AIR Litteratur Västra Götaland september 2015

Litterära residens i Strömstad, Åmål,
Alingsås, Par tille/Jonsered
PRESSRELEASE SEPTEMBER 2015
Hej
Ett nytt Litterärt Residens
är etablerat i Västra Götaland
Kulturnämnden i Västra Götaland har beslutat att ge Strömstad i uppdrag,
att under tre år, etablera ett författar- och översättarresidens med satelliter i
Västra Götaland. Satelliterna är Åmål, Alingsås och Partille/Jonsered/Villa
Martinson. Huvudort och satelliter kommer att ta emot svenska och utländska författare och översättare under kortare perioder och ge dem möjlighet
att bo och arbeta i en lugn och inspirerande miljö. De kommer också att ges
möjlighet att knyta kontakter med kollegor på lokal, regional och nationell
nivå. Residensen kommer att samarbeta med fristäderna i regionen för att ge
ytterligare möjligheter till kulturella utbyten.
A new Literary Residence is
established in Västra Götaland, Sweden
Strömstad, located on the west-cost of Sweden, has 2015 been appointed by
Region Västra Götalands Cultural Board, to be the main residence of an Authors in Residence Program. Strömstad has been commissioned during a period
of three years, to establish a residence program with three smaller satellites
which are Åmål, Alingsås and Partille/Jonsered/Villa Martinson. These
residences will host authors and translators in order to stimulate literary and
cultural contacts between the region and the rest of the world, and to provide
a working and meeting place for literary professionals. Seminars will continuously be organized. The residences will co-operate with the refuge cities
in the region, and create new areas for intercultural dialogues between the
invited artists but also give the opportunity for them to take part in the local
and regional cultural life.
BESÖK OSS PÅ BOKMÄSSAN 24–25 SEP
Du hittar oss på Bokmässan i Göteborg, 24–27 september 2015,
i Kultur i Västs monter D02:09, under torsdagen och fredagen.
VISIT US AT GÖTEBORG BOOK FAIR 24–25 SEP
You will find us at Göteborg Book Fair, September 24–27 2015,
stand D02:09, during Thursday and Friday.
STRÖMSTAD
Gunilla Sandin
+46(0)72 237 93 40
[email protected]
ÅMÅL
Johanna Lindström
+46(0)76 324 27 71
[email protected]
ALINGSÅ S
Johan Edgren
+46(0)322 616 62
+46(0)73 426 95 25
[email protected]
Vid ev frågor kontakta:
PARTILLE/JONSERED /
VILL A MARTINSON
Johanna Lindström
Koordinator för Litterärt Residensprogram och Fristäder i Västra Götaland
Coordinator of the Literary Residence Program and Cities of Refuge in Vastra Gotaland
+46(0)76-324 27 71
[email protected]
www.airlitteraturvastragotaland.se
Bengt-Ove Boström
+46(0)31 786 54 96
+46(0)70 932 38 88
[email protected]
Erik Boström
+46(0)31 792 10 01
[email protected]
www.airlitteraturvastragotaland.se
facebook Air Litteratur Västra Götaland