppa hände någon oväntat:
- Jag gick rakt in i en osynlig
vägg! Det tog tvärstopp. Mina
ben bar mig inte. I mitt trauma
gick jag hem igen och beslutade
mig för att åka till samhället och
köpa sprit.
Vändningen kom
på ett Israelmöte
Christer hade inte kunnat dricka
alkohol under cirka tre år på grund
av cancermedicinerna.
- Jag kom till köpcentrat och
parkerade bilen. Sedan hände
något märkligt. Jag skulle gå till
vänster in i Väsby Centrum, men
gick istället till höger in bland
höghusen på Dragonvägen.
Där fick Christer syn på en
man med gul jacka med texten
”Stockholmlife.eu” och ett rött
hjärta på ryggen.
- Han verkade mycket ”speciell” och jag blev nyfiken. Jag ropade ”Vem är du?”. När jag kom
fram såg jag glädjen i ansiktet.
Han sken som ”Solen i Karlstad”
och berättade att han delade ut
kristna flygblad.
De samtalade och han erbjöd Christer till ett Israelmöte i
Pingstkyrkan i Upplands Väsby
kl. 19 samma tisdagskväll.
- Jag kom dit i god tid och satte
mig i andra bänkraden framifrån.
En grupp bedjare lovsjöng vid altaret. Jag hade smärtor i nedre delen av buken. Exakt klockan 19.20
kom en grupp bedjare och lade
händerna på mig. En kraft från
himlen slog ner och förlöste mig
från sjukdomen. Genast försvann
all smärta. Jag genomströmmades
som av ett ”vattenfall” invärtes
och utvärtes. En underbar glädje
fyllde mig. Jag flödade i Herrens
härlighet. Det är obeskrivligt, berättar han.
Christer Knuthzon blev både
frälst och helad den kvällen. En
vecka senare på nästa Israelmöte
blev han andedöpt och började
tala i nya tungor.
- På återbesök i sjukhuset har
jag fått namnet ”Mirakelmannen”.
Jag skulle varit död, men det ville
inte Gud, säger Christer.
Christer Knuthzon blev döpt
den 21 oktober 2012 i pingstförsamlingen i Upplands Väsby. Under sommaren 2014 gick han med
i Agape församlingen i Solna.
- Jag har kommit i en församling som jag älskar. Jag har funnit
mitt andliga hem i Agape församlingen i Solna. För en tid sedan
avskiljdes jag till en av förebedjarna. Här vill jag vara tills Herren hämtar mig hem, säger 64-årige Christer Knuthzon till slut.
Text: Georg Ahonen
Foto: Pauli Kemi
Fyra viktiga saker som du bör veta!
1. Gud är Skapare. Det är Gud,
som har skapat himlen, jorden
och dig. Du, vår Herre och Gud,
är värdig att ta emot pris, ära
och makt, ty du har skapat allt.
Genom din vilja kom det till och
blev skapat. Upp. 4:11
vade. Ingen finns som gör det
goda, inte en enda. Rom 3:12
Alla har syndat och saknar
härlighet från Gud. Rom 3:23
Ty syndens lön är döden, men
Guds gåva är evigt liv i Kristus
Jesus, vår Herre. Rom. 6:23.
var syndare. Rom. 5:8
Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han
tillräknar inte människorna deras överträdelser, och han har
anförtrott åt oss försoningens
ord. 2 Kor. 5:19
2. Alla människor har syndat och blivit fördärvade. Det
är synden som skiljer människan från Gud.Alla har avvikit, alla har blivit fördär-
3. Jesus har dött på korset för
dina synder för att ge dig försoning. Men Gud bevisade sin
kärlek till oss genom att Kristus
dog i vårt ställe, medan vi ännu
4. Du måste själv ta emot
frälsning genom Jesus, som är
den enda vägen till himlen. Hos
ingen annan finns frälsning. Inte
heller finns det under himlen
något annat namn, som givits åt
människor, genom vilket vi blir
frälsta. Apg. 4:12 Men åt alla
som tog emot honom (Jesus)
gav han rätt att bli Guds barn,
åt dem som tror på hans namn.
