Läsarbilden Svensktoppen Minnenas television Kära besväret Stora

11
5
1
10
10
4
SITTER I
RYGGEN
12
3
11
KRÅKLÄTE
F
O
A T
B
O
L
L
S
A K
L
U
B
B
UTAN 13
FASTA
TIDER
1
4
TON- 9
ARTSLÖS
LÄGGA 13
EN BÖRDA ÖVER
AXLARNA
KLISTRET
10
RINNER 10
FRÅN
VULKAN
STÅR
PÅ
SCEN
1
11
3
GÅR MAN 10
NOG INTE
I SNÖ
MED
18
FRÅN
F
E
L
A
D
E
6
5
17
5
13
7
1
10
R E G
O N A
S V
K A
I MM
A V A
A G
T R I
Å G S
R
K
A S A
R O
FÄRG
11
2
1
RATTAS
I SEOUL
GJORDE
ETT
MISSTAG
10
EN TUTU 16
FÖRTROLLANDE
1
12
14
14
1
2
1
KORALLÖ 1
17
1
VACKRA 1
STENAR
5
GJORDE
RÖKARE
GRÅT
6
12
11
20
17
11
3
TERRO- 3
RIST
GRISHONA
6
1
9
6
11
1
1
13
10
1
1
7
11
4
16
5
7
EJ VÅRT 5
5
17
14
5
13
5
6
1
16
3
5
10
10
ÄR JURY 13
IBLAND
TRÖSTAR
DEN LILLE
GUDEN
12
ISÄR
14
7
5
6
11
11
12
5
7
12
6
5
19
6
1
7
17
1
11
5
19
1
6
1
4
1
6
1
4
10
12
14
1
10
2
13
6
RÖKS
I NORR
6
5
KOMMER 19
UR MUN
7
11
SOTHÖNA
FÖRE SÅ
5
I PERU
ÄR
12
LEVER
OCH
NJURAR
7
8
SANDJORD
6
16
LIKGILTIGLIKHET
GILTIGFLYTTAR
HET
RUNT
FLYTTAR
MINDRE
RUNT
RULLE
MINDRE
RULLE
INFINITIVMÄRKE
1OCH
4
KRAFTIGA
KRAFTIGA
URKUND
17
10
20
13
SLÅR
UT I
SLÅR
NIAN
UT I
NIAN
6
14
FÖRSTÄRKTA
FÖRVERKAR
STÄRKTA
STÖTANDE
8
4
2
HÖG LEVNADSHÖG
LEVSTANNADSDARD
STANDARD
6
6
8
8
8
21
STOPPADES
STOPVID
PADES
SLAKT
VID
SLAKT
9
12
22
6
16
18
8
5
16
6
18
6
2
SKUTA
20
6
DE
10
VARIT
RÄDD
OM
3
10
PÅSTÅTT
FORT20FARAN-
TJATA
JÄTTEMYCKET
12
TAM AND
HINNER
SNABB
HÖRSALAR
2
GE
MJÖLK
HALVBLUNDA
DE FÅR
ULL
21
6
FISKAT
MARINCHEF
MELLAN
ETT OCH
TRE
9
KOMISK
16
12
8
6
ORT
6MED
PASTILL
INTE
KLUVET
TÄLJA
6
12
VERK
I SÅDANA
RUVAS
ÄGG
16
SA
MIOS
FIENDE
12
10
17BARRTRÄD
RUNGA
TIDSBESTÄMMA
VISST!
4/7
6
23
15
UPPREPAT
GNÄLL
NEDFÖRNEDLED
FÖRLED
BLIVANDE MED
BLIVANIN
DE MED
IN
Svensktoppen
HAFFA
23
10
RÄKNENISSE
T A
STORA
DRAGDJUR
O X A
S
E
N
F
Ä
P R
D
I
G
S T A
K A
A MM
P
U
A MM
R A L
K A
L A D
I D E
R A
A M R
R
E
SMITTSAMMA
SJUKDOMAR
KOLJUD
PARTAJA
RIKE
MED
DUBLIN
EN
LÅNG
TID
FINNAS
MYTISK
BÅGSKYTT
FINNS
TILL
VAR
MED
I KAMP
GETT
VIKA
JOBB
S T
J
Ä
N
I S
T
E
R
ETT
TREVLIGT
SVAR
AMBITION
SEPARATA
TRE
HÄSTAR
I BREDD
SÅDAN
DRIVER
GÅR DET
UNDAN
FÖR
SÄGER
NÖJD
FÖRE FA
MAN
I FEBRUARI
SPÖKLÄTE
HOPPA
I SJÖN
STYGGING
GÄRDEN
TILL
PRYDNAD
NOBELT
MER ÄN
FULLT
INTE
VÄSTRA
TYGEL
ESPADRILL
OCH
SPRIDD
VALUTA
BILDAR
KVICK
FÅGEL
GRUNDA
OXDJUR
BLODLEDARE
FRAMÖVER
KAMERADEL
ETT LYCKAT LOPPISFYND I ÅHAGA I BORÅS GÖR SIG BRA MED
NYPLOCKADE FÖRGÄTMIGEJ.
DEN
FÖLJER
DE
FLESTA
N
O
R
M
E
N
SPIRITISTMÖTE
ÉDITH
SPÅR
I RYMDEN
BESLUTAR
ENSAM
BETADE
G
R A
Å G
N
N A
A D
S E
A
R R
Å
O R
STJÄRNAN
KNACKAR DÖRR
RETUR
M
E
T
E
O
R
KAN
BOSSE
PARNEVIK
FICK
EFFEKT
Ä
N R Å D I G
I V
E M O
D A G I S
V A N
T A
E
A B E R
K O T O R
N S
L A V
A T O S
E
A R T I G
E R R E S A
N
E R A N
TILLTAL
TILL
FLERA
ÄR EN
DEL
ANLAG
BLIR
BRÖD
KELAR
KAN
KAN
VARA
MINST
TVÅ
KAN
SPRÅK
MINST
TVÅ
SPRÅK
VRÅLAR
MUSIKSTIL
FÖRSTÅTT
VRÅLAR
VÄLJA
BÄCKEN
MJUKT I
SÄNGEN
RATAR
OXFILÉ
ÄTER
RENAR
SKOGSHÖNA
ÄR
GENTLEMANNEN
NÅGON
M
T
E
D
K
B
L
I
I
I
A
I
M
U
B
I
I
A T
E L
H S
A W
B U
A B
E H
S H
G E
D H
B D
T L
A L
S L
U R
W A
S S
T
S
O
A
D
N
E
S
G
R
E
I
A
A
A
L
E
SAMLAR
GÅR
SKÖRT
JÄTTETUNGT
ARBETE
VALHÄNTA
GRUS
KLIPPIG
FÅNGÖ
GÅR
SKÖRT
JÄTTETUNGT
ARBETE
VALHÄNTA
ART1534-049-064.indd 56
MINNESMÄRKE
GNAGA
1
3
4
D
D
E
A
B
LI
Ö
ST
LE
H
A
R
N
A
Å
D
R
D
D
D
E
K
A
A
B
O
L
LB
I
Ö
S
S
TE
L
L
E
N
H
A
A
R
T
N
N
A
Å
D
D
R
A
S
K
OK
O
NO
N
K
D DI DE
I
E ET E
TT
SKULDSÄTTER?
SKULDSÄTTER?
SKULDSÄTTER?
SKULDSÄTTER?
LITET LANDSKAP
LITET
LITETLANDSKAP
LANDSKAP
LITET LANDSKAP
PRYDA PRYDA
PRYDA PRYDA
URINNE- URINNEURINNE- URINNEVÅNARE VÅNARE
VÅNARE VÅNARE
BOR I
BOR
BORI I
BOR I
BEIRUT BEIRUT
BEIRUT BEIRUT
GJORDE GJORDE
GJORDE GJORDE
VI EKAN VIVIEKAN
EKAN VI EKAN
Ö
MILDRAT MILDRAT
MILDRAT MILDRAT
STRYKS STRYKS
STRYKS STRYKS
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
STRÅKE STRÅKE
STRÅKE STRÅKE
H
SÄTTS SÄTTS
SÄTTS SÄTTS
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
TVÄREN TVÄREN
TVÄREN TVÄREN
ANLAG ANLAG
ANLAG ANLAG
Å
RIVALEN
K
RIVARIVARIMLEN
LEN
PRIS
LILLA
LILLA
LYAN
LYAN
LILLA
LYAN
F
R
E
R
G
II
N
E
S
G
NI
TN
S
N
Ö
V
A
B
E
D
O
R
R
R
E
E
N
NS
LIBEÄGIRS
LIBE- ÄGIRS
LIBEÄGIRS
MAKA
RAL
RAL MAKA
MAKA
RAL
VETTEN
SIRA
MED
SYRA
HÅR
IHOP
BADPLATS
HÅR
HÅR
IHOP
IHOP
BADBADPLATS
PLATS
LÄT
LÄT
LÄT
LÄT
ILLA
ILLA
ILLA
ILLA
SÄNKT SÄNKT
SÄNKT SÄNKT
TON
TON
TON
TON
FRÅN
FRÅN
FRÅN
FRÅN
TVEKSAMTVEKSAM
TVEKSAMTVEKSAM
NORSK NORSK
NORSK NORSK
KUNG KUNG
KUNG KUNG
KAN YRA KAN
KANYRA
YRA KAN YRA
LEVER LEVER
LEVER LEVER
PÅ SYLT PÅ
PÅSYLT
SYLT PÅ SYLT
GE
GE
GE
GE
NARKOS NARKOS
NARKOS NARKOS
BOTBOTBOTBOTGÖRARE GÖRARE
GÖRARE GÖRARE
GÖR
GÖR
GÖR
GÖR
SKENET? SKENET?
SKENET? SKENET?
LUBBA LUBBA
LUBBA LUBBA
MES
MES
MES
SPÖDAM
I SAGA
BYTA
DESSUTOM
NEKA
SPÖDAM
NÖT PÅ I SAGA
GÅRDEN
BYTA
DESSUTOM
NEKA
F
F
E
E
Ä
Ä
N
N
D
D
A R
A R
J A
J A
F
E
R
L
E
S
G
T
AH
LÄ
E
S
Y
KT
E
G
T
R
A
R
Ö
R
AV
D
E
F
RI
E
SD
TI
H
O
ÄT
E
S
K
T
R
E
G
O
R
A
P
Ö
R
A
V
R
E
RI
D
N
O
I
H
O
T
Ä
TE
SR
T
R
A
G
O
A
P
P
R
A
V
R
Å
K
GREKISK GREKISK
GREKISK GREKISK
BOKSTAVBOKSTAV
BOKSTAVBOKSTAV
FARLIG FARLIG
FARLIG FARLIG
SES
SES
SES
SES
BARA I BARA
BARAI I BARA I
JULI
JULI
JULI
JULI
BECK
BECK
BECK
BECK
HÅLLER HÅLLER
HÅLLER HÅLLER
TYST TYST
TYST TYST
RÄNNA RÄNNA
RÄNNA RÄNNA
ÄR INTE ÄR
ÄRINTE
INTE ÄR INTE
ALLT
ALLT
ALLT
ALLT
MAN HÖRMAN
MANHÖR
HÖRMAN HÖR
ART1534-049-064.indd
ART1534-049-064.indd
60-61
60-61
ART1537-Losningar1534.indd 2
EN
EN
EN
EN
SÅDAN SÅDAN
SÅDAN SÅDAN
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
VAKEN VAKEN
VAKEN VAKEN
O
N
A
8
FÖRR
SKYDD
FÖRR
SKYDD
L
L
U
U
A
A
D
D
MEDDETSAMMA
RÖR
SIG
SKÖLDPADDA
RÖR SIG
SKÖLDMISSPADDA
HUSHÅLLA
MISSFRUAR
HUSHÅLLA
FRUAR
VÄLDIGT
MÅNGA
KATTDJUR
DEN
DOPPAS
I VATTNET
DEN
DOPPAS
I VATTNET
D
D
I
I
O
O
N
N
EN
CÉLINE
VÄLDIGT
MÅNGA
6
7
MED
GOTT
HUMÖR
MED
GOTT
HUMÖR
G
G
L
L
K
A
K
A
A
T
A
T
P S T
P S T
U O
U O
T T A
T T A
T A L
T A L
D M
D M
D
D
MITT I
MELLAN
SÖNDER
EN
HÖR
UPP!
