Bolagsfusion: Bosch Rexroth Teknik AB och Bosch Rexroth

Bolagsfusion: Bosch Rexroth Teknik AB och Bosch Rexroth Mellansel AB
går samman och bildar Bosch Rexroth AB.
Bosch Rexroth Teknik AB
Varuvägen 7
SE-125 81 Stockholm
Tel. +46 8 727 9200
Fax +46 8 99 84 76
www.boschrexroth.se
Vi vill härmed informera om en förestående bolagsfusion mellan Bosch Rexroth
Mellansel AB, 556309-8481, övertagande bolag, med säte i Örnsköldsvik och Bosch
Rexroth Teknik AB, 556082-2172, överlåtande bolag, med säte i Stockholm.
Från och med 4 januari 2016 uppgår därmed Bosch Rexroth Teknik AB i Bosch Rexroth
Mellansel AB och företagsnamnet ändras samtidigt till Bosch Rexroth AB.
Vänligen uppdatera Bosch Rexroths företagsuppgifter per den 4 januari 2016
enligt följande:
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
VAT nr:
Bosch Rexroth AB
556309-8481
SE556309848101
Övriga företagsuppgifter kvarstår.
Den svenska säljorganisationen nås som tidigare via Bosch Rexroth AB, Varuvägen 7,
125 30 Älvsjö. Telefon växel: 08-727 92 00. Alternativt besök www.boschrexroth.se för
att hitta ditt närmaste säljkontor.
Fabriken i Mellansel har följande adress: Bosch Rexroth AB, Västerselsvägen 12, 895
80 Mellansel. Telefon växel: 0660-870 00.
Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta Bengt Olsson, tel. 08-727 92 00
(Stockholm) eller Elisabeth Normark, tel. 0660-872 63 (Mellansel).
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Med vänlig hälsning
Bengt Olsson
Vd Bosch Rexroth Teknik AB
08-727 92 00
[email protected]
den 16 november 2015
den 16 november 2015
Information letter regarding legal merger between Bosch Rexroth Teknik AB
and Bosch Rexroth Mellansel AB.
We are now taking the next steps towards a stronger region by merging our
two companies Bosch Rexroth Teknik AB (556082-2172) and Bosch Rexroth
Mellansel AB (556309-8481). As of 2016-01-04 we will have one legal entity in
Sweden named Bosch Rexroth AB.
Please update Bosch Rexroth’s company information as of January 4,
2016:
Company Name:
Organizational number:
VAT:
Bosch Rexroth AB
556309-8481
SE556309848101
We hope that you will be indulgent towards this formality. At the same time we
would like to point out that this will not in any way affect the operational
business you normally are in close contact with. We are looking forward to
continue our good cooperation in the future.
Yours sincerely
Bengt Olsson
General Manager Bosch Rexroth Teknik AB
+ 46 8 727 92 00
Email: [email protected]