Joh. 1:12
Ordet är dig nära, i din mun
och i ditt hjärta, nämligen trons
ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att
Jesus är Herren och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt ho-
nom från de döda, skall du bli
frälst. Ty med hjärtat tror man
och blir rättfärdig, med munnen
bekänner man och blir frälst.
Rom. 10:8-10
Ty var och en som åkallar
Herrens namn skall bli frälst.
Rom. 10:13
Pauli Kemi
[email protected]
Kristet Liv
Nr 1/2015
9
Bildrapport från invigningsfest för den gemensamma nya kyrkan
Väckelsecenter i Solna
Den 6.1.2015 var en historisk dag, då hölls en invigningsfest för en ny gemensamma kyrka i Solna, Hagalundsgatan 9. Dessa lokaler har Nytt Liv/Agape
församling och RIA hyrt lokalen sedan maj 2013, men
bara bottenvåning. RIA har slutat i slutet av året 2014
och Nytt Liv (Agape) har övertagit hyreskontrakt och
dessutom har de hyrt två andra våningar. De har nu
tre våningar med tre mötslokaler och flera kontorsrum,
som delas av eritreansk/etiopisk, nigeriansk, engelsk,
persisk, spansk, internationell församling och Agape
församling. Gud har fört alla dessa kyrkor tillsammans, vilket gjorde möjligt att hyra nästa hela huset i
trappgången. Detta har kommit från Gud och det är ett
mirakel från Gud för väckelse i Stockholm och Sverige.
Alla dessa sju församlingar är karismatiska. De har en
vision att predika evangelium med tecken och under
som behövs just nu i Sverige. Vi tror att den här platsen
kommer att vara en av väckelsens plats i Stockholm, säger Agapes pastor Pauli Kemi.
RIAs ordförande pastor Lars-Göran Olsson önskade
fortsatt välsignelser till olika församlingar i lokalen. Han
delade Apg. 2, där var och en fick höra evangeliet med
sitt modersmål. Det kan vi höra även nu här, sade han.
Flesta av församlingarna är invandrarförsamlingar.
Pastor Pauli Kemi sade att den här plats är fri från rasism. Detta är en plats för Guds kärlek som förenar oss
till ett i Kristus.
Alla pastorer delade Guds Ord för uppmuntran och
tacksamhet för Gud. Eritreansk pastor Hneshim Ethiopia sade att när vi började samarbeta för nio manader sedan var vi bara två församlingar och vi kunde bara dela
bottenvåningen, men nu är vi flera och att vi har nu hela
huset.
Barbro Erling var även med vid invignigsfest. Hon
var så glad att Gud hade fört tillsammas så många församlingar. Barbro har berätta för flera år sedan att en
kvinna i Norge hade profeterat att den kyrka där hon
brukar predika, skall få många invandrare, även till lovsången.
Vi tror att vår gemensamma kyrka i Solna skall vara
en kraftfullt väckelse center i Stockholm. Varje församling har en vision för tillväxt och där är bönen och igen
bönen mycket viktig. Vissa gör även stora satsningar för
media, tidningar och TV-arbete.
I möte hade vi två lovsångsgrupper, en från Agape
och den andra från nigerianska församlingen. Det var
stor skillnad i lovsång, men vi hade samma Helige Ande
som förenade.
Vi är sju olika församlingar. Vi kan säga att vi har sju
olika församlingskulturer, men vi respekterar varandra
och vi stödjer och välsignar varandra. Det finns ingen
konkurens här, utan vi har samma målsättning: vinna
människor för Jesus.
I slutet av invigningsfest kom alla närvarande pastorer fram och avskilde lokalen till Herrens bönehus,
gudstjänstokal för människors frälsning och helande. Vi
bad även för hela området för Guds beskydd och sedan
började servering med olika nationella mat.