CÉLINE
5
YY
MITT I
SÖNDER
MELLAN
HÖR UPP!
4
YY
BÄRS
AV
SKOTTE
BÄRS
AV
SKOTTE
KAN
ÅL BLI
3
UNIVERSITET
I USA
UNIVERSITET
I USA
9
10
11
ÄR
RENSAD
SPIS
ÄR
RENSAD
SPIS
12
PARKTRÄD
13
PARKTRÄD
DECIMETER
DECIMETER
1
2
3
8
3
9
13
9
14
11
16
S
M
I
L
V
A
N
Ä
R
K A
A
S P
T O
J
O K
M E
T
A L
G A
B
A I
S L
A
7
15
24
22
15
8
8
3
3
5
9
3
5
18
3
13
8
15
7
7
7
21
20
17
15
12
2
21
2
3
13
23
3
11
11
20
19
14
19
G
E
N
9
22
P
17
3
17
13
9
20
14
17
17
15
7
15
14
15
19
17
7
11
1
19
3
11
20
3
15
3
14
17
2
15
20
21
3
3
24
9
7
15
11
6
1
9
3
11
7
3
16
15
3
9
F
G
11
13
8
I
3
17
15
J
20
13
H
K
17
14
3
L
13
14
M
7
19
5
19
8
3
1
E
8
19
20
D
R
E
N
O
M
M
E
R
A
D
11
5
6
C
3
11
9
9
17
5
11
11
6
21
3
16
13
1
18
8
17
9
7
15
8
14
13
3
1
1
2
11
12
2015-07-03 14:57
1
19
3
1
A
B
T
Ö
A
5
7
22
11
9
2
7
K Å
K
T S
E J
M U
A K
A
S
A L
L I
A R
M
I D
I
K T
O O
A
L U
A T
N
O
22
P
O
T
T
21
7
3
7
7
A
F
PLÅGAR
A R B E
FÖRSTOR
SLANGDEN
S
M
A
R
LÖSHÅR DRAG VÄRLDSHÄR
DEL
KYLD
S E M I
P Ö
I A BDE
FRAMSFÖR
S U
E Ä SDOLE
S ES
T T
HÖRS
MYGG
R FÖLJER
I SNT
RE ÄRI
VARA
S LIÅ R
U M
E N
AFFÄR
UTILLL L A
K P IS AN L EM
DÅ
OCH DÅ
GÖR
HANEN
INTE
VILD
KVICK
KÖTTMÄRKE
LEDIG- BLANDAS
HET
TILL
GER OSS BARNNYHETER KALAS?
UV
MERA
TRAMSIG
LÖVTRÄD
STENKROSS
VISAR
VÄGEN
SPELAR
DE FYRA
SISTA
INTE SÅ
UTBREDD
VAR MED
I SPEL
EN DEL
ATT GÅ
PÅ
FÅGEL
HAR
VITA
KORT
MÅTT I
RECEPT
UTLÖPARE
SES
TIGGARE
SOM
LINDRA
SAMLAS
YNGRE
POLITIKER I
TRÄFFADE TELL
LYCKLIGTVIS
SPÄND
OMSKRIVEN
EMIL
VISAR
ARBETSTID
RISSEL
ÄR VASS
I KYLAN
BESEGRAR VINDARS
LJUD
WINBLAD
SJUNGER
MAN I
KYRKAN
A
R
M
E
P
R
T
A
A
N
D
R
R
E
V
Y
A
G
K
R
A
E
N
N
AF
D
R
L
EI
PÅ
HUGGET
FÖR
FALL
DE
GJORDE
HAVEN
OSÄKRA
INTE HELT
SOM
ALLA
ANDRA
LABANS
DOTTER
2015-07-03 15:00
VAR
INTRE
VÄRTES ALNAR
I
R N
O R
M E
VILL EN
SOM ÄR
EFTER?
ÄGG
SJÄLSLIG
FÖRDRA
F A T
A
Å
M A L
N T A
KAN
KAN
KAN
KAN
MANHA
HA MAN HA
MAN HA MAN
VATTENI I VATTEN I
VATTEN I VATTEN
VÄNTAR
DEN
GRIPNE?
ASTAT
2015-07-03 14:58
FÖRKNIPPAS
FÖRKNIPPAS
FÖRKNIPPAS
FÖRKNIPPAS
MEDVISS
VISS
MED VISS
MED
MED VISS
HUMOR HUMOR
HUMOR HUMOR
SÖT
SÖT
FRAM
OCH
OCH
SNÄLL
BAKÅT
VERKA VERKA
VERKA VERKA
ÄR VI ÄR
ÄRVIVI ÄR VI
ALLA ALLA
ALLA ALLA
KÖKSLUKT
FILMFORD
BRÄNSLEBRÄNSLE
BRÄNSLEBRÄNSLE
GRYMT- GRYMTGRYMT- GRYMTOXE
OXE
OXE
OXE
LUREN- LURENLUREN- LURENOMOM- DREJARE
OM- DREJARE
DREJARE
DREJARE
OMKRING KRING
KRING KRING
KÅRE KÅRE
KÅRE
KÅRE
DEN
DEN
DEN
DEN
OKÄNDE OKÄNDE
OKÄNDE OKÄNDE
SOLDA- SOLDASOLDA- SOLDATEN
TEN
TEN
TEN
LABE- LABELABE- LABESTÖDJA STÖDJA
STÖDJA STÖDJA
SIG
SIGPÅ
PÅ SIG PÅ
RO
RO
RO PÅ SIG
RO
ÄTT
RÄTT
OCH
SLÄTT
HÖNSFÅGLAR
PÅ
FJÄLLET
ÄTT
ÄTT
RÄTT
RÄTT
OCH
OCH
SLÄTT
SLÄTT
ÄTT
RÄTT
OCH
SLÄTT
ANNAT
ÄN SÅ
5
J
H E
K
H O
P
L A
R
S K
E
R
6
GROVT
TYG
ÄR INNELAGET
7
ANATOMISK
FOT
8
9
VARNINGSBULLETIN
10
FÅR NOG
ETTA AV
FRÖKEN
KASUAR
11
RIVNINGSTID?
12
ÄR
VILLAN
SPADVARIANT
TAR NÄSTA BUSS
K
Ö
L
E
T
M
K O C
A N F A L L
S
A L L A
T A N
O M
I N P
A P I G
E L E G I
S A N N
E T
Y E
S P Ä
H
M A G N U
L I S T E R
S T
D U
S T A
Å
A P O T E
3
4
9 10 11 12 13 14 15
6
7
7
8
8
KLOCKA
FORM
AV NI
OBUNDEN
RÄT
LÅTER
SOM
GLAS
UNDER
KOPP
SPANSK
BIL
DONERA
HAR
FÖR
SIG
TÄRNING
ANNAT
ÄN SÅ
HÖNSFÅGLAR
PÅ
FJÄLLET
ÄR
KORTA PÅ
SNAGGAD
HUNDKOMMANDO
BLIXT
OCH
DUNDER
S
I
T
T
H
Å
G R
S
Y T
R
Å
O R N
R A
T I K
D Å
S E R
E R E
RUSAR
IVRIG
UTSIDA
KOPPLAR
LUGN
G
R
A
V
A
T
FILMFORD
G
L
E
N
N
T
O
M
ANGÅENDE
ANTAL
JÄTTEN
SNÅLA
SES
UPP TILL
LJUSLÄRA
SORT
T
Y
P
GAMMAL
GERMAN
FADÄS
SAMLAR
BITAR
FRIKOSTIG
LÄGGER
SKYTTEN
VÄGRAT
SKER I
ORDEN
STARTA
HUNDRA
ÅR
ARKENS
BERG
SVIKER
MOT
BETALNING
F
A
L A
N
Ä S
R A
V
A S
L
T E
Ö M
I ÄDLA
NAMN
KUNSKAP OCH HUMOR VAR KÄNNETECKEN FÖR
DEN HÄR MANNEN SOM UNDER 1970-TALET
VAR SOMMARVIKARIERANDE PROGRAMLEDARE
FÖR SVENSKTOPPEN. VAD HETER HAN OCH
VAD HADE HAN FÖR SMEKNAMN?
TVINGAR
VATTENKÄRL
NEDSATT
SNARA
ÅDERN
ROSFRUKTERNA
TA ÖVER
LUKAS
BEHÖVER
KONVOJ
ÄR EN
KANOT
GE UT
FATTIGA
HYLLAS
AMPER
ANVÄNDE
KNIVEN
FLINKA
I LÄNGRE
KRASCHA
VINDSTILLA
FRÄMMANDE
SALIV
TAGIT
EN
PAUS
BADAS I
SMÅSKRATTA
SLASK
TECKEN I
FORM AV
STJÄRNOR
GRÖNA
KULOR
MAN
ÄTER
VISANS
AXEL
SMÅKRYP
ELLER
ELLER
A
O N
R S
E
Ä N
T
A S
S K
O
KLIPPA
HÄCKEN
Y P
E
N K
O K
T A
E
R I
A N
I KUNGLIGT
TILLTAL
SE
PUTSEN
KÖTTSTYCKET
BÄST
I LEKEN
KAN MAT
BLÅSA
KALLT
STÅR
VINTERGRÖN
DOJA
KVAR
EFTER
BRASA
INCH
GJORDE
FÖRKYLD
E N
Ö
S S
T
E N
K A
E R
N A
RÅK
2015-07-03 14:59
T
L D S J Ä L
E A T U R
G L A R
S
O L L
U N
S A
S T Ö
O S S I E R
L
Å
A
D E R S P R
A L I K Å
T
G I
U
E S
D U P
R M R A P P
Å A
P E
O L R Å D
M U
K R Ö
A S E R A
S T R I G L
T I S K
D
A G
T R I
D
A N I N
KOBROR
KNEKTAR PLATS
I MINDRE
FÖR
TOG EN
FORMAT SKOTTEN BILD
BRUKAR
REMMAR
KOREAKO
SÅDÄR
MED SÅ
STÅR I
BACKEN
SARGAD
STAD
MED
ALTO
FÖREGÅNGSOBJEKT?
FRUKTANSVÄRT
VAKEN
FÖR MÅLMEDVETEN
GANSKA
KVICK
KRÄVER
ETT
ORIGINAL
GO
FLYTETYG?
INTE SEGELBAR
EN PÅ
HOVET
KURSEN
ÄR NOG
INGA
PÅ BARR
TOPPAR
FRAMFÖR NÅD
UTSKOTTET
FÄLLDINSLUT
PLATS
FÖR
LILLEN
LEDER
VISS
AFFÄR
TILL
DEN KAN
GÅ SOM
EN
SMULA
D
I S E
S A T
T E
L I K
O R T
R I O
A K R
N E
G R O
A
H
O Ä
A N G
G E N
M
T
L A
A N I S
M A T
A T
H
O S Ö
D
T E
O B A T
L A V
D D E N
A S
A
A E R
E L D R
T A
TYP AV
ÄR MAN
KAN
UPPI MÖRKTÄCKARE FÅNGA
RET
BOCKAR
MATTA
HOPP
KAN VI
EN
TA SKÄR SOM ÄR
PÅ
BITSK
HAR INSLAG
FRÅN
SOFIA
SKORPOR?
