pp realia PDF

Why?
More than a fourth of the world´s population
speak English!
Ur Centralt innehåll
Kommunikationens innehåll
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella
företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
• Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Lyssna och läsa – reception
• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
What?
During this period we will learn more about the English speaking world. You will learn
about these countries, historical events, life, cultural phenomena and social relations
etc. Choose which area you want to learn more about and share this with the class.
How?
We will start off by learning a little about English speaking countries such as Great
Britain and South Africa. Then you will do some research on a subject of your choice,
you will be given classes to put together your material. After this you will tell the class
what you have learned in an interesting presentation.
*The subjects can be almost anything that has to do with the English speaking
countries, for example:
The history of Australia, India – what’s happening there right now, Bollywood, IRA,
Apartheid in South Africa, School in New Zealand, Holidays in Ireland, Malta – a
tourist paradise or the history of Jamaica.
Tips!
 Make sure your subject has a clear connection to
an English speaking county and that you include
some of your own thoughts in your presentation.
 DO NOT READ, we want to hear you talk
relatively freely. Use key words if you want to.
 Use some kind of visual aid, more pictures than
text.
 Look at your audience, speak clearly and use
strategies if you can’t think of a word.
Kunskapskrav REALIA
Välja material
Formulera sig
Använda sig av
strategier
Diskuterar realia*
(*Företeelser i olika
sammanhang och
områden där engelska
används)
Viss relevans till ämnet
realia
Enkelt, begripligt och
relativt sammanhängande.
Relevant
Relevant och effektivt
Relativt varierat, tydligt
och sammanhängande
och flyt.
I huvudsak fungerande
Relativt varierat, relativt
tydligt och relativt
sammanhängande och
visst flyt.
Fungerande
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Questions on the introduction film
1. Is learning English easy? Necessary?
2. Which is the world’s largest language?
3. Why do we have English as a compulsory subject in school?
4. How many speak English as a first, second foreign language?
5. Where is English spoken?
6. Why is it so widely spread?
Väl fungerande
The United Kingdom of Great Britain
Words
Commonwealth – samvälde
an empire – ett imperium
to flatten – här: att jämna med marken
independent – självständig
a form – en blankett
an option – ett val
otherwise – annars
to embrace – här: att ta till sig a
heritage – ett arv a seaside – en kust
a class system – ett klassväsende
upper class – överklass
to consider – att anse
slightly – aningen
to tend to – att tendera
well off – framgångsrik
whereas – medan
healthcare – sjukvård
a prescription – ett recept
athletics – idrottande
to compete – att tävla
a reality – en verklighet
to reinvent – att uppfinna på nytt
to crack the world – här: att slå igenom
i hela världen, bli världskända
to drill – här: att inlära
Listening Comprehension
1. How many nations are there within the United Kingdom?
_______________________________________________
2. What are the names of the nations within the United Kingdom?
______________________________________________
3. How many nations are there within Great Britain?
______________________________________________
4. What are the names of the nations within Great Britain?
_____________________________________________
5. What is the British Commonwealth?
a. Australia, India and New Zealand
b. The British Empire = the United Kingdom and
its colonies and dominions
c. The West Indies
6. What is typically Scottish?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
7. Which class is considered the most educated class of the social classes?
a. The working class
b. The middle class
c. The upper class
8. What kind of English does the upper class speak?
a. The Queen’s English
b. British English
c. American English
9. How about the health care system in the UK?
a. It costs a lot of money to go see a doctor
b. It’s free to go see a doctor
c. You only pay a small fee to see a doctor
10. Which, according to the girl in the interview, is the foremost English sport?
a. Football
b. Cricket
c. Rugby