Redaktion
Barbro Erling (höger) tolkad av Rosemary Muotka.
I slutet av mötet avskildes pastorer lokalen till Herrens bönehus, gudstjänst lokal från vänster Hneshim Ethiopia, Pauli
Kemi, Carlos, Stephen Eriamiantoe och Felour Moossavian.
Agapes lovsångsgrupp med John Petersén, Pelle Hanssen och Lena Svensson.
Nigerianska församlingens lovsångsgrupp hade full fart.
10 Kristet Liv
Nr 1/2015
Frälsning och efterföljelse
I Efesierbrevet kapitel två från
vers åtta till och med vers tio skriver aposteln Paulus:
“Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds
gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma
sig. Hans verk är vi, skapade i
Kristus Jesus till goda gärningar
som Gud har förberett för att vi
ska vandra i dem.”
Så är det! Vi kan inte göra
något i oss själva för att bli frälsta. Det som krävs av oss är att
vi säger JA till den frid och den
agapekärlek som Herren erbjuder
oss. Sedan får vi en vilja till att
vända om från vår synd. Agape är
ett grekiskt ord som betyder kärlek, där ordet står för Guds kärlek
till människor och hur människor
ska älska Gud och varandra
I 1 Korintierbrevet kapitel
13:4-8 kan vi läsa:
Kärleken är tålig och mild.
Kärleken avundas inte,
den skryter inte,
den är inte uppblåst.
Den beter sig inte illa,
den söker inte sitt,
den brusar inte upp,
den tänker inte på det onda.
Den gläder sig inte
över orätten
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den,
allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna ska försvinna,
tungomålen ska tystna
och kunskapen försvinna.”
Om nåd står det i det Romarbrevets första kapitel: ”I Honom
är vi friköpta genom Hans blod
och har förlåtelse för våra synder,
tack vare den rika nåd 8 som Han
lät flöda över oss med all vishet
och insikt.”.
Den största gåvan som Gud
kunde ge oss, var att sända Sin
egen Son, Jesus Kristus, för att
Deborah och John Petersén
relationen till Gud skulle kunna
återupprättas. Jesus tog hela
mänsklighetens synd på sig vilket
innebar att han måste dö för att vi,
du och jag skulle stå utan skuld.
I evangeliet av Johannes står
det i kapitel tre från vers sexton:
”Ty så älskade Gud världen att
han utgav sin enfödde Son, för att
den som tror på honom inte skall
gå förlorad utan ha evigt liv. Inte
sände Gud sin Son till världen
för att döma världen utan för att
världen skulle bli frälst genom
honom.”
Om du som läser denna artikel
men inte har en relation till Guds
Son, Jesus Kristus, men har sökt
efter sinnesfrid, förlåtelse och befrielse från sjukdom, missbruk eller något annat som binder dig, så
är Jesus svaret.
Besök gärna en kristen församling nära dig så kan du finna svar
på dina frågor. Och du är givetvis
alltid välkommen till församlingen Agape. Om du kommer från ett
annat land så delar Agape församling lokalerna där vi är med en
eretriansk församling, en persisk
församling, en spansk församling,
en engelsktalande församling och
en nigeriansk församling. Och
alla vi delar samma tro på Gud,
vår Fader, Sonen Jesus Kristus
och den Helige Ande. I Psalm
trettiofyra och vers nio står det:
“Smaka och se att HERREN är
god! Salig är den som flyr till honom.”
Till sist vill vi dela med oss av
Herrens bön som står i Matteus
evangeliet kapitel sex från vers
nio till vers 13:
Herrens bön
Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde. Ty riket är Ditt och makten och
härligheten i evighet. Amen!
John och Deborah
Petersén
Foto: Pauli Kemi
Du kan bli frälst - troende
När du ber syndarens bön
Det är viktigt att tänka på
vad livets mening är. Varför
lever jag? Finns det liv efter
detta?