EN
I BACKEN
UPPTÄCKT
DET ÄR
TORKAT
BÖJA SIG
DEN MED
SVAN
ÄR
FRANSKA
LATENTA
OFFENSIVNAMN
BRUKAS
I KAR
FINNS
I RENVARIANT
FÖRTRET
ÄR VISS
FETKNOPP
SPESLAG
HAR EN
MED MAN
SES MED
STEP
TÄCKTE
HISTORIA
LÅG
PÅ TAK
I ALGER
EN SOM
GÅR BAKVÄNT
LUFTFÖRLED
KRÄVS
VID VISS
DRAGNING
KLARA
IBLAND
ÄR VÄL ÄR VÄL
RIS- TALLRIK
HÖGEN DONAT
S
K
R
U
T
T
I
G
S
T
Ö
K
A
FARSTU
F A T
I V A
S
M
K U B
N U
P O R
MAN
OCH
SPEL
I DENNA
TID
ÄR
LULEÅ
EN
GORILLORNA
A P
Ä
A R
O
A N
FÅR VINNAREN
REPORTAGE
TYCKER
TRIVS
ENSAM
20 PÅ
KVÄLLEN
TILLSLAG
FYND
RYSNING
ÄR DET
SOM
VARIT
KOLLA
N
A
T
T
K
L
U
B
B
A
R
KAN NOG
HAN
SOM HAR
LÄST
S
U
L
R A
O
A M
T U
KUTAR
HAR NOG
FARSGUBBEN
EN SOM
KAN
VARA
STENRIK
2015-07-03 15:00
2015-07-03 15:00
K
A
N
A
B
C
D
Å
S
N
A
N
E
F
G
H
I
J
S
K
M
A
K
M
L
N
O
2015-07-03
14:58
FRAM-
FIXAT
K
L
A
R
A
T T
A
K A
E L
T I
B
M I
@
HUSTOPPEN
HAR DEN
OSKYLDIGE?
TALA
MED EN
GUD
M
O
STÄNGER
TIDIGT
FÖR
VISSA
Naturrutan
12
16
3
8
6
2
6
A
L
11
2
10
12
4
H
Å
G R
S
Y T
R
Å
O R N
R A
T I K
D Å
S E R
E R E
4
9
15
2
4
14
6
20
1
2
3
4
8
6
9
10
4
B R U T T
L A V E
ÄR
Å SKORTABPÅ L
T SNAGA L A
GAD
S A X A D
BLIXT
N
I D E
OCH
Ö BDUNDER
O
I M M I
Ö S
O D
S T A R K
T Å RUSAR
L
A
DELTÄVLING
13
E
T
A
P
P
12
12
11
NÅGOT
BESTÄMT
D
E
T
14
16
8
6
6
19
6
17
14
17
10
1
5
14
20
11
12
12
4
6
4
13
8
O
A R A
F Ö R E S
I
THUNDV Ä
KOMN D MANDO
E
T
A N S A
A L
Å R
N A L L E
G
E L
Å G A
Y
I S Y X
V V A R A
7
8
6
16
5
1
4
17
10
6
16
6
8
16
6
20
14
21
5
17
13
2
23
6
4
2
6
7
6
S N U L T R A
FÖR EN
FAKIR
9
8
21
6
14
12
9
6
S
I
T
T
6
11
8
6
16
6
18
18
6
2
8
6
13
K
L
A
R
A
T T
A
K A
E L
T I
B
M I
10
IVRIG
12
2
F
T Å
R
FIXAT
I P
M L
A
N S
O M
V A
A
K
13
2
8
10
6
A R A
Ö L
AFRAMN A
FÖR EN
P FAKIR
A R
A
M
N S E
U R
E G A
S
N
S E D
Ä DELK E
16
16
12
5
20
10
22
9
6
12
22
19
6
2
6
8
23
12
15
20
A
L
12
10
3
2
21
6
16
10
17
23
10
TÄVLING
A AA A O O
O OA AA AV VV VM M
MM
RR
RR
A B C D E F
EE
G
Ö
R
N
IS SK KK
Ö
AA A ANVÄND
RR
ER
GE
ÖS
RÖ
NA
NI NIS
I S
ÖK
Ö
AÖ
IS SS
R
GI GIS
I S
Ö
R RA AA
ANVÄND
3-5
AV
NEDANSTÅENDE:
3-5
AV
NEDANSTÅENDE:
ANVÄND
ANVÄND
3-5
AV
3-5
NEDANSTÅENDE:
AV NEDANSTÅENDE:
1 R A D I O
GULDBAGGE
GULDBAGGE
GULDBAGGE
GULDBAGGE
IS
TT
EE E S S
S
ÅÅ
SS
YY
SS
KK
O
N
I IS
I S
TS
ET
M
SM
M
ÅM
SÅ
YS
SY
KS
OK
O
NO
N ND D
DD
MANUSKRIPT
MANUSKRIPT
MANUSKRIPT
MANUSKRIPT
2 Ö M
S C H
PENNA
PENNA
PENNA
PENNA
TT
AA
TTI TIS
IS
TT
EE
R
ÄÄ
R
M
AA
D
EE E
S SS
TS
AT
TA
I S
TS
ET
RE
R RH H
H
ÄH
RÄ
R
MR
M
AM
DA
D
ED
SPAGETTI
SPAGETTI
SPAGETTI
SPAGETTI
3STAVFEL O B E H A
STAVFEL
STAVFEL
STAVFEL
K KK K P PP
AP
AA AA AA
GA
G
G
EG
EE
RE
R
R
AR
AA AR R
R
AR
AA
RA
R
RR @
RUNT
1534
ÅRETÅRET
ÅRET
RUNTÅRET
RUNT
1534RUNT
1534 1534
4 J U A N
R
STORA
STORA
FAMILJENÖJET
FAMILJENÖJET
STORA
STORA
FAMILJENÖJET
FAMILJENÖJET
T TTJ TJE
J E
JE
J E
JG
J G
JG
ÄG
ÄÄ
NÄ
N
N
GN
G
G GE EE
TE
TT UTSIDA
TT TO
T O
TO
RO
R
R RR
AR
AA AHUS5 O R M
TEMA:
TEMA:
PÅ
PÅ FILMINSPELNING
TEMA:
TEMA:
PÅ FILMINSPELNING
PÅFILMINSPELNING
FILMINSPELNING
E N
Å ÅN N
N
ÄN
ÄÄ ÄN N
N NA AA
NA
N
N
TN
TT
ET
EE ET TT
ST
SS
AS
AA
RA
R
R RP TOPPEN
PP
ÅP
ÅÅ
GÅ
G
G GS SS
E6 S
EE
S
SS
AS
A
M
AÅ
M
A
MD
ME
ANVÄND
ANVÄND
MINST
MINST
12-13
AV
12-13
AV NEDANSTÅENDE:Å Å
ANVÄND
ANVÄND
MINST
MINST
12-13
AV
12-13
NEDANSTÅENDE:
AVNEDANSTÅENDE:
NEDANSTÅENDE:
RE
B
20
PÅ
ALPACKA
ALPACKA
ALPACKA
ALPACKA
S SS SM M
M
AM
AA
NA
N
N
UN
U
U
SU
SS
FS
FÖ
FÄR
Ö
FÖ
RÖ
R
R
FR
F
F
AF
A
A
TA
TT TT
AT
AA
RA
R
R
ER
EE EU U
U
PU
PP PP7 PT
AA A S
D TT
J TUA P
KOPPBIL BIL
BIL BIL
KVÄLLEN
GORILCOWBOY
COWBOY
COWBOY
COWBOY
LAR
FARSTU
EKORRE
EKORRE
EKORRE
EKORRE
N AA
U
N
SS
M
SM
S
MI LORNA
MIN
I N
IN
KN
KK KN N
N
TN
TT LULEÅ
TG G
G GU U
U
TTILLU
TT
ET
EE E
NN
N
ON
O
O
LO
LL LL
AL
AA8 AA
RA
R
R
NR
N
N EN K
FOTOGRAF
FOTOGRAF
FOTOGRAF
FOTOGRAF
LUGN
EN
ISTE ISTE
ISTE ISTE
ÖA
L V
HU A
B BBI BILI LIL LT TT
ET
EE
DE
D
D DM M
M
AM
AA
LA
LL LSLAG
L LN N
N
AN
AA
KA
KK
EK
EE
NE
N
N ND D
D DG G
G
A9 G
AA
V
VV
U
UK
U
KAMERA
KAMERA
KAMERA
KAMERA
KLAPPA
KLAPPA
KLAPPA
KLAPPA
10
T
I
O
MASKMASK
MASKMASK
T TT TI IA
I A
IA AR R
R
OR
O
O
MO
M
M MÄ ÄÄ
LÄ
LG
L G
LG GN N
N
ÄN
ÄÄ
RÄ
R
R
AR
AA AB BB
R HAR
B
R
R
ER
EEDEN
EF FF
AF
AA
SA
SS ES S
OMTAGNING
OMTAGNING
OMTAGNING
OMTAGNING
11 T E L L
PERUK
PERUK
PERUK
PERUK
OSKYLS SS
TS
TT
UT
U
U
NU
N
N
TN
TM
TM
TM
AM
AA
NA
N
N NE EE
NE
N
N
SN
SS
LS
LLI LG
II G
G
I GI II IR R
R
AR
AA
KA
KK
TK
TT TE EE
RE
R
R
KR
KK K V
REGISSÖR
REGISSÖR
REGISSÖR
REGISSÖR
SMINK
SMINK
SMINK
SMINK
12 E
S E S A
STATISTER
STATISTER
STATISTER
STATISTER
MM
M
AM
AA
SA
SS
KS
KK K D D
D
ED
EE
TE
TT
ET
EE
KE
KK
TK
TTI TIV
I V
IV
EV
EE
RE
R
R
NR
N
N
AN
AA AG G
G GTDIGE?
TT
AT
AA
LA
LL
AL
AA
RA
R
RR
STUNTMAN
STUNTMAN
STUNTMAN
STUNTMAN
13 R Y T M E N
TJEJGÄNG
TJEJGÄNG
TJEJGÄNG
TJEJGÄNG
UFO UFO
UFO UFO
A AA A Ö Ö
Ö ÖS SS
ES
EE
GE
G
G GG G
G GÄ ÄÄ ÄR R
R RFYND
RR
R
AR
AA
NA
N
N
GN
G
G
LG
LLI LG
II G
G
IA GB CI DII EI F
VAMPYR
VAMPYR
VAMPYR
VAMPYR
FÅR
VINK
LK
LL
ANAREN
L
AA
PA
PP PP
AP
AA AA AA
SA
SS SE EE
NE
N
N
SN
SS
AS
A
M
AM
A
M
M
M
AM
AA AR R
R
ER
EE
AE
AA AN N
N
AN
AA
PA
PP PP P
TÄNK
PÅ
ATT
PÅINTE
ATTKÖRA
INTE
KÖRA
DUBBELRUTEDUBBELRUTE- K K
TÄNKTÄNK
TÄNK
PÅ ATT
PÅINTE
ATT
KÖRA
INTE
KÖRA
DUBBELRUTEDUBBELRUTERYSNYCKLAR
NYCKLAR
ÖVER
ÖVER
MITTEN
MITTEN
(RUTA
(RUTA
18-19).
18-19).
NYCKLAR
NYCKLAR
ÖVER
ÖVER
MITTEN
MITTEN
(RUTA
(RUTA
18-19).
18-19).
LL
PP
AA
C
KK
AA AJ JO
JO
R
D
AA
D
AA
D
AA
KK KG G
N
AA
TT T
A AA
LA
PL
AP
CA
C
KC
AK
J O
RO
R
DR
D
AD
DA
D DANING
DA
D
AD
KA
G GE EE
NE
N
AN
TA
UNDVIK
UNDVIK
DEN
DEN
ALLRA
MINSTA
MINSTA
TECKENTECKENUNDVIK
UNDVIK
DEN
ALLRA
DENALLRA
ALLRA
MINSTA
MINSTA
TECKENTECKENSTORLEKEN
STORLEKEN
I INYCKLARNA,
I NYCKLARNA,
OM
OM MÖJLIGT.
