RAM4S

Resultatkonferens 2015
Välkommen!
Lite kort information
• Säkerhet – Quality Hotel Reception
• Lunch – Stadshotellet Tallkotten
• Middag kl 18 – Stadshotellet Tallkotten
• Utvärdering – till Katarina
Uday Kumar
2000 Vintage
Resultatkonferens 2015
Järnvägens dolda möjligheter
Uday Kumar, Föreståndare
JVTC – Järnvägstekniskt Centrum
Uday Kumar
Strategisk
INRIKTNING
Skapa förutsättningar för framtida
ÖKAD
Kapacitet, Tillgänglighet, Säkerhet och
Hållbarhet på befintliga och nya anläggningar
och järnvägssystem,
genom förbättrad drift och underhåll
Uday Kumar
R & D PROGRAM
Information logistic
Maintenance
& human
factors
• E-Maintenance solutions
• Data Mining
• Data fusion
RAM4S
LCC
Risk
RAM4S
Reliability
Availability
Maintainability
Safety
Supportability
Sustainability
Security
27 Ongoing Railway Projects
25 Researchers
Condition
Monitoring
• Prognostics
• Diagnostics
10 PhD students
30 MSEK Turnover
Research Infrastructure
•
•
•
•
Research Station at Sävast
Profile Measurement Station Sunderbyn
CBM Lab
E-Maintenance Lab Luleå –Kiruna
Uday Kumar
Maintenance is an information
driven process
• Right Information
• Right Person/Organization
• Right Time
The Railway Sectors Challenges
• Data Driven Railway Asset Management: Integration of
disparate data from complex railway system to facilitate
reliability & risk assessment in real time
• On Board system will continuously monitor the physical status
of Infrastructure and rolling stocks – data collection & Analysis
• Context Driven CBM : E –Operation and Maintenance
• Decision regarding train Operation and Maintenance will be
made only after considering total Business Risks
• Human Factors
Uday Kumar
Effective and Efficient Information Logistics
E-Maintenance
eMaintenance Solutions
Future e-Maintenance solutions will greatly
depend on development in IT capabilities and
forces with respect to :
• Mobility and Flexibility
• Big Data Analytics
• Cloud Computing & Storage
• Robotics and Automation
• Social media
eMaintenance Solutions
eMaintenance solutions built on
intelligent, instrumented, and wellmanaged business models and IT
infrastructure will enable innovation
and transformation of Railway Sector
in General and Maintenance
Processes in Particular.
Samverkansplattform ePilot
Innovation
& Innovation
Förbättrat FU
Ökad punktlighet
Inga funktionsstörningar
Mer kapacitet på
befintliga spår/vägar
Genom samverkan
JVTC / LTU
Forskare
Trafikutövare
Infrastrukturförvaltare
Satellitföretag
Konsulter
Entreprenörer / Leverantörer
Trafikverket
Underhållsföretag
Underhållsföretag
Ombord mätningar av infra från fordon
Underhållsmätning av fordon från infra
Uday Kumar
eMaintenance Decision Support Solution
Maintenance
Data
Information
models
Knowledge
models
Context
models
Data Fusion &
Integration
Big Data
Modelling &
Analysis
Context
sensing &
adaptation
Link, Think & Reconfigure
Uday Kumar
Intelligent Bearing as a sensor for condition
monitoring Track-Train System
Error detection
of bearing
Operation
planning
Detect wheel damage
Position of the car
Error detection
in boggie
Load in the car
Maintenance
planning
Detect rail damage
Continuous
scanning of rail
Uday Kumar
15
SMART Train System
Uday Kumar
Information Logistics
Front end processes
Local
Control- Room
Customer
Requirement
Sensor
ERP
Variable Alarm System
(Health & Performance)
Embedded health card
Supply
Chain
Virtual
Maintenance &
Service Care
Center
Product
Support Center
Back end processes
Uday Kumar
The Way Forward
•
Increased use of ICT
•
Building new Knowledge
•
Cooperation & Collaboration
Uday Kumar
TACK
www.jvtc.ltu.se
www.epilot.se
Uday Kumar