Mötesplats Odalkyrkan juli

Mötesplats
juni-november 2015
Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet. …
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom…
Gärdsgatan 16
Liselotte Spåre
Tel till exp. 044-21 07 12
(Föräldraledig 80%)
www.odalkyrkan.se
träffas efter överenskommelse
[email protected]
Postgironr
33 57 43-1
Bankgironr
659 - 4204
tel 070-729 50 44
Diakoniassistent
Pernilla Mårtensson
Bankkonto i Sparbanken Skåne
(clear.-nr. 8313-9) 3 325 448-3
tel 070-381 20 59
Församlingens ordförande
Oscar Lindström
tel 073-262 64 82
Pastor och
församlingsföreståndare
REDAKTÖR för Mötesplats är Mats Aronsson. Hör gärna av dig med
tips och idéer kring innehållet. Reservation för eventuella ändringar
ODALKYRKAN är ansluten till Equmeniakyrkan och vill vara en
öppen kyrka, en mötesplats för alla. Du är välkommen hit för
gudstjänst, andakt och gemenskap. Vi vill vara hela livets kyrka, där
man kan bäras fram till dop eller barnvälsignelse, konfirmeras och
vigas. Det finns också möjlighet att ha begravningsgudstjänst och
minnesstund här.
22
GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
Juli
5
Sö 18.00 SOMMARANDAKT med Nattvard
Pernilla Mårtensson, Gustav Helldén
12
Sö 18.00 SOMMARANDAKT
Mats Aronsson
19
Sö 18.00 SOMMARANDAKT
Gustav Helldén
26
Sö 18.00 SOMMARANDAKT
Pernilla Mårtensson
Augusti
2
Sö 18.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Britt-Marie Kaldéus-Gustafson med flera
9
Sö 10.00 GUDSTJÄNST
Gustav Helldén, Staffan Andersson
16
Sö 10.00 GUDSTJÄNST
Oscar Lindström, Jan Bergils
20
To 18.00 Ledarsamling
22
Lö 11-16 CHARLOTTESBORGSDAGEN Se ruta sidan 6.
23
Sö 18.00 GUDSTJÄNST
Mats Aronsson, Per-Arne Anderson
25
Ti 18.30 Församlingens styrelse
27
To 18.00 KVÄLLSMAT med Scouterna. Scouterna börjar ny termin.
30
Sö 10.00 GUDSTJÄNST
Bo Olsson, Maria Fröjd
September
3
To 14.00 RPG-träff, Åhus Frikyrka
Blåelden vid Horna gård. Leif Olsson
3
6
Sö 10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Gunnar Nehlin, Pernilla Mårtensson
13
Sö 10.00 GUDSTJÄNST
Jan Bergils, Per-Arne Anderson
Därefter församlingsmöte.
16
On 18.30 Församlingens styrelse.
19
To 10.30 RPG-samling, Åhusgården
Konsertpianisten Stina Backlund och komminister Per Kristiansson.
20
Sö 18.00 SÅNG– OCH MUSIKGUDSTJÄNST
med många medverkande.
Lars Danielsson, Oscar Lindström
22
Ti 18.30 Församlingens styrelse
24
To 14.00 RPG-träff, Odalkyrkan
Kåseri om trollsländor i svensk natur. Gustav Helldén
18.00 Kvällsmat med scouterna.
27
Sö 10.00 GUDSTJÄNST
Sofia Helldén, Staffan Andersson
29
Ti 18.00 BÖNSAMLING i Pingstkyrkan Näsby inför den ekumeniska
konferensen
Oktober
3
Lö Scouternas hajk
4
Sö 10.00 ÄNGLABUSGUDSTJÄNST MED SCOUTERNA
Pernilla Mårtensson, Maria Fröjd. Märkesutdelning för scouterna.
8
To 18:00 BÖNSAMLING i Östermalmskyrkaninför den ekumeniska
konferensen
.
10
Lö REGIONSFEST för Region Syd. Se ruta sida 6.
11
Sö 10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Joakim Stenmo, Per-Arne Anderson och Odalkören.
13
Ti 18.30 Församlingens styrelse
4
Ekumenisk konferens 16-18 oktober
En Gud för alla
Matt 28:18-20
16
Fr 19.30 LOVSÅNGSKVÄLL Östermalmkyrkan
17
Lö 15.00 - 17.30 Inledning och Workshops
- Predika evangelium för hela skapelsen. Fred med Gud,
medmänniskan och skapelsen – shalom (Bo Olsson)
- Alpha (Gun Lyckander)
- Missionerande exemplet; att presentera ett liv som attraherar
medmänniskorna. (Stefan Rosén)
17.30 Kvällsmat
18.00 GUDSTJÄNST
Lisa Fredlund, Malin Linder, Odalkören och scouterna.
Kollekt till ERIK.
18
Sö 18.00 SÅNG OCH MUSIKGUDSTJÄNST, ELF-kapellet.
Patrik Ljung, sångare och musiker från olika församlingar.
Kollekt till Världens barn.
15
To 14.00 RPG-träff, Vilans församlingshem
Einar Ekberg; Sångarfurste och förkunnare Anders Zackrés.
22
To 17.30 MÖJLIGHETERNAS KVÄLL
Tillsammans med scouterna. Dan-Inge Olsson med flera
Se ruta sida 6.