STORLEKEN
STORLEKEN
I NYCKLARNA,
NYCKLARNA,
OM MÖJLIGT.
OMMÖJLIGT.
MÖJLIGT.
U
FÖ
FÖ
R
TTI TID
ID
EE
N
SS SS SS
U
R
TT TN N
RR
R RN N
N
UN
U
FU
F Ö
RÖ
R
TR
I D
ED
NE
N NE EE
SE
US
U
RU
R
TR
NN
MAN
NÅGOT
K
K
K
A
K
A
M
A
M
A
M
E
M
E
E
R
E
R
R
A
R
A
A
A
A
A
A
A
G
G
G
A
G
A
A
G
A
G
G
E
G
E
E
E
O
O
O
K
O
K
K
K
S
S
S
O
S
O
O
M
O
M
M
N
M
N
N
A
N
A
A
A
Ä
Ä
Ä
T
Ä
T
T
A
T
A
AA
OCH
BESTÄMT
SPEL
FO
FO OO O
R
N
EE
PP PL LU
LU
TT
AA
SS SV VV
YY YK KK
Ö
R
EE
R
UU
U
FU
F O
O
RO
R RK KK
NK
N
EN
PE
L U
TU
AT
SA
YV
ÖK
Ö
RÖ
R
ER
RE
RR
P PP PN N
N
ON
O
O
AO
AA AS SS
TS
TO
T ÄR
O
TO
L DET
O
LL
PL
PP
EP
EE
NE
N
N NI IN
I N
IN
TN
TT
RT
R
RI RG
II G
G
IM G
M
M
AM
AA
KA
KK
AK
AA
RA
R
R
ER
EE E
SOM
K
O
R RR
N
NN
N NA AA
G
D DD
R
N
E EE
KE
KK
OREPORO
RO
R
ER
EE EA AA
NA
N
AN
AA
NA
N
SA
SS
TS
TT
AT
AA AG G
AG
AA
DA
D
AD
AA
RA
R
NR
N
AN
AA A
ART1534-049-064.indd
ART1534-049-064.indd
54-55
54-55
2015-07-03
2015-07-03
15:00
15:00
I DENNA
TID
OFYLLD
LUFTPREFIX
CYKELLOPP
Finn fem fel
9 10 11 12 13 14 15
LOS
ANGELES
HÄPEN
ROTSAK
VIRKE
ART1534-049-064.indd 63
L U T S A
E R I K
T
R O O
A
O T
R O G G Y
E
G
K O R A L
O L I N A
M M A N D
A
T
N O R S K
F I N A
A R K O N
L I E
O
T
R E N
5
BEARBETA
SKÄR
FASON
O P
L
V I
13
S
J
A
N
G
S
E
R
A
D
F A T
I V A
S
M
K U B
N U
P O R
FILMFILMFORD
FORD
EGENTLIG
EGENTLIG
EGENTLIG
EGENTLIG
INNEBÖRD
INNEBÖRD
INNEBÖRD
INNEBÖRD
TJÄNARE
TJÄNARE
TJÄNARE
TJÄNARE
FLUG- FLUGFLUG- FLUGFÅNG- FÅNGFÅNG- FÅNGARE
ARE
ARE
ARE
G
G
O
R
T
A
V
T
A
R
T
A
N
G
O
L
R
E
N
N
A
N
DE ÄR DE
DEÄR
ÄR DE ÄR
LÅNG- LÅNGLÅNG- LÅNGBENTA BENTA
BENTA BENTA
FISK FISK
FISK FISK
KAN FÅ KAN
KANFÅ
FÅ KAN FÅ
SPATT SPATT
SPATT SPATT
FÖRESTÅ
HANDLINGSPLATS
DET ÄR OMRÅDEN ÄRE- EN MED
BETYGENGELSE KLANG?
TULLEN TULLEN
TULLEN TULLEN
2015-07-03 15:01
LILLA- KRONA
LILLA- LILLALILLAKRONA KRONA
KRONA
SYSTER
SYSTER SYSTER
SYSTER
OCH
OCH
OCH
OCH
O.
LILLE-O.O.
LILLE-O. LILLELILLEKRONORKRONOR
KRONOR
BROR KRONOR
BROR BROR
BROR
STRÖM-STRÖMSTRÖM-STRÖMSTEDT- STEDTSTEDT- STEDTLÅT
LÅT
LÅT
LÅT
SKÄLVASKÄLVA
SKÄLVASKÄLVA
IMITE- IMITEIMITE- IMITERADE RADE
RADE RADE
HASTIG HASTIG
HASTIG HASTIG
BLICK BLICK
BLICK BLICK
KOMMA KOMMA
KOMMA KOMMA
OVANLIGOVANLIG
OVANLIGOVANLIG
TILL
TILL
TILL
TILL
HERDEHERDEHERDE-HERDESLÄT
SLÄT
SLÄT
SKOTT SKOTT
SKOTT SKOTT
GUD GUD
GUD GUD
DENBLIR
BLIRDEN BLIR
DEN BLIRDEN
SJÖMANSJÖMAN
SJÖMANSJÖMAN
HYVLAD HYVLAD
HYVLAD HYVLAD
FIRMA- FIRMAFIRMA- FIRMATECKEN TECKEN
TECKEN TECKEN
HUMOR-HUMORHUMOR-HUMORFRIA
FRIA
FRIA
FRIA
FÖRE FÖRE
FÖRE FÖRE
FN
FN
FN
FN
STIG
STIG
STIG
STIG
VAR EN VAR
VAREN
EN VAR EN
TAGIT TAGIT
TAGIT TAGIT
GRYBE- GRYBEGRYBE- GRYBEPETER PETER
PETER PETER
FÖR- FIGUR
DET FÖR-DET
DETFÖRFÖR-DETFIGUR
FIGUR FIGUR
SIKTIGT SIKTIGT
SIKTIGT SIKTIGT
TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
FRÅGADE
FRÅGADE
FRÅGADE
FRÅGADE
ANTI- ANTIANTI- ANTILÄTT LÄTT
LÄTT LÄTT
MON MON
MON MON
DRAG DRAG
DRAG DRAG
GRUV- GRUVGRUV- GRUVGÅNG GÅNG
GÅNG GÅNG
BRUKAR
VISS
STICKA
FICK
NOG
INSATTA
4
E
L
I
T
2
6
ICKE
ICKE
ICKE
ICKE
KAN
KAN
KAN
KAN
FÖRKYL-FÖRKYLFÖRKYL-FÖRKYLNING NING
NING NING
ANDANDANDANDHAR REWS
HAR
HAR
HAR
REWS
REWS REWS
MAN MAN
MAN MAN
GAMMALGAMMAL
GAMMALGAMMAL
LAXEN?GERMAN
LAXEN?
LAXEN? LAXEN?
GERMAN
GERMANGERMAN
DONERA DONERA
DONERA DONERA
RAPACE RAPACE
RAPACE RAPACE
GÅR MOTGÅR
GÅRMOT
MOTGÅR MOT
STRÖM- STRÖMSTRÖM- STRÖMMEN
MEN
MEN
MEN
GER SIG
VISST
ALDRIG
3
B
O
D
E
G
A
S
P
C A
H
R Ö
I
S L
T A
E M
R A
5
KAN MAN
KAN
KAN
GÖR
MAN
MAN
ASKAN
GÖR
GÖR
MAN
AS
AS GÖR AS
SMYGA SMYGA
SMYGA
TILL SMYGA
TILL
TILL
TILL
SLÄT
PÅ
GRIPEN
PÅ
PÅ
GRIPEN
GRIPEN
PÅ
GRIPEN
SKOL- SKOLSKOL- SKOLSALAR SALAR
SALAR SALAR
LÄRD
LÄRD
LÄRD
LÄRD
PERSON PERSON
PERSON PERSON
SLÅ
SLÅ
SLÅ
SLÅ
TILL
TILL
TILL
TILL
BAKBAKBAKBAKSMÄLLA?SMÄLLA?
SMÄLLA?SMÄLLA?
FYR- FYRFYR- FYRPLATS PLATS
PLATS PLATS
2
SMAK I SMAK
SMAKI I SMAK I
BRÖDET BRÖDET
BRÖDET BRÖDET
SITTER I SITTER
SITTERI I SITTER I
CARLS- CARLSCARLS- CARLSSON
SON
SON
SON
SOM
SOM
SOM
SOM
"LOFFE" "LOFFE"
"LOFFE" "LOFFE"
BEBEBEBESTRED STRED
STRED STRED
GRÖN GRÖN
GRÖN GRÖN
I
B
E
K R
I
K
B A
D
HÄNGER
SIG
SES
PÅ BETE
1
S
I
N
N
E
L
A
G
SÖL
OCH
SKISS
TRÅCKLA
ANSIKTET
Svåra krysset
FÖRSEDD
MED
JÄRN
T
R
E
O
I
N S K A P
N Y L L E
A
A E R
N G D
O
I D O L
O R
G O
P O T I F
T
A N
I N V A L
K E L
A
K A N N
R A
Ö G
E T A D E
A
O G R
D E R A
S T R Ä
S K A
R
K O N K A
A R
A S
R T O R
FÖRUT
K T E
O A
L L R
M Ä
R A D
E N I
S
S
E G A
N Ä
S E
A T T
R F A
A R B
R I L
A
E
T A R
R A
U M
T A L
I
Ä
STOD STOD
STOD STOD
DE SES DE
DESES
SES DE SES
VÄNTA VÄNTA
HAR
VÄNTA
DETHAR
VÄNTA
HARDET
DETHAR DET
ELÄNDE ELÄNDE
ELÄNDE ELÄNDE
ÄR
ÄR
DET
ÄR DET
FÖR FÖR
FÖR FÖR
SLAG- SLAGSLAG- SLAGPÅGUGU- PÅDET
GU-ÄR DET
PÅ GU- PÅ
STORSTOR- STORSTORGNÄG- GNÄGGNÄGMED GNÄGMED
NOG
MED
MED I NOG
NOGI I NOG I
MITT
KRITIK KRITIK
KRITIK TEHUSEN
KRITIK
MITT MITT
MITT
ROS ROS
ROS ROS
SUDDA
SUDDA
SUDDA SUDDA
FÄRDIG FÄRDIG
FÄRDIG FÄRDIG
TEHUSEN
TEHUSEN
TEHUSEN
LAPPEN
GAMLA LAPPEN
GAMLA
GAMLA
LAPPEN
GAMLA
SPEL SPEL
GAT GAT
GAT LAPPEN
GAT
I RAP- I RAPI RAP- I RAPRIO
I RIO I RIO
ISPEL
RIO ISPEL
SKULL SKULL
SKULL SKULL
I HAND I TRAPPAN
HAND
I TRAPPAN
HAND TRAPPAN
I HAND TRAPPAN
ÖSELBO ÖSELBO
ÖSELBO ÖSELBO
VIND
VIND
VIND
VIND
PORT PORT
PORT PORT
SKAL- SKALSKAL- SKALSTART START
START START
AHRLE AHRLE
AHRLE AHRLE
H
ART1534-049-064.indd 64
EN
EN
EN
EN
STOR STOR
STOR STOR
STARK STARK
STARK STARK
VEDHÖG VEDHÖG
VEDHÖG VEDHÖG
A S K
SM E
S P
S
S
E R A
M O R
I T
A G
U T I
E
D
R S E
T O
L Å N
GRUND- SIFFERÄMNE GUBBE?
ART1534-049-064.indd 57
K
4
KÖKSLUKT
SKRÄCK- SKRÄCKSKRÄCK- SKRÄCKPLATS? PLATS?
PLATS? PLATS?