Tron på Jesus ger den riktiga
identiteten. Du finner kontakten
med din Skapare. Tron på Gud
leder långt - ända till livet efter
döden.
Det finns bara en grund till
frälsning och bara en väg till att
bli frälst och den är Jesus. ”Hos
ingen annan finns frälsning, och
ingenstans bland människor
under himlen finns något annat
namn som kan rädda oss.” Apg.
4:12. Det namnet är Jesus.
Från Guds sida är allt färdigt.
”Så älskade Gud världen att Han
gav sin ende Son för att de som
tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt liv”.
Att bli frälst är lätt och enkelt
för alla. I Bibeln står det: ”Ty
om du med din mun bekänner att
Jesus är Herre och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt Honom
från de döda, skall du bli räddad.
Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till
räddning.” Rom. 10:9-10. Att bli
frälst är det viktigaste i livet!
Du kan be syndarens bön med
mig, om du vill bli Guds barn:
”Jesus, jag bekänner min synd
och skuld inför Dig. Jag tror att
Du dog för mina synder och att
Du är uppstånden från de döda,
för att jag skulle ha evigt liv.
Tack för att du förlåter alla mina
synder och kommer in i mitt liv.
Tack för att Ditt blod renar mig
och tar bort alla mina synder och
att jag får bli född på nytt och
bli Ditt barn genom Jesu blod.
Amen.”
Du kan också kontakta Agape
Församling eller tidningens
redaktion om du vill veta mer om
tro på Jesus. Vi vill hjälpa dig att
finna vägen till frälsning, till Gud
som är din Skapare. Han älskar
dig!
Jag önskar dig Guds rika
välsignelser och Hans ledning i
ditt liv!
Om du vill veta mer om frälsning så kan du ta kontakt med oss
i Agapeförsamling,
www.agapemission.net
Pauli Kemi
Kristet Liv
Nr 1/2015
Gud, vad gör Du
bland Ditt folk idag?
11
Möteshelger i
Agape Församling
Hagalundsg. 9 Solna – Pendeltåg till Solna station
T-Solna C – Tvärbana Solna (Hagalund) – Buss 513
Jag har bett och undrat de sista
dagarna: Gud, vad gör Du bland
Ditt folk? Gör Du samma sak i
alla som Du gör i mitt liv? Då såg
jag att Gud vill bygga en andlig
boning, där han skall uppenbara
sig och jag kom ihåg en gammal
sång:
Av levande stenar som först
slipats till
Gud nu förenar och bygga vill
Sitt heliga tempel med återsken
Av klippan Kristus där Gud tagit
varje sten.
Ett andligt tempel vill Gud
bygga. Vad kan han då bygga av?
Levande stenar. Vad är det för
stenar som går att bygga med?
De stenar som innehåller hans liv.
Stenar, som har mist sitt eget liv.
Det går inte att bygga med stenar
som har sitt självliv kvar. Det går
bara att bygga med levande stenar
och som har Kristusliv.
Vad är kännetecknet på en sten
som är levande? Den förmedlar
liv. Vi har vant oss vid att någon
står bakom en talarstol, det blir
nästan vårt kristna liv att vi åker
och lyssnar på någon. Sedan vill
man prata med den personen efter predikan för man tror att den
ska ge mig någonting. Det är fel.
Den som står bakom talarstolen,
står där för att stenarna skall bli
färdiga så att Gud kan bygga med
dem.
För att bli en sådan sten, måste
jag omvända mig. När jag har
omvänt mig, måste jag överlåta
Veijo & Aulikki Piipponen
Profetiska möten 6.-8/2 med
Veijo och Aulikki Piipponen
Barbro Erling
mig. Det är en överlåtelse som
går på djupet, där jag i verkligheten blir hans.