25
Sö 10.00 BÖNESAMLING
November
1
15
Lö 10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Alla Helgons dag Mats Aronsson, Staffan Andersson.
Sö 10.00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST
Liselotte Spåre, Pernilla Mårtensson, Österlen Gospel med flera
Lätt kyrklunch och därefter Församlingens årsmöte.
Vill du medverka med sång och/eller musik i gudstjänsterna?
Vill du spela till församlingssångerna?
Ta kontakt med Lars Danielsson! 044-10 12 81
5
Charlottesborgsdagen
Den 22 augusti är det dags för den årliga allaktivitetsdagen i
Charlottesborgsparken mellan kl 11-16.
Vi medverkar från församlingen med kyrkfika och samtal Equmenia ansvarar för en trekamp.
Du får gärna hjälpa till, ta då kontakt med Pernilla Mårtensson.

Regionsfest och Equmenias
stämma för Region Syd den 10
oktober
Samtal, stämma, workshops, gudstjänst står på programmet. Vi är värdar.
Mer information kommer.
Glöm ej:
I höst har vi två
viktiga datum för
församlingen.
Kom med och
delta.
Möjligheternas kväll!
Torsdagen den 22 oktober
kl. 17.30 - 20.00 träffas vi för att fira
Möjligheternas Gudstjänst.
Kvällsmat, gudstjänst och samtal där
församling, scouter med familjer, ledare
och alla andra är välkomna!
Dan-Inge Olsson, Sösdala, kommer och
medverkar.
Församlingmöte
den 13 september
Församlingens
årsmöte den 15
november
Missa inte detta, alla är viktiga!
Scouthajk den 3-4 oktober
Hajken avslutas med Änglabusgudstjänst och med märkesutdelning.
6
BÖNESAMLINGAR
Till dig som tycker om att sjunga
gospel.
Fredagar kl. 10.00 är det
Välkommen till
ODALKÖREN
som övar onsdagar
udda veckor kl. 19.00
ekumenisk bönesamling.
Vi ber för alla som bor i området runt
Frågor: Kontakta
Aron Olbers 070-3851040
Paulina Norup 0730-37 57 55
vår kyrka och vill Du att vi
ber för något speciellt så mejla till
[email protected] Det går också
bra att ringa till kyrkan
044-21 07 12 strax innan tio på fredagar.
RPG
(Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
- en pensionärsgemenskap
på kristen grund
Tonår
För dig som fyller 13 år eller mer
2015 är välkommen till Tonår. Vi
startar den 4 september kl 19.00 i
Odalkyrkan.
Kontakt för Odalkyrkan är
Gustav Helldén tel. 244284
Välkommen med!
Våra samlingar står
i Mötesplats
Har du frågor?
Kontakta Pernilla Mårtensson
EQUMENIA
Odalkyrkans barn– och ungdomsverksamhet
ÄNGLABUS för barnen under förmiddagsgudstjänsterna.
Tillsammans kommer vi att leka, läsa och skapa. Välkommen!
SPÅRAR– och UPPTÄCKARSCOUT 8-12 år
Torsdag kl. 18.30-19.45
Kontakt:
Sara Åkesson 0709-234585
ÄVENTYRAR- och UTMANARSCOUT fr 13 år
Torsdag kl. 18.30 –20.30
Kontakt:
Henrik Stagnell 0738-217927
Sara Gillsjö 0738-437561
7
Nåd och tjänst,
accepterad och använd
De fyra ovanstående orden beskriver alla
Guds syn på dig. Jag vill berätta en
berättelse från verkligheten om dessa ord.
En relativt nybliven mamma är ute och luftar sig, hon får vara för
sig själv en liten stund, ingen att trösta eller mata, bara vara ute och
kunna lyssna till naturen… Så avbryts tystnaden med ett skrik från en
person inne i huset: ”Kom! Kom!”
När mamman kommer in, ligger barnet livlöst. Konstgjord andning,
telefonsamtal till sjukvård, ambulans in till sjukhus. Barnet vaknar upp
igen, troligen lite förändrat, omskakat med skador. Denna händelse
blev mammans nya sorg och kamp.
Varje gång en bön till Gud skulle formuleras, kom oron, rädslan och
till och med ångesten. Mamman fortsatte trots allt att be. Oron, rädslan och ångesten slet i henne. Åren gick.
Vid en samling i kyrkan var det bön på ett praktiskt sätt, såsom att
skriva lappar, tända ljus, ta upp en sten för att lägga den vid korset.
Hon stod där med sin sten och bönen började forma sig i ord:
”Förlåt…” Oron, rädslan och ångesten var densamma trots åren som
gått.
Barnet gick fram till mamman och tog stenen ur mammans händer. Barnet bar stenen fram till korset. Där vid korsets fot fick stenen
ligga, alldeles stilla fick stenen ligga vid Jesu Kristi kors.
Nåd och tjänst, accepterad och använd, det gäller alla. Ja, just det
gäller dig och mig. Vi måste ibland stanna upp och våga lägga ner våra
stenar vid Jesu Kristi kors, våga berätta om vår oro, rädsla och ångest,
låta nåd och tjänst, accepterad och använd finnas i våra liv.
Och du, nästa gång du tittar på din medmänniska, kom ihåg att
nåd och tjänst, accepterad och använd gäller henne också!
Pernilla Mårtensson
Diakoniassistent i Odalkyrkan
8