GUDINGSGUDINGS
GUDINGSGUDINGS
GODING GODING
GODING GODING
J
Stora familjenöjet
TS S
K S
K
A K
AF A
FF FF
A F
A A
ARBETA
Ä
V
E V
E
RE
RL R
LU U
LR U
R R
N
A AA AT A
TL T
LE L
ET E
T T
K
N
ÄRÄT
N
Ä
NÄ
N
AN
A AD D
OD
O O
LÅTER
A
TSOM
TK K
NK
N
ON
O
RO
R
RR
R R
R
E
T
E
T
T
E
E
V
E
V
I
V
G
I
G
I G
GLAS
ER R
UR
U
RU
RI RK
I K
I K
R
ÖR
Ö
DÖ
D DK K KJ J JÅ Å ÅJ J J
T
AT A
T TS ST S
T
R T
R
AR
A
NA
N
DN
D
HD
H
UH
U
GU
G
G
T
I T
IA T
AL UNDER
A
LI LE
I E
N
I E
N NA A
UA
UL U
L
OO
LR
KOPP
E
D
AD
A
RA
R R
G
GI G
N
I N
IA N
A AN NI NT
I T
IA
SPANSK
E
RE
R
NR
N
AN
ABILAN N
EN
E
K E
K
A K
A
DA
D
ED
E EV
E EL E
L
OO
LF O
F DONERA
FA A
GA
G
ÖG
Ö ÖT TA
T T
R T
R
AR
A
V A
V
E V
E EDHAR
D
AD
A
GA
G
OG
O
RO
R
T
FÖR
GG
AG
AL A
L
GG
LESIG
G
E E
OO
L O
LA L
A
A A
NA
N
DN
D
ED
E
MM
EE M
E
NE
NI N
N
I N
G
I
MM
RM
R RT T TI D
I D
I DK K
OK
O
L
J JO O
JE O
E E S S
K S
K
OK
OJ O
JA A
JR A
R
E
R R R
C CI CT
I T
IE T
E
RE
R
A TÄRNING
R
A AN N
N
LR O
S S
V S
V
A V
AL A
L
OO
R RK KL K
LA L
A
N
SACK, SACK,
SACK, SACK,
SOPRAN SOPRAN
SOPRAN SOPRAN
G
I
3
SÖT
SÖT
FRAM
OCH
OCH
SNÄLL
BAKÅT
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
GJORD GJORD
GJORD GJORD
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
HAND HAND
HAND HAND
TUTASI I TUTAS I
TUTAS I TUTAS
BRUKAS BRUKAS
BRUKAS BRUKAS
I BUKA- I IBUKABUKA- I BUKAREST
REST
REST
REST
"HACKA" "HACKA"
"HACKA" "HACKA"
SOM
SOM
SOM
SOM
SNOB- SNOBSNOB- SNOBBAR
BAR
BAR
BAR
F
H
2
BRUKAR
VISS
STICKA
VAR
VAR
VAR
VAR
BEBEBEBEFILOFILO- VITTNA
FILOSKRÖP- SKRÖPSKRÖPUTE- SKRÖPSAGANS
UTEUTE- SAGANS
UTE- SAGANS
SAGANS
VITTNA VITTNA
VITTNA
PLATSER
PLATSER
ANK- PLATSER
ANKANKANKSOF
SOF
SOF 2015-07-03
LIG PLATSER
LIG
LIG
LIG
14:59
UNGE UNGE
UNGE UNGE
KÖPA KÖPA
KÖPA KÖPA
A
RI R
G
I G
IT G
T
P
R R
N N
ÄN
Ä
V
AL LA L
A
NA
N
A
N
D
ED
E EK K
N
HUD
RI RT
I T
IA T
AT
V
Y YU U
RU
R
E
A
G
AG
A
P A
P
E P
E
R
A
MM
AP M
P PR
NA A
K A
KT K
TA
A
FS F
S
A
S
A AI
GER
D
R
OSÄMRE
R
O
MO
M
EM
E
D
EN
I N
ISIKT
N E
G
1
GER
SÄMRE
SIKT
U
T
T
A
L
GÖR
ÅKLAGARE
MISS
I MUSIKEN
2015-07-03 14:58
F
E
H
O L E
S A L U
T
E R
P A F F
R A K
S K I N N
L
T E
D I S
G
R E T A
R A R
M A T O S
R
R I
HUD
SKILJER
SIG ÅT
I OLIKA
MÅL
UTRYMME
LÄNGDMÅTT
DÅ
ARBETA
KLOCKA
1962
TJATAR
OM
IGEN
STÄMMA
Snipp snapp
FISKAR
L
A
K
A
R
LAOS
LANDSKOD
EJ VI
HA FÖR
AVSIKT
NUDDAS
BETALAR
SIG
TON TVÅ
SKRI
V I
L
Ä L
V
R
Å
L
REGIBERGMAN
BLÅÖGD
SAGOORM
JOBBADE
POTENTA
PYSSLAT
OM
SPELAR
ÄR
VARA I
AFFÄR
TILL
H
A
L
S
D
U
K
E
N
RÖNA
TRÄNA
FJÄSKA
FARTSTRÄCKAN
SKRIFTSAMLING
LAGAR
C
PLÅGAR
FÖRKYLD
H
O L E
S A L U
T
E R
P A F F
R A K
S K I N N
L
T E
D I S
G
R E T A
R A R
M A T O S
R
R I
ÄR VÄL
DAGENS
TELEFONER
BONDE
I
ADELN
ÄR BATTERI SOM
LADDAS
FÖRDEL
SLÅ
HÄLLHJÄLP
KRY
A
D
BÖJLED
FRÄTA
IN
MANSGRISEN
SOM
TJAT
O
R
C H I
H A G
R I
E N D
D E
S V
E K A
K
R
E S S
V A
S AM
E N
B
SLAPPAT
BASSÄNG
PAR
HADE
LÅG
RÖST
E
NÅGOT
FRUSET
DATUM
D I
S
B E
A N
M
B Å
U P
N
H A
O
L L
S E
T M
FRAMFÖR
DOLE
B
A
T S L LOS
U N C
FÖR- A ANGELES
T
L
O
K
LIKATS
F O T S U
ET L A M
T
I
Y
R U
N
T Ä M P E L
AP P V A
A
TP I R A T
L E A
O
S E RFORM
V
S E R
AV NI
HÄPEN
OBUNÄ Ä Ä
Ö Ö Ö Å Å Å DEN
ÄTER
JÄTTEPANDOR
HÄR
D
HAR
NÅGRA
ÅR PÅ
NACKEN
KAN DU
TA TILL
KORT
GRANNE
PÅ FLYGPLATS
R A
Ö M
O
J U
O R
R
D J
N U
Ö L
T I
T E
E
R Y
1
19
11
C
UTSTRÄCKNING
TROTS
ALLT
FÖRBAND
Allmänbildaren
6
14
9
3
13
5
22
17
15
4
3
3
11
B A
Y L
E
A
N G
D R
R E
A P
P
R
Ä G
L
S
O M
R Ä
L
L L
Å
S K
5
3
22
10
1
1
8
7
3
3
17
1
4
13
19
5
21
A B B
N
A S
D I S K
L E R
O
R I
R M A
S O T A
A D
R
K
V E
A G U A
A X
N T E L
Å S N A
L T
D
E N D
A N A N
V
V I
I T
N
S Å N G
3
19
L
I
T
4
17
11
T
E R
E
U T
T U
V R
A
L L
D O
4
Minnenas television
M
A
I M
D
N
EN
E
P
O
IT O
TA
O
TA T
A
N
T
E
RE
R
R
ER
E
V
R
A AA
O
K K
R
P
P
E P
E
N
AN N
A
R
Å ÅD
KL K
LE
MODE- MODEMODE- MODECALVIN CALVIN
CALVIN CALVIN
K
K
I
I
L
L
T
T
2
SMÅSNÅLT
ART1534-049-064.indd 53
SVÅRT SVÅRT
SVÅRT SVÅRT
NOG
NOG
NOG
NOG
SKRIVA SKRIVA
SKRIVA SKRIVA
NER
NER
NER
NER
MYNNAR MYNNAR
MYNNAR MYNNAR
I SVARTAI ISVARTA
SVARTAI SVARTA
HAVET HAVET
HAVET HAVET
SANNINGAR
HURSA
GÅ
HÄSTLIKT
GÅ
HÄSTLIKT
KATTDJUR
SMÄRTORD
1
SMÅKOBBEN
SNÅLT
GJORDA
I DAG
HUVUDGJORDA
ISAK
DAG
HUVUDSAK
HURSA
SMÄRTORD
R N A
R N A
Ö N
Ö N
R K
R K
D A
D A
R
R
Y A
Y A
A
A
L Y
L Y
E N
E N
KOBBEN
O
O
Å
G
Å
G
S
I
S
I
K
N
K
N
F A K T
F A K T
D Å
D Å
E L D
E L D
HETLEVRAD
LÄGGER LÄGGER
LÄGGER LÄGGER
SLUT- SLUTSLUT- SLUTTECKNAT TECKNAT
TECKNAT TECKNAT
IN SILL IN
INSILL
SILL IN SILL
KLÄM KLÄM
KLÄM KLÄM
AVAVAVAVMÄLAR- MÄLARMÄLAR- MÄLARGÖR
GÖR
GÖR
GÖR
ART1534-049-064.indd 49
RÅDDE RÅDDE
RÅDDE RÅDDE
KOMMUNKOMMUN
KOMMUNKOMMUN
GNAT GNAT
GNAT GNAT
KAN
KAN
KAN
KAN
UTAN
UTAN
UTAN
UTAN
ROVAN ROVAN
ROVAN ROVAN
LIVET
LIVET
LIVET
LIVET
SLUT
SLUT
SLUT
SLUT
GENI- GENIGENI- GENISTRID- STRIDSTRID- STRIDPASSERAPASSERA
ÄMNE ÄMNE
ÄMNE ÄMNE PASSERAPASSERA
NOTNOTNOTNOTBAR
BAR
BAR
BAR
GASTAR GASTAR
GASTAR GASTAR
STÄLLET STÄLLET
STÄLLET STÄLLET
KVINNA KVINNA
KVINNA KVINNA
GUDS GUDS
VARJAG-VARJAGGUDS GUDS
VARJAG-VARJAGKÄRLEK KÄRLEK
FURSTE FURSTE
KÄRLEK KÄRLEK
FURSTE FURSTE
ÄGIRS
KLAR- KLARKLAR- KLARMAKA
TÄNKTATÄNKTA
TÄNKTATÄNKTA
KILLKILLKILLRAZZIOR-RAZZIORRAZZIOR-RAZZIORKILLDOCKA DOCKA
NA
NA
NA
NA
DOCKA DOCKA
HAR
HAR
HAR
HAR
SÅDAN SÅDAN
SÅDAN SÅDAN
DIVAN DIVAN
DIVAN DIVAN
KÖR
I
KÖR
KÖRII KÖR I
VANLIGT VANLIGT
VANLIGT VANLIGT
GUBBE GUBBE
GUBBE GUBBE
STORT STORT
STORT STORT
I IVAD
I VAD
VAD
I VAD
STOPPARSTOPPAR
STOPPARSTOPPAR
SKEN SKEN
SKEN SKEN
OSS
OSS
OSS
OSS
RUTT
RUTT
RUTT
RUTT
GÖR BÅT-GÖR
GÖRBÅTBÅT-GÖR BÅTVETTEN VETTEN
VETTEN
VÅRDAT VÅRDAT
VÅRDAT VÅRDAT
FOLKET FOLKET
FOLKET FOLKET
SIRA
SIRA
SIRA
SJÄLV- SJÄLVSJÄLV- SJÄLVSKRIVAR-SKRIVARSKRIVAR-SKRIVARMED
MED
MED
STÄNDIGSTÄNDIG
STÄNDIGSTÄNDIG
IVAR
IVAR
IVAR
IVAR
SYRA
SYRA
SYRA
KAOS KAOS
KAOS KAOS
BRUKAR BRUKAR
BRUKAR BRUKAR
VALPAR VALPAR
VALPAR VALPAR
SKRAM- SKRAMSKRAM- SKRAMPOSTAT POSTAT
POSTAT POSTAT
LAS DET LAS
LASDET
DET LAS DET
KÄRRA KÄRRA
KÄRRA KÄRRA
MED
MED
MED
MED
LOLLO- LOLLOLOLLO- LOLLOHÅR
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
PASS- PASSPASS- PASSBRIGIDA BRIGIDA
BRIGIDA BRIGIDA
IHOP
SKAMS SKAMS
SKAMS SKAMS
GÅNG- GÅNGGÅNG- GÅNGBADPERSON PERSON
PERSON PERSON
SKULL? SKULL?
