GLÖTESVÅLEN WIND FARM BY OX2 FEB 2015

OX2
GLÖTESVÅLEN WIND FARM BY OX2
FEB 2015
1
A leading turnkey developer in the Nordic region
 Grundat 2004
 Har byggt ca 800 MW
 Technical and commercial management
Driftansvar för >200 turbiner (500 MW)
 Turnkey leverantör av 250 MW (ca 100st turbiner) under 2014
>1,400MW
>1,200
MW
 >80 anställda i Sverige, Finland och Polen
 Projekt portfölj >2,500 MW in sen utvecklingsfas
>200
MW
OX2 markets
ABOUT OX2
2
RASKIFTET
INFORMATIONSMÖTE OM UPPHANDLING 2015-10-18
3
COMMERCIAL INFORMATION
•
•
Divided RfQs
•
Roads, Hardstands, Storage area
•
Foundations (Turbines)
•
Substation, Ground, foundation and building
•
Substation, Electrical installations
•
Transformer
•
Internal ground grid (36kV)
•
Internal overhead lines (36kV)
•
External overhead lines (130kV)
•
Optical fibre
All Contractors will have access to all RfQs and may tender on any or all of them.
4
COMMERCIAL INFORMATION
Tender time:
•
The RfQ will be sent out week 43.
•
Preliminary tender 15th of November
•
•
Non-binding price with description on what are included
Final tender 6th of December
•
Binding price
•
Documentation
All who send in preliminary tender are allowed to send in final tender.
•
Contract signing
•
February 2016
•
Alternative, June 2016
5
COMMERCIAL INFORMATION
Language:
•
Administrative Instructions – English
•
Technical Specification – Norwegian, Swedish and English
RfQ:
•
RfQ will follow the Swedish ABT 06 (similar to NS 8407)
•
All RfQs are Design and build.
•
Method of remuneration
•
Fixed price (Substation, Transformer, Foundations)
•
Prime cost price with maximum total cap (Roads and hardstands, Grid)
6
TIDPLAN
Finansieringsbeslut
Plan A
Plan B
februari 2016
juni 2016
Spänningssättning 132kV maj 2017
maj 2018
Turbin montage
juli - sep 2017
juli - sep 2018
Slutbesiktning
nov 2017
nov 2018
7
VÄGAR, KRANPLATSER OCH LOGISTIKYTOR
Omfattning:
•
Ny vägbyggnation (31 km)
•
Upprustning av befintlig väg (11 km)
•
Logistikytor (10.000m2)
•
Kranplatser vid 31st turbiner
•
Option: Schakt och förläggning av kabel, uppställning av kopplingskiosker, leverans och förläggning av optoslang,
leverans och förläggning av slang samt dragning av kabel i slang, leverans och förläggning av jordlina. Total schakt ca
24 km.
Tidplan:
A: mars 2016 – juli 2017
B: juli 2016 – nov 2017
8
FUNDAMENT
Omfattning:
•
31 st fundament
•
Pris på både gravitationsfundament och bergförankrat fundament
•
Upphandling av turbin pågår.
Tidplan:
A: 15 st fundament klara nov 2016, 16 st klara 1 aug 2017
B: Alla fundament klara nov 2017
9
INTERNT EL NÄT (36 kV)
Omfattning:
•
Leverans av kabel, skarvar, avslut ,kopplingskiosker mm. Total kabellängd ca 29 km kabel.
•
Inkoppling i turbiner, kopplingskiosker och fördelningsstation.
•
Option: Schakt och förläggning av kabel, uppställning av kopplingskiosker, leverans och förläggning av optoslang,
leverans och förläggning av slang samt dragning av kabel i slang, leverans och förläggning av jordlina. Total schakt ca
24 km.
Tidplan:
A: Start aug 2016, klart hösten 2017
B: Start juli 2017, klart hösten 2018
10
INTERNAL EL NÄT LUFTLEDNING (36kV)
Omfattning:
•
5,5 km luftledning FEAL 910
•
1,2 km luftledning FEAL 241
•
Opto lina
Tidplan:
A: Byggnation okt 2016 – april 2017, spänningssättning juni 2017
B: Byggnation okt 2017 – april 2018, spänningssättning juni 2018
11
SUBSTATION (MARK, FUNDAMENT & BYGGNAD)
Omfattning:
•
Projektering och utförande av stationsbyggnad.
•
Projektering och utförande av erforderliga servicevägar inom stationsområdet.
•
Projektering av stationsområdet och utförande av alla markarbeten och byggarbeten.
•
Konstruktion och utförande av sabotageskydd till transformator, fundament för ställverksapparater, belysning och
oljegrop.
•
Konstruktion och utförande av kabelkanaler och kabelrör.
•
Installation av marklinenät
Tidplan:
A: Start 1 juli 2016, klart november 2016
B: Start 1 juli 2017, klart november 2017
12
SUBSTATION (INSTALLATION)
Omfattning:
•
Projektering och utförande av en komplett transformatorstation från anslutningspunkten för det interna 36 kV nätet
till anslutningspunkten för det 130 kV nätet.
•
Leverans av laster och dimension av all elektrisk utrustning som ingår i designen till mark och bygg entreprenör.
•
Leverans och installation av all elektrisk utrustning i transformatorstationen
•
Leverans, installation och konstruktion av alla elektriska och mekaniska system för utomhusställverk.
•
Leverans ,Installation av alla elektriskutrustning och belysning.
Tidplan:
A: Tillträde december 2016, spänningssättning maj 2017
B: Tillträde december 2017, spänningssättning maj 2018
13
EXTERN LUFTLEDNING (132kV)
Omfattning:
•
16,7km Luftledning FEAL 454
Tidplan:
A: Byggnation okt 2016 – april 2017, spänningssättning maj 2017
B: Byggnation okt 2017 – april 2018, spänningssättning maj 2018
14
TRANSFORMATOR
Omfattning:
•
Transformator 137/33 kV 110 MVA
•
Leverans av ritningar för konstruktion av oljegrop och övrig inkoppling
Tidplan:
A: Leverans mars 2017
B: Leverans mars 2018
15
OPTOFIBER NÄT
Omfattning:
•
Projektering av fibernät
•
Tillhandahålla fiber, ca 26km
•
Blåsning av fiber i förlagd kanalisation
•
Inkoppling av fiber i turbiner och teknik bod
Tidplan:
A: Påbörjas hösten 2016, färdigt höst 2017
B: Påbörjas hösten 2017, färdigt höst 2018
16
FRÅGOR
•
?
17
SITEBESÖK
•
Vilka är intresserade?
•
När?
•
Hur?
18
NÄTVERKANDE
•
Skapa kontakt mellan lokalt näringsliv och potentiella huvudentreprenörer.
•
Lista med lokala entreprenörer, leverantörer mm sammanställs av OX2/Austri och distribueras till
huvudentreprenörer.
19
Kontakt
Sebastian Trygg-Svensson
Entreprenadingenjör
[email protected]
+4670 181 71 05
Johan Höök
Byggprojektledare
[email protected]
+4670 623 69 90
Björn Olofsson
Byggprojektledare elnät
[email protected]
+4670 332 00 51
20