Jag hörde Gud säga för flera år
sedan: ”Gå mot en total förening
med Kristuslivet.” Det går inte att
förenas med själviskhet, själiskhet, den gamla naturen. Jag måste
ge upp allt: Jesus, jag är din och
jag väljer av hela mitt hjärta att
vara din. Lever jag, så lever jag
för dig. Dör jag, så dör jag för dig.
Jag tänker inte leva för att överleva. Att leva är för mig Kristus
och att dö är en vinning. Att det
blir allvar.
Säger jag Ja till Gud, så slut
för han det goda verk som han
har börjat i mig.
Vi är i tiden när Gud vill bygga och i sitt andliga tempel vill
han uppenbara sig för världen.
Stenarna får liv ifrån honom och
förmedlar liv. Det blir en härlig
avslutning!
Barbro Erling
Du är hjärtligt välkommen till möten i
Agape Församling
Hagalundsg. 9, Solna, Pendeltåg till Solna
T-Solna C, Tvärbana Solna, Buss 513
Söndagar kl 16.00 Gudstjänst
Onsdagar kl 19.00 Kvällsmöte
Pauli
Kemi
I mötena medverkar pastorer
Pauli Kemi, Lena Svensson
och i lovsång John Petersén
Lena
Svensson
I våra gudstjänster finns Ordets
förkunnelse, lovsång, bön och
gemenskap. Vi vill att Agape skall vara en plats för att möta
Guds kärlek och omsorg. Ta kontakt med våra pastorer om
du vill ha personlig förbön, tel. 072 531 88 11
E-mail: [email protected]
Välkommen!
Fredag 6/2 kl 19.00
Lördag 7/2 kl 18.00
Söndag 8/2 kl 16.00
Torsdag
19/2 kl 19
Birger
Skoglund
Profetiska möten under
påskhelgen 4.-6/4 med
Marie Licciardo
från Australien
Lörd 4/4 kl 16.00
Sönd 5/4 kl 16.00
Månd 6/4 kl 16.00
Torsdag 9/4 kl 19.00 Birger Skoglund
Söndag 19/4 kl 16.00 Barbro Erling
Lördag 16/5 kl 15 & 18 Daniel Viklund
Välkommen!
Kristet Liv
Nr 1/2015
Kristet Liv är en oberoende
allkristen evangelisationstidning. Tidningen är även
för enhet bland kristna,
välsignar Israel, vill stödja
den lokala församlingen och
är profetisk. Kristet Liv har
en prenumerationsavgift
på 150 kr som betalas till
tidningens konto.
Tidningen ges ut av Agape
Församling i Solna
Postadress:
Kristet Liv
Box 135
125 23 Älvsjö
Redaktör och
ansvarig utgivare:
Pauli Kemi,
tel. 072-531 88 11
[email protected]
Följande personer har
arbetat med denna tidning:
Georg Ahonen och
Anja Örtlund
Tidningens konto:
Pg 440 42 05-9
Bg 384-4891
Prenumeration: Tel. 08-779 35 10
Tel. 072-531 88 11
Annonsera i Kristet Liv:
Tel. 072-531 88 11
Tryck: Tidnings Tryckeriet,
Mariehamn Åland 2015
Ta kontakt med redaktionen om
du har tips till en artikel
för Kristet Liv:
[email protected]
Birger Skoglund:
Förlåtelsens kraft
Behovet av förlåtelse och
försoning är större i dagens
samhälle än någon av oss
riktigt förstår. Vårt land har
blivit kallare, tuffare och hårdare. Människor far illa av
detta allt hårdare klimat. Jag
har sett behovet av den kraft
som förlåtelse och försoning
ger över en hel värld.
Även Jesus talade om
detta och han säger till oss
då han möter denna ständigt
aktuella frågan på följande
sätt: ”Om din broder syndar, så tillrättavisa honom,
och om han ångrar sig, så
förlåt honom. Även om han
syndar mot dig sju gånger
om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och
säger: Jag ångrar mig, så
skall du förlåta honom.”