SKULL? SKULL?
ARE
ARE
ARE
ARE
PLATS
PÅ GLID? PÅ
PÅGLID?
GLID? PÅ GLID?
PASSE- PASSEPASSE- PASSERAR PISARAR
RARPISA
PISARAR PISA
GENAST GENAST
GENAST GENAST
MED MEDMED
MEDMED
MEDMED MED
MES
UF
E
LL
L
E
S
G
T
S
A
LL
AE
N
Y
K
KE
TT
R
R
Ö
V
A
A
D
E
P
E
N
GRACILT GRACILT
GRACILT GRACILT
OVÄNSKAP
ASBEST?
1
TÄCKER TÄCKER
TÄCKER TÄCKER
STICKSTICKSTICKSTICKLAGA
LAGA
JAN LAGA
JAN
JAN
JAN
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
TACKA TACKA
TACKA TACKA
SPÅR? SPÅR?
SPÅR? SPÅR?
FÖRSTÄRKER
FÖRSTÄRKER
FÖRSTÄRKER
FÖRSTÄRKER
"SKUM- "SKUMFILOHÅLL- HÅLLHÅLLHÅLLFÖRFÖROLOF FÖROLOF
OLOF OLOF
BAKOM
BAKOM BAKOM "SKUM- "SKUMBAKOM
IGÅNG IGÅNG
IGÅNG
IGÅNG
SÄKERT
SÄKERT
SÄKERT
SÄKERT
MA"
MA"
MA"
MA"
SOF
MARMARMARMARTILLTILLTILLTILL(JOLO)
FALL
FALL (JOLO)
(JOLO)
FALL (JOLO)
FLÖTET
FLÖTET
FLÖTET
KATTAN FLÖTET
KATTAN
KATTAN KATTAN
LÅTEN LÅTEN
LÅTEN LÅTEN
LÄSES LÄSES
LÄSES LÄSES
I VÄST IIVÄST
VÄST I VÄST
HAR
HAR
HAR
HAR
KNIVORT KNIVORT
KNIVORT
SKÖRT KNIVORT
SKÖRT SKÖRT
SKÖRT
UNDERUNDER- PINGLAT
UNDER- UNDERPINGLAT PINGLAT
PINGLAT
LIG
LIG
LIG
LIG
"MYGG- "MYGG"MYGG- "MYGGJAGARE"
JAGARE"
RIVARIMRIM- JAGARE"
RIM- JAGARE"
LEN
PRIS
PRIS VANLIG
PRIS
VANLIG VANLIG
VANLIG
LOTT
LOTT
LOTT
LOTT
MAT
MAT
MAT
MAT
MED MED
MED MED
MÅTTA MÅTTA
MÅTTA MÅTTA
LILLA
LYAN
D
MMM
E
K
OK
O
RO
R
E
B
O
RO
RI R
G
I
B
IA B
A
NA
N
E
T
E E
GG
N
E
N
AN
AT A
T
R
TS T
S SS
AS S
ÖS
Ö
V
R
A AB B
E
S
K S
K
OK
O
R
N
K
UK
U
RU
R
R
E
IT E
T TE
TT
A T
A
NA
N
U
LL
O
LL
E
S
G
S
S
A
O
LL
N
A
N
Y
C
K
A
TT
R
R
O
V
A
L
A
D
P
B
E
U
N
R
N
O
E
N
T
A
T
T
T
E
E
ÅKERDJUR
MULLÅKERRADE
DJUR
MULLRADE
HETLEVRAD
MEDDETSAMMA
INGET
KLART
SVAR
INGET
KLART
SVAR
15
10
16
VAR
2015-07-03 MAO
14:59
STEKA STEKA
STEKA STEKA
SOM SOM
SOM SOM
SOLEN SOLEN
SOLEN SOLEN
LIBERAL
MINNESMÄRKE
Å
Å
V
V
I
I
L
L
A
A
E
E
N
N
S
S
Ö
Ö
S A M T
S A M T
V A
V A
S K R
S K R
L O
L O
Å R A
Å R A
MATTSORT
23
11
14
HÖRS
MYGG
FÖLJER
RE
VAR
MAO
VÄGVÄGVÄGVÄGLEDNING LEDNING
LEDNING LEDNING
H
GÖR
MAN
ORÅD
GÖR
MAN
ORÅD
F E S
E X P
I MM A
S
A K
A L N
D Y
Ö
D U V
B I F A
Ä G O
13
KLIPPIG
FÅNGÖ
U
T T
R T
R
OR
O
L
WW
EW
EL E
LL
TI TP
I P
IS P
S
GG
AG
A
S A
S
S
GG
RG
R
OR
O
L
H
YH
Y
E Y
E
NE
N
A
R R R
N
F
R F
R
AR
A
CA
C
K
E
R
AR
A AA AT
G
N
I N
IE N
E
RE
R
E
S ST T
OO
TV
NS
I S
IS S
S
L S
LA
NJ N
JA A
J AP
S
N
ÖN
Ö Ö
B B
E
V
A A
MM
UM
U
N
E
D
RD
R
AR
A
RA
R
RA A
RA
R
NR
N
O
R
E
NE
N
T N
TE T
E
N
E
N
T N
TI TT
I T
IA
S
A S
A
NA
N
T N
T
OVÄNOVÄNSKAP
SKAP
ASASBEST?
BEST?
DRAG
GNAGA
HOKUS HOKUS
HOKUS HOKUS
POKUS POKUS
POKUS POKUS
OVÄNSKAP
ASBEST?
LÖSHÅR
GAV
PRYGEL
ORSON ORSON
ORSON ORSON
T
MÄRKE
FÖRLIKATS
GAV
PRYGEL
SAMLAR
LAGA
FÖRFALL
ART1534-049-064.indd 56
TAJT
DEN
HÄR
SÅGS
MED
DOMÄN
SÅGS
MED
DOMÄN
3
©Bulls
JAGA
BÖKAT
OMKRING
TAJT
STOR
VÄRLDSDEL
BOR I
KUPA
E
E
T
T
5
NOTERAS
FÖR EN
SOM PAS-
MOBILPROGRAM
SLANG-
OCH PÅ
ANNAT
SÄTT
OCH PÅ
ANNAT
SÄTT
ÅLIGGA
KAN
ÅL BLI
SÄRLA
ART1534-049-064.indd
62
SAR BRA
GLASBRUKSORT
KÖTT-
GRUS
UGGLAN
BOR I
KUPA
B
DROPPA
OMOGET
MISÄR
SAMTALA
Kluriga krysset
A
HAR TURKIETS
BALLETÖNT- HUVUDRINA STÄMPEL
STAD
HAR TURKIETS
BALLETÖNT- HUVUDRINA STÄMPEL
STAD
FYREN
ART1534-049-064.indd 59
A
E
K
N
A
T
T
V
A
R
D
T
J
K
Q
I
M
S
S
A
S PAÖ T
A D E S
T TÖ K
P R O C E S S E N
Ä R O P RI NOA C
P A R A R
V M O NS UPM A
E NRT A
T T A
N E S
L I TK I M
O N
A F A T T A
JAGA
MOBILPROGRAM
DANSA
TILL
UGGLAN
D
D
A
A
N
N
S
S
Ö
Ö
S
S
FÅR
DRA I
MUGG
FÅR
DRA I
MUGG
Stora kryptot
JOBB
MED
VISST
MÅL
GLASBRUKSORT
DANSA
DEM
KAN
TILL
MAN
ÅLIGGA
FYREN
NÖT
PÅ
SÄRLA
GÅRDEN
MIN
ANLAG
T R A D I T I O N I D I W A L I
G A N E S H A N R S A I S S E M
U
U
S T ÖSK
I L Ä R O
I LS
A V
S L I AT
T A F A
S
T
Djuriska attribut
ÄR
DEM
KAN
MFF
MAN
E
E
D
D
K
K
L
L
U
U
B
B
B
B
SANNINGAR
ART1534-SomHundOchKatt.indd 1
A S K E S F K B Ö N E
G U R U K O R S F Ä S
A D I M A S E E I I R
R O K S V I N A S E T
P X N A A N O K N T R
I E A K J N I O H D E
L N M R R E T N N C L
A
A TRT S
A
G S EK EU SAF KA BSÖ NA ECM O
G U R U K O R S F Ä S T E L S E
R DNI MN AMS EY ERI N
A
I REE K
H SEO Q
K
RI OAK S
E TND A
A WSA R
N
A V EI NA AOS R
P X N A A N O K N T R K B U D A
M
H J NN N
A ETB AI BKN V
I E SA K
I OYH D
T
LP N A
M R
E HEE D
T
R R TE TA NEN CK LRL D
G E U A A S A C O R S I S H S V
N
R
E
T
S
Ö
N
A
L
L
E
R N N M Y R N E K E Q I G E G A
I A EA EL AG
O R
D HGR H
R
H
O NNA SI RTI H
M S H N N Y A T I K V A B D E D
A T N L E MM I H S T
P A R T A E K R D E D I T L I T
N
A L IA D
J
T RRE TA SDÖ NI A TL LI EOM N
H E L G O N I T H G H U S L A K
G A N E S H A N R S A
A T N L E MM I H S T B U R A Q
EN
HARRIS
MATTSORT
TVÅ
SOM
I ROM
TVÅ
SOM
I ROM
ANLAG
Huller om buller
O
O
M
M
K
K
A
A
S
S
T
T
L K
L K
P A R
P A R
T Y
T Y
N T A
N T A
A L
A L
G Å S
G Å S
G D E
G D E
A N
A N
Y
T
Y
T
SKÅNEMIN
FÅGELN
BET I
KANTEN
A
A
DÄRFÖR
ATT
MÖNSDÄRFÖR
TERDON
ATT
MÖNSTERDON
SKÅNEFÅGELN
BET I
KANTEN
ILA I
TANDEN
ÄR DEN
SAK NI
ÄGER
OFÖRUTSETT
BÄCKEN
GISSA
OLIKA
I OLIKA
MÅL
GISSA
OLIKA MAGER
I OLIKA
MÅL
MAGER
KRUX
BITAR I
DISKEN
STÅ I
LÅGOR
KNOG
GÖRS
MED
KNOG
TÄRNING
GÖRS
MED
TÄRNING
HAR
FLERA
SPÅR
HAR
FLERA
SPÅR
OFÖRUTSETT
O
O
A
A
N
N
A
A
U T T
U T T
A
A
G N A
G N A
I I
I I
G R
G R
FÖRSKOLA
A
P
A
T
I
U
U
T
T
G
G
Å
Å
KAN
VARA
MJUKNA
NACKDELAR
HÅGLÖSHET
LIDELSE
BESTÄMMER
P
I
A
F
ETT PAR
FÄRG
KORT
GRANNE
EJ DET
HÄR
FICK
EFFEKT
2015-07-03 14:58
BÖKAT
OMKRING
SLUKAS
KORT
SLUKAS
GRANNE
LÅTA I
SÖMNEN
EJ DET
HÄR
YRAN
ALLRA
SÄMST
TILLTALAT
LÅTA I
SÖMNEN
ART1534-049-064.indd 51
ALLRA
SÄMST
TILLSTUVAT
TALAT
ESSENS
SES
VILSEN
Lilla lången
M
M
A
A
R
R
Ä
Ä
N
N
G
G
STUVAT
ESSENS
SHOP
MODE
P
P
Å
Å
CESS
ÄGGVITECESS
KAKA
ÄGGVITEKAKA
ÄR
MFF
©Bulls
NÅGON
SNABBARE
DRICKA
MJÖLK
FRÅN KO
FÖRLÅT?
