SÄRNA SPORTKLUBB - Intersport Scandic Cup 2015

Idre SK, Särna SK & Borås SK bjuder in till/ invites you to
Intersport cup & Scandic cup, FIS-tävlingar
Idre-Särnatävlingarna
4-5-6/12 2015
PLATS – PLACE OF COMPETITION
Idre Fjälls skidstadion/Stadium at Idre Fjäll
TEKNIK/DISTANS/KLASS – TECHNIQUE/DISTANCE/CLASSES
Fredag 4 december/Friday 4th of December
Första start/First start 09.00
Sprint Fri teknik/Sprint Free Technique
HD 17–18, HD 19-20, HD 21
Lördag 5 december/ Saturday 5th of December
Individuell tävling, Fri teknik/Free Technique
Första start/First start 09.00
D 17–18
5,0 km
H17–18
10,0km
D 19-20
5,0 km
H19-20
10,0km
D 21
15,0 km
H 21
20,0 km
Ungdomsklasser, Individuell start, Fri teknik
Första start kl. 14.00
HD 8
0,6 km (ingen tidtagning)
HD 9–10
1,5 km
HD 11–12
2,5 km
HD 13–14
2,5 km
HD 15-16
5,0 km
Söndag 6 december/ Sunday 6th of December
Första start/First start 09.00
Individuell tävling, Klassisk teknik/Classic Technique
D 17–18
3,5 km
H17–18
3,5km
D 19-20
3,5 km
H19-20
3,5km
D 21
3,5 km
H 21
3,5km
Första start kl. 11.30
Ungdomsklasser, Individuell start, Klassisk teknik
H 8 0,6 km D 8 0,6 km (ingen tidtagning)
H9
1,5 km
D9
1,5 km, H 10
H 11
2,5 km
D 11
2,5 km, H 12
H 13
2,5 km
D 13
2,5 km, H 14
H 15
5,0 km
D 15
5,0 km, H 16
1,5 km
2,5 km
5,0 km
5,0 km
D 10
D 12
D 14
D 16
1,5 km
2,5 km
5,0 km
5,0 km
(Banlängder kan komma att kortas, om snötillgången inte garanteras bra tävlingar. / Due to the amount of snow there can be
changes of distances to guarantee fair competitions)
ANMÄLNINGSAVGIFTER – ENTRIES FEE
Anmälan endast genom tävlingskalendern senast den 30 november 2015. Upplysningar [email protected]
Inga efteranmälningar. För start i FIS tävling krävs FIS-kod.
(Kontrollera att FIS-kod finns i med anmälan, åkare utan FIS-kod i DH17-21 får ej starta)
DH 21, 250:- D/H 17-20 250:-/deltagare, D/H 7-16 125:-/deltagare och tävling.
Betalas in på plusgiro 327024-6 Särna SK Hedlunds Minnescup
Vid inställd tävling återbetalas 50 % av anmälningsavgiften.
Foreign entries mail to [email protected] The Start fee is 250kr/day and participants, you will have to have a FIS code
to start. You will pay the start fee at the race office. You will be using borrowed transponders that you will get with the bib,
deadline for entries 29 of November.
TÄVLINGSEXPEDITION - RACE OFFICE
Skidstadion Idre Fjäll
Öppettider lördag och söndag från kl.07.00 och till tävlingens slut. /Opening hours Saturday and Sunday from 7 a.m. until race
ends.
PARKERING – PARKING
Det kommer att vara begränsat med parkeringsmöjligheter i nära anslutning till arenan, mer information kommer i PM. There
will be limited parking facilities at the stadium, more information in the PM.
NUMMERLAPPAR - BIBS
Hämtas på tävlingsexpedition/Collect at the Race office.
För ej återlämnade nummerlappar eller lånechip debiteras klubben 500 SEK.
TIDTAGNINGSCHIP
I junior och seniorklasserna skall åkare från Norge och Sverige använda sitt personliga tidtagningschip. Det finns även chip att
hyra för juniorer och seniorer 150kr.
I barn och ungdomsklasserna hämtas dessa på tävlingsexpeditionen tillsammans med hämtar nummerlappar.
VALLABODAR/VALLABUSSAR – WAX CABINS AND VANS
Bokas med Göran Arnesson 070-681 73 39 eller [email protected] meddela antal åkare och vallare samt klubb,
Kostnad 3000kr. Bussar/bilar 1000kr-3000kr.
PRISUTDELNING – PRIZE GIVING CEREMONY
Fredag 4 december/Friday 4th of December
För juniorer och seniorer direkt efter finalerna på skidstadion./Directly after the race at stadium.
Lördag 29 november/Saturday 29th of November
För juniorer och seniorer i Nipsalen, vid receptionen Idre Fjäll ca:12.00/The Prize giving ceremony will be held in Nipsalen which
is situated by Idre Fjäll head reception.
För ungdomsklasserna fortlöpande efter avslutad klass på skidstadion.
Söndag 30 november/Sunday 30th of November
För juniorer och seniorer i Nipsalen, vid receptionen Idre Fjäll ca:12.00/The Prize giving ceremony will be held in Nipsalen which
is situated by Idre Fjäll head reception.
För ungdomsklasserna fortlöpande efter avslutad klass på skidstadion
UPPLYSNINGAR - INFORMATION
Tävlingsledare Sven Larsson telefon, 073-180 47 51
Biträdande tävlingsledare Håkan Axelsson 070-755 98 12
Tävlingssekreterare Jenny Franzén, telefon 073-046 22 56
Anmälningar/ENTRIES Sigrid Larsson [email protected], 070-249 05 86
HEMSIDA
http://www7.idrottonline.se/IdreSK-Skidor/
JURY
FIS TD Henrik Ilhamn
Ass TD Magnus Elmqvist
Race director Sven Larsson
OFFICIELL TRÄNING/ OFFICIAL TRAINING och LAGLEDARMÖTE/ TEAM CAPTAINS MEETING
Vi kommer att anslå tid och plats för båda dessa i PM. /We will put out the time for both in our PM.
LOGI - ACCOMODATION
För logi, omklädning och dusch ta kontakt med http://www.idrefjall.se eller sök på http://www.visitidre.se/
TÄVLINGSREGLER - RULES
Internationella Skidförbundets och Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande och ledare deltar på egen risk./ FIS
ICR, participation at your own risk.
Varmt välkomna till en trevlig dag på Skidstadion