Jag minns en händelse
som gjorde ett oerhört starkt
intryck på mig. Det var strax
efter det oerhörda folkmordet i Rwanda. Jag såg de
fruktansvärda minnesmärkena efter denna händelse. I
en liten kyrka dit människor
hade tagit sin tillflykt under
dessa oroligheter berättade
en guide om de fruktansvärda ting som utspelades
där. Han tillhörde själv den
folkgrupp som var utsatta
för dessa fruktansvärda utrensningar. Jag såg travar
av människoben och flera
hundra skallar ligga på hyllor. Jag såg små barns leksaker och andra tillbehör som
allt vittnade om sådant som
man ibland tror är omöjligt
att förlåta. Jag blev tvungen
att fråga guiden: Hur är det
möjligt att gå vidare efter en
sådan här upplevelse? Han
svarade mig: ”Bara genom
förlåtelse och försoning är
det möjligt.” Så fortsatte
han med sin berättelse: Jag
var fast besluten om att en
gång ge igen, Hatet var så
stort och starkt inom mig
att jag umgicks med tankarna att samla starka män
runt omkring mig starta en
gerilla vars enda mål var att
ge igen. Men något hände
mig. Jag mötte Jesus, och
när han kom in i mitt liv
och förvandlade mig inifrån, försvann allt hat och
all önskan om att svara med
samma mynt. Men kom
ihåg att förlåtelsens kraft är
starkare än hatets kraft.
Har du någon gång bett
om förlåtelse? Naturligtvis
svarar du alldeles säkert.
Men har du förstått vilken
oerhörd kraft som ligger i det
lilla ordet förlåt? Förlåtelsen
är en besynnerlig sak förlåtelsen värmer ett fruset hjärta
och lindrar dess outhärdliga
smärta. Jag möter människor som aldrig vill förlåta,
dessa har istället hamnat i en
djup bitterhet. Och bitterheten förgiftar det sprudlande
glädjefyllda liv som, förlåtelsen ger. Så käre vän lyssna till Guds ord som säger:
”Den ogudaktige må överge
sin väg, den orättfärdige sina
tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma
sig över honom, och till vår
Gud, ty han skall ge mycken
förlåtelse.” Jes.55:7
Den senaste tiden har vi
på ett brutalt sätt fått uppleva
de kyliga vindar som följer i
ett allt kallare samhälle. Det
är hög tid att på nytt börja
fundera över hur vi skall
kunna återvända till ett humanare och mänskligare
samhälle. Det måste bli ett
slut på allt våld och ett slut
på att glorifiera och fram-
ställa det vi kallar för underhållningsvåld. Förlåtelsens
kraft är nödvändig om vi
skall kunna komma vidare.
Utan förlåtelse och försoning
kommer samhället och vi
själva att sjunka allt djupare
i de träskmarker av hat och
oförsonlighet som gör livet
outhärdligt att leva.
Tycker du att du hamnat
i en situation där du varken
vill eller kan förlåta det som
hänt just dig vill jag säga.
Endast i en verklig upplevelse av Jesus förkunnelse
om förlåtelse både för egen
del och för andras del kan jag
fortsätta att leva utan hat och
bitterhet. Den framlidne FN
chefen Dag Hammarskölds
valspråk var: ”Allt vad ni vill
att människorna skall göra
Er, Det skall ni göra dem.”
Birger Skoglund
Prenumerera på Kristet Liv för 2015!
genom att
1. ringa: tel. 072 531 88 11
2. maila: [email protected]
3. posta beställning:
Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö
4. betala prenumeration 150 kr
till kontot nedan. Skriv: Kristet Liv,
ditt namn och adress, så får du
tidningen hem! Beställ nu!
Prenumerera och ge
en gåva för tidningen
Kristet Liv
PG 440 42 05-9
Vi behöver ditt stöd
för Agapes arbete
i den nya lokalen
och för tidningen
Kristet Liv.
Din gåva är
mycket viktig!
PG 440 42 05-9
BG 384-4891
Tack för gåvan!