BOR
I BELGRAD
I TRIO
IGÅNG
2015-07-03 14:59
EN
HARRIS
© Bulls
SÄGS
DET
OSA
IBLAND
KÄNNETECKEN
ÄPPELSORT
FÖRT
IHOP
Å S
T O D
M I
O M A
V A
E R B
B U
B U T
A K I
D E K
A T
T Ö
T
S
Y S T
G Ö R
S K A
K A
O R T
E U
LÄGGA
PÅ HÖG
B
B
R
R
I
I
N
N
N
N
A
A
© Bulls
KAN
BLOD
SIG
POLISHUND
ÖMSOM
V S T
O T S
V R A
A R
E X
N
S
A T T
T R I
E L
Å N
K N Ä
R E D
A
E
R E L
U T
Ä R
R O J
L
A
A S K
KRÄVER
ÄR
PETTER
EN
ÄR
PETTER
SES
EN
MED
KNEP
SES
MED
KNEP
SÄGER
NÖJD
A
A
N
N
H
H
O
O
P
P
S N A
S N A
I
I
A N
A N
T O
T O
STYRDE
I GAMLA SVALDE
RYSSLAND
STÅ I
LÅGOR
© Bulls
Bulls
©
TROTSADE
INOM
KORT
U
U
P
P
P
P
T
T
Ä
Ä
C
C
K
K
T
T
A
A
© Bulls
FÖRSAKAS
SÄGER
HUNDEN
IGÅNG
©Bulls
S
A
M
L E
D
R
Ä
K
A T
E
N
©Bulls
DE FINA
KLÄDERNA
I NORR
LÄGGA
PÅ HÖG
GLÄDJA
SNEDDA
© Bulls
Läsarbilden
Y
Y
R
R
K
K
A
A
A R
A R
KRÄVER
©Bulls©Bulls
2015-07-03 14:58
SKAPAR
GIFTERMÅL
KLOTLIKA
ART1534-049-064.indd 52
Som hund & katt
ART1534-049-064.indd 58
ART1534-049-064.indd 50
N
Ä
R
T I
N
G
S
I
D
K
A
T R
E
AFFÄRSMAN
FÖRKASTAT
LOJ
PÄRON
VIKARIE
HELT
KNÄCKT
HÖRS BI
SPELA
OM
FINAL
VANLIG
LOTT
GÖR
F
P I D E M I E R
I T
S U R R A
R U K T
L A T
R
V A R A
A
A T A
U N G T
E L Ä N D E
B L A N D
N O
A L
D A G A R
N
P Å
A
D
D U O
E T S A
A
O R N E N
G G L A
A L
E N
S M Ö R A
A R K I V
R
R T A
N A I V
E
K A A
N I
G R A N
Ä G G
L Ö N S A MM A
E R
A L N A R
R S Ä T T A R E
KAN
DET I
MAGEN
LÅNGSAMMA
6
11
6
19
2
2
13
KÄNNER
NERVÖS
IRA SOM
HUVUDIRA
SOM
SYND
HUVUDSYND
KONINTE
TANT
KONTANT
F R A M
D
Ä T A
S P E
Ä T A
S P E
KRUBBA I
KRUBFUTTEN
BA I
FUTTEN
20
22
HOLM
INTE
UPPHÖJNINGAR
UPPHÖJTRÄCKA
NINGAR
PÅ
SJÖN
TRÄCKA
PÅ SJÖN
9
14
HEIMALTER
DALLS
EGO
ALTER
EGO
REGEMENTE I
REGESTOCKMENTE
HOLM I
STOCK-
BÄRNSTEN
BÄRNFRÅN
STEN
BÖRJAN
FRÅN
BÖRJAN
14
SORTS
VAR EN
GEMENSORTS
SKAP
GEMENSKAP
FATTIGA
PÅ
FATTIGA
FAT
PÅ
FAT
4
8
6
ÄR
NUCKAN
ÄR
NUCKAN
2
HEIM10
DALLS
TORSKAR
LYFTER
TORSKAR
BALLONG
LYFTER
BALLONG
10
NARRSPEL
NARRSPEL
15
2
8
RÖJA
SKICKRÖJA
LIGT
SKICKSINAR FÖRSVAR
LIGT
FÖRSVAR
4
6
13
6SINAR
13
6
WEST
I
WEST
LONDON
I
LONDON
16
VAR EN
VEDERTAGET
VEDERBRUK
TAGET
BRUK
BÅT
MOTORMARYBÅT
LAND
MARYLAND
10
6
6
F A R A
T Å
Ö L
R
A N A
I P P A R
G
M LG ÅAR NM
Ä
O R O
A N S A EN
O D E L A T
K AR
P
N SI I U
S A G T
L
A MA
I
O MT UE G
A L S T E R
V AB OSN T NA
A U EL RSDI KAE AT DE
T
KT JÄA K
EK
12
GRÖN
ÄR
BANAN
GRÖN
BANAN
AVSETT MOTOR-
SLIPPA
TORFTIGA
TORFTIGA
23
KAMP PÅ
GOTLAND
KAMP PÅ
GOTLAND
C I KEMI
CAVSETT
I KEMI
2
7
ALTERNATIV
ALTERNATIV
T2 A
T A
O L
O
L
10
R
R
K O
K9 O
M
M
M O
M O
D G
D G
12 E
E
U N
U N
ÄR
SLIPPA
21
17
A K T
S E D
U T I
A K N E
U T I
A K N E
MER
URKUND
ÄN I
MER
ÄN I
3
HÄNGER
TVÄTTEN
HÄNGER
PÅ
TVÄTTEN
PÅ
N
N
K
K
A
A
KORT
ELLER
KORT
LÅNG
ELLER
OM
TID
LÅNG
OM TID
16
ÄR
UDDA
ÄR
FIGUR
UDDA
FIGUR
6
KAN
FOTOKAN
GENFOTOLAMPA
GENLAMPA
17
5
Å ÄM-
TRADE
MARK
TRADE
MARK
6
VERKAR
STÖTANDE
12
GRUYÈRE
I
VÄGNAR
TURKIET
GRUYÈRE
K
K
8
6
INTE SÅ
SMART
INTE SÅ
SMART
20
A6
A
S
S2
T
T
A
A4
GÖR PISATORN
GÖR
RÖDPISATORN
TRÅD
RÖD
TRÅD
OCH
14
P L
P L
M A J
M A 11J
7
L U
L U
T E M
T E M
14
T M
T M
T A
16 T 17A
5
T O
A R VVA
Ä
F Ö R E ÄLLS
M
S
M V SÄ
L I
RT
E
T
R E
T
UE
N
ÅT
A N D
U N
Å
O S A
N
O S A
N
D
A SS NTT S DDA
E A L
Å R
N UA P LYPY HLÖFF RE
U P P H Ö R
I PGHHÅ V RAA EAPP EE LRRL GII
P Å V R A
L G
D ÅLL G AA A OO Y
B L O D K O R V
B L O D K O R V
K EE GGI SÅÅ SSYAA RRX
R I D D A R E
I D D AR
R EA
A VR V
F RA
A M
D
5
STARKT BETETS
I
Å ÄM12 TURKIET
4
VÄGNAR
STARKT BETETS
MORÖTTER
MORÖTTER
10
AMERICIUM
AMERIINFINICIUM
TIVMÄRKE
16
FLICKAN RÖR SIG
ÄR
BLANDAS
I
FÄRGER MILDA KASTANFLICKAN RÖRI SIG
ÄR
BLANDAS
PÅ
DAMM
VINDAR
I
JEN
I
FÄRGER MILDA KASTANDAMM
PÅPÅ VINDAR
VÄXT
JEN
TILLVÄXT
VÄXT
PÅ
GUL PÅ
TILLVÄXT
GRILLEN
GUL PÅ
GRILLEN
4
BÖNSLUT
BÖNSLUT
14
11
K
K
KLASSRUM
11
4
DEN
VIDGADE HUVAR
DEN
VYN
VIDGADE HUVAR
VYN
VATTENSAMLING
VATTENSAMLING
17
1
GÅR
OCH
GÅR
DRAR
OCH
DRAR
12
KAN
DEN
11
1
POLERAT
MISS I 10
MUSIKEN
6
STEN
PÅ
SOM
STEN FÅTT
KAN DEN
FINGRET
SPÖ
PÅ
SOM
FINGRET FÅTT SPÖ
P
P
UR
FUNKTION
12
OZON
F
F
FIXADE
FRISYFIXADE
REN
FRISYREN
DEN KAN
VARA
DEN
KAN
HEMLIG
VARA
HEMLIG
KASTAT
GÖR
KASTAT I
KRÄSEN
GÖR
MATEN
KRÄSEN I
MATEN
1
4
11
ENSTAKA
14
1
KRITISK
17
TYCKER 5
LIKADANT
7
5
SKOTSK 7
LOCH
VÄXER
UPP
7
10
GAV 1
SIG PÅ
7
ENSTAKA
1
6
SNILLEN
16
13
M
A
O
R
I A
S
R E
E N
N
5
1
13
5
SÅLDES 6
BILLIGT
6
FYNBY
FÖL- 7
JER PÅ
MÅLET
SKEV
6
DUGGAR 6
MINDRE
KRÅNGLIGT
U
T
4
1
HÅLLS 13
KRAMAD
16
GULD- 1
MAKARKONST
FILBYTTA
5
5
Ö
91:ans kryss
S N
A U
V L T R A
A
V
12
L
L
R4 E
R E
A N
A10N
T
T
T A
T1 A
A M
A M
D8 E
D E
E N
E N
SKÖN
ATT
SKÖN
TA
PÅ
ATT
STYRDE
TA PÅ
STYRDE
B MMR U T
T
L TA V E
Å MS
B
M
ET A L
E
T
T
S AAA X A
N
I D
K
K B O
Ö
P U S S
P U S S
A P A T I
A
A P AI T M
I
A
M
N O M A D E R
N O M A D E R
OÖ
R TSF I L O
M
O R T F I L M
R
E O
E
R
E O
E
ASR OTT A
T ER
R
A R O T T E R
M A S T I G A
MTA SÅT L
I G A
A K T
S E D
FETTET
SIST
I
SIST
BREVET
I
BREVET
9
GÅ
RUNT
4
4
11
19
3
1
1
12
GJORDE
RENT
7
4
6
11
4
5
13
FÖRENA 10
4
18
ÖSPRÅK
DIA- 4
DEMET
TYSK
BIL
16
DEN 5
STRÖMMAR I
KABELN
4
4
A
S
K
A
D
E
4
BORT
9
L B
E
R T
E S
T
A T
T E
T
O R
P A
E
L E
IRRITERAT
6
13
5
INTE 13
RAKADE
GER
FÄRG
SOM EN 5
3
GJORDE 9
FÖRMANNEN
LÄNK
15
ERBJÖD
3
S
L
I
T
N O
A D
E
G N
E S
N E
I
E N
R E
G
R A
A T
L I
L V
6
©Bulls
I
FRÄTT
SJAVIGA
10
N A
A L
R A
B
R A
O M
T A
E
R T
A R
A
S S
L I
I G
P
A S
T A
L
M A
O R
YTA
YTA
©Bulls
1
MÅLA
1
Ö
Ö
V3A
V A
E R
E R
R9E
R E
L A
L A
Ä
Ä
M6 A
M A
N T
N T
A 19T
A T
R
R
© Bulls
10
ÄR DET 4
VID
FRYSPUNKTEN
E
2Ö
©Bulls
HÖMÅTT 9
KATTMED
FOT KÄRLEK
MED
KATTFOT KÄRLEK
S
1 T
S
T
K A
K
A
8
I S
I S
D S
D
13 S
Å
Å
K A
K A
A G
A G
R
12 A
R
A
E T
E T
FRÖ PÅ FRÖ
FRÖPÅ
PÅ FRÖ PÅ
FRALLA FRALLA
FRALLA FRALLA
PÅ PO- PÅ
PÅPOPO- PÅ POLENÅK LENÅK
LENÅK LENÅK
GRABBGRABB
GRABBGRABB
I
II
I
LUND LUND
LUND LUND
GER
INTE
SEG
GER
GER
INTE
INTE
SEG
SEG
GER
INTE
SEG
E
T
A
P
P
KUNDE KUNDE
KUNDE KUNDE
INTE
INTE
INTE
INTE
LUDOLF LUDOLF
LUDOLF LUDOLF
GUIL- GUILGUIL- GUILSÄGA SÄGA
SÄGA SÄGA
LOUS LOUS
LOUS LOUS
RID- RIDRID- RIDDARE DARE
DARE DARE
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
OTREN- OTRENOTREN- OTRENODUG- ODUGODUG- ODUGLUKAS LUKAS
LUKAS LUKAS
DIG
DIG
DIG
DIG
LING BETUTLING
LING
LING
BETUT-TJALLA
BETUTBETUTLÄNGD-LÄNGDLÄNGD-LÄNGDTJALLATJALLA
TJALLA
MED I MED
MEDI I MED I
TADE TADE
TADE PÅMINDE
TADE
MÅTT MÅTT
MÅTT MÅTTI
II
I
PÅMINDE
PÅMINDEPÅMINDE
MI
MI
MIMI
KEDJA KEDJA
KEDJA KEDJA
MÖNS- MÖNSI EVA- I EVAI EVA- I EVAMÖNS- MÖNSSTRÖM STRÖM
STRÖM STRÖM
SKÄNKTESKÄNKTE
SKÄNKTESKÄNKTE
FÅGEL FÅGEL
FÅGEL FÅGEL
TER
TER
TER
DRÄKT DRÄKT
DRÄKT DRÄKT
TER
UPPUPPUPPUPPI REGN- I REGNI REGN- I REGNFÅR FÅR
FÅR FÅR
RYSK RYSK
HJÄLP- HJÄLPRYSK RYSK
HJÄLP- HJÄLPHAND- HANDHAND- HANDSKOGENSKOGEN
SKOGENSKOGEN
YNGEL YNGEL
YNGEL YNGEL
STORSJÖSTORSJÖ
ORG. ORG.
STORSJÖSTORSJÖ
ORG. ORG.
LARE LARE
LARE LARE
VILT
VILT
VILT
VILT
TA
TA
TA
TA
IOWA IOWA
IOWA IOWA
INTIM INTIM
INTIM INTIM
BREDA BREDA
BREDA BREDA
KULLKULLKULLKULLELEKTROELEKTROELEKTROELEKTROFAST FAST
FAST FAST
EN
EN
EN
EN
PERIODPERIOD
PERIODPERIOD
STAD STAD
STAD STAD
UNCLE UNCLE
UNCLE UNCLE
ENCEFA-ENCEFAENCEFA-ENCEFAKORTAREKORTARE
KORTAREKORTARE
BRANN BRANN
BRANN BRANN
BIT
BIT
BIT
BIT
SAM
SAM
SAM
SAM
LOGRAMLOGRAM
LOGRAMLOGRAM
MED
MED
MED
MED
KÄPP- KÄPPKÄPP- KÄPPMAJAI I MAJA I
MAJA I MAJA
RÄTT RÄTT
RÄTT RÄTT
PREPO-PREPOPREPO-PREPOAVSIDESAVSIDES
AVSIDESAVSIDES
DIKT
DIKT
DIKT
DIKT
BELÄGEN
BELÄGEN
BELÄGEN
BELÄGEN
SITION SITION
SITION SITION
ADACTA
ACTAAD ACTA
AD ACTAAD
BETET BETET
BETET BETET
PRATAR PRATAR
PRATAR PRATAR
DE KAN DE
DEKAN
KAN DE KAN
SÄNDERSÄNDER
SÄNDERSÄNDER
LÄNGTAR
LÄNGTAR
LÄNGTAR
VARA
VARA LÄNGTAR
VARA VARA
GRUND
GRUND
GRUND GRUND
I
II
I
EFTER EFTER
EFTER
HÅRDHÅRD- EFTER
HÅRD- HÅRDSTRAND-STRANDSTRAND-STRANDNORGE NORGE
NORGE NORGE
KOKTA KOKTA
KOKTA KOKTA
SJÖ
SJÖ
SJÖ
SJÖ
SVÅR- SVÅRSVÅR- SVÅRDEN
KAN
DEN
DEN
KAN
KAN
DEN
KAN
LÄTT- LÄTTLÄTT- LÄTTDEN
DEN
DEN
DEN
VATTEN-VATTENVATTEN-VATTENTUGGADTUGGAD
TUGGADTUGGAD
KOMMAKOMMA
KOMMAKOMMA
NUM- NUMNUM- NUMMAN
MAN
MAN
MAN
NYHETSNYHETSNYHETSLÄST PÅLÄST
LÄST
PÅ
PÅLÄST
PÅ NYHETSROSA ROSA
ROSA ROSA
SAM- SAMSAM- SAMOSTADIGOSTADIG
OSTADIGOSTADIG
TROTT TROTT
TROTT
SITTA SITTA
SITTA SITTA
BYRÅ BIBLIOBYRÅ BYRÅ
BYRÅ
BIBLIO- BIBLIOBIBLIOPÅ
PÅ TROTT
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
MINEN MINEN
MINEN MINEN
LING
LING
LING
LING
DATOR DATOR
DATOR DATOR
SÄKERT SÄKERT
I SÄKERTI SÄKERT
I
I
TEKET TEKET
TEKET TEKET
FILM
FILM
FILM
FILM
SOM
SOM
GAMARSGAMARS
GAMARSGAMARS
SOM
SOM
LOCKAR LOCKAR
LOCKAR LOCKAR
FÖDA FÖDA
FÖDA FÖDA
SINGLARSINGLAR
SINGLARSINGLAR
KUNDER KUNDER
KUNDER KUNDER
TUTTASTUTTAS
TUTTASTUTTAS
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
DENHAR
HARDEN HAR
FÖRSÄN-FÖRSÄNDEN HARDEN
FÖRSÄN-FÖRSÄNÄR GULDÄR
ÄRGULD
GULDÄR GULD
PIPOR PIPOR
DELSE DELSE
PIPOR PIPOR
DELSE DELSE
BRA OM BRA
BRAOM
OM BRA OM
GRUVORTGRUVORT
GRUVORTGRUVORT
MEDLAT MEDLAT
SIG MEDLAT
TASIG
SIG TAMEDLAT
TA SIG TA
KONTAK-KONTAKKONTAK-KONTAKI NORR I NORR
I NORR I NORR
FRAM
I
FRAM
I
FRAM
I
FRAM
I
TEN ÄR TEN
TENÄR
ÄR TEN ÄR
KORTI I KORT I
SKÄGG- SKÄGGSKÄGG- SKÄGGKORT I KORT
TYSTHETTYSTHET
TYSTHETTYSTHET
DATA DATA
DATA DATA
TIDNING TIDNING
LÖS
LÖS
LÖS
LÖS
TIDNING TIDNING
EINSTEI-EINSTEIEINSTEI-EINSTEINUMERANUMERA
NUMERANUMERA
BUTTERTBUTTERT
BUTTERTBUTTERT
NIUM NIUM
NIUM NIUM
INGENSVENSKT
INGEN
INGEN INGEN
TÅG
ISVENSKT
TÅG
I TÅG ISVENSKT
I TÅG SVENSKT
ADELS- ADELSADELS- ADELSHYLLARHYLLAR
YTA
YTA
HYLLARHYLLAR
YTA
ART1534-049-064.indd 59
STEREO
STEREOSTEREO
BIL
BIL STEREO
OCH BILOCH
OCH
BILOCH
UNDER- UNDERUNDER- UNDERMÄRKE
MÄRKE
MÄRKE
MÄRKE
VÄGRENVÄGREN
VÄGRENVÄGREN
STEL STEL
STEL STEL
HÅLLER HÅLLER
HÅLLER HÅLLER
KAN MAN
KAN
KANMAN
MAN
KAN MAN
BETAL- BETALBETAL- BETALKÄKA KÄKA
KÄKA KÄKA
FRAM- FRAMFRAM- FRAMNING NING
NING NING
GOD- GODGOD- GODFÖR TV:NFÖR
FÖRTV:N
TV:NFÖR TV:N
KÄNT
KÄNT
KÄNT
KÄNT
ICKE
SOM
ICKE
ICKE
SOM
SOM
ICKE
SOM
TOG TOG
TOG TOG
GÅ UPPGÅ
GÅUPP
UPPGÅ UPP
ÅSTAD ÅSTAD
ÅSTAD ÅSTAD
FÖRLED FÖRLED
FÖRLED FÖRLED
OCH OCH
OCH OCH
KAN
KAN
KAN
KAN
HÖRS I HÖRS
HÖRSI I HÖRS I
KRYP KRYP
KRYP KRYP
FINT
FINT
FINT
FINT
LÅNGA LÅNGA
LÅNGA LÅNGA
KYRKOR KYRKOR
KYRKOR KYRKOR
I MJÖL I MJÖL
I MJÖL I MJÖL
UTSIKT UTSIKT
UTSIKT UTSIKT
TILL JUL TILL
TILLJUL
JUL TILL JUL
MARY- MARYMARY- MARYSPEL- SPELSPEL- SPELSOLO SOLO
SOLO SOLO
LAND LAND
LAND LAND
FÅGEL FÅGEL
FÅGEL FÅGEL
A P
Ä
A R
O
A N
KLARADEKLARADE
KLARADEKLARADE
SYNDA- SYNDASYNDA- SYNDAFLODEN FLODEN
FLODEN FLODEN
TAGE
TYCKER
PÅLEN PÅLEN
PÅLEN PÅLEN
KAN MAN
KAN
KANMAN
MAN
KAN MAN
SKYLLA SKYLLA
SKYLLA SKYLLA
PÅ
PÅ
PÅ
PÅ
NÅGON NÅGON
NÅGON NÅGON
TRIVS
ENSAM
RÄNK- RÄNKRÄNK- RÄNKSMIDARESMIDARE
SMIDARESMIDARE
VARIT
KOLLA
TJEJ I TJEJ
TJEJI I TJEJ I
VASA- VASAVASA- VASASTAN STAN
STAN STAN
TÄN- TÄNTÄN- TÄNDERNA DERNA
DERNA DERNA
TALA
MED EN
GUD
D
E
T
G
R
I
G
I
D
V
A
R
S
A
M
G
H
I
J
A S K
SM E
S P
S
S
E R A
M O R
I T
A G
U T I
E
D
R S E
T O
L Å N
H
YTA
© Bulls
6
1
© Bulls
© Bulls
5
A K T
T E R
L A
K A L
O
L
T S A
R A
A N S
D E N
R E
E A D
N D
K E M
L
O
A N G
R A N
E P A
P R
S E
I N Ä
TAR
JAKTHUND SPÅRTAR
JAKT- VÄGEN
HUND SPÅRDEN VÄGEN
TAR
DEN
KORT
TAR
KORT
FETTET
DELSTAT
I USA
TVÄRSLÅ
7
© Bulls
4
A
R
B
E
T
E
2015-07-03
2015-07-03
14:59
14:59
©Bulls
GÖR 8
MAN PÅ
LUNCHEN
V
Ä
T
S
K
E
K
O
N
T
R
O
L
L
6
©Bulls
5
©Bulls
4
MUTANT
ARBETA TRIVS
MED
PÅ EGEN
ÅRA
TASS
1
3
PLITARNA
15
ÄR
LEEDS
EN
NYNNA DAGLIGT
KNEG
1
© Bulls
© Bulls
VILL
ÖMSINT
@
2
©Bulls
Lätt till svårt
Kära besväret
2015-07-03 15:05
I
J
K
T
R
E
O
1
2
3
4
5
S
I
N
N
E
L
A
G
6
7
8
9
10
11
12
13
K
